Sunteți pe pagina 1din 11

ELABORATOR: S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: SALA DE CONFERINTE (AULA)

pag.1
rev.

LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti
INDICATIV: 4056/2009 /FAZA P.T.

MEMORIU TEHNIC
ARHITECTURA
I.

DATE GENERALE

Prezentul proiect a fost intocmit in baza comenzii temei beneficiarului, a studiului de


fezabilitate si a certificatului de urbanism nr. 160/8I din 04.02.2009.
I.01

Obiectul proiectului:

SALA CONFERINTE (AULA) LA U.P.B.

Beneficiar:

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Adresa beneficiar:

Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti

Adresa amplasament
Constructie proiectata:

I.02.

In incinta U.P.B.
Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti

Proiectant general:

S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.

Numar de proiect:

4056

Faza:

P.T.

Caracteristicile amplasamentului:

Situatia actuala
Terenul propus spre amplasament este situat in incinta U.P.B. fiind liber de orice
constructie.
- suprafata teren amenajat: ~ 6.800 mp in proprietatea beneficiarului;
- configuratie teren: spatii de forma dreptunghiulara cu latura lunga spre N
- vecinatati
- Nord biblioteca;
- Sud sali curs
- Est spatii verzi amenajate in incinta U.P.B;
- Vest Facultatea de Tehnologie agricola (sali de curs, ateliere)
Accesul principal se face pe latura de Est, in apropierea aleii centrale a Campusului
Universitar.
- conform Studiului Geotehnic nivelul hidrostatic real se intercepteaza in jurul adancimii
de 8 m;
- din p.d.v. hidrogeologic si hidrochimic in zona amplasamentului apar 3 grupuri de
straturi:

ELABORATOR: S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.


OBIECTIV: SALA DE CONFERINTE (AULA)

pag.2
rev.

LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti
INDICATIV: 4056/2009 /FAZA P.T.

a.
Pietrisurile de Colentina reprezentate prin pietrisuri si nisipuri uneori cu liant slab intre 8
si 10 m (uneori pana la 25 m adancime) ;
- acviferul freatic este nepotabil
b.
Nisipurile de Mostistea si nisipuri intermediare au grosimi intre 8 si 14 m in zona
amplasamentului ;
- apa este potabila dar se poate polua relativ
c.
Straturile de Fratesti cu cele 3 orizonturi acvifere caracteristice (reprezinta sursa de apa
subterana cea mai importanta)
- succesiunea litologica este :
- 0,0 0,3 m sol vegetal argilos ;
- 0,3 2,0 m argila prafoasa maronie galbuie
- pana la 2,9 m nisipuri galbui fine, slab prafoase ;
- 2,9 6,0 m (7,0 m) nisipuri fine, medii cu slab liant ;
- 6 (7) m 10,5 (10,8) m nisipuri diferite, pietris mic saturat cu apa;
- 10,5 m 12 m argile, argile grase compacte
Toate utilitatile sunt asigurate din reteaua publica existenta in zona.
Adancimea de inghet este de 0,9 1,00 m - amplasamentul se situeaza in zona C careia
ii corespunde un coeficient seismic Ks = 0,20 si o perioada de colt Tc = 1,6
Conform Normativ P100 1 2007
Intensitatea seismica: VIII grade HSK
I.03.

Caracteristicile constructiei propuse


Constructia propusa este alcatuita dintr-un singur volum care se desfasoara pe D + P + 2E
Conceptul urmarit in realizarea obiectivului arhitectural a pornit de la nucleul pe plan
circular al salii de conferinte si s-a dezvoltat prin integrarea ei intr-un volum piramidal care
imbraca sala permitand prin planurile inclinate ale fatadelor o iluminare proprie optima si o
vizibilitate pentru corpul Bibliotecii Centrale aflat in apropiere.
In partea superioara a salii propriu zise s-a propus un luminator pentru patrunderea luminii
naturale
- Dimensiuni teren parcela delimitata in cadrul incintei U.P.B. are ~ 6.800 mp;
- Regim de inaltime D + P + 2 E;
- h max fata de teren + 18.80 (cota teren - 2.45) = 21.25 m;
- h max int 17,60 m (structura) si 11.15 h liber sala conferinte)
- h etaj 1 fata de teren = 5,45 m
- h etaj 2 fata de teren = 10.45 m
- Sc = 1982,20 mp
- Sd totala = 5004,40 mp
- Steren = 6.800 mp
- POT = 29,15%
- CUT = 0,61
- Numar parcaje la sol = 45 locuri

