Sunteți pe pagina 1din 14

Avizat,

Directia de Sanatate Publica


Director, Aprobat
Dr.Laura Militaru Primar,
Nicolae Topoleanu

CAIET DE SARCINI

CUPRINS:

I. DATE GENERALE:

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII


2. AMPLASAMENTUL INVESTITIEI
3. TITULARUL INVESTITIEI
4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
5. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI
6. CAIET DE SARCINI

A. INFORMATII GENERALE PRIVIND CLADIREA EXISTENTA


B. TEMA DE PROIECTARE

II. OBIECTIVELE CONTRACTULUI

A. ELABORAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE


INTERVENTIE

III. DURATA DE REALIZARE A DOCUMENTATIEI SI RESPONSABILITATILE


PROIECTANTULUI

IV. CONDITII DE OFERTARE

V-LEGISLATIE APLICABILA

I. DATE GENERALE

I.1. Denumirea obiectivului de investitii

1
Obiectul prezentei proceduri consta in servicii de elaborare documenatii tehnice:
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
(DALI)aferente obiectivului investitional SPITAL ORASENESC MACIN

Documentatia tehnica mai sus precizata va fi elaborat/intocmit in vederea reabilitarii si dotarii


cladirilor existente din Macin, strada Mircea Voda, nr.34 cu destinatia SPITAL ORASENESC
MACIN

I.2. Amplasamentul investitiei

Investitia va fi realizata la imobilul situat pe strada Mircea Voda nr.34,oras Macin ,judetul
Tulcea

Cladirea existenta este formata din mai multe corpuri de cladire dupa cum urmeaza:

C1 – corp Spital Macin (Sali de operatii,…) Sc= 350.00mp


C2 – corp Spital Macin(copr de legatura;circulatii verticale) Sc= 145.00mp
C3 – corp Spital Macin(saloane,cabinete,grupuri sanitare) Sc= 732.00mp
C4 – cladire anexa(morga) Sc= 54.00mp
C5 – cladire anexa (grup gospodaresc) Sc= 386.00mp
C6 – cladire anexa(grup electrogen) Sc= 110.00mp
C7 – cladire anexa(post trafo) Sc= 17.00mp
C8 – cladire anexa(centrala termica) Sc= 171.00mp
C9 – cladire anexa (crematoriu) Sc= 37.00mp
C10 – constructie(magazie) Sc= 58.00mp
C11 – constructie(magazie) Sc= 79.00mp
C12 – constructie(magazie) Sc= 68.00mp
C13 – constructie(statie de oxigen) Sc= 81.00mp
C14 – constructie(rezervor de apa) Sc= 67.00mp
C15 – constructie(capela) Sc= 86.00mp
C16—constructie(cabina poarta) Sc=19.00mp

NOTA : Suprafetele aferente constructiilor existente pe teren se regasesc in Extrasul de


Carte Funciara nr………

TOTAL la sol CONSTRUCTII = 2460,00m

I.3. Titularul investitiei

Consiliul Local al Orasului Macin, str. Florilor , nr. 1; tel./fax: …………….


Persoana de contact: …………………………………………, telefon: ………………

I.4. Beneficiarul investitiei

Spitalul Orasenesc Macin, str. Mircea Voda, nr. 34; tel./fax: …………………………

2
I.5. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Spitalul orasenesc este o unitate sanitara cu personalitate juridica care furnizeaza


