Sunteți pe pagina 1din 5

Planul de control a calitatii,verificari si incercari

Data:
SC TOP LINE PLANUL DE CONTROL CALITATE,VERIFICARE SI INCERCARI
CONSTRUT Cod : PCCVI-nr
SRL LUCRARI DE EXTINDERE A RETELEI PUBLICE DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE SI A contract nr. ……….
RETELELOR PUBLICE DE CANALIZARE (MENAJERA SI PLUVIALA) PE STADA BUJORULUI
Pg./

APROBAT RTE VERIFICAT MANAGER CALITARE ELABORAT SEF DE SANTIER


……………………………….. …………………………… …………………

Operatii de inspectii Monitorizare


Situ
Documente atii Situa
Operatia de Echipament Cine sfectueaza Aspec
Nr.crt. de referinta Aspecte de tii de
executat Cine executa Cerinte impuse pentru Inregistrari controlul data si te de
pt.executie de mediu urg urge
inspectie semnatura mediu
ent nta
a
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Analiza calitativa
a conditiilor de
Legea 10/95 CTTC, AQ, RTE,
incepere a
Proiect EXECUTANT,
1 lucrarilor corelat EXECUTANT
C56/2002 BENEFICIAR,
cu cerinte impuse
I22 CONSULTANT
de contract,
proiect
Evidentierea
Retelelor ce PV de CTTC, AQ, RTE,
BENEFICIAR, intersecteaza predare EXECUTANT,
Predare de Proiect
2 CONSULTANT, sau sunt primire BENEFICIAR,
amplasament Contract
EXECUTANT paralele cu amplasamen CONSULTANT
conducta t PROIECTANT

BENEFICIAR,
Ordin de incepere Proiect PV OIL BENEFICIAR,
3 CONSULTANT,
lucrari Contract CONSULTANT
EXECUTANT
Proiect Mentinerea PV de BENEFICIAR,
Trasarea retelei BENEFICIAR, Teodolit
4 C56/2002 distantei minime trasare- CONSULTANT,
de apa CONSULTANT Ruleta
I22 fata de alte retele PVRC EXECUTANT
5 Verificarea Legea 10/95 CTTC, AQ, Tuburile trebuie sa Ruleta PV de CTTC, RTE,
calitativa a Proiect RTE, fie liniare,culoarea subler receptie EXECUTANT,
Operatii de inspectii Monitorizare
Situ
Documente Aspe
Operatia de atii Situat
Nr.crt. de referinta Echipament Cine sfectueaza cte
executat Aspecte de ii de
pt.executie Cine executa Cerinte impuse pentru Inregistrari controlul data si de
de mediu urg urgen
inspectie semnatura medi
ent ta
u
a

calitativa a
materialelor ce materialelor
C56/2002 uniforma,suprafata BENEFICIAR,
urmeaza a fi EXECUTANT Certificate de
I22 int si ext neteda CONSULTANT
montate garantie si
conformitate

Excedent
ul se duce
Executie sapatura Legea 10/95
Pereti verticali si la groapa PV de CTTC, RTE,
manual sau Proiect Releta
6 latime transe=0.8 ecologica verificare a EXECUTANT,
mecanizat intre C56/2002 EXECUTANT Nivela
m praf lucrarilor BENEFICIAR,
noduri I22
zgomot ascunse CONSULTANT
Scurgeri
ulei

Legea 10/95 PV de
CTTC, RTE,
Verificarea cotelor Proiect Adancimea minima verificare a
7 EXECUTANT ruleta EXECUTANT,
de sapatura C56/2002 de inghet lucrarilor
CONSULTANT
I22 ascunse

Legea 10/95
Verificarea naturii Fundul santului CTTC, RTE,
Proiect
8 terenului de EXECUTANT trebuie sa aiba o PVRC EXECUTANT,
C56/2002
fundare buna consistenta CONSULTANT,
I22

Legea 10/95 PV de CTTC, RTE,


Asternere pat Se curate fundul
Proiect Vizual verificare a EXECUTANT,
9 nisip in grosime EXECUTANT santului de
C56/2002 ruleta lucrarilor BENEFICIAR,
de 10 prundis,pietre
I22 ascunse CONSULTANT

Page 2 of 5
Operatii de inspectii Monitorizare
Situ
Documente Aspe
Operatia de atii Situat
Nr.crt. de referinta Echipament Cine sfectueaza cte
executat Aspecte de ii de
pt.executie Cine executa Cerinte impuse pentru Inregistrari controlul data si de
de mediu urg urgen
inspectie semnatura medi
ent ta
u
a

Lansare tuburi in
sant
Cu
Montare teava
franghie,Curatirea
PEID PV de
Legea 10/95 capetelor,centrare Control visual
Sudarea cap la receptie AQ, RTE,
Proiect a cordonului
10 cap cu element EXECUTANT calitativa EXECUTANT,
C56/2002 Verificarea de sudura
incalzitor conform (PVRC) CONSULTANT
I22 temperature de Nivela
diagramei de
sudare si controlul
sudare
presiunii aplicate
Intercalare
armaturI

