Sunteți pe pagina 1din 54

P.C.C.V.I.

PE PROCES DE EXECUTIE TERASAMENTE
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
EXECUTIA
LUCRARILOR DE
TRASARE SI
MATERIALIZAREA
TRASARII

a.

Verificarea
pichetilor de predare
primire
amplasament lucrare
dupa predare
amplasament
lucrare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sector din
lucrare
procesul verbal
de predare-
primire lucrare

-
b. Verificarea
concordantei dintre
specificatiile
planselor din proiect
si terenul natural
inainte de
inceperea
lucrarilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sector din
lucrare
proiect de
executie
observatii scrise
pentru proiectant
c. Verificare trasare
lucrare (ax, margini
amprize, cote etc.)
in timpul si
dupa
desfasurarea
lucrarilor de
trasare
topograful
santierului
respective seful
punctului de
lucru
minim o
verificare
dupa trasare si
permanent in
timpul
desfasurarii
lucrarilor
profilul in lung
si profile
transversale din
proiect-
d. Verificarea reperelor
de trasare in afara
zonelor de lucru
(materializare repere
si inscriptionare)
in timpul si
dupa
desfasurarea
lucrarilor de
trasare
topograful
santierului
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare
dupa trasare si
permanent in
timpul
desfasurarii
lucrarilor
caietul de trasare


-
2.
EXECUTIA
LUCRARILOR
PREGATITOARE

a. Verificarea formelor
legale pentru
scoaterea din
circuitul agricol sau
forestier al
terenurilor necesare
lucrarilor de
terasamente
inaintea
inceperii
lucrarilor
pregatitoare
sef santier verificare
pentru fiecare
sector aflat in
aceasta
situatie
reglementari
legale romanesti-
b. Verificarea modului
de defrisare (taiere
arbori, scoatere
radacini, umplere
gropi, curatire de
resturi vegetale).
in timpul si
dupa
terminarea
activitatii de
defrisare
sef echipa,
respectiv seful
de punct de
lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza, si la
terminare, pe
fiecare sector
specificatii caiet
de sarcini


-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIA
L

INREGISTRARE

c. Verificarea modului
de curatire a stratului
vegetal (grosime
decapata, depozitare
in afara amprizei
drumului)
In timpul si
dupa
terminarea
activitatii de
curatire
Sef echipa,
respectiv seful
de punct de
lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza, si la
terminare, pe
fiecare sector
specificatii caiet
de sarcini


-
d.

Verificarea modului
de asanare (pante si
adancimi santuri de
scurgere a apelor)
dupa realizarea
activitatii de
asanare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
specificatii caiet
de sarcini

-
e. Verificarea existent
material explozibile
sau conductor
electrici de inalta
tensiune, la sectoarele
de deblee si gropi de
imprumut
inainte de
inceperea
lucrarilor de
sapaturi
organe M.A.N.
respectiv
Renel locale
minim o
verificare pe
fiecare sector
specificatii caiet
de sarcini
procese verbale de
constatare
3.
STABILIREA
AMPLASAMENTULUI
GROPILOR DE
IMPRUMUT
a. Verificarea
conformitatii
pamantului din
groapa de imprumut
inainte de
obtinerea
aprobarilor de
exploatare
laborator de
specialitate
autorizat
minim o
verificare pe
pamant
prelevat din
diferite locuri
prestabilite
caiet de sarcini,
STAS 2914/86
buletine de analizab. Verificarea
documentelor legale
de exploatare
inaintea
inceperii
exploatarii
sef de santier, o verificare
pentru fiecare
groapa de
imprumut
legislatie
specifica

-
4.

EXECUTIE SECTOR
EXPERIMENTAL
a. Verificarea
dimensiunilor
geometrice a
sectorului
experimental
(grosimi, latimi si
lungimi santuri de
pamant).
dupa executie
sector
experimental
seful punctului
de lucru
terasamente
minim o
verificare pe
fiecare strat
din sector
procedura de
lucru


-
b. Verificarea
caracteristicilor
tehnice a utilajului de
compactare
inainte de
compactare
seful punctului
de lucru
terasamente
minim o
verificare pe
fiecare utilaj
instructiune de
lucru

-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

c. Verificarea gradului
de compactare in
timpul lucrului pe
sector, pana la
obtinerea celui
maxim, pe fiecare
strat de pamant din
sector
in timpul
desfasurarii
lucrarilor
experimentale
laborator de
santier
minim o
verificare pe
fiecare strat
dupa un
numar de
treceri
prestabilit
buletin
PROCTOR
emis de un
laborator de
specialitate
autorizat
buletine de analiza


d.

Analiza rezultatelor
si stabilirea
parametrilor de
compactare
dupa
terminarea
lucrarilor
experimentale
sef santier minim o
analiza
caiet de sarcini proces verbal de
analiza

5. EXECUTIA
LUCRARILOR DE
SAPATURI

a. Verificarea pantelor
taluzelor in
deblee,gropi
imprumut si trepte
de infratire
in timpul
desfasurarii
lucrarilor si in
faze finale
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
timpul
desfasurarii
lucrarilor si
minim o
verificare pe
fiecare sector
in faza finala
planse cu
profile
transversale din
proiectul de
executie-

b. Verificarea pantelor
longitudinale,
transversal si cote
in ax la platforme
din sapaturi
dupa
terminarea
lucrarilor de
sapare in
deblee si
indepartare
pamant vegetal
din platforme
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
de debleu si
platform strat
suport
planse cu
profile
transversale din
proiectul de
executie-


c. Verificarea modului
de realizare a
finisarilor taluzelor
si a lucrarilor de
scurgere ape
pluviale (santuri,
casiuri)
dupa
terminarea
lucrarilor de
sapare in
deblee
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
de debleu
panse cu profile
transversal din
proiectul de
executie

-
6.
TRANSPORTUL
DESCARCAREA SI
ASTERNEREA
PAMANTULUI IN
RAMBLEE
a. Verificarea starii
tehnice a drumului
pe care se
transporta pamantul
de la groapa de
imprumut
In timpul
desfasurarii
lucrarilor de
transport
pamant
seful punctului
de lucru si
conducatorii
autobasculante
lor
minim o
verificare la
inceputul
fiecarei zile
de lucru


-


-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

b. Verificarea
umiditatii stratului
suport
dupa fiecare
ploaie
laborator de
santier
minim o
verificare la
200 mp.Strat
buletin
PROCTOR
buletin de analiza


c.

Verificarea tehnica
a mijloacelor de
transport pamant
la inceputul
fiecarei zile de
lucru
sef punct de
lucru si
conducatorii
auto
minim o
verificare
instructiune de
lucru

-
d. Verificarea modului
de descarcare si
asternere (distantele
dintre movile,
marimea lor, etc)
in timpul
desfasurarii
lucrarilor de
ramblee
persoana
numita cu
urmarirea
lucrarilor si
seful de echipa
verificare
permanenta in
fiecare sector
de executie
ramblee
procedura de
lucru

-
e. Verificarea
uniformitatii
grosimii,
planeitatii, pantelor
transversale,
longitudinale a
straturilor de
pamant asternut
dupa
asternerea
fiecarui strat
de pamant
seful de echipa
terasamente
minim o
verificare pe
fiecare sector
procedura de
lucru-7. EXECUTIA
LUCRARILOR DE
COMPACTAREa. Verificarea
umiditatii
pamantului asternut
in straturi
inainte de
compactare
laborator de
santier
minim o
verificare la
200 mp pe
fiecare strat
din sector
buletin
PROCTOR
buletine e analiza

b. Verificarea
caracteristicilor
tehnice a utilajului
de compactare
la inceputul
fiecarei zile de
lucru
seful punctului
de lucru si
mecanicul
deservent
minim o
verificare pe
utilaj
carte tehnica
utilaj

-


c. Verificarea modului
efectiv de
compactare (numar
treceri, sens in plan
transversal,
suprapuneri treceri
etc.)
in timpul
fiecarui ciclu
de compactare
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza
procedura de
lucru
-
d. Verificarea gradului
de compactare pe
straturile suport
sistem rutier in
deblee, in ramble
pe fiecare strat
asternut
dupa
terminarea
compactarii
laborator de
santier
minim o
verificare la
250 ml
distanta in
straturi suport
si minim la
200 mp in
straturi din
ramble, din
punctele
defavorabile
comp.
buletin grad
maxim de
compactare
PROCTOR
normal sau
modificat
functie de natura
pamantului
buletine de analiza
grad de compactare

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

e. Verificarea pantelor
transversale,
longitudinale si
uniformitatii
suprafetelor
dupa
compactare in
faze finale
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare sector
supus
receptiei in
principalii
picheti
profile
transversale din
proiect executie
process verbal
pentru lucrari ce
devin ascunse

8.

EXECUTIA
LUCRARILOR DE
FINISARE

a. Verificarea modului
de desprindere
fragmente de pe
taluze si a modului
de compactare,
suprafatare si
planeitate taluze
dupa
terminarea
lucrarilor de
terasamente
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sectoare de
terasamente
profile
transversal din
proiect executie-
9. EXECUTIA
LUCRARILOR DE
PROTECTIE
TERASAMENTE IN
SOLUTIILE:
-acoperire cu
strat vegetal si
insamantare
-caroiaje din
elemente
prefabricate
-caroiaje din
impletituri
-plantare
puieti
-pereuri din
dale de beton
-acoperire cu
planse
-casiuri si
rigole-

a. Verificarea latimii
si adancimii
treptelor de infratire
pentru sustinerea
pamantului vegetal
in timpul si
dupa
terminarea
lucrarilor
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
executie si
minim o
verificare pe
sector in fata
finala
specificatii caiet
sarcini
process verbal
pentru lucrari ce
devin ascunse

b. Verificarea
uniformitatii si
grosimii stratului de
pamant vegetal
asternut pe taluze,
compactare,
imprastiere
seminte, greblare.
in timpul si
dupa
terminarea
lucrarilor
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
executie si
minim o
verificare pe
sector in faza
finala
specificatii caiet
sarcini-
c. Verificarea modului
de imbinare si
fixare a caroiajelor
din beton,
planeitatea lor
in timpul si
dupa
terminarea
lucrarilor
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
executie si
minim o
verificare pe
sector in faza
finala
specificatii caiet
sarcini


-


d. Verificarea modului
de batere tarusi si
mod de impletire
nuiele
in timpul si
dupa
terminarea
lucrarilor
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
executie si
minim o
verificare pe
sector in faza
finala
specificatii caiet
sarcini
-

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

e. Verificarea
distantelor dintre
puieti
in timpul si
dupa
terminarea
lucrarilor
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
executie si
minim o
verificare pe
sector in faza
finala
specificatii caiet
sarcini


-

f.

Verificarea modului
de executie pereuri
din dale
prefabricate (strat
nisip, asezare,
rosturi, planeitate,
rostuire, fundatie de
sprijin
in timpul si
dupa
terminarea
lucrarilor
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
executie si
minim o
verificare pe
sector in faza
finala
specificatii caiet
sarcini


-
g. Verificarea
suprapunerii plaelor
si prinderilor in
ancorare
in timpul si
dupa
terminarea
lucrarilor
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
executie si
minim o
verificare pe
sector in faza
finala
specificatii caiet
sarcini


-
h. Verificarea
dimensiunilor
geometrice, strat de
nisip sub dale,
pante de scurgere,
etanseitati la rigole
si casiuri
in timpul si
dupa
terminarea
lucrarilor
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
executie si
minim o
verificare pe
sector in faza
finala-
proces verbal
pentru lucrari ce
devin ascunse

P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE PODETE DALATE
MONOLIT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
EXECUTIA
LUCRARILOR DE
PREDARE
AMPLASAMENT
LUCRARE, TRASARE
SI MATERIALIZARE-verificare mod de
trasare si
materializare ax
podet
-verificarea
reperului de nivel
(trasare
materializare)
in timpul
predarii
amplasamentul
ui si inainte de
inceperea
lucrarilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
procesul verbal
de predare-
primire
amplasament
lucrare, caiet
trasare-
-verificare trasare
axe elevatii si
materializare prin
borne
dupa trasare seful punctului
de lucru
minim o
verificare
plansa de trasare
podet

-
1.

EXECUTIA
FUNDATIILOR
a.

EXECUTIA
SAPATURILOR
-verificarea trasarii
conturului zonei
pentru sapaturi
dupa
materializarea
trasarii si
inaintea
inceperii
sapaturilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
fundatie
plan de trasare
fundatii

-
-verificarea modului
de sapare evacuare
pamant din fundatii
-verificarea cotelor
sapaturilor si a cotei
finale de fundare
in timpul
sapaturii si in
faza finala
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru si comisia
de receptie pe
faza (client
executant,org,
Insp. In Constr.
permanent in
timpul
sapaturii,
respectiv o
verificare pe
fundatie in
faza finala
plan de trasare
fundatii
proces verbal
stabilire cota
fundare proces
verbal pe faza
executie-verificarea gradului
de compactare strat
suport fundatii
dupa
compactare
laborator
santier
minim o
verificare la
200 mp. strat
buletin analiza
Proctor caiet de
sarcini
buletin e
verificare grad de
compactare
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

b.

EXECUTIA
COFRARILOR-verificarea
planeitatii betonului
de egalizare si a
cotei e fundare

dupa turnare
beton egalizare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fundatie
plansa cofrare
fundatii


-
-verificarea trasarii
contururilor
fundatiilor
(dimensiuni
geometrice, distante
intre axe)
dupa trasarea
conururilor
fundatiilor pe
beton egalizare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fundatie
plansa de trasare
fundatii plansa
cofrare fundatii


-
-verificarea
modului de asezare
elemente de
cofrare,
solidarizare,
colmatare imbinari
-verificarea
dimensiunilor
geometrice a
cofrajului, trasare
contur superior,
planeitate suprafete
tratare cu decofrol
-verificarea legarii
si sprijinirilor
laterale a cofrajelor

in timpul
executiei
cofrajului si in
faza finala la
receptie
seful de echipa,
in timpul
executiei, seful
de pct. lucru in
faza finala,
seful de santier
si
reprezentantul
clientului, la
receptie
minim o
verificare pe
fundatie
lansa de cofrare
NE 012/1999
proces verbal de
cofrarec.
EXECUTIA
BETONARII
-verificare mod de
curatire strat suport,
udare cofraj,
verificare
dispozitive
mecanice de
beonare
inaintea
betonarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fundatie si
dispozitiv
NE 012/1999
instructiuni de
folosire

-

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare bon
transport beton
-verificare
consistenta
-verificare mod
asternere beton,
vibrare
-veificare clasa
beton prin prelecare
corpuri proba
in timpul
betonarii
-seful de
echipa, seful
punctului de
lucru
-laborator
santier
preleveaza
probe,laborator
superior
autorizar
incearca
probele dupa
28 de zile
permanent
cand se
lucreaza,
minim o
verificare si o
incercare pe
fundatie
pentru clasa
beton
caiet de sarcini
NE 012/1999
condica de betoane
grafic tasari,
borderou prelevare
probe beton, bulein
incercari mecanice
-verificare
temperatura pe timp
friguros
betonari pe
timp friguros
seful punctului
de lucru
minim trei
verificari pe
zi de lucru
C 16/1986 caiet temperaturi
-verificare mod de
decofrare si
suprafetele
betonului
in timpul
decofrarii si
faza finala
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru si seful
de santier cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
suprafata
NE 012/1999 proces aspect beton
dupa decofrare2.
EXECUTIA
ELEVATIILOR SI
ARIPILOR
LATERALE-

a.
Executia trasarii
elementelor

-verificare trasare
materializare
contururi,
dimensiuni
geometrice trasare
dupa trasarea
elevatiilor si
aripilor laterale
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
element
planul de trasare
si plansele de
cofrare


-
b.
Executia armarii
elementelor
-verificare mod de
fasonare a
armaturilor
(lungimi bare,
ciocuri etc.)
in timpul
fasonarii si in
faza finala
seful de echipa
fierari,
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare pe
tipuri de
armaturi
plansele de
armare-ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea armarii
si legarii armaturii
(acoperire cu beton,
numar de bare,
distantieri in
diferite sectiuni,
mod de legare etc.)
in timpul
montarii si in
faza finala
seful de echipa
, seful
punctului de
lucru respectiv
seful de lot si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare
element
plansele de
armare
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse

c. Executia cofrarii
elementelor

-verificare mod de
tratare cu decofrol,
imbinari,
solidarizare intre
elemente de
cofrare, acoperire
cu beton, asezare
distantieri, mod de
legare si sprijinire
cofraje
in timul
executiei si in
faza finala
seful de echipa
dulgheri, seful
punctului de
lucru,
respectiv seful
de santier
impreuna cu
reprezentant
client
permanent in
timpul
executiei si
minim o
verificare pe
element in
faza finala
plansele de
cofrare
proces verbal de
cofrared.
Executia betonarii
elementelor
-verificare mod de
curatire strat suport,
udare cofraje,
pregatire
dispozitive de
betonare
(vibratoare, bene,
etc.)
inainte de
inceperea
betonarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
cofraj si pe
dispozitiv
NE 012/1999
instructiuni de
folosire-
-verificare bon de
transport,
consistenta beton,
asternere in cofraje,
vibrare
in timpul
betonarii
seful punctului
de lucru
minimo
verificare pe
mijloc de
transport si
cofraj
NE 012/1999 condica de
betoane,grafic tasari
-verificare clasa
beton
dupa 28 zile de
la prelevare
proba beton
laborator
santier
preleveaza
probe,
laborator de
grad superior
de incercari
minim o
verificare pe
fiecare
element
NE 012/1999 borderou prelevare
probe beton, buletin
de incercari-verificare mod de
tratare beton dupa
turnare si decofrare,
stare muchii aspect
beton etc.
dupa betonare seful punctului
de lucru
respectiv seful
de lot si
reprezentant
client
minim o
verificare pe
element
NE 012/1999

proces verbal aspect
beton
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
temperaturii
betonului si
mediului ambiant
betonare pe tip
friguros
seful punctului
de lucru
minim trei
verificari pe
zi de lucru
C 16/1986 caiet temperaturi
3. Executia lucrarilor
de hidroizolatii cu
pelicule
impermeabile

-verificare
temperatura bitum
topit, mod de
asternere pe
suprafete
in timpul
executiei
seful punctului
de lucru
verificare
permanenta in
executie
caiet de sarcini

-
-verificare grosime
hidroizolatie si
uniformitate
dupa
terminarea
lucrarilor
seful de santier
si
reprezentantul
clientului

minim o
verificare pe
suprafete
caiet sarcini proces verbal de
receptie
4.
Executie dala
podet

a.
Cofrarea dalei
-verificarea
stabilitatii si
sigurantei
dispozitivelor de
sustinere cofraj dala
-verificare mod de
imbinare elemente
de cofrare, pante,
planeitate, tratare
cu decofrol
in timpul
executiei si in
faza finala
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
executie si
minim o
verificare in
faza finala
plansa de
cofrare caiet de
sarcini
-


b.
Armare dala


-verificarea
modului de
fasonare a
armaturilor
(lungimi bare pe
tipuri, ciocuri etc.)
dupa fasonare
armatura
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tipuri de
armatura
plansa de
armare-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
montarii armaturii
(numar de bare in
sectiuni, acoperire
cu beton,asezare
distantier, legare
armatura)
in timpul
executiei si in
faza finala
seful de echipa
fierari, seful
punctului de
lucru,
respectiv seful
de santier si
reprezentantul
clientului
permanent la
montaj si
minim o
verificare in
final
plansa de
armare si NE
012/1999
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse

c. Betonare dala
-verificare curatire
si udare cofraj,
pregatire
dispozitive si
betonare (placa
vibranta, bene, etc)
inaintea
betonarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
cofraj si
dispozitiv
NE 012/1999
instructiuni de
folosire


-
-verificare bon
transport beton,
consistenta, mod de
asternere si vibrare
in timpul
betonarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
mijloc de
transport
beton,
respectiv
permanent in
timpul
betonarii
NE 012/1999 condica de betoane,
grafic tasari beton-verificare clasa
beton pe corpuri
proba
dupa 28 zile la
betonare
laborator
santier
preleveaza
probe,
laborator de
grad superior
incercari
mecanice
minim o
verificare pe
un set corpuri
proba
NE 012/1999 borderou prelevare
probe, buletine
incercari mecanice
-verificare mod de
tratare beton dupa
turnare si mod de
decofrare, aspect
suprafata sub podet
dupa betonare
respectiv,decof
rare
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de santier si
reprezentant
client
minim o
verificare pe
element
NE 012/1999 proces verbal aspect
beton-verificarea
temperaturii
betonului si
mediului ambiant
betonare pe
timp friguros
seful punctului
de lucru
minim trei
verificari pe
zi de lucru
C 16/1986 caiet temperaturi
6.
Executie
coronamente
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare
dimensiuni cofraje,
colmatare, rosturi,
tratare cu decofrol,
-verificare alcatuire
carcasa armatura
(etrieri, bare, legare
armaturi etc.)
-verificare mod de
montare acoperire
cu beton
dupa realizarea
cofrarii si
armaturii
seful punctului
de lucru, seful
de santier si
reprezentant
client
minim o
verificare pe
fiecare
coroana
plansele de
cofrare armare
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse

-verificare pregatire
cofraj (curatare,
udare) si
dispozitive de
vibrare
-verificare bon de
transport si
consistenta beton
-verificare mod de
asternere beton in
cofraje si vibrare
inainte si in
timpul
betonarii
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
betoneaza
NE 012/1999
instructiuni de
folosire
condica de betoane,
grafic tasari
-verificarea clasei
betonului prin
incercari pe probe
dupa 28 zile de
la betonate
laborator
santier
preleveaza
probe,
laborator grad
superior-
incercari
mecanice pe
probe beton
minim o
incercare pe
un set de
probe
NE 012/1999 borderou prelevare
probe beton, buletin
de incercare
mecanice


-verificare mod de
decofrare si apect
beton (suprafete,
starea muchiilor)

in timpul si
dupa decofrare
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare pe
coronament
NE 012/1999
--verificare tratare
beton dupa turnare
(umezire timp de 7
zile)
imediat dupa
decofrare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
zi
NE 012/1999
-
7. Executie
hidroizolatie si
imbracaminte pe
podet

a. Executie sape de
egalizare si
protectie
hidroizolatie

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare bon
transport si
consistenta mortar
(beton)
-verificare grosime
si panta asternere
mortar
inainte si in
timpul
executiei
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
mijloc
transport si pe
suprafata
specificatii caiet
sarcini
condica de betoane,
grafic tasari
b. Executie
hidroizolatie

verificari:
-temperatura bitum
fierbinte
-grosime strat
bitum
-suprapunere fasii
de carton
-numar de straturi
alternative de bitum
si carton
in timpul
executiei si in
faza finala
seful punctului
de lucru,
respectiv seful
de santier si
reprezentant
client
minim o
verificare pe
straturi
alternative
specificatii caiet
sarcini
proces verbal lucrari
ce devin ascunse


c.
Executie
imbracaminte


-verificare amorsare
strat suport
-verificare
temperaturi mixtura
la primire si
compactare
-verificare mod de
asternere (grosime
mixtura, pante,
compactare)

inainte si in
timpul
executiei
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
mijloc
transport si
permanent la
asternere
specificatii caiet
sarcini si STAS
174/2-1998
caiet temperaturi
-verificare calitate
mixtura in
exploatare (continut
bitum,
granulometrie,
stabilitate, fluaj,
rezistente, absortie)
pe corpuri proba
din imbracaminte

dupa 28 zile de
la darea in
exploatare
laborator
specializat
autorizat
minim o
verificare pe
o carota
extrasa din
imbracaminte
STAS 174/2-
1998
buletin de analiza8. Executie lucrari
de amenajare sub
podet

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare pante
taluze si dimensiuni
geometrice sapaturi
(inclusiv camera de
decadere)
dupa
terminarea
lucrarilor de
terasamente
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
taluz si zona
specificatii caiet
de sarcini

-
-verificare grosime
strat nisip
-verificare executie
rosturi si mod de
asezare dale beton,
planeitate, rosturi
-verificare
colmatare rosturi
in timpul
executiei si in
faza finala
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
zone de lucru
specificatii caiet
sarcini-
P.C.C.V.I. PE PROCES DE EXECUTIE PODETE
PREFABRICATE


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1. EXECUTIA
LUCRARILOR DE
PREDARE
AMPLASAMENT
LUCRARE,
TRASARE SI
MATERIALIZARE

-verificare si mod
de trasare si
materializare
amplasament
lucrare
-verificare mod de
trasare lucrare si
reper de nivel
in timpul
predarii
amplasamentul
ui si inainte de
inceperea
lucrarilor de
fundatie
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
element de
trasare
procesul vebal
de predare
primire
amplasament
lucrare-
-verificare trasare
ax fundatie si
materializare prin
borne
dupa trasare seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
element de
trasare
caiet de trasare

-
2. EXECUTIA
FUNDATIILOR

a. Executia
sapaturilor


-verificarea trasarii
conturului zonei de
sapare fundatie

dupa
materializarea
trasarii si
inaintea
inceperii
sapaturilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
fundatie
plansa de
trasare fundatii


-


-verificarea
modului de sapare
evacuare pamant si
fundatii
-verificarea cotelor
sapaturilor si a cotei
finale de fundare

in timpul
sapaturii si in
faza finala
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru si
comisia de
receptie pe
faza (client
executant, org.
Inspectie.)
permanent in
timpul
sapaturii,
respectiv o
verificare in
faza finala pe
fiecare
fundatie
plansa de
trasare fundatii
proces verbal
stabilire cota
fundare, proces
verbal pe faza
determinanta-verificarea
gradului de
compactare strat
suport fundatii
dupa
compactare
laborator
santier
minim o
verificare la
200 mp. strat
buletin analiza
Proctor caiet de
sarcini

buletin de verificare,
grad de compactareACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

b. Executia
cofrarilor


-verificarea
planeitatii betonului
de egalizare si a
cotei de fundare
dupa turnare
beton egalizare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fundatie
plansa cofrare
fundatii

-
-verificarea trasarii
contururilor
fundatiilor
(dimensiuni
geometrice, distante
intre axe)
dupa trasarea
contururilor
fundatiilor pe
beton egalizare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
fundatie
plansa de
trasare fundati,
plansa cofrare
fundatii


-
-verificarea
modului de asezare
elemente de
cofrare,
solidarizare,
colmatare imbinari
cofraje
-verificarea
dimensiunilor
geometrice a
cofrajului,trasare
contur superior,
planeitate suprafete
tratare cu decofrol
-verificarea legarii
si sprijinirilor
laterale a cofrajelor
in timpul
executiei
cofrajului si in
faza finala
seful de
echipa, seful
punctului de
lucru,
respectiv seful
de santiersi
reprezentantul
clientului

minim o
verificare pe
fiecare cofraj
al unei
fundatii
plansa de
cofrare NE
012/1999
proces verbal de
cofrare
c.
EXECUTIA
BETONARII


-verificare mod de
curatare strat
suport,udare cofraj,
-verificare
dispozitive
mecanice de
betonare si vibrare

inaintea
betonarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fundatie si tip
de mijloace
mecanice
NE 012/1999
instructiuni de
folosire si
intretinere-
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare bon
transport beton
-verificare
consistenta
-verificare mod
asternere beton,
vibrare
-verificare clasa
beton prin prelevare
corpuri proba
in timpul
betonarii
respectiv dupa
28 de zile
pentru clasa
beton
-seful de
echipa, seful
punctului de
lucru
-laborator
santier
preleveaza
probe,
laborator
superior
autorizat
incercari
mecanice pe
probe
minim o
verificare si o
incercare pe
fundatie
pentru clasa
beton
caiet de sarcini
NE 012/1999
condica de betoane,
grafic consistente,
borderou prelevare
probe beton, buletin
incercari mecanice
-verificare
temperatura pe timp
friguros
betonari pe
timp friguros
seful punctului
de lucru
minim trei
verificari pe
schimb
C 16/1986 caiet temperaturi
-verificare mod
decofrare
in timpul
decofrarii si
faza finala
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru si seful
de santier cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare
suprafata de
fundatie
NE 012/1999 proces verbal de
decofrare si aspect
beton dupa turnare


3. EXECUTIA
INFRASTRUCTUR
II SI ARIPILOR
LATERALE
PREFABRICATE
a.
Montare elemente
prefabricate-verificarea trasarii
axelor pe fundatii si
contururi pentru
montaj

dupa trasare seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fundatie
planul de trasare --verificare sufe de
montaj si platforma
de calare macara

inainte de
motaj
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sufa


-


-
-verificare mod de
prindere sufe in
carlige, mod de
manevrare si
asezare elemente pe
pozitie, latime
rosturi

in timpul
montajului
legatorii de
sarcina
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent plansa de
montaj,
elemente
prefabricate

condica de montaj
prefabricate
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare
coliniaritate,elemen
te suprastructura,
latime rosturi,
latime
infrastructura dupa
montaj
dupa montajul
tuturor
elementelor
prefabricate
infrastructura
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
suprafete
plansa monta,
elemente
prefabricatede
infrastructura


-
b. Monolitizari
elemente
prefabricate

-verificare legare,
etanseitate cofraj
dupa cofrare seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
monolitizare
NE 012/1999
-

-verificare bon
transport si
consistenta beton
in timpul
betonarii
seful punctului
de lucru
respectiv
laborator de
santier

o verificare
pentru fiecare
mijloc de
transport
NE 012/1999 grafic tasari beton-verificare mod de
betonare si vibrare

in timpul
betonarii
seful punctului
de lucru
permanent NE 012/1999 condica de betoane
verificare clasa
beton pe corpuri de
proba cubice

in timpul
betonarii si
dupa 28 zile
laborator
santier
preleveaza
probe,
laborator de
grad superior
incercari
mecanice
minim o
proba
NE 012/1999 borderou prelevare
probe beton, buletin
incercari mecanice-verificare tratare
beton dupa turnare
inainte si dupa
decofrare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
zi
NE 012/1999 -


4. Executia
lucrarilor de
hidroizolatii cu
bitum


-verificare
temperatura bitum
topit, mod de
asternere pe
suprafete de beton
in timpul
executiei
seful punctului
de lucru
verificare
permanent in
executie
caiet de sarcini

-
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare grosime
hidroizolatie si
uniformitate
dupa
terminarea
lucrarilor
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
suprafata
caiet sarcini proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse
5. Executie
coronamente

-verificare
dimensiuni cofraje,
colmatare, tratare
cu decofrol,
-verificare alcatuire
carcasa armatura
(etrieri, bare, legare
armaturi etc. )
-verificare mod de
acoperire cu beton
armatura
in timpul
executiei si in
faza finala
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de santier
impreuna cu
reprezentantul
clientului in
faza finala
minim o
verificare pe
fiecare
coronament
plansa de
cofrare armare
proces verbal de
cofrare armare
coronamente si
lucrari ce devin
ascunse


-verificare pregatire
cofraj (curatare,
udare) si
dispozitive de
vibrare
-verificare bon de
transport si
consistenta beton
-verificare mod de
asternere beton in
cofraje si vibrare
inainte si in
timpul
betonarii
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare
inainte si
permanent
cand se
betoneaza
NE 012/1999 condica de betoane-verificarea clasei
betonului prin
incercari pe probe
beton cubice

in timpul
betonarii si la
varsta de 28
zile
laborator
santier
preleveaza
probe,
laborator grad
superior
incercari
mecanice pe
probe
verificare pe
minim un set
probe beton
NE 012/1999 borderou prelevare
probe beton,buletin
de incercare
-verificare mod de
decofrare si aspect
beton
(suprafete,starea
muchiilor)

dupa intarirea
betonului
seful de santier
impreuna cu
reprezentantul
clientului
permanent la
executie si
minim o
verificare
dupa
decofrare
NE 012/1999 proces verbal aspect
beton dupa turnare-verificare tratare
beton dupa turnare
(umezire 7 zile)

inainte si dupa
decofrare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
zi
NE 012/1999
-ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

6. EXECUTIE
HIDROIZOLATIE
SI
IMBRACAMINTE
PE PODET

a. Executie sape de
egalizare si
protectie
hidroizolatie

-verificare bon
transport si
consistenta mortar
(beton)
-verificare grosime
si panta asternere
mortar
inainte si in
timpul
executiei
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
mijloc
transport si
suprafata
asternuta
specificatii caiet
sarcini
condica de
betoane,grafic tasari


b. Executie
hidroizolatie


-verificare bitum
fierbinte (temperat)
-verificarea grosime
strat bitum
-verificare
suprapunere fasii de
carton
-verificare numar
de straturi
alternative e bitum
si carton

in timpul
executiei si in
faza finala
seful punctului
de lucru,
respectiv seful
de santier si
reprezentant
client
minim o
verificare pe
straturi
aternative si
in faza finala
specificatii caiet
sarcini
proces verbal
receptiehodroizolati
e si lucrari ce devin
ascunse
c. Executie
imbracaminte pe
podet-verificare amorsare
strat suport,
-verificare
temperaturi mixtura
la primire
-verificare mod de
asternere (grosime
strat, pante,
compactare)

inainte si in
timpul
executiei
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
mijloc
transport si
permanent la
asternere
specificatii caiet
sarcini si STAS
174/2-1998
caiet temperaturi
fisa de control in
timpul executiei

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare calitate
beton asfaltic in
exploatare (continut
bitum,
granulometrie,
stabilitate, fluaj,
rezistente, absortie
pe corpuri proba
din imbracaminte)
dupa 28 zile de
la darea in
exploatare
laborator
specializat
autorizat
minim o
verificare pe
o carota
extrasa din
imbracaminte
STAS 174/2-
1998
buletin de analiza
8. Executie lucrari
de amenajare

-verificare pante
taluze si dimensiuni
geometrice sapaturi
(incluziv camera de
decantare)
dupa
terminarea
lucrarilor de
terasamente
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
taluz si zona
specificatii caiet
de sarcini


-
-verificare grosime
strat nisip
-verificare executie
rosturi sau mod de
asezare dale beton,
planeitate etc.
-verificare
colmatare rosturi
in timpul
executiei si in
faza finala
seful punctului
de lucru

minim o
verificare pe
zone de lucru
specificatii caiet
sarcini
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunseP.C.C.V.I. PE PROCESE DE EXECUTIE LUCRARI DE
PROTECTIE IMPOTRIVA APELOR PLUVIALE LA
DRUMURI


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

a. Executia rigolelor
de acostament

-verificarea
modului de trasare
rigole (pozitionare
pe acostament,
distante intre
margini si
materializarea
trasarii)
dupa trasare si
materializarea
trasarii
seful punctului
e lucru
minim o
verificare pe
tronson de
lucru
plansa din
proiectul de
executie-
-verificarea
dimensiunilor
geometrice, pante,
finisare si
compactare
suparafete cuve
rigole
dupa
executarea
sapaturilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronson de
lucru
planse din
proiectul de
executie,specifi
catii caiet
sarcini


-
-verificarea
grosimii si
uniformitatii
stratului de nisip
dupa
asternerea
stratului de
nisip
seful punctului
de lucru, seful
de santier si
reprezentantul
clientului

minim o
verificare
pentru fiecare
mijloc de
transport
planse din
proiectul de
executie,
specificatii caiet
sarcini
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse-verificare bon
transport,consistent
a,in solutia pererii
cu pereu din dale de
beton monolit

la sosirea
mijlocului de
transport
seful punctului
de luru
respectiv
laboratorul de
santier
o verificare
pentru fiecare
mijloc de
transport
specificatii din
caietul de
sarcini
condica de betoane
grafic tasari
-verificare clasa
beton prin prelevare
corpuri de proba si
incercari mecanice
in 28 zile
in timpul
procesului de
betonare
laborator
santier
preleveaza
probe,
laborator de
grad
superior,autori
zat incercari
mecanice
minim o
verificare pe
sector de
lucru
specificatii caiet
sarcini NE
012/1999
borderou prelevare
corpuri proba,
buletine de analiza-verificare fasii de
beton referinta
pentru asternere
beton
inainte de
betonare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sector de
lucru
procedura
tehnica de lucru

-
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
modului de
asternere beton pe
suprafetele rigolei
(grosime,
uniformitate,supraf
atare,compactare)
in timpul
asternerii
betonului si in
faze finale de
executie
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
timpul
asternerii si o
verificare in
faze finale pe
tronsoane de
lucru
specificatii din
caietul de
sarcini


-
-verificare taiere
beton dupa
asternere timp de 7
zile
dupa inceperea
intaririi
betonului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sector si zi de
lucru
NE 012/1999
-
-verificarea
modului de taiere
rosturi (distanta
dintre rosturi,
adincime)
dupa taierea
rosturilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronsoane de
lucru
specificatii caiet
de sarcini


-
-verificare mod de
colmatare rosturi
dupa colmatare
rosturi
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronsoane de
lucru
specificatii caiet
de sarcini

-


-verificarea
montarii placilor
referentiale pentru
montaj, in cazul
pereerii cu placi
prefabricate din
beton

dupa montarea
placilor
referentiale de
montaj
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronsoane de
lucru
procedura de
lucru-
-verificarea
montarii placilor de
beton (coliniaritate,
pozitie marimea
rosturilor
planeitate)

in timpul
montarii si in
faze finale
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
verificare
pentru fiecare
placa
respectiv pe
tronson de
lucru
procedura de
lucru
condica de montaj
elemente
prefabricate-verificarea
colmatarii rosturilor
dintre placi

dupa montarea
placilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronsoane de
lucru
procedura de
lucru

-


-verificarea
executiei
coronamentelor
(cofrare, betonare si
finisare dupa
betonare)

in timpul si
dupa executie
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
inainte si
dupa betonare
pe sector
specificatie din
caietul de
sarcini-
b.
Executia
casiurilor de taluz

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
pozitionarii si
trasarii axelor
casiurilor
(perpendicularitate,
dimensiuni intre
margini,
materializare
trasare)
dupa trasarea
casiurilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
casiu
plansa din
proiect executie
-
-verificarea cuvei
casiului
(dimensiuni,
suprafatare si
compactare pe toate
suprafetele)
dupa realizarea
sapaturilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
casiu
plansa din
proiect executie

-
-verificare strat de
nisip (grosime,
uniformitate,
compactare)
dupa asternere
strat nisip
seful punctului
de lucru, seful
de santier
impreuna cu
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
casiu
specificatie
caiet sarcini
proces verbal pentru
lucrari ascunse


-verificare bon
transport,
consistenta beton in
solutia pereerii cu
dale din beton
monolite
la sosirea
mijlocului de
transport
seful punctului
de lucru
respectiv
laboratorul de
santier
o verificare
pentru fiecare
mijloc de
transport
specificatii din
caietul de
sarcini
condica de betoane,
grafic tasari-verificare clasa
beton prin prelevare
corpuri de proba
din beton si
incercari mecanice
la 28 zile

in timpul
procesului de
betonare
laborator
santier
preleveaza
probe,
laborator de
grad superior
autorizat,
incercari
mecanice
minim o
verificare pe
sector de
lucru
specificatii caiet
de sarcini
NE 012/1999
borderou prelevare
corpuri proba,
buletine de analiza
-verificare fasii de
beton referinta
pentru asternere
beton

inainte de
betonare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
casiu
procedura
tehnica de lucru


-

-verificarea
modului de
asternere beton pe
suprafetele casiului
(grosime,
uniformitate,
suprafatare)

in timpul
asternerii
betonului si in
faze finale
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
timpul
asternerii, o
verificare in
faze finale
specificatii din
caietul de
sarcini-
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare tratare
beton dupa
asternere timp de 7
zile
dupa inceperea
prizei
betonului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sector si zi de
lucru
NE 012/1999

-
-verificarea
modului de taiere
rosturi(distanta
intre rosturi,
adancime)
in timpul
taierii
rosturilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
casiu
specificatii caiet
de sarcini

-
-verificare mod de
colmatare rosturi
dupa taiere
rosturi
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
casiu
idem
-
-verificarea
montarii placilor
referentiale de
montaj, in cazul
pereerii cu placi
prefabricate din
beton
dupa montarea
placilor
referentiale de
montaj
seful punctului
de lucru

verificare
pentru fiecare
placa de pe
casiu
procedura
tehnica de lucru


--verificarea placilor
din beton
(coliniariatate,
pozitie si marime
rosturi, planeitate)

in timpul
montarii si in
faze finale
seful punctului
de lucru
respectiv seful
punctului de
lucru
verificare
pentru fiecare
placa
respectiv pe
casiu
procedura
tehnica de lucru
condica de montaj,
elemente
prefabricate
-verificarea
colmatarii rosturilor
dintre placi

dupa montarea
placilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
casiu
procedura
tehnica de lucru

-


-verificarea
executiei
coronamentelor
(cofrare, betonare si
finisare dupa
betonare)

in timpul
executiei si in
faza finala
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
verificare in
timpul si dupa
betonare pe
fiecare casiu
specificatie din
caietul de
sarcini


-


-verificarea
modului de montare
a casetelor de
referinta in solutia
pereerii cu casete
din beton

dupa montarea
casetelor de
referinta
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
caseta din
casiu--

-verificarea
modului de montare
casete (coliniaritate,
suprapunere,
marime rosturi)
in timpul
montarii si in
faza finala
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
timpul
montajului pe
fiecare
casiuin faza
finala
procedura
tehnica
condica pentru
montaj elemente
prefabricate

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
colmatarii rosturilor
dintre casete, in
solutia celor
insiruite
dupa montare
casete
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
casiu
procedura
tehnica


-
-verificarea
amenajarii taluzului
in jurul casiului
executat din
chesoane (umplere
cu pamant, si
compacatare)
dupa executie
taluze
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare casiu


