Sunteți pe pagina 1din 26

PROPUNERE TEHNIC

LUCRARI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC VALEA SEACA, JUDETUL CONSTANTA

- Servicii de proiectare - Servicii de asistenta tehnica - Servicii de verificare proiect

BORDEROU DE PIESE
1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea obiectivului de investitie 1.2. Amplasament 1.3. Titularul investitiei 1.4. Beneficiarul investitiei 1.5. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului 1.6. Concluziile studiului de fezabilitate 2. DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE 3. PERIOADA DE TIMP NECESARA PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE 4. METODOLOGIE SI PLAN DE LUCRU CONCEPUT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR 5. PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE PROIECTARE 6. PERSOANA DESEMNATA DE OFERTANT CA SEF DE PROIECT 7. DESCRIEREA TEHNOLOGIILOR PREVAZUTE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR 8. SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR 9. METODOLOGIA SI PLANUL DE LUCRU CONCEPUT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE ACHIZITIONARE A TERENURILOR 10. SIGURANTA IN EXPLOATARE SI DURATA DE SERVICIU 11. IMPACTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII ASUPRA SANATATII OAMENILOR SI ASUPRA MEDIULUI 12. STANDARDE SI REGLEMENTARI CE SE VOR RESPECTA LA INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR 13. GRAFIC DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR

PROPUNERE TEHNICA
1. DATE GENERALE Propunerea tehnic s-a elaborat cu asumarea integral a cerinelor impuse prin caietul de sarcini i studiul de fezabilitate aprobat privind elaborarea documentatiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C.) pentru obiectivul supus licitatiei, cu respectarea normativelor, reglementrilor i legislaiei n vigoare.

1.1.

Denumirea obiectivului de investitiei: LUCRARI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC VALEA SEACA, JUD. CONSTANTA

1.2. Amplasament: Valea Seaca este un curs de apa, afluent pe partea stanga a Canalului Dunare Marea Neagra, curs de apa ce traverseaza sudul localitatii Valu lui Traian pe o distanta de cca. 6 km si localitatea Murfatlar pe o lungime de 2.65 km pana la deversarea in Canalul Dunarea Marea Neagra. Din teren se constata ca valea masoara in realitate 15 km si primeste pe sectorul de varsare, in intravilanul localitatii 2 vai cu caracter intermitent ( un afluent pe stanga si unul pe dreapta ). Comuna Valu lui Traian este situata in partea central-estica a judetului Constanta fiind traversata de la vest la est pe toata lungimea comunei de DN 3 si linia ferata dubla electrificata Bucuresti - Constanta, iar orasul Murfatlar este amplasat la vest de Valu lui Traian. Comuna Valu lui Traian si orasul Murfatlar sunt strabatute de la est la vest de cursul de apa Valea Seaca.

1.3. 1.4.
1.5.

Titularul investitiei : ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE, BUCURESTI Beneficiarul investitiei : ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA - LITORAL Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului

Studiul de fezabilitate pentru LUCRARI DE APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR IN BAZINUL HIDROGRAFIC VALEA SEACA, JUD. CONSTANTA a fost intocmit in conformitate cu Hotararea Nr. 28 din 09.01.2008 emisa de Guvernul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 din 22.01.2008si Ord. MDLPL nr. 863/02.07.2008.

Localitatile Murfatlar si Valu lui Traian sunt traversate in lungul lor de DN 3 care este principala ruta de acces spre Litoral de la autostrada A2 Bucuresti Cernavoda si de calea ferata dubla Bucuresti Constanta. Comuna Valu lui Traian este situata in zona de influenta imediata a municipiului Constanta si zona suport a litoralului Marii Negre ( conform PATJ Plansa F ) si este o zona rurala cu functiuni agro industriale si de servicii. Valea Seaca ce strabate comuna Valu lui Traian pe toata lungimea ei si orasul Murfatlar in partea de est, creeaza disfunctionalitati ale circulatiei rutiere intre zonele de nord si de sud ale localitatilor si provoaca pagube prin inundatii in perioada ploilor torentiale. Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este AN Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral. Conform Legii apelor nr. 107/2006 si HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si conf. Inventarului bunurilor din domeniul public al statului - Anexa 12 pag.nr. 4 nr. 63752, cursul de apa face parte din domeniul public al statului, aflat in administrarea AN Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral.
1.6

. Concluziile studiului de fezabilitate privind situaia actual, necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic aprobat.

Valea Seaca este un curs de apa afluent pe partea stanga a Canalului Dunare Marea Neagra, curs de apa ce traverseaza sudul localitatii Valu lui Traian pe o distanta de cca. 6 km si localitatea Murfatlar pe o lungime de 1.6 km. Din teren se constata ca valea masoara in realitate 15 km si primeste pe sectorul de varsare, in intravilanul localitatii 2 vai cu caracter intermitent (un afluent pe stanga si unul pe dreapta ). Pe sectorul intravilan al cursului de apa din com. Valu lui Traian sunt amplasate un numar de 8 podete subdimensionate care obstructioneaza scurgerea apei la debite mari. Cursul de apa prezinta numeroase tronsoane colmatate, in special in zona podetelor si sectoare cu contrapanta care ingreuneaza tranzitarea apelor in situatia producerii de ploi torentiale. Lucrarile proiectate au ca scop regularizarea si amenajarea prin pereere a albiei cursului de apa Valea Seaca a albiei secundare Valea Seaca si asigurarea legaturilor pentru strazile ce traverseaza aceasta vale prin 8 podete pentru a permite o desfasurare a traficului local in conditii de siguranta. Executia unor lucrari de amenajare se impune ca urmare a inundatiilor produse in decursul anilor. Conform Planului local de aparare impotriva inundatiilor, intocmit de Comitetul local pentru situatii de urgenta, zona inundabila a acestei localitati este reprezentata de : - 28 gospodarii - 21 ha gradini - 12 ha pasune - 7 statii pompare a apei potabile

- 1.5 km drum national Ca urmare a dezvoltarii din ultimii ani a zonei de sud a comunei Valu lui Traian prin parcelarile Zona A si Zona C si a amplasarii in partea de sud a Zonei industriale impune executia unor lucrari de amenajare concomitent cu redimensionarea podetelor existente, care produc ingustari ale sectiunii albiei si diminuarea capacitatii de tranzitare a debitelor. 2. DESCRIEREA LUCRRILOR PROPUSE In urma analizei caietului de sarcini i a studiului de fezabilitate, menionm c ne nsuim integral soluiile tehnice, aa cum au fost prezentate ele n caietul de sarcini. Conform prevederilor din caietul de sarcini i a studiului de fezabilitate aprobat, n cadrul obiectivului de investiii, se vor realiza urmtoarele categorii de lucrri: Amenajarea cursului de apa Valea Seaca propusa este formata din 3 tronsoane care se amenajeaza pe traseul actual si un tronson pe valea secundara Valea Seaca pe o lungime totala de 10 730 m. Tronsonul 1 in partea de est a localitatii de la km 6+000 al cursului Valea Seaca pana la intrarea in intravilan la km 6+900. Pe aceasta portiune cu lungimea de 900 m exista un sant de pamant care este in mare parte colmatat. Pe acest tronson se prevede decolmatarea canalului trapezoidal existent si protectia cu geogrile ancorate prin intermediul unor anrocamente de piatra bruta. Geogrilele se vor imbraca cu pamant vegetal si se vor insamanta cu ierburi perene. Se vor executa corectiile la dimensiunile in profil transversal precum si corectiile la declivitati conform profilului longitudinal si profilelor transversale. Tronsonul 1 se termina la km 6+900 la intrarea in intravilanul com. Valul lui Traian. Tronsonul 2 al cursului de apa Valea Seaca se va amenaja pe lungimea de 5858 m de la intrarea in intravilan pana la limita intravilanului localitatii in partea de vest prin refacerea canalului trapezoidal de pamant si regularizarea lui conform profilelor transversale tip si amenajarea lui prin pereere, urmand sa preia pe langa debitele cursului permanent si apele pluviale din zona localitatii. Pe tronsonul 2 s-a prevazut o latime a albiei la baza de 2.00 4.00 m si o inaltime de 2.00 m pe care se realizeaza pereerea malurilor. Pe teritoriul comunei Valu lui Traian se prevede realizarea pe acest tronson a 7 podete dalate cu lumina L = 5.00 m in locul podetelor existente care sunt subdimensionate hidraulic si costituie puncte de colmatare si zone unde se produc inundatiile la ploi torentiale. Tronsonul 3 al cursului Valea Seaca se va amenaja pe lungimea de 1 635 m de la limita comunei Valu lui Traian pana la deversarea in Canalul Dunare Marea Neagra, pe teritoriul orasului Murfatlar in partea de vest prin refacerea canalului trapezoidal de pamant si regularizarea lui conform profilelor transversale tip, urmand sa preia pe langa debitele cursului permanent si apele pluviale din zona localitatii. Pe tronsonul 3 s-a prevazut o latime a albiei la baza de 4.00 m si o inaltime de 2.00 3.00 m pe care se realizeaza protejarea malurilor.

Tronsonul 4 se realizeaza pe afluentul secundar Valea Seaca pe o lungime de 2334 m pana la confluenta cu Valea principala. Pe tronsonul 4 s-a prevazut o latime a albiei la baza de 2.00 3.00 m si o inaltime de 1.00 - 2.00 m pe care se realizeaza pereerea malurilor. Se prevede realizarea unui podet la intersectia cu str. Maresal Averescu. In plan amenajarea urmareste traseul actualului curs cu aliniamente si curbe cu raza minima de 100 m. Pentru a fi functionale, lucrarile de amenajare a vaii urmeaza a fi completate prin podete redimensionate hidraulic, care trebuie sa raspunda criteriilor de rezistenta si stabilitate la sarcini statice, dinamice si seismice si sa asigurea scurgerea apelor la debitele de calcul. Materialele folosite la realizarea lucrarilor asigura nivelul de calitate conform cerintelor Legii 10/1995 si HG 766/1997 privind calitatea in constructii si a standardelor nationale si armonizate. Materialele utilizate la executia lucrarilor (produse de cariera si balastiera, ciment, bitum) trebuie sa provina din surse omologate pentru care exista agremente tehnice corespunzatoare. Calitatea materialelor, analizele si incercarile ce se vor face pentru fiecare categorie de material si lucrare, descrirea detaliata a punerii lor in opera si a verificarilor, fazele determinante, urmarirea in exploatare se vor detalia in caietul de sarcini intocmit in cadrul proiectului tehnic. Avand in vedere ca in localitatea Valu lui Traian in perioada lunilor ploioase din fiecare an s-au produs inundatii in zona vaii ce au condus la degradarea podetelor existente improvizate din tuburi metalice sau de beton a caror diametre nu asigura scurgerea debitelor, este necesara dezafectarea acestora si realizarea unor podete dimensionate corespunzator din punct de vedere hidraulic si care sa asigure continuitatea circulatiei rutiere de o parte si alta a localitatii, precum si asigurarea unui regim de scurgere imbunatatit al apelor. Lucrarile constau in in sistematizarea si regularizarea cursului Valea Seaca existent prin pereere cu piatra bruta sau dale de beton rostuite cu mortar de ciment si realizarea a 7 podete dalate cu lumina L = 5.00 m si un podet cu lumina de 4.00 m, care sa asigure legatura intre strazile existente de o parte si alta, in locul actualelor podete tubulare ce sunt subdimensionate hidraulic. Deasemenea, sunt prevazute lucrari de refacere a tramei stradale in zona de racordare a podetelor noi cu reteaua stradala existenta. Pentru dimensionarea hidraulica a podetelor si a regularizarii albiei se au in vedere debitele comunicate INHGA Bucuresti. Pentru categoriile de lucrri prezentate mai sus, se vor elabora detalii de executie i se va asigura asisten tehnic pe perioada de execuie a lucrrilor, conform cerinelor din documentaia de atribuire i caietul de sarcini. 3. PERIOADA DE TIMP NECESARA PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE Intocmirea documentatiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. si D.T.A.C.), obtinerea avizelor si reactualizarea devizului general se vor realiza conform graficului de timp anexat, dupa cum urmeaza:

intocmire documentatie tehnico-economica (fazele P.T.+C.S.+D.E. si D.T.A.C.), documentatii pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor, Planul general de securitate i sanatate in munca pe santier, .... 60 zile de la semnarea contractului - obtinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate in certificatul de urbanism 30 zile de la avizarea documentatiei in C.T.E. la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral. - refacerea devizului general la solicitarea autoritatii contractante. - asistenta tehnica din partea proiectantului ..................pe perioada de executie a lucrarilor.
-

4. METODOLOGIE SI PLAN DE LUCRU CONCEPUT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR I. Metodologie Un sistem de monitorizare si evaluari permanente ale stadiilor de elaborare a documentatiei de executie, bine pus la punct de catre proiectant, cu deosebita grija in gestionarea INPUT-urilor si respectarea cu strictete a elementelor componente ale sistemului calitatii conform cerintelor ISO 9001, va conduce la implementarea la timp si in mod eficient a contractului. Prin participarea proiectantului atat la toate fazele determinante de verificare a calitatii lucrarilor proiectate, cat si prin participarea la elaborarea Cartii tehnice a constructiei, precum si la receptia lucrarilor executate, se vor indeplini in totalitate sarcinile ce revin elaboratorului documnentatiilor conform prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii. II. Planul de lucru pentru prestarea serviciilor Planul de lucru intocmit pentru elaborarea documentatiilor de proiectare si asigurarea asistentei tehnice la obiectivul de investitii: " Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic Valea Seaca, judetul Constanta ", va fi coordonat de catre responsabilul de proiect, care va urmari incadrarea in termenul contractual stabilit, conform graficului de timp propus, documentatiile elaborate urmand sa fie analizate in cadrul unei comisii de specialisti constituita in vederea analizarii si avizarii solutiilor adoptate. Principalele activiti pentru ndeplinirea sarcinilor specifice, dup semnarea contractului de catre beneficiar, sunt urmatoarele: 1 - deplasarea la teren pentru preluarea documentatiilor de proiectare, a studiilor de teren existente aferente lucrarilor proiectate si studierea in detaliu a documentatiilor preluate; 2 - efectuarea unei recunoasteri aprofundate a terenului si verificarea concordantei solutiilor prevazute la SF cu realitatea existenta din teren; 3 analiza, in detaliu, cu beneficiarul de investitie, a fiecarui obiect propus a se realiza in cadrul obiectivului de investitii, pentru depistarea eventualelor lucrari neincluse in documentatia deja elaborata; prezentarea eventualelor neconcordante intre documentatia de proiectare si realitatea din teren,

constatata cu ocazia recunoasterii de teren efectuate si stabilirea corectiilor necesare, inclusiv a studiilor de teren suplimentare; 4 actualizarea devizului general a investitiei, elaborarea analizei cost-beneficiu si prezentarea acestora beneficiarului de investitie pentru insusire; efectuarea unor verificari si recunoasteri suplimentare la teren in vederea elaborarii PT+CS+DE; 5 elaborarea PT si CS (memoriu tehnic, note de calcul, tehnologii de executie, antemasuratori si devize pe categorii de lucrari, memorii tehnice pe specialitati, graficul general de realizare a investitiei, programul de control a calitatii lucrarilor si pe faze determinante, piesele desenate pentru fiecare obiect, etc) redactare si editie; 6 elaborare detalii de executie pentru fiecare categorie de lucrari si proiectul de organizare de santier (memorii tehnice pentru fiecare categorie de lucrari, piese desenate) - redactare si editie; 7 elaborarea documentatii pentru avize, acorduri si autorizatii - redactare si editie; 8 predare si prezentare in comisia de avizare la beneficiar a documentatiilor de proiectare elaborate, preluarea eventualelor observatii in urma avizarii, completare dupa caz a documentatiilor si efectuarea predarii finale catre beneficiar cu incadrarea in termenul contractul conform graficului de timp; 9 acordarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toata durata de executie a lucrarilor; 10 - participarea proiectantului la predarea amplasamentului, trasarea lucrarilor, la fazele determinante si ori de cate ori se solicita acest lucru de catre beneficiarul de investitie in timpul executiei lucrarilor; 11 participarea proiectantului la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala, intocmind un raport de prezentare al modului cum s-au realizat lucrarile proiectate; 12 participarea proiectantului la elaborarea Cartii tehnice a constructiei Pe toata durata serviciilor de proiectare, ofertantul isi va asuma regulile de protectia muncii in conformitate cu legislatia in vigoare. Anexam la oferta Planul de sanatate si securitate in munca 5. PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE PROIECTARE Scopul acestui program este de tinere sub control a activitatii de proiectare pentru a avea siguranta ca sunt satisfacute cerintele de calitate. Etape principale : - Analiza proiectarii = o activitate de evaluare calitativa a unui produs de proiectare in scopul certificarii capacitatii acestuia de a satisface cerintele datelor de intrare. - Avizarea = evaluarea unei lucrari de proiectare efectuata de un grup de specialisti desemnati in acest scop si care nu sunt implicati in elaborarea lucrarii respective.

Validarea proiectului = confirmarea prin examinare si furnizare de dovezi obiective ca sunt satisfacute conditiile specificate pentru anumita utilizare in conformitate cu necesitatile utilizatorului. Responsabilitatile personalului care raspunde de calitatea DPT sunt descrise in procedurile operationale cod P.O. 7.3-1 P.O. 7.3-7. - Verificatorii de proiecte raspund de calitatea D.T.P. verificata in conformitate cu reglementarile in vigoare privind raspunderile in proiectare. - Managerul societatii raspunde de organizarea intregului proces de proiectare astfel incat sa se asigure intocmirea, verificarea si controlul proiectului la termenul si nivelul de calitate cerut de legile si normativele in vigoare. - Seful de proiect complex raspunde de: solutia de ansamblu a documentatiei tehnice elaborate; respectarea parametrilor impusi prin contract; coordonarea activitatii de elaborare a proiectului si de corelare a actiunilor de colaborare cu specialitatile elaboratoare si cu tertii; prezentarea proiectului la avizare in C.T.S.E.; predarea pentru arhivare in dosarul lucrarii a corespondentei si a cerintelor referitoare la proiect a avizelor C.T.S.E. - Seful de proiect de specialitate raspunde de: respectarea datelor tematice si a celor stabilite prin contract; solutiile de principiu, constructive si tehnologice; intocmirea corecta si la timp a documentatiei tehnice; transmiterea datelor tehnice pentru colectivele colaboratoare la termenele stabilite de coordonator; respectarea procedurilor operationale si tehnice aplicabile. Prezenta oferta prin enumerarea principalelor activitati de control ce vor fi respectate in timpul elaborarii P.T. + C.S. + D.E. + D.T.A.C. + D.T.O.E. asigura beneficiarul de respectarea prevederilor in vigoare privind calitatea.
LISTA PROCEDURILOR IN VIGOARE PENTRU PROIECTARE
Nr. crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Denumire procedura 1 Controlul documentelor Controlul inregistrarilor Aspecte de mediu Identificarea si evaluarea factorilor de risc privind sanatatea si securitatea muncii Identificarea si accesul la prevederile legale si alte cerinte normative Monitorizarea facorilor de mediu Monitorizarea si masurarea performantei Neconformitati actiuni corective si actiuni preventive securitatea muncii Analiza efectuata de management Audituri interne Cod 2 PD 4.2.3. PD 4.2.4. PD 4.3.1. PD SSM 4.3.1. PD 4.3.2. PD 4.5.1. PD SSM 4.5.1. PD SSM 4.5.2. PD 5.6. PD 8.2.2.

