antet

METODOLOGIA DE REALIZARE A PRISMULUI DE PIATRA SPARTA

Proiect: ………………………………………… Sectiune: ……………………………………

1/0
ED/REV DATA

RTE
ELABORAT DE

Responsabil Proiectare
VERIFICAT DE

Project Man ager
APROBAT DE
OBS.

Editie/Revizie/ data:

ED. 1 / 0

1 / 10

Recepţia 6. Executie 5.7. Condiţii prealabile 4.4.Aspecte de mediu Editie/Revizie/ data: ED. Sanatate si securitate 11.3.5.Depozitare si transport 5.2. Responsabilităţi 7. Asternerea prismului de piatra sparta 5. Teste de laborator 5.antet CUPRINS 1. Rapoarte şi înregistrări 8. Asternerea straturilor intermediare si finale de piatra sparta 5. Întreruperi neplanificate 5. Verificarea caracteristicilor geometrice 5. Documente de referinţă 3. Resurse 9. Echipamente 10. Acţiuni implicate 5. Nivelarea si compactarea 5.1.6. Lucrări pregătitoare. 1 / 0 2 / 10 . Scop 2.8.

AGTC.Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii.Drumuri de acces corespunzătoare. . furci) şi cu mijloace de măsură necesare (metru.8.15. lata cu boloboc) şi cu echipamente de protecţie specifice (salopeta.9.3. închidere de linii şi scoateri de sub tensiune.-Existenţa utilităţilor şi anume: . Terasamente. târnăcoape.4.11.6. 2. 2.3.Instrucţiuni pentru lucrările de reparaţie capitală a liniilor de cale ferată.-C16-84 . 1 / 0 3 / 10 . Conditii prealabile 3. modernizate sau refacţionate.-Personalul care participă la realizarea prismului de piatra sparta trebuie să fie calificat pentru executarea lucrărilor. . pentru asigurarea conditiilor tehnice pentru circulatia trenurilor conform cerintelor acordurilor europene AGC. 3. 2. vestă avertizoare.-Asigurarea forţei de muncă (echipe de muncitori). Scop Procedura are ca scop descrierea acţiunilor.Partea 1. 2. 2.2. 2. 2.6. supravegherii tehnice (RTE si CQ).Normativ pentru execuţia lucrărilor în perioada de timp friguros. bocanci cu vârf metalic).14.2.5. 2. . 2.TER pentru coridoarele de transport Pan Europene. 2.Normativ privind proiectarea liniilor si staţiilor de cale ferata pentru viteze până la 200 km/h.5. să cunoască si să îşi însuşească proiectul de execuţie.-SR EN 933-1:2002/A1:2006 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Prescripţii tehnice. Editie/Revizie/ data: ED.1. Prescripţii de proiectare şi verificare a calităţii. 341-Instructia pentru alcatuirea.-SR EN 13450-2003 – Agregate pentru balast de cale ferata.Mijloace adecvate de transport pentru materiale.10.-STAS 2247-71 – Pietris ciuruit si neciuruit pentru balastarea cailor ferate. utilajelor şi a materialelor necesare execuţiei operatiei de asternere a straturilor de piatra sparta (balastarea liniei si a aparatelor de cale) necesare a fi efectuate in vederea montarii suprastructurii caii.-004-2006 . normativele şi această procedură.1. fazelor tehnologice. greader. a formaţiei topo. 3.Regulament de semnalizare.Palete şi indicatoare de semnalizare a zonei pe care se execută lucrările.4.-Caiete de sarcini 2. precum şi agenţii de semnalizare. .-Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice (lopeţi. casca. 2. in cadrul Contractelor de reabilitare 2.-317-2001 .12. ruleta.-STAS-10849/85 .-Asigurarea pe şantier a documentaţiei de execuţie aferente lucrării precum şi a prezentei proceduri. Documente de referinta 2.Infrastructura feroviara. specificaţiile tehnice. 2. 3. Terasamente de cale ferată.-NTF72-002/2003 .-STAS 7582-91 . metodologice pentru controlul calităţii execuţiei la linii noi. aprobata de catre Inginer. AII şi a normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie. 3. 2.Lucrări de cale ferată.7. conform situaţiei dată de responsabilul cu protecţia muncii (SSM). 3.13.Încărcător frontal. compactor.Autocisterne pentru apă la punctul de lucru.-Instruirea efectuată de responsabilul cu protecţia muncii (SSM) privind respectarea normelor de protecţie a muncii.antet 1.Lucrări de cale ferată. buldozer. sculelor. Infrastructura şi Suprastructura caii. autorizat AFER pentru lucrările ce implică siguranţa circulaţiei.Instrucţiuni pentru restricţii de viteză.-Proiect Detalii de Execuţie.intretinerea si supravegherea caii fara joante 3.-303-2003 . excavator cu cupa dreapta si greifer.-NP-109-04 . standardele.-314-1989 .

1 / 0 4 / 10 . Transportul acesteia se va face cu mijloace adecvate de transport.4.1.1.60cm pe liniile in curba cu R<1000 . care sa asigure pastrarea calitatii.1. va fi de : . Fiecare lot va fi insotit de documentele de calitate.1. profilarea.-Verificarea pe teren a existenţei tuturor materialelor. realizindu-se mai intii stratul de baza care se compacteaza.5.-Pregatirea platformei.4.-Pichetarea amprizei platformei.-Asigurarea documentatiei de executie aprobate. sculelor.3. prevederile prezentei tehnologii de lucru 5. Dupa receptia acestor lucrari. pentru balastarea liniei si realizarea prismei caii. 5. profilarea.-Balastarea caii – stratul 2. burarea.3 Balastarea caii Vor fi identificate in continuare 2 faze principale ale lucrarii de balastare a caii ferate ce se vor trata dupa cum urmeaza : 5. cantitatea de piatra sparta /km data in norma . 4. Executie 5.-Balastarea caii – primul strat 4. 4. 5.-Piatra sparta folosita pentru balastarea caii ferate se va depozita in conditii care sa asigure pastrarea calitatii acesteia.2. burarea. 4.7. utilajelor de mică mecanizare şi auto necesare desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor pe sectorul ce urmează a fi atacat.60cm in zona aparatelor de cale Situatiile prezentate mai sus pentru balastarea caii vor fi tratate astfel : 5.1.6.antet 4.-Întreruperi neplanificate. Conform cu cerintele Caietului de Sarcini. completarea prismului Grosimea finala a stratului de piatra sparta sub traversa. Primul strat de piatra sparta poate fi descarcat/asternut prin 2 metode : Editie/Revizie/ data: ED.8. plus sporul de compactare de 18%.50cm in aliniament si curbe cu R≥1000m . masurata in aliniament si a firului interior al curbei va fi de min 0. 4. stabilizarea.-Lucrări pregătitoare. completarea prismului 4.-Teste de laborator. Contractorul nu va fi autorizat sa execute lucrarile de suprastructura de cale ferata pina cind nu sint receptionate lucrarile de terasamente de catre CN CFR prin reprezentantii sai.-Receptia lucrarilor de terasamente 5.30m conform fisei UIC 719 Latimea minima a prismului de piatra sparta masurata de la capatul traversei pina la muchia prismei. 5.2) asternerea primului strat de piatra sparta de 25 cm si compactarea 5.3. Actiuni implicate 4. intocmite conform dispozitiilor legale in vigoare. in dreptul sinei. se arunca in cale in doua reprize .3) asternerea stratului 2 de piatra sparta.-Recepţia 5.-Se semnalizează pe teren restricţiile de viteza aprobate prin acoperirea lor cu palete sau balize avertizoare şi asigurate cu agenţi de semnalizare.1.2.2 si 5.1. Lucrări pregătitoare 5.1. 4.2. cerintelor caietelor de sarcini.5.

spatial liber va fi de 2 cm sub nivelul fetei superioare a traverselor. se executa burajele tehnologice. Contractorul va furniza banda stabilizatorului dynamic care va contine cel putin diagramele de nivel longitudinal si transversal. frecventa si forta de apasare. dupa lansarea si montarea panourilor de cale ferata. stratul de piatra sparta se niveleaza cu inclinare. Al doilea strat de piatra sparta se introduce in cale pentru completarea prismei la dimensiunile proiectate. in intervale de inchideri de linie bine determinate. si se va apropia de axul lucrarii. astfel ca dupa lansarea panourilor de cale ferata sa rezulte suprainaltarea proiectata pentru curba respective si cu racordarea pe lungimea curbelor de racordare. Dupa executia fiecarui buraj. se va realiza si stabilizarea caii cu ajutorul stabilizatorului dinamic care vibreaza intreg cadrul sina-traverse in prisma de balast. fara abateri si fara goluri. se face controlul grosimii stratului de piatra sparta. numarul de treceri fiind stabilita in urma executiei sectorului de proba. linia noua trebuie sa fie la nivel si la pozitia in plan in aliniament si in curbe in limita tolerantelor admise.0m si 5. Este imperios necesar sa se respecte grosimile stabilite prin proiect (si cele de mai sus) pentru ca in final. Grosimea finala a stratului de piatra sparta sub talpa traversei in dreptul sinei va fi : a) in aliniament si curbe fara suprainaltari. firele celor doua linii curente sa se afle la acelasi nivel in sectiune transversala c) pentru celelalte linii din statii. este necesara prelucrarea coamei platformei caii ferate. deoarece platforma caii ferate este la nivel orizontal ( fie aliniament fie curbe fara suprainaltari) grosimea finala a stratului de piatra sparta sa fie constanta de 0. dupa descarcare. Editie/Revizie/ data: ED. nivelarea si compactarea primului strat de piatra sparta de 25 cm (compactati) trebuie sa fie facuta foarte précis si controlat in permanenta. Acest strat se introduce cu ajutorul trenului de lucru cu vagoane speciale autodescarcatoare.30m in intreg profil transversal.30m b) in curbe cu suprainaltare: b. In cazul aparatelor de cale. Lucrarile de finisare a prismei de piatra sparta se vor face prin completari si profilare mecanizata. La profilarea prismei de balast cu eventuale repartizari de piatra sparta. se va asigura un spatiu liber de 3cm intre talpa sinei si piatra sparta. 5. profilarea prismei caii si stabilizarea caii folosind masini de burat. in zona diagonalelor si a romburilor . de pe linia alaturata.antet a) direct din vagoane. astfel ca dupa compactare sa rezulte o suprafata plana.0m prevazute cu bule de nivel.375m in dreptul sinei firului drept al liniei I si de 0. deasemeni si pentru aparatele de cale din cuprinsul celorlalte linii din statie d) pentru aparatele de cale din cuprinsul liniilor directe si curente. Compactarea va fi facuta cu cilindru compactor. Pentru ca urmeaza sa fie utilizate prinderile elastice tip Pandrol fast-clip. pentru liniile echipate cu circuite de cale. tamburul se va suprapune 1/3 peste trecerea precedenta. cu o panta transversala de 1% O alta situatie speciala intilnita in cadrul contractului este asternerea pietrei sparte in zona podurilor si a podetelor provizorii.30m sub talpa traversei. Compactarea va incepe de la marginea exterioara a prismului de piatra sparta .2) curbe cu deviatie stinga : 0. materialul va fi impins si nivelat cu ajutorul grederelor/ buldozerelor astfel incit sa se asigure grosimea prescrisa si cotele conform proiect. torsiunea. 0. respectiv in dreptul sinei firului sting a liniei I si a sinei firului drept linia II – min. Nivelarea se executa controlat cu late de 3. pe o latime de cite 10 cm de o parte si de alta a talpii. stabilizarea prismului de balast se va realize cu masini de compactat piatra intre traverse si la capatul acestora sau cu stabilizatorul dinamic. 1 / 0 5 / 10 .30m in dreptul sinei firului sting al liniei I si de 0.Dupa compactare. de profilat si stabilizator dynamic pentru realizarea prismei caii la dimensiunile proiectate. cu realizarea taluzului spre exteriorul liniei cu panta de 2:3.375m in dreptul sinei firului sting al liniei II. la fiecare trecere a cilindrului. 0. In curbe. dupa care se face asternerea acestui material cu ajutorul grederelor si/sau buldozerului b) transportul din depozit al pietrei sparte cu ajutorul autocamioanelor la frontul de lucru si descarcarea acesteia “ in spate” astfel incit sa se evite pe cit posibil circulatia camioanelor pe suprafata stratului de PSS. Pentru aparatele de cale. Dupa executarea burajelor tehnologice si a riparilor necesare. Dupa descarcarea acestui strat. In ambele cazuri.3. pentru a se asigura grosimea prismei de piatra sparta de min.1) curbe cu deviatie dreapta : 0.30m in dreptul sinei firului drept al liniei II b.

Nivelarea şi compactarea stratului de piatra sparta 5. asigurându-se panta transversală proiectată spre exteriorul căii in curbe 5. rezistenta la impact.1. va pregati si pune la dispozitia Lot 1 detaliile necesare din care sa rezulte modul de racordare a caii cu lucrarea provizorie respectiva atit in plan orizontal cit si vertical. 5.8. comparativ cu cele din detaliile de execuţie. indice de forma si lungimea particulei – cind se solicita.1. conform cu categoria relevanta stabilita in SR EN 13450.Nivelarea platformei se va face cu greder/ buldozer.5.antet Astfel. Recepţia Pentru ca lucrarea să fie recepţionată trebuiesc acceptate simultan: 5. forta de apasare. prin tabele topo. local.4.-În cazul unor ploi de lungă durată sau torenţiale execuţia lucrării se opreşte. 5. 5.-Granulometria.1.8. 5. componente nocive. metodologia de compactare la nivelul PSS-ului fiind cea prezentata in tehnologia respectiva. Verificarea caracteristicilor geometrice 5. proiectantul DDE Lot 2.2. Întreruperi neplanificate 5.4.-Agrementele AFER si toate certificarile necesare pentru materiale Editie/Revizie/ data: ED. Teste de laborator 5. 1 / 0 6 / 10 . cu compactorul. 5.5. indicind si viteza maxima de circulatie peste punctul respectiv.3.-Natura petrografica a rocilor : granit.1. vor fi stabilite inaintea inceperii lucrarilor de balastare a caii. Se tine seama de umiditatea terasamentelor si a drumurilor tehnologice.-Caracteristici fizice (Los Angeles.Compactarea se va face după aşternerea primului strat.-După finisarea prismului de piatra sparta...6.4.-Forma particulei( indice de aplatizare. 5. 5.5. torsiunea. Se va urmari ca NSS din zona podului sau a podetului provizoriu respectiv sa corespunda cu NSS proiectat pentru linia respectiva.-Rezultatele privind elementele geometrice realizate. La asternerea primului tronson cu primul strat de piatra Sparta.6. si inregistrarile benzilor stabilizatorului dinamic (nivel longitudinal si transversal.1.6.2. cu sau fara suprainaltare. 5.7. Se va verifica şi panta transversală proiectată in curbe si respectiv. pentru a evita patrunderea pe stratul de piatra sparta (primul) a utilajelor ce pot infesta acest strat cu pamint.-Granulatia 31.6. se vor realize sectoare de proba pentru determinarea numarului de treceri. se vor realiza măsurători topo pentru a verifica dacă cotele şi lăţimile platformei executate se încadrează in tolerantele permise în Caietul de Sarcini.4. impreuna cu Consultanta si reprezentantul constructorului Lot 2 pentru fiecare punct separate tipul de podet provizoriu folosit.7. In cazuri deosebite cind se introduce un pod/podet provizoriu intr-o zona in care linia este in curba.2. radiatia solara etc) conform cu conditiile stabilite de SR EN 13450 5.7.6.2. frecventa etc) si ale masinii de burat.-Caracteristicile fizico-chimice si mecanice ale agregatelor 5.-Reluarea lucrărilor se va face în momentul în care umiditatea platformei permite acest lucru.8.5÷50 mm . nivelul sinelor. rezistenta la inghetdezghet. absortia de apa.6.3. 5. rezistenta la uzura. andezit 5.8. bazalt. continutul de particule fine si continutul de granule determinat conform SR EN 933-1.

7.10. 8.-Documente de calitate piatra sparta 7.-Cilindru compactor 9.1.-Şeful punctului de lucru răspunde de calitatea lucrărilor pe care le coordonează. Rapoarte si inregistrari 7.4. AII şi a normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie. 8.-Greader/buldozer 9. asigurarea gabaritului liniilor sub circulaţie de către utilajele ce efectuează lucrări de refacţie şi protecţia faţă de liniile de contact aflate sub tensiune.-Responsabilul CQ pe lucrare impreuna cu RTE răspund de aplicarea întocmai a proiectului de execuţie a prevederilor caietului de sarcini.1.-Şeful de mecanizare răspunde de asigurarea şi buna funcţionare a instalaţiilor şi utilajelor necesare execuţiei lucrării. 8.-Încărcător frontal 9.4. 8.3.-Excavator 9.3. standardelor şi instrucţiilor CFR şi a prezentei proceduri de execuţie. 9. 9.2.-Şeful de laborator al laboratorului autorizat (al Constructorului sau tert) răspunde de efectuarea determinărilor şi încercărilor impuse de specificaţiile tehnice înainte şi pe parcursul execuţiei lucrărilor şi întocmirea corectă a înregistrărilor.1.3. a prezentei proceduri tehnice de execuţie şi de întocmirea corecta a înregistrărilor de calitate.-Raport de încercare piatra sparta.-Responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe lucrare răspunde de instruirea personalului care lucrează în vecinătatea liniilor sub circulaţie şi a liniei de contact sub tensiune.PVRC. 6.-Şef punct de lucru.antet 6.-Şeful de şantier şi şeful punctului de lucru răspund de aplicarea întocmai a documentaţiei de execuţie. a caietului de sarcini.-Laboranţi.1.-Inspector calitate. 8. 6.6.2.-Vagoane speciale pentru transportul piatra sparta Editie/Revizie/ data: ED. a normelor şi normativelor în vigoare.-Topometristi.6. a normelor.-Muncitori.-Şef şantier.3. 7. 8.2. existenţa agenţilor de semnalizare.5.4.-Masina de profilat 9.2.7.-Autobasculante cu capacitate ≥16 t.7. Resurse 8. 8.5.9.-Proces verbal de recepţie calitativă .-Şef echipa. Echipamente 9.-Stabilizator dynamic 9. asigurarea semnalizării corecte a zonelor de lucru. 1 / 0 7 / 10 . 6.7.8. 6.4.6.-Responsabilul cu protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei răspunde de instruirea privind respectarea normelor de protecţie a muncii.-Masina de burat 9. 6.-Cisterne de apă. asigurarea gabaritului de circulaţie pentru liniile sub circulaţie. 9. Responsabilitati 6. 6.

in caz de defectare Operatorul va fi autorizat si experimentat Suprafetele de lucru vor fi verificate (capacitate. dimensiuni. certificate) • Inspectia zilnica a utilajelor pe santier. Sanatate si securitate In timpul executiei. inainte de prima utilizare va verifica utilajul si va mentine geamurile si oglinzile curate se va asigura ca nici un coleg de munca nu este in pericol va evita sa deplaseze utilajul in zone care nu sunt desemnate in acest scop va respecta regulamentele de protectia muncii de pe santier nu va depasi limitele de viteza Operatorul: Editie/Revizie/ data: ED. se va acorda atentie urmatoarelor aspecte referitoare la sanatate si securitate: • Inspectia noilor utilaje pe santier (licente. Se va asigura stabilitatea indicatoarelor Personalul desemnat va fi utilizat pentru amenajarile rutiere. indicatoare si oglinzi Utilajul ar trebui intretinut conform specificatiilor producatorului si reparat imediat.antet 10. bocanci . 1 / 0 8 / 10 . Se vor utiliza conuri. fanioane si semnale luminoase Echipamentele electro-mecanice trebuie sa fie prevazute cu: • Scaun protejat al operatorului • • • • • • • • • • • • • • Centura de siguranta la scaunul operatorului Stingator de incendiu si trusa de prim ajutor Alarma de marsarier. inainte de utilizare • Instructajul de protectia muncii al personalului • Muncitorii vor purta: casca de protectie . imbracaminte de protectie • Zona de lucru va fi imprejmuita si semnalizata corespunzator • Se vor pune la dispozitie mijloace sigure de acces si iesire • Zona de lucru vor fi mentinute curate • Prevederile de siguranta vor fi luate in considerare la montarea indicatoarelor (in special cele legate de operatiunile de ridicare si manipulare manuala) • Se va asigura o distanta sigura de indicatoarele neprotejate • • • Utilizarea de manusi este obligatorie pentru personalul care monteaza/demonteaza prinderile sinelor si indicatoarelor. inclinatie) Se va asigura o distanta sigura de liniile aeriene Activitatile nu vor afecta terte parti va confirma dispozitivele de operare si va verifica semnalele de avertizare.

mai ales pe timp de noapte si in weekend-uri. dupa ora 19. • Zgomot cu transmitere prin pamant sau aer secundar si vibratii cu transmitere prin pamant (transmitere prin pamant si structuri). compactare).Aspecte de mediu Materialele ce se vor utiliza pentru lucrarile de constructii nu implica un risc major de poluare a solului. • Poluantii specifici gazelor de evacuare – echipamente. investigatii ale nivelului de poluare a solului in zonele de intretinere sau pe santier (daca are loc vreun incident) cu produse petroliere (balast amestecat cu sol si combustibil sau derivati). desemnat in acest scop va opri motorul. pe amplasament (transport. deseuri tehnologice). • Praful (pulberi in suspensie) rezultat din activitatea de santier. • Pe timp de noapte si seara. gunoi menajer.antet • • va parca utilajul intr-un loc sigur.00. • Factorii poluanti care ar putea aparea in timpul executiei lucrarilor sunt: • Pierderi de produse petroliere spalate de apa de ploaie. • Se recomanda ca. Se vor preleva probe si se vor Editie/Revizie/ data: ED. vehicule. Masuri ameliorative • Marcarea clara a suprafetelor de teren care vor avea o utilizare diferita. • Zgomot cu transmitere directa prin aer sau zgomot primar. • Amplasarea corecta si sigura a tuturor rezervoarelor de combustibil . • Colectarea. In timpul executiei lucrarilor de constructii. va inchide utilajul si va pastra cheia ACTIUNI INTERZISE • deplasarea in pante abrupte • • • • operarea utilajului in afara scaunului operatorului transportul personalului presiune a rotilor diferita de cea adecvata consumul de alcool si droguri 11. acolo unde este necesar. • Depozitarea corespunzatoare a tuturor materialelor si deseurilor rezultate. este recomandabil sa se evite activitatile de constructie. in cazul in care activitatile de constructii cauzeaza un nivel mare de zgomot local si temporar. • Zone adecvate desemnate special pentru intretinerea echipamentelor. 1 / 0 9 / 10 . se vor efectua. • Adoptarea tuturor masurilor manageriale necesare asigurarii protectiei mediului: • Colectarea si evacuarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (deseuri lichide. Acest tip de poluare ar putea aparea accidental in zona de intretinere sau statiile de preparare a amestecului. locuitorii din zona sa fie informati in prealabil. depozitarea si eliminarea corespunzatoare a lubrifiantilor de ardere.

1 / 0 10 / 10 . In functie de rezultatele acestor analize.antet efectua analize chimice de laborator. dupa caz. Se pot aplica metode moderne de decontaminare “in situ”. va fi depozitat in gropi ecologice sau decontaminat. folosind substante naturale. netoxice. Editie/Revizie/ data: ED. se va determina daca solul poate fi reutilizat in combinatie cu material nou la amenajarea drumurilor tehnologice sau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful