Sunteți pe pagina 1din 1

Propunerea Tehnica

8. Adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrarii

1. Limitele instalatiilor: conform:


- plan organizare santier Anexa 1
- NTE 003/04/00-Anexa 2
- NTE 007/08/00-Anexa 3
- conform plan de situatie proiectat (Plansa 7),
- conform STAS 8591- Anexa 4
2. Cladiri: conform:
- plan organizare santier Anexa 1
- NTE 003/04/00-Anexa 2
- NTE 007/08/00-Anexa 3
- conform plan de situatie proiectat (Plansa 7),
- conform STAS 8591- Anexa 4
3. Zone de depozitare: zone specificate de beneficiar
4. Accese in santier: din drumul public;
5. Lucrari temporare: epuisment, semnalizare si ingradire amplasament, semnalizare
drumuri pe care se lucreaza, accesul la locuinte, drumuri de acces la anumite parti din
santier, provizorate (alimentarea cu energie electrica a consumatorilor in perioadele de
intrerupere accidentale sau planificate) - daca sunt prevazute in listele cu cantitati de
lucrari intocmite de proiectant.
In situatia existentei unor retele utilitare, electrice, telefonie, apa, canalizare pe traseu
paralel sau de intersectare, se va prevede sprijinirea lor cu material lemnos pentru a fi protejate
in timpul executiei. Pe aceste trasee executarea sapaturilor se va face manual.
Beneficiarul va identifica retelele din zona lucrarilor proiectate, va lua avizele proprietarilor
de retele si va stabili un program de lucru pentru depasirea acestora.
Proiectantul va pune la dispozitia executantului toate documentele necesare executiei, iar
in cazul in care se vor intalni situatii neprevazute (de exemplu intersectia cu retele de utilitati
existente in teren dar neevidentiate in planurile de sistematizare ale localitatii) va elabora solutiile
tehnice adecvate situatiei in teren, tipul si cantitatile de lucrari temporare necesare mentinerii in
functiune a facilitatilor existente, va modifica traseul retelelor de apa si canalizare (daca este
cazul) si va pune la dispozitia executantului documentatiile adecvate situatiei intalnite.
Contractantul isi asuma intreaga responsabilitate pentru protectia infrastructurii si a drumurilor
existente in zona Santierului, in domeniul public sau privat, daca apar pe desene. Contractantul
trebuie sa repare pe cheltuiala sa orice daune rezultate din operatiunile sale.
Rezultatul tuturor activitatilor temporare asociate cu lucrarile realizate sunt indepartate si
eliminate la terminarea executiei lucrarilor, in timpul demobilizarii Contractantului de pe
amplasamentul lucrarii.
Inainte de inceperea executiei terasamentelor pentru traseele de cabluri electrice,
executantul se va documenta cat mai bine posibil de existenta retelelor de facilitati din zona si va
manifesta deosebita grija in executia terasamentelor mecanizate si manuale, iar in cazul in care
se vor gasi retele neexistente in documentatiile de proiectare sau de sistematizare locala, va
avertiza autoritatile locale si proiectantul si va stopa temporar lucrarile pana la solutionarea
tehnica a problemelor aparute.
Toate facilitatile vor ramane in operare in timp ce Lucrarile propuse se vor afla in executie.
Conform proiectului tehnic, pentru realizarea obiectivului nu sunt necesare demolari sau devieri
de retele.

OPERATOR ECONOMIC,

Page 1 of 1

S-ar putea să vă placă și