Sunteți pe pagina 1din 11

1.

SCOP
Scopul acestei proceduri este de a defini actiunile, stadiile tehnologice, sculele,
utilajele si materialele ce sunt necesare la prepararea si transportarea mixturilor asfaltice in
concordanta cu cerintele prescriptiilor tehnice si caietelor de sarcini, pentru obiectivul:
Modernizare drumuri de interes local in localitatea Cantalaresti, comuna Stefan Cel
Mare, judetul Vaslui
2. DOMENIUL DE APLICARE
Aceasta procedura va fi folosita la prepararea mixturilor asfaltice cu o instalatie de
capacitate nominala corespunzatoare volumului de mixturi asfaltice utilizate la asternerea
straturilor de baza si a imbracamintilor asfaltice bituminoase destinate lucrarilor de reabilitare
drumuri si strazi .
Imbracamintile bituminoase realizate - stratul de legatura se poate executa din mixtura
asfaltica preparata cu bitum neparafinos pentru drumuri, sau cu bitum modificat cu polimeri in
cazuri justificate din punct de vedere tehnic si economic. Clientul / administratorul drumului
impreuna cu proiectantul stabilesc tipul de bitum utilizat pentru realizarea stratului de
legatura.
Imbracamintile bituminoase cilindrate se aplica pe :
- straturi de baza bituminoase , conform reglementarilor tehnice in vigoare;
- straturi de baza din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, conform
reglementarilor tehnice in vigoare
-straturi de baza din macadam;
-imbracaminte bituminoasa existenta , in cadrul lucrarilor de ranforsare
-imbracaminte din beton de ciment existenta .
In cazul imbracamintilor bituminoase cilindrate aplicate pe stratul de baza din agregate
naturale stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici, pe imbracaminte din beton de ciment si
pe imbracaminte bituminoasa existenta, se recomanda executarea unui strat antifisura peste
stratul suport. Prezentul document este o procedura cadru care nu se aplica in cazurile
concrete aferente lucrarilor decat dupa ce a fost adaptata cerintelor specificate in contracte,
proiecte, documentatii tehnice, legi, normative, standarde, etc.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. SR EN ISO 9001/2008 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
3.2. SR EN ISO 9000/2006 Sistem de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de management al calitatii si
specifica terminologia pentru sistemele de management al calitatii.
3.3. SR EN 13108-1:2006: Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane
asfalce
3.4. SR EN 13108-5:2006: Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton
asfaltic cu continut ridicat de mastic
3.5. SR EN 13108-21:2007: Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21:
Controlul productiei in fabrica.
3.6. SR EN 13108-20:2006: Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Procedura pentru
incercarea de tip
3.7. Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
3.8. Hotarrea Guvernului Romniei Nr. 766/1997 Anexa nr. 2 - Regulamentul privind
asigurarea si conducerea calitatii in constructii.
3.9. Normativ AND 605 din 2014: Mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera
3.10. Specificatiile din caietele de sarcini - privind cerintele de calitate pentru prepararea ,
transportul si punerea in opera a mixturilor asfaltice.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1. N.T.S.- Norme de securitatea muncii
4.2. P.S. I. - Norme de prevenire si stingere a incendiilor
4.3. C.Q. Control calitate
4.4. BA beton asfaltic conform SR EN 13108-1
4.5. MAS mixturi asfaltice stabilizate de tip stone mastic asphalt, SMA, cu schelet mineral
robust stabilizat cu mastic, conform SR EN 13108-5
4.6. MAP mixturi asfaltice poroase cu volum ridicat de goluri interconectate acre permit
drenarea apei si reducerea volumului de zgomot, conform SR EN 13108-7
4.7. BAR betoane asfaltice rugoase
4.8. Caracteristici:
- Agregate naturale materiale de origine minerala, care servesc la confectionarea
betoanelor, a mortarelor, la impietruiri;
- Agregate naturale grele agregatele naturale avand densitatea in gramada in stare
afanata si uscata de min. 1200 kg/m3;
- Anrobate denumirea generica data anumitor mixturi, caracterizate prin lipsa totala sau
partiala a elementelor fine si obtinute prin inglobarea fiecarei granule cu o pelicula de bitum;
- Bitumuri materiale naturale sau artificiale de natura organica, de consistenta variabila si
de culoare brun-negru. Bitumul amestecat cu pulberi minerale se numeste asfalt;
- Imbracaminte rutiera partea superioara din corpul soselei sau al strazii care suporta
direct actiunea traficului si a agentilor atmosferici si care poate fi alcatuita din unul sau mai
multe straturi;
- Liant material care are proprietatea de a lega intre ele granulele agregatelor naturale prin
invelirea acestora cu o pelicula aderenta;
- Mixtura asfaltica material compozit (in stare proaspata) obtinut in urma unui amestec
bine dozat de lianti bituminosi (bitum) si agregate (criblura sau splint cu nisip si filer);
- Statie pentru prepararea mixturilor asfaltice instalatie complexa in componenta careia
intra toate utilajele necesare prepararii mixturilor asfaltice, dupa diverse retete, din agregate
minerale presortate, bitum topit si filer, realizand un flux tehnologic de preparare ce poate fi
cu actionare manuala, semiautomata sau complet automatizat;
- Rezistenta la deformare permanenta, la nivelul stratului de uzura, este reprezentata
conform prevederilor standardului prin :
Fluajul dinamic al mixturii asfaltice prin incercarea repetata uniaxiala a unei probe
cilindrice din mixtura asfaltica , conform reglementarilor in vigoare (12697-25);.
Viteza de deformatie la ornieraj inregistrata pe o placa din mixtura asfaltica , la un anumit
numar de treceri ale unui pneu cu caracteristici bine definite, conform reglementarilor in
vigoare (12697-22);
Rezistenta la oboseala, definita prin numarul de solicitari N adm pe care le suporta mixtura
asfaltica, inainte de a se rupe . Determinarea se bazeaza pe solicitarea repetata la intindere
indirecta a unei epruvete cilindrice , conform reglementarilor in vigoare (12697-24).
Modulul de elasticitate dinamic al mixturii asfaltice, utilizand testul de intindere indirecta prin
solicitare repetata a unei probe cilindrice din mixtura asfaltica, conform reglementarilor in
vigoare.
Dozaj al amestecului dozajul unui amestec exprimat sub forma de dozaj proiectat
Compozitie in laborator exprimarea dozajului unui amestec in termeni de materiale
componente, de curba granulometrica si de continut de bitum incorporat in amestec
Compozitie pentru productie (preparare in santier) exprimarea dozajului unui amestec
in termeni de materiale componente, a granulozitatii medii si a continutului in liant solubil
determinat dupa analiza
Incercare de tip setul complet de incercari sau proceduri care permit determinarea
performantelor reprezentative ale produsului pe probe de mixturi asfaltice.
Incercarea initiala de tip trebuie sa fie realizata pentru a se demonstra conformitatea cu
standardul de produs corespunzator inainte de prima livrare a mixturii asfaltice.
Strat de rulare strat superior al drumului in contact cu circulatia rutiera
Strat de legatura strat al drumului, situat intre stratul de baza si stratul de rulare
Strat de baza element de structura principal al unui drum. Stratul de baza poate fi pus in
opera in unul sau mai multe straturi, denumit strat de baza, strat de fundatie
Beton asfaltic mixtura asfaltica a carei compozitie granulometrica este continua sau
discontinua, pentru a forma o blocare a agregatelor
Aditiv material component care poate fi adaugat in cantitati mici in mixtura asfaltica pentru
a modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea mixturii asfaltice.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. CONDITII PRELIMINARE

