Prism Piatra Sparta

antet

METODOLOGIA DE REALIZARE A PRISMULUI DE PIATRA SPARTA

Proiect: ………………………………………… Sectiune: ……………………………………

1/0
ED/REV DATA

RTE
ELABORAT DE

Responsabil Proiectare
VERIFICAT DE

Project Man ager
APROBAT DE
OBS.

Editie/Revizie/ data:

ED. 1 / 0

1 / 10

Asternerea prismului de piatra sparta 5.3.7.Aspecte de mediu Editie/Revizie/ data: ED.Depozitare si transport 5. Resurse 9.2. Teste de laborator 5. Echipamente 10. 1 / 0 2 / 10 . Responsabilităţi 7. Asternerea straturilor intermediare si finale de piatra sparta 5.6.antet CUPRINS 1. Documente de referinţă 3. Întreruperi neplanificate 5. Condiţii prealabile 4. Acţiuni implicate 5. Lucrări pregătitoare.5. Verificarea caracteristicilor geometrice 5.1.8. Sanatate si securitate 11. Executie 5. Nivelarea si compactarea 5. Scop 2.4. Rapoarte şi înregistrări 8.Recepţia 6.

autorizat AFER pentru lucrările ce implică siguranţa circulaţiei.Instrucţiuni pentru lucrările de reparaţie capitală a liniilor de cale ferată.-Proiect Detalii de Execuţie.-303-2003 . greader.-SR EN 13450-2003 – Agregate pentru balast de cale ferata.13. 1 / 0 3 / 10 .11. ruleta. supravegherii tehnice (RTE si CQ). precum şi agenţii de semnalizare.Normativ pentru execuţia lucrărilor în perioada de timp friguros.TER pentru coridoarele de transport Pan Europene.-Existenţa utilităţilor şi anume: .-Asigurarea forţei de muncă (echipe de muncitori). 2.Mijloace adecvate de transport pentru materiale. conform situaţiei dată de responsabilul cu protecţia muncii (SSM). lata cu boloboc) şi cu echipamente de protecţie specifice (salopeta. 2. 3. . specificaţiile tehnice. Prescripţii tehnice.4.-SR EN 933-1:2002/A1:2006 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. modernizate sau refacţionate. Prescripţii de proiectare şi verificare a calităţii. excavator cu cupa dreapta si greifer. 3. Terasamente. 2.-Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice (lopeţi. . sculelor.5. buldozer. 2.Autocisterne pentru apă la punctul de lucru.Palete şi indicatoare de semnalizare a zonei pe care se execută lucrările. Infrastructura şi Suprastructura caii.Instrucţiuni pentru restricţii de viteză. metodologice pentru controlul calităţii execuţiei la linii noi. . Conditii prealabile 3. Editie/Revizie/ data: ED.5. 3. bocanci cu vârf metalic). furci) şi cu mijloace de măsură necesare (metru.Lucrări de cale ferată.12.Drumuri de acces corespunzătoare.Lucrări de cale ferată.4.1. 2. 2.Regulament de semnalizare.-STAS-10849/85 . 2.Partea 1. 3.-Caiete de sarcini 2.antet 1.-Instruirea efectuată de responsabilul cu protecţia muncii (SSM) privind respectarea normelor de protecţie a muncii.intretinerea si supravegherea caii fara joante 3.-004-2006 . a formaţiei topo.AGTC. 2.-317-2001 . standardele. 2.14.8. utilajelor şi a materialelor necesare execuţiei operatiei de asternere a straturilor de piatra sparta (balastarea liniei si a aparatelor de cale) necesare a fi efectuate in vederea montarii suprastructurii caii. AII şi a normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie.9. Documente de referinta 2. aprobata de catre Inginer. 341-Instructia pentru alcatuirea.Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii.6.2.-C16-84 . 2.-STAS 2247-71 – Pietris ciuruit si neciuruit pentru balastarea cailor ferate.-314-1989 . Terasamente de cale ferată. compactor.3. normativele şi această procedură.Normativ privind proiectarea liniilor si staţiilor de cale ferata pentru viteze până la 200 km/h.2.-NP-109-04 .15. închidere de linii şi scoateri de sub tensiune. Scop Procedura are ca scop descrierea acţiunilor. 2.Infrastructura feroviara. casca. 3. 2.1.-Asigurarea pe şantier a documentaţiei de execuţie aferente lucrării precum şi a prezentei proceduri.6. să cunoască si să îşi însuşească proiectul de execuţie. fazelor tehnologice. pentru asigurarea conditiilor tehnice pentru circulatia trenurilor conform cerintelor acordurilor europene AGC. 2.3.-NTF72-002/2003 . târnăcoape. in cadrul Contractelor de reabilitare 2.10. vestă avertizoare. .-STAS 7582-91 .7.Încărcător frontal.-Personalul care participă la realizarea prismului de piatra sparta trebuie să fie calificat pentru executarea lucrărilor.

Fiecare lot va fi insotit de documentele de calitate. 4.2.2 si 5. utilajelor de mică mecanizare şi auto necesare desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor pe sectorul ce urmează a fi atacat.3.1. completarea prismului 4. burarea. burarea.-Pregatirea platformei. prevederile prezentei tehnologii de lucru 5. Executie 5.4.-Receptia lucrarilor de terasamente 5.-Teste de laborator.-Recepţia 5.30m conform fisei UIC 719 Latimea minima a prismului de piatra sparta masurata de la capatul traversei pina la muchia prismei. Primul strat de piatra sparta poate fi descarcat/asternut prin 2 metode : Editie/Revizie/ data: ED. 5. profilarea.2. se arunca in cale in doua reprize .3) asternerea stratului 2 de piatra sparta. 1 / 0 4 / 10 . Dupa receptia acestor lucrari.-Balastarea caii – stratul 2.-Se semnalizează pe teren restricţiile de viteza aprobate prin acoperirea lor cu palete sau balize avertizoare şi asigurate cu agenţi de semnalizare. Contractorul nu va fi autorizat sa execute lucrarile de suprastructura de cale ferata pina cind nu sint receptionate lucrarile de terasamente de catre CN CFR prin reprezentantii sai. intocmite conform dispozitiilor legale in vigoare.-Lucrări pregătitoare. pentru balastarea liniei si realizarea prismei caii. va fi de : .7. cantitatea de piatra sparta /km data in norma . cerintelor caietelor de sarcini.1. Conform cu cerintele Caietului de Sarcini.1. masurata in aliniament si a firului interior al curbei va fi de min 0. Lucrări pregătitoare 5.3 Balastarea caii Vor fi identificate in continuare 2 faze principale ale lucrarii de balastare a caii ferate ce se vor trata dupa cum urmeaza : 5. 4. sculelor. 5.-Întreruperi neplanificate. realizindu-se mai intii stratul de baza care se compacteaza.-Piatra sparta folosita pentru balastarea caii ferate se va depozita in conditii care sa asigure pastrarea calitatii acesteia. completarea prismului Grosimea finala a stratului de piatra sparta sub traversa. care sa asigure pastrarea calitatii.1. Transportul acesteia se va face cu mijloace adecvate de transport.-Pichetarea amprizei platformei.3.60cm in zona aparatelor de cale Situatiile prezentate mai sus pentru balastarea caii vor fi tratate astfel : 5.60cm pe liniile in curba cu R<1000 .1.2. 4.6. 4. profilarea.50cm in aliniament si curbe cu R≥1000m . stabilizarea.-Balastarea caii – primul strat 4. plus sporul de compactare de 18%. 5.1.1.-Verificarea pe teren a existenţei tuturor materialelor.-Asigurarea documentatiei de executie aprobate.2) asternerea primului strat de piatra sparta de 25 cm si compactarea 5.5. 4.4. in dreptul sinei. Actiuni implicate 4.5.8.1.antet 4.

