Sunteți pe pagina 1din 14

Avizat,

Directia de Sanatate Publica


Director,
Dr.Laura Militaru

Aprobat
Primar,
Nicolae Topoleanu

CAIET DE SARCINI
CUPRINS:
I. DATE GENERALE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII


AMPLASAMENTUL INVESTITIEI
TITULARUL INVESTITIEI
BENEFICIARUL INVESTITIEI
NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI
CAIET DE SARCINI

A. INFORMATII GENERALE PRIVIND CLADIREA EXISTENTA


B. TEMA DE PROIECTARE
II. OBIECTIVELE CONTRACTULUI
A. ELABORAREA
INTERVENTIE

DOCUMENTATIEI

DE

AVIZARE

LUCRARILOR

DE

III. DURATA DE REALIZARE A DOCUMENTATIEI SI RESPONSABILITATILE


PROIECTANTULUI
IV. CONDITII DE OFERTARE
V-LEGISLATIE APLICABILA
I. DATE GENERALE
I.1. Denumirea obiectivului de investitii

Obiectul prezentei proceduri consta in servicii de elaborare documenatii tehnice:


DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
(DALI)aferente obiectivului investitional SPITAL ORASENESC MACIN
Documentatia tehnica mai sus precizata va fi elaborat/intocmit in vederea reabilitarii si dotarii
cladirilor existente din Macin, strada Mircea Voda, nr.34 cu destinatia SPITAL ORASENESC
MACIN
I.2. Amplasamentul investitiei
Investitia va fi realizata la imobilul situat pe strada Mircea Voda nr.34,oras Macin ,judetul
Tulcea
Cladirea existenta este formata din mai multe corpuri de cladire dupa cum urmeaza:
C1 corp Spital Macin (Sali de operatii,)
C2 corp Spital Macin(copr de legatura;circulatii verticale)
C3 corp Spital Macin(saloane,cabinete,grupuri sanitare)
C4 cladire anexa(morga)
C5 cladire anexa (grup gospodaresc)
C6 cladire anexa(grup electrogen)
C7 cladire anexa(post trafo)
C8 cladire anexa(centrala termica)
C9 cladire anexa (crematoriu)
C10 constructie(magazie)
C11 constructie(magazie)
C12 constructie(magazie)
C13 constructie(statie de oxigen)
C14 constructie(rezervor de apa)
C15 constructie(capela)
C16constructie(cabina poarta)

Sc= 350.00mp
Sc= 145.00mp
Sc= 732.00mp
Sc= 54.00mp
Sc= 386.00mp
Sc= 110.00mp
Sc= 17.00mp
Sc= 171.00mp
Sc= 37.00mp
Sc= 58.00mp
Sc= 79.00mp
Sc= 68.00mp
Sc= 81.00mp
Sc= 67.00mp
Sc= 86.00mp
Sc=19.00mp

NOTA : Suprafetele aferente constructiilor existente pe teren se regasesc in Extrasul de


Carte Funciara nr
TOTAL la sol CONSTRUCTII = 2460,00m

I.3. Titularul investitiei


Consiliul Local al Orasului Macin, str. Florilor , nr. 1; tel./fax: .
Persoana de contact: , telefon:
I.4. Beneficiarul investitiei
Spitalul Orasenesc Macin, str. Mircea Voda, nr. 34; tel./fax:
2