11. 0 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Controlul neconformitatilor / neconformitati de mediu 1 Actiuni corective Actiuni preventive Structura cadru a memoriului tehnico economic aferent proiectelor (faza D.E.) Achizitionarea si utilizarea documentelor clasificate Intocmirea fisei postului Elaborarea si actualizarea periodica a MMQM SSM Elaborarea si actualizarea periodica a procedurilor Completarea, evidenta si utilizarea fondului documentar Evidenta activitatilor externe Identificarea si selectarea aspectelor de mediu Consultarea si comunicare Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns Constituirea si reuniunea comitetului pentru sanatatea si securitatea muncii Resurse umane Procese referitoare la relatia cu clientul Analiza caietelor de sarcini si a ofertelor pentru adjudecarea licitatiilor Controlul proiectarii Planificarea proiectarii Date de intrare in proiectare Asigurarea calitatii proiectelor Analiza si validarea proiectului Verificarea proiectului Modificarea proiectului Aprovizionare Activitatea de asistenta tehnica Referatul de prezentare a proiectului la receptia lucrarii Obligatii ale proiectantului privind autorizarea lucrarilor de constructii Identificarea si trasabilitatea produsului ( proiectului) Conditii specifice de prelevare a probelor pentru cercetari geotehnice pe pamanturi Colectarea, evidenta si arhivarea documentelor Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare Modul de tratare a incidentelor / acidentelor de munca Inspectii periodice privind sanatatea si securitatea muncii Prevenirea si declararea bolilor profesionale Construirea comitetului SSM Finantarea cheltuielilor pentru SSM

PD 8.3. 2 PD 8.5.2. PD 8.5.3. PO 010 PO 011 PO 012 PO 4.2-1 PO 4.2-2 PO 4.2.3. PO 4.2.4. PO 4.3.1. PO 4.4.3. PO 4.4.7. PO SSM 5.6. PO 6.2. PO 7.2. PO 7.2-1 PO 7.3. PO 7.3-1 PO 7.3-2 PO 7.3-3 PO 7.3-4/6 PO 7.3-5 PO 7.3-7 PO 7.4. PO 7.5. PO 7.5.1. PO 7.5.2. PO 7.5.3. PO 7.5.4. PO 7.5-5 PO 7.6. PO SSM 4.5.2-1 PO SSM 4.5.2-2 PO SSM 4.5.2-3 PO SSM 4.5.2-4 PO SSM 4.5.2-5

6. PERSOANA DESEMNATA DE OFERTANT CA SEF DE PROIECT Persoana desemnata de ofertant ca sef de proiect, care va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de constructii si care va reprezenta ofertantul la fazele determinante si in relatiile cu beneficiarul, este ing. Alda Marius Ioan. 7. DESCRIEREA TEHNOLOGIILOR PREVAZUTE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR Reprofilare Valea Seaca- lucrari de terasamente:

executia mecanica a terasamentelor; - executia manuala a terasamentelor; - incarcarea si transportul pamantului din amplasament ; - imprastierea manuala si mecanica a pamantului ; - finisarea manuala a platformelor si taluzurilor; Reprofilare Valea Seaca- lucrari de constructii (pereu din zidarie cu piatra bruta de 20 cm grosime pe taluzuri si pereu din beton armat in grosime de 15 cm pe fundul canalului): - executarea manuala si mecanica a terasamentelor ; - turnarea betonului ciclopian in fundatii; - turnarea pereului din beton in campuri: - rostuirea cu mortar de cimet a pereului; - executarea pereului de zidariei de piatra bruta cu mortar de ciment; - transportul materialelor, al betonului si mortarului in amplasament; Lucrari hidrotehnice pe Valea Seaca (podete tubulare, podete dalate, dezafectare podete vechi, racordare si refacere trama stradala, reabilitare deversor Canal Dunare - Marea Neagra). - executia manuala si mecanica a terasamentelor; - executia cofrajelor pentru beton; - confectionarea armaturilor pentru beton armat; - montarea armaturilor pentru beton armat; - turnarea betonului simplu si armat in fundatii si elevatii; - compactarea mecanica a umpluturilor; - montarea bordurilor la trotuare; - turnarea betonului asfaltic; - montarea prin sudura a tuburilor metalice Dn 1500 mm pe 60 m lungime;
-

8. SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR Terenul pe care se fac lucrarile este in domeniul public al statului. Conform Legii apelor nr. 107/2006 si HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si conf. Inventarului bunurilor din domeniul public al statului - Anexa 12 pag.nr. 4 nr. 63752, cursul de apa Valea Seaca face parte din domeniul public al statului, aflat in administrarea AN Apele Romane Diractia Apelor Dobrogea Litoral, iar lucrarile propuse sunt amplasate pe acest curs de apa. De asemenea, podetele prevazute se vor realiza pe amplasamentul celor vechi ce vor fi dezafectate. In concluzie, nu sunt necesare scoateri definitive sau temporare din circuitul agrucol. Tehnologia adoptata prevede transportul si sistematizarea deponiilor rezultate din reprofilarea vaii si din executarea lucrarilor hidrotehnice (podete, etc.) Situatia suprafetelor ocupate cu lucrari Lucrarile de aparare impotriva inundatiilor, de amenajarea si regularizarea cursului de apa Valea Seaca si realizarea podetelor dalate dimensionate corespunzator peste cursul de apa se executa pe urmatoarele suprafete:

a.

- Amenajare curs Valea Seaca : Din care: - Valu lui Traian : - Valu lui Traian - afluent - Murfatlar - Podete dalate : Total :
b.

132 800 mp 83 381 mp 21 095 mp 26 855 mp 1 000 mp 133 800 mp

Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia

Pe amplasamentul lucrarilor propuse de refacere a podetelor sunt amplasate retele aeriene si subterane de electricitate, retele de apa, cabluri telefonice, care nu sunt afectate de lucrarile prevazute sau care vor fi deviate pe vatiante locale. Executia lucrarilor se va face dupa obtinerea avizelor de la detinatorii retelelor. 9. METODOLOGIA SI PLANUL DE LUCRU CONCEPUT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE ACHIZITIONARE A TERENURILOR Avand in vedere ca suprafata de teren ce urmeaza sa fie ocupata de lucrarile proiectate este situata in albia Vaii Seci, apartine domeniului public al statului si se afla in administrarea A.B.A. Dobrogea Litoral, la aceasta data nu este necesara intocmirea unei documentatii pentru achizitionarea terenurilor in vederea executarii lucrarilor proiectate. Daca insa pana la data obtinerii autorizatiei de construire apare aceasta necesitate, documentatiile tehnice pentru obtinerea terenurilor, precum si cele pentru eventualele scoateri din circuitul agricol vor respecta prevederile legale in acest domeniu. (Legea nr. 255/14.12.2010, Ordinul 798/16.09.2005, H.G.R. 53/19.01.2011, Legea 33/1994 republicata in M.O.R. nr. 409/10.06.2011 Partea I). Aceste documentatii vor demara cu intocmirea unei documentatii cadastrale (in Sistemul national de proiectie Stereografie 1970) pentru terenurile ce se vor expropria. Planul cu amplasamentul tuturor terenurilor expropriate va contine delimitarea lor si va fi insotit de o anexa cu indicarea numelor detinatorilor si a ofertelor de despagubire pe categorii de terenuri stabilite de evaluatori autorizati. Se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul C.L. Valu lui Traian si Murfatlar, jud. Constanta (unde va ramane afisat pana la finalizarea procedurii de expropriere) si pe afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Tabelele cu terenurile expropriate vor fi insotite de o notificare a intentiei de expropriere, cu zece zile inainte de data inceperii activitatii comisiei de verificare a dreptului de proprietate. Notificarea intentiei de expropriere a terenurilor se transmite proprietarilor prin posta. In termen de 30 zile lucratoare de la data notificarii, proprietarii terenurilor mentionate au obligatia de a se prezenta la sediul expropriatorului si de a depune actele care atesta dreptul de proprietate, in vederea stabilirii unei juste despagubiri.