5.1.1. Asigurarea documentatiei necesare precum si a acestei proceduri .


5.1.2. Pregatirea personalului necesar pentru exploatarea instalatiei de preparare a mixturilor
asfaltice. Acest personal va fi pregatit sa efectueze corect operatiile incredintate si
respectarea instructiunilor de lucru, N.T.S. si P.S.I.
5.1.3. Asigurarea aprovizionarii si depozitarii in santier a materialelor necesare prepararii
mixturilor asfaltice (agregate, bitum, filer) acceptate de compartimentul calitate si de
consultant.
5.1.4. Existenta utilitatilor (statie de mixturi asfaltice completa, laborator, etc.).
5.1.5. Existenta formularelor tipizate si a documentelor de calitate completate dupa
verificarea materialelor ce vor fi folosite si stabilirea compozitiei optime a mixturilor.
5.1.6. Existenta la statie a nomenclatorului de retete, aprobat de Directorul Tehnic / Directorul
General.
5.1.7. Existenta comenzii pentru data, reteta si ritmul de livrare.
5.1.8. Materialele aprovizionate vor fi insotite de declaratia de performanta/conformitate si de
certificatele de conformitate, care impreuna cu rapoartele de incercare prin care sa se ateste
calitatea materialelor aprovizionate.
5.1.9. Respectarea urmatoarelor conditii din standardele urmatoare :

Mixturi asfaltice pentru stratul de uzura conform prevederilor Normativului AND 605:

Nr.cr Clasa tehnica a drumului Stratul de uzura


t Tipul si simbolul mixturii asfaltice
Mixtura asfaltica stabilizata: MAS 12,5; MAS 16
1 I, II Mixtura asfaltica poroasa: MAP 16
Beton asfaltic rugos: BAR 16
Mixtura asfaltica stabilizata: MAS 12,5; MAS 16
2 III Mixtura asfaltica poroasa: MAP 16
Beton asfaltic rugos: BAR 16
Mixtura asfaltica stabilizata: MAS 12,5; MAS 16
Beton asfaltic rugos: BAR 16
3 IV
Beton asfaltic: BA12,5; BA16
Beton asfaltic cu pietris concasat: BAPC16
Beton asfaltic: BA 12,5; BA 16
4 V
Beton asfaltic cu pietris concasat: BAPC 16

Mixturi asfaltice pentru stratul de legatura conform prevederilor Normativului AND


605:

Nr.cr Clasa tehnica a drumului Stratul de legatura


t Tipul si simbolul mixturii asfaltice
1 I, II Beton asfaltic deschis: BAD 20
Beton asfaltic deschis: BAD 20
2 III, IV
Beton asfaltic deschis cu pietris concasat: BADPC 20
Beton asfaltic deschis: BAD 20
3 V Beton asfaltic deschis cu pietris concasat: BADPC 20
Beton asfaltic deschis cu pietris sortat: BADPS 20

Mixturi asfaltice pentru stratul de baza conform prevederilor Normativului AND 605:
Nr.cr Clasa tehnica a drumului Stratul de baza
t Tipul si simbolul mixturii asfaltice
1 I, II Anrobat bituminos cu criblura: AB 31.5
Anrobat bituminos cu criblura: AB 31.5
2 III, IV
Anrobat bituminos cu pietris concasat: ABPC 31.5
Anrobat bituminos cu criblura: AB 31.5
3 V Anrobat bituminos cu pietris concasat: ABPC 31.5
Anrobat bituminos cu pietris sortat: ABPS 31.5

5.2. Agregatele
Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice trebuie sa fie conform
SR EN 13043.
Materialele granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice, conform Normativului AND
605 / 2014 sunt:
Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

Mixtura asfaltica stabilizata, -Criblura sort 4-8; 8-12,5; sau 8-16


MAS -Nisip de concasare sort 0-4
-Filer
Mixtura asafltica poroasa, MAP -Criblura 4-8, 8-16
-Nisip de concasare sort 0-2 sau 0-4
-Filer
Beton asfaltic rugos, BAR -Criblura: sort 4-8; 8-16
-Nisip de concasare sort 0-4
-Filer
Beton asfaltic, BA -Criblura: sort 4-8; 8-12,5 sau 8-16
-Nisip de concasare sort 0-4
-Nisip natural sort 0-4
-Filer
Beton asfaltic cu pietris -Pietris concasat sort 4-8; 8-16
concasat, BAPC -Nisip natural sort 0-4
-Filer
Beton asfaltic deschis cu -Criblura sort 4-8; 8-16; 16-20
criblura, BAD -Nisip de concasare sort 0-4
-Nisip natural sort 0-4
-Filer
Beton asfaltic deschis cu pietris -Pietris concasat sort 4-8; 8-16; 16-20
concasat, BADPC -Nisip de concasare sort 0-4
-Nisip natural sort 0-4
-Filer
Beton asfaltic deschis cu pietris -Pietris sort 4-8; 8-16; 16-20
sortat, BADPS -Nisip de concasare sort 0-4
-Nisip natural sort 0-4
-Filer
Anrobat bituminos cu criblura, -Criblura sort 4-8; 8-16;16-31.5
AB -Nisip de concasare sort 0-4
-Nisip natural sort 0-4
-Filer
Anrobat bituminos cu pietris -Pietris concasat sort 4-8; 8-16; 16-31.5
concasat, ABPC -Nisip de concasare sort 0-4
-Nisip natural sort 0-4
-Filer
Anrobat bituminos cu pietris -Pietris sortat, sort 4-8; 8-16; 16-31.5
sortat, ABPS - Nisip de concasare sort 0-4
- Nisip natural, sort 0-4
-Filer

In conformitate cu standardul european SR EN 13108, mixturile asfaltice se noteaza astfel :


- EB 16 rul 50/70 : beton asfaltic cu granula maxima 16 mm, pentru stratul de rulare,
preparat cu bitum pur tip 50/70 ;
- EB 20 leg 50/70 : beton asfaltic cu granula maxima 20 mm, pentru stratul de legatura,
preparat cu bitum pur tip 50/70 ;
- EB 31.5 baza 50/70 : mixtura asfaltica cu granula maxima 31.5 mm, pentru stratul de
baza, preparata cu bitum 50/70.

La betoanele asfaltice destinate stratului de uzura si la betoanele asfaltice deschise pentru


stratul de legatura se foloseste nisip de concasare sau amestec de nisip de concasare cu
nisip natural. Din amestecul total de nisipuri, nisipul natural este in proportie de maxim:
- 25% pentru BA;
- 50% pentru BAD; BAD PC; BADPS, AB si ABPC.
Pentru mixturile asfaltice tip ABPS, destinate stratului de baza, se foloseste nisip natural
sau amestec de nisip natural cu nisip de concasaj in proportie variabila, dupa caz.

Cerintele privind valorile limita ale caracteristicilor fizico-mecanice pentru agregatele utilizate
la fabricarea mixturilor asfaltice sunt prezentate in tabelele de mai jos:

1. Pietrisuri concasate utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Sort Conditii de admisibilitate


Caracteristici 4-8 8-16 16-20
Continut de granule care:
- raman pe ciurul superior(dmax),%, max. 5
- trec prin ciurul inferior(dmin), %, max. 10
Coeficient de forma, %, max. 20
Continut de impuritati:
- corpuri straine Nu se admit
- continut de argila (VA) 2.0
- fractiuni sub 0,1 mm, % max 1.0
Continut in particule fine sub 0.063 mm, %, max. 2.0 1.0 0,5
Uzura cu masina tip Los Angeles, %, max. 24

Rezistenta la uzura( micro-Deval), %, max. 20

Rezistenta la inghet-dezghet
- pierderea de masa(F), %, max. 3
Continut de granule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare, 5
% max
Grad de spargere, % max 65
Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de magneziu, %, max. 3
Continut de particule total sparte,% min. 90
(pentru cribluri provenind din roci detritice)
2. Nisipul de concasaj utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice
Caracteristici Conditii de admisibilitate
SORT 0-4
Granulozitate continua
Continut de granule care:
- raman pe ciurul superior (dmax), %, max. 5
Continut de impuritati:
- corpuri straine, %, max. Nu se admit
Continut de particule fine sub 0,063mm,% max. 10
Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max. 2
Coeficient de activitate, % max:
- nisip de concasare cu max.8% fraciuni (00,1)mm 1.5
- nisip de concasare cu peste 8% fraciuni (00,1)mm 2.0
Pentru un continut de particule fine mai mic de 3% nu este necesara efectuarea unei incercari cu albastru de
metilen pentru aprecierea calitatii acestora

1. Cribluri utilizate la fabricarea conditiilor mixturilor asfaltice

Sort Pietris sortat/sort


Caracteristici 4-8 8-16 (12.5) 16-31.5 (20)
Continut de granule care:
- raman pe ciurul superior(dmax),%, max. 1 10(Gc90/10)
- trec prin ciurul inferior(dmin), %, max. 10
Coeficient de aplatizare, % max. 25(A25)
Indice de forma, %, max. 25(SI25)
Continut de impuritati:
- corpuri straine Nu se admit
Continut in particule fine sub 0,063mm, %, max. 1.0 (f1.0) 0.5 (f0.5) 0,5 (f0.5)
Rezistenta la fragmentare Clasa tehnica I - III 20( LA20)
Los Angeles, %, max.
Clasa tehnica IV - V 25(LA25)
Rezistenta la uzura Clasa tehnica I - III 15 (MDE 15)
coeficientul micro-Deval,
Clasa tehnica IV - V 20(MDE20)
%, max.
Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 cicluri de
inghet-dezghet
- pierderea de mas (F), %, max.
- pierderea de rezistent (SLA), %, max. 2(F2)
20
Rezistenta la actiunea repetata a sulfatului de magneziu,
6
%, max.
Continut de particule total sparte, %, min.
95 (C95/1)
(pentru cribluri provenind din roci detritice)

2. Nisip natural utilizat la fabricarea mixturilor asfaltice

Caracteristici Conditii de admisibilitate


SORT 0-4
Continut de granule in afara sortului
5
- rest pe ciurul superior(dmax), %max
Granulozitate continua
Coeficient de neuniformitate, min. 8
Continut de particule fine sub 0,063mm, % max. 10
Echivalent de nisip (EN), %, min 85
Continut de impuritati:
- corpuri straine, Nu se admit
- continut de humus( culoarea solutiei de hidroxid de sodium) galben
- mica libera, % max 0,5
- parte levigabila, % max 2
Calitatea particulelor fine (valoarea de albastru), max. 2

5.2.1. Agregatele vor respecta si conditia suplimentara privind continutul maxim de granule
alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare, de 5%.
5.2.2. Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in padocuri prevazute cu
platforme betonate, avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru evitarea
amestecarii si impurificarii agregatelor. Fiecare padoc va fi inscriptionat cu tipul si sursa de
material pe care il contine. Se vor lua masuri pentru evitarea contaminarii cu alte materiale si
mentinerea unei umiditati scazute.
5.2.3. Se vor efectua verificari ale caracteristicilor agregatelor pentru fiecare lot aprovizionat,
sau pentru maxim:
- 500 tone pietris sortat si pietris concasat
- 200 tone nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de balastiera
- 1000 tone pentru cribluri
- 500 tone pentru nisipul de concasare (obtinut prin concasarea agregatelor de cariera).

5.3. Filer:
5.3.1. Filerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de creta
sau filerul de var stins, fiecare dintre acestea trebuind sa corespunda prevederilor SR EN
13043 sau STAS 539.
5.3.2. Pentru filerul aprovizionat trebuie verificata granulometria si umiditatea la un lot de 100
tone.
5.4. Lianti:
5.4.1. Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice sunt:
Bitum de clasa 35/50; 50/70; si 70/100, conform SR EN 12591 + Anexa Nationala;
Bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) si
clasa 5 (penetratie 40/100), conform SR EN 14023 + Anexa Nationala.
5.4.2. Liantii se selecteaza in functie de penetratie, in concordanta cu zonele climatice, astfel:
Pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 si 50/70 si bitumurile modificate
25/55 si 45/80;
Pentru zonele reci se utilizeaza bitumurile 70/100 si bitumuri modificate 40/100;
Pentru mixturile stabilizate MAS (tip SMA), indiferent de zona, se utilizeaza bitumurile
50/70 si bitumuri modificate 45/80.
Bitumurile tip 35-50 se pot utiliza in straturile de baza si de legatura.
Continutul optim de liant se stabileste prin studii preliminare de laborator tinand cont de
conditiile din tabelul de mai jos:
5.4.3. Fata de cerintele specifice in SR EN 12591 + Anexa Nationala si SR EN 14023 +
Anexa Nationala, bitumul trebuie sa prezinte conditia suplimentara de ductilitate la 25 0C,
determinata conform SR 61:
>100 cm pentru bitumul 50/70 si 70/100
> 50 cm pentru bitumul 35/50
> 50 cm pentru bitumul 50/70 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT
>75 cm pentru bitumul 70/100 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT
> 25 cm pentru bitumul 35/50 imbatranit prin metoda TFOT/RTFOT
5.4.4. Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sa prezinte o
adezivitate de minim 80% fata de agregatele naturale utilizate, in caz contrar se aditiveaza cu
agenti de adezivitate. Aditivul care se foloseste trebuie sa fie agrementat tehnic. Dozajul
aditivilor se stabilesc pe baza unui studiu preliminar efectuat de laborator pe fiecare tip de
mixtura asfaltica.
5.4.5. Adevizitatea se determina obligatoriu atat prin metoda cantitativa conform SR 10969/
SR EN 12697-11 sau normativ NE 022.
5.4.6. La aprovizionare se vor verifica caracteristicile bitumului la 500 tone bitum/ bitum
modificat din acelasi sortiment.

5.4.7. Continutul optim de bitum

Tipul stratului Tipul mixturii asfaltice Continut de liant, % in


mixtura
Uzura (rulare) BA 16 6.0-7.5
Legatura (binder) BAD PC 20
Min 4,5

5.4.8. In cazul in care din studiu de reteta rezulta un dozaj optim de liant in afara limitelor din
tabelul de mai sus, acesta nu va putea fi acceptat decat cu aprobarea proiectantului si a
beneficiarului.

5.4.9. Limitele recomandate pentru continutul de liant, la efectuarea studiilor preliminare de


laborator in vederea stabilirii continutului optim de liant au in vedere o masa volumica medie
a agregatelor de 2,650 kg/mc. Pentru alte valori ale masei volumice a agregatelor, limitele
continutului de bitum se calculeaza prin corectia cu un coeficient a=2,650/d, unde d este
masa volumica reala (declarata de producator) a agregatelor inclusiv filer (media ponderata
conform fractiunilor utilizate la compozitie), in kg/mc.

5.5. Pentru a stabili o reteta, Laboratorul Viarom va verifica materialele componente


(carcateristicile fizico-mecanice), va stabili amestecul si validarea acestuia pe baza
incercarilor initiale de tip. Formula de compozitie (reteta) va fi stabilita pentru fiecare
categorie de mixtura si va fi sustinuta de studiile si incercarile efectuate, impreuna cu
rezultatele obtinute.
Aceste studii comporta incercari pentru cinci continuturi de liant repartizate de o parte si de
alta a continutului de liant recomandat (calculat), dar nu in afara limitelor recomandate cu mai
mult de 0,2%.

5.6. Seful de statie are raspunderea si obligativitatea transpunerii retetei pe statie, verificarea
acesteia la statie, verificarea compozitiei si a caracteristicilor mixturii realizate.

5.7. MASURI PREVENTIVE


5.7.1. Echipele de muncitori vor fi dotate cu echipament de protectie si anume:
salopete, casti, cizme de cauciuc etc. in concordanta cu N.T.S. in vigoare si vor fi instruiti si
examinati pentru a se cunoaste masurile impuse de aceste norme si respectarea lor.
5.7.2. De asemenea va fi luat in consideratie ca executantul trebuie sa fie instruit si sa
respecte si normele de paza si stingerea incendiilor (P.S.I.).

5.8. ACTIUNI CUPRINSE IN PROCEDURA

5.8.1. Lucrari pregatitoare


Prepararea mixturilor asfaltice incepe numai dupa:

stabilirea sursei si verificarea caracteristicilor agregatelor, bitumului si filerului, prezentarea


documentelor de calitate si acceptarea de catre consultant (inginer) a acestora.
stabilirea de catre laboratorul autorizat a retetei de preparare pentru fiecare tip de mixtura
ce urmeaza a fi preparata.
instalatia industriala sa fie utilata (dotata) cu toate echipamentele / accesoriile necesare
privind descarcarea si stocarea agregatelor, bitumului si filerului in concordanta cu normele in
vigoare.
instalatia industriala sa fie agreata ICECON.
5.8.1.1. Operatii pentru prima pornire a instalatiei
5.8.1.2. Testare la rece
Reglarea si controlul predozatorului de agregate
Verificarea si controlul dispozitivului de dozare automata pentru fiecare sort de agregate
in concordanta cu instructiunea de functionare a instalatiei.
Verificarea si controlul termometrelor;
Verificarea si controlul alimentatorului cu bitum;
5.8.1.3.Testarea la cald
Controlul si verificarea uscatorului de filer si agregate.
Controlul si verificarea alimentatorului de bitum;
Controlul si verificarea inregistrarii parametrilor de preparare ai mixturii si a cantitatilor
preparate pe sarje si cumulat.
5.8.1.4.Statia de mixturi asfaltice trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
Sa fie dotate cu ciururi care au dimensiunile ochilor la valorile corespunzatoare
obtinerii sorturilor exprimate prin clasele granulometrice ale compozitiei retetei;
Uzura sitelor sa nu permita trecerea fractiunilor mai mari decat prescrierile impuse de
reteta;
Miscarea vibratorie a sitelor trebuie sa fie concretizata numai de deplasari rectilinii
sau circulare intr-un singur plan fara miscari de balans in raport cu axele longitudinala
si transversala
5.8.1.5. Operatiile de lucru in ordinea succesiva sunt urmatoarele:
verificarea datelor din comanda de preparare
verificarea calitatii agregatelor din depozit, astfel:
Stocarea agregatelor trebuie sa se realizeze in conditii optime astfel incat ele sa-si
mentina granulozitatea si umiditatea omogene. La dozarea materialelor granulare, nisipul si
agregatele, fiind sensibile la umezeala si in plus avand parti fine, trebuie sa se tina seama de
urmatoarele:
- fluctuatia masei datorita partii fine;
- aportul de praf datorita realizarii unei desprafuiri necorespunzatoare.
verificarea calitatii bitumului
verificarea calitatii filerului
pornirea arzatorului urmarind cresterea temperaturii a agregatelor, depresurizarea in
interiorul uscatorului si temperatura la exterior;
stabilitarea (corectia) retetei de preparare in functie de situatia reala a agregatelor
(umiditate, granulozitate);
mixtura va fi tinuta intr-un buncar de stocare incalzit pana ce va fi descarcata in mijlocul de
transport.
verificarea prin luarea de probe a calitatii mixturii preparate la frecventa solicitata de caietul
de sarcini si conform standardelor in vigoare

5.8.2. Temperaturi la prepararea mixturilor asfaltice:

Tipul Bitum Agregate Betoane MAS MAP


liantului asfaltice
Mixtura asfaltica la iesirea din malaxor
Temperatura, C
35-50 150...170 140...190 150...190 160...200 150...180
50-70 150...170 140...190 140...180 150...190 140...175
70-100 150...170 140...190 140...180 140...180 140...170

5.8.2.1. Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile din tabelul de
mai sus, in scopul evitarii modificarii caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.
5.8.2.2. Trebuie evitata incalzirea prelungita a bitumului sau reincalzirea aceleiasi cantitati de
bitum de mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata
reincalzirea bitumului, atunci este necesara determinarea penetratiei acestuia. Daca
penetratia bitumului nu este corespunzatoare se renunta la utilizarea lui.
5.8.2.3. Durata de amestecare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficienta pentru
realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul
bituminos.

5.8.3. Transportul mixturilor asfaltice :


Pentru asigurarea nivelului de calitate impus transportului mixturii trebuie respectate
urmatoarele cerinte:
- sa se prevada un numar corespunzator de camioane destinate transportului mixturilor
asfaltice astfel incat sa nu se creeze pauze in procesul de aprovizionare si asternere a
mixturii asfaltice;
- autocamioanele trebuie sa fie prevazute cu prelate. Daca transportul se face la
distante mari si pe timp rece sau ploios, este necesar sa fie luate masuri pentru
diminuarea pierderii de caldura si a umiditatii;
- structura finala a mixturii trebuie sa fie omogena. Daca din cauza distantei mari de
transport precum si a functionarii necorespunzatoare a sistemului de omogenizare
mixtura asfaltica ajunge la destinatie cu neomogenitati in structura ei, atunci aceasta
nu se va folosi;
- necesarul de camioane pentru transportul mixturilor asfaltice trebuie sa fie corelat cu
capacitatea instalatiei, precum si cu capacitatea de asternere si compactare;

5.8.3.1. Mixturile asfaltice vor fi transportate in autobasculante prevazute cu sistem de


prindere pentru prelate.
5.8.3.2. Bena trebuie sa fie curata si uscata, fara materiale straine. Ungerea benei pe
suprafetele de contact dintre aceasta si mixturile asfaltice, cu produse ce pot dizolva sau pot
degrada bitumul trebuie sa fie evitata.
5.8.3.3. Pentru evitarea scaderii periculoase a temperaturii mixturii in timpul transportului,
bena autobasculantelor va fi acoperita cu o prelata speciala rezistenta la temperaturi de 180 -
200 C.
5.8.3.4. Mixtura asfaltica preparata cu bitum modificat cu polimeri se transporta obligatoriu cu
autobasculante cu bena termoizolanta si acoperita cu prelata.
5.8.3.5. Livrarea se va efectua pe baza comenzii cu aviz de expeditie a mixturii asfaltice
(conform model formulare) care insoteste fiecare masina se vor specifica :
Numarul retetei.
Data si ora plecarii autovehiculului de sub statie.
Numarul de inmatriculare a masinii.
Numele si prenumele soferului.
Temperatura de livrare a mixturii asfaltice.
5.8.3.6. La primirea mixturii asfaltice este obligatoriu ca pe bonul de transport sa se specifice
ora sosirii la locul de turnare si temperatura mixturii din autobasculanta .
Aceasta se va consemna in Registru temperaturi mixturi asfaltice.

6. Controlul procesului tehnologic


6.1. Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- functionarea corecta a dispozitivelor de cantarire sau dozare volumetrica: la
inceputul fiecarei zile de lucru
- functionarea corecta a predozatoarelor de agregate naturale: zilnic
6.2. Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice:
- temeperatura liantului la introducerea in malaxor: permanent
- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator:
permanent
- temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor: permanent
6.3. Verificarea respectarii compozitiei mixturii asfaltice conform amestecului
prestabilit (reteta de referinta) se va face in felul urmator:
- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor,
inainte de adaugarea liantului (sarja alba): zilnic sau ori de cate ori se observa
o calitate necorespunzatoare a mixturilor asfaltice
- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la inceputul fiecare zile
de lucru
- compozitia mixturii asfaltice (compozitia granulometrica si continutul de bitum)
prin extractii, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor si asterne: zilnic
6.4. Verificarea calitatii mixturii asfaltice se va face prin analize efectuate de un
laborator autorizat de probe pe mixtura asfaltica: (1 proba la 400 tone mixtura
fabricata, dar cel putin una pe zi, astfel):
- compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sa corespunda compozitiei stabilite
prin studiul preliminar de laborator
- caracteristicile fizico mecanice care trebuie sa se incadreze in limitele din
prezentul normativ
6.5. Abaterile in valoare absoluta ale compozitiei mixturilor asfaltice fata de amestecul
de referinta stabilit (reteta) se vor incadra in tabelul de mai jos:

Abateri admise fata de reteta %, in valoare absoluta


16,0 . 20,0 5
8,0 . 16,0 5
4,0 . 8,0 5
1,0 . 4,0 4
0,2 . 0,63 3
0,1 . 0,2 2
0,063 . 0,1 1.5
0 0,063 1
Fractiune, mm
Agregate
Bitum 0.3

6. RESPONSABILITATI
6.1. Seful statiei de preparare a mixturilor asfaltice va fi responsabil de aplicarea acestei
proceduri, intocmirea documentelor pentru prepararea si transportul mixturilor, respectarea
retetei de preparare, a tuturor documentelor de calitate si tinerea evidentei acestora.
6.2. Controlul de calitate va urmari modul cum aceasta procedura este respectata.
6.3. Controlul productiei de mixturi asfaltice pe fluxul de productie si pe produsul finit va fi
facut de Responsabilul cu controlul productiei in fabrica / instalatia industriala.
6.4. Mecanicul este responsabil pentru intretinerea instalatiilor de productie si a mijloacelor
de transport si pentru mentinerea lor in buna stare de functionare.
6.5. Responsabilul tehnic al laboratorului este responsabil de efectuarea de teste si verificari
in concordanta cu specificatiile, inainte cat si in timpul lucrarilor precum si pentru intocmirea
rapoartelor de incercari pe formulare tipizate.
6.6. Seful de statie este responsabil de asigurarea numarului si capacitatii mijloacelor de
transport corespunzator productiei planificate.

7. INREGISTRARI
Inregistrarile de laborator privind materialele utilizate si mixtura preparata pe formulare
tipizate conform Manualului Calitatii:
Receptia materialelor
Proces verbal de prelevare probe;
P.V. de receptie calitativa si cantitativa a materialelor inainte de introducerea in opera;
Note de refuz la receptia calitativa a materialelor;
Comanda mixturi asfaltice;
Bon livrare (aviz de expeditie) mixturi asfaltice;
Reteta cadru preparare mixtura asfaltica;
PCCVI;
Corectie de reteta;
Rapoarte de incercare