Sunteți pe pagina 1din 7

F

CABLURI PENTRU BRANªAMENTE


ªI REÞELE AERIENE
105
AFYI CCBYY
Conducte de aluminiu cu izolaþie de PVC, Cabluri electrice cu conductor concentric
rezistente la intemperii pentru branºamente monofazate

A Construcţie Construcţie
1 Conductor de fază din cupru multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228
1 Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228
2 Izolaţie de PVC
B 2 Izolaţie de PVC
3 Conductor de nul din cupru
4 Strat separator
Domeniu de utilizare 5 Manta exterioară de PVC
C În instalaţii electrice exterioare, montate pe izolatori şi la legătura dintre acestea şi Domeniu de utilizare
tabloul de distribuţie sau firidele de branşament
Destinat realizării branşamentelor monofazate

D Date tehnice
Date tehnice
Standard de produs: SF 113 / 2004
Standard de produs: SF 41/1999 - IPROEB
Tensiunea nominală: U0/U =0,6/1 kV
E Tensiunea nominală: până la 1000 V
Tensiunea de încercare: pe fluxul de fabricaţie, 6kV
la montaj: -5OC
Temperatura minimă a cablului
la montaj: +5OC
F Temperatura minimă a mediului
ambiant:
(măsurată pe manta):
în exploatare: -30OC
în exploatare: -30 C
O
Temperatura maximă admisă pe
Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de +70OC
G conductor în condiţii normale de
exploatare:
+70OC exploatare:
Tensiunea de încercare: 2,5 kV ; 50 Hz, timp de 60 secunde.

H
AFYI CCBYY
I Secţiunea Grosime
Diametrul Masă aluminiu
Masă Grosime Grosime Diametru
Curent Forţa de
maxim rupere
Masă Masă
nominală a nominală totală Tip cablu nominală nominală exterior cupru cablu
exterior maxim inform. admis la calculată,
conductorului izolaţie inform. izolaţie manta maxim inf. inf.
J mm2 mm mm kg/km kg/km mm mm mm
+30 oC minimă
A N kg/km kg / km
6 ru 1,4 6,6 16 42 6/ 6 1,40 1,70 12,1 48 2075 109 216

K 10
16
ru
rm
1,4
1,4
7,9
9,6
27
44
58
85
6/10 1,40 1,70 12,1 48 2700 142 250
10/10 1,50 2,00 14,0 66 3440 181 324
17 rm 1,4 9,8 48 91 10/16 1,50 2,00 15,5 66 4590 238 390
L 25
35
rm
rm
1,6
1,6
11,5
13,2
70
97
127
162
16/16 1,50 2,00 16,8 90 5630 292 461
16/25 1,50 2,00 17,0 90 7280 378 550
50 rm 1,8 15,4 131 216
25/25 1,50 2,00 18,4 120 8920 463 660
M 70
95
rm
rm
1,8
2,0
17,6
19,5
189
262
289
392
120 rm 2,0 21,3 331 474
150 rm 2,0 23,3 407 563
185 rm 2,0 24,0 500 670
240 rm 2,0 26,0 670 865

unde: ru – conductor rotund unifilar


rm – conductor rotund multifilar

s.c. IPROEB s.a.


42006 3 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 106
Fax +40 (0)263 234701
ACBYCY TYIR
Cabluri electrice cu conductor concentric din Conductoare de aluminiu ºi oþel aluminiu
aluminiu, pentru branºamente monofazate izolate cu PVC, rãsucite în fascicul

Construcţie Construcţie A
1 Conductor de fază din aluminiu multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228 1 Conductor de oţel-aluminiu, izolat cu PVC
2 Izolaţie de PVC
3 Conductor de nul din aluminiu
2 Conductoare de fază din aluminiu pentru reţele trifazate de alimentare a abonaţilor
casnici, izolate cu PVC B
4 Strat separator 3 Conductoare de fază din aluminiu pentru reţeaua de iluminat public, izolate cu PVC
5 Manta exterioară de PVC
Domeniu de utilizare Domeniu de utilizare
Pentru realizarea branşamentelor electrice monofazate sau trifazate şi pentru
C
Destinat realizării branşamentelor monofazate realizarea reţelelor trifazate de alimentare a abonaţilor casnici şi a reţelelor

Date tehnice
monofazate, bifazate sau trifazate de iluminat public.
Date tehnice
D
Standard de produs: SF 42/1999 -IPROEB
Standard de firmă: SF 37/1999
Tensiunea nominală: până la 1000 V
Tensiunea nominală: U0/U = 0,6/ 1 KV E
la montaj: -5 C O
Temperatura minimă a cablului la montaj: -5OC
Temperatura minimă a cablului
(măsurată pe manta):
în exploatare: -30 C O
(măsurată pe manta):
în exploatare: -30OC F
Temperatura maximă admisă pe
conductor în condiţii normale de +70OC Temperatura maximă admisă pe
exploatare: conductor în condiţii normale de
exploatare:
+70OC
G
Tensiunea de încercare: 3,5 kV ; 50 Hz, timp de 60 secunde.
Tensiunea de încercare: 4 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute.

H
Sarcina admisibilă, în A
Secţiune nominală conductor Sarcina admisibilă de durată
ACBYCY mm2 A I
10 60
Curent Forţa de
Grosime Grosime Diametru Masă Masă 16 75
Tip cablu nominală nominală exterior
izolaţie manta maxim
maxim rupere
admis la calculată,
aluminiu
inf.
cablu
inf.
25 90 J
+30 oC minimă 35 110
mm mm mm A N kg/km kg / km 50 140
6/ 6 1,40 1,70 12,1 38 1800 33 130 70 170 K
1,40 1,70 12,1 38 2260 44 170 95 210
6/10
10/10
10/16
1,50
1,50
2,00
2,00
14,5
15,5
52
52
3015
3680
56
72
204
225
Condiţii de funcţionare :
• temperatura aer : 35 oC
L
• temperatură conductor : 70 oC
16/16 1,50 2,00 16,8 70 4690 89 260
16/25 1,50 2,00 17,0 70 5760 114 290 M
25/25 1,50 2,00 18,4 94 7040 140 340

s.c. IPROEB s.a.

107 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,


Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
Conductoare de aluminiu ºi oþel aluminiu
izolate cu PVC, rãsucite în fascicul

TYIR TYIR continuare

Diametru Masă Diametru Masă


Masă Masă
Număr conductoare x secţiune exterior cablu Număr conductoare x secţiune exterior cablu
aluminiu aluminiu
inf. inf. inf. inf.

mm2 mm kg/km kg/km mm2 mm kg/km kg/km


10Al + 16Al 16,0 73 164 50 OL-Al + 3 x 50Al + 1 x 35Al 37,8 510 1148
10Al + 16Al + 25Al 20,0 141 220 50 OL-Al + 3 x 50Al + 3 x 16Al 37,8 549 1272
16Al + 25Al 19,0 113 225 50 OL-Al + 3 x 50Al + 3 x 25Al 38,3 619 1369
2 x10Al 14,4 55 136 50 OL-Al + 3 x 50Al + 2 x 25Al 38,3 551 1241

A 2 x16Al 17,4
20,0
90
137
193
258
50 OL-Al + 3 x 50Al + 3 x 35Al 40,0
27,0
702
178
1479
574
2 x 25Al 50 OL-Al + 1 x 70Al
2 x 35 Al 21,0 190 323 50 OL-Al + 3 x 70Al 42,5 534 1132
B 35 OL-Al + 3 x 35Al 26,0 288 712 50 OL-Al + 3 x 70Al + 1 x 16Al 42,5 579 1228
3 x 16Al + 25Al 18,0 203 418 50 OL-Al + 3 x 70Al + 2 x 16Al 42,5 623 1325

C 3 x 25Al + 16Al
3 x 35Al
21,0
23,9
250
288
483
496
50 OL-Al + 3 x 70Al + 2 x 25Al
50 OL-Al + 3 x 70Al + 1x 35Al
42,5
42,5
670
630
1421
1297
4 x 10Al 17,4 110 272 50 OL-Al + 3 x 70Al + 3 x 16Al 42,5 668 1421
D 4 x 16Al 21,0 180 386 50 OL-Al + 3 x 70Al + 3 x 25Al 42,5 739 1519
50 OL-Al + 1 x 16Al 22,3 45 392 50 OL-Al + 3 x 70Al + 3 x 25Al + 2 x 16Al 43,0 829 1590

E 50 OL-Al + 1 x 16Al + 1 x 16Al


50 OL-Al + 1 x 25Al
22,8
23,5
90
68
489
425
50 OL-Al + 3 x 70Al + 3 x 35Al
50 OL-Al + 3 x 70Al + 1 x 50Al
42,5
42,5
822
668
1628
1337
50 OL-Al + 1 x 25Al + 1 x 25Al 24,2 137 553 50 OL-Al + 3 x 70Al + 2 x 50Al 43,0 806 1560
F 50 OL-Al + 4 x 25Al 26,0 272 795 50 OL-Al + 3 x 95Al + 2 x 16Al 44,0 875 1633
50 OL-Al + 2 x 35Al + 1 x 35Al 35,8 288 792 50 OL-Al + 3 x 95Al + 3 x 16Al 44,0 920 1729
26,0 91 608 45,0 849 1530
G 50 OL-Al + 1 x 50Al + 1x 16Al
50 OL-Al + 2 x 50Al 37,8 276 754
50 OL-Al + 3 x 95Al + 1 x 25Al
50 OL-Al + 3 x 95Al + 1 x 35Al 45,0 877 1570
50 OL-Al + 2 x 50Al + 1 x 35Al 36,0 372 919 50 OL-Al + 3 x 95Al + 3 x 35Al 46,0 1068 1900
H 50 OL-Al +1 x 35Al + 1 x 35Al 34,0 192 626 50 OL-Al + 3 x 95Al + 1 x 50Al 45,0 919 1630
50 OL-Al + 3 x 16Al 23,0 135 585
50 OL-Al + 3 x 16Al + 1 x 16Al 24,0 180 682
I 50 OL-Al + 3 x 16Al + 2 x 16Al 25,2 225 778
50 OL-Al + 3 x 16Al + 3 x 16Al 26,0 270 875

J 50 OL-Al + 3 x 25Al 31,2 205 682


50 OL-Al + 3 x 25Al + 1 x 16Al 29,0 250 779
50 OL-Al + 3 x 25Al + 2 x 16Al 29,0 295 875
K 50 OL-Al + 3 x 25Al + 3 x 16Al 33,2 340 972
50 OL-Al + 1 x 35Al 27,0 96 461

L 50 OL-Al + 1 x 35Al + 1 x 16 Al 27,0 141 558


50 OL-Al + 3 x 35Al 35,8 288 792
50 OL-Al + 3 x 35Al + 1 x 16Al 33,0 333 888
M 50 OL-Al + 3 x 35Al + 2 x 16Al 33,0 378 985
50 OL-Al + 3 x 35Al + 1 x 35Al 33,0 384 957
50 OL-Al + 3 x 35Al + 3 x 16Al 34,8 423 1081
50 OL-Al + 3 x 35Al + 3 x 25Al 36,4 494 1179
50 OL-Al + 1 x 50Al 26,0 138 525
50 OL-Al + 1 x 50Al + 1 x 35Al 26,0 234 690
50 OL-Al + 3 x 50Al 37,8 414 983
50 OL-Al + 3 x 50Al + 1 x 16Al 37,8 459 1079
50 OL-Al + 3 x 50Al + 2 x 16Al 37,8 504 1176

s.c. IPROEB s.a.


42006 3 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 108
Fax +40 (0)263 234701
ACB2XCY
Cabluri electrice cu izolaþie de polietilenã reticulatã,
pentru branºamente aeriene monofazate de 0,6 / 1 kV

ACB2XCY
Număr Rezistenţa electrică
Secţiune conductor Forţa de rupere
minim sârme la 20 oC, maximă
fază / secţiune a conductorului
conductor
conductor neutru fază neutru de fază, minimă
fază
mm2 Ω/km Ω/km kN
Conductor de fază de aluminiu
16 / 16 6 1,91 1,91 2,4
16 / 25 6 1,91 1,2 2,4

Construcţie
25 / 25
35 / 35
6
6
1,2
0,868
1,2
0,868
3,7
5,2
A
1 Conductor de fază de aluminiu sau oţel-aluminiu, compactizat Conductor de fază de oţel-aluminiu
2 Izolaţie de polietilenă reticulată (XLPE)
3 Conductor neutru concentric, din sârme de aluminiu 35/6 Ol-Al / 35 1+6 0,835 0,868 11,7 B
4 Manta de PVC rezistentă la intemperii 50/8 Ol-Al / 35 1+6 0,595 0,868 16,0

Domeniu de utilizare 50/8 Ol-Al / 50 1+6 0,595 0,641 16,0


C
Pentru branşamente monofazate aeriene de 0,6/1 kV

Date tehnice Diametru Diametru

Standard de produs: SF 123/2005 IPROEB


Secţiune conductor Grosime
fază / secţiune nominală
conductor
Grosime
nominală
exterior Masă D
izolat informativă
conductor neutru izolaţie manta minim maxim
(max.)
Tensiunea nominală: U0/U(Um) = 0,6/1 (1,2) kV
la montaj: -10OC
mm2 mm mm mm mm mm kg/km E
Temperatura minimă a cablului 16 / 16 1,3 8,5 1,8 13,0 16 205
(măsurată pe manta): în exploatare: -35OC 16 / 25 1,3 8,5 1,8 13,5 16 235
Temperatura maximă admisă pe în condiţii normale de exploatare: 80 C
o
25 / 25 1,3 9,5 1,8 14,5 17 275 F
conductor: la scurtcircuit (max. 5 s): 130 C
o
35 / 35 1,4 10,5 1,8 15,8 19 340
Notă : izolaţia de polietilenă reticulată permite o temperatură a conductorului de până
la 90 oC în regim continuu, respectiv de 250 oC la scurtcircuit, dar din considerente de
35/6 Ol-Al / 35
50/8 Ol-Al / 35
1,4
1,4
11,2
12,9
1,8
1,8
16,3
17,8
19
21
390
430
G
rezistenţă mecanică s-a limitat temperatura la 80 oC, respectiv la 130 oC.
50/8 Ol-Al / 50 1,5 12,9 1,8 18,5 22 520
Tensiunea de încercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute
H
Raza minimă de curbură: 10 x diametrul exterior
Sarcina admisibilă, în A
Secţiune nominală conductor Sarcina admisibilă de durată I
mm2 A
16 / 16 82
16 / 25 82 J
25 / 25 112
35 / 35 138
35/6 Ol-Al / 35 138 K
50/8 Ol-Al / 35 138
50/8 Ol-Al / 50 176
L
Condiţii de funcţionare :
• temperatură aer: 35 oC
• sub acţiunea razelor solare
• temperatură conductor: 80 oC
M
• viteza vântului: ≤ 0,6 m/s
• frecvenţă curent: ≤ 60Hz

s.c. IPROEB s.a.


109 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701
T2X
Conductoare de aluminiu ºi oþel-aluminiu cu izolaþie de
polietilenã reticulatã, rãsucite în fascicul (torsadate)

Număr
Rezistenţa Forţa
minim de Diametru Grosime Diametru
Secţiune conductor electrică de exterior
sârme nomin.
nominală la 20 C rupere
o
aluminiu/ izolaţie
minim maxim (maximă) (minimă) minim maxim
oţel
mm2 mm mm mm Ω/km kN mm mm
Conductor
onductor de fază sau neutru nepurtător ori de iluminat public
10* 1 3,2 3,7 1,1 3,08 1,6 5,4 6,7
10 7 4,0 4,2 1,1 3,08 1,6 6,2 7,2
16 1 4,1 4,6 1,1 1,91 2,4 6,3 7,7
16* 7 4,6 5,2 1,1 1,91 2,4 6,8 8,2
A 25 7 5,6 6,5 1,3 1,20 3,7 8,2 10,0
35 7 6,6 7,5 1,3 0,868 5,2 9,2 11,2
50 7 7,7 8,6 1,5 0,641 7,2 10,7 12,7
B Construcţie 70 12 9,3 10,2 1,5 0,443 - 12,3 14,3
1 Conductor purtător de oţel-aluminiu, cu izolaţie XLPE 95 18 11,0 12,0 1,7 0,320 - 14,4 16,4
2 Conductor de fază de aluminiu, cu izolaţie XLPE
C 3 Conductor de aluminiu pentru iluminat public, cu izolaţie XLPE
Conductor neutru purtător
50/8 6/1 8,6 9,4 1,5 0,595 16,8 11,6 13,6
Domeniu de utilizare * construcţie preferenţială

D Pentru reţele electrice aeriene de distribuţie şi de branşament monofazate sau


trifazate Tipodimensiuni reprezentative
Date tehnice Conductoare de branşament
E Standard de produs: SF 28/1998 Tipodimensiune Masă informativă (kg/km)
10 + 16 118
Tensiunea nominală: U0/U (Um) = 0,6 / 1 (1,2) kV
16 + 25 180
F Rezistivitatea transversală
a izolaţiei la 90 oC:
minim 1012 Ω.cm 2 x 10 95
2 x 16 142
Temperatura minimă la montare: -10 OC
2 x 25 218
G Temperatura maximă admisă pe în condiţii normale de exploatare: 90 oC 4 x 10 189
conductor: la scurtcircuit (max. 5 s): 250 oC 4 x 16 284
3 x 16 + 25 322
H Tensiunea de încercare: 4 kV, 50 Hz, 5 minute
3 x 25 + 16 398
Sarcina admisibilă în regim permanent 3 x 35 430

I Secţiune nominală conductor


mm2
Sarcina admisibilă de durată
A
Conductoare de reţea
Masă Masă
10 70 Tipodimensiune inform. Tipodimensiune inform.

