Sunteți pe pagina 1din 15

CULEGEREA indicilor comasai ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru calcularea taxei de stat la efectuarea tranzaciilor gen cumprare,

v nzare, sc!imb, donaie, ga", mo#tenire din $%&'(&$))*


Monitorul Oficial al R.Moldova nr.43-44/68 din 03.07.1997

+++ A,R-.A/0 Ministrul Finanelor Valeriu Chian 15 iunie1997 1231CA411 GE2ERALE la 5Culegerea indicilor comasai ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare5 pentru calcularea taxei de stat la efectuarea tranzaciilor gen cumprare, v nzare, sc!imb, donaie, ga", mo#tenire 1& 12/R-3UCERE Prezenta culegere este executat de ctre institutul de proiectare "Ur anproiect" con!or" #nsrcinrii $u%ernului &epu licii Moldo%a '(otr#rea $u%ernului &epu licii Moldo%a nr)* din +5)+1)9* "Cu pri%ire la apro area coe!icienilor de corecie la nor"ele de e%aluare a unurilor persoanelor !izice",) Culegerea este destinat e!ecturii lucrrilor de deter"inare a %alorii de in%entariere de ctre irourile de stat de in%entariere tehnic pentru ur"toarele tipuri de proprietate i"o il a persoanelor !izice -i .uridice din &epu lica Moldo%a/ 0 partea 1 0 casele de locuit cu curte cu un ni%el 'dou, -i cu construciile -i instalaiile conco"itente pe lotul de p"#nt2 %ile -i case de locuit sezoniere2 gara.e pentru transport particular2 aparta"ente '"ai departe 0 o iecti%e,3 0 partea 11 0 aparta"entele caselor de locuit cu "ulte eta.e de serii tipice) 4a aza prezentei culegeri e pus "etoda analitic a cheltuielilor pentru ridicarea o iecti%ului 0 analog construciei esti"ati%e) Valoarea de in%entariere a o iecti%ului poate !i de reconstituire -i real) Valoarea de reconstituire a o iecti%ului 0 aceasta e "ri"ea cheltuielilor social"ente necesare 'adic "i.locii, pentru ridicarea o iecti%ului la data sta ilit) Valoarea de reconstituire se deter"in #n con!or"itate cu prezenta culegere) Valoarea real a o iecti%ului se deter"in ca di!erena dintre %aloarea de reconstituire -i su"a uzurii !izice) Valoarea de in%entariere a o iecti%ului nu depinde de "odul de construire a lui2 apartenena o iecti%ului2 de !or"ele proprietii -i scopul e%alurii) Valoarea de in%entariere a o iecti%elor poate !i #ntre uinat #n ur"toarele scopuri/ 0 pentru calcularea tari!elor taxei de stat3 0 pentru #"prirea proprietii i"o ile pe cale .udiciar3 0 pentru alte scopuri care nu contra%in actelor legislati%e -i altor acte nor"ati%e #n %igoare) 1ndicii prezentei culegeri s#nt calculai #n preurile anului 19912 anul de az2 -i corectai cu e%idena indicelui schi" rii preurilor de de%iz #n construcie la ni%elul anului 1991 0567+)

Valoarea de in%entariere a cldirii2 proprietate co"un a c#tor%a persoane2 se calculeaz pentru toat cldirea cu indicarea tuturor proprietarilor) 4a aprecierea %alorii o iecti%ului2 care aparine c#tor%a persoane cu drept de participare la proprietate 'de exe"plu 175 -i 1753 1752 178 -i 178 -i a-a "ai departe, se calculeaz -i se indic datele e%alurii !iecrui proprietar2 #ntr0o singur !or" de e%aluare) 4a calcularea indicilor co"asai2 institutul "Ur anproiect" s0a condus de de%izele o iecti%elor reprezentati%e2 #ntre uinate "ai #nainte ca az pentru calcularea "9or"elor de e%aluare a cldirilor care aparin cetenilor &epu licii Moldo%a2 pentru scopul asigurrii de :tat"2 ediia anului 19;52 apro ate prin (otr#rea :o%ietului Mini-trilor al &):):) Moldo%ene-ti nr)119 din 59 "artie 19;5 'Ve-tile &):):)M)219;52 nr)82 pag)85,) Caracteristica succint -i schiele o iecti%elor reprezentati%e s#nt expuse #n paginile *80*9 ale nor"elor2 ediia anului 19;5) <otodat2 #-i pstreaz %ala ilitatea -i tre uie s !ie #ntre uinate '!olosite, de speciali-ti la e%aluare/ 0 ta elele 5 0 57 "&aportul procentual 'greutatea speci!ic, a 'pag)8+ 0 ;6, %alorii prilor cldirilor ctre %aloarea lor general #n dependen de "aterialul pereilor -i acoperi-ului" <a elele indicate se !olosesc pentru aprecierea gradului uzurii o iecti%ului -i2 de ase"enea2 pentru e%aluarea o iecti%ului de construcie neter"inat2 a crui %aloare se apreciaz pornind de la gradul de pregtire a ele"entelor constructi%e -i a #ntregului o iecti% la ziua e%alurii) =n prezenta culegere se pre%d ur"toarele uniti de "sur/ 0 un "etru cu '")cu , pentru casele de locuit cu curte 'indi%iduale, -i cu parter > 1 ni%el cu un ni%el2 "ansarde2 %erande cu gea"uri2 su soluri2 gara.e2 "agazii 'ha" are, -i anexe la cldiri3 0 un "etru ptrat '")p), pentru aparta"entele din casele de locuit de din supra!aa total serii tip3 0 un "etru ptrat '")p), pentru %erande deschise2 -uri2 eciuri2 sere2 garduri -i pa%a.e3 0 un "etru liniar '")l), pentru ad#nci"ea !#nt#nilor3 0 o ucat ' uc), pentru gropile de o ser%are -i curare2 azin2 closet2 cerdac2 pori2 instalaie de gaz2 instalaie de aie2 apeduct2 canalizare interioar) =n cazurile c#nd #n cldirile e%aluate s#nt a ateri de la cldirile tipice2 care #" untesc calitatea lor2 ca instalarea #nclzirii cu ap2 existena !auirii etc)2 #nr#urirea calitii2 costul unitii de "sur se "re-te '"ic-oreaz, prin aplicarea ur"torilor coe!icieni de corecie/
<a elul 1 2orma adausurilor #i reducerilor la indicii comasai ai valorii de inventariere c nd n cldirile evaluate exist abateri de la cldirile tipice 6arcare redus a abaterilor F 0 C?& F 0 @M <0C =0A B0F 3enumirea abaterilor 72 CL831R1LE 3E L-CU1/ 91 2EL-CU1.1LE Fuirea pereilor !aadelor #n 175 de cr"id Fuirea pereilor !aadelor cu igl "etalic <encuirea pereilor !aadelor pe plas "etalic cu "ortar de ci"ent 1nstalaia de #nclzire cu ap 72 CL831R1LE 2EL-CU1.1LE Cac exist locul de !ereastr cu cerce%ele cu un canat Coeficienii de corecie 1)15 1)+6 1)+8 1)+9 1)+5

