Sunteți pe pagina 1din 38

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

PROIECT

TEHNIC

REZISTENTA

Faza : P.T.+D.E.

Obiectiv :

EXTINDERE SUPERMARKET „PLUS” CU SPATII DE REFRIGERARE SI COACERE,MODIFICARE FINISAJ FATADE,MODIFICARE COPERTINA WINDFANG INTRARE,INLOCUIRE SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ILUMINATE SI NEILUMINATE,IMPLEMENTARE STALPI DE ILUMINAT EXTERIOR”

Beneficiar :

“S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.Soseaua de Centura Nr.13A Cladire KLC5 Et.2 Com.Chiajna, 077040,jud.Ilfov

Amplasament :

str. Rusciorului, Nr.48A,Sibiu,Jud.Sibiu

.

August 2012

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

FISA PROIECTULUI

Investitia:

EXTINDERE SUPERMARKET „PLUS” CU SPATII DE REFRIGERARE SI COACERE,MODIFICARE FINISAJ FATADE,MODIFICARE COPERTINA WINDFANG INTRARE,INLOCUIRE SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ILUMINATE SI NEILUMINATE,IMPLEMENTARE STALPI DE ILUMINAT EXTERIOR”

Amplasament:

Nr. Proiect : 7/2011

Data: iunie 2012

Beneficiar:

str. Rusciorului, Nr.48A,Sibiu,Jud.Sibiu

“S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.” Soseaua de Centura Nr.13A Cladire KLC5 Et.2 Com.Chiajna, 077040,jud.Ilfov

Faza de proiectare:

P.T.+D.E.( faza 2)

Proiect director magazin tipizat Lidl realizat de:

s.c.Square Birou de Arhitectura ,Urbanism ,Bucuresti

S.r.l.

Proiectul initial:Cladire tipizata”Spatiu Comercial Plus 2003” realizat de:

s.c. Proiect Bucuresti S.A.

Poiectant general si de specialitate arhitectura:

s.c.N2 Arhitectura S.r.l. Cluj Napoca

Proiectant de specialitate rezistenta:

s.c. Ideal Concept S.r.l. ,Cluj Napoca

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

LISTA DE SEMNATURI

Proiectant de Specialitate Rezistenta :

S.C. IDEAL CONCEPT Cluj Napoca ,jud. Cluj,

S.R.L.

Colectiv elaborare :

ing. Duhanes Sebastian ing. Florian Paul

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

BORDEROU

PIESE SCRISE

1.Pagina titlu

2.Lista de semnaturi 3.Borderou piese scrise si desenate

4.Referat

5.Memoriu rezistenta 6.Caiet de sarcini. 7.Program de control/receptii

8.Antemasuratoare

9.Extras materiale structura metalica

verificare proiect

PIESE DESENATE

Faza 2: Extindere magazin Lidl (Brutarie)

R01

-Plan si detalii fundatii

R01a

-Armare GF1, GF2.

R01b

-Armare GF3, GF4.

R03

-Vedere de ansamblu structura metalica

R04

-Pozitionare Asamblaje stalpi,grinzi,contravantuiri,atic

R05

-Pozitionare pane de acoperis.

R06

-Pozitionare rigle de perete.

R07

-Planuri si vederi generale.

R08

-Detaliu perete Ax 6

R09

-Asamblaj ST1

R10

-Asamblaj ST2

R11

-Asamblaj ST3

R12

-Asamblaj ST4

R13

-Asamblaj ST5

R14

-Asamblaj ST6

R15

-Asamblaj ST7

R15’

-Asamblaj Si1,Si2,Si3

R16

-Asamblaj GR1

R17

-Asamblaj GR2

R18

-Asamblaj GR3

R19

-Asamblaj GR4

R20

-Asamblaj GR5

R21

-Asamblaj CV1,CV2 ,CV4.

R22

-Asamblaj X1,X2,X3,X4,.

R23

-Detaliu atic 1,2 (laterale)

R24

-Detaliu atic 3 (fata)

R25

-Parti principale grinzi G1,G2,G3.

R26

-Parti principale stalpi S1,S2,S3.

R27

-Rigle de perete

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

R28

-Pane de acoperis

R29

-Profile suport pane si rigle

R30

-Profile componente atic

R31

-Detaliu suport chiller

R32

-Detalii imbinari

R33

-Detaliu montaj RSP1,RSP2

R34

-Detaliu prindere grinda cadru-grinda existenta

R35

-Debitare placute metalice

Intocmit:

ing. Duhanes Sebastian

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

MEMORIU REZISTENTA

I. DATE GENERALE

Investitie:

EXTINDERE SUPERMARKET „PLUS” CU SPATII DE

REFRIGERARE SI COACERE,MODIFICARE FINISAJ

FATADE,MODIFICARE

COPERTINA WINDFANG INTRARE,INLOCUIRE SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ILUMINATE SI NEILUMINATE,IMPLEMENTARE STALPI DE ILUMINAT EXTERIOR”

Amplasament :

 

str. Rusciorului, Nr.48A,Sibiu,Jud.Sibiu

Beneficiar :

 

S.C.LIDL ROMANIA S.C.S.

Proiectant rezistenta :

s.c. IDEAL CONCEPT Data intocmirii:

s.r.l. , Cluj Napoca, Cluj ”

August 2012

Documentatie intocmita conform legii nr. 50/1991republicata in 2004 “Autorizarea executarii lucrarilor de constructiilor si unele masuri pentru reamenajarea spatiilor existente ” ,Norme metodologice 1430/2005 de aplicare a legii 50/1991 republicate

II. DATE SPECIFICE PROIECTULUI

1.Caracteristicile principale ale aplasamantului :

Constructiiile se incadreaza conform normativelor in vigoare P 100-1/06 , STAS 1100/0-75 , HG 766/97 astfel:

- zona de amplasare seismica –F (ag= 0,16g; Tc = 0,7s )(P100-1/2006)

- categoria de importanta - C-normala- ( conf. HG 766/97)

- clasa de importanta – III (conf. P100-1/06)

- zona specifica de actiune a zapezii –A- ) so-k=1.5KN/mp conf.CR1.1.3-2005

- gradul de rezistenta la foc -II

2.Analiza geotehnica

2.1 Geologia si morfologia

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat face parte din zona de lunca a raului Cibin. Terenul cercetat se prezinta plan si stabil. Din punct de vedere geologic,zona cercetata prezinta o stratificatie neuniforma si incrucisata,formatiunile sedimentare intalnite sunt prezentate prin: nisipuri,nisipuri prafoase urmate spre adancime de aluviuni grosiere:nisip cu pietris si pietris cu

bolovanis si nisip indesat,saturate cu apa de la cota -2.60m.

2.2 Stratificatia Plecand de la studiul geotehnic realizat in zona, stratificatia terenului pe

amplasamentul studiat se prezinta astfel :

-beton si umplutura de macadam si pietris in grosime de 0.30-0.60m

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

-strat de umplutura in forajul F2 in grosime de 1.20m , iar in forajul F1,strat de nisip prafos galben,indesare medie,in geosime de 1.00m. -depozite de nisipuri mici si mijlocii in grosime de 1.2m. -complex grosier format din bolovanisuri cu pietris si nisipuri precum si nisipuri cu pietris si bolovanis,indesate, de la cota -2.60m fata de c.t.n.

2.2 Conditii de fundare :

Avand in vedere stratificatia terenului si caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor analizate, se recomanda urmatoarele conditii de fundare . Stratul bun de fundare : nisip mic-mijlociu de culoare galben,indesat umed Adancimea minima de fundare -1.80m fata de c.t.n.

P’ conv = 400 kPa (valoare de bază, fără corecŃii pentru Df=2m şi B=1m, conform anexei B la STAS 3300/2-85) pentru stratul 3 de nisip mic-mijlociu de culoare galben,indesat umed.

2.4 Apa subterana .

Apa subterană a fost interceptata in forajele geotehnice executate dar se poate ridica sub forma de panza pana in jurul cotei de -2.50-2.60m.Apa subterana prezinta caracter ascendent,putandu-si ridica nivelul hidrostatic la cota -1.80-2.00m fata de c.t.n. in perioadele bogate in precipitatii. Apa subterana prezinta o agresivitate slab carbonica conform conf. studiu geotehnic. 2.5 Adancimea de inghet .

Adâncimea minima de îngheŃ, conform STAS 6054-77 este de 0.90 cm.

3. Caracteristici structurale ale constructiei propuse Infrastructura (fundatii):

Sistemul de fundare , este alcatuit din fundatii izolate cu bloc si cuzinet de beton

C16/20 .Fundatiile izolate sunt legate la nivelul cuzinetilor in lungul axele

armat

A’,4 si 7’ prin intermediul unor grinzi de fundare cu dimensiunea de 30x55cm armate cu bare longitudinale 3 Ǿ16 PC52 jos si sus si bare transversale sub forma de etrieri de Ǿ8/15 OB37.

Elevatiile de beton C16/20 avand dimensiunile sectiunii transversale de

15x80cm,sunt armate cu bare transversale Ǿ8/15

longitudinale Ǿ6/20 sub forma de repeartitie. Barele transversale se introduc in

grinzile de fundare odata cu montajul carcasei de armatura.

sub forma de U ,si bare

Talpa fundatiei se afla la cota -2.20 fata de cota+/-0.00.prin intermediul unui beton de completare.

Placa suport pardoseala este realizata din beton C16/20 armat cu plase sudate Ǿ5x100x100.Placa reazema pe un pat de balast compactat. Clasa minima C16/20 si ciment CEM II A-S/32,5 R A ; Materialele utilizate :

- Beton

- fundatii/elevatii

C16/20

- Armatura

- otel beton

PC 52, OB 37

Suprastructura :

Suprastructura este formata din cadre metalice amplasate in axele 4,5,6,7,7’ ,avand o deschidere de 5.00m si 4 travei : 3 de 6.40m si una de 2.20m. Cadrele metalice sunt formate din cate o grinda IPE240 si un stalp HEA160 in axele 4,5,6,7, respectiv grinda IPE180 si 2 stalpi HEA140 in axul 7’.

Peste grinzile de cadru reazema pane metalice din profile UPE 140 dispuse la o distanta de 1155mm respectiv 1165 mm la partea superioara.Panele se prind

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

de grinzile de cadru prin intermediul unor suporti metalici din profil UPE80 sudate pe talpa superioara a grinzilor si a suruburilor M12 Clasa 8.8.

La nivelul peretilor s-au prevazut rigle orizontale pentru montarea panoului termoizolator,din profile UPE120 care reazeme pe suporti metalici din UPE100 sudati de talpa stalpului de cadru. Prinderea riglelor de suporti se face prin intermediul a 2 suruburi M12 Clasa 8.8.

Prinderea stalpilor de fundatie se face in varianta articulata prin intermediul unei placi de capat sudate la partea inferioara a stalpului si a 2 buloane de ancoraj M24 Clasa 4.6 DIN 6914.

Imbinarea dintre grinda de cadru si stalp se realizeaza in varianta rigida, prin intermediul unei placi de capat sudate pe capatul grinzii si a 8 suruburi M16 Clasa 8.8 DIN 6914.

Prinderea grinzii de cadru de structura existenta se realizeaza prin intermediul a 2 corniere L130x90x12 prinse cu suruburu 2M16 Clasa 8.8 de inima grinzii si cu 2 suruburi 2M16 de placa de capat a grinzii de cadru a structurii existente. De placa de capat a grinzii existente se sudeaza un reazem pentru grinda de cadru ,format din 2 placute dispuse sub forma de T.

Pentru realizarea placarii cu alucobond ,s-a prevazut un atic perimetral care se prinde in axul la partea superioara a stalpilor cu 4 suruburi M16 Clasa 8.8 ,si in axele 4 si 7’ de grinzile de cadru prin sudura.

Contravantuirile sunt realizate din 2 parti de otel rotund Ǿ16 prinse la un capat de un manson iar la celalalt capat de 2 placute gaurite care se fizeaza prin intermegiul unui bulon M16 de guseele sudate pe inima grinzilor si a stalpilor. Mansonul va fi astfel confectionat incat sa asigure un efort cel putin egal cu efortul capabil la intindere al diagonalei, considerand aria la nivelul filetului.

Materiale utilizate :

Profile laminate

Otel S235JRG2

Tabla groasa

Otel S235JRG2

Suruburi

Clasa 8.8 DIN6914

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

La dimensionarea si alcatuirea structurii constructive au fost respectate prevederile urmatoarei legislatii tehnice:

Normativ P100/2006

-Cod de proiectare seismica

NP112-2004

-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

NE012/1-2007

- Cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton

Indicativ CR1-1-3/2005

armat si beton precomprimat -Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

Indicativ NP082/04

-Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

STAS 3300/1-85

-Calculul terenului de fundare

SRN 1993-1-1

-Proiectarea structurilor

C56/1985

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii

C150-99

-Normativ privind imbinarea elementelor sudate

Respectarea normelor de protectie a muncii. La executarea lucrarilor de constructii pe santier se vor respecta prevederile din :

- “Norme generale de protectie a muncii” elaborate de Institutul de Cercetari Stiintifice pentru Protectia Muncii, in colaborare cu specialistii din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si cu Institutul de Igiena , Sanatate Publica, Sevicii;

- Legea protectiei muncii nr. 90/1996.

Respectarea masurilor PSI Atat pentru prevenirea cat si pentru stingerea incendiilor care se pot produce pe santier, se vor respecta prevederile din “Norme Generale de P.S.I.”, care stabilesc principiile, regulile si masurile generale pentru PSI, in scopul asigurarii exigentei esentiale privind “siguranta la foc” .