I.5. Necesitatea si oportunitatea investitiei


Spitalul orasenesc este o unitate sanitara cu personalitate juridica care furnizeaza
servicvii spitalicesti din gama serviciilor de spitalizare continua si spitalizare de zi,asigura
conditii de investigatii medicale,tratament,cazare,igiena,alimentatie si prevenire a infectiilor
nozocomiale,conform normelor aprobate de ministerul sanatatii.
Macinul este centrul regional care deserveste majoritatea pacientilor cu probleme
medicale, din zona orasului Macin pe o raza de 37,0 km,adica un numar de 14 comune(25
localitati) cu un numar total de de 35 838 locuitori.Orasul Macin are,conform datelor de la
ultimul recensamant,8245 locuitori.Rezulta ca institutia de sanatate deserveste o populatie de
cca.44083 locuitori.
Spitalul orasenesc Macin dispune de o structura complexa de specialitati,dotare cu
aparatura medicala invechita,personal medical specializat,amplasament favorabil la intersectie
de drumuri nationale si la o distanta de cca.80 km de resedinta de judet si implicit de Spitalul
judetean de urgenta Tulcea.
Spitalul orasenesc Macin urmareste imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din zona
arondata,realizarea unui sistem de sanatate modern si eficient,in slujba cetateanului.Activitatea
spitalului se desfasoara in baza contractului de prestari servicii medicale incheiat cu CJAS
Tulcea si a unui contract cu DSP Tulcea.In acest moment spitalul are angajati un numar de 26
de medici rezidenti care urmeaza sa se prezinte la post in momentul definitivarii pregatirii
profesionale.
Spitalul,Orasenesc Macin se confrunta cu o serie de probleme din care mentionam:
-existenta unor cladiri vechi de 31 de ani,perioada de timp in care nu s-au efectuat decat
lucrari de mica importanta de intretinere curenta;
-saloane mari fara grup sanitar propriu asa dupa cum o cer normele de autorizare a
functionarii;
-instalatii interioare depasite tehnic si moral;
-este necesara reabilitarea termica penru un consum redus de energie;
-acoperisul are probleme serioase in privinta stabilitatii si a infiltratiilor de apa din
intemperii;
-tamplaria exterioara si interioara are o vechime de 31 de ani;
-terasa anexelor gospodaresti (bucatarie si spalatorie)este fisurata si se produc infiltratii in
planseu;
-este necesara o reorganizare a intregii incinte si crearea unor fluxuri functionale corecte;

Consideram ca aceasta structura ar trebui sa indeplineasca urmatoarele criterii minimale:


spatiile vor fi reabilitate din punct de vedere funcional, modernizate din punct de
vedere al instalaiilor si echipamentelor, reconfigurate spatiile interioare ca urmare a
regandirii circuitelor functionale ;
reabilitarea spatiilor cu aducerea lor la standarde si normative in vigoare,crearea
fluxurilor pentru pacienti,medici,personal medical,vizitatori;se vor prevedea dotari
pentru accesul neingradit al persoanelor cu dizabilitati;

se vor configura saloanele pentru bolnavi in sistemul de doua saloane la un grup


sanitar complet,conform prevederilor din ORDINUL nr. 914 din 26 iulie 2006
(*actualizat*)pentru aprobarea normelor privind condiiile pe care trebuie sa le
ndeplineasc un spital n vederea obinerii autorizaiei sanitare de funcionare
reorganizarea incintei;
I.6. CAIET DE SARCINI
A. INFORMATII GENERALE PRIVIND CLADIRILE EXISTENTE
Constructia Spitalului orasenesc Macin estea realizata in anul 1983 si de la darea sa in
folosinta,nu s-au mai realizat lucrari de reparatii capitale si nici modernizari de spatii.
Imobilul este situat in orasul Macin, strada Mircea Voda nr.34, si este format din mai multe
corpuri de cladire in regimuri diferite de inaltime.
In conformitate cu planul de situatie anexat, pe amplasament se constata urmatoarele:
existenta corpurilor de constructie de la C1 la C16(identificarea reala a partiurilor se va
efectua prin relevee executate de catre ofertanti);
existenta unui corp de cladire ambulatoriu modernizat printr-un proiect care se deruleaza
in prezent;
existenta unui corp de cladire C15-capela ortodoxa-care nu face obiectul prezentului proiect;
A.1. Situatie existenta ARHITECTURA
- Suprafata construita a Spitalului Orasenesc Macin- Constructia se incadreaza in categoria de importanta B" si clasa de importanta II".
- Ansamblul de cladiri existente cuprinde un numar de noua cladiri compacte organizate cu
functiunile de baza pentru spatii medicale specifice si anexe diferite si sase cladiri separate:
magazii,statie de oxigen,rezerva de apa,cabina poarta si Capela.
- Cele noua cladiri compacte sunt compuse din trei cladiri pentru functiunea de
baza(medicala:Sali de operatii,circulatii vertical,saloane) si sase cladiri pentru functiuni
complementare(morga,grup gospodaresc,grup electrogen,centrala termica,crematoriu).
- Regimul de inaltime:
Imobil C1. - S+P+3E
Imobil C2. - S+P+5E
Imobil C3. - S+P+4E
Imobil C4. - P
Imobil C5.- P
Imobil C6.- P
Imobil C7.- P
Imobil C8.- P
Imobil C9.- P
Imobil C10.- P
Imobil C11.- P

