Sunteți pe pagina 1din 3

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (D.T.A.C.)

CONTINUT DOSAR D.T.A.C.


1. Cerere autorizatie + anexa;
2. Certificat de urbanism (copie);
3. Act de proprietate (copie legalizata);
4. Copie extras carte funciara, intabulare (nu mai vechi de 30 de zile);
5. Certificat de rol;
6. Avize acorduri specifice administratiei publice – declaratie pe proprie raspundere
autentificata la notariat privind inexistenta unor litigii referitoare la teren
(original);
7. Alte avize si acorduri:
- alimentare cu apa;
- canalizare;
- alimentare cu energie electrica;
- alimentare cu energie termica;
- alimentare cu gaze naturale;
- salubritate;
- telefonie;
- protectia mediului;
- I.S.C.;
- monumente istorice;
- pompieri PSI;
- sanatatea publica;
- drumuri nationale;
- aparare civila.
8. Dovada inscrierii la O.A.R.;
9. Calcul pentru determinarea coeficientului global de izolare termica;
10. Referat verificator de rezistenta;
11. Referat verificator de arhitectura;
12. Referat verificator de instalatii;
13. Copii dupa legitimatii experti;
14. Deviz general estimativ;
15. Studiu geotehnic;
16. Expertiza tehinica;
17. Copie dupa legitimatie expert;
18. Documentar foto;
19. Proiect faza D.T.A.C. (2 exemplare) pentru specialitatile :
- arhitectura;
- rezistenta;
- instalatii;
20. Borderou;
21. Lista de semnaturi
Proiect de arhitectura

PIESE SCRISE :
1. Borderou
2. Memoriu tehnic arhitectura
3. Deviz general estimativ al lucrarilor
4. Calcul pentru determinarea coeficientului global de izolare termica
5. Program de inspectii pe faze determinante

PIESE DESENATE :
1. Plan de incadrare in zona
2. Plan de situatie
3. Plan parter
4. Planuri de etaj
5. Sectiune A-A
6. Sectiune B-B
7. Plan sarpanta
8. Fatada principala
9. Fatada posterioara
10. Fatada laterala stanga
11. Fatada laterala dreapta
12. Plan invelitoare
13. Detalii imprejmuire

Proiect de rezistenta

PIESE SCRISE :
1. Borderou
2. Memoriu tehnic rezistenta
3. Program de inspectii pe faze determinante

PIESE DESENATE :
1. Plan sapatura
2. Plan fundatii
3. Detalii fundatii
(pentru cladiri cu mai mult de 10 etaje se va prezenta proiect complet)

Proiecte de instalatii

PIESE SCRISE :
1. Borderou
2. Memoriu tehnic instalatii electrice
3. Memoriu tehnic instalatii termice
4. Memoriu tehnic instalatii sanitare
5. Program de inspectii pe faze determinante
PIESE DESENATE :

INSTALATII ELECTRICE
1. Plan parter
2. Plan etaj
3. Instalatii electrice, schema monofilara

INSTALATII TERMICE
1. Plan parter
2. Plan etaj
3. Instalatii coloane

INSTALATII TERMICE
1. Plan parter
2. Plan etaj
3. Instalatii coloane