Sunteți pe pagina 1din 10

OBIECTIV: CONSTRUIRE SCARA METALICA EXTERIOARA DE EVACUARE

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA


Amplasament: Calea Câmpulung, nr. 6-8, mun. Pitești, jud. ARGEȘ

Proiectant general: S.C. DAT CONSTRUCTIVE S.R.L.


Proiectant de specialitate: S.C. ARCH VISION CONCEPT S.R.L.
Îndicativ proiect: 22A/2016
Faza proiectare: P.T.+D.E.

1
BORDEROU
I.PIESE SCRISE
• Foaie de capat
• Borderou piese scrise si piese desenate
• MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA

II.PIESE DESENATE
SPECIALITATEA ARHITECTURA:
 Plan de amplasare 1 : 1000 A 00
 Plan de situatie 1 : 500 A 01
 Plan scara cota -1.40/±0.00 1 : 100 A 02b
 Plan scara cota ±0.00/+1.75 1: 100 A03b
 Plan scara cota +1.75/+3.50 1: 100 A04b
 Plan scara cota +3.50/+5.25 1: 100 A05b
 Plan scara cota +5.25/+7.50 1: 100 A06b

2
MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA

În conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,


cu modificările și completările ulterioare, s-a intocmit documentația pentru pentru
obiectivul: Construire scara metalica exterioara de evacuare - sediu A.B.A. Argeș-
Vedea Pitești

I. DATE GENERALE
I.01 Obiectivul proiectului

Denumirea obiectivului: Construire scara metalica exterioara de evacuare - sediu


A.B.A. Argeș-Vedea Pitești

Beneficiar: ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA PITEȘTI

Amplasare: Calea Câmpulung, nr. 6-8, mun. Pitești, jud. Argeș

Proiectant general: S.C. DAT CONSTRUCTIVE S.R.L.

Proiectant de specialitate: S.C. ARCH VISION CONCEPT S.R.L.

Proiect nr. : 22A/2016

I.02 Caracteristicile amplasamentului:


• DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI:
Municipiul Pitesti este situat in zona central sudica a Romaniei, intre Carpatii Orientali si
Dunere, mai specific, in Nord-Vestul regiunii Muntenia. Orasul se afla la confluenta raului Arges
cu Raul Doamnei.
Orasul este legat de capitala, ca si de alte mari orase ale Romaniei, prin Autostrada A1,
si de centura ocolitoare a orasului.
A.B.A. Pitesti, isi desfasoara activitatea pe o artera principala a orasului, si are ca
responsabilitate Sistemul de Gospodarire a Apelor din judetul Arges, respectiv: cursul principal
al raului Arges, de la izvoare pana la limita cu judetul Giurgiu, si afluentii acestuia, raul
Dambovita de la izvoare pana la Malu cu Flori, si afluentii acestuia.
Activitatea ce se desfasoara la sediul mentionat, se refera la exploatari pe cursurile de
apa mentionate, gestiunea resurselor de apa, gestiunea si administrarea statiilor hidro din
Campulung, Boscov, Golesti, Maracineni, alte activitati conexe - specifice unui sediu de birouri.

3
Alaturi de celelalte directii de apa infiintate in anul 1975, in scopul coordononarii
unitare a activitatii de gospodarire a apelor pe bazine hidrografice, Administratia
Bazinala de Apa Arges-Vedea si-a desfasurat activitatea sub numeroase forme de
organizare administrative si legale, de la simpla Directie de Apa sub tutela Consiliului
National al Apelor, pâna in prezent, când, alaturi de celelalte 11 Administratii Bazinale
de Apa din tara, isi desfasoara activitatea in cadrul Administratiei Nationale”Apele
Romane”.
Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea isi desfasoara activitatea pe
teritoriile a sase judete(Arges, Dambovita, Olt, Giurgiu, Teleorman, Ilfov) si Municipiul
Bucuresti, prin tot atatea Sisteme de Gospodarire a Apelor, acoperind Bazinele
hidrografice ale raurilor Arges, Vedea, Calmatui si fluviul Dunarea.
Coordonarea celor sase Sisteme de gospodarire a apelor se face de la
Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, din Pitesti.
Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, gestioneaza un patrimoniu bogat in
lucrari hidrotehnice specifice activitatii de gospodarire a apelor, pe o suprafata de 21479
kmp., asigurand necesarul de apa pentru o populatie de 4 milioane de locuitori(inclusiv
din bazinul hidrografic Dunare).
Activitatea Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea urmareste indeplinirea
urmatoarelor obiective vitale pentru satisfacerea cerintelor impuse de comunitatile
locale, structurate astfel:
• exploatarea si intretinerea lucrarilor hidrotehnice si a cursurilor de apa ;
• gestiunea si protectia calitatii apelor;
• integrare directive Uniunea Europeana privind factorul “apa”;
• hidrologie si hidrogeologie;
• secretariatul tehnic al Comitetului de Bazin Arges-Vedea;
• investitii-dezvoltare.
Avand o retea hidrografica vasta si desfasurandu-se intr-un spatiu hidrografic
care cuprinde toate formele de relief, Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea
benefeciaza de cea mai buna amenajare hidroenergetica dintre toate Administratiile
Bazinale de Apa din tara, principalele amenajari cu volume semnificative aflandu-se pe
raurile Arges: Vidraru (450,6 mil.mc.), Valcele(43,5 mil.mc.), Budeasa(51,1 mil.mc.),
Golesti (66,3 mil.mc.), Mihailesti (99,0 mil.mc.), Dambovita: Pecineagu (69,0 mil.mc.),
Vacaresti (22,05 mil.mc.), Lacul Morii (19,41 mil.mc.) si Targului: Rausor (66,8 mil.mc.).
• Date ale studiului geotehnic - clima si fenomene naturale specifice zonei:
CLIMA
Datorita pozitiei geografice, localitatea Pitesti - jud. Arges, amplasata intre dealuri inalte,
pe terasele raului Arges, este protejata de influenta vanturilor puternice din Vest si Est, si se
bucura de o clima temperat continentala, cu ierni moderate. Temperaturile extreme sunt de -
19.4 oC si respectiv 39.8 oC, inregistrate in anul 2000. Cantitatea medie de precipitatii este in
jurul a 700 litrii/mp, anual.
Temperatura medie a aerului este de 9-10 oC si variaza intre 2.4oC - media lunii ianuarie
o
si 20.7 C - media lunii iulie.

4
Viteza anuala a vantului este de 2.6m/s, teritoriul fiind strabatut de crivat dinspre N, NE
si E - pe timp de iarna, vantul "austru" dinspre V, "baltaretul" dinspre S-SE, si "munteanul" - in
perioada de vara, din directia Carpatilor Meridionali.
Umiditatea medie atmosferica a localitatii este de 68%.
GEOLOGIA
Judetul Arges este amplasat pe forme de relief cu inaltime medie in proportie de peste
50%, facand parte din Dealurile Subcarpatilor Getici si Podisul Getic. Restul suprafetei judetului,
se imparte aproape in mod egal intre zone de campie si zone de munte.
De asemenea, judetul beneficiaza de o bogata retea hidrografica, cuprinzand bazinele
Valsan, Raul Doamne, Raul Targului, Bratia Argeselul, Oltul, Topolog si Vedea. Cea mai
importanta acumulare de apa este Lacul Vidraru, cu un volum de aproximativ 470 milioane mc
apa.
Principala artera hidrografica este raul Arges, care se intinde pe o lungime de 350km,
din care, o lungime de aproximativ 10km margineste latura estica a orasului Pitesti.
Relieful se incadreaza in categoria depozitelor sedimentare, cuprinzand pietrisuri de
Pitesti, nisipuri, argile si depozite loessoide, relief influentat de evolutia cuaternara (pleistocen,
holocen).