-


-
c. Executia
santurilor de
scurgere-verificarea trasarii
(pozitionare
margini)si
materializare
trasare
dupa trasare seful punctului
de lucru

minim o
verificare pe
tronson de
lucru
plansa din
proiectul de
executie

--verificarea
executiei cuvei
santului
(dimensiuni,
pante,stabilitate
suprafete etc.)

dupa executia
sapaturilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronson de
lucru
plansa din
proiectul de
executie


-


-verificarea
stratului de nisip
(grosime
uniformitate)

dupa asternere
strat nisip
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronson de
lucru
specificatie
caiet sarcini


-

-verificare bon
transport,
consistenta beton in
solutia protectiei cu
dale din beton
monolite

la sosirea
mijlocului de
transport
seful punctului
de lucru
respectiv
laboratorul de
santier
o verificare
pentru fiecare
mijloc de
transport
specificatii din
caietul de
sarcini
condica de betoane,
grafic tasari
-verificare clasa
beton prin prelevare
corpuri proba si
incercari mecanice
la 28 zile

in timpul
procesului de
betonare
laborator
santier
preleveaza
probe,laborator
de grad
superior,
autorizat
incercari
mecanice
minim o
verificare pe
sector de
lucru
specificatii caiet
de sarcini
NE 012/1999

borderou prelevare
corpuri proba,
buletine de analiza

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare fasii de
beton referinta,
pentru asternere
pereu din beton, pe
santuri
inainte de
betonare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronsoane de
lucru
procedura
tehnica de lucru


-
-verificarea
modului de
asternere beton pe
suprafetele santului
(grosime,
uniformitate,
suprafatare)
in timpul
asternerii
betonului si in
faze finale
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
timpul
asternerii si
minim o
verificare
tronsoane de
lucru
procedura
tehnica de lucru

-
-verificare tratare
beton dupa
asternere, timp de 7
zile
dupa inceperea
intaririi
betonului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronson si zi
de lucru
NE 012/1999
-
-verificarea
modului de taiere
rosturi (distanta
dintre rosturi,
adancime)
in timpul
taierii
rosturilor si in
faze finale
seful punctului
de lucru

minim o
verificare pe
tronsoane de
lucru
specificatii caiet
de sarcini

--verificare mod de
colmatare rosturi

dupa colmatare seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronsoane
specificatii caiet
de sarcini


-


-verificarea
montarii placilor
referentiale pentru
montaj, in cazul
pereerii cu placi
prefabricate din
beton

dupa montarea
placilor
referentiale
pentru montaj
seful punctului
de lucru
verificare
pentru fiecare
placasi pe
tronsoane de
lucru
procedura
tehnica de lucru-
-verificarea
montarii placilor de
beton (coliniaritate,
pozitie si marime
rosturi, planeitate )

in timpul
montarii si in
faze finale
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
verificare
pentru fiecare
placa si pe
tronsoane de
lucru
procedura
tehnica de lucru
condica de montaj
elemente
prefabricate

-verificarea
colmatarii rosturilor
dintre placi

dupa montarea
placilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare
tronson de
lucru
procedura
tehnica de lucru-

-verificarea
executiei
coronamentelor
(cofrare,betonare si
finisare dupa
betonare)
in timpul
executiei si in
faze finale
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verif.inainte si
dupa bet.pe
fiecare
tronson de
lucru
procedura
tehnica de lucru


-
P.C.C.V.I. PE PROCESE DE EXECUTIE LUCRARI
STRATURI DE FUNDATII LA DRUMURI

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.

EXECUTIA
LUCRARILOR
PREGATITOARE

-verificarea
pantelor
transversale, cotelor
in pr. picheti si a
planeitatii patului
drumului,
verificarea gradului
de compactare si a
capacitatii portante
dupa executia
completarilor
si finisarilor
seful punctului
de lucru,
respectiv seful
de santier,
resperesentant
ul clientului si
organul
Inspectiei in
Constructii
minim o
verificare pe
sector de
lucru
proiect de
executie,
caietele de
sarcini
proces verbal pe
faza determinanta si
lucrari ce devin
ascunse

-verificarea trasarii
marginilor fundatiei
si a materializarii
lor
dupa trasare si
materializare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
de lucru
proiect de
executie

-
2.

EXECUTIA
SUBSTRATURILOR
DE FUNDATII
a. Substrat izolatie
din nisip sau
geotextil-verificarea
modului de asezare
a gramezilor de
nisip
-verificarea
grosimii
uniformitatii
stratului dupa
imprastiere nisip

in timpul si
dupa executie
strat nisip
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
de lucru
caiet de sarcini,
procedura de
lucru-
-verificarea
umiditatii si a
modului de
compactare strat de
nisip

in timpul
executiei
laboratorul de
santier,
respectiv seful
de punct de
lucru
minim o
verificare la
200 mp. strat
buletin Proctor,
Instructiune de
lucru
buletin de analiza
-verificare grosime
strat compactat,
pante transversale,
uniformitate, cote
in ax. picheti
principali

dupa executie
substrat
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare la
1500 mp.
respectiv pe
fiecare sector
caiet sarcini,
proiect de
executie

proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunseACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
modului de
asternere geotextil,
suprapunerilor sau
cusaturilor

dupa asternere seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare sector
caiet de sarcini proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse
b. Substrat
anticapilar si
drenant din balast

-verificarea
modului de asezare
a gramezilor de
balast
-verificarea
grosimii
uniformitatii
stratului dupa
imprastiere balast
in timpul si
dupa executie
strat balast
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
de lucru
caiet de sarcini,
procedura de
lucru-
-verificare
umiditate balast in
strat

inaintea
inceperii
compactarii
laborator
santier
minim o
verificare
intr-un punct
la 200 mp.
strat
buletin Proctor buletin analiza-verificare grad de
compactare
dupa
compactare
substrat
laborator
santier
minim o
verificare
intr-un punct
la 1500 mp.
strat
buletin Proctor buletin analiza

-verificare grosime
strat compactat,
pante transversale,
uniformitate, cote
in ax.
dupa executie
substrat
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare la
1500 mp.
respectiv pe
fiecare sector
in pr. picheti
caiet de sarcini,
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunsec.
Strat termoizolant

-verificarea
modului de
asternere zgura,
grosimi si pante
laterale

in timpul si la
sfarsitul
asternerii
substrat
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
de lucru


-


-

-verificare
umiditate strat de
zgura
inaintea
inceperii
compactarii
laborator
santier
minim o
verificare
intr-un punct
la 200 mp.
strat
buletin Proctor buletin analiza

-verificare grad de
compactare
dupa
compactare
substrat
laborator
santier
minim o
verificare la
1500 mp.
suprafata
buletin Proctor buletin analiza

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare grosime
strat zgura
compactat, pante
transversale,
uniformitate, cote
in ax.

dupa executie
substrat
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare la
1500 mp.
respectiv pe
fiecare sector
caiet de sarcini,
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse
2.

EXECUTIE STRAT
DE FUNDATII

a. Strat de fundatii
din nisip si balast
stabilizat cu
ciment
-verificare distante
intre gramezi
material
in timpul
descarcarii din
autobasculante
seful de echipa minim o
verificare pe
sector de
lucru
procedura
tehnica de lucru

-


-verificarea
uniformitatii,
pantelor
transversale si
grosimii stratului
dupa imprastiere
material
in timpul si
dupa
imprastiere
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare pe
sector de
lucru
specificatii caiet
de sarcini-
-verificare
umiditate strat
asternut
inaintea
inceperii
compactarii
laborator
santier
minim intr-un
punct la 200
mp.strat
buletin Proctor buletin analiza


-verificarea
respectarii
tehnologiei de
compactare

in timpul
compactarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronson de
lucru
instructiune de
lucru

-
-verificare grad de
compactare si
capacitate portanta
dupa
compactare
strat
laborator
santier,
respectiv de
specialitate
autorizat
minim intr-un
punct la 1500
mp. strat
respectiv 25
ml. lungime
strat,
alternativ
buletin Proctor
specificatii caiet
de sarcini


buletine analiza-verificare grosime
strat fundatie
-verificare pante
transversale,
uniformitate, cote
in ax in principalii
picheti
dupa executie
strat fundatie
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare la
1500
mp.respectiv
pe fiecare
sector
caiet sarcini,
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse
b.
Strat fundatie din
piatra sparta srt
63-90


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea asezarii
gramezilor de piatra
sparta si a grosimii
dupa imprastiere

in timpul si
dupa asternere
in faza finala
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
de lucru
procedura de
lucru


-
-verificarea
inclestarii pietrei si
a compactarii prin
strivirea pietrei in
fata ruloului
compactor
in timpul si
dupa
compactare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
de lucru
instructiune de
lucru


-
-verificare grosime
strat fundatie, pante
transversale,
uniformitate cote in
ax. in principalii
picheti

dupa executie
strat fundatie
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare la
1500 mp.
respectiv pe
fiecare sector
caiet de sarcini,
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunsec. Strat de fundatie
din piatra sparta
in amestec
oprimal
-verificarea
modului de
asternere material
in strat (grosimi,
pante)
in timpul si
dupa asternere
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare pe
sectoare de
lucru
procedura
tehnica de lucru

-
-verificare
umiditate strat
asternut
inaintea
inceperii
compactarii
laborator
santier
minim o
verificare la
200 mp. strat
buletin Proctor buletin analiza


-verificarea
respectarii
tehnologiei de
compactare

in timpul
compactarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronson de
lucru
instructiune de
lucru


-
-verificare grad de
compactare
dupa
compactare
laborator
santier
minim o
verificare la
1500 mp.
strat
buletin Proctor


buletin analiza-verificare grosime
strat fundatie, pante
transversale,
uniformitate, cote
in ax. in principalii
picheti
dupa executie
strat fundatie
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare la
1500
mp.respectiv
pe fiecare
sector
caiet sarcini,
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse
d.
Strat fundatie din
blocaj de piatra
brutaACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
modului de asezare
a pietrei brute si a
umplerii golurilor
cu piatra sparta

in timpul si la
sfarsitul
asezarii
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare pe
sector de
lucru
procedura de
lucru


-
-verificare grosime
strat fundatie, pante
transversale,
uniformitate, cote
in ax. in principalii
picheti
dupa executie
strat fundatie
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare
intr-un punct
la 1500 mp.
strat,
respectiv pe
fiecare sector
caiet sarcini,
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse
P.C.C.V.I. PE PROCESE DE EXECUTIE LUCRARI
STRATURI DE BAZA LA DRUMURI DIN MIXTURI
BITUMINOASE CALDE


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.