Intocmit :

ing. Duhanes Sebastian

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

Vizat :

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII SIBIU

PROGRAM PENTRU URMARIREA CALITTATII EXECUTIEI LUCRARILOR SI STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE LA OBIECTIVUL

“EXTINDERE SUPERMARKET „PLUS” CU SPATII DE REFRIGERARE SI COACERE,MODIFICARE FINISAJ FATADE,MODIFICARE COPERTINA WINDFANG INTRARE,INLOCUIRE SI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ILUMINATE SI NEILUMINATE,IMPLEMENTARE STALPI DE ILUMINAT EXTERIOR”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G.R. nr. 272/1994 si a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta şi stabilitatea construcŃiilor, aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N/02.10.1995, a normativelor şi a reglementărilor tehnice în vigoare, se stabileşte de comun acord prezentul program pentru controlul calităŃii lucrărilor:

Nr.

Denumire

Documentu

Semnatura

1.

Predarea amplasamentului si mate-

rializarea axelor si a nivelului +/- 0.00

PVR

B+ E+P

2 .

Receptia sapaturii si a naturii

terenului de fundare

PVR-FD B+E+P+I

3.

Receptie armaturi si cofraje fundatii

PVR - LA-FD

B+E +P

4.

Receptie confectie metalica inainte

PVR - FD

B+E+P+I

de montare panouri de inchidere. Mai sus au fos fost utilizate următoarele prescurtări:

PVR

- proces verbal de recepŃie

FD

- faza determinanta

P

- proiectant

I

- reprezentantul Inspectiei in ConstrucŃii.

LA

- lucrările ce devin ascunse;

B

- beneficiar

E

- executant

Factorii raspunzatori de intocmirea receptiilor vor fi anuntati in scris de către antreprenor cu cel puŃin cinci zile inainte de data verificării. Dacă una din părti nu-si respectă atributiile, celelalte parti sunt absolvite de raspundere. Executia va fi încredintata unei antreprize specializate in astfel de lucrari, vor fi respectate intocmai prevederile documentaŃiei avizate si vor fi utilizate numai materiale agrementate tehnic. La controlul executiei lucrărilor in faze determinante (FD) vor fi

prezentate toate documentele prin care se atestă calitatea lucrărilor executate anterior, si toate aceste acte, impreuna cu un exemplar din prezentul program, vor fi anexate la

cartea constructiei.

Diriginte de santier

Responsabil tehnic cu execuŃia

Proiectant

Ing.SebastianDuhanes

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

CAIETE DE SARCINI – REZISTENłĂ

1.DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE

INFRASTRUCTURA

Lucrarile de terasamente aferente cladirii se vor executa in conformitate cu plansa R01(faza 2) Plan si detalii fundatii.Pe aceasta plansa sunt prezentate cotele finite ale sapaturii pentru realizarea fundatiilor izolate ale stalpilor metalici. Pentru atingerea cotei de fundare s-a prevazut un beton de completare C16/20 de la cota - 2.20 la cota -1.70 . Dupa realizarea sapaturii generale si agropilor de fundare se vor turna blocurile de fundare din beton C16/20 pana la cota -0.90. Inainte de turnarea blocurilor se vor pozitiona carcasele de armatura ale cuzinetilor conform detaliilor de fundatie. Cuzinetii de beton armat marca C16/20 se vor cofra odata cu grinzile de fundare de 30x55. Inainte de turnarea betonului in grinzi si cuzineti se vor pozitiona armatura grinzilor, mustatile pentru armarea elevatiilor si buloanele de ancoraj pentru stalpii metalici. Umpluturile in jurul fundatiilor se vor realiza cu pamant rezultat din excavatii, daca indeplineste conditiile necesare, sau cu balast compactat.

Soclurile cladirii sunt prezentate in plansa R01(faza 2) Plan si detalii fundatii. Ele au o grosime de 15 cm, si sunt realizate din beton C16/20,care se toarna dupa montarea si pozitionarea stalpilor metalici. La partea exterioara sunt placate cu un strat din polistiren extrudat in grosime de 5cm. Cota inferioara a soclurilor este - 0.35(cota superioara a cuzinetilor), iar cota superioara este +0.45. La partea superioara a soclurilor se vor prinde cu ajutorul unor ancore prezon elementele metalice (tip Kingspan), prezentate pe plansele R01(faza 2) necesare prinderii panourilor de inchidere. Structura de rezistenta a pardoselii este prezentata in plansa R01(faza 2) Plan si detalii fundatii Placa suport pardoseala este in grosime de 12 cm. din beton C16/20 si armata cu plasa Ø5/100/Ø6/100. Placa se poate realiza si in solutie de beton armat cu armatura dispersa. In acest caz executantul va trebui sa garanteze, prin reteta adoptata, o incarcare capabila de cel putin 1000 daN/mp. Sub placa de beton armat s- a prevazut un strat de hartie Kraft, o termoizolatie polistiren extrudat 5 cmm,o sapa de egalizare de 5 cm si un strat de de pietris balast compactat cu o grosime minima de 23cm, sau pana la atingerea stratului de fundare. Gradul de compactare a balstului trebuie sa fie de 95-97%.

SUPRASTRUCTURA

Pozitionarea samblajelor sunt prezentate in plansa R04 Plan pozitionare asamblaje si in plansa R07 Planuri si vederi generale. Stalpii de prind in fundatie cu ajutorul a 2 buloane de ancoraj M24 pozitionate odata cu montarea carcasei de armatura ale cuzinetilor.Pozitionarea acestora se face cu ajutorul a 2 piulite de reglaj M24 una dispusa sub placa de baza a stalpului iar cealalta deasupra. Intre partea inferioara a placii de baza a stalpilor si cuzineti s-a lasat un spatiu de 5 cm unde sa va turna un mortar de poza.

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

Grinzile de cadru se prind de stalpii metalici prin intermediul a 8 buloane M16 de clasa 8.8 la un capat(Ax-A’) iar la celalalt capat (Ax-A) de capatul grinzii existente conform plansei R34 Detaliu prindere grinda cadru-grinda existenta. Pentru pozitionarea grinzii de cadru ,se va suda pe placa de capat a grinzii existente un suport metalic format din 2 placute sudate in forma de T. Totodata se va gaurii placa de capat a grinzii existente conform detaliului. Prinderea grinda cadru –grinda existenta se va face cu ajutorul a 2 corniere L130x90x12 si a 6 suruburi M16 clasa 8.8.

Panele structurii sunt prezentate pe plansa R05-Plan pozitionare pane de acoperis. si sunt realizate din prifile UPE140. Otelul din care sunt constituite panele este S235JRG2, conform standardelor SREN 10025 cu urmatoarele caracteristici mecanice -limita de curgere=235N/mm2 si rezistenta la rupere =360N/mm2. Continuizarea panelor se va face cu ajutorul unor placute metalice sudate de cele 2 capete ale panelor (atata pe inima cat si pe talpi-de ambele parti). Panele reazema pe talpa superioara a grinzilor si se prind cu ajutorul a 2 suruburi M12 de suportii de pane sudati de grinda. Montarea contravantuirilor se va face conform plansei R04 Plan pozitionare asamblaje si in plansa R07 Planuri si vederi generale. Realizarea contravantuirilor se va face conform planselor R21 si R22 (faza 2) si se vor monta cu ajutorul suruburilor M16 clasa 8.8. Pentru inchiderea peretilor s-au folosit rigle orizontale de perete din profile laminate UPE120 care se prind cu suruburi 2M12 de suportii metalici sudati de stalpii metalici. Otelul din care sunt constituite riglele de perete este S235JRG2, conform standardelor SREN 10025 cu urmatoarele caracteristici mecanice -limita de curgere=235N/mm2 si rezistenta la rupere =360N/mm2. Se vor consulta plansele R04 Plan pozitionare asamblaje si in plansa R07 Planuri si vederi generale.

Pentru realizarea aticului se vor consulta plansele R23 –Atic 1,2 si R24 –Atic 3 Aticul este realizat din profile metalice de tip teava patrata si rectangulara avand sectiuni variate. In partea din fata aticul se prinde cu 4 suruburi M16 8.8 de partea superioara a stalpilor iar pe laterale cu sudura de grinzile de cadru din axele 4 si 7’.Elementele se vor suda intre ele cu cordon de sudura cu grosime de 0.7*tmin(grosimea cea mai mica a piesei) pe toata lungime de contact a pieselor.

Otelurile folosite la realizarea structurii metalice sunt urmatoarele:

-pane si rigle de inchidere

S235JRG2

-tevi laminate

S235JRG2

-laminate si table

S235JRG2

Profilele laminate, grosimile de tabla si forma lor, calitatile de materiale nu se pot schimba fara acordul scris al proiectantului.

Ing. Duhanes Sebastian

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

2.GENERALITĂłI

Prezenta documentaŃie cuprinde specificaŃiile tehnice curente pentru lucrările aferente lucrărilor de structură: terasamente, fundaŃii, elemente structurale din beton armat, elemente structurale din metal. În funcŃie de condiŃiile locale nu se vor respecta acele specificaŃii tehnice, care nu sunt aplicabile sau sunt în exces. De asemenea, documentaŃia cuprinde o serie de standarde de referinŃă (standarde româneşti, normative de execuŃie a lucrărilor, prescripŃii tehnice, etc.); în cazul în care pe parcursul elaborării proiectului şi execuŃiei lucrărilor, unele din standardele de referinŃă se modifică sau se anulează fiind înlocuite cu altele se vor lua în considerare cele care se încadrează în legislaŃia în vigoare. În întregul proces de derulare a lucrărilor de execuŃie sunt implicaŃi trei factori:

- Beneficiarul de investiŃie - numit BENEFICIAR

- Proiectantul de specialitate - numit PROIECTANT

- Constructorul care şi-a adjudecat lucrarea in urma licitaŃiei - numit CONTRACTOR. În conformitate cu prevederile legislaŃiei în vigoare pe tot parcursul executării lucrărilor prin personal propriu de specialitate angajat permanent sau nepermanent, BENEFICIARUL va asigura urmărirea lucrării, sub două aspecte :

- cantitativ, în vederea decontărilor.

- calitativ, din punct de vedere tehnic, în vederea respectării proiectului şi specificaŃiilor tehnice. Pe tot parcursul execuŃiei se numeşte DIRIGlNTE angajatul care urmăreşte cantitativ lucrarea şi CONSULTANT cel care urmăreşte lucrarea din punct de vedere calitativ - tehnic (personal tehnic de specialitate " atestat " având calificarea cel puŃin la nivel de inginer). Caietele de sarcini / specificaŃiile tehnice / sunt un instrument cu dublu rol :

- constituie baza de stabilire a preŃurilor pentru lucrările care urmează să se execute, detaliind condiŃiile tehnice complexe de execuŃie, calitatea materialelor care se pun în lucrare, standardele de calitate şi execuŃie şi condiŃiile de verificare şi recepŃie a lucrărilor - pe tot parcursul execuŃiei cât şi la final constituie instrumentul de bază pentru beneficiar, alături de proiect pentru urmărirea lucrărilor şi alături de cantităŃile de lucrări executate, pentru stabilirea modului de măsurare şi decontare a acestora. Pentru stabilirea preŃurilor unitare, în cadrul ofertei şi eventuala negociere a acestora, conform prevederilor legislaŃiei în vigoare, CONTRACTORUL trebuie să prezinte oferta în ipotezele de materiale şi tehnologii precizate în proiect şi în specificaŃiile tehnice, dar poate prezenta şi variante de ofertă în alte ipoteze - cu respectarea standardelor şi condiŃiilor de calitate specificate - cu suportarea tuturor cheltuielilor presupuse de eventuale refaceri parŃiale sau totale de documentaŃii tehnice de detaliu. În acelaşi timp cu negocierea preŃurilor, în funcŃie de eventualele variante tehnologice sau de materiale, se vor adapta eventual şi specificaŃiile tehnice respective, sau după semnarea contractutui se vor supune aprobării şi CONSULTANTULUI toate modificările rezultate. În ceea ce priveşte stabilirea materialelor şi produselor ce se pun în operă în conformitate cu uzanŃele internaŃionale, proiectul şi specificaŃiile tehnice stabilesc condiŃiile tehnice şi de calitate ce trebuiesc îndeplinite de lucrări, materiale şi produse, propunându-se de regulă o variantă fără să se limiteze posibilitatea de a utiliza alte materiale / produse sau tehnologii alternative.

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

3.LUCRĂRI DE TERASAMENTE

GENERALITĂłI

Obiectul specificaŃiei Acest capitol cuprinde specificaŃii tehnice pentru lucrările de terasamente, constând din săpături, încărcarea în mijloacele de transport, transportul, împrăştierea, nivelarea şi compactarea pământului, efectuate pentru realizarea fundaŃiilor.

Concepte de bază La acest contract executarea lucrărilor de terasamente se face mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice nu este posibilă sau nu este justificată. Pentru sprijinirea săpăturilor se vor utiliza, de regulă, elemente de inventar modulate, concepute pentru un domeniu mare de utilizare şi cu posibilităŃi de refolosire.

Elemente de proiectare Eventualele neconcordanŃe între situaŃia luată în considerare în proiect, pe baza studiului geotehnic şi specificată pe planurile de fundaŃii şi constatările CONTRACTORULUI la execuŃia săpăturilor, în ceea ce priveşte stratificaŃia terenului de fundare, natura apei subterane, obstacole întâlnite (hrube, umpluturi locale, canalizări, etc.) vor fi semnalate CONSULTANTULUI pentru stabilirea masurilor corespunzătoare. În astfel de situaŃii nu se va continua lucrul fără acordul scris al CONSULTANTULUI. La executarea de săpături lângă clădiri existente dacă se constată de CONTRACTOR că ipotezele luate în considerare în proiect la baza măsurilor de asigurare a stabilităŃii clădirilor existente nu corespund, CONTRACTORUL va opri lucrările până la obŃinerea acordului din partea Consultantului asupra modificărilor de soluŃii sau dimensionării necesare. Pentru lucrările de terasamente de volum mai mare CONTRACTORUL va întocmi fişe sau proiecte tehnologice pe care le va supune aprobării CONSULTANTULUI. Pentru sprijinirea săpăturilor cu adâncimi peste 5,0 m se vor elabora proiecte de execuŃie de către CONTRACTOR pe care acesta le va supune aprobării CONSULTANTULUI.

STANDARDE DE REFERINłĂ Standarde româneşti

- STAS 6054-77

- STAS 2745-90

- STAS 1913/1-82

- STAS 2916-87

Terenul de fundaŃie. Adâncimi de îngheŃ

Terenul de fundaŃie Urmărirea tasării construcŃiilor

Terenul de fundaŃie. Pământuri. Determinarea umidităŃii.

Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea taluzurilor şi

şanŃurilor. Trasarea construcŃiilor. PrescripŃii generale. Trasarea construcŃiilor.

-STAS 9824/0-74 -STAS 9824/1-87

Normative româneşti de execuŃie

- C 169- 88 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru

- C 16- 84

realizarea fundaŃiilor construcŃiilor civile şi industriale.

Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi

a instalaŃiilor aferente.

- C 56 -85 Verificarea calităŃii lucrărilor de construcŃii şi instalaŃiile aferente

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

C 61- 74

- InstrucŃiuni tehnice pentru determinarea tasărilor

- Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice

- InstrucŃiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensible la umezire prin silicatizare şi electrosilicatizare

- Normativ pentru executarea mecanizată a terasamentelor de drumuri

C 29- 85

C 168- 80

C 182 - 87

Alte prescripŃii româneşti

- Ordin IGSIC nr. 8/07.11.1981, referitor la încercările de laborator pentru verificarea compactării terenului.

- P7- 2000 Normativ pentru proiectarea şi executarea construcŃiilor fundate pe

pământuri sensibile la umezire

- NP 001 – 1996 Cod de proiectare şi execuŃie pentru construcŃii fundate pe pamânturi cu

umflări şi contracŃii mari.

MATERIALE ŞI PRODUSE Materiale

- Agregate

- Balast

- Pământ pentru umplutură

Accesorii Dulapi metalici executaŃi din tablă ambutisată sub forma de chesoane rigidizaŃi cu nervuri interioare din tablă ondulată şi spraiŃuri mecanice pentru sprijiniri. SpraiŃuri mecanice. Cadre verticale portşpraiŃuri hidraulice. Panouri metalice portglisiere. Panouri metalice cu role de ghidare. DistanŃieri orizontali extensibili, pentru sprijiniri.

TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE Transportul pământului se va face cu autobasculante incărcate cu mijloace mecanizate sau manual. Depozitarea pământului necesar pentru umplutură se va face în imediata apropiere. Depozitarea rezultatelor defrişărilor şi curăŃirii terenului se va face în locurile pentru care s-a obŃinut avizul primăriei.

EXECUłIA LUCRĂRILOR

GeneralităŃi La executarea săpăturilor pentru fundaŃii se va Ńine seama să nu fie periclitate instalaŃiile învecinate zonelor de lucru.

Dacă execuŃia săpăturilor pentru fundaŃii implică dezvelirea unor reŃele de instalaŃii subterane existente, executarea lucrărilor va începe numai după obŃinerea avizului de săpătură şi a permisului de foc.

Dezafectarea reŃelelor de instalaŃii subterane se va face numai cu acordul Consultantului şi acordul scris al Beneficiarului. Când turnarea betonului în fundaŃii nu se face imediat după executarea săpăturii pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico- mecanice ale terenului sub talpa de fundare, aceasta va fi oprită la o cotă mai ridicată decât cota finală în funcŃie de calitatea terenului.

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

CALITATEA TERENULUI

DIFERENłA DE COTĂ

- nisipuri fine

0,20÷0,30 cm

- pământuri argiloase

0,15÷0,25 cm

- pământuri sensibile la umezire

0,40÷0,50 cm

ExecuŃia fundaŃiilor apropiate va începe cu cele situate la adâncimile cele mai mari. La săpăturile de lungimi mari se va asigura prin pante posibilitatea colectării apelor în timpul execuŃiei. Nu se vor amplasa puŃurile de colectare în vederea drenării terenului sub talpa de fundare. Săpăturile executate cu excavatoare nu vor depăşi profilul proiectat al săpăturii.

Ultimii 20-30 cm deasupra cotei inferioare a profilului săpăturii se vor executa manual. Dacă pe fundul gropii, la cota de fundare apar crăpături în teren, măsurile necesare în vederea fundării se vor stabili în acord cu Consultantul. Necesitatea sprijinirii pereŃilor săpăturilor de fundaŃie se va stabili Ńinând seama de adâncimea săpăturii, natura, omogenitatea, stratificaŃia, coeziunea, gradul de fisurare şi umiditatea terenului, regimul de scurgere al apelor subterane, condiŃiile meteorologice şi climaterice din perioada de execuŃie a lucrărilor de terasamente, tehnologia de execuŃie adoptată, etc.

OperaŃiuni pregătitoare Înainte de începerea lucrărilor de săpătură se vor executa următoarele operaŃiuni pregătitoare :

- defrişările plantaŃiei existente pe amplasament

- demolări ale unor structuri existente pe amplasament

- curăŃirea şi amenajarea terenului pentru dirijarea apelor superficiale Gropile ce rămân după scoaterea buturugilor vor fi umplute cu pământ compactat. Se vor executa rigole sau şanŃuri de gardă pentru dirijarea apelor superficiale in afara zonelor de lucru.

Trasarea pe teren a lucrarilor de terasamente Amplasarea şi trasarea elementelor de construcŃie se va face conform planurilor cu respectarea prevederilor C83 - 75 Îndrumător privind executarea trasării de detaliu in construcŃii. Reperul de bază pentru fixarea cotelor de nivel se va materializa astfel încât să fie independent de tasările construcŃiei proiectate. Se va efectua verificarea amplasamentului, a trasării axelor modulare şi a reperelor de nivelment.

ExecuŃia lucrărilor de săpătură Executarea săpăturilor deasupra apelor subterane Săpăturile cu pereŃi verticali nesprijiniŃi se pot executa cu adâncimi până la :

- 0, 75 m în cazul terenurilor necoezive şi slab coezive

- 1,25 m în cazul terenurilor cu coeziune mijlocie

- 2,00 m în cazul terenurilor cu coeziune foarte mare Pentru menŃinerea stabilităŃii malurilor, terenul din jurul săpăturii trebuie să nu fie încărcat şi să nu sufere vibraŃii. Pământul rezultat din săpătură se va depozita la o distanŃă de minimum 1 m de marginea gropii de fundare. Contractorul va lua măsuri de înlăturare rapidă a apelor provenite accidental şi împotriva surpării malurilor. La săpăturile cu pereŃi în taluz, cu adâncimi până la 2,0m ( pământ cu umiditate naturală sub 12- 18%) panta taluzului săpăturii (tangenŃa unghiului de înclinare faŃă de

orizontală ), nu trebuie să depăşească valorile maxime admise pentru diverse categorii de pământuri:

- nisip, balast

1/1

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

- nisip argilos

1/1,25

- argilă nisipoasă

2/3

- argilă

1/2

- loess

4/3

- rocă friabilă

2/1- 4/1

- stâncă

4/1-7/1

În cazul săpăturilor manuale cu adâncime peste 2,0m taluzul trebuie executat în trepte, prevăzându-se pe înălŃimi banchete care să permită evacuarea pământului prin relee; banchetele vor avea lăŃimea de 0,6- 1,0m şi distanŃele pe verticală între ele de circa 2,0m. Executarea săpăturilor cu pereŃi verticali sprijiniŃi se utilizează când nu este

posibilă sau economică săpătura în taluz sau când adâncimea săpăturii depăşeşte condiŃiile de execuŃie a săpăturilor cu pereŃii verticali nesprijiniŃi. Sprijinirea săpăturilor la o adâncime până la 5,0m se execută cu elemente metalice de inventar conform normelor în vigoare.

Executarea săpăturilor sub nivelul apelor subterane Săpăturile sub nivelul apelor subterane sau în terenuri cu infiltraŃii puternice de apă se vor executa prin sprijinirea pereŃilor săpăturii de fundaŃie cu palplanşe metalice, cu sau fără ancoraje. La ancorarea palplanşelor pereŃii adânci turnaŃi în teren se vor utiliza numai atunci când fac parte din lucrarea definitivă. Îndepărtarea apei se va realiza prin EPUISMENTE DIRECTE prin pomparea directă a apei din gropile de fundaŃie sau EPUISMENTE INDIRECTE prin coborârea nivelului apei subterane cu ajutorul unor puŃuri filtrante şi filtre aciculare amplasate în afara contururilor excavate. Indiferent de situaŃie şi de soluŃiile propuse, CONTRACTORUL nu va începe lucrările fără a obŃine acordul CONSULTANTULUI.

ExecuŃia lucrărilor de umpluturi Umpluturile compactate între fundaŃii, la exteriorul clădirilor sau sub pardoseli se vor executa, de regulă, cu pământurile rezultate din lucrările de săpătură. Este interzisă realizarea umpluturilor din pământuri cu umflări şi contracŃii mari, mâluri, prafuri, argile moi, cu conŃinut de materii organice, resturi de lemn, bulgări. etc. Umpluturile între fundaŃii şi la exteriorul clădirilor, până la cota prevăzută în proiect, se vor executa imediat după decofrarea fundaŃiilor pe bază de fişe tehnologice întocmite de CONTRACTOR şi avizate de CONSULTANT. După stabilirea utilajului şi numărului de treceri, a grosimii stratului şi umidităŃii optime a pământului, se va trece la compactarea efectivă a straturilor până la realizarea grosimii umpluturii. CondiŃia de calitate a compactării Gradul de compactare al umpluturii, pentru asigurarea unei bune calităŃi, trebuie să respecte următorii parametrii :

- d.min = 1,64 t/m 3 ( 0,97 Proctor normal )

- Wopt = 16- 22% Pentru compactarea umpluturilor se vor folosi mijloace mecanice terasiere pentru spaŃiile largi exterioare şi maiuri mecanice de 60-200kg cu motor cu explozie sau acŃionate electric. Detalierea alegerii lor se va putea face după ce se vor cunoaşte disponibilităŃile executantului. Pamantul procurat se va aşterne in straturi având grosimea afânată de 15cm (abatere <2cm); măsurarea lor se face pe pereŃii fundaŃiei. Umiditatea pământului se va verifica înainte de compactare, trebuind să se înscrie în mod omogen în domeniul N = 16÷22; in nici un caz nu se va folosi material

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

supraumezit (W >22%). Înainte de compactare se va asigura fărâmiŃarea bulgărilor mari cu lopata. În faza 1 se vor experimenta cu un acelaşi mai mecanic pe întreaga suprafaŃă aleasă :

- 3 straturi x 15cm grosime afânată cu 6 treceri pe aceiaşi urmă

- 3 straturi x 15cm grosime afânată cu 5 treceri pe aceiaşi urmă

- 3 straturi x 15cm grosime afânată cu 4 treceri pe aceiaşi urmă Grosimea straturilor după compactare se va măsura şi nota pentru fiecare strat, ea trebuind să fie de 10-12 cm.

CurăŃirea, protecŃia lucrărilor Întreaga suprafaŃă a terenului pe care se execută lucrările de terasamente va fi curăŃată de frunze, crengi, buruieni şi când este cazul de zăpadă. În cazul unei umeziri superficiale, datorită precipitaŃiilor atmosferice neprevăzute, fundul gropii de fundaŃie trebuie lăsat să se zvânte înainte de începerea lucrărilor de executare a fundaŃiei (betonare), iar daca umezirea este puternică se va îndepărta stratul de noroi. În perioada de timp friguros sistemele de realizare a epuismentelor vor trebui protejate împotriva îngheŃului.

CondiŃii de protecŃia muncii La executarea lucrărilor cuprinse în acest capitol de specificaŃii tehnice se vor respecta următoarele prescripŃii :

- Normele republicane de protecŃia muncii, aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul SănătăŃii cu ordinele 34/1975 şi 60/1975 şi completate cu ordinele 110/1977 şi

39/1977.

- Normele Generale de protecŃie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea

construcŃiilor şi instalaŃiilor, aprobate cu Decretul Consiliului de Stat 290/1977.

- Normele tehnice de proiectare şi realizare a construcŃiilor privind protecŃia la acŃiunea focului P118-99 si Manualul MP 008 - 2000.

- Normele de protecŃia muncii in activitatea de construcŃii - montaj aprobate de

M.L.P.A.T cu ordinul nr.9N/1S.03.93. Se interzice cu desăvârşire focul în săpăturile cu pereŃi sprijiniŃi fie pentru dezgheŃarea pământului fie pentru încălzirea muncitorilor. Se va evita folosirea utilajelor vibratoare la lucrările de terasamente.