- Gradul de rezistenta la foc = II


- Risc de incendiu = mijlociu
- Categoria de importanta C normala (conform H.G.R. nr 766/1997)
- Clasa de importanta = II(conform P 100 I 2006)

ELABORATOR: S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.


OBIECTIV: SALA DE CONFERINTE (AULA)

pag.3
rev.

LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti
INDICATIV: 4056/2009 /FAZA P.T.

Conceptia functionala
Nucleul functional principal il constituie sala de conferinta, amplasata in centrul de
greutate al constructiei, toate celelalte spatii fiind dispuse in jurul ei. A fost urmarita o dispunere
fluenta a spatiilor, atat in plan orizontal, cat si pe verticala, comunicarea fiind realizata prin
intermediul scarilor ample si al litfurilor panoramice. Spatiul amplu al holului principal de acces
din parter este destinat unor functiuni multiple: zona pentru garderoba, grupuri sanitare zona
asteptare discutii, cu locuri dispuse alveolar, amplasata sub volumul salii de conferinte, o zona
care permite organizarea de expozitii, sesiuni postere si alte manifestari.
Holul principal, este un spatiu generos, care dispune de mari suprafete vitrate, permitand
contactul vizual cu spatiul verde plantat exterior.
Holul constituie si un spatiu de detenta pentru circulatiile verticale atat cele spre nivelele
superioare, cat si spre demisol.
La cotele + 3,0 si + 8.00 m sunt dispuse foyerele, in legatura cu accesele in sala de
conferinte. Supanta etajului 1 se deschide spre holul principal de intrare, asigurand fluiditatea si
amplasarea acestui spatiu.
Sala de conferinte, cu o capacitate de 1100 locuri este dimensionata si echipata conform
standardelor actuale. Au fost prevazute accese atat de la nivelul parterului, cat si la nivel
intermediar (cota + 3.00) si nivelul superior (cota + 8.00), pentru a asigura confortul spectatorilor
si a evita crearea aglomerarilor in momentele de incepere si terminare ale evenimentelor
desfasurate.
Proiectata pentru un numar de 1100 locuri, sala de conferinte a Universitatii Politehnice
are o forma circulara, cu un diametru de 34 m in plan. Locurile pentru spectatori, dispuse in
randuri, in amfiteatru au circulatii de acces perimetrale si sunt impartite in 3 pachete prin 2
culoare de circulatie.
La cota + 8.00 in directa legatura cu sala au fost amplasate cabine de proiectie, cabinele
pentru traduceri simultane, cabine regie lumini si sonorizare, cabina TV cu circuit inchis.
Tot la etajul 2 sunt amplasate doua sali de proiectie (de 50; 64 locuri) despartite de un
perete amovibil, si grupuri sanitare separate pe sexe.
La demisol, prevazut cu acces direct din exterior, a fost amplasata o sala de receptie de 50
locuri.
Legat de sala de receptie se afla spatiul pentru oficiu/preparari. Peretii amovibili tip
glaswand ai salii, permit deschiderea ei spre spatiul holului, pentru a putea gazdui si manifestari
mai ample.
Spre hol se deschide si zona bufetului pentru spectatori, accesul direct din zona foyerelor
de la diverse nivele se face prin scari si lifturi. Grupurile sanitare, se afla pe una din laturile
holului.
La demisol, intr-o zona separata au fost grupate toate spatiile tehnice necesare pentru
instalatii (instalatii sanitare, instalatii pentru stins, incendiu, instalatii termice si de ventilatii,
instalatii electrice).
Conceptie fatade
La exterior, a fost gandit un sistem de fatade usoare, care sa permita realizarea volumetriei
speciale variabile a casei.
Fatadele sunt de tip fatade ventilate, care prin folosirea unor tehnologii uscate asigura
atat o rapiditate de executie cat si o plastica deosebita.
Confortul termic si economia de energie, sunt asigurate atat din termoizolatia panourilor
tip sandwich, cat si prin folosirea tamplariei de aluminiu cu rupere de punte termica si geam
termoizolant pentru zonele vitrate si luminator (policarbonat multicameral).

ELABORATOR: S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.


OBIECTIV: SALA DE CONFERINTE (AULA)

pag.4
rev.

LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti
INDICATIV: 4056/2009 /FAZA P.T.

Finisajul exterior propus este din panouri tip Aqua panel (local perforate) + vopsitorii de
exterior. Culorile folosite urmaresc sa realizeze o integrare cat mai armonioasa a noii constructii in
ansamblul cladirilor invecinate (cele ale facultatilor existente si cea mai noua a Bibliotecii)
nuante neutre (tonuri de alb si gri cu accente de rosu)
Spatiul exterior va fi amenajat cu dalaje decorative (granit piatra artificiala, plantatii
ornamentale, etc).
II

DESCRIERE FUNCTIONALA
Demisol cota - 4.50 Sc = 1780,10 mp
D 01 acces demisol 71,60 mp
D 02 - hol de acces 305,20 mp;
D 03 - sala receptii 50 locuri 173,50 mp
D 04 - bufet 81,10 mp;
D 05 - anexe bufet 30 locuri 23,30 mp;
D 06 ; D 07 ; D 08 - grupuri sanitare 8,9mp + 20,90 mp + 28,15 mp;
D 09 camera pompe ape uzate + separator grasimi 14,10 mp ;
D 10 hol 12,20 mp ;
D 11 culoar 63,90 mp ;
D 12 post trafo 26,60 mp
D 13 grup electrogen 14.50 mp ;
D 14 T.E.G. 21.80 mp ;
D 15 UPS 14,75 mp ;
D 16 atelier 21,00 mp ;
D 17 spatiu tehnic instalatii termice 39,10 mp
D 18 culoar 24,40 mp
D 19 spatiu tehnic (estrada) 143,95 mp
D 20 spatiu tehnic instalatii ventilatie 103,70 mp;
D 21 spatiu tehnic instalatii ventilatie 103,70 mp ;
D 22 spatiu tehnic instalatii ventilatie 58,50 mp;
D 23 spatiu tehnic instalatii ventilatie 66,45 mp ;
D 24 rezervor apa incendiu 64,50 mp ;
D 25 statie pompare si rezervor incendiu hidranti interiori, DK + SPK, consum
menajer 116,50 mp ;
D 26 utilaje frig 11,40 mp ;
D 27 oficiu 21,10 mp ;
D 29 camera gunoi 15,15 mp ;
D 30 curte lumina 47,60 mp ;
D 31 curte lumina 12,75 mp ;
Parter Sc = 1.982,20
P 01 acces principal 166,30 mp ;
P 02 foyer 480,30 mp ;
P 03 spatii asteptare 97,10 mp ;
P 04 garderoba 182,20 mp
P 05 hol expozitii 337,00 mp ;
P 06 grup sanitar H 4,10 mp ;
P 07 grup sanitar B 31,10 mp ;
P 08 grup sanitar F 35,60 mp ;
P 09 hol 11,20 mp ;
P 10 grup sanitar 5,25 mp ;

ELABORATOR: S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.


OBIECTIV: SALA DE CONFERINTE (AULA)

pag.5
rev.

LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti
INDICATIV: 4056/2009 /FAZA P.T.
P 11 vestiar 6,00 mp ;
P 12 birou conferentiar 17,50 mp ;
P 13 grupare presidium 22,90 mp
P 14 estrada 158,80 mp ;
P 15 buzunar scena 16,80 mp ;
P 16 hol 11,60 mp ;
P 17 cabina 9,70 mp ;
P 18 vestiar 9,20 mp ;
P 19 vestiar 9,30 mp.
Etaj 1 cota + 3.00 Sc etaj 1 216,20 mp
E1-01 ; E1-02 - foyer etaj 1 58,10 mp + 88,30 mp;
E1-03 - sala repetitii 42,00 mp;
E1-04 scara 18,25 mp ;
E1-05 scara 18,25 mp ;
E1-06 camera PSI 15,30 mp
Etaj 2 cota + 8.00 Sc etaj 2 1025,90 mp
pasarela lectura biblioteca;
E2-01 aula 1100loc 871,30 mp
E2-02 scara 25,65 mp ;
E2-03 scara 25,65 mp ;
E2-04 foyer 165,00 mp ;
E2-05 foyer 124,40 mp ;
E2-07 cabinete speciale 45,10 mp ;
E2-08 birou 40,40 mp ;
E2-09 sala conferinte-proiectii 64 loc. 96,80 mp ;
E2-10 sala conferinte-proiectii 50 loc. 83,20 mp ;
E2-11 E2- 12 grupuri sanitare F/B 8,6 mp + 11,70 mp
E2-13 cabine traduceri simultane 22,40 mp ;
E2-14 regie, lumini, sonorizare 13,30 mp ;
E2-15 cabina TV 6,80 mp ;
E2-16 culoar 37,20 mp.

III
SOLUTII CONSTRUCTIVE SI FINISAJE
III.01. Sistemul constructiv este alcatuit din:
- fundatii: piloti forati din b.a., grinzi de fundare si fundatii tip bloc si cuzinet
- structura verticala: tub circular din b.a. = 34.00 m; stalpi metalici periferici pe contur
- structura orizontala: plansee b.a., tabla cutata cu suprabetonare, grinzi din profile
metalice; ferme metalice cu zabrele,
ferme metalice pane pe directia perpendiculara (pentru acoperis)
III.02. Inchideri exterioare si compartimentari interioare
Pereti exteriori
- panouri termoizolante cu vata minerala laminata (10 cm grosime) + placaj tip Aqua panel
+ vopsitorie de exterior;
- beton + termoizolatie vata minerala 10 cm + placaj tip Aqua panel;

ELABORATOR: S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.


OBIECTIV: SALA DE CONFERINTE (AULA)

pag.6
rev.

LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti
INDICATIV: 4056/2009 /FAZA P.T.

- zidarie (beton la demisol) + termosistem tip BAUMIT cu tencuiala hidroizolanta;


- tamplarie Al cu geam termoizolant;
- invelitoare panouri termoizolante, cu vata minerala laminata (10 cm grosime) cu strat
suplimentar (membrana) hidroizolant ;
- luminator tamplarie AL + policarbonat multicameral (5 cm)
Compartimentari interioare
- zidarie 12,5 cm, 25 cm, la subsol, beton inchideri structurale;
- compartimentari usoare gips carton pe structura de aluminiu, cu foi rezistente la
umezeala la grupurile sanitare, vestiare ; foi rezistente la foc la pereti rezistenti la foc ;
policarbonat alb translucid (opal) pe structura de aluminiu la grupurile sanitare.
III.03. Finisaje interioare
Pardoseli
- vopsitorie epoxidica rezistenta la trafic intens holuri, foyere, sala conferinte 1100
locuri, circulatii orizontale + circulatii verticale ; grupuri sanitare, vestiare, etc antiderapanta la
exterior
- mocheta cabine, traduceri, birouri, sali proiectie;
- sapa mortar de ciment sclivisit spatii tehnice demisol;
- lemn estrada
- covor dielectric TEG
Pereti
- placaj policarbonat unicameral clasa C1 (cu tratament acustic) vezi studiu acustic;
- gips-carton perforat cu tratament acustic (vezi studiu acustic)
- vopsitorii lavabile, decorative, vopsitorii superlavabile, vopsitorii tip Vinarom;
- panouri din plexigloss opal (alb translucid) pe structura de AL la grupurile sanitare;
- panouri fonoabsorbante cabine traduceri proiectie etc.;
- placaj faianta local in zona dusurilor