Sediul A.B.A. Argeș-Vedea, este situat în Str. Calea Câmpulung, nr. 6-8, mun. Pitești,
jud. ARGEȘ, cod 110146, pe un teren aflat în proprietatea A.B.A. ARGEȘ-Vedea, în
suprafată totală de 8676 mp. Suprafața construită este de 1106 mp. Certificatul de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenului are seria M14 nr. 0036, din data de
29.04.2002.
Sediul A.B.A. ARGEȘ-Vedea Pitești este un complex ce are în compunere 4 corpuri:
- C1 - corp cladire veche sediu, an constructie 1965, pe latura de vest
- C2 - corp casa scarii, an constructie 1975, pe latura de vest
- C3 - corp cladire noua sediu, an constructie 1975, pe latura de nord
- C4 - corp cladire centrala termica si ateliere, an de constructie 1975, pe latura de est.
Perioada de folosinta a clădirii, de la prima intervenție, este mai mare de 15 ani.
Vecinatățile amplasamentului sunt următoarele:
- la Nord - proprietate privată - D. Oprea
- la Sud - Direcția Sanitar Veterinară
- la Vest - strada Calea Câmpulung
- la Est - proprietate privată
Parcela are forma neregulată.
Accesul auto si pietonal se realizează din str. Calea Câmpulung pe latura de vest a
amplasamentului.
Modul de asigurare al utilităților se realizează prin branșament la rețelele publice
existente în zona.

5
I.03 Caracteristicile constructiei propuse
INCADRAREA CONSTRUCTIILOR
Dupa harta de zonare seismica a teritoriului conform SR 11100/1-93, Municipiul Pitesti,
se incadreaza in zona 7.1.
Din punct de vedere climatic, amplasamentul se gaseste in:
- Qref=0,5 kPa conform cod de proiectare NP082-04, presiunea de referinta a vantului
mediata pe 10 min si avand 50 de ani intervalul mediu de recurenta.
- Sok= 1,5 kN/mp conform codului de proiectare CR1-1-3-2005, zonarea valorii
caracteristice a incarcarilor din zapada pe sol avand IMR=50 de ani.
- Sk = 1,0kN/mp
Adancimea de inghet a terenului este, conform STAS 6054-77, de 120cm.
Conform H.G. nr. 766/1997 si conform STAS 10100/0-1975, cladirea de la adresa
mentionata anterior, se incadreaza in categoria “C” de importanta (importanta normala) si,
respectiv, in clasa “III”. Conform Codului P100-1/2013, constructia se incadreaza in clasa III de
importanta (“constructii la care se impune limitarea avariilor”), cu coeficientul de importanta
fiind γI = 1.0.
In conformitate cu normativul P100-1/2006, constructiile se afla in zona seismica avand
ag = 0.20g, cu perioada de colt Tc = 0.7 sec

Conditii de urbanism:
Încadrarea în zona seismică
Evaluarea din punct de vedere seismic a unei clădiri existente se face conform NP 100-
3/2008 Cod de evaluare seismică a clădirilor existente. Conform tabelului 8.3. din NP
100-3/2008, constructia dupa reabilitare se impune sa se încadreze în clasa de ric
seismic III în care R3=60%-90%.
Adancimea de înghet
În conformitate cu prevederile STAS 6054/1997 adancimea de înghet în zona studiata
este de 1.20 m.
Categoria de importanta
Conform Codului de Proiectare "Bazele proiectarii structurilor în construcii - CR 0-2005",
constructia se încadreaza astfel în clase, categorii de importanta si zona seismica.
Grupa de construcție este A 3.
Categoria de importantă este A - conform HG 766/1997.
Clasa de importanță II - conform CR 0-2005

- Funcțiune - Administrativa
- Suprafata totală construită: 1106 m2
- Suprafata totală desfasurată: 2478 m2
- Suprafaţa totala teren: 8676 m2

- POT existent = nu se modifică


- CUT existent = nu se modifică

6
II. DESCRIERE FUNCTIONALA
Beneficiarul investiției dorește construirea unei scari metalice de evacuare,
exterioara, alipita corpului C3 - ax 13, respectiv corp de cladire cu functiune de sediu
administrativ, cu regim de inaltime D+P+2E pentru a facilita desfasurarea evacuarilor
din cladire.
Caracteristici corp C3:
 C3 - Cladire noua - sediu administrativ
- Suprafata construită = 537 mp
- Regim de înălțime D+P+2E

III. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI


Datorita conformatiei cladirii, holurile de acces si evacuare depasesc lungimea
maxima admisa raportata la numarul de persoane ce se pot afla in acelasi timp in
cladire, si respectiv timpul de evacuare.
Din acest motiv, beneficiarul doreste amplasarea unei scari metalice,
neacoperite, de evacuare, astfel incat cladirea sa fie conforma cu normativele in vigoare
privind caile de evacuare.

Solutia tehnica
Scara de evacuare urmeaza a se ancora de cladirea existenta, conform
proiectului de specialitate ce urmeaza a se realiza, pe fundatii izolate de tip "pahar", si
in conformitate cu expertiza tehnica intocmita, fara afectarea structurii de rezistenta a
cladirii existente.
Materialele folosite vor fi cele agrementate de I.S.U, pentru astfel de cai de
evacuare, de asemenea si dimensiunile scarii.
Pentru accesul din si in cladire, se vor demonta parapetii din zidarie de BCA ai
ferestrelor existente in axul 13, pentru obtinerea usilor de acces si evacuare.
Dimensiunile aproximative a scarii de acces sunt de 2.55m x 7.65m, cu podeste
de 1.20 si respectiv 1.35m, si pasarela de 2.52m, conform proiectului de arhitectura.
Suprafata ocupata de scara metalica de acces, va fi de 17.60mp, si va fi
accesibila etajelor 1 si 2 ale cladirii mentionate.

7
IV. ÎNDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE
IV.01 – Cerinta „A” REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE
Proiectul va fi verificat de catre un verificator atestat MLPAT pentru cerinta
obligatorie “rezistenta si stabilitate”- exigenta “A”.

IV.02 – Cerinta „B” SIGURANTA ÎN EXPLOATARE


Siguranta în exploatare se refera la siguranta circulatiilor, siguranta la intruziune si
siguranta în folosirea instalatiilor si echipamentelor aferente.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI


EXTERIOARA
Pentru materialele de finisaj se vor alege numai materialele durabile, elastice si
usor de intretinut. Pardoselile circulatiilor orizontale si a celor verticale vor fi finisate cu
materiale ce trebuie sa impiedice alunecarea, adica antiderapante, iar peretii nu vor
prezenta proeminente si asperitati. Montantii balustradelor scarii metalice de evacuare
vor fi verticali , pentru o mai mare siguranta.

SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI SI RAMPE


Constructia existenta are un regim de inaltime de D+P+2E. Pardoselile circulatiilor
verticale vor fi finisate cu materiale ce trebuie sa impiedice alunecarea, adica
antiderapante. De asemenea, vor prezenta grilaje rigide care sa protejeze contra caderii
de la inaltime sau care sa impiedice fortarea si accesul persoanelor din afara.

SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT


În ceea ce priveste iluminatul natural, scara de evacuare propusa, nu este inchisa,
si drept urmare, beneficiaza de iluminat natural pe intreaga durata a zilei. Pentru
iluminatul artificial, s-au prevazut corpuri de iluminat de siguranta, in dreptul cailor de
acces.
IV.03 – Cerînţa „C” SIGURANTA LA ÎNCENDIU
Siguranta la foc va fi satisfacuta prin respectarea criteriilor de performante generale
existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranta la foc a constructiilor – P 118
– 99” aprobat MLPAT cu Ordin nr. 27/N din 7 aprilie 1999).
Elementele metalice ale scarii de acces, vor fi protejate cu vopsea specifica pentru
protectie la foc.

IV.04 – Cerinta „D” IGIENA, SANATATEA OAMENILOR SI MEDIULUI


PROTECTIA MEDIULUI
Prin propunerea de executare scara metalica de evacuare, nu va fi afectat mediul,
pe perioada de exploatare.
PROTECTIA SOLULUI:
Prin activitatea sa, obiectivul propus nu elimina noxe si substante nocive în
atmosfera sau în sol.

PROTECTIA PANZEI DE APA FREATICA:


Prin activitatea sa, obiectivul propus nu afecteaza panza de apa freatica. Nu exista
legaturi cu cursuri de apa de suprafata.

8
PROTECTIA CALITATII AERULUI EXTERIOR:
Lipsa oricarei activitati de productie sau comerciale face ca aerul sa nu fie afectat.
Nu exista surse de poluanti pentru aerul atmosferic.

PROTECTIA FLOREI, FAUNEI SI RELIEFULUI:


Nu este cazul. Constructia nu afecteaza flora sau fauna din zona.

PROTECTIA IMPOTRIVA UMBRIRI SAU REFLEXIEI SUPARATOARE A LUMINII


CATRE VECINITATI:
Constructia nu va avea pereti de inchidere exteriori, sau placari ale structurii
metalice, astfel incat nu va afecta constructiile invecinate din punct de vedere al umbririi
sau reflexiei.

PROTECTIA ACUSTICA:
Nu este cazul, activitatile propuse nu depasesc valorile maxime admise în ceea ce
priveste zgomotul.

V. MASURI DE PROTECTIE CIVILA


În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privînd masurile de protectie civila si
HGR nr. 560/2005, modificata si completata de HGR 37/2006 privînd stabilirea
categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adapostului de protectie
construcatia nu necesita adapost de protectie civila.

VI. AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI


Amplasamentul pe care este realizata constructia este amenajat, conform si
complementar cu functiunea de cladire administrativa, integrat în caracterul general al
zonei.
Dupa executarea lucrarilor propuse prin prezenta documentatie, spatiul exterior se
va reface conform cu cel existent, iar elementele de amenajare exterioara afectate de
lucrari, vor fi aduse in starea initiala.
VII. ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative:
- Legea 90/1996 privînd protectia muncii;
- Norme generale de protectia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privînd protectia si igiena muncii în constructii;
- Ordin MMPS 235/1995 privînd normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
- Ordin MMPS 255/1995 – normativ cadru privînd acordarea echipamentului de
protectie îndividuala;
- Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 – Normativ C300-1994;
- Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarii.

Nu sunt necesare masuri suplimentare de organizare de santier, altele


decat cele necesare pentru executarea obiectivului "REABILITARE SEDIU A.B.A.
ARGEȘ-VEDEA PITEȘTI"

9
CONCLUZII
Conform cu destinatia si zona în care se afla amplasamentul, se apreciaza ca
investitia propusa prin prezenta documentatie nu va afecta nici pe durata executiei nici
pe cea a folosintei factorii de mediu, flora, fauna sau comunitatile învecinate. Lucrarile
au si o mica extindere în timp, putand fi executate în maxim 12 luni.
Nu sunt necesare masuri sau dotari de supraveghere a factorilor de mediu. Se
recomanda doar atentie asupra bunei gospodariri a apei uzate si a reziduurilor solide
produse prin asigurarea contractelor cu regiile sau unitatile de specialitate autorizate.
Lucrarile se vor realiza cu un constructor de specialitate, autorizat pe baza unei
documentatii de executie realizata în conformitate cu exigentele si reglementarile
legislatiei în vigoare. Pe parcursul lucrarilor se vor respecta normele de protectie a
muncii si de prevenire si paza contra încendiilor.
În utilizare se vor respecta normele de prevenire si paza contra încendiilor prin
respectarea detaliilor de executie si a prescriptiilor de utilizare stipulate pentru
instalatiile si agregatele functionand pe baza de gaze si energie electrica.
Nu se permit interventii si modificari ale prevederilor prezentei documentatii fara
avizul proiectantului si a forurilor de drept.

INTOCMIT,
ARH. Constantîn Gabriela Florentina

10