antet

METODOLOGIA DE REALIZARE A PRISMULUI DE PIATRA SPARTA

Proiect: ………………………………………… Sectiune: ……………………………………

1/0
ED/REV DATA

RTE
ELABORAT DE

Responsabil Proiectare
VERIFICAT DE

Project Man ager
APROBAT DE
OBS.

Editie/Revizie/ data:

ED. 1 / 0

1 / 10

Teste de laborator 5. Nivelarea si compactarea 5. Lucrări pregătitoare.Aspecte de mediu Editie/Revizie/ data: ED. Asternerea prismului de piatra sparta 5.Recepţia 6. Asternerea straturilor intermediare si finale de piatra sparta 5. Întreruperi neplanificate 5.6. Scop 2. Executie 5.3.1. Echipamente 10.4.Depozitare si transport 5.8. 1 / 0 2 / 10 . Resurse 9. Rapoarte şi înregistrări 8. Sanatate si securitate 11.5. Documente de referinţă 3.7. Condiţii prealabile 4. Responsabilităţi 7. Acţiuni implicate 5.2.antet CUPRINS 1. Verificarea caracteristicilor geometrice 5.

Instrucţiuni pentru lucrările de reparaţie capitală a liniilor de cale ferată.Încărcător frontal. 2.Lucrări de cale ferată.6. Prescripţii de proiectare şi verificare a calităţii. 2.Lucrări de cale ferată. aprobata de catre Inginer.5.Instrucţiuni pentru restricţii de viteză.-Personalul care participă la realizarea prismului de piatra sparta trebuie să fie calificat pentru executarea lucrărilor. 3. pentru asigurarea conditiilor tehnice pentru circulatia trenurilor conform cerintelor acordurilor europene AGC.11.9.-317-2001 . Terasamente.-303-2003 . . greader. 2.Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii. târnăcoape. in cadrul Contractelor de reabilitare 2. . compactor. AII şi a normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie.2. 2. 3. 2.1. 2.-C16-84 .-Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice (lopeţi.5.4. Prescripţii tehnice. normativele şi această procedură. vestă avertizoare. 341-Instructia pentru alcatuirea.1. 3. Editie/Revizie/ data: ED.-314-1989 .-004-2006 . casca. sculelor.8. 1 / 0 3 / 10 . Infrastructura şi Suprastructura caii.-Instruirea efectuată de responsabilul cu protecţia muncii (SSM) privind respectarea normelor de protecţie a muncii. fazelor tehnologice. utilajelor şi a materialelor necesare execuţiei operatiei de asternere a straturilor de piatra sparta (balastarea liniei si a aparatelor de cale) necesare a fi efectuate in vederea montarii suprastructurii caii. Documente de referinta 2.intretinerea si supravegherea caii fara joante 3.Partea 1.14. Conditii prealabile 3.2. conform situaţiei dată de responsabilul cu protecţia muncii (SSM). . 3. 2.Autocisterne pentru apă la punctul de lucru.Normativ privind proiectarea liniilor si staţiilor de cale ferata pentru viteze până la 200 km/h. autorizat AFER pentru lucrările ce implică siguranţa circulaţiei.-SR EN 933-1:2002/A1:2006 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.AGTC. lata cu boloboc) şi cu echipamente de protecţie specifice (salopeta.Drumuri de acces corespunzătoare. buldozer. supravegherii tehnice (RTE si CQ). bocanci cu vârf metalic). excavator cu cupa dreapta si greifer.-STAS 2247-71 – Pietris ciuruit si neciuruit pentru balastarea cailor ferate. precum şi agenţii de semnalizare.-STAS 7582-91 .-NP-109-04 . a formaţiei topo. furci) şi cu mijloace de măsură necesare (metru. specificaţiile tehnice.antet 1.13. ruleta.Normativ pentru execuţia lucrărilor în perioada de timp friguros.-Asigurarea forţei de muncă (echipe de muncitori). Scop Procedura are ca scop descrierea acţiunilor. 2. standardele.-STAS-10849/85 .TER pentru coridoarele de transport Pan Europene.15.7.-Caiete de sarcini 2.3. 2.10.12.Regulament de semnalizare.Infrastructura feroviara. .-Existenţa utilităţilor şi anume: . metodologice pentru controlul calităţii execuţiei la linii noi.Mijloace adecvate de transport pentru materiale.3. Terasamente de cale ferată.Palete şi indicatoare de semnalizare a zonei pe care se execută lucrările.4.-SR EN 13450-2003 – Agregate pentru balast de cale ferata. închidere de linii şi scoateri de sub tensiune.-NTF72-002/2003 . 2. 2.-Proiect Detalii de Execuţie. modernizate sau refacţionate. 3. 2.-Asigurarea pe şantier a documentaţiei de execuţie aferente lucrării precum şi a prezentei proceduri.6. 2. să cunoască si să îşi însuşească proiectul de execuţie.

utilajelor de mică mecanizare şi auto necesare desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor pe sectorul ce urmează a fi atacat. completarea prismului Grosimea finala a stratului de piatra sparta sub traversa.3.-Teste de laborator. 5.3.1.8.5. 4. cantitatea de piatra sparta /km data in norma .7.4.30m conform fisei UIC 719 Latimea minima a prismului de piatra sparta masurata de la capatul traversei pina la muchia prismei.1.-Balastarea caii – stratul 2.1.-Receptia lucrarilor de terasamente 5.2. se arunca in cale in doua reprize . burarea. Primul strat de piatra sparta poate fi descarcat/asternut prin 2 metode : Editie/Revizie/ data: ED. 1 / 0 4 / 10 . in dreptul sinei. va fi de : . Executie 5. 4. masurata in aliniament si a firului interior al curbei va fi de min 0.60cm in zona aparatelor de cale Situatiile prezentate mai sus pentru balastarea caii vor fi tratate astfel : 5. 4. stabilizarea. Dupa receptia acestor lucrari. 5.-Recepţia 5. care sa asigure pastrarea calitatii. Contractorul nu va fi autorizat sa execute lucrarile de suprastructura de cale ferata pina cind nu sint receptionate lucrarile de terasamente de catre CN CFR prin reprezentantii sai.2. Conform cu cerintele Caietului de Sarcini. plus sporul de compactare de 18%. prevederile prezentei tehnologii de lucru 5. 5. 4. 4.-Pichetarea amprizei platformei. Fiecare lot va fi insotit de documentele de calitate. profilarea.-Piatra sparta folosita pentru balastarea caii ferate se va depozita in conditii care sa asigure pastrarea calitatii acesteia. realizindu-se mai intii stratul de baza care se compacteaza.1.6.60cm pe liniile in curba cu R<1000 .3) asternerea stratului 2 de piatra sparta.1.-Se semnalizează pe teren restricţiile de viteza aprobate prin acoperirea lor cu palete sau balize avertizoare şi asigurate cu agenţi de semnalizare. Lucrări pregătitoare 5.50cm in aliniament si curbe cu R≥1000m .-Întreruperi neplanificate.-Balastarea caii – primul strat 4.-Verificarea pe teren a existenţei tuturor materialelor. Actiuni implicate 4.antet 4.1.1.-Pregatirea platformei. burarea.2) asternerea primului strat de piatra sparta de 25 cm si compactarea 5. intocmite conform dispozitiilor legale in vigoare.2. completarea prismului 4. pentru balastarea liniei si realizarea prismei caii.4.3 Balastarea caii Vor fi identificate in continuare 2 faze principale ale lucrarii de balastare a caii ferate ce se vor trata dupa cum urmeaza : 5. sculelor.5.2 si 5. Transportul acesteia se va face cu mijloace adecvate de transport.-Lucrări pregătitoare.-Asigurarea documentatiei de executie aprobate. cerintelor caietelor de sarcini.1. profilarea.