Plafoane
- lamele 30 cm din fibra minerala cu tratament acustic (sala conferinte), cu interspatii de
15 cm;
- gips-carton lis;
- placi din fibra minerala 60x60 cm
- vopsitorii superlavabile si lavabile;
- vopsitorii tip vinarom
Tamplarie interioara
- lemn usi pline la salile de conferinte, cabine traduceri, regie;
- aluminiu (glaswanduri, usi, etc);
- metalica vopsita spatii tehnice
- rezistenta la foc: (vezi tablou tamplarie)
III.04. Finisaje exterioare

ELABORATOR: S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.


OBIECTIV: SALA DE CONFERINTE (AULA)

pag.7
rev.

LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti
INDICATIV: 4056/2009 /FAZA P.T.

- placaj tip Aqua panel + vopsitorii de exterior; termosisteme tip Baumit cu tencuiala
hidroizolanta
- tamplarie aluminiu cu geam termoizolant cu profile de rupere de punte termica;
- vopsitorie epoxidica rezistenta la trafic intens, de exterior ;
- balustrade metalice vopsite
III.05. Invelitoare
panouri termoizolante cu vata minerala (antiderapanta) laminata 10 cm grosime clasa
Co cu strat suplimentar (membrana) hidroizolant (inclinare 3)
- luminator tamplarie aluminiu (cu profile, cu rupere de punte termica) cu policarbonat
multicameral ;
- policarbonat multicameral cu profile de aluminiu cu panouri de tamplarie de aluminiu cu
geam termoizolant cu ochiuri mobile.
IV.

INDEPLINIREA CERINTELOR ESENTIALE DE CALITATE

VI.01. Cerinta a Rezistenta mecanica si stabilitate conform prevederilor din memoriul


tehnic de structura.
IV.02. Cerinta b Securitate la incendiu Au fost respectate prevederile Legii nr. 307/2006,
46R4739/2006, Ordinul M.A.I. 130/2007, Normativul P118/1999.
Caracteristici cladire
- cladirea este de grad II rezistenta la foc;
- nr. compartimente de incendiu: 1;
- risc de incendiu: MIJLOCIU - local la - post trafo: risc mare
- grup electrogen: risc mare
- T.E.G.: risc mijlociu
- camera gunoi : risc mare
- spatiu tehnic centrale ventilatie risc mijlociu
- categoria de importanta C: normala limitarea propagarii focului

Separarea fata de vecinatati


- planseele sunt din b.a., tabla cutata cu suprabetonare, invelitoare panouri
termoizolante cu vata minerala laminata
- peretii exteriori sunt din b.a., (demisol + zona strada) si panouri termoizolante
cu vata minerala laminata
- pereti interiori beton, zidarie 12,5 cm (in zona de demisol), tencuiti care
asigura RF 3h pentru delimitarea spatiilor tehnice T.E.G., GE, camera gunoi, inchidere scari si
recirculatie etaj 2 RF 21/2h;
- peretii salii de conferinte b.a. RF>3h
- structura metalica a fost protejata la foc cu vopsea termospumanta (structura vizibila) si
mortar tip TECWOOL (in plafon) astfel:
- stalpi RF 2 h
- grinzi RF 30
- ferme, grinzi, pane acoperis RF 15
- au fost prevazute usi rezistente la foc la urmatoarele spatii:
URF 30 centrale ventilatie, culoar circulatie spre spatiile adiacente, atelier T.E.G.
camera gunoi, pompe A-M

ELABORATOR: S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.


OBIECTIV: SALA DE CONFERINTE (AULA)

pag.8
rev.

LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti
INDICATIV: 4056/2009 /FAZA P.T.
URF 90 spatii pompare consum menajer, etc

UEF 30 AM pompe incendiu


- usi pline la cabinele de traducere
- caile de evacuare au fost dimensionate comform Normativ P118/99 latimi de rampa
2,50 m demisol la parter
2,7 m parter la et 1 cota 13.00
2,10 m E1 E2 cota + 8.00
- scarile exterioare 1,5 m, 1,8 m, la curtile de lumina latime rampa = 1,50 m
- circulatiile/coridoarele au latimi de 1,6m; 2,00 m; 2,10 m
- au fost prevazute trape de desfumare
- la luminator ochiuri mobile cu dispozitive de deschidere automata si manuala
- in tamplaria exterioara la:
- demisol zona foyer;
- etaj
Stingerea incendiului interior se va face prin:
- hidranti interiori
- instalatie automata pentru stingerea incendiului: SPK, DK
- alimentarea cu apa pentru stingerea incendiului se va face de la statia de pompare
amplasata la demisol
- rezerva de incendiu este asigurata de catre: rezervor apa incendiu SPK + DK
( V = 180 mc)
- rezervor apa incendiu din interior V=20 mc
- in sala de conferinte s-a prevazut perdea de DK deasupra ferestrelor de la cabinele de
traduceri simultane
- pe conturul lifturilor semipanoramice, deasupra acceselor ( 0.00; + 8.00 si la cota +
3.00) s-a prevazut perdea de DK
Dotari P.S.I. stingatoare portabile cu CO2 sau cu pulbere si CO2
Stingerea incendiului exterior se va face de la o retea exterioara prin hidranti supraterani
Alimentarea se va face de la o retea de apa existenta in incinta la presiunea retelei publice.
S-a prevazut o instalatie de semnalizare incendiu, senzori de fum, centrala de alarmare,
butoane declansatoare manuale, sisteme conventionale de semnalizare; oprirea automata a
ventilatiei in cazul unui incendiu; priza de pamant; circuitele sunt protejate la supracurenti si
suprasarcina; sunt prevazute lampi de siguranta pe caile de evacuare.
IV.03. Cerinta c- Igiena, sanatatea si mediu
a) Igiena, sanatatea si mediu
Calitatea finisajelor si a microclimatului
Spatiile sunt proiectate la un standard ridicat din punct de vedere al finisajelor si al
microclimatului.
S-au prevazut pardoseli rezistente la trafic (sala conferinte), mocheta antistatica sali
proiectie, vopsitorii lavabile la pereti si plafoane. Finisajele exterioare au fost astfel alese incat sa
reziste in timp.
Volumul de aer este de ~ 5,75 mc/persoana.
Sala de conferinte beneficiaza si de un iluminat natural prin intermediul luminatorului.
Majoritatea spatiilor beneficiaza de iluminat si ventilatie naturala.

ELABORATOR: S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.


OBIECTIV: SALA DE CONFERINTE (AULA)

pag.9
rev.

LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti
INDICATIV: 4056/2009 /FAZA P.T.

Incalzirea imobilului, atat al spatiilor, cat si a apei calde este asigurata de un punct termic
situat in cladirea Bibliotecii.
Pentru perioada de vara apa calda menajera se poate prepara cu o instalatie compusa
dintr-un panou solar si un boiler pe acoperisul imobilului.
Au fost prevazute grupuri sanitare separate pe sexe, atat la demisol (pentru zona de bufet,
sala receptii, foyer), cat si la parter si la etajul 2 cota + 8.00.
S-a avut in vedere respectarea prevederilor STAS 6472, NP008, STAS 6221, STAS 6646
si O.M.S. nr. 331/99.
b) Refacerea si protectia mediului
- prin natura functiunii nu sunt surse de producere a noxelor. Singura sursa de poluare
fiind constituita de gunoiul menajer rezultat, care se evacueaza prin serviciul contractat de o firma
specializata.
Precolectarea se va face in saci din material plastic. Accesul se face direct din exterior pe.

