Sunteți pe pagina 1din 12

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10

Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD
Pagina 1 din 12

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

HIDROIZOLATIE DE POD

Cod PTE 10

LISTA DE DIFUZARE
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10
Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD
Pagina 2 din 12

Nr.
Numele i Semnatura
exempla Compartimentul Data
prenumele de primire
r

EVIDENTA REVIZIILOR / MODIFICARILOR

Indice
Localizar
revizi Continutul modificarii Aprobat Data
e
e

INTOCMIT AVIZAT APROBAT


Numele si prenumele
Functia
Semnatura
Data

1.SCOP
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10
Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD
Pagina 3 din 12

Procedura are ca scop precizarea masurilor tehnico - organizatorice si a actiunilor


necesare pentru asigurarea conditiilor de calitate ale lucrarilor de hidroizolatie a
podurilor de sosea.
Hidroizolatia pe calea de pod se realizeaza pentru asigurarea unei bune etansari
impotriva patrunderii apei la structura podului si la colectarea apelor ce se
infiltreaza prin imbracaminte si dirijarea lor spre gurile de scurgere.

2.DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica la lucrarile de refacere a hidroizolatiei in cadrul actiunilor de


reabilitare a podurilor rutiere. .

3.DEFINITII

3.1 Conform MC
Strat suport: structura de rezistenta corectata prin mortar de egalizare sau
beton de panta;
Strat de amorsare: strat care asigura impregnarea suportului elementului de
constructie in vederea etanseizarii acestuia si/sau pregatirea pentru aplicarea
stratului de lipire;
Stratul de lipire: strat care asigura aderenta materialelor hidroizolante de
suprafata suportului si stratului de protectie , precum si intre ele;
Strat hidroizolator: strat care asigura etanseitatea impotriva patrunderii epei
in elementele de constructie, preluarea solicitarilor din incarcari si
transmiterea lor la structura de rezistenta a podului .
Strat de protectie: strat care asigura stratul de baza hidroizolator la actiunea
autovehiculelor si utilajelor cu care se executa imbracamintea caii pe pod.

4.DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1 Caiet de sarcini ;


4.2 Proiect de executie
4.3 Normative si STAS- uri in vigoare :
Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
Hotarrea Guvernului Romniei Nr. 766/1997 Anexa nr.2 -Regulamentul
privind asigurarea si conducerea calitatii in constructii.
Normativ AND nr 577-2002 Normativ privind executia si controlul
hidroizolatiei la poduri.
Normativ AND 546/2002 Normativ privind executarea la cald a
imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod ;
SREN ISO 527/1:2/2000 Materiale plastice. Determinarea caracteristicilor
de tractiune. Rezistenta si alungirea la rupere
SR 137 95 Materiale hidroizolatoare bitumate. Reguli si metode de
verificare.
SREN ISO 62/2004 Materiale plastice. Determinarea absorbtiei de apa
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10
Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD
Pagina 4 din 12

Ordin MT 497-9 "Normativul pentru caracteristicile bitumului neparafinos


pentru drumuri"
SR-ISO 2409-94 Lacuri si vopsele. Incercarea la caroiaj
SREN 12092/2002 Adezivi pe baza de elastomeri. Determinarea
vascozitatii
STAS 9199 73 Masticuri bituminoase pentru izolatii. Metode de analize si
incercari".

5.RESPONSABILITATI

5.1. Seful de santier raspunde de :


Coordoneaza efectuarea intregii activitati de executie in cadrul santieruui pe
care il coordoneaza.
Asigurarea resurselor necesare:
- Utilaje pentru executia lucrarilor
- Personal calificat si instruit.
Asigurarea documentatiei de lucru necesare:
- Proiectul de executie (profile longitudinale si transversale, detalii de executie,
specificatii tehnice),
- Procedura de lucru, PCCVI si formulare pentru inregistrari.

5.2.Sef punct lucru

5.2.1.Supravegheaza direct si permanent procesul de executie cu respectarea


tuturor prescriptiilor tehnice din proiect, norme si normative in vigoare :
verifica dimensiunile si amplasamentul pentru executia hidroizolatiei ;
asigura semnalizarea zonei;
verifica decaparea zonelor de lucru, curatirea si planeitatea lor;
punerea in opera a straturilor ce alcatuiesc hidroizolatia podului cu
respectarea tehnologiilor de lucru;
verifica stratul suport, amorsarea, intinderea membranei hidroizolante, sapa
de protectie;
verifica executarea stratului de hidroizolatie in jurul gurilor de scurgere si a
rosturilor de dilatatie;
verifica cotele si dimensiunile lucrarilor la finalizarea acestora;

5.3.Inginerul topometru

5.3.1. Asigura efectuarea masuratorilor topo-geodezice necesare, in vederea


executiei lucrarilor :

- trasarea amplasamentului ;
- cotele si dimensiunile la care se decapeaza straturile existente;
- cote si dimensiunile stratului support.

5.3.2. Preia de la investitor si proiectant reperele topo pentru lucrarile ce urmeaza


sa fie executate in santier, asistat de seful de santier sau inginerul constructor-
conducator de lucrari.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10
Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD
Pagina 5 din 12

5.3.3. Intocmeste schemele de trasare generale si de detaliu a lucrarilor si


completeaza fomularele specifice.

5.4. Responsabilul C.Q.

5.4.1. Efectueaza inspectii de urmarire a calitatii executiei lucrarilor in punctele


obligatorii de stationare din P.C.C.V.I. si valideaza documentele de atestare
calitativa specifice.

5.4.2. Urmareste aplicarea intocmai a proiectului de executie, a prezentei proceduri si


raspunde de intocmirea corecta a urmatoarelor inregistrari de calitate:
calitatea materialelor puse in opera (agregate , betoane, bitum ,
rasini,membrana hidroizolanta );
probe de mortar;
aderenta la suport a hidroizolatiei perpendicular pe suprafata;
turnarea stratului suport, asternerea membranei hidroizolante, asternerea
stratului de protectie.

5.5. Comisia de receptie

5.5.1 Receptiile pe faze de executie au n vedere constatarea executarii corecte a


startului suport pentru asternerea membranei hidroizolante, si a stratului de
protectie.
5.5.2. Receptia suprafetei suport a hidroizolatiei .
Receptia suprafetei support se face cand sunt indeplinite urmatoarele conditii
:
Pantele longitudinale si transversale sunt conform celor prevazute in
documentatia tehnica.
Planeitatea suprafetei sapei suport ( verificarea cu dreptarul ) este asigurata
si se incadreaza in tolerante.
Racordarea cu scafe a elementelor orizontale cu cele verticale in zona
hidroizolatiei este executata.
Gurile de scurgere sunt corect pozitionate.
Suprafata suport trebuie este curata si perfect uscata. ( Umiditatea si
calitatea suprafetei suport este esentiala in realizarea unei hidroizolatii
corecte ).
5.5.3. Receptia hidroizolatiei.
Receptia hidroizolatiei se face cand sunt indeplinite urmatoarele conditii :
Rosturile membranei realizate prin petrecere nu trebuie sa aiba zone cu
deslipiri.
Hidroizolatia este corect realizata in zona gurilor de scurgere si in zona
rosturilor de dilatatie.
Capacele provizorii ale gurilor de scurgere sunt indepartate si gurile de
scurgere curatate in totalitate.
Proba de inundare cu apa se va face numai cu avizul proiectantului, la
cererea beneficiarului, si numai in cazul in care structura lucrarii de arta
permite aceasta.
Orice deficienta se va consemna in procesul verbal de constatare.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10
Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD
Pagina 6 din 12

Remedierile propuse de comisia de receptie vor fi efectuate in termenul propus,


urmand a se intocmi un proces verbal de constatare a remedierilor.

5.5.4. Receptia finala.


Verificarea la terminarea lucrarilor de hidroizolatie se face asupra aspectului,
iar n cazul unor constatari nefavorabile din procesele verbale de lucrari
ascunse se poate face si asupra etanseitatii prin inundarea pe o inaltime de
min. 5 cm pe suprafetele limitate, pe durata de 24 ore.

6. PROCEDURA
6.1 Lucrarile pregatitoare constau in urmatoarele operatii:
6.1.1 Semnalizarea lucrarilor pentru lucrul sub circulatie conform Trafic
management aprobat in prealabil de consultanta;
6.1.2 Taierea rostului imbracamintii existente pe calea de pod la 20 cm dincolo de
axul caii.
6.1.3 Spargerea asfaltului si a sapei de protectie cu picamerul si desfacerea
hidroizolatiei vechi.
6.1.4 Indepartarea materialului decapat.
6.1.5 Curatirea betonului, suflarea, verificarea suprafetelor elementelor
prefabricate si a betoanelor de monolitizare, corectarea stratului suport al
hidroizolatiei conform cotelor din proiectul de executie.
6.1.6 Repararea elementelor structurii de rezistenta, in special in zona rosturilor de
dilatatie (demolarea betoanelor degradate, inlocuirea armaturilor corodate,
turnarea de betoane noi ).
6.1.7 Verificarea (decolmatarea) gurilor de scurgere, inlocuirea celor degradate,
precum si refacerea betonului in jurul acestora, in cazul in care este necesar.
6.1.8 Refacerea sapelor in cadrul lucrarilor de reparatii acolo unde sunt deteriorate
sau nu exista; suprafata stratului suport nu trebuie sa prezinte proeminente
mai mari de 2 mm si trebuie realizata prin driscuire.
6.1.9 Executarea sau refacerea obligatorie a scafelor de racordare a elementelor
orizontale cu cele verticale, pentru aplicarea corecta a hidroizolatiilor.
6.1.10 Polizarea proeminentelor ascutite si obturarea golurilor cu mastic
bituminos.
6.1.11 Pantele transversale si longitudinale ale suportului hidroizolatiilor
trebuie sa corespunda celor prevazute in documentatiile tehnice.
6.1.12 Suprafata suportului hidroizolatiilor nu trebuie sa prezinte muchii vii,
proeminente ascutite, exces de lapte de ciment, ciobituri, goluri.
6.1.13 Nu se admit asperitati mai mari de +/- 2 mm, iar pe oricare suprafata
verificata cu dreptarul de 3 m lungime, in orice directie, se admite o singura
denivelare de +/-5 mm.
6.1.14 Curatarea crustelor de orice natura ( pamant, beton cazut in
timpul transportului ) si a materialelor fara coeziune si aderenta .
6.1.15 Indepartarea petelor de produse petroliere cu detergenti sau solventi
organici.
6.1.16 Curatarea suprafatei sapei suport cu aer comprimat si apa sub
presiune.
6.1.17 Uscarea suprafetei sapei suport cu aer comprimat.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10
Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD
Pagina 7 din 12

6.1.18 Membranele hidroizolatoare se vor aplica dupa minim 14 zile de la


turnarea sapei suport.

6.2 Specificatii cu privire la materialele folosite


6.2.1 Calitatea materialelor necesare executiei hidroizolatiilor, se va verifica, pe
baza datelor inscrise in certificatul de calitate emis de furnizor precum si in
standarde sau agremente tehnice.
6.2.2 Materialele folosite la executia hidroizolatiei pe pod sunt in principal
urmatoarele:
emulsie bituminoasa cationica, cu rupere rapida pentru amorsarea suprafetei
suport;
rasini sintetice;
adezivi bituminos;
folie lichida cu intarire rapida;
membrana hidroizolatoare autoadeziva , cu garantie de cel putin 8 ani ,
agrementata in Romania in concordanta cu Legea 10/1995.
chituri elastice de etansare;
elemente de semnalizare rutiera pentru devierea circulatiei pe o parte a podului
in eventualitatea dirijarii rutiere cu semafoare electrice.
6.2.3 Depozitarea materialelor :
Sulurile de membrana hidroizolatoare sau cele bituminoase vor fi depozitate in
magazii curate, pe sorturi, in stive stranse, in pozitie verticala, pe un rand sau
doua despartite cu panouri.
Butoaiele cu emulsie bituminoasa cationica, cu rupere rapida sau pe baza de
rasini sintetice se depoziteaza pe sorturi in soproane curate, ferite de soare.
Materialele si solutiile inflamabile trebuie sa fie depozitate separat si se vor feri
de foc.

6.3 Stratul suport al hidroizolatiei

6.3.1 Stratul suport al hidroizolatiei se realizeaza din mortar de ciment marca M


100. Suprafata sa nu trebuie sa prezinte proeminente mai mari de 2 mm si trebuie
realizata prin driscuire.
6.3.2 Mortarul de ciment marca M 100 se va realiza cu ciment II B - S 32,5 conform
SR 1500 iar agregatele vor avea dimensiunea maxima 4 mm.
6.3.3 Verificarea planeitatii suprafetei se face cu dreptarul de 3 m lungime pe orice
directie. Se admite o singura denivelare de 5 mm la o verificare.
6.3.4 Pregatirea suprafetei suport se face astfel:
- se indeparteaza toate muchiile vii, denivelarile, agregatele incomplet inglobate
n beton, petele de grasime si orice alte corpuri straine;
- stratul suport se curata cu jeturi de apa si aer comprimat n vederea aplicarii
stratului de amorsa pe o suprafata curata si uscata.
- se aplica stratul de amorsa;
Suprafata stratului suport va fi perfect uscata in momentul executiei hidrioizolatiei,
in cazul in care in timpul lucrului intervin precipitatii sau in perioade de timp umed,
lucrarile se siteaza.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10
Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD
Pagina 8 din 12

6.4 Executia hidroizolatiei cu tehnologia de executie la rece

Operatiile sunt urmatoarele:

6.4.1 Amorsarea suprafetei stratului suport a hidroizolatiei cu emulsie


bituminoasa cationica, cu rupere rapida, prima banda fiind cu 20 cm mai lata,
pentru realizarea corespunzatoare a hidroizolatiei.
6.4.2 Aplicarea stratului de amorsa circa 0,5 kg/m 2 se face prin inundarea
suprafetei si repartizarea manuala, cu teu cu lama din cauciuc sau prin
folosirea de mijloace mecanice repartizatoare.
Anterior utilizarii, amorsa se va amesteca energic in ambalajul propriu pana
la omogenizarea completa. Se va urmari repartizarea uniforma a stratului de
amorsa si penetrarea acestuia in porii sapei suport. Daca este necesar,
stratul de amorsa se va aplica in 2 straturi. Este obligatoriu ca dupa aplicarea
stratului de amorsare sa existe o perioada de asteptare de 8 pana la 24 de
ore (functie de temperatura si umiditatea aerului), pana la urmatoarea etapa
lipirea membranei hidroizolatoare, pentru a permite evaporarea solventului
sau apei. Amorsa se aplica pe suprafata uscata a stratului suport, la
temperatura mediului ambiant de peste +50C.Se va urmari ca suprafa ce
urmeaza a se izola, sa fie amorsata in totalitate. Pe suprafata amorsata nu se
permite circulatia pietonala sau cu utilaje de orice fel.
6.4.3 Derularea prealabila a sulurilor de membrana hidroizolatoare autoadeziva, si
membrana de protectie autoadeziva si mentinerea acestora in pozitie
derulata circa 3 - 4 ore pentru relaxare. In aceasta etapa, cele doua
membrane, se vor croi la dimensiunile si formele impuse de configuratia
zonelor pe care se vor aplica.
6.4.4 Rularea in sul a membranei hidroizolatoare autoadeziva si pozarea acesteia
prin derulare pe suprafata suport pe care s-a aplicat amorsa, concomitent cu
indepartarea foliei de hartie tip Kraft siliconata si presarea prin treceri
succesive ( 4 5 ori) cu un rulou de aproximativ 40 kg. Membrana
hidroizolatoare autoadeziva se va imbina prin suprapunere pe o latime de 10
cm, atat tansversal cat si longitudinal si se va poza incepand de la lisa
parapetului pietonal spre axul podului pe care-l depaseste cu 20 cm pentru a
se realiza petrecerea cand se executa cealalta banda.
6.4.5 Rosturile de imbinare ale membranei hidroizolatoare autoadeziva se vor
chitui cu mastic de etansare.
6.4.6 Rularea in sul a membranei de protectie autoadeziva si aplicarea acesteia
prin derulare, pe membrana hidroizolatoare autoadeziva concomitent cu
indepartarea foliei de hartie tip Kraft siliconata si presarea prin treceri
succesive ( 4-5 ori ) cu un rulou de aproximativ 40 Kg. Membrana de
protectie autoadeziva se va imbina prin suprapunere pe o latime de 10 cm
atat transversal cat si longitudinal si se va poza incepand de la lisa
parapetului pietonal spre axul podului. Rosturile de imbinare ale membranei
de protectie adeziva se vor chitui cu mastic de etansare. Masticul pentru
etanseitate este un mastic rezultat din malaxarea componentei nr.1 cu filer
de calcar pana la consistenta masei de spaclu. La punerea in opera se
adauga componenta Nr.2 intaritorul in procent de 2%.
Timpul de punere in opera a masticului pentru etansare este de cca. 20 de
minute, interval de timp dupa care incepe polimerizarea rasinii.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10
Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD
Pagina 9 din 12

6.4.7 Racordarea hidroizolatiilor la peretii verticali se va executa obligatoriu cu


scafa, iar hidroizolatia se va racorda dupa cum urmeaza:
Se va aplica amorsa continuu, pe suprafata orizontala a sapei si pe peretele
vetical al lisei parapetului pietonal, pana sub rebordul acestuia.
Membrana hidroizolatoare autoadeziva se va aplica pe peretele vertical al
lisei parapetului pietonal pana sub rebord si in continuare pe sapa suport,
concomitent cu indepartarea prealabila a foliei Kraft siliconizata, astfel incat
in aceasta zona sa se evite un rost al hidroizolatiei.
Se inchide membrana hidroizolatoare pe lisa parapetului pietonal, sub rebord,
prin chituire cu mastic de etansare.
Membrana de protectie autoadeziva, se va aplica pe peretele vertical al lisei
parapetului pietonal cu 3 cm sub rebord si in continuare pe sapa suport,
concomitent cu indepartarea foliei Kraft, - siliconata astfel incat in aceasta
zona, sa se evite un rost al hidroizolatiei.
6.4.8 Racordarea hidroizolatiei in zona rosturilor de dilatatie se va executa dupa
cum urmeaza:
a. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie cu lira din tabla.
Longitudinal pe lira din tabla, se va aplica o banda continua de membrana
hidroizolatoare autoadeziva, de 0,70 m latime, care va urmari profilul lirei de
tabla ( bucla acesteia ).
Membrana hidroizolatoare autoadeziva, se va aplica prin suprapunere pe
aproximativ 25 cm, peste banda din membrana hidroizolatoare autoadeziva,
aplicata anterior pe lira din tabla.
b. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie cu banda din cauciuc.
Banda de cauciuc se va lipi cu adeziv bituminos de suportul metalic al
dispozitivului de acoperire a rosturilor de dilatatie, protejat anterior impotriva
coroziunii cu adeziv bituminos.
Membrana hidroizolatoare autoadeziva, se va aplica prin suprapunere, pe
toata latimea elementului metalic suport, peste banda de cauciuc lipita
anterior.
Se vor monta placile metalice de fixare a benzii de cauciuc si se vor strange
buloanele.
Se vor acoperi capetele buloanelor cu mastic de etansare.
Anterior aplicarii membranei de protectie autoadeziva si a straturilor caii,
rostul vertical dintre acestea si placile metalice de fixare a benzii de cauciuc,
se va chitui, pentru etansare perfecta, cu mastic de etansare.
c. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie cu profile din cauciuc
( Maurer, Tip V, etc. )
Se va aplica amorsa continuu, pe suprafata sapei suport si pe elementul
metalic orizontal al dispozitivului de acoperire a rostului de dilatatie, inglobat
in beton, la nivelul sapei suport.
Membrana hidroizolatoare autoadeziva se va aplica, pe sapa suport si pe
elementul metalic orizontal al dispozitivului de acoperire a rostului de
dilatatie, inglobat in beton, la nivelul sapei suport.
Anterior aplicarii succesive a straturilor de hidroizolatie si ale caii pe pod
(membrana hidroizolatoare,membrana de protectie a hidroizolatiei,
imbracamintea), rostul dintre elementul metalic vertical al dispozitivului de
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10

Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD Pagina 10 din
12

acoperire a rosturilor de dilatatie si straturile mai sus amintite se va chitui,


pentru etansare perfecta, cu mastic de etansare.
d. Elementele metalice ale tuturor tipurilor de dispozitive de acoperire a
rosturilor de dilatatie se vor proteja cu adeziv bituminos.

6.4.9 Executia hidroizolatiilor in zona gurilor de scurgere.


Gurile de scurgere vor fi in perfecta stare, decolmatate, pozitionate la cotele
din documentatia tehnica, cu beton de buna calitate turnat in jurul acestora.
6.4.10 Racordarea hidroizolatiilor la gurile de scurgere se va efectua dupa cum
urmeaza:
Se acopera gura de scurgere cu un capac provizoriu, pozitionat sub zona de
aplicare a hidroizolatiei, pentru a nu se colmata in timpul executiei
hidroizolatiei.
Se aplica adezivul bituminos pe conturul gurii de scurgere.
Se aplica membrana hidroizolatoare autoadeziva, se decupeaza circular, cu
un diametru egal cu cel al tubului de evacuare, in zona gurii de scurgere, si
se cresteaza pana la conturul acesteia.
In cazul gurilor de scurgere patrate sau dreptunghiulare, membrana
hidroizolatoare autoadeziva, se decupeaza ( functie de tipul de gura de
scurgere utilizat ) dupa conturul acestora.
Se chituiesc cu mastic de etansare, rosturile taieturilor membranei
hidroizolatoare autoadeziva, in zona gurilor de scurgere.
Se monteaza elementul superior al gurii de scurgere si se etanseaza pe
contur cu mastic de etansare.
Pe timpul fazelor de executie, transport, manipulare, punere in opera,
membrana hidroizolatoare autoadeziva si membrana de protectie
autoadeziva, vor fi ferite de degradari ( taieturi, perforari, dezlipiri, acoperiri
cu substante chimice de tipul solventilor, uleiurilor sau gudroanelor ).
6.4.11 n cazul membranelor lipite prin suprainacalzire, temperatura sursei de
caldura nu trebuie sa fie mai mare de 250C sau mai mare decat temperatura
la care tipul respectiv de membrana isi modifica caracteristicile fizico -
mecanice sau chimice.
6.4.12 Sapa de protectie a hidroizolatiei.
Hidroizolatia poate avea sau poate fi executata si fara strat de protectie.
Stratul de protectie al hidroizolatiei poate fi alcatuit din :
Strat beton clasa C20/25 de 5 cm grosime , armat cu impletituri sarma
zincata de diam. 1.18-2.5mm cu ochiuri de 3-8 cm sau plasa cu diam 4-5 mm
si ochiuri 10x10 cm.
Mastic bituminos de grosime 1-2 cm.
Membrana de protectie autoadeziva, aplicata pe membrana hidroizolatoare
autoadeziva.

6.5 Hidroizolatia la poduri prin metoda la cald

Se realizeaza in doua straturi:


PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10

Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD Pagina 11 din
12

6.5.1 Aplicarea rasinii epoxidice preparata din doua componente ( A+B ) pentru
realizarea stratului de grunduire si de inchidere a porilor stratului suport ( a
stratului de vapori ).
6.5.2 Folia hidroizolatoare care se aplica prin incalzire peste straturile de rasina
epoxidica ( bariera de vapori ).
Sistemul se utilizeaza atat la podurile metalice cat si la cele din beton, beton
armat sau beton armat precomprimat cu panta longitudinala de pana la 4%.
6.5.3 Peste sistemul de hidroizolare se aplica straturile de mixtura asfaltica la
temperaturi de +150 +2200C fara diminuarea caracteristicilor fizico
mecanice.
Greutatea mica a sistemului, care nu necesita un strat de protectie inaintea
aplicarii straturilor caii, nu incarca suplimentar structura prin lipirea perfecta
la stratul suport si rugozitatea ridicata a acesteia, obtinuta in urma aplicarii
straturilor de rasina epoxidica si nisip cuartos. In acest mod este eliminata
posibilitatea alunecarii foliei pe stratul suport si producerea degradarii
imbracamintii caii de pod.
Etanseitatea sistemului este obtinuta prin utilizarea atat a straturilor de
rasina epoxidica cat si a foliei hidroizolatoare. Lipirea perfecta de stratul de
rasina epoxidica nu permite infiltrarea apei sau a vaporilor de apa care sa
degradeze in timp sistemul de hidroizolare.
6.5.4 Materialul de baza al foliei hidroizolatoare este un bitum modificat cu
polimeri ( de tip APP) asigurandu-se caracteristici fizico-mecanice
( rezistenta, flexibilitate, etc. ) constante pe durata de garantie.
Pentru aplicare se vor executa aceleasi operatii pregatitoare ca la aplicarea
hidroizolatiei la rece, prin realizarea sapei suport, care trebuie sa fie uscata in
momentul inceperii amorsarii.
6.5.5 Pe suprafata stratului suport, pregatita corespunzator se aplica un strat de
rasina epoxidica pentru grunduirea si impregnarea porilor de la suprafata
suportului.
6.5.6 Peste primul strat se va imprastia manual imediat nisip de cuart cu granulatia
cuprinsa intre 0,1 0,5 mm sau 0,2 0,7 mm.Dupa intarirea rasinii epoxidice
nisipul in exces ( cel care nu a aderat la suprafata ) va fi indepartat prin
maturare.
Sigilarea: Pentru realizarea unei suprafete perfect inchise si plane dupa
intarirea rasinii epoxidice se aplica un ultim strat de rasina epoxidica ( 400
800 g/m2 ).
6.5.7 Dupa intarirea rasinii epoxidice, se aplica folia hidroizolatoare prin lipire de
suprafata suport dupa incalzirea cu un arzator temperatura gazelor la
arzator trebuie sa fie mai mica de 250 0C.Folia se suprapune in lungime cu
circa 8 cm iar in latime cu circa 10 cm.
6.5.8 La suprapuneri, pentru ca lipirea sa se faca foarte bine, folia este presata
manual. Temperatura atmosferica minima la care se aplica straturile de
rasina epoxidica este de +80C iar pentru aplicarea foliei hidroizolatoare de
+50C.Firma producatoare poate asigura asistenta tehnica in vederea aplicarii
corecte a hidroizolatiei.
Prin aplicarea celor doua straturi de rasina se obtine o impregnare foarte
buna la suprafata betonului ( bariera de vapori ) din stratul suport, care nu va
permite patrunderea apei la elementul de rezistenta a suprastructurii
podului.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 10

Unitatea Editia: 1
HIDROIZOLATIE DE POD Pagina 12 din
12

Prin aplicarea ultimului strat de rasina epoxidica se realizeaza o suprafata


perfecta plana ce asigura o lipire intima a foliei hidroizolatoare.
Produsele de sinteza introduse in compozitia foliei hidroizolatoare si a
materialului ales pentru stratul de rezistanta al acesteia, ii confera rezistente
mecanice superioare corespunzatoare solicitarilor din trafic si posibilitatea
aplicarii directe peste folie a straturilor din mixtura asfaltica.

7.RAPOARTE SI INREGISTRARI

Inregistrarile de calitate se intocmesc pe formulare tipizate aplicabile conform


Manualului de Management al Calitatii.
7.1. Inregistrarile pe care le face laboratorul sunt:
Probe prelevate din mortar la locul de turnare pentru atestarea atingerii
rezistentei minime necesare montarii hidroizolatiei
ncercri de aderenta la suport a hidroizolatiei
7.2. Documente privind ca!itatea materialelor aprovizionate: certificate de
conformitate , declaratii de conformitate, incercari de laborator asupra materialelor
primite de la furnizori.
7.3. Rezultatele masuratorilor elementelor geometrice: cote, dimensiuni, abateri,
etc.
7.4. Procese verbale de receptie pe faza:
a) Receptia planeitatii si pantelor stratului suport.
b) Receptia sapei de egalizare (cand este necesara).
c) Receptia amorsarii stratului suport.
b) Receptia hidroizolatiei.