servicvii spitalicesti din gama serviciilor de spitalizare continua si spitalizare de zi,asigura
conditii de investigatii medicale,tratament,cazare,igiena,alimentatie si prevenire a infectiilor
nozocomiale,conform normelor aprobate de ministerul sanatatii.
Macinul este centrul regional care deserveste majoritatea pacientilor cu probleme
medicale, din zona orasului Macin pe o raza de 37,0 km,adica un numar de 14 comune(25
localitati) cu un numar total de de 35 838 locuitori.Orasul Macin are,conform datelor de la
ultimul recensamant,8245 locuitori.Rezulta ca institutia de sanatate deserveste o populatie de
cca.44083 locuitori.
Spitalul orasenesc Macin dispune de o structura complexa de specialitati,dotare cu
aparatura medicala invechita,personal medical specializat,amplasament favorabil la intersectie
de drumuri nationale si la o distanta de cca.80 km de resedinta de judet si implicit de Spitalul
judetean de urgenta Tulcea.
Spitalul orasenesc Macin urmareste imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din zona
arondata,realizarea unui sistem de sanatate modern si eficient,in slujba cetateanului.Activitatea
spitalului se desfasoara in baza contractului de prestari servicii medicale incheiat cu CJAS
Tulcea si a unui contract cu DSP Tulcea.In acest moment spitalul are angajati un numar de 26
de medici rezidenti care urmeaza sa se prezinte la post in momentul definitivarii pregatirii
profesionale.
Spitalul,Orasenesc Macin se confrunta cu o serie de probleme din care mentionam:
-existenta unor cladiri vechi de 31 de ani,perioada de timp in care nu s-au efectuat decat
lucrari de mica importanta de intretinere curenta;
-saloane mari fara grup sanitar propriu asa dupa cum o cer normele de autorizare a
functionarii;
-instalatii interioare depasite tehnic si moral;
-este necesara reabilitarea termica penru un consum redus de energie;
-acoperisul are probleme serioase in privinta stabilitatii si a infiltratiilor de apa din
intemperii;
-tamplaria exterioara si interioara are o vechime de 31 de ani;
-terasa anexelor gospodaresti (bucatarie si spalatorie)este fisurata si se produc infiltratii in
planseu;
-este necesara o reorganizare a intregii incinte si crearea unor fluxuri functionale corecte;

Consideram ca aceasta structura ar trebui sa indeplineasca urmatoarele criterii minimale:


• spatiile vor fi reabilitate din punct de vedere funcţional, modernizate din punct de
vedere al instalaţiilor si echipamentelor, reconfigurate spatiile interioare ca urmare a
regandirii circuitelor functionale ;
• reabilitarea spatiilor cu aducerea lor la standarde si normative in vigoare,crearea
fluxurilor pentru pacienti,medici,personal medical,vizitatori;se vor prevedea dotari
pentru accesul neingradit al persoanelor cu dizabilitati;

3
• se vor configura saloanele pentru bolnavi in sistemul de doua saloane la un grup
sanitar complet,conform prevederilor din ORDINUL nr. 914 din 26 iulie 2006
(*actualizat*)pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie sa le
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
• reorganizarea incintei;

I.6. CAIET DE SARCINI

A. INFORMATII GENERALE PRIVIND CLADIRILE EXISTENTE


Constructia Spitalului orasenesc Macin estea realizata in anul 1983 si de la darea sa in
folosinta,nu s-au mai realizat lucrari de reparatii capitale si nici modernizari de spatii.
Imobilul este situat in orasul Macin, strada Mircea Voda nr.34, si este format din mai multe
corpuri de cladire in regimuri diferite de inaltime.
In conformitate cu planul de situatie anexat, pe amplasament se constata urmatoarele:
 existenta corpurilor de constructie de la C1 la C16(identificarea reala a partiurilor se va
efectua prin relevee executate de catre ofertanti);

 existenta unui corp de cladire –ambulatoriu –modernizat printr-un proiect care se deruleaza
in prezent;
 existenta unui corp de cladire C15-capela ortodoxa-care nu face obiectul prezentului proiect;
A.1. Situatie existenta – ARHITECTURA
- Suprafata construita a Spitalului Orasenesc Macin-
- Constructia se incadreaza in categoria de importanta „B" si clasa de importanta ―II".
- Ansamblul de cladiri existente cuprinde un numar de noua cladiri compacte organizate cu
functiunile de baza pentru spatii medicale specifice si anexe diferite si sase cladiri separate:
magazii,statie de oxigen,rezerva de apa,cabina poarta si Capela.
- Cele noua cladiri compacte sunt compuse din trei cladiri pentru functiunea de
baza(medicala:Sali de operatii,circulatii vertical,saloane) si sase cladiri pentru functiuni
complementare(morga,grup gospodaresc,grup electrogen,centrala termica,crematoriu).
- Regimul de inaltime:
Imobil C1. - S+P+3E
Imobil C2. - S+P+5E
Imobil C3. - S+P+4E
Imobil C4. - P
Imobil C5.- P
Imobil C6.- P
Imobil C7.- P
Imobil C8.- P
Imobil C9.- P
Imobil C10.- P
Imobil C11.- P

4
Imobil C12.- P
Imobil C13.- P
Imobil C14.- P
Imobil C15.- P
Imobil C16.- P

A.2. Situatie existenta – STRUCTURA DE REZISTENTA

Pentru realizarea interventiilor necesare modernizarii imobilelor este necesara executia


unei expertize tehnice,realizata de un expert tehnic autorizat MLPAT.

