Sunteți pe pagina 1din 29

Essential training SCIA ENGINEER 1.

TEORETIC
1.1. Generalitati
EN EUROCODE) ri!e descriu metodele de proiectare a constructiilor ingineresti si ci$ile%Acestea cuprind in paginile lor! normele de proiectare pentru di"erite tipuri de structuri! actionate de di"erite tipuri de incarcari! speci"ice pentru toate tarile mem#re &%E% Pentru a putea "i aplicate in mod general pentru tote tarile europene! aceste norme europene de proiectare cuprind principii general $ala#ile! cat si principii si reguli de proiectare speci"ice "iecarei tari in parte% Pre$ederile cu caracter general sunt pre'entate in paginile partilor din Eurocode! iar normele de proiectare speci"ice pentru "iecare tara in parte sunt pre'entate in Ane(ele Nationale%)ai precis in aceste aceste Ane(e Nationale sunt pre'entati Parametrii Nationali *eterminati + P%N%*%,% -n "inal se urmareste ca eurocode.urile sa inlocuiasca $echile normati$e de proiectare utili'ate in toate tarile europene%
*a(e! 1 + ,tr ct rarea E roco$e) ri!or

NUMAR EN
EN 1990 EN 1991 EN 1992 EN 1993 EN 1994 EN 1995 EN 1996 EN 1997 EN 1998 EN 1999

STRUCTURAREA EUROCODE-urilor
EUROCOD: %a"e!e &roiectarii str ct ri!or EUROCOD 1: 'cti ni in constr ctii EUROCOD 2: Proiectarea str ct ri!or $in (eton EUROCOD 3: Proiectarea str ct ri!or $in #eta! EUROCOD 4: Proiectarea str ct ri!or co#&o"ite (eton #eta! EUROCOD 5: Proiectarea str ct ri!or $in !e#n EUROCOD 6: Proiectarea str ct ri!or $in "i$arie EUROCOD 7: Proiectarea geotehnica EUROCOD 8: Proiectarea str ct ri!or !a re"istenta !a acti nea seis#ica EUROCOD 9: Proiectarea str ct ri!or $in a! #ini

EN 1990 EN 1991 E N 1992 E N 1995 EN 1997 EN 1993 EN 1996 E N 1998 E N 1994

ig u r a n ta s t r u c tu r ii ! "u n c tio n a l ita te a s i d u r a # ili ta te a A c tiu n i a s u p r a s t r u c t u r ii


-ig ra 1 + .egat ri intre E roco$e) ri

P r o i e c ta r e a s i d e t a lii E N 1999 P r o i e c ta r e a g e o te h n ic a s i s e is m ic a

/ormatul Eurocode.urilor este di"erit "ata de Ane(a Nationala! aici "iind preci'ate doar principiile si regulile de aplicare a pre$ederilor pentru proiectare% Principiile repre'inta #a'ele "undamentale de proiectare! care tre#uie o#ligatoriu respectate% Regulile de aplicare sunt metodele recomandate pentru satis"acerea acestor Principii%

1.2. Combinatii ale cazurilor de incarcare


tarile limita pentru care tre#uie reali'ate $eri"icari sunt urmatoarele0 Re#istenta proprietatea unui element sau componenta, unei sectiuni a unui element sau a unei componente structurale de a prelua incarcari fara o cedare mecanica( rezistenta la incovoiere, rezistenta la flambaj, rezistenta la tensiuni).

,*'R/ ./0/*' U.*/0E

DE,CR/ERE
Pierderea echilibrului static al structurii sau a unei parti din ansa blul structural considerat un corp rigid! " re#istenta aterialelor de constructii sau a terenului de $undare nu pri ea#a 1 Cedari interne sau de$or atii e%cesi&e ale structurii de re#istenta sau a ele entelor de re#istenta' inclu#and $undatii' pile' dia$rag e'etc!'unde re#istenta aterialelor de cosntructii pri ea#a! Cedari sau de$or atii e%cesi&e ale terenului unde capacitatea terenului sau a rocilor este se ni$icati&a in a o$erii re#istenta!

