Sunteți pe pagina 1din 6

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
STRAT RUTIER DIN BALAST
Cod PTE-004

Editia : 1 Revizia: 1

Pag. 1 din 6

STRAT RUTIER DIN BALAST UMPLUTURI DIN BALAST


COD: PT - 004

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Daniel Florin 01 - 12.07.2010 Verificat Ing.Birsan Cornel 13-16.07.2010 Aprobat Scurtu Ioan 20.07.2010

FISA DE EVIDENTA A EDITIILOR/REVIZIILOR Nr. Crt.


1
Editia: Revizia

Data
25.01.2013

Parti modificate
Modificari de structura si informatie

Aprobat /Nume / Functia/Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DIFUZARE/ RETRAGERE


Nr. Crt DESTINATAR Ex. Nr. Editia/ Revizia DATA SI NUME/SEMNATURA DE : PRIMIRE RETRAGERE A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODIFICARI EFECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. Text existent Continutul modificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
STRAT RUTIER DIN BALAST
Cod PTE-004

Editia : 1 Revizia: 1

Pag. 2 din 6 1. SCOP Realizarea lucrarilor de balastare, in conformitate cu cerintele tehnice in vigoare,cu precizarea responsabilitatilor : actiunilor, masurilor si metodelor de verificare , precum si a criterilor de receptie ce trebuiesc avute in vedere. 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedura cuprinde tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast prin compactarea acesteia la umiditati cuprinse in domeniul optim de umiditatie de compactere, corespunzator consumului minim de energie de compactare. Procedura completeaza prevederile STAS 6400-84 Straturi de baza si de fundatii. Conditii tehnice generale prin detalierea prescriptiilor referitoare la compactare a balastului. Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex 2000 Company S.R.L. Rebra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA STAS 662-89 - Agregate naturale de balastiera STAS 1943/13-83 - Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor. STAS 2914-84 - Terasamente STAS 6400-84 - Straturi de baza si de fundatii Conditii tehnice generale. STAS 12254-84 - Straturi de forma. C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor. CD 31-94 -Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea deformabilitatii drumurilor cu ajutorul deflectometrelor cu pirghie. 4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI Acostament - Fisie laterala situata intre marginea partii carosabile si cea a platformei drumului. Balast - Agregat natural de balastiera constituit dintr-un amestec de nisip si pietris cu granulatie 0-71 mm. Consolidarea patului drumului - Actiune de imbunatatire a capacitatii portante a terasamentelor la nivelul patului drumului Fundatia drumului - Strat sau ansamblu de straturi din sistemul rutier care primeste, transmite si repartizeaza patului drumului, eforturile verticale provenite din trafic astfel incit acestea sa nu depaseasca portanta patului drumului, in conditiile cele mai defavorabile care pot surveni in perioada de perspectiva considerata la dimensionarea drumului. Ranforsare - Sporirea capacitatii portante a sistemelor rutiere existente in principal prin executarea unor noi straturi rutiere. 5. DESCRIEREA PROCEDURII 5.a. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE 5.a.1. Grosimile si elementele geometrice ale straturilor de fundatie, stabilite in conformitate cu STAS 6400-84, sint precizate in documentatia de proiectare. 5.a.2. Balasturile utilizate la executia straturilor de fundatie trebuie sa indeplineasca conditiile conform STAS 662-89. 5.a.3. In vederea unei bune comportari la compactare a balasturilor si a asigurarii coeziunii minime necesare a materialului se recomanda, utilizarea unor balasturi cu un continut de 4-6 % fractiuni fine, sub 0,09 mm. 5.a.4. Gradul de compactare al balastului trebuie sa indeplineasca conditiile conform tabelului 1. Tabelul 1. ---------------------------------------------------------------------------------------Clasa tehnica a Gradul de compactare al balastului drumului In 95 % din punctele In toate punctele de masurare de masurare ---------------------------------------------------------------------------------------I, II, III min. 100 % min. 98 % IV, V. min. 98 % min. 95 %

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
STRAT RUTIER DIN BALAST
Cod PTE-004

Editia : 1 Revizia: 1

Pag. 3 din 6 5.a.5. Gradul de compactare al balastului reprezinta raportul dintre densitatea in stare uscata a balastului din strat si densitatea in stare uscata maxima determinata prin incercarea Proctor modificata conform STAS 1913/13-83 in domeniul umed al curbei Proctor. 5.a.6. Conform STAS 6400-84 este recomandat ca grosimea stratului de balast utilizat la straturile de fundatii a unui drum sa nu depaseasca 30 cm. 5.a.7. Umiditatea balasturilor determinata inainte de compactare, trebuie sa fie cuprinsa in domeniul optim de umiditati de compactare conform tabelului 2, in functie de tipul de balast. Tabelul 2. ---------------------------------------------------------------------------------------Tip balast Domeniul optim de umiditate de compactare % ---------------------------------------------------------------------------------------1, 2, 3 3,0 - 5,5 ---------------------------------------------------------------------------------------4 3,5 - 6,0 ---------------------------------------------------------------------------------------5, 6 5,0 - 8,0 ---------------------------------------------------------------------------------------5.a.8. Tipul de balast se stabileste in functie de compozitia granulometrica, conform tabelului 3. Tabelul 3. ---------------------------------------------------------------------------------------Tip balast Compozitie granulometrica Fractiuni sub Fractiuni intre Fractiuni intre 0,2 mm % 0-7,1 mm % 31-71 mm % --------------------------------------------------------------------------------------1 1...........5 15...........20 35...........60 ---------------------------------------------------------------------------------------2 1...........7 20...........30 25...........50 ---------------------------------------------------------------------------------------3 1...........9 30...........40 15...........40 ---------------------------------------------------------------------------------------4 2.........10 40...........50 10...........35 ---------------------------------------------------------------------------------------5 2.........15 50...........60 5...........25 ---------------------------------------------------------------------------------------6 2.........18 60...........70 2...........20 ---------------------------------------------------------------------------------------5.b. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE DIN BALAST A. Pregatirea stratului suport 5.b.1. Executia stratului de fundatie se incepe numai dupa receptia tarasamentelor, conform prevederilor STAS 2914-84 sau a substratului de fundatie, conform prevederilor STAS 6400-84. 5.b.2. Valorile admisibile ale deformatiei elastice la nivelul patului drumului in cazul terasamentelor fara strat de forma conform instructiunilor tehnice departamentale pentru determinarea deformabilitatii drumurilor cu ajutorul deflectometrelor cu pirghie ind. CD 31-94 sint date in tabelul 4, in functie de tipul de pamint. 5.b.3. Valoarea admisibila a deformatiei elastice la nivelul patului in cazul prezentei stratului de forma la partea superioara a terasamentelor este de 2,00 mm Conform STAS 12253-84 Tabel 4 ---------------------------------------------------------------------------------------Tipul de pamint conform STAS Valoarea admisibila a deformatiei 1243 - 84 elastice 9,1 mm ---------------------------------------------------------------------------------------Nisip prafos, nisip argilos 3,50 ---------------------------------------------------------------------------------------Praf nisipos, praf argilos-nisipos

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
STRAT RUTIER DIN BALAST
Cod PTE-004

Editia : 1 Revizia: 1

Pag. 4 din 6 praf argilos, praf 4 ---------------------------------------------------------------------------------------Argila prafoasa, argila nisipoasa argiloasa prafoasa-nisipoasa, argila 4,50 ---------------------------------------------------------------------------------------5.b.4. La nivelul stratului suport, se considera realizata capacitatea portanta necesara, daca deformatia elastica corespunzatoare vehicolului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 91 KN) are valori mai mari decit cea admisibila in cel mult 10 % din punctele de masurare . 5.b.5. Uniformitatea executiei stratului suport se considera satisfacatoare daca valoarea coeficientului de variatie este sub 50 %. Executia stratului de fundatie 5.b.6. Inainte de inceperea executiei stratului de balast se efectueaza pe balastul care urmeaza sa fie utilizat din depozit sau de la sursa, in cazul transportarii acestuia direct la lucrare, urmatoarele determinari : - compozitia granulometrica, conform STAS 4606-80, in vederea verificarii tipului de balast si a concordantei calitatii balastului aprovizionat cu cele prevazute in documentatia de proiectare. - caracteristici de compactare : densitatea in stare uscata si umiditatea optima de compactare, corespunzatoare incercarii Proctor modificata conform STAS 1913/ 13-82. Determinarile se efectueaza pe loturi de max. 200 mc. 5.b.7. La inceperea fiecarei lucrari este necesar sa se stabileasca urmatorii parametrii de executie pentru compactarea balastului : - modul de compactare, in functie de tipul balastului ; - grosimea de asternere a materialului si numarul de treceri necesar pentru realizarea gradului de compactare prescris conform tabelului 1, in functie de tipul si caracteristicile tehnice ale utilajului. 5.b.8. Grosimea stratului de balast asternut, inainte de compactare, trebuie sa fie de max.15 cm. Aceasta grosime poate depasi 15 cm in cazul folosirii unor utilaje de compactare ale caror caracteristici indica grosimi de compactare mai mari de 15 cm. 5.b.9. Transportul balastului se face cu autobasculante iar descarcarea se face in gramezi, pe jumatatea platformei drumului, la distanta care sa asigure dupa imprastiere grosimea de compactare a stratului. 5.b.10. Materialul de adaos, in cazul cercetarii continutului de fractiuni fine ale balastului, se descarca in gramezi pe suprafata stratului de balast necompactat, se imprastie si se amesteca cu balastul cu ajutorul autogrederului. 5.b.11. Se determina umiditatea balastului asternut inainte de compactare in min.3 puncte la 250 m banda sau la 1000 mp.suprafata. In cazul in care umiditatea se situeaza in domeniul optim conform tabelului 2 pentru tipul respectiv de balast, se poate trece la compactarea lui. Compactarea trebuie inceputa imediat, pentru a se evita modificarile de umiditati ale balastului. 5.b.12. In cazul in care valorile umiditatii balastului sint mai mici decit limita inferioara a domeniului optim de umiditate de compactare este necesar sa se adauge apa in vederea inscrieri umiditatii in domeniul optim. 5.b.13. In cazul in care valorile umiditatii balastului sint mai mari decit limita superioara a domeniului optim caz intilnit, dupa perioada cu precipitatii abudente sau extrageri directe din balastiera, operatia de compactare se va incepe numai dupa pierderea partiala a apei incit umiditatile de compactare sa se situeze in domeniul optim.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
STRAT RUTIER DIN BALAST
Cod PTE-004

Editia : 1 Revizia: 1

Pag. 5 din 6 5.b.14. In functie de tipul balastului se recomanda utilizarea modului de compactare conform tabelului 4. Tabelul 4 ---------------------------------------------------------------------------------------Tip de balast Mod de compactare recomandat ---------------------------------------------------------------------------------------1, 2, 3 Comprimare cu rulouri netede sau cu pneuri ---------------------------------------------------------------------------------------4 Compactare cu rulouri netede sau cu pneuri 5, 6 Vibrare ---------------------------------------------------------------------------------------5.b.15. Numarul de treceri pe aceiasi urma al utilajului de compactare, necesar pentru obtinerea gradului de compactare prescris se stabileste pe primul troson de strat de executie pe o lungime de min. 25 m si depinde de tipul si caracteristicile tehnice ale utilajului si grosimea de compactare stabilita. Se mentioneaza ca daca in cazul comprimarii, depasirea numarului de treceri pe aceeasi urma al utilajului, necesar obtinerii gradului de compactare prescris, conduce la cresterea densitatii balastului, in cazul vibrarii, depasirea numarului de treceri conduce la o decompactare a balastului si deci la reducerea gradului de compactare. 5.b.16. Compactarea se incepe de la margine in sensul lungimii asternute, avansind catre axul drumului, prin treceri succesive. Fisiile succesive trebuie sa se suprapuna pe min. 20 cm. Inversarea sensului de mers al utilajelor de compactare trebuie facuta pentru a se evita valuirea suprafetei; de asemenea compactarea trebuie astfel facuta incit la terminarea ei, fiecare punct al suprafetei sa fie supus aproximativ aceluiasi numar de treceri. Se va evita mersul serpuit si intoarcerea utilajelor de compactare pe suprafata stratului. 5.b.17. Dupa primele treceri ale utilajului de compactare se verifica uniformitatea suprafetei stratului si realizarea pantelor transversale prevazute in proiect, facindu-se eventualele modificari, completari si inlocuiri de materiale in zonele de segregari, astfel incit dupa terminarea complectarii sa se asigure grosimea si suprafata corespunzatoare a stratului . 5.b.18. In cazul compactarii prin vibrare, pentru asigurarea suprefetei stratului compactat in conditiile STAS 6400-84 sint necesare 2....4 treceri fara vibrare, eventual precedate de o usoara umezire a stratului (cca.5l/mp). Viteza de deplasare se recomanda sa se situeze intre 2 km/h si 4 km/h in cazul vibrarii si 2,0-2,5 km/h in cazul compactarii prin comprimare, pentru primele treceri iar pentru urmatoarele treceri 8.....12 km/h. 5.b.19. Compactarea se considera terminata daca in urma determinarilor gradului de compactare este atestata realizarea gradului de compactare prescris. Dupa terminarea compactarii, se recomanda ca sectorul de drum sa fie dat in circulatie. Inainte de executia stratului rutier urmator, eventualele denivelari ale stratului de balast ca urmare a circulatiei, vor fi remediate prin reprofilare cu autogrederul, umezite si compactate. 5.c. CRITERII DE RECEPTIE 5.c.1. Receptia straturilor de fundatii si de baza se executa in trei etape: pe faze, preliminare si finale. Receptia pe faza se efecueaza astfel : - la terminarea executiei unui strat component si inante de executarea unui strat component imediat superior. Cu aceasta ocazie se verifica : - respectarea proceselor tehnologice aplicate in executie, latimi, grosimi, pante transversale si suprafatari calitatea materialelor folosite, calitatea executiei lucrarilor si capacitatea portanta la nivelul stratului executat ; - se verifica exactitatea rezultatelor determinarilor inscrise in registru de laborator - se incheie proces verbal de receptie conform reglementarilor legale in vigoare, specificinduse eventualele remedieri necesare. Nu se trece la executarea stratului urmator pina cind nu se executa aceste remedieri.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
STRAT RUTIER DIN BALAST
Cod PTE-004

Editia : 1 Revizia: 1

Pag. 6 din 6 5.c.2. Receptia preliminara a fundatiei sau a fundatiei si stratului de baza se face o data cu receptia preliminara a intregii lucrari conform reglementarilor legale in vigoare. Comisia de receptie va examina lucrarile fata de prevederile documentatiei tehnice aprobate, fata de documentatii de control si procese verbale de receptie pe faza, intocmite in timpul executiei lucrarilor. Verificarea grosimii straturilor de fundatie si de baza, la aprecierea comisiei se poate face prin sondaje, cite doua pe kilometru. 5.c.3. Receptia finala a stratului de fundatie sau de baza se face o data cu imbracamintea dupa expirarea perioadei de verificare a comportari acestuia. 6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Manager general - Aproba si dispune difuzarea spre santiere a prezentei proceduri. Manager productie - Urmareste aplicarea prezentei proceduri, numeste factorii responsabili la nivel de santier. Sef santier - sef de lot - Asigura si coordoneaza aprovizionarea cu materii prime, utilaje, forta de munca ia masuri ce se impun pentru aplicarea prezentei proceduri la punctele de lucru. Sef punct de lucru - Urmareste intocmai respectarea specificatiilor tehnice in coordonarea executiei lucrarilor, raspunde de calitatea lucrarilor executate, supravegheaza personalul de executie, ia masuri de respectare a normelor de tehnica securitatii muncii, verifica toate fazele proceselor tehnice, participa la receptiile pe faze si preliminare a lucrarilor. 7. INREGISTRARI - FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: - Certificat de calitate ; - Buletine de analiza (materiale) ; - Nota de refuz la receptia calitativa a produselor (cod. -11-102) ; - Registru pentru receptia calitativa a materialelor, prefabricatelor si elementelor de constructii-instalatii: inainte de introducerea acestor in lucrare (9-14-103) ; - Proces verbal de receptie calitativa (9-14-100) a lucrarilor ce devin ascunse ; - Buletin nr.___ de verificare a gradului de compactare (9-12-100) si a caracteristicilor de compactare (9-12-100/c) ; - Formulare de inregistrare a masuratorilor deflectometrice conform CD 31-34.