Legea 10/95 PV de
Montare hidranti AQ, RTE,
Proiect verificare a
11 de incendiu si EXECUTANT Plan de coordonare ruleta EXECUTANT,
C56/2002 lucrarilor
vane ingropate CONSULTANT
I22 ascunse
Controlul calitatii Legea 10/95 PV de
AQ, RTE,
pozarii,imbinarii si Proiect verificare a
12 EXECUTANT Plan de coordonare ruleta EXECUTANT,
montarii C56/2002 lucrarilor
CONSULTANT
conductelor I22 ascunse
AQ, RTE,
Realizarea probei Debit de alimentare PV de EXECUTANT,
Legea 10/95 Manometru
de presiune 0.5 l/s P=10 control al CONSULTANT
Proiect de precizie Pierderi
13 EXECUTANT bar,T=1 h lucrarilor in PROIECTANT
C56/2002 verifiacat de apa
Faza Pierderi admisibile faze INSPECTIA DE
I22 metrologic
determinanta 0.1 bar determinante STAT IN
CONSTRUCTII
Legea 10/95 Se va face in PV de
Control AQ, RTE,
Inglobare Proiect straturi suuesive 20 verificare a
14 EXECUTANT visual, praf EXECUTANT,
conducta in nisip C56/2002 cm compactat lucrarilor
nivela CONSULTANT
I22 manual ascunse
15 Umplerea transeii Legea 10/95 EXECUTANT Montarea grilei de ruleta Praf PV de AQ, RTE,
in straturi de 20 Proiect semnalizare la 50 zgomot verificare a EXECUTANT,
cm compactate si C56/2002 cm deasupra lucrarilor CONSULTANT
montarea grilei de I22 generatoarei,folosir ascunse
semnalizare la 50 ea echipamentelor
cm deasupra de compactare
conductei mediisau grele

Page 3 of 5
Operatii de inspectii Monitorizare
Situ
Documente Aspe
Operatia de atii Situat
Nr.crt. de referinta Echipament Cine sfectueaza cte
executat Aspecte de ii de
pt.executie Cine executa Cerinte impuse pentru Inregistrari controlul data si de
de mediu urg urgen
inspectie semnatura medi
ent ta
u
a

peste un metru

Legea 10/95 PV de
Executie AQ, RTE,
Proiect verificare a
16 bransamente la EXECUTANT Plan de coordonare ruleta EXECUTANT,
C56/2002 lucrarilor
riverani CONSULTANT
I22 ascunse

AQ, RTE,
5 mg cl/l sau o
Spalarea Pierderi Buletin EXECUTANT,
coloratie violacee Proba de
17 ,clorinarea Proiect EXECUTANT de apa analiza CONSULTANT
pentru permaganat laborator
conductelor clorinata Delegat
de potasiu
laborator
Realizarea
umpluturilor in PV de
AQ, RTE,
straturi Legea 10/95 verificare a
EXECUTANT,
successive ,cu Proiect Realizarea grad Metoda cu lucrarilor
18 EXECUTANT CONSULTANT
compactarea C56/2002 compactare minim stanta ascunse
Laborator
manuala si I22 Raport de
autorizat
mecanica a incercare
straturilor
PV de
Racordare AQ, RTE,
Pierderi verificare a
19 conducta PEHD Proiect EXECUTANT EXECUTANT,
de apa lucrarilor
la cond.existenta CONSULTANT
ascunse
PV de
Realizarea grad AQ, RTE,
Legea 10/95 Excedent verificare a
Refacerea sIstem compactare proctor EXECUTANT,
Proiect Metoda cu ul se duce lucrarilor
20 rutier (aducerea EXECUTANT modificat minim CONSULTANT
C56/2002 stanta la groapa ascunse
la starea initiala) 99,8% pt Laborator
I22 ecologica Raport de
Balast autorizat
incercare
Intocmirea cartii Documentatie
AQ, RTE,
constructiei si HG273 proiectare
21 EXECUTANT EXECUTANT,
predarea Legea 10/95 Executie
CONSULTANT
investitorului Receptie
22 Receptia la HG 273 EXECUTANT Analiza PV de EXECUTANT,
terminarea documentelor din receptie la CONSULTANT
lucrarilor cartea constructiei terminarea PROIECTANT
si teren lucrarilor INSPECTIA DE
STAT IN

Page 4 of 5
Operatii de inspectii Monitorizare
Situ
Documente Aspe
Operatia de atii Situat
Nr.crt. de referinta Echipament Cine sfectueaza cte
executat Aspecte de ii de
pt.executie Cine executa Cerinte impuse pentru Inregistrari controlul data si de
de mediu urg urgen
inspectie semnatura medi
ent ta
u
a

CONSTRUCTII
Urmarirea in
PV de
perioada de Comisia de
23 Legea 10/95 EXECUTANT receptie
garantie a receptie finala
finala
investitei

Page 5 of 5

S-ar putea să vă placă și