EQU

STR

Stare li ita stare deasupra careia structura nu mai indeplineste criteriile relevante de proiectare

Stare li ita de ser&iciu "S!*!S!+

(EO

stare care corespunde cu o conditie de rezistenta dincolo de care cerintele de functionalitate pentru o structura sau elemente structurale nu mai sunt indeplinite

)AT

Cedarea prin oboseala a structurii sau a ele entelor de re#istenta

Stare li ita ulti a "U!*!S!+

stare asociata cu colapsul sau cu o alta forma similara de cedare a structurii

1om#inatiile ca'urilor de incarcare sunt de"inite con"orm urmatoarelor relatii0

1.3.Greutate proprie
Elementele de constructie acopera atat elementele de re'istenta! cat si elementele non.structurale% 2reutatea proprie a structurii este data de dimensiunile nominale + date in documentatia de proiectare , si de $alorile caracteristice ale densitatii materialelor de constructii% 2reutatea proprie a structurii de re'istenta este o componenta "oarte importanta ce intra in calculul ecuatiilor de $eri"icare la stari limita! aceasta putand "ii considerata pe rand! atat o incarcare "a$ora#ila in comportarea structurii! cat si o incarcare de"a$ora#ila +$e'i cap% 1%2%! ta#el NA 1%2A3 ta#el NA 1%243 ta#el NA 1%21,%

1.4.Incarcari de serviciu( utila


5uandu.se in considerare speci"icul lor incarcarile de ser$iciu sunt clasi"icate in ectiunea 6 a 6 EN 1991!Part%1%1% 738! in 'ece categorii de #a'a0 A! 4! 1! *! E! /! 2! 9! - si :%

-ncarcarile de ser$iciu sunt considerate incarcari de tip $aria#il si ele au un rol "oarte important in ecuatiile de com#inatie la stari limita ultime% Pentru proiectarea elementelor ori'ontale dintr.o structura de re'istenta cu un singur ni$el! incarcarea de ser$iciu tre#uie considerata o incarcare li#era aplicata pe 'ona cea mai de"a$ora#ila a supra"etei de in"luenta a e"ectului de anali'a a incarcarii%Acolo unde pe celelalte eta;e incarcarile contri#uie la $aloarea re'ultantei e"ectului incarcarii! acestea tre#uie considerate actiuni uni"orm distri#uite% Pentru structurile multieta;ate incarcarea de ser$iciu o#tinuta din ta#ele! $a "i redusa cu coe"icientul <n + pentru dimensionarea elementelor $erticale de re'istenta = stalpi! pereti, si cu <a + pentru dimensionarea elementelor ori'ontale = grin'i! plansee,! pentru o dispunere a incarcarilor in "asii pe elementele ori'ontale de supra"ata% Acesti "actori de reducere se determina c"% 6 EN 199002004>NA02006! ta#% N%A A1%1%! ast"el0 Di ensionare grin#i , plansee Di ensionare stalpi,pereti

Prin aceasta maniera de dispunere a incarcarilor de ser$iciu se reali'ea'a o reducere cu 10? a incarcarii impuse%@ reducere mult mai semni"icati$a se $a o#tine pentru structuri cu regimul de inaltime nA2 + n.numar de eta;e,%

-ig2 2 + Cea #ai $e3a4ora(i!a $is& nere a incarcarii i#& se &entr 4eri3icarea !a re"istenta in & ncete!e 5a1 si 5(1

-ig2 3 + Cea #ai $e3a4ora(i!a $is& nere a incarcarii i#& se &entr 4eri3icarea !a re"istenta in & ncete!e 5a1 si 5(1

10

1.!.Incarcarea din zapada


Actiunea 'ape'ii se determina c"% 6 EN 1991.1.302003>NA02006! ast"el0

S - .i % Ce % Ct % s/ 6i + coe3icient $e 3or#a a! aco&eris ! i7 Ce + coe3icient $e e8& nere7 Ct + coe3icient ter#ic7 s9+4a!oarea caracteristica a incarcarii $in "a&a$a !a so!7

S0TUAT00 DE PRO0ECTARE PERMANENTE S0 TRAN10TOR00

S - .i % Ce % Ct % sAd 6i + coe3icient $e 3or#a a! aco&eris ! i7 Ce + coe3icient $e e8& nere7 Ct + coe3icient ter#ic7 s'$+4a!oarea $e &roiectare a incarcarii e8ce&tiona!e
$in "a&a$a&e so! 7

S0TUAT00 DE PRO0ECTARE E2CEPT0ONA*E

S - .i % s/ 6i + coe3icient $e 3or#a a! aco&eris ! i7 s9+4a!oarea caracteristica a incarcarii $in "a&a$a !a so!7

S0TUAT00 DE PRO0ECTARE ACC0DENTA*E

11

-ig2 4 ) Coe3icient ! $e 3or#a a! aco&eris ! i

*a(e! 2 + :a!ori!e coe3icient ! i $e 3or#a

-ig2 5 + 'co&eris c 1 &anta

-ig2 6 + 'co&eris c 2 &ante

-ig2 7 + 'co&eris c 2 $eschi$eri

-ig2 8 + 'co&eris c 2 ni4e!e

12

13

1.".#ctiunea seismica
Pentru proiectarea structurilor la actiunea seismica tre#uie respectate urmatoarele pre$ederi "undamentale0

RE(U*0 DE PRO0ECTARE A STRUCTUR0*OR DE RE10STENTA *A ACT0UNEA SE0SM0CA CON)ORME CU EUROCODE SR EN 3445

14

RE(U*0 DE PRO0ECTARE A STRUCTUR0*OR DE RE10STENTA *A ACT0UNEA SE0SM0CA CON)ORME CU EUROCODE SR EN 3446, P355-7558

15

RE(U*0 DE PRO0ECTARE A STRUCTUR0*OR DE RE10STENTA *A ACT0UNEA SE0SM0CA CON)ORME CU EUROCODE SR EN 3446, P355-7558

1.$.Incarcarea din vant


Principalele etape care tre#uie urmarite in calculul si anali'a incarcarii date de $ant pe o structura sunt pre'entate in schemele de mai ;os0 . ,C;E0' 1 = EBA5&A6EA -N1A61A6-- *-N BANC3 . ,C;E0' 2 = *ECE6)-NA6EA P6E -&N-- *E BA6/ A BANC&5&-3 . ,C;E0' 3 . *ECE6)-NA6EA 1@E/-1-ENC-5@6 *E P6E -&NE EDCE6-@A6A%

16

,C;E0' 1
SR EN 1991-1-4 4.2. Harta nationala pentru vant (Ane a Nationala!

,tart

Cal*ulea1a presiunea $e var% a vantului 89/C$ir Cse1on 89+:

89

valoarea re*o#an$ata pentru *$ir si *se1on este 1.

SR EN 1991-1-4 4.'.

"eter#inarea presiunii $e var%

0p(1e!

SR EN 1991-1-4 ).2. si ).(.

"eter#inarea %a*torului stru*tural *s si *$ au valoarea 1+::.

*s+ *$

SR EN 1991-1-4 &.2.2. si &.2.(.

"eter#inarea *oe%i*ientilor $e presiune e terioara Cpe+,

Cpe+i i/A la ,

SR EN 1991-1-4 &.2.9.

"eter#inarea *oe%i*ientilor $e presiune interioara Cpi

*pi

pentru stru*turi #ultieta;ate *pi/:

SR EN 1991-1-4 '.(. ((!

"eter#inarea presiunii vantului.e/0p(1e! *pe 2 3N4#2 5 .i/0p(1i! *pi 2 3N4#2 5

SR EN 1991-1-4 &.'. ((!-(4!

"eter#inarea %ortei $ata $e vant6.e/*s*$ 7 .eAre% 6.i/ 7 .iAre% 6%r/ *%r0p(1e!A%r

"ate $e 9a1a9+ <+ $

,to&

17

,C;E0' 2

,tart

Cal*ulul raportului <49

tipi* pentru *la$iri #ultieta;ate

< ? 29

9 > < = 29

< =9

"eter#inarea valorilor $e intrare Cr(1!+ *:(1!+ 3i+ 1:

SR EN 1991-1-4 4.(. 2

"eter#inare rugo1itate *r(1!

SR EN 19911-4 4.(.(

"eter#inare orogra%ie *:(1!

"eter#inare tur9ulente 3I

Ane a Nationala

"eter#inare lungi#e rugo1itate 1:

SR EN 1991-1-4 @a9el 4.1.

pentru *la$iri pe $ealuri+ in alte *a1uri *:(1!/1+::

8aloarea re*o#an$ata 3I/1+::

*r(1!+ *:(1!+ 3I+ 1: "eter#inarea tur9ulentei vantuluilv(1!/ 3I 4 *:(1! ln(141:! SR EN 1991-1-4 &.2.9.

SR EN 1991-1-4 &.2.9.

"eter#inarea vite1ei #e$ii a vantului8#(1!/ *r(1! *:(1! v9

SR EN 1991-1-4 &.2.9.

"eter#inarea intensitatii presiunii $e var%0p(1!/ 21A&lv(1!5 B C 8#2(1!

,to&

18

,C;E0' 3

,tart "eter#inarea ariei A 2 #2 5 in*ar*are

A ? 1: #2 *pe+i / *pe+1:
pentru *la$iri #ultieta;ate

1 > A> 1: #2 *pe+i/*pe+i D (*pe+1 D *pe+1: ! log1:A

1?A *pe+i / *pe+ 1

*pe+i

SR EN 1991-1-4 &.2.2.

Cal*ulul raportului e4$ si i#partirea peretilor in 1one A+E+C+" si E

e/#in(9F2<!

e >$

eG$

e G '$

SR EN 1991-1-4 @a9el &.1.

"eter#inarea valorilor *pe pentru pereti

"eter#inarea *oe%i*ientilor $e presiune pe a*operis

SR EN 1991-1-4 &.2.(.

I#partirea a*operisului in 1one 6+G+H+I+ pentru -':>H>':

e/#in(9+2<!

SR EN 1991-1-4 @a9el &.2.

"eter#inarea *oe%i*ientilor *pe pentru a*operisuri plane

,to&

19

20

21

22

23

24

2. #%&IC#TII
2.1. 'e solicita proiectarea unei (ale metalice cu o com)ormare in plan si in elevatie con)orm )i*.1.+ala urmeaza a )i amplasata in ,udetul Constanta. 'e va urmarii-in dimensionarea structurii de rezistenta-realizarea unui calcul static la stare limita ultima (..&.'. si la stare limita de serviciu ('.&.' / incarcarile de calcul sunt0 *reutatea proprie a structurii- incarcarea data de zapada si incarcarea data de vant.

-ig2 1 + :e$ere $e &ers&ecti4a ha!a #eta!ica

25

'e apreciaza cateva detalii relevante de invelitoare si peretii de inc(idere ( vezi )i*.2 si )i*.3 0

-ig2 2 + Deta!i $e in4e!itoare

-ig2 3 + Deta!i &entr &erete $e inchi$ere

26

27

2.2. 'a se realizeze calculul dinamic con)orm prevederilor E.ROCO1E 2 si a normativului de proiectare %1334233"- pentru o structura situata in ,udetul 5otosani- a carei cate*orie )unctionala este cate*oria # ( c). 'R E6 1771 - avand urmatoarea con)ormare in plan si elevatie ( vezi )i*. 1 . Elementele structurale au urmatoarele dimensiuni0 . . . stalp0 R "33 8 433 mm/ *rinda0 R !33 8 3!3 mm/ planseu0 123 mm.

-ig2 1 + ,ecti ne trans4ersa!a

28

-ig2 2 + ,ecti ne !ongit $ina!a

29