P0C P04 F0P P0P

Cac exist pardoseli de ci"ent Cac exist pardoseli de sc#ndur Cac lipse-te !undaie de piatr Cac lipse-te plan-eul de pod

1)+9 1)1* +);+ +);1

2ot0 Ma.orarea %alorii cldirii #n cazul existenei apeductului interior2 canalizrii interioare2 instalaiei de aie cu cazan2 cerdacului de piatr rut se pre%ede #n ta elele 5;08+52 6108+52 6108+6 6108+7 ale prezentei culegeri 'prin adunare,)

=n prezenta culegere este adus %aloarea unitilor de "sur a o iecti%elor '")cu )2 ")p)2 "2 ori uc), !r scdere la uzur) Uzura o iecti%ului se apreciaz prin controlul "inuios -i se arat #n procente din costul acestei cldiri #n stare nou) Procentul uzurii se apreciaz cu e%idena general a o iecti%ului2 care depinde de condiiile de #ntreinere -i a"plasa"entul2 ter"enul de !uncionare2 !elul -i calitatea "aterialelor de construcie2 reparaiei oportune2 gradului de uzur -i distrugere al prilor cldirii 0 !undaiei2 acoperi-ului2 podului etc) Pentru aprecierea uzurii !izice a ele"entelor constructi%e ale o iecti%elor2 speciali-tii iroului de in%entariere tehnic tre uie s se conduc de ta )* "Aprecierea procentului uzurii cldirilor care aparin cetenilor la e%aluarea lor pe ele"ente"2 pag)57 a nor"elor editate #n anul 19;5) 4a aprecierea uzurii !izice a cldirii de ctre nespeciali-ti este pre!era il a se !olosi de ta )5 ":cderi aproxi"ati%e pentru uzura cldirilor"2 pag)57 a nor"elor editate #n anul 19;5) =n cazurile #n care la e%aluarea pe ele"ente a cldirilor procentul general al tuturor ele"entelor %a !i "ai "ic2 ori "ai "are de 1++D 2 procentul o inut al uzurii cldirii #ntregi se #n"ule-te la 1++2 -i rezultatul o inut se #"parte la procentul general al ele"entelor 'a gradului de pregtire, cldirii) Exe"plul 1/ Procentul general al greutilor speci!ice ale ele"entelor cldirii a constituit 9+D2 uzura ele"entelor e%idente ale cldirii este apreciat #n "sur de 5+D) Uzura %eridic a acestei cldiri %a !i 5+ x 1++ 000000000000 F 55D 0 9+ Exe"plul 5/ Procentul general al greutilor speci!ice ale ele"entelor cldirii este calculat #n "sur de 11+D2 uzura ele"entelor e%idente ale cldirii este apreciat #n "sur de *+D) Uzura %eridic a acestei cldiri %a !i/ *+ x 1++ 000000000000 F 57D 0 11+ Pentru e%aluarea cldirii se sta ilesc/ 1) Cestinaia gospodreasc) 5) Anul construirii) *) Materialele din care este construit) 8) Uzura)