Pentru aparatele de cale. 0. Dupa executia fiecarui buraj. in zona diagonalelor si a romburilor . Este imperios necesar sa se respecte grosimile stabilite prin proiect (si cele de mai sus) pentru ca in final.0m si 5. dupa care se face asternerea acestui material cu ajutorul grederelor si/sau buldozerului b) transportul din depozit al pietrei sparte cu ajutorul autocamioanelor la frontul de lucru si descarcarea acesteia “ in spate” astfel incit sa se evite pe cit posibil circulatia camioanelor pe suprafata stratului de PSS. pentru liniile echipate cu circuite de cale. Compactarea va fi facuta cu cilindru compactor. se face controlul grosimii stratului de piatra sparta. astfel ca dupa lansarea panourilor de cale ferata sa rezulte suprainaltarea proiectata pentru curba respective si cu racordarea pe lungimea curbelor de racordare. numarul de treceri fiind stabilita in urma executiei sectorului de proba. Dupa descarcarea acestui strat. fara abateri si fara goluri. nivelarea si compactarea primului strat de piatra sparta de 25 cm (compactati) trebuie sa fie facuta foarte précis si controlat in permanenta. stabilizarea prismului de balast se va realize cu masini de compactat piatra intre traverse si la capatul acestora sau cu stabilizatorul dinamic.antet a) direct din vagoane.2) curbe cu deviatie stinga : 0. Compactarea va incepe de la marginea exterioara a prismului de piatra sparta .30m in intreg profil transversal. 0. firele celor doua linii curente sa se afle la acelasi nivel in sectiune transversala c) pentru celelalte linii din statii. Acest strat se introduce cu ajutorul trenului de lucru cu vagoane speciale autodescarcatoare.1) curbe cu deviatie dreapta : 0.30m in dreptul sinei firului sting al liniei I si de 0.30m b) in curbe cu suprainaltare: b. frecventa si forta de apasare. si se va apropia de axul lucrarii. dupa lansarea si montarea panourilor de cale ferata. 5. Editie/Revizie/ data: ED.30m sub talpa traversei. In ambele cazuri. Contractorul va furniza banda stabilizatorului dynamic care va contine cel putin diagramele de nivel longitudinal si transversal. Grosimea finala a stratului de piatra sparta sub talpa traversei in dreptul sinei va fi : a) in aliniament si curbe fara suprainaltari. torsiunea. dupa descarcare. deoarece platforma caii ferate este la nivel orizontal ( fie aliniament fie curbe fara suprainaltari) grosimea finala a stratului de piatra sparta sa fie constanta de 0. In cazul aparatelor de cale. La profilarea prismei de balast cu eventuale repartizari de piatra sparta. este necesara prelucrarea coamei platformei caii ferate. Dupa executarea burajelor tehnologice si a riparilor necesare. deasemeni si pentru aparatele de cale din cuprinsul celorlalte linii din statie d) pentru aparatele de cale din cuprinsul liniilor directe si curente.0m prevazute cu bule de nivel. tamburul se va suprapune 1/3 peste trecerea precedenta. de profilat si stabilizator dynamic pentru realizarea prismei caii la dimensiunile proiectate.375m in dreptul sinei firului sting al liniei II. stratul de piatra sparta se niveleaza cu inclinare. Pentru ca urmeaza sa fie utilizate prinderile elastice tip Pandrol fast-clip.375m in dreptul sinei firului drept al liniei I si de 0. spatial liber va fi de 2 cm sub nivelul fetei superioare a traverselor. la fiecare trecere a cilindrului. cu realizarea taluzului spre exteriorul liniei cu panta de 2:3. respectiv in dreptul sinei firului sting a liniei I si a sinei firului drept linia II – min. Lucrarile de finisare a prismei de piatra sparta se vor face prin completari si profilare mecanizata. profilarea prismei caii si stabilizarea caii folosind masini de burat. se va realiza si stabilizarea caii cu ajutorul stabilizatorului dinamic care vibreaza intreg cadrul sina-traverse in prisma de balast. pentru a se asigura grosimea prismei de piatra sparta de min. In curbe. materialul va fi impins si nivelat cu ajutorul grederelor/ buldozerelor astfel incit sa se asigure grosimea prescrisa si cotele conform proiect. 1 / 0 5 / 10 . astfel ca dupa compactare sa rezulte o suprafata plana.Dupa compactare. in intervale de inchideri de linie bine determinate.3. Nivelarea se executa controlat cu late de 3. Al doilea strat de piatra sparta se introduce in cale pentru completarea prismei la dimensiunile proiectate. se executa burajele tehnologice. se va asigura un spatiu liber de 3cm intre talpa sinei si piatra sparta. pe o latime de cite 10 cm de o parte si de alta a talpii. linia noua trebuie sa fie la nivel si la pozitia in plan in aliniament si in curbe in limita tolerantelor admise.30m in dreptul sinei firului drept al liniei II b. de pe linia alaturata. cu o panta transversala de 1% O alta situatie speciala intilnita in cadrul contractului este asternerea pietrei sparte in zona podurilor si a podetelor provizorii.

si inregistrarile benzilor stabilizatorului dinamic (nivel longitudinal si transversal.5.-După finisarea prismului de piatra sparta.1. va pregati si pune la dispozitia Lot 1 detaliile necesare din care sa rezulte modul de racordare a caii cu lucrarea provizorie respectiva atit in plan orizontal cit si vertical.2.-Granulometria.-În cazul unor ploi de lungă durată sau torenţiale execuţia lucrării se opreşte.7.6.2.5.8. 5.4.-Agrementele AFER si toate certificarile necesare pentru materiale Editie/Revizie/ data: ED.2. prin tabele topo. 5. andezit 5. Se va urmari ca NSS din zona podului sau a podetului provizoriu respectiv sa corespunda cu NSS proiectat pentru linia respectiva.. impreuna cu Consultanta si reprezentantul constructorului Lot 2 pentru fiecare punct separate tipul de podet provizoriu folosit. Verificarea caracteristicilor geometrice 5. radiatia solara etc) conform cu conditiile stabilite de SR EN 13450 5.-Forma particulei( indice de aplatizare. bazalt. Nivelarea şi compactarea stratului de piatra sparta 5.antet Astfel. 5. In cazuri deosebite cind se introduce un pod/podet provizoriu intr-o zona in care linia este in curba.3. Se tine seama de umiditatea terasamentelor si a drumurilor tehnologice. proiectantul DDE Lot 2.4. metodologia de compactare la nivelul PSS-ului fiind cea prezentata in tehnologia respectiva. rezistenta la inghetdezghet.7. se vor realiza măsurători topo pentru a verifica dacă cotele şi lăţimile platformei executate se încadrează in tolerantele permise în Caietul de Sarcini. absortia de apa.6.2. 1 / 0 6 / 10 . 5. Recepţia Pentru ca lucrarea să fie recepţionată trebuiesc acceptate simultan: 5.6.1.4. nivelul sinelor. 5. componente nocive.-Reluarea lucrărilor se va face în momentul în care umiditatea platformei permite acest lucru. conform cu categoria relevanta stabilita in SR EN 13450. 5.8.1. Teste de laborator 5. 5. asigurându-se panta transversală proiectată spre exteriorul căii in curbe 5.Nivelarea platformei se va face cu greder/ buldozer.-Granulatia 31.1. pentru a evita patrunderea pe stratul de piatra sparta (primul) a utilajelor ce pot infesta acest strat cu pamint.5÷50 mm .6.6.4. indicind si viteza maxima de circulatie peste punctul respectiv. 5..-Caracteristicile fizico-chimice si mecanice ale agregatelor 5. indice de forma si lungimea particulei – cind se solicita. La asternerea primului tronson cu primul strat de piatra Sparta.3. Se va verifica şi panta transversală proiectată in curbe si respectiv.1.-Natura petrografica a rocilor : granit.7. frecventa etc) si ale masinii de burat. cu sau fara suprainaltare.8.-Rezultatele privind elementele geometrice realizate. forta de apasare.-Caracteristici fizice (Los Angeles. rezistenta la impact.6. se vor realize sectoare de proba pentru determinarea numarului de treceri. local. 5. comparativ cu cele din detaliile de execuţie. rezistenta la uzura. Întreruperi neplanificate 5.Compactarea se va face după aşternerea primului strat. cu compactorul. vor fi stabilite inaintea inceperii lucrarilor de balastare a caii.5. torsiunea.8. continutul de particule fine si continutul de granule determinat conform SR EN 933-1.

-Şeful punctului de lucru răspunde de calitatea lucrărilor pe care le coordonează.3. asigurarea semnalizării corecte a zonelor de lucru. a prezentei proceduri tehnice de execuţie şi de întocmirea corecta a înregistrărilor de calitate.7. existenţa agenţilor de semnalizare.antet 6. 7. 8.-Topometristi.-Autobasculante cu capacitate ≥16 t.7.10.-Şef punct de lucru.-Masina de burat 9. 9.2.6. 8.-Şef şantier.1.-Laboranţi. a normelor.2. 6.-Cisterne de apă. 6. standardelor şi instrucţiilor CFR şi a prezentei proceduri de execuţie.2. 6.-Stabilizator dynamic 9. 7.3.-Şeful de şantier şi şeful punctului de lucru răspund de aplicarea întocmai a documentaţiei de execuţie. a caietului de sarcini.8.6.-Vagoane speciale pentru transportul piatra sparta Editie/Revizie/ data: ED. Resurse 8. 6.5. 6.-Masina de profilat 9.4.-Şeful de mecanizare răspunde de asigurarea şi buna funcţionare a instalaţiilor şi utilajelor necesare execuţiei lucrării.4. a normelor şi normativelor în vigoare. 8.3. asigurarea gabaritului liniilor sub circulaţie de către utilajele ce efectuează lucrări de refacţie şi protecţia faţă de liniile de contact aflate sub tensiune.1.9. 1 / 0 7 / 10 .1.-Muncitori. AII şi a normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie.6. 9. Echipamente 9.4.-Proces verbal de recepţie calitativă . 6.5.2.-Responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe lucrare răspunde de instruirea personalului care lucrează în vecinătatea liniilor sub circulaţie şi a liniei de contact sub tensiune.-Documente de calitate piatra sparta 7.-Inspector calitate. Responsabilitati 6.1.-Cilindru compactor 9. 8.-Responsabilul CQ pe lucrare impreuna cu RTE răspund de aplicarea întocmai a proiectului de execuţie a prevederilor caietului de sarcini.-Raport de încercare piatra sparta.3.7.-Şef echipa. Rapoarte si inregistrari 7. asigurarea gabaritului de circulaţie pentru liniile sub circulaţie.-Excavator 9.-Responsabilul cu protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei răspunde de instruirea privind respectarea normelor de protecţie a muncii.4. 9.-Greader/buldozer 9.-Încărcător frontal 9. 8.PVRC. 8. 8.-Şeful de laborator al laboratorului autorizat (al Constructorului sau tert) răspunde de efectuarea determinărilor şi încercărilor impuse de specificaţiile tehnice înainte şi pe parcursul execuţiei lucrărilor şi întocmirea corectă a înregistrărilor.

indicatoare si oglinzi Utilajul ar trebui intretinut conform specificatiilor producatorului si reparat imediat. dimensiuni. inclinatie) Se va asigura o distanta sigura de liniile aeriene Activitatile nu vor afecta terte parti va confirma dispozitivele de operare si va verifica semnalele de avertizare. bocanci . se va acorda atentie urmatoarelor aspecte referitoare la sanatate si securitate: • Inspectia noilor utilaje pe santier (licente. imbracaminte de protectie • Zona de lucru va fi imprejmuita si semnalizata corespunzator • Se vor pune la dispozitie mijloace sigure de acces si iesire • Zona de lucru vor fi mentinute curate • Prevederile de siguranta vor fi luate in considerare la montarea indicatoarelor (in special cele legate de operatiunile de ridicare si manipulare manuala) • Se va asigura o distanta sigura de indicatoarele neprotejate • • • Utilizarea de manusi este obligatorie pentru personalul care monteaza/demonteaza prinderile sinelor si indicatoarelor. in caz de defectare Operatorul va fi autorizat si experimentat Suprafetele de lucru vor fi verificate (capacitate. certificate) • Inspectia zilnica a utilajelor pe santier. Se vor utiliza conuri. Sanatate si securitate In timpul executiei. Se va asigura stabilitatea indicatoarelor Personalul desemnat va fi utilizat pentru amenajarile rutiere. inainte de prima utilizare va verifica utilajul si va mentine geamurile si oglinzile curate se va asigura ca nici un coleg de munca nu este in pericol va evita sa deplaseze utilajul in zone care nu sunt desemnate in acest scop va respecta regulamentele de protectia muncii de pe santier nu va depasi limitele de viteza Operatorul: Editie/Revizie/ data: ED. fanioane si semnale luminoase Echipamentele electro-mecanice trebuie sa fie prevazute cu: • Scaun protejat al operatorului • • • • • • • • • • • • • • Centura de siguranta la scaunul operatorului Stingator de incendiu si trusa de prim ajutor Alarma de marsarier. 1 / 0 8 / 10 . inainte de utilizare • Instructajul de protectia muncii al personalului • Muncitorii vor purta: casca de protectie .antet 10.

se vor efectua. in cazul in care activitatile de constructii cauzeaza un nivel mare de zgomot local si temporar. investigatii ale nivelului de poluare a solului in zonele de intretinere sau pe santier (daca are loc vreun incident) cu produse petroliere (balast amestecat cu sol si combustibil sau derivati). • Pe timp de noapte si seara. deseuri tehnologice). mai ales pe timp de noapte si in weekend-uri. 1 / 0 9 / 10 . • Se recomanda ca. locuitorii din zona sa fie informati in prealabil. • Praful (pulberi in suspensie) rezultat din activitatea de santier. • Poluantii specifici gazelor de evacuare – echipamente. desemnat in acest scop va opri motorul. compactare). pe amplasament (transport.antet • • va parca utilajul intr-un loc sigur. gunoi menajer. • Zgomot cu transmitere prin pamant sau aer secundar si vibratii cu transmitere prin pamant (transmitere prin pamant si structuri). Masuri ameliorative • Marcarea clara a suprafetelor de teren care vor avea o utilizare diferita. Acest tip de poluare ar putea aparea accidental in zona de intretinere sau statiile de preparare a amestecului. • Colectarea. este recomandabil sa se evite activitatile de constructie. Se vor preleva probe si se vor Editie/Revizie/ data: ED. • Amplasarea corecta si sigura a tuturor rezervoarelor de combustibil . • Depozitarea corespunzatoare a tuturor materialelor si deseurilor rezultate. • Adoptarea tuturor masurilor manageriale necesare asigurarii protectiei mediului: • Colectarea si evacuarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (deseuri lichide. dupa ora 19. acolo unde este necesar.00. • Zgomot cu transmitere directa prin aer sau zgomot primar. In timpul executiei lucrarilor de constructii. • Factorii poluanti care ar putea aparea in timpul executiei lucrarilor sunt: • Pierderi de produse petroliere spalate de apa de ploaie. vehicule. va inchide utilajul si va pastra cheia ACTIUNI INTERZISE • deplasarea in pante abrupte • • • • operarea utilajului in afara scaunului operatorului transportul personalului presiune a rotilor diferita de cea adecvata consumul de alcool si droguri 11.Aspecte de mediu Materialele ce se vor utiliza pentru lucrarile de constructii nu implica un risc major de poluare a solului. • Zone adecvate desemnate special pentru intretinerea echipamentelor. depozitarea si eliminarea corespunzatoare a lubrifiantilor de ardere.

dupa caz. se va determina daca solul poate fi reutilizat in combinatie cu material nou la amenajarea drumurilor tehnologice sau. va fi depozitat in gropi ecologice sau decontaminat. Se pot aplica metode moderne de decontaminare “in situ”. folosind substante naturale. Editie/Revizie/ data: ED.antet efectua analize chimice de laborator. netoxice. In functie de rezultatele acestor analize. 1 / 0 10 / 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful