Sunteți pe pagina 1din 10

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

EXECUTIA DRENURILOR

Editia: 4
Revizia: 0
Pag 1din 8

Cod.doc. PTE-022/2014

EXECUTIE DRENURI
COD: PTE - 022/2014

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume
Data
Semnatura

Elaborat

Aprobat

15.01.2014

15.01.2014

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR


Nr.
Crt.

Editia:

Revizia

Data

Parti modificate

15.11.2013

Modificari de organigrama si servicii

Aprobat /Nume /
Functia/Semnat.

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE


Nr.
Crt

DESTINATAR

Ex.
Nr.

Editia/
Revizia

DATA SI NUME/SEMNATURA DE :
PRIMIRE
RETRAGERE
A. Documentului aplicabil
A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt.

Nr.pag.

Nr.parag.

Text existent

Continutul modificarii

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE


EXECUTIA DRENURILOR
Cod.doc. PTE-022/2014

Editia: 4
Revizia: 0
Pag 2din 8

1. SCOP
Prezenta procedura descrie modul de rezolvare al colectarii si evacuarii apei subterane (de
infiltratie) din fundatia drumurilor si strazilor, cu specificarea concreta a domeniului de aplicare,
terminologie, conditii tehnice de proiectare, executie si amplasare, precum si documentele ce se
intocmesc referitoare la calitatea lucrarilor ce se executa.

2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedura se refera la prescriptiile de proiectare, amplasare si executie a drenurilor de
asanare a infrastructurii drumului si a zonei limitrofe a cestuia. Drenurile de asanare sunt constructii ale
drumului, necesare pentru captarea, colectarea si evacuarea apelor de infiltratie, precum si pentru
coborarea nivelului panzei freatice, cand aceasta poate afecta comportarea corpului drumului. Pentru
colectarea si evacuarea apelor din fundatia drumului si strazilor se construiesc.
- drenuri transversale de acostament ;
- drenuri transversale de interceptie ;
- drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole ;
- strat drenant continuu.
Pentru asanarea drumului se construiesc :
- drenuri de adancime (drenuri longitudinale, transversale, spice, forate, etc.) ;
- drenuri de taluz ;
- masti drenante ;
Lucrarile de drenare, colectare si evacuare a apelor se prevad de proiectant pe baza datelor
hidrologice, a studiilor topografice si geotehnice intocmite conform normativelor in vigoare.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Legea 10/1995 - privind calitatea in constructii
- STAS 2914/84 - Lucrari de drumuri. Terasamente. conditii generale.
- STAS 2916/87 - Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor de
scurgere a apelor.
- STAS 6054/77 - Teren de fundatie. Adancimea de inghet.
- C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de connstructii si instalatii
aferente.
- STAS 1243/83 - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor.
- STAS 10796/1-77- Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii de
proiectare.
- STAS 10796/2-79 - Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Rigole, santuri
si casiuri.
- STAS 10796/3-88 - Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare.

4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI


Drenajul drumului - sistem pentru captarea, colectarea si evacuarea apelor de infiltratii in
scopul asanarii corpului drumului.
Camin de vizitare pentru dren - Constructia de acces pentru controlul, intretinerea si
curatarea drenurilor, amplasata pe traseul lor, la schimbari de directie sau la intersectia a doua sau mai
multe drenuri.
Cap de dren- constructie ce permite scurgerea la suprafata a apelor colectate de drenuri ;
serveste si pentru controlul functionarii si intretinerii drenurilor.
Casiu - canal de profil albiat pavat, amenajat pentru scurgerea apelor meteorice de pe taluzuri
si la intersectii, piete.
Dren ventuza - dren de lungime redusa, cu rolul de a capta si evacua gravitational apa
subterana sau din izvoare.
Dren de descarcare - dren transversal drumului prevazut cu tuburi si umplutura drenanta, care
colecteaza apa adusa prin drenurile de captare, pentru a o evacua la suprafata terenului natural.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE


EXECUTIA DRENURILOR
Cod.doc. PTE-022/2014

Editia: 4
Revizia: 0
Pag 3din 8

Dren longitudinal - dren amplasat sub rigola sau sant cu scopul de a intercepta si evacua apele
de infiltratie sau de a cobori nivelul apelor subterane. In cazul strazilor el se amplaseaza sub trotuar sau
zona verde.
Drenuri spice - drenuri amplasate oblic fata de directia de curgere a apelor subterane, de regula
sub un unghi de 90o - 120o executate in terenuri instabile.
Dren transversal de interceptie - dren transversal executat in platforma drumului, pentru a
intercepta apele infiltrate in fundatia sau patul drumului.
Dren forat - dren executat prin forare si echipat cu tuburi perforate.
Drenuri de taluz - drenuri de mica adancime, amplasate dupa linia de cea mai mare panta a
taluzurilor debleelor la distanta de 6-18 m, unite intre ele cu drenuri in forma de unghi sau arc de cerc.
Sinonim : drenuri in arcade.
Drenare biologica - proces de eliminare a apei din teren prin intermediul vegetatiei.
Dren perfect - dren cu rigola in stratul de baza impermeabil si cu inaltimea sectiunii drenante
cel putin egala cu grosimea stratului acvifer.
Dren imperfect - dren avand rigola deasupra stratului de baza impermeabil.
Masca drenanta - Strat de material drenant executat pe taluzuri cu infiltratii sau mustiri de apa,
protejate conform STAS 2916/73, prin insamantari, brazduiri, plantatii.
Put absorbant - put umplut cu material filtrant coborat pana la un strat permeabil, in scopul
evacuarii prin infiltrare in acest strat in cantitati mici, a apelor meteorice, dupa o prealabila decantare a
lor.
Put de aerisire - put executat din tuburi in corpul unui dren (in zona cu adancimea maxima), in
scopul asigurarii aerisirii naturale atat a drenului cat si a terenului din jur.

5. DESCRIEREA PROCEDURII
Prezenta procedura se refera la prescriptiile de proiectare, amplasare si executie a drenurilor de
asanare a infrastructurii drumului si a zonei limitrofe a cestuia. Drenurile de asanare sunt constructii ale
drumului, necesare pentru captarea, colectarea si evacuarea apelor de infiltratie, precum si pentru
coborarea nivelului panzei freatice, cand aceasta poate afecta comportarea corpului drumului. Pentru
colectarea si evacuarea apelor din fundatia drumului si strazilor se construiesc.
- drenuri transversale de acostament ;
- drenuri transversale de interceptie ;
- drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole ;
- strat drenant continuu.
Pentru asanarea drumului se construiesc :
- drenuri de adancime (drenuri longitudinale, transversale, spice, forate, etc.) ;
- drenuri de taluz ;
- masti drenante ;
Lucrarile de drenare, colectare si evacuare a apelor se prevad de proiectant pe baza datelor
hidrologice, a studiilor topografice si geotehnice intocmite conform STAS 1242/2-74, STAS 4068-62,
STAS 1709-75, precum si a datelor obtinute pe teren si de la factorii interesati.
5.1. Date generale :
Colectarea si evacuarea apelor din fundatiile sistemului la drumurile publice se realizeaza prin
lucrarile mentionate in capitolul "Domenii de aplicare" in functie de situatia platformei in profil transversal
(rambleu, debleu sau la nivelul terenului, etc.) conform STAS 6400-84 corelat cu sistemul de colectare a
apelor meteorice sau cu sistemul de drenare a apelor de infiltratie si subterane.
Pentru proiectarea constructiilor de colectare si evacuare a apelor subterane este necesar de
stiut din care categorie face parte apa subterana.
Daca pamantul are numai apa peliculara, drenurile nu pot reduce umiditatea pamantului. rezulta
ca drenurile nu sunt indicate la pamanturile argiloase, decat numai daca circulatia apei se face prin
crapaturi, si se pot aplica la cele nisipoase cu coeficient de permeabilitate mare, care contine o cantitate
mare de apa subterana gravitationala.
Uneori, drenurile executate in argile, in special la ramblee, nu numai ca nu imbunatatesc situatia,
dar chiar pot avea o influenta daunatoare prin infiltrarea apelor de suprafata in masa terasamentului.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE


EXECUTIA DRENURILOR
Cod.doc. PTE-022/2014

Editia: 4
Revizia: 0
Pag 4din 8

La pamanturile argiloase se pot folosi drenurile pentru evacuarea apelor subterane, daca se
constata existenta unor lentile de nisip in masa de argila sau, cum s-a aratat mai sus, daca exista in
masa de argila crapaturi prin care circula apa subterana.
Prin evacuarea apelor subterane creste stabilitatea terasamentelor, deoarece se micsoreaza
umiditatea pamantului si deci se maresc caracteristicile fizico-mecanice (unghiul de frecare si coeziunea)
si se micsoreaza greutatea volumetrica a pamantului.
La amplasarea si stabilirea sistemului de drenaj si a tipurilor de drenuri pentru asanarea
drumurilor se va tine cont de :
- situarea platformei drumului fata de linia terenului natural (in rambleu, in debleu sau in
profil mixt).
- profilul litologic cu descrierea straturilor de teren (natura terenului, caracteristici fizicochimice si conditii hidrogeologice in zona).
- posibilitati de evacuare a apelor colectate in sistemul de drenaj.
- stabilitatea terenului.
Adincimea drenurilor de asanare se stabileste in functie de :
- adancimea de inghet, determinata conform STAS 6054-77;
- nivelul maxim al stratului acvifer freatic.
Pentru drumurile situate in zona de munte, adancimea se stabileste in functie de natura chimicomineralogica a rocilor si regimul hidrofreatic, determinate pe baza de studii geologice si hidrogeologice.
Latimea drenurilor de asanare executate in sapatura manuala, se stabileste in functie de
adancime, conform tabelului :
_____________________________________________________
Adancimea drenului in m
Latimea drenului in m
H
L
____________________________________________________
1,0 ... 1,5
0,6
1,5 ... 2,0
0,8
2,0 ... 4,0
1,2
____________________________________________________
In cazul drenurilor longitudinale executate mecanizat, latimea se stabileste in functie de latimea
cupei utilajului de sapat, dar minim 25 cm.
Drenurile folosite la interceptarea, colectarea si evacuarea sau coborarea nivelului apelor
subterane se vor imparti, dupa pozitia lor, in urmatoarele tipuri :
- drenuri executate sun santurile laterale ale drumului sau in apropierea acestora ;
- drenuri executate in taluzurile debleurilor, cu scopul de a le asana si stabiliza ;
- drenuri transversale executate pentru drenarea rambleelor ;
- drenuri executate sub corpul soselei pentru drenarea straturilor permeabile din fundatia
drumului ;
- drumuri executate in spatele zidurilor de sprijin.
5.2. Alcatuirea drenurilor :
Corpul drenului cuprinde :
1. - radier pentru colectarea si evacuarea apelor ;
2. - umplutura drenanta
3. - capac de inchidere
5.2.1. Radierul drenurilor poate fi :
- rigid
- elastic
Radierul rigid se executa in terenuri stabile, practic incompresibile, cu compresibilitate redusa
sau medie conform STAS 1243-83.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE


EXECUTIA DRENURILOR
Cod.doc. PTE-022/2014

Editia: 4
Revizia: 0
Pag 5din 8

Radierul elastic se executa din pamanturi cu compresibilitatea mare sau foarte mare si in
pamanturi afectate de fenomene de instabilitate.
Radierul rigid se realizeaza din beton simplu clasa Bc 5, avand o rigola la partea superioara.
Panta longitudinala a drenurilor cu radier poate fi de 0,2 - 10 %.
Colectarea si conducerea apelor in drenuri cu radier rigid, se realizeaza prin :
- rigole acoperite cu capace semirotunde cu lungimea de 25 cm, preturnate pe santier din
beton clasa Bc 7,5, avand diametrul exterior de 30 cm (fig. 2.a) si montate cu interspatii de 2 mm.
- rigole acoperite cu zidarie uscata, executata manual pe radier, fig. 2.b.
- tuburi de drenaj perforate cu talpa din P.V.C., conform reglementarilor tehnice in vigoare
avand diametrul interior de 80 - 150 mm, fig 2.c.
- tuburi de drenaj perforate, riflate din P.V.C., conform reglementarilor tehnice in vigoare
cu diametrul interior de 65 - 150 mm, fig.2.d. Tuburile aflate se folosesc in drenuri cu adancimea de max.
2,0 m.
Accesul apei in tuburile din P.V.C. se asigura prin fante de 1,0 x 5 mm sau 1,5 x 8 mm, in numar
care sa conduca la o suprafata activa (de intrare a apei in tub) de 24 ... 50 cm2 pe un metru liniar de tub.
Radierul elastic se realizeaza :
- prin compactarea terenului din talpa sapaturii drenului in cazul drenurilor perfecte fig.3.a.
- dintr-un strat de balast de 20 cm grosime in cazul drenurilor imperfecte - fig.3.b.
Panta longitudinala a drenurilor cu radier elastic nu va depasi panta maxima admisa
pentru santuri si rigole neprotejate conform STAS 10796/2-79.
In situatia cand panta drenurilor este mai mare decat panta maxima admisibila se prevad
trepte de beton simplu clasa Bc 5.
Panta drenurilor forate se stabileste in functie de lungimea drenului cu o pierdere de
panta de 1 - 2 cm/m.
Colectarea si conducerea apelor in drenuri cu radier elastic se realizeaza prin :
- tuburi de canalizare din beton simplu, conform STAS 816-80, avand diametrul de 200 300 mm ;
- tuburi de drenaj perforate cu talpa, din P.V.C., avand caracteristicile aratate anterior
- tuburi de drenaj, perforate, riflate din P.V.C.
Tuburile se aseaza direct pe teren, la baza drenului, conform fig.3.a. in cazul drenurilor perfecte
sau pe un strat de balast conform figurii 3.b. in cazul drenurilor imperfecte.
5.2.2. Umplutura drenanta : se realizeaza din materiale granulare de diferite sorturi :
- pietris
7 - 40 mm STAS 662-89
- balast
0 - 71 mm STAS 662-89
- piatra sparta 25 - 60 mm STAS 667-97
Tot ca element drenant sau filtrant poate fi utilizat un geotextil.
5.2.3. Capacul de inchidere se realizeaza din :
- pereu zidit din piatra bruta sau de rau cu mortar de ciment - fig.5.a, b - sub forma de
casiu sau rigola, STAS 10796/2-79 ;
- pereu din dale de beton simplu turnat pe loc sau din dale prefabricate, STAS 10796/279 ;
- dop de argila acoperit cu pamant vegetal insamantat.
Drenurile longitudinale, drenurile ventuza si de taluz se executa cu capac de inchidere, iar
drenurile transversale de interceptie se executa fara capac de inchidere.
Evacuarea apelor colectate in sistemul de drenuri de asanare se asigura prin drenuri de
evacuare.
Conducerea apelor in drenurile de evacuare se face prin tuburi netede din P.V.C., conform STAS
6675/2-86 cu diametrul de 90 - 110 mm sau tuburi de canalizare din beton simplu cu sau fara talpa,
avand diametrul de 200 - 300 mm conform STAS 816-80.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE


EXECUTIA DRENURILOR
Cod.doc. PTE-022/2014

Editia: 4
Revizia: 0
Pag 6din 8

Pentru controlul functionarii si intretinerea drenurilor se prevad camine de vizitare. Aceste camine
se amplaseaza la distante de max. 70 m intre ele. La schimbari de directie si la intersectia a doua sau
mai multe drenuri.
La capatul spre aval, drenurile de evacuare se prevad cu cap de dren pentru asigurarea
evacuarii apelor colectate, controlul functionarii si intretinere.
La capatul spre amonte al drenurilor se prevad puturi de aerisire in scopul de a reduce
umiditatea terenului prin ventilatie naturala.
5.3. Prescriptii de amplasare :
Amplasamentul drenurilor de asanare se stabileste pentru fiecare tip de dren, dupa cum
urmeaza :
- drenurile longitudinale se amplaseaza in lungul drumului sub rigola sant sau sub o parte
a acostamentului - fig.6. ;
- drenurile transversale de interceptie se amplaseaza pe sectoare de drum cu declivitati
mai mari de 4 % sub patul drumului, la 50 ... 100 m distanta intre ele si inclinare in sensul pantei, sub un
unghi de circa 60o fata de axul drumului la o adancime H = 1,0 ... 1,5 m - fig.7., avand rolul de a
intercepta si evacua apele care circula prin fundatia drumului ;
- drenurile ventuza se amplaseaza pe taluzurile debleelor - fig.8., in scopul de a capta si
evacua apele din izvoare. Evacuarea apei se face printr-un cap de dren ;
- drenurile de taluz se compun din drenuri transversale unite cu drenuri in forma de
unghi, conform fig.9. Drenurile transversale se amplaseaza la distanta de 6 m, iar cele in unghi pe unul
sau mai multe niveluri in functie de inaltimea taluzului;
- drenurile forate se amplaseaza pe unul sau mai multe niveluri, conform morfologiei si
hidrologiei terenului in zona. La acelasi nivel drenurile se pot dispune radial, in grupuri de 2-3 drenuri,
conform fig.10.
5.4. Prescriptii de executie :
Drenurile de asanare se pot executa prin sapare manuala, mecanica sau prin forare.
In cazul sapaturii manuale drenurile se executa pe tronsoane de 4 - 6 m lungime din aval catre
amonte, sprijinite corespunzator cu asigurare permanenta a scurgerii apelor colectate.
Tronsonul urmator se ataca numai dupa ce tronsonul precedent a fost umplut, cel putin pana la
jumatatea adancimii lui, cu corpul drenant.
In cazul executarii drenului prin sapare mecanica, este necesar sa se coordoneze saparea si
executarea corpului drenului astfel incat sa nu se tina sapatura deschisa.
In cazul drenurilor forate, forarea se face de pe o platforma amenajata corespunzator nivelurilor
zonelor ce urmeaza a fi asanate. Echiparea forajelor cu tuburi din P.V.C. sau polietilena perforate se
executa imediat dupa operatia de forare. In pamanturi stabile si cu umiditate naturala sapaturile se pot
executa cu pereti verticali, fara sprijiniri pana la adancimi de :
- 1,00 m in pamanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesata;
- 1,59 m in pamanturi tari.
Cand adancimea sapaturilor depaseste aceste valori, sapaturile se executa cu pereti verticali
sprijiniti sau cu taluz, in pamanturi cu umiditate naturala. De asemenea, si sapaturile in terenuri instabile
se executa la adapostul sprijinirilor. Sapaturile se semnalizeaza corespunzator.
Este interzis sa se mentina sapaturile deschise. Corpul drenurilor se executa imediat ce sapatura
a ajuns la cota prevazuta.
Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza provizoriu la o distanta mai mare de 0,50 m de
marginea sapaturii, iar materialele la peste 2,00 m.
Materialul granular din corpul drenului se va compacta pe masura asternerii lui, pentru a
preintampina tasari ale capacului.
Capacul realizat din dop de pamant se compacteaza in straturi de 15 - 20 cm grosime la grad de
compactare 90 - 95 %.
Pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a drenurilor forate inainte de intrarea lor in
functiune se executa o spalare cu apa cu presiune mica. Apa se introduce in dren in mai multe reprize,
cu ajutorul unui furtun.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE


EXECUTIA DRENURILOR
Cod.doc. PTE-022/2014

Editia: 4
Revizia: 0
Pag 7din 8

VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR :


Executia lucrarilor de drenare se va face pe baza unui proiect de executie.
Pe parcursul executiei se va verifica corespondenta dintre datele referitoare la conditiile litologice
si hidrogeologice din proiect "Eventualele modificari ce trebuie aduse proiectului din modificarea acestor
conditii, se va face numai cu avizul proiectantului.
Verificari ce trebuie efectuate inainte de inceperea lucrarilor :
Toate materialele ce se utilizeaza la executia elementelor filtrante sau drenante vor fi introduse in
lucrare numai daca in prealabil :
- s-a verificat ca sunt livrate cu certificate de calitate care sa ateste ca au caracteristici
corespunzatoare prevederilor din proiect ;
- s-au efectuat pe santier incercari de verificare conform prescriptiilor tehnice si cu
frecventa prescrisa ;
- se va analiza tehnologia de executie a lucrarilor si se vor aduce adaptarile necesare
impuse de conditiile locale si de dotare a satierului. Toate modificarile ce survin ca urmare a acestor
adaptari vor fi vizate de proiectantul lucrarilor.
- se verifica amplasamentul si panta liniilor de dren.
Constatarea situatiei lucrarilor ascunse cu verificarea expresa a urmatoarelor :
a) Verificarea materialului filtrat in conditii :
- de granulometrie ;
- permeabilitatea filtrului sa fie de 5 - 10 ori mai mare ca a pamantului din jurul filtrului ;
- materialul granular sa-si mentina proprietatile fizico-mecanice in conditiile terenului (Fe,
Mn, ape freatice cu reactie acida, alcalica) ;
- materialul sa nu contina substante toxice care sa inrautateasca situatia apei drenante
- permeabilitatea filtrului sa fie de min. 10 mm/zi.
Verificari ce trebuiesc efectuate in timpul executiei lucrarilor :
In timpul executiei se va verifica permanent :
- Pentru elementele drenante sau filtrante din material granular :
- calitatea si corespondenta cu indicatiile din proiect; - grosimea si continuitatea stratului.
- Pentru elementele drenante sau filtrante geotextile:
- continuitatea materialului ;
- calitatea executiei imbinarilor si lipiturilor.
Se va verifica permanent respectarea tehnologiei de executie, iar controlul calitatii se va face
conform caietului de sarcini intocmit pentru lucrarea respectiva.
Verificari la receptia lucrarilor :
Receptia lucrarilor se va face pe faze de executie si va consta din:
- verificarea amplasamentului conform proiectului ;
- verificarea elementelor geometrice si a calitatii lucrarilor si corespondenta cu indicatiile
din proiect a materialelor puse in opera ;
- calitatea executiei lucrarilor.
Proiectul lucrarii va cuprinde si un program de urmarire de catre beneficiar a comportarii in timp a
lucrarilor realizate, din care sa se traga concluzii asupra functionarii elementelor drenante sau filtrante
din lucrarea respectiva.
6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
Reprezentantul SMI:
- Asigura si transmite santierelor documentatia tehnica si tehnologia de executie, precum
si prezenta procedura, dupa un control prealabil in privinta integritatii si corelarii ei ;
- Verifica existenta, tinerea la zi, cunoasterea si aplicarea prezentei proceduri la sefii
santierelor si a loturilor;
- Verifica daca pentru lucrarile programate in executie sunt asigurate conditiile tehnice
prevazute in procedura tehnica de executie ;
- Verifica prin sondaj in santiere conformitatea lucrarilor cu documentatia de executie ;