Comisia isi incepe activitatea la sediul C.L. Valu lui Traian si Murfatlar, sedintele se vor tine zilnic pana la data la care vor fi emise si comunicate, toate hotararile de acordare a despagubirilor pentru terenurile supuse exproprierii. In situatia in care persoana indreptatita nu este acord cu cuantumul despagubirii comisia trebuie sa faca mentiunea intr-un proces verbal. In termen de doua zile de la incheiera procesului verbal final cu toti proprietarii, comisia va emite o hotarare de stabilire a despagubirilor. Hotararea se comunica titularilor prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau se inmaneaza sub semnatura titularului. Dupa redactare, Decizia de expropriere constituie titlul executoriu. Transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor, opereaza de drept, la data emiterii actului administrativ de expropriere. Dupa efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicita intabularea dreptului de proprietate asupra terenului. 10. SIGURANTA IN EXPLOATARE SI DURATA DE SERVICIU ESTIMATA Pentru asigurarea exploatarii in siguranta a lucrarilor, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor sunt componente ale sistemului calitatii in constructii. Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face pe toata durata de existenta a acestora si cuprinde ansamblul de activitati privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare si masurare specifice, in scopul mentinerii cerintelor. Urmarirea comportarii in exploatare se face in vederea depistarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare. Comportarea in exploatare a unei constructii reflecta durabilitatea acesteia, respectiv mentinerea in timp a performantelor sale. Elaborarea instructiunilor de urmarire in timp a lucrarilor propuse in cadrul obiectivului de investitii tin cont de urmatoarele elemente: - specificul categoriilor de lucrari propuse; - categoria de importanta a complexului de lucrari; - caracteristicile hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului lucrarilor propuse; - caracteristicile constructive ale lucrarilor; - particularitatile terenului de fundare; - marimea si durata solicitarilor la care sunt supuse lucrarile; Supravegherea comportarii in exploatare se face prin: - urmarirea curenta, pe baza de observare directa, vizuala sau cu mijloace simple; - urmarirea speciala, pe baza de masuratori cu aparate si dispozitive. Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a constructiilor, care corelata cu activitatea de intretinere, are scopul de a mentine aptitudinea la exploatare a acestora. In cadrul urmaririi curente corespunzatoare lucrarilor se efectueaza controlul de aproape sau de la distanta a lucrarilor fara modificarea programului de exploatare. Prin observatii directe vizuale sau cu mijloace simple se vor urmari in principal: - functionalitatea si integritatea lucrarilor propuse;

- modificarile regimului hidrologic (conditii de scurgere, aluviuni, plutitori, etc.); - modificarile morfologice in zona amenajata (depuneri, eroziuni, alunecari, prabusiri, etc.); - modificari hidrogeologice; - consecintele solicitarilor exceptionale (viituri, seisme, etc.); - zonele vizibile ce prezinta deformatii si deplasari. Frecventa observatiilor directe vizuale depinde de frecventa ploilor cu caracter torential. Dupa fiecare eveniment hidrologic important sau solicitare exceptionala, personalul propriu al beneficiarului sau personalul ce va fi insarcinat cu exploatarea si intretinerea lucrarilor cuprinse in cadrul acestei documentatii, va trece la analizarea comportarii (starii tehnice) a constructiilor, completand un registru jurnal, evidentiind date referitoare la caracterizarea evenimentului si modul in care au influentat aptitudinile pentru exploatare a constructiilor. Aspectele, fenomenele si parametrii care se supun urmaririi curente sunt: - modificarile morfologice in zona lucrarilor (eroziuni, depuneri, alunecari, prabusiri de maluri, afuieri ale constructiilor hidrotehnice executate); - precipitatii deosebite; - vibratii; - seisme; - modificari ale caracteristicilor fizico-mecanice ale elementelor constructiei si terenului de fundare; - starea lucrarilor si terenului de fundare (fisuri, crapaturi, exfolieri, umflari, sufozii). Factorii care contribuie la deteriorarea lucrarilor propuse in cadrul acestei documentatii sunt aceiasi cu cei care contribuie la declansarea si dezvoltarea proceselor de degradare, si anume: - factori naturali; - factori social economici. Masurile si lucrarile de intretinere se executa in tot cursul anului si pe toata suprafata amenajata antierozional si se coreleaza cu necesitatile sistemului de agricultura practicat de proprietarii (beneficiarii) de teren. Lucrarile si masurile de intretinere si reparatii, dictate de rezultatul urmaririi continue a comportarii in exploatare a lucrarilor, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - sa pastreze sectiunile, pantele si cotele initiale ale sectiunii vaii date de executia conforma cu proiectul; - sa mentina in stare de functiune consolidarile realizate pe canalul colector intervenind asupra pereelor cu lucrari de reparatii ori de cate ori se constata degradarea acestora ; - sa mentina in stare de functionare pe toata durata normata de exploatare constructiile hidrotehnice realizate ; Toate instructiunile privind urmarirea comportarii in exploatare precum si lucrarile de intretinere si reparatii se vor regasi in detaliu in Regulamentul de

exploatare comandat de beneficiar, iar organizarea urmaririi curente a comportarii constructiilor revine in sarcina beneficiarului de investitie.

Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor propuse se va face prin crearea unei retele de reperi pe baza carora sa se monitorizeze atat comportarea lucrarilor in timp, cat si manifestarea proceselor de degradare. Durata de serviciu ( exploatare ) estimata pentru lucrarile ce se vor realiza in cadrul acestei investitii este de 40 ani, cu conditia respectarii Regulamentului privind exploatarea si intretinerea lucrarilor de imbunatatiri funciare. 11. IMPACTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII ASUPRA SANATATII OAMENILOR SI ASUPRA MEDIULUI Regularizarea si amenajarea cursului de apa Valea Seaca si realizarea podetelor ce fac obiectul prezentului proiect tehnic se va face fara a prejudicia in vreun fel ambientul, salubritatea, starea de sanatate si confort a populatiei avandu-se in vedere : - Imbunatatirea conditiilor de transport a apei in albie prin cresterea vitezei de scurgere si reducerea la maxim a riscului de inundare; - Uniformizarea parametrilor de curgere prin refacerea sectiunii in zona podetelor; - Imbunatatirea factorilor de mediu; - Cresterea calitatii vietii riveranilor. - Imbunatatirea administrarii infrastructurii. - Cresterea investitiilor in zona - Economii din scaderea costului de intretinere si exploatare Lucrarile de consolidare a malurilor prevazute a fi executate au in componenta lor materiale locale, prietenoase mediului. Beneficiarul de investitie i beneficiarul de teren vor indica constructorului locul organizrii de santier, unde se vor respecta normele de protectie a mediului. Documentatia prezenta are in vedere intreaga legislatie de mediu, incepand cu Legea nr.137/1995 privind PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, republicata cu modificari si completari n Legea nr.137/1999, OUG nr. 91/2002, respectiv nr. 294/2003 si cea care focalizeaza factorii ecologici mediali (apa, aer, sol), precum si cele asociate acestora (deseuri, zgomot si vibratii, arii protejate, fauna si flora), dupa caz. Aceste norme sunt adaptate si corelate cu normele europene similare. In cazul proiectului de fata, care de altfel are o valenta primordiala de reconstructie a cursului de apa al Vaii Seci prin intravilan si implicit de protectie si conservare a habitatului si ecosistemului local, pot fi ntlnite impacturi asociate negative cu predominanta in executia proiectului si mai putin in exploatarea acestuia. Aceste impacturi sunt de regula in functie de factorii de risc, legati in principal de hazarde naturale sau erori umane. Pe perioada executiei, impacturile negative sunt

locale, nesemnificative, de scurta durata, cu posibilitati de inlaturare si fara remanente.

12. STANDARDE SI REGLEMENTARI CE SE VOR RESPECTA LA INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR - Normativ pentru proiectarea lucrarilor de aparare a drumurilor, cailor ferate si podurilor impotriva actiunii apelor curgatoare NP 067 - 02. - Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor, indicativ PD 95 - 2002 - STAS 4273/83 Constructii hidrotehnice. Incadrarea in clase de importanta. - STAS 4068/2 87 Probabilitatile anuale ale debitelor si volumelor maxime in conditii normale si speciale de exploatare. - STAS 4068/1 82 - Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa - STAS 1846 - 79 - Constructii hidrotehnice. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente. Categoria de importanta pentru lucrari stabilita conform metodologiei MLPAT este normala ( C ) si va fi inscrisa in toate documentele tehnice privind constructia ( autorizatia de construire, proiectul tehnic, cartea tehnica a constructiei ). Conform STAS 4273-83, art. 1.2. lucrarea se incadreaza in clasa de importanta IV. Categoria de importanta conform Tabel 10, este pentru albia Valea Seaca C, iar pentru drumurile locale si podete conform Tabel 11 se incadreaza in categoria C. In conformitate cu legea 10 privind calitatea in constructii sunt definite exigentele esentiale care sunt necesare a se realiza in mod obligatoriu : - Rezistenta si stabilitate - Securitate in caz de incendiu ; - Igiena, sanatate si mediu inconjurator ; - Securitate in exploatare - Protectie impotriva zgomotelor - Economie de energie si izolare termica Pentru fiecare din aceste exigente exista verificatori si experti autorizati de catre Ministerul Lucrarilor Publice. Exigentele pentru verificarea documentatiei tehnice sunt : A4, A7- rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii hidrotehnice, B5,- siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice, D- sanatate oamenilor si protectia mediului pentru toate domeniile. Avand in vedere clasa IV si categoria C, precum si faptul ca traseul canalului colector Valea Seaca tranziteaza intravilanul localitatilor Valul lui Traian si Murfatlar, lucrarile hidrotehnice proiectate, inclusiv sectiunea vaii s-au dimensionat la debitele de asigurare de 1%.

13. GRAFIC DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR Numele Functie Sarcina (raporturi solicitate) ziua Numarul de zile

OPERATOR ECONOMIC, SC EXPERCO-ISPIF SRL BUCURESTI

Anexa PLANUL DE SECURITATE I SNTATE N MUNC Prezentul plan de securitate si sanatate in munca s-a intocmit la inceputul lucrarilor de proiectate din cadrul obiectivului de investitii: " Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic Valea Seaca, judetul Constanta ", se va reactualiza periodic pe parcursul executiei lucrarilor, functie de categoria de lucrari ce urmeaza a fi executata si de durata efectiva a acestora. De asemenea, sunt stabilite mai jos, prevederi generale pe baza carora se va desfasura activitatea de constructiimontaj in cadrul proiectului, precum si masuri organizatorice privind santierul si interactiunea dintre participanti la procesul de munca, toate aceste urmand a fi reactualizate pe parcursul executiei lucrarilor. Reactualizarile se vor pune la dispozitia persoanelor cu responsabilitati in respectarea dispozitiilor legale in domeniul protectiei muncii, respectiv persoanelor cu atributii in organizarea si conducerea procesului de munca, prin grija conducatorului ierarhic, de la nivel director de proiect la nivel de sef de echipa, diferentiat pe competente. Toti participantii la procesul de munca trebuie sa respecte dispozitiile primite de la sefii ierrarhici, scrise sau verbale, cu exceptia cazului in care, prin dispozitia data, se pune in pericol securitatea sau sanatatea unui participant la procesul de munca. Nerespectarea partiala sau totala a obligatiilor ce-i revin prin prezentul plan de securitate si sanatate in munca, va atrage raspunderea celui care se face vinovat, conform prevederilor conventiei de protectie a muncii care se vor incheia intre antreprenor si subcontractori. Capitolul I. Informatii de ordin administrativ care privesc santierul Santier: Beneficiar (investitor): A.B.A. DOBROGEA LITORAL Manager de proiect: Proiectant: ing. Antreprenor general: Sef de santier: Subantreprenori: 1............................................................................ 2. .......................................................................... 3. .......................................................................... 4. .......................................................................... 5. .......................................................................... 6. .......................................................................... 7. .......................................................................... 8. .......................................................................... 9. ..........................................................................

Lucratori independenti: se va atasa anexa prezentului plan de securitate si sanatate (se vor completa cu toate persoanele fizice autorizate care realizeaza o activitate profesionala in mod independent si isi asuma contractual fata de beneficiar, antreprenor sau sub antreprenor sarcina de a realiza pe santier lucrari pentru care este autorizat) Coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului: Calitate de sef de proiect: ing. Alda Marius Ioan Capitolul II. Prevederi generale privind organizarea santierului din punctul de vedere al securitatii si sanatatii Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca inainte de deschiderea lucrarilor sa fie stabilit un plan general de securitate si sanatate al lucrarii (proiectului), conform prevederilor cuprinse in Horatarea Guvernului Romaniei, nr.300/2006. La elaborarea planului de securitate si sanatate de catre antreprenori trebuie sa tina seama de toate tipurile de activitati care se desfasoara pe santier si sa se identifice toate zonele in care se desfasoara toate lucrarile. Masurile de coordonare stabilitate de coordonatorul/ii in materie de securitate si sanatate si obligatiile ce decurg din acestea trebuie sa se refere, in special, la: a) caile sau zonele de deplasare sau de circulatie orizontale sau verticale; b) limitarea manipularii manuale a sarcinilor; c) conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenta instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecinatatea acestuia; d) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se depoziteaza materiale sau substante periculoase; e) conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din demolari, daramari si demontari; f) conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate; g) utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale; h) masurile care privesc interactiunile pe santier. Planul de securitate si sanatate aferent proiectului trebuie sa se afle in permanenta pe santier, pentru a putea fi consultat la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul sanatatii si securitatii (lucratori desemnati). Planul general de securitate si sanatate al lucrarii trebuie pastrat de catre managerul de proiect timp de 5 (cinci) ani de la data receptiei finale a lucrarilor. Lucrarile de constructii prevazute in proiect, pentru realizarea investitiei, cuprind: - demolari, demontari, terasamente, infrastructura, suprastructura, montare elemente de constructii, fatade, invelitori, finisaje si instalatii sanitare, de ventilatie, termice si electrice. Lucrarile care implica riscuri pentru securitatea si sanatataea lucratorilor sunt:

- lucrari care expun lucratorii la riscul caderii de la inaltime, datorita naturii activitatii desfasurate, procedeelor folosite sau mediului inconjurator al locului de munca; - lucrari care expun lucratorii la riscul de a fi loviti de obiecte in cadere; - lucrari care expun lucratorii la riscul de a fi ingropati sub alunecari de teren; - lucrari in care expunerea la substante chimice prezinta un risc particular pentru securitatea si sanatatea lucratorilor ori pentru care supravegherea sanatatii lucratorilor este o cerinta legala; - lucrari ce expun lucratorii la pericolul de electrocutate. Principalele cerinte generale de securitate si sanatate pe durata executiei lucrarilor sunt: - santierul se va mentine intr-o ordine si curatenie corespunzatoare; - amplasamentul posturilor de lucru va fi ales tinand seama de conditiile de acces la aceste posturi; - echipamente de munca utilizate vor fi intretinute, controlate inainte de punerea in functiune, precum si controlate periodic, in scopul eliminarii defectiunilor ce ar putea afecta securitatea si sanatatea lucratorilor; - zonele de depozitare si inmagazinare a diverselor materiale, in special a materialelor sau substantelor periculoase vor fi delimitate si marcate. In afara cerintelor generale pe durata executiei se vor respecta si urmatoarele conditii: 1. Stabilitate si soliditate: a) materialele, echipamentele si, in general, orice elemente care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur; b) accesul pe orice suprafata de material care are o rezistenta suficienta, nu este permis decat daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat, lucrul sa se desfasoare in conditii de siguranta. 2. Instalatiile de distributie a energiei: a) instalatiile trebuie realizate si utilizate astfel incat sa nu se prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa ori indirecta; b) la proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie, trebuie sa se tina seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externa si de competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei. 3. Caile si iesirile de urgenta: a) caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere si sa conduca in modul cel mai direct posibil intr-o zona de securitate; b) in caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid si in conditii de securitate maxima pentru lucratori; c) numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta se determina in functie de utilizare, de echipament si de dimensiunile

santierului si ale incaperilor, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente; d) caile si iesirile de urgenta semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transmite Directiva nr.92/58/CEE; panourile de semnalizare trebuie sa fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si sa fie amplasate in locuri corespunzatoare; e) pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte; f) caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminare de siguranta, de intensitate suficienta in caz de pana de curent. 4. Detectarea si stingerea incendiilor: a) in functie de caracteristicile santierului si de dimensiunile si destinatia incaperilor, de echipamentele prezente, de caracteristicile fizice si chimice ale substantelor sau ale materialelor prezente, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezenete, este necesar sa fie prevazute un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor, precum si, daca este cazul, un numar suficient de detectoare de incendii si de sisteme de alarma; b) dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu si sistemele de alarma trebuie intretinute si verificate periodic; c) dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de manipulat si trebuie sa fie semnalizate conform prevederilor legislatiei romane, care transpune Directiva nr.92/58/CEE. 5. Ventilatie: a) asigurarea de aer proaspat in incaperile in care lucratorii isi desfasoara activitatea, in cantitate suficienta. 6. Expunerea la riscuri particulare: a) lucratorii nu trebuie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf etc; b) in spatiu inchis, un lucrator nu poate fi expus la o atmosfera cu un grad de risc ridicat, iar lucratorul trebuie supravegheat in permanenta din exterior si luate toate masurile pentru a i se putea acorda primul ajutor imediat. 7. Temperatura: a) in timpul programului de luceu, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi lucratorii. 8. Iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incaperilor si cailor de circulatie de pe santier: a) trebuie sa dispuna, pe cat posibil, de lumina naturala suficienta; b) daca lumina zilei nu este suficienta sau pe timpul noptii, locurile de munca trebuie sa fie prevazute cu lumina artificiala corespunzatoare si suficienta,

culoarea folosita pentru iluminatul artificial nu trebuie sa modifice sau sa influenteze perceptia panourilor de semnalizare; c) incaperile posturilor de lucru si caile de circulatie in care lucratorii sunt expusi la riscuri in cazul intreruperii functionarii iluminatului artificial, trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta de o intensitate suficienta. 9. Usi si porti: a) usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice caderea lor; b) usile si portile situate de-a lungul cailor de siguranta trebuie sa fie semnalizate corespunzator; c) in vecinatatea imediata a portilor destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa existe usi pentru pietoni; acestea trebuie semnalizate in mod vizibil si mentinute libere in permanenta; d) usile si portile mecanice trebuie sa functioneze fara sa prezinte pericol de accidentare pentru lucratori. 10. Cai de circulatie - zone periculoase: a) caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, fixe, precum si rampele de incarcare, trebuie amplasate si amenajate, precum si accesibile, astfel incat lucratorii aflati in vecinatatea acestora sa nu fie expusi vreunui risc; b) caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau marfurilor, precum si cele unde se efectueaza operatii de incarcare/descarcare, trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de utilizatori si de tipul de activitate; acestea trebuie semnalizate corespunzator, verificate periodic si intretinute; c) daca santierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie corespunzator semnalizate, si daca e cazul, prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor fara atributii de serviciu in zonele respective; d) zonele periculoase trebuie semnalizate si dispuse masuri de protectie a lucratorilor abilitati sa intre in aceste zone. 11. Cheiuri si rampe de incarcare: a) cheiurile si rampele de incarcare trebuie sa fie corespunzatoare dimensiunilor incarcaturilor care se transporta; b) cheiurile de incarcare trebuie sa fie sigure, astfel incat lucratoriii sa nu poata cadea. 12. Primul ajutor: a) asigurarea de catre angajator ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment; b) asigurarea de catre angajator a personalului pregatir in acest scop, c) prevederea unei incaperi pentru acordarea primului ajutor; incaperile trebuie echipate cu instalatiile si materialele indispensabile acordarii primului ajutor si trebuie sa permita accesul cu brancarde; materialele necesare acordarii primului ajutor trebuie semnalizate corespunzator si trebuie sa fie usor accesibile;

d) aceste spatii trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia romana care transpune Directiva nr.92/58/CEE. 13. Instalatii sanitare: a) asigurarea de vestiare corespunzatoare, daca acestia trebuie sa poarte echipament de lucru; vestiarele trebuie sa aiba capacitate suficienta, sa fie usor accesibile si sa fie dotate cu scaune; b) trebuie prevazute vestiare separate pentru femei si barbati sau in cazul in care nu este posibil organizata o utilizare separata a acestora; c) lucratorii trebuie sa dispuna de un numar suficent de chiuvete cu apa calda curenta; acestea trebuie sa fie amplasate in apropierea posturilor de lucru si a vestiarelor. 14. Dispozitii diverse: a) intrarile in perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si identificabile in mod clar; b) lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier, si eventual, de alta bautura corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cat si in vecinatatea posturilor de lucru; c) lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, daca este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare. Capitolul III. Identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanatatea lucratorilor Factorii de risc, care prin manifestare pot cauza vatamari grave, pot conduce la invaliditati sau chiar deces, sunt prezentate in tabelul de mai jos. Nr. Risc crt. 1 Lovire, taiere, strivire 2 Cadere de la inaltime 3 Lovire, taiere, strivire 4 Electrocutare Descriere lucrari Turnare sapa de egalizare Deplasari in apropierea sapaturii Deplasari in raza de actiune a utilajelor terasiere si transport (autocamioane, macarale, buldozere, excavatoare etc) Contact direct cu instalatia electrica de organizare de santier (accidental, interventie neautorizata etc)

Capitolul IV. Masuri specifice de securitate pentru lucrarile care prezinta riscuri; masuri de protectie colectiva si individuala Nr. Risc crt. 1 Lovire, taiere, Descriere lucrari Turnare sapa de egalizare Masuri colective Dispozitie ca salariatii sa nu stationeze la Masuri individuale Purtare de echipament

strivire 2 Cadere de la inaltime Deplasari in apropierea sapaturii

baza malului sapaturii Montare balustrada de protectie in zona necesara pentru observare directa; interzicerea apropierii de marginrea sapaturii Interzicerea intrarii in raza de actiune a utilajelor

individual de protectie (EIP) Purtare de echipament individual de protectie (EIP) Purtare de echipament individual de protectie (EIP) Purtare de echipament individual de protectie (EIP) de catre person.autorizat

Lovire, taiere, strivire

Deplasari in raza de actiune a utilajelor terasiere si transport (autocamioane, macarale, buldozere, excavatoare etc) Electrocutare Contact direct cu Respectarea unei instalatia electrica de distante minime de organizare de santier instalare (accidental, interventie neautorizata etc)

Capitolul V. Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, materiale si echipamente tehnice prevazute de catre antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii A. Masuri organizatorice Nr. Masura crt. 1 Carnet de sugestii scrise a tehnicianului pentru securitate si sanatate 2 Carnet incidente speciale. In acest carnet vor fi trecute cauzele si descrierile accidentelor 3 Jurnal masuri de siguranta 4 Definirea utilizarii spatiului pe santiere. Asigurarea de zone de depozitare in aer liber pentru materii prime, produse de excavare etc 5 Constructia de facilitati de constructie in conformitate cu cerintele proiectului, depozit pentru substante, atelier de reparatii pentru vehicule si masini, depozit exterior pentru materii prime, produse de excavare, locuri de colectare a deseurilor solide si a altor deseuri speciale si periculoase produse in timpul operarii santierului 6 Semnalizarea intregului santier, precum si a zonelor de lucru interioare si exterioare. Semnalizarea va fi realizata intr-un Observatii

7 8 9 10

mod precaut si asiduu de catre coordonator sau de catre inginerul cu securitatea Desemnarea unei echipe de actiune cu competentele si responsabilitatile necesare pentru a face fata incidentelor din cadrul nevoilor de urgenta si accidentelor grave sau mortale Inainte de inceperea lucrarilor pe santier, toti angajatii sunt informati in ceea ce priveste chestiunile legate de sanatate si securitate Verificarea adecvarii certificatelor masinilor de ridicat din cadrul proiectului Dotarea tuturor membrilor personalului cu toate echipamentele necesare pentru protectia individuala in conformitate cu munca executata de fiecare in parte. Echipamentul personal de protectie este livrat fiecarui muncitor care semneaza pentru primirea acestuia, iar datele sunt inregistrate intr-un dosar B. Masuri tehnice Observatii

Nr. Masura crt. 1 Imprejmuirea zonei - asigurarea securitatii intrarilor - exista in zonele de lucru (chiar si in cazul punctelor de acces periferice de pe santiere) 2 Asigurarea drumurilor de acces la santiere si a semnalizarii corespunzatoare. Interventii de semnalizare si de circulatie in colaborare cu politia locala si in conformitate cu studiile de circulatie 3 Trasarea drumurilor de trafic pentru pietoni si vehicule in cadrul zonelor de lucru C. Alte msuri

Nr. Masura Observatii crt. 1 Asigurarea de truse sanitare de prim ajutor 2 Constructia de facilitati de constructie in conformitate cu cerintele proiectului si asigurarea de zone de lucru pentru tot personalul, de spatii sanitare si de vestiare, infirmerii si cabinete de prim-ajutor cu tot echipamentul necesar Prezentul plan de securitate si sanatate cuprinde urmatoarele anexe, ce vor fi actualizate periodic: - Anexa nr.1 Lista persoanelor de contact din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: " Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic Valea Seaca, judetul Constanta ", - Anexa nr.2 Lista echipamentelor tehnice - Anexa nr.3 Lista agentilor chimici - Anexa nr.4 - Lista locurilor de munca - Anexa nr.5 Lista angajatilor din cadrul obiectivului