Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 14

Unitatea Editia: 1
FUNDATIE CONTINUA DE PARAPET
Pagina 1 din 6

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

FUNDATIE CONTINUA DE PARAPET

Cod PTE 14

LISTA DE DIFUZARE
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 14
Unitatea Editia: 1
FUNDATIE CONTINUA DE PARAPET
Pagina 2 din 6

Nr.
Numele i Semnatura
exempla Compartimentul Data
prenumele de primire
r

EVIDENTA REVIZIILOR / MODIFICARILOR

Indice
Localizar
revizi Continutul modificarii Aprobat Data
e
e

INTOCMIT AVIZAT APROBAT


Numele si prenumele
Functia
Semnatura
Data

1. SCOP
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 14
Unitatea Editia: 1
FUNDATIE CONTINUA DE PARAPET
Pagina 3 din 6

Prezenta procedura stabileste metodele de lucru necesare pentru executia fundatiei


de parapet (adancita) amplasata la marginea platformei drumului cu rolul de a
asigura stabilitatea acesteia.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica la lucrarile de consolidare ale platformei drumului executate


de firma.

3. DEFINITII

3.1. Conform MC
3.2. Termeni specifici utilizati:
Beton de ciment - material compozit format prin omogenizarea
amestecului dintre ciment, aggregate, apa si eventuali aditivi, urmate de
intarirea betonului.
Beton proaspat - betonul incepand din momentul amestecarii pana in
momentul in care incepe priza betonului.
Beton intarit - material comus din aggregate sortate si piatra de ciment,
cu o structura conglomerata, avand proprietati de piatra artificiala si
caracterizata printr-o rezistenta mecanica indelungata.
Beton pus in opera - betonul luat de executant de la producator si pus in
opera.Responsabilitatea pentru capabilitatea betonului pus in opera
apartine executantului

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. LEGEA 10/1995- Legea calitatii in constructii;


4.2 Caietele de sarcini ale lucrarii;
4.3 Proiectul de executie, cu detaliile de executie aferente;
4.4 Normative si STAS- uri :
Normativ C 56-85;
Instructiuni P 70/79;
Cod de practica NE 012-99- Cod de practica pentru executarea lucrarilor
din beton beton armat si precomprimat.

5. RESPONSABILITATI

5.1. Seful de santier

5.1.1 Asigurarea resurselor necesare:


Utilaje pentru executia lucrarilor: buldozer, incarcator, autobasculanta,
betoniera, cisterna pentru motorina, unelte;
Personal calificat si instruit.
5.1.2 Asigurarea documentatiei de lucru necesare:
Proiectul de executie (profile longitudinale si transversale, detalii de
executie, stecificatii tehnice).
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 14
Unitatea Editia: 1
FUNDATIE CONTINUA DE PARAPET
Pagina 4 din 6

Procedura de lucru, PCCVI si formulare pentru inregistrari. Coordoneaza


efectuarea intregii activitati de executie ( aprovizionarea, respectarea
cerintelor de calitate).

5.2. Sef punct lucru

5.2.1.Supravegheaza direct si permanent procesul de executie cu respectarea


tuturor prescriptiilor tehnice din proiect, norme si normative in vigoare :
Executia sapaturii si verificarea dimensiunilor acesteia ;
Executia cofrajelor : alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinire,
incheierea corecta a cofrajelor, dimensiunile interioare ale cofrajelor;
Armarea fundatiei : verificari ale dimensiunilor , pozitionare, tip de armatura
, montare distantieri, strat acoperire cu beton ;
Betonarea radierului si fundatiei : turnarea si vibrarea betonului, verifica
temperatura de turnare, urmareste timpul de transport al betonului in
functie de temperatura si calitatea betonului;
Decofrarea fundatiei : aspectul elementelor decofrate, dimensiunile
fundatiei, pozitia barbacanelor;
Drenul : functionalitatea drenului si barbacanelor, dimensiunile drenului.

5.3. Responsabil TOPO

5.3.1. Asigura efectuarea masuratorilor topo-geodezice necesare in vederea


executiei lucrarilor lucrarilor de fundatie parapet;
Sapaturi :pozitia in plan , dimensiunile fundatiilor, cota sapaturii ;
Armare si betonare : dimensiuni si cote conform detaliilor proiectate;
Drenul din spatele zidului : dimensiunile drenului ;
5.3.2. Preluarea de la investitor si proiectant a reperelor topo pentru lucrarile ce
urmeaza sa fie executate de santier, asistat de seful de santier sau inginerul
constructor-conducator de lucrari;
5.3.3. Intocmeste schemele de trasare a lucrarilor si completarea fomularelor
specifice.

5.4. Responsabil C.Q.

5.4.1. Efectueaza inspectii de urmarire a calitatii executiei in punctele obligatorii


de stationare din P.C.C.V.I. si valideaza documentele de atestare calitativa
specifice lucrarii.
5.4.2. Urmareste aplicarea intocmai a proiectului de executie, a prezentei proceduri
si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate :
Sapaturi :natura, starea de consistenta si capacitatea portanta a terenului
de fundare.
Betonarea radierului si a fundatiei :incercari ale betonului proaspat,
lucrabilitatea betonului, incercari si probe de verificare a clasei betonului si
interpretarea rezultatelor incercarilor nedistructive sau pe carote ;

5.5. Comisia de receptie

5.5.1. Participa la toate fazele determinante ale lucrarii :


Executia sapaturii si sprijinirea malurilor;
Turnarea betonului in radier;
Executia fundatiei de parapet .
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 14
Unitatea Editia: 1
FUNDATIE CONTINUA DE PARAPET
Pagina 5 din 6

6. PROCEDURA

6.1 Pichetarea

Se efectueaza pichetarea lucrarilor, Contractorul procedeaza, n primul rand, la


trasarea axelor lucrarilor, legate de axa pichetata a drumului si de bornele,
reperele de nivelment din afara amprizei, pe baza detaliilor din Proiect.
Pichetarea complementara pe care o efectueaza Contractorul pentru
materializarea axelor lucrarii, a dimensiunilor lucrarii si a reperilor de nivelment,
se verificade catre Inginerul topo si se receptioneaza, incheindu-se procesul
verbal de trasare.

6.2 Semnalizarea si verificarea zonei de lucru

In timpul executiei sprijinirilor la drumuri, zona de lucru de pe platforma drumului,


va fi semnalizata, va fi marcata cu parapeti si se va asigura dirijarea circulatiei si
vizibilitatea, atat ziua cat si noaptea.
De asemenea, se realizeaza masurile de ndepartare a apelor meteorice, se
curata amplasamentul, se identifica eventualele retele aeriene sau subterane, in
vederea protejarii lor.

6.3 Executia sapaturii si sprijinirea malurilor sapaturii

Sapatura fundatiei se face pe tronsoane alternante de 5 m latime, sprijinite.


Sapatura se executa manual, la adapostul sprijinirilor pentru evitarea
posibilitatii de declansare a unor fenomene de instabilitate.
La terminarea sapaturii se va intocmi un proces verbal de verificare a cotei de
fundare si a naturii terenului de fundare.Pamantul sapat se va evacua din
zona pentru a nu ingreuna partea activa a taluzului.

6.4 Turnarea betonului din radier

Inainte de inceperea turnarii betonului se epuizeaza apele din groapa de


fundatie. Betonarea radierului se face imediat dupa terminarea sapaturilor,
inclusiv receptia si asternerea unui pat de nisip. Betonul se toarna aderent la
peretii sapaturii rezultate. Demontarea sprijinirilor se face concomitent cu
umplerea cu beton.
Turnarea betonului C 6/7.5 se realizeaza fara intrerupere respectndu-se
regulile de betonare prevazute in Normativul NE 012/99. Caderea libera a
betonului va fi asigurata sub 1,5 m inaltime.
Se vor evita rosturile de lucru, iar in caz ca nu pot fi evitate, tratarea rostului
se va face conform Normativului de betoane NE012.

6.5 Executia fundatiei de parapet din C 12/15 si a drenului din spatele ei


PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 14
Unitatea Editia: 1
FUNDATIE CONTINUA DE PARAPET
Pagina 6 din 6

Principalele operatiuni sunt:


confectionarea si montarea armaturii tip OB 37;
cofrarea in vederea turnarii betonului;
montarea tuburilor PVC cu diametrul 110 m la barbacane, pentru
asigurarea scurgerii apelor;
turnarea si vibrarea betonului C12/15.

La inceperea turnarii betonului in cofraje se verifica:


dimensiunile in plan si cotele de nivel ale sapaturilor;
executarea corecta a cofrajului.;
Armarea fundatiilor se va face din otel beton la dimensiunile prevazute in
proiect.
Decofrarea se va face cu atentie, astfel inct muchiile si fetele sa nu fie
deteriorate. Functie de tipul cimentului folosit si temperatura mediului se
stabileste timpul de decofrare.
Drenul din spatele fundatiei se executa din balast. La partea superioara
drenul se inchide cu stratele componente ale sistemului rutier.
Se va executa si racordarea fundatiei cu terasamentul si finisarea taluzurilor.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

7.1 Procese verbale de trasare;


7.2 Procese verbale de receptie calitativa lucrari
7.3 Buletine de analiza laborator;
7.4 Certificate de calitate materiale.