A.3. Situatie existenta – INSTALATII TERMICE, SANITARE, PSI, VENTILARE-


CLIMATIZARE, FLUIDE MEDICALE, ELECTRICE SI GAZE NATURALE

In prezent,imobilele sunt dotate cu toate retelele de instalatii:termice, sanitare, PSI,


electrice si gaze naturale.Toate instalatiile sunt realizate in anul 1983 si nu au mai fost
reabilitate de atunci.
Nu exista retea de fluide medicale si nici ventilare-climatizare.
Furnizarea apei potabile are intreruperi frecvente vara si este necesara dotarea spitalului
cu un sistem de hidrofoare care sa asigure o presiune constanta a apei in instalatie.
Este necesara dotarea cu o statie dedurizare apa potabila deoarece depunerile de calcar
afeceaza functionarea normala a aparaturii medicale.
Rezervorul de apa potabila este semingropat si nu a fost reabilitata de la darea lui in
folosinta.
Centrala termica din incinta a fost dezafectata in anul 2006 cand spitalul afost racordat la
sistemul centralizat al orasului printr-un racord in lungimede 500 m.Pe traseu exista pierderi de
caldura iar apa calda menajera nu este furnizata in prezent.
Pentru toate deficientele semnalate,proiectantul va analiza solutiile optime unei
functionari corecte si durabiale a integului sistem.

B. TEMA DE PROIECTARE

Amplasare generala
Reabilitarea incintei va trebui sa tina cont de urmatoarele conditii:
• Accesul facil al pacientilor si personalului medical
• Accesul la utilitati
• Spatiul verde prevazut conform normelor legale;
• Parcari pentru pacienti si personalul medical

Structura pe corpuri a spitalului:

Corp C1-C2-C3-Sali de operatii,corp de legaura(circulatii),saloane

5
1. Parter:
-rampa primiri urgente
-camera primiri urgente-chirurgie
-obstetrica-ginecologie
-interne
-pediatrie
-stationar de zi
-grupuri sanitare
-centrala Telefonica
-birouri administrative
-grup vestiare personal

2.Etaj 1:
-medicina interna -9 saloane fara grup sanitar propriu
-3 rezerve
-2 sali de tratamente
- sala de mese
-oficiu sala de mese
-cabinet medic
-camera de garda
-grupuri sanitare commune
-laborator analize medicale
-sala consiliu de administratie
-sala fizioterapie

3.Etaj 2:
-obstetrica-ginecologie -8 saloane cu grup sanitar propriu
- 2 rezerve
-sala de mese
-cabinet medic
-camera de garda
-grupuri sanitare commune
-compartiment nou nascuti -3 saloane
-sala de tratamente
-cabinet medic
-cabinet personal sanitar mediu
-grupuri sanitare comune
4.Etaj 3:

-compartiment chirurgie generala


-compartiment A.T.I. -8 saloane cu grup sanitar propriu
-2 rezerve
-2 Sali de tratament
-sala de mese
-oficiu sala de mese

6
-cabinet medic
-camera de garda
-grupuri sanitare commune
-sala de operatii chirurgie nr.1
-sala de operatii chirurgie nr.2
-statie central de sterilizare
-punct de transfuzii

5.Etaj 4:

-compartiment pediatrie -6 saloane


-sala recreere copii
-sala de tratament
-sala de mese
-oficiu sala de mese
-cabinet medic
-camera de garda
-bucataria de lapte
-grupuri sanitare comune

II. OBIECTIVELE CONTRACTULUI:

INTRODUCERE

Interventii arhitecturale care impun sa aduca complexul la standardele europene din punct de
vedere al normelor de:

• functionalitate generala;
• siguranta in exploatare;
• igiena si sanatatea oamenilor;
• protectia mediului;
• siguranta la foc;
• eficienta energetica;
• izolarea hidrofuga;
• protectia la zgomot.

Interventii la structura de rezistenta in conformitate cu expertiza tehnica din punct de vedere


al normelor de siguranta in exploatare.

