Sunteți pe pagina 1din 1

Formular CIC-04/2019

CONSTRUCTOR: S.C. CEZARA IDEAL CONSTRUCT S.R.L.


ŞANTIER: Imobil compus din trei tronsoane – Corp C1, cu funcţiunea de locuinţe colective, cu regim de înălţime
Stehnic+P+11E
PUNCT DE LUCRU: Strada Serg. Alexandru Cutieru nr.25A, sector 6, București
OBIECTUL : TRONSON 2
BENEFICIAR: S.C. EXIGENT DEVELOPMENT S.R.L.

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII


LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr. ... Data 18.01.2019

Faza din lucrare supusa verificării


Armare ELEMENTE VERTICALE ETAJ 4 TRONSON 2

Elemente de identificare (sector, porţiune, ax, cotă, etc.)


Axele G÷N / Axele 13÷17’, Cota +11,80 ÷ +14,75 m.
Verificările s-au făcut pe baza baza planşelor nr. Rs13-C1.T2, Rs15-C1.T2 si Rs08-C1.T2 din proiectul
nr. 09/2017.
Concluzii:
Armarea a fost realizată conform proiect, corepunzând poziționarea, lungimea,
diametrele, suprapunerile și numărul de bare, etrieri, agrafe. Armătura a fost
recepționată cu p.v. de recepţie materiale nr. 76/12.12.2018, 78/20.12.2018,
80/27.12.2018 și 81/09.01.2019 şi Procesul verbal de trasabilitate armătură
nr. ..../.............2019.
Se poate trece la continuarea lucrărilor de cofrare şi ulterior turnare beton, cu
respectarea proiectului și a NE 012/2-2010-Executarea lucrărilor din beton. Pe timpul
turnarii betonului şeful punctului de lucru va verifica permanent si va pastra
pozitionarea, lungimea si numarul armaturii (inclusiv mustati), a distantierilor si
curatenia in cofraj, va avea grija permanent ca grosimile de acoperire de beton sa fie
conform proiect. Dupa turnare se vor lua masuri de protectie a betonului conform
normelor in vigoare.

NUME PRENUME SEMNĂTURA

PROIECTANT : _____________ _____________ _____________

DIRIGINTE DE ŞANTIER : DUMITRESCU Constantin _____________

EXECUTANT : Şef santier ANECHITEI Cosmin _____________

RTE GĂGEANU Cristian _____________

CTCC IONICĂ Gheorghe-Gabriel _____________

Atestam refacerea, remedierea lucrărilor conform prevederilor proiectului. NU E CAZUL!


Data
NUME PRENUME SEMNĂTURA

PROIECTANT : _____________ _____________ _____________

DIRIGINTE DE ŞANTIER : DUMITRESCU Constantin _____________

EXECUTANT : Şef santier ANECHITEI Cosmin _____________

RTE GĂGEANU Cristian _____________

CTCC IONICĂ Gheorghe-Gabriel _____________

S-ar putea să vă placă și