Sunteți pe pagina 1din 8

1.

SCOP

Procedura are ca scop:


1.1. Instalarea indicatoarelor rutiere;
1.2. Precizarea conditiilor obligatorii de realizare a marcajelor in conformitate cu
prevederile Legislatiei de circulatie rutiera si a standardelor referitoare la semnalizarea
rutiera.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica:
Pentru executia indicatoarelor rutiere si pentru executia marcajelor in cadrul
obiectivului Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna
Stefan Cel Mare, judetul Vaslui

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
HGR 766/1997 Anexa nr. 2 Regulamentul privind asigurarea si conducerea
calitatii in constructii;
Proiectul de executie, incluzand detaliile tehnice de executie;
Caiete de sarcini;
Noul Cod Rutier ;
SR 1848 1 :2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare
rutiera. Partea 1 : Clasificare, simboluri si amplasare.
SR 1848 2 :2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare
rutiera. Partea 2 : Conditii tehnice.
SR 1848 3 :2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare
rutiera. Partea 1 : Clasificare, simboluri si amplasare.
SR 1848 7 :2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.

4. RESPONSABILITATI

4.1. Seful de santier


4.1.1. Coordoneaza efectuarea intregii activitati de productie (executia,
aprovizionarea, respectarea cerintelor de calitate, instruirea personalului tehnic, productiv).
4.1.2. Asigura documentele tehnice de executie (proiecte, caiete de sarcini, STAS-uri
si Normative tehnice in vigoare).
4.1.3. Instruieste periodic personalul din subordine privind executia si asigurarea
calitatii lucrarilor
4.1.4. Asigura personal calificat si autorizat
4.1.5. Verifica insusirea cunostintelor tehnice si aplicarea lor in procesul de executie
4.1.6. Organizeaza si asigura intocmirea si gestionarea tuturor documentelor care
atesta executia lucrarilor
4.1.7. Asigura aprovizionarea punctelor de lucru cu materiale si utilaje necesare
fiecarei etape de executie

4.2. Sef punct lucru


4.2.1. Supravegheaza direct si permanent procesul de executie cu respectarea tuturor
procedurilor tehnice de executie, prescriptiilor tehnice din proiect, norme si normative in
vigoare.
4.2.2. Ia masuri operative de remediere a oricaror deficiente constatate.
4.2.3. Anunta seful de santier imediat ce constata situatii in care nu sunt realizate
prescriptiile tehnice.
4.2.4. Conduce operativ intreaga activitate a formatiilor de muncitori din subordine.
4.2.5. Asigura la locurile de munca, placi cu inscriptii de atentionare, afise si
instructiuni vizibile.
4.2.6. Raspunde la nivelul santierului de pastrarea integritatii patrimoniului societatii;
participa la organizarea si sprijina desfasurarea actiunilor de administrare a resurselor.
4.2.7. Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de
conducerea societatii cu privire la activitatile desfasurate si rezultatele obtinute.
4.2.8. Asigura efectuarea controlului conform PCCVI
4.2.9. Intocmeste procesele verbale de receptie calitativa, a proceselor verbale de
lucrari ascunse, urmareste datele privind verificarile, incercarile si inspectiile efectuate in
timpul executiei lucrarilor.

4.3. Inginerul topograf


4.3.1. Raspunde de executarea corecta a lucrarilor de trasare.
4.3.2. Aduce la cunostinta sefului de santier eventualele neconcordante intre teren si
proiect.
4.3.3. Intocmeste si semneaza procesle verbale de trasare.
4.3.4. Preda sefului punctului de lucru bornele de reper.
4.3.5. Instruieste personalul ajutator privind modul de lucru cu instrumentele si aparatele
utilizate.