EXECUTIA
LUCRARILOR
PREGATITOARE

-verificarea
pantelor
transversale si a
planeitatii stratului
de fundatie
in timpul si
dupa executia
tuturor
lucrarilor de
finisare strat
fundatie
seful punctului
de lucru,
respectiv seful
de santier si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
fiecare sector
de lucru
proiect de
executie
proces verbal de
lucrari ascunse
-verificarea trasarii
si materializarii
marginilor stratului
de baza

dupa trasare si
materializare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
de lucru
proiect de
executie


-
a. Executia strat
baza din macadam
sau piatra sparta
sort 63-90 mm
-verificarea asezarii
gramezilor din
piatra pe stratul de
fundatie
in timpul
bascularilor
seful de echipa permanent
cand se
lucreaza
procedura de
lucru

-
-verificarea
grosimii pantelor
transversale si
longitudinale strat
piatra
dupa
imprastiere,
inainte de
compactare
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
lucreaza
proiect de
executie


-


-verificarea
respectarii
tehnologiei de
compactare (numar
treceri, viteza,
etc.)si a inclestarii
pietrei

in timpul si
dupa executie
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza, pe
fiecare sector
de lucru
instructiune de
lucru-
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
modului de
impanare cu split si
a realizarii
compactarii in faza
finala, prin strivirea
pietrei sub
compactor

dupa impanare
cu split si
terminarea
compactarii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
instructiune de
lucru-
-verificare grosime
strat baz, pante
transversale,
uniformitate, cote
in ax.
dupa executie
strat de baza
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare la
1500 mp.
respectiv pe
fiecare sector
caiet sarcini,
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse
c.
Executie strat de
baza din beton de
ciment

-verificarea
modului de asezare
a longrinelor
(imbinari cote,
pante transversale
intre margini etc.)
in timpul si
dupa executie
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de santier
permanent in
timpul
executiei,
minim o
verificare pe
sector de
lucru
proiect executie


-


-verificarea
modului de
descarcare a
betonului si a
uniformitatii dupa
imprastiere
in timpul
executiei
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
lucreaza
instructiune de
lucru


-
-verificare bon
transport,
consistentei
betonului proaspat
si a rezistentelor
mecanice pe
corpuri de proba,
dupa 28 de zile
la primirea
fiecarui mijloc
de transport
respectiv in
timpul
executiei
stratului de
beton
seful punctului
de lucru,
laboratorul de
santier
verificare
consistenta si
preleveaza
corpuri proba,
laborator de
grad superior
realizeaza
incercari
mecanice
pentru fiecare
mijloc de
transport ,
respectiv un
set corpuri la
400 mp de
strat asternut
caiet de sarcini
sau STAS
183/96
grafic lucrabilitati
borderou prelevare
corpuri buletine de
analize


-verificarea
modului de tratare a
betonului dupa
asternere

imediat dupa
executie pentru
acoperire cu
umbrare si
timp de 10 zile
prin acoperire
cu nisip
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
tronson
respectiv
sector
executat
caiet de sarcini
si STAS
183/1996-

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
modului de
executie a rosturilor
transversale
dupa executie
rosturi
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare rost
caiet de sarcini
si STAS 183/96

-
-verificarea
modului de tratare a
partilor laterale ale
benzilor de beton
executate
dupa inlaturare
longrine
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare parte
laterala
caiet sarcini

-
d. Executia
straturilor de baza
din mixturi
bituminoase calde
-verificarea
modului de
amorsare a stratului
de fundatie cu
emisie cationica
inaintea
asternerii
mixturii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sectoare de
lucru
procedura
tehnica de lucru

--verificarea
temperaturilor
mixturii calde
inainte de
descarcare in
vibrofinisor,
compactare si
dupa
compactare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare mijloc
de transport si
sector supus
compactarii
procedura de
lucru
caiet cu temperaturi
fisa de control pe
flux de executie
-verificarea
modului de
asternere a mixturii
(grosime,
uniformitate pante
transversale si
longitudinale)
in timpul
asternerii
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
lucreaza
proiect de
executie
fisa de control pe
flux de executie


-verificarea
modului de
realizare a
compactarii (numar
treceri, viteza de
deplasare,
suprapunere treceri
etc. )

in timpul
compactarii
seful punctului
de lucru
permanent
cand se
lucreaza
instructiune de
lucru-
-verificarea
caracteristicilor
fizico-mecanice a
mixturii calde pe
corpuri de proba
(continut de bitum,
aspect
granulometric,
absortie apa,
stabilitate si fluaj,
rezistente mecanice
la compresiune, gr.s
in timpul
executiei
laboratorul de
santier extrage
corpuri de
proba,
laborator de
grad superior
executa
incercari
fizico-
mecanice
minim un set
de ferificari
pe un corp de
proba mixtura
calda extras la
200 To
mixtura
asternuta
caiet sarcini,
STAS 79790-97


proces verbal
prelevare corpuri de
proba buletine de
analizaACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificare cote in
ax, pante
transversale si
longitudinale,
suprafatare,
grosime in diferite
puncte

dupa realizarea
stratului de
baza
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare in
zonele
stabilite de
client
caiet de sarcini,
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ascunse
-verificarea
caracteristicilor
fizico-mecanice a
mixturii calde pe
corpuri de proba
(continut de bitum,
aspect
granulometric,
absorbtie apa,
stabilitate si fluaj,
rezistente mecanice
la compresiune,
greutate specifica)
dupa executia
stratului de
baza
laborator de
grad superior
extrage carote
si executa
incercari fizico
-mecanice
minim un set
de verificari
pe o carota
(placa 40*40
cm) extrasa la
3500 mp.
suprafata strat
baza
caiet sarcini
STAS 79790-97
proces verbal
prelevare carote
buletine de analiza

P.C.C.V.I. PE PROCESUL DE EXECUTIE IMBRACAMINTI
BITUMINOASE EXECUTATE LA CALD


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
REALIZAREA
LUCRARILOR DE
NIVELMENT A
SUPRAFETEI
STRATULUI
SUPORT
IMBRACAMINTE

-verificarea
modului de
pichetare in ax si
celelalte puncte,
specifice din
profilele
transversale
dupa
pichetarea si
materializarea
punctelor in
profilele
transversale
seful punctului
de lucru
minim o
verificare in
fiecare
sectiune, pe
sectoare de
lucru
profile
transversale si
longitudinale
din proiectul de
executie
caiet de trasare
-verificarea
modului de
realizare a
nivelmentului
(asezare aparat in
statie,citiri pe
mira,calcule, etc.)

in timpul
executarii
lucrarilor
seful de santier minim o
verificare prin
sondaj
procedura de
lucru-
-verificarea
modului de
intocmire a
planselor de lucru
(profile transversale
si longiudinale)
dupa primirea
planselor si
inainte de
executie
seful de santier minim o
verificare
pentru fiecare
plansa
prescriptii de
proiectare


-


2.

PREGATIREA
SUPRAFETEI
STRATULUI
SUPORT

-verificarea
modului de
completari si
corectare a pantelor
transversale, la
straturile de baza
din materiale
pietroase pana la 31
mm fractiuni piatra
dupa realizarea
lucrarilor te
completari si
corectari pante
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
sectoare
suprapuse
receptiei
caiet de sarcini,
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
modului de
colmatare a
fisurilor,
crapaturilor si
cavernelor la
straturile de baza
din mixturi
bituminoase vechi
si din beton de
ciment

dupa
terminarea
lucrarilor de
colmatare
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare pe
sectoarele
supuse
receptiei
caiet de sarcini,
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse
-verificarea
modului de
amorsare a stratului
de baza, sau a
stratului de legatura
dupa amorsare seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sectoarele de
lucru
procedura de
lucru


-
3.
ASTERNEREA
STRATURILOR DIN
MIXTURI
BITUMINOASE
CALDE
a. Trasarea axului si
marginilor
imbracamintii-verificarea
modului de marcare
prin semne, a
axului si marginilor
(pozitionare pe
ax,distante intre
semnele de la
marginea benzii)
dupa
terminarea
lucrarilor de
trasare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare in
pichetii
principali pe
sectoare de
lucru
profile
transversale din
proiectele de
executie-
b.


Marcarea cotelor
de referinta
dupa
terminarea
lucrarilor de
marcare
respectiv de
montare sarma
palpator (dupa
caz )
seful punctului
de lucru
verificare in
pichetii
principali
profile
transversale
proiect executie
si de lucru, dupa
nivelment-


c.
Asezarea vibro-
finisorului in
pozitia de lucru


-verificarea asezarii
distantierilor sub
grinda utilajului si
panta transversala a
acesteia
inainte de a se
pune in
miscare
utilajul
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
minim o
verificare in
fiecare
situatie
specifica
procedura de
lucru
-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
modului de
executie a rostului
transversal
tehnologic ( taiere,
amorsare etc.)

dupa executia
rostului
seful pct. de
lucru si de
echipa
minim o
verificare pe
fiecare rost
procedura de
lucru-
-verificarea asezarii
grinzii
vibrofinisorului pe
rost si a modului de
incalzire a mixturii
din zona rostului
prin acest dispozitiv
dupa asezare
grinda pe rost
si inceperea
incalzirii
seful de echipa
si mecanic
utilaj
minim o
verificare la
fiecare rost
procedura
tehnica de lucru-
d.
Transportul
mixturii
bituminoase calde
-verificarea benelor
autobasculantelor
(curatenie, prelate,
etc.)

la sosirea si
descarcarea
mixturii calde
seful pct. de
lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
autobasculant
a
instructiune de
lucru


-


e. Asternerea
mixturii
bituminoase calde
in strat

-verificarea
temperaturii
mixturii calde
la sosirea
mijlocului de
transport
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
pentru fiecare
mijloc de
transport
caiet de sarcini,
STAS 174/2-
1997
caiet cu temperaturi,
fisa tehnologica de
lucru


-verificarea
modului de
directionare a
utilajului de
asternere pe
semnele de pe
suprafata suport si a
modului de
realizare previbrarii
prin grinda
utilajului

in timpul
desfasurarii
procesului de
asternere
efectiva
seful punctului
de lucru si
mecanicul
utilajului
permanent
cand utilajul
functioneaza
in timpul
asternerii
instructiune de
lucru


