Sunteți pe pagina 1din 9

SMC METODOLOGII DE EXECUTIE Executie noduri rutiere si conexiuni

Contract nr: Proiect:

Cod: PEX 16

EXECUTIE NODURI RUTIERE SI CONEXIUNI Cod : PEX 16

Proiect: Sectiune:

ED/REV

DATA

ELABORAT DE

VERIFICAT

DE

APROBAT

DE

OBS.

1/0

RTE

Responsabil Asigurarea Calitatii

P ro j ect M a na g er

Editie/ 0

Revizie / 1

Data:

1/9

SMC METODOLOGII DE EXECUTIE Executie noduri rutiere si conexiuni


Contract nr: Proiect:

Cod: PEX 16

CUPRINS

1. DOMENIU ................................................................................................................................ 3 2. DOCUMENTE DE REFERIN ............................................................................................... 3 3. LISTA PERSONAL SI RESPONSABILITATI ........................................................................... 3


3.1. 3.2. LISTA PERSONAL ........................................................................................................................................ 3 RESPONSABILITATI .................................................................................................................................... 3

4. LISTA DE ECHIPAMENTE ...................................................................................................... 4 5. ORDINEA DE EXECUTIE ........................................................................................................ 4 6. EXECUTIE ............................................................................................................................... 4 6.1 Operatii pregatitoare si conditii prealabile ................................................................................ 4
6.1.1 Pichetajul lucrarilor ......................................................................................................................................... 4 6.1.2.Conditii prealabile ........................................................................................................................................... 4 6.1.3 Semnalizarea zonei de lucru ..................................................................................................................... 5

6.2 Derulare Proces ...................................................................................................................... 5


6.2.1 Lucrari pregatitoare ........................................................................................................................................ 5 6.2.2 Executia lucrarilor de terasamente...............................................................................................................5 6.2.3 Fundatii din balast........................................................................................................................................6 6.2.4 Executia straturilor rutiere de piatra sparta ( amestec optimal )...................................................................6 6.2.5 Executia mixturilor asfaltice..........................................................................................................................6 6.2.6 Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata..........................................................................7 6.2.7 Prescriptii de semnalizare orizontala si verticala............................................................................7

7. SANATATE SI SECURITATE .................................................................................................. 8

Editie/ 0

Revizie / 1

Data:

2/9

SMC METODOLOGII DE EXECUTIE Executie noduri rutiere si conexiuni


Contract nr: Proiect:

Cod: PEX 16

1. DOMENIU Prezenta Metodologie de executie precizeaza actiunile, fazele tehnologice, utilajele si materialele folosite la realizarea executiei de noduri rutiere si conexiunile cu sectoarele invecinate . 2. DOCUMENTE DE REFERIN Specificatii tehnice proiect Proiectul de executie, cu detaliile de executie aferente. Caietele de sarcini ale lucrarii. Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea n constructii. C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente. C 16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructie si instalatiilor aferente. STAS 863-85 Prescriptii de proiectare a elementelor geometrice ale traseelor. Normative de protectia muncii 3.LISTA PERSONAL SI RESPONSABILITATI LISTA PERSONAL La un punct de lucru, personalul va fi compus din: Maistru de santier Operatori utilaje calificati Soferi camion Muncitori necalificati Echipa mecanica si electrica de intretinere Controlor de calitate RTE Echipa topografica Echipa laborator RESPONSABILITATI

3.1.

3.2.

Maistrul de santier este responsabil de organizarea operatiunilor legate de lucrarile de terasamente, aplicarea corecta a prezentei Metodologii de executie si a documentatiei Proiectului tehnic si elaborarea evidentelor de calitate aferente activitatilor de lucru; aceste documentatii si prezenta Metodologie de executie se afla la dispozitia sa. Responsabilul cu controlul calitatii (CQ) urmareste aplicarea corecta a prezentei ME, a Proiectului de executie, elaborarea corecta a inregistrarilor si evidentelor de calitate. Responsabilul tehnic cu executia (RTE) este responsabil de verificarea conformitatii Proiectului cu Normele tehnice, a conformitatii lucrarilor executate cu proiectul, a conformitatii subcontractorilor si activitatilor acestora cu cerintele contractuale si semnalizeaza orice neconformitate. Departamentul mecanic este responsabil de asigurarea si buna functionare a utilajelor existente pe teren (buldozere, excavatoare, compactoare, etc.), necesare executarii terasamentelor.

Editie/ 0

Revizie / 1

Data:

3/9

SMC METODOLOGII DE EXECUTIE Executie noduri rutiere si conexiuni


Contract nr: Proiect:

Cod: PEX 16

Laboratorul de santier este responsabil de prelevarea de probe, testarea si verificarea materialelor de constructie, inregistrarea corecta a evidentelor de calitate in documentele de laborator, intocmirea registrelor impuse de lucrarile executate, inainte si dupa executarea lucrarilor, precum si transmiterea acestora in timp util la persoanele interesate (in timpul testului de clasificare a solului, se stabileste grosimea stratului vegetal). Departamentul topografic este responsabil de pichetarea si trasarea corecta a terasamentelor si de verificarea conformitatii cotelor obtinute cu cele proiectate.

4.LISTA DE ECHIPAMENTE Prezentam lista echipamentelor pe care le utilizam pe santier la un punct de lucru: Excavatoare Buldozer Greder Cilindru compactor Camioane Autocisterna cu dispozitive de stropire (pentru drumuri) Atelier mecanic si electric de intretinere, daca este nevoie Echipament topografic Laborator mobil

5.ORDINEA DE EXECUTIE Lucrari pregatitoare Executia lucrarilor de terasamente Fundatii din balast Executia straturilor rutiere de piatra sparta ( amestec optimal ) Executia mixturilor asfaltice Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata Prescriptii de semnalizare orizontala si verticala 6. EXECUTIE 6.1 Operatii pregatitoare si conditii prealabile 6.1.1 Pichetajul lucrarilor Pichetajul se efectueaza prin grija executantului, materializand pe teren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin borne de beton in afara amprizei. Odata cu definitivarea pichetajului, in afara de axa drumului, executantul va matrerializa prin tarusi si sabloane urmatoarele : - axul bretelelor; - axele conexiunilor; Odata cu pichetajul se vor identifica si toate instalatiile subterane si aeriene, electrice, de telecomunicatii sau de alta natura, aflate in ampriza lucrarilor in vederea mutarii sau protejarii acestora. 6.1.2.Conditii prealabile Inainte de inceperea lucrarilor de infrastructura, trebuiesc asigurate urmatoarele : Asigurarea ca la punctul lucru se gasesc detaliile de executie precum si prezenta procedura.

Editie/ 0

Revizie / 1

Data:

4/9

SMC METODOLOGII DE EXECUTIE Executie noduri rutiere si conexiuni


Contract nr: Proiect:

Cod: PEX 16

Personalul punctului de lucru este instruit in scopul insusirii proiectelor de executie, caietelor de sarcini, standardelor, a modului de folosire a utilajelor specifice acestui gen de lucrari si a prevederilor prezentei proceduri tehnice de executie. Asigurarea pe santier a materialelor, utilajelor, sculelor si uneltelor necesare executarii lucrarior Existenta formularelor pentru inregistrarile de calitate care sunt solicitate de caietele de sarcini si Inspectia in Constructii. Existenta formularelor pentru comenzi, respectiv transporturi de materiale ( bonuri de comanda, bonuri de transport). Existenta inregistrarilor de calitate pentru fiecare faza, respectiv procesele verbale de lucrari ascunse. Proiectul de executie cu detalii de executie ; Prezenta tehnologie de executie, insusita de intreg personalul ; Scule, dispozitive, utilaje necesare ; Proces verbal de trasare si trasarea proprizisa ;

6.1.3 Semnalizarea zonei de lucru Zona de lucru va fi acoperita cu semnalizare conform Trafic Management care a fost in prealabil aprobat si acceptat de catre autoritatile competente si consultanta . 6.2 Derulare Proces Fazele de executie sunt urmatoarele : 6.2.1 Lucrari pregatitoare 6.2.2 Executia lucrarilor de terasamente 6.2.3 Fundatii din balast 6.2.4 Executia straturilor rutiere de piatra sparta ( amestec optimal ) 6.2.5 Executia mixturilor asfaltice 6.2.6 Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata 6.2.7 Prescriptii de semnalizare orizontala si verticala 6.2.1 Lucrari pregatitoare Definirea amplasamentului si identificarea elementelor ; Asigurarea accesului la lucrare ; Pregatirea platformei de lucru (acolo unde nu se lucreaza pe carosabil , rampe de acces) ; Asanarea zonei si drenarea apelor de suprafata si subterane , existente. Protejarea utilitatilor din zona ; 6.2.2 Executia lucrarilor de terasamente

Respectarea caietului de sarcini si a conditiilor tehnice ce trebuie sa fie indeplinite la executarea debleelor, rambleelor, transporturilor, compactarea, nivelarea si finisarea lucrarilor, controlul calitatii si conditiile de receptie. La executarea terasamentelor se respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare, precum si procedura tehnica de executie PORR cod : MSI-01 Tinerea sub control a conditiilor de executare a terasamentelor, cu rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor. 6.2.3 Fundatii din balast

Editie/ 0

Revizie / 1

Data:

5/9

SMC METODOLOGII DE EXECUTIE Executie noduri rutiere si conexiuni


Contract nr: Proiect:

Cod: PEX 16

Executia si receptia straturilor de fundatie din balast la sistemele rutiere ale drumurilor publice , cuprinde conditii tehnice care trebuie sa fie indeplinite de materialul folosit si stratul de fundatie realizat. Straturile de fundatie din balast se realizeaza conform profilelor transversale tip , conform STAS 6400-84. Detaliile de executie si conditiile tehnice pentru ballast sunt decrise in procedura tehnica de executie PORR cod : MSI-02 Aceasta se refera atat la sectoarele cu casete de largiri, cat si la sectoarele cu sisteme rutiere noi pe toata latimea carosabilului. Se va asigura efectuarea incercarilor de laborator prin determinari in laboratorele proprii sau prin colaborare cu un laborator un autorizat. 6.2.4 Executia straturilor rutiere de piatra sparta ( amestec optimal ) Conditiile tehnice impuse pentru realizarea acestor straturi rutiere sunt prevazute in SR 662 , SR 667, respectiv STAS 6400, conditii ce trebuie indeplinite de materialele folosite din stratul de fundatie superior din piatra sparta amestec optimal executat. Pentru stratul de piatra sparta amestec optimal 0-63 se utilizeaza urmatoarele agregate : - piatra sparta amestec optimal 0-63 mm - nisip granulos sau savura 0-8 mm ca material de protectie. Agregatele trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile in contact cu aerul, apa sau la inghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. Agregatele naturale folosite la executia straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate indicate in stasurile mentionate , acestea nu vor contine corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale), sau elemente alterate. La executarea acestor straturi rutiere se aplica prevederile din standardele si normativele in vigoare, precum si procedura tehnica de executie PORR cod : MSI-08 6.2.5 Executia mixturilor asfaltice . Imbracamintile bituminoase sunt de tipul betoanelor asfaltice cilindrate, executate la cald, fiind alcatuite din 2 -3 straturi conform SR 174-1/2009: Tipurile de mixtura asfaltica se stabilesc in functie de clasa tehnica a drumului sau categoria tehnica a strazii si se clasifica in functie de granula maxima a agregatelor si de compozitia amestecului. Tipurile uzuale de mixturi asfaltice pentru stratul de uzura sunt : - MASF8, MASF16 mixtura asfaltica stabilizata cu fibre - MASF 16m ; BA16m mixturi asfaltice cu fibre si bitum modificat ; beton asfaltic bogat in criblura cu bitum modificat - BAR16, BAR16a, BAR16m beton asfaltic rugos - BA8a, BA16a, BA25a beton asfaltic bogat in criblura cu bitum aditivat - BA8, BA16, BA25 beton asfaltic bogat in criblura - BAPC16, BAPC16a beton asfaltic cu pieris concasat

Tipurile uzuale de mixturi asfaltice pentru stratul de legatura sunt :

Editie/ 0

Revizie / 1

Data:

6/9

SMC METODOLOGII DE EXECUTIE Executie noduri rutiere si conexiuni


Contract nr: Proiect:

Cod: PEX 16

- BAD25 , BAD25a, BAD25m beton asfaltic deschis cu criblura - BAD PC 25, BAD PC 25a beton asfaltic deschis cu pietris concasat - BAD PS 25, BAD PS 25a, beton asfaltic deschis cu pietris sortat Straturile de baza se realizeaza conform SR 7970 , din mixturi bituminoase preparate la cald in statii autorizate, cu agregate naturale neprelucrate si prelucrate (concasate) si puse in opera mecanizat. Principiile de preparare si de executie la asternere a mixturilor asfaltice sunt descrise in procedurile tehnice de executie PORR , cod : MSI 03 si MSI 04. 6.2.6 Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata Conditiile tehnice ce trebuiesc indeplinite la realizarea acestor dispozitive si controlul calitatii materialelor si a lucrarilor executate se regasesc descrise in procedura tehnica de executie PORR cod : MSI 09 . Procedura va fi completata cu cerintele suplimentare din caietele de sarcini impuse de proiect. Cerintele caietului de sarcini se aplica la realizarea dispozitivelor de scurgere si evacuarea apelor de suprafata si anume: - santuri, rigole la marginea platformei; - santuri de colectare la piciorul taluzului Antreprenorul trebuie sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor impuse. Efectuarea tuturor determinarilor si incercarilor de laborator conform prescriptiilor standardelor in vigoare in Romnia.Incercarile se vor efectua cu un laborator autorizat , propriu sau prin contract . La amenajarea rigolelor, santurilor din elemente prefabricate se vor folosi elementele prevazute in proiectul de executie care pot fi cele indicate in STAS 10796/2-79 sau alte tipuri. Elementele prefabricate vor fi realizate pe santier (in poligoane de prefabricate specializate si autorizate), respectnd intocmai elementele geometrice date in detaliile de executie si conditiile impuse in caietul de sarcini . In lipsa unor detalii ale proiectului de executie, amenajarea santurilor poate fi facuta fie cu elemente prefabricate din beton de un tip agreat de Consultant, fie din beton turnat pe loc a caror caracteristici trebuie precizate in caietul de sarcini . 6.2.7 Prescriptii de semnalizare Prescriptiile de semnalizare : sunt parte a planului de management de trafic Planul de management al traficului , prevede obligaii ale tuturor prilor implicate n desfurarea proiectului: Beneficiarul, Consultantul i Antreprenorul; acetia sunt obligai s respecte cerinele planului de management al traficului pe ntreaga derulare a contractului. Restriciile de trafic sau devierea temporar a acestuia, toate principiile aflate la baza Planului de Management al Traficului ct i procedurile de aprobare i metodologia de aplicare a acestuia trebuie s corespund legislaiei romne aplicabile, n special : Ordonanta de urgenta 195/2002 n varianta republicat, privind circulatia pe drumurile publice; Ordonana Guvernului nr. 43/1997 -in varianta republicata aprobat prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor;

Editie/ 0

Revizie / 1

Data:

7/9

SMC METODOLOGII DE EXECUTIE Executie noduri rutiere si conexiuni


Contract nr: Proiect:

Cod: PEX 16

Instruciuni ale Ministerului Transporturilor - MI 630/2330/1985 i standardele romneti SR1848 1,2,3,7 : 2004 referitoare la sigurana circulatiei; Ordinului comun MI / MT nr. 1112 / 411 / 04.04.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului Conditiile privind desfasuratea lucrarilor de reabilitare/ modernizare/ reparatii la drumuri sunt descrise in procedura tehnica de executie PORR , cod : MSI -28 Conditiile obligatorii de realizare a marcajelor rutiere sunt in conformitate cu prevederile Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea rutiera. Conditii tehnice pentru vopselele utilizate : Vopselele de marcaj de culoare alba, sunt formate intr-un singur component realiznd pelicula prin uscare la aer. Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile. Vopseaua de marcaj se aplica pe drum, urmata imediat de pulverizarea pe suprafata acesteia, a microbilelor de sticla. Pulverizarea cu microbile se executa pe suprafata de vopsea proaspat aplicata, pentru a asigura o buna fixare a microbilelor. Operatiile de pulverizare vopsea si microbile se executa practic concomitent, cu aceeasi masina de marcaj. Conditii tehnice pentru microbile de sticla : Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile de sticla, tratate la suprafata. Tipul si dozajul de microbile, va fi recomandat de fabricantul de vopsea de marcaj, conform certificatului de omologare al vopselei. Ambalarea microbilelor se face in saci etansi. Timpul de depozitare in ambalaj este de minim 12 luni. 7. SANATATE SI SECURITATE Atat in perioada de organizare / dezafectare a santierului cat si in perioada de executie efectiva a lucrarilor contractate se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare aplicabile, prevederile sistemului de management integrat al PORR Construct si prevederile procedurilor specifice de intsruire privind aspecte legate de siguranta muncii (AA19 instruirea angajatilor cu toate anexele acesteia reprezentand Instructiuni proprii SSM) In plus, pe santier se va desemna prin decizie scrisa, in conditiile legii, personal de specialitate care va raspunde de aplicarea documentatiei SSM si respectarea normelor si regulilor de siguranta a muncii legiferate si/sau interne. Personalul desemnat pe probleme de siguranta muncii, este subordonat direct sefului de santier (la nivelul santierului) si sefului departamentului HSEQ al Porr Construct, la nivelul companiei. Acesta din urma raspunde de asigurarea documentelor necesare sustinerii procesului de instruire / aplicare a normelor de siguranta, precum si de realizarea controloalelor interne programate sau inopinante, pentru verificarea activitatii lucratorilor desemnati. Departamentul HSEQ, pe baza planului SSM pus la dispozitie de client, va intocmi planul propriu SSM si il va transmite la santier si eventualilor subcontractori. Totodata, Porr Construct detine si aplica un sistem de responsabilizare si control al subcontractorilor, astfel incat acestia sa respecte normele si exigentele referitoare la siguranta muncii, protectia mediului inconjurator si calitatea lucrarilor executate.

Editie/ 0

Revizie / 1

Data:

8/9

SMC METODOLOGII DE EXECUTIE Executie noduri rutiere si conexiuni


Contract nr: Proiect:

Cod: PEX 16

Baza legala ce trebuie respectata este descrisa in anexa AN08 la planul de management integrat pe lucrare (planul de management al calitatii-mediuluisecuritatii muncii) Pe parcursul realizarii lucrarilor se vor lua masuri de protectie a cetatenilor riverani si a bunurilor acestora precum si a trecatorilor prin: Imprejmuirea perimetrului de lucru cu panouri (daca este posibil) sau cu jaloane reflectorizante si cu baliza luminoasa Montarea unor semafoare provizorii pentru managementul traficului (daca este cazul) Montarea de indicatoare rutiere provizorii pentru avertizarea asupra faptului ca in zona se desfasoara lucrari la drum Montarea de indicatoare de limitare a vitezei in perimetrul santierului Delimitarea si semnalizarea clara a cailor de circulatie Asigurarea de personal pentru supravegherea perimetrului de lucru si avertizarea trecatorilor in cazul in care acestia se abat de la traseele prestabilite Asigurarea de treceri pietonale prevazute cu balustrade de protectie si eventual scara de acces (daca este cazul) in cazul existentei de santuri sau alte zone de lucru denivelate din ratiuni tehnologice Asigurarea de iluminat nocturn cu reflectoare si balize luminoase intermitente pentru o buna vizualizare a perimetrului de lucru alte asemenea masuri ce se vor preta situatiei create la fata locului Pentru personalul propriu al constructorului, masurile privind siguranta muncii (descrise pe scurt, ele facand obiectul instruirilor interne si al altor documente specifice aplicate) se pot enumera astfel: inspectarea locatiei si evaluarea riscurilor specifice instruirea si constientizarea lucratorilor alocarea de echipamente individuale de protectie alocarea de resurse necesare realizarii masurilor de SSM admiterea la lucru a personalului apt de lucru (odihnit, sanatos, etc) constientizarea personalului prin instruiri periodice asupra obligativitatii respectarilor normelor de siguranta supravegherea permanenta a lucrarilor de catre persoane competente afisarea de planuri pentru situatii de alarma (accident, deteriorare accidentala cabluri electrice, deteriorare accidentala conducte de utilitati, poluari accidentale) afisarea unei liste cu persoane si institutii/entitati ce trebuie contactate in situatii de urgenta Enumerarea de mai sus nu este limitativa, ea cuprinzand si alte masuri specifice privind siguranta muncii, descrise in planul SSM al santierului si in instructiunile SSM proprii puse la dispozitia santierului.

Editie/ 0

Revizie / 1

Data:

9/9

S-ar putea să vă placă și