RECEPłIA LUCRĂRILOR

GeneralităŃi Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se va verifica întreaga trasare pe teren atât în ansamblu cât şi pentru fiecare obiect în parte. DeficienŃele constatate la lucrările de terasamente se vor consemna în Procesul verbal de lucrări ascunse împreună cu măsurile de remediere aplicate conform indicaŃiilor Consultantului.

Verificări în vederea recepŃiei La terminarea lucrărilor de săpături pentru fundaŃii se vor verifica pentru fiecare în parte dimensiunile şi cotele de nivel realizate şi se vor compara cu cele din proiect. Se vor verifica procesele verbale de lucrări ascunse, semnate de CONSULTANT (pentru beneficiar), CONTRACTOR şi de PROIECTANT (dacă firma de consultanŃă este alta decât proiectantul) referitoare la :

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

- modificările introduse faŃă de prevederile iniŃiale ale proiectului şi specificaŃiilor tehnice. - probele de laborator pentru verificarea terenului sub cota de fundare (cel puŃin una la 200 mp suprafaŃa de săpătură şi minimum 3 pentru fiecare obiect). Verificarea calităŃii lucrărilor de umpluturi se va face urmărind folosirea unui material corespunzător şi prin asigurarea unei tehnologii corecte de compactare şi prin respectarea grosimii stratelor orizontale şi a numărului de treceri prescris cu utilajele adecvate. Verificările se vor efectua pentru fiecare strat elementar în parte şi pentru toată grosimea-umpluturii, se va lua câte o probă la 50-100 m 3 de pământ compactat. Se vor face verificări conform STAS 1913/13-1983 a tuturor caracteristicilor compactării date prin proiect. Rezultatele acestor verificări se vor înscrie în procesul verbaI de lucrări ascunse. Se va verifica dacă lucrările executate se înscriu în limitele de toleranŃă admisibile, conform specificaŃiilor tehnice.

Remedieri CONSULTANTUL va decide, în cazul unor nerespectări ale prevederilor din proiect şi a prezentelor specificaŃii, care sunt măsurile de remediere, locale sau de mai mare întindere, în funcŃie de natura şi amploarea deficienŃelor constatate. Costurile presupuse de eventualele lucrări de remediere vor fi integral suportate de CONTRACTOR.

MĂSURĂTORI ŞI DECONTARE Decontarea lucrărilor de terasamente se va face pe baza preŃurilor unitare stabilite prin devizul aprobat şi pe baza planurilor din proiect.

4.COFRAJE PENTRU ELEMENTE DIN BETON ŞI BETON ARMAT

GENERALITĂłI Cofrajele se vor confecŃiona din lemn, produse pe bază de lemn sau metal. Materialul utilizat la confecŃionarea cofrajului şi grosimea acestuia trebuie să asigure realizarea unei suprafeŃe de beton plane şi de calitatea cerută. Cofrajele şi susŃinerile lor vor fi astfel alcătuite încât să îndeplinească următoarele cerinŃe :

- să asigure obŃinerea unor elemente cu forma şi dimensiunile prevăzute în proiect

- sub acŃiunea presiunii betonului proaspăt şi a încărcărilor ce apar în procesul de execuŃie să nu permită deformări care să depăşească abaterile admise pentru elementele ce se toarnă

- să fie etanşe – să nu permită pierderea laptelui de ciment

- să permită o montare şi decofrare cât mai simplă

STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINłĂ Standarde.

STAS 7009-79

ConstrucŃii civile industriale şi agricole toleranŃe şi asamblări în

STAS 8600-79

construcŃii; terminologie ConstrucŃii civile industriale şi agricole toleranŃe şi asamblări în

STAS 10265-75

construcŃii, sistem de toleranŃe ToleranŃe în construcŃii. Calitatea suprafeŃelor. Termeni şi noŃiuni

STAS 10265/1-84 STAS 12400/1-85

de bază. ToleranŃe în construcŃii. ToleranŃe la suprafeŃele de beton aparent. ConstrucŃii civile şi industriale. PerformanŃe în construcŃii. NoŃiuni

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

STAS 10107/0-90

şi principii generale Calculul şi alcătuirea elementelor din beton, beton armat şi beton precomprimat.

Normative NE012-07* Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat. * Se vor avea în vedere şi principalele reglementări care completează prevederile Normativului NE012-07

CONDIłII DE MONTAJ ŞI EXPLOATARE CondiŃii de montaj

Înainte de începerea montării cofrajelor se va proceda la :

- verificarea şi recepŃionarea armăturilor montate

- pregătirea rostului de betonare, respectiv a suprafeŃei de beton vechi care urmează să vină în contact cu betonul nou, prin şpiŃuire şi suflare cu aer comprimat sau spălare cu jet de apă. Închiderea cofrajelor pentru stâlpi şi pereŃi se va face cu cel mult 24 de ore înainte de

betonare şi după acceptarea de către diriginte a modului de pregătire a rostului de

betonare.

La montarea cofrajelor se vor respecta următoarele condiŃii :

- poziŃionarea în plan conform proiectului

- asigurarea orizontalităŃii şi verticalităŃii

- asigurarea respectării dimensiunilor secŃiunilor ce se betonează

- asigurarea grosimii prevăzute prin proiect pentru stratul de acoperire a armăturilor

- poziŃionarea conform proiectului a golurilor şi pieselor înglobate

CondiŃii de exploatare Pe parcursul betonării se va urmării menŃinerea etanşeităŃii şi poziŃiei iniŃiale a cofrajelor, întrerupându-se betonarea şi adoptându-se măsuri urgente de remediere în cazurile în care acestea se impun. După decofrare, panourile şi piesele de susŃinere sau sprijinire vor fi curăŃate, îndepărtându-se laptele de ciment sau betonul aderent. Se interzice montarea panourilor care prezintă lapte de ciment sau beton aderent. Pentru reducerea aderenŃei între beton şi cofraj şi obŃinerea unor suprafeŃe de beton corespunzătoare, panourile de cofraj vor fi unse în prealabil cu substanŃe de decofrare. Abateri, toleranŃe şi verificări ale acestora Abaterile admisibile sunt cele precizate in NE012-07. CONTROLUL ŞI RECEPłIA LUCRĂRILOR DE COFRAJ La terminarea executării cofrajelor se va verifica:

- alcătuirea elementelor de susŃinere şi sprijinire

- încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeităŃii necesare

- dimensiunile în plan şi ale secŃiunii transversale - poziŃia cofrajelor în raport cu cea a elementelor corespunzătoare situate

la

nivelurile inferioare

-

corespondenŃa cotelor cofrajelor, atât în plan cât şi ca nivel cu cele din proiect

-

orizontalitate şi planeitatea cofrajelor plăcilor şi grinzilor

 

-

verticalitate cofrajelor stâlpilor şi pereŃilor

 

-

existenŃa

măsurilor

pentru

menŃinerea

formei

cofrajelor

şi

pentru

asigurarea etanşeităŃii lor

- măsurile pentru fixarea cofrajelor de elementele de susŃinere

- rezistenŃa şi stabilitatea elementelor de susŃinere, existenŃa şi corecta montare a contravântuirilor pe cele două direcŃii, corecta rezemare şi fixare a susŃinerilor,

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

existenŃa penelor sau a altor dispozitive de decofrare, a tălpilor pentru

repartizarea presiunilor pe teren, etc. - existenŃa în număr suficient a distanŃierilor - instalarea conform proiectului a pieselor ce vor rămâne înglobate în beton sau care servesc pentru crearea de goluri. În cazul când se constată nepotriviri faŃă de proiect sau se apreciază ca neasigurată rezistenŃa şi stabilitatea susŃinerilor se vor adopta măsurile corespunzătoare. În urma efectuării verificărilor şi măsurilor menŃionate se va proceda la consemnarea celor constatate .într-un proces verbal de lucrări ascunse. Dacă până la începutul betonării intervin unele evenimente de natură să modifice situaŃia constatată se va proceda la o nouă verificare conform prevederilor menŃionate şi la încheierea altui proces verbal. În cursul operaŃiunilor de decofrare se vor respecta următoarele :

- desfăşurarea operaŃiei va fi supravegheată direct de către conducătorul lucrării

- susŃinerile cofrajelor se desfac începând din zona centrală a deschiderii elementelor şi continuând simetric către reazeme.

- slăbirea pieselor de fixare ( piese, vincluri, etc. ) se va face treptat, fără şocuri

- decofrarea se va face astfel încât să se evite preluarea, bruscă a încărcărilor din greutatea proprie a elementului ce se decofrează.

4.5. MĂSURĂTORI ŞI DECONTĂRI Cofrajele şi susŃinerea acestora se măsoară şi se plătesc la mp.

5.FASONAREA ŞI MONTAREA ARMĂTURILOR DIN OłEL BETON

GENERALITĂłI TipuriIe de armături foIosite conform proiectului pentru realizarea structurii de beton armat a construcŃiei sunt cele curent folosite la noi în Ńară. In acest caiet de sarcini sunt incIuse unele prevederi legate de montarea şi urmărirea lucrăriIor ce decurg din necesitatea realizării unei caIităŃi a IucrăriIor de construcŃii montaj ce decurg din clasa de importanŃă a construcŃiei.

STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINłĂ. Standarde.

- STAS 438/1- 80

OŃel beton Iaminat Ia cald; Mărci şi condiŃii tehnice generale de calitate Sârmă trasă pentru beton armat

ConstrucŃii civiIe, industriaIe şi agricoIe; ToleranŃe şi asamblări în construcŃii. TerminoIogie

ConstrucŃii civile, industriale şi agricole. ToIeranŃe şi asamblări

în construcŃii. Sistem de toleranŃe.

-STAS 438/2- 80

- STAS 438/3- 80 Plase sudate pentru beton armat

- STAS 7009- 79

- STAS 8600- 79

- STAS 12400/1-85 ConstrucŃii civile şi industriaIe; PerformanŃe în construcŃii. NoŃiuni şi principii generaIe

- STAS 10107/0-90 CaIculul şi aIcătuirea eIementeIor din beton, beton armat şi beton precomprimat

Normative.

NE012-2007

Normativ pentru executarea Iucrărilor de beton şi beton armat.

MATERIALE FOLOSITE; APROVIZIONRE LIVRARE ŞI DEPOZITARE

Materiale folosite OŃeIurile din beton trebuie să respecte condiŃiiIe tehnice prevăzute în STAS 438-89.

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

Aprovizionare şi livrare Fiecare lot aprovizionat trebuie să fie însoŃit de certificatul de calitate eIiberat de producător. La aprovizionare se va proceda la :

- constatarea existenŃei certificatuIui de calitate;

- verificarea prin îndoire Ia rece

- verificarea prin încercare la tracŃiune ceI puŃin o probă la 50 tone.

Depozitare Pentru depozitare se vor respecta prevederiIe din NE012-07. ControIuI calităŃii armăturiIor de oŃel beton Controlul calităŃii armăturiIor de oŃel beton se va face conform prevederiIor din

NE012-07.

FASONAREA ŞI MONTAREA BARELOR.

Fasonarea barelor Fasonarea bareIor se va face în strictă conformitate cu prevederile proiectului. Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate în aşa feI încât să se evite confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăŃeniei lor până în momentul montării. Pentru alte cerinŃe se vor respecta cele prezentate în Normativul NE012-07.

Montarea barelor Montarea se începe după recepŃionarea caIitativă a cofrajelor. Armăturile vor fi montate in poziŃia prevăzută în proiect şi detaliile de armare. MenŃinerea poziŃiei trebuie să fie asigurată în tot timpul turnării betonului. Pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton prevăzut, se vor utiliza distanŃieri confecŃionaŃi din masă plastică sau prisme de mortar prevăzute cu câte o sârmă pentru a fi legate de armături; se interzice folosirea cupoanelor de oŃel beton. Dacă prin proiect nu se specifică altfel legarea armăturilor sa va face cu două fire de sârmă neagră de 1,5 mm diametru, la fiecare încrucişare de bare. Executantul va lua toate măsuriIe necesare amplasării tuturor pieselor îngIobate, în conformitate cu detaIiile din proiectul de execuŃie. La montarea pieseIor îngIobate, se vor Iua măsuri pentru fixarea lor astfel încât se asigure menŃinerea poziŃiei corecte în tot timpuI turnării betonului. La monterea pieseIor îngIobate se vor respecta toIeranŃele prevăzute în proiect. Pentru alte cerinŃe se vor apIica ceIe prevăzute în NormativuI NE012-07. La rosturile (întreruperiIe ) de turnare ale fundaŃiilor se va asigura un spor de armare Iongitudinală astfel încât procentul de armare în secŃiune transversală în care se face întreruperea, să fie de aproximativ 0,5%, locul acestora şi modul de dispunere a armăturii supIimentare, fiind stabiIite la propunerea executantului cu acordul proiectantului.

TOLERANłE ŞI ABATERI Abaterile limită admise la fasonarea şi montarea armăturilor sunt cele indicate în NormativuI NormativuI NE012-07. Prevederi constructive PrevederiIe constructive care trebuie să fie respectate la armarea elementelor de beton armat sunt cele indicate în NormativuI NE012-07. Stratul de acoperire cu beton Dacă prin proiect nu s-au prevăzut alte acoperiri se vor respecta cele prevăzute prin anexa III.2. din Normativul NE012-07. Inădirea barelor

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

Se vor respecta prevederile din proiect şi din normele şi standardeIe care stabilesc aceste reguli (STAS 10107-90). Înlocuirea armăturilor prevăzute In cazul când nu se dispune de sortimentul şi diametrele prevăzute în proiect, se poate proceda la înlocuirea acestora, cu acordul proiectantului şi cu respectarea reguliIor prevăzute în Normativul NE012-07.

