Sunteți pe pagina 1din 21

PROPUNERE TEHNIC Servicii de proiectare tehnica (elaborare proiect tehnic, detalii de execu ie, documenta ii pentru obinerea autorizaiei

de construire, avizelor si acordurilor), verificarea tehnica a proiectului, pentru obiectivul Consolidarea, reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I-VIII, in com. Cuza Voda, jud. Calarasi

Beneficiar: COMUNA CUZA VODA, JUD. CALARASI Locul de implementare: Comuna Cuza Voda, judetul Calarasi COD CPV 71221000-3 - Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)

DATE GENERALE 1. Denumirea obiectivului de investiii: CONSOLIDAREA, REABILITAREA SI

EXTINDEREA SCOLII CU CLASELE I-VIII CUZA VODA 2. Amplasament: SAT CUZA VODA, COM. CUZA VODA, JUD. CALARASI 3. Titularul investiiei: PRIMARIA COMUNEI CUZA VODA 4. Beneficiarul investiiei: PRIMARIA COMUNEI CUZA VODA SC BODO INVEST SRL prezint in paginile ce urmeaz propunerea tehnica in vederea prestrii serviciilor de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de execu ie, documenta ii pentru obinerea autorizaiei de construire, avizelor si acordurilor), verificarea tehnica a proiectului, pentru obiectivul Consolidarea, reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I-VIII, in com. Cuza Voda, jud. Calarasi.

Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 1. Situaia actuala si informaii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este comuna Cuza Voda prin Primria comunei Cuza Voda. Comuna Cuza Voda are in componenta trei sate: Cuza Voda, Ceacu si Calarasii Vechi. Situaia actuala a colilor din comuna Cuza Voda este urmtoarea: - sat Cuza Voda - coala cu clasele V-VIII - coala cu clasele I-IV - sat Ceacu - coala cu clasele I-IV - sat Calarasii Vechi - coala cu clasele I-IV Numrul de colari din comuna este de 536 copii si de pre colari de 125 copii. Obiectul proiectul nostru consta in consolidarea, reabilitarea celor doua scolii din satul Cuza Voda. In prezent, starea celor doua scoli este urmtoarea: - pentru coala cu regim de inaltime P+1, in care isi desfasoara activitatea colari clasele V-VIII, starea tehnica este buna, cldirea nu prezint fisuri si crpturi la zidrie. - coala cu regim de inaltime parter, in care isi desfasoara activitatea elevi clasele I-IV, prezint fisuri si crpturi majore in pere ii perimetrali, si degradri la unele elemente ale arpantei. 2. Descrierea investiiei: Date tehnice ale investitiei: a) zona si amplasamentul; Amplasament: sat Cuza Voda, com. Cuza Voda, jud. Calarasi. Terenul este situat in intravilanul comunei Cuza Voda, in partea centrala a satului Cuza Voda.

Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat Terenul pe care sunt amplasate construciile cu caracter definitiv, se afl n proprietatea Administraiei publice locale i are o suprafa de 12211,00 mp conform ridicarii topografice, respectiv anexei nr.15 (Inventarul bunurilor care apar in domeniului public al comunei Cuza Voda) din Monitorul Oficial al Romniei nr.630bis din 26.08.2002 c) situaia ocuprilor definitive de teren: suprafa a totala, reprezentnd terenuri din intravilan/extravilan; Steren = 12211,00 mp Sc Corp C1 =485,95 mp Sc Corp C2 = 683,96 mp Sc Corp C3 = 187,00 mp Sc Corp C4 = 55,00 mp Sc Corp C5 = 69,00 mp Sc Corp C6 = 37,00 mp Sc sala de sport = 730,75 mp P.O.T. existent = 0,124% P.O.T. propus = 0,18% d) studii de teren: - studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national; Studiu topografic a fost ntocmit de S.C. KOMORA S.R.L. Clrai iar avizul obinut pentru Plan amplasament si delimitare a corpului de proprietate detinut de Consiliul local al comunei Cuza Voda - faza topo-geodezica are nr. 4 din 06.08.2009. - studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele domeniului de activitate de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari Studiu geotehnic a fost ntocmit de SC GEOTEH CIRNICIU SRL, iulie 2009. Terenul destinat amplasamentului cercetat este situat in partea centrala a comunei Cuza Voda, langa biserica.
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul face parte din terasa joasa Calarasi cu altitudini absolute de 16-22 m, care in zona are o extindere mare, dezvoltandu-se de la V de Ciocanesti pana la Jegalia. Seismic, comuna Cuza Voda este situat conform STAS 11100/1-1993, in zona de intensitate seismica de grad 7/1 (M.S.K.), iar potrivit Normativului P100-1/2006, privind proiectarea antiseismic a construciilor social culturale, agrozootehnice i industriale n zona la care valorile de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,20g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta I.M.R. = 100 ani i ai perioadei de col Tc = 1,0 sec. al spectrului de raspuns. Adncimea de nghe este de 0,70 0,80 m conform STAS 6054/77. In perimetrul studiat, din punct de vedere geotehnic, terenul de fundare este alcatuit dintr-un orizont loessoid cu grosimea de 6,80 m si un strat de argila prafoasa. Avand in vedere natura si proprietatile fizico-mecanice ale terenului de fundare, se recomanda fundarea constructiei pe fundatii izolate, direct pe stratul de praf argilos, loessoid la o adancime de 1,60 m de la suprafata terenului natural, dupa compactarea prealabila a fundului sapaturii. In cazul in care la cota de fundare, apar zone de umplutura rezultata in urma demolarii constructiei existente, acestea se vor inlatura sapandu-se pana la terenul sanatos (loess galben), dupa care zona excavata se va completa cu loess compactat in strate de 20 cm, pana la atingerea cotei de fundare. Presiunea convenionala este de 180 kPa pentru sarcini fundamentale. - alte studii de specialitate necesare, dup caz. - expertiza tehnica nr. 11/2009 pentru corp C1 si corp C2 - audit energetic nr. 08 din 05.08.2009 pentru Corp C1 - audit energetic nr. 08 din 05.08.2009 pentru Corp C2 e) caracteristicile principale ale construc iilor din cadrul obiectivului de investi ii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investi iei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

CORP C1 SCOALA P+1 Cladirea scolii are un regim de inaltime P+E. Ea este in forma de L cu dimensiunea in plan de 39,60 x9,35 m pe latura lunga si 9,35 x11,90 m pe latura scurta. Inaltimea libera in parter si etaj este de 3,20 m Suprafata construita = 485,95 mp Suprafaa construita desfasurata = 967,47 mp Suprafata utila = 828,51 mp Volum construit = 4130,60 mc Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din zidarie de caramida de 37,5 cm grosime la exterior si 25 cm la interior (pereti tip celular) fara stalpisori din b.a. si plansee peste parter si etaj din beton armat cu grinzi transversale. La intrarea principala in cladire este executata o copertina din beton armat care reazema pe un perete portant si doi stalpi din beton armat amplasati in afara cladirii. Accesul la etaj se realizeaza pe doua scari din beton armat amplasate la extremitatile cladirii, langa accesele din exterior in cladire. Acoperisul este de tip terasa necirculabila cu beton de panta, termoizolatie din placi B.C.A. si hidroizolatie bituminata. Fundatiile sunt continue din beton simplu. Cladirea se afla intr-o stare tehnica buna, nu prezinta fisuri si crapaturi la zidarie. In vederea realizarii unei protectii termice sporite la incaperile de la etaj si impotriva patrunderii interperiilor, beneficiarul doreste executarea unui acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla. De asemenea urmeaz si realizarea unei extinderi pe orizontala in partea de est a cladirii cu o sala de sport si spatii aferente pentru desf urarea in bune condi ii a activit ii sportive. O prima intervenie asupra acestei cldiri este executarea unui acoperi nou. Pentru aceasta avem urmtoarele etape: - se desfac si se indeparteaza toate straturile existente ale terasei, inclusiv betonul de panta; - se executa pe conturul acoperiului existent, un zid din B.C.A. pe care sa reazeme cosoroabele arpantei. Noua zidrie va avea o centura din beton armat de 15 cm grosime si
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

stlpiori din beton armat legai prin sudarea barelor din otel beton, de barele din centura acoperisului. Armatura folosita in stalpisori este de 412. - apoi se trece la montarea elementelor componente ale sarpantei: popi, cosoroabe, pane, coama si capriori Pentru fixarea tlpilor popilor de la arpanta de planseul acoperis se vor folosii buloane autoblocante si armatura 28 fixate in guri forate cu fiole W-VHP. Cosoroabele se vor lega de centura realizata peste noua zidrie cu ancore din otel beton 6/75 cm fixate cu fiole WVHP. - se trece apoi la montarea invelitori din tigla; - se va realiza la nivelul acoperiului o termoizolaie uoar din polistiren de 10 cm sau vat mineral; - pentru scurgerea apelor de pe acoperis se va face un sistem de jgheaburi si burlane din tabla zincata. Pentru imbunatatirea confortului termic, pe exterior, peretii se vor placa cu polistiren de 10 cm grosime. Tot in cadrul reabilitarii termice va intra si inlocuirea tamplariei existente din P.V.C. cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termoizolant. EXTINDERE CORP C1 Pentru creterea gradului de pregtire sportiva al elevilor, s-a propus extinderea corpului 1 scoala cu regim de inaltime P+1, cu o sala de sport si spatiile aferente acesteia adica: vestiare cu dusuri, spatii depozitare, cabinet profesor si o centrala termica. Aceast construcie se dezvolt pe parter dar cu un parter nlat pe zona slii de sport. Cldirea are nalimea total de 9,80 m pe zona salii de sport si in rest de 5,23 m. Inaltimea libera este variabila: pe zona salii de sport va fi de 7,00 m in dreptul fermelor metalice si de 8,00 m in rest iar in zona vestiare, C.T., birou, spatiu depozitare vom avea inaltimea de 3,00 m. Pe zona salii de sport vom avea 11 travei de 3,00 m cu o deschidere de 18,00 m si in rest 6 travei de 3,00 m cu o deschidere de 6,00 m. Suprafata construita = 730,75 mp Suprafata utila = 670,10 mp Volum construit = 6188,25 mc
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

Pentru a se realiza accesul intre sala de sport si cladirea existenta se va executa un gol de usa cu dimensiunea de 1,60x2,00 m intr-un perete de B.C.A. din S.A.S.-ul existent in partea de est. De asemenea pentru accesul in partea de nord, spre corpul 2 se va mai creea un gol de usa cu dimensiunea de 1,00x2,10 m in conformitate cu planul prezentat. Pentru extinderea propusa, structura de rezistenta va fi executata din stalpi si grinzi din beton armat C20/25 cu nchideri din zidrie din caramida de 30 cm grosime. Pe zona salii de sport, acoperirea va fi cu ferme, pane si contravantuiri metalice si invelitoare din tigla montata pe astereala, folie anticondens si sipci. Tavanul va fi fals si executat cu gips-carton dupa ce s-a executat si in prealabil o termoizolatie a acoperisului. Pentru zona vestiare, planseul se va realiza din beton armat iar acoperirea va fi de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla. Compartimentarile se vor executa din zidarie caramida porotherm de 30 cm grosime si din gips-carton de 12,5 cm. Pe exterior, peretii si stalpii se vor placa cu polistiren de 10 cm grosime Pentru accesul in scoala respectiv sala de sport a persoanelor cu handicap locomotor se vor executa rampe din beton armat care vor avea in profil longitudinal o declivitate de 8% pe o lungime de 2,00 m. Finisajul rampei va fi realizat cu gresie antiderapanta. Balustrada va avea o structura metalica, iar cele doua maini curente vor fi pozitionate la 60 si respectiv 90 cm. CORP 2 SCOALA PARTER Aceasta cladire are un regim de inaltime parter cu dimensiunile in plan de aproximativ 39,05x23,35 m. Suprafata construita = 683,96 mp Suprafata utila = 569,24 mp Volum construit = 3805,20 mc Inaltimea libera este de 3,70 m in zona salilor de clasa si intre 3,10 m si 2,45 m in zona grupurilor sanitare.
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti structurali din zidarie caramida de 50 cm grosime la exterior si de 40 cm grosime la interior in zona salilor de clasa. In zona grupurilor sanitare avem zidarie portanta din B.C.A. de 35 cm grosime intarita cu stalpisori si centuri din beton armat. In aceeasi zona avem compartimentari din zidarie B.C.A. de 30 cm si 20 cm grosime. Planseul este realizat din lemn cu tencuial pe rabit. Acoperirea este de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata. Fundatiile sunt continue si executate din zidarie de caramida pe zona scolii i din beton armat cu elevatie din beton simplu in zona grupurilor sanitare. Cladirea prezinta fisuri si crapaturi majore in peretii perimetrali, ei necesitand consolidari. Alte lucrari propuse sunt de redimensionare a elementelor sarpantei, inlocuire invelitoare existenta cu alta din tigla, refacere pardoseli, inlocuire tamplarie. Pentru accesul in scoala a persoanelor cu handicap locomotor se va executa o rampa din beton armat care va avea in profil longitudinal o declivitate de 8% pe o lungime de 2,00 m. Finisajul rampei va fi realizat cu gresie antiderapanta. Balustrada va avea o structura metalica, iar cele doua maini curente vor fi pozitionate la 60 si respectiv 90 cm. Lucrarile propuse la acest corp de cladire sunt urmatoarele: 1. deoarece peretii in proportie de 40 % prezinta fisuri si crapaturi majore, se propune o consolidare a acestora prin camasuire. Pentru aceasta se vor realiza decopertari a pereilor perimetrali, pe ambele parti pentru tratarea corespunztoare a zidriei (adncire rosturi, curare cu peria de srm, umezire abundent). Urmeaza repararea pereilor prin injectri cu lapte de ciment cu adaos de aracet (n cazul fisurilor) sau prin matare cu mortar de ciment i introducerea local de scoabe din oel beton n rosturile dintre crmizi pe ambele fee ale peretelui (n cazul crpturilor); scoabele de oel beton 6 vor fi introduse ntr-un mortar de ciment, rosturile fiind bine curate n prealabil pe o adncime de 2 cm.
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

Dupa care avem executarea de tencuieli preparate cu mortar M100T de 4 cm grosime, armate cu # 6/100 STNB, la pereti pe ambele fee. Reeta acestui mortar este urmtoarea: - o parte ciment; - 2 pri nisip grunos; - o parte mrgritar < 3 mm; - 0,1 pri var; - apa ct s rezulte o consisten potrivit. Plasele de armtur de pe cele dou fee ale peretelui se vor solidariza cu agrafe introduse prin guri forate. Ulterior gurile vor fi umplute cu mortar. Plasele de armtur se vor suprapune n cmp dou ochiuri, iar la coluri se vor racorda pe peretele perpendicular 40 cm. Armturile se vor ancora la partea inferioar n betonul din cmuiala funda iei si la partea superioara in centura din beton armat propusa. 2. n ceea ce privesc fundaiile, se propune subzidirea i cmuirea perimetrale. Subzidirea se va executa pn la ncastrarea sub adncimea de nghe, n terenul bun de fundare. Spturile i turnarea betonului n subzidiri se vor realiza n ploturi de max. 0,80 lungime. Turnarea betonului n ploturile notate identic (1, 2, 3) se va realiza n aceeai zi. Nu se executa sptur n an continuu ci doar pe limea ploturilor respective. Se monteaz plasele armtur pe o parte a fundatiei. Se toarn beton pn la intradosul fundaiei existente. Turnarea betonului se va realiza pe la partea superioar a cofrajului, n exces i se va ndesa cu ipca de lemn, astfel nct s nu rmn goluri de aer ntre fundaia veche i betonul din subzidire. Betonul nu trebuie s prezinte segregri, se va turna n maxim 15 min. si se va rspndii uniform n lungul fiecrui plot. Decofrarea fiecrei serii de ploturi se poate face dup min. 4 zile. Dup ce se sap urmtoarea serie de ploturi, suprafeele de contact cu ploturile deja executate vor fi bine curate de pmnt cu peria de srm. funda iilor

Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

Dup ce se execut toate ploturile, se monteaz armturile continue n cmuial. Cmuiala se va realiza cu beton armat n grosime de 20 cm turnat continuu i se va solidariza de fundaia existent cu ancore din oel fixate cu mortar de ciment cu aracet. Dup executarea spturilor pentru prima serie de ploturi, va fi solicitat specialistul geotehnician pentru confirmarea caracteristicilor fizico-mecanic ale terenului de fundare la adncimea propus n proiect (ETAP OBLIGATORIE). Pentru cota de fundare propus s-a avut n vedere o presiune conven ionala medie de 180 kPa. 3. O alta lucrare este de nlocuire a nvelitorii existente din tabla cu nvelitoare din igla. Pentru montarea noii nvelitorii, se vor demonta elementele arpantei. Ele se vor redimensiona mpreuna cu elementele de lemn ale plan eului, verificndu-se astfel la noile incarcari din nvelitoare. arpanta va avea aceea i forma si acelea i pante cu cea iniiala. Pentru o buna preluare a apelor pluviale, se va monta un sistem de jgheaburi si burlane. 4. In vederea modernizrii finisajelor, respectiv a pardoselilor, cele existente din duumea, in slile de clasa si cancelarie, se vor nlocui cu altele din parchet de trafic intens iar cele din mozaic de pe holuri, se vor nlocui cu gresie antiderapanta. 5. Pentru imbunatarirea confortului termic, pe exterior peretii se vor placa cu polistiren de 10 cm grosime iar tamplaria existenta din P.V.C. se va inlocui cu alta din lemn stratificat cu geam termoizolant. f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum: - necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii Corp C1 (P+1) Din punct de vedere al instalaiilor, se vor reface in totalitate instala iile electrice. Astfel principalele date electroenergetice ale cldirii care fac obiectul prezentului proiect sunt: Tablou electric general:
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

- puterea electrica instalata estimata: 41 kW - puterea electrica absorbita estimata: 32.8 kW - tensiunea de utilizare: 400 / 230 V; 50 Hz Receptorii electrici din instalaia electrica ai consumatorului nu vor produce perturba ii in reeaua furnizorului. Sistemul de protecie va fi de tip TN-S, cu 5 conductori, cu conductor neutru separat de conductorul de protecie (L1, L2, L3, N, PE). Elementele aferente tabloului principal se vor monta intr-un tablou ce va corespunde in totalitate normelor SR EN 60439.1. Borna PE a tabloului principal se va lega la priza de pmnt a cldirii. Tabloul electric va fi prevzut cu aparatura de protec ie la suprasarcina si scurtcircuit (disjunctor). Instalaia de iluminat si prize Instalaia electrica de iluminat aferenta acestui obiectiv va fi executata n concordanta cu prescripiile normativului NP 061 02 si cu ambianta arhitecturala. Pentru creterea fiabilitii instala iei si reducerea fenomenului de plpire, corpurile de iluminat vor avea balast electronic. n fiecare ncpere se vor prevede prize de energie electrica pentru posibilitatea utilizrii aparaturii specifice. Extindere Corp C1 (P+1) A fost prevzut un iluminat normal. Gradul de iluminare este n concordanta cu destinaia fiecrei ncperi. Corpurile de iluminat vor fi tip plafoniere, aplice si corpuri cu tuburi fluorescente. Corpurile de iluminat (LL) se alimenteaz de la circuitele monofazate fara nul de protecie, numrul de LL de pe un circuit se recomanda sa nu depaseasca valoarea de 12, pentru a nu depi curentul admisibil al conductorilor. Stabilirea numrului circuitelor de iluminat normal se face cu condi ia de a nu dep i o putere totala instalata de 1 KW pe un circuit monofazat. Circuitele de alimentare folosite pentru iluminat sunt constituite din conductor de tip FY 1,5 in tub de protecie IPEY 16. Aparatura de comanda se va monta ngropat.

Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

ntreruptoarele, comutatoarele se monteaz numai pe conductele de faza, la inaltimea de 1,5 m, msurata de la axul aparatului pana la nivelul pardoselii finite. S-au prevzut prize, pentru scopuri generale in fiecare ncpere. Prizele vor fi alimentate in numr de maxim 8 bucati pe un circuit. Stabilirea numrului de prize monofazate se face considerand o putere instalata pe circuit de 2 KW. Prizele de regula se monteaz pe perei la o inaltime de 1,00 m msurata de la axul aparatului pana la nivelul pardoselii finite. Toate ncperile sunt prevzute cu prize monofazate de 16A/230Vc.a., cu contact de protecie si montate ngropat. Circuitele de prize sunt realizate cu conductor de cupru cu sec iunea de 2,5mm si izolaie de PVC, pozate in tuburi PVC cu seciunea corespunztoare. Instalaii de protecie mpotriva electrocutrilor accidentale: Protecia prin legare la pamant va asigura racordarea elementelor metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru la priza de pamant. Protec ia prin legare la pamnt se va realiza printr-o centura din banda OL Zn 40x4. Protecia prin legare la nulul de protec ie se va folosi ca masura principala de protec ie pentru aparate si echipamente care in caz de defect a izola iei pot capata poten ialul fazei defecte. Conductorul de nul de protec ie se va executa in varianta similara cu conductorii activi. Pentru evitarea unor ntreruperi accidendentale a re elei de nul de protectie aceasta va fi inscripionata distinct (culoare specifica a izolaiei, de regula verde-galben alternativ) si va legata la pmnt in apropierea sursei de alimentare (tablou TG, firida de bran ament). Protecia prin deconectare automata va asigura ntreruperea automata a alimentarii cu energie electrica a circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare precum si a tablourilor electrice in cazul apari iei unor curen i de defect. Protecia se va asigura prin blocuri diferen iale care ac ioneaz la apari ia unei diferen e de curent ce rezulta din compararea curentului ini ial cu cel din momentul defectului. Se vor respecta cu stricte e condiiile de recep ie si de verificare a instala iei de legare la pmnt de protecie conform STAS 6119-78, cap 3. Instalatii de priza de pamnt: Prezentul proiect trateaz o priza de pamant naturala, din armaturile funda iei. Fiind mai mica dect 4 ohm rezistenta acestei prize solutia se ncadreaz in norme.
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

Maturarea rezistentei de dispersie se face separnd priza de pamant de restul instalaiei electrice. Daca valoarea rezistentei prizei de pamant in urma masuratorilor depaseste valoarea de 4 ohm se adaug unul sau mai mul i tarusi (electrozi verticali) orizontal si se reiau msurtorile. Procedura se repeta pana cand se ajunge la o valoare a rezistentei prizei de pamant sub 4 ohm. Se va folosi priza de pamant naturala (funda iile si structurile metalice ale construc iilor, etc). Se recomanda prevederea unui conductor pe contur nglobat in funda iile cldirii (priza de fundatie). Se va folosi priza de pamant artificiala numai in cazul in care nu se pot folosi priza naturala sau acesta nu asigura realizarea valorii pentru priza de dispersie dorita a prizei de pamant. Seciunea minima a conductorului de otel-banda, trebuie sa fie de 100 mmp (cu grosimea minima de 3mm). INSTALATII SANITARE Alimentarea cu apa: Sursa de alimentare cu apa rece o constituie re eaua de apa existenta deja in incinta, la care se va executa branamentul. Pe conducta de bran ament se executa un cmin de apa echipat cu apometru si robineti de concesie amplasat in incinta proprietatii. Conducta de bransament se amplaseaz ngropat in sol, sub adancimea de inghet. Latimea santului care se sapa in scopul pozi ionrii conductei de bran ament este de 0,8m. Instalaia interioara de apa rece: Consumatorii de apa rece vor fi alimenta i prin intermediul legturilor directe conductaobiect sanitar. Soluia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor prin intermediul unei reele ramificate alctuita din evi din polipropilena (PP-R) . Dimensionarea instalaiei s-a fcut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate. Conductele de apa se vor monta cu panta de minim 3/oo, spre punctul de racord. Instalaia interioara de apa calda : Prepararea apei calde se va face cu ajutorul unei centrale termice pe lemne, cu boiler incorporat cu preparare apa calda in regim prioritar. Re eaua de apa calda va fi tot ramificata ea urmrind fidel pe cea de apa rece, materialul folosit fiind tot polipropilena cu inser ie de aluminium (PP-R/Al) sau similar.
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

Instalaia interioara de canalizare : Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare prin sifoanele acestora, in conductele orizontale de legtura. Schimbrile de direc ie sub un unghi de 90 grade se pot realiza folosind doua curbe la 45 grade, montate succesiv. Pe conductele de canalizare se prevd piese si dispozitive de curatire, la schimbrile de directie, in punctele de ramifica ie greu accesibile, precum si pe traseele rectilinii lungi. Tuburile de curatire se amplaseaz in a a fel incat sa fie posibila curatirea conductei in ambele sensuri. Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul instalatiei de canalizare efectuata din tuburi din polipropilena de scurgere ce se imbina prin intermediul garniturilor de etansare. Coloana de ventilare : Coloana de ventilare principala (prelungirea coloanei de canalizare de la punctul de consum cel mai nalt pn deasupra acoperi ului) va avea o diametrul cu o dimensiune mai mica dect diametrul conductei pe care o ventileaz dar minimum 50 mm. In sec iunea de ieire a gazelor nocive in atmosfera se prevd cciuli de protec ie pentru a mpiedica ptrunderea zpezii, etc. in interiorul reelei. Instalaia exterioara de canalizare : Instalaiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere se racordeaz la bazinul vidanjabil etan si ecologic, prin intermediul cminelor de racord. Cminele se pot executa din zidrie de caramida, din beton, tuburi din beton prefabricate sau tuburi din materiale plastice. Conductele exterioare de canalizare vor fi din PVC-KG D=110mm si se vor plasa pe ct posibil n spatiile verzi, ct mai aproape de linia fa adelor cldirilor, astfel nct racordurile instala iilor interioare de canalizare sa fie ct mai scurte, respectnd distantele minime fa a de funda iile construciilor amplasate n terenuri normale respectiv ale construc iilor amplasate n terenuri sensibile la umezire (3m). Pantele de montare a conductelor de evacuare apa uzata menajera: - Dn 50, i = 0,0250(minime), i = 0,0350(normale) ; - Dn110, i = 0,0120(minime), i = 0,0200(normale) ; - Dn125, i = 0,0100(minime), i = 0,0150(normale). INSTALATII TERMICE Prepararea agentului termic:

Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

Prepararea agentului termic aferent nclzirii spa iale a imobilului se realizeaz local prin intermediul unei centrale termice, pe lemne, cu doua cazane cu gazeificare, avnd puterea termica utila de 80 Kw fiecare. Exploatare si ntreinere: Utilizatorului ii este permisa numai curatarea la suprafa a a centralei termice, utilizind produse specifice pentru curatarea pieselor de mobilier. Este interzisa interven ia neautorizata sau necorespunztoare asupra echipamentelor din cadrul centralei termice. Pentru perioada friguroasa in cazul in care echipamentele din cadrul centralei termice nu funcioneaz se recomanda protejarea intalatiei de nclzire prin introducerea unor solu ii antiinghet compatibile cu materialele feroase prezente in instala ie. Dimensionarea instalatiei de incalzire : Pierderile de cldura ale construciei s-au calculat conform SR 1907-1-97 in condi iile pentru judeul Calarasi, temperatura exterioara este 15gr.C. temperaturile interioare convenionale de calcul s-au stabilit conform indica iilor din SR 1907-2-97. Rezistenta termica pentru elementele construc iei ferestre 0,33 mpk/w perete exterior -1,4 mpk/w Echilibrarea hidraulica a instalatiei a fost luata in calcul la dimensionarea ramurilor si a diametrelor conductelor si se va realiza si cu ajutorul robinetilor monta i pe ramuri. De asemenea pe fiecare corp de nclzire se vor monta ventile manuale de dezaerisire. Alegerea armaturilor de evacuare a aerului se va face in conformitate cu prescrip iile I.9/2002, Tab.12.7. Corpurile de nclzire recomandate in proiect sunt radiatoare panou din otel, cu unul sau doua rnduri de evi. Fiecare corp de nclzire va fi echipat cu robinet de dublu reglaj de colt (pe tur), robinet de reglaj (pe retur) si ventil de dezaerisire. Montarea corpurilor de nclzire se va face cu respectarea prevederilor I.9 2002 Cap.14. Proiectarea instalaiei s-a fcut ca acestea sa corespunda calitativ cel pu in la nivelurile minime de performanta, referitoare la cerin ele definite de Legea 10/1995 privind calitatea in construcii: - Rezistenta si stabilitate - Sigurana in exploatare - Sigurana la foc - Igiena, sntatea oamenilor, refacerea si protec ia mediului
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

- Izolare termica, hidrofuga si economia de energie. Materiale: Toate materialele vor fi insotite de certificate de calitate si garan ie. Conductele vor fi din evi de PP-R cu inserie de aluminium. nainte de punerea in opera se vor lua masuri de depozitare si conservare corespunztoare a materialelor Corpurile de nclzire vor fi radiatoare din otel, care se vor monta pe pere i cu ajutorul unor console de susinere. Ele se vor racorda in diagonala iar la alegerea acestora se va tine cont de pierderile de cldura ale ncperilor calculate cu STAS 1907 precum si de coeficien ii de corecie ce in seama de temperatura agentului precum si de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastra, pe perete exterior sau pe perete interior). - soluii tehnice de asigurare cu utilitati. Depirea consumurilor iniiale de utilitati se datoareza extinderii studiate (in cazul nostru, sala de sport). Alimentarea cu energie: Este necesar un supliment de putere de cca. 11,76 Kw, pentru a satisface si consumul de energie electrica cerut de extindere. Alimentarea cu apa potabila Pentru asigurarea debitului de apa necesar func ionarii extinderii corpului 1, s-a propus executarea unui branament la reeaua de apa localit ii, care sa asigure debitul Q de: Q=1,2 l/s pentru consum menajer si de 5 l/s pentru hidran i pentru stins incendii. nclzirea scolii P+1, a salii de sport si a scolii parter se va realiza de la C.T. pe combustibil solid, aferenta fiecrui corp de cldire. g) concluziile evalurii impactului asupra mediului n urma analizei documentaiei depuse, Agenia Regional pentru Protecia Mediului Calarasi a eliberat notificarea tip A, nr.6949 din 04.08.2009 prin care a decis c pentru faza S.F., proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Materialele folosite la realizarea lucrrilor nu produc efecte nedorite asupra solului, microclimatului apelor de suprafaa, vegeta iei, faunei sau peisajului nconjurtor. Prepararea agentului termic se face prin intermediul unor centrale termice cu combustibil solid,

Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

funcionnd cu un randament ridicat, neproducnd noxe in msura sa polueze mediul nconjurtor. a) Elaborarea proiectului tehnic Criterii generale privind proiectul tehnic pe care le vom indeplini: - Vom elabora memoriu general care va prezenta sintetic toate aspectele ce caracterizeaz investiia; - Vom elabora memorii tehnice pentru specialiti, prezentate separat; - Vom elabora caiet de sarcini pentru fiecare specialitate; - Vom elabora liste cu cantiti de lucrri pentru fiecare specialitate; - Vom realiza centralizatorul de costuri pe fiecare obiect de investiie; - Vom realiza centralizatorul de costuri pentru ntreaga lucrare; - Vom elabora graficul general de realizare a lucrrii; - Vom asigura verificarea tehnic a proiectului tehnic; - Vom ntocmi planurile generale privind amplasamentul (plan de ncadrare n zon, plan de situaie) i trasarea obiectelor de investiie (planuri de trasare); - Vom ntocmi plane ale obiectelor de investiie, pentru toate specialitile; - Vom obine avize, acorduri, aprobri, certificat de urbanism, agremente tehnice (ca anexe) dup caz; - Vom prezenta msuri pentru protecia mediului; - Vom ntocmi prile scrise i desenate. Criterii specifice privind aspectele calitative ale Proiectului Tehnic pe care le vom ndeplini: - Prile scrise realizate de firma noastr vor cuprinde foaia de titlu n care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data elaborri proiectului. - Prile scrise realizate de firma noastr vor conine lista cu semnturi ale reprezentantului legal al proiectantului, efului de proiect si elaboratorilor. - Vom asigura corespondena ntre obiectele de investiie din cadrul proiectului tehnic i cele din studiul de fezabilitate (se va lua n calcul scenariul recomandat de ctre elaboratorul studiului de fezabilitate) - n cazul apariiei unor modificri admisibile ntre studiul de fezabilitate i proiectul tehnic, le vom prezenta beneficiarului spre aprobare i apoi vom scoate avizul ISC.
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

- vom asigura verificarea proiectului tehnic de verificatori tehnici atestai pe specialiti cf. Regulament de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor H.G. 925/1995; M.O. 286/1995; tampila i semntura verificatorului de proiect se va pune pe fiecare pagin, n seciunile din proiect (pri scrise i pri desenate) unde acest lucru este obligatoriu prin lege. - Vom realiza partea de organizare de antier cu descrierea sumar, demolri, devieri de reele, ci de acces provizorii, alimentare cu ap, energie electric, termic, telecomunicaii. - Caietul de sarcini va conine breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcie i a instalaiilor. - Caietul de sarcini va descrie lucrrile i materialele prevzute n cadrul fiecrui obiect de investiie n parte. - Caietul de sarcini va conine instruciuni de execuie, montaj, specificaii tehnice referitoare la folosirea materialelor, utilajelor, teste i verificri, cu indicarea standardelor, normativelor i a prescripiilor tehnice ce trebuiesc respectate. - Vom elabora instruciuni privind exploatarea, ntreinerea i reparaiile obiectivului de investiie. - Vom elabora proiecte de urmrire privind comportarea n timp a construciilor i documentaie privind post utilizarea construciilor. - Vom elabora centralizatorul pe categorii de lucrri, pe obiecte de investiie. - Vom ntocmi listele ce cuprind cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotrile dup caz. - Vom ntocmi devizele pe obiect ce vor fi realizate pe baza antemsurtorii conform indicatoarelor de norme de deviz. - Planele vor fi numerotate/codificate, vor avea cartu cu format i coninut conform standardelor precum i semnturile proiectanilor. Coninut: Piesele scrise vor conine: - Foaia de semntur (aceasta va conine: denumirea lucrrii, faza de proiectare, denumirea beneficiarului, elaboratorul proiectului, rubrica de avizare de ctre beneficiar i semntura verificatorului autorizat al proiectului) - Borderourile tuturor pieselor;
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

- Lista de control a modificrilor; - Comanda sau tema; - Certificat de urbanism i avize; - Memoriu de prezentare; - Memoriul tehnic pentru arhitectur; - Memoriile tehnice pentru celelalte specialiti (distincte pentru structur, instalaii termice, electrice, cureni slabi, sanitare, climatizare i sisteme de securitate); - Caietele de sarcini; - Listele cu cantitile de lucrri i materiale prevzute n proiect pentru fiecare specialitate n parte (structura, instalaii termice, electrice, sanitare, climatizare, sisteme de securitate, dotri, lista cu utilaje tehnologice i fie tehnice); - Graficul general de realizare a investiiei; - Program de urmrire a comportrii n timp a construciilor; - Referate de verificare tehnic a proiectului. Proiectul tehnic va cuprinde: Breviarele de calcul, care reprezint documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcii i de instalaii i se elaboreaz pentru fiecare elemente de construcie n parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza ncrcrile i ipotezele de calcul, precum i tipurile de programe utilizate; Borderou; Proprietile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerane, probe, teste i altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrrii, cu indicarea standardelor si normelor folosite; Dimensiunea, forma, aspectul i descrierea execuiei lucrrii; Ordinea de execuie, probe, teste, verificri ale lucrrii; Standardele, normativele i alte prescripii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecii, execuie, montaj, probe, teste, verificri; Condiiile de recepie, msurtori, aspect, culori, tolerane i altele asemenea.

Listele cu cantitile de lucrri vor cuprinde toate elementele necesare cuantificrii valorice a lucrrilor i vor conine: Deviz general;

Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

Devize pe obiecte (listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri i listele de antemsurtori); Tabelul indicatorilor tehnico-economici; Lista consumurilor de resurse materiale; Lista consumurilor cu mna de lucru; Lista consumurilor de ore de funcionare a utilajelor de construcii (listele cu cantiti de lucrri pentru construcii provizorii pentru organizarea de antier); Listele cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotri; Fiele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice;

Formularele, completate cu preuri unitare i valori, devin formulare pentru devizul ofertei i vor fi utilizate pentru ntocmirea situaiilor de lucrri executate, n vederea decontrii. Graficul general de realizare a investiiei reprezint ealonarea fizic a lucrrilor de investiii/intervenii. Piesele desenate vor conine: - Plan de situaie scara 1 : 500; - Plan parter scara 1 : 50; - Plan nvelitoare scara 1 : 50; - Seciuni transversale i longitudinale caracteristice (cte sunt necesare) sc.1:50; - Faadele construciei sc. 1 : 50; - Tablouri de tmplrie, inclusiv desfurtor de tmplrie; - Detalii de execuie caracteristice scara 1:20, 1:10; - Planuri cu indicarea traseelor de instalaii: reele exterioare i a traseelor interioare:distribuii, coloane, legturi la obiecte scara 1 : 50; - Scheme funcionale propuse pentru specialitile: alimentare cu ap, gaz, reele de canalizare exterioare, instalaii termice, sanitare, electrice, instalaii de cureni slabi i sisteme de securitate. Detaliile de execuie vor conine: Proiect rezisten: fundaii, stlpi, grinzi, planeu, arpanta, etc; Proiect amenajri interioare i exterioare: balustrade/parapei, detalii racorduri finisaje, nvelitori, detalii tehnice i tehnologice etc.
Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC

Lucrrile se vor preda Beneficiarului n mai multe exemplare astfel: - proiectul tehnic i caietul de sarcini: 6 exemplare; - detaliu de execuie i PAC : 3 exemplare; - format electronic CD: 3 exemplare. NOT: La elaborarea proiectelor materialele, confeciile, utilajele tehnologice i echipamentele vor fi definite prin parametri, performane i caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mrci de fabric, productori ori comerciani sau la alte asemenea recomandri ori precizri care s indice preferine sau s restrng concurena. Caracteristicile tehnice i parametrii funcionali vor fi prezentai n cadrul unor limite (pe ct posibil) rezultate din breviarele de calcul i nu vor fi date n mod determinist, n scopul de a favoriza un anumit furnizor (productor sau comerciant). Durata contractului de achiziie public este de 30 zile de la semnarea contractului, respectiv: a) 25 zile pentru Elaborare proiect tehnic, Detalii de execuie, Documentaie pentru obinerea autorizaiei de construire, avizelor i acordurilor; b) 5 zile verificarea tehnic a proiectului.

Operator economic, S.C. BODOINVEST S.R.L.

Str. Zugravi, nr. 15, IAI, ROMNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com RO 18156097 J22/2875/2005 Capital social: 200 lei

PROIECTARE. CONSULTAN. ASISTEN TEHNIC