J 16
25
90
110 50 Ol-Al + 1 x 16
kg/ km
338 50 Ol-Al + 3 x 16 + 1 x 25
kg/ km
589
35 130 409 665
50 Ol-Al + 2 x 16 50 Ol-Al + 3 x 25 + 1 x 16
K 50
70
165
205
50 Ol-Al + 3 x 16 480 50 Ol-Al + 3 x 25 + 2 x 16 741

95 240 50 Ol-Al + 4 x 16 551 50 Ol-Al + 3 x 25 + 3 x 16 807


376 839
L Condiţii de funcţionare :
50 Ol-Al + 1 x 25
50 Ol-Al + 2 x 25 485
50 Ol-Al + 3 x 35 + 2 x 16
50 Ol-Al + 3 x 35 + 3 x 16 910
• temperatură aer: 35 oC
• sub acţiunea razelor solare 50 Ol-Al + 3 x 25 594 50 Ol-Al + 3 x 50 + 1 x 16 938
M • temperatura conductorului: 80 oC
50 Ol-Al + 4 x 25 703 50 Ol-Al + 3 x 50 + 2 x 16 1009
50 Ol-Al + 1 x 35 410 50 Ol-Al + 3 x 50 + 3 x 16 1080
50 Ol-Al + 2 x 35 553 50 Ol-Al + 3 x 70 + 1 x 16 1123
50 Ol-Al + 3 x 35 697 50 Ol-Al + 3 x 70 + 2 x 16 1194
50 Ol-Al + 4 x 35 840 50 Ol-Al + 3 x 70 + 3 x 16 1265
50 Ol-Al + 1 x 50 467 50 Ol-Al + 3 x 95 + 2 x 16 1471
50 Ol-Al + 3 x 50 866 50 Ol-Al + 3 x 95 + 3 x 16 1542
50 Ol-Al + 3 x 70 1052 50 Ol-Al + 3 x 50 + 3 x 25 1194
50 Ol-Al + 3 x 70 + 3 x 25 1379
50 Ol-Al + 3 x 50 + 1 x 35 1010
50 Ol-Al + 3 x 70 + 1 x 35 1195
s.c. IPROEB s.a.
42006 3 Bistr iţa, str. Dr u m u l Ce t ăţ i i n r. 1 9 ,
Tel. +40 (0)263 238164 , 110
Fax +40 (0)263 234701
NFA2X
Conductoare de aluminiu cu izolaþie de
polietilenã reticulatã, pentru linii electrice
aeriene

Construcţie

1 Conductor de aluminiu multifilar clasa 2, conform HD 383


2 Izolaţie de polietilenă reticulată de culoare neagră A
Domeniu de utilizare
Pentru reţele electrice aeriene de distribuţie şi de branşament (monofazate sau
trifazate).
B
Date tehnice
Standard de produs: SF 62/2000 C
Standard de referinţă: HD 626

Tensiunea nominală: U0/U (Um) = 0,6 / 1 (1,2) kV D


Temperatura minimă la pozare: -10OC

Temperatura maximă admisă pe în condiţii normale de exploatare: 80 oC E


conductor: la scurtcircuit (max. 5 s): 130 oC
Tensiunea de încercare:
Rezistivitatea transversală
4 kV, 50 Hz, 5 minute, în apă
F
minim 10 Ω.cm
12
a izolaţiei la 80 oC:

Raza minimă de curbură:


la pozare: 10 x diametrul exterior G
după pozare: 8 x diametrul exterior

Curenţi admisibili în regim permanent:


• temperatura aer : 35 oC
H
• sub acţiunea razelor solare
• temperatura conductor : 80 oC
• viteză vânt : < 0,6 m/s
• frecvenţă curent : < 60 Hz
I
Secţiune nominală conductor Sarcina admisibilă de durată
mm2 A J
25 107
35 132
50 165 K
70 205

NFA2X L
Diametru Rezistenţa
Secţiune Grosime Diametru Forţa de Masă
nominală conductornominală exterior electrică
la 20 oC,
rupere cablu M
conductor minim maxim izolaţie nom. maxim max. calculată (inf.)

mm mm mm mm mm mm Ω/km kN kg/km
1 x 25 RM 5,6 6,5 1,3 8,8 10,0 1,200 4,17 108
1 x 35 RM 6,6 7,5 1,3 9,9 11,0 0,868 5,78 142
1 x 50 RM 7,7 8,6 1,3 11,4 12,5 0,641 8,45 199
1 x 70 RM 9,3 10,2 1,3 13,0 14,0 0,443 11,32 260

s.c. IPROEB s.a.


111 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,
Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701