Imobil C12.Imobil C13.Imobil C14.Imobil C15.Imobil C16.-

P
P
P
P
P

A.2. Situatie existenta STRUCTURA DE REZISTENTA


Pentru realizarea interventiilor necesare modernizarii imobilelor este necesara executia
unei expertize tehnice,realizata de un expert tehnic autorizat MLPAT.
A.3. Situatie existenta INSTALATII TERMICE, SANITARE, PSI, VENTILARECLIMATIZARE, FLUIDE MEDICALE, ELECTRICE SI GAZE NATURALE
In prezent,imobilele sunt dotate cu toate retelele de instalatii:termice, sanitare, PSI,
electrice si gaze naturale.Toate instalatiile sunt realizate in anul 1983 si nu au mai fost
reabilitate de atunci.
Nu exista retea de fluide medicale si nici ventilare-climatizare.
Furnizarea apei potabile are intreruperi frecvente vara si este necesara dotarea spitalului
cu un sistem de hidrofoare care sa asigure o presiune constanta a apei in instalatie.
Este necesara dotarea cu o statie dedurizare apa potabila deoarece depunerile de calcar
afeceaza functionarea normala a aparaturii medicale.
Rezervorul de apa potabila este semingropat si nu a fost reabilitata de la darea lui in
folosinta.
Centrala termica din incinta a fost dezafectata in anul 2006 cand spitalul afost racordat la
sistemul centralizat al orasului printr-un racord in lungimede 500 m.Pe traseu exista pierderi de
caldura iar apa calda menajera nu este furnizata in prezent.
Pentru toate deficientele semnalate,proiectantul va analiza solutiile optime unei
functionari corecte si durabiale a integului sistem.
B. TEMA DE PROIECTARE
Amplasare generala
Reabilitarea incintei va trebui sa tina cont de urmatoarele conditii:
Accesul facil al pacientilor si personalului medical
Accesul la utilitati
Spatiul verde prevazut conform normelor legale;
Parcari pentru pacienti si personalul medical
Structura pe corpuri a spitalului:
Corp C1-C2-C3-Sali de operatii,corp de legaura(circulatii),saloane

1. Parter:
-rampa primiri urgente
-camera primiri urgente-chirurgie
-obstetrica-ginecologie
-interne
-pediatrie
-stationar de zi
-grupuri sanitare
-centrala Telefonica
-birouri administrative
-grup vestiare personal
2.Etaj 1:
-medicina interna -9 saloane fara grup sanitar propriu
-3 rezerve
-2 sali de tratamente
- sala de mese
-oficiu sala de mese
-cabinet medic
-camera de garda
-grupuri sanitare commune
-laborator analize medicale
-sala consiliu de administratie
-sala fizioterapie
3.Etaj 2:
-obstetrica-ginecologie -8 saloane cu grup sanitar propriu
- 2 rezerve
-sala de mese
-cabinet medic
-camera de garda
-grupuri sanitare commune
-compartiment nou nascuti -3 saloane
-sala de tratamente
-cabinet medic
-cabinet personal sanitar mediu
-grupuri sanitare comune
4.Etaj 3:
-compartiment chirurgie generala
-compartiment A.T.I.
-8 saloane cu grup sanitar propriu
-2 rezerve
-2 Sali de tratament
-sala de mese
-oficiu sala de mese
6

-cabinet medic
-camera de garda
-grupuri sanitare commune
-sala de operatii chirurgie nr.1
-sala de operatii chirurgie nr.2
-statie central de sterilizare
-punct de transfuzii
5.Etaj 4:
-compartiment pediatrie

-6 saloane
-sala recreere copii
-sala de tratament
-sala de mese
-oficiu sala de mese
-cabinet medic
-camera de garda
-bucataria de lapte
-grupuri sanitare comune

II. OBIECTIVELE CONTRACTULUI:


INTRODUCERE
Interventii arhitecturale care impun sa aduca complexul la standardele europene din punct de
vedere al normelor de:
functionalitate generala;
siguranta in exploatare;
igiena si sanatatea oamenilor;
protectia mediului;
siguranta la foc;
eficienta energetica;
izolarea hidrofuga;
protectia la zgomot.
Interventii la structura de rezistenta in conformitate cu expertiza tehnica din punct de vedere
al normelor de siguranta in exploatare.
Instalatiile termice, sanitare, PSI, ventilatie-climatizare si fluide medicale cuprind:
asigurarea de utilitati;
producerea si distributia agentului termic de incalzire (centrala termica);
producerea si distributia agentului termic de racire (centrala de frig);
instalatiile sanitare interioare de apa rece, apa calda menajera si recirculare ACM;
instalatiile sanitare exterioare;
7

instalatii sanitare de incendiu (hidranti interiori, hidranti exteriori);


statia de hidrofor si statia de pompe incendiu;
ventilarea-climatizarea birourilor, saloanelor, spatiilor de asteptare si circulatie;
ventilarea grupurilor sanitare;
ventilarea-climatizarea camerelor curate: sali de operatie, camere de sterilizare;
ventilare-climatizarea laboratoarelor si a zonei de prosectura;
producerea si distributia de fluide medicale: aer comprimat, vacuum si oxigen.
instalatii electrice si curenti slabi;
instalatii termice;

A) ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE


INTERVENTIE(DALI)
Elaborarea fazei de proiectare DALI va urmari urmatoarele aspecte:
- adaptarea spatiilor spitalului, atat la reglementarile legale in vigoare, cat si la normativele si la
specificatiile tehnice medicale in vigoare;
- asigurarea spatiilor, dotarilor, functiunilor si fluxurilor de circulatie si cele tehnologice
necesare desfasurarii activitatilor specifice unui Spital oresenesc.
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie va avea urmatorul continut:
A. Piese scrise
Date generale:
1. denumirea obiectivului de investiii;
2. amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
3. titularul investiiei;
4. beneficiarul investiiei;
5. elaboratorul documentaiei.
Descrierea investiiei:
1. situaia existent a obiectivului de investiii:
- starea tehnic, din punctul de vedere al asigurrii cerinelor eseniale de calitate n
construcii, potrivit legii;
- valoarea de inventar a construciei;
- actul doveditor al forei majore, dup caz;
2. concluziile raportului de expertiz tehnic/audit energetic:
- prezentarea a cel puin dou opiuni;
- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluiei optime din punct de vedere
tehnic i economic, de dezvoltare n cadrul documentaiei de avizare a lucrrilor de
intervenii.
Date tehnice ale investiiei:
1. descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat n urma realizrii
lucrrilor de baz;
8

2. descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate n spaiile


consolidate/reabilitate/reparate;
3. consumuri de utiliti:
a) necesarul de utiliti rezultate, dup caz n situaia executrii unor lucrri de
modernizare;
b) estimri privind depirea consumurilor iniiale de utiliti.
Durata de realizare i etapele principale:
- graficul de realizare a investiiei:
Costurile estimative ale investiiei:
1. valoarea total cu detalierea pe structura devizului general;
2. ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.
Indicatori de apreciere a eficienei economice:
- analiza comparativ a costului realizrii lucrrilor de intervenii fa de valoarea de
inventar a construciei.
Sursele de finanare a investiiei
Sursele de finanare a investiiei se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i
constau n fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte surse legal
constituite.
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei:
1. numr de locuri de munc create n faza de execuie;
2. numr de locuri de munc create n faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei:
1. valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei) (n preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
din care:
- construcii-montaj (C+M);
2. ealonarea investiiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II;
.................;
3. durata de realizare (luni);
4. capaciti (n uniti fizice i valorice);
5. ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup caz.
Avize i acorduri de principiu:
1. avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz metan,
ap-canal, telecomunicaii etc.);
2. acordul de mediu;
3. alte avize i acorduri de principiu specifice tipului de intervenie solicitate prin certificatul de
urbanism;
B. Piese desenate:
1. plan de amplasare n zon (1:5000);
2. plan general (1:500);
9

3. planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de


coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.
III. DURATA DE REALIZARE A DOCUMENTATIEI SI RESPONSABILITATILE
PRESTATORULUI
Contractul de prestari servicii intre, Consiliul Local Macin si cel declarat castigator, pentru
realizare contractului va avea o durata de .. luni, perioada in care prestatorul se obliga sa
indeplineasca in integralitate obligatiile asumate prin contract.
Prestatorul de servicii va ceda in favoarea beneficiarului drepturile de autor pentru
documentatiile ce fac obiectul contractului.
Prestatorul va intocmi documentatiile necesare obtinerii avizelor mentionate in certificatul de
urbanism.
Documentatia tehnico-economica, Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie, se vor
intocmi si preda in 4 exemplare originale in format hartie si 1 exemplar pe suport magnetic
editabil(CD sau DVD).
IV. CONDITII DE OFERTARE
Mentiune: Suplimentar documentatiei de atribuire si prezentului caiet de sarcini anexam:
Certificatul de urbanism
Plan de Situatie-plan cadastral;
Extras de carte funciara;
1. Documentatia tehnica elaborata de catre prestator va respecta:
- cerintele prezentului Caiet de sarcini;
- legislatia nationala si normativele aplicabile in materia serviciilor de proiectare a investitiilor
la unitatile spitalicesti, in vigoare;
- legislatia europeana si normativele aplicabile in materia serviciilor de proiectare a investitiilor
la unitatile spitalicesti, in vigoare;
- legislatia si normativele in vigoare referioare la proiectarea spatiilor spitalicesti in care sunt
desfasurate activitati care implica riscuri de accident nuclear.
Orice abatare, nerespectare a prevederilor aplicabile in materie, cat si orice omisiune din
continutul documentatiilor tehnice intocmite, in raport cu aceste normative, va putea fi
imputata de catre achizitor prestatorului.

10

2. Ofertantii vor elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele
prevazute in documentatia de atribuire cat si in Caietul de sarcini, prezentand clar si concis
metodologia pe care o vor aplica pentru atingerea obiectivelor contractului.
Ofertantii vor realiza si prezenta, in cadrul propunerii tehnice, pe baza cerintelor Caietului de
sarcini, un memoriu tehnic in care sa detalieze:
a) Solutii tehnice privind distributia spatiilor functionale
se vor prezenta in mod succinct, dar la obiect informatii privitoare la: compartimentari,
finisaje interioare, finisaje exterioare, accese, cai de circulatie pe verticala, tamplarie
interioara, exterioara;
se vor depune urmatoarele piese desenate:
- plan de amplasare in zona;
- plan de situatie situatie propusa;
- planuri de nivel de arhitectura situatia propusa; situatie existenta;
- sectiuni propuse; sectiuni existente;
- fatade;
- vederi 3D;
se va prezenta lista spatiilor functionale pe niveluri corelate cu piesele desenate;
b) Solutiile tehnice de structuri de rezistenta cu detaliarea:
- sistemelor constructive propuse;
- materialelor si tehnologiilor de executie.
c) Solutii tehnice de instalatii generale specifice constructiilor
Solutii privind asigurarea cu utilitati a obiectivului, dimensionare si planuri reprezentative;
- memoriu de instalatii generale;
- scheme functionale detaliate privind solutiile propuse pentru toate tipurile de instalatii;
acestea vor fi insotite de fise tehnice ale tuturor exhipamentelor propuse si calcule justificative
privind alegerea lor; schemele functionale vor avea in vedere rezolvarea tuturor spatiilor
spitalicesti si complementarea;
- solutii constructive privind asigurarea spatiilor necesare traseelor de utilitati si corelarea intre
acestea;
- planuri de amplasament pentru utilajele si echipamentele aferente instalatiilor;
d) Solutii tehnice de instalatii medicale necesare functionarii Spitalului Orasenesc Macin
- memoriul de instalatii medicale;
- schema functionala a instalatiilor medicale care sa cuprinda asigurarea tuturor functiunilor
obiectivului;
- Planuri de amplasament cu dotarile specifice.
e) Solutii tehnice integrate aferente performantei energetice a constructiei
f) Solutii complete privind mobilare si dotarea specifica spatiilor functionale propuse

11

Ofertantii vor avea in vedere prezentarea planurilor de mobilare si dotare a tuturor spatiilor
functionale, inclusiv o legenda a mobilierului si a dotarilor. Aceste solutii vor fi date in baza
expertizei tehnice efectuate de catre ofertant si vor fi sustinute de justificarile tehnice care sa
demonstreze rezultatele propuse.
Se vor evidentia si justifica prin calcule detaliate costurile privind exploatarea si mentenanta,
rezultate prin aplicarea solutiilor propuse.
Obiectele proiectarii enumerate nu au caracter limitativ, ofertantul este unicul si pe deplin
raspunzator pentru realizarea unor studii complete si temeinice in conformitatea cu legislatia
romanesca si europeana aplicabila in vigoare.
3. Propunerea tehnica va contine si graficul de prestare a serviciilor in care se vor evidentia:
planificarea, ordonarea si explicitarea detaliata a tuturor documentelor ce se vor elabora in
cadrul contractului, astfel incat interdependentele dintre ele sa fie respectate in raport cu
resursele disponibile si cu durata de prestare, precum si trasarea drumului critic pentru executia
contractului.
- se vor descrie si ilustra fazele interveniilor in cldiri, luandu-se in considerare faptul
ca spitalul nu isi poate intrerupe parial sau total activitatea si de asemenea ca nu isi
poate reduce activitatea pe toata durata lucrrilor;
-se vor prezenta posibilitatile de segmentare a investitiei pe diferite si eventuale surse
de finantare;
4. Autoritatea contractanta apreciaza necesar ca ofertantii sa viziteze amplasamentul inainte de
depunerea ofertei, doar in aceasta maniera acestia putand sa cunoasca in detaliu elementele
specifice viitoarei investitii ce se doreste a fi realizata si anume finalizare constructie cladire din
orasul Macina, strada Mircea Voda , nr. 34 cu destinatia SpitalOrasenesc Macin (relevata
din prezentul caiet de sarcini, dar mai ales prin vizitarea amplasamentului).
Oportunitatea vizitarii amplasamentului este data si de faptul ca pot exista diferente intre
lucrarile executate existente si informatiile puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta.
In aceste conditii autoritatea contractanta va permite personalului sau agentilor ofertantilor sa
viziteze amplasamentul si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii
ofertei/ulterior prestarii corespunzatoare a serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de
achizitie publica. Prin urmare, autoritatea contractanta va organiza vizita in teren la o data
comunicata in prima zi lucratoare de la data publicarii in SEAP a invitatiei de participare, data
la care vor fi comunicate conditiile de vizitare a amplasamentului.
La finalul vizitei in teren, se va intocmi un Proces verbal de vizitare a amplasamentului.
Daca un ofertant nu a participat la vizita pe teren organizata de autoritatea contractanta la data
stabilita, va putea solicita sa efectueze pe cont propriu vizita pe teren fara implicarea autoritatii
contractante.

12

5. Autoritatea contractanta solicita operatorilor economici participanti la procedura de achizitie


publica, sa indice, in cadrul ofertei, faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii;
V-LEGISLATIE APLICABILA
- Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii";
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construire, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcii cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii;
NP015-1997, Proietare si verificare unitati spitalicesti
Ordinul MS 1500-2009, Regulamentul de organizare si functionare a sectiilor si
compartimentelor de anestezie si terapie intensiva
Ordinul MTCT 2003-2002, Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguranei la foc
pentru cldiri din domeniul sntii", indicativ GT 04902
- DISPOZIIE GENERAL , MI si MS, din 24 octombrie 2013 de aprare
mpotriva incendiilor la uniti sanitare
Ordin MSnr. 1706 (422-1179)/2007, privind condicerea si organizarea sectiilor si
compartimentelor de primiri urgente
- ORDIN Nr. 713 din 8 iunie 2004 privind aprobarea normelor de autorizare sanitar a
unitilor sanitare cu paturi
- ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*)
pentru aprobarea normelor privind condiiile pe care trebuie sa le ndeplineasc un spital n
vederea obinerii autorizaiei sanitare de funcionare
- ORDIN
nr.373
din
4
mai
2011
al ministrului sntii pentru modificarea criteriilor minime obligatorii pentru
clasificarea spitalelor n funcie de competen, aprobate prin Ordinul ministrului
sntii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei i a criteriilor minime
obligatorii pentru clasificarea spitalelor n funcie de competen
Legea nr. 319/2006 privind securitatea i sntatea n munc, cu modificri i completri
ulterioare;
Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificri i completri
ulterioare;
Legea nr. 481/2004, privind protecia civil, cu modificri i completri ulterioare;
- OUG nr.114/ 2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, publicat n Monitorul Oficial nr.
713/22 octombie 2007:

13

- Legea nr. 372/2005 privind performana energetic a cldirilor, publicat n Monitorul


Oficial nr. 1144 din 19 decembrie 2005;
OUG nr. 195/2005, privind protecia mediului, cu modificri i completri ulterioare;
HG nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificri i completri ulterioare;
H.G. nr. 723/2007, privind avizarea de ctre I.S.C. a documentaiilor tehnico economice
pentru obiectivele de investiii finanate din fonduri publice;
HG nr. 1210/2004, privind organizarea i funcionarea A.N.C.P.I, republicat cu modificri
i completri ulterioare ;
Ordinul nr. 726/2007 privind aprobarea metodologiei de emitere a avizului tehnic de ctre
ISC a documentaiilor tehnico economice aferente obiectivelor de investiii finanate din
fonduri publice;
Ordinul nr. 1435/18.09.2006, pentru aprobarea normelor metodologice de avizare i
autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil;
- Ordinul nr. 2/4.01.2006, pentru aprobarea normelor metodologice privind avizul de
amplasament pentru gospodrirea apelor;
- Alte acte normative i reglementri tehnice incidente.
La realizarea lucrrilor va fi prevzut utilizarea exclusiv a materialelor agrementate,
conform reglementrilor naionale i pe baza standardelor naionale armonizate cu legislaia
i exigenele Uniunii Europene n domeniu.
Informatii privind actele normative ce stabilesc regulile obligatorii referitoare la conditiile de
munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe
parcursul indeplinirii contractului se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
Prin depunerea ofertei se va considera ca ofertantul a obtinut toate informatiile considerate de el
necesare in vederea elaborarii ofertei, referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte
circumstante care pot influenta sau afecta, serviciile ce urmeaza a fi prestate.
De asemenea, se va considera ca ofertantul a inspectat si examinat amplasamentul, a realizat
toate studiile de teren considerate de el necesare in vederea elaborarii ofertei si a elaborat o
propunere tehnica si financiara ce cuprinde toate costurile legate de prestarea corespunzatoare a
serviciilor ce fac obiectul contractului de achizitie.
Ofertele care nu satisfac cerintele tehnice cuprinse in documentatia de atribuire, cerintele
minimale ale documentatiei tehnice sau care nu vor fi raportate la situatia faptica relevata
in urma vizitarii amplasamentului vor fi declarate neconforme.
Cerintele impuse in prezentul Caiet de sarcini sunt minimale. In acest sens orice oferta de
baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.
Intocmit,
SPITALUL ORASENESC MACIN
.

14

S-ar putea să vă placă și