Sunteți pe pagina 1din 17

Elaborare PT+CS+DE+PAC la pachet cu executia de lucrari la obiectivul de investitii

Reabilitarea amenajarii de irigatii Olt Calmatui

Cod CPV:
45112500-0 Lucrari de terasament (Rev.2)
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
79930000-2 Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
31214500-4 Tablouri electrice (Rev.2)
45252124-3 Lucrari de dragare si de pompare (Rev.2)

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare

Oferta tehnica

Ofertantul a studiat cu atentie tema de proiectare si caietul de sarcini si a pregatit prezenta


oferta tehnica in concordanta cu indicatiile si specificatiile cuprinse in acestea.
Toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini, tema de proiectare si normele in vigoare vor
fi indeplinite cu strictete.

Generalitati
In cadrul acestor documentatii se va rezolva modalitatea optima de reabilitare a
amenajarii de irigatii Olt Calmatui, judetul Teleorman potrivit prevederilor din Tema de
proiectare aprobata.
Descrierea proiectului de investiii vizat
Amplasament
Amenajarea hidroameliorativa Olt-Calmatui (cod ANIF-342) cu suprafata irigata de
46599 ha este amplasata in partea de sud-vest a judetului Teleorman si se invecineaza:
-

la Sud cu Amenajarea Lita-Olt;


la Nord cu Amenajarea Frunzaru;
la Est cu Amenajarea Viisoara;
la Vest cu Amenajarea Beciu-Lita.
Sursa de apa a sistemului de irigatii o reperezinta fluviul Dunarea printr-un brat al

acesteia, mai precis accesul apei se face prin partea din aval a bratului, deoarece partea din
amonte este obturata si nu permite accesul apei in priza.
Apa din sursa este preluata din statia de pompare de baza SPA Dunarea, amplasata la km
fluvial 592+580.
De la SPA Dunarea apa este pompata in canalul de aductiune CA I, care transporta apa pe
zona luncii, pana la baza primei terase, la prima statie de repompare a amenajarii SRP 1
Ciuperceni.
Apa de la SRP 1 Ciuperceni este pompata in canalul CA II pana la a doua repompare SRP
2+3. Statia de repompare SRP 2+3 pompeaza apa in doua directii: in canalul CA III (SRP2) si in
canalul CA IV (SRP3).
Statia de pompare SRP 2 are o suprafata deservita de 29269 ha, cu un numar de 24 statii
de punere sub presiune, iar statia de repompare SRP 3 are o suprafata deservita de 17330 ha cu
un numar de 10 statii se punere sub presiune.

Situatia existenta
Amenajarea hidroameliorativa Olt-Calmatui (cod ANIF-342) are o suprafata irigata de
46599 ha din care suprafata de 29269 ha este deservita de statia SRP 2 cu 24 statii de pompare de
punere sub presiune, iar suprafata de 17330 ha este deservita de statia SRP 3 cu 10 statii de
pompare sub presiune.
Din suparafata de 46599 ha amenajata pentru irigatii, suprafata de 22591 ha este preluata
de 7 unitati O.U.A.I.
Statiile de pompare (de baza si repompare), statiile de pompare de punere sub presiune,
canalele de aductiune si distributie sunt proprietatea ANIF-Filiala de Imbunatatiri Funciare
Teleorman, iar amenajarile interioare de la statiile de punere sub presiune sunt prealuate de
O.U.A.I.-uri.
Canalul de priza
Accesul apei din Dunare la priza SPA Dunare se face pe un brat mort al fluviului, mai
exact prin partea din aval (fosta varsare) a Dunarii, deoarece partea din amonte a bratului este
colmatat si obturat si nu permite accesul apei la nivele mai mici. Apa are acces dinspre amonte
spre aval numai la nivele foarte mari. Astfel viteza este foarte mica si depunerile mult mai mari.
In partea de aval (varsare in Dunarea navigabila) apare un prag, cu H=2.62m, care
obtureaza bratul si favorizeaza colmatarea pe zona din aval pana la priza SPA Dunarea.
Conform studiului topo realizat, colmatarea in zona prizei este foarte mare si nu permite
pornirea statiei.
Canalul de aductiune CA I
Canalul CA I tranziteaza apa de la SPA Dunarea la statia SRP I Ciuperceni, are o lungime
de 3500 m si sectiunea trapezoidala impermeabilizata cu beton monolit turnat cu instalatia
RAHO.
Elementele geometrice ale canalului sunt: b=5.8 m; B=14.8 m; h apa=2.3 m; m=1.5; i
%=0.023, iar suprafata pereeata este de 61000 mp.
Pereul este rostuit, doar cu rosturi transversale, ceea ce favorizeaza aparitia unor fisuri
orizontale, exact unde trebuiau amplasate rosturile orizontale cate doua pe fiecare taluz.
Rosturile transversale sunt deteriorate din cauza ciclurilor de inghet-dezghet si a
vegetatiei care a crescut in sectiunea canalului.
Tot din cauza fenomenului de inghet-dezghet au aparut fisuri neuniforme pe suprafata de
beton.
Statia de pompare de alimentare SPA Dunarea a fost dimensionata pentru un debit instalat
Qst=30 mc/s si inaltimea manometrica de pompare de 16 mca.
3

Echipamentul hidromecanic de baza: 5 electropompe tip DV 5-110 (Q p=6 mc/s; Hp=16


mca) cu motoare avand N=1000 kW; n=490 rot/min; U=6 kV.
Din cauza functionarii indelungate, aproximativ 40 ani si a unor lucrari de intretinere,
agregatele de pompare si instalatiile care le deservesc sunt uzate fizic si moral si nu mai prezinta
siguranta in exploatare.
De asemenea, cele 10 statii de pompare de punere sub presiune au utilajele uzate fizic si
moral, deteriorate sau lipsesc din amplasament.
Instalatiile hidromecanice de pe circuitul aspiratie-refulare sunt uzate, corodate sau
lipsesc din amplasament.
Instalatiile electrice sunt vechi, prezinta un grad avansat de uzura si nu mai asigura
functionarea in siguranta a utilajelor.
Constructiile statiilor si cladirilor instalatiilor electrice, bazinele de aspiratie sunt
degradate, necesitand lucrari de reabilitare si refacere tencuieli, zugraveli, tamplarie metalica,
peree etc.
Solutiii tehnologice, descrierea lucrarilor proiectate
Accesul apei din Dunare la priza SPA Dunarea se face pe un brat mort al fluviului, mai
exact prin partea din aval, deoarece partea din amonte este obturata si nu permite accesul apei in
priza.
Acest tronson constituie priza SPA Dunarea care este colmatata si necesita lucrari de
dragare.
Pentru aducerea sistemului de irigatii la parametrii proiectati si functionarea cu
randamente ridicate si consum de energie scazut sunt necesare lucrari de reabilitare care vor
consta in:
Priza SPA Dunarea
-

lucrari de dragare a canalului de priza (brat mort) pe o lungime de cca 2000 m;


Canal CA I
Pe canalul CA I se vor reabilita rosturile transversale, se curata rosturile de vegetatie si se

reface rostul cu mastic bituminos.


Pe fisurile orizontale se realizeaza rosturi noi, se taie fisura si se umple cu mastic
bituminos.
Refacerea rosturilor se realizeaza pe toata lungimea canalului.
Refacerea impermeabilizarii consta din:
-

refacerea pereului deteriorat;

astuparea fisurilor neuniforme cu solutie de impermeabilizare;


4

se defriseaza 100 buc arbusti

refacerea sectiunii canalului.


SPA Dunarea
Statia SPA Dunarea a fost pusa in functiune in anul 1974 si este amplasata in incinta

indiguita Lita Olt-Flamanda-Seaca, in dreptul km 592+580 pe Dunare, in spatele digului de


aparare impotriva inundatiilor.
Statia alimenteaza cu apa din Dunare o suprafata de 46.599 ha din terasa Olt Calmatui
si a fost dimensionata pentru un debit Qst. = 30 m 3/s si o inaltime manometrica de pompare H man
= 16 mca
Pentru satisfacerea acestor parametri statia a fost echipata cu 5 buc. electropompe tip DV
5-110 (2 buc. cu Lp = 11,30 m si 3 buc. cu Lp = 12,70 m) cu motoare tip TISV 1500/720, N =
1000 kw; n = 490 rot/min; U = 6 kV; Qp = 6 m3/s; Hp = 16 mca
Aductiunea apei in compartimentele infrastructurii statiei se face prin 5 conducte sifon,
metalice, cu Dn 2000 mm, care inainte de intrarea in static se ramifica ift cate doua conducte Dn
1000 mm prevazute cu vane fluture Dn 1000 mm actionate manual.
Pompele sunt montate in infrastructure statiei in 5 compartimente independente,
suspendate pe grinzile planseului de cotS 0,00 iar electromotoarele de antrenare sunt montate
pe acelasi planseu.
Conductele sifon functioneaza amorsate iar instalatia de amorsare este amplasata la cota
+ 0,00 a statiei.
Apa aspirata din cuvele statiei este refulata individual in bazinul de refulare, prin
conducte metalice Dn 1200 mm. Pe refularile pompelor sunt montati compensatori de montaj Dn
1200 mm iar la intrarea in bazin conductele sunt prevazute cu difuzoare cu sectiune
dreptunghiulara.
Conduclele de refulare au monlate pe ,,cocoasa" cate doua supape de aerisire dezaerisire.
Manevrarea utilajelor se face cu podul rulant manual de 12,5 tf cu deschiderea L = 9,0 m,
montat pe doua cai de rulare in suprastructura statiei de pompare.
In camera vanelor fluture Dn 1000 mm este prevazuta o grinda de rulare I 26 pe care
ruteaza caruciorul palanului cu planetar de 2 tf.
Statiile de pompare de punere sub presiune
SPP - urile care fac obiectul prezentei oferte sunt:
SPP 1; SPP 2; SPP 5; SPP 12, SPP 13; SPP 14; SPP 27; SPP 28; SPP 32 si SPP 33.

Cele 10 statii de punere sub presiune au fost puse in functiune in anul 1974, sunt de tip
constructiv cuva umeda, fara suprastructura si anexa electrica separata.
Echipamentul hidromecanic de baza: pompe cu ax vertical de fabricatie englezeasca,
amplasate pe planseul de cota 0,00 al cuvelor, cu aspiratie din cuvele statiilor si refulare
individuala in colectorul comun, care se racordeaza la reteaua de irigatii sub presiune.
1. SPP 1 Qst. = 700 1/s; Hmam = 63 mca
Echipament: 3 x GH 20; Qp = 200 1/s; Hp = 63 mca; N = 180 kW; n = 1500 rot/min; U = 0,4
kV; 1 x 15 M 185; Qp = 100 1/s; Hp = 63 mca; N = 90 kW; n = 1500 rot/min.; U = 0,4 kV
2. SPP 2 Qst. = 700 1/s; Hman = 63 mca
Echipament: 3 x GH 20; Qp = 200 1/s; Hp = 63 mca.; N = 180 kW; n= 1500 rot/min.
U = 0,4 kV; 1 x 15 M 1*5; Qp = 100 1/s; Hp = 63 mca; N = 90 kW; n = 1500 rot/min.
U = 0,4kV
3. SPP 5 Qst. = 900 1/s; Hman = 63 mca
Echipament: 4 x GH 20; Qp = 200 1/s; Hp = 63 mca; N = 180 kW; n = 1500 rot/min.
U = 0,4 kV; 1 x 15 M 185; Qp = 1001/s; Hp = 63 mca.; N = 90 kW; n = 1500 rot/min.
U = 0,4 kV
4. SPP 12 Qst. = 1000 1/s; Hman = 63 mca
Echipament: 5 x GH 20; Qp = 200 1/s; Hp = 63 mca.; N = 180kW; n= 1500 rot/min.
U = 0,4 kV
5. SPP 13 Qst. = 1000 1/s; Hman = 63 mca .
Echipament: 5 x GH 20; Qp = 2001/s; Hp = 63 mca.; N = 180 kW; n= 1500 rot/min.
U = 0,4 kV
6. SPP 14 Qst. = 1100 1/s; Hman = 63 mca.
Echipament: 5 x GH 20; Qp = 200 1/s; Hp = 63 mca.; N = 180 kW; n = 1500 rot/min.
U = 0,4 kV; 1 x 15 M 185; Qp = 100 1/s; Hp = 63 mca.; N = 90 kW; n = 1500 rot/min.
U = 0,4 kV
7. SPP 27 Qst. = 1000 1/s; Hman = 63 mca.
Echipament: 5 x GH 20; Qp = 200 1/s; Hp = 63 mca.; N = 180 kW; n = 1500 rot/mm.
U = 0,4 kV
8. SPP 28 Qst. = 1100 1/s; Hman = 63 mca.
Echipament: . 5 x GH 20; Qp = 200 1/s; Hp = 63 mca.; N = 180 kW; n= 1500 rot/min.
U = 0,4 kV; 1 x 15 M 185; Qp = 100 1/s; Hp = 63 mca.; N = 90 kW; n = 1500 rot/min.
U = 0,4 kV
9. SPP 32 Qst. = 1000 1/s; Hman = 63 mca.
Echipament: 5 x GH 20; Qp = 2001/s; Hp = 63 mca.; N = 180 kW; n= 1500 rot/min.
U = 0,4 kV
10. SPP 33 Qst. = 900 1/s; Hman = 63 mca.
Echipament: 4 x GH 20; Qp = 200 1/s; Hp = 63 mca.; N = 180 kW; n = 1500 rot/min.
U = 0,4 kV; 1 x 15 M 185; Qp = 100 1/s; Hp = 63 mca.; N = 90 kW; n = 1500 rot/min.
U = 0,4 kV.
Pe linia tehnologica de refulare a pompelor verticale sunt prevazute vane si clapeti.
Pentru evitarea suprapresiunilor in retea fiecare statie are prevazut un racord de golire cu
clapet.
Golirea retelei se face in bazinul de aspiratie al statiei.

Statiile de pompare se afla intr-o stare foarte avansata de degradare, marea majoritate a
echipamentelor fiind sustrasa.
LUCRARI PROPUSE
Priza, SPA Dunarea si canalul de aductiune CA I
-

lucrari de dragare a canalului de prize rezultand un volum de terasamente de 53.000 m3;

lucrari de recalibrare la canalul CA I cu lungimea de 2.000 m si sectiunea trapezoidala


rezultand un volum de terasamente de 2.030 m3 ,

lucrari de refacere la pereul degradat pe 2.170 m2 si rostuire pe 32.560 m;

indepartarea vegetatiei arbustive crescuta in sectiunea canalului CA I - 100 buc. arbusti.


SPA Dunarea

Reabilitarea (reparatie capitala) a 3 buc. electropompe existente cu ax vertical

cu

caracteristicile tehnice Q=6000l/s; N=1000kW; H=9-11,5mcolH 2O; n = 490rot/min; 6kv in


urma careia utilajele sa realizeze parametrii de functionare proiectati cu randamente
apropiate de cele initiale.
REABILITAREA UTILAJELOR DE BAZA
Operatiunile de reabilitare a unei electropompe DV 5-110 echipata cu motor 1000 kW, n=
495 rot/min constau in:
-

reabilitare pompa;

reabilitare stator asincron;

reabilitare rotor asincron;

lucrari mecanice motor asincron;

probe electromagnetice de mers in gol.


INSTALATII AUXILIARE
INSTALATIA DE VANE

inlocuirea celor 2 vane Dn 2000 mm, blocate cu 4 vane fluture noi Dn 1000 mm cu actionare
electrica pentru pompele nr. 4 si 5;

revizia celor 6 vane fluture Dn 1000 mm, existente si prevederea de mecanisme de aetionare
electrica.
INSTALATIA DE AMORSARE
Aductiunea apei la statie se face sifonat prin 5 conducte metalice Dn 2000 mm cu

lungimea de ~200m.

Amorsarea sifoanelor se face individual cu o instalatie de amorsare ce functioneaza


automat functie de nivelul apei in recipientul de vid.
Instalatia este compusa din:
- 1+1 electropompe de vid tip MIL 100/630 - 160 echipate eu motor 30 kW, n = 1000
rot/min; Qp - 630 m3/h; H = 160 mmHg;
- 1 electropompa MIL 40/40 - 160 echipata cu motor 3 kW, n = 1500 rot/min; Qp = 40
m3/h; H = 160 mmHg;
- 1 recipient hidrofor V = 8001 pe care sunt monlate SCE-urile ce comanda pornirea si
oprirea pompelor MIL;
- 1 rezervor pentru inelul de lichid V 500 l cu dimensiunile .
INSTALATIA DE UNGERE
Pentru a asigura necesarul cu apa de ungere curata la lagarele pompelor a fost necesara
desnisiparea a doua puturi existente in incinta statiei.
Instalatia consta din:
- 1+1 electropompe submersibile HEBE echipate cu motor 7,5 kW, n = 3000 rot/min, Qp
= 4 1/s.; Hp = 40 m.c.l.;
- 1 hidrofor cu manta V = 3000 1.
Ungerea agregatelor se face independent dintr-o conducta magistrala ce distribuie apa la
lagarele pompelor.
Pe fiecare conducta sunt prevazuti: robineti, presostate si releu de sens ce blocheaza
pornirea pompei la lipsa apei.
Pornirea si oprirea pompei la ungere se face automat fiinctie de presiunea din hidrofor.
INSTALATIA DE EPUISMENT
Pentru interventii in cuva statiei s-a prevazut o electropompa submersibila de epuisment
mobila, tip EPET echipata cu motor de 3,7 kW, n = 3000 rot/min, Qp = 42 m3/h, H = 15 m.c.a.
INSTALATIA DE RIDICAT SI TRANSPORT
In incinta statiei este montat un pod rulant de 12,5 tf ce ruleaza pe o cale de rulare de 50 x
50 m.
Translatia podului pe orizontala se face manual, iar pe verticala electric.
La intrarea in statie este prevazut spatiul pentru accesul mijloacelor de transport al
utilajelor, de unde sunt preluate de podul rulant.
Transportul utilajelor atat pe verticala cat si pe orizontala se face separat pompa de motor.

INSTALATIA DE VENTILATIE
Evacuarea aerului cald degajat de functionarea motoarelor, in perioadele cu temperatura
ambianta ridicata, se face cu 4 ventilatoare VAT 400 echipate cu motor de 2,2 kW, Q = 800 nrVh
ce aspira aerul din cladire.
INSTALATIA DE INCALZIRE
Pentru a mentine o temperatura optima de lucru pe timp rece s-au prevazut 3 aeroterme
electrice de 18kW.
Incalzirea personalului in cazul unor interventii se face individual prin radiatoare
electrice de l,8kW.
INSTALATIA SANITARA
- 1 recipient hidrofor V = 800 1 pe care sunt montate SCE-urile ce comanda pornirea si
oprirea pompelor MIL;
- 1 rezervor penttu inelul de lichid V ~ 500 l.
INSTALATIA DE UNGERE
Pentru a asigura necesarul cu apa de ungere curata la lagarele pompeior a fost necesara
denisiparea a doua puturi existence in incinta statiei.
Instalatia consta din:
- l+l electropompe submersibile HEBE echipate cu motor 1.5 kW, n = 3000 rot/mm, Qp =
4 l/s,; Hp = 40 mcl.;
- 1 hidrofor cu manta V = 3000 l.
Ungerea agregatelor sc face independent dintr-o conducts magistrala ce distribuic apa la
lagarele pompelor.
Pe fiecare conducta sunt prevazuti: robineti, presostate si releu de sens ce blocheaza
pornirea pompei la lipsa apei.
Pornirea si oprirea pompei la ungere se face automat functie de presiunea din hidrofor.
INSTALATIA DE EPUISMENT
Pentru interventii in cuva statiei s-a prevazut o electropompa submersibila de epuisment
mobila, tip EPET echipata cu motor de 3,7 kW, n = 3000 rot/min, Qp = 1 1 m3/h, H = 1 5 m.c.a
INSTALATIA DE RIDICAT SI TRANSPORT
In incinta statiei este montat un pod rulant de 12.5 t ce ruleaza pe o cale de rulare de
50x50m.
Translatia podului pe orizontala se face manual, iar pe verticala electric.

La intrarea in static este prevazut spatiul pentru accesul mijloacelor de transport al


utilajelor, de unde sunt preluate de podul rulant.
Transport utilajelor atat pe verticala cat si pe orizontala se face separat pompa de motor.
INSTALATIA DE VENTILATIE
Evacuarea aerului cald degajat de functionarea motoarelor, in perioadele cu temperatura
ambianta ridicata, se face cu 4 ventilatoare VAT 400 echipate cu motor de 2,2 kW, Q = 800 m3/h
ce aspira aerul din cladire.
INSTALATIA DE INCALZIRE
Pentru a mentine o temperatura optima de lucru pe timp rece s-au prevazut 3 aeroterme
electrice de 18kW.
Incalzirea personalului in cazul unor interventii se face individual prin radiatoare
electrice de l,8kW.
INSTALATIA SANITARA
In incinta statiei este prevazuta o chiuveta pentru spalarea personalului. Apa nefiind
verificata din punct de vedere biologic nu se recomanda folosirea acesteia.
In curtea statiei este prevazut un closet cu o fosa vidanjabila.
CONDUCTELE DE ASPIRATIE SIFON
Apa este adusa in statie prin 5 conducte independente sifon Dn 2000/9,5 mm prevazute
amonte de dig cu un camin de vane unde sunt montate obturatoare pentru izolarea acestora in caz
de avarie.
Fiecare sifon deserveste un compartiment al statiei.
Inainte de debusare in cuva statiei, fiecare conducta sifon se ramifica in 2 conducte Dn
1000 mm prevazute cu vane fluture disc actionate electric.
Aceste vane (10 BUC.) sunt montate intr-un camin buzunar al statiei.
Manevrarea acestora se face cu instalatia de ridicat (carucior si palan manual cu planetar
de 2 tf) ce ruleaza pe un profil I 26.
Debusarea in cuva statiei se face cu o piesa de refulare evazata Dn 1000 / 1600 mm si
fixata in pardoseala prin profile 114.
CONDUCTELE DE REFULARE
Refularea pompelor se face independent, sifonat in bazinul de refulare situat in
apropierea statiei.
Conductele de refulare Dn 1200 mm debuseaza in bazinul de refulare prin piese speciale
cu sectiunea rectangulara evazate 2000 x 1600 - ranforsate cu cornier 50 x 50 x 5.

10

Piesele de refulare sunt montate inecat in bazinul de refulare, permitand functionarea lor
ca sifon.
Pe ,,cocoasa" fiecarei conducte sunt prevazute cate 2 supape de aerisire - dezaerisire
DAD 6".
Lucrari de constructii
Lucrarile de constructii constau in:
- refacere hidroizolatie la acoperis;
- tencuieli, zugraveli, vopsitorii;
- inlocuire ferestre, geamuri, usi;
- demolari fundatii pompe auxiliare;
- turnare beton armat;
- curatire vegetatie bazin de refulare.
Instalatii electrice
Lucrari necesare
Conform expertizei tehnice se vor reabilita motoarele si agregatele vechi de pompare
pentru a se obtine parametrii superiori (debit, randament, factor de putere).
Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor la tensiunea de 6 kV s-au
prevazut celule cu intrerupator cu camera de stingere in vid, care vor inlocui celulele vechi.
Comanda motoarelor se va face dintr-o incapere separata fata de celule, printr-un tablou
de comanda. Acesta va cuprinde si instalatia de semnalizare si blocaje atit electrice cit si
tehnologice.
Legatura intre celule si motoare se va face prin cabluri cu conductoare din cupru pentru 6
kv ,cu izolatie rezistenta la foc .
Pentru compensarea factorului de putere se vor inlocui condensatorii existenti cu altii noi
avind dielectric rezistent la foc.
Consumatorii auxiliari vor fi alimentati cu energie electrica pe doua cai : (i) din trafo
servicii interne 6/0,4 kV in timpul sezonului de irigatii si (ii) din trafo auxiliar 20/0,4 kV in afara
sezonului de irigatii.
Pentru comanda si protectia acestor cosumatori se prevede un tablou de distributie format
din mai multe dulapuri,amplasat in locul vechiului tablou si care contine toate elementele de
comutatie primara si secundara necesare functionarii.
Inslalatiile de amorsare , ungere si epuisment se vor inlocui in totalitate iar vanele fluture
de pe conducta de refulare, vor fi cu actionare electrica.

11

Instalatia de iluminat interior si prize se va inlocui in totalitate, folosind corpuri de


iluminat cu lampi cu vapori de mercur ,lampi fluorescente cu deflector si prize cu contact de
protectie.
Instalatia de protectie prin legare la pamint se va inlocui in totalitate instalatia existenta
fiind supusa corodarii.
Dulapurile vor fi prevazute cu simplu sistem de bare din Cu iar legatura la consumatorii
principali si auxiliari se va face cu cabluri de cupru avind rezistenta la foc.
SPP-uri ( lObuc.)
Pentru reabilitarea celor 10 statii de punere sub presiune s-au propus urmatoarele lucrari:
- inlocuirea a jumatate plus unul din electropompele de baza cu electropompe noi de
acelasi tip care sa asigure parametrii tehnici initiali, cu fiabilitate ridicata, care sa functioneze cu
randamente ridicate si consum scazut de energie.
Electropompele noi cu ax vertical sunt dimensionate pentru urmatorii parametrii de
functionare: Qp = 200 1/s, hp = 63 m.c.a., N = 185 kW, n = 1.500 rot/min, 0,4 kV.
Montarea lor se face pe locul vechilor pompe, adaptandu-se golurile de planseu la noua
placa de baza.
Numarul de agregate ce se inlocuiesc la fiecare static este evidential In tabelul de mai jos:
Nr. crt.

Statia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SPP 1
SPP 2
SPP 5
SPP 12
SPP 13
SPP 14
SPP 27
SPP 28
SPP 32
SPP 33

Numar agregate
Existente
3+1
3+1
4+1
5
5
5+1
5
5+1
5
4+1

Noi
2
2
3
3
3
4
3
4
2
3

golurile pompelor care nu se inlocuiesc se vor acoperi cu capace metalice;

inlocuirea instalatiilor hidromecanice de pe liniile tehnologice ale pompelor (vane,


compensatori de montaj, clapeti, confectii metalice);

inlocuirea instalatiilor auxiliare (epuisment, ridicat, instalatie de masurare a debitelor);

inlocuire gratare si site pentru retinerea plutitorilor;

prevederea de aparate de masurat debitul;

inlocuirea instalatiilor electrice de forta si automatizare cu instalatii noi montate intr-o cabina
prefabricate mobila, cu protectie antiefractie;
12

lucrari de constructii constand din decolmatari bazine aspiratie, constructii la fundatii pompe,
turnare beton armat la stalpi, spargeri in plansee, tencuieli.

Durata de realizare a serviciilor de proiectare


Durata prestarii serviciului de proiectare a investitiei Elaborare PT+CS+DE+PAC la obiectivul
de investitii Reabilitarea amenajarii de irigatii Olt Calmatui va fi de 60 de zile.
Metodologia si planul de lucru folosit
1. Metodologia in elaborarea proiectului
Documentatia de proiectare ce urmeaza a fi elaborata va respecta cerintele Temei de
Proiectare si a Caietului de sarcini.
Avand in vedere importanta si diversitatea lucrarilor, procesul de proiectare va fi
organizat astfel incat sa raspunda principiilor de baza si anume :

Definirea clara a sarcinilor care va trebui sa fie rezolvate in cadrul proiectului;

Adoptarea, in procesul de proiectare, a unor solutii tehnice corespunzatoare cerintelor


unor astfel de lucrari.
Metodologia de elaborare a proiectului este bazata pe experienta generala a proiectantului

in ceea ce priveste specificul unor astfel de lucrari si include:

Proiectarea de lucrari hidrotehnice;

Proiectarea de drumuri si lucrari de arta;

Proiectarea de lucrari de structuri;

Elaborarea de studii topografice cu utilizarea de echipamente moderne si


programe software performante de prelucrare a datelor;

Elaborare de studii geotehnice;

Elaborarea de studii de impact;

Sistemul organizatoric eficient pe care il vom aplica pentru realizarea proiectului va fi


completat cu selectarea unei echipe de specialisti care s-au afirmat in decursul activitatii lor atat
ca buni tehnicieni cat si ca buni coordonatori ai unor echipe de proiectanti, pe specialitati si ca
interlocutori avizati si cooperanti in relatiile cu autoritatile locale care sunt de regula antrenate la
rezolvarea problemelor generate pe parcursul intocmirii proiectului.

13

Principalele criterii de selectie a personalului tehnic care va purta raspunderea indeplinirii


cerintelor prevazute in tema de proiectare sunt:

experienta in proiectarea unor lucrari similare cu cele pentru care se prezinta oferta;

cunoasterea normelor tehnice si a standardelor in vigoare;

cunoasterea cerintelor nationale si internationale in domeniul masurilor de protectie a


mediului inconjurator si experienta in aplicarea in cadrul proiectelor a unor astfel de
masuri;

capacitatea de a utiliza programe de proiectare si de calcul performante, pe calculator,


pentru :

lucrari de imbunatatiri funciare si hidrotehnice, lucrari privind utilajele


tehnologice cu montaj, lucrari de drumuri, lucrari de arta, structuri;

eficienta economica, analiza cost/beneficiu;

analiza structurilor din punct de vedere al rezistentei;

analiza structurilor din punct de vedere al stabilitatii;

analiza structurilor din punct de vedere al starii de deformare;

analiza comportarii structurilor la sarcini seismice.

In acest sens echipa va fi formata din ingineri specialisti din domeniile:

studii topografice;

studii geotehnice si hidrologice;

lucrari imbunatatiri funciare si hidrotehnice;

lucrari privind utilajele tehnologice cu montaj;

lucrari de drumuri;

structuri;

caiete de sarcini;

impact asupra mediului;

analize economice;

liste cantitati si evaluarea costurilor.

2. Abordarea propusa pentru implementarea contractului


Toate cerintele temei de proiectare vor fi indeplinite cu rigurozitate si respectate cu
strictete.

14

Documentatia de proiectare se va intocmi in fazele PT+CS+DE+PAC iar continutul


cadru va fi in conformitate cu Normele Metodologice privind organizarea licitatiilor aprobate cu
O.G. 60/2001 Ordonanta de urgenta privind achizitiile publice, H.G. 461/2001- Hotarare
pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001,
Ordinul 1013/874/2001 Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea structurii, continutului si modului de
utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia
publica de servicii.
Proiectantul va lua in calcul solutiile tehnice adecvate tuturor caracteristicilor zonei de
interes pentru investitia de baza.
Toate documentatiile care fac obiectul contractului vor fi prezentate pe suport scris.
3. Activitati si sarcini concrete incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului
precum si graficul de timp pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective.
Selectarea echipei
Pentru desfasurarea cu succes a serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini, am
selectionat din personalul societatii o echipa de profesionisti care au calificarile necesare si
experienta ceruta pentru rezolvarea diverselor probleme care pot aparea pe parcursul elaborarii
proiectului.
Echipa a fost selectata astfel incat sa satisfaca cerintele specifice proiectului.
Echipa de lucru va avea in componenta personal calificat cu studii superioare de
specialitate in toate tipurile de lucrari specifice: - ingineri hidrotehnicieni, geologi ingineri
drumuri, ingineri de mediu, ingineri geodezi si va avea la dispozitie o biblioteca tehnica
completa dotata cu normative tehnice, legi, standarde in vigoare cu ultimele revizuiri.
Fiecare membru al echipei a fost ales pe baza capacitatii cunoscute a acestuia, a
calificarilor pe care le detine, a experientei, si posibilitatii dovedite de a-si desfasura activitatea
la un standard inalt in cadrul unei echipe multidisciplinare care cuprinde persoane de formatii
socio-culturale diferite.
Pasii ce vor fi urmati in realizarea proiectului vor fi :

Crearea unei echipe pe Proiect cu un coordonator de proiect inalt calificat cu experienta


in domeniu si studii de specialitate .

Mobilizarea echipei in vederea inceperii activitatii de proiectare

15

Elaborarea planului calitatii pentru acest proiect conform procedurilor interne

Intocmirea proiectului

Mentinerea in permanenta a contactului cu autoritatile locale

Avizarea solutiilor si a tehnologiilor de executie se va realiza in faza initiala in Comisia


Tehnico-Economica si CQ a firmei .

Avizarea solutiilor si a tehnologiilor de executie in Comisia Tehnico-Economica - a


Autoritatii Contractante .
Echipa alcatuita din specialisti care s-au afirmat in decursul activitatii lor, atat ca buni

tehnicieni cat si ca buni coordonatori ai procesului de proiectare va asigura cooperarea cu


autoritatile care vor fi antrenate la rezolvarea problemelor pe parcursul intocmirii proiectului.
Principalele criterii de selectie a personalului tehnic care va purta raspunderea proiectarii
diverselor categorii de lucrari din cadrul proiectului sunt:

capacitatea acestora de a analiza cerinele proiectului;

capacitatea de a alege cele mai judicioase solutii tehnice specifice investitiei;

experienta in proiectarea unor lucrari de aceeasi natura si complexitate;

cunoasterea normelor tehnice si a standardelor in vigoare;

cunoasterea cerintelor internationale in domeniul masurilor de protectie a mediului


inconjurator si experienta in aplicarea in proiecte a unor astfel de masuri;

capacitatea de a utiliza programe de proiectare si de calcul performante pe calculator

Echipa de proiectare va fi mobilizata imediat datei de incepere a contractului in vederea


realizarii Proiectului tehnic,iar personalului de baza i se va face cunoscut scopul proiectului
impreuna cu responsabilitatile care revin fiecarui membru al echipei.
Sarcinile sefului de proiect, imediat dupa mobilizare vor fi:

Sa se intalneasca cu responsabilii autoritatilor locale in vederea stabilirii datelor necesare


pentru obtinerea avizelor si acordurilor acolo unde este cazul, actualizate in vederea
promavarii investitiei, conform prevederilor legale si cerintelor Caietului de Sarcini;

Sa reexamineze cerintele proiectului si conditiile locale.


Sa confirme programul de lucru pentru implementarea proiectului in colaborare cu
personalul delegat de autoritatile locale;

Sa confirme programul de mobilizare a celorlalti membri ai echipei.

16

Programul de lucru
Graficul de lucru s-a intocmit precizind perioada de desfasurare a activitatii in cadrul
Proiectului tehnic.
Se vor asigura echipamentele, mijloacele fixe si toate dotarile care sunt necesare pentru
indeplinirea contractului
In vederea executarii proiectului, echipa va fi dotata cu tot echipamentul si mobilierul
necesar:

Computere si programe software;

Instrumente de desen;

Facilitate de comunicare;

Facilitate de editare si multiplicare;

Rechizite si alte consumabile;

Echipamente pentru masuratori topo si geo;

Mijloace de transport.

17

S-ar putea să vă placă și