Sunteți pe pagina 1din 1

ACBYCY TYIR

Cabluri electrice cu conductor concentric din Conductoare de aluminiu ºi oþel aluminiu


aluminiu, pentru branºamente monofazate izolate cu PVC, rãsucite în fascicul

Construcţie Construcţie A
1 Conductor de fază din aluminiu multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228 1 Conductor de oţel-aluminiu, izolat cu PVC
2 Izolaţie de PVC
3 Conductor de nul din aluminiu
2 Conductoare de fază din aluminiu pentru reţele trifazate de alimentare a abonaţilor
casnici, izolate cu PVC B
4 Strat separator 3 Conductoare de fază din aluminiu pentru reţeaua de iluminat public, izolate cu PVC
5 Manta exterioară de PVC
Domeniu de utilizare Domeniu de utilizare
Pentru realizarea branşamentelor electrice monofazate sau trifazate şi pentru
C
Destinat realizării branşamentelor monofazate realizarea reţelelor trifazate de alimentare a abonaţilor casnici şi a reţelelor

Date tehnice
monofazate, bifazate sau trifazate de iluminat public.
Date tehnice
D
Standard de produs: SF 42/1999 -IPROEB
Standard de firmă: SF 37/1999
Tensiunea nominală: până la 1000 V
Tensiunea nominală: U0/U = 0,6/ 1 KV E
la montaj: -5 C O
Temperatura minimă a cablului la montaj: -5OC
Temperatura minimă a cablului
(măsurată pe manta):
în exploatare: -30 C O
(măsurată pe manta):
în exploatare: -30OC F
Temperatura maximă admisă pe
conductor în condiţii normale de +70OC Temperatura maximă admisă pe
exploatare: conductor în condiţii normale de
exploatare:
+70OC
G
Tensiunea de încercare: 3,5 kV ; 50 Hz, timp de 60 secunde.
Tensiunea de încercare: 4 kV ; 50 Hz, timp de 5 minute.

H
Sarcina admisibilă, în A
Secţiune nominală conductor Sarcina admisibilă de durată
ACBYCY mm2 A I
10 60
Curent Forţa de
Grosime Grosime Diametru Masă Masă 16 75
Tip cablu nominală nominală exterior
izolaţie manta maxim
maxim rupere
admis la calculată,
aluminiu
inf.
cablu
inf.
25 90 J
+30 oC minimă 35 110
mm mm mm A N kg/km kg / km 50 140
6/ 6 1,40 1,70 12,1 38 1800 33 130 70 170 K
1,40 1,70 12,1 38 2260 44 170 95 210
6/10
10/10
10/16
1,50
1,50
2,00
2,00
14,5
15,5
52
52
3015
3680
56
72
204
225
Condiţii de funcţionare :
• temperatura aer : 35 oC
L
• temperatură conductor : 70 oC
16/16 1,50 2,00 16,8 70 4690 89 260
16/25 1,50 2,00 17,0 70 5760 114 290 M
25/25 1,50 2,00 18,4 94 7040 140 340

s.c. IPROEB s.a.

107 4 2 0 0 6 3 B i s t r i ţ a , s t r. D r u m u l Cetăţii nr. 19,


Te l. + 4 0 ( 0)263 238164,
Fa x + 4 0 (0)263 234701