CONDIłIILE DE RECEPłIE ALE ARMĂTURILOR La terminarea montării armăturiIor beneficiarul prin reprezentantul său va verifica :

- numărul, diametrul şi poziŃia armăturilor în diferite secŃiuni transversale aIe elementelor structurii

- distanŃa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul lor de fixare

-lungimea porŃiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi

înglobate în elementele ce se toarnă ulterior

- lungimile de petrecere la înnădiri

- calitatea sudurilor

- numărul şi calitatea Iegăturilor dintre bare

- dispozitivele de menŃinere a poziŃiei armăturilor în cursul betonării

-modul de asigurare e grosimii stratului de acoperire cu beton -poziŃia, modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate MĂSURĂTORI ŞI DECONTĂRI Fasonarea şi montarea armăturiIor de oŃel beton se măsoară şi se plătesc la kg.

6.LUCRĂRI DE BETOANE

GENERALITĂłI Betoanele folosite în realizarea construcŃiei sunt de marcă (clasă) curent folosite la noi în tară, raportate la posibilităŃile tehnice existente actualmente. Totuşi având în vedere clasa de importanŃă cerută construcŃiei decurg unele cerinŃe de calitate care impun anumite exigenŃe privind calitatea materialelor folosite ce intră în componenŃa betonului, calităŃile betonului realizat, modul de punere în operă şi urmărirea lucrărilor de punere în operă.

STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINłĂ

Standarde.

- STAS 790 - 84 apa pentru betoane şi mortare

- SR 3011/1996

cimenturi cu rezistenta la agresivitatea apelor cu continut de sulfati

agregate naturale grele, pentru betoane şi mortare cu

lianŃi minerali

- STAS 1667- 76

- STAS 10107/0-90 calculul şi alcătuirea elementelor din beton, beton armat şi beton precomprimat

- STAS 8600- 79 construcŃii civile, industriale şi agricole, toleranŃe şi ansambluri în construcŃii, sisteme de toleranŃă

- STAS 10265-75 toleranŃe în construcŃii, calitatea suprafeŃelor, termeni şi noŃiuni de bază

- STAS 10265/1-84 toleranŃe în construcŃii, toleranŃe la suprafeŃele de beton armat

- STAS 12400/1-85 construcŃii civile şi individuale, performanŃe în construcŃii, noŃiuni şi principii generale.

Normative

-

NE012-07 - Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat *

Se

vor

avea

în

şi principalele

vedere

prevederile normativului NE012-07.

reglementări care completează

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

MATERIALE FOLOSITE LA PREPARAREA BETOANELOR

Ciment La prepararea betoanelor se va folosi ciment IIA-S32.5R ale cărui condiŃii tehnice de recepŃie şi livrare sunt reglementate prin SR3011/1996, cu acordul proiectantului şi conform normativului NE012-07, IIA-S32.5R se poate înlocui cu alt tip de ciment. Depozitarea cimentului la staŃia de betoane se va face în silozuri. Se va Ńine obligatoriu evidenŃa silozurilor în care a fost depozitat fiecare transport de ciment. Durata depozitării în silozurilor staŃiei de betoane nu va depăşi 30 de zile de la data expedierii de la furnizor. Dacă în mod excepŃional se depăşeşte această durată de depozitare, cimentul în cauză va putea fi utilizat numai cu acordul proiectantului şi beneficiarului şi în funcŃie de rezistenŃele mecanice obŃinute conform STAS 227/6-86, la vârste de 2 zile pe probe prelevate (la evacuarea din siloz) cu cel mult 5 zile înainte de acceptarea utilizării. Verificarea calităŃii cimentului aprovizionat se va face conform prevederilor din anexa I. Darea în consum a fiecărui transport de ciment se va face numai cu avizul laboratorului şi în baza rezultatelor încercărilor privind priza, constanŃa de volum şi rezistentele mecanice la vârsta de 2 zile.

Agregate Sorturile de agregate trebuie să îndeplinească condiŃiile tehnice prevăzute în STAS 1667-76. Se vor utiliza sorturile 0-3, 3-7, 7-16, 16-31 cu specificaŃiile respective pentru diferitele clase de beton. Adoptarea altor surse sau sorturi de agregate este admisă numai cu acordul prealabil al proiectantului şi beneficiar. Din punct de vedere al granulozităŃii, sorturile de agregate trebuie să respecte următoarele condiŃii :

- rest pe ciurul inferior care delimitează sortul : max. 10%

- trecere prin ciurul superior care delimitează sortul : min. 90%

- pentru sortul 0-3 mm trecerea prin sita de 1mm trebuie să fie cuprinsă între

35

În cazurile în care se constată că sorturile aprovizionate nu respectă condiŃiile menŃionate, laboratorul va reanaliza proporŃia dintre diferitele sorturi astfel încât agregatul total să se înscrie în limitele acceptate, prin prezentul caiet de sarcini. În asemenea situaŃii laboratorul va urmări menŃinerea constantă a conŃinutului de agregate mai mari de 3mm. Determinarea se va efectua prin cernerea pe ciurul de 3mm sub jet de apă, a unei cantităŃi de 10 kg beton proaspăt şi cântărirea în stare umedă a agregatelor rămase pe ciur. Dacă între două determinări succesive efectuate la interval de 3-4 ore, diferenŃa este mai mare de 10% se va corecta proporŃia dintre sorturi.

Sorturile de agregate trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii, în ceea ce priveşte conŃinutul de impurităŃi :

- corpuri străine (animale sau vegetale) nu se admit

- peliculă de argilă sau alt material aderent de granulele agregatului nu se admit

- argilă în bucăŃi nu se admite

- conŃinutul de mică

max.2%;

- conŃinutul de cărbune

max.o,5%.

ConŃinutul de părŃi levigabile nu va depăşi :

- pentru nisip

max.2%;

- pentru pietriş

max.o,5%

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

- pentru agregatul total.

max. 1%.

Respectarea conŃinutului limită de parte levigabilă este strict obligatorie la sursa de aprovizionare, în măsura în care este necesar se va recurge la spălarea agregatului, reciuruire, etc. Humusul determinat ca soluŃie NaOH va da o soluŃie incoloră sau galben deschis. Metodele de verificare e calităŃii agregatelor sunt stabilite prin STAS 4606-80. Pentru cantitatea livrată în cadrul unui transport furnizorul este obligat ca odată cu documentul de expediŃie să trimită şi certificatul de calitate cu rezultatele determinărilor efectuate. Laboratorul executantului este obligat să examineze datele înscrise în certificatul de calitate. Dacă acestea garantează calitatea agregatulul, laboratorul va proceda în continuare la verificările prevăzute în anexa I, dacă nu transportul va fi refuzat. În timpul transportului de la furnizor şi depozitării la staŃia de betoane, agregatele trebuie ferite de impurificări sau amestecarea sorturilor. Depozitele la staŃia de betoane se vor realiza pe platforme betonate având asigurată evacuarea rapidă e apei rezultate din precipitaŃii sau stropirea agregatelor.

Laboratorul executantului are obligaŃia de a efectua verificarea condiŃiilor de calitate pentru fiecare sort de agregat, la aprovizionarea acestuia, se vor efectua verificări pentru :

- corpuri străine

- argilă în bucăŃi

- parte levigabilă

- granulozitate

- forma granulelor ( pentru pietriş şi criblură ).

Determinarea se va face pentru fiecare lot aprovizionat dar cel puŃin câte o probă pentru fiecare 200 m 3 . Dacă rezultatele se înscriu în condiŃiile prevăzute, agregatul se va da în consum, dacă nu; se va interzice utilizarea lui, iar în termen de 48 ore se va sesiza furnizorul şi beneficiarul. Intrate în utilizare şi pe parcursul utilizării la staŃia de betoane, laboratorul va verifica granulozitatea sorturilor şi umiditatea, o dată pe schimb şi ori de câte ori se consideră necesar ca urmare a modificării acestor caracteristici. Rezultatele

determinărilor vor fi folosite la corectarea reŃetelor de beton.

Laboratorul constructorului va Ńine evidenŃele verificării calităŃii agregatelor astfel:

- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor

- într-un registru-caiet de agregate vor fi menŃionate toate rezultatele determinărilor efectuate de laborator, la aprovizionarea agregatelor

 

într-un registru ( caiet de agregate ) vor fi cuprinse toate rezultatele determinărilor de laborator efectuate în cursul utilizării agregatelor.

-

Apa

 

Apa folosită la prepararea betonului va proveni din reŃeaua publică de alimentare.

Aditivi

Pentru îmbunătăŃirea lucrabilităŃii betonului proaspăt se va utiliza aditivul superplastifiant flubet, în conformitate cu prevederile instrucŃiunilor tehnice C 2ll-82, şi

NE012-07.

Pentru betoanele de marcă C12/15 (Bc15) şi C8/10 (Bc10) se admite înlocuirea aditivului flubet cu aditivul disan A, la a cărui utilizare se vor respecta prevederile normativului NE012-07, cu precizarea că determinarea conŃinutului de aer oclus este obligatorie numai în cadrul încercărilor preliminare de laborator pentru stabilirea compoziŃiei betonului. Utilizarea altor tipuri de aditivi este admisă numai cu acordul prealabil al proiectantului.

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

CondiŃii tehnice Pentru asigurarea condiŃiilor de rezistenŃă şi durabilitate compoziŃiile diferitelor tipuri de betoane trebuie să respecte parametrii specificaŃi în normativul NE012-07. CompoziŃia betonului Stabilirea compoziŃiei pentru betoane se va face pe baza încercărilor preliminare de laborator. Pentru fiecare marcă de beton se va întocmi un program de încercări cere ve lua în considerare următoarele :

- asigurarea lucrabilităŃii impuse şi stabilirea cantităŃii necesare de apă de amestec

- încadrarea granulozităŃii agregatului total de preferinŃă în jumătatea inferioară a domeniului precizat în tabelul 3 şi definitivarea domeniului adoptat

- adoptarea dozajului optim de ciment

- adoptarea procentului optim de aditiv

- urmărirea evoluŃiei rezistenŃelor în primele 7 zile de întărire

- obŃinerea unei rezistenŃe medii la vârsta de 28 zile care să depăşească marca cu

10-15%.

Pentru toate mărcile de betoane, în funcŃie de caracteristicile sorturilor de agregate din depozitul de consum al staŃiei, personalul laboratorului va adopta compoziŃia de bază şi va emite reŃeta de preparare. Prepararea betonului StaŃia de betoane trebuie să fie atestată conform Normativului NE012-07, executantul este obligat să ia toate măsurile pentru realizarea condiŃiilor necesare acestui scop. Dozarea materialelor componente ale betonului se va face gravimetric admiŃându-se următoarele abateri :

- ciment

:

1%

- agregate dozate individual

:

2%

- agregate dozate cumulat :

1%

- apă

:

1%

- aditiv

:

0,1 litru/litru.

Se va verifica săptămânal şi ori de câte ori se consideră necesar, funcŃionarea corectă a mijloacelor de dozare, folosindu-se greutăŃi etalonate cel puŃin până la 200kg

(de exemplu 8 greutăŃi a 25 kg fiecare). Este interzisă prepararea betonului în instalaŃiile care nu asigură respectarea abaterilor prevăzute mai sus. Dozarea aditivului se va face cu dozatoare corespunzătoare care să permită o măsurare cît mai exactă a cantităŃii . Ordinea de introducere a materialelor componente în betonieră se va face conform cărŃii tehnice a utilajului respectiv. În cazul folosirii aditivului flubet se introduc iniŃial componentele solide şi minimum 80% din cantitatea de apă iar după o primă perioadă de malaxare şi aditivul şi eventual rest de apă. Durata de malaxare va fi de minimum 60 sec. Dacă se foloseşte aditivul flubet durata de malaxare va fi de minimum 90 sec. La locul de punere în operă se va asigura cantitatea necesară de aditiv flubet pentru corectarea lucrabilităŃii betonului. În perioada de timp friguros executantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât temperatura betonului proaspăt să nu fie mai mică de +7°C. Aceste măsuri vor include îndepărtarea gheŃii şi a bulgărilor de agregate îngheŃate, acoperirea agregatelor cu prelate şi încălzirea lor cu abur sau cu aer cald circulând prin registre de Ńevi, utilizarea apei calde, etc. Agregatele nu vor fi încălzite la temperaturi mai mari de 30°C. Dacă la prepararea betoanelor se utilizează apă caldă cu temperatura mai mare de 40°C, se va evita contactul direct al apei cu cimentul în acest caz se va amesteca mai întâi apa cu agregatele şi numai după ce temperatura amestecului a coborât sub

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

40°C, se va adăuga şi cimentul. În perioada de timp călduros (temperaturi mai mari de 25°C) dacă se execută elemente cu grosimi mai mari de 1,00 m, executantul va lua toate măsurile necesare producerii betonului sub temperatura maximă admisă de 25°C. Aceste măsuri vor cuprinde stropirea depozitului de agregate cu apă rece, folosirea apei reci la prepararea betoanelor, sau betonarea în perioade cu temperaturi mai scăzute.

TRANSPORTUL BETONULUI Transportul betonului de la staŃia de betoane la locul de punere în lucrare se va face cu autoagitatoare transportul local al betonului se va face cu pompa, bene,

skipuri, tomberoane, etc. Fiecare transport de beton va fi însoŃit de un bon (fişă) de transport (livrare) în care vor fi menŃionate :

- nr. bonului şi data întocmirii

- staŃia la care s-a preparat betonul

- tipul de beton şi volumul

- destinaŃia betonului, obiectul

- ora plecării din staŃie

- ora începerii şi terminării descărcării la şantier

Datele referitoare Ia staŃia de betoane vor fi completate de şeful staŃiei, iar datele din şantier vor fi completate de maistrul lucrări. Bonul de transport se va întocmi

în dublu exemplar, un exemplar va rămâne în şantier, iar celălalt se va întoarce la staŃie. Durata de transport care se consideră din momentul plecării de la staŃie până la sosirea pe şantier, nu va depăşi 45 min. La întreruperea lucrului, mijloacele de transport şi cele de preparare vor fi spălate cu jet de apă. Se interzice cu desăvârşire, insă, introducerea agregatelor la încărcat înainte de golirea completă a apei din toba agitatorului. CONTROLUL CALITĂłII BETONULUI Reguli care trebuie respectate în cadrul activităŃii de control şi asigurare a calităŃii betoanelor, sunt precizate în detaliu astfel :

- verificări şi determinări la aprovizionarea materialelor

- verificări şi determinări de laborator pentru adaptarea compoziŃiei betonului

- verificări şi determinări de laborator pe parcursul preparări şi livrării betonului.

- verificări şi determinări la locul de punere în operă

Conform metodologiei descrisă în Normativul NE012-07, laboratorul staŃiei de betoane va întocmi o sinteză a rezultatelor înregistrate pe probele de beton, de clasă mai mare sau egală cu Bc15 ( B200 ) încercate în cursul fiecărui trimestru. Rezultatele încercărilor efectuate pe probele recoltate pe şantier trebuie să respecte condiŃiile impuse de Normativul NE012-07. Pentru stabilirea operativă a realizării clasei betonului pus în operă, ca prim indiciu se va satisface condiŃia că oricare rezultat al încercărilor la rezistenŃa pe cub să fie cel puŃin egal cu rezistenŃa minimă admisibilă.

TURNAREA BETONULUI Pentru fiecare categorie de elemente ( fundaŃii, stâlpi, grinzi, planşee, etc. ) se va elabora de către executant fişa tehnologică de betonare care va fi în prealabil prezentată proiectantului şi beneficiarului spre acceptare. Fişa tehnologică va cuprinde :

- ordinea şi ritmul de betonare

- utilajele de transport şi punere în operă a betonului şi corelarea capacităŃii acestora cu ritmul de betonare stabilit

- măsurile preconizate pentru asigurarea calităŃii lucrărilor

Înainte de turnarea betonului în cofraje se va face controlul şi recepŃia lucrărilor

de cofraje şi a armături. Betonarea va fi supravegheată permanent de un inginer numit de conducerea

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

unităŃii executante. Acesta va întocmi o fişă de betonare în care va consemna :

- data şi ora începerii şi terminării betonării

- volumul de beton pus în lucrare

- indicativele seriilor de probe prelevate

- măsurile adoptate în cazul unor dificultăŃi apărute în cursul betonării (intemperii, întreruperi de betonare, defecŃiuni ale cofrajelor, etc). Reguli generale de betonare Punerea în operă a betonului se va face în maximum 1,5 ore din momentul plecării betonului de la staŃie. ÎnălŃimea de cădere liberă a betonului să nu fie mai mare de 1,50m. Turnarea noului strat se va face înainte de începerea prizei betonului din stratul turnat anterior. Turnarea se va face continuu până la rosturile de tehnologice de lucru . Durata maximă a întreruperilor de betonare, pentru care nu este necesară luarea de măsuri speciale la reluarea turnării nu trebuie să depăşească timpul de începere a prizei betonului. Pentru alte reguli generale se vor respecta cele impuse prin Normativul NE012-07. Turnarea betonului de protecŃie a armăturii Aceasta se va începe numai după ce geotehnicianul şi proiectantul au certificat că la cota respectivă de săpătură sau taluz terenul corespunde din punct de vedere fizico-mecanic. Executantul trebuie să pregătească pentru turnarea betonului de protecŃie numai strict suprafaŃa de teren pentru care poate asigura beton în ziua respectivă. Executantul trebuie să asigure utilajul necesar evacuării eventualelor ape pluviale colectate în ampriza săpăturii.

Turnarea fundaŃiilor de beton armat Turnarea betonului se va face continuu şi în straturi de maxim 50 cm grosime. Acoperirea cu un nou strat de beton se va face după un interval de maximum 2 ore. Vor fi prevăzute măsuri de dirijare a apelor provenite din precipitaŃii pentru a nu se acumula în zonele unde se betonează. Pentru alte reguli de tunare a betonului în fundaŃii se va avea în vedere reglementările prevăzute în Normativul NE012-07. Turnarea betonului în plăci, se ve face urmând regulile prescrise în Normativul NE012-07. Turnarea betonului pe timp friguros In condiŃiile în cere temperatura aerului este mai mică sau egală cu +5°C, sau există posibilitatea ca în interval de 24 ore să scadă sub limita amintită, se recomandă ca temperatura betonului proaspăt să fie de 15-20°C. La turnarea betonului pe timp friguros se vor lua măsuri necesare pentru curăŃirea suprafeŃei de betonare de zăpadă şi gheaŃă. Este interzisă folosirea clorurii de calciu ca agent de dezgheŃare. Dacă temperatura suprafeŃei care urmează să fie acoperită cu beton este mai mică de + 5°C betonarea nu va începe. Pentru alte reglementări privind turnarea betonului pe timp friguros, a se vedea Normativul C 16-84. Turnarea betonului pe timp călduros La turnarea betonului pe timp călduros, executantul va lua măsurile necesare protejării corespunzătoare a betonului împotriva efectului evaporării rapide a apei din beton. Se recomandă betonarea în timpul nopŃii, dacă în cursul zilei se înregistrează temperaturi mai mari de +25°C. Tratarea betonului după turnare a) CondiŃii normale de temperatură :

- betonul va fi Ńinut permanent umed timp de minimum 7 zile

- acest lucru se va realiza fie prin stropirea permanentă, fie prin acoperirea cu

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

prelate, rogojini sau pânză de sac menŃinute permanent umede - stropirea manuală intermitentă este interzisă CondiŃii de timp friguros

- măsurile de protecŃie pe timp friguros se vor lua daca temperatura mediului ambiant (măsurată la ora 8 dimineaŃa ) este mai mică de + 8°C.

- se vor asigura condiŃii normale de priză şi întărire

- se va asigura o rezistentă suficientă pentru a evita deteriorarea prin acŃiunea dezgheŃului şi îngheŃului

- evitarea de fisuri cauzate de contractarea prin răcirea bruscă a stratului superficial de beton

- protecŃia se va realiza prin acoperire cu saltele executate din rogojini cuprinse între două folii de polietilenă

- protecŃia se va menŃine pe o durată minimă de 7 zile de la turnarea betonului

- în cazul elementelor cu grosime mai mare de 1,0 m înlăturarea protecŃie este admisă numai dacă diferenŃele dintre temperatura suprafeŃei betonului şi cea a mediului este mai mică de 12°C. CondiŃii de timp călduros

- toate suprafeŃele vor fi menŃinute umede în permanenŃă, fie prin stropire continuă, fie prin acoperire cu materialele menŃionate la paragraful precedent şi stropire manuală - durata de tratare va fi de minim 14 zile

Compactarea betonului Compactarea betonului se ve face cu vibratoare interne (pervibratoare). Se vor crea la intervalul de maximum 3 m a unor spaŃii libere între armăturile de la partea superioară care să permită pătrunderea liberă a betonului sau a furtunurilor prin care se descarcă betonul. SpaŃiile necesare pătrunderii vibratorului se vor crea la interval de maximum cinci ori grosimea elementului. Personalul care efectuează vibrarea va fi instruit în prealabil pentru a respecta următoarele reguli :

- introducerea vibratorului se va face cât mai vertical fără a atinge armăturile şi pătrunzând în stratul turnat anterior pe o adâncime de 10-15cm

- durata de vibraŃie pe o poziŃie va fi de 10-30 sec aceasta prelungindu-se dacă suprafaŃa betonului nu este orizontală sau continuă să degajeze bule de aer din masa betonului

- extragerea vibratorului se va face lent pentru a se evita formarea de goluri

- poziŃia următoare de introducere e vibratorului nu va depăşi distanŃa de 1,0m.

ROSTURI DE TURNARE Pentru regulile privind tratarea rosturilor de turnare se vor urmări cele prevăzute în normativul NE013-99. DECOFRAREA În cursul operaŃiei de decofrare se vor respecta indicaŃiile de la capitolul “COFRAJE “ şi cerinŃele impuse de normativul NE012-07. ABATERI ŞI TOLERANłE Abaterile maxime admisibile la executarea lucrărilor de beton şi beton armat monolit sunt cele arătate în normativul NE012-07.

CONTROLUL CALITĂłII LUCRĂRILOR DE BETON ARMAT Fazele procesului de execuŃie a lucrărilor de beton armat, constituie în majoritate lucrări ascunse, astfel încât verificarea şi controlul calităŃii acestora trebuie să fie consemnate în " Registrul de procese verbale de lucrări ascunse ". Acestea vor fi încheiate între reprezentanŃii beneficiarului şi executantului şi vor fi aduse la cunoştinŃa proiectantului “. În procesele verbale de lucrări ascunse se vor preciza :

- elementul sau lucrarea supusă verificării

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

- verificările efectuate

- constatările rezultate

- acordul pentru trecerea la executarea fazei următoare

Dacă se constată neconcordanŃe faŃă de proiect sau caietul de sarcini, se vor preciza măsurile necesare de remediere care vor fi supuse spre acceptare proiectantului. După executarea remedierilor se va proceda la încheierea unui proces verbal de lucrări ascunse. În cazurile în care, pe parcursul execuŃiei se constată abateri faŃă de proiect, caietul de sarcini sau reglementările tehnice în vigoare, reprezentantul beneficiarului va dispune întreruperea execuŃiei lucrării în cauză şi va întocmi o notă de constatare într-un registru special constituit. În asemenea situaŃii, reprezentantul beneficiarului va

încunoştinŃa operativ proiectantul care va stabili şi consemna măsurile ce se impun a fi luate înainte de continuarea execuŃiei lucrării. Pentru principalele faze de execuŃie reprezentantul beneficiarului va verifica:

- Calitatea lucrărilor de cofraje conform secŃiunii “ COFRAJE “

- Calitatea lucrărilor de montare a armăturilor conform secŃiunii “ ARMĂTURI “

Înainte de începerea betonării se va verifica dacă sunt pregătite corespunzător suprafeŃele de beton turnate anterior şi cu care urmează să vină în contact betonul nou, respectiv dacă :

- s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment

- s-au îndepărtat zonele de beton necompactat

- suprafeŃele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul nou şi cel vechi Calitatea betonului livrat se va verifica trimestrial prin prelucrarea statistică a rezultatelor încercărilor efectuate pe probele prelevate la staŃia de betoane conform

capitolului - “ Controlul calităŃii betonului “ din prezenta secŃiune. Calitatea betonului pus in lucrare pentru fiecare parte de structură, se apreciază Ńinând seama de :

- constatările examinării vizuale a elementelor în cauză

- analizarea rezultatelor încercărilor efectuate pe epruvetele confecŃionate la şantier. Calitatea betonului pus în lucrare se consideră corespunzătoare dacă :

- nu se constată defecte de turnare sau compactare ( goluri, segregări, discontinuităŃi, tec )

- rezultatele încercărilor efectuate pe cuburile de probă îndeplinesc condiŃiile prevăzute la capitolul “ Controlul calităŃii betonului“ din prezenta secŃiune. Pentru alte exigenŃe se vor avea în vedere reglementările din Normativul NE012-07. În cazurile în care rezultă o calitate necorespunzătoare a betonului pus în lucrare, proiectantul va analiza şi stabili măsurile ce se impun. MĂSURĂTORI ŞI DECONTĂRI Betonul preparat în staŃiile centralizate se măsoară şi se plăteşte la mc. Punerea în operă e betonului se măsoară şi se plăteşte la mc.

7.CONSTRUCłII METALICE

GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini contine instructiunile tehnologice ce se aplica la executia in intreprindere, la montajul, controlul calitatii si expedierea constructiei metalice.

CONDITII TEHNOLOGICE LA EXECUTIA IN INTREPRINDERE, CONTROLUL CALITATII SI EXPEDIEREA CONSTRUCTIEI METALICE

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

MATERIALE

FOLOSITE

Materialele ce se folosesc trebuie sa aiba compozitia chimica si caracteristicile mecanice pentru marcile si clasele de calitate prevazute in proiectul de executie. Marcile si clasele de calitate pentru materiale au fost stabilite pe baza prevederilor din

standardele de produse, precum si a altor prescriptii legale in vigoare la data intocmirii prezentului proiect. Marcile si clasele de calitate ale otelurilor, precum si caracteristicile mecanice ale suruburilor, piulitelor si saibelor nu pot fi schimbate fara acordul scris al proiectantului. Toate laminatele trebuie sa fie insotite de certificate de calitate emise de furnizor. Nu se vor introduce in fabricatie alte materiale decit cele prevazute in prezentul proiect. Materialele folosite, pe linga certificatele de calitate emise de fumizor, trebuie sa

aibe atestate de catre unitatea care executa confectiile metalice urmatoarele:

a) Tablele cu grosimi mai mari sau egale cu 25 mm se controleaza conform STAS

8866 - 82 si STAS 12187 - 88 pct. 2.7, in urmatoarele conditii:

-

caroiaje de 200 x 200 mm conform normei ISCIR C 36 – 82:

-

clasa de calitate M2S2 pentru grosimi <=30 mm

-

clasa de calitate M3S3 pentru grosimi >=30 mm

b)

Pentru table, inainte de uzinare, se vor efectua contraprobe pentru fiecare sarja:

incercari la tractiune, incovoiere si rezilienta. Dimensiunile probelor vor fi de 300 x 400

mm pentru fiecare grosime si se va marca cu vopsea numarul sarjei, sensul de

laminare si calitatea materialului. Aspectul, defectele de suprafata si defectele interioare ale laminatelor utilizate trebuie

sa corespunda standardelor de produs.

Abateri limita de la forma si dimensiuni:

a) Abaterea limita de la rectiniliaritate a profilelor indreptate la rece sau la cald se

exprima prin sageata, a carei valoare nu trebuie sa fie mai mare de 1/1000 din lungimea piesei, dar fara a depasi 10 mm.

b) Trasarea pieselor se executa cu precizie de +/- 1 mm.

c) La capetele frezate ale elementelor, abaterile limita admise sunt:

+/- 0,3 mm pentru rostul dintre suprafata frezata si o rigla de otel asezata pe aceasta suprafata in orice directie

-1: 1500 pentru devierea suprafetei frezate realizata fata de cea proiectata

d) Abaterile limita admise la forma si dimensiunile elementelor uzinate sint conform

tab.1.

din STAS 767/ 0 - 88

e) imbinarea stalpului cu placa de baza se va realiza prin contact. In acest scop,

suprafetele se vor prelucra astfel incit sa se realizeze un contact perfect. Suprafetele de contact vor fi perpendiculare pe axul stilpului. Tolerantele pentru conditia de rugozitate si perpendicularitate a suprafetelor in contact sunt in conformitate cu STAS 612 - 66, respectiv STAS 7385 – 66. Materialele de adaos pentru sudare se aleg de catre uzina care confectioneaza elementele de constructii din otel. Acestea trebuie sa corespunda cu marcile de oteluri indicate in proiect si sa respecte conditiile de calitate din standardele: STAS 1125/ (1, 2 si 5) - 83, STAS 1125/ (3, 4 si 6) - 82, STAS 1126 - 80.

PRESCRIPTII DE EXECUTIE Indreptarea si indoirea pieselor se va face la rece sau la cald, cu respectarea conditiilor impuse prin STAS 767/ 0 - 88.

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

Indiferent daca se executa trasarea sau daca taierea se face direct, la stabilirea cotelor de debitare trebuie sa se tina seama ca valorile cotelor din proiect sunt cote finale, care trebuie realizate dupa incheierea intregului proces tehnologic de uzinare. Orientarea pieselor fata de directia de laminare poate fi oarecare. In cazul taierii termice prin procedee automate si semiautomate, marginile care urmeaza sa ramana libere, precum si cele care nu se topesc complet (pe intreaga grosime) prin sudare, trebuie sa se incadreze in clasa de calitate II, conform STAS 10654/ 1 – 81. Marginile care se topesc complet prin sudare, precum si toate marginile pleselor care au rol de fururi, trebuie sa se incadreze in clasa de calitate III. Piesele trebuie sa fie curatate si uscate in zona de efectuare a taierii. Dupa taierea termica, marginile taieturii precum si suprafetele adiacente (pe o latime de cel putin 20 mm) se curata de zgura, stropi si prelingeri de metal, precum si de bavuri. Dupa taierea termica, piesele care prezinta neregularitati locale mai mari decit cele prescrise pentru clasa de calitate a taierii (indicata mai sus) se vor remedia. Operatia de debitare la fierastraul circular se va executa la profilele laminate. Operatia de debitare cu disc abraziv se va executa la corniere, otel lat, otel rotund si tevi de sectiune redusa. Operatia de debitare si taiere cu foarfeca ghilotina nu este indicata. Marginile libere sau care nu sint complet topite prin sudare, se prelucreaza prin polizare sau rabotare. Marginile care urmeaza sa fie topite complet prin sudare, precum si marginile pieselor care au rol de fururi nu se prelucreaza. Inainte de asamblare, piesele trebuie taiate si indreptate (daca este necesar). Ele trebuie sa vina in contact pe toata suprafata prevazuta si asamblarea sa se faca fara fortarea lor. Abaterea dupa indreptare trebuie sa respecte prevederile pct. 2 - 3 - 1. din STAS 767/ 0 - 88. De pe suprafetele care urmeaza sa vina in contact se indeparteaza proeminentele, bavurile, rugina, tundarul si alte impuritati. Aceste suprafete trebuie sa fie perfect uscate. Tehnologiile de sudare precum si eventualele tratamente termice vor fi stabilite de catre intreprinderea producatoare, folosind numai tehnologii omologate. In tehnologia de sudare se vor prevedea ordinea de executie a cordoanelor de sudura si parametrii optimi ai regimurilor de sudare. Se interzice sudarea elementelor de oŃel la temperaturi sub +5°C fără aplicarea de măsuri speciale prevăzute în procesele tehnologice. Sudorii terbuie să fie calificaŃi şi autorizaŃi pentru procedeele de sudură aplicate, indiferent dacă execută suduri pe şantier sau în uzină. Cordoanele de sudura vor trebui sa se incadreze in clasa de calitate indicata in proiectul de executie. Controlul calitatii imbinarilor sudate se executa dupa regulile si conditiile stabilite in normativul C 150–99. Pentru orice defect sau eventuale nepotriviri si abateri fata de documentatia de executie a elementelor de constructii metalice, intreprinderea executanta va proceda imediat la remedierea lor, cu avizul scris prealabil al proiectantului. Pregatirea suprafetelor pentru protectia anticoroziva se face in conformitate cu STAS 10166/1-77, iar stratele de protectie trebuie sa respecte prevederile din STAS 10702/1-83 si STAS 10702/2-80. La reperele debitate se vor verifica dimensiunile reperului, urmarindu-se inscrierea in tolerantele admise. Gaurirea reperelor se executa la masini prin aschiere. Gaurile se executa la diametrul definitiv numai cu sablon de gaurire acolo unde este indicat in fisele tehnologice ale executantului; in rest, toate gaurile se dau la un diametru mai mic cu 5 - 6 mm pentru a fi alezate la diametrul final in faza de preasamblare. Forma gaurilor trebuie sa fie circulara si fara fisuri. Peretii gaurilor trebuie sa fie perpendiculari pe suprafata materialului iar muchiile gaurilor sa fie curatate de bavuri. Dupa operatia de premontaj si demontarea elementelor, se va executa, daca este cazul, operatia de ajustare finala.

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

La receptia finala, intreprinderea producatoare va intocmi adele justificative pentru controlul calitativ.

MARCAREA SI COLETAREA In vederea asamblarii si montarii corecte pe santier a subansamblelor distincte, in uzina se va face marcarea lor, constind din:

- marcarea de identificare - marcarea de montaj Marcarea de identificare se aplica tuturor elementelor distinct livrabile. Marcarea de montaj se aplica tuturor subansamblelor distinct livrabile, care se asambleaza intre ele pe santier. Daca dimensiunile piesei nu permit inscriptionarea direct pe piesa, atunci marcarea de identificare se va face pe o alta placuta din tabla, legata cu sirma de piesa sau colet. Ambalarea elementelor de constructii metalice se va face in conformitate cu planele de coletare si documentatia de ambalare intocmita de executant. Depozitarea elementelor si coletelor se va face pe o platforma special amenajata si care sa nu fie in contact cu pamantul, sa permita scurgerea apei si sa respecte normele de tehnica securitatii muncii. La stivuirea elementelor se vor lua masuri pentru evitarea deformarilor, prin interpunerea de distantieri. Se va acorda o atentie deosebita manipularii si depozitarii pieselor, pentru a fi ferite de orice avarii. CONDITII TEHNOLOGICE LA MONTAJUL CONSTRUCTIILOR DIN OTEL CONDITII GENERALE Montajul constructiilor din otel se face pe baza documentatiei tehnice elaborate de intreprinderea de montaj, cu respectarea proiectului de executie. Inainte de inceperea montajului se fac verificarile de la pct 4.1 – 2 din STAS 76710 - 88. De asemenea, se verifica daca exista nepotriviri intre elementele care urmeaza sa fie asamblate. In cazul in care sunt necesare remedieri, acestea se executa pe baza avizului proiectantului. In cazul cand unele operatii urmeaza sa aiba loc la temperaturi scazute, trebuie respectate toate prevederile prescriptiilor legale in vigoare privind executarea lucrarilor de constructii pe timp friguros. La montaj se interzice largirea gaurilor cu dornul, prin pilire sau cu flacara (acestea din urma fiind permisa numai pentru gaurile de trecere destinate suruburilor de ancoraj si numai cu acordul scris prealabil al proiectantului). Indepartarea pieselor auxiliare sudate (urechi, cirlige, etc), in conditiile pct. 6 – 2 – 2 din STAS 767/0-88, se face prin taiere cu flacara oxiacetilenica, la o distanta suficient de mare de suprafata elementului de constructie pentru a nu se produce increstari. Partile din piese si cusaturile care ramin se inlatura apoi complet prin polizare, evitindu-se o incalzire prea mare. Dupa aceasta se refac straturile de protectie anticoroziva deteriorate.

RECEPTIA

PE

SANTIER

A

ELEMENTELOR

DE

CONSTRUCTII

DIN OTEL

LIVRATE DE UZINA La receptia elementelor pe santier trebuie sa se tina seama de reglementarile tehnice in vigoare privind receptia lucrarilor, precum si stabilirea raspunderii expeditorului, carausului si destinatarului. Cu aceasta ocazie se incheie procese verbale de receptie. Daca la receptia pe santier se constata o neconcordanta intre calitatea executiei si atestarile de calitate date de executant, elementele respective se resping si se procedeaza conform reglementarilor legale in vigoare.

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

PROTECTIA ANTICOROZIVA A CONSTRUCTIILOR METALICE Structura metalica a cladirii, face parte din categoria constructiilor supraterane, constructie pentru care mediul agresiv este format din mediul ambiant. Agresivitatea mediului coroziv se defineste prin intensitatea cu care se manifesta actiunea mediului coroziv asupra metalului. Solutia de protectie anticoroziva se stabileste in functie de clasele de agresivitate a mediilor in care constructia va fi amplasata si exploatata, precum si de durata ei de viata estimata. INCADRAREA IN CLASA DE AGRESIVITATE A MEDIULUI Mediile agresive atmosferice se clasifica , conform STAS 10128/86, in patru clase de agresivitate asupra constructiilor din otel. Clasa de agresivitate a mediului in care este amplasata si exploatata constructia se stabileste in functie de :

- starea fizica a factorilor agresivi

- felul mediilor

Cladirea inchisa si cu destinatie de magazin si depozit se incadreaza in clasa de agresivitate 1m – neagresive ( ANEXA 1 – tab . 4 – GP 035 - 98).

STABILIREA SOLUTIILOR DE PROTECTIE ANTICOROZIVA Pentru clasa de agresivitate 1m sistemul de protectie anticoroziva ales este prin vopsire cu uscarea peliculelor la aer. Din retetele de protectie exemplificate in “ Ghidul de protectie , executie si exploatare ( urmarire , interventii ) privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel – indicativ GP 035 – 98 s-a ales sistemul alcatuit din :

-

grund G5162 Ac rosu oxid aplicat in doua straturi cu grosimea unui strat de 30

microni

-

email superpolilac E5046 aplicat in trei straturi cu grosimea unui strat de 40

microni. Durata de viata a acoperirii este estimata la 15-25 ani. Beneficiarul poate alege, cu acordul proiectantului, alt sistem de protectie exemplificat in ghidul “ GP 035 – 98 “sistem care sa fie agrementat.

PREGATIREA SUPRAFETELOR Pregatirea suprafetelor se va face in uzina, prin procedeul de sablare cu nisip , in urma caruia se obtine gradul de curatare 1 ( conform STAS 10166/1 ). Deasemenea pentru aplicarea sistemelor de acoperire prin vopsire trebuie sa se creeze urmatoarele conditii pentru mediul ambiant:

- lipsa de praf

- concentratie cat mai redusa a gazelor agresive

- temperatura aerului si a pieselor de protejat intre 5 si 40ºC

- umiditatea relativa a aerului sub 70% conform STAS 10702/1

APLICAREA PROTECTIEI Aplicarea straturilor de acoperire prin vopsire se va face inainte de montarea elementelor de constructii. Se accepta ca ultimul strat sa se aplice dupa montare. Sistemul de protectie se va aplica cu pensula, cu rola sau cu pistolul, conform indicatiilor date de producatorul de vopsele . Primul strat al sistemului de acoperire prin vopsire se va aplica dupa cel mult 3 ore de la pregatirea suprafetelor elementelor din otel. Fiecare strat al acoperirii trebuie sa fie continuu, lipsit de incretituri, basici, exfolieri, fisuri, neregularitati. Culoarea fiecarui strat trebuie sa fie uniforma pe toata suprafata elementului si nuanta culorii sa difere de la strat la strat pentru a permite verificarea numarului de straturi aplicat. Numarul de straturi al sistemului de acoperire , aplicat pe suprafata pieselor de otel trebuie sa realizeze grosimea totala minima prevazuta, inclusiv la colturi si muchii ( 170 microni - tab. 5 – Ghid G035-98 ).

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

Dupa montarea elementelor vopsite se va verifica starea stratului de protectie si se va trece la remedieri locale sau la aplicarea unui strat de finisare generala. La executia protectiilor anticorozive trebuie sa se respecte reglementarile privind protectia mediului inconjurator si regulile de protectia muncii , corespunzatoare legilor si instructiunilor in vigoare , precum si P.S.I. PRESCRIPTII TEHNICE DE BAZA

STAS 10108/0-78

STAS 500/1-89

– ConstrucŃii civile, industriale şi agricole. Calculul elementelor din

oŃel. (M-SR 6/85); STAS 767/0-88

– ConstrucŃii civile, industriale şi agricole. ConstrucŃii din oŃel. CondiŃii generale de calitate; – OŃeluri de uz general pentru construcŃii. CondiŃii generale

tehnice

STAS 568/86

de calitate; – OŃel laminat la cald. OŃel I;

STAS 564/86

– OŃel laminat la cald. OŃel U;

STAS 424/91

– OŃel laminat la cald. OŃel cornier cu aripi egale;

STAS 395/88

– OŃel laminat la cald. OŃel lat;

STAS 505/86

– OŃel laminat la cald. Table groase. CondiŃii tehnice de calitate;

STAS 334/88

– OŃel laminat la cald. OŃel pãtrat;

STAS 2350-92

– Şuruburi pentru fundaŃii. Clasa de execuŃie C;

STAS 8600-79

– ConstrucŃii civile, industriale şi agrozootehnice.

STAS 10564/1-81 STAS 10214/84 STAS 10138-75

ToleranŃe şi asamblări în construcŃii. Sistem de toleranŃe; – Tăierea cu oxigen a metalelor. Clase de calitate a tăieturilor; – Defectoscopie cu lichide penetrante; – Defectoscopie cu radiaŃii penetrante.

STAS 6967/88 STAS 5540-8-88

CondiŃii de observare a radiografiilor; – Încercări mecanice ale metalelor. Clasificare; – Încercări ale îmbinarilor sudate cap la cap.

STAS 2015/1-83

Încercarea la îndoire a epruvetelor cu crestatura; – Fonte şi oŃeluri. Luarea probelor pentru determinarea

compoziŃiei chimice; STAS 6843-75 – Încercările metalelor. Încercarea la tracŃiune la temperaturi scăzute;

STAS 8796/1-80

– Organe de asamblare de înalta rezistenŃă folosite cu

 

pretensionarela

îmbinarea

structurilor

din

oŃel.

Suruburi

IP.

Dimensiuni; STAS 8796/2-80 pretensionare,

Organe

de

asamblare

de

înaltă

rezistenŃă

folosite

cu

 

la îmbinarea structurilor din oŃel. PiuliŃe IP. Dimensiuni;

STAS 8796/3-89 pretensionare,

Organe

de

asamblare

de

înaltă

rezistenŃă

folosite

cu

 

la îmbinarea structurilor din oŃel, şaibe IP;

 

STAS 8796/4-89 pretensionare

Organe

de

asamblare

de

înalta

rezistenŃă

folosite

prin

la îmbinarea structurilor din oŃel. CondiŃii tehnice generale de

calitate; STAS 5555/1-81

STAS 5555/2-80 – Sudarea metalelor. Procedee de sudare. Clasificare şi terminologie;

STAS 7194-79

STAS 8299-78 – Clasificarea şi simbolizarea defectelor îmbinărilor sudate prin topire

– Sudarea metalelor. Tehnologie generală;

– Sudabilitatea oŃelurilor. Elemente de bază;

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

pe baza radiografiilor;

STAS 6726-85 – Îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea oŃelurilor sub strat de flux;

STAS 9101/2-86

– Îmbinări sudate. Abateri limită la dimensiuni fără indicaŃii de toleranŃe ale îmbinărilor sudate din aluminiu şi aliaje din

aluminiu; STAS 1125/1-91

– Sudarea metalelor. Electrozi înveliŃi pentru sudarea oŃelurilor cu arc electric. CondiŃii tehnice generale de calitate; – Sudarea metalelor. Electrozi înveliŃi pentru sudarea oŃelurilor

STAS 1125/2-81

carbon şi slab aliate. Tipuri şi condiŃii tehnice; STAS 10123/2-84 – Sudarea metalelor. Clasificarea şi simbolizarea cuplurilor sârmã-flux pentru sudarea oŃelurilor carbon şi slab aliate;

STAS 1126-87 – Sudarea metalelor. Sârmă plină din oŃel pentru sudare; STAS 101023/1-84 – Sudarea metalelor. Clasificarea şi simbolizarea fluxurilor pentru sudarea oŃelurilor carbon şi slab aliate; STAS 10014-81 – Sudarea metalelor. Determinarea caracteristicilor de deplasare a electrozilor înveliŃi;

STAS 7084/3-86

STAS 9552/87 – Defectoscopie cu radiaŃii penetrante. Examinarea îmbinărilor sudate prin topire;

STAS 6606/1-86

– Defectele îmbinărilor sudate. Fisuri. Clasificare şi terminologie;

– Defectoscopie cu radiaŃii penetrante. Examinarea radiograficã a materialelor metalice. CondiŃii tehnice generale;

STAS 6726/85 – Îmbinări sudate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea oŃelurilor sub strat de flux; STAS 12255-84 – Îmbinări sudate cap la cap ale tevilor din oŃel. Formele şi dimensiunile rosturilor;

STAS 5540/1-85 STAS 5540/2-82

– Încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap. Probe şi epruvete; – Încercări mecanice ale îmbinărilor sudate cap la cap. Încercarea la tracŃiune;

STAS 55403-81 – Încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap. Încercarea îndoire a epruvetei fără crestătură;

STAS 5540/4-86

STAS 5540/5-85 – Încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap. Încercarea la duritate;

STAS 5540/6-77 – Încercãri ale îmbinărilor sudate cap la cap. Încercarea de aplatizare;

– Încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap.

STAS 5976/1-82 STAS 7356/1-80

– Încercări mecanice ale sudurilor de colŃ; – Încercările mecanice ale metalului depus prin sudare manuală

STAS 7356/2-80

cu arc electric, electrozi înveliŃi; – Încercările mecanice ale metalului depus prin sudare manuală

STAS 7356/4-80

cu arc electric sub strat de flux; – Încercările mecanice ale metalului depus prin sudare electrică

STAS 10221-83

în baie de zgură; – Încercările metalelor. Încercarea de fisurare, la cald, a metalului

STAS 10128/86

depus prin sudare; – Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel

STAS 10166/1 – Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Pregatirea mecanica a suprafetelor. STAS 10702/1 – Protectia contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Acoperiri protectoare. Conditii tehnice generale.

C 133-82 – InstrucŃiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

construcŃii

metalice

cu

şuruburi

pretensionate

de

înaltă

rezistenŃă;

C 150-99

– Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oŃel ale

P100-92

construcŃiilor civile, industriale şi agricole; – Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcŃiilor

P118-93

de locuinŃe social-culturale, agrozootehnice şi industriale; – Norme tehnice de proiectare şi realizarea construcŃiilor

privind protecŃia la acŃiunea focului;

- Norme republicane de protectie a muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu Ord. nr. 34/1975 si 60/1975.

- Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii – montaj , aprobate de M. C. Ind. cu Ord. nr. 1233 / D / 1980.

- Ghid de protectie, executie si exploatare (urmarire, interventii ) privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel, indicativ G035 – 98.

VOPSIREA CONFECTIILOR METALICE. Toate zonele elementelor structurii metalice care vor fi sub suprafaŃa terenului si nu se inglobeaza in beton, se vor trata cu o acoperire bituminoasã. Vopsirea finala se face dupa montarea definitiva. Resturile si locurile in care s-ar putea aduna ape se astupa cu chit din miniu de

Pb.

Dupa repararea straturilor de vopsea date in uzina se aplica ultimul strat de vopsea. Vopseaua trebui sa fie uniforma, aderenta, facuta fara basici, fara locuri neacoperite sau acoperite inegal .

URMARIREA IN EXPLOATARE.

In

primul

an

de

exploatare

investitorul

trebuie

sa

urmareasca

starea

constructiilor metalice, in special:

- daca incercarile reale nu le depasesc pe cele avute in vedere la proiectare;

- daca nu apar in elementele de constructii deformatii vizibile;

- starea imbinarilor;

- daca nu apar fisuri in suduri sau in materialul de baza;

- comportarea protectiei contra coroziunii;

RECEPTIA CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

Verificarea calitatii constructiei din otel se face conform reglementarilor tehnice specifice in vigoare privind efectuarea receptiei obiectivelor de investitie. La cererea comisiei de receptie, intreprinderea care a executat montajul va prezenta o scurta sinteza a tuturor verificarilor si incercarilor efectuate la montaj, precum si a remedierilor si modificarilor executate. Daca apar defecte sau deformatii vizibile se va anunta imediat proiectantul pentru indicarea masurilor de remediere. Pentru constructia din otel care intra in componenta obiectivului de receptionat, intreprinderea care a executat montajul trebuie sa puna la dispozitia comisiei de receptie preliminara toate documentele care atesta caIitatea lucrarilor conform pct. 5.3.2. din STAS 767/0 – 88.

Întocmit ing.Duhanes Sebastian

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro

s.c

p r o i e c t a r e

PROIECT

I D E A L

C O N C E P T

s.r.l.

c o n s t r u c t i i

07/2011

I D E A L C O N C E P T s.r.l. c o n

ANEXĂ

SARCINILE MAISTRULUI SUDOR ŞI PROGRAMUL DE EXAMINARE PENTRU AUTORIZAREA MAISTRULUI SUDOR

Lucrările de sudare vor fi conduse şi supravegheate permanent de un maistru

sudor.

Maiştrii sudori sunt subordonaŃi inginerului sudor, repartizat pentru această

lucrare. Sarcinile şi răspunderile maiştrilor sudori se stabilesc de către un inginer sudor şi li se transmit acestora în scris. Sarcinile principale ale maistrului sudor sunt:

verificarea calitativă a materialelor ce urmează a fi sudate (laminate); verificarea materialului de adaos (flux, sârmă, electrozi) privind condiŃiile de păstrare a acestora conform prevederilor din norme şi din caietele de sarcini; verificarea înainte de începerea sudării a rosturilor pregătite pentru sudare; verificarea aparatelor şi agregatelor de sudare; verificarea reglării regimului de sudare; repartizarea sudorilor pe tipuri şi feluri de suduri, conform aptitudinilor şi autorizării acestora; verificarea normelor de protecŃia muncii la sudare;

verificarea pe faze de execuŃie a cusăturilor sudate şi a subansamblelor sudate. Pentru îndeplinirea sarcinilor menŃionate, maistrul sudor va trebui să aibă cunoştinŃe generale de metalurgie, construcŃii metalice, metode de sudare şi metode de verificare a cusăturilor sudate. Ei vor fi şcolarizaŃi şi instruiŃi de către un inginer sudor pentru genul de lucrări ce urmează să le execute.

EXECUłIA CUSĂTURILOR SUDATE Toate cusăturile sudate se execută conform prevederilor procesului tehnologic de sudare întocmit de uzină. Cusăturile sudate trebuie să corespundă dimensiunilor din proiect sau celor prevăzute în procesul tehnologic, dacă acestea din urmă sunt diferite. Aspectul cusăturilor trebuie să rezulte neted, uniform şi lipsit de defecte. Sudurile de adâncime se vor încadra în clasa 2 de calitate, iar cele în relief în clasa 2 de calitate. Arcul electric va fi amorsat în rosturi numai pe plăcuŃe tehnologice terminale sau pe piese speciale de amorsare. Se vor lua măsuri ca să nu se producă deteriorări ale pieselor în timpul sudării sau stropirea lor cu metal topit. Zgura de pe cusături se îndepărtează numai după răcirea normală a acestora. Se interzice răcirea forŃată a îmbinărilor sudate. Craterele neumplute se vor îndepărta prin curăŃire, polizare şi resudare. La sudurile prevăzute cu resudarea rădăcinii, completarea cu sudură la rădăcină se va face după curăŃarea şi polizarea rostului. La sudarea în mai multe straturi suprafaŃa stratului anterior va fi curăŃată de zgură, după care va fi examinată de sudor cu ochiul liber şi la nevoie cu lupa. Nu se admit fisuri, lipsa de topire, nepătrunderi ori alte defecte de calitate a cusăturilor prevăzută în proiect, conform instrucŃiunilor tehnice C 150-‘84. Dacă se constată fisuri sudorul va anunŃa maistrul sau inginerul sudor pentru stabilirea cauzelor şi măsurilor de remediere. Se recomandă ca acolo unde este posibil sudarea să se facă în poziŃie orizontală. Sudurile de poziŃie (verticală, peste cap etc.) la montaj, vor fi executate numai de sudori cu experienŃă.

str.Horea, nr.15/9, ClujNapoca, jud. Cluj, Tel. 0742203741 / 0740249624, office@iconcept.ro , www.iconcept.ro