Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 11.

73
Nr. exemplar:
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PRIVIND
REALIZAREA LUCRARILOR DE MONTARE A
Pag.: 2 / 8
S.C. ATLAS S.A GALATI GRINZILOR PREFABRICATE
Str. Smrdan, Nr. 2-800701

CUPRINS

Coperta Nr. pagina


Lista de difuzare 1
1. Scop 3
2. Domeniul de aplicare 3
3. Documente de referinta 3
4. Definitii si prescurtari 3
5. Descriere si responsabilitati 4
5.1 Utilaje folosite 4
5.2 Materiale 4
5.2.1 Agregate naturale 4
5.2.2 Apa utilizata pentru compactare 4
5.2.3 Agregate concasate 4
5.2.4 Apa utilizata pentru compactare 5
5.3 Caracteristici optime de compactare 5
5.4 Punerea in opera a balastului 5
5.5 Punerea in opera a stratului de piatra sparta 5
5.6 Semnalizarea zonei de lucru 6
5.7 Incadrarea personalului pe locuri de munca 6
5.8 Responsabilitati 6
5.9 Masuri de Sanatate si Securitate in Munca 7
5.10 Controlul documentelor 7
5.11 Neconformitati 8
5.12 Remedieri 8
6 Formulare si inregistrari 8

1. Scop

Data: Functia: Nume: Semnatura:


Editia-Revizia
ELABORAT
VERIFICAT 4
CONSULTANT 1 2 3 4 5
F 4.2-3-4.0 Atentie: document al SC ATLAS SA Galati - se interzice copierea neautorizata Verificati daca acest document este la revizia curenta
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 11.73
Nr. exemplar:
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PRIVIND
REALIZAREA LUCRARILOR DE MONTARE A
Pag.: 3 / 8
S.C. ATLAS S.A GALATI GRINZILOR PREFABRICATE
Str. Smrdan, Nr. 2-800701
Prezenta procedura tehnica de executie are drept scop descrierea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor si utilajelor in
realizarea lucrarilor de montare a elementelor prefabricate si corespunde standardelor, caietului de sarcini si proiectului de
executie pentru lucrarea CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE TECUCI.

2. Domeniul de aplicare
Procedura tehnica de executie se aplica la executarea lucrarilor de montare a elmentelor prefabricate si contine conditiile
de executie si receptie pentru lucrarea CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE TECUCI.

3. Documentatie de baza
3.1 Documente de referinta
Contractul de executie a lucrarilor;
Planul de Mangement al Calitatii si Planul de Sanatate si Securitate in Munca;
Specificatii tehnice
3.2 Standarde si norme tehnice
-Desene de executie
-STAS 8331-69-Prefabricate din beton, clasificare si terminologie.
-SR EN 206-1:2002-Beton. Prtea 1:Specificatii, performanta, productie si conformitate.
-STAS 6657/2-89-Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat.Reguli si metode de verificare a calitatii.
-STAS 12313-85-Poduri de cale ferata si sosea. Incercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si beton
precomprimat.
-STAS 5626-92-Poduri .Terminologie.
-C56-85-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii.
-Eurocod 2-Calculul structurilor din beton.
-Semnalizarea pietonilor, vehiculelor si accesul de urgenta se face conform Planului de management al traficului.
-Masurile de securitate si sanatate in munca se fac conform Planului de Sanatate si Securitate in Munca aplicabil pe lucrarea
CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE TECUCI.

4. Definitii si prescurtari
4.1 Definitiile utilizate sunt conform SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular, SR ISO 14050:2010 Management de mediu.Vocabular si Standardului SR OHSAS 18001:2008.
Prescurtarile utilizate sunt conform Manualului de Management Integrat al SC SOARES DA COSTA S.A.
-DE-documentatie de executie
-CS-caiet de sarcini
-PE-proiect de executie
5.Resurse
5.1. Utilaje si aparatura:
-macara
-autocamion cu sa(autoremorcher)
5.2 Forta de munca
-sef de echipa;
-macaragiu
-sofer;
-mecanic utilaje;
-muncitor necalificat;
-legatori sarcina
5.3 Materiale
-grinzi prefabricate
-sufe de diverse dimensiuni
-funii pentru dirijare

5.4 Semnalizarea zonei de lucru


.Semnalizarea lucrrilor se face conform Plan Management de Trafic pentru lucrarea CONSTRUCTIA VARIANTEI DE
OCOLIRE TECUCI.
5.5 Descriere
Suprastructurile alcatuite din retele de grinzi se folosesc in constructia podurilor din beton armat si beton precomprimat.

Data: Functia: Nume: Semnatura:


Editia-Revizia
ELABORAT
VERIFICAT 4
CONSULTANT 1 2 3 4 5
F 4.2-3-4.0 Atentie: document al SC ATLAS SA Galati - se interzice copierea neautorizata Verificati daca acest document este la revizia curenta
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 11.73
Nr. exemplar:
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PRIVIND
REALIZAREA LUCRARILOR DE MONTARE A
Pag.: 4 / 8
S.C. ATLAS S.A GALATI GRINZILOR PREFABRICATE
Str. Smrdan, Nr. 2-800701
Podurile pe grinzi reprezinta constructii simple, infrastructurile au dimensiuni mici si se pot funda pe tipuri simple de fundatii.
Prin folosirea unor betoane de marci ridicate si a armaturilor de inalta rezistenta, prin adoptarea unor sectiuni economice, a
unor scheme statice corespunzatoare precum si alegerea unor procedee moderne de executie ,suprastructurile pe grinzi elimina
intr-o masura importanta betonul situat in zona intinsa.
Sectiunea transversala astfel obtinuta alcatuita din grinzi I cu placa in zona comprimata are greutate proprie redusa, iar
capacitatea sa portanta asigura preluarea unor solicitari importante.
Suprastructura unui pod pe grinzi este alcatuita dintr-o retea de grinzi principale si transversale, din placa carosabila si placa
trotuarului.
5.5.1 Poduri pe grinzi prefabricate
Stabilirea numarului de grinzi principale si a distantei intre ele, determinarea elementelor geometrice ale grinzilor (inaltimea,
latimea) si alegerea grosimii placilor se face pe baza unor considerente tehnice cum ar fi:
- deschiderea si latimea podului
- schema statica a grinzilor principale
- inaltimea de constructie impusa de modul de executie.
Podurile cu grinzi se utilizeaza la deschideri cuprinse intre 15-35 m la podurile de sosea 10-30m, la poduri de cale ferata.
Pentru aceste deschideri se folosesc grinzi simplu rezemate din beton armat sau beton precomprimat.
5.5.2 Podurile de sosea realizate cu grinzi simplu rezemate prefabricate
In alcatuirea podurilor cu elemente de rezistenta prefabricate este necesar ca intreaga structura sa fie segmentata in elemente
prefabricate, in asa fel ca acestea sa poata fi transportate si montate cu vehicule si dispozitive existente in cadrul organizatiei
noastre.
Segmentarea longitudinala reprezinta solutia cea mai simpla si este aplicata la poduri cu deschideri medii.
5.5.3 Suprastructurile realizate din grinzi I prefabricate cu placa si antretoaze turnate ulterior
Acest mod de alcatuire a suprastructurilor a fost adoptat in scopul reducerii numarului de grinzi si pentru a micsora greutatea
proprie a elementelor prefabricate.
Acestea sunt prevazute la partea superioara cu mustati din otel beton care se inglobeaza in placa asigurandu-se o buna
comportare la actiunea combinata a solicitarilor de incovoiere si forfecare..
5.5.4 Suprastructuri cu grinzi I prefabricate si cu placi prefabricate monolitizate dupa montaj
Prin aceasta solutie se urmareste cresterea gradului de prefabricare, respectiv reducerea maxima a cantitatii de beton turnat pe
loc.
Monolitizarea se realizeaza prin betonarea unor zone de placa in dreptul grinzilor, in care patrund mustatile din grinzi si cele
din placile prefabricate.
Tendinta actuala este ca legatura transversala sa se realizeze prin precomprimarea antretoazelor sau chiar prin precomprimarea
transversala a intregii suprastructuri.

