Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU GENERAL DE DESFIINTARE

DATE GENERALE.
1.Denumire obiectiv:

DESFIINTARE ANEXA GOSPODAREASCA- C2

2. Amplasament:

Comuna Orlea,Sat Orlea,str.Progresul,nr.1,Judetul Olt

3. Titularul investitiei:

MIREA CARMEN

4. Beneficiar:

MIREA CARMEN

4. Domiciliul:

Comuna Orlea,Sat Orlea,str.Progresul,nr.3,Judetul Olt

5. Elaboratorul proiectului: BIROU DE PROIECTARE ARHITECTURA-Arh.Cenusa Teodor Adrian 00023

S.C. ENE PROCONS S.R.L - CORABIA


DESCRIEREA GENERALA A LUCRRILOR
Descrierea amplasamentului
Terenul este situat n intravilanul Comuna Orlea,Sat Orlea,str.Progresul,nr.3, jud. Olt. Terenul este
proprietatea privat fapt ce se dovedete prin actele anexate la documentatie. Terenul pe care este amplasata
construcia are o suprafa de 3000,00mp din act proprietate si 3050,00 mp din masuratori (din care curti
constructii 970,00 mp). Terenul nu figureaza in zone cu interdictii de construire si se supune reglementarilor
fiscale specifice zonei.
Vecinti
Terenul are urmtoarele vecinti :
la nord: Dc 1897
la sud: Mirea N.
la est: Oane S.
la vest: strada Progresul(Dc 2181)
Caracteristicile seismice ale zonei de amplasament i ale cldiriilor, sunt:
- acceleratia de proiectare a terenului

ag=0,20g

- perioada de col,

Tc=1,00s,

- Clasa a IV-a de importan

I=0,80.

Categoria de importana ale cladirilor este D cldiri de mic importan public, cu grad redus de
ocupare i-sau mic importan economic, construcii agricole, locuine unifamiliale.
Gradul de rezisten la foc al cldirii este IV, iar construcia de ncadreaz n categoria de risc mediu
de incendiu.

Sursele de ap, energie electric, gaze, telefon i altele asemenea pentru lucrri definitive i
provizorii;
Constructia este racordata la reteaua de alimentare cu energie electrica si urmeaza a fi debransata
inaintea demolarii.
Organizarea de antier
Se va amenaja lateral cldirii, o zona imprejmuita in care se va depozita tot materialul lemnos rezultat in
urma desfiintarii, urmand apoi a fi transportat sau debitat pentru a fi folosit ca , combustibil solid pentru o
centrala termica sau sobe. Molozul rezultat in urma demolarii va fi transportat la groapa sau rampa, special
amenajata pentru astfel de materiale , a localitatii.
Accese
Accesul auto pentru organizarea de antier i transportul materialelor se poate face pe latura dinspre
Nord - Dc 1897 .
Descriere functionala anexa corp C2
Anexa C2 are regimul de inaltime parter .
Cladirea are o suprafata construita si desfasurata de 40,00 mp , iar suprafata utila este de 31.50 mp .
Inaltimea la cornisa este de

m , iar inaltimea maxima a constructiei este de

m.

Constructia avand destinatia locuinta este compusa din :


Parter
1. Bucatarie
2. Magazie
3. Hol
TOTAL
BILANT TERITORIAL:
Suprafata teren = 3050,00 mp
Suprafata curti constructii = 970,00 mp
Suprafata construita existenta = 40,00 mp
Suprafata desfasurata existenta = 40,00 mp
Suprafata desfiintata (Anexa - corp C2) =40,00 mp
P.O.T. existent = 4.12 %
C.U.T. existent = 0.04
P.O.T. propus = 0.00 %
C.U.T. propus = 0.00

12,25 mp.
12,25 mp
7,00 mp.
31,50 mp.

ALCATUIREA CONSTRUCTIVA
Anexa C2, din punct de vedere constructiv , este realizata din:
Fundatiile din beton simplu.
Pereti sunt din caramida si pamant batut .
Planseul este realizat din lemn.
Acoperisul este tip sarpanta din lemn , avand invelitoare din tigla.
Finisajele au fost realizate din tencuieli interioare driscuite, iar zugravelile sunt din var simplu.
Pardoselile sunt realizate din pamant si beton.
Tamplaria , respectiv usile si ferestrele sunt realizate din lemn.
Avand in vedere durata mare de existenta a acestei cladiri si datorita starii avansate de degradare , se
propune demolarea acestei cladiri , deoarece cheltuielile de refunctionalizare , refacere si consolidare sunt
costisitoare si nu se justifica.
MASURI P.S.I. si N.T.S.M.
La execuia lucrrilor de demolare executantul si beneficiarul vor respecta normele P.S.I. si N.T.S.M.
aprobate de M.L.P.A.T.
Se atrage atenia asupra urmtoarelor:
- A nu se manevra cu foc deschis deoarece exista material combustibil.
- La desfacerea nvelitorii, a arpantei si a planeului se vor folosi centuri de sigurana si podine provizorii si se
cerceteaz nainte de folosire starea de rezistenta a elementelor pe care se circula.
- 34/75 i 60/1975 Normele republicane de protecia muncii, aprobate de Ministerul Muncii i Ministerul Sntii
i completate cu ordinul 110/1977 i 39/1977
La executarea lucrrilor trebuie respectate toate masurile de protecie a muncii prevzute de legislaia in vigoare.
ntocmit,
Arh. Teodor Adrian Cenusa
Ing. Petre Ene