Pentru ca urmeaza sa fie utilizate prinderile elastice tip Pandrol fast-clip. astfel ca dupa compactare sa rezulte o suprafata plana.30m in dreptul sinei firului drept al liniei II b.375m in dreptul sinei firului drept al liniei I si de 0. In cazul aparatelor de cale. materialul va fi impins si nivelat cu ajutorul grederelor/ buldozerelor astfel incit sa se asigure grosimea prescrisa si cotele conform proiect. dupa lansarea si montarea panourilor de cale ferata. pentru a se asigura grosimea prismei de piatra sparta de min. si se va apropia de axul lucrarii. Dupa executia fiecarui buraj. Contractorul va furniza banda stabilizatorului dynamic care va contine cel putin diagramele de nivel longitudinal si transversal. de pe linia alaturata. dupa descarcare.Dupa compactare. In curbe. Nivelarea se executa controlat cu late de 3.antet a) direct din vagoane. in zona diagonalelor si a romburilor .30m sub talpa traversei. profilarea prismei caii si stabilizarea caii folosind masini de burat. pe o latime de cite 10 cm de o parte si de alta a talpii.30m b) in curbe cu suprainaltare: b.1) curbe cu deviatie dreapta : 0. 5. tamburul se va suprapune 1/3 peste trecerea precedenta. Compactarea va incepe de la marginea exterioara a prismului de piatra sparta . stabilizarea prismului de balast se va realize cu masini de compactat piatra intre traverse si la capatul acestora sau cu stabilizatorul dinamic. Al doilea strat de piatra sparta se introduce in cale pentru completarea prismei la dimensiunile proiectate. Lucrarile de finisare a prismei de piatra sparta se vor face prin completari si profilare mecanizata. cu realizarea taluzului spre exteriorul liniei cu panta de 2:3. firele celor doua linii curente sa se afle la acelasi nivel in sectiune transversala c) pentru celelalte linii din statii. in intervale de inchideri de linie bine determinate. Este imperios necesar sa se respecte grosimile stabilite prin proiect (si cele de mai sus) pentru ca in final. La profilarea prismei de balast cu eventuale repartizari de piatra sparta.30m in dreptul sinei firului sting al liniei I si de 0.30m in intreg profil transversal. Pentru aparatele de cale. respectiv in dreptul sinei firului sting a liniei I si a sinei firului drept linia II – min. la fiecare trecere a cilindrului. frecventa si forta de apasare. deoarece platforma caii ferate este la nivel orizontal ( fie aliniament fie curbe fara suprainaltari) grosimea finala a stratului de piatra sparta sa fie constanta de 0. torsiunea. Dupa executarea burajelor tehnologice si a riparilor necesare. de profilat si stabilizator dynamic pentru realizarea prismei caii la dimensiunile proiectate.2) curbe cu deviatie stinga : 0.0m prevazute cu bule de nivel. se va asigura un spatiu liber de 3cm intre talpa sinei si piatra sparta. 0. Editie/Revizie/ data: ED. deasemeni si pentru aparatele de cale din cuprinsul celorlalte linii din statie d) pentru aparatele de cale din cuprinsul liniilor directe si curente. pentru liniile echipate cu circuite de cale.3. 0. este necesara prelucrarea coamei platformei caii ferate. spatial liber va fi de 2 cm sub nivelul fetei superioare a traverselor. linia noua trebuie sa fie la nivel si la pozitia in plan in aliniament si in curbe in limita tolerantelor admise.0m si 5. dupa care se face asternerea acestui material cu ajutorul grederelor si/sau buldozerului b) transportul din depozit al pietrei sparte cu ajutorul autocamioanelor la frontul de lucru si descarcarea acesteia “ in spate” astfel incit sa se evite pe cit posibil circulatia camioanelor pe suprafata stratului de PSS. se face controlul grosimii stratului de piatra sparta. 1 / 0 5 / 10 . Acest strat se introduce cu ajutorul trenului de lucru cu vagoane speciale autodescarcatoare. stratul de piatra sparta se niveleaza cu inclinare. Grosimea finala a stratului de piatra sparta sub talpa traversei in dreptul sinei va fi : a) in aliniament si curbe fara suprainaltari. fara abateri si fara goluri.375m in dreptul sinei firului sting al liniei II. astfel ca dupa lansarea panourilor de cale ferata sa rezulte suprainaltarea proiectata pentru curba respective si cu racordarea pe lungimea curbelor de racordare. cu o panta transversala de 1% O alta situatie speciala intilnita in cadrul contractului este asternerea pietrei sparte in zona podurilor si a podetelor provizorii. Dupa descarcarea acestui strat. se va realiza si stabilizarea caii cu ajutorul stabilizatorului dinamic care vibreaza intreg cadrul sina-traverse in prisma de balast. In ambele cazuri. se executa burajele tehnologice. Compactarea va fi facuta cu cilindru compactor. numarul de treceri fiind stabilita in urma executiei sectorului de proba. nivelarea si compactarea primului strat de piatra sparta de 25 cm (compactati) trebuie sa fie facuta foarte précis si controlat in permanenta.

7. Se va verifica şi panta transversală proiectată in curbe si respectiv.-Reluarea lucrărilor se va face în momentul în care umiditatea platformei permite acest lucru.6.1. forta de apasare. nivelul sinelor. si inregistrarile benzilor stabilizatorului dinamic (nivel longitudinal si transversal.3.Compactarea se va face după aşternerea primului strat. Verificarea caracteristicilor geometrice 5.2.6.-Caracteristicile fizico-chimice si mecanice ale agregatelor 5. Se tine seama de umiditatea terasamentelor si a drumurilor tehnologice.8. vor fi stabilite inaintea inceperii lucrarilor de balastare a caii.8. andezit 5.4.2. pentru a evita patrunderea pe stratul de piatra sparta (primul) a utilajelor ce pot infesta acest strat cu pamint. 5.antet Astfel.5÷50 mm . indice de forma si lungimea particulei – cind se solicita. componente nocive. frecventa etc) si ale masinii de burat.-Agrementele AFER si toate certificarile necesare pentru materiale Editie/Revizie/ data: ED. va pregati si pune la dispozitia Lot 1 detaliile necesare din care sa rezulte modul de racordare a caii cu lucrarea provizorie respectiva atit in plan orizontal cit si vertical. radiatia solara etc) conform cu conditiile stabilite de SR EN 13450 5. local.1.1. indicind si viteza maxima de circulatie peste punctul respectiv..Nivelarea platformei se va face cu greder/ buldozer.2.2.-Caracteristici fizice (Los Angeles. Teste de laborator 5.8. La asternerea primului tronson cu primul strat de piatra Sparta. rezistenta la impact. 5. 1 / 0 6 / 10 .6.7. asigurându-se panta transversală proiectată spre exteriorul căii in curbe 5. Se va urmari ca NSS din zona podului sau a podetului provizoriu respectiv sa corespunda cu NSS proiectat pentru linia respectiva. conform cu categoria relevanta stabilita in SR EN 13450.-Rezultatele privind elementele geometrice realizate. 5. Întreruperi neplanificate 5.5.4. se vor realiza măsurători topo pentru a verifica dacă cotele şi lăţimile platformei executate se încadrează in tolerantele permise în Caietul de Sarcini.-Granulometria. proiectantul DDE Lot 2.4.4.6. bazalt. 5..-În cazul unor ploi de lungă durată sau torenţiale execuţia lucrării se opreşte. 5. 5. absortia de apa.8. comparativ cu cele din detaliile de execuţie. prin tabele topo. metodologia de compactare la nivelul PSS-ului fiind cea prezentata in tehnologia respectiva.6. 5. rezistenta la inghetdezghet. se vor realize sectoare de proba pentru determinarea numarului de treceri. 5.-Natura petrografica a rocilor : granit.1. In cazuri deosebite cind se introduce un pod/podet provizoriu intr-o zona in care linia este in curba.-Forma particulei( indice de aplatizare. impreuna cu Consultanta si reprezentantul constructorului Lot 2 pentru fiecare punct separate tipul de podet provizoriu folosit.3.7. 5.5. Nivelarea şi compactarea stratului de piatra sparta 5.1.-Granulatia 31.6. torsiunea. cu sau fara suprainaltare.-După finisarea prismului de piatra sparta. continutul de particule fine si continutul de granule determinat conform SR EN 933-1. Recepţia Pentru ca lucrarea să fie recepţionată trebuiesc acceptate simultan: 5. rezistenta la uzura.5. cu compactorul.

5.antet 6.8.-Responsabilul CQ pe lucrare impreuna cu RTE răspund de aplicarea întocmai a proiectului de execuţie a prevederilor caietului de sarcini.1.-Excavator 9. 9. standardelor şi instrucţiilor CFR şi a prezentei proceduri de execuţie. 1 / 0 7 / 10 .PVRC.-Responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe lucrare răspunde de instruirea personalului care lucrează în vecinătatea liniilor sub circulaţie şi a liniei de contact sub tensiune. 8.1.-Topometristi. 8.-Şeful punctului de lucru răspunde de calitatea lucrărilor pe care le coordonează.5. Rapoarte si inregistrari 7.-Şef şantier. Echipamente 9.-Masina de burat 9.3.-Şef echipa. asigurarea gabaritului liniilor sub circulaţie de către utilajele ce efectuează lucrări de refacţie şi protecţia faţă de liniile de contact aflate sub tensiune.9.-Muncitori. 6.-Şeful de laborator al laboratorului autorizat (al Constructorului sau tert) răspunde de efectuarea determinărilor şi încercărilor impuse de specificaţiile tehnice înainte şi pe parcursul execuţiei lucrărilor şi întocmirea corectă a înregistrărilor. 7. 6.6.-Şeful de şantier şi şeful punctului de lucru răspund de aplicarea întocmai a documentaţiei de execuţie. a prezentei proceduri tehnice de execuţie şi de întocmirea corecta a înregistrărilor de calitate. 8.2. 8. 6. a normelor. existenţa agenţilor de semnalizare.4.-Documente de calitate piatra sparta 7.-Vagoane speciale pentru transportul piatra sparta Editie/Revizie/ data: ED.7. AII şi a normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie. asigurarea semnalizării corecte a zonelor de lucru.2. 6. 9. Responsabilitati 6.-Şef punct de lucru.2. 8.6.6. 8. a normelor şi normativelor în vigoare.-Stabilizator dynamic 9.2.7.-Raport de încercare piatra sparta.10. 8. 6.4.1.-Încărcător frontal 9.-Laboranţi. 9.4.-Inspector calitate. asigurarea gabaritului de circulaţie pentru liniile sub circulaţie.-Masina de profilat 9. 6.-Responsabilul cu protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei răspunde de instruirea privind respectarea normelor de protecţie a muncii.4.1.-Cisterne de apă.-Şeful de mecanizare răspunde de asigurarea şi buna funcţionare a instalaţiilor şi utilajelor necesare execuţiei lucrării.3.3. 7. Resurse 8.7.-Autobasculante cu capacitate ≥16 t.-Greader/buldozer 9.-Cilindru compactor 9.3.-Proces verbal de recepţie calitativă . a caietului de sarcini.

inainte de utilizare • Instructajul de protectia muncii al personalului • Muncitorii vor purta: casca de protectie . in caz de defectare Operatorul va fi autorizat si experimentat Suprafetele de lucru vor fi verificate (capacitate. Se va asigura stabilitatea indicatoarelor Personalul desemnat va fi utilizat pentru amenajarile rutiere.antet 10. 1 / 0 8 / 10 . imbracaminte de protectie • Zona de lucru va fi imprejmuita si semnalizata corespunzator • Se vor pune la dispozitie mijloace sigure de acces si iesire • Zona de lucru vor fi mentinute curate • Prevederile de siguranta vor fi luate in considerare la montarea indicatoarelor (in special cele legate de operatiunile de ridicare si manipulare manuala) • Se va asigura o distanta sigura de indicatoarele neprotejate • • • Utilizarea de manusi este obligatorie pentru personalul care monteaza/demonteaza prinderile sinelor si indicatoarelor. certificate) • Inspectia zilnica a utilajelor pe santier. Se vor utiliza conuri. Sanatate si securitate In timpul executiei. bocanci . fanioane si semnale luminoase Echipamentele electro-mecanice trebuie sa fie prevazute cu: • Scaun protejat al operatorului • • • • • • • • • • • • • • Centura de siguranta la scaunul operatorului Stingator de incendiu si trusa de prim ajutor Alarma de marsarier. inclinatie) Se va asigura o distanta sigura de liniile aeriene Activitatile nu vor afecta terte parti va confirma dispozitivele de operare si va verifica semnalele de avertizare. se va acorda atentie urmatoarelor aspecte referitoare la sanatate si securitate: • Inspectia noilor utilaje pe santier (licente. indicatoare si oglinzi Utilajul ar trebui intretinut conform specificatiilor producatorului si reparat imediat. inainte de prima utilizare va verifica utilajul si va mentine geamurile si oglinzile curate se va asigura ca nici un coleg de munca nu este in pericol va evita sa deplaseze utilajul in zone care nu sunt desemnate in acest scop va respecta regulamentele de protectia muncii de pe santier nu va depasi limitele de viteza Operatorul: Editie/Revizie/ data: ED. dimensiuni.

dupa ora 19. compactare). pe amplasament (transport. deseuri tehnologice). va inchide utilajul si va pastra cheia ACTIUNI INTERZISE • deplasarea in pante abrupte • • • • operarea utilajului in afara scaunului operatorului transportul personalului presiune a rotilor diferita de cea adecvata consumul de alcool si droguri 11.antet • • va parca utilajul intr-un loc sigur. in cazul in care activitatile de constructii cauzeaza un nivel mare de zgomot local si temporar. • Adoptarea tuturor masurilor manageriale necesare asigurarii protectiei mediului: • Colectarea si evacuarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (deseuri lichide. • Factorii poluanti care ar putea aparea in timpul executiei lucrarilor sunt: • Pierderi de produse petroliere spalate de apa de ploaie. desemnat in acest scop va opri motorul. • Depozitarea corespunzatoare a tuturor materialelor si deseurilor rezultate. • Pe timp de noapte si seara. depozitarea si eliminarea corespunzatoare a lubrifiantilor de ardere. gunoi menajer. investigatii ale nivelului de poluare a solului in zonele de intretinere sau pe santier (daca are loc vreun incident) cu produse petroliere (balast amestecat cu sol si combustibil sau derivati). Acest tip de poluare ar putea aparea accidental in zona de intretinere sau statiile de preparare a amestecului. In timpul executiei lucrarilor de constructii. • Amplasarea corecta si sigura a tuturor rezervoarelor de combustibil . 1 / 0 9 / 10 . • Se recomanda ca.00. • Colectarea. mai ales pe timp de noapte si in weekend-uri. • Zgomot cu transmitere prin pamant sau aer secundar si vibratii cu transmitere prin pamant (transmitere prin pamant si structuri). este recomandabil sa se evite activitatile de constructie. • Zgomot cu transmitere directa prin aer sau zgomot primar. • Poluantii specifici gazelor de evacuare – echipamente. acolo unde este necesar. Masuri ameliorative • Marcarea clara a suprafetelor de teren care vor avea o utilizare diferita. vehicule. se vor efectua. • Praful (pulberi in suspensie) rezultat din activitatea de santier. Se vor preleva probe si se vor Editie/Revizie/ data: ED.Aspecte de mediu Materialele ce se vor utiliza pentru lucrarile de constructii nu implica un risc major de poluare a solului. • Zone adecvate desemnate special pentru intretinerea echipamentelor. locuitorii din zona sa fie informati in prealabil.

Editie/Revizie/ data: ED.antet efectua analize chimice de laborator. se va determina daca solul poate fi reutilizat in combinatie cu material nou la amenajarea drumurilor tehnologice sau. In functie de rezultatele acestor analize. netoxice. 1 / 0 10 / 10 . va fi depozitat in gropi ecologice sau decontaminat. dupa caz. Se pot aplica metode moderne de decontaminare “in situ”. folosind substante naturale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful