Sunteți pe pagina 1din 5

Fi de specificaii tehnice pentru produsul STLP DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT SC 10001 PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE FT 03 01 010

010 / 08. 03.2010 Revi ia 8

1.

PREZENTARE !t"lpii pentru #$% sunt ele&ente prefa'ricate liniare din 'eton ar&at centrifu(at cu seciunea circular cu di&ensiuni varia'ile in )nli&e i cu &ie (ol. *"rful este )nchis etan cu un capac de 'eton. !unt prev ui la v"rf i la 'a cu 'orne de le(are la p&"nt+ cu (oluri pentru prinderea consolelor. ,etaliile de for& i di&ensiuni sunt pre entate )n fi(ura 1.

2.

DOCUMENTE NORMATIVE DE EXECUIE !t"lpul SC 10001 se e-ecut in confor&itate cu p !"#c$u% & .1'(200)*p%+&,+ CA 02* privind e-ecutarea st"lpilor #$% confor& standardelor . SR 2-.0(200)/ SR EN 12 '01(200)/ SR EN 11 12-(200). /entru stalpii fa'ricati de 0%123 ,eva + $#$1TR41% 5ucuresti a e&is 6%utori atie de co&erciali are7. Condiii generale de calitate !orti&entul produs la !.1. 0%123 !.R.# este re(le&entat de standardele &enionate &ai sus.

1.

DOMENIU DE UTILIZARE !t"lpii sunt utili ai in confor&itate cu nor&ativul 3T$ 003/2008+ in one locuite si in condiii nor&ale de &ediu+ pe 'a a unui proiect de #$% avi at de or(ane co&petente. 9tili area in onele cu condiii cli&atice si de &ediu deose'ite : one cu cli&at &arin+ sol intens poluat etc.; se face cu luarea unor &suri supli&entare de ctre proiectantul liniei :utili area de fundaii de 'eton+ protecia cu su'stane anticoro ive a suprafeelor st"lpilor de 'eton+ )n(lo'area in &asa 'etonului pentru variante de 'eton ar&at a inhi'itorilor de coro iune etc.; !orti&entul oferit cuprinde (a&a de st"lpi utili ai in &od curent in linii electrice aeriene+ pentru susinerea conductoarelor.

0.

CARACTERISTICI TE3NICE SC 10001 4 p#&$ u %"&"" #%#c$ "c# +# "#&# 5# 6!+7+ $#&7"u&# "& 8!&# %!cu"$#. N. C $. 1. 2. !unt prev ute in ta'elul ur&tor.. D#&u9" # c+ +c$# "7$"c" U(M D#&u9" # 7$:%p T"p 7$:%p A;+$# " SC 10001 C!&<! 9 SR 2-.0 S.C. TENSCON S.R.L. pl 1% < 02 :&&; 10+00 1@+00 2@+00 @+0 @+@ ? 20 A@ <3 A@ <3 A@ <3 A@ <3 < < < < < < < < < < < A10E <@E < <

3. 8. @.

B. C. 8. F. 10.

/roiect de e-ecuie < plane ,i&ensiune ele&ent < lun(i&e =#> < dia&etru v"rf =,v> 'a =,'> < (rosi&e v"rf =(v> 'a =('> %d"nci&e &ini& de i&plantare fundaie turnat /o iia 'ornelor 11 de le(are la 12 p&"nt 13 ,istana )ntre /1 /2 (uri 2@ /3 /8 /@ *olu& 'eton 1lasa 'eton 0asa ele&ent 0o&ent de e-ploatare nor&al la )ncovoiere 0o&ent de e-ploatare nor&al la torsiune

<

& c& c& c& c&

& c& c& c& c& c& c& c& c& &c < D( da3& da3&

1+@0 10 18@ 280 10 2@ 2@ 2@ @0 0+288 1 80/@0. B@0 13@0 B0

STLPI DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE F"=. 1

F"=. 2 Sc>#9+ 5# #8#9+ # 4 9+&"pu%+ #

D?
1 ). 2

D;

3ot. *ariantele de ar&are. 'eton ar&at cu oel /1 @2. 5ornele de le(are la p&"nt se reali ea confor& docu&ente !.1. T$3!123 !.R.#. prin racord cu uru' 0 10. !t"lpii pot fi livrai la solicitarea clientului cu 'eton tratat cu su'stane hidrofo'i ante aplicate pe e-terior i/sau cu inhi'itori de coro iune inclus )n &asa 'etonului la ele&ente din 'eton ar&at. ). MARCARE 0arcaGul este inscripionat &ecanic pe o plac conin"nd ur&toarele date. < &arcaGul 1$ i nu&rul de identificare al or(anis&ului de certificare ce a certificat st"lpul H < denu&irea productorului. 0%123 ,evaH < denu&irea st"lpului* lun(i&ea st"lpului i clasa de 'etonH < seria st"lpului i anul turnriiH < nu&rul certificatului de confor&itate al produciei )n fa'ric. %diional se &archea cu vopsea nelava'il ur&toarele date. < denu&irea productorului. 0%123 ,evaH < denu&irea stalpuluiH < data turnrii st"lpului : iua+ luna+ anul;H < seria st"lpului H < o linie trasat la 8 & la 'a a st"lpului+ pentru verificarea ad"nci&ii de fundare. 6. MANIPULARE MONTARE 0anipularea si &ontarea st"lpilor pe a&plasa&ent se va e-ecuta confor& instructiunilor cuprinse in proiectul de e-ecutie a liniei electrice . 4n ca ul in care acestea nu prevede in &od e-pres alte preci ari + &anipularea se va face &ecani at cu dispo itive speciale de &anipulare dotate cu ca'luri . 9 11C I 9 120 + &odul de prindere fc"ndu<se la distanele prev ute in proiectul )ntoc&it de !.1. T$3!123 !.R.#. 3u este ad&is &anipularea prin t"r"re+ rosto(olire sau aruncare. :% se vedea sche&a de re e&are &anipulare.;

..

DEPOZITARE

,epo itarea st"lpilor se face pe platfor&e plane )n stive cu piese de aceleai sorti&ente i lot+ pe ipci din &aterial le&nos. 3u&arul stalpilor la 'a a stivei va fi de &ini& 8 'ucati+ iar inli&ea stivei nu va depi 8 r"nduri. #a suprapunerea straturilor se va asi(ura ca ipca de le&n intre straturi s fie pe aceeai verticala. R"ndurile se vor asi(ura lateral cu chituci sau ali opritori contra rosto(olire. '. TRANSPORT

Transportul st"lpilor se reali ea cu &iGloace auto sau 1F. !t"lpii se aea )n &iGlocul de transport )n po iie de depo itare re e&are cu respectarea condiiilor de la depo itare. %si(urarea ele&entelor )n &iGlocul de transport pentru perioada de transport se va face confor& re(le&entarilor transportorului. Jn ti&pul &anipulrii+ depo itrii si transportului se vor respecta nor&ele de protecia &uncii specifice operaiilor respective. -. LIVRARE @I GARANII

/entru produse livrate productorul e&ite K,eclaraie de confor&itate7 i la cerere KRaport de )ncercare7. ,urata de via (arantat este de 80 de ani )n condiiile respectrii nor&elor de &anipulare+ depo itare i transport stipulate )n docu&entele productorului+ precu& i in conditiile respectarii nor&elor prev ute )n nor&ativul 3T$ 003/2008 pentru punerea )n oper a st"lpilor i e-ploatarea liniei.

Fia de specificatii tehnice a fost ela'orat de !.1. 0%123 !.R.#.,eva