5) Ce%ieri de la tipicitate #n cldirea de !a) Msurarea cldirilor se execut cu ruleta de "surat cu precizia p#n la +21 ")2 iar p#n la +2+5 ") -i "ai "ult se rotun.e-te p#n la +21 "2 dar "ai puin de +2+5 ") 0 se respinge) 4ungi"ea -i li"ea 'caselor2 "agaziilor2 gara.elor2 %erandelor cu gea"uri -i deschise2 -urelor -i anexelor la cldiri, se "soar pe peri"etrul exterior "ai sus de soclu) 4ungi"ea -i li"ea su solurilor se "soar pe conturul exterior al pereilor "ai sus de ni%elul p"#ntului2 eciurilor 0 pe "sura interioar a supra!eei pardoselii) Ad#nci"ea !#nt#nilor se "soar de la ni%elul p"#ntului p#n la !undul !#nt#nii) =nli"ea cldirilor 'e%aluate la 1 ")cu de cldire, se "soar de la ni%elul "i.lociu al p"#ntului p#n la "uchia de sus a peretelui cu e%idena grosi"ii plan-eului de pla!on) =nli"ea cldirilor '(, deplasate pe spaiile care au pant2 %a !i egal cu se"isu"a a dou #nli"i 'cea "ai "are -i cea "ai "ic,2 "surate pe s!#r-itul lungi"ii 'ori li"ii, cldirii) =nli"ea cldirilor 'anexelor, cu acoperi-urile cu o pant se "soar #n dou locuri 0 cel "ai .os -i cel "ai sus 'de la supra!aa p"#ntului p#n la "uchia de sus a peretelui cu e%idena grosi"ii de pla!on,2 -i din aceste "surri se o ine "ri"ea "edie) =nli"ea su solurilor se deter"in de la pardoseal p#n la plan-eul de pla!on) :upra!aa cldirii se deter"in #n"ulind lungi"ea cu li"ea 'dar pe #ngrdiri 0 lungi"ea cu #nli"ea,2 %olu"ul cldirii se deter"in #n"ulind supra!aa cldirii la #nli"e) &ezultatele !inale ale %olu"ului ori ale supra!eei cldirii 'cu independent de unitatea de "sur la care s#nt executate nor"ele de esti"are, se rotun.e-te p#n la unitate) Exe"plu/ 4a "surarea cldirii s0a sta ilit c lungi"ea ei constituie ;26 "2 li"ea 0 52* ")2 #nli"ea 0 *21 ") Volu"ul 'cu atura, acestei cldiri %a !i 181)* ';26 x 52* x *21 F 1812*, -i se %a rotun.i p#n la 181 ")cu ) Exe"plu de e%aluare a cldirilor Este necesar a se e%alua cldirile care se a!l #n localitate rural/ a, casa cu un ni%el cu %olu"ul 0 5;; ") cu ) Construit #n anul 197;) Fundaia 0 piatr rut3 pereii 0 din la"paci2 pereii despritori 0 din la"paci2 plan-eul 0 de le"n izolat tehnic3 pardoselile de sc#nduri %opsite3 u-ile 0 #n ta lii3 acoperi-ul de igl3 so ele 0 de cr"id3 lucrri de electro"onta.) =n cas #n a!ar de so e este instalaie de #nclzire cu ap2 apeduct2 canalizare -i aie) Esti"area cldirilor de ctre organele iroului de in%entariere tehnic se execut pe !or"ularul F1u -i 5s) :e descrie !iecare ele"ent constructi% al cldirii -i starea lui care caracterizeaz gradul uzurii) =ntre uin#nd ta elele de procenta. al ele"entelor cldirilor se deter"in procentul general al ele"entelor cldirii2 uzura !iecrui ele"ent -i uzura %eridic ale cldirii) Execut" esti"area casei de locuit con!or" ta )5/
<a elul 5 3enumirea elementelor constructive Fundaie Perei de rezisten Perei despritori Plan-eu Pardoseal Ferestre U-i Acoperi:o e :tarea elementelor cldirii, ; un un 0"0 0"0 0"0 0"0 su!icient su!icient su!icient Greutatea specific 15 5* * 9 1+ ; ; 1; 8 Uzura elementelor cldirii, ; 5 5 5 5 1+ 1+ 15 *+ *+ Uzura relativ la interiorul cldirii +275 1215 +215 +285 12++ +2;+ 125+ 528+ 125+

4ucrri de electro"onta. /otal

un

5 $''

+21+ $<,<

Adaosuri pe cas/ instalaia de #nclzire cu ap 'la ")cu , 0 12+9 instalaia de apeduct interior ' uc), 0 8)+* lei instalaia de canalizare interioar ' uc), 0 6)76 lei instalaia de aie cu cazan pentru #nclzirea apei) ' uc), 0 1)5+ lei Esti"area casei %a !i/ Con!or" ta )5 0 5+ prezenta culegere2 %aloarea de reconstituire a casei de locuit este de 155);1 lei pentru un "etru cu ) de cldire2 -i cu e%idena #nclzirii cu ap/ 155);1 x 1)+9 F 169);* lei) Valoarea de reconstituire deplin a casei de locuit %a !i egal/ 5;; ")cu ) x 1;1);5 lei '169);* x 8)+* x 6)76 x 1)5+, F 55*68 lei) =n exe"plul acesta uzura speci!ic a casei de locuit este de 15D2 -i %aloarea real a casei de locuit cu e%idena uzurii %a !i egal/ 1++ 0 15 55*68 0000000000000 F 86+;+ lei) x 1++ =n acela-i "od se e%alueaz -i alte cldiri) 11& 1231CA411 LA ,AR/EA 11 A CULEGER11 =n partea a doua a culegerii s#nt expu-i indicii %alorii de reconstituire a unui ")p) al supra!eei totale a locuinei #n casele cu "ulte eta.e de serii tip) Valoarea unui ")p) ale supra!eei totale nu include e%aluarea #ncperilor #ncorporate 0 anexate la casa de locuit cu "ulte eta.e) Pentru a aprecia %aloarea #ncperilor #ncorporate 0 anexate la casa de locuit este necesar a !olosi Culegerile de indici co"asai ai %alorii de reconstituire a cldirilor -i edi!iciilor pentru ree%aluarea !ondurilor !ixe2 ediia anilor 19690197+) /A.EL CE2/RAL1=A/-R
&ecalcularea este executat #n preurile #n %igoare la +5)+6)1997 coe!icientul 0 567+ 2r& /abelelor 101 105 10* 108 105 106 3enumirea materialelor pereilor Unit& de msur ,reul unit& de msur >lei? $& Case de locuit cu un nivel >eta"? cu acoperi#ul din ,L8C1 3E A=.-C16E2/ Piatr de calcar 'cotele, ")cu 161)+; Cr"id ")cu 16+)+6 Blocuri de cera"ic ")cu 15;)87 Beton "onolit ")cu 167)16 Piatr rut ")cu 18*)89 Bloc) de eton de zgur ")cu 165);6

107 10; 109 101+ 1011 5015 501* 5018 5015 5016 5017 501; 5019 505+ 5051 5055 *05* *058 *055 *056 *057 *05; *059 *0*+ *0*1 *0*5 *0** 80*8 80*5 80*6 80*7 80*; 80*9 808+ 8081 8085 808* 8088 5085 5086 5087 508; 5089 505+ 5051 5055 505* 5058

Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 159)*7 9uiele tencuite cu argil ")cu 18+)55 4a"paci 'chirpici, ")cu 18;)19 Cilindre de argil ")cu 1*;)*8 4e"n ")cu 17*)*8 <& Case de locuit cu un nivel >eta"? cu acoperi#ul de 41GLE >-ALE? Piatr de calcar 'cotele, ")cu 171)87 Cr"id ")cu 16;);5 Blocuri de cera"ic ")cu 167)16 Beton "onolit ")cu 175)9+ Piatr rut ")cu 189)*1 Bloc) de eton de zgur ")cu 175)1; Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1*6)95 9uiele tencuite cu argil ")cu 189)88 4a"paci 'chirpici, ")cu 155);1 Cilindre de argil ")cu 185)18 4e"n ")cu 1;7)19 @& Case de locuit cu un nivel >eta"? cu acoperi#ul de /A.LA 2EAGR8 3E -4EL Piatr de calcar 'cotele, ")cu 169)+; Cr"id ")cu 166)66 Blocuri de cera"ic ")cu 166)67 Beton "onolit ")cu 178)79 Piatr rut ")cu 18;)6* Bloc) de eton de zgur ")cu 175);1 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1*6)99 9uiele tencuite cu argil ")cu 187)55 4a"paci 'chirpici, ")cu 155);* Cilindre de argil ")cu 188)59 4e"n ")cu 1;;)*9 A& Case de locuit cu un nivel >eta"? cu acoperi#ul din /A.L8 3E -4EL =12CA/8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 16;)9+ Cr"id ")cu 17+)96 Blocuri de cera"ic ")cu 167)56 Beton "onolit ")cu 175)8; Piatr rut ")cu 18;)85 Bloc) de eton de zgur ")cu 17*)7* Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1*7)+; 9uiele tencuite cu argil ")cu 18;)8; 4a"paci 'chirpici, ")cu 155)98 Cilindre de argil ")cu 188);9 4e"n ")cu 1;;)68 %& Case de locuit cu un nivel >eta"? cu acoperi#ul din 3-U8 :/RA/UR1 3E RU.ER-13 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 167)67 Cr"id ")cu 17+)76 Blocuri de cera"ic ")cu 169)58 Beton "onolit ")cu 178);* Piatr rut ")cu 189)9; Bloc) de eton de zgur ")cu 175)55 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1*5);5 9uiele tencuite cu argil ")cu 187)51 4a"paci 'chirpici, ")cu 158)69 Cilindre de argil ")cu 188)79

5055 6056 6057 605; 6059 606+ 6061 6065 606* 6068 6065 6066 7067 706; 7069 707+ 7071 7075 707* 7078 7075 7076 7077 ;07; ;079 ;0;+ ;0;1 ;0;5 90;* 90;8 90;5 90;6 90;7 1+0;; 1+0;9 1+09+ 1+091 1+095 1109* 11098 11095 11096 11097 1509; 15099

4e"n

")cu 1;6)55 (& Case de locuit cu un nivel >eta"? cu acoperi#ul de 9123R1L8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 16*)81 Cr"id ")cu 16*)7; Blocuri de cera"ic ")cu 165)+9 Beton "onolit ")cu 17+)+8 Piatr rut ")cu 188);5 Bloc) de eton de zgur ")cu 16;)55 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1*1)91 9uiele tencuite cu argil ")cu 18*)*5 4a"paci 'chirpici, ")cu 15+)76 Cilindre de argil ")cu 18+)+* 4e"n ")cu 179)9* *& Case de locuit cu un nivel >eta"? cu acoperi#ul de ,A1E Piatr de calcar 'cotele, ")cu 157);5 Cr"id ")cu 16+)*9 Blocuri de cera"ic ")cu 157)65 Beton "onolit ")cu 168)*5 Piatr rut ")cu 18+)65 Bloc) de eton de zgur ")cu 165)+8 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 156)+5 9uiele tencuite cu argil ")cu 1*6)95 4a"paci 'chirpici, ")cu 15+)5; Cilindre de argil ")cu 1*8)6* 4e"n ")cu 169)*+ B& Case de locuit cu dou eta"e cu acoperi#ul din ,L8C1 3E A=.-C16E2/ Piatr de calcar 'cotele, ")cu 1*8)+9 Cr"id ")cu 1*6)*5 Blocuri de cera"ic ")cu 1*8)+5 Bloc) de eton de zgur ")cu 1*7)*9 Piatr rut ")cu 11+)98 )& Case de locuit cu dou eta"e cu acoperi#ul de 41GLE >-ALE? Piatr de calcar 'cotele, ")cu 18+)51 Cr"id ")cu 185);5 Blocuri de cera"ic ")cu 18+)87 Bloc) de eton de zgur ")cu 188)55 Piatr rut ")cu 117)76 $'& Case de locuit cu dou eta"e cu acoperi#ul de /A.L8 2EAGR8 3E -4EL Piatr de calcar 'cotele, ")cu 1*;)6+ Cr"id ")cu 18+);* Blocuri de cera"ic ")cu 1*;)55 Bloc) de eton de zgur ")cu 181);9 Piatr rut ")cu 115)8* $$& Case de locuit cu dou eta"e cu acoperi#ul de /A.L8 3E -4EL =12CA/8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 1*;)66 Cr"id ")cu 18+)66 Blocuri de cera"ic ")cu 1*;)6* Bloc) de eton de zgur ")cu 185)81 Piatr rut ")cu 115)98 $<& Case de locuit cu dou eta"e cu acoperi#ul din 3-U8 :/RA/UR1 3E RU.ER-13 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 1*7)99 Cr"id ")cu 18+)55

1501++ 1501+1 1501+5 1*01+* 1*01+8 1*01+5 1*01+6 1*01+7 1801+; 1801+9 18011+ 180111 180115 15011* 150118 150115 150116 150117 15011; 150119 15015+ 150151 160155 16015* 160158 160155 160156 160157 16015; 160159 1601*+ 1701*1 1701*5 1701** 1701*8 1701*5 1701*6 1701*7 1701*; 1701*9 1;018+ 1;0181 1;0185 1;018* 1;0188 1;0185

Blocuri de cera"ic ")cu 1*;);* Bloc) de eton de zgur ")cu 181)59 Piatr rut ")cu 115)5; $@& Case de locuit cu dou eta"e cu acoperi#ul de 9123R1L8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 1*6)+9 Cr"id ")cu 1*;)*1 Blocuri de cera"ic ")cu 1*6)+5 Bloc) de eton de zgur ")cu 1*9)81 Piatr rut ")cu 115)95 $A& Case de locuit cu dou eta"e cu acoperi#ul de ,A1E Piatr de calcar 'cotele, ")cu 1**)*+ Cr"id ")cu 1*5)5* Blocuri de cera"ic ")cu 1**)55 Bloc) de eton de zgur ")cu 1*7)+5 Piatr rut ")cu 11+)61 $%& Cerande cu geamuri cu acoperi#ul din ,L8C1 3E A=.-C16E2/ Piatr de calcar 'cotele, ")cu 555);6 Cr"id ")cu 511)6+ Piatr rut ")cu 5+5)59 Bloc) de eton de zgur ")cu 5+8);7 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 5+8)6* 9uiele tencuite cu argil ")cu 5+7);5 4a"paci 'chirpici, ")cu 5+;)59 Cilindre de argil ")cu 5+5)67 4e"n ")cu *78)8+ $(& Cerande cu geamuri cu acoperi#ul de 41GLE >-ALE? Piatr de calcar 'cotele, ")cu 5+5)76 Cr"id ")cu 196)11 Piatr rut ")cu 1;7)*5 Bloc) de eton de zgur ")cu 1;7)6+ Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1;6)19 9uiele tencuite cu argil ")cu 1;6)57 4a"paci 'chirpici, ")cu 1;9)5* Cilindre de argil ")cu 1;6)5* 4e"n ")cu *85)59 $*& Cerande cu geamuri cu acoperi#ul de /A.LA 2EAGR8 3E -4EL Piatr de calcar 'cotele, ")cu 5+*)81 Cr"id ")cu 198)++ Piatr rut ")cu 1;5)+6 Bloc) de eton de zgur ")cu 1;5)89 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1;*)95 9uiele tencuite cu argil ")cu 1;8)1+ 4a"paci 'chirpici, ")cu 1;6)97 Cilindre de argil ")cu 1;8)57 4e"n ")cu *58)16 $B& Cerande cu geamuri cu acoperi#ul de /A.L8 3E -4EL =12CA/8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 5+7)+6 Cr"id ")cu 198)57 Piatr rut ")cu 1;6);; Bloc) de eton de zgur ")cu 1;7)19 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1;5)75 9uiele tencuite cu argil ")cu 1;7)*5

1;0186 1;0187 1;018; 190189 19015+ 190151 190155 19015* 190158 190155 190156 190157 5+015; 5+0159 5+016+ 5+0161 5+0165 5+016* 5+0168 5+0165 5+0166 510167 51016; 510169 51017+ 510171 510175 51017* 510178 510175 550176 550177 55017; 550179 5*01;+ 5*01;1 5*01;5 5*01;* 5801;8 5801;5 5801;6 5801;7 5501;; 5501;9 55019+

4a"paci 'chirpici, ")cu 1;;);+ Cilindre de argil ")cu 1;6)1+ 4e"n ")cu *85)15 $)& Cerande cu geamuri cu acoperi#ul din RU.ER-13 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 5+8)55 Cr"id ")cu 195)+6 Piatr rut ")cu 1;5)75 Bloc) de eton de zgur ")cu 1;6)18 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1;8)5* 9uiele tencuite cu argil ")cu 1;6)19 4a"paci 'chirpici, ")cu 1;7)5; Cilindre de argil ")cu 1;8)97 4e"n ")cu **9)95 <'& Cerande cu geamuri cu acoperi#ul de 9123R1L8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 556)8* Cr"id ")cu 191)57 Piatr rut ")cu 1;5)5* Bloc) de eton de zgur ")cu 1;*)18 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1;1)*1 9uiele tencuite cu argil ")cu 1;1)5; 4a"paci 'chirpici, ")cu 1;8)*6 Cilindre de argil ")cu 1;1)75 4e"n ")cu **8)71 <$& Cerande cu geamuri cu acoperi#ul de ,A1E Piatr de calcar 'cotele, ")cu 5+5)6+ Cr"id ")cu 195)95 Piatr rut ")cu 1;*)95 Bloc) de eton de zgur ")cu 1;8)88 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1;5)79 9uiele tencuite cu argil ")cu 1;5)97 4a"paci 'chirpici, ")cu 1;5);8 Cilindre de argil ")cu 1;*)18 4e"n ")cu **7)58 <<& Cerande desc!ise cu acoperi#ul din ,L8C1 3E A=.-C16E2/ Piatr de calcar 'cotele, ")cu 569)76 Cr"id ")cu 558)16 Piatr rut ")cu *+6)56 4e"n ")cu 556)+7 <@& Cerande desc!ise cu acoperi#ul de 41GLE Piatr de calcar 'cotele, ")cu 5;5)*7 Cr"id ")cu 5*9);9 Piatr rut ")cu 555)55 4e"n ")cu 5+5)56 <A& Cerande desc!ise cu acoperi#ul de /A.L8 2EAGR8 3E -4EL Piatr de calcar 'cotele, ")cu 5;5)*7 Cr"id ")cu 51+)91 Piatr rut ")cu 557)79 4e"n ")cu 1;8)15 <%& Cerande desc!ise cu acoperi#ul de /A.L8 3E -4EL =12CA/8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu *8;)58 Cr"id ")cu 5*8)9; Piatr rut ")cu 586)68

550191 560195 56019* 560198 560195 570196 570197 57019; 570199 5;05++ 5;05+1 5;05+5 5;05+* 5905+8 5905+5 5905+6 5905+7 5905+; 5905+9 59051+ 590511 590515 *+051* *+0518 *+0515 *+0516 *+0517 *+051; *+0519 *+055+ *+0551 *10555 *1055* *10558 *10555 *10556 *10557 *1055; *10559 *105*+ *505*1 *505*5 *505** *505*8 *505*5

4e"n

")cu 5++)65 <(& Cerande desc!ise cu acoperi#ul din RU.ER-13 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 559)95 Cr"id ")cu 5*1);6 Piatr rut ")cu 58*)+7 4e"n ")cu 51*)5; <*& Cerande desc!ise cu acoperi#ul de 9123R1L8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu *++)+; Cr"id ")cu 55*)*9 Piatr rut ")cu 585)65 4e"n ")cu 1;9)5+ <B& Cerande desc!ise cu acoperi#ul de ,A1E Piatr de calcar 'cotele, ")cu 567)+9 Cr"id ")cu 55+)57 Piatr rut ")cu 5**)*9 4e"n ")cu 1;*)56 <)& 6agazie cu acoperi#ul din ,L8C1 3E A=.-C16E2/ Piatr de calcar 'cotele, ")cu 155)95 Cr"id ")cu 119)59 Piatr rut ")cu 1+;)+7 Bloc) de eton de zgur ")cu 15+)8+ Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1+5);8 9uiele tencuite cu argil ")cu 155)89 4a"paci 'chirpici, ")cu 111)6* Cilindre de argil ")cu 118);5 4e"n ")cu 1+6)+5 @'& 6agazie cu acoperi#ul de 41GLE >-ALE? Piatr de calcar 'cotele, ")cu 1*5);+ Cr"id ")cu 159);5 Piatr rut ")cu 117)+1 Bloc) de eton de zgur ")cu 159)98 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 115)*; 9uiele tencuite cu argil ")cu 1**)** 4a"paci 'chirpici, ")cu 156)9+ Cilindre de argil ")cu 158)*; 4e"n ")cu 155)16 @$& 6agazie cu acoperi#ul de /A.L8 2EAGR8 3E -4EL Piatr de calcar 'cotele, ")cu 1*1)95 Cr"id ")cu 158)+9 Piatr rut ")cu 118)7* Bloc) de eton de zgur ")cu 155)+8 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 11+)11 9uiele tencuite cu argil ")cu 15;)65 4a"paci 'chirpici, ")cu 15+)17 Cilindre de argil ")cu 11;)15 4e"n ")cu 119)*5 @<& 6agazie cu acoperi#ul de /A.L8 3E -4EL =12CA/8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 1**)+9 Cr"id ")cu 155)56 Piatr rut ")cu 115)9+ Bloc) de eton de zgur ")cu 15*)51 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 111)5;

*505*6 *505*7 *505*; *505*9 **058+ **0581 **0585 **058* **0588 **0585 **0586 **0587 **058; *80589 *8055+ *80551 *80555 *8055* *80558 *80555 *80556 *80557 *5055; *50559 *5056+ *50561 *50565 *5056* *50568 *50565 *50566 *60567 *6056; *60569 *6057+ *60571 *60575 *6057* *60578 *60575 *70576 *70577 *7057; *70579 *705;+ *705;1 *705;5

9uiele tencuite cu argil 4a"paci 'chirpici, Cilindre de argil 4e"n

")cu ")cu ")cu ")cu @@& 6agazie cu acoperi#ul din RU.ER-13 Piatr de calcar 'cotele, ")cu Cr"id ")cu Piatr rut ")cu Bloc) de eton de zgur ")cu Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 9uiele tencuite cu argil ")cu 4a"paci 'chirpici, ")cu Cilindre de argil ")cu 4e"n ")cu @A& 6agazie cu acoperi#ul de 9123R1L8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu Cr"id ")cu Piatr rut ")cu Bloc) de eton de zgur ")cu Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 9uiele tencuite cu argil ")cu 4a"paci 'chirpici, ")cu Cilindre de argil ")cu 4e"n ")cu @%& 6agazie cu acoperi#ul de ,A1E Piatr de calcar 'cotele, ")cu Cr"id ")cu Piatr rut ")cu Bloc) de eton de zgur ")cu Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 9uiele tencuite cu argil ")cu 4a"paci 'chirpici, ")cu Cilindre de argil ")cu 4e"n ")cu @(& Gara"e cu acoperi#ul din ,L8C1 3E A=.-C16E2/ Piatr de calcar 'cotele, ")cu Cr"id ")cu Piatr rut ")cu Bloc) de eton de zgur ")cu Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 9uiele tencuite cu argil ")cu 4a"paci 'chirpici, ")cu Cilindre de argil ")cu 4e"n ")cu @*& Gara"e cu acoperi#ul de 41GLE >-ALE? Piatr de calcar 'cotele, ")cu Cr"id ")cu Piatr rut ")cu Bloc) de eton de zgur ")cu Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 9uiele tencuite cu argil ")cu 4a"paci 'chirpici, ")cu

1*1)95 151)*8 119)59 151)55 159)76 155)*5 115)55 1*5)*9 11*)91 15*)+8 1*+);1 117)*6 155)89 15;)*+ 155)+8 111)+5 15;)85 1+9)98 157)1* 117)+7 117)95 111)57 15+)76 118)56 1+*)56 15+);7 1+1)9* 119)1; 1+9)58 1+5)55 1+;);; 1*9)1; 1*5)7* 158)15 1*6)89 151)9* 1*9)15 157)77 1*1)57 155)1+ 18;);; 185)9+ 1**)15 186)+5 1*1)86 185)61 185)9;

*705;* *705;8 *;05;5 *;05;6 *;05;7 *;05;; *;05;9 *;059+ *;0591 *;0595 *;059* *90598 *90595 *90596 *90597 *9059; *90599 *90*++ *90*+1 *90*+5 8+0*+* 8+0*+8 8+0*+5 8+0*+6 8+0*+7 8+0*+; 8+0*+9 8+0*1+ 8+0*11 810*15 810*1* 810*18 810*15 810*16 810*17 810*1; 810*19 810*5+ 850*51 850*55 850*5* 850*58 850*55 850*56 850*57 850*5; 850*59

Cilindre de argil ")cu 181)11 4e"n ")cu 1*;)*+ @B& Gara"e cu acoperi#ul de /A.L8 2EAGR8 3E -4EL Piatr de calcar 'cotele, ")cu 187);9 Cr"id ")cu 18+)5* Piatr rut ")cu 1*+);7 Bloc) de eton de zgur ")cu 1*;)1; Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 156)55 9uiele tencuite cu argil ")cu 18*)6; 4a"paci 'chirpici, ")cu 1*6)*1 Cilindre de argil ")cu 159)*5 4e"n ")cu 1*5)8* @)& Gara"e cu acoperi#ul de /A.L8 3E -4EL =12CA/8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 189)15 Cr"id ")cu 181)8+ Piatr rut ")cu 1*5)+8 Bloc) de eton de zgur ")cu 1*9)*5 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 157)85 9uiele tencuite cu argil ")cu 187)+1 4a"paci 'chirpici, ")cu 1*7)8; Cilindre de argil ")cu 1*+)*5 4e"n ")cu 1*7)*+ A'& Gara"e cu acoperi#ul din RU.ER-13 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 185);8 Cr"id ")cu 181)86 Piatr rut ")cu 15;)*+ Bloc) de eton de zgur ")cu 18;)5* Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 1*+)+5 9uiele tencuite cu argil ")cu 185)89 4a"paci 'chirpici, ")cu 1*5)96 Cilindre de argil ")cu 1*5)8* 4e"n ")cu 1*8)79 A$& Gara"e cu acoperi#ul de 9123R1L8 Piatr de calcar 'cotele, ")cu 188)*5 Cr"id ")cu 1*;)1; Piatr rut ")cu 157)19 Bloc) de eton de zgur ")cu 188)5+ Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 156)+; 9uiele tencuite cu argil ")cu 185)55 4a"paci 'chirpici, ")cu 1**)15 Cilindre de argil ")cu 159)5* 4e"n ")cu 1*5)+; A<& Gara"e cu acoperi#ul de ,A1E Piatr de calcar 'cotele, ")cu 1*6)9+ Cr"id ")cu 159);; Piatr rut ")cu 119)68 Bloc) de eton de zgur ")cu 1*7)+1 Paian 'arg) cu paie tocate, ")cu 117)*1 9uiele tencuite cu argil ")cu 1**)85 4a"paci 'chirpici, ")cu 155)*5 Cilindre de argil ")cu 156)19 4e"n ")cu 155)+5

A@& Gara" de metal 8*0**+ 880**1 880**5 880*** 880**8 880**5 880**6 880**7 850**; 850**9 850*8+ 850*81 850*85 860*8* 860*88 860*85 860*86 860*87 870*8; 870*89 870*5+ 8;0*51 8;0*55 8;0*5* 8;0*58 8;0*55 8;0*56 890*57 890*5; 890*59 890*6+ 890*61 890*65 5+0*6* 5+0*68 5+0*65 5+0*66 5+0*67 5+0*6; 5+0*69 5+0*7+ 510*71 510*75 Ce "etal ")cu AA& 9opron cu acoperi#ul de0 Plci de az oci"ent ")cu Gel zincat ")cu &u eroid cu 5 straturi ")cu Hindril ")cu Paie ")cu @igle 'oale, ")cu <a l neagr de oel ")cu A%& :ubsoluri #i semisubsoluri de locuit Piatr de calcar 'cotele, ")cu Cr"id ")cu Piatr rut ")cu Beton de zgur ")cu Beton ciplopian ")cu A(& :ubsoluri #i semisubsoluri nelocuibile Piatr de calcar 'cotele, ")cu Cr"id ")cu Piatr rut ")cu Beton de zgur ")cu Beton ciplopian ")cu A*& 6ansarde Piatr de calcar 'cotele, ")cu Cr"id ")cu 4e"n ")cu AB& .eciuri cu intrare Piatr de calcar 'cotele, ")p) Cr"id ")p) Piatr rut ")p) Beton ciclopian ")p) Beton de zgur ")p) Beton ")p) A)& .eciuri fr intrare Piatr de calcar 'cotele, ")p) Cr"id ")p) Piatr rut ")p) Beton ciclopian ")p) Beton de zgur ")p) Beton ")p) %'& :ere :ch) de "etal2 plan-eu de le"n2 sticl ")p) Ce ase"enea nu"ai cu #nclzire ")p) :ch) de "etal2 plan-eu de le"n2 pelicul ")p) Ce ase"enea2 nu"ai cu #nclzire ")p) :ch) de le"n2 plan-eu de le"n2 sticl ")p) Ce ase"enea nu"ai cu #nclzire ")p) :ch) de le"n2 pelicul ")p) Ce ase"enea nu"ai cu #nclzire ")p) %$& Clozete de curire Piatr de calcar 'cotele, uc) Cr"id uc) 5;)56 *6)57 5*)11 55)*5 81)+5 *+)15 55)*5 8;)75 156)+7 155)96 1*8)1; 1;8)+7 181)88 115)55 15;)55 116)58 1+6)*6 115)++ 161)77 188);* 1;6)*5 895)56 589)9* *75)18 85;)65 5*5)69 5+*)56 85;)*5 865)58 **5)9* *91)19 818)97 851)51 576)57 *1*)96 59);5 ;6)51 518)*1 57+)71 *+)58 ;6)9+ 1615)*8 165*)+8

510*7* 510*78 510*78a 510*75 550*76 550*77 550*7; 550*79 550*;+ 550*;1 550*;5 550*;* 550*;8 550*;5 550*;6 550*;7 550*;; 550*;9 5*0*9+ 5*0*91 580*95 580*9* 580*98 550*95 560*96 560*97 560*9; 560*99 5608++ 5708+1 5;08+5 5908+8 6+08+* 6108+5 6108+6 6108+7

Piatr rut 4e"n 4e"n '!r curire, 4a"paci

uc) uc) uc) uc) %<& Garduri > ngrdituri? Cin cr"id 55 c"2 te"elia din piatr rut ")p) Piatr rut ")p) Piatr de calcar ")p) Beton de zgura ")p) :oclu de piatr rut st) de cr")2 gard de "etal ")p) :oclu de piatr rut st) de cr")2 gard de le"n ")p) 0 " 0 st) din piatr de calcar de "etal ")p) 0 " 0 st) din piat)calcar2 gard de le"n ")p) 0 " 0 st) din piatr rut2 gard de "etal ")p) 0 " 0 0st) din piatr rut2 gard din le"n ")p) :t#lpi de le"n2 gard plin de le"n ")p Cu z rele ")p) Plas de "etal st)de le"n ")p) Plas de "etal st)de 7ar" ")p) %@& ,ori Ce "etal uc) Ce le"n uc) %A& D nt ni Cr"id ")lin) Piatr rut ")lin) 1nele de eton ar"at ")lin %%& .azin de ap Cin piatr rut V0*")cu ) uc) %(& Canal de vizitare Piatr de calcar 'cotele, uc) Cr"id uc) Piatr rut uc) Beton uc) Beton de zgur uc) %*& Eazn Cin piatr rut uc) Alte lucrri Cerdac din piatr rut uc) Pa%az 'acoperire dru"ur) -i terenurilor, ")p) 1nstalaie de gaz uc) ($& Adausele la preul unui m&cub construciilor 1nstal)de apeduct inter) ")cu ) 1nstalai de canaliz)interioar ")cu ) 1nstalaia cazanului de aie ")cu ) ,AR/EA F 11 + + + A,AR/A6E2/E + + +

**95)** 1519)59 1586)8+ 18;7)89 ;+)8+ 58)+6 5;)99 6;)6+ 79)*+ 55)6; ;1)77 86)65 75)17 81)16 *6)7; 57)56 *+)9* 5*);* 81*8)59 59*)11 55+)+5 679)1; 557)98 1566)** 1581)*6 17+;)65 1++5)*6 18+9)+1 15;7)*7 1515);5 595)71 7+5)75 58)75 8)+* 6)76 1)5+

2r& /abelelor 6508+; 6508+9

3enumirea materialelor pereilor Unit& de msur (<& ,arter G B nivele :eria 108680MCB ")p) :eria 1*5 ")p)

,reul unit& de msur >lei? 885)69 57*)7;

65081+ 650811 650815 65081* 650818 6*0815 6*0816 6*0817 6*081; 6*0819 6*085+

:eria 108680MC :eria 18* Chi-inu :eria 95 MCB :eria 18* Cahul :eria 18* <iraspol

")p) ")p) ")p) ")p) ")p) (@& ,arter G A nivele :eria 18* Cahul ")p) :eria 1+50;; ")p) Cin eton ar"at "onolit ")p) Bloc cu un ni%el 1;50+++ ")p) Bloc cu parter >1 ni%el seria 1150*8 ")p) Bloc de piatr -i "onolit ")p)

595)5+ 651)51 667)51 6*7);6 5*1)11 75*)5; 5*1)11 677)91 ;91)8+ 856)*9 515)88

I
__________ Ministerul Finanelor Culegere din 15.06.97 a indicilor comasai ai valorii de inventariere a bunurilor imobiliare pentru calcularea taxei de stat la e ectuarea tran!aciilor gen cump"rare# v$n!are# sc%imb# donaie# ga&# mo'tenire //Monitorul Oficial 43-44/68, 03.07.1997