Sunteți pe pagina 1din 25

Proiectant general : S.C.

SCA PROJECT EXPERT SRL Beneficiar: CONSILIUL LOCAL MACIN JUDETUL TULCEA Obiectiv: Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente de specialitate a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasului Macin, judetul Tulcea Jude Tulcea, ora Macin, Strada Mircea Voda nr.34

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA


Coninut-cadru prezentat include i elemente de memoriu general, elaborat conform prevederilor din Ordin nr. 863/02.07.2008 privind CONTINUTUL CADRU al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, coroborate cu exigenele consacrate n practica curent de proiectare i avizare.

Capitolul I - DATE GENERALE

-BENEFICIAR (INVESTITOR): -INVESTITIE:

CONSILIUL LOCAL MACIN, judet TULCEA Modernizarea, reabilitarea i dotarea cu echipamente de specialitate a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasului Macin, judetul Tulcea Jude Tulcea, ora Macin, Strada Mircea Voda nr.34 S.C. SCA PROJECT EXPERT SRL STRADA ALESD NR.3 Bl. N23, Sc.4, Et.3, Apt.53 Sector 6, BUCURESTI tel/fax.:021/760 53 81 e-mail: office@projectexpert.ro 13300/2010; P.T.

-AMPLASAMENT: -PROIECTANT GENERAL:

- NUMAR PROIECT/CONTRACT: - FAZA DE PROIECTARE:

I.02 - Caracteristicile amplasamentului I.02.1. Regim juridic Din punct de vedere juridic, imobilul cu numar cadastral 1594, alcatuit din teren in suprafata de 8.762mp si toate constructiile de pe teren ( C1,C2,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18) sunt in proprietatea autoritatii locale, in baza Hotararii Consiliului Local al orasului Macin nr.31/1999, fiind inscrise la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara prin Carte Funciara nr. 1.614/N a orasului Macin. I.02.2. Regim tehnic Conform Cod de proiectare seismica Partea I Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 1/2006 tabel 4.2, clasa de importanta a cladirii este II-constructie de importanta deosebita la care coeficientul de importanta este 1 = 1.20.

Conform H.G.766/1997 categoria de importanta a cladirii este B (DEOSEBITA). Constructia este situata in zona seismica la care valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.20 g, iar valoarea perioadei de colt Tc = 0.7 sec, conform Cod de proiectare seismica Partea I Prevederi de proiectare pentru cladiri, indicativ P 100 I/2006, pentru un cutremur cu intervalul mediu de recurenta de referinta IMR = 100 ani. Din punct de vedere a adancimii de nghet , conform STAS 6054/77 ea se gsete la 0.90 1.00 m. Din punct de vedere al aciunii vntului conform NP08 - 04, amplasamentul are o presiune dinamic de baza de 0.40 kN/mp. Din punct de vedere al aciunii zpezii conform CR1-1-3-2005 valoarea caracteristica a incarcarii la sol este de 2.5 kN/mp. Din punct de vedere al zonrii climatice amplasamentul se afl n zona II conform STAS3303/175. - incadrare in localitate si zona: judet Tulcea, oras MACIN, Strada Mircea Voda nr.34; - descrierea terenului (parcelei): categoria de folosinta constructii suprafata 8107,6091mp; forma neregulata; dimensiuni latura nord-vestica ~ 116.00; latura sud-vestica ~ 58.845m; latura sud-estica ~ 97.185m; latura nord-estica ~ 47,225m; vecinatati - latura nord-vestica proprietati private (Ion Dumitru, Gandac Dumitru, Gandac Constantin, Nistor Ciprian, Dabija Gheorghe, Nastasache Sica, Geafer Vedat); latura sud-vestica Serviciul de Ambulanta al Orasului Macin; latura sud-estica proprietati private (Geru Veronica, Catruna Gheorghe, Balaban Constantin, Rachiteanu Marcel); latura nord-estica Strada Mircea Voda;

accesul in incinta accesul in incinta se poate face pe latura nord-estica, din strada Mircea Voda; exista si un acces secundar, pe latura sud-estica, dintr-un drum de servitute. constructii pe teren exista 18 constructii avand urmatoarele suprafete construite la sol( conform studiului topografic ): C1- cladire policlinica Spital Macin cu regim de inaltime S+P+3E+pod, cu Sc~= 321.00mp(suprafata din masuratori) C2 corp Spital Macin cu regim de inaltime S+P+3E, cu Sc~= 350.00mp C3 corp Spital Macin cu regim de inaltime S+P+5E, cu Sc~= 145.00mp C4 corp Spital Macin cu regim de inaltime S+P+4E, cu Sc~= 732.00mp C5 cladire anexa cu regim de inaltime P, cu Sc~= 54.00mp C6 cladire anexa cu regim de inaltime P, cu Sc~= 386.00mp C7 cladire anexa cu regim de inaltime P, cu Sc~= 110.00mp C8 cladire anexa cu regim de inaltime P, cu Sc~= 17.00mp C9 cladire anexa cu regim de inaltime P, cu Sc~= 171.00mp C10 cladire anexa cu regim de inaltime P, cu S~= 37.00mp C11 constructie cu regim de inaltime P, cu S~= 58.00mp C12 constructie cu regim de inaltime P, cu S~= 79.00mp C13 constructie cu regim de inaltime P, cu S~= 68.00mp C14 constructie cu regim de inaltime P, cu S~= 81.00mp C15 constructie cu regim de inaltime P, cu S~= 67.00mp C17 constructie cu regim de inaltime P, cu S~= 19.00mp C18 constructie cu regim de inaltime P, cu S~= 54.00mp NOTA : Suprafetele aferente constructiilor existente pe teren se regasesc in Extrasul de Carte Funciara nr.1.614/N TOTAL la sol CONSTRUCTII = 2749,00mp

I.03 - Descriere urbanistic a construciilor SITUATIE EXISTENTA Prin prezenta documentatie se analizeaza corpul C1 de cladire respectiv Policlinica Spitalului Macin. Aceasta a fost construita pe baza proiectului nr.260/1976 elaborat de catre S.P.J. Tulcea .Constructia propriu-zisa a fost finalizata in anul 1983. Constructia are forma regulata in plan, putand fi considerata un dreptunghi cu lungimea de 27.05m si latimea de 11.90m. Cladirea are patru travei de 4.80 m i o travee de 2.50 m, si trei deschideri de 2.80 m, 2.85 m si 5.65 m. Cladirea este amplasata cu latura lunga paralela cu strada Mircea Voda, la o distanta de circa 9.245m fata de partea carosabila. In partea opusa celei paralele cu strada, cladirea este invecinata, printr-un rost de aproximativ 5cm cu corpul C2 al spitalului Macin. Intre cele doua corpuri exista comunicare la toate nivelurile. - clasa II de importanta conform reglementarilor tehnice enumerate in Codul de proiectare

seismica P100-1/2006 - categoria de importanta B constructii de importanta deosebita , la care neasigurarea nivelurilor de calitate implica riscuri majore pentru societate si mediu natural, conform H.G. 766/1997, publicata in Monitorul Oficial nr. 352 din 10.12.1997, privind calitatea in constructii, Anexa nr.3: Regulament Privind Stabilirea Categoriei de Importanta a Constructiilor Indici arhitecturali ai constructiei analizate : - CORP C1 ( actuala policlinica ) Regim de inaltime : S +P+3E+pod Sconstruita la sol (cota +0.00 a parterului) ~= 321,00mp Ssubsol ~= 321,00mp Sconstruita desfasurata ~= 1284,00mp (fara subsol) Indici urbanistici ai intregului ansamblu : Coeficient de utilizare a terenului CUT = 1,037 Procent de ocupare a terenului POT = 34.00%

I.04 - Descriere arhitectural a construciilor SITUATIE EXISTENTA Finisaje exterioare: - tencuieli exterioare simple din var-ciment, culoare alb-gri; - placaje ceramice de culoare caramizie; - tamplarie cu rame de lemn, cuplate, cu 2 foi de geam de 3mm grosime - scari exterioare finisate cu marmura sau mozaic(dupa caz); scarile nu au balustrade deoarece diferentele de nivel intre trotuar si parter sunt relativ mici (cca.45cm); nu exista rampe de acces pentru targa sau pentru persoane cu dizabilitati; - constructia este prevazuta la partea superioara cu un atic in consola care mascheaza streasina si jgheaburile; - burlanele si pervazul ferestrelor sunt din tabla; Finisaje interioare - tencuieli simple, cu mortar de var-ciment - zugraveli var simplu in 2-3 straturi - pardoseli din gresie si mozaic (raportat la destinatia incaperii) - tamplarie interioara(usi si ferestre) din lemn; Acoperisul este cu sarpanta pe scaune si invelitoare din tigla solzi dublu asezata

I.05 - Descriere funcional SITUATIE EXISTENTA In studiu s-a luat in considerare alcatuirea functionala a corpului C1 de cladire-actuala policlinica, deoarece lucrarile de modernizare si reabilitare se refera strict la aceasta constructie in cadrul careia se gasesc cabinete aferente Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasului Macin. Corpul C1 - Policlinica are in prezent urmatoarele destinatii (functiuni) ale spatiilor:

La SUBSOL cota -2.20 : spatii tehnice La PARTER cota +0.00 : hol acces, holuri de asteptare, casa scarii, grupuri sanitare pentru pacienti, cabinete de consultatii si tratamente, sala de termometrizare, eliberare medicamente gratuite, fisier TBC, consultatii TBC, radiologie TBC; La ETAJ 1 cota +3.20 : holuri de acces si asteptare, casa scarii, grupuri sanitare pentru pacienti, doua laboratoare de radiologie si imagistica medicala fiecare avand - camera radioscopie, camera radiografie, camera de comanda, camere de dezbracare si grup sanitar; o camera de developare filme, o camera de citire filme, o camera de ventilatie comune pentru ambele laboratoare; eliberare medicamente gratuite. La ETAJ 2 cota +6.40 : holuri de acces si asteptare, casa scarii, grupuri sanitare pentru pacienti, cabinete de consultatie si sali de tratament pentru chirurgie, ORL, oftalmologie, psihiatrie, neurologie, obstetrica-ginecologie. La ETAJ 3 cota +9.60 : holuri de acces si asteptare, casa scarii, grupuri sanitare pentru pacienti, cabinete de consultatie si sali de tratament respectiv 2 cabinete de stomatologie adulti, un cabinet de stomatologie copii, 1 rx dentar, 1 laborator stomatologic si o camera de sterilizare, un cabinet dermatologie, sala de tratamente venerologie-dermatologie si un cabinet pentru expertiza capacitatii. Spatiul de sub acoperis are destinatie de POD CIRCULABIL

Accesul de la un nivel la altul se face exclusiv prin casa scarii. Aceasta ajunge pana la nivelul podului circulabil. I.06 - Date referitoare la elementele structurale SITUATIE EXISTENTA (conform Raport de expertiza tehnica) Fundaii continuie din beton simplu (C6/7.5) cu cuzineti din beton armat(C12/15) sub zidurile subsolului; Ziduri de subsol din beton (C12/15) n grosime de 20 cm. armate cu carcase din PC52 Planseu peste subsol din beton armat monolit(C12/15). Diafragme celulare de beton armat(grosime de 15 cm ) cu bulbi la capete (grosime de 20 cm) , pentru suprastructura vertical. Diafragmele sunt armate pe capete i intersecii cu carcase din bare independente din oel PC 52 , iar n cmp cu plase STMB(STNB) 5 x 200/5 x 200. Planee cu predale din beton armat avand predala de 5 cm si suprabetonare de 10 cm. Grinzile de fatada sunt din beton armat prefabricat.

I.07 - Asigurarea utilitilor ( apa, canalizare, curent electric, gaze ) SITUATIE EXISTENTA Instalaia de nclzire centrala Cladirea este prevazuta cu instalatii de incalzire centrala, cu agent termic apa calda 95/75C. Distributia agentului termic se realizeaza printr-un sistem bitubular cu distributie inferioara(amplasate in subsol) si coloane verticale care strabat planseele. Dezaerisirea instalatiei se face cu un inel de retea de aerisire la ultimul nivel si un vas de aerisire cu golire. La baza coloanelor nu exista robinete de inchidere si golire. Izolatia termica a conductelor de distributie este deteriorata in proportie de 50%. Corpurile statice din incaperi sunt radiatoare din fonta STAS 7363-66,tipul 600/2(q=112W/element). Corpurile statice nu sunt prevazute cu robinete termostatice i repartitoare de costuri. Agentul termic este furnizat de catre centrala termica de cartier..

Reteaua termica, de la centrala termica la cladirea analizata (* conducte de incalzire, apa calda de consum) este ingropata in canal termic. Cladirea are contor general(pentru toate corpurile spitalului) pentru masurarea consumului de cladura pentru nclzire,amplasat la intrarea in incinta instalatiie de incalzire proprie. Instalatii sanitare Cladirea este prevazuta cu instalatii sanitare aferente grupurilor sanitare: Grupurile sanitare au fost dotate cu urmatoarele tipuri de obiecte sanitare : - lavoar din portelan sanitar - closet din portelan sanitar Alimentarea cu apa calda a cladiri se face prin acelasi canal termic in care sunt montate si conductele de agent termic. Racordul de apa calda a fost realizat din teava de otel zincata, iar in cladire sunt 87 puncte de consum apa calda. Distributia interioara a conductelor de alimentare cu apa calda se face prin tunelul vizitabil, iar alimentarea coloanelor de apa rece si calda se face prin ramificatii ale distributiei coloanelor de apa calda. Cladirea are contor general (pentru toate corpurile spitalului) pentru masurarea consumului de cladura pentru preparare a.c.c.,amplasat in centrala termica de cartier ,ce deserveste spitalul. I.08 CONCLUZII PRIVIND SITUATIA EXISTENTA In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influenta negativa privind siguranta exploatarii si performantele energetice ale cladirii: Izolatia termica a conductelor de distributie este deteriorata in proportie de 50%. Coloanele de nclzire nu sunt prevzute cu armturi de separare i golire a acestora sau nu sunt funcionale Corpurile statice nu sunt prevazute cu elemente de reglaj termic si hidraulic sau cel putin jumatate din armaturile de reglaj existente nu sunt functionale Corpurile statice nu au fost demontate i splate / curate n totalitate niciodata,fapt ceea ce a diminuat coeficientul global de schimb de caldura Starea acoperisului peste pod este deteriorata (acoperi spart / neetan la aciunea ploii sau a zpezii). Tamplaria exterioara din lemn este deteriorata si neetansa. Anvelopa cladirii nu satisface exigentele privind gradul de termoizolare. Armaturile conductelor si a punctelor de consum a.c.c. prezinta pierderi de fluid. Conductele sunt deteriorate si neizolate in proportie de 50%. Exista iluminat de siguranta ,dar nu exista instalatie de control al iluminatului.

In urma examinarii vizuale la faa locului s -au constatat urmatoarele avarii din punct de vedere al rezistentei cladirii: Diafragmele longitudinale din axele B si C etaj 1,2,3, au buiandrugi fisurati. Se mentioneaza ca la parter nu s-a putut intra. Diafragma longitudinala din axul B intre axele 7 si 9 la etaj III este fisurata pe diagonala Diafragmele transversale din axele 5 si 6 intre axele C si D sunt fisurate cu fisuri orizontale.

In urma inspeciei vizuale la faa locului s -a observat faptul c finisajele interioare existente n spaiile aferente Ambulatoriului Integrat al Spitalului orasului Macin sunt nvechite,

mbtrnite, degradate, existnd pericolul desprinderii lor, al producerii de accidente prin mpiedicare s.a.m.d. Conformarea actual a ambulatoriului nu corespunde n totalitate normelor sanitare n vigoare. Conformarea actual a cldirii nu permite accesul persoanelor cu dizabiliti la serviciile medicale ale ambulatoriului (nu exist rampe/platforme de acces, nu exist grupuri sanit are pentru persoanele cu dizabiliti).

Capitolul II SITUATIE PROPUSA


Beneficiarul, Consiliul Local Macin, doreste sa modernizeze, sa reabiliteze si sa doteze cu echipamente de specialitate Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasului Macin, judet Tulcea, care functioneaza in prezent in cladirea descrisa anterior. Investitia presupune realizarea urmatoarelor lucrari:

1. LUCRARI DE DEMOLARE/DEMONTARE/DESFACERE FINISAJE EXISTENTE 2. LUCRARI DE CONSOLIDARE STRUCTURALA 3. LUCRARI DE REABILITARE ENERGETICA A ANVELOPEI - Lucrari de izolare fatade - Lucrari de reparatii fatade - Lucrari de izolare acoperisuri tip sarpanta si tip terasa - Lucrari de tamplarie exterioara - Lucrari de izolare la pardoseli 4. LUCRARI DE MODERNIZARE - Compartimentari interioare - Finisaje interioare 5. LUCRARI DE INSTALATII 6. LUCRARI DIVERSE

II.01 Descrierea funcional Ambulatoriul Spitalului Macin va deservi atat pacienti adulti cat si pacienti copii , in sectia de pediatrie. Propunerea proiectata prevede realizarea a 3(trei) accese distincte, pentru evitarea amestecarii fluxurilor/circuitelor :

1. Acces principal ambulatoriu zona adulti 2. Acces secundar ambulatoriu zona adulti 3. Acces ambulatoriu zona pediatrie Accesul in zona de pediatrie si accesul principal in zona de tratament ambulatoriu pentru adulti se vor realiza din strada Mircea Voda ( se va consulta planul de parter anexat prezentei documentatii) Accesul pacientilor adulti se va putea realiza in egala masura prin curtea spitalului, pe latura nordestica a cladirii. Ghidarea pacientilor catre spatiile de consultatie si tratament se va face prin intermediul Fisierului. Lista spatiilor aferente ambulatoriului de specialitate, grupate pe sectoare :

SECTOR CONSULTATII

Specialitati chirurgicale : Cabinet chirurgie- generala Cabinet obstetrica-ginecologie Cabinet O.R.L Cabinet oftalmologie Cabinet ortopedie si traumatologie Specialitati nechirurgicale : Cabinet medicina interna Cabinet cardiologie Cabinet neurologie Cabinet dermatovenerologie Cabinet pneumologie Cabinet psihiatrie

Sutila=15.63mp Sutila=15.76mp Sutila=15.76mp Sutila=9.74mp Sutila=16.08mp

Sutila=15.80mp Sutila=15.94mp Sutila=15.80mp Sutila=15.66mp Sutila=16.01mp Sutila=13.01mp

Pediatrie (parter) Cabinet pediatrie SECTOR TRATAMENTE Specialitati chirurgicale : Sala de tratament chirurgie generala Sala de tratament microchirurgie Sala de tratament obstetrica-ginecologie Sala de tratament O.R.L Sala de tratament oftalmologie Sala de tratament ortopedie si traumatologie Specialitati nechirurgicale : Sala de tratament medicina interna Sala de tratament cardiologie Sala de tratament neurologie( EEG) Sala de tratament dermatovenerologie

Sutila=16.04mp

Sutila=13.01mp Sutila=16.08mp Sutila=15.90mp Sutila=16.03mp Sutila=5.91mp Sutila=12.50mp

Sutila=16.04mp Sutila=15.80mp Sutila=16.03mp Sutila=16.08mp

LABORATOARE Compartiment explorari functionale (etaj 2) Compartiment explorari functionale Radiologie si imagistica medicala - TOMOGRAF (parter) Camera de examinare Camera de dezbracare pacienti Grup sanitar pacienti Camera echipament Camera de comanda Camera citire filme Hol

Sutila=15.76mp

Sutila=28.62mp Sutila=1.68mp Sutila=1.61mp Sutila=6.25mp Sutila=6.13mp Sutila=6.91mp Sutila=2.61mp

Radiologie si imagistica medicala - RADIOLOGIE (etaj 1) Camera radioscopie Sutila=25.37mp Camera dezbracare pacienti Sutila=3.58mp Grup sanitar pacienti Sutila=2.84mp Camera radiografie/mamografie Sutila=22.01mp Camera de dezbracare pacienti Sutila=2.08mp Camera de comanda Sutila=7.38mp Sas acces cadre medicale Sutila=5.93mp Camera obscura Sutila=6.72mp Camera citire filme Sutila=15.98mp Camera eliberare filme Sutila=3.10mp Laborator analize medicale (etaj 1) Camera recoltare probe Sas acces cadre medicale Laborator hematologie Laborator 1 microbiologie Laborator 2 microbiologie Camera eliberare analize SPATII PENTRU PERSONALUL MEDICAL SI PARAMEDICAL Spatiile alocate personalului medical si paramedical din ambulatoriu vor fi amenajate pe fiecare nivel respectiv parter, etaj 1, etaj 2 si etaj 3. Accesul in aceste spatii va fi controlat/limitat, fie prin cheie fie pe baza de cartela magnetica. Vestiar (etaj 2) Grup sanitar cu dus (parter) Grup sanitar (etaj1, etaj2, etaj3) Sutila = 15.90mp Sutila = 8.81mp Sutila = 5.26mp

Sutila=15.77mp Sutila=3.10mp Sutila=12.24mp Sutila=12.24mp Sutila=12.23mp Sutila=3.13mp

SPATII PENTRU PACIENTI, APARTINATORI, VIZITATORI Hol acces si asteptare ambulatoriu pediatrie(parter) Hol acces ambulatoriu adulti (parter) Hol acces ambulatoriu adulti (etaj 1,etaj 2,etaj 3) Sutila = 15.80mp Sutila = 12.97mp Sutila = 9.34mp

Fisier evidenta consultatii/tratamente- copii(parter) Fisier evidenta consultatii/tratamente adulti(parter) Hol de asteptare Ortopedie si Laborator Imagistica Medicala-TOMOGRAF (parter) Hol de asteptare Radiologie/Imagistica medicala si Laborator Analize Medicale (etaj 1) Hol de asteptare Specialitati Chirurgicale (etaj 2) Hol de asteptare Specialitati Medicale (etaj 3) Grupuri sanitare adulti barbati(parter,etaj1-3) Grupuri sanitare adulti femei(parter,etaj1-3) Grup sanitare persoane cu dizabilitati(parter) Grupuri sanitare persoane cu dizabilitati(etaj1-3) Grup sanitar copii (parter)

Sutila = 5.74mp Sutila = 7.58mp

Sutila = 64.42mp Sutila = 71.28mp Sutila = 71.28mp Sutila = 71.28mp Sutila = 5.43mp Sutila = 5.57mp Sutila = 5.84mp Sutila = 5.74mp Sutila = 5.26mp

SECTORUL SERVICIILOR TEHNICO-GOSPODARESTI SI UTILITATI Pentru serviciile tehnico-gospodaresti si utilitati este rezervat in totalitate subsolul cladirii, in suprafata utila totala de 257.13mp. Depozitarea temporara a deseurilor medicale din cadrul ambulatoriului se va face intr-o incapere special amenajata, la parter,avand o suprafata utila de 3.46mp. Evacuarea deseurilor medicale se va face pe usa de acces secundar in ambulatoriul pentru adulti. Depozitarea materialelor de curatenie se va face de asemenea in locuri special amenajate, pe fiecare nivel in parte, intr-o incapere cu o suprafata utila de 3.47mp. Inaltimea libera a incaperilor la parter, etaj1, etaj2 si etaj3 va fi de 2.60m. Inaltimea libera a incaperilor la subsol va fi de 1.95m.

II.02 Circuite funcionale n cadrul unitii Cabinetele din cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Macin vor functiona in program normal de lucru. Distributia cabinetelor si a salilor de tratament Deoarece ambulatoriul cuprinde o gama larga de specialitati chirurgicale, specialitati nechirurgicale si laboratoare, s-a incercat, in masura posibilitatilor separarea/gruparea acestora. Astfel : - spatiile aferente Laboratorului de Imagistica Medicala-TOMOGRAF respectiv : camera de examinare, camera de dezbracare pacienti, grup sanitar pacienti, camera echipament, camera de comanda, camera citire ,hol acces cadre medicale, zona de asteptare, grupuri sanitare pentru pacienti, precum si spatiile aferente ORTOPEDIEI vor fi amplasate la parterul cladirii ; in alegerea locatiei s-a tinut cont pe de o parte de dimensiunile si greutatea

10

aparatului(tomograf) raportate la conformarea structurala si spatiala a cladirii, pe de alta parte la inlesnirea accesului pentru pacientii transportati cu targa sau pacientii cu dizabilitati locomotorii. spatiile aferente Laboratorului de Radiologie si Laboratorului de Analize medicale respectiv : camera radioscopie, camere de dezbracare pacienti, grupuri sanitare pentru pacienti, camera radiografie/mamografie, camera de comanda, sas acces cadre medicale, camera obscura, camera citire filme, camera eliberare filme, zona de asteptare, vor fi amplasate la etajul 1 ; spatiile aferente specialitatilor chirurgicale respectiv : cabinete si sali de tratament pentru chirurgie-generala, obstetrica-ginecologie, O.R.L, oftalmologie, spatii de asteptare pentru pacienti, grupuri sanitare pentru pacienti si personal medical, vor fi amplasate la etajul 2 ; spatiile aferente specialitatilor medicale respectiv : cabinete si sali de tratament pentru medicina interna, cardiologie, neurologie, dermatovenerologie, cabinet pneumologie, cabinet psihiatrie, spatii de asteptare pentru pacienti, grupuri sanitare pentru pacienti , vor fi amplasate la etajul 3 ; compartimentul de explorari functionale se afla la nivelul 2 al cladirii.

Accesul in fiecare zona in parte, in functie de nevoile pacientilor, va fi directionat de la fisier. Toate laboratoarele ( de analize medicale, de radiologie si imagistica medicala, de explorari functionale) pot deservi si spitalul. Accese Accesul pacientilor in ambulatoriu va fi separat pentru adulti si pentru copii. Accesul cadrelor medicale si a personalului auxiliar se va face pe oricare dintre intrarile prevazute, cu precadere cele aferente ambulatoriului pentru adulti. Doua din cele 3 accese vor fi mediate de existenta scarilor. Accesul la sectia de pediatrie a ambulatoriului se va face exclusiv prin intermediul unei rampe cu panta mica (7.5%) din lipsa de spatiu pentru amplasarea scarilor. Pentru rezolvarea accesului in ambulatoriu a persoanelor cu dizabilitati locomotorii se propune realizarea de rampe de acces, cu panta de 8-10%. Accesul din interior, la spatiile gospodaresti ( spatii tehnice si administrative, vestiare, grupuri sanitare si incaperi destinate ustensilelor de curatenie si personalului auxiliar de curatenie, ingrijire ) se va face controlat, fie prin cheie, fie pe baza de cartela magnetica. Circulatii orizontale si verticale Sectia de consultatii/tratamente ambulatorii pentru adulti si sectia de pediatrie vor fi prevazute cu fisier de evidenta consultatii/tratamente unde : Se elibereaza numere de ordine, se fac programri pentru consultaii; Se intocmesc si se pastreaza fiele de consultaie; Se centralizeaz datele statistice privind morbiditatea din teritoriu i activitatea ambulatoriului integrat; Se informeaza bolnavii i alte persoane care se prezint la ambulatoriu asupra programului de lucru a cabinetelor medicale de specialitate si asupra traseului pe care pacientul trebuie sa-l urmeze pentru a ajunge la spatiile cautate.

Circulatiile orizontale (holurile) vor avea latimea de 2.70m. Aceste holuri vor fi folosite si ca spatii de

11

asteptare pentru pacienti, fiind mobilate cu scaune pe o parte sau pe ambele parti, dupa caz, astfel incat sa nu deranjeze circulatia orizontala. Circulatiile verticale se vor rezolva prin scari si platforme de acces . In corpul C1 exista o singura casa a scarii ce reprezinta nodul de acces pe verticala in spatiile aferente ambulatoriului. Pentru rezolvarea accesului persoanelor cu dizabilitati se propune amplasarea in aceasta casa a scarii a unei platforme automatizate, servoscara, pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Deplasarea folosind platforma se va face prin intermediul tabloului de control, sub supravegherea unei persoane autorizate din cadrul personalului administrativ. Platforma isi va incepe cursa de la parter si o va finaliza la nivelul podului, unde va sta parcata pe perioada nefolosirii. Ea va avea statie la fiecare nivel al ambulatoriului : etaj 1, etaj 2, etaj 3. Mentionam faptul ca in spital, in corpul C3 exista lift de acces care deserveste toate etajele spitalului. Mentionam de asemenea faptul ca intre corpurile spitalului si cel destinat spatiilor pentru tratament ambulatoriu EXISTA COMUNICARE prin urmare acest lift poate fi folosit, in ultima instanta si de persoanele cu dizabilitati locomotorii pentru deplasarea in cadrul ambulatoriului. Grupuri sanitare Cadrele medicale vor dispune de vestiare si grupuri sanitare separate fata de cele destinate pacientilor adulti si copii. Grupurile sanitare pentru adulti vor fi separate de cele ale copiilor si totodata separate pe sexe. Se vor amenaja grupuri sanitare separate pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii. Pe fiecare nivel in parte vor exista : grupuri sanitare barbati, grupuri sanitare femei, grupuri sanitare persoane cu dizabilitati si grupuri sanitare pentru personalul medical. Compartimentarile interioare ale grupurilor sanitare se vor face cu pereti despartitori din gips-carton avand inaltimi de 2.50m , mai mici decat inaltimea libera a nivelului, pentru a putea permite ventilarea naturala a incaperilor acolo unde aceasta nu se poate face direct. Spatii anexe Depozitarea temporara a deseurilor medicale din cadrul ambulatoriului se va face in zona special amenajata, aflata la parterul cladirii. De aici, ele vor fi evacuate la exterior, in momentul sosirii firmei de salubritate care se ocupa de ridicarea deseurilor. Spatiile administrative aferente ambulatoriului se vor amplasa la subsolul cladirii : Spatiu pentru spalarea echipamentelor de protectie utilizate de personal precum si a altor materiale textile utilizate ( cearsafuri, traverse etc.) Spatiu pentru sterilizarea instrumentarului si a materialelor textile sanitare Spatiu pentru hidrofor Alte spatii tehnice

12

Capitolul III - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ III.1. LUCRARI DE DEMOLARE/DEMONTARE/DESFACERE FINISAJE EXISTENTE Cuprind urmatoarele lucrari: Desfacerea finisajelor exterioare ale fatadei (placaje, tencuieli desprinse, borduri nestructurale etc.) - se vor desface finisajele care constituie denivelari pe suprafata fatadei astfel incat, dupa demontarea lor, suprafata rezultata sa fie plana si sa permita montarea sistemului termoizolant; Demontarea tamplariei exterioare (usi si ferestre) inclusiv glafuri exterioare si interioare; Desfacerea sorturilor de tabla zincata de pe atice; Desfacerea straturilor acoperisurilor tip terasa necirculabila existente, pana la betonul de panta ( protectii din tabla, hidroizolatii, straturi de poza si de protectiv etc.); Desfacerea tuturor straturilor acoperisului tip sarpanta existent ( tigla, hidroizolatie, bariera de vapori, sipci, astereala etc.), inclusiv jgheaburi si burlane; Demolarea sarpantei din lemn existente ( capriori, pane, popi, clesti etc.) Demontarea tamplariei interioare (usi si ferestre) toc, captuseala, foaie de usa, eventual praguri; Demontarea tuturor obiectelor sanitare (lavoare, vase WC, cazi baie, cazi dus, port prosop etc.), a corpurilor de iluminat, a intrerupatoarelor, prizelor, radiatoarelor si alte asemenea; Demolare pereti interiori nestructurali, din zidarie, avand grosime de 10-15cm conform planurilor de demolare anexate; Curatarea de finisajele existente a tuturor suprafetelor de perete care se pastreaza (pana la tencuiala); Curatarea de finisajele existente a tuturor suprafetelor de tavan (pana la tencuiala); Desfacerea tuturor pardoselilor existente din gresie si mozaic turnat suprafata rezultata trebuie sa fie aproximativ la acelasi nivel; dupa caz se vor scoate inclusiv sapele, mai ales in situatia cand acestea sunt dislocate neuniform la scoaterea mozaicului; Spargeri de goluri de usa si fereastra in peretii interiori nestructurali(din zidarie) si structurali (diafragme din beton armat cu grosimea de 15cm) pastrati conform planurilor de demolare anexate; Zidirea de goluri de usa existente in in peretii interior nestructurali(din zidarie) si structurali (diafragme din beton armat cu grosimea de 15cm) pastrati conform planurilor de demolare anexate; Desfacerea balustradei existente la scara interioara de acces, la toate nivelurile, toate elementele;

La executarea lucrarilor de demolare/demontare/desfacere se va tine seama de specificatiile din documentatia faza proiect tehnic pe specialitatile rezistenta si arhitectura. III.2. LUCRARI DE CONSOLIDARE STRUCTURALA conform specificatiilor din memoriul tehnic de rezistenta III.3. LUCRARI DE REABILITARE ENERGETICA A ANVELOPEI Cuprind urmatoarele categorii de lucrari :

13

LUCRARI DE IZOLARE FATADA Montarea unui strat de izolatie termica suplimentara din placi din polistiren extrudat in grosime de 5 cm,amplasat pe suprafata exterioara a peretilor existenti; stratul termoizolant va fi fixat att mecanic, ct i prin lipire; Pe conturul tamplariei se realizeaza racordarea izolatiei termice pe o grosime de 3 cm,in zona glafurilor exterioare si a solbancurilor, prevazandu-se profile de intarire si protectie adecvate(din aluminiu) precum si benzi suplimentare din tesatura de fibra de sticla sau fibre organice. Se vor prevedea glafuri exterioare noi din tabla zincata de 0.5 mm; Pe faa exterioar a soclului se va monta un strat termoizolant cu grosimea de 5 cm, caracterizat printr-o bun comportare la aciunea umiditii (de preferin plci din polistiren extrudat); stratul termoizolant va fi fixat att mecanic, ct i prin lipire i va fi protejat la exterior cu un strat de tencuial armat; pe nlime, stratul termoizolant va fi aplicat astfel nct la partea superioar s depeasc cu minimum 30 cm faa superioar a plcii din beton armat, iar la partea inferioar s ajung pn la suprafaa terenului sistematizat (CTS) sau, la soclurile scunde pn la 3040 cm sub acesta cot

LUCRARI DE REPARATII FATADA Dupa montarea termosistemului, acesta se va proteja la exterior cu un strat de tencuiala armata. Peste tencuiala se vor aplica vopsitorii de exterior cu propunerea de noi culori care sa se armonizeze cu cele existente la corpurile invecinate astfel incat sa existe o unitate la ansamblului.

LUCRARI DE IZOLARE ACOPERISURI TIP SARPANTA SI TIP TERASA Ca urmare a raportului de expertiza energetica efectuat asupra constructiei ce cuprinde spatii aferente Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasului Macin, rezulta ca fiind necesara realizarea unui acoperis sarpanta nou, care sa satisfaca exigentele privind termoizolatia si hidroizolatia. In egala masura rezulta ca fiind necesara izolarea acoperisurilor de tip terasa ( cele de deasupra acceselor in cladire) Aceste lucrari consta in : Izolarea hidro-termica cu un strat de 15 cm de polistiren extrudat ignifugat (30kg/m 3) in cazul acoperisurilor tip terasa (necirculabila) , protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat ,cea din exterior fiind cu ardezie Montarea de sorturi din tabla zincata la aticurile teraselor, cu grosime de minim 0,5mm; Izolarea hidro-termica a acoperisului refacut, tip sarpanta , cu saltele din vata minerala avand o grosime de cca.15-20cm, montate intre capriori si prevazute pe fata dinspre interior cu bariera de vapori Realizarea unei invelitori noi, de tip Lindab, cu toate accesoriile continute de aceasta si achizitionate de la furnizor ( jgheaburi, elemente de imbinare, etc.)

14

In scopul reducerii substantiale a efectelor defavorabile ale puntilor termice se recomanda termoizolarea cu polistiren extrudat de 5cm si a aticurilor care mascheaza pe conturul cladirii streasina acoperisului. Aceasta termoizolatie se va uni cu cea de pe peretii exteriori ai constructiei.

LUCRARI TAMPLARIE EXTERIOARA Modernizarea din punct de vedere termic a tamplariei exterioare reprezentata de ferestre se va realiza prin inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din PVC pentacameral , cu geam termoizolant dublu 4+9+4, avand spatiul dintre geamuri umplut cu aer. Usile exterioare de acces si ferestrele se vor realiza conform specificatiilor din tabloul de tamplarie si caietele de sarcini. Mascarea unitatilor exterioare ale aparatelor de aer conditionat se va face cu grile decorative. Forma, dimensiunile, culorile, materialele si alte informatii cu privire la aceste grile decorative se gasesc in tabloul de tamplarie si in partea scrisa a proiectului tehnic.

LUCRARI DE IZOLARE LA PARDOSELI Termoizolarea suplimentara a planseului peste subsol se va face la tavanul planseului (prin subsol),cu un strat de polistiren extrudat in grosime de 5 cm,protejat cu placi de gips-carton rezistente la umiditate. Termoizolarea planseului peste ultimul nivel incalzit (nivel 3) cu un strat de polistiren extrudat in grosime de 5cm, protejat cu o sapa de protectie;

III.4. LUCRARI DE MODERNIZARE Avand in vedere faptul ca spatiile actuale ale policlinicii nu corespund normelor in vigoare privind spatiile necesare functionarii Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasului Macin, este necesara realizarea unor lucrari de modernizare la nivelul acestor spatii, lucrari ce consta in :

1. Realizarea unor lucrari de recompartimentare ce consta in propunerea unor pereti despartitori noi, astfel incat spatiile rezultate sa respecte toate normele in vigoare; 2. Lucrari de finisare interioara pardoseli, tavane si pereti;

COMPARTIMENTARI INTERIOARE Pentru buna functionare a cabinetelor de specialitate aferente Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasului Macin, se vor realiza reconfigurari spatiale, reconfigurari de fluxuri si diverse alte interventii la interiorul cladirii analizate. Toate compartimentarile interioare noi, propuse prin proiect, in vederea realizarii fluxurilor, se vor executa din pereti din gips-carton pe schelet metalic, cu miez din vata minerala, rezistenti la foc si umezeala (dupa caz) si avand grosimi de 10 respectiv 15cm, in functie de destinatia incaperilor.

15

Peretii se vor realiza cu placare dubla ( cate doua placi de rigips de fiecare parte a scheletului metalic) conform tipurilor de alcatuire prezentate in partile desenate ale proiectului tehnic. In cazul peretilor de compartimentare care delimiteaza incaperi supuse radiatiilor X de alte incaperi, acestia se vor realiza cu insertii de tabla de Plumb sau din placi de gips-carton rezistente la radiatii. FINISAJE INTERIOARE Pardoseli: Dupa desfacerea pardoselilor existente conform lucrarilor de demolare/demontare/desfacere, la nivelul pardoselilor se vor realiza urmatoarele lucrari: Termoizolarea planseului de peste nivelul 3, cu placi polistiren extrudat ignifugat cu grosimea de 5cm (conform lucrarilor de termoizolare la plansee) Strat de egalizare sapa, montata la toate nivelurile ( subsol, parter, etaj 1, etaj 2, etaj 3, pod peste termoizolatia); Hidroizolarea suprafetelor orizontale in toate incaperile cu umiditate ridicata (grupuri sanitare, camere de dus, incaperi materiale de curatenie si toate incaperile din subsol); Strat de uzura din pardoseala epoxidica in toate incaperile de la subsol, inclusiv in casa de scara; Strat de uzura din vinilin/PVC tip tarkett, special pentru unitatile de sanatate, in toate incaperile de la parter, etaj 1,2,3, inclusiv in casele de scara; in toate incaperile prevazute cu pardoseala din vinilin se va monta o plinta speciala la imbinarea cu suprafetele verticale ale peretilor; Pe toate suprafetele exterioare (podeste, platforme, rampe, trepte si contratrepte) se va monta o pardoseala de exterior, antiderapanta, de trafic greu; Pereti: Dupa realizarea lucrarilor de demolare/demontare/desfacere la pereti, se vor realiza urmatoarele lucrari: Se vor tencui, gletui, vopsi toate suprafetele de perete (pereti existenti si pereti propusi); In incaperile cu radiatii ( camera de examinare TOMOGRAF, radioscopie, radiografie), peretii vor fi finisati cu tencuiala speciala, cu barita sau cu foaie de Plumb; grosimea ecranarii cu Plumb se va realiza conform prescriptiilor date de catre furnizorul de echipament medical; In holuri, camere de dezbracare pacienti, sali de asteptare si sali de tratament, pe pereti se va monta un finisaj din vinilin/PVC tip tarkett, special pentru unitatile de sanatate, cu H=1.80m de nivelul pardoselii finite; In toate casele de scara, pe pereti se va monta un finisaj din vinilin/PVC tip tarkett, special pentru unitatile de sanatate, cu H=1.50m de nivelul pardoselii finite; In toate grupurile sanitare(pentru barbati, femei, persoane cu dizabilitati, copii, personal medical), in camerele de materiale de curatenie si in laboratoarele de analize medicale, pe pereti se va monta un finisaj igienic din placi ceramice portelanate, montate fara rost, cu inaltimea pana la nivelul tavanului; In toate incaperile in care exista lavoare, pe zona de amplasare a lavoarului se vor finisa peretii cu placi ceramice portelanate montate fara rost; suprafata placata va avea latimea de 1.00m ( cate 50cm de o parte si de alta a axului de montaj a lavoarului) si inaltimea de 2.60m masurati de la cota pardoselii finite pana la cota plafonului fals;

In toate incaperile prevazute cu finisaj din vinilin la pereti, la imbinarea dintre suprafata de vinilin si

16

cea finisata cu vopsitorii lavabile, se vor monta piese speciale de imbinare.

Tavane : Dupa executarea lucrarilor de demolare/demontare/desfacere la tavane, se vor realiza urmatoarele lucrari: Se vor tencui cu tencuieli speciale cu barita toate incaperile cu radiatii ( camera de examinare TOMOGRAF, radioscopie, radiografie); Se vor gletui si vopsi cu vopsele lavabile toate tavanele din incaperile cu radiatii ( camera de examinare TOMOGRAF, radioscopie, radiografie); In restul incaperilor de la parter, etaj 1,2 si 3 se vor realiza plafoane false din gips-carton prins pe schelet metalic; tavanul se va monta astfel incat inaltimea libera a incaperilor (de la pardoseala finita si pana la plafonul fals finisat min.2.60m); Toate suprafetele de plafon fals se vor gletui si vopsi cu vopsele lavabile; In pod, termoizolatia din vata minerala montata intre capriori pentru termoizolare, se va proteja cu placi din OSB lasate nefinisate;

Tamplarie interioara: In toate golurile de usa(existente si propuse) se va monta o tamplarie noua, conform specificatiilor din tablourile de tamplarie si partile scrise si desenate ale proiectului tehnic;

III.5. LUCRARI DE INSTALATII conform specificatiilor din memoriile tehnice pentru instalatii sanitare, termice, electrice, ventilatii, speciale III.06. LUCRARI DIVERSE Construcie rampe exterioare de acces din beton armat pentru persoanele cu dizabiliti locomotorii, la toate cele 3 accese in ambulatoriu (acces principal ambulatoriu adulti, acces secundar ambulatoriu adulti, acces ambulatoriu pediatrie) Reconfigurare accese existente in ambulatoriu (acces principal ambulatoriu adulti si acces secundar ambulatoriu adulti) prin realizarea de jardiniere in locul parapetilor; Refacere trotuare i suprafee betonate afectate de antier Refacere spaii verzi afectate de antier Montare platforma/platforme de acces pentru persoanele cu dizabilitati, pe scara interioara de acces; sistemul de sustinere al platformei/platformelor se va amplasa catre ochiul de scara si va avea si rol de balustrada de sustinere; Montare dotari aferente grupurilor sanitare, bailor, lavoarelor din cabinete si sali de tratament (dozator sapun lichid, dispenser hartie igienica, dispenser prosoape de hartie, uscator de maini etc.); Montare casete exterioare de sters picioarele; Montare grila de protectie curte de ventilatie subsol;

17

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995) Cerinta A REZISTENTA SI STABILITATE Conform Raportului de expertiz tehnic calitativ, corpul C1 actuala policlinica in cadrul careia se vor amenaja spatiile necesare functionarii Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasului Macin, prezinta instabilitatea structurala si necesita interventii de consolidare. Lucrarile de consolidare propuse sunt descrise in partile scrise si desenate ale proiectului de rezistenta si au rolul de a asigura rezistenta si stabilitatea constructiei. Cerinta B SIGURANTA IN EXPLOATARE SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA Pentru a impiedica alunecarea, toate pardoselile interioare vor fi finisate cu materiale antiderapante, mntate orizontal, fara denivelari(santuri, proeminente) cauzatoare de accidente prin impiedicare. In toate spatiile cu exceptia celor din subsol pardoseala va fi din vinilin/PVC tip tarket. In subsol, pardoseala va fi epoxidica. La exterior, pentru finisarea treptelor, contratreptelor, rampelor, podestelor, se va folosi o pardoseala exterioara antiderapanta si de trafic greu, rezistenta la frecare, la temperatura extreme fara a-si modifica proprietatile. Holurile de acces in ambulatoriu si spatiile de asteptare au o latime de 2.70m care permite amplasarea de scaune pentru stationare, fie pe o parte, fie pe ambele parti, astfel incat sa nu deranjeze circulatia orizontala interioara. Inaltimea libera a tuturor incaperilor de la parter, etaj1,2,3 este de 2.60m. Inaltimea libera a subsolului este de 1.95m. Usile de acces catre cabinetele de specialitate, sali de tratament, vestibul, grupuri sanitare si alte spatii conexe au latimi cuprinse intre 70cm si 100cm. Usile nu vor avea praguri . Peretii laterali cailor de circulatie sunt plani, netezi, fara asperitati, muchii taioase sau alte surse de ranire. La iesirea din imobil deschiderea se va face spre exterior . Accesul pietonal in incinta se face separat de accesul auto, astfel separandu-se cele doua circulatii, auto si pietonala.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL Accesul in ambulatoriu se va face prin intermediul scarilor si a rampelor de acces. Pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati locomotorii, aflate in carucior cu rotile, sunt prevazute rampe de acces cu o panta de 8-10%. Scarile si rampele exterioare nu sunt prevazute cu balustrade de protectie ci cu parapeti josi (cca.1520cm) deoarece diferenta de nivel intre trotuar si cota parterului este de cca.45cm. Scarile exterioare vor fi marcate, de o parte si de alta cu jardiniera late (cca.70-90cm). Scarile interioare vor fi prevazute cu balustrada de protectie avand H=90cm. Aceasta balustrada va avea si rol de sistem de sustinere pentru platforma de transport pentru persoanele cu dizabilitati. Toate ferestrele sunt prevazute cu parapeti plini de protectie avand inaltimea minima de 90cm.

SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI SI RAMPE Scarile exterioare si interioare vor fi finisate cu un material antiderapant pentru a impiedica alunecarea, prabusirea, lovirea, accidentarea. Pentru scarile interioare de acces se va folosi un

18

finisaj din vinilin/pvc tip tarket, special pentru unitatile spitalicesti iar pentru scarile si rampele exterioare se va folosi o pardoseala speciala de exterior antiderapanta si de trafic greu. Scarile exterioare de acces au trepte cu latimea de 30cm si contratrepte cu inaltimea de 15cm. Latimea scarilor exterioare este de 2.075m respectiv 3.10m. Latimea rampelor exterioare de acces pentru persoanele cu dizabilitati este de 1.00m(intre borduri), constanta. Scarile interioare existente se vor pastra in forma si dimensiunile actuale: - Latime treapta: 30cm - Inaltime contratreapta: 16cm - Latime rampa: 1.225m (inclusiv balustrada de protectie) - Forma scara : tip U, 2 rampe si podest central - Latime podest: 1.225m - Lungime podest: 2.65m

SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT Toate cabinetele medicale, salile de tratament si examinare, holurile si salile de asteptare, grupurile sanitare sunt iluminate si ventilate natural direct prin intermediul ferestrelor. Spatiile in care iluminatul natural nu este posibil vor fi iluminate artificial cu corpuri de iluminat cu lumina calda. Stationarea in aceste spatii va fi de scurta durata. Aici se vor desfasura activitati de: imbracare/dezbracare pacienti si personal medical, curatenie. In toate incaperile indiferent daca sunt sau nu prevazute cu ferestre, va fi prevazut iluminat artificial general care se va realiza cu corpuri de iluminat adecvate destinatiilor spatiilor deservite, conform incadrarii in categorii de factori de influenta. In toate grupurile sanitare, indiferent daca sunt sau nu ventilate natural se va prevedea si ventilare mecanica. Pentru ventilarea spatiilor din subsol se va folosi o instalatie speciala de ventilatii. Iluminarea in aceste spatii va fi exclusiv artificiala. Mentionam faptul ca aceste spatii vor fi statii tehnico-gospodaresti, folosite ocazional de catre personalul ambulatoriului. Pentru detalii privind iluminatul se va consulta Memoriul tehnic pentru instalatii electrice. SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE Ambulatoriul nu este prevazut cu ascensor sau scari rulante. Ambulatoriul va fi prevazut cu platforme de acces pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii. Aceste platforme se vor amplasa in nodul de circulatie verticala existent (casa scarii). Sistemele folosite vor fi certificate si vor permite deplasarea in siguranta. SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII Toate instalatiile vor fi realizate conform normelor in vigoare. Acele instalatii care pot provoca agresiuni se vor proteja. Pentru informatii privind modalitatile de protectie se vor consulta memoriile tehnice de instalatii. SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE (posibilitate ntreinere) Lucrrile de ntreinere nu prezint probleme speciale. Ele pot fi efectuate n deplin siguran, fr riscuri de accidente umane sau de orice alta natur. SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE SI PATRUNDEREA ANIMALELOR DAUNATOARE SI INSECTELOR Pentru protecia mpotriva actelor de violen, vandalism sau hoie comise de persoane din exterior, precum i pentru protecia la intruziune i efracie a unor sectoare, compartimente i ncperi n care se gsete aparatura valoroas sau substane periculoase, se vor lua msuri de siguran astfel:

19

- prevederea de ui solide, cu deschidere fiabil - sisteme de alarm Protecia la ptrunderea insectelor i animalelor este necesar din motive de igien, roztoarele i insectele fiind un vehicul de transmitere a infeciilor. Printre msurile de protecie ce trebuie luate n proiectare, execuie i exploatare amintim : - etanarea trecerilor prin perei i planee a diverselor tipuri de instalaii - materiale de construcii pentru finisaje, astfel alese nct s fie improprii nmulirii i proliferrii insectelor - ghenele i canalele vizitabile ale instalaiilor s fie accesibile aciunii de salubrizare ELIMINAREA BARIERELOR ARHITECTURALE PENTRU CIRCULATIA LIBERA A PERSOANELOR CU HANDICAP Pentru rezolvarea accesului n ambulatoriu a persoanelor cu dizabilit i locomotorii se propune: - amplasarea de rampe exterioare de acces, din beton armat, cu panta cuprinsa intre 8% si 10% care sa permita accesul de la nivelul trotuarului la nivelul parterului - amplasarea in casa scarii a unei platforme automatizate, servoscara, pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Deplasarea folosind platforma se va face prin intermediul tabloului de control, sub supravegherea unei persoane autorizate din cadrul personalului administrativ. Platforma isi va incepe cursa de la parter si o va finaliza la nivelul podului, unde va sta parcata pe perioada nefolosirii. Ea va avea statie la fiecare nivel al ambulatoriului : etaj 1, etaj 2, etaj 3. Accesul persoanelor cu dizabilitati la spatiile tehnice din subsol sau la podul neutilizat nu este necesar in prezent. Circulatia pe orizontala in interiorul cladirii se va putea desfasura in conditii de siguranta deoarece: - toate spatiile vor avea aceeasi cota de calcare; - usile vor fi fara praguri; - materialele de finisare a pardoselilor vor fi antiderapante si rezistente in timp(fara sa apara degradari) la deplasarea carucioarelor cu rotile; Circulaia pe orizontal se poate face cu uurin si ntre cele dou corpuri de cldire vecine (C1ambulatoriu si C2-corp spital Macin) deoarece exist comunicare ntre acestea iar cota de c lcare este aceeai. In corpul C2 de cladire exista si lift care va putea fi folosit si de catre persoanele cu dizabilitati locomotorii care folosesc spatiile ambulatorii. Pe fiecare nivel de uz public (parter, etaj 1,2 si 3) se vor amenaja grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilitati, prevazute cu obiecte sanitare speciale, montate corespunzator si dimensionate conform normelor. Cerinta C SECURITATEA LA INCENDIU Conform Scenariului de siguranta la foc. Cerinta D IGIENA ,SANATATE SI MEDIU Proiectul asigur realizarea unor instalaii sanitare, termice, speciale si electrice de calitate corespunztoare, urmrind satisfacerea exigenelor eseniale de calitate (rezistenta i stabilitate, sigurana n exploatare, sigurana la foc, sntatea oamenilor i protecia mediului, economia de energie, protecia mpotriva zgomotului), precum i a reglementarilor tehnice n vigoare privind calitatea n construcii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995+Legea 123/mai2007.

20

PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE) 1. Clarificarea regimului juridic : Imobilul cu numar cadastral 1594, alcatuit din teren in suprafata de 8.762mp si toate constructiile de pe teren ( C1,C2,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C17,C18) sunt in proprietatea autoritatii locale, in baza Hotararii Consiliului Local al orasului Macin nr.31/1999, fiind inscrise la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara prin Carte Funciara nr. 1.614/N a orasului Macin. Beneficiarul Consiliul Local al orasului Macin, doreste realizarea unor lucrari de reabilitare si modernizare a corpului C1 al spitalului, actuala policlinica, pentru ca aceasta sa poata deservi functiunea de ambulatoriu de specialitate.

2. Investitor, beneficiar de investitie (utilizator), destinatie : Investitorul si beneficiarul investitiei este Consiliul Local Macin. Acesta dorete realizarea unor lucrri de reabilitare, modernizare si dotare cu echipamente de specialitate a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasului Macin. Spatiile in care se vor realiza lucrarile mentionate anterior se afla in actualul corp C1 de cladire al Spitalului Macin. 3. Regim tehnic: a. accese, circulaie (auto), asigurare parcaje proprii i pentru vizitatori: accesul n ambulatoriu, att cel pietonal ct i cel auto, se face din Strada Mircea Voda; pentru parcarea autovehiculelor se vor utiliza parcajele existente n incinta spitalului; b. aliniere, retrageri, nlime: se va pstra dispunerea pe teren i conformarea actual a construciei. c. asigurare utiliti, (electrice, ap, canalizare, telefon), lucrri necesare: n prezent, pe teren sunt asigurate toate utilitile, prin branament la reelele publice existente n zon. Se vor reface toate instalaiile din interiorul construciei existente, pe zonele propuse pentru reabilitare i modernizare, deoarece nu mai corespund cerinelor de confort ale beneficiarului. d. expresivitate integrat ansamblului: asupra cldirii existente se propun lucrri de reabilitare termic i modernizare a spaiilor interioare; interveniile la nivelul faadei vor avea un impact pozitiv asupra imaginii ansamblului; 4. Influena construciei asupra mediului (natural i amenajat) Protectia calitatii apelor: Reziduurile sau deeurile de orice fel se vor evacua i depozita n locuri special amenajate, fr s afecteze apele de suprafa sau subterane; Protectia aerului: In faza de executie a lucrarilor propuse prin proiect se vor lua urm toarele msuri de protecie : a) se vor limita emisiile de praf prin utilizarea de tehnologii umede ; b) transporturile de moloz se vor acoperi cu prelat pentru a evita creterea concentraiei de pulberi n atmosfer; c) se va izola amplasamentului cu perei metalici i pnza textil; d) se vor cura zilnic cile de acces din vecintatea amplasamentului prin ndeprtarea nisipului, a pmntului, pentru prevenirea ridicrii prafului; e) terenul va fi eliberat de deeurile rezultate dup fiecare operaiune de demolare i va fi pregtit pentru executarea operaiunii urmtoare; f) se vor cura roile vehiculelor la ieirea din antier pe drumurile publice;

21

g) la terminarea lucrrilor de demolare/construire se va asigura salubritatea ntregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor i resturilor rezultate din execuia obiectivului; In cladire nu se vor desfasura activitati care sa constituie sursa de poluare a aerului. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: In faza de executie se vor lua urm toarele msuri de protecie impotriva zgomotului si vibratiilor: a) se va adapta programul de lucru astfel nct activitile care genereaz un nivel ridicat de zgomot s se desfoare nafara programului de odihn al populaiei; b) nu se vor utiliza utilaje cu defeciuni la sistemul de atenuare a zgomotului i vibraiilor; Activitatile ce se vor desfasura in interiorul constructiei sunt activitati medicale care nu genereaza zgomote si/sau vibratii cauzatoare de disconfort. Nivelul de zgomot se va incadra in normele admise. Cladirea este retrasa de la circulatiile publice zgomotoase si este protejata la zgomot exterior prin masa anvelopei si tamplaria exterioara noua, cu bune calitati izolatoare. Protectia impotriva radiatiilor: Toate spatiile in care se produc radiatii (camera de examinare tomograf, radiografie, radioscopie se vor ecrana fata de exterior si fata de incaperile interioare invecinate luandu-se urmatoarele masuri: - tencuirea tuturor suprafetelor cu tencuieli speciale baritate sau prevederea de foaie de Plumb pe aceste suprafete; grosimea foilor de plumb sau a tencuielilor baritate va fi stabilita de catre furnizorul echipamentelor care dau radiatii, in functie de intensitatea acestora; - prevederea de usi si ferestre cu foaie de plumb; Protectia solului si a subsolului: Reziduurile sau deeurile de orice fel se vor evacua i depozita n locuri special amenajate, fr s afecteze solul sau subsolul; Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu e cazul. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: Constructia nu se afla in raza de protectie a obiectivelor protejate sau de interes public. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: Deeurile generate in faza de executie a lucrarilor propuse prin proiect vor fi colectate sectiv i se vor evacua pe msura generrii lor. Evacuarea acestora se va face astfel: - cele reciclabile ( materiale de construcie feroase: armturi, tmplrii ) vor fi preluate de firma specializat n colectarea acestora; - crmizile rezultate din procesul de demolare vor fi selectate n vederea revalorificrii n lucrrile de construcie; - betonul i molozul rezultate din procesul de demolare vor fi predate ctre o societate specializat n colectarea i valorificarea acestora; Deeurile medicale generate din utilizarea ambulatoriului vor fi deeuri menajere i deeuri periculoase. Ambele tipuri de deseuri se vor depozita in zona special amenajata de la nivelul parterului. Colectarea reziduurilor menajere se va face n recipieni prev zui cu pedal i capac, confecionai din materiale rezistente la splat i dezinfectat. Evacuarea lor se va face la container propriu, prev zut cu pedala i capac, amplasat n locul special amenajat.Ele vor fi colectate si evacuate zilnic, prin contract cu firma de salubritate. Ele vor fi evacuate zilnic - transportate in exterior, catre puncte de

22

colectare a gunoiului menajer existente in incinta spitalului Macin. De aici vor fi preluate de firma de salubritate contractata. Deeurile periculoase rezultate vor fi de dou feluri : neptoare(ace de sering) i infecioase(seringi, tampoane). Deeurile neptoare se vor colecta n cutii din plastic dure. Deeurile nenteptoare/infecioase se vor colecta n cutii de carton captuite cu sac de plastic galben. Pe ambele tipuri de recipieni de colectare a deeurilor periculoase va fi specificat simbolul de PERICOL BIOLOGIC. Toate deeurile periculoase se vor elimina din unitate prin contract cu o firm de neutralizare specializat. 11. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase: Deeurile periculoase rezultate vor fi de dou feluri : neptoare(ace de sering) i infecioase(seringi, tampoane). Deeurile neptoare se vor colecta n cutii din plastic dure. Deeurile nenteptoare/infecioase se vor colecta n cutii de carton captuite cu sac de plastic galben. Pe ambele tipuri de recipieni de colectare a deeurilor periculoase va fi specificat simbolul de PERICOL BIOLOGIC. Toate deeurile periculoase se vor elimina din unitate prin contract cu o firm de neutralizare specializat. Cerina E - IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE Performantele termice ale anvelopei cladirii trebuie subordonate exigentelor de performanta ale elementelor de constructie, asa cum sunt descrise in art. 1.7 din Ghidul privind performantele termotehnice ale cladirilor de locuit cu indicativ C107/3. Ca urmare a masurilor de reabilitare energetica propuse de catre auditorul/expertul energetic si executate prin proiect, constructia este eficienta din punct de vedere energetic. Cerinta F PROTECTIA LA ZGOMOT 1. INSCRIEREA IN CONDITIILE DE MEDIU Singura sursa de poluare fnica exterioara ar putea fi considerata Strada Mircea Voda. Pentru eliminarea acestei posibile surse de poluare s-au luat urmatoarele masuri: - inlocuirea tamplariei existente exterioara reprezentata de ferestre cu tamplarie exterioara din PVC pentacameral cu geam termoizolant. - prevederea de usi exterioare de acces cu tamplarie metalica cu punte trmica si geam termoizolant ; - termoizolarea peretilor exteriori (inclusiv soclul si aticul) cu polistiren extrudat de 5 cm grosime - termoizolarea golurilor tamplariei exterioare pe 10 cm latime cu polistiren extrudat de 3 cm grosime; - termoizolarea podului cu saltele de vata minerala amplasata intre capriori; Peretii exteriori existenti si pastrati sunt realizati din caramida plina cu o grosime de 25cm. 2. MSURI DE PROTECIE ACUSTIC N INTERIOR Compartimentarile interioare ale spatiilor existente sunt realizate din pereti de zidarie si BCA cu grosimea de 7.50cm, 12.50cm sau 15.00cm . Toate compartimentarile noi, propuse prin proiect, in vederea realizarii fluxurilor, se vor executa din pereti din gips-carton pe schelet metalic, cu miez din vata minerala, rezistenti la foc si umezeala (dupa caz) si avand grosimi de 10cm respectiv 15cm, in functie de destinatia incaperilor.

23

3. MASURI DE PROECTIE ACUSTIC, ZGOMOT STRUCTURAL. Toate planseele cladirii sunt realizate din beton armat cu o grosime de aproximativ 20cm, la care se adauga finisajul variabil de 7-10cm, in functie de destinatia incaperii.

Capitolul V - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA Nu e cazul. Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI Construcie rampe exterioare de acces din beton armat pentru persoanele cu dizabiliti locomotorii, la toate cele 3 accese in ambulatoriu (acces principal ambulatoriu adulti, acces secundar ambulatoriu adulti, acces ambulatoriu pediatrie) Reconfigurare accese existente in ambulatoriu (acces principal ambulatoriu adulti si acces secundar ambulatoriu adulti) prin realizarea de jardiniere in locul parapetilor; Refacere trotuare i suprafee betonate afectate de antier Refacere spaii verzi afectate de antier

Capitolul VII - ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII Organizarea de antier va ncepe dup obinerea autorizaiei de construcie i de organizare a antierului. La acel moment se va anuna nceperea lucrrilor la Inspecia de Stat n Construcii. Numrul autorizaiei de construcie se trece pe un panou care se va amplasa la vedere, la strad. Lucrrile de execuie inclusiv cele pentru mprejmuire se vor desfura numai n limitele incintei deinute de titular. Pe terenul aferent se va organiza antierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: Racord si tablou electric Punct PSI (in imediata apropiere a sursei de ap) care cuprinde: - glei din tabl, vopsite n culoarea roie, cu inscripia gleat de incendiu (2 buc.) - lopei cu coad (2 buc.) - topoare trncop cu coad (2 buc.) - cngi cu coad (2 buc.) - rngi de fier (2 buc.) - scar mperechere din trei segmente (1 buc.) - lad cu nisip de 0,5 mc (1 buc.) - stingtoare portabile

- Punct alimentare ap potabil - Magazie provizorie cu rol de depozitare materiale i depozitare scule - Container Birouri - Container Vestiare - Container Grupuri Sanitare - Platforma depozitare gunoi i deeuri - Cabin control acces Pe durata lucrrilor, antrepriza va lua msuri de eliminare a factorilor de disconfort (praf, zgomot). Depozitarea deeurilor de orice fel se va face doar n locurile special amen ajate. Nu se vor evacua reziduuri sau deeuri de nici un fel n apele de suprafa sau subterane, pe sol sau n subsol.

24

Deeurile generate la realizarea proiectului propus vor fi colectate sectiv i se vor evacua pe msura generrii lor.

Conform Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul tehnic specialitatea arhitectura va fi supus verificarii de catre verificatori tehnici atestati, altii decat elaboratorii proiectelor, la cerintele de calitate in constructii B(siguranta in exploatare), D(igiena, sanatatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului), E(izolarea termica, hidrofuga si economia de energie) si F( protectie impotriva zgomotului). Proiectul tehnic cuprinzand toate specialitatile va fi supus verificarii de catre verificatori tehnici atestati, altii decat elaboratorii proiectelor, la cerinta de calitate in constructii C (siguranta la foc).

Proiectul tehnic specialitatea rezistenta va fi supus verificarii de catre verificatori tehnici atestati, altii decat elaboratorii proiectelor, la cerinta de calitate in constructii A (siguranta si stabilitate). Conform Legea 10/1995 cu modficarile si completarile ulterioare, asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati; constituie obligatie si raspundere a investitorilor.

Intocmit, Arh. Mihaela-Daniela Maiorov

25