4.4. Responsabilul tehnic cu executia (RTE)


4.4.1. Admite executia numai a lucrarilor de constructii care au la baza proiecte si detalii
de executii verificate de specialist verificatori de proiecte, atestati
4.4.2. Verifica si avizeaza fisele sau proiectele tehnologice de executie, procedurile
tehnice de executie, aproba PCCVI-ul.
4.4.3. Opreste executia lucrarilor la care s-au constatat neconformitati majore si se
impune remedierea sau demolarea
4.4.4. Identifica neconformitati si aplica actiuni corective.

4.5. C.Q. Santier


4.5.1. Efectueaza inspectii de urmarire a calitatii executiei si valideaza documentele de
atestare calitativa specifice lucrarii.
4.5.2. Urmareste aplicarea intocmai a proiectului de executie, a prezentei proceduri si
intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate.
4.5.3. Urmareste calitatea lucrarilor pe faze de executie si la final conform PCCVI.
4.5.4. Intocmeste RNC-uri si stabileste actiuni corective impreuna cu seful de santier
4.5.5. Urmareste eficienta actiunilor corective.
4.5.6. Verifica existenta certificatelor de calitate pe materiale.
4.5.7. Pastreaza toate documentele care alcatuiesc Cartea tehnica pe care o preda
beneficiarului la terminarea lucrarii

5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Conditii prealabile
5.1.1. Instalarea Indicatoarelor si Executia Marcajelor
Existenta la executant a documentelor de executie si a prezentei proceduri;
Existenta Planului de Management al Traficului;
Asigurarea conditiilor pentru inceperea si terminarea lucrarilor in perioada aprobata
pentru inchiderea circulatiei;
Zona de desfasurare a lucrarilor a fost semnalizata corespunzator cu indicatoare de
circulatie pentru dirijarea temporara a traficului;
Existenta utilitatilor;
Existenta echipamentului de protectie necesar personalului care executa lucrari pe
drumul public;
Existenta instruirii si asigurarea ca personalul care executa lucrari pe drumul public
respecta normele de protectie a muncii si PSI.
5.2. PROCEDURA
5.2.1. Instalarea indicatoarelor rutiere.
Executarea lucrarilor de baza se realizeaza numai dupa ce s-a obtinut aprobarea
organelor competente si s-au asigurat toate conditiile pentru executarea acestora;
Indicatoarele rutiere trebuie sa respecte conditiile din Caietul de Sarcini si sa fie
conforme cu standardele si normativele tehnice in vigoare.
Indicatoarele rutiere se instaleaza pe partea dreapta a drumului in sensul de mers,
astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate a acestora. In cazuri speciale cand siguranta
circulatiei o impune, indicatoarele se pot repeat si pe partea stanga sau pe console.
La confectionarea indicatoarelor se urmareste calitatea acestora care trebuie sa
corespunda prevederilor standardelor respective aflate in vigoare si prevederilor Caietului de
Sarcini.
Evidenta zilnica a conditiilor de executie a operatiunilor cu rezultatele obtinute in urma
determinarilor si incercarilor.
Furnizarea elementelor semnalizarii verticale, in cadrul santierului, se va realiza de
societati specializate.
Tipuri de indicatoare:
Indicatoare de avertizare:
- triunghi echilateral cu chenar rosu, prezentand o figura de culoare neagra pe fond alb
- dreptunghi sau sageata rosie indicand directia curbei, pe fond alb
Indicatoare de reglementare:
- indicatoare de prioritate
o sageti albe cu chenar rosu
o triunghi echilateral cu chenar rosu
o octogon de culoare rosie cu inscriptia STOP de culoare alba
o patrat galben cu chenar alb pentru a indica drumul cu prioritate
o cerc cu chenar rosu cu doua sageti, una rosie si alta neagra
o patrat pe fond albastru cu doua sageti, una rosie si alta alba
- indicatoare de interdictie sau restrictie:
o cerc cu chenar rosu, cu inscriptii negre sau rosii pe fond alb sau albastru
- indicatoare de obligare
o cerc cu inscriptii pe fond albastru
- indicatoare de orientare si informare sunt panouri dreptunghiulare sau sageata, cu
inscris sau simboluri:
o verde pentru autostopuri
o albastru pentru celelalte drumuri
o galben pentru devieri temporare
- indicatoare de orientare
- indicatoare de informare
- semne aditionale

