antet

METODOLOGIA DE REALIZARE A PRISMULUI DE PIATRA SPARTA

Proiect: ………………………………………… Sectiune: ……………………………………

1/0
ED/REV DATA

RTE
ELABORAT DE

Responsabil Proiectare
VERIFICAT DE

Project Man ager
APROBAT DE
OBS.

Editie/Revizie/ data:

ED. 1 / 0

1 / 10

Responsabilităţi 7.7. Lucrări pregătitoare. Verificarea caracteristicilor geometrice 5.2.Recepţia 6. 1 / 0 2 / 10 . Asternerea prismului de piatra sparta 5. Echipamente 10.1. Acţiuni implicate 5.Aspecte de mediu Editie/Revizie/ data: ED. Documente de referinţă 3.Depozitare si transport 5. Rapoarte şi înregistrări 8. Sanatate si securitate 11. Asternerea straturilor intermediare si finale de piatra sparta 5. Resurse 9. Teste de laborator 5. Nivelarea si compactarea 5.3. Condiţii prealabile 4.4.6.5. Executie 5. Scop 2.antet CUPRINS 1.8. Întreruperi neplanificate 5.

3. conform situaţiei dată de responsabilul cu protecţia muncii (SSM). Documente de referinta 2. 2.Mijloace adecvate de transport pentru materiale.-Asigurarea forţei de muncă (echipe de muncitori).Regulament de semnalizare.15.Încărcător frontal. .-SR EN 933-1:2002/A1:2006 – Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. greader.13.1.4.-STAS 2247-71 – Pietris ciuruit si neciuruit pentru balastarea cailor ferate. 2.Normativ privind proiectarea liniilor si staţiilor de cale ferata pentru viteze până la 200 km/h.Palete şi indicatoare de semnalizare a zonei pe care se execută lucrările. Scop Procedura are ca scop descrierea acţiunilor. casca. 3.-Existenţa utilităţilor şi anume: .1.-314-1989 . Prescripţii tehnice.-Caiete de sarcini 2.3. 2. 3.-STAS 7582-91 .-STAS-10849/85 .Instrucţiuni pentru restricţii de viteză.2. lata cu boloboc) şi cu echipamente de protecţie specifice (salopeta. 1 / 0 3 / 10 . Editie/Revizie/ data: ED.Partea 1. Conditii prealabile 3. metodologice pentru controlul calităţii execuţiei la linii noi. Terasamente de cale ferată.14. 2.TER pentru coridoarele de transport Pan Europene. 2.6. buldozer.-004-2006 .11. 2. in cadrul Contractelor de reabilitare 2. aprobata de catre Inginer.Lucrări de cale ferată. specificaţiile tehnice. să cunoască si să îşi însuşească proiectul de execuţie.AGTC. fazelor tehnologice. normativele şi această procedură. utilajelor şi a materialelor necesare execuţiei operatiei de asternere a straturilor de piatra sparta (balastarea liniei si a aparatelor de cale) necesare a fi efectuate in vederea montarii suprastructurii caii. 2.10.-Instruirea efectuată de responsabilul cu protecţia muncii (SSM) privind respectarea normelor de protecţie a muncii.12. .-C16-84 .2. supravegherii tehnice (RTE si CQ).6. ruleta. sculelor. furci) şi cu mijloace de măsură necesare (metru.-Personalul care participă la realizarea prismului de piatra sparta trebuie să fie calificat pentru executarea lucrărilor. . . compactor. 3. 2.9.7.-Proiect Detalii de Execuţie. târnăcoape.8.Lucrări de cale ferată. AII şi a normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie.-SR EN 13450-2003 – Agregate pentru balast de cale ferata. închidere de linii şi scoateri de sub tensiune. Terasamente.-NP-109-04 . 2. excavator cu cupa dreapta si greifer.-NTF72-002/2003 .Autocisterne pentru apă la punctul de lucru.intretinerea si supravegherea caii fara joante 3. 341-Instructia pentru alcatuirea.-303-2003 . a formaţiei topo. pentru asigurarea conditiilor tehnice pentru circulatia trenurilor conform cerintelor acordurilor europene AGC.3. standardele.Drumuri de acces corespunzătoare. Infrastructura şi Suprastructura caii.-317-2001 . 2.5. vestă avertizoare. Prescripţii de proiectare şi verificare a calităţii.Instrucţiuni pentru lucrările de reparaţie capitală a liniilor de cale ferată.5. precum şi agenţii de semnalizare.Infrastructura feroviara. 2. modernizate sau refacţionate.-Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice (lopeţi.Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii.-Asigurarea pe şantier a documentaţiei de execuţie aferente lucrării precum şi a prezentei proceduri. 2.Normativ pentru execuţia lucrărilor în perioada de timp friguros. 2.4. autorizat AFER pentru lucrările ce implică siguranţa circulaţiei. 3. bocanci cu vârf metalic).antet 1.

Transportul acesteia se va face cu mijloace adecvate de transport.2. Lucrări pregătitoare 5. 4. stabilizarea.-Receptia lucrarilor de terasamente 5. realizindu-se mai intii stratul de baza care se compacteaza. pentru balastarea liniei si realizarea prismei caii. burarea.-Balastarea caii – primul strat 4.1.-Asigurarea documentatiei de executie aprobate.60cm in zona aparatelor de cale Situatiile prezentate mai sus pentru balastarea caii vor fi tratate astfel : 5.2. va fi de : . prevederile prezentei tehnologii de lucru 5.2 si 5.3) asternerea stratului 2 de piatra sparta. se arunca in cale in doua reprize .2) asternerea primului strat de piatra sparta de 25 cm si compactarea 5.1. 5.4. 4. 4.30m conform fisei UIC 719 Latimea minima a prismului de piatra sparta masurata de la capatul traversei pina la muchia prismei.-Recepţia 5.5.2. profilarea. plus sporul de compactare de 18%.4.3. cantitatea de piatra sparta /km data in norma .3.8. Dupa receptia acestor lucrari. 5. 5.1.1. utilajelor de mică mecanizare şi auto necesare desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor pe sectorul ce urmează a fi atacat.1. burarea. cerintelor caietelor de sarcini. Executie 5. Conform cu cerintele Caietului de Sarcini.60cm pe liniile in curba cu R<1000 .-Balastarea caii – stratul 2. Primul strat de piatra sparta poate fi descarcat/asternut prin 2 metode : Editie/Revizie/ data: ED.5. Actiuni implicate 4. completarea prismului 4.-Lucrări pregătitoare.-Întreruperi neplanificate. Fiecare lot va fi insotit de documentele de calitate. 1 / 0 4 / 10 . in dreptul sinei.-Pregatirea platformei.-Piatra sparta folosita pentru balastarea caii ferate se va depozita in conditii care sa asigure pastrarea calitatii acesteia.1.7. 4. Contractorul nu va fi autorizat sa execute lucrarile de suprastructura de cale ferata pina cind nu sint receptionate lucrarile de terasamente de catre CN CFR prin reprezentantii sai. profilarea.50cm in aliniament si curbe cu R≥1000m .6.1.-Teste de laborator. intocmite conform dispozitiilor legale in vigoare.antet 4. sculelor. completarea prismului Grosimea finala a stratului de piatra sparta sub traversa.-Verificarea pe teren a existenţei tuturor materialelor.-Pichetarea amprizei platformei. 4.1. masurata in aliniament si a firului interior al curbei va fi de min 0. care sa asigure pastrarea calitatii.-Se semnalizează pe teren restricţiile de viteza aprobate prin acoperirea lor cu palete sau balize avertizoare şi asigurate cu agenţi de semnalizare.3 Balastarea caii Vor fi identificate in continuare 2 faze principale ale lucrarii de balastare a caii ferate ce se vor trata dupa cum urmeaza : 5.

Compactarea va incepe de la marginea exterioara a prismului de piatra sparta .30m in dreptul sinei firului drept al liniei II b.375m in dreptul sinei firului sting al liniei II.30m in intreg profil transversal. fara abateri si fara goluri. Editie/Revizie/ data: ED. 0. dupa care se face asternerea acestui material cu ajutorul grederelor si/sau buldozerului b) transportul din depozit al pietrei sparte cu ajutorul autocamioanelor la frontul de lucru si descarcarea acesteia “ in spate” astfel incit sa se evite pe cit posibil circulatia camioanelor pe suprafata stratului de PSS. pentru a se asigura grosimea prismei de piatra sparta de min. cu o panta transversala de 1% O alta situatie speciala intilnita in cadrul contractului este asternerea pietrei sparte in zona podurilor si a podetelor provizorii. Pentru aparatele de cale. pentru liniile echipate cu circuite de cale. si se va apropia de axul lucrarii. de pe linia alaturata. frecventa si forta de apasare. se va asigura un spatiu liber de 3cm intre talpa sinei si piatra sparta. Pentru ca urmeaza sa fie utilizate prinderile elastice tip Pandrol fast-clip. Dupa descarcarea acestui strat. Compactarea va fi facuta cu cilindru compactor. nivelarea si compactarea primului strat de piatra sparta de 25 cm (compactati) trebuie sa fie facuta foarte précis si controlat in permanenta. Contractorul va furniza banda stabilizatorului dynamic care va contine cel putin diagramele de nivel longitudinal si transversal.375m in dreptul sinei firului drept al liniei I si de 0. Este imperios necesar sa se respecte grosimile stabilite prin proiect (si cele de mai sus) pentru ca in final. se va realiza si stabilizarea caii cu ajutorul stabilizatorului dinamic care vibreaza intreg cadrul sina-traverse in prisma de balast. In curbe. la fiecare trecere a cilindrului. numarul de treceri fiind stabilita in urma executiei sectorului de proba. cu realizarea taluzului spre exteriorul liniei cu panta de 2:3. Grosimea finala a stratului de piatra sparta sub talpa traversei in dreptul sinei va fi : a) in aliniament si curbe fara suprainaltari.Dupa compactare. Al doilea strat de piatra sparta se introduce in cale pentru completarea prismei la dimensiunile proiectate. Acest strat se introduce cu ajutorul trenului de lucru cu vagoane speciale autodescarcatoare. in intervale de inchideri de linie bine determinate. In cazul aparatelor de cale. tamburul se va suprapune 1/3 peste trecerea precedenta.0m prevazute cu bule de nivel. se executa burajele tehnologice. 0.0m si 5. Dupa executia fiecarui buraj.30m sub talpa traversei. pe o latime de cite 10 cm de o parte si de alta a talpii. stratul de piatra sparta se niveleaza cu inclinare.30m b) in curbe cu suprainaltare: b. firele celor doua linii curente sa se afle la acelasi nivel in sectiune transversala c) pentru celelalte linii din statii. respectiv in dreptul sinei firului sting a liniei I si a sinei firului drept linia II – min.3. in zona diagonalelor si a romburilor .2) curbe cu deviatie stinga : 0. linia noua trebuie sa fie la nivel si la pozitia in plan in aliniament si in curbe in limita tolerantelor admise. astfel ca dupa compactare sa rezulte o suprafata plana. profilarea prismei caii si stabilizarea caii folosind masini de burat. 1 / 0 5 / 10 . deoarece platforma caii ferate este la nivel orizontal ( fie aliniament fie curbe fara suprainaltari) grosimea finala a stratului de piatra sparta sa fie constanta de 0. se face controlul grosimii stratului de piatra sparta. dupa lansarea si montarea panourilor de cale ferata. astfel ca dupa lansarea panourilor de cale ferata sa rezulte suprainaltarea proiectata pentru curba respective si cu racordarea pe lungimea curbelor de racordare. dupa descarcare. Lucrarile de finisare a prismei de piatra sparta se vor face prin completari si profilare mecanizata. Dupa executarea burajelor tehnologice si a riparilor necesare. este necesara prelucrarea coamei platformei caii ferate. de profilat si stabilizator dynamic pentru realizarea prismei caii la dimensiunile proiectate.30m in dreptul sinei firului sting al liniei I si de 0. 5. In ambele cazuri. torsiunea. spatial liber va fi de 2 cm sub nivelul fetei superioare a traverselor.antet a) direct din vagoane.1) curbe cu deviatie dreapta : 0. Nivelarea se executa controlat cu late de 3. stabilizarea prismului de balast se va realize cu masini de compactat piatra intre traverse si la capatul acestora sau cu stabilizatorul dinamic. La profilarea prismei de balast cu eventuale repartizari de piatra sparta. deasemeni si pentru aparatele de cale din cuprinsul celorlalte linii din statie d) pentru aparatele de cale din cuprinsul liniilor directe si curente. materialul va fi impins si nivelat cu ajutorul grederelor/ buldozerelor astfel incit sa se asigure grosimea prescrisa si cotele conform proiect.

rezistenta la impact.-Agrementele AFER si toate certificarile necesare pentru materiale Editie/Revizie/ data: ED.4.1. si inregistrarile benzilor stabilizatorului dinamic (nivel longitudinal si transversal.5. pentru a evita patrunderea pe stratul de piatra sparta (primul) a utilajelor ce pot infesta acest strat cu pamint. absortia de apa.1.7. 5. se vor realize sectoare de proba pentru determinarea numarului de treceri. rezistenta la inghetdezghet.2.8.-Caracteristici fizice (Los Angeles.7.1.2. Se va verifica şi panta transversală proiectată in curbe si respectiv.antet Astfel.4.3.6.6.7. rezistenta la uzura. local. indicind si viteza maxima de circulatie peste punctul respectiv.-Granulometria.5÷50 mm . 5.-Rezultatele privind elementele geometrice realizate.. cu compactorul. 5.1.3.1. Recepţia Pentru ca lucrarea să fie recepţionată trebuiesc acceptate simultan: 5.4.8.2. Verificarea caracteristicilor geometrice 5. Nivelarea şi compactarea stratului de piatra sparta 5. impreuna cu Consultanta si reprezentantul constructorului Lot 2 pentru fiecare punct separate tipul de podet provizoriu folosit.5. La asternerea primului tronson cu primul strat de piatra Sparta. In cazuri deosebite cind se introduce un pod/podet provizoriu intr-o zona in care linia este in curba. comparativ cu cele din detaliile de execuţie. 5. Întreruperi neplanificate 5. componente nocive. Se tine seama de umiditatea terasamentelor si a drumurilor tehnologice.-Reluarea lucrărilor se va face în momentul în care umiditatea platformei permite acest lucru. proiectantul DDE Lot 2. indice de forma si lungimea particulei – cind se solicita. 5.-Caracteristicile fizico-chimice si mecanice ale agregatelor 5.Compactarea se va face după aşternerea primului strat.6.-Forma particulei( indice de aplatizare. se vor realiza măsurători topo pentru a verifica dacă cotele şi lăţimile platformei executate se încadrează in tolerantele permise în Caietul de Sarcini. metodologia de compactare la nivelul PSS-ului fiind cea prezentata in tehnologia respectiva. andezit 5. cu sau fara suprainaltare. Se va urmari ca NSS din zona podului sau a podetului provizoriu respectiv sa corespunda cu NSS proiectat pentru linia respectiva.-Granulatia 31. prin tabele topo.-În cazul unor ploi de lungă durată sau torenţiale execuţia lucrării se opreşte.-Natura petrografica a rocilor : granit. Teste de laborator 5. torsiunea.6. 5. conform cu categoria relevanta stabilita in SR EN 13450. radiatia solara etc) conform cu conditiile stabilite de SR EN 13450 5.6. frecventa etc) si ale masinii de burat.8.4. forta de apasare. 1 / 0 6 / 10 . asigurându-se panta transversală proiectată spre exteriorul căii in curbe 5.Nivelarea platformei se va face cu greder/ buldozer.8.-După finisarea prismului de piatra sparta. 5.2. vor fi stabilite inaintea inceperii lucrarilor de balastare a caii. bazalt.6. va pregati si pune la dispozitia Lot 1 detaliile necesare din care sa rezulte modul de racordare a caii cu lucrarea provizorie respectiva atit in plan orizontal cit si vertical. 5.. nivelul sinelor. continutul de particule fine si continutul de granule determinat conform SR EN 933-1.5. 5.

AII şi a normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie.3.-Şef şantier.-Responsabilul cu siguranţa circulaţiei pe lucrare răspunde de instruirea personalului care lucrează în vecinătatea liniilor sub circulaţie şi a liniei de contact sub tensiune.antet 6.-Responsabilul cu protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei răspunde de instruirea privind respectarea normelor de protecţie a muncii.6. standardelor şi instrucţiilor CFR şi a prezentei proceduri de execuţie.3.-Proces verbal de recepţie calitativă .-Muncitori. 8. 8. 6. existenţa agenţilor de semnalizare.-Şeful punctului de lucru răspunde de calitatea lucrărilor pe care le coordonează. 6. asigurarea gabaritului de circulaţie pentru liniile sub circulaţie.-Topometristi. 6.4.6.-Şeful de şantier şi şeful punctului de lucru răspund de aplicarea întocmai a documentaţiei de execuţie. 8.-Responsabilul CQ pe lucrare impreuna cu RTE răspund de aplicarea întocmai a proiectului de execuţie a prevederilor caietului de sarcini. 1 / 0 7 / 10 .7.-Raport de încercare piatra sparta.2. a normelor şi normativelor în vigoare.-Masina de profilat 9. 8. 9.3.-Autobasculante cu capacitate ≥16 t.2. 7. 9. 9.1.-Documente de calitate piatra sparta 7.3. 8. a prezentei proceduri tehnice de execuţie şi de întocmirea corecta a înregistrărilor de calitate.2. 6.1.6.-Inspector calitate.7.4. a caietului de sarcini.2. Rapoarte si inregistrari 7.-Încărcător frontal 9. Resurse 8.9. asigurarea gabaritului liniilor sub circulaţie de către utilajele ce efectuează lucrări de refacţie şi protecţia faţă de liniile de contact aflate sub tensiune.4.-Masina de burat 9.10. Echipamente 9.-Şeful de laborator al laboratorului autorizat (al Constructorului sau tert) răspunde de efectuarea determinărilor şi încercărilor impuse de specificaţiile tehnice înainte şi pe parcursul execuţiei lucrărilor şi întocmirea corectă a înregistrărilor.PVRC. 8.5.-Stabilizator dynamic 9.-Greader/buldozer 9. asigurarea semnalizării corecte a zonelor de lucru.-Vagoane speciale pentru transportul piatra sparta Editie/Revizie/ data: ED.-Şef punct de lucru. 6.4. Responsabilitati 6.-Cilindru compactor 9.8. 7. 8.7. 6. a normelor.-Şef echipa.-Laboranţi.1.5.-Excavator 9.1.-Şeful de mecanizare răspunde de asigurarea şi buna funcţionare a instalaţiilor şi utilajelor necesare execuţiei lucrării.-Cisterne de apă.

Se va asigura stabilitatea indicatoarelor Personalul desemnat va fi utilizat pentru amenajarile rutiere.antet 10. inainte de utilizare • Instructajul de protectia muncii al personalului • Muncitorii vor purta: casca de protectie . Sanatate si securitate In timpul executiei. fanioane si semnale luminoase Echipamentele electro-mecanice trebuie sa fie prevazute cu: • Scaun protejat al operatorului • • • • • • • • • • • • • • Centura de siguranta la scaunul operatorului Stingator de incendiu si trusa de prim ajutor Alarma de marsarier. imbracaminte de protectie • Zona de lucru va fi imprejmuita si semnalizata corespunzator • Se vor pune la dispozitie mijloace sigure de acces si iesire • Zona de lucru vor fi mentinute curate • Prevederile de siguranta vor fi luate in considerare la montarea indicatoarelor (in special cele legate de operatiunile de ridicare si manipulare manuala) • Se va asigura o distanta sigura de indicatoarele neprotejate • • • Utilizarea de manusi este obligatorie pentru personalul care monteaza/demonteaza prinderile sinelor si indicatoarelor. Se vor utiliza conuri. bocanci . indicatoare si oglinzi Utilajul ar trebui intretinut conform specificatiilor producatorului si reparat imediat. se va acorda atentie urmatoarelor aspecte referitoare la sanatate si securitate: • Inspectia noilor utilaje pe santier (licente. in caz de defectare Operatorul va fi autorizat si experimentat Suprafetele de lucru vor fi verificate (capacitate. inainte de prima utilizare va verifica utilajul si va mentine geamurile si oglinzile curate se va asigura ca nici un coleg de munca nu este in pericol va evita sa deplaseze utilajul in zone care nu sunt desemnate in acest scop va respecta regulamentele de protectia muncii de pe santier nu va depasi limitele de viteza Operatorul: Editie/Revizie/ data: ED. certificate) • Inspectia zilnica a utilajelor pe santier. inclinatie) Se va asigura o distanta sigura de liniile aeriene Activitatile nu vor afecta terte parti va confirma dispozitivele de operare si va verifica semnalele de avertizare. dimensiuni. 1 / 0 8 / 10 .

acolo unde este necesar.00. In timpul executiei lucrarilor de constructii. este recomandabil sa se evite activitatile de constructie. • Colectarea.Aspecte de mediu Materialele ce se vor utiliza pentru lucrarile de constructii nu implica un risc major de poluare a solului. 1 / 0 9 / 10 . se vor efectua. mai ales pe timp de noapte si in weekend-uri. • Adoptarea tuturor masurilor manageriale necesare asigurarii protectiei mediului: • Colectarea si evacuarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri (deseuri lichide. investigatii ale nivelului de poluare a solului in zonele de intretinere sau pe santier (daca are loc vreun incident) cu produse petroliere (balast amestecat cu sol si combustibil sau derivati). deseuri tehnologice). gunoi menajer. • Poluantii specifici gazelor de evacuare – echipamente. • Pe timp de noapte si seara. vehicule. • Praful (pulberi in suspensie) rezultat din activitatea de santier. pe amplasament (transport. in cazul in care activitatile de constructii cauzeaza un nivel mare de zgomot local si temporar. Acest tip de poluare ar putea aparea accidental in zona de intretinere sau statiile de preparare a amestecului. va inchide utilajul si va pastra cheia ACTIUNI INTERZISE • deplasarea in pante abrupte • • • • operarea utilajului in afara scaunului operatorului transportul personalului presiune a rotilor diferita de cea adecvata consumul de alcool si droguri 11. • Depozitarea corespunzatoare a tuturor materialelor si deseurilor rezultate. Masuri ameliorative • Marcarea clara a suprafetelor de teren care vor avea o utilizare diferita. desemnat in acest scop va opri motorul. • Se recomanda ca. Se vor preleva probe si se vor Editie/Revizie/ data: ED. • Factorii poluanti care ar putea aparea in timpul executiei lucrarilor sunt: • Pierderi de produse petroliere spalate de apa de ploaie. dupa ora 19. • Zone adecvate desemnate special pentru intretinerea echipamentelor. compactare). • Zgomot cu transmitere prin pamant sau aer secundar si vibratii cu transmitere prin pamant (transmitere prin pamant si structuri). • Amplasarea corecta si sigura a tuturor rezervoarelor de combustibil .antet • • va parca utilajul intr-un loc sigur. depozitarea si eliminarea corespunzatoare a lubrifiantilor de ardere. • Zgomot cu transmitere directa prin aer sau zgomot primar. locuitorii din zona sa fie informati in prealabil.

1 / 0 10 / 10 . va fi depozitat in gropi ecologice sau decontaminat. dupa caz. Se pot aplica metode moderne de decontaminare “in situ”. In functie de rezultatele acestor analize. se va determina daca solul poate fi reutilizat in combinatie cu material nou la amenajarea drumurilor tehnologice sau. folosind substante naturale. netoxice. Editie/Revizie/ data: ED.antet efectua analize chimice de laborator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful