antet

METODOLOGIA DE REALIZARE A PRISMULUI DE PIATRA SPARTA

Proiect: ………………………………………… Sectiune: ……………………………………

1/0
ED/REV DATA

RTE
ELABORAT DE

Responsabil Proiectare
VERIFICAT DE

Project Man ager
APROBAT DE
OBS.

Editie/Revizie/ data:

ED. 1 / 0

1 / 10

2. Lucrări pregătitoare.1.3.Recepţia 6.6. Nivelarea si compactarea 5. Condiţii prealabile 4. Sanatate si securitate 11.8.Aspecte de mediu Editie/Revizie/ data: ED. Scop 2. 1 / 0 2 / 10 .4. Întreruperi neplanificate 5.7. Resurse 9. Asternerea straturilor intermediare si finale de piatra sparta 5. Rapoarte şi înregistrări 8. Responsabilităţi 7. Acţiuni implicate 5.antet CUPRINS 1. Teste de laborator 5.5. Executie 5.Depozitare si transport 5. Asternerea prismului de piatra sparta 5. Echipamente 10. Documente de referinţă 3. Verificarea caracteristicilor geometrice 5.

pentru asigurarea conditiilor tehnice pentru circulatia trenurilor conform cerintelor acordurilor europene AGC.-Proiect Detalii de Execuţie. Scop Procedura are ca scop descrierea acţiunilor. greader.-NP-109-04 .-004-2006 .12.Normativ privind proiectarea liniilor si staţiilor de cale ferata pentru viteze până la 200 km/h.Partea 1. târnăcoape. închidere de linii şi scoateri de sub tensiune. utilajelor şi a materialelor necesare execuţiei operatiei de asternere a straturilor de piatra sparta (balastarea liniei si a aparatelor de cale) necesare a fi efectuate in vederea montarii suprastructurii caii.4. lata cu boloboc) şi cu echipamente de protecţie specifice (salopeta.6. 3.-SR EN 933-1:2002/A1:2006 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.intretinerea si supravegherea caii fara joante 3. Infrastructura şi Suprastructura caii.-314-1989 . bocanci cu vârf metalic).-C16-84 .-STAS-10849/85 .1.Palete şi indicatoare de semnalizare a zonei pe care se execută lucrările. .6.3.5. Prescripţii tehnice.-Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice (lopeţi.-Asigurarea forţei de muncă (echipe de muncitori). Documente de referinta 2.-Personalul care participă la realizarea prismului de piatra sparta trebuie să fie calificat pentru executarea lucrărilor. . 3. aprobata de catre Inginer. 2.14.10. Terasamente. modernizate sau refacţionate.15. 3. 2.Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii.2. 2. 2.5. normativele şi această procedură. conform situaţiei dată de responsabilul cu protecţia muncii (SSM). ruleta. 2. furci) şi cu mijloace de măsură necesare (metru. metodologice pentru controlul calităţii execuţiei la linii noi. vestă avertizoare.-STAS 7582-91 . 3.-Instruirea efectuată de responsabilul cu protecţia muncii (SSM) privind respectarea normelor de protecţie a muncii. autorizat AFER pentru lucrările ce implică siguranţa circulaţiei. .4. AII şi a normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie.9. 2. 2. 2.TER pentru coridoarele de transport Pan Europene.Instrucţiuni pentru restricţii de viteză. 1 / 0 3 / 10 .-303-2003 . buldozer. să cunoască si să îşi însuşească proiectul de execuţie.3.11.Încărcător frontal. a formaţiei topo.Infrastructura feroviara. 341-Instructia pentru alcatuirea. Prescripţii de proiectare şi verificare a calităţii. 2.1.8.Mijloace adecvate de transport pentru materiale. fazelor tehnologice.Instrucţiuni pentru lucrările de reparaţie capitală a liniilor de cale ferată.-NTF72-002/2003 . Conditii prealabile 3.7. sculelor.-STAS 2247-71 – Pietris ciuruit si neciuruit pentru balastarea cailor ferate.13. supravegherii tehnice (RTE si CQ).-317-2001 .Autocisterne pentru apă la punctul de lucru. in cadrul Contractelor de reabilitare 2.-Existenţa utilităţilor şi anume: .-Asigurarea pe şantier a documentaţiei de execuţie aferente lucrării precum şi a prezentei proceduri.Drumuri de acces corespunzătoare.Lucrări de cale ferată. Editie/Revizie/ data: ED.antet 1.2. compactor. . 3. 2.-Caiete de sarcini 2. 2. 2.Normativ pentru execuţia lucrărilor în perioada de timp friguros.Regulament de semnalizare. specificaţiile tehnice. 2. Terasamente de cale ferată.-SR EN 13450-2003 – Agregate pentru balast de cale ferata. precum şi agenţii de semnalizare. casca. excavator cu cupa dreapta si greifer.AGTC.Lucrări de cale ferată. standardele.

2) asternerea primului strat de piatra sparta de 25 cm si compactarea 5.1.-Piatra sparta folosita pentru balastarea caii ferate se va depozita in conditii care sa asigure pastrarea calitatii acesteia.5.1.4. sculelor.2. 5. Executie 5. Conform cu cerintele Caietului de Sarcini. Actiuni implicate 4. va fi de : .1.2.50cm in aliniament si curbe cu R≥1000m . plus sporul de compactare de 18%. profilarea.2 si 5.1. 4.-Se semnalizează pe teren restricţiile de viteza aprobate prin acoperirea lor cu palete sau balize avertizoare şi asigurate cu agenţi de semnalizare. Fiecare lot va fi insotit de documentele de calitate. 5.1.5. Transportul acesteia se va face cu mijloace adecvate de transport.8. completarea prismului Grosimea finala a stratului de piatra sparta sub traversa. masurata in aliniament si a firului interior al curbei va fi de min 0. 4. intocmite conform dispozitiilor legale in vigoare.-Balastarea caii – primul strat 4.-Verificarea pe teren a existenţei tuturor materialelor.-Pichetarea amprizei platformei.antet 4.60cm pe liniile in curba cu R<1000 .7. Contractorul nu va fi autorizat sa execute lucrarile de suprastructura de cale ferata pina cind nu sint receptionate lucrarile de terasamente de catre CN CFR prin reprezentantii sai. Dupa receptia acestor lucrari. 5.1. in dreptul sinei.3 Balastarea caii Vor fi identificate in continuare 2 faze principale ale lucrarii de balastare a caii ferate ce se vor trata dupa cum urmeaza : 5. completarea prismului 4. utilajelor de mică mecanizare şi auto necesare desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor pe sectorul ce urmează a fi atacat.3) asternerea stratului 2 de piatra sparta.-Pregatirea platformei. se arunca in cale in doua reprize .-Recepţia 5. stabilizarea.4.30m conform fisei UIC 719 Latimea minima a prismului de piatra sparta masurata de la capatul traversei pina la muchia prismei. 1 / 0 4 / 10 .-Lucrări pregătitoare. 4.1.60cm in zona aparatelor de cale Situatiile prezentate mai sus pentru balastarea caii vor fi tratate astfel : 5. realizindu-se mai intii stratul de baza care se compacteaza. pentru balastarea liniei si realizarea prismei caii. prevederile prezentei tehnologii de lucru 5. cantitatea de piatra sparta /km data in norma .6. burarea. profilarea. Lucrări pregătitoare 5.-Teste de laborator.2. care sa asigure pastrarea calitatii.-Balastarea caii – stratul 2.-Întreruperi neplanificate. Primul strat de piatra sparta poate fi descarcat/asternut prin 2 metode : Editie/Revizie/ data: ED. 4.3.-Receptia lucrarilor de terasamente 5.-Asigurarea documentatiei de executie aprobate.3. burarea.1. cerintelor caietelor de sarcini. 4.

Al doilea strat de piatra sparta se introduce in cale pentru completarea prismei la dimensiunile proiectate.Dupa compactare. respectiv in dreptul sinei firului sting a liniei I si a sinei firului drept linia II – min. Pentru aparatele de cale. se va asigura un spatiu liber de 3cm intre talpa sinei si piatra sparta. numarul de treceri fiind stabilita in urma executiei sectorului de proba. dupa care se face asternerea acestui material cu ajutorul grederelor si/sau buldozerului b) transportul din depozit al pietrei sparte cu ajutorul autocamioanelor la frontul de lucru si descarcarea acesteia “ in spate” astfel incit sa se evite pe cit posibil circulatia camioanelor pe suprafata stratului de PSS. Lucrarile de finisare a prismei de piatra sparta se vor face prin completari si profilare mecanizata. profilarea prismei caii si stabilizarea caii folosind masini de burat. torsiunea. stabilizarea prismului de balast se va realize cu masini de compactat piatra intre traverse si la capatul acestora sau cu stabilizatorul dinamic. este necesara prelucrarea coamei platformei caii ferate. astfel ca dupa compactare sa rezulte o suprafata plana. Dupa executarea burajelor tehnologice si a riparilor necesare.3. cu realizarea taluzului spre exteriorul liniei cu panta de 2:3. frecventa si forta de apasare.0m si 5.antet a) direct din vagoane. de profilat si stabilizator dynamic pentru realizarea prismei caii la dimensiunile proiectate. stratul de piatra sparta se niveleaza cu inclinare. 5. Compactarea va incepe de la marginea exterioara a prismului de piatra sparta . 0.30m b) in curbe cu suprainaltare: b. Este imperios necesar sa se respecte grosimile stabilite prin proiect (si cele de mai sus) pentru ca in final.30m in dreptul sinei firului drept al liniei II b.1) curbe cu deviatie dreapta : 0. se face controlul grosimii stratului de piatra sparta. nivelarea si compactarea primului strat de piatra sparta de 25 cm (compactati) trebuie sa fie facuta foarte précis si controlat in permanenta. dupa descarcare.30m in intreg profil transversal.375m in dreptul sinei firului drept al liniei I si de 0. pentru liniile echipate cu circuite de cale. 1 / 0 5 / 10 . cu o panta transversala de 1% O alta situatie speciala intilnita in cadrul contractului este asternerea pietrei sparte in zona podurilor si a podetelor provizorii. se va realiza si stabilizarea caii cu ajutorul stabilizatorului dinamic care vibreaza intreg cadrul sina-traverse in prisma de balast. firele celor doua linii curente sa se afle la acelasi nivel in sectiune transversala c) pentru celelalte linii din statii. dupa lansarea si montarea panourilor de cale ferata.30m in dreptul sinei firului sting al liniei I si de 0. se executa burajele tehnologice. in intervale de inchideri de linie bine determinate.0m prevazute cu bule de nivel. fara abateri si fara goluri. pentru a se asigura grosimea prismei de piatra sparta de min. In cazul aparatelor de cale. Nivelarea se executa controlat cu late de 3. Contractorul va furniza banda stabilizatorului dynamic care va contine cel putin diagramele de nivel longitudinal si transversal. Acest strat se introduce cu ajutorul trenului de lucru cu vagoane speciale autodescarcatoare. de pe linia alaturata. Compactarea va fi facuta cu cilindru compactor. In curbe. astfel ca dupa lansarea panourilor de cale ferata sa rezulte suprainaltarea proiectata pentru curba respective si cu racordarea pe lungimea curbelor de racordare. Editie/Revizie/ data: ED. La profilarea prismei de balast cu eventuale repartizari de piatra sparta. linia noua trebuie sa fie la nivel si la pozitia in plan in aliniament si in curbe in limita tolerantelor admise.2) curbe cu deviatie stinga : 0. tamburul se va suprapune 1/3 peste trecerea precedenta. si se va apropia de axul lucrarii. la fiecare trecere a cilindrului. Dupa executia fiecarui buraj. Dupa descarcarea acestui strat. deasemeni si pentru aparatele de cale din cuprinsul celorlalte linii din statie d) pentru aparatele de cale din cuprinsul liniilor directe si curente. Grosimea finala a stratului de piatra sparta sub talpa traversei in dreptul sinei va fi : a) in aliniament si curbe fara suprainaltari. In ambele cazuri.375m in dreptul sinei firului sting al liniei II. deoarece platforma caii ferate este la nivel orizontal ( fie aliniament fie curbe fara suprainaltari) grosimea finala a stratului de piatra sparta sa fie constanta de 0. materialul va fi impins si nivelat cu ajutorul grederelor/ buldozerelor astfel incit sa se asigure grosimea prescrisa si cotele conform proiect.30m sub talpa traversei. Pentru ca urmeaza sa fie utilizate prinderile elastice tip Pandrol fast-clip. pe o latime de cite 10 cm de o parte si de alta a talpii. spatial liber va fi de 2 cm sub nivelul fetei superioare a traverselor. 0. in zona diagonalelor si a romburilor .

Compactarea se va face după aşternerea primului strat. rezistenta la impact. forta de apasare.4. se vor realiza măsurători topo pentru a verifica dacă cotele şi lăţimile platformei executate se încadrează in tolerantele permise în Caietul de Sarcini.-Granulatia 31.5÷50 mm .6. indice de forma si lungimea particulei – cind se solicita. 5.-Rezultatele privind elementele geometrice realizate. indicind si viteza maxima de circulatie peste punctul respectiv.6. 5.8.antet Astfel. Teste de laborator 5. si inregistrarile benzilor stabilizatorului dinamic (nivel longitudinal si transversal.5.-După finisarea prismului de piatra sparta. radiatia solara etc) conform cu conditiile stabilite de SR EN 13450 5. cu sau fara suprainaltare.6. 5.-În cazul unor ploi de lungă durată sau torenţiale execuţia lucrării se opreşte. rezistenta la inghetdezghet.6. continutul de particule fine si continutul de granule determinat conform SR EN 933-1.3.7. Nivelarea şi compactarea stratului de piatra sparta 5.6.-Reluarea lucrărilor se va face în momentul în care umiditatea platformei permite acest lucru.. 5. Se tine seama de umiditatea terasamentelor si a drumurilor tehnologice.1. 5. metodologia de compactare la nivelul PSS-ului fiind cea prezentata in tehnologia respectiva.Nivelarea platformei se va face cu greder/ buldozer. asigurându-se panta transversală proiectată spre exteriorul căii in curbe 5.8. andezit 5.5. 5.-Agrementele AFER si toate certificarile necesare pentru materiale Editie/Revizie/ data: ED.1. 1 / 0 6 / 10 . Întreruperi neplanificate 5. se vor realize sectoare de proba pentru determinarea numarului de treceri.7.4.3. La asternerea primului tronson cu primul strat de piatra Sparta.1. cu compactorul.8.1. Se va verifica şi panta transversală proiectată in curbe si respectiv. 5. prin tabele topo.1. torsiunea. conform cu categoria relevanta stabilita in SR EN 13450. proiectantul DDE Lot 2. bazalt. local. Se va urmari ca NSS din zona podului sau a podetului provizoriu respectiv sa corespunda cu NSS proiectat pentru linia respectiva. In cazuri deosebite cind se introduce un pod/podet provizoriu intr-o zona in care linia este in curba.-Granulometria. va pregati si pune la dispozitia Lot 1 detaliile necesare din care sa rezulte modul de racordare a caii cu lucrarea provizorie respectiva atit in plan orizontal cit si vertical.6. frecventa etc) si ale masinii de burat.2.-Caracteristici fizice (Los Angeles.. componente nocive.7.-Natura petrografica a rocilor : granit.2. rezistenta la uzura.2.2.-Forma particulei( indice de aplatizare.4. vor fi stabilite inaintea inceperii lucrarilor de balastare a caii. 5. impreuna cu Consultanta si reprezentantul constructorului Lot 2 pentru fiecare punct separate tipul de podet provizoriu folosit. nivelul sinelor. Recepţia Pentru ca lucrarea să fie recepţionată trebuiesc acceptate simultan: 5. 5. comparativ cu cele din detaliile de execuţie.-Caracteristicile fizico-chimice si mecanice ale agregatelor 5.4. absortia de apa. pentru a evita patrunderea pe stratul de piatra sparta (primul) a utilajelor ce pot infesta acest strat cu pamint.5. Verificarea caracteristicilor geometrice 5.8.

3.-Cilindru compactor 9.1.-Masina de profilat 9. 9.-Şef echipa.1.7. asigurarea semnalizării corecte a zonelor de lucru. 8.-Responsabilul CQ pe lucrare impreuna cu RTE răspund de aplicarea întocmai a proiectului de execuţie a prevederilor caietului de sarcini. AII şi a normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie.4.3. 6.-Şef şantier.6. a caietului de sarcini. asigurarea gabaritului de circulaţie pentru liniile sub circulaţie.2.2. 8. Echipamente 9.9.3.-Stabilizator dynamic 9.-Documente de calitate piatra sparta 7. 8. a normelor şi normativelor în vigoare. 9. 9.-Şeful punctului de lucru răspunde de calitatea lucrărilor pe care le coordonează.-Şeful de laborator al laboratorului autorizat (al Constructorului sau tert) răspunde de efectuarea determinărilor şi încercărilor impuse de specificaţiile tehnice înainte şi pe parcursul execuţiei lucrărilor şi întocmirea corectă a înregistrărilor.-Greader/buldozer 9.-Şeful de şantier şi şeful punctului de lucru răspund de aplicarea întocmai a documentaţiei de execuţie.2.4. Resurse 8. 6.2.6. a prezentei proceduri tehnice de execuţie şi de întocmirea corecta a înregistrărilor de calitate.4. asigurarea gabaritului liniilor sub circulaţie de către utilajele ce efectuează lucrări de refacţie şi protecţia faţă de liniile de contact aflate sub tensiune.8. 1 / 0 7 / 10 .-Muncitori.-Responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe lucrare răspunde de instruirea personalului care lucrează în vecinătatea liniilor sub circulaţie şi a liniei de contact sub tensiune.-Cisterne de apă. 8.10. standardelor şi instrucţiilor CFR şi a prezentei proceduri de execuţie.7.-Inspector calitate. 6.-Raport de încercare piatra sparta.1. 6.-Şef punct de lucru. 8.6. 7.5. 6. existenţa agenţilor de semnalizare.PVRC. 7.-Responsabilul cu protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei răspunde de instruirea privind respectarea normelor de protecţie a muncii.-Topometristi.1. a normelor. 8. Responsabilitati 6.-Încărcător frontal 9.antet 6. Rapoarte si inregistrari 7.-Proces verbal de recepţie calitativă .-Laboranţi.-Masina de burat 9. 8.7.3.-Autobasculante cu capacitate ≥16 t.5.4.-Şeful de mecanizare răspunde de asigurarea şi buna funcţionare a instalaţiilor şi utilajelor necesare execuţiei lucrării. 6.-Excavator 9.-Vagoane speciale pentru transportul piatra sparta Editie/Revizie/ data: ED.

Se va asigura stabilitatea indicatoarelor Personalul desemnat va fi utilizat pentru amenajarile rutiere. inainte de prima utilizare va verifica utilajul si va mentine geamurile si oglinzile curate se va asigura ca nici un coleg de munca nu este in pericol va evita sa deplaseze utilajul in zone care nu sunt desemnate in acest scop va respecta regulamentele de protectia muncii de pe santier nu va depasi limitele de viteza Operatorul: Editie/Revizie/ data: ED. inclinatie) Se va asigura o distanta sigura de liniile aeriene Activitatile nu vor afecta terte parti va confirma dispozitivele de operare si va verifica semnalele de avertizare. 1 / 0 8 / 10 . se va acorda atentie urmatoarelor aspecte referitoare la sanatate si securitate: • Inspectia noilor utilaje pe santier (licente. Sanatate si securitate In timpul executiei. certificate) • Inspectia zilnica a utilajelor pe santier. Se vor utiliza conuri. dimensiuni. fanioane si semnale luminoase Echipamentele electro-mecanice trebuie sa fie prevazute cu: • Scaun protejat al operatorului • • • • • • • • • • • • • • Centura de siguranta la scaunul operatorului Stingator de incendiu si trusa de prim ajutor Alarma de marsarier. imbracaminte de protectie • Zona de lucru va fi imprejmuita si semnalizata corespunzator • Se vor pune la dispozitie mijloace sigure de acces si iesire • Zona de lucru vor fi mentinute curate • Prevederile de siguranta vor fi luate in considerare la montarea indicatoarelor (in special cele legate de operatiunile de ridicare si manipulare manuala) • Se va asigura o distanta sigura de indicatoarele neprotejate • • • Utilizarea de manusi este obligatorie pentru personalul care monteaza/demonteaza prinderile sinelor si indicatoarelor. in caz de defectare Operatorul va fi autorizat si experimentat Suprafetele de lucru vor fi verificate (capacitate. inainte de utilizare • Instructajul de protectia muncii al personalului • Muncitorii vor purta: casca de protectie .antet 10. bocanci . indicatoare si oglinzi Utilajul ar trebui intretinut conform specificatiilor producatorului si reparat imediat.

• Colectarea.00. depozitarea si eliminarea corespunzatoare a lubrifiantilor de ardere. va inchide utilajul si va pastra cheia ACTIUNI INTERZISE • deplasarea in pante abrupte • • • • operarea utilajului in afara scaunului operatorului transportul personalului presiune a rotilor diferita de cea adecvata consumul de alcool si droguri 11. Masuri ameliorative • Marcarea clara a suprafetelor de teren care vor avea o utilizare diferita. dupa ora 19. • Zone adecvate desemnate special pentru intretinerea echipamentelor. pe amplasament (transport. Acest tip de poluare ar putea aparea accidental in zona de intretinere sau statiile de preparare a amestecului.antet • • va parca utilajul intr-un loc sigur. • Adoptarea tuturor masurilor manageriale necesare asigurarii protectiei mediului: • Colectarea si evacuarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (deseuri lichide. • Praful (pulberi in suspensie) rezultat din activitatea de santier. • Depozitarea corespunzatoare a tuturor materialelor si deseurilor rezultate. gunoi menajer. • Zgomot cu transmitere prin pamant sau aer secundar si vibratii cu transmitere prin pamant (transmitere prin pamant si structuri). • Factorii poluanti care ar putea aparea in timpul executiei lucrarilor sunt: • Pierderi de produse petroliere spalate de apa de ploaie. investigatii ale nivelului de poluare a solului in zonele de intretinere sau pe santier (daca are loc vreun incident) cu produse petroliere (balast amestecat cu sol si combustibil sau derivati). Se vor preleva probe si se vor Editie/Revizie/ data: ED. deseuri tehnologice). este recomandabil sa se evite activitatile de constructie. locuitorii din zona sa fie informati in prealabil. In timpul executiei lucrarilor de constructii. 1 / 0 9 / 10 . in cazul in care activitatile de constructii cauzeaza un nivel mare de zgomot local si temporar. vehicule. se vor efectua. • Zgomot cu transmitere directa prin aer sau zgomot primar. compactare). desemnat in acest scop va opri motorul.Aspecte de mediu Materialele ce se vor utiliza pentru lucrarile de constructii nu implica un risc major de poluare a solului. • Poluantii specifici gazelor de evacuare – echipamente. acolo unde este necesar. • Se recomanda ca. mai ales pe timp de noapte si in weekend-uri. • Pe timp de noapte si seara. • Amplasarea corecta si sigura a tuturor rezervoarelor de combustibil .

1 / 0 10 / 10 .antet efectua analize chimice de laborator. folosind substante naturale. va fi depozitat in gropi ecologice sau decontaminat. Se pot aplica metode moderne de decontaminare “in situ”. In functie de rezultatele acestor analize. netoxice. dupa caz. se va determina daca solul poate fi reutilizat in combinatie cu material nou la amenajarea drumurilor tehnologice sau. Editie/Revizie/ data: ED.