Confectionarea indicatoarelor:
indicatoarele se confectioneaza astfel incat sa se realizeze cu precizie formele si
dimensiunile prevazute in caietele de sarcini;
dimensiunea indicatoarelor trebuie sa corespunda SR 1848-1/2011 si SR 1848-
2/2011.
indicatoarele de forma tringhiulara, rotunda, dreptunghiulara cu laturi sub 1,0m si
cele in forma de sageata se executa din tabla zincata, avand conturul ranforsat prin simpla
indoire;
panourile dreptunghiulare sau patrate avand latura cea mai mica de cel putin 1,0m
se executa din profile speciale imbinate pe verticala;
suruburile utilizate trebuie protejate anticoroziv;
spatele indicatorului si rebordul se vopsesc in culori gri;
folia reflectorizanta se aplica pe suport din otel;
pregatirea suprafetei indicatoarelor in vederea aplicarii foliei reflectorizante se face
dupa cum urmeaza:
- degresarea suprafetei pentru a indeparta petele de ulei cu apa si detergenti la
temperaturi de aproximativ 25C;
- inlaturarea urmelor de praf cu o carpa moale curate si stergerea cu o carpa
inmuiata in alcool;
- dupa zvantare se aplica folia reflectorizanta;
Aplicarea foliei se poate face la rece atunci cand se foloseste folie cu adeziv la
presiune sau la cald atunci cand se utilizeaza folie cu adeziv activate la cald;
La aplicarea foliilor reflectorizante se vor respecta si recomandarile producatorului de
materiale reflectorizante;
Confectionarea si vopsirea stalpiilor de sustinere:
stalpii de sustinere care se utilizeaza trebuie sa respecte Caietul de sarcini sau sa
fie aprobati de Dirigintele de santier;
pentru dispozitivele de sustinere ale panourilor din profile speciale de aluminiu se
foloseste teava sau profile din otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului,
tinandu-se cont de precizarile din Caietul de sarcini.
Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza prin vopsire si se vopsesc
in culoare gri.
Capac la partea superioara.
Instalarea indicatoarelor
Indicatoarele rutiere se instaleaza pe partea dreapta a drumului in sensul de mers,
astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate a acestora. In cazuri speciale cand siguranta
circulatiei o impune, indicatoarele se pot monta si pe partea stanga a drumului sau pe
console.
Indicatoarele reflectorizante se vor instala astfel incat sa aiba o inclinare de 80 0 fata
de axa caii.
unghiul in plan format de fata indicatorului cu perpendiculara la axa drumului este
de 50 la indicatoarele de avertizare si de 100 la cele de localizare si de presemnalizare.
inclinarea in fata a indicatorului in raport cu verticala este de 2 0
inaltimea la care se monteaza indicatorul este cea corespunzatoare in Caietul de
Sarcini.
spatele indicatorului i rebordul se vopsesc n culoarea gri.
marginile indicatoarelor vor fi dublu ambutisate.
Inaltimea pana la marginea inferioara a indicatorului este:
- la 1.30 1.80 m fata de cota caii in ax, in afara localitatilor, cu exceptia
panourilor suplimentare la trecerile de nivel cu calea ferata, pentru care
inaltimea este de 0.5 m
- la 1.80 2.00 m fata de cota trotuarului in orase
- la 0.60 1.20 m pentru indicatoarele instalate pe spatii verzi centrale, pe
insule de dirijare in localitati sau in afara acestora precum si pe refugiile din
statiile de tramvai.
indicatoarele prevazute cu folie reflectorizanta se instaleaza astfel incat partea lor
inferioara fata de cota caii in ax sa fie:
- de 1.50 m pentru indicatoarele triunghiulare, rotunde, de orientare si
indicatoare diverse
- de 1.30 m pentru indicatoarele de localitate si presemnalizare pentru
orientare in intersectii importante pe drumuri de continuare a directiei spre
localitati importante
- de 0.60 m pentru indicatoare instalate pe spatii verzi centrale sau pe insule
de dirijare
- fac exceptie indicatoarele instalate pe portale sau console care trebuie sa
asigure inaltimea de libera trecere a autovehiculelor de min 5.50 m
distanta de instalare a indicatorului in profilul transversal al drumului de la marginea
platformei sau bordurii trotuarului pana la marginea indicatorului este de cel putin 0.50 m si
de cel mult 2.00 m. Amplasarea stalpilor se face in afara marginii exterioare a santurilor sau
rigolelor.
Planeitatea stalpilor
Lungimea stalpilor se stabileste astfel incat sa fie incastrati minim 40 cm in
fundatia de beton, respectiv 80 cm cand um montati direct in pamant.

Montarea stalpilor de ghidare


Stalpii de ghidare si catadioptrii se amplaseaza pe drumuri pentru ghidarea ptica a
vehiculelor, in special in timpul noptii, prin dispozitive reflectorizante.
Montarea stalpilor de ghidare pe acostamente se face in pozitie verticala, aliniati pe
platforma la 25 cm de marginea drumului, astfel incat dispozitivele reflectorizante sa fie
vizibile din ambele sensuri ale circulatiei.
Amplasarea stalpilor de ghidare se face pe ambele parti ale platformei, in toate
cazurile cand nu sunt necesari parapeti. In acest caz, stalpii se dispun de-a lungul drumului
alternativ, de o parte si de cealalta, in profile transversale (zig-zag).
Amplasarea stalpilor de ghidare se face numai pe o parte a platformei sectorului de
drum atunci cand pe cealalta parte a platformei sunt necesari parapeti montandu-se pe
acestia catadiodrii la aceleasi distante ca si stalpii de ghidare.
5.2.1.1. Reguli si metode de verificare pentru instalarea indicatoarelor
Forma si dimensiunile trebuie sa respecte SR 1848/1- 2011 si SR 1848/2 2011 si
sa nu aiba tolerante mai mari de +/- 1% pentru indicatoarele metalice
planeitatea fetei, toleranta admisa fiind de 1 mm la indicatoarele metalice
verificarea rezistentei si nedeformabilitatii dispozitivelor de prindere pe stalpi
aspectul si exactitatea executarii simbolului
aplicarea corecta a foliei reflectorizante, o buna aderenta, sa nu aiba incretituri si
umflari
aspectul si exactitatea inscriptiilor conform Caiet de Sarcini
verificarea dupa montare a indicatoarelor consta in:
- respectarea prescriptiilor de instalare, tinand seama de distantele si inaltimile
prevazute
- modul de prindere pe stalpi
- este interzisa montarea reclamelor si a altor panouri pe suprafata de teren
cuprinsa intre marginea platformei drumului si linia indicatoarelor, spre a nu afecta
vizibilitatea acestora si a nu distrage atentia conducatorilor auto.

5.2.1.2. Plan de controlul al executiei (testarea lucrarilor efectuate).


Incercarile constau in:
o analiza fotometrica;
o incercri mecanice
o rezistenta la medii agresive.
Pentru toate foliile supuse aprobarii Consultantului, Antreprenorul va prezenta
agrementul tehnic.
Prelucrarea si aplicarea foliilor retro-reflectorizante se vor face in conformitate cu
instructiunile productorului.

5.2.2. Excutia marcajelor orizontale


Inainte de inceperea lucrarilor de marcaj, se va executa un sector de proba in lungime
de minim 200m. Trecerea la executia propriu-zisa a lucrarilor se va face doar dupa aprobarea
Consultantului.
Marcajul rutier se executa cu vopsea alba, ecologica, monocomponenta, diluabila cu
apa si uscare la aer. Vopseaua va fi aplicata peste o amorsa corespunzatoare. Marcajele vor
fi aplicate cu mijloace adecvate.
Vopseaua de marcaj de culoare alba (formate dintr-un singur component) realizeaza
pelicula prin uscare la aer;
Grosimea filmului marcajului va fi de 600m
Executia premarcajului
- se face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata partii carosabile, care au
rolul de a ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor
- premarcajul se executa cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu
vopsea punctele de reper determianante
- corectitudinea realizarii premarcajului de catre executant, va fi verificata cu ocazia
supravegherii realizarii lucrarilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv.
Nu se admite vopseaua lichida in amestec cu microbile si/sau bile de sticla;
Operatiile de pulverizare vopsea si microbile si/sau bile de sticla se executa practic
concomitent, cu aceeasi masina de marcaj;
Fiecare tip de vopsea de marcaj, utilizeaza un anumit tip de microbile de sticla si/sau
bile de sticla;
Tipul si dozajul de microbile si/ sau bile de sticla va fi recomandat de fabricantul de
vopsea de marcaj, conform certificatului de omologare a vopselei sau conform Agrementului
Tehnic elaborate de un organism autorizat;
Se pot executa si marcaje termoplastice sau cu benzi autoadezive de culoare alba, cu
aplicare la cald sau la rece, care sa indeplineasca aceleasi conditii tehnice de exploatare ca
vopseaua de tip masa plastica. Durata de serviciu trebuie sa fie de minim 36 luni.
Marcajele se executa in general mecanizat cu masini si dispozitive adecvate.
Marcajele prin sageti, inscriptii, figuri precum si alte marcaje de volum redus se pot
executa manual cu ajutorul sabloanelor corespunzatoare;
La executia marcajelor cu vopsea, suprafata partii carosabile, trebuie sa fie perfect
uscata iar temperatura mediului ambiant sa fie de min. +15C astfel incat sa se asigure
functionarea dispozitivelor de pulverizare fara adaos de diluant, iar intensitatea vantului sa fie
suficient de redusa incat sa nu perturbe jetul de vopsea;
Fiecare categorie de marcaj se executa conform SR 1848 / 7.
In timpul executarii marcajului rutier se fac verificari ale dozajului de vopsea si
microbile.
Banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat, cu microbile repartizate
uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea.
Suprafata de marcaj se pregateste astfel:
se stabileste itinerariul de marcaj;
suprafetele de marcaj murdare de grasime se sterg cu toluen;
aplicarea marcajului se face cu vopsele de marcaj, avand calitatile cerute prin
Caietul de sarcini.
La inceperea lucrului si pe parcurs, de cate ori se considera necesar, se fac verificari
ale dozajelor de vopsea proaspat aplicata si microbile, corelate cu masuratori;
La executia marcajului se va tine seama de:
cartea marcajului;
tipul imbracamintii rutiere si rugozitatea suprafetei;
tehnologia de marcaj (premarcaj, pregatire, utilaj, pregatire suprafata, pregatire
vopsea);
dozajul ud si uscat de vopsea, dozaj de microbile.
Marcajul rutier se aplica numai pe suprafete curate si uscate.
- pe sectoarele de drum unde suprafata nu este corespunzatoare, aceasta se
curata prin suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate
- pe suprafete mici, grase, acestea se curata prin frezare, fara degradarea
suprafetei drumului sau prin spalare cu detergent sau solvent organic
- indepartarea prin frezare a unor suprafete marcate
Executia lucrarilor se face cu ajutorul esalonului de lucru astfel:
obtinerea autorizatiei de la administratorul drumului si acordul politiei pentru
instituirea restrictiilor
presemnalizarea lucrarii cu echipaj auto al politiei;
a fost obtinut ordinul de incepere din partea beneficiarului
asigurarea de spatii libere pe drum, pentru a se asigura masinii de marcaj viteza de
lucru corespunzatoare;
executia premarcajului;
pozare conuri pentru protectia vopselei ude;
fiecare categorie de marcaj se executa conform SR 1848/7-2011;
in timpul executarii marcajului rutier se executa verificari ale dozajului de vopsea si
microbile;
banda de marcaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat, cu microbile repartizate
uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea;
utilajele folosite pentru marcaj trebuie sa fie capabile sa execute lucrarile in
conformitate cu caietele de sarcini.
marcajele rutiere longitudinale se vor executa conform Caietului de Sarcini pentru
urmatoarele subcategorii:
- Marcaje de separare a traficului pe drumurile cu doua benzi de circulatie
- Marcaje de delimitare a benzilor
- Marcaje de delimitare a partii carosabile
- Marcaje discontinue
- Marcaje pentru supralargire in curbe.
marcajele rutiere transversale se vor executa conform Caietului de Sarcini pentru
urmatoarele subcategorii:
- De oprire (linie continua avand latimea de 40 cm astfel incat locul din
locul de oprire sa fie asigurata vizibilitatea in intersectie)
- De cedare a trecerii (linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi
precedata de un triunghi)
- De traversare pentru pietoni (se executa prin linii paralele cu axa caii,
cu latimea de 60 cm iar lungimea lor sa fie de 3 m sau 4 m in functie
de viteza de circulatie pe zona respectiva mai mica de 60 km/h)
- De traversare pentru biciclete
marcajele diverse se vor executa conform Caietului de Sarcini pentru urmatoarele
subcategorii:
- De ghidare
- Pentru spatii interzise
- Pentru locurile de parcare pe partea carosabila
- Curbele deosebit de periculoase
marcajele se verifica la dimensiuni, aspectul culorii si sa nu prezinte serpuiri sau
franturi.
Controlul executiei:
- se va verifica amestecul uniform al vopselei
- se va verifica periodic pelicula de vopsea, a grosimii, a cantitatii si a distributiei de
microbile
- banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat
- la controlul vizual, marcajul sa prezinte rezistanta la uzura, luminanta si retroreflexie
uniform distribuite pe toata suprafata marcajului

6. MASURI NTS SI PSI

La execuia lucrarilor, care trebuie sa respecte ordinea procesului tehnologic,


constructorul este obligat sa tina seama de regulile privind protectia si securitatea
ocupationala pentru fiecare etapa de lucru si gen de lucrari, efectuandu-se in acest sens
instruirea personalului muncitor.
Se vor avea n vedere:
"Normele de protecia si securitatea ocupationala a muncii specifice activitatii de
constructii pentru lucrari feroviare, rutiere si navale" aprobate de Ministerul Transporturilor
prin ordinul nr. 9 din 25.06.1981. Se va da o atentie deosebit n special normelor privind
activitatea specifica lucrarilor de drumuri:
- obligatiile si raspunderile personalului ;
- mijloace individuale de protectie ;
- instructajul privind protectia muncii ;
- executia sub circulatie ;
- organizare de santier ;
- incarcarea, descarcarea si manipularea materialelor ;
- lucrari specifice de drumuri ;
- norme privind protecia muncii pentru exploatarea i ntreinerea utilajelor i mainilor
specifice lucrrilor de drumuri .
- Legea 319/2006, Legea Securitatii si Sanatatii in Munca;
- Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 ;
- H.G. 1048 Cerinte minime de securitate pentru EIP;
- H.G. 1146 Cerinte minime de securitate pentru echipamentele de munca ;
- HG 300/2006 Santiere temporare si mobile.
Execuia fiind facuta sub circulatie, accesul si plecarea autovehiculelor se va face dirijat
cu pilot pentru evitarea accidentelor.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI`

a. Procesele Verbale de receptie la terminarea lucrarilor


b. Declaratii de conformitate pentru materialele utilizate

S-ar putea să vă placă și