Lungimea 12 15 18 21 24 27 30 33
suprastruc
turii (m)
Deschidere 11.30 14.30 17.30 20.30 23.30 26.30 29.30 32.30
de
calcul(m)
Nr. de 6 6 4 6 4 6 4 4 4 4
grinzi in
sectiune
transversa-
la
Inaltimea 0,85 0,95 1,25 1,05 1,40 1,25 1,60 1,75 1,90 2,05
grinzilor
(m)
Greutatea 104 135 215 188 267 239 377 443 525 599
unei grinzi
(Kn)
Materiale Beton:B500 prefabricat precomprimat si B400 monolit Beton:B400 prefabricat precomprimat si B 400
folosite Otel: sbp I;PC 52,OB 37 Otel: SBP I,PC 52 si OB 37

Data: Functia: Nume: Semnatura:


Editia-Revizia
ELABORAT
VERIFICAT 4
CONSULTANT 1 2 3 4 5
F 4.2-3-4.0 Atentie: document al SC ATLAS SA Galati - se interzice copierea neautorizata Verificati daca acest document este la revizia curenta
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE 11.73
Nr. exemplar:
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE PRIVIND
REALIZAREA LUCRARILOR DE MONTARE A
Pag.: 5 / 8
S.C. ATLAS S.A GALATI GRINZILOR PREFABRICATE
Str. Smrdan, Nr. 2-800701

5.5.5 Procedee de montare a grinzilor prefabricate


Procedeele de montare a elementelor prefabricate sunt variate depinzand de conditiile locale si tin cont de greutatile grinzilor,
posibilitatile de acces ale dispozitivelor de transport si ridicat, inaltimea la care trebuie ridicate prefabricatele.
Montarea grinzilor in deschidere se poate face cu ajutorul unei macarale amplasate la nivelul caii , pe pod, fie cu macaraua la
nivelul terenului.
In primul caz macaraua lucreaza cu deschidere orizontala mare, avand in consecinta o capacitate de ridicare redusa.
In al doilea caz macaraua lucreaza cu deschidere orizontala minima si are o capacitate mare de ridicare, insa este necesar ca
deschiderea macaralei sa fie suficient de mare pentru a se putea amplasa grinzile pe reazeme.
Montarea grinzilor in deschidere se poate realiza astfel:
- grinzile usoare se monteaza cu o singura macara fara a modifica deschiderea macaralei, cu o singura stationare la nivel
superior sau la nivelul terenului.
- Grinzile de greutati mai mari, datorita imposibilitatii de rotire a macaralei la 180 sub incarcare, se monteaza fie cu
ajutorul unei singure macarale cu doua stationari, fie cu doua macarale .
In timpul ridicarii si deplasarii grinzilor cu ajutorul a doua macarale, palanele lor trebuie sa fie in pozitie verticala.
Pentru aceasta, una din macarale, care are deschidere mai mare trebuie sa se deplaseze incet pe orizontala.
Platforma de asamblare sau depozitare a prefabricatelor se executa paralel cu podul, in dreptul deschiderii, la o distanta care sa
permita luarea grinzilor de pe platforma si asezarea lor pe infrastructuri. Pozitia macaralei va fi paralela cu podul, intre
platforma si pod.
Operatia de montare cu macaraua consta in ridicarea grinzilor de pe platforma, rotirea lor si asezarea pe aparatele de reazem la
pozitia lor conform proiect .
Dupa montarea tuturor grinzilor dintr-o deschidere se vor turna opritorii antiseismici.
Pentru ca in timpul montajului sa nu apara solicitari suplimentare fata de cele care se dezvolta in exploatare, se adopta
dispozitive metalice (ex: traversa metalica de care se suspenda grinda prefabricata).

5.6 Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca


La efectuarea lucrarilor de montare a elementelor prefabricate vor fi repartizati numai lucratori instruiti pe baza procedurilor
tehnice de executie precum si pe baza documentatiei de executie din punct de vedere tehnologic, al protectiei ssm si protectiei
mediului.

5.7 Masuri de Securitate si sanatate in Munca


Se vor respecta instructiunile de sanatate si securitatte in munca si Planul de Sanatate si Securitate in Munca elaborat pentru
executia lucrarii CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE TECUCI precum si EIP cuprinse in plan.
Vehiculele de transport materiale precum si utilajele implicate in proiectul CONSTRUCTIA VARIANTEI DE OCOLIRE
TECUCI vor avea toate inspectiile si autorizarile necesare conform legislatiei in vigoare.
Se verifica existenta autorizarii ISCIR a utilajelor si a personalului deservent.

Data: Functia: Nume: Semnatura:


Editia-Revizia
ELABORAT
VERIFICAT 4
CONSULTANT 1 2 3 4 5
F 4.2-3-4.0 Atentie: document al SC ATLAS SA Galati - se interzice copierea neautorizata Verificati daca acest document este la revizia curenta