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE


EXECUTIA DRENURILOR
Cod.doc. PTE-022/2014

Editia: 4
Revizia: 0
Pag 8din 8

Managerul CM:
- Verifica documentatia de executie, procedura tehnica de lucru si instructiunile de control
pe care le transmite sefilor de loturi, organizeaza si realizeaza conditiile necesare pentru executia
lucrarilor ;
- Preia impreuna cu seful de lot si responsabilul tehnic cu executia frontul de lucru si
organizeaza executia trasarii in teren ;
- Verifica inainte de inceperea lucrarilor daca documentatia si tehnologiile de executie sunt
cunoscute in totalitate (instructiuni, prescriptii speciale) la loturile subordonate, accentuand pe :
clarificarea detaliilor de executie, cerinte de calitate, existenta conditiilor tehnico-organizatorice pentru
realizarea lucrarilor ;
- Asigura executarea tuturor analizelor si probelor cerute de tehnologiile de executie
inainte de inceperea lucrarilor si dupa executarea lor. Semneaza documentele de atestare a calitatii
lucrarilor si solicita organizarea receptiei;
- Verifica prin sondaj respectarea fazelor de executie si intocmirea la timp a documentelor
de atestare a calitatii lucrarilor executate;
- Convoca beneficiarul, proiectantul si IJCLPUAT pentru verificarea lucrarilor ajunse in
faza determinanta, cu 10 ore inainte si participa la aceasta.
Seful de santier :
- Primeste documentatia de executie, procedura tehnica de lucru si procedura de control,
asigura conditiile de executie si instruieste sefii de formatie si maistri pentru asigurarea realizarii tuturor
conditiilor de calitate;
- Preia fronturile de lucru si semneaza procesele verbale respective ;
- Organizeaza si verifica existenta materializarii trasarii in teren a lucrarii conform
proiectului de trasare ;
- Deruleaza toate operatiile prevazute in prezenta procedura, verifica impreuna cu
topometru si seful punctului de lucru instructiunea tehnica de control si PCCVI (Plan control calitate,
verificari si incercari).
Responsabilul tehnic cu executia atestat :
- Deruleaza atributiunile si raspunderile ce le revin conform prevederilor din H.G. 925/95
pentru realizartea nivelului calitatii corespunzator cerintelor din proiectele lucrarilor ;
- Participa la intocmirea proceselor verbale pentru faze de lucrari ce devin ascunse si
procese-verbale de receptie calitativa.
7. INREGISTRARI - FORMULARE
Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor:
1. Certificate de calitate pentru material.
2. Buletine de incercari - analize de laborator.
3. Note de refuz la receptia calitativa a produselor-materialelor.
4. Proces verbal de predare-primire amplasament.
5. Proces verbal de trasare.
6. Proces verbal de lucrari ascunse.
7. Proces verbal de receptie calitativa.

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE


EXECUTIA DRENURILOR
Cod.doc. PTE-022/2014

Editia: 4
Revizia: 0
Pag 9din 8

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE


EXECUTIA DRENURILOR
Cod.doc. PTE-022/2014

Editia: 4
Revizia: 0
Pag 10din 8