-
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
planeitatii,
omogenitatii,
pantelor
transversale si
grosimii stratului de
mixtura
necompactat,
rezultat in urma
utilajului de
asternere

in timpul
desfasurarii
procesului de
asternere
efectiva
seful de
echipa, seful
punctului de
lucru,
mecanicul
utilajului
verificare
permanenta
cand se
lucreaza:pant
e in pichetii
principali ,
grosime
minima la 6
ml strat
asternut
caiet de sarcini,
profile
transversale
fisa tehnologica pe
flux de executie
-verificarea
temperaturii
mixturii in zona
snecului
vibrofinisorului
in perioada de
stationare a
utilajului si
asteptarea
mixturii
seful punctului
de lucru
minim o
verificare
dupa fiecare 5
minute
instructiune de
lucru
caietul de
temperaturi


-verificarea
modului de
executie a rosturilor
longitudinale
(taiere, amorsare)

inaintea
asternerii
mixturii pe
stratul alaturat
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sectoare de
lucru aflate in
fata utilajului
procedura de
lucru


-
-verificarea calitatii
mixturii calde
:compozitie,
stabilitate fluaj,
permeabiliate
greutate specifica,
rezistente
mecanice, absortie,
pe corpuri de proba
realizate in
laborator
in timpul
asternerii prin
extragere de
corpuri proba
mixtura calda
laborator de
santier extrage
probe laborator
de grad
superior
autorizat
realizeaza
incercarile
fizico-
mecanice
minim o
verificare pe
o proba la
200 mc.
mixtura
asternuta
caiet de sarcini
STAS 174/2-
1997
proces de prelevare
buletin de analiza


4.
COMPACTAREA
STRATURILOR DIN
MIXTURI
BITUMINOASE
CALDE

-verificarea
temperaturii
mixturii calde in
strat asternut
inainte si dupa
compactare
seful pct. de
lucru
minim o
verificare pe
fiecare sector
pe care se
lucreaza
caiet de sarcini,
STAS 174/2-
1997
caiet temperaturi,
fisa de control pe
flux tehnic


-verificarea
tehnologiei de
compactare (numar
de treceri,
suprapunere,
compactare pe
rosturi, ordinea
trecerilor etc.)

in timpul
desfasurarii
procesului de
compactare
seful de
echipa, seful
pct. de lucru,
mecanicul
utilajului
compactor
permanent
cand se
compacteaza
instructiune de
lucru
fisa de control pe
flux tehnologic

ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
denivelarilor pe
suprafata, pante
transversale, cote in
ax, grosime in strat

la receptie in
vederea
introducerii in
exploatare
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare la
200 mp.
suprafata,
respectiv in
fiecare pichet
important
proiect de
executie, caiet
de sarcini
proces verbal de
receptie preliminara
verificarea
caracteristicilor
fizico-mecanice a
imbracamintii
asfaltice
:grosime,aderenta,
compozitie,
greutate specifica,
absortie, stabilitate,
fluaj, rezistente
mecanice, umflare
libera, prin
extragere de carote
dupa 28 zile de
la darea in
exploatare
laborator de
specialitate
autorizat
minim o
verificare pe
o carota
extrasa la 400
mp. strat de
imbracaminte
executata
caiet de sarcini
STAS 174/2-
1997
buletin de analiza

P.C.C.V.I. PE PROCESUL DE EXECUTIE IMBRACAMINTI
RUTIERE DIN BETON RUTIER DE CIMENT


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.
PREGATIREA
STRATULUI
SUPORT
IMBRACAMINTE

-verificarea
pantelor
transversale,
denivelarilor si
dimensiunilor
geometrice la
fundatii noi din
materiale granulare
stabilizate mecanic
sau cu lianti
minerali
dupa realizarea
tuturor
corectiilor de
panta si
suprafata,
inaintea
asternerii
imbracamintii
seful de santier
impreuna cu
reprezentantul
clietului
verificare in
pichetii
principali si
in toate
zonele
preferate de
client
proiect de
executie si caiet
de sarcini
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse
-verificare mod de
colmatare, fisuri,
crapaturi, caverne,
mod de curatire, la
imbracaminti din
betoane de ciment
sau asfaltice
considerate ca
straturi de fundatie

dupa realizarea
tuturor
corectiilor de
panta si
suprafata,
inaintea
asternerii
imbracamintii
seful de santier
impreuna cu
reprezentantul
clientului
verificare in
pichetii
principali si
in toate
zonele
preferate de
client
proiect de
executie si caiet
de sarcini
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse2.

MONTAREA
LONGRINELOR

-verificarea
modului de trasare
a axului drumului si
a modului de batere
a cupoanelor de
metal
-verificarea cotelor
si a modului de
intindere a sforii de
marcare a cotelor
pe cupoane
dupa
terminarea
lucrarilor de
trasare batere
cupoane,
marcare cote si
intindere
sarma sau
sfoara de
trasare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sectoare
terminate
proiectul de
executie,
procedura
tehnica de
executie
-
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea asezarii
longrinelor la
nivelul sforii de
marcare a cotei sup.
a imbracamintii,
pante transversale
intre sirurile de
longrine
-verificarea
modului de fixare a
longrinelor in
stratul de beton
in timpul si
dupa montarea
longrinelor
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent in
timpul
montajului si
pe sectoare
dupa montaj
proiect de
executie, caiet
sarcini

-
3.
EXECUTIA
POLITURII DE
NISIP

-verificarea
grosimii si
uniformitatii
stratului de nisip

dupa asternere
si in timpul
betonarii
stratului de
imbracaminte
rutiera
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronsoane
pregatite in
fata utilajelor
de imrastiere
si vibrare
finisare beton
rutier
caiet de sarcini,


-
-verificare cote si
pante transversale,
siruri de longrine,
dimensiuni
geometrice banda
de lucru, verificare
strat politura de
nisip
inaintea
inceperii
asternerii
stratului de
beton
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
o verificare in
pichetii
principali si
in zonele
indicate de
client
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse


4.

ASTERNEREA
IMBRACAMINTII
RUTIERE

a. Asezarea
utilajelor pe
pozitia de lucru


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
modului de asezare
a utilajelor pe
sinele de rulare a
longrinelor
-verificarea
pozitionarii grinzii
vibratoare si a
lopetii mecanice
fata de marginile
sup. ale longrinelor
-verificarea
modului de gresare
a utilajelor si a
functionarii in gol

dupa asezarea
in pozitia de
lucru la
inceputul
lucrarilor si la
inceperea
fiecarei zile de
lucru
seful punctului
de lucru
impreuna cu
mecanicii de
utilaje
minim o
verificare pt.
fiecare utilaj
in parte
instructiuni
tehnice de
functionare si
intretinere


-
b. Transportul
betonului rutier

-verificarea
timpului de
executie (Te)

la inceputul
lucrarilor, la
primul
transport de
beton si cand
intervin
schimbari
tehnico-
organizatorice
in fabricarea si
transportul
betonului
seful punctului
de lucru
minim o
verificare la
inceputul
lucrarilor si o
verificare in
cazul
schimbarilor
tehnico-
organizatorice
buletin de
analiza priza de
ciment
proces verbal de
constatare-verificarea bonului
de transport beton
pe parcursul
transportului la
lucrare
seful punctului
de lucru
o verificare
pentru fiecare
transport
instructiune
tehnica
-


c.
Asezarea in strat a
betonului rutier


-verificarea
descarcarii in
gramezi a
betonului, marime
si distante dinre ele
in timpul
descarcarii
betonului
seful de echipa verificare
permanenta
cand se
descarca
beton
procedura de
lucru


-


-verificarea
imprastierii si
asezarii betonului
in strat, verificarea
grosimii si
uniformitatii

in timpul
executiei
stratului de
beton proaspat
seful de echipa
si mecanicul
de pe lopata
mecanica
verificare
permanenta
cand se
lucreaza
procedura de
lucru


-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
consistentei,
temperaturii si
compozitiei
granulometrice a
betonului proaspat

in timpul
executiei
stratului de
beton proaspat
laboratorul de
santier
o verificare la
30 mc.
pt.consistenta,
doua
determinari
pe zi pentru
temperatura,
o determinare
la 3 zile
pentru
granulometrie
caiet de
sarcininormativ
C 22/86
grafic tasari beton
caiet temperaturi
buletin de analiza
-verificare
rezistente mecanice
la 28 zile pe corpuri
prismatice realizate
din betonul folosit
in executie
in timpul
executiei
laborator
santier
preleveaza si
executa
corpuri de
proba,
laborator de gr.
sup. realizeaza
incercari
mecanice
o incarcare pe
o serie de
doua probe la
1250 mp strat
de
imbracaminte
asternuta
caiet sarcini
normativ
C 22/86
borderouri de
prelevare probe
buletine de incercari
mecanice
-verificare
rezistente la
gelivitate dupa 90
de zile, pe corpuri
de proba cubice
extrase din betonul
rutier, fabricat in
statia de betonare

la inceputul
lucrarilor
laborator
santier
preleveaza si
executa
corpuri de
proba,
laborator de gr.
sup. face
incercari
gelivitate
o incercare pe
o serie de
probe la
inceputul
lucrarilor
normativ
C 22/86
borderouri de
prelevare probe
buletine pe incercari
de gelivitate4.

VIBRAREA SI
FINISAREA
BETONULUI
RUTIER-verificarea
parametrilor de
vibrare a grinzii
vibratoare de pe
vibrofinisor
in fiecare zi
inaintea
inceperii
lucrului
seful punctului
de lucru si
mecanicul
utilajului
minim o
verificare
instructiune de
folosire


-
-verificarea
modului de
compactare la
marginile
imbracamintii
in timpul
executiei
seful de echipa
si seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
realizeaza
procedura
tehnica de lucru


-


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
modului de finisare,
uniformitate,
planeitate pante
transversale,
striatiuni, pe
suprafata stratului
de beton finisat

dupa executie
imbracaminte
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
pe portiuni de
imbracaminte
terminate, in
spatele
vibrofinisorul
ui
procedura de
lucru-
5.
TRATAREA
IMBRACAMINTII
DUPA EXECUTIE

-verificarea
concordantei intre
perioada de timp ce
se acopera cu
umbrare betonul
proaspat si perioada
de timp pana la
inceputul prizei
betonului

la inceputul si
pe parcursul
desfasurarii
executiei
seful punctului
de lucru
minim o
verificare la
inceput si pe
parcursul
executiei
zilnic
procedura
tehnica de lucru
-
-verificarea
stratului de nisip
protectie
(uniformitate
grosime, umiditate)

in fiecare zi
timp de 10 zile
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
zi
procedura
tehnica de lucru

--verificarea
peliculei de
protectie beton
(unifomitate
grosime)
dupa executie
protectie
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sectoare
protejate
procedura
tehnica de lucru

-

6.

DEMONTAREA
LONGRINELOR

-verificarea
modului de
decofrare si
inlaturare a
longrinelor, in
scopul protejarii
muchiilor

in timpul si
dupa decofrare
seful de echipa
respectiv seful
punctului de
lucru
permanent
cand se
decofreaza si
dupa
decofrare
procedura
tehnica de lucru

7.

EXECUTIA
ROSTURILOR
ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
pozitionarii, taierii,
adancimii si
umplerii cu bitum a
rosturilor de
contractie
dupa executia
a 3 sau 4
rosturi la
inceput si pe
parcursul
executiei pe
sectoare
executate
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare rost
caiet de sarcini
STAS 183/96-
-verificarea
dimensiunilor
geometrice a
dulapurilor folositi
la executia
rosturilor de
dilatatie
inainte de a fi
introduse in
lucrare
seful punctului
de lucru
verificare
bucata cu
bucata
STAS 183/96


-
-verificarea
pozitionarii
dulapurilor in
timpul executiei
rosturilor de
dilatatie si a
marcarii pozitiei pe
imbracaminte
in timpul
executiei
rosturilor si in
faze finale
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de echipa
permanent
cand se
lucreaza si
minim o
verificare in
faze finale
STAS 183/1996


-


-verificarea
modului de taiere a
rosturilor de
dilatatie si a
umperii cu mastic
bituminos
in timpul
executiei si in
faze finale
seful punctului
de lucru
respectiv seful
de echipa
verificare
permanenta
cand se
lucreaza, o
verificare in
faze finale
procedura
tehnica de lucru


-


-verificare
dimensiuni
geometrice si
pozitionare ancore
pentru armarea
rosturilor de contact

in timpul
imprastierii
betonului
rutier
seful de echipa verificare
permanenta
procedura de
lucru-
-verificarea
modului de
indreptare ancore si
acoperire cu
pelicula de bitum
fata rost
in timpul
executiei
benzii
cmplementare
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
sectoare de
lucru
procedura de
lucru


-


-verif. dimensiuni
geometrice (latimi,
pante, grosimi la
margini )denivelari
in sens transversal
si longiudinal,
pozitionare rosturi
transversale, cote in
ax in principalii
picheti
dupa
terminarea
lucrarilor in
vederea
receptiei
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
verificari in
pichetii
principali si
in zonele
solicitate de
client
proiect de
executie caiet
sarcini
prces verbal de
receptie preliminaraACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
rezistentelor
betonului rutier pe
carote cilindrice
extrase din
imbracaminte
dupa
introducerea in
exploatare a
imbracamintii
laborator de
specialitate
autorizat
minim o
verificare pe
doua carote
extrase dintr-
un Km de
banda
STAS 183/1996 buletin de analiza
P.C.C.V.I. PE PROCESELE DE EXECUTIE ACOSTAMENTE
SI MONTAJ PARAPET METALIC DIRECTIONAL


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

1.

PREGATIREA
STRATULUI
SUPORT
ACOSTAMENTE-verificarea
pantelor
transversale si a
suprafatarii
dupa executia
lucrarilor de
completare si
finisari
seful de santier
impreuna cu
reprezentantii
clientului si
Inspectiei in
Constructii
minim o
verificare in
principalii
picheti
proiect de
executie
proces verbal
receptie pe faza si
lucrari ce devin
ascunse
2.

EXECUTIA
SISTEMELOR DE
DRENARE STRAT
FUNDATIE
-verificarea
grosimii si
uniformitatii
stratului drenant de
nisip sub
acostament
dupa executie
strat drenant
seful de santier
impreuna cu
reprezentantii
clientului
minim o
verificare
intr-un punct
la 1500 mp.
strat
specificatii caiet
de sarcini
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse


verificarea
pozitionarii,
dimensiunilor
geometrice si
umplerii cu
material drenant, al
drenurilor sub
acostament

dupa executia
drenurilor
seful de santier
impreuna cu
reprezentantul
clientului
verificare pe
fiecare dren
specificatii caiet
sarcini
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse

3.
EXECUTIA
UMPLUTURII CU
PAMANT IN
CORPUL
ACOSTAMENTULUI
-verificarea marimii
si distantelor dintre
gramezile cu
pamant

dupa basculari
pe acostamente
seful de echipa
terasamente
permanent
cand se
lucreaza
procedura de
lucru


-ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
tehnologiei de
compactare (numar
treceri, suprapuneri,
etc.)cand se
folosesc cilindrii
compactori sau
timp de compactare
pentru placi
vibrante
in timpul
compactarii si
in faze finale
seful de echipa
respectiv de
punct de lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si o
verificare in
faze finale pe
tronsoane
compactate
instructiune de
lucru
-
-verificarea
umiditatii
pamantului
inainte de
compactare
laboratorul de
santier
o verificare la
250 mp. strat
buletin Proctor buletin de analiza
-verificare grad de
compactare

dupa
compactare
laboratorul de
santier
minim o
verificare la
200 ml
acostament
buletin Proctor buletin de analiza


-verificare pante
transversale,
uniformitate
suprafete, nivel fata
de imbracaminte
rutiera
dupa executia
lucrarilor de
umpluturi
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare p
tronsoane
stabilite de
comun acord
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse


3.

ASTERNERE
PAMANT VEGETAL-verificarea
suprafatarii si
uniformitatii
dupa
asternerea
pamantului
vegetal
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronsoane de
200 ml strat
de acostament
specificatii caiet
sarcini


-


4.
TRASAREA
GROPILOR PENTRU
STALPII DE
PARAPET


-verificarea trasarii
si materializarii
pichetilor principali
in axul drumului in
special a marcarii
axului drumului in
curbe
dupa trasarea
intregului
sector


seful punctului
de lucru


verificare in
fiecare pichet,
in mod
deosbit in
curbe

proiect de
executie

-

-verificarea
modului de trasare
a pichetilor din ax
drum pe
acostamente
dupa trasarea
intregului
sector
seful punctului
de lucru
verificare
pentru fiecare
pichet, in mod
deosebit in
curbe


--


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
tehnologiei de
compactare (numar
treceri, suprapuneri,
etc.)cand se
folosesc cilindrii
compactori sau
timp de compactare
pentru placi
vibrante
in timpul
compactarii si
in faze finale
seful de echipa
respectiv de
punct de lucru
verificare
permanenta
cand se
lucreaza si o
verificare in
faze finale pe
tronsoane
compactate
instructiune de
lucru
-
-verificarea
umiditatii
pamantului
inainte de
compactare
laboratorul de
santier
o verificare la
250 mp. strat
buletin Proctor buletin de analiza
-verificare grad de
compactare

dupa
compactare
laboratorul de
santier
minim o
verificare la
200 ml
acostament
buletin Proctor buletin de analiza


-verificare pante
transversale,
uniformitate
suprafete, nivel fata
de imbracaminte
rutiera
dupa executia
lucrarilor de
umpluturi
seful de santier
si
reprezentantul
clientului
minim o
verificare p
tronsoane
stabilite de
comun acord
proiect de
executie
proces verbal pentru
lucrari ce devin
ascunse


3.

ASTERNERE
PAMANT VEGETAL-verificarea
suprafatarii si
uniformitatii
dupa
asternerea
pamantului
vegetal
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
tronsoane de
200 ml strat
de acostament
specificatii caiet
sarcini


-


4.
TRASAREA
GROPILOR PENTRU
STALPII DE
PARAPET


-verificarea trasarii
si materializarii
pichetilor principali
in axul drumului in
special a marcarii
axului drumului in
curbe
dupa trasarea
intregului
sector


seful punctului
de lucru


verificare in
fiecare pichet,
in mod
deosbit in
curbe

proiect de
executie

-

-verificarea
modului de trasare
a pichetilor din ax
drum pe
acostamente
dupa trasarea
intregului
sector
seful punctului
de lucru
verificare
pentru fiecare
pichet, in mod
deosebit in
curbe


--


ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea trasarii
centrelor gropilor
pentru montare
stalpi parapet
metalic
dupa trasarea
intregului
sector
seful punctului
de lucru
verificare
pentru fiecare
groapa
procedura de
lucru


-


5.

SAPAREA
GROPILOR

-verificarea
dimensiunilor si
finisarii gropilor

dupa executia
gropilor
seful punctului
de lucru
verificare
pentru fiecare
groapa
specificatii caiet
de sarcni

-

6.
MONTAREA
STALPILOR DE
PARAPET

-verificarea
pozitionarii
stalpilor de
referinta, in plan
longitudinal si
perpendicular
drumului

dupa montaj si
solidarizare
seful punctului
de lucru
verificare pe
fiecare stalp
de referinta
proiect de
executie-
-verificarea
modului de montaj
a sarmei de
pozitionare a
panourilor de
parapeti, verificarea
formei acesteia in
peisajul drumului
dupa montare seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
zona unde
este montata
sarma
-
-


7.
MONTAREA
PANOURILOR DE
PARAPET METALIC

-verificarea
panourilor de
parapet(asamblare,
strangere suruburi)
dupa montare

seful de echipa
montatori

o verificare pe
fiecare panou
instructiune de
lucru-verificarea
montarii panourilor
(asezare la pozitie
la nivelul sarmei de
directie si cota,
sprijinire,
solidarizare stalpi)
in timpul
montajuluisi
dupa montare
pe intregul
sector
seful de echipa
montatori,
respectiv seful
punctului de
lucru
verificare
pentru fiecare
parapet la
montaj si
minim o
verificare pe
sector final
procedura
tehnica de lucru
-ACTIUNE C.C.V.I.
FLUX EXECUTIE

CAND SE
REALIZEAZA

CINE
REALIZEAZA

FRECVENTA

SISTEM
REFERENTIAL

INREGISTRARE

-verificarea
montarii definitive
a stalpilor in gauri,
cu piatra sparta
dupa montare seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
stalp
procedura de
lucru

-
- verificarea
montarii panourilor
de la capetele
sectorului
(solidarizare
stalpi,executie
dispozitiv monolit
de beton)
in timpul
montajului,
respectiv la
sfarsit
seful de echipa
montatori
respectiv seful
punctului de
lucru
verificare
pentru fiecare
panou
specificatii caiet
de sarcini-
-verificarea fixarii
si strangerii tuturor
suruburilor
dupa
finalizarea
lucrarilor
seful punctului
de lucru
minim o
verificare pe
fiecare panou
instructiune de
lucru

-

-verificarea vopsirii
parapetului metalic
(uniformitate si
culoare )
dupa vopsirea
parapetului
seful punctului
de lucru
minim o
verificarepe
fiecare panou
instructiune de
lucru


-