Protectia calitatii apelor


Apa potabila se asigura din reteaua oraseneasca existenta ce indeplineste conditiile de
calitate cerute prin STAS 1342.
De la bransament, pentru asigurarea debitului si a presiunii in instalatiile sanitare, apa este
receptionata intr-un rezervor tampon din gospodaria de apa din demisolul cladirii, de unde printrun ansamblu de pompe se distribuie la consumatori.
Incalzirea apei calde menajere se va face in punct termic si prin intermediul unui panou
solar si a unui boiler pe timpul verii
Apele uzate menajere au parametrii ce se incadreaza in cerintele Normativului
NTPA002/97, vor fi deversate in colectorul orasenesc existent.
Apele uzate menajere evacuate, provin de la grupurile sanitare din cladire. Nu exista
factori poluanti care sa afecteze calitatea apelor.
Apele uzate provenite de la bufet inainte de a fi deversate din reteaua exterioara de
canalizare sunt trecute printr-un separator de grasimi

Protectia aerului Nu exista factori care sa afecteze calitatea aerului.


IV.04. Cerintad siguranta in exploatare
Constructia a fost proiectata in conformitate cu prevederile Normativului NP068/02
(privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare) si
ale Normativului NP051/2001 (pentru adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban la exigentele
persoanelor cu handicap).
Accesul in cladire se face la 2,45 m de la cota terenului. Scarile de acces au o latime de
22,50 m; h treapta = 16.33/31 cm; latime 8,80 m/h treapta = 17,08/30 cm latime spre demisol
cu balustrada intermediara.
Pentru accesul persoanelor cu handicap s-a prevazut (cate o platforma mobila pentru
fiecare scara) platforme mobile atasate balustradelor exterioare, accesul acestora spre E1, E2 se
face prin intermediul ascensoarelor.
Scarile interioare au latimi de rampa 2,10, 2,5 m, inaltime de treapta 16, 66; 17,30 etc
- inaltimea balustradelor este h = 90 cm;
- finisajul treptelor vopsitorie epoxidica, tratata antiderapant la exterior;
- tabla expandata pentru scarile metalice;
- lungimile de rampa 18,30 trepte (cu podeste intermediare);
- panta pasarela legatura corp biblioteca 8%; (~5.24%)

ELABORATOR: S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.


OBIECTIV: SALA DE CONFERINTE (AULA)

pag.10
rev.

LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti
INDICATIV: 4056/2009 /FAZA P.T.
- schimbarile de nivel vor fi marcate vizibil;
- accesul in cladire este retras fata de circulatia exterioara;
- usile de acces au latimi de 2,00 m (6 buc.)

IV.05. Cerinta e Protectia impotriva zgomotului


Prin destinatie in cladire nu se produc zgomote care sa depaseasca nivelul de zgomot
admis pentru astfel de constructii. Planseele din b.a. si tabla cutata cu suprabetonare au prevazut
un strat fonoizolant din poliestiren extradur de 4 cm, asigurand astfel izolatia la zgomot de
impact.
Tratamentul acustic al salii asigura si un plus de fonoizolare (vata minerala tip Ecoform pe
conturul peretilor).
- pe toata suprafata salii la partea superioara, intre pane s-a propus un strat fonoabsorbant
de vata minerala (10 cm grosime)
Peretii exteriori panourile termoizolante asigura protectia la zgomotele aeriene.
Instalatiile si echipamentele care urmeaza a se monta sunt silentioase si se incadreaza in
nivelul de zgomot admis.
IV.06. Cerinta f economia de energie si izolare termica si hidrofuga
- Prin solutia adoptata se va asigura protectia elementelor de b.a. ale infrastructurii cu
hidroizolatie bituminoasa orizontala si verticala.
In zonele umede s-a prevazut o hidroizolatie aplicabila prin pensulare peste care se pune
sapa autonivelanta si vopsitorie epoxidica
- Panourile termoizolante de acoperis vor avea un strat hidroizolant suplimentar inglobat
avand in vedere panta acoperisului 3
- Inchiderile exterioare sunt din panouri termoizolante cu vata minerala 10 cm grosime.
- In zona de perete de b.a. acesta se va termoizola cu vata minerala de 10 cm grosime si
apoi se va placa cu gips-carton de exterior tip Aqua panel
- Tamplaria se va executa din profile de AL, cu geam termoizolant, profile multicamerale
pentru evitarea puntilor termice pe zona demisolului in zona de soclu finisajul va fi termosistem
tip Baumit cu tencuiala hidroizolanta
- Economia de energie s-a prevazut un panou solar plasat pe acoperis care pe timpul
verii asigura incalzirea apei menajere
Capitolul V MASURILE DE PROTECTIE CIVILA
Conform Legii nr. 481/2004 privind protectia civila si H.G.R. nr. 560/2005 modificata si
completata de H.G.R. nr. 37/2006
Imobilul avand 1/2 din inaltimea demisolului peste cota terenului, nu intra sub incidenta
prevederilor H.G.R nr. 560/2005 modificate si completate cu H.G.R. nr. 37/2006.
Vezi aviz de principiu nr. 190635/25.05.2009
V.

MASURI DE PROTECTIE SI IGIENA MUNCII

La elaborarea proiectului s-a tinut seama de prevederile Legii 90/1996 ale regulamentului
privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu Ordinul. MLPAT nr 9/N/15.03.93 ale
reglementarilor tehnice PSI si ale Normelor de protectie a muncii in activitatea de constructii
montaj aprobate cu Ordinul. M.C. Ind. Nr. 1233/D/29.12.1980, Ordinul. MLPAT nr.
1/N/03.01.1994 ale normativelor IM 007/1996 (lucru la inaltime) aprobat cu Ordinul MLPAT
74/N/15.10.1996, ale Normativului IM 006 (lucrari de zidarie, montaj de prefabricate si finisaje)
aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 73/N/15.10.1996.

ELABORATOR: S.C. CARPATI PROIECT S.R.L.


OBIECTIV: SALA DE CONFERINTE (AULA)

pag.11
rev.

LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti
INDICATIV: 4056/2009 /FAZA P.T.

Inainte de inceperea lucrarilor beneficiarul va preda executantului, releveul tuturor


instalatiilor tehnologice si energetice din zona santierului si va lua masuri de deviere sau scoaterea
lor din functiune pe toata durata executiei lucrarilor.
La executie, executantul si beneficiarul vor tine seama atat de dispozitiile normelor sus
mentionate cat si de alte norme de protectia muncii in constructii, specifice activitatii de santier
sau uzina, in vigoare la data executarii lucrarilor.
Pe timpul executarii lucrarilor de constructii, instalatii, drumuri, etc, se vor respecta
reglementarile tehnice in vigoare, din care se mentioneaza, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
1.
Norme Generale de Protectia Muncii editia 2002
2.
Norme specifice de protectia muncii:
- N.S. 23
- Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere
- N.S. 111
- Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii
normale
- N.S. 91
- Norme specifice de securitate a muncii pentru izolatii termice, hidrofuge si
protectie anticoroziva
- N.S. 89
- Norme specifice de securitate a muncii la lucrari de montaj utilaje tehnologice si
constructii metalice
- N.S. 3
- Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea, transportul si depozitarea
oxigenului si a azotului
-N.S. 42
- Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice
- N.S. 65
- Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei
electrice
- N.S. 26
- Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire
- N.S. 2
- Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor
- N.S. 12
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucru la inaltime
- N.S. 7
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de betoane si prefabricate
din beton
- N.S. 28
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnicosanitare
- N.S. 27
- Norme specifice de securitate a muncii pentru zidarie, montaj prefabricate si
finisaje
- N.S.57
- Norme specifice de securitate a muncii pentru manipulare, transport, depozitare
(manual si mecanizate)
Legea 90/1996 cu modificarile respective.

Intocmit,
arh. Lucica Mit

Sef proiect complex,


dr.arh.Adrian Spirescu