Sunteți pe pagina 1din 67
Q isn SIMTEX S| FIP Consulting Linking Opportunities® Primvia Municipiulu Sibiu MEMORIU TEHNIC Arhitecturé Denumirea lucrarii pentru care a fost realizat: “TRASEU PIETONAL SI PENTRU BICICLISTI DE-A LUNGUL RAULUI CIBIN” Beneficiar: U.A.T. — Municipiul Sibiu Specialitatea: Arhitectura Proiect nr.: 65/2020 Faza de proiectare. PTh+D.E. Proiectant General: S.C. FIP CONSULTING S.R.L. MMEMORIU TEHNIG- ARHITECTURA-PT=DE. - Pag tT g RXR SIMTEX S| FIP Consulting Linking Opporiunities® 4. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH Denumirea obiectului de investitii: “TRASEU PIETONAL $I PENTRU BICICLISTI DE-A LUNGUL RAULUI CIBIN” Amplasamentul: Str. Samuel Brukenthal nr. 2, Sibiu, 550178 Romania Titularul investifiei: Municipiul Sibiu Beneficiarul investitiei: Municipiul Sibiu Elaboratorul documentatiei S.C. FIP CONSULTING S.R.L. Adresa: str. Berzei, nr.20, Mansarda, Sector 1 2. PREZENTAREA SCENARIULUI / OPTIUNII AP} Particularitati ale amplasamentului: Clima si fenomenele naturale specifice zonei Sibiul este amplasat intr-o regiune cu clit acest fond, relieful este factorul principal de dif elementelor climatice. Avand in vedere pozitia geografica la coni munte si podig, desfagurarea pe trepte altitudinale si mularea depresiunii submontane, teritoriul municipiului Sibiu se caracterizeaza prin prezenfa a doud tipuri de topoclimate complexe: topoclimatul complex depresionar gi topoclimatul complex de podis. Principalele elemente climatice care caracterizeaza teritoriul municipiului Sibiu sunt urmatoarele (valori obfinute prin prelucrare dupa datele climatice pe un sir de observalii realizate pe pericada 1901 — 2000 la statia meteorologicd Sibiu, cu restrangere pentru unii parametri la observaiille din ultimii 30 de ani + Temperatura medie multianuala: 8,9 ° C cu o amplitudine medie de 23 °C, cu valori media lunii cele! mai reci— ianuarie, de -4,4 ° C sia lunii celei mai calde —iulie, de 19,5 °C; = Temperatura maxima absolut: 39,5 (7.1X.1946); (valoarea de 37,5 ° C s-a produs relativ recent la 25. VI. 1997); = Temperatura minima absoluta: -31,8 (23. |. 1963); (-28,1° C produsa in ultimii 30 de ani 13. 1. 1985); + Nebulozitatea — media multianualé a ultimilor 30 de ani: 6,0; = Cantitatea medie anuala a precipitafillor: 649 mm/an; = Maxima absolut in 24 ore produsa in ultimii 20 ani este de 70,4 m2 produsa la data de 18.VI.1998; = Umezeala relativa a aerului atmosfetic — valoarea medie multianuala pe ultimii 30 de ani este de 81%. joderat. Pe MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA—P.T.“DE, Pag 2/12 gQ ria SIMTEX 2) FIP Consulting Linking Opportunities® 180. 9001- 18014007 + Durata medie posibila cu inghet este de 184 zile pe an, cu atingerea unei valori extreme de 210 zile cu inghet in iarna 1991-1992; + Frecventa mare a calmului atmosferic - 60 % din an. Geologia si seismicitatea Din punct de vedere seismic teritoriul administrativ al Municipiulul Sibiu se ‘nscrie intr-o zona cu intensitate seismica scazuté spre moderata (7 scara MSK). ‘Avand in vedere zonarea seismica conform SR 11100 — 1:1993 (Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Roméniei) conform careia intensitatea seismicd care se poate atinge la nivelul tarii noastre este de 6 si 9 pe scara MSK, regiunea geografica ‘in care este amplasat Sibiul se caracterizeaza prin risc seismic sc&zut, cu 0 perioada medie de revenire de minim 50 ani cea ce nu ridic& probleme majore din punct de vedere al expunerii a riscul seismic a constructilor civile, a obiectivelor industriale sau a infrastructurii de transport de toate tipurile (c&i de comunicatie, transport special prin conducte etc.). Prezentare generala: Obiectul specificatiei Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea lucraiilor de vopsitorii la elemente din metal si/sau alte confectii metalice de structura a deck-urilor si balcoanelor. Acest capitol cuprinde de asemenea specificatii privind conditiile de protejare anticoroziva a unor elemente de tinichigerie gi confectii metalice. Concept de bazi Confectile metalice se prevede a fi vopsite pe suprafetele expuse cu vopsea in camp electrostatic cu pulbere poliuretanica; iar pe fetele interioare ascunse vor fi grunduite cu grund anticoroziv. Toate confectille metalice daca nu se specifica altfel, vor fi vopsite cu vopsea in camp electrostatic cu pulbere poliuretanic&. Confectille metalice afiate in conditii de agresivitate coroziva mare, se vor confectiona din ofel inoxidabil. Mostre si testari Pelicula de vopsea trebuie s& prezinte o grosime de strat uniforma pe tot conturul exterior al piesei si s& aiba o aderenta foarte buna la stratul aplicat anterior. Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Consultantului specificatiile producatorului pentru materialele utilizate la vopsitoril, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditiile specificate. Se vor furniza de c&tre producator instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material. Antreprenorul va prezenta confectii diverse din metal (otel) si modul de finisare a acestora in conditiile specificate (materiale, culori, tehnologie). MEMORIU TEHNIC-ARATTECTURA-P.T-DE. Pag 3/12 i is g ee SIMTEX S| FIP Consulting Seema Ta eT Ter Linking Opportunities® Weoo008 seo Toot Descrierea solutiei tehnice: Obiectivul principal al amenajarii este crearea unor spatii publice vibrante, destinate unui numar mare de utilizatori, propunnd un context atractiv si de calitate, contribuind la dezvoltarea zonei Interventiile in cea ce priveste amenajarea malului réului Cibin cu pista de biciclete si plasarea, in anumite zone, de platforme de tip “deck” si balcoane, sunt minime cu scopul reintegrarii malului de rau in contextul urban. Aceste interventii au ca scop separarea circulatiei auto de cea a bicicletelor, conferind siguranta biciclistilor, reducerea timpului de deplasare precum si animarea zonei. Se doreste realizarea unui ambient confortabil si atractiv care s4 contribuie la calitatea vietii locuitorilor Municipiului Sibiu. Ca urmare a amenajaiii, acest spatiu se va transforma intr-un punct de atractie la nivelul intregii zone, indeplinind functiunile caracteristice de spatiu verde amenajat si in acelasi timp réspunzand la cerintele contextului din care face parte. Varianta constructiva de realizare a investi Sistemul constructiv este compus din structura grinzii gi stalpii metalici, ce sustin placile din TWPC care alcatuiesc pardoseala ¢i infrastructura din fundatii izolate de beton. Structura — stdlpi metalici - HEA 200, IPE 240, IPE 140 — vopsifi in camp electrostatic RAL 9005. * Deschideri deck gradene: 20.00 m x10.00 m; + Deschideri deck simplu: 25.87 m x10.00 m; + fnalfimea max.: Deck-urile cat i balconul sunt la cota +0.00m sau la cota - 1.65m. Finisajele exterioare sunt constituite pentru a asigura protectia solara si uzura tn timp a materialelor. Structura metalica - stalpi si grinzi - se vor vopsi in cAmp electrostatic cu pulbere poliuretanica asigurand astfel o rezistenta sporita la diferentele de temperaturi, nu-si pierde culoarea sub actiunea razelor UV si cu o rezistenta mecanica sporita, Sistemul pentru atagare pléici TWPC Sistemul de atasare placi TWPC se va realiza prin montarea de structuri portante profilate, indlfime 40 mm, latime 60mm si 2470 mm lungime, dispuse la o distanta de 45 om si atasate de structura prin suruburi autorofante. Placile TWPC sunt pozitionate peste grinzile de lemn si prinse folosind cleme metalice si suruburi pentru deck cu filet partial. Intre placile TWPC se lasa un rost de dilatare. Pe lajime acest rost este determinat de clemele metalice, iar pe lungime se las 2-3 mm. Perimetral se ataseaza accesoriile de inchidere folosind suruburi autoforante. CARACTERISTICI TEHNICE PLAC! TWPC: Dimensiune (mm) 26 mm Amp 6.85 Culoare Mocca brown MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA — P.1.»D.E. Pag 4/12. Q IRKRA SIMTEX S| FIP Consulting Se Linking Opportunities® Wosoor-iso moor Sistemul pentru atasare baghete lemn de gradenele din beton armat. Sistemul de atasare a baghetelor de lemn - se va realiza, in prima etapa, prin montarea fevilor patrate 25x25 mm cu guruburi conexpand de gradenele din beton armat la 0 distant de 50 cm. Peste acest suport se ageaza baghetele de lemn cu dimensiunile 30 mm inaltime, latime 50mm si 3000mm lungime, dispuse la o distanta de 2 cm gi atasate de structura prin suruburi autorofante. Sistemul pentru atasare mana curenta. Sistemul de atagare pentru mand curent se va realiza prin montarea unei placi metalice cu dimensiunile 155 x 155 x 10 mm de montantul metalic. Mana curenta se pozitioneaza si se fixeaza pe aceste placi cu suruburi cu cap bombat torbant. La partea inferioara se lasé o distanta de 5 om pentru banda de LED. Sistemul pentru atasare montant metalic de structura metalic sau structura beton armat. Sistemul de atasare al montantilor balustrazii de structura metalica sau de beton armat se face utilizind placi metalice de tip "L” cu unghiuri variate (112.5°, 90°, 22.5°). Atagarea placilor metalice de betonul armat se face prin suruburi conexpand, Pentru structura metalica se utilizeaz& guruburi cu cap hexagonal de inalta sigurant. lluminat arhitectural lluminatul deck-urilor si a balcoanelor se va asigura pri * Sistem de iluminat pozitionat la intradosul méinii curente al balustradei. Corpurile de iluminat vor fi tip banda LED. Carcasa este prevazuta cu clipsuri pentru fixare in mana curent& din lemn. Tabel 4: NR. FUNCTIUNE SI SC (MP) | FINISAJ PARDOSEALA FINISAJ cop. | _AMPLASAMENT BALUSTRADA DKO1 | DECK4 142.213 | Pardoseala din placi TWPC, | Mana curenta — lemn Tronson 2 cu prinderi pe structurd | larice, placa metalica, P19 — Km 0+360 metalica montant metalic, cablu pretensionat. BCO1 |BALCON4 35.75 | Pardoseala din placi TWPC, | Mana curenté — lemn Tronson 2 cu prinderi pe structura | larice, placa metalica, P31 — Km 0+600 metalica montant metalic, cablu pretensional. [BC 02 | BALCON2 35.75 Pardoseala din placi TWPC, | Mana curenté — lemn Tronson 3 cu prinderi pe structura | larice, placa metalica, P6 — Km 0+100 metalica montant metalic, cablu : pretensionat, "MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA - P.T.=DE, rt Pog 5/12 FIP Consulting Linking Opportunities® RA SIMTEX @ BC 03 | BALCON3 35.75 Pardoseala din placi TWPC, | Mana curenté — lemn Tronson 4 cu prinderi pe structura | larice, placa metalica, P5— Km 0+080 metalic montant metalic, cablu pretensionat. BC 04 | BALCON 4 35.75 Pardoseala din placi TWPC, | Mana curenta — lemn Tronson 4 cu prinderi pe structura | larice, placa metalioa, P11 —Km 0+200 metalicé montant metalic, cablu pretensionat BC 05 | BALCONS 36.75 Pardoseala din placi TWPC, | Mana curenta — lemn Tronson 4 cu prinderi pe structuré | larice, placa metalica, P27 — Km 0+520 metalica montant metalic, cablu pretensionat DK02 | DECK2 442.213 | Pardoseala din placi TWPC, | Mana curenta — lemn Tronson 5 cu prinderi pe structura | larice, placa metalica, PG —Km 04400 metalicd montant metalic, cablu __| pretensionat DK03 | DECK3 142.213 | Pardoseala din placi TWPC, | Mana curenta — lemn Tronson 6 cu prinderi pe structura | larice, placa metalica, P36 — Km 0+700 metalica montant metalic, cablu pretensionat Trasarea lucrarilor Antreprenorul va raispunde de trasarea lucrérilor conform planurilor de situatie anexate, toate cotele pergolei fiind corect raportate la cota de nivel data ca referinfa pe santier. Antreprenorul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor si a colturilor structurilor, drumurilor, imprejmuirilor. Pe baza acestor repere si puncte certificate si acceptate, antreprenorul va face masuratorile initiale si trasarea. Harjile de teren si partiurile vor fi bine pastrate si vor fi oricénd disponibile pentru inspectii si verificari la cererea beneficiarului sau I.S.C. Trasarea va consta prin pichetarea tuturor colfurilor gi a altor puncte caracteristice pe aliniament. Perimetrul constructiei va fi materializat prin farusi/picheti, marcand: + punctele de schimbare de direotie; + pozifionarea fundatiei Toate lucrarile de trasare se vor realiza folosindu-se o aparatura electronic’, care 8 elimine pe cat posibil abateri/erori mari, aceste lucrari fiind executate de un personal abilitat si acreditat pentru realizarea acestor tipuri de lucrari. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din gantier Toate materialele aduse pe santier si depozitate pe platformele indicate in organizarea de santier trebuie sa fie pastrate corespunzator si in conditiile specificate de cétre furizorul de materiale astfel incdt s4 se evite deteriorarea lor datorita condifillor de mediu sau de manipulare/depozitare. MEMORIU TEHNIC-ARHITECTURA-PT=DE. Pag6ii2 Q RIA SIMTEX S| FIP Consulting \ erimasnannaanenrsverer Linking Opportunities® To soor- reo 1008 Aprovizionarea cu materiale a santierului se va face cronologic in functie de etapele de realizare a obiectivului astfel inca s8 se evite aglomerarea platformelor gi a spatillor prevazute pentru depozitare. Lucrarile executate pe santier se vor efectua {indnd cont de toate conditile de siguranta in concordanfa cu tehnologiile de executie, respectandu-se toate prescripfiile de protejare/protectie impotriva factorilor de mediu (precipitatii, inghet/dezghet, etc.) Tehnologiile de realizare a diferitelor tipuri de lucrairi se vor adapta in functie de conditiile meteorologice, {inandu-se cont de situatille limita in care se pot realiza. Pe durata lucrarilor de santier substantele periculoase vor fi depozitate in recipiente speciale. MATERIALE $1 PRODUSE Materiale - Produse Vopsea in camp electrostatic cu pulbere poliuretanica, Caracteristici calitative: _[Lucios | Semilucios | Mat ‘Aspect exterior + “material praf, alb sau colorat Ramasite de sita (pe sita nr. 3600, cu o perforatie de 3 0,102 mm), (MSZ 810/3:1980), %, cel mult Timp de gelifiere la 180 0 C, min, cel putin : 3-5 Valoare limita inferioara de explodare, g/m3 , cca. nn) Timp de ardere la 180 0 C, min, cel mult a 20 Temperatura de aprindere, 0 C, cca. _ 400 ‘Aspectul peliculei 7 Lucios [Semilucios [Mat fara impuritati, de culoare corespunzatoare Elasticitate Erichsen (MSZ 9640/6:1987) mm, cel putin 7 7 5 | Elasticitate la indoire (MSZ 9640/5:1987) mm, cel mult 3 3 3 Rezistenta la lovire (MSZ 9640/9:1980) cm, (1000 9), 60 50 40 Rezistenta la apa (MSZ 9640/11:1983) la 20 0 C Impermeabil in mod durabil Rezistenta la ceata salina ( SR ISO 7253 ) timp de pelicula neschimbata 1500 ore Rezistenta la chimicale, (MSZ 9640/44:1987) la 20 0 C, dupa imersiune timp de 48 — | ore: «in solutie de acid clorhidric de 3% He "pelicula neschimbata | in solutie de acid clorhidric de 10% pelicula neschimbata -in solufie de acid nitric de 3% ae pelicula neschimbata in solufie de acid lactic de 3% pelicula neschimbata -in etanol de 96 | __ pelicula neschimbata HMEWORIU TEHNIG-ARHITECTURK -PoT0E : Fog 712 If SIMTEX @| a FIP Consulting Linking Opportunities® -in xilo i pelicula neschimbata “in acid acetic 7 pelicula neschimbata Rezistenta la detergenti (MSZ 9640/13:1988), la 80 pelicula neschimbata C, dupa imersare timp de 48 ore in solutie de ,Tomi de 1% Rezistenta la radiafii ultraviolete (SUN-TEST) (ore) ~ Index alb Index de (%) stralucire : (%) o 86 78 700 : 86 76 300 at a 85 75 500 7 ee [85 74 7000 = 84 74 1500 84 74 2000 i 84 74 Putere de acoperire superficiala (MSZ 9650/22:1989) | 7-12 m2 /kg (in functie de grosimea stratulul) Grund anticoroziv cu ulei si minium de plumb. 1. Grundul va fi de tipul 1000 sau 1165 conform STAS 3097-80 sau altul similar. Chit pe baza de ulei pentru spacluirea suprafetelor metalice la interior. 4. Chitul va fi de tip 1522 (C 101-2) - conform STAS 6592-80 sau altul similar. 2. Chitul se poate prepara si pe gantier cu urmatoarea compozitie: - ulei de in fiert - 2,00 kg - solutie de clei 6% - 0,30 kg - ocru - 1,00 kg - negru de fur - 0.20 kg - creta cca. 6,50 kg Chit pe baza de ulei pentru spacluirea suprafetelor metalice la exterior. 4. Chitul va fi de tipul 1522- conform STAS 6592-80 sau altul similar. 2. Chitul se poate prepana si pe santier cu urmatoarea compozitie: - ulei de in fiert - 0,55 kg - sicativ neftenic - 0,68 kg -lac - 0,45 kg -terebentind - 0,57 kg - spat greu - 0,60 kg - ocru - 0,95 kg “WEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA=P.TD.E. Pag 8/12 | QQ IRA simTEX 2) FIP Consulting Linking Opporiunities® ~alb de zinc - 0,64 kg - miniu de fier - 0,22 kg ~ negru de fum - 0,20 kg ~ creta cca. 5,10 kg Livrare, manipulare, depozitare Pentru receptia fiecdrui lot de materiale livrate. Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al producatorului Produsele se vor depozita in ambalaje originale, grupate PC categoril, intr-un spafi acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de inghet si de variatii de temperatura (+7°C si +20°C), cu etichete vizibile pentru a nu se confunda continutul. Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutille gi bidoanele de ambalaje, galefile si se vor transporta numai cantitatile necesare unui schimb de lucru: Organizarea de santier Lucrarile de executie (inclusiv cele pentru imprejmuire) se vor desfagura numai in limitele incintei detinute de proprietar. Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele: Legea 90/1996 privind protectia muncii; Ord, MMPS 578/196 privind norme generale de protectia muncii; Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in construetii -ed. 1995; Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime; Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala; Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998; Ord, MLPAT 20N/11,07.1994 - Normativ C300, Lucrarile vor fi semnalizate atat in timpul zilei cat si fn timpul noptii si in msura in care este posibil se va asigura paza punctului de lucru, Balastul utilizat va fi preluat de la una din balastierele acreditate din zona. Alimentarea cu apa tehnologica la frontul de lucru se va face cu cisterna. Apa folosita nu trebuie sa confina particule in suspensie conform STAS 790-89. Pentru personalul muncitor apa potabila va fi transportata ta punctele de lucru aflate pe traseul Iucrarilor in bidoane de plastic. Se vor amplasa bardci metalice sau din lemn pentru personalul de pe santier (muncitori, sef de santier, diriginti, etc). MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA - P.T.*D.E. Pag 9/42 IRKA SIMTEX ©) | HIP Consulting ‘waren aR averen Linking Opportunities® Teo voor to moor + Se vor amenaja platforme pentru depozitarea materialelor de constructie, utilaje, etc, pentru condi + Se vor amplasa WC ecologice, ce se va vidanja periodic de catre o firma specializata Lucrati de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile + lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitioi, in caz de accidente si/sau la inoetarea aotivitati; + aspecte referitoare la prevenirea si modul de réspuns pentru cazuri de poluari accidentale; + aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei; + modalitafi de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. Dupa finalizarea lucrarilor de executie, se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a terenului ocupat in urma lucrarilor. In cazul in care se constata o degradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica: realizare strat vegetal $i inierbare. in cazul in care activitatea desfasurata pe un anumit amplasament a generat un impact negativ asupra mediului prin poluarea semnificativa a factorilor de mediu este necesara luarea unor masuri de diminuare gi chiar de eliminare a surselor de poluare si nu in ultimul rand, masuri de depoluare adecvate in vederea reconstructiei ecologice a zonei respective. Porfiunile de teren care au fost distruse in timpul de executie a lucrarilor se inierbeaza; Toate anexele, platformele folosite in organizarea santierului, platformele pentru depozitarea gunoiului menajer folosite pe durata santierului, la sfargitul lucrarilor de execute vor fi evacuate, iar terenul eliberat se va inierba. Transportul deseurilor rezultate in urma lucrarilor de construoti-montaj se va efectua prin contract cu o firma specializata in aga fel ineat sa nu existe pierderi, scurgeri sau sa fie antrenate de vant. Protectia calitatii apelor Prin natura activitati propuse, aceasta nu constituie sursa de poluare a apelor. Protectia aerului Singura sursa posibila de poluare a aerului o reprezinta centralele cu combustibil gaz metan, care ins& vor fi prevazute cu filtre si sisteme de refinere a substantelor periculoase, astfel ca functionarea lor nu va afecta calitatea aerului. MEMORIU TEHNIG - ARHITECTURA - P.T.*DE. Pag 10/12 IRR SIMTEX 2) HIE Consalling ‘aawririeo aNAaEnaNT aver Linking Opportunities® tsa Boo1-te0 moot Protectia impotriva zgomotului si vibrafiilor Prin natura activitatii propuse, aceasta nu constituie sursa de zgomot. Pe durata lucrarilor de gantier, se va fine cont ca utilajele folosite sa functioneze in parametrii normali si dup& un program bine stabilit, astfel incat sA nu afecteze vecinatatile cu vibrafii sau zgomot. Montarea panourilor de protectie vor impiedica raspandirea direct a vibratillor si zgomotului spre vecinatati. Protectia impotriva radiatil r Nu exista surse de radiatii in cazul functiunilor propuse. Pe durata lucrarilor de santier nu se vor folosi utilaje sau materiale ce produc radiatii. Protectia solului si a subsolului Prin natura activitafii propuse nu exista surse de poluare a solului si subsolului. Pe durata lucrarilor de santier nu se vor deversa substante toxice sau petroliere pe teren, ci se vor colecta i depozita in locuri special amenajate. Se va fine cont ca pe timpul lucrarilor s nu se afecteze sub nici o forma vecinatatile. Deseurile rezultate vor fi colectate de catre societatea de salubritate conform contractului anexat. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Nu este cazul. Protectia agezarilor umane gi a altor obiective de interes public Functiunea propusa prin aceast documentatie este compatibilé cu amplasamentul pentru care s-a solicitat certificatul. Pe durata lucrdrilor de santier se vor lua masuri de protectie a vecinatatilor prin montarea de panouri de protectie gi a plaselor in incinta. Toate lucrarile se vor efectua numai in incinta, neafecténd mediul inconjurdtor. Gospodarirea deseurilor Deseurile rezultate sunt cele menajero. WEMORIU TERNNG- ARFTTECTURA~ PI.-DE Pog 42 Q IRI SIMTEX S| FIP Consulting Linking Opportunities® Colectarea in pubele amplasate intr-un loc amenajat special, in incinta proprie, vor fi transportate ritmic de caire firma de salubrizare cu care este incheiat un contract, la cea mai apropiata rampa de gunoi. Astfel se va evita poluarea fondului peisagistic, precum si aparitia eventualelor focare de infectie. in urma amenajarii curtii, solul gi subsolul nu urmeaza a fi afectate in nici un fel (din punct de vedere ecologic). Degeurile rezultate din santier vor fi depozitate in spatii special amenajate gi apoi colectate de catre societatea de salubritate conform contractului anexat. Gospodiarirea substantelor toxice si periculoase Nu rezulta deseuri in componenta cdrora s existe astfel de substante. Proiectul va respecta toate cerintele de calitate in constructii prevazute de lege: Prezenta lucrare se verifica pentru urmatoarele domenii/subdomenii de constructii si pe specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzator cerinfelor fundamentale prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructil republicata, dupa cum urmeaza: A- Rezistenta si stabilitate B- Siguranta in exploatare C- Siguranta la foo D- Igiena, sanatatea oamenilor, protectia gi refacerea mediului gon al Intocmit, MEMORIV TEHNIC - ARHITECTURA - P.T.=D.E. ~ Peg 12/42 Q ise SIMTEX e) FIP Consulting J Linking Opportunities® Primaria Manicipiul Sibiu CAIET DE SARCINI Arhitecturé Denumirea lucrarii pentru care a fost realizat: “TRASEU PIETONAL $1 PENTRU BICICLISTI DE-A LUNGUL RAULUI CIBIN” Beneficiar: U.A.T. - Municipiul Sibiu Specialitatea: Arhitectura Proiect nr.: 65/2020 Faza de proiectare. PTh+D.E. Proiectant General: S.C. FIP CONSULTING S.R.L. ‘SARCINI- ARHITECTURA ~ PT.#D.E. HE Pag 1/33 g RUA SIMTEX Se FIP Consulting Linking Opportunities® teosoe- iso Toor Prezentare generala: Obiectul specifica Acest capitol cuprinde specificatti pentru executarea lucrarilor de vopsitorii la elemente din metal si/sau alte confectii metalice de structura a deck-urilor si balcoanelor. Acest capitol cuprinde de asemenea specificatii privind conditile de protejare anticorozivé a unor elemente de tinichigerie si confectii metalice. Concept de baza Confectille metalice se prevede a fi vopsite pe suprafefele expuse cu vopsea tn camp electrostatic cu pulbere poliuretanica; iar pe fetele interioare ascunse vor fi grunduite cu grund anticoroziv. Toate confectille metalice daca nu se specifica altfel, vor fi vopsite cu vopsea in cmp electrostatic cu pulbere poliuretanic’. Confectille metalice aflate in conditii de agresivitate coroziva mare, se vor confectiona din otel inoxidabil. Mostre si testiri Pelicula de vopsea trebuie s& prezinte o grosime de strat uniform pe tot conturul exterior al piesei si sé aiba o aderenté foarte bun la stratul aplicat anterior. Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului specificatiile producatorulul pentru materialele utilizate la vopsitoril, precum si certificate prin care se va atesta conformitatea cu conditle specificate Se vor furniza de c&tre producator instructiunile de manipulare, depozitare si protectie pentru fiecare material. Antreprenorul va prezenta confectii diverse din metal (ofel) gi modul de finisare a acestora in conditile specificate (materiale, culori, tehnologie) Descrierea solutiei tehnice: Obiectivul principal al amenajarii este crearea unor spatii publice vibrante, destinate unui numar mare de utilizatori, propunand un context atractiv si de calitate, contribuind la dezvoltarea zonei. Interventiile in ceea ce priveste amenajarea malului raului Cibin cu pista de biciclete si plasarea, in anumite zone, de platforme de tip “deck” si balcoane, sunt minime cu scopul reintegrarii malului de rau in contextul urban. Aceste interventii au ca scop separarea circulatiei auto de cea a bicicletelor, conferind siguranta biciclistilor, reducerea timpului de deplasare precum si animarea zonei. Se doreste realizarea unui ambient confortabil si atractiv care sd contribuie la calitatea vielii locuitorilor Municipiului Sibiu, Ca urmare a amenajarii, acest spatiu se va transforma intr-un punct de atractie la nivelul intregii zone, indeplinind functiunile caracteristice de spatiu verde amenajat si in acelasi timp raspunzand la cerintele contextului din care face parte. CCAEET DE SARGIN' -ARHITEGTURA -PT DE Pag2/33 Q ise SIMTEX S| FIP Consulting sain ARRSETISST SPST Linking Opportunities WoBoorm Iso moor Varianta constructiva de realizare a investitiei Sistemul constructiv este compus din structura grinzii si stalpi metalici, ce sustin placile din TWPC care alctuiesc pardoseala ¢i infrastructura din fundatii izolate de beton. Structura — stélpi metalici, HEA 200, IPE 240, IPE 140 — vopsiti in cmp electrostatic RAL 9005. = Deschideri deck gradene: 20.00x10.00 m; * Deschideri deck simplu: 25.87x10.00 m; + jnaltimea max.: Deck-urile ct si balconul sunt la cota +0.00 m sau la cota -1.65m. Finisajele exterioare sunt constituite pentru a asigura protectia solara si uzura in timp a materialelor, Structura metalic - stalpi si grinzi se vor vopsi in cmp electrostatic cu pulbere poliuretanica asigurand astfel o rezistenfa sporita la diferentele de temperaturi (nu-si pierde culoarea sub actiunea razelor UV) si cu o rezistenta mecanica sporita. Sistemul pentru atasare placi TWPC Sistemul de atagare placi TWPC se va realiza prin montarea de structuri portante profilate, indiltime 40 mm, [atime 60 mm si 2470 mm lungime, dispuse la 0 distanta 45 cm gi atagate de structura prin suruburi autorofante. Placile TWPC sunt pozitionate peste grinzile de lemn si prinse folosind cleme metalice si uruburi pentru deck cu filet partial. Intre placile TWPC se las un rost de ditatare. Pe latime acest rost este determinat de clemele metalice, iar pe lungime se las 2-3 mm. Perimetral se atageaza accesoriile de inchidere folosind suruburi autoforante. CARACTERISTICI TEHNICE PLAC! TWPC: Dimensiune (mm) 26 mm amp 6.85 Culoare Mocca brown Sistemul pentru atasare baghete lemn de gradenele din beton armat. Sistemul de atasare a baghetelor de lemn se va realiza, in prima etapa, prin montarea {evilor patrate 25x25 mm cu ssuruburi conexpand de gradenele din beton armat la 0 distanta de 50 cm. Peste acest suport se ageaza baghetele de lemn ou dimensiunile 30 mm inaltime, l&time 50mm gi 3000mm lungime, dispuse la o distanta de 2 om si atasate de structura prin suruburi autorofante Sistemul pentru atagare mana curenta. Sistemul de atasare pentru mana curenta se va realiza prin montarea unei placi metalice cu dimensiunile 155x155x10 mm de montantul metalic. Mana curent se pozitioneaza si se fixeaza pe aceste placi cu suruburi cu cap bombat torbant. La partea inferioara se lasa o distanta de 5 cm pentru banda de LED. CAIET DE SARCINI - ARHITECTURA - P.T.*DE. - Pag 3/33 g RISA SIMTEX 2) FIP Consulting 7 Linking Opportunities® Sistemul pentru atasare montant metalic de structura metalic sau structura beton armat. Sistemul de atasare al montantilor balustrazii de structura metalica sau de beton armat se face utilizand placi metalice de tip "L" cu unghiuri variate (112.5°, 90°, 22.5°). Atagarea placilor metalice de betonul armat se face prin suruburi conexpand. Pentru structura metalica se utilizeaza guruburi cu cap hexagonal de inalta siguranta. lluminat arhitectural lluminatul deck-urilor gi a balcoanelor se va asigura prin: Sistem de iluminat pozitionat la intradosul mainii curente ale balustradei. Corpurile de iluminat vor fi tip banda LED. Carcasa este prevazuta cu clipsuri pentru fixare in mana curenta din lemn. Tabel NR. FUNCTIUNE $I SC (MiP) | FINISAJ PARDOSEALA FINISAJ cop. AMPLASAMENT BALUSTRADA DKO1 | DECK1 142.213 | Pardoseala din placi TWPC, | Mana curent& — lemn Tronson 2 cu prinderi pe structura | larice, placa metalica, P19 - Km 0+360 metalica montant metalic, cablu pretensionat. BCOT [BALCON1 35.75 Pardoseala din placi TWPC, | Mana curent& —lemn Tronson 2 cu prinderi pe structura | larice, placa metalica, P31 —Km 0+600 metalica montant metalic, cablu tensionat. BC02 [BALCON2 =| 35.75 Pardoseala din placi TWPC, | Mana ourenté — lemn Tronson 3 cu prinderi pe structura | larice, placa motalica, P6 — Km 0+100 metalica montant metalic, cablu pretensionat. BC 03 | BALCON3 7 35.75 Pardoseala din placi TWPC, | Mana curent& — lemn Tronson 4 cu prinderi pe structura'| larice, placa metalica, P5—Km 0+080 metalica montant metalic, cablu pretensionat. BC04 | BALCON 4 35.75 Pardoseala din placi TWPC, | Mana curenté — Temn Tronson 4 cu prinderi pe structura | larice, placa metalica, P11 —Km 0+200 metalic montant metalic, cablu pretensionat BC 05 | BALCON 5 36.75 Pardoseala din placi TWPC, | Mana curenta — lemn Tronson 4 cu prinderi pe structuré | larice, placa metalica, P27 —Km 0+520 metalicé montant metalic, cablu pretensionat ‘CAIET DE SARCINI - ARHITECTURA - P.T.D.E. y Pag 4733 a FIP Consulting Linking Opportunities® IRKA SIMTEX ©) DK02 [DECK 2 142.213 | Pardoseala din placi TWPC, [Mana curenta — lemn Tronson 5 cu prinderi pe structura | larice, placa metalica, P6 —Km 0+100 metalica montant metalic, cablu pretensionat DK03 | DECKS 142.213 | Pardoseala din placi TWPC, | Mana curenta — lemn| ‘Tronson 6 P36 —Km 0+700 cu prinderi pe structurd metalica larice, placa metalica, montant metalic, cablu pretensionat Trasarea lucrarilor Antreprenorul va raspunde de trasarea lucrarilor conform planurilor de situatie anexate, toate cotele pergolei fiind corect raportate la cota de nivel data ca referinta pe santier. ‘Antreprenorul va trasa lucrarea prin stabilirea axelor si a colturilor structurilor, drumurilor, imprejmuirilor. Pe baza acestor repere si puncte certificate si acceptate, antreprenorul va face masuratorile initjale si trasarea Hartile de teren si partiurile vor fi bine pastrate si vor fi oricand disponibile pentru inspectii si verificari la cererea beneficiarulul sau I.S.C. Trasarea va consta prin pichetarea tuturor colturilor si a altor puncte caracteristice pe aliniament. Perimetrul construcfiei va fi materializat prin tarusi/picheti, marcénd: + punctele de schimbare de directie; + pozifionarea fundatiei. Toale lucrarile de trasare se vor realiza folosindu-se o aparatura electronica, care s& abateri/erori mari, aceste lucrari fiind executate de un personal Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din gantier Toate materialele aduse pe santier si depozitate pe platformele indicate in organizarea de santier trebuie sa fie pastrate corespunzator si in condifiile specificate de catre furnizorul de materiale astfel incat sé se evite deteriorarea lor datorita condifilor de mediu sau de manipulare/depozitare. Aprovizionarea cu materiale a santierului se va face cronologic in functie de etapele de realizare a obiectivului astfel inoat sa se evite aglomerarea platformelor si a spatillor prevézute pentru depozitare. Lucrarile executate pe santier se vor efectua tinand cont de toate conditile de sigurana in concordanta cu tehnologiile de executie, respectandu-se toate prescriptiile de protejare/protectie impotriva factorilor de mediu (precipitatii, inghetidezghet, etc... Tehnologiile de realizare a diferitelor tipuri de lucrairi se vor adapta in funotie de conditiile meteorologice, {inandu-se cont de situafille limita in care se pot realiza. Pe durata lucrarilor de santier substantele periculoase vor fi depozitate in recipiente speciale. ‘CAIET DE SARCINI- ARHITECTURA - P.T.*D.E. Pag 5/33 a IRA SIMTEX S FIP Consulting canrirmo HanAaunaiT averar Linking Opportunities® Teo 9001-180 16008 MATERIALE $1 PRODUSE Materiale - Produse Vopsea in cmp electrostatic cu pulbere poliuretanica. Caracteristici calitative: Lucios | Semilucios | Mat ‘Aspect exterior a material praf, alb sau colorat Ramasife de sita (pe sita nr. 3600, cu o perforafie de 3 0,102 mm), (MSZ 810/3:1980), %, cel mult Timp de gelifiere la 180 0 C, min, cel putin 3-5 Valoare limita inferioara de explodare, g/m3 , cca 50 Timp de ardere la 1800 C, min, cel mult 20 Temperatura de aprindere, 0 C, cca. : 400 : Aspectul peliculel ~~ |Lucios [| Semilucios | Mat fra impuritafi, de culoare corespunzatoare Elasticitate Erichsen (MSZ 9640/6:1987) mm, cel putin ic 7 y 5 Elasticitate la indoire (MSZ 9640/5:1987) mm, cel mult 3 3 3 Rezistenta la lovire (MSZ 9640/9:1980) om, (1000 g), | 60 50 40 Rezistenta la apa (MSZ 9640/11:1983) la 20 0 C Impermeabil in mod durabil Rezistenta la ceata salina ( SR ISO 7253 ) timp de pelicula neschimbata 1500 ore Rezistenta la chimicale, (MSZ 9640/44:1987) la 20 o C, dupa imersiune timp de 48 ore: in solutie de acid clorhidric de 3% pelicula neschimbata in solutie de acid clorhidric de 10% a pelicula neschimbata “in solutie de acid nitric de 3% a] pelicula neschimbata _ in solutie de acid lactic de 3% _ "pelicula neschimbata | -in etanol de 96 i pelicula neschimbata -in xilo te pelicula neschimbata -in acid acetic pelicula neschimbata Rezistenta la detergenti (MSZ 9640/13:1988), la 80 0 pelicula neschimbata C, dupa imersare timp de 48 ore in solutie de Tomi” de 1% Rezistenta la radiafii ultraviolete (SUN-TEST) (ore) Index alb (%) | Index de strdlucire (%) 0 7 6 PPB 400 at 1H | 86 76 [300 a : 8s 75 500 a 85 ees. 4000 84 74 1500 7 7 84 | 74 ‘CAIET DE SARCINT- ARHTECTURA- PDE Soa Pag 6788 g ise SIMTEX @| FIP Consulting Linking Opportunities® 2000 : a Putere de acoperire superficiala (MSZ 9650/22:1989) | 7-12 m2 /kg (in functie de grosimea stratului) Grund anticoroziv cu ulei si minium de plumb. 4. Grundul va fi de tipul 1000 sau 1165 conform STAS 3097-80 sau altul similar. Chit pe baza de ulei pentru spacluirea suprafetelor metalice la interior. 4. Chitul va fi de tip 1522 (C 101-2) - conform STAS 6592-80 sau altul similar. 2. Chitul se poate prepara si pe santier cu urmatoarea compozitie: - ulei de in fiert - 2,00 kg ~ solutie de clei 6% - 0,30 kg - ocru - 1,00 kg - negru de fum - 0.20 kg - cret cca. 6,50 kg Chit pe baza de ulei pentru spacluitea suprafeelor metalice la exterior. 4. Chitul va fide tipul 1522- conform STAS 6592-80 sau altul similar. 2. Chitul se poate prepana si pe santier cu urmatoarea compozitie: - ulei de in fiert - 0,55 kg - sicativ neftenic - 0,68 kg -lac- 0,45 kg - terebentina - 0,57 kg - spat greu - 0,60 kg -ocru- 0,95 kg - al de zinc - 0,64 kg - miniu de fier - 0,22 kg - negru de fum - 0,20 kg ~ eret cca. 5,10 kg Livrare, manipulate, depozitare Pentru receptia fiec&rui lot de materiale livrate. Antreprenorul va verifica certificatul de calitate al producatorului. Produsele se vor depozita in ambalaje originale, grupate PC categorii, intr-un spatiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de inghet si de variatii de temperatura (+7°C si +20°C), cu etichete vizibile pentru a nu se confunda continutul. Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutile si bidoanele de ambalaje, galetile si se vor transporta numai cantitafile necesare unui schimb de lucru. CAIET DE SARCIN - ARHITECTURA - P.T.*D.E. PagT/33 Q ise SIMTEX e| FIP Consulting Linking Opportunities PUNEREA IN OPERA EXECUTIA LUCRARILOR Operatiuni preaatitoare Montarea elementelor complementare la confectiile metalico se va face dupa executarea completa a vopsitoriei, avand grija ca aceasta s nu sufere degradari. Pregatirea stratului suport Structura metalica va fi livrata la gantier vopsite in camp electrostatic. Contectille metalice vor fi livrate pe santier cu un strat de grund anticoroziv aplicat pe intreaga suprafata, adica gi la interiorul profilelor inchise. Se vor Indeparta toate urmele de rugina, oxizi, pete de grasimi, noroi, mortar, etc. cu putin inainte de inceperea aplicarii straturilor de vopsea; aceste operatiuni se fac in atelierele de confectii metalice sau uzinat. Metalul curatat se va grundui la maximum 2-4 ore de la curétire. Suprafata pregattita pentru vopsire se va curdita pana la luciu fie manual, prin ciocdnire, ragchetare sau periere, fie mecanizat, prin periene cu scule electrice cu perie de sérma sau disc abraziv; in cazuri deosebite se va proceda la sablare, curatire cu flacara, decapare cu paste decapante sau degresare cu solventi Pe gantier se vor executa urmatoarele operatiuni pregatitoare: - curaifarea de praf si impuritafi prin periere: - repararea stratului de grund anticoroziv, acolo unde este cazul; - chituire gi slefuire localas Executarea vopsitoriilor in camp electrostatic cu pulbere poliuretanica Lucratile de vopsitorie in camp electrostatic se vor realiza de o firma specializata. Se vor folosi numai vopsele cu agrement tehnic. Suprafetele vopsite vor trebui sd se prezinte ca un strat uniform, continu, neted gi care s acopere perfect straturile inferioare. inainte de aplicare, suprafetele de metal trebuie s4 fie degresate, in vederea unui eventual tratament preliminar — o fosfare poate fi utiizaté de asemenea. in cazul sarcinilor mari de coroziune sau in cazul in care ca pelicula sa aiba o durata peste 5 ani, este preferabila pregatirea, respectiv aspirarea suprafetei prin sablare. Aplicarea se va face cu ajutorul pulverizarii electrostatic. Acest proces pot fi usor mecanizate sau automatizate, Lacul pulbere poate fi aplicat la fel pe suprafete reci sau incalzite, Pe suprafefele reci poate fi formata o glazuré de cca 60-80 jm grosime, iar pe suprafetele incallzite la 180 0 C de cca. 20 um grosime. Temperatura de incalzire a pieselor depinde de capacitatea termica si de forma lor. Executarea vopsitorillor cu ulei Pregatirea stratului suport. Lucraile de vopsitorie se vor executa la o temperatura a aerului de cel putin - 15°C, regim ce va fi mentinut in tot timpul executiei si cel putin inca 15 zile dupa executarea lor. Prolucrarea suprafetelor se va face cu respectarea riguroasa a ordinii operafiunilor indicate mai jos: CAIET DE SARCINI-ARHITECTURA-PT*DE, "Pag 8/33 a isn simTex ©) FIP Consulting, \GaRTRMO HARAGEREHT everEOT Linking Opportunitiest® 180 poor reo sa0o8 1, Grunduirea cu grund anticoroziv cu ulei i miniu de plumb 1000 sau 1165 aplicat intr-un strat subtire continuu $i fara prelingeri, dare sau fire de pensula. Confectiile metalice se livreaza pe santier gata grunduite. 2. Chituirea locala se va face cu chit pe bazd de ulei, si se vor acoperi zgarieturile, fisurile, adanciturile. Locurile mai adanci de 1 mm se acopera in mai multe reprize 3. Slefuirea locurilor chituite se va executa cu panza de slefiult; dupa slefuire suprafata se va curata bine de praf. 4. Grunduirea locurilor chituite se va face conform pet. 1 5. Spacluirea generala | se va face folosind chitul; chiturile se dilueaza fie cu diluant special (D-001-3) fie cu ulei sau vopsea la culoare 6. Slefuirea general se va face folosind unelte electrice de slefuit cu disc de peric, pasla sau hértie abraziva cu o granulatie find. Se poate face umed sau uscat. Dupa slefuire, suprafata se va curdta bine de praf cu perii sau prin sablare cu aer comprimat. Dupa slefuire umeda, suprafata se va spala cu solvent si se va sterge. Aplicarea vopselei 1. Aplicarea vopselei se va face mecanizat cu pistol de pulverizat, in 3 straturi, fiecare strat aplicéndu-se numai dupa uscarea completa a celui precedent. 2. Vopseaua se va strecura prin sita fina cu 900 ochiuri pe cm? si se va dilua cu diluant in proportie de 5-10%. 3. Vopseaua se va aplica in straturi uniforme fara a lasa urme mai groase sau mai subfiri de vopsea. 4, Dac& va fi necesar, se vor executa chituiri gi slefuiri dupa fiecare strat de vopsea. 5. Straturile de vopsea se vor intinde pe directli perpendiculare unul fata de colailat. 6. Ultimul strat nu se va slefui si, dacd nu se specifica altfel, va fi finisat prin netezire pentru a cpata luciu. Executarea vopsitoriilor cu emé pe baza de rasini alchidice Pregatirea stratului suport. Lucrarile de vopsitorie exterioara gi interioara se vor executa la o temperatura de minim = 15°C si in condifii de umiditate relativa a aerului de maximum 60%. Prelucrarea suprafefelor se va face prin aplicarea de compozitii cu respectarea riguroasa a ordinii operafiunilor indicate mai jos. 1. Grunduirea cu grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice si miniu de plumb. 2. Chituirea locala cu chit de cutit, pe bazé de ragini alchidice. 3. Slefuirea locurilor chituite. 4, Grunduirea locurilor chituite conform pct. 5. Spacluirea general cu chit de cufit sau de stropit 6. Slefuirea suprafetei spactuite. 7. Spacluirea strat Il (daca este specificat), 8. Slefuirea suprafefei spacluite. Aplicarea straturilor de acoperire se va face respectandu-se ordinea ¢i felul operatiilor indicate mai jos 4. Grunduirea cu grund de acoperire. CAIET DE SARCIN - ARHITECTURA - P.T.“D.E. Pag 9/33 Q RiKA SIMTEX 2 FIP Consulting Linking Opportunities® a Slefuirea peliculei grundului de acoperire. Aplicarea primului strat de email conform Slefuirea. Aplicarea celui de al doilea strat de email Slefuirea (daca este specificat). Aplicarea celui de al treilea strat de email. NOMSYON Straturile succesive se vor intinde pe directii perpendiculare una fata de cealalta, Straturile de email se vor slefui cu panza de slefuit nr. 40 sau 32, dupa care se indeparteaza praful cu o pensula moale. Ultimul strat nu necesita operatia de finisare. Timpul necesar uscrii unui strat, pentru a putea fi aplicat un alt strat de email, este de 24 ore. Nu se va aplica un strat nou inainte de uscarea celui precedent. Conditii de receptie Suprafetele vopsite vor trebui s se prezinte ca un strat uniform, continuu, neted si care s4 acopere perfect straturile inferioare. Porfiuni neacoperite, pete, desprinderi, cute, sourgeri, discontinuitati ale peliculci, aglomerari de pigmenti, neregularitati datorate unor chituiri sau slefuiri necorespunzatoare, urme de fire de par din pensula, nu vor fi admise. Portiunile remediate vor avea aceeasi nuanta cu restul suprafetei. Se vor considera defecte in plus fat de cele enumerate mai sus, urmatoarele: + nerespectarea tehnologiei de aplicare specificata in normativul C3-76 (4) 4133; + nerespectarea prezentelor specificatii; + lipsa de corespondenta si concordant dintre lucrarile executate si prevederile proiectului; + nerespectarea dozajelor, numarului de straturi si a materialelor specificate. Consultantul poate decide refacerea locala sau pe suprafe{e mai mari a lucrarilor de vopsitorie, de la caz la caz, funcfie de natura si amploarea defectelor constatate. Protejarea anticoroziva a elementelor metalice de tinichigeri Elementele de tinichigerie se vor executa din tabla de ofel zincata la cald pe ambele fete, Stratul de zinc va fi de 480 gr/m? pe toate fotele. Elementele de tinichigerie se vor proteja anticoroziv, la muchiile rezultate din taietura, prin zincare cu spray-un de zine. Toate elementele de fixare a tinichigeriei vor fi zincate (guruburi, agrafe, bratari, piulite, etc.) Toate elementele de fixare pentru confectiile metalice vor fi protejate anticoroziv: 1. Praznurile, agrafele, armaturile, pldcutele de prindere se vor proteja cu grund pe baz de ulei si miniu de plumb, sau altul similar. 2. Suruburile, piulifele, saibele, bolturile impuscate, diblurile _metalice expandabile, suruburile autofiletante, cuiele, vor fi zincate la cald. I LEGISLATIE CAIET DE SARCINI - ARHITECTURA - P.T.+D.E. is Q wife SIMTEX S| FIP Consulting Linking Opportunities® to poor reo moo" Standarde si normative de ref Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele si normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificafit Standarde 1. STAS 16-80 - Ulei de in sicativat. 2. STAS 18-94 - Ulei tehnic de in. 3. STAS 88-90 - Clei de oase. 4, STAS 2706-86 - Creta macinata 5, SR 2093:1993 - Lacuri si vopsele. Reguli pentru verificarea calitaji, ambalare, marcare, depozitare si transport. 6, STAS 3097-80 - Grunduri pe baza de ulei. 7. STAS 3123-85 ~ Diluanti pentru produse pe baza de rasini alchidice. 8. STAS 3124-75 - Diluant 104 pentru produse pe baza de ulei 9. STAS 3421-79 - Lacuti pe baz de nitroceluloza. 10. STAS 3474-80 - Lacuri pe baza de bitum. 11. STAS 3509-83 - Vopsele pe baza de ulei. Vopsea kaki 1003. 12. STAS 3706-69 - Lacuri pe baz de ulei. Lac incolor 1060. 13. STAS 3744-69 - Vopsele pe baza de ulei. Vopsea gri 1000. 14. STAS 3745-69 - Emailuri pe baz de ulel. Email negru 1060. 15. STAS 4121-75 - Grunduri pe baz de nitroceluloza. Grund gri 2446. 16. STAS 4649-80 - Email kaki E 592-1 pe baza de nitroceinloza. 17. STAS 6592-80 - Chituni pe baza de ulei. 18. STAS 8009-80 - Protectia suprafefelor metalice. Acoperiri prin vopsire. Metode de verificare. 19. STAS 8308-69 - Ragin sinteticd. Romalchid R 60. 20. STAS 8311-87 - Lacuri si vopsele. Culori si nuante. 21. STAS 8512/1-79 - Ragini epoxidice tip 040 si 040 T. 22. STAS 10128-86 - Protectia contra coroziunii a constructillor supraterane din ofel. Clasificarea mediilor agresive. 23. STAS 10166/1-77 - Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel supraterane. Pregatirea mecanica a suprafetelor. 24, STAS 10702/1-83 - Protectia contra coroziunii a constructilor din otel supraterane. Acoperiti protectoare. Conditii tehnice generale. 25. STAS 12796-90 - Protectia contra coroziunii, Pregaitirea suprafetei pieselor de ofel pentru vopsire. Normative 1.C3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, cu completarile la acesta. A. LUCRARI METALICE GENERALITATI Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de executie a elementelor si structurilor metalice. Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, insa orice modific&ri sau completari se vor putea face numai cu avizul Proiectantului si/sau CHET DE SAROI-ARATECTURK= PSOE Ce a lain SIMTEX ©) FIP Consulting TIRES ARREST SvETERT Linking Opportunities® iSogoor two moor Consultantului. La executarea lucrdrilor se vor utiliza numai materiale consemnate in proiect. Orice propunere de inlocuire trebuie motivata de contractant si aprobata de catre Proiectant si Consultant/Investitor. i MATERIAL Preset Dimensiunile gi tolerantele pentru sectiunile de otel laminat la cald trebuie sa satisfaca conditille urmaitoarelor prescriptii tehnice: STAS 500-1 "Oteluri de uz general pentru constructii. Conditii generale tehnice ", SR EN 10021 "Oteluri si produse siderurgice. Conditii tehnice generale de livrare", STAS 564 "Otel laminat la cald”. Otel U", STAS 424 "Otel laminat la cald. Otel comier cu aripi egale", STAS 395 "Otel laminat la cald Otel lat", STAS 505 "Otel laminat la cald. Table groase. Conditii tehnice de calitate. Electrozii de sudura pentru arcul metalic de sudura manuala trebuie sa satisfaca conditiile STAS 1125-1 Sudarea metalelor. Electrozii invelifi pentru sudarea otelurilor cu arc electric. Condifii tehnice generale de sudura STAS 1125-2 "Sudarea metalelor. Electrozii inveliti pentru sudarea oteluritor carbon gi slab aliate. Conditii tehnice. Bolturile hexagonale, suruburile si piulifele de precizie trebuie sa satisfaca cerintele SR STAS 4014 "Suruburi cu cap hexagonal partial filetate grade C" si ISO 4033 "Piulite hexagonale stil 2 grade A si B". Bolturile hexagonale, suruburile si piulijele de precizie trebuie s satisfacd cerintele STAS 4014 "Suruburi cu cap hexagonal partial filetate grade A si B ",STAS 4242 “Suruburi cu cap hexagonal. Clase de executie A si B. Saibele din otel trebuie sa satisfacd cerinfele STAS 5200-4 "Saibe plate serie de dimensiuni normale. Clase de executie A", STAS 5200-5 "Saibe plate serie de dimensiuni mari clasa de executie A gi C ". La execute se vor folosi, atat dimensionat cat si calitativ, numai materialele indicate in proiect, orice schimbare de materiale (calitate sau dimensiuni semifabricat) se va face numai cu avizul scris al Proiectantului/Consultantului si se vor anexa la documentatia de insotire a produsului, Materialele utilizate vor fi garantate de furnizori cu certificate de calitate privind compozitia chimica, caracteristicile si incercarile mecanice conform standardelor in vigoare Materialul de adaos pentru sudura va fi corespunzator elementelor care se asambleaza si va fi de asemenea insofit de certificate de calitate garantate de furnizori Materialul de adaos va fi stabilit de Contractor in functie de procedeul de sudare adoptat. Nu se admit remedieri prin sudura a defectelor ce depasesc limitele de admisibilitate prescrise in standardele respective. Verificarea calitatii ‘CAIET DE SARCINI- ARHITECTURA - P.T.+D.E, Pag 12/33 gQ IRA SIMTEX | FIP Consulting Linking Opportunities® Controlul calitatii si receptia in uzina se va face conform H.G.R Nr.273/94, Legii 10/95, STAS 767/0-88 si C150-84, efectudnd-se incercarile prescrise gi intocmindu-se documentele legaie ce vor insoti furnitura la investitor. inainte de executie materialele vor fi verificate din punct de vedere calitativ si dimensional de c&tre organul de control autorizat. Asupra fiecarui reper se vor face urmatoarele verificari: = identitatea materialului cu cel prevazut in proiect; in caz de modificéri se vor prezenta derogarile avizate de factori autorizati; " starea de curatire, prelucrare si/sau finisare a suprafetelor conforma cu cele indicate pe desenele de executie sau mentionate; * verificarile si masuratorile se vor face ou mijloace sau aparate de control adecvate scopului si gradului de precizie cerut; "= defectele admise in materialul de baza vor fi cele admise in standardele de material, iar abaterile de forma ale semifabricatelor se vor incadra in limitele admise de standardele de produse. in lipsa acestor certificate Contractorul trebuie sa fac probele necesare conform standardelor in vigoare si s& intocmeasca certificatele de calitate corespunzatoare. inainte de executie materialele vor fi verificate din punct de vedere calitativ si dimensional de catre organul de control autorizat. Asupra fiecarui reper se vor face urmatoarele verificairi: = identitatea materialului cu cel prevazut in proiect; in caz de modificdri se vor prezenta derogarile avizate de factori autorizati; " strea de curatire, prelucrare si/sau finisare a suprafetelor conforma cu cele indicate pe desenele de executie sau mentionate ; * verificarile si masuratorile se vor face cu mijloace sau aparate de control adecvate scopului si gradului de precizie cerul; = defectele admise in materialul de baz vor fi cele admise in standardele de material, iar abaterile de forma ale semifabricatelor se vor incadra in limitele admise de standardele produse. In lipsa acestor cerlificate Contractorul trebuie s& faci probele necesare conform standardelor in vigoare si sa intocmeasca certificatele de calitate corespunzatoare. Livrarea, manipularea, depozitarea inainte de a fi livrata pe gantier, fiecare piesa de otel prelucrata trebuie marcata distinct in conformitate cu desenul de montaj. La manipularea, incarcarea, transportarea, descarcarea elementelor de constructii metalice se vor lua toate masurile pentru a se asigura evitarea producorii deformatillor. Materialul marunt (gusee, surubuti, piulife, saibe, etc.) va fi transportat in l&zi rezistente. I PUNEREA IN OPERA Montarea elementelor de constructii metalice se realezeaza dupa reguli care fixeazai tolerante la montare ale acestora si care sunt cuprinse in STAS 767-0 "Constructi civile, industriale si agrozootehnice. Tolerante si asamblari in constructii. Conditi tehnice generale de calitate" CAIET DE SARCINI - ARHITECTURA - PTD. Pog 13/33 g RISA SIMTEX S| FIP Consulting acer BvarER Linking Opportunities® eee Tehnologia de executie a structurii metalice si a armaturilor rigide se va stabili de catre constructor in conformitate cu proiectul de executie si recomandarile din prezentul caiet de sarcini. Prevederi generale Toate operatiile de executie si montaj se vor efectua cu personal calificat in acest gen de lucrari, coordonat tehnic. Unitatea ce executa construotille metalice si montajul acestora va asigura si masurile de securitate a muncii si paza contra incendillor necesare realizarii acestor lucrari. Orice modificari fata de proiect vor fi aduse la cunostinta Proiectantului / Consultantului pentru a fi avizate si introduse in documentatie Pregitire, debitare, sanfrenare Tnainte de punerea in executie a produselor se va analiza proiectul in vederea stabilirii tehnologiei de executie Laminatele vor fi curifate inainte de a fi debitate prelucrate si apoi imbinate. ‘Suprafata pofilelor laminate trebuie sa fie neteda si fara fisuri. Defectele superficiale pot fi indepartate cu polizorul cu condifia ca dupa indepartare grosimea materialului sa nu scada sub limitele de toleranta prevazute in STAS 1111-86. Nu se admit remedieri prin sudura a defectelor de suprafata. Se recomanda ca taierea la dimensiune a tablelor sau celorlalte profile sa se facd cu mijloace mecanice. in cazul in care taierea se face cu flacara, oxiacetillenica se va lasa un adaos suficient pentru a se inlatura materialul decarburat prin prelucrarea mecanica a muchiilor. Abaterile limita vor corespunde STAS 1111-86 si STAS 2300- 88. Piesele prelucrate nu trebuie sa prezinte muchii ascufite, bavuri, pete de zgura. Rugozitatea lor va fi de maxim 25 ym Sudare Sudurile sunt reprezentate si notate conform STAS 735/1-87, iar dimensiunile rosturilor imbindrilor sunt stabilite conform STAS 6662-87, functie de grosimea materialelor si tipul de sudura ales pentru imbinarea reperelor. Clasa de calitate a sudurii va fi clasa Ill-a conform STAS 9398-83, Documentatia tehnica pentru asamblarea prin sudura se elaboreaza de catre firma care uzineaza elementele din otel si trebuie s& cuprinda: + pregatirea si prelucrarea materialului; debitarea cu pastrarea marci otelului gi executia rosturilor; + tehnologia de sudare conform STAS 11400/1-88 (inclusiv pentru remedierea defectelor); + tehnologia de asamblare a elementelor: pregatire, trasare, ordine de asamblare, utilaje si dispozitive de lucru; + programul de control calitativ; indicatii privind preasamblarea in uzina, depozitarea, marcarea si asamblarea pentru transport precum si schemele de incarcare in mijloacele de transport. Lucrari de sudare $i asamblare la temperatura scazuta (timp friguros) ‘CAIET DE SARCINI- ARHITECTURA-P.T*D.E. Pag 14733 leign SIMTEX 2) FIP Consulting | xrinea nannaenenravevan Linking Opportunities®® ioboor-o moor Sudurile se vor executa fara intrerupere. Sudarea se va incepe gi termina pe piese terminale (accesorii). Utilajele (dispozitivele) de sudura vor fi protejate corespunzaitor contra intemperiilor prin adpostirea in baraci Cablurile ce servesc la alimentarea cu curent electric vor fi pozate pe suporti de lemn: nu se admite ingroparea cablurilor in zipad& sau agezarea lor pe pamantul inghetat. Timpul de lucru al sudorilor se va micsora, in functie de temperatura, alternand cu pauze de aprox.10 minute pentru odihna si incalzire. Sudarea otelului, inclusiv sudurile de prindere care se incorporeaza in lucrarea finisata, trebuie s8 corespunda prevederilor C 150 "Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructilor civile, industriale si agricole". De asemenea, se vor respecta urmatoarele prescriptii tehnice: - SREN ISO 9013 "Sudarea si procedeele conexe. Clase de calitate si tolerante dimensionale ale suprafetelor taiate termic (ou flacara oxigaz)" ~ STAS 10564-2 "Taierea cu plasma a metalelor. Clase de calitate ale taieturilor" Contractorul va intocmi tehnologia de sudare tinand seama de calitatea materialelor imbinate, tipul de sudura indicat in proiect, continuitatea si lungimea cordonului de sudura, compozitia si calitatile mecanice ale acestuia. Nivelul de acceptare al defectelor sudurilor va fi nivelul "C". Procedeele de sudura aplicate vor avea in vedere prevenirea aparitiei de deformari ale tablelor sau rigidizarilor, deformarii care ar putea introduce tensiuni interne care sa influenteze negativ comportarea elementelor structurale. Suprafetele care trebuie sudate se vor curata de rugina, zgura, ulei, vopsea etc, si numai dupa aceea se va trece la executarea sudurilor. Inainte de sudare se controleazi ca marginile prelucrate sa corespunda plangei de executie gi sé nu prezinte defecte ca: exfolieri, fisuri, urme de zgura, pori etc. Preincalzirea reperelor in vederea sudarii, respectiv detensionarea lor, se prescrie la tehnologia de execute (la tablele de 25 mm grosime) Materialul de adaos pentru sudura se prescrie de catre Contractor prin tehnologia de sudare, in functie de calitatea materialelor imbinate, tipul si dimensiunea sudurii, astfel incat sa se asigure calitatea ceruta prin clasa de calitate stabilita. Remedierea sudurilor se va face sub control autorizat si vor fi menfionate in documentatia de insotire a produsului. Acestea vor fi verificate dupa remediere, in conditille prescrise pentru sudurile inifiale. Lungimea sudurilor de prindere care vor fi incorporate in lucrarea finisata nu va fi mai mica decat de 4 ori grosimea placii celei mai groase sau de 50 mm, ludndu-se in considerate cea care din cele doua este mai mica. Imbinarile executate prin sudura manuala, semiautomata sau automata vor avea caracteristicile mecanice minime cerute pentru materialele pieselor care se sudeaza. ‘Sudarea constructillor metalice se va executa la o temperatura de peste +5 © C. In cazul executiei sudurilor in aer liber trebuie luate masuri pentru protejarea locului de sudura sia sudorului de vant, ploaie si zapada. Montaj La montaj se va verifica in mod obligatoriu existenta si calitatea tuturor subansamblelor componente. Montajul se va executa conform planselor de executie. intreprinderea "Pag 15/33 Q IRIfA SIMTEX S| FIP Consulting sarvanmaaaanravoTEN Linking Opportunities® orto moor care monteaz& constructia din otel va intoomi urmatoarea documentatie (conform STAS 767/0-88): ~ masuri privind depozitarea si transportul pe santier a elementelor de constructi - organizarea platformelor de preasamblare pe santier cu indicarea milloacolor de transport si ridicat ce se folosese; - verificarea dimensiunilor implicate in obfinerea tolerantelor de montaj impuse; - _ pregatirea i executia imbinarilor de montaj; verificarea cotelor si nivelelor indicate in proiect pentru constructia montata; - ordinea de montaj - metode de sprijinire si asigurarea stabilitatii elementelor in fazele intermediare de montaj; - tehnologia de sudura pe baza de procedee de sudura conform standardelor in vigoare; programul de control al calitatii $i receptia pentru furnitura, executia montajulul si protectia anticoroziva in conformitate cu H.G.R. Nr.273/94,Legii 10/95,STAS 767/0-88 SI c 150-84. Montarea stalpilor metal StAlpii metalici vor fi montati in concordanta cu urmatoarele proceduri: = cu dispozitivul stabilit se agata stdlpul in macara si se transporta la locul de montaj; - se prind ancorajele necesare pentru menfinerea verticalitatii; - se asaza stdlpul pe pozitia corecta si se axeaza pe cele doua directi; - se prind ancorajele de piesele special prevazute si ou ajutorul lor, se verticalizeaza stalpul, - se executa imbinarea conform proiectului; - se desprinde stélpul din macara Montarea grinzilor Grinzile se vor monta in concordanta cu urmatoarele proceduri: - stdlpul se va masura la ambele capete ale deschiderii; - se corecteazai capetele stalpilor in functie de rezultate; - se verifica dimensiunile si geometria grinzi conform proiectului; ~ se marcheazai cu vopsea axele longitudinale ale grinzilor; se monteaza sustinerile pentru grinzi conform figei tehnologice; se echipeaza grinzile cu piesele necesare pentru ridicare; se agala grinzile cu dispozitivul special de ridicare si se transporta cu macaraua la locul si indltimea de montaj; - se monteaza grinzile, executandu-se imbinarea, conform proiectului de execulie gi fisei tehnologice; se ancoreaza grinda cu tiranti pentru a preveni rasturnarea ei sau orice alta deformatie perpendiculara pe planul ei se desprinde grinda din macara si se continua operatiile cu alta grindi. Tehnologia este valabila si pentru montarea panelor si contravéntuirilor motalice. ACOPERIRI DE PROTECTIE $I VOPSIRI CAIET DE SARCIN - ARHITECTURA - P.T “DE. Pag 16/33 Q rise SIMTEX 2) FIP Consulting a Linking Opportunities Elementele structurii metalice se vor acoperi cu un grund protector pentru perioada de depozitare, anterioara montajului, pentru evitarea inceperii fnomenului de coroziune. Grundul protector nu trebuie s& contin plumb si trebuie aprobat de consultant. Grundul protector se va aplica uniform si continu pe toate suprafefele. Tehnologia de aplicare a grundului si vopselii (sau vopselii termo-spumante de protectie la incendiu) se va face conform instructiunilor fumizorului. Eventualele deteriorati ale grundului protector survenitepe perioada transportului sau la depozitare vor fi remediate la locul de depozitare, in care scop se va livra o cantitate suplimentara de grund protector impreuna cu subansamblele (accesoriile). Suruburile, saibele si ancorele autoperforante se vor conserva cu orice tip de vaselina sau unsoare mineral. Toate elementele ce sunt armatuti rigide pentru beton armat cu armatura rigida (B.A.R) nu se vor acoperi cu grund protector sau vopsea. CONTROLUL CALITATII Verificarea controlului calitatii se face conform STAS 767 "Constructii civile, industriale si agricole. Constructii generale de calitate" pentru: ~ condifii de calitate; - controlul calitatii executiei elementelor si al cordoanelor de sudura; - remedierea defectelor de sudura; controlul tehnic de calitate inainte de operatia de sudare; controlul tehnic de calitate in timpul operatiei de sudare; controlul tehnic de calitate al elementelor si al imbinairilor sudate. Imbinarile constructiilor metalice trebuie s& satisfaca cerinfele 150 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din ofel ale constructillor civile, industriale gi agricole", STAS 767-2 "Construct civile, industriale i agricole. Imbinari nituite si imbinari cu suruburi la constructii din otel. Prescriptii de executie” Pentru sudori se vor respecta urmatoarele conditi - tofi sudorii trebuie sA posede un cerlificat aprobat de aptitudini sau o calificare aprobata, corespunzétoare clasei de lucrari la care vor fi angajafi. Se va prezenta la cerere o copie a certificatului de aptitudini - daca sudorii nu poseda certificate de aptitudini aprobate, sa prezinte spre aprobare probe in conformitate cu STAS 9523-1.2 "Examinarea si autorizarea sudorilor" privind aptitudinile sudorilor pentru clasa de lucrari care urmeaza sa fie oxecutate = unitafile care executa imbinari sudate sunt obligate sa utilizeze sudori autorizati intern si verificati periodic, sudori autorizati ISCIR sau RNR; - autorizatia interna este valabila in cadrul intreprinderii timp de 2 ani de la verificarea calificdrii sudorului in condifile STAS 9532-1.2 “Examinarea si autorizarea sudorilor". Toate sudurile si suprafefele adiacente trebuie sa fie examinate vizual pentru a se constata absenta urmatoarelor defecte: crapaituri in sudura sau in suprafetele adiacente; incluziuni de zgura; porozitate; lipsa lipirii la marginea sudurii, CGAIET DE SARCINI - ARHITECTURA - P.T.*D.E. Pag 17133 gQ feign SIMTEX S| FIP Consulting L — king Opportunities® ~unghi interior; - profil concav al sudurii ~ cordon de sudura excesiv de convex; 0 tranzitie proasta intre sudura gi elementele sudate; ~ ipsa alinierii intre componentele imbinaiii; - lipsa de penetrare a radacinii suduri - un cordon de penetrare excesiv. Defectele admise la suduri se vor incadra in prevederile STAS 9398-83 pentru clasa a lll-a de calitate. Remedierile sudurilor se vor face sub control autorizat. Acestea vor fi verificate dupa remediere in condifille prescrise pentru sudurile inifiale. TOLERANTE Tolerantele admise la uzinare sunt cele prevazute in STAS 767/0-88. Abaterile de dimensiune admise pentru elementele structurale de ofel situate deasupra fundatiilor trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: - pentru orice suprafata orizontala nominala masurata de la nivelul de referinta cel mai apropiat, + 5mm; - pentru orice suprafata nominala verticala masurata de la linia de referinta cea mai apropiata,+ 5mm; Independent de tolerantele indicate mai sus, se iau In considerare urmatoarele: - abaterea admisé a dimensiunilor secfiunii transversale a elementelor incorporate fata de cele indicate pe desene trebuie sa fie egala sau mai mica de + 3mm sau + 1:500 fiind luata in considerare cea mai mica din cele doua, in atara de cazul cand in desene se prevede altfel. - abaterea admisa in verticalitate a elementelor trebuie sa fie egalé sau mai mica de 1:500. - abaterea admisa in inclinare trebuie sa fie egalé sau mai mica de 1/1000 din lungimea elementelor. - abaterile totale maxime admisibile fata de dimensiunile orizontale i verticale nu trebuie sa depaseasca + 1:1000 sau + 30mm, fiind luata in considerare cea mai mica dintre cele doua. RECEPTIA PIESELOR $I SUBANSAMBLELOR Receptia pieselor va fi efectuaté de reprezentantul Fumizorului si Investitorului; furnizorul are obligatia de a pune la dispozifie urmatoarele acte; buletine de calitate pentru materiale ; procesele verbale cu rezultatele probelor si verificarilor, buletinele de analiza pentru controlul sudurilor, inclusiv a celor remediate (daca este cazul) Recepfia elementelor, subansamblurilor gi structurilor metalice se va face in prezenta reprezentantului Investitorului, a Proiectantului si a Consultantului, Eventualele neconcordante sau modificdri efectuate la proiect vor fi operate de proiectant in documentatia de executie. CONDITI DE EXPLOATARE ‘CAIET DE SARCINI- ARHITECTURA - P.T.*D.E. Pag 18/33 Q in SIMTEX ©) FIP Consulting \ as RSET SEF Linking Opportunities® eee en Dup darea in exploatare constructia metalica nu va fi supusa altor solicitari in afara celor inscrise in proiect. in timpul exploatarii nu se va schimba destinatia constructiei sinu se va modifica structura constructiva. Investitorul / Beneficiarul va inspecta periodic constructia metalica, cel putin o data pe an. In afara acestor inspectii periodice sunt necesare inspectii suplimentare ale construcfei metalice astel in primele 6 luni de la darea in exploatare: Inspectii periodice; - incaz de cutremur, incendiu, actiunea vantului etc: Defectele constatate cu ocazia acestor inspectii se vor consemna intr-un proces verbal si apoi se trece la remedierea lor. Lucraile cu caracter de reparafji $i consolidairi se vor face numai in conformitate cu legislafia in vigoare privind proiectarea si executia, precum gi cu respectarea Logii 10/1995 privind calitatea in constructi. ML LEGISLATIE STANDARDE $I NORMATIVE DE REFERINTA 4. |STAS 500-1 Oteluri de uz general pentru construcfil. Condifii generale| |tehnice, 2. SREN 10021 Oteluri si produse siderurgice. Conditiitehnice generale de livrare. 3. |STAS 564 Otel laminat la cald. Otel U. 4. |STAS 424 Otel laminat la cald. Otel comier cu aripi egale. | 5. |STAS 395 Otel laminat la cald. Otel lat. 6. |STAS 505 Otel laminat la cald. Table groase. Conditii tehnice de calitate. 7. |STAS 1125-1 Sudarea metalelor. Electrozii iveliti pentru sudarea otelurilor cu arc electric. Conditii tehnice generale de) | sudura, | 8. STAS 1125-2 Sudarea metalelor. Electrozii ivelifi pentru. sudarea otelurilor carbon si slab aliate. Conditii tehnice. 9. STAS 767-0 Constructii civile, industriale gi agrozootehnice. Tolerante si asamblari in construcfii, Condi tehnice generale de | Calitate. 10. |C 150 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din ofel ale: constructillor civile, industriale si agricole. 11. |C 56-85, Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie. sia instalatilor aferente. 12, |Legea 10/1995, Lege privind calitatea lucrarilor in constructii. 13. |STAS 10493-76 Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructillor gi terenurilor. “CAIET DE SARCINI - ARHITECTURA - P.T.+DE. A Pag 19733 Q IRA SIMTEX 2 FIP Consulting eran vara Linking Opportunities® aoe B. CONFECTII METALICE GENERALITATI Obiectul specificatiei ‘Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea gi montajul confectiilor metalice (tel). Specificafii pentru lucrari de vopsitori la confectii metalice sunt cuprinse la capitolul 7 Concept de baza Toate confectille metalice se executa din ofel moale, protejat cu grund anticoroziv gi vopsite cu vopsea pe baza de ulei, ragini alchidice sau epoxidice. Mostre si test Antreprenorul va prezenta spre aprobare Consultantului una sau doua mostre pentru piesele de confectii metalice mai complexe, tipice, cuprinzéind materialele, sistemele de fixare, asamblare (buloane sau sudura), protejare anticoroziva si finisare co urmeaza sa fie adoptate ca sistem pentru toate confectille metalice. Numai dupa obfinerea aprobarii din partea Consultantului se vor lansa comenzile pentru execulie si livrarea confectillor metalice, care se vor executa in conformitate cu mostrele aprobate. Piesele de confectii metalice vor fi insofite de certificatele producatorului, prin care se atesta calitatea materialelor folosite, in concordanta cu mostrele aprobate si cu desenele de executie Desene de executie Antreprenorul va prezenta o data cu mostrele desene de executie pentru toate confectiile metalice ce vor fi cuprinse in lucrare, inclusiv sistemele lor de fixare de elementele de structura. 1, MATERIAL MATERIALE $I PRODUSE Materiale Otel moale conform standardelor enumerate mai sus : otel lat laminat la cald, feava trasa la cald, otel rotund, profile laminate la cald, tabla de otel. 1. Pofilele laminate la cald vor avea grosimi de cel putin 3 mm. 2. Tabla va avea grosimea de cel putin 2,0 mm si va fi zincata la cald. (490 gr/mp) Accesorii: surubuti, piulie, saibe, dibluri CONEXPAND protejate anticoroziv prin cadmiere (daca nu se specifica altfel). Produse Generalitati 1. Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate, in strict conformitate cu desenele de executie si cu mostrele aprobate. ‘GAIET DE SARGIN- ARHITECTURA - P.T.+D.E. Pag 20/33