Instalatiile termice, sanitare, PSI, ventilatie-climatizare si fluide medicale cuprind:


• asigurarea de utilitati;
• producerea si distributia agentului termic de incalzire (centrala termica);
• producerea si distributia agentului termic de racire (centrala de frig);
• instalatiile sanitare interioare de apa rece, apa calda menajera si recirculare ACM;
• instalatiile sanitare exterioare;

7
• instalatii sanitare de incendiu (hidranti interiori, hidranti exteriori);
• statia de hidrofor si statia de pompe incendiu;
• ventilarea-climatizarea birourilor, saloanelor, spatiilor de asteptare si circulatie;
• ventilarea grupurilor sanitare;
• ventilarea-climatizarea camerelor curate: sali de operatie, camere de sterilizare;
• ventilare-climatizarea laboratoarelor si a zonei de prosectura;
• producerea si distributia de fluide medicale: aer comprimat, vacuum si oxigen.
• instalatii electrice si curenti slabi;
• instalatii termice;

A) ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE


INTERVENTIE(DALI)

Elaborarea fazei de proiectare DALI va urmari urmatoarele aspecte:


- adaptarea spatiilor spitalului, atat la reglementarile legale in vigoare, cat si la normativele si la
specificatiile tehnice medicale in vigoare;
- asigurarea spatiilor, dotarilor, functiunilor si fluxurilor de circulatie si cele tehnologice
necesare desfasurarii activitatilor specifice unui Spital oresenesc.

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie va avea urmatorul continut:

A. Piese scrise
Date generale:
1. denumirea obiectivului de investiţii;
2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
3. titularul investiţiei;
4. beneficiarul investiţiei;
5. elaboratorul documentaţiei.

Descrierea investiţiei:
1. situaţia existentă a obiectivului de investiţii:
- starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în
construcţii, potrivit legii;
- valoarea de inventar a construcţiei;
- actul doveditor al forţei majore, după caz;
2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:
- prezentarea a cel puţin două opţiuni;
- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere
tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii.

Date tehnice ale investiţiei:


1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării
lucrărilor de bază;

8
2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile
consolidate/reabilitate/reparate;
3. consumuri de utilităţi:
a) necesarul de utilităţi rezultate, după caz în situaţia executării unor lucrări de
modernizare;
b) estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi.

Durata de realizare şi etapele principale:


- graficul de realizare a investiţiei:
Costurile estimative ale investiţiei:
1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;
2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.
Indicatori de apreciere a eficienţei economice:
- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de
inventar a construcţiei.
Sursele de finanţare a investiţiei
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal
constituite.
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:
1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie;
2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) (în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
din care:
- construcţii-montaj (C+M);
2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II;
.................;
3. durata de realizare (luni);
4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

Avize şi acorduri de principiu:


1. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan,
apă-canal, telecomunicaţii etc.);
2. acordul de mediu;
3. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenţie solicitate prin certificatul de
urbanism;

B. Piese desenate:
1. plan de amplasare în zonă (1:5000);
2. plan general (1:500);

9
3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

III. DURATA DE REALIZARE A DOCUMENTATIEI SI RESPONSABILITATILE


PRESTATORULUI

Contractul de prestari servicii intre, Consiliul Local Macin si cel declarat castigator, pentru
realizare contractului va avea o durata de ….. luni, perioada in care prestatorul se obliga sa
indeplineasca in integralitate obligatiile asumate prin contract.

Prestatorul de servicii va ceda in favoarea beneficiarului drepturile de autor pentru


documentatiile ce fac obiectul contractului.

Prestatorul va intocmi documentatiile necesare obtinerii avizelor mentionate in certificatul de


urbanism.

Documentatia tehnico-economica, Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie, se vor


intocmi si preda in 4 exemplare originale in format hartie si 1 exemplar pe suport magnetic
editabil(CD sau DVD).

IV. CONDITII DE OFERTARE

Mentiune: Suplimentar documentatiei de atribuire si prezentului caiet de sarcini anexam:

 Certificatul de urbanism
 Plan de Situatie-plan cadastral;
 Extras de carte funciara;

1. Documentatia tehnica elaborata de catre prestator va respecta:

- cerintele prezentului Caiet de sarcini;


- legislatia nationala si normativele aplicabile in materia serviciilor de proiectare a investitiilor
la unitatile spitalicesti, in vigoare;
- legislatia europeana si normativele aplicabile in materia serviciilor de proiectare a investitiilor
la unitatile spitalicesti, in vigoare;
- legislatia si normativele in vigoare referioare la proiectarea spatiilor spitalicesti in care sunt
desfasurate activitati care implica riscuri de accident nuclear.

Orice abatare, nerespectare a prevederilor aplicabile in materie, cat si orice omisiune din
continutul documentatiilor tehnice intocmite, in raport cu aceste normative, va putea fi
imputata de catre achizitor prestatorului.

10
2. Ofertantii vor elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele
prevazute in documentatia de atribuire cat si in Caietul de sarcini, prezentand clar si concis
metodologia pe care o vor aplica pentru atingerea obiectivelor contractului.

Ofertantii vor realiza si prezenta, in cadrul propunerii tehnice, pe baza cerintelor Caietului de
sarcini, un memoriu tehnic in care sa detalieze:

a) Solutii tehnice privind distributia spatiilor functionale


 se vor prezenta in mod succinct, dar la obiect informatii privitoare la: compartimentari,
finisaje interioare, finisaje exterioare, accese, cai de circulatie pe verticala, tamplarie
interioara, exterioara;

 se vor depune urmatoarele piese desenate:


- plan de amplasare in zona;
- plan de situatie – situatie propusa;
- planuri de nivel de arhitectura – situatia propusa; situatie existenta;
- sectiuni propuse; sectiuni existente;
- fatade;
- vederi 3D;
 se va prezenta lista spatiilor functionale pe niveluri corelate cu piesele desenate;
b) Solutiile tehnice de structuri de rezistenta cu detaliarea:
- sistemelor constructive propuse;
- materialelor si tehnologiilor de executie.
c) Solutii tehnice de instalatii generale specifice constructiilor
Solutii privind asigurarea cu utilitati a obiectivului, dimensionare si planuri reprezentative;
- memoriu de instalatii generale;
- scheme functionale detaliate privind solutiile propuse pentru toate tipurile de instalatii;
acestea vor fi insotite de fise tehnice ale tuturor exhipamentelor propuse si calcule justificative
privind alegerea lor; schemele functionale vor avea in vedere rezolvarea tuturor spatiilor
spitalicesti si complementarea;
- solutii constructive privind asigurarea spatiilor necesare traseelor de utilitati si corelarea intre
acestea;
- planuri de amplasament pentru utilajele si echipamentele aferente instalatiilor;
d) Solutii tehnice de instalatii medicale necesare functionarii Spitalului Orasenesc Macin
- memoriul de instalatii medicale;
- schema functionala a instalatiilor medicale care sa cuprinda asigurarea tuturor functiunilor
obiectivului;
- Planuri de amplasament cu dotarile specifice.
e) Solutii tehnice integrate aferente performantei energetice a constructiei
f) Solutii complete privind mobilare si dotarea specifica spatiilor functionale propuse

11
Ofertantii vor avea in vedere prezentarea planurilor de mobilare si dotare a tuturor spatiilor
functionale, inclusiv o legenda a mobilierului si a dotarilor. Aceste solutii vor fi date in baza
expertizei tehnice efectuate de catre ofertant si vor fi sustinute de justificarile tehnice care sa
demonstreze rezultatele propuse.
Se vor evidentia si justifica prin calcule detaliate costurile privind exploatarea si mentenanta,
rezultate prin aplicarea solutiilor propuse.
Obiectele proiectarii enumerate nu au caracter limitativ, ofertantul este unicul si pe deplin
raspunzator pentru realizarea unor studii complete si temeinice in conformitatea cu legislatia
romanesca si europeana aplicabila in vigoare.

3. Propunerea tehnica va contine si graficul de prestare a serviciilor in care se vor evidentia:


planificarea, ordonarea si explicitarea detaliata a tuturor documentelor ce se vor elabora in
cadrul contractului, astfel incat interdependentele dintre ele sa fie respectate in raport cu
resursele disponibile si cu durata de prestare, precum si trasarea drumului critic pentru executia
contractului.
- se vor descrie si ilustra fazele intervenţiilor in clădiri, luandu-se in considerare faptul
ca spitalul nu isi poate intrerupe parţial sau total activitatea si de asemenea ca nu isi
poate reduce activitatea pe toata durata lucrărilor;

-se vor prezenta posibilitatile de segmentare a investitiei pe diferite si eventuale surse


de finantare;

4. Autoritatea contractanta apreciaza necesar ca ofertantii sa viziteze amplasamentul inainte de


depunerea ofertei, doar in aceasta maniera acestia putand sa cunoasca in detaliu elementele
specifice viitoarei investitii ce se doreste a fi realizata si anume finalizare constructie cladire din
orasul Macina, strada Mircea Voda , nr. 34 cu destinatia SpitalOrasenesc Macin (relevata
din prezentul caiet de sarcini, dar mai ales prin vizitarea amplasamentului).
Oportunitatea vizitarii amplasamentului este data si de faptul ca pot exista diferente intre
lucrarile executate existente si informatiile puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta.
In aceste conditii autoritatea contractanta va permite personalului sau agentilor ofertantilor sa
viziteze amplasamentul si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii
ofertei/ulterior prestarii corespunzatoare a serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de
achizitie publica. Prin urmare, autoritatea contractanta va organiza vizita in teren la o data
comunicata in prima zi lucratoare de la data publicarii in SEAP a invitatiei de participare, data
la care vor fi comunicate conditiile de vizitare a amplasamentului.
La finalul vizitei in teren, se va intocmi un Proces verbal de vizitare a amplasamentului.
Daca un ofertant nu a participat la vizita pe teren organizata de autoritatea contractanta la data
stabilita, va putea solicita sa efectueze pe cont propriu vizita pe teren fara implicarea autoritatii
contractante.

12
5. Autoritatea contractanta solicita operatorilor economici participanti la procedura de achizitie
publica, sa indice, in cadrul ofertei, faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii;

V-LEGISLATIE APLICABILA

- Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii";
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
NP015-1997, Proietare si verificare unitati spitalicesti
Ordinul MS 1500-2009, Regulamentul de organizare si functionare a sectiilor si
compartimentelor de anestezie si terapie intensiva
Ordinul MTCT 2003-2002, „Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc
pentru clădiri din domeniul sănătăţii", indicativ GT 04902
- DISPOZIŢIE GENERALĂ , MI si MS, din 24 octombrie 2013 de apărare
împotriva incendiilor la unităţi sanitare
Ordin MSnr. 1706 (422-1179)/2007, privind condicerea si organizarea sectiilor si
compartimentelor de primiri urgente
- ORDIN Nr. 713 din 8 iunie 2004 privind aprobarea normelor de autorizare sanitară a
unităţilor sanitare cu paturi
- ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*)
pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească un spital în
vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
- ORDIN nr.373 din 4 mai 2011
al ministrului sănătăţii pentru modificarea criteriilor minime obligatorii pentru
clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime
obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificări şi completări


ulterioare;
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificări şi completări
ulterioare;
Legea nr. 481/2004, privind protecţia civilă, cu modificări şi completări ulterioare;
- OUG nr.114/ 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial nr.
713/22 octombie 2007:

13
- Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Monitorul
Oficial nr. 1144 din 19 decembrie 2005;
OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificări şi completări ulterioare;
HG nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificări şi completări ulterioare;
H.G. nr. 723/2007, privind avizarea de către I.S.C. a documentaţiilor tehnico – economice
pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice;
HG nr. 1210/2004, privind organizarea şi funcţionarea A.N.C.P.I, republicată cu modificări
şi completări ulterioare ;
Ordinul nr. 726/2007 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de către
ISC a documentaţiilor tehnico – economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
Ordinul nr. 1435/18.09.2006, pentru aprobarea normelor metodologice de avizare şi
autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă;
- Ordinul nr. 2/4.01.2006, pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de
amplasament pentru gospodărirea apelor;
- Alte acte normative şi reglementări tehnice incidente.
La realizarea lucrărilor va fi prevăzută utilizarea exclusivă a materialelor agrementate,
conform reglementărilor naţionale şi pe baza standardelor naţionale armonizate cu legislaţia
şi exigenţele Uniunii Europene în domeniu.
Informatii privind actele normative ce stabilesc regulile obligatorii referitoare la conditiile de
munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe
parcursul indeplinirii contractului se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
Prin depunerea ofertei se va considera ca ofertantul a obtinut toate informatiile considerate de el
necesare in vederea elaborarii ofertei, referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte
circumstante care pot influenta sau afecta, serviciile ce urmeaza a fi prestate.
De asemenea, se va considera ca ofertantul a inspectat si examinat amplasamentul, a realizat
toate studiile de teren considerate de el necesare in vederea elaborarii ofertei si a elaborat o
propunere tehnica si financiara ce cuprinde toate costurile legate de prestarea corespunzatoare a
serviciilor ce fac obiectul contractului de achizitie.
Ofertele care nu satisfac cerintele tehnice cuprinse in documentatia de atribuire, cerintele
minimale ale documentatiei tehnice sau care nu vor fi raportate la situatia faptica relevata
in urma vizitarii amplasamentului vor fi declarate neconforme.
Cerintele impuse in prezentul Caiet de sarcini sunt minimale. In acest sens orice oferta de
baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.
Intocmit,
SPITALUL ORASENESC MACIN
…………………….

14

S-ar putea să vă placă și