Sunteți pe pagina 1din 217

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I TELECOMUNICAIILOR

DEPARTAMENTUL CILOR FERATE DIRECIA LINII I INSTALAII

Pentru uz intern

INSTRUCIA
DE
NORME I TOLERANE PENTRU CONSTRUCIA I NTREINEREA CII Linii cu ecartament normal

INSTRUCIA NR !"#

"$%$

http://railnetromania.blogspot.ro/

INCERTRANS & O'iciul (e in'ormare (ocumentar) *entru tran+*orturi ,i telecomunica-ii

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I TELECOMUNICAIILOR

ORDINUL
AD.UNCTULUI MINISTRULUI TRANSPORTURILOR I TELECOMUNICAIILOR

Nr %$ din "/ I "$%$


privind reactualizarea i completarea Instruciei nr. 314 privind Norme i tolerane pentru construcia i ntreinerea c!ii. "v#nd n vedere $ot!r#rea nr. % 21&/244 din 3 octom'rie 1988 a (iroului e)ecutiv al *onsiliului de conducere al +epartamentului *!ilor ,erate. -n temeiul +ecretului 29/19.0 privind or/anizarea i 0uncionarea 1inisterului 2ransporturilor i 2elecomunicaiilor3 modi0icat prin +ecretele nr. 29/19.33 nr. 118/19.4 i 398/19.& i 4rdinele 122c nr. 9&5/19.. i 1025/19883

ORDON 0
1. %e apro'! reactualizarea i competarea Instruciei nr. 314 privind Norme i tolerane pentru construcia i ntreinerea c!ii3 potrivit ane)ei la prezentul ordin. 1 Instrucia3 ast0el cum a 0ost modi0icat! i competat!3 va intra n vi/oare la data de 1 iulie 1989. ! P#n! la intrarea n vi/oare a instruciei prev!zut! la punctul 13 +irecia linii i instalaii mpreun! cu re/ionalele de c!i 0erate3 vor asi/ura instruirea i e)aminarea personalului interesat cu privire la modi0ic!rile i compelt!rile aduse3 precum i la ntre/ul coninut al instruciei. # Pe data intr!rii n vi/oare a instruciei prev!zut! la punctul 13 ultima ediie din 19&1 a Instruciei nr. 3143 precum i orice alte ordine i dispoziii contrarii i nceteaz! aplica'ilitatea. 5. Prezentul ordin va 0i pu'licat n ,oaia 40icial! *,63 iar instrucia ane)! se va tip!ri n 'rour!. AD.UNCT AL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR I TELECOMUNICAIILOR in/. I78I"N 27+4%I9
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

TA2LA DE MATERII
Introducere Ca*itolul I & LINII "rt. 1. 9cartamentul c!ii "rt. 2. %upra n!larea c!ii "rt. 3. *ur'e de racordare "rt. 4. *ur'e 0!r! racordare "rt. 5. 6acordarea liniilor paralele i neparalele "rt. &. 6acordarea declivit!ilor n pro0ilul n lun/ al liniei "rt. .. 2olerane la nivelul i poziia c!ii n plan "rt. 8. *ontraine n cur'e "rt. 9. :ine scurte n cur'e. *ur'area inelor "rt. 10. 6osturi de dilataie "rt. 11. 2receri la nivel "rt. 12. ;a'arite "rt. 13. Peroane "rt. 14. Prisma de 'alast Ca*itolul II & APARATE DE CALE3 FI4ATOARE DE MACA5 CU CLEME "rt. 15. *ondiii te<nice /enerale pentru aparatele de cale "rt. 1&. "parate de compensare a c!ii pe poduri "rt. 1.. 1oderatoare de vitez! "rt. 18. ,i)!toare de macaz cu cleme "rt. 19. +imensiuni i tolerane la aparatele de cale "rt. 20. +e0ecte care impun scoaterea aparatelor de cale din 0uncie Ca*itolul III & INE DE CALE FERAT "rt. 21. *ondiii /enerale "rt. 22. 7zura inelor "rt. 23. :ine de0ecte Ca*itolul I6 & TRA6ERSE DE CALE FERAT "rt. 24. Planul de poz! "rt. 25. 2raverse necorespunz!toare "rt. 2&. 6eces!m#ntul traverselor necorespunz!toare din cale Ca*itolul 6 & PODURI DE CALE FERAT "rt. 2.. *ondiii /enerale "rt. 28. *alea pe poduri "rt. 29. %uprastructura podurilor "rt. 30. "paratele de reazem "rt. 31. In0rastructura podurilor Ca*itolul 6 I & TUNELURI DE CALE FERAT "rt. 32. *ondiii /enerale "rt. 33. *alea n tuneluri
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

"rt. 34. 9lemente de construcie a tunelurilor Ca*itolul 6 II & INDICATOARE "rt. 35. Indicatoare utilizate n activitatea de construcie i ntreinere a liniilor TA2ELE = 2a'elul 1 = Pierderea supral!r/irii c!ii = 2a'elul 2 = %upra n!larea normal! = 2a'elul 3 = %upra n!larea ma)im! = 2a'elul 4 = 8un/imea normal! a cur'elor de racordare = 2a'elul 5 = 8un/imea minim! a cur'elor de racordare = 2a'elul & = >iteza ma)im! de circulaie n cur'ele 0!r! racord!ri i 0!r! supra n!lare = 2a'elul . = >iteza ma)im! de circulaie admis! provizoriu n cur'ele 0!r! racord!ri3 cu supra n!lare p#n! la eliminarea supra n!l!rii = 2a'elul 8 = 6acoradarea liniilor paralele = 2a'elul 9 = 6acordarea declivit!ilor = 2a'elul 10 = 8un/imea normal! a inelor3 lun/imea scurtat! a inelor? domeniul de utilizare = 2a'elul 11 = Num!rul inelor scurte necesare 0irului interior al cur'elor pentru 1 @m lun/ime n a)! = 2a'elul 12 = 6osturile de montaA = 2a'elul 13 = %porirea /a'aritului de li'er! trecere pe linii e)istente n cur'e cu raza mai mic! de 350 m3 0!r! supra n!lare = 2a'elul 14 = %porirea /a'aritului de li'er! trecere n cur'e pe linie curent! n cur'e cu raza minim! de 4000 m cu i 0!r! supra n!lare = 2a'elul 15 = %poriri ce se adau/! la distana dintre liniile noi n cur'e cu raza su' 4000 m = 2a'elul 1& = "mplasarea aparatelor de cale = 2a'elul 1. = +imensiunile principale ale sc<im'!toarelor de cale simple = 2a'elul 18 = +imensiunile principale ale travers!rilor cu Aonciune simpl! sau du'l! = 2a'elul 19 = +imensiunile principale ale travers!rilor simple = 2a'elul 20 = +imensiunile principale ale travers!rilor simple com'inate Becartament normal cu lar/C = 2a'elul 21 = +imensiunile principale ale rom'ului unei 'retele = 2a'elul 22 = >eri0icarea uzurii contraacului cu a'lonul i cu cali'rul spion de 3 mm = 2a'elul 23 = >eri0icarea uzurii acului cu a'lonul nr. 2 = 2a'elul 24 = 7zuri verticale ma)im admise = 2a'elul 25 = 7zura lateral! n 0uncie de uzura vertical! i tipul inei = 2a'elul 2& = Num!rul de traverse pe @m = 2a'elul 2. = Poza traverselor pe calea cu Aoante = 2a'elul 28 = Poza traverselor pe calea 0!r! Aoante ANE4E = "ne)a 1 = ,oaia de m!surare a rosturilor &
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

= "ne)a 2 = +ia/rama rosturilor = "ne)a 3 = Pl!cue de dilatare. *uponae de in! = "ne)a 4 = Procentul ma)im de traverse rele admis n cale n 0uncie de anul din ciclul de reparaie periodic! = "ne)a 5 = 9videna traverselor rele din cale i nlocuirea lor n anul de /ra0ic = "ne)a & = 2a'elul cu recens!m#ntul traverselor speciale pentru aparatele de cale i nlocuite n perioada de /ra0ic = "ne)a . = 2a'elul cu recens!m#ntul traverselor speciale pentru poduri i nlocuite n perioada de /ra0ic = "ne)a 8 = ;ra0icul de recens!m#nt al traverselor rele i de urm!rire a nlocuirii lor la districte = "ne)a 9 = ;ra0icul de recens!m#nt al traverselor rele i de urm!rire a nlocuirii lor la secii = "ne)a 10 = 6eleveul 0undului al'iei PLANE 1 = ;a'arit pentru lucr!ri de art! i alte construcii 2 = ;a'arit pentru elemente ale instalaiilor *, 3 = ;a'arit pentru tuneluri *, 4 = Indicator @m. Indicator <m 5 = Indicator de declivitate & = Indicator limitare vitez!3 indicator vitez! normal!3 indicator vitez! sporit! n a'atere = Plana nr. . = repere de cur'! i aliniament. 1arca de si/uran! = Plana nr. 8 = Indicator pentru locomotive mpin/!toare. Indicator pentru plu/ul de z!pad! = Plana nr. 9 = Paleta asi/urarea ec<ipei. Indicator num!rul liniei. Indicator ateapt! = Plana nr. 10 = %t#lpi de 0luier. Indicator n cruce = Plana nr. 11 = Parapete pentru drumuri = Plana nr. 12 = "mplasarea 'arierelor = Plana nr. 13 = 4pritori = Plana nr. 14 = Indicator <alt! = Plana nr. 15 = +iscuri = Plana nr. 1& = Palete = Plana nr. 1. = Palete luminoase = Plana nr. 18 = (alize avertizoare pentru restricii = Plana nr. 19 = Palete nceput i s0#rit restricii viteze n trepte = Plana nr. = Plana nr. = Plana nr. = Plana nr. = Plana nr. = Plana nr.

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

INTRODUCERE %arcina de 'az! a unit!ilor de ntreinere este meninerea c!ii n stare corespunz!Dtoare pentru circulaia trenurilor n condiii de si/uran! la tonaAele pe osie i vitezele prescrise. ,orma i dimensiunile elementelor componente ale c!ii su0er! modi0ic!ri n timpul e)ploat!rii datorit! aciunii ve<iculelor n circulaie i a 0actorilor naturali din zon!. Prin ve<icul se nele/e materialul rulant care circul! pe calea 0erat! Blocomotive3 automotoare3 va/oane3 etc.C. %i/urana circulaiei i con0ortul c!l!torilor impun ca a'aterile de la 0orma i dimensiunile c!ii sau p!rilor componente ale acesteia s! 0ie meninute ntre anumite limite3 s! nu dep!easc! toleranele admise.
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

Prezenta ediie a instruciei pentru norme i tolerane la construcia i ntreinerea c!ii Blinii3 aparate de cale3 poduri i tuneluriC = linii cu ecartament normal = nlocuiete instrucia editat! n anul 19&1 i este m'un!t!it! cu re/lement!ri noi reeite caurmare a cercet!rilor e0ectuate de c!tre institutele de specialitate c#t i a e)perienei acumulate n timp at#t la c!ile 0erate rom#ne c#t i la c!ile 0erate a0iliate la 7.I.*. i 4.*.*.,.. Normele i toleranele cu privire la calea 0!r! Aoante sunt prev!zute n Instrucia 341 pentru alc!tuirea3 ntreinerea i suprave/<erea c!ii 0!r! Aoante. Normele i toleranele cu privire la lucr!rile de re0acie3 reparaie radical!3 reparaie periodic!3 sunt prev!zute n inatruciile speci0ice lucr!rilor respective. 4amenii muncii de la ntreinerea c!ii3 n aplicarea tuturor instruciilor3 tre'uie s! 0ie c!l!uzii n permanen! de scopul ce se urm!rete E F*alea n per0ect! stareG capa'il! s! asi/ure circulaia n cele mai 'une condiii de si/uran! a circulaiei3 cu vitezele i tonaAele prescrise.

10

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

CAPITOLUL I
LINII
Art " ECARTAMENTUL CII " 8!r/imea c!ii Becartamentul nominalC m!surat ntre 0eele interioare ale ciupercii inelor la 14 mm su' 0aa de rulare3 n aliniament i n cur'e cu raza mai mare de 350 m tre'uie s! 0ie de "#!7 mm 1ontarea suprastructurii c!ii la construcii de linii noi i re0acii cu material nou se 0ace asi/ur#nduDse ecartamentul de "#!!mm 1 9cartamentul nominal n cur'e cu raze de 350 m i mai mici se sta'ilete n 0uncie de m!rimea razei prin sporirea valorii de 1435 mm3 respective 1433 mm cu o cantitate H%G denumit! supral!r/ire i a c!rei valoare este de E % I 25 mm pentru 6 I 100 = 150 m % I 20 mm pentru 6 I 151 = 250 m % I 10 mm pentru 6 I 251 = 350 m
NOT E %upral!r/irile e)istente la data intr!rii n vi/oare a prezentei instrucii vor 0i
aduse n limitele valorilor noi de mai sus cu ocazia lucr!rilor de re0acie.

! %upral!r/irea se d! pe lun/imea ntre/ii cur'e circulare i se realizeaz! prin deplasarea 0irului interior al c!ii.

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

11

# Pierderea supral!r/irii se 0ace liniar cu variaia de cel mult 1 mm/m3 cu e)cepia cur'elor dupa aparatele de cale de pe liniile a'!tute unde aceasta se va 0ace cu cel mult 2 mm/m. 7 8a cur'ele cu racord!ri para'olice B,i/.1C pierderea supral!r/irii se 0ace pe aceste racordari3 cu respectarea variaiei

liniare prev!zute la punctul # de mai sus3 ast0el ca s! se aAun/! la ecartamentul prescris cu supral!r/irea zero n punctul unde raza de cur'ur! dep!ete valoarea de 350 m D Ta8elul " -n cazul racord!rilor scurte pentru respectarea condiiei de variaie a supral!r/irii Bpunctul # de mai susC pierderea supral!r/irii se prelun/eDte n aliniament. 9 8a cur'ele 0JrK racord!ri supral!r/irea se pierde n aliniamentele ce preced i urmeazK cur'a B,i/.2C. : * nd ntre douJ cur'e de acelai sens3 cu i 0KrK racord!ri3 distana ntre cur'ele circulare este mai mic! sau e/al! cu 30 m3

12

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

supral!r/irile celor dou! cur'e se racordeazK liniar 0!r! a se mai trece prin zero B,i/.3C. 8a 0el se procedeaz! i atunci c#nd distana ntre punctele de ncepere a supral!r/irilor la dou! cur'e vecine de acelai sens este mai mic! sau e/alJ cu 10 mm Bdistana ntre punctele cu supral!r/ire zeroC B,i/.4C.

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

13

% -n cazul a dou! cur'e al!turate i de acelai sens3 racordarea ntre ele cu o cur'K de racordare para'olic!3 trecerea de la o supral!r/ire la alta se 0ace pe lun/imea acestei racord!ri. +ac! nu se poate respecta condiia de la punctul #3 pierderea supral!r/irii se prelun/ete i n cuprinsul cur'ei cu raza mai mare B,i/.5C. $ *#nd dou! cur'e sunt a1!turate i de acelai sens3 0!r! aliniament sau racordare ntre ele3 trecerea de la o supral!r/ire la alta se 0ace n cur'a cu raza mai mare B,i/.&C.
14
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

"/ +ac! cur'ele sunt al!turate i de sens contrar racord!rii ntre ele3 pierderea supral!r/irii se 0ace pe racord!ri3 cu respectarea condiiilor de la punctul # i 7 B,i/..C. "" -n cazul a dou! cur'e al!turate i de sens contrar 0!r! aliniament sau racord!ri ntre ele3 pierderea supral!r/irii se 0ace n
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

15

cur'a cu raza mai mare B,i/.8C cu respectarea prevederilor de la punctul # "1 Pe calea ec<ipat! cu traverse din 'eton armat realizarea supral!r/irii i pierderea acesteia se 0ace n con0ormitate cu 33N42"
29$NI*L P6I>IN+ 72I8IM"69" 26">96%9846 +9 (924N P69*41P6I1"2 -N *76(9 *7 %7P6"8L6;I69 G3 editate de +irecia

8inii i Instalaii3 cu respectarea conditiilor prev!zute la punctele 2 D 113 dup! caz. 13. Ecartamentul cii nu trebuie s fie n nici un caz mai mare 1470 mm sau mai mic de 1432 mm. "# TOLERANE LA ECARTA ENT "# " ,a! de ecartamentul nominal pe liniile cu prism! de 'alast indi0erent de 0elul traverselor se admit urm!toarele toleraneE a N la construcii i re0acii de linii cu material nouE ; # mm 0a! de "#!! ; S < " mm 0a! de "#!! ; S

1&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

8 N la construcii i re0acii de linii cu material semi'un3 precum i la reparaii radicale i reparaii periodiceE ; 7 mm 0a! de "#!7 ; S < ! mm 0a! de "#!7 ; S >alorile de la punctele a i ' tre'uie s! se ntind! uni0orm cu variaie de cel mult 1 mm/m cu e)cepia cur'elor dup! aparatele de cale de pe liniile a'!tute unde se admite o variaie de cel mult 2 mm/m. c = la liniile n e)ploatare n 0uncie de viteza ma)im! de circulaie B>C toleranele la ecartament B0a! de 1435 O%C sunt urm!toareleE 6 > "1/ ?m@A ; 7 mm < ! mm
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

1.

; "/ mm < ! mm "'aterile de la ecartament3 n e)ploatare tre'uie s! se ntind! uni0orm cu o variaie de cel mult 2 mm/m3 cu e)cepia cur'elor dup! aparatele de cale de pe liniile a'!tute unde se admite o variaie de cel mult 3 mm/m. >alorile de la punctele a3 ' i c se aplic! at#t n aliniament c#t i n cur'e. -n cur'ele cu raza mai mic! de 350 m aceste tolerane se prev!d peste supral!r/irea de la punctul 1. "# 1 Pe poduri 0!r! prism! de 'alast se admit urm!toarele toleraneE a = la construcii i re0acii de linii cu material nou E ; ! mm < " mm 8 = la construcii i reparaii de linii cu material semi'un precum i la reparaii radicale i reparaii periodice E ; # mm < ! mm c = la liniile n e)ploatare E ; 7 mm < ! mm 2oleranele de la punctul a se aplic! 0a! de 1433 O % iar cele de la punctul ' i c 0a! de 1435 O %. >alorile de mai sus tre'uie s! se ntind! uni0orm cu o variaie de 1 mm/m la liniile noi i cele re0acionate indi0erent de starea materiaiului iar n e)ploatare aceast!. variaie poate 0i de 2 mm/m. Art 1 SUPRANLAREA CII " -n aliniamente supra0eele de rulare ale inelor celor dou! 0ire tre'uie s! se /!seasc! la acelai nivel n pro0il transversal. -n cur'e3 de re/ul!3 0irul e)terior se aeaz! la un nivel mai ridicat dec#t cel interior cu valoarea supra nal!rii. 1 %upra n!larea ma)im! prescris! nu tre'uie s! dep!easc! 150 mm. *ea mai mic! supra nalare este de 15 mm. ! %upra n!larea n cur'ele de cale 0erat! pot 0iE a. !u"ranl#area n$rmal %&n' este cea mai mic! supra n!lare ce se aplic! n 0uncie de raza cur'ei i viteza ma)im! de circulaie a trenurilor de c!l!tori B>C i insu0iciena de supra n!lare BIC. '. !u"ranl#area ma(im %&ma(' este cea mai mare supra n!lare ce se poate aplica ntrDo cur'!. %upra n!larea ma)im! este n 0uncie de viteza medie a trenurilor de mar0! B>mC3 i insu0iciena tra0icului
18
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

6 B "1/ ?m@A

trenurilor de mar0! pe zi B2zC care determin! valoarea e)cesului de supra n!lare B9C i de vitez! ma)im! a trenurilor de c!l!tori B>C. c. !u"ranl#area limit %&lim' este supra n!larea cea mai mare admis! n cur'ele cu raz! su' 300 m 0!r! contraine la 0irul interior. %upra n!l!ri mai mari dec#t <lim n cur'ele cu raze su' 300 m i 0ar! contrain! pot crea pericolul deraierii la demarare n cazul opririi ve<iculului n cur'e. d. !u"ranl#area efecti) %&'. 9ste supra n!larea care se aplic! n cur'!3 care se determin! n 0uncie de E raza cur'ei3 viteza ma)im! a trenurilor de c!l!tori B>C3 insu0iciena de supra n!lare BIC3 viteza medie a trenurilor de mar0! B>mC3 intensitatea zilnic! a tra0icului trenurilor de mar0! B2zC respectiv de e)cesul de supra n!lare B9C. %upra n!larea e0ectiv! B<C tre'uie s! 0ie ntotdeauna mai mare dec#t <n i mai mic! dec#t <ma). hn h hmax
NOTA0 %upra n!larea normal! %&n' se determin! cu 0ormulaE

< n = 1138

>2 I n mm 6

n careE * I viteza ma)im! n @m/< R I raza cur'ei n m I I insu0iciena de supra n!lare n mm

I=

-n careE ! I coe0icientul de suplee al ve<iculelor care are valoarea de ma)im 034 dup! normele 7I* 2 I acceleraia transversal! necomensat! n m/s2 8a *,6 insu0iciena de supra n!lare care st! la 'aza determin!rii supra n!l!rii normale din ta'elul 2 are valoarea I I .0 mm Bpentru % I 034 i 2 I 03&5 m/s2C. -n cazuri e)ceptionale cu apro'area direciei de linii i instalaii se poate admite o insu0icien! de supra n!lare I I 90 mm Bpentru % I 034 i 2 I 0385 m/s2C. D %upra n!larea ma)im! se determin! cu 0ormulaE

150 2 n mm 1+ %

< ma) = 1138

2 >m + 9 n mm 6

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

19

n careE >m I viteza medie a trenurilor de mar0! n @m/<

>m =

n 1 >1 + n 2 >2 + ... n @m/< n 1 + n 2 + ...

n+,n- I num!rul de trenuri de mar0! care circul! cu viteza >13>2 9 I e)cesul de supra n!lare n mm 9 I 50 mm pentru tra0icul de mar0! zilnic 2z P &0000 t/zi 9 I &0 mm pentru 2z I 30000D&0000 t/zi 9 I .0 mm pentru 2z Q 30000 t/zi D su"ranl#area limit se determin cu f$rmula.

< lim =

6 50 n mm3 2

n careE 6 I raza cur'ei n m %upra n!l!rii <lim i corespunde o vitez! limit! B>limCE

>lim

< lim I 6 1138

n careE <lim I supra n!larea limit! n mm I I insu0iciena de supra n!lare n mm 6 I raza cur'ei n m Pe liniile cu capacitatea redus! de tra0ic se poate spori viteza de circulaie n cur'ele cu raz! su' 300 m peste valoarea >lim aplic#nd o supra n!lare e0ectiv! <P<lim cu condiia mont!rii de contraine pe 0irul interior al cur'ei. >alorile <lim sunt evideniate de linia n/roat! din ta'elul 2 supra n!l!rile normale3 ele /!sinduDse imediat su' acestea.

# Pentru evitarea producerii unor uzuri ine/ale la cele dou! 0ire ale c!ii i a unor aciuni ne0avora'ile asupra c!ii i ve<iculelor3 tre'uie respectatJ condiia ca produsul dintre raza cur'ei B6C i supra n!larea e0ectiv! aplicat! pe teren B<C s! 0ie constant! B*C n orice punct de pe cur'a izolat!3 /ruparea de cur'e i cur'ele de pe un sector de linie. ,i/.9. R( / &( 0 R / & 0 C
20
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

NOTA0 %e numete sector de linie3 poriunea de linie dintre dou! staii sau puncte de secionare care are aceleai caracteristici de circulaieE vitez! ma)im! B>C3 vitez! medie a trenurilor de mar0! B>mC3 intensitatea zilnic! a trenurilor de mar0! B2zC. N %e numete /rupare de cur'e3 cur'ele de pe un sector de linie3 care se succed3 0ar! aliniament ntre ele sau cu aliniament a c!ror lun/ime este mai mic! sau cel mult e/al! cu 100 m.

1 2 $dul de stabilire a su"ranl#ril$r efecti)e %&' Pentru sta'ilirea supra nal!rilor e0ective B&C sunt necesare urmJtoarele elementeE N delimitarea sectoarelor de linie? N delimitarea /rup!rilor de cur'e? Bdac! e)ist! pe sectorC N viteza ma)im! de circulaie pe sectorul de linie? N intensitatea tra0icului de mar0! zilnic B2zC pe sectorul de linie i respectiv valoarea e)cesului de supra nalare B9C. N >iteza medie a trenurilor de mar0! B>mC pe sectorul de linie. %ta'ilirea supra n!l!rilor e0ective 33&G se 0ace dup! cum urmeaz!E A. 3n cazul e(isten#ei unei sin4ure curbe "e sect$rul res"ecti). N %e scoate din ta'elul 2 supra n!larea normal! B&nC3 pentru raza cur'ei B6C i viteza ma)im! de circulaie B*C. N %e scoate din ta'elul 3 supra n!larea ma)im! B&ma(C n 0uncie de viteza medie a trenurilor de mar0! B*mC3 e)cesul de supra n!larea BEC i viteza ma)im! de circulaie.
http://railnetromania.blogspot.ro/

Instrucia nr. 314/10.01.1989

21

+ac! &n este mai mic sau cel mult e/al cu &ma( %&n 5 &ma(' atunci supra nalarea e0ectiv! B&C se va lua e/al! cu &n %& 0 &n' +ac! &n este mai mare dec#t &ma(3 se reduce viteza ma)im! de circulaie n cur'! p#n! la o valoare care s! asi/ure condiia &n 5 &ma( urm#nd ca supra n!larea e0ectiv! & s! 0ie e/al! cu &n. 6. 3ntr7$ 4ru"are de curbe %e determin! supra n!larea e0ectiv! B&C pentru cur'a cu raza cea mai mic! BRC din /ruparea de cur'e dup! metodolo/ia de la punctul A de mai sus Bo sin/ur! cur'! pe sectorul de linieC. %upra n!l!rile e0ective B&iC pentru celelalte cur'e din /rupare cu raza Ri se determin! cu relaiaE <i = < 6 6i n careE

R I raza cea mai mic! a cur'ei din /ruparea de cur'e & I supra n!larea e0ectiv! din cur'a cu raza cea mic! Ri I cur'e cu raza Ri 8 R &i I supra n!larea e0ectiv! n cur'e cu raza Ri %upra n!l!rile &i se rotunAesc din 5 n 5 mm n plus. *iteza ma(im de circula#ie "e ntrea4a 4ru"are de curbe este )iteza ma(im de circula#ie de "e curbe cu raza cea mai mic c$res"unzt$are razei R 9i a su"ranl#rii & 0 &n unde &n 5 &ma(. -n acest 0el se respect! condiia ca produsul R ( & I constant. C. Pe un sect$r de linie cu mai multe curbe aC N -n cazul e)istenei3 pe sectorul de linie respectiv a uneia sau mai multor /rup!ri de cur'e3 valoarea supra n!l!rilor se determin! con0orm metodolo/iei de la punctul 6 de mai sus. 'C N Pentru restul cur'elor care sunt dispersate pe sectorul de linie respectiv se procedeaz! ast0elE N %e ale/e cur'a cu raza R cea mai mic! care asi/ur! circulaia cu viteza ma)im! de pe sectorul de linie respectiv care s! respecte condiia &n 5 &ma( din ta'elele 2 i 3. -n acest 0el pentru cur'a respectiv! cu raza R supra n!larea e0ectiv! & este e/al! cu &n %&0&n'.
22
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

N Pentru cur'ele de pe sectorul de linie respectiv care au raza BRiC mai mare dec#t cur'a cu raza minim! care asi/ur! viteza ma)im! BRi 8 RC3 supra n!l!rile e0ective B&iC se determin! ca la punctul 6 cu relaiaE <i = < 6 6i

n careE & I supra n!larea e0ectiv! din cur'a cu raza cea mai mic! B RC care asi/ur! viteza ma)im! B*C &i I supra n!larea e0ectiv! care se determin! pentru cur'ele cu raza Ri de pe sectorul BRi 8 RC3 a c!rei valoare se rotunAeste din 5 n 5 mm n plus. -n acest 0el se respect! condiia ca produsul R ( & I constant. N -n cur'ele cu raze mai mici dec#t raza minim! care asi/ur! viteza ma)im! de circulaie pe sectorul respectiv3 vitezele vor 0i reduse p#n! la valorile care s! respecte condiia B&n 5 &ma(C 0iecare cur'! va 0i tratat! ca i n cazul unei cur'e izolate de pe un sector de linie Bpunctul A de mai susC. c N *#nd pe sectorul de linie respectiv sunt mai multe cur'e sau /rup!ri de cur'e care limiteaz! viteza ma)im! de circulaie3 n scopul m'un!t!irii condiiilor de circulaie3 cu apro'area directorului cu intreinerea3 se va sta'ili o noua vitez! ma)im! de circulaie care s! elimine c#t mai multe limit!ri de vitez!.
NOTA0 1. +ac! dup! determinarea noilor supra n!l!ri e0ective n cur'e3 sta'ilite dup! metodolo/ia de mai sus3 apar modi0ic!ri ale vitezei trenurilor de mar0a sau a tra0icului zilnic al acestora3 valorile supra n!l!rilor e0ective pot 0i meninute cu apro'area Bdirectorului cu ntreinerea p#n! la e0ectuarea de lucr!ri 6R sau 6P1;3 numai pentru cazurile c#nd valoarea e)cesului de supra n!lare BEC din 0ormulaE

&ma) = 1138

*m2 +E R

nu dep!ete .0 mm. -n cazul c#nd valoarea e)cesului BEC este mai mare de .0 mm. %e vor re0ace supra n!l!rile e0ective B&C la valoarea sta'ilit! n 0uncie de noile condiii de circulaii. 2. %upra n!l!rile de pe liniile n e)ploatare la data intr!rii n vi/oare a prezentei instrucii3 vor 0i veri0icate pe 'aza re/lement!rilor de mai sus se vor trata ca la punctul 1 din prezenta not!.
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

23

9 -n cazul c nd condiiile locale speciale nu permit introducerea de supra n!l!ri e0ective B&C la valoarea reieit! din calcul Blips! de /a'arit la lucr!ri de art!3 trascu sinuos cu racord!ri scurte3 linii cu rampe mari etc.C3 se pot aplica cu apro'area direcorului cu ntreinerea supra n!l!ri mai mici3 reduc#nduDse vitezele ma)ime de circulaie 0uncie de raza cur'ei i supra n!larea respectiv!3 respect#nd condiia de la punctul 5 de mai sus. : -n cur'ele din liniile directe din staii n care opresc trenuri de c!l!tori3 cele dintre semnalele de intrare la staiile unde opresc toate trenurile precum i cele din linie curent! din dreptul <altelor de oprire a trenurilor de c!l!tori vor avea de re/ul! supra n!l!ri e0ective B&C de cel mult 120 mm. Pe aceste cur'e viteza ma)im! B*C va 0i corespunz!toare razei supra n!l!rii e0ective din ta'elul 2. % *ur'ele a0late dup! aparatele de cale precum i cur'ele de pe liniile a'!tute din staii cu viteze de ma)imum 40 @m/<3 de re/ul!3 nu vor avea supra n!l!ri. $ 8a trecerile la nivel ale liniilor du'le sau multiple toate inele n seciune lon/itudinal! ale drumului tre'uie s! se /!seasc! n acelai plan. +ac! acest lucru nu este posi'il Bla supra n!l!rile mari ale c!iiC atunci inele nvecinate a c#te dou! linii tre'uie s! 0ie aduse la acelai nivel. ,i/. 10 i 11.

24

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

"/ %upra n!l!rile e0ective B&C ale c!ii n cur'e pe poduri metalice sau de 'eton armat 0!r! 'alast se o'in simultan prin construcia elementelor ta'lierului i prin c<ertarea traverselor speciale pe pod. 8a construcia ta'lierelor respective se vor realiza supra n!l!rile B&C ale c!ror valori n raport cu viteza ma)im! de circulaie B*C vor 0i reduse cu 20 mm. Prin c<ertarea traverselor va 0i realizat! di0erena ntre supra n!larea corespunz!toare vitezei ma)ime de circulaie B*C n cur'! sau /ruparea de cur'e respective i supra n!larea realizat! prin construcia ta'lierului. -n zona c<ertat! /rosimea minim! a traversei va 0i mai mare sau cel puin e/al! cu 18 cm. "" Pe anumite linii cu o stare 0oarte 'un! de ntreinere cu apro'area +irectiei linii i instalaii3 se poate spori insu0iciena de supra n!lare de la .0 mm p#n! la 90 mm i creterea vitezelor de circulaie cu 10 @m/< 0!r! a modi0ica supra n!l!rile e0ective calculate cu insu0iciena de supra n!lare I I .0 mm. Pe aceste linii se vor aplica tolerane la s!/ei reduse la Aum!tate con0orm articolului . 6 punctul 3. "1. Pentru ve<icule cu coe0icient de suplee % 03253 pentru 0iecare caz n parte la propunerea +irectiei traciune i va/oane3 cu avizul +irectiei linii i instalaii si apro'area conducerii +epartamentului *!ilor ,erate se poate spori viteza ma)im! de circulaie cu 5 @m/< 0!r! a modi0ica elementele /eometrice ale cur'elor Bsupra n!lare3 lun/imea cur'elor de racordareC. Art ! CUR2E DE RACORDARE -ntre aliniamente a c!ror cur'ur! este zero i cur'a circular! 1 av#nd cur'ura constant! B0i/. 12C precum i ntre dou! cur'e 6 circulare al!turate i de acelai sens B0i/. 13C cu raze 61P62 se introduc de re/ul! cur'e de racordare3 n 0orm! de para'ol! cu'ic! pe a caror lun/ime atit supra n!larea c#t i cur'ura variaz! liniar. 1 2recerea de la supra n!larea zero din aliniament la supra n!larea B<C din cur'a circular!. B,i/. 12C precum i trecerea de la supra n!larea <1 din cur'a cu raza 61 la supra n!larea <2 din cur'a 62 B0i/. 13C se 0ace liniar i o'li/atoriu pe lun/imea cur'elor de "

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

25

racordare. 8un/imea pe care se 0ace aceast! trecere se numete RAMPA SUPRANLRII. ! -n vederea evit!rii unor aciuni dinamice ne0avora'ile ntre ve<icul i cale3 n 0iecare punct al racord!rii3 produsul dintre supra n!larea &( i raza de cur'ur! R( tre'uie s! 0ie constant i e/al cu produsul dintre supra n!larea & i raza de cur'ur! R din cur'a circular!. ,i/. 9. 6 ) < ) = 6 < I constant Pentru ca aceast! condiie s! 0ie ndeplinit!3 nceputul i s0#ritul rampei supra n!l!rii va coincide n mod o'li/atoriu cu nceputul i s0#ritul cur'ei de racordare din plan B,i/. 123 13C

2&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Nivelul transversal prescris B&(C respectiv valoarea s!/eii Bf(C ntrD un punct ( din cuprinsul racord!rilor se determin! dup! cum urmeaz!E N ntrDo cur'! simpl! N 0i/. 14 8 < ) = < ) n mm 8

0) = 0
Instrucia nr. 314/10.01.1989

8) n mm 8
http://railnetromania.blogspot.ro/

2.

N dou! cur'e al!turate i de acelai sens N 0i/ 15

L( n mm L 8 0 ) = 0 1 + ( 0 2 0 1 ) ) n mm 8 N dou! cur'e al!turate i de sens contrar N 0i/. 1& L &( = &1 ( n mm L1 &( = &1 + ( &2 &1 )

&(2 = &2

L (2 L2

n mm

28

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

f (1 = f 1 f (2 = f 2

L (1 L1 L (2

n mm

n mm L2 7 8un/imea cur'elor de racordare se determin! cu respectarea simultan! a urm!toarelor doua condiiiE a N Panta nominal! a supra n!l!rii B"C sau torsionarea c!ii pe racordare BiC3 de0init! n cazul racord!rii n 0orma de para'ol! cu'ic! prin raportul dintre supra n!larea & din cur'a circular! i lun/imea racord!rii L B0i/. 15C3 tre'uie s! 0ie de cel multE < 1 ( mm / mm ) i= 8 n> < 1000 ( mm / mm ) p= 8 n> 0iind cu at#t mai mic! cu c#t viteza * este mai mare i are o valoare 1 ma)im! i = sau p = 2 mm/m? pentru viteza > S 80 @m/<. 500 *oe0icientul FnG este n 0uncie de m!rimea vitezei i are urm!toarele valoriE n I & pentru 80 @m/< Q > S 100 @m/< n I 8 pentru 100 @m/< Q > S 120 @m/< n I 10 pentru > P120 @m/< b N >ariaia insu0icienei de supra n!late sau smuncirea imprimat! ve<iculelor pe parcursul racord!rii3 care n cazul para'olei cu'ice se de0inete prin raportul dintre insu0iciena de supra n!lare BIC i lun/imea racord!rii BLC 0i/. 1. tre'uie s! 0ieE N pentru cur'e cu lun/imi normaleE I 140 mm/m 8 > N pentru cur'e cu lun/imi de racordare minimeE I 210 mm/m 8 >

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

29

Pentru insu0iciena de supra n!lare I I .0 mm rezult! lun/imile limit! ale cur'elor de racordare i anumeE > 8 min = pentru lun/imi normale ale cur'elor de racordare 2 N 2a'elul 4? > 8 min = pentru lun/imi minime ale cur'elor de racordare ce se 3 apro'! de c!tre directorul cu ntreinerea de la re/ionala c.0. N 2a'elul 5. 6. !tabitirea lun4imii curbel$r de rac$rdare se face du" cum urmeaz. A 2 O sin4ur curb "e sect$rul de linie *u aAutorul ta'elului 4 se determin! lun/imea normal! a racord!rii n 0uncie de raza cur'ei pentru viteza ma)im! de circulaie B*C. -n cazul traseelor di0icile cu apro'area directorului cu ntreinerea se pot aplica lun/imi minime din ta'elul 5. +ac! lun/imea cur'ei de racordare este mai mic! dec#t lun/imea din ta'elul 53 se reduce viteza ma)im! corespunz!toare lun/imii cur'ei de racordare e)istent! pe teren. 6 2 3ntr7$ 4ru"are de curbe de "e sect$rul de linie %e determin! lun/imea normal! a cur'ei de racordare pentru cur'a cu raza cea mai mic! din /rupare dup! metodolo/ia 0olosit! pentru cur'a izolat! Bo sin/ur! cur'! pe un sector de linieC3 prezentat! la punctul A de mai sus.
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

30

Pentru celelalte cur'e din /rupare lun/imea cur'ei de racordare se determin! cu relaiaE
8i = 8 6 6i

n careE

L I lun/imea normal! a cur'ei de racordare pentru cur'a cu raza cea mai mic! BRC la viteza ma)im! de circulaie. >iteza ma)im! de circulaie n /rupare n 0uncie de lun/imea cur'ei de racordare este corespunz!toare cur'ei cu raza cea mai mic! i lun/imea cur'ei de racordare. C. Pe un sect$r de linie cu mai multe curbe. aC N lun/imile cur'elor de racordare pentru /rup!rile de cur'e se determin! dup! metodolo/ia de la punctul 6? 'C N pentru cur'ele izolate de pe un sector de linie3 cu aAutorul ta'elului 4 se determin! lun/imea normal! a cur'ei de racordare BLC la cur'a cu raza cea mai mic! BIC care asi/ur! viteza ma)im!3 sta'ilit! cu ocazia determin!rii supra n!l!rii e0ective B"rt. 2 punctul : C bC. Pentru cur'ele cu raza mai mare dec#t cea cu raza cea mai mic! care asi/ur! viteza ma)im!3 lun/imile cur'elor de racordare se determin! cu relaiaE
8i = 8 6 6i

n careE

L I lun/imea normal! a cur'ei de racordare3 pentru cur'a cu raza cea mai mic! BRC care asi/ur! viteza ma)im!. Li I lun/imea normal! a cur'ei de racordare pentru cur'ele cu raza Ri %Ri 8 R'. "tunci c#nd lun/imea cur'ei de racordare pentru una sau mai multe cur'e de pe sector este mai mic! dec#t lun/imea normal! a cur'ei cu raza cea mai mic! care asi/ur! viteza ma)im!3 se determin! lun/imea minim! BLminC pentru aceast! cur'! cu aAutorul ta'elului 5. Pentru cur'ele de pe sector care necesit! lun/imi minime ale cur'elor de racordare BLi minC acestea se vor calcula cu relaiaE
8i m in = 8 m in 6 6i

n careE

8min I lun/imea minim! a cur'ei de racordare pentru cur'a cu raza cea mai mic! BRC care asi/ur! viteza ma)im!. 8i min I lun/imea minim! a cur'ei de racordare pentru viteza ma)im! n cur'ele cu raza Ri %Ri 8 R'.
NOTA0 +e re/ul!3 se aplic! lun/imi normale ale cur'elor de racordare.
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

31

cC -n cur'ele cu raza mai mic! dec#t cele care asi/ur! viteza ma)im! se vor determina lun/imi normale sau minime dup! caz pentru viteza ma)im! limitat!. dC -n cur'ele care au lun/imi ale cur'elor de racordare mai mici dec#t Lmin se reduce viteza ma)im! de circulaie la limite prevazute n ta'elul 5 n 0uncie de raza cur'ei lun/imea real! a cur'ei de racordare. eC +ac! pe un sector de linie sunt cur'e la care datorit! lun/imii reduse ale cur'elor de racordare apar 0recvente limit!ri de vitez!3 n vederea m'un!t!irii condiiilor de circulaie pe sectorul de linie respectiv3 se va reduce viteza ma)im! de circulaie pe ntre/ul sector. : 8un/imea cur'elor circulare BLcC i a aliniamentelor dintre dou! cur'e de racordare BLaC respectiv poriunea de linie cu supra n!lare constant! B&C sau 0!r! supra n!lare3 respectiv distana dintre dou! rampe ale supra n!l!rii vecine B0i/. 18C tre'uie s! ai'! valoarea minim!E * La ? LC + & m 5

% -n cazul cur'elor circulare al!turate i de sens contrar lun/imea aliniamentului BLaC poate s! lipseasc!. a N -ntre dou! cur'e al!turate i de sens contrar av#nd razele R+ i R- se introduce o cur'! de racordare de lun/ime L B,i/. 19C a c!rei valoare esteE 8 = 81 + 8 2 n careE L+ i L- sunt lun/imile cur'elor de racordare calculate pentru cur'e cu raza R+3 respectiv R- determinate dup! metodolo/ia 0olosit! la /rup!rile de cur'e.

32

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Pe lun/imea racord!rii L se realizeaz! descreterea cur'urii de la 1 i a supra n!l!rii &+ din prima cur'ur! cu raza R+ precum i 61 1 creterea cur'urii p#n! la i a supra n!l!rii p#n! la valoarea <2 62 din cur' ace urmeaz! cu raza R. "ceast! descretere i respectiv creterea cur'urii i a supra n!l!rii au valoarea zero situate la incidena cur'elor de racordare L+ i L-. 'C N ntre dou! cur'e al!turate de acelai sens3 av#nd razele R+ i R- BR+ ; R-C se introduce o cur'! de racordare de lun/ime L B0i/. 20C a c!rei valoare esteE 8 = 81 8 2 n care L+ i L- sunt lun/imile cur'elor de racordare corespunz!toare cur'elor cu raza R+ i respectiv R-3 determinate dup! metodolo/ia 0olosit! la /rup!rile de cur'e. Pe lun/imea cur'ei de racordare 8 = 81 8 2 N se realizeaz! rampa supra n!l!rii3 respectiv trecerea de la supra n!larea &- la &+ n careE &+ i &- supra n!l!ri corespunz!toare cur'elor cu raza R+3 respectiv R- determinate con0orm metodolo/iei de la /rup!rile de cur'e.
http://railnetromania.blogspot.ro/

Instrucia nr. 314/10.01.1989

33

-n cazul c#nd di0erena dintre supra n!l!rile &+ i &- este mai mic! de 20 mm cu apro'area directorului cu ntreinerea se poate aplic! o sin/ur! supra n!lare e0ectiv! & e/al! cu supra n!larea din cur'a cu raza cea mai mic!. %e poate aplica o supra n!lare e0ectiv! unic! i n cazul cur'elor cu mai multe raze cu ruspectarea condiiei ca di0erena dintre supra n!larea e0ectiv! cea mai mare i cea mai mic! s! 0ie mai mic! de 20 mm3 supra n!larea e0ectiv! unic! av#nd valoarea supra n!l!rii ma)ime e0ective Bcea din cur'a cu raza cea mai mic!C. $ Nu sunt admise cur'e 0ormate din cur'e de racordare3 0!r! cur'! circular! sau cu o cur'! circular! de lun/ime mai mic! de > + & m. 5 "/ %e admite meninerea n cale a cur'elor a c!ror cur'e de racordare nu au lun/imea mai mic! dec#t lun/imea normal! determinat! prin calcul. Art # CUR2E FR RACORDARE " %unt considerate cur'e 0!r! racordare3 cur'ele circulare care nu au racord!ri para'olice sau cu racord!ri para'olice mai mici dec#t racord!rile minime pentru viteza ma)im! de circulaie din ta'elul 5. -n cate/oria cur'elor 0!r! racord!ri intr! i cur'ele al!turate de acelai sens care au racord!ri3 at#t la capete c#t i ntre ele3pe care se aplic! o supra n!lare constant! Baceste cur'e nu respect! condiia R ( & I constantC. 1 -n cur'ele simple3 izolate3 0!r! racord!ri B0i/. 21C supra0eele de rulare ale inelor celor dou! 0ire Binterior si e)teriorC

34

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

tre'uie s! se /!seasc! la acelai nivel n pro0il transversal. BNu se admite supra n!larea 0irului e)teriorC. >itezele ma)ime de circulaie n cur'ele circulare simp1e 0!r! racord!ri i 0!r! supra n!lare sunt trecute n ta'elul &.
NOT0 -n cur'ele circulare simple 0!r! racord!ri care la data ntr!rii n vi/oare a prezentei instrucii au supra n!lare racordat! n aliniamentele al!turate B,i/. 22C p#n! la eliminarea supra n!l!rii se va reduce viteza ma)im! de circulaie n 0uncie de raz! i supra n!lare la limita valorilor prev!zute n ta'elul ..

! -n dou! cur'e circulare al!turate BR+ ; R-C i de acelai sens3 0!r! racord!ri i 0!r! supra n!lare B,i/. 23C3 viteza ma)im! de circulaie B*C se determin! cu relaiaE > 1384 61 6 2 61 33& n @m/< 6 2 61 1+ Rd

# -n dou! sau mai multe cur'e circulare al!turate i de acelai sens3 0!r! racord!ri ntre ele B,i/. 24C sau cu racord!ri ntre ele
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

35

B,i/. 25C i cu supra n!larea constant!3 viteza ma)im! de circulaie se determin! cu relaiaE > 2352 6 ma) 6 min 6 min 33& n @m/< 6 ma) 6 min 1+ Rd

n careE Rma( I cea mai mare cur'! n metri Rmin I cea mai mic! cur'! n metri <d I coe0icient dinamic din ta'elul & >2 BmmC 6 ma) 6acord!rile acestor cur'e cu aliniamentele vecine se determin! con0orm re/lement!rilor de la art. 3 33*ur'a de racordareG. %upra n!larea constant! B&C are valoarea < = 1138
3&
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

NOTA0 Pentru cazuri e)istente pe teren cu supra n!lare medie calculat! con0orm re/1ement!rilor din Instrucia 314 9diia 19&4.

< = 1138

>2 90 BmmC 6 min

p#n! la aplicarea re/lement!rilor de la punctul 3 de mai sus se va limita viteza laE

* 1384

Rmin Rma) Rmin 33& n @m/< Rma) Rmin 1+ <d

Art 7 RACORDAREA LINIILOR PARALELE I NEPARALELE

" 6acordarea liniilor paralele sau neparalele se realizeaz! prin introducerea a doua cur'e circulare de sens contrar cu sau 0!r! aliniamente ntre ele3 cu raze mari Bpeste 350 mC i 0!r! supra n!lare ,i/. 2&3 2.. "ceste racord!ri se aplic! la variante de traseu3 la sporirea distanei dintre liniile curente du'le i dintre liniile din staii3 la modi0ic!ri de trasee3 etc. 1 6acordarea a dou! linii paralele prin dou! cur'e circulare i de sens contrar3 cu raze di0erite BR+ ; R-C cu aliniament intermediar >2 BaC i 0!r! suprarain!lare B,i/. 2&C B a C 2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

3.

6acord!rile sunt de patru /rade de calitate3 valoarea razei cur'elor circulare acceptate depinz#nd de valoarea acceleraiei transversale necompensate B 2 C i anumeE N 6acord!ri de calitate 0oarte 'un!E 2 = 0335 m s 2 rezult! >2 2 N 6acord!ri de calitate 'un!E 0335 m/s2Q T2S0355m/s2 >2 >2 6 3 2 N 6acord!ri de calitate satis0!c!toareE 0355 m/s2Q T2S03&5m/s2 >2 >2 6 335 3 2 N 6acord!ri accepta'ile E 03&5 m/s Q T2Q 0385m/s2 *2 *2 R 435 335 >2 *#nd valoarea razei nu satis0ace relaia 6 > se limiteaz! 435 viteza ma)im! la valoarea *- S 435 R sau * S 2312 R valoarea razelor circulare sta'ilit! cu relaiile de mai sus3 se re0er! la cur'a cu raza cea mai mic! n cazul cur'elor cu raze ine/ale. ! 6acordarea linilor paralele cu dou! cur'e circulare de sens contrar3 cu raze di0erite BR+ ; R-C3 0!r! aliniament intermediar i 0!r! supra n!lare B,i/. 2.C. +in punct de vedere /eometric aceast! racordare este un caz particular al cur'elor cu aliniament intermediar. 6
38
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

"ceast! racordare are un sin/ur /rad de calitate admi#nduDse o acceleraie transversal! necompensat! BT2C mai mic! de 0335 m/s2 necesit#nd cur'e cu raze mai mari. "ceste racord!ri sunt lun/i i se recomand! s! 0ie 0olosite numai n cazul c nd distana dintre liniile paralele este mic!. # 6acordarea liniilor neparalele constituie un caz particular al racord!rii liniilor paralele trat nduDse similar cu acestea. 7 >alorile razelor cur'elor circulare pentru /radele de calitate sta'ilite n 0uncie de viteza ma)im! de circulaie3 este dat! n ta'elul 8. Art 9 RACORDAREA DECLI6ITILOR N PROFILUL N LUNC AL LINIEI " %c<im'area de declivitate n pro0ilul n lun/ se racordeaz! printrDun arc de cerc cu raza R a c!rei valoare respect! relaiaE 6 034 > 2 n m n care > este viteza ma)im! a liniei n @m/<
>iteza ma)im! a liniei @m/< 6aza cur'ei nm >Q .0 2000 .1 D 80 3000 81 D 100 4000 101 D 120 &000 121 D 140 8000 141 D 1&0 10000

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

39

1 >aloarea minim! a razei cur'elor de racordare a declivit!ilor pe cocoaele de triere este de 400 m atunci c nd circul! i locomotivele pe cocoae de triere i 300 m c nd circul! numai va/oane. ! 6acordarea declivit!ilor se 0ace de re/ul! n aliniamente. -n cur'a circular! raza minim! a racord!rii este de 5000 m. N "mplasarea racord!rii declivit!ilor n pro0il n lun/ n cur'ele de racordare se admite numai n cazuri 'ine Austi0icate i numai cu apro'area +ireciei 8inii i Instalaii. # 6acordarea declivit!ilor se 0ace n a0ara aparatelor de cale. +istana de la prima sau ultima Aoant! a aparatului de cale p#na la racordarea declivit!ilor tre'uie s! 0ie de cel puin 5 m. 9)ecutarea racord!rii n pro0il n lun/ n zona aparatelor de cale se apro'! n cazuri 'ine Austi0icate3 de c!tre +irecia 8inii i Instalaii la propunerea directorului cu -ntreinerea din re/ionala respectiv!. 7 >alorile elementelor racord!ri declivit!ilor n pro0ilul n lun/ al liniei n 0uncie de raza cur'ei i di0erena dintre declivit!i sunt date n ta'elul 9.
Art : TOLERANE LA NI6EL I PO5IIA CII N PLAN

A DeniDelarea c)ii " 2oleranele la nivelul transversal prescris al unui 0ir 0a! de cel!lalt3 at#t n aliniament c#t i n cur'! suntE N10 mm la liniile cu >ma) de cel mult 50 @m/< cu condiia ca variaia nivelului n limita acestor tolerane s! se 0ac! uni0orm pe distan! de cel puin &00 ori valoarea a'aterii. N 5 mm la liniile cu >ma) mai mare ca 50 @m/< cu condiia ca variaia nivelului n limita acestei tolerane s! se 0ac! uni0orm3 pe distana de cel puin 1200 ori valoarea a'aterii. Nu se admite n nici un caz ca nivelul 0irului e)terior al cur'ei s! 0ie mai Aos dec#t acela al 0irului interior3 la cur'ele prev!zute cu supra n!l!ri. 1 %e admit denivel!ri locale n pro0ilul lon/itudinal pe 0iecare din 0ire p#n! la 10 mm cu condiia ca denivelarea s! 0ie racordat! n mod uni0orm. pe o distan! de cel puinE N &00 ori valoarea denivel!rii pentru limitele de vitez! de 50 @m/< sau mai mic!.
40
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

N1200 ori valoarea denivel!rii pentru linile cu viteza peste 50 @m/<. ! -n cazul denivel!rilor ncruciate3 dac! pe o distan! de 12 m sau mai mic!3 dup! o denivelare pe un 0ir urmeaz! o denivelare pe cel!lalt 0ir3 atunci aceste denivel!ri se totalizeaz! i suma lor n acest caz nu tre'uie s! ntreac! 5 mm pe liniile cu viteza mai mare dec#t 50 @m/< i 10 mm pe liniile cu viteza de 50 @m/< sau mai mic!. # -n 0uncie de vitezele de circulaie se admit urm!toarele valori ale torsion!rii c!ii3 masur#nduDse pe 'aza de 235 mE
>iteza de circulaie 10 30 50 80 100 120 Q Q Q Q Q Q >aloarea torsion!rii c!ii mm 15 1235 10 9 .35 &35 535 -nclinarea rampei de0ectului iI1En 1 E 1&& 1 E 200 1 E 250 1 E 2.5 1 E 300 1 E 400 1 E 450

> > > > > > >

Q 10 Q 30 Q 50 Q 80 Q 100 Q 120

2orsionarea c!ii este un de0ect local i reprezint! di0erena de nivel transversal ntre cele dou!3 0ire ale c!ii3 m!surate n dou! puncte consecutive a0late la distana 338G ntre ele3 distan! denumit! 'az! lon/itudinal! de m!surarea torsion!rii caii. 8a *,6 se utilizeaz! n prezent 'aza lon/itudinal! de m!surarea torsion!rii c!ii 8 I 235m. >alori ale torsion!rii c!ii pentru alte 'aze lon/itudinale de m!surare a torsion!rii c!ii3 mai mari de 235 m se vor sta'ili prin cercet!ti 0!cute de Institutul de cercet!ri i proiect!ri te<nolo/ice n transporturi n cola'orare cu +irecia 8inii i Instalaii i +irecia 2racine i >a/oane. -n aliniamente i cur'e 0!r! supra n!l!ri3 c#nd denivel!rile transversale sunt pe acelai 0ir3 valoarea torsion!rii c!ii este e/al! cu di0erena dintre cele dou! denivel!ri transversale m!surate la 235 m distan!? c#nd denivel!rile transversale sunt ncruciate Bprima denivelare transversal! este pe un 0ir i cealalt! pe cel!lalt 0ir al c!iiC valoarea torsion!rii c!ii3 este e/al! cu suma denivel!rilor transversale de la capetele 'azei de m!surare B235 mC.
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

41

-n cur'ele prev!zute cu supra n!l!ri at#t pe cur'a circular! c#t i pe cur'ele de racordare valoarea torsion!rii c!ii este e/al! cu di0erena dintre supra n!l!rile m!surate n cele dou! puncte a0late la capetele 'azei de m!surare Bdistan! de 235 m ntre eleC. 7 6acordarea liniei n pro0il n lun/ cu ocazia lucr!rilor la cale pentru vitez! mai mare de 40 @m/< se 0ace pe lun/ime 8 cel puin e/al! cu E 8 = 5 < >ma) n careE L I lun/imea racord!rii n m & I n!limea de ridicare a liniei ce tre'uie racordat! n mm *ma( I viteza ma)im! de circulaie n @m/< *#nd se circul! cu viteza de 40 @m/< sau mai mic!3 lun/imea de racordare 8 tre'uie s! 0ieE 8 = 200 < adic! s! se asi/ure o ramp! cu nclinarea de cel mult 5 mm/m? 2 Toleran-e la *oEi-ia c)ii Fn *lan " 2oleranele la s!/ei n cur'ele arc de cerc3 m!surate la miAlocul corzii de 10 m din 5 n 5 pentru raze de 250 m i mai mici3 i a corzii de 20 m din 10 n 10 pentru raze mai mari de 250 m i aliniamente sunt urm!toareleE
6"M989 *76(9846 n m
Q 250 251D 350 351D5.5 5.&D1000 6 P 1000 i aliniament

>I29M989 n =m>&
Q 30 31D 50 Q 50 P 50 51D 80 Q 50 51D 80 81D 100 Q 50 51D 80 81D 100 101D 120 P 120 Q 50 51D 80 81D 100 101D 120 P 120

24896"NU9 -N269 %L;9UI89 >9*IN9 n mm


1& 12 8 30 25 25 20 1& 20 1& 14 10 8 20 1& 12 8 .

24896"NU9 -N269 %L;9UI89 1"VI19 :I 1INI19 n mm


25 20 15 45 35 35 30 24 30 25 20 15 12 30 25 18 12 10

42

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

8a lucr!rile de reparaii capitale i reparaii periodice i n cur'ele 0!r! racord!ri3 toleranele de mai sus se reduc la Aum!tate. 1 2oleranele dintre s!/eile vecine pe racord!ri sunt Aum!tatea valorii dintre s!/eile vecine aplicate pe cur'a circular!. "ceast! toleran! se aplic! peste di0erena dintre s!/eile nominale vecine. ! -n cur'ele la care se aplic! insu0iciena de supra n!lare I P .0 mm3 n cur'ele 0!r! racord!ri3 toleranele la s!/ei prev!zute la punctele 1 i 2 de mai sus se reduc la Aum!tate. # *#nd di0erena dintre s!/eile vecine dep!ete cu 10 mm valoarea toleranelor de mai sus prin lucr!ri de ripare o'inuit! cur'a nu poate 0i adus! n a)3 se recomand! retrasarea ei. 6etrasarea se consider! de calitate c#nd dup! aplicarea pe teren di0erena dintre s!/eile vecine este mai mic! de 10 mm pe liniile cu viteza de 100 @m/< i mai mic!3 i de 5 mm pe liniile cu vitez! mai mare de 100 @m/<.
NOT0 1!surarea s!/eilor se 0ace la miAlocul corzii de 10 m pentru cur'e cu raze de 250 m i mai mici i la miAlocul corzii de 20 m pentru cur'e cu raza mai mare de 250 m.

>alorile s!/eilor B0C n cur'e circulare B,i/. 28C se calculeaz! cu 0ormulaE 0= l2 86

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

43

n careE N f I s!/eata la miAlocul corzii n m N l I lun/imea corzii n m3 N R I raza corzii n m3 -n punctele principale ale cur'ei cu racord!ri B,i/. 29C s!/eata se calculeaz! cu relaiaE l2 N n "6 0 = 9&86 N n 6* 0 = l2 l2 86 9&86

-n cuprinsul cur'ei de racordare B0i/. 30C s!/eata se calculeaz! cu 0ormulaE l2d 0= 86

N +i0erena dintre s!/eile teoretice BdC vecine m!surate din 10 n 10 m pe racordare la Aum!tatea corzii de 20 m se calculeaz! cu 0ormulaE 500000 d= 86
44
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

i are valorile B n mmC E


6aza B R C m
200 250 300 350 400 450 500 550 &00 .00 800 900 1000 1500 2000 3000

%!/eata n cur'a circular! B f C mm


250 200 1&. 143 125 111 100 91 83 .1 &3 5& 50 33 25 1.

8un/imea racord!rii n m
3 0 8 3 & & 55 4 8 4 2 3 . 3 3 3 0 2 8 2 4 2 1 1 9 1 . 1 1 8 & 4 0 & 2 50 4 2 3 & 3 1 2 8 25 2 3 2 1 1 8 1 & 1 4 1 2 8 & 4 50 50 4 0 3 3 2 9 25 2 2 2 0 1 8 1 . 1 4 1 2 1 1 1 0 . 5 3 3 3 2 8 2 4 2 1 1 9 1 . 15 1 4 1 2 1 0 9 8 & 4 3 2 9 2 4 2 1 1 8 1 & 1 4 1 3 1 2 1 0 9 8 . 5 4 2 & 0 . 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 150

2 1 1 8 1 & 1 4 1 2 1 1 1 0 9 8 . & 4 3 2

1 0 9 8 . & & 4 3 2 8 . & & 5 3 2 2 8 . & 5 5 3 2 2 . & 5 5 4 3 2 1 . & 5 4 4 3 2 1 & 5 5 4 4 3 2 1 & 4 3 4 3 2 2 1

+i0erena dintre s!/eile teoretice vecine BdC m!surate din 5 n 5 m cu coarda de 10 m3 pe racordare se calculeaz! cu 0ormulaE &2500 d= 86 i are valorile B n mmC E
6aza BRC m 150 1.5 200 >aloarea s!/eilor B d C mm 83 .2 &2 8un/imea racord!rii n m 3 0 1 4 1 2 1 0 3 5 1 2 1 0 9 4 0 1 0 9 8 4 5 9 8 . 50 8 . & & & & 5 55 & 0 &5 .0

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

45

225 250

55 50

9 8

8 .

. &

& &

& 5

5 5

5 4

4 4

4 4

Art % CONTAINE N CUR2E " 1ontarea de contraine este o'li/atorie n toate cur'ele cu raze su' 150 m pentru asi/urarea /<idaAuiui ve<iculelor3 precum i n cur'ele cu raza de 151N300 m cu supra n!l!ri mari Bsupra n!l!ri ce se /!sesc deasupra liniei n/roate din ta'elul 2 33%upra n!ltarea normal!GC pentru evitarea pericolului de escaladarea 0irului e)terior la demararea ve<iculelor oprite pe aceste cur'e. 1 *ontraine se monteaz! n interiorul c!ii3 lin/! 0irul interior l!s#nduDse ntre 0eele laterale vecine ale ciupercilor inei i contrainei un interval li'er de 45O! n mm cu o toleran! de W 5 mm3 n care ! este supral!r/irea c!ii n cur'e. ! -n celelalte cur'e cu raza mai mare de 150 m se pot monta contraine cu apro'area directorului cu ntreinerea n urm!toarele cazuriE N pe poriunile de linie cu declivit!i mari3 N pe poriuni de linie cu terasamente insta'ile? N n tuneluri? # *ontrainele vor avea 0eele superioare la acelai nivel sau cel mult cu 30 mm mai sus dec#t ina l#n/! care se a0l!. 9le vor 0i prinse re/lementar de 0iecare travers!. 7 *ontrainele se prelun/esc n aliniamentele vecine cu c#te & m. 9 8a e)tremitati contrainele vor 0i cotite c!tre interiorul c!ii realiz#nduDse la capete un interval ntre ciupercile inei i contrainei de cel puin 110 mm. : -n spaiul dintre in! i contrain! se va asi/ura ad#ncime de cel puin 38 mm su' nivelul supra0eei de rulare a inei.
Art $ INE SCURTE N CUR2E CUR2AREA INELOR

4&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

" 8a e)ecutarea cur'elor3 se vor 0olosi pe 0irul interior ine scurte. %e recomand! 0olosirea inelor scurte de aceeai lun/ime i e)cepional ine de scurtime di0erit!. 1 8un/imea inelor scurte 0olosite pe 0irul interior al cur'ei n 0uncie de raza cur'ei i lun/imile normale ale inelor sunt prev!zute n ta'elul 10. ! Num!rul inelor scurte necesare pe 0irul interior al cur'elor pe lun/imi de ine scurte pentru un @m de linie cur'! n a) sunt prev!zute n ta'elul 11. # "tunci c#nd nu sunt ine scurte pe lun/imile din ta'elul 10 primite de la uzin! se con0ecioneaz! ine scurte pe antier3 prin t!ierea unui cap!t de in! n aa 0el nc#t cea dea doua /aur! de eclisare s! devin! prima /aur!. 7 +i0erena de ec<er admis! n cur'! este e/al! cu Aum!tatea di0erenei dintre lun/imea inei normale i a inei scurte3 0!r! a dep!i 50 mm. 9 %e recomand! ca la e)ecutarea cur'elor cu raz! de 300 m i mai mic!3 inele s! 0ie cur'ate cu maina nainte de introducerea lor n cale. Art "/ ROSTURI DE DILATAIE No-iuni intro(uctiDe " %u' in0luena variaiilor de temperatur!3 inele de cale 0erat! i sporesc sau i reduc lun/imea dup! cum temperatura crete sau scade. *#nd temperatura inei variaz! cu t B o *C 3 lun/imea inei se modi0ic! cu l . 1 = 1 t n careE l I lun/imea inei? ? I coe0icientul de diletaie a oelului de in! B131X10D5C. -n aceast! situaie3 cap!tul inei se deplaseaz! cu cantitatea l 2 1 +ac! dilatarea3 respectiv contracia inei3 este mpiedicat! n in!3 ia natere un e0ort de compresiune sau de ntindereE , = 9 " t
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

4.

n careE E I modulul de elasticitate B231X10& @//cm2C A I supra0aa seciunii transversale a inei Bcm2C ? I coe0icientul de diletaie B131X10D5C t I variaia de temperatur! Bo*C ! 8a sistemele moderne de alc!tuire a suprastructurii cu eclisaA n/riAit i cu o prindere puternic!3 cum este prinderea R 0olosit! n prezent la tipul 49 i mai mare sau cu anumite prinderi elastice n curs de r!sp#ndire3 modi0icarea lun/imii inei este ntrDo anumit! m!sur! mpiedicat!3 datorit! pe de o parte 0rec!rilor ce se produc n eclisaAe i pe de alt! parte rezistenei opuse de patul de 'alast la deplasarea n lun/ul c!ii a traverselor. -n mod similar3 dilatarea este parial mpiedicat! i la inele cu prindere direct! i mi)t! dac! e)ist! un num!r su0icient de dispozitive contra 0u/irii inelor ntreinute continuu n stare activ!. -n acest caz deplasarea cap!tului inei la o anumit! variaie de temperatur!3 este mai mic! dec#t cea care rezult! din relaia sta'ilit! la punctul 13 n acelai timp ns! ia natere n in! un e0ort a)ial e/al cu suma 0orelor ce se opun dilat!rii3 respectiv contraciei inei. # Posi'ilitatea deplas!rii cap!tului inei se realizeaz! nc! de la montarea c!ii prin asi/urarea unui rost de dilataie3 a c!rui m!rime tre'uie sa 0ie aleas! ast0el caE N s! nu provoace ocuri puternice la trecerea roilor materialului rulant? N s! permit! e)ecutarea lucr!rilor la linie i n timpul verii 0!r! a se lua m!suri restrictive? N s! nu dea loc la apariia unor e0orturi a)iale periculoase pentru sta'ilitatea c!ii3 n cazul temperaturilor ridicate sau care s! produc! ruperea 'uloanelor n cazul temperaturilor Aoase. 9cartul de temperatur! de care se ine seama la sta'ilirea m!rimii rosturilor de dilataie pe reeaua *,6 este de O &0 o* N 30 Y*. 7 Indi0erent de valoarea sta'ilit! pentru rosturile de montaA3 o importan! deose'it! o are meninerea n e)ploatare a unor rosturi c#t mai uni0orme i deci oprirea 0u/irii inelor prin st#n/erea prinderilor i montarea dispozitivelor contra 0u/irii inelor3 la liniile construite cu ine av#nd prinderea direct! ori mi)t!.
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

48

A Ro+tul (e montaG " 6ostul care se las! ntre capetele inelor3 n momentul mont!rii c!ii3 se numete rost de montaA. 1!rimea lui depinde de temperatura inei n timpul montaAului3 de lun/imea inei i de sistemul de prindere al inei de traverse. -n ta'elul 12 sunt date rosturile de montaA pentru cazurile uzuale pe reeaua *,6. 8a inele cu prindere direct! sau mi)t! BAC valoarea rostului de montaA sDa sta'ilit urm!rinduDse li'era dilatare p#nd la O &0 Y*3 n a0ar! de rosturile la inele de 30 m lun/ime3 deoarece pentru ecartul de temperatur! admis la *,63 li'era dilatare se poate aplica la inele cu lun/imea p#n! la 2032 m3 condiionat! de rostul ma)im constructiv. 8a inele cu prindere indirect! B6C valoarea rostului de montaA sDa sta'ilit in#nduDse seama de mpiedicarea dilat!rilor datorit! 0rec!rilor ce se produc n eclisaA i a rezistenei opuse de patul de 'alast la deplasarea n lun/ul c!ii3 a traverselor. 8a montare nu se admit tolerane n plus sau minus 0a! de rostul de montaA sta'ilit. Pentru alte situaii dec#t cele din ta'elul 123 m!rimea rosturilor se sta'ilete de c!tre +irecia linii i instalaii. 1 1!rimea rostului de dilataie dintre dou! aparate de cale consecutive este corespunz!toare tipului i lun/imii contraacului cel mai lun/. ! 1!rimea rostului de dilataie dintrDun aparat de cale i panoul de protecie este corespunz!toare lun/imii panoului. # 1!rimea rosturilor de dilataie din cuprinsul unui aparat de cale se indic! n planul de montare i de pozare al acestuia. 7 -n tunelurile lun/i se las! N n mod uni0orm i indi0erent de temperatura din momentul mont!rii un rost de dilataie de 2 mm3 ncep#nd cu dep!rtarea de 50 m de la intrarea n tunel. 9 8a Aoantele izolante3 nelipite3 m!rimea rostului este cea prev!zut! pentru rosturile normale3 sporit! cu /rosimea pl!cii de izolare. %porul nu va dep!i 5 mm. : 8a calea 0!r! Aoante3 rosturile necesare se sta'ilesc prin instrucia pentru construcia i intreinerea c!ii 0!r! Aoante.

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

49

2 Ro+turi Fn eH*loatare " +atorit! mpiedic!rii pariale a dilat!rii sau contraciei inei su' e0ectul 0rec!rilor n eclisaA i la prinderi3 respectiv datorit! rezistenei opus! de 'alast n cazul prinderilor puternice3 m!rirmea rostului n e)ploatare3 la o temperatur! dat!3 poate 0i mai mare sau mai mic! dec#t rostul de montaA3 corespunz!tor acelei temperaturi. >ariaia m!rimii rosturilor este determinat! de asemenea de alternana dilat!rilor i contraciilor inelor su' in0luena variailor de temperatur!3 ca i de e0orturile lon/itudinale transmise de roile materialului rulant ndeose'i n rampe3 n zonele de demaraA i de 0r#nare3 precum i de alte 0enomene. 1 6osturile tre'uie s! 0ie c#t mai uni0orme ca m!rime. >aloarea lor nu tre'uie s! di0ere de rosturile de montaA corespunz!toare temperaturi la care sDa 0!cut m!sur!toarea cu mai mult deE N ine cu prindere direct! sau mi)t! BACE O 8 mm i D 2 mm la inele cu lun/ime mai mic! de 15 m O & mm i D 2 mm la inele cu lun/imea e/al! cu 15 m O 4 mm i D 2 mm la inele cu lun/imea mai mare de 15 m? N ine cu prinderea indirect! sau alt0el de prinderi dar cu dispozitive contra 0u/irii n stare activ! B6CE O & mm i D 1 mm la inele cu lun/imea e/al! cu 15 m O 4 mm i D 1 mm la inele cu lun/imea mai mare de 15 m. C 6eri'icarea ro+turilor " 6osturile se m!soar! anual p#n! la 31 martie de c!tre e0ul districtului de linii n zilele cu temperatura c#t mai constant!3 de pre0erin! cu cer acoperit3 c#nd temperature inei este cuprins! ntre 0 Y* i 20 Y*. Pentru m!surare se utilizeaz! o pan! metalic! /radat! n mm3 caro se introduce lateral n rost3 n vederea evit!rii in0uenei 'avurilor. -n locul penei de m!surare se poate 0olosi un dispozitv nre/istrator apro'at de +irecia 8inii i Instalaii. 1 >eri0icarea rosturilor se e0ectueaz! i naintea e)ecut!rii lucr!rilor3 care pot sl!'i sta'ilitatea iniei3 con0orm punctului 9.1. ! 1!sur!torile se e)ecut! de re/ul! pe sectoare de cel mult 20 de Aoante i 300 m lun/ime de cale.
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

50

%e ncepe o'li/atoriu un nou sector de m!surare n urm!toarele cazuriE N n puncte 0i)e ca aparate de cale3 poduri metalice3 treceri la nivel sau alte situaii n care este mpiedicat! deplasarea n lun/ a inelor. N n punctele unde se trece de la o prindere indirect! la o prindere direct! sau mi)t!? N n punctele unde se trece de la o lun/ime de in! la alt! lun/ime. # 6ezultatul m!sur!torii se nre/istreaz! pe 0oaie de masurare a rosturilor con0orm modelului din "ne)a 1 unde se noteaz! i temperatura inelor3 m!sur#nd cu termometrul de in! at#t la nceput c#t i pe ntrea/a durat! a operaiei. Pentru completarea corect! a ru'ricilor3 se vor respecta cu strictee indicaiile date pe 0ormular. 7 ,oile de m!surare a rosturilor se completeaz! n dou! e)emplare din care un e)emplar se p!streaz! la district iar cel!lalt e)emplar la secia de ntreinere3 ndosariate n ordinea liniilor i a @ilometraAului n mape speciale. P!strarea n evidena a 0oilor de m!surare a rosturilor este o'li/atorie pentru o perioad! de minimum trei ani. 8a 0el se vor p!stra i 0oile de m!surare a rosturilor ntocmite dup! e)ecutarea lucr!rilor de recti0icare a rosturilor de dilataie3 respectiv tra/erea Aoantelor la ec<er. 8a preluarea de c!tre district a unei poriuni de linie nou!3 ori a unei poriuni de linie la care sDau e)ecutat lucr!ri de reparaii capitale ori periodice3 este o'li/atorie m!surarea rosturilor de dilataie3 respectiv completarea i ndosarierea 0oilor de m!surare a rosturilor con0orm normelor ar!tate. 9 Pentru o corect! interpretare a rezultatului m!sur!torilor n vederea ntocmirii unui plan Audicios de lucru pentru readucerea rosturilor la dimensiuni normale3 se procedeaz! n 0elul urm!torE N se nsumeaz! m!rimile rosturilor m!surate pe sectorul respectiv? N se mparte aceast! sum! la num!rul rosturilor m!surate3 a0l#nduD se m!rimea medie a rosturilor i se nscrie su' ci0ra care reprezint! suma rosturilor? N su' m!rimea medie a rosturilor se nscrie m!rimea normal! a rosturilor de montaA corespunz!tor temperaturii la care sDa 0!cut m!surarea rosturilor?
http://railnetromania.blogspot.ro/

Instrucia nr. 314/10.01.1989

51

N se compar! m!rimea medie a rosturilor m!surate precum i m!rimea 0iec!rui rost n parte cu m!rimea normal! a rostului de montaA i se ncercuiesc valorile care dep!esc toleranele indicate la punctul ( 2. : Pe 'aza compar!rii m!rimii rosturilor m!surate cu rosturile de montaA prev!zute n ta'elul 12 se sta'ilete dac! sunt necesare lucr!ri de re/ularizare a rosturilor. -n cadrul veri0ic!rii anuale de prim!var!3 aceasta se va 0ace n modul urm!torE N dac! m!rimea medie a rosturilor m!surate nu se ncadreaz! n toleranele admise3 tre'uie e)ecutate lucr!ri de re/ularizare3 prin care 0iecare rost n parte i implicit3 rostul mediu3 s! 0ie aduse n tolerane? N dac! m!rimea medie a rosturilor m!surate se ncadreaz! n toleranele admise i nu.mai anumite rosturi se /!sesc n a0ara acestor tolerane3 tre'uie e)ecutate lucr!ri pentru readucerea acestor din urm! n cadrul toleranelor? N dac! at#t m!rimea medie a rosturilor m!surate c#t i a 0iec!rui rost n parte se a0l! n cadrul toleranelor nu sunt necesare lucr!ri de re/ularizare. Mona pe care vor 0i modi0icate rosturile va 0i ncadrat! n 0oaia de m!surare a rosturilor3 cu un c<enar colorat.

D EHecutarea luc)rilor (e reIulariEare a ro+turilor " 8ucr!rile sta'ilite ca necesare de e)ecutat3 n urma veri0ic!rilor anuale indicate la punctul * se e)ecut! p#n! la data de 15 aprilie a anului respectiv. Pe poriunile de linie unde se e)ecut! reparaia periodic! sau capital! a liniei nainte de 15 aprilie3 operaia de re/ularizare a rosturilor se include n aceste lucr!ri. 1 Prin lucr!rile de re/ularizare n urma veri0ic!rii anuale3 rosturile se aduc de re/ul! la o m!rime uni0orm! apropiat! de m!rimea medie a rostunilor m!surate pe sectorul respectiv. -n cazul reparaiei periodice sau capitale a liniilor3 precum i n cazurile indicate la punctul 92 din prezentele instruciuni3 rosturile se aduc la valorile prev!zute n ta'elul 12 Brosturi de montaAC. ! 6eaducerea rosturilor n tolerante3 pe sectoarele unde rostul mediu dep!este toleranele admise3 nu este posi'il! numai prin simpla deplasare n lun/ a inelor. -n aceast! situaie se va proceda ast0elE
52
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

N dac! sectorul respectiv este m!r/init de puncte 0i)e3 care impiedic! compens!ri de rosturi cu sectoarele adiacente3 se vor introduce ine mai lun/i sau mai scurte pentru a compensa di0erena dintre suma rosturilor m!surate i suma rosturilor de montaA? N dac! nu e)ist! puncte 0i)e de delimitare ntre sectoare3 se va c!uta n primul r#nd compensarea rosturilor cu ale sectoarelor adiacente i se va recur/e n ultim! instan! la nlocuirea unor ine cu altele de lun/ime di0erit!3 dac! compensarea ar tre'ui e0ectuat! pe distana a mai mult de circa dou! sectoare. # +ac! n urma sl!'irii dispozitivelor de prindere se modi0ic! m!rimea rosturilor datorit! tensiunilor care au 0ost n ine3 se e0ectueaz! o nou! m!surare pe 'aza c!reia se sta'ilesc lucr!rile de e)ecutat. 7 %ensul n care tre'uie deplasate inele i m!rimile acestor deplas!ri se sta'ilesc mai uor i mai precis prin Hdia/rama rosturilorG ntocmit! con0orm modelului din "ne)a 2. -ntocmirea acestei dia/rame este o'li/atorie ori de c#te ori lucr!rile se e)tind pe o lun/ime mai mare dec#t a unui sector de m!surare. -n dia/ram! se noteaz! pe orizontal! Ba'scis!C num!rul Aoantelor3 iar pe vertical! Bordonat!C m!rimea cumulat! a rosturilor. 7ninduDse punctele care reprezint! m!rimea cumulat! a rosturilor m!surate3 se o'ine o linie 0r#nt! N linia rosturilor m!surate. +ac! pe aceeai dia/ram! se unete printrDo linie dreapt! punctul 0 cu ultimul punct al liniei rosturilor m!surate3 se o'ine linia m!rimii cumulate a mediei rosturilor3 care se intersecteaz! n unele puncte cu linia 0r#nt! a rosturilor m!surate. -n cazul c#nd prin re/ularizarea rosturilor se urm!rete numai uni0ormizarea3 adic! aducerea lor la m!rimea medie a rosturilor m!surate pe sectorul respectiv3 sensul de deplasare a inelor se sta'ilete n 0uncie de poziia relativ! a liniei rosturilor m!surate i liniei mediei rosturilor. -n cazul c#nd se urm!rete aducerea rosturilor la m!rimea rosturilor de montaA prev!zute n ta'elul 12 se construiete o linie dreapt! reprezent nd m!rimea cumulat! a acestora i comparaia se 0ace ntre aceast! linie i linia 0r#nt! a rosturilor m!surate. -n am'ele situaii deplasarea inelor tre'uie 0!cut! n sensul numerot!rii Aoantelor3 dac! linia 0r#nt! a rosturilor m!surate se a0l!
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

53

su' linia dreapt! i n sens contrar3 dac! linia 0r#nt! se a0l! deasupra liniei drepte. 9 8ucr!rile se pot e)ecuta 0!r! ntreruperea continuit!ii 0irului n care caz se spune c! se e)ecut! 33recti0icarea rosturilor de dilataieG dar c#nd este necesar! ntreruperea continuit!ii 0irului de Aoant! se spune c! se e)ecut! 33aducerea Aoantelor la ec<erG. +eplasarea n lun/ a 0irelor se poate e)ecuta cu dispozitive <idraulice. 9ste interzis! utilizarea dispozitivelor cu oc c#nd temperatura ineilor este mai mic! de O5 Y*. : 6ecti0icarea rosturilor de dilataie se compun din urm!toarele operaiiE
N sl!'irea 'uloanelor de la Aoante N eventuala sl!'ire a prinderilor inei de plac!3 respective de travers!? N deplasarea inei n lun/? N str#n/erea 'uloanelor de la Aoant! i a prinderilor inei de plac! respective de travers!. % "ducerea Aoantelor la ec<er se compune din urm!toarele operaiiE N scoaterea 'alastului dintre traversele de la Aoante i dintre traversele aAut!toare3 N sl!'irea 'uloanelor de la Aoant! i des0acerea 'uloanelor de la Aoantele la care se va 0ace ntreruperea continuit!ii 0irului de in!? N eventuala sl!'ire a prinderilor inei de plac!3 respectiv de travers!? N deplasarea inelor? N introducerea pl!cuelor de dilataie? N str#n/erea 'uloanelor de la Aoant!? N manevrarea traverselor de la Aoante i a traverselor aAut!toare de la poz!3 recti0icarea ecartamentului i 'urarea traverselor? N completarea i pro0ilarea prismei de 'alast i compactarea 'alastului? N str#n/erea prinderilor inei de plac!3 respectiv de travers!? N montarea dispozitivelor contra 0u/irii inelor sau deplasarea celor elastice? N eclisarea Aoantelor des0!cute? N scoaterea pl!cuelor de dilataie.
54
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

$ +up! terminarea lucr!rilor3 se m!soar! rosturile realizate i rezultatele se nscriu n 0oaia de m!surare. 8a e)ecutarea lucr!rilor se va ine seama de di0erena de temperatur! 0at! de ziua c#nd sDa e)ecuatat m!sur!toarea. "/ %e pot deplasa n lun/ul c!ii tronsoane de 3N4 ine i ma)imum 90 m lun/ime. -n timpul deplas!rii inelor3 pentru a le opri n distana necesar! realiz!rii unui rost de o anumit! m!rime3 se 0olosesc pl!cue de dilataie3 cu /rosimi de 1N10 mm? pentru rosturi mai mari de 10 mm so com'in! dou! pl!cue. 2recerea trenurilor peste Aoantele unde linia sDa ntrerupt se permite cu restricie de vitez!3 numai dup! ce Aoantele au 0ost eclisate iar n /olul r!mas provizoriu sDau introdus i eclisat cuponae de in! de acelai tip3 ns!3 cu talpa t!iat! i cu /!uri prelun/ite3 pentru a se putea introduce 'uloanele de eclisare3 av#nd lun/imi de 503.0390311031303140 i 1.0 mm. ;olul ma)im admis este de 1.5 mm? n cazul c#nd rezult! un /ol mai mare3 tronsonul deplasat se 0racioneaz!3 ast0el ca s! nu e)iste /oluri mai mari de 1.5 mm. -n "ne)a 3 sunt reprezentate pl!cuele de dilatare i cuponaele. "" 8ucr!rile se e)ecut! cu nc<idere de linie de re/ul! n 0erestrele e)istente ntre trenuri. 2recerea trenurilor n timpul pro/ramului de lucru se poate 0ace cu reducerea vitezei p#n! la 15 @m/< i cu m!surile ar!tate. 8a terminarea zilei de lucru3 linia tre'uie consolidat! ast0el ca s! permit! circulaia cu vitez! normal!.

E M)+uri *reDentiDe Fn De(erea eHecut)rii lucr)rilor (e linie

" -n perioada 15.I>N15.V e0ul de ec<ip! pentru ntreinerea c!ii va veri0ica o'li/atoriu rosturile pe sectoarele unde urmeaz! a se e)ecuta lucr!ri de linie care pot sl!'i sta'ilitatea ei3 consemn nd valoarea rosturilor m!surate pe verso 0oii din livret. 8ucr!rile se pot e)ecuta dac! se prevede ca n timpul e)ecut!rii lor temperatura inelor s! nu depaeasc! 45Y* la inele cu lun/imea de 15 m i mai mici sau 40Y* la inele mai lun/i de 15 m3 iar m!rimea rosturilor se ncadreaz! n toleranele prev!zute la punctul (2? n caz c! aceast! condiie din
http://railnetromania.blogspot.ro/

Instrucia nr. 314/10.01.1989

55

urm! nu este ndeplinit!3 se va proceda mai nt i la ncadrarea rosturilor n toleranele admise. 1 +ac! se prevede ca temperatura s! dep!easc! aceste valori i este strict necesar! e)ecutarea lucr!rilor3 se vor re/ulariza rosturile c<iar dac! m!rimea lor se nscrie n toleranele admise. -n cadrul acestei operaii3 linia se va detensiona se vor reconstitui rosturile de montaA3 *on0orm ta'elului 123 dup! care se pot e)ecuta lucr!rile pro/ramate3 p#n! c#nd temperatura inei aAun/e la urm!toarele limite &0Y* pentru inele cu prindere direct! sau mi)t! av nd lun/imea p#n! la 15 m? 55Y* pentru inele cu prindere direct! sau mi)t! av nd lun/imea peste 15 m3 sau inele cu prindere indirect! av nd lun/imea de 15 m sau mai mare. 8a atin/erea acestor temperaturi lucr!rile tre'uie s! 0ie complet nc<eiate i prisma de 'alast s! 0ie compactat! cu maiul. ! Prin lucr!ri care pot sl!'i sta'ilitatea c!ii se nele/E N scoaterea 'alastului dintre traverse sau de la capetele lor? N ridicarea c!ii? N nlocuirea traverselor? N dezle/area inelor pentru tra/erea la tipar? N demontarea dispozitivelor contra 0u/irii inelor? N manevrarea traverselor? N riparea liniei. # -n toate cazurile la e)ecutarea lucr!rilor de linie se vor respecta m!surile de si/uran! prev!zute n ane)a 3 din Instrucia 31.. 7 Prevederile prezentelor instruciuni nu se aplic! n cazul mainilor /rele de lucrat calea. 1odul de lucru la linie cu ast0el de maini se sta'ilete de c!tre +irecia 8inii i Instalaii prin instruciuni speciale. 9 -n perioadele cu c!lduri e)cesive3 c#nd temperatura tinde s! dep!easc! limitele sta'ilite la punctul 923 p#n! la care se permite e)ecutarea lucr!rilor3 respectiv &0 Y* i 55 Y*3 e0ul de ec<ip!3 meseriaii de cale i revizorii de cale vor e0ectua revizia continu! a liniei3 n scopul depist!rii oric!rui nceput de de0ormare a c!ii. -n plan orizontal sau vertical. -n momentul c#nd o'serv! un nceput de de0ormare3 a/entul respectiv este o'li/at s! ia m!suri de oprire a circulaiei i s! anune pe e0ul de ec<ip! sau pe pic<er pentru luarea m!surilor ce se impun.
5&
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

-n cadrul acestor revizii3 ca i n cazul reviziilor zilnice 0!cute de revizorii de cale3 se va da o atenie sporit! poriunilor de linie cu 0u/iri de ine sau cu terasamente tasa'ile3 zonelor de 0r#nare la intrarea n staii3 zonelor de puncte 0i)e cum sunt aparatele de cale3 trecerile la nivel i altele3 poriunilor de cale de la piciorul pantelor aspre3 cur'elor cu raz! mic!3 poriunilor de linie pe care sDau e)ecutat lucr!ri de ntreinere sau reparaii3 n ultimele s!pt!m#ni. -n caz de necesitate se va or/aniza o suprave/<ere special! a poriunii periclitate i eventual se va introduce o restricie de vitez! p#n! la eliminarea pericolului. F M)+uri (e a+iIurare contra 'uIirii ,inelor " Prin asi/urarea ine'or contra 0u/irii se evit! variaia m!rimii rosturilor de dilataie. Principalele m!suri de asi/urare suntE N montarea dispozitivelor contra 0u/irii inelor n num!r su0icient i meninerea lor n poziie corect!? N meninerea prinderilor Ba tir0oanelor3 a 'uloanelor verticale i a 'uloanelor de la AoanteC 'ine str#nse? N meninerea complet! i n 'un! stare a pl!cuelor de lemn sau alt material dintre talpa inei i placa metalic!3 la prinderile unde se 0olosesc ast0el de pl!cue? N completarea i compactarea 'alastului ntre traverse? %e va pune un deose'it accent pe realizarea accestor m!sur!tori n special n rampe3 n zonele de 0r#nare i demaraA3 pe liniile unde circulaia se 0ace ntrDun sin/ur sens i n /eneral oriunde unde se constat! tendine de 0u/ire a inelor. 1 Pentru 0iecare sector de cale tre'uie s! e)iste o dia/ram! a aez!rii dispozitivelor contra 0u/irii c!ii3 ntocmit! de e0ul seciei de ntreinere3 con0orm dispoziiilor n vi/oare i di0uzat! p n! la nivelul e0ului de ec<ip!. ! 1ontarea3 dispozitivelor contra 0u/irii inelor se va realiza inte/ral3 con0orm dia/ramei3 n cadrul reparaiilor periodice i capitale de linii? nlocuirea celor sl!'ite sau c!zute3 ca i aducerea n poziie corect! a celor deplasate3 se va e0ectua n cadrul lucr!rilor de ntreinere curent!3 aceasta constituind i o sarcin! de serviciu a revizorilor de cale. # :inele cu prindere direct! sau mi)t!3 cu lun/imea mai mare de 20 m3 la care con0orm punctului "3 rostul se nc<ide la o temperatur! mai mic! de &0Y*3 vor 0i prev!zute o'li/atoriu pe toate distanele cu dispozitive contra 0u/irii inelor n stare activ!.
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

5.

8a liniile noi acestea se vor realiza nc! de la construirea liniei3 mont#nduDse dispozitive contra 0u/irii la cel puin 30Z din num!rul traverselor de pe 0iecare panou. 7 +e re/ul! la ina tip 45 se vor 0olosi numai dispozitive elastice3 la inele de tip 40 i mai mic se admite meninerea i 0olosirea altor dispozitive contra 0u/irii inelor Beclise intermediare3 etcC. Art "" TRECERI LA NI6EL " Trecerile la ni)el se amenaAeaz! la intersecia c!ii 0erate cu o cale rutier! sau trecere pentru pietoni n scopul asi/ur!rii des0!ur!rii tra0icului rutier i pietonal peste calea 0erat! n condiiuni de si/uran!. 1 Am"lasarea treceril$r la ni)el. 1 " 7n/<iul de intersecie la trecerile la nivel din a)a c!ii 0erate i a)a drumului tre'uie s! 0ie c#t mai apropiat de 90Y. 7n/<iul minim este de 45 /rade pentru lucr!ri noi i 30 /rade pentru trecerile la nivel e)istente. 1 1 Nu se admit treceri la nivel peste aparatele de cale. +istana de la prima sau ultima Aoant! a aparatului de cale i cap!tul trecerii la nivel tre'uie s! 0ie de cel puin 5 m. -n situaii speciale directorul cu ntreinerea poate apro'a3 de la caz la caz3 amenaAarea trecerii la nivel din corpul aparatului de cale3 n zona inelor de le/!tur! cu condiia ca distana de la cap!tul trecerii la nivel p n! la Aoant! s! 0ie de minim 2 m. 1 ! Nu se admit treceri la nivel peste liniile de /arare din staiile de cale 0erat!. 1 # Nu se admit treceri la nivel peste mai mult de 3 linii de cale 0erat!. %ituaiile e)istente se vor elimina3 lu#nduDse m!suri de des0iinare a lor sau crearea de condiii pentru mutarea pe un alt amplasament. 1 7 Nu se admit treceri la nivel pentru circulaia tramvaielor sau trolei'uzelor la intersecia c!ii rutiere cu linii electri0icate sau prin staiile de cale 0erat!. 1 9 %e vor evita pe c#t posi'il trecerile la nivel n dreptul cur'elor de cale 0erat! supra n!late. ! C$nstruc#ia treceril$r la ni)el ! " *onstrucia trecerilor la nivel se realizeaz! 0ie n sistemul clasic cu contraine iar partea carosa'il! din pavaA3 as0alt sau platelaA de lemn3 0ie cu elemente pre0a'ricate omolo/ate i apro'ate de +irecia 8inii i Instalaii.
58
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

! 1 Nu se admit Aoante n cuprinsul trecerii la nivel. +istana de la cap!tul trecerii la nivel p#n! la prima Aoant! este de minim 2 m. ! ! +e re/ul!3 nainte i dup! trecerea la nivel se recomand! ca drumul s! 0ie n aliniament pe o distan! de 20 m de la ina cea mai apropiat! iar pe o lun/ime de 30 m de o parte i alta3 supra0aa carosa'il! tre'uie s! 0ie modernizat! BpavaA3 as0altC. ! # +e re/ul!3 pe o lun/ime de 25 m de o parte i alta a a)ei liniei 0erate3 declivitatea drumului sau str!zii modernizate va 0i de ma)imum 135Z i de ma)imum 2Z pe celelalte drumuri i str!zi. ! 7 8a trecerile la nivel ale liniilor du'le sau multiple toate inele n seciune lon/itudinal! a drumului tre'uie s! se /!seasc! n acelai plan. +ac! acest lucru nu este posi'il Bla supra n!l!ri mari ale c!iiC atunci inele nvecinate a c#te dou! linii tre'uie s! 0 i e aduse la acelai nivel. ! 9 8!r/imea A/<ea'ului ntre in! i contrain! n sistemul clasic i respectiv ntre in! i muc<ia dalei pre0a'ricate este de &. mm n aliniament i cur'e cu raza mai mare de 350 m n cur'a cu raza de 350 m i mai mic! la l!r/imea A/<ea'ului de &. mm3 pe am'ele 0ire se adau/! supral!r/irea prescris! n cur'!. 8a aceste l!r/imi se admite o toleran! de 10 mm n plus i 3 mm n minus3 cu condiia ca l!r/imea A/<ia'ului s! nu dep!easc! 100 mm. 8a capete3 l!r/imea minim! a A/<ia'ului va 0i de 110 mm. ! : "d ncimea A/<ia'ului ntre in! i contrain! tre'uie3 s! 0ie de minimum 38 mm. ! % 1ontarea contrainelor la trecerile la nivel pentru ve<icule rutiere se 0ace de re/ul! cu pene metalice. ! $ *ontraina va 0i 0i)at! de 0iecare travers! cu elementele de prindere complete3 corespunz!tor tipului de in! respectiv. # Vizibi i!a!"a a !#"$"#i " a ni%" # " %e consider! asi/urat!3 dac! ndeplinete condiiile de o'servare n zona ele vizi'ilitate3 ast0el ca orice participant la circulaia rutier! s! poat! opri si/ur n 0aa trecerii la nivel3 naintea sosirii trenului. # 1 Mona de vizi'ilitate este 0ormat! din patru triun/<iuri de vizi'ilitate B4"(C N ,i/. 31. B%2"% 1244/1N84C. 2riun/<iurile de vizi'ilitate sunt determinate deE
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

59

N ")a drumului A N A N ")a c!ii 0erate 6 N 6

N 8inia de vizi'ilitate care unete dou! puncte " i ( a0late pe a)a drumului i respectiv pe a)a c!ii 0erate3 denumite puncte vizuale limit!. Poziia punctului vizual limit! pe a)a drumului B"N"C respectiv distana 4" are urm!toarele valoriE N 50 m pentru drumurile i str!zile de clasa III te<nic!? N 25 m pentru drumurile i str!zile de clasa I> i > te<nic!? N 4 m pentru drumurile pe care circul! numai pietoni. +ac! la trecerea la nivel e)ist! un canton care mpiedic! vizi'ilitatea3 distana 4" este sporit! cu distana care e)ist! ntre a)a c!ii 0erate i punctul de pe drum a0lat la nivelul 0aadei cantonului3 opus! liniei 0erate. Poziia punctului vizual pe a)a c!ii 0erate3 respectiv distana 4( n m pentru o trecere la nivel pe cale simpl!3 cu un/<iul de intersecie de &0YN90Y3 este determinat! n 0uncie de viteza ma)im! a trenului %* t n @m/<C i anumeE N O6 I 333 * t pentru drumurile i str!zile de clasa III te<nic!? N O6 I 535 * t pentru drumurile i str!zile de clasa I> i > te<nic!? N O6 I :* t pentru drumurile pe care circul! numai pietoni.
&0
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Pentru 0iecare linie de cale 0erat! n plus3 distana 4( se maAoreaz! cu valorileE N 032 * t pentru drumurile i str!zile de clasa III te<nic!? N 038 * t pentru drumurile i str!zile de clasa I> i > te<nic!. -n cazul trecerilor la nivel cu un/<iul de intersecie mai mic de &0 o 3 pentru 0iecare 5Y n minus3 distana se m!rete cu o distan! suplimentar! I 031 * t . # ! *ondiiile de o'servare n interiorul zonei de vizi'ilitate3 sunt asi/urate3 dac! n interiorul acestei zone nu sunt o'stacole care s! mpiedice o'servarea direct! de pe drum pe distana 4"3 a c!ii 0erate pe distana O6, de la n!limea de minimum 1 m deasupra nivelului superior al p!rii carosa'ile a drumului sau str!zii. 7 Cate4$ria treceril$r la ni)el 7 " 2recerile la nivel se clasi0ic! n 0uncie de modul n care se realizeaz! asi/urarea circulaiei 0eroviare i rutiere n trei cate/orii i anumeE N treceri la nivel cu 'ariere sau semi'ariere cu instalaii automate sau neautomate de semnalizare %6'@ N treceri la nivel cu instalaii automate de semnalizare a apropierii trenului3 0!r! 'ariere %!AT'@ N treceri la nivel numai cu indicatoare pentru circulaia rutier! BI*6C. 7 1 *ate/oria trecerii la nivel se sta'ilete n %2"% 1244/ 1N84 n 0uncie de intensitatea tra0icului 0eroviar3 viteza ma)im! de circulaie a trenurilor i de clasa te<nic! a drumului3 sau str!zii. 7 ! 2recerile la nivel cu 'ariere sau cu semi'ariere cu instalaii de semnalizare automat! %6' precum i trecerile la niD vel cu semnalizare automat! a apropierii trenului se prev!d pe liniile cu 'loc de linie automat i n staiile centralizate eleD trodinamic. 7 # Poziia normal! a 'arierelor la trecerile la nivel cu circulaie diriAat! este cea desc<is!. 6e/ionala de c!i 0erate poate apro'a3 n anumite cazuri ca poziia normal! a 'arierelor s! 0ie cea nc<is!. 7 7 ,uncionarea 'arierelor i semi'arierelor cu instalaii de semnalizare neautomat! va 0i asi/urat! de a/eni instruii i autorizai.
http://railnetromania.blogspot.ro/

Instrucia nr. 314/10.01.1989

&1

7 9 . 6e/ionala de cale 0erat!3 n 0uncie de situaia local! poate apro'a de la caz la caz du'larea cu a/eni a 'arierei sau semi'arierei cu instalaie automat! de semnalizare. 9 3nfiin#area treceril$r la. ni)el 9 " 2recerile la nivel tre'uie s! ai'! asi/urat! vizi'ilitatea con0orm punctului 4 de mai sus. 9 1 Interseciile cu calea 0erat! a drumurilor naionale c#t i a celorlalte drumuri sau str!zi de clas! te<nic! II i III se vor prevedea de re/ul! ca treceri denivelate. 9 ! -n0iinarea de noi treceri la nivel precum i modi0icarea sau mutarea trecerilor la nivel e)istente se 0ace cu condiia asi/ur!rii vizi'ilit!ii cu acordul re/ionalei de c!i 0erate3 a or/anului care administreaz! calea rutier! respectiv! i a unit!ilor de poliie care r!spund de si/urana circulaiei rutiere. 9 # +es0iinarea trecerilor la nivel se 0ace cu acordul re/ionalei de cale 0erat!3 a or/anului care administreaz! calea rutier! respectiv! i a unit!ilor de poliie care r!spund de si/urana circulaiei. 9 7 2recerile la nivel e)istente se vor menine numai cu condiia asi/ur!rii vizi'ilit!ii. -n caz c! nu se pot asi/ura condiii de vizi'ilitate se vor lua urm!toarele m!suriE a N mutarea trecerii la nivel pe un alt amplasament cu vizi'ilitatea asi/urat!? ' N des0iinarea trecerii la nivel cu a'aterea circulaiei rutiere pe alt! trecere la nivel apropiat!3 cu vizi'ilitatea asi/urat!3 av#nd 'ariera p!zit!? c N n caz c! nu se pot asi/ura soluiile de la punctele a i b de mai sus se va instala paz! cu a/eni instruii i autorizai. 7. !emnalizarea treceril$r ia ni)el : " Indicatoarele i instalaiile de semnalizare a circulaiei de la trecerile la nivel au scopul de a preveni pe conduc!torul de ve<icule care circul! pe calea 0erat! sau pe drumuri i str!zi precum i pe pietoni3 c! se apropie de o trecere la nivel. : 1 Indicatoarele pentru circulaia 0eroviar! sunt st#lpii de 0luier care se planteaz! pe partea dreapt! a c!ii 0erate la 1000 m i 300 m de trecerea la nivel. : ! Indicatoarele pentru circulaia rutier! care cad n sarcina or/anelor de ntreinere a c!ii suntE
&2
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

N la trecerile la nivel cu 'ariere manuale sau mecanice neintroduse n 'locE 'arierele N la trecerile la nivel nep!ziteE indicatoarele n cruce : # 8a trecerile la nivel se vor monta parapete pentru diriAarea circulaiei rutiere pe trecerea la nivel. : 7 Pentru asi/urarea participanilor la tra0icul rutier mpotriva electrocut!rii3 pe trecerile la nivel de pe liniile electri0icate3 pe drum sau strada care se intersecteaz! cu calea 0erat! se vor monta o'li/atoriu naintea trecerii la nivel3 pori de /a'arit de c!tre seciile I,29. : 9 2recerile3la nivel cu 'ariere sau semi'ariere vor 0i dotate cu 'ariere mo'ile de rezerv! ce se vor 0olosi pentru asi/urarea trecerii la nivel c#nd 'ariera sau semi'ariera automat! sau neautomat! se de0ecteaz!.

Art "1 CA2ARITE " ;a'aritul de li'er! trecere este conturul /eometric transversal limit!3 n plan vertical perpendicular pe a)a lon/itudinal! a c!ii3 n interiorul c!ruia3 a0ar! de materialul ruD lant3 nu se admite s! p!trund! nici o parte a construciilor Bpoduri3 tuneluri3 pasaAe superioare3 pasarele3 etc.C sau instalaiilor 0i)e i nici materiale sau o'iecte depozitate deDa lun/ul liniei curente sau n staii. ,ac e)cepie instalaiile care n timpul 0uncion!rii acioneaz! direct asupra materialului rulant ca 0r#nele de cale3 instalaiile liniei de contact3 'raul coloanelor <idraulice3 elevatoarele de c!r'uni etc3 cu condiia ca acestea s! 0ie ast0el amplasate nc#t n stare de repaus s! nu vin! n contact cu acele elemente ale materialului rulant asupra c!rora3 acioneaz! n timpul 0uncion!rii. 1 +imensiunile /a'aritului de li'er! trecere pentru construcii i instalaii e)istente3 vala'il n aliniamente i cur'e cu raza de 350 m i mai mare sunt date n plana 1. ! +imensiunile /a'aritului de li'er! trecere pentru construcii i instalaii e)istente amplasate n cur'e cu raza su' 350 m se sporesc prin ad!u/irea la /a'aritul din aliniament i cur'e cu raza de 350 m i mai mari N Plana 1 N pe toat! n!limea acestuia3 de o parte i de alta a a)ei liniei 0erate a urm!toarelor
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

&3

sporuriE a N n cur'e 0!r! supra n!lareE N spre e)terior sporul ! e din ta'elul 13? N spre interiorE supral!r/irea % i sporul ! i din ta'elul 13? ' N n cur'e cu supra n!l!riE N spre e)terior sporul ! e din ta'elul 13? N spre interior N supral!r/irea % din ta'elul 13 plus sporul ! i din ta'elul 14 n 0uncie de raza cur'ei i n!limea A 0a! de nivelul supra0eei de rulare al inei. # +imensiunile /a'aritului de li'er! trecere pentru linii noi vala'ile n aliniament i cur'e cu raze mai mari de 4000 m sunt urm!toareleE N /a'arit pentru lucr!ri de art! i alte construcii N Plana 2? N /a'arit pentru elemente ale instalaiilor CB N Plana 3? N /a'arit pentru tuneluri N Plana 4. 7 +imensiunile /a'aritului de li'er! trecere pentru linii noi amplasate n cur'e cu raze de 4000 sau mai mici se sporesc prin ad!u/area la /a'aritul din aliniament i cur'e cu raze de 4000 m BPlanele 23 33 4C pe toat! n!limea acestora3 de o parte i alta a a)ei liniei 0erate a urm!toarelor sporuriE a N n cur'e 0!r! supra n!l!riE N spre e)teriorE sporul !e din ta'elul 14? N spre interiorE supral!r/irea % i sporul ! i din ta'elul 14. ' N n cur'e cu supra n!l!riE N spre e)teriorE sporul !e din ta'elul 14? N spre interiorE supral!r/irea % i sporul ! i din ta'elul 14 n 0uncie de raza cur'ei i n!limea $ 0a! de nivelul supra0eei de rulare a inei. 9 Pentru liniile electri0icate se vor respecta re/lement!rile privind /a'aritele liniei de contact din instrucia pentru ntreinerea te<nic! i repararea instalaiilor liniei de contact. : +istana minim! dintre liniile curente e)istente n aliniament i cur'e cu raza 350 m sau mai mari3 i la liniile noi n aliniament i cur'e cu raze mai mari de 4000 m esteE N 4300 m ntre a)ele liniilor du'le3 ntre a)ele liniilor simple
&4
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

vecine i ntre linia 3Da i a 4Da n cazul liniilor cvadu'le? N 5300 m ntre a)ele liniilor 2 i 3 la liniile triple i cvadu'le. % -n staiile i triaAele e)istente3 distana normal! ntre a)ele liniilor n aliniament i cur'e cu? raze de 350 m i mai mari este de 43.5 m. 9a poate 0i redus! n cazuri 'ine Austi0icate3 la minimum 4350 m cu apro'area conducerii departamentului c!ilor 0erate. $ -n staiile i triaAele noi3 reconstruite3 sistematizate i sporiri de capacitate3 n aliniamente i cur'e cu raze mai mari de 400 m distana normal! dintre linii este de 5300 m iar ntre /rupele de & N8 linii din staiile mari de &350 m. "ceste distane pot 0i reduse n cazuri 'ine Austi0icate cu apro'area conducerii +epartamentului c!ilor 0erate la 4350 m ntre linii i la 5300 m ntre /rupe de &N8 linii n staiile mari. "/ -ntre a)ele liniilor destinate trans'ord!rii m!r0urilor din va/on n va/on n aliniament3 distana minim! este de 33&0 m. "" +istana dintre a)ele liniilor din depouri3 ateliere3 remize3 din incinta uzinelor i porturilor este de minimum 4350 m. "1 +istana dintre a)ele liniilor e)istente amplasate n cur'e cu raze su' 350 m se sporete 0a! de re/lement!rile de la punctele .38 i 11 de mai sus cu suma valorilor % i O ! e din ta'elul 13. "! +istana dintre a)ele liniilor noi amplasate n cur'e cu raza su' 4000 m crete 0a! de re/lement!rile de la punctele . i 9 de mai sus cu valorile din ta'elul 15. "# -n!limea normal! a plat0ormei c<eiului este de 1120 mm 0a! de nivelul ciupercii inei. "7 +istana minim! de la a)a liniei la c<eiurile e)istente n aliniament i cur'e cu raze mai mari de 350 m este de 1&50 mm3 iar la liniile unde se admit va/oane O* este de 1&.5 mm. "9 8a c<eiurile e)istente n cur'e cu raze mai mici de 350 m distana minim! crete cuE N la c<eiurile din e)teriorul cur'ei cu valoarea !e din ta'elul 13? N la c<eiurile din interiorul cur'ei cu valoarea supral!r/irii ! plus sporul % i 3 din ta'elul 13 pentru cur'e 0!r! supra n!l!ri sau cu valoarea supral!r/irii ! plus valoarea sporului % i din ta'elul 14 n 0uncie de raza cur'ei i n!limea c<eiului $ 0a! de ciuperca inei n cur'ele prev!zute cu supra n!l!ri.
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

&5

": +istana minim! de la a)a liniei la c<eiurile de pe linii noi amplasate n aliniament sau cur'e cu raze mai mari de 4000 m este de 1.25 mm. -n cur'e cu raze mai mic! de 4000 distan! crete cuE N la c<eiurile din e)teriorul cur'ei cu valoarea ! c din ta'elul 14? N la c<eiurile din interiorul cur'ei cu supral!r/irea % plus valoarea % i 3 din ta'elul 14 la cur'e 0!r! supra n!l!ri sau cu valoarea supral!r/irii % plus valoarea sporului % i din ta'elul 14 n 0uncie de raza cur'ei i n!limea c<eiului $ 0a! de ciuperca inei n cur'ele prev!zute cu supra n!l!ri. +e re/ul! linia la care se a0l! amplasate c<eiurile nu va avea supra n!l!ri. "% aJ 8imita de staionare a materialului rulant n zona rami0icaiilor sau a apropierilor ntre dou! linii tre'uie materializat! pe teren prin m!rci de si/uran! amplasate n punctul unde distana dintre a)ele liniilor este de cel puin 3500 mm. +ac! liniile ce se rami0ic! sunt n cur'!3 distana dintre linii3 n punctul n care se amplaseaz! marca de si/uran! se calculeaz! con0orm sc<emei din 0i/. 32.

&&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

>alorile ! e i %i se iau din ta'elul 13 pentru linii e)istente i din ta'elul 14 pentru linii noi. 8J 8imita de staionare pentru transport ne/a'aritic3 treD 'uie3 materializat! pe teren prin repere de /a'arit Bdun/! cu vopsea al'! de ulei3 lun/! de &0 cm pe toat! n!limea inimii inei3 pe 0aa dinspre e)teriorul c!iiC ncep#nd de la distana ntre a)ele liniilor de 4000 mm inclusiv sporurile ! e i % i din ta'elul 13 pentru liniile e)istente i din ta'elul 14 pentru liniile noi n 0uncie de raza cur'ei3 spre direcia opus! amplas!rii m!rcii de si/uran!.
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

&.

cJ -n cazul liniilor cu seciuni izolate electric3 amplasarea. m!rcilor de si/uran! se 0ace con0orm re/lement!rilor din instrucia pentru ntreinerea te<nic! i repararea instalaiilor !C6. "$ +epozitarea materialelor se 0ace n a0ara /a'aritelor de li'er! trecere cu respectarea urm!toarelor condiiuniE a N la depozitele de p!m#nt3 nisip3 pietri3 piatr! spart!3 c!r'uni3 etc3 distana ntre piciorul taluzului natural al depozitului i ina cea mai apropiat! tre'uie s! 0ie de cel puin 800 mm B n cur'e cu raze su' 350 m se adau/! sporurile ! c i % i din ta'elul 13C? cota piciorului taluzului tre'uie s! 0ie cel mult la nivelul superior al traverselor? panta taluzului tre'uie s! 0ie mai mare cu 2/3? ntre ine materialul3 depozitat nu tre'uie s! dep!easc! nivelul superior al inelor3 l!s#nd un spaiu li'er ntre in! i piciorul taluzului de cel puin 200 mm. ' N 1aterialele depozitate n stiv! se amplaseaz! la o disD tan! de cel puin 13.5 m 0a! de ina cea mai apropiat!. "ceast! distan! se maAoreaz! cu n!limea stivei3 dac! materialele se pot r!sturna spre linie3 iar n cur'e cu raze su' 350 m se maAoreaz! cu sporurile ! e i ! i prev!zute n ta'elul 13. Art "! PEROANE " 8!imea peroanelor ntre linii tre'uie s! 0ie cel puin 3300 m. +ac! l!imea de cel puin 3300 m a peronului nu poate 0i asi/urat!3 se construiesc ntre linii plat0orme la nivelul superior al ciupercii inelor. 1 -n!limea 'ordurii peroanelor Aoase 0a! de nivelul superior al inei tre'uie s! 0ie de 150N250 mm3 iar nivelul peroanelor nalte tre'uie s! se /!seasc! la n!limea de 1100 mm de la nivelul ciupercii ineiE Peroanele nalte se construiesc n staii speciale3 sta'ilite de conducerea c!ilor 0erate. ! +istana minim! de la a)a liniei p#n! la 'ordura peroanelor tre'uie s! 0ie deE N 1&50 mm la liniile e)istente n aliniament i cur'e cu raza mai mare de 350 m?
&8
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

N 1.25 mm la liniile noi3 n aliniament3 i cur'e cu raza mai mare de 4000 m. 8a peroanele amplasate n cur'e aceast! distan! se sporete dup! cum urmeaz!E a N la liniile e)istente3 n cur'e cu raza su' 350 m. N spre e)terior cu sporul ! e din ta'elul 13? N spre interior cu valoarea supral!r/irii % i sporul ! i din ta'elul 13 pentru cur'e 0!r! supra n!l!ri sau cu valoarea supral!r/irii % plus sporul ! i din ta'elul 14 n 0uncie de n!limea 'ordurii $ 0a! de ciuperca inei i raza cur'ei pentru cur'e cu supra n!l!ri? ' N la liniile noi n cur'e cu raza su' 4000 m? N spre e)terior cu sporul ! e din ta'elul 14? N spre interior cu valoarea supral!r/irii % i sporul ! i din ta'elul 14 pentru cur'e 0!r! supra n!l!ri sau cu valoarea supral!r/irii % plus sporul !i din ta'elul 14 n 0uncie de n!limea 'ordurii $ 0a! de ciuperca inei i raza cur'ei pentru cur'e cu supra n!l!ri. # +istana ntre 'ordura peroanelor Aoase i capetele traverselor tre'uie s! 0ie cel puin 200 mm. 7 +e re/ul! peroanele i plat0ormele tre'uie s! se ntind! pe o lun/ime corespunz!toare celui mai lun/ tren de c!l!tori ce oprete n staia sau punctul de oprire respectiv. 9 *apetele peroanelor tre'uie s! 0ie racordate cu plat0orma staiei. : +istana ntre liniile la care se prev!d peroane este de &300 m n staiile cu tra0ic redus i de 9300 m n staiile cu tra0ic mare de c!l!tori. *#nd distana dintre linii este mai mic! de &300 m3 pentru urcarea i co'or#rea c!l!torilor se amenaAeaz! plat0orme ntre linii p#n! la nivelul superior al ciupercii inelor. -n staiile cu tra0ic mare de c!l!tori le/!tura dintre linii se va asi/ura prin treceri denivelate Btuneluri sau pasareleC asi/ur#nduDse o l!ime a sc!rilor de acces de cel puin 2300 m i o l!ime a plat0ormei peronului de circa 2300 m de o parte i alta a /urilor de acces. % -ntre a)ele liniilor din staii pe care /areaz! trenuri de c!l!tori3 ntre care nu se construiesc peroane3 ntre a)ele liniilor directe n cazul c!ii du'le distana va 0i de 4300 m plus /rosimea /ardului.
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

&9

-ntre aceste linii se construiesc /arduri pe toat! lun/imea peronului de la liniile vecine.

$ -n staiile situate pe cale du'l! ntre liniile directe nu se construiesc peroane3 cu e)cepia cazurilor c#nd se prevede construirea de peroane cu distana ntre a)ele liniilor de 9300 m i accese pietonale denivelate. "/ -n <altele de oprire a trenurilor de c!l!tori n linie curent! nu se admite construirea de peroane ntre linii. "" Peroanele e)istente au 0undaii i 'orduri lon/itudinale din 'eton3 turnate monolit3 plat0orma pietonal! 0iind pavat!3 din 'eton sau as0altat!. "ceste peroane nu permit utilizarea mainilor /rele de ciuruit prisma de 'alast. Pentru asi/urarea e)ecut!rii lucr!rilor de ciuruire a prismei de 'alast cu maini /rele de cale3 se vor re0ace pe c#t posi'il peroanele e)istente e)ecutate monolit i amenaAa peroane din elemente pre0a'ricate care se pot demonta uor n vederea introducerii n lucru a mainilor /rele de ciuruit i remonta imediat dup! ciuruirea prismei de 'alast. Peroanele noi se vor proiecta din elemente pre0a'ricate care se pot demonta i remonta uor3 peroane care dup! deD montare s! asi/ure spaiul de lucru necesar ciuruirii prismei de 'alast. Art "# PRISMA DE 2ALAST " Prisma de 'alast pentru linie simpl! n aliniament i cur'e 0!r! supra n!lare are 0orma din 0i/ura 33 pentru suprastructura cu traverse de lemn i cea din 0i/ura 34 pentru suprastructura cu traverse de 'eton armat. 8a suprastructura cu traverse de lemn3 n a0ara staiilor B n linie curent!C3 0aa superioar! a prismei de 'alast a0lat! n e)teriorul inelor tre'uie s! 0ie con0orm celei reprezentate ca linie ntrerupt! n 0i/. 33.

.0

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

1 Prisma de 'alast pentru linie simpl! n cur'! cu supra n!l!ri are 0orma din 0i/. 35 pentru suprastructur! cu traverse de lemn i cea din 0i/. 3& pentru suprastructur! cu traverse de 'eton armat.

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

.1

! Prisma de 'alast pentru linie du'l! sau multipl!3 cale cu sau 0!r! Aoante3 av#nd distana ntre a)e su' 4320 m este unic! i are 0orma din 0i/ura 3. pentru aliniament i cur'e 0!r! supra n!lare i cea din 0i/. 38 pentru cur'e cu supra n!lare. 8a linii curente du'le sau multiple av#nd distana ntre a)e mai mare de 4320 m se e)ecut! prisme de 'alast unice con0orm 0i/3 33N 3&3 dup! caz. # +istana CdD de la cap!tul traversei p#n! la muc<ia prismei de 'alast cale cu Aoante3 are urm!toarele valoriE
.2
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

N 35 cm N n linie curent! i direct! din staii? N n zona aparatelor de calc? N 30 cm N pe linii de primireDe)pediere? Npe linii de circulaie din staii3 triaAe3 depouri i ateliere? Npe linii de triere Bmanevr!3 inclusiv liniile de tra/ereC N 25 cm N pe celelalte linii din staii3 triaAe3 depouri i ateliere. +istanele de mai sus se sporesc cu 10 cm n partea e)terioar! a cur'elor cu raze mai mici de 800 m.

8a calea 0!r! Aoante distanele de mai sus se sporesc cu nc! 15 cm de o parte i alta a c!ii. 7 ;rosimea stratului de 'alast su' talpa traversei %&' are urm!toarele valoriE N 30 cm N linie curent! i directe din staii ec<ipate cu traverse din 'eton armat3 inclusiv zona apaD ratelor de cale i pe toate liniile din staii cu cale 0!r! Aoante? N 25 cm N linie curent! i directe din staii ec<ipate cu traverse din lemn3 inclusiv zona aparatelor de cale3 i pe toate liniile din staii cu cale 0!r! Aoante? N 20 cm N toate liniile din staii3 triaAe3 depouri i ateliere3 n a0ara liniilor directe din staii i a celor cu cale 0!r! Aoante3 indi0erent de 0elul traD verselor. ;rosimea stratului de 'alast su' talpa traversei & n pro0il transversal se m!soar! n urm!toarele puncteE N n dreptul inei la liniile simple n aliniament i cur'e 0!r! supra n!lare? N n dreptul inei a0lat! n interiorul cur'ei3 la liniile simple n cur'! cu supra n!lare? N n dreptul inelor interioare la liniile du'le n aliniament i cur'e 0!r! supra n!lare? N n dreptul inelor interioare ale 0iec!rei linii3 la liniile du'le n cur'! cu supra n!lare. 8a liniile du'le n cur'! la care plat0orma are pante transversale c!tre taiuzuri3 /rosimea
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

.3

& se m!soar! n dreptul inei interioare a liniei a0lat! n e)teriorul cur'ei. 9 Pe liniile ec<ipate cu circuite de cale 0aa superioar! a prismei de 'alast n dreptul inei pe l!imea t!lpii inei i c te 10 cm de o parte i alta a t!lpii3 tre'uie s! 0ie cu 3 cm mai Aos dec#t talpa inei. : -n staii spaiul dintre prisme se completeaz! cu pietri neciuruit p#n! la nivelul superior al prismelor de 'alast. % 2aluzurile prismei de 'alast tre'uie s! ai'! nclinarea de cel mult 1E135 0a! de orizontal!.

.4

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

&API'(LUL II
APARATE DE CALE = FI4ATOARE DE MACA5 CU CLEME
Art "7 CONDIII TEKNICE CENERALE PENTRU APARATELE DE CALE " "paratele de cale tre'uie s! corespund! proiectelor i planurilor apro'ate i s! admit! aceeai sarcin! pe osie ca i suprastructura liniei curente. 1 "paratele de cale tre'uie s! ai'! urm!toarele tan/ente i razeE a N pe liniile de primire i e)pediere a trenurilor n a'atere3 tan/enta s! nu 0ie mai mare de 1/93 iar cur'a liniei a'!tute s! nu ai'! raza mai mic! de 190 m. Pentru liniile nou construite precum i la sistematiz!ri de staii tan/enta s! nu 0ie mai mare de 1/93 iar cur'a liniei a'!tute s! nu ai'! raza mai mica de 300 m.
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

.5

' N pe restul liniilor staiei3 tan/enta s! nu 0ie mai mare de 1/&3& iar cur'a liniei a'!tute s! nu ai'! o raz! mai mic! de 190 m? ast0el de aparate de cale se pot monta i pe liniile de primire i e)pediere a trenurilor3 dac! sunt atacate de trenuri numai n poziie direct! Bdia/onale pentru manevr!C. c N pentru punctele de rami0icaie a dou! direcii de mers n linie curent!3 de re/ul!3 tan/enta s! nu 0ie mai mare de 1/12 iar cur'a liniei a'!tute s! nu ai'! o raz! mai mic! de 500 m. d N la aparatele de cale simetrice3 tan/enta s! nu 0ie mai mare de 1/& i raza s! nu 0ie mai mic! de 180 m. ! >itezele de circulaie peste aparatele de cale suntE aC N Pe linie direct! N viteza ma)im! de circulaie a liD niei cu e)cepia travers!rilor cu sau 0!r! Aonciune unde viD teza se limiteaz! la ma)imum 100 @m/<. 'C N Pe linie n a'atereE N +e re/ul! 30 @m/< sau N 40 @m/< pe secii ntre/i de circulaie dotate cu aparate de 1 cale cu tan/ent! sau mai mic! i raza de cel puin 300 m. 9 N >iteze mai mari de 40 @m/< numai pentru rami0icaiile din linie curent! dotate cu aparate de cale cu caracteristici /eometrice superioare3 cu apro'area +8I la propunerea re/ionalelor *,3 pentru 0iecare caz n parte.
# Am"lasarea a"aratel$r de cale.

a N +e re/ul! nu se admite amplasarea aparatelor de cale n cur'e. +istana de la prima sau ultima Aoant! a aparatului de cale p#n! la cur'! tre'uie s! 0ie de minimumE * 4 + 3m pentru linii pe care circul! i trenuri de c!l!tor? 5 * 4 + 3m pentru linii pe care nu circul! trenuri de 10 c!l!tori N 2a'elul 1&.
' N "mplasarea succesiv! a aparatelor de cale i realizarea

dia/onalelor se 0ace cu respectarea condiiilor din ta'elul 1&.

.&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

c N Nu se admite amplasarea aparatelor de cale n cuprinsul

trecerilor la nivel. +istana de la prima sau ultima Aoant! a aparatului de cale i cap!tul trecerii la nivel tre'uie s! 0ie de cel puin 5 m. -n situaii speciale directorul cu ntreinerea de la re/ionala de c!i 0erate poate apro'a treceri la nivel numai n cuprinsul inelor de le/!tur!3 cu condiia ca Aoantele s! 0ie amplasate la cel puin 2 m n a0ara trecerii la nivel. d N "mplasarea aparatelor de cale se 0ace de re/ul! n a0ara racord!rii declivit!ilor. +istana de la prima sau ultima Aoant! a aparatului de cale p#n! la nceputul racord!rii va 0i de cel puin 5 m. "mplasarea aparatelor de cale la racordarea declivit!ilor se admite n cazuri e)cepionale cu apro'area +ireciei 8inii si Instalaii.
7 "paratele de cale3 de re/ul!3 tre'uie s! 0ie de acelai tip cu ina din liniile pe care se racordeaz!. "tunci c#nd ele nu sunt de acelai tip sau sunt de acelai tip dar cu uzuri di0erite3 aparatul de cale va 0i proteAat cu panouri de racordare. 9 1ontarea i 0i)area pe traverse a aparatelor de cale tre'uie s! corespund! planurilor de poz! tip3 asi/urarea ecartamentului n 0iecare punct n parte i ordonatele pentru 0irul e)terior al liniei a'!tute. Piesele componente ale aparatelor de cale tre'uie s! 0ie 0i)ate pe traverse cu un moment de str#n/ere de 24 daN[m la prinderea R i de 20 daN[m la prinderea elastic!. -n e)ploatare momentul mediu de str n/ere nu tre'uie s! 0ie mai mic de 15 da.N.m. : 2oate 'uloanele i 'olurile de la 'arele de traciune i cone)iune vor 0i asi/urate cu s rm! de 4 mm i plum'uite. % "paratele de cale tre'uie s! 0ie 'alastate cu piatr! spart!. -n zona aparatelor de cale l!imea prismei de 'alastare tre'uie s! 0ie e/al! cu lun/imea traverselor din planul de poz!3 la care se adau/! c#te 35 cm la 0iecare cap!t de travers!. ;rosimea minim! a stratului de piatr! spart! su' talpa traverselor este de 25 cm n cazul traverselor din lemn i 30 cm n cazul traverselor din 'eton armat. -n cuprinsul aparatelor de cale nivelul superior al prismei de 'alast tre'uie s! 0ie cu 2 cm su' nivelul 0eei superioare a traverselor. 8a linii noi precum i la linii n e)ploatare3 cu ocazia nlocuirii aparatelor de cale se va asi/ura un strat de repartiie n /rosime de cel puinE
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

..

N 30 cm alc!tuit din nisip la partea in0erioar! n strat uni0orm de 15 cm i pietri neciuruit la partea superioar! pentru aparatele de cale din linie curent! i liniile directe dinstaie? N 15 cm alc!tuit din nisip la celelalte aparate de cale. $ \oantele izolante din cuprinsul aparatelor de cale de pe liniile directe i de primiriDe)pedieri vor 0i de tipul FAoante izolante lipite] B\I8C. "/ "paratele de cale de pe liniile directe3 din liniile de primire i e)pediere a trenurilor i cele simetrice vor 0i ec<ipate cu 0i)!toare de v#r0 cu cleme. "" -n cuprinsul aparatelor de cale nu se admit3 traverse necorespunz!toare3 cur'ate sau str#m'e. "1 2oate uru'urile verticale i orizontale n cuprinsul aparatelor de cale tre'uie s! 0ie complete.

"! "lunec!toarele tre'uie s! 0ie plane i 'ine 0i)ate de pl!cile suport. "# 2oate indicatoarele proprii ale aparatelor de cale cu privire la poziia p!rilor mo'ile tre'uie meninute n stare 'un! spre a se e)clude posi'ilitatea indicaiilor /reite. "7 >eri0icarea p!rilor ascunse ale aparatelor de cale se 0ace mpreun! cu or/anele *2 pe 'az! de pro/ram apro'at de re/ionala *,. "9 %e vor lua m!suri pentru eliminarea apei din cuprinsul aparatelor de cale. ": Nu se admit l!s!turi oar'e n cuprinsul aparatelor de cale. "% -n vederea reducerii uzurii pieselor din a'atere a aparatelor de cale din staii cu 0recven! mare de circulaie3 de re/ul! se vor monta un/!toare de in! n 0aa aparatelor de cale de la intrarea n staie sau 0ascicolelor de linii. "$ 8a trecerea trenurilor acele nu tre'uie s! Aoace prin. s!ltarea v#r0ului sau c!lc#iului.
Art "9 APARATE DE COMPENSARE A CII PE PODURI

" "paratele de compensare se monteaz! la podurile cu ta'liere metalice cu desc<idere de 100 m i mai mare. "mplasarea se 0ace de re/ul! n aliniament3 pe am'ele 0ire ale c!ii i o'li/atoriu n dreptul reazemului mo'il.

.8

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

1 1ontarea aparatelor de compensare se 0ace n aa 0el ca v#r0ul acului la temperatura de O10Y* s! aAun/! la Aum!tatea lun/imii cursei acului la tipul de aparat de cale respectiv. +istana %E' de la v#r0ul acului p#n! la Aum!tatea lun/imii cursei acului la temperatura tY din in! se determin! cu relaiaE + I 030000115 BtYD10C. L n careE + I distana de la mAlocul cursei acului p#n! la v#r0ul acului n mm? tY I temperatura de montare a aparatului de compensare n /rade? 8 I desc<iderea ta'lierului metalic n m. %e admite o toleran! la valoarea distanei reale de montare + i cea calculat! de 8 mm. Art ": MODERATOARE DE 6ITE5 " 1oderatoarele de vitez! se monteaz! pe planurile nclinate dintre cocoaele de triere i /rupele de triere din staii. Poziia de amplasare se sta'ilete pe 'az! de proiect pentru 0iecare cocoa! de triere n parte. Art "% FI4ATOARE DE MACA5 CU CLEME " ,i)atoarele de macaz cu cleme tre'uie s! 0ie corespunz!toare caracteristicilor aparatelor de cale pe care le asi/ur! i anumeE a N Bi(t$rul sim"lu B,sC se utilizeaz! la urm!toarele aparate de caleE N sc<im'!toare simple N cu ace cu articulaie i raza cur'ei liniei deviate p#n! la 300 m inclusiv? cu ace 0le)i'ile i raza cur'ei liniei deviate p#n! la 190 m inclusiv? travers!ri cu Aonciune simpl! cu raza p#n! la 300 m inclusiv3 cu ace cu articulaie situate n e)teriorul rom'ului traD vers!rii? N travers!ri cu Aonciune simpl! sau du'l! cu raza p#n! la 190 m cu ace cu articulaie sau cu ace 0le)i'ile situate n interiorul rom'ului travers!rii? N semi'retele? N 'retele
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

.9

' N Bi(t$rul dublu %Bd' alc!tuit dintrDun 0i)!tor de v#r0 %B)' i unul de miAloc %Bm' se utilizeaz! la urm!toarele aparate de caleE N sc<im'!toare simple? N traversare cu Aonciune simpl! sau du'l! cu ace 0le)i'ile situate n a0ara rom'ului travers!rii? N semi'retele? N 'retele c N Bi(t$rul dublu c$m"us %Bdc' alc!tuit dintrDun 0i)!tor de v#r0 %B)', un 0i)!tor de miAloc %Bm' i un dispozitiv aAut!tor de manevrare %Eam' se 0olosete la sc<im'!toarele simple cu ace 0le)i'ile cu raza mai mare de 500 m. 1 *ursa total! a 0i)!torului de macaz cu cleme este deE N 220 mm pentru manevrarea normal!? N 150 mm pentru manevrarea rapid! a macazului. ! 1ontarea 0i)!toarelor de cale se 0ace con0orm3 desenelor de montaA cu respectarea urm!toarelor condiii? N *entrele /!urilor de articulaie a clemelor3 respectiv cele de 0i)are a z!voarelor clemelor de la contraace tre'uie s! 0ie situate pe aceleai direcii3 perpendiculare pe contraacul drept sau pe a)a de simetrie a aparatului de cale simetric. N "cele n poziie activ! tre'uie s! 0ie lipite str#ns pe contraace pe distana prescris!3 iar contraacele s! nu prezinte Aoc lateral. N +istana de la miAlocul cutiei de nz!vor#re p#na la a)ul uru'ului de articulaie tre'uie s! 0ie de 2835 mm. N +istana dintre inima contraacului i 0aa spre contraac a z!vorului montat pe acesta3 tre'uie s! 0ie de 3 mm. N ,eele nclinate ale cutiei de nz!vor#re tre'uie s! 0ie n contact str#ns cu ciuperca i talpa contraacului. N 7merii z!vorului pe care reazem! capul clemei tre'uie s! ai'! nclinarea prescris! i s! 0ie n contact str#ns cu 0eele de rezemare ale clemei. N -n stare de 0uncionare3 ntre umerii clemei i 'ara de acionare tre'uie s! e)iste un spaiu li'er de 035 mm. N +istana dintre 'raul orizontal al clemei la acul neactiv n dreptul clemei i 'ara de acionare a 0i)!torului tre'uie s! 0ie de minimum 10W2 mm la macazurile cu raze p#n! la 500 m inclusiv i de minimum 12W2 mm la macazurile cu raza mai mare de 500 m. N :uru'urile de si/uran! tre'uie s! 0ie montate cu piulia n Aos3 iar uru'urile verticale de la limitatoarele de curs! cu piulia n sus.
80
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

N :ti0turile de si/uran! i piuliele crenelate3 tre'uie s! 0ie asi/urate cu splinturi. # (ara de acionare a 0i)!torului de macaz cu cleme tre'uie s! asi/ure izolarea electric! ntre cele dou! p!ri componente ale macazului. 7 1ontarea3 repararea3 ntreinerea i 0uncionarea normal! a ntre/ului ansam'lu de nz!vor#re a sc<im'!toarelor de cale centralizate electrodinamic i electromecanic se asi/ur! prin /riAa personalului %*( specializat n acest sens3 n con0ormitate cu caietul de sarcini privind instruciunile de montaA3 re/laA3 ntreinere i reparaii a acestuia. %coaterea i punerea n 0uncie a ntre/ii instalaii de nz!vor#re se 0ace de or/anul %*( n prezena or/anului 8.

Art "$ DIMENSIUNI I TOLERANE LA APARATELE DE CALE

" +imensiunile ecartamentului i l!r/imea A/<ea'urilor n punctele principale ale aparatelor de cale sunt date dup! cum urmeaz!E N sc<im'!toarele de cale simple N 2a'elul 1.? N travers!rile cu Aonciune simpl! sau du'l! N 2a'elul 18? N travers!rile simple cu ecartament. normal N 2a'elul 19? N 2ravers!rile com'inateE N ecartament normal cu lar/ N 2a'elul 20? N rom'ul 'retelei N 2a'elul 21. 1 2oleranele admise 0a! de ecartamentul prescris la aparatele de cale pentru lucr!ri de nlocuire3 reparaie i de ntreinere sunt urm!toareleE
,elul lucr!rii 1ontarea aparatelor de cale cu material nou 1ontarea aparatelor de cale cu material semi'un sau reD condiionat3 reparaia radiD cal! i reparaia periodic! -n e)ploatare E D 9cartament 1435
Instrucia nr. 314/10.01.1989

2olerane admise 0a! de ecartamentul preD scris aparatului de cale n mm -n orice punct cu 8a v#r0ul e)cepia v#r0ului 8a inim! acelor acelor i inim! O2 O1 O1 D1 D1 L O3 D1 O2 D1 O1 L

http://railnetromania.blogspot.ro/

81

D 9cartament 1433

O5 D3 O5 D1

O4 D3 O4 D1

O3 L O3 L

8a montarea dispozitivelor de centralizare i a 0i)!toarelor de v#r0 cu cleme3 ecartamentul de la v#r0ul acelor va 0i adus n preala'il la valoarea prescris! 0!r! nici o a'atere. ! 2oleranele la ecartament la aparatele de compensare a c!ii pe poduri suntE N n e)ploatareB0a! de 1435C O5 mm D3 mm N la montare B0a! de 1433C O2 mm D1 mm # 2oleranele la ecartament la moderatorul de vitez! suntE \oanta de nceput i s0#rit 0a! de 1435 mm O2 D1 O5 D3 8a inim! 0a! de 143& mm O1 L O3 L

8a montare -n e)ploatare

7 +istana ntre supra0aa lateral! de contact a v#r0ului inimii de ncruciare i supra0aa lateral! dinspre ina a contrainei nu va 0i mai mic! de 1393 mm. 9 %upra0eele de rulare ntrDun pro0il transversal al aparatului de cale tre'uie s! 0ie la acelai nivel. 2oleranele admise la nivel n pro0ilul transversal sunt de W5 mm la aparatele de cale din linie curent! i din liniile de primiri i e)pedieri3 aparate de compensare a c!ii pe poduri i moderatoare de vitez! i W10 mm pentru aparatele de cale din restul liniilor. : ,eele de rulare ale acului i contraacului tre'uie s! 0ie la acelai nivel. Nu se admite nivelul acului mai Aos dec#t al contraacului cu 2 mm i mai mult pe poriunea unde distana dintre 0eele de rulare ale acului i contraacului de care este lipit este de 50 mm sau mai mare. Nu se admite nivelul 0eei de rulare a contraacului mai Aos dec#t cel al acului cu mai mult de 4 mm. % 2olerane la l!r/imea A/<ea'urilor la inimi i contraine O 2 mm3 N 3 mm.
82
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

$ "d ncimea A/<ea'urilor va 0i de cel puin 38 mm. "/ +istana ntre 0aa lateral! e)terioar! a acului la v#r0 n poziia lui desc<is! i 0aa lateral! interioar! a ciupercii contraacului nu tre'uie s! 0ie mai mic! de 125 mm. -n cazul sc<im'!toarelor simetrice nzestrate cu 0i)!tor de v#r0 cu cleme aceast! distan! tre'uie s! 0ie de minimum 115 mm. "" %paiul ntre proap i inima acului nu tre'uie s! 0ie mai mare de 1 mm la aparatele de cale din liniile curente3 liniile directe i la cele de pe liniile de primire i e)pediere a trenurilor din staii i mai mare de 2 mm la aparatele de cale din restul liniilor. "1 Nu se admit uzuri ale pivotului de la c!lc#iul acului i ale l!caului respectiv care s! permit! un Aoc mai mare de 2 mm al c!c#iului acului at#t n plan vertical c#t i n plan orizontal. "! Nu se admit uzuri i de0ormaii plastice ale contraacelor care s! nu permit! introducerea cali'rului spion de 3 mm n dreptul reperului la veri0icarea cu a'lonul de uzur! nr. 1. ,i/. 39. -n ta'elul 22 sunt prezentate poziiile de veri0icare ale contraacului cu a'lonul nr. 1 de uzura i m!surile ce tre'uie luate pentru nl!turarea de0ectelor i meninerea contraacelor n circulaie. "# Nu se admit 'avuri e)terioare la ac i contraac care mpiedic! p!suirea normal! a acestora. (avurile vor 0i nl!turate prin polizare. "7 Nu se admite tir'irea acului care s! permit! urcarea 'uzei 'andaAului pe in!. >eri0icarea se 0ace cu a'lonul de uzura num!rul 2 con0orm re/lement!rilor din ta'elul 233 lu#nduDse m!surile sta'ilite n ta'el.
Art 1/ DEFECTE CARE IMPUN SCOATEREA APARATELOR DE CALE DIN FUNCIE Nu se va permite circulaia materialului rulant peste aparatele cale3 care au unul din urm!toarele de0ecteE a N des0acerea le/!turilor ntre acele macazului sau ntre 'ara traciune i cea de cone)iune? ' N nelipirea v#r0ului acului de contraac cu 0ormarea ntre a unui spaiu de 4 mm sau mai mult? c N de0ormaii ale contraacului care nu asi/ur! lipirea acului contraac. >eri0icarea se 0ace cu a'lonul de uzur! nr. 1 ,i/. 39?
Instrucia nr. 314/10.01.1989

de de ele de

http://railnetromania.blogspot.ro/

83

d N tir'irea acului prin care se creeaz! pericolul urc!rii 'uzei 'andaAului pe in!. >eri0icarea se 0ace cu a'lonul de uzur! nr. -. ,i/ 39? e N nivelul acului mai Aos dec#t al contraacului cu 2 mm i mai mult3 pe poriunea unde distana dintre 0eele laterale de rulare ale acului i contraacului3 de care este lipit3 este de 50 mm sau mai mare? 0 N uzura vertical! a contraacelor mai mare de & mm pe liniile de primire i e)pediere a trenurilor i de 8 mm pe celelalte linii din staieE / N uzura vertical!3 peste & mm3 a v#r0ului inimii de ncruciare n seciunea unde l!imea v#r0ului este de 40 mm3 la aparatele de cale a0late n linie curent! i n liniile de primire i e)pediere a trenurilor din staie3 i peste 8 mm n restul liniilor din staie?

84

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

< N ruptur! la ac sau contraac? i N ruptur! la v#r0ul inimii sau la aripi Bla'ele de iepureC? A N ruptur! sau lipsa a dou! sau a mai multor uru'uri de la contrain!? @ N ruptura ecliselor de la c!lc#iul acelor articulate.
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

85

CAPITOLUL III
INE DE CALE FERAT
Art 1" CONDIII CENERALE " Nu se admite meninerea n cale a inelor cu de0ecte de cate/oria I. "cestea se vor nlocui n cel mai scurt timp. B1a)imum 5 zile de la constatareC. 1 Nu se admite meninerea n cale a inelor care prezint! uzuri mai mari dec#t cele ma)ime admise3 sta'ilite la articolul 22. -n vederea prelun/irii duratei n serviciu a inelor i reducerii ritmului de uzur!3 pe liniile n cur'! cu raze mici se vor monta un/!toare de in! con0orm re/lement!rilor n vi/oare. ! Nu se admit n cale ine cu uzura n valuri sau de0ormarea vertical! a ciupercii inei dac!3 la m!surarea ad#ncimii uzurilor sau de0ormailor 0a! de o ri/l! de 1 m aezat! pe in!3 aceste uzuri sau de0orm!ri sunt mai mari cu 2 mm pe liniile cu vitez! de circulaie de 80 @m/< sau mai mic! i 1 mm pentru viteze de circulaie mai mari de 80 @m/<. # -n dreptul Aoantelor toleranele la uzur! 0a! de ri/la de 1 m aezat! simetric 0aa de ea3 se admit a 0i cu 1 mm n plus3 0a! de uzurile de la punctul 3 de mai sus. 7 8a Aoante nu se admit capete '!tute cu o nclinare mai mare de 1/.5. +i0erena de nivel a supra0eelor de rulare a inelor al!turate nu va dep!i 1 mm pe liniile curente i directe din staii i 2 mm pe restul liniilor. 9 Nu se admit n cale ine patinate cu ad#ncimea patin!rii mai mare de 2 mm.
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

8&

: Nu se admite pra/ lateral la Aoant! pe supra0aa activ! a inei. % Nu se admite t!ierea sau /!urirea inelor cu 0lac!ra. "cestea vor 0i considerate ca de0ecte de cate/oria I. $ Nu se admite /!urirea inei c#nd /!urile ecliselor nu se potrivesc la /!urile inelor. -n ast0el de cazuri se va /!uri numai eclisa. "/ Nu se admit n linia curent! i directe din staii cupoane de ine cu lun/imea mai mic! deE N 10 m pe linii cu viteza > ^ 120 @m/<? N & m pe linii cu viteza de 51N120 @m/<? N435 m pe linii cu viteza > S 50 @m/<. -n restul liniilor din staii nu se admit cupoane de ine su' 3 m lun/ime. "" -nclinarea inelor spre interiorul liniei3 m!surat! 0a! de o ri/l! aezat! pe 0eele superioare ale ciupercilor am'elor ine3 tre'uie s! 0ie de 1/20. %e admit tolerane n limita de 1/15N1/30. "1 Nu se admite a se introduce n cale pl!ci cu supra0aa concav!3 cu concavitatea mai mare de 035 mm3 cu ac<ii sau cu muc<ii ascuite care conduce la rezemarea inei numai pe mar/inea t!lpii. "! ,iecare secie de ntreinere i divizie de linii va ine o eviden! a inelor din liniile curente i directe din staii pentru 0iecare linie n parte3 su' 0orm! de /ra0ice i a liniilor din staii su' 0orm! de ta'lou cu liniile din 0iecare staie3 con0orm modelelor date de +irecia 8inii i Instalaii. "# ,iecare district i secie de ntreinere va ine la zi o eviden! a arAelor i a tra0icului scurs pentru 0iecare in! n parte a0lat! n linie curent! i direct! din staii. n aceast! eviden! vor 0i trecute modi0ic!rile survenite n urma sc<im'!rii inelor de0ecte i a re0aciei de ine. +up! construcia sau re0acia unei linii3 unitatea e)ecutant! va preda seciei 8 respective3 o eviden! a inelor introduse n cale cu toate datele menionate mai sus pe <ectometru de linie. Pe 'aza rapoartelor de ine 0r#nte3 0uncie de 0elul de0ectului3 +irecia 8inii i Instalaii dispune identi0icarea inelor aparin nd acestor arAe pe ntrea/a reea3 n vederea inerii lor su' o'servaie.
http://railnetromania.blogspot.ro/

Instrucia nr. 314/10.01.1989

8.

Art 11 U5URA INELOR " 7zura vertical! B7vC e)primat! n mm este distana m!surat! pe a)a de simetrie a inei ntre supra0aa de rulare a inei noi i cea a inei uzate N ,i/. 40.

7zura vertical! ma)im! admis! este n 0uncie de tipul inei3 cate/oria liniei i viteza ma)im! de circulaie 2a'elul 24. 1 7zura lateral! %UL ' e)primat! n mm3 este distana dintre pro0ilul nou i cel uzat al ciupercii inei m!surat! pe o treapt! situat! la 14 mm de un plan paralel cu talpa inei3 plan ce intersecteaz! supra0aa de rulare a inei uzate n a)a acesteia N ,i/. 40. >aloarea uzurii laterale ma)ime admise la ine3 n cur'e3 n mm3 n 0uncie de uzurile verticale este dat! n ta'elul 25. Nu este admis ca n!limea uzurii laterale a ciupercii inei B AC s! dep!easc! punctul de nceput al racord!rii 0eei laterale cu um!rul ciupercii i n nici un caz 'uza 'andaAului s! atin/! eclisa. Nerespectarea acestor condiii impune sc<im'area inelor3 indi0erent c! uzura vertical! i lateral! au atins sau nu3 limita ma)im!. 1!surarea uzurii inelor se 0ace cu dispozitive speciale omolo/ate de +irecia linii i instalaii.
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

88

! Pentru uzuri mai mari i alte condiii de utilizare Bpoz!3 vitez!3 tonaA3 loc de ntre'uinare etcC3 modul de 0olosire rezult! din calculul rezistenei inelor 0!cut con0orm normelor sta'ilite de +irecia linii i instalaii. Art 1! INE DEFECTE " :inele din cale tre'uie veri0icate periodic n scopul desD coperirii la timp a inelor de0ecte care ar putea s! pericliteze si/urana circulaiei. . 1 +e0eciunile inelor se mpart dup! /ravitatea lor3 n trei cate/oriiE N *ate/oria I N intr! de0eciunile care 0ac necesar! scoaterea din cale n cel mai scurt timp a inelor Bcu ast0el de de0ecteC nlocuirea se 0ace n ma)im 5 zile3 lu#nduDse m!suri de consolidare i restricionare a vitezei de circulaie p#n! la nlocuirea lor? N *ate/oria II N intr! de0eciunile care pot pro/resa p#n! la rupere3 ceea ce reclam! inerea su' o'servaie a evoluiei acestor de0ecte de c!tre personalul de linie. :inele se vor n locui n termen de & luni de la descoperire pe liniile de cate/oria 13 2 i 3 de ntreinere i n termen de 12 luni pe liniile de cate/oria 4N10 de ntreinere. "ceste termene sunt socotite de la data constat!rii de0eciunilor. "tunci c#nd de0eciunile pro/reseaz!3 inele vor 0i trecute de la cate/oria II la cate/oria I i vor 0i tratate ca atare. N *ate/oria III N intr! de0eciunile care se pot remedia sau care pro/reseaz! lent3 ast0el nc#t inele pot 0i nlocuite n cadrul planului. *ate/oria de0ectului di0er! n 0uncie de locul unde se a0l! inaE linia curent!3 linie direct!3 linii de primiri i e)pedieri sau pe celelate linii din staii.

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

89

*"PI24878 I>

TRA6ERSE DE CALE FERAT


Art 1# PLANUL DE PO5 " 8a construcia liniilor noi3 la re0acia i la reparaii radicale3 traversele se aeaz! la poza re/lementar!. 1 Num!rul de traverse pe @m depinde de intensitatea tra0icului pe linie curent!3 poziia c!ii n plan3 Baliniament i cur'e cu raza mai mare de 500 mC sau cur'e cu raze su' 500 m3 0elul i destinaia liniilor din staii3 triaAe3 depouri i ateliere D 2a'elul 2&. ! Planul de poz! BaranAarea traverselor n corpul panouluiC la calea cu Aoante pentru tipurile de in! standardizate3 0el de traverse Blemn sau 'eton armatC pentru di0erite lun/imi ale inelor i num!r de 'uc!i traverse pe panouri i @m de cale este dat n ta'elul 2.. # Planul de poz! pentru tipurile de in! standardizate3 0el travers! pentru di0erite lun/imi ale inelor i num!r de 'uc!i traverse la panou i @m de cale n scopul realiz!rii c!ii 0!r! Aoante este dat n ta'elul 28. 7 Nu se admite ca o'licitatea traverselor sau deplasarea lor 0a! de planul de poz! re/lementar Bdia/ram!C s! dep!easc! 10 cm. 9 -ntre traversele al!turate de la Aoante tre'uie s! 0ie un spaiu de cel puin 5 mm.
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

90

2raversele de la Aoante vor 0i de acelai 0el Blemn sau 'etonC i de aceeai lun/ime. Art 17 TRA6ERSE NECORESPUN5TOARE 1. %e consider! ca necorespunz!toare i tre'uie nlocuite traversele care nu pot 0i reparate i nu asi/ur! prinderea inelor3 meninerea ecartamentului i nivelului n limitele toleranelor admise sau nu asi/ur! izolarea electric! acolo unde este necesar!. 2. +e0ectele care impun nlocuirea traverselor de lemn sunt urm!toareleE N ruptur! transversal! pe partea situat! ntre cele dou! 0ire de ine sau ruptur! transversal! la un cap!t al traversei3 dac! prinderea inei nu este asi/urat!? N putrezirea avansat! a ntre/ii traverse3 care o 0ace improprie 0i)!rii inelor? N car'onizarea ad#nc! prin ardere3 care mpiedic! prinderea si/ur! a inelor i meninerea ecartamentului? N putrezirea local! sau cr!parea lon/itudinal! a traversei3 care nu poate 0i remediat! prin reparaie sau prin manevrarea traversei i compromite prinderea inei? N su'ieri prin sa'otare sau prin strivirea lemnului c#nd /rosimea su' talpa inei se reduce su' 18 cm la traversele pentru poduri3 10 cm pentru linii curente i de primireD e)pediere i 9 cin n restul liniilor? N nu se admite l!sarea /!urilor vec<i de la tir0oane3 neastupate. N cur'area traversei n plan vertical c#nd nu se mai poate asi/ura nclinarea re/lementar! a inelor n limita toleranelor? N str!pun/erea traversei prin tir0oane3 n special la linii cu ine izolate electric sau cu circuite de cale? N nu se admite ca tir0oanele de prindere a inelor pe traversele de lemn s! ias! prin talpa traversei. ! +e0ectele care impun nlocuirea traverselor de 'eton armat sunt urm!toareleE N ruperi n corpul de 'eton sau n arm!tura traversei care nu asi/ur! rezemarea3 meninerea ecartamentului i nivelului n limitele toleranelor admise?
http://railnetromania.blogspot.ro/

Instrucia nr. 314/10.01.1989

91

N ruperi ale 'etonului n dreptul di'lurilor sau despic!ri lon/itudinale ale 'etonului ntre di'luri i nu asi/ur! rezemarea i prinderea inei de travers!?
N tir'ituri i rotunAiri ale muc<iilor t!lpii traversei prin 'uraA manual repetat3 ceea ce conduce la neasi/urarea nivelului c!ii? N neasi/urarea izol!rii electrice. +e0ecte mai puin importante caE 0isuri i cr!p!turi mici3 tir'ituri ale muc<iilor3 m!cin!ri ale supra0eei de su' ine3 sl!'irea prinderilor prin putrezirea di'lurilor i altele care pot 0i remediate sau care nu compromit meninerea ecartamentului i nivelului n limitele toleranelor admise3 nu implic! scoaterea din uz a traversei. 2raversele cu ast0el de de0ecte se vor repara n cale prin matarea cr!p!turilor cu mortar special3 nlocuirea di'lurilor de/radate etc. # Nu se admite meninerea n cale a traverselor necorespunz!toare dup! cum urmeaz!E N la un /rup de 15 traverse nu se admit mai mult de dou! traverse necorespunz!toare. N nu se admite ca num!rul de traverse necorespunz!toare n cale s! dep!easc! .Z? N nu se admite meninerea n cale a dou! traverse necorespunz!toare vecine? N la Aoante nu se admit traverse necorespunz!toare? N traverse din lemn rupte n dreptul inei sau traverse din 'eton armat3 cu 'loc<etul care nu mai asi/ur! rezemarea i prinderea inei de travers!? N traverse din lemn cu /rosimea n dreptul inei su' 18 cm la traversele pentru poduri3 su' 10 cm la traversele din linie curent! i din liniile de primireDe)pediere i su' 9 cm la traversele din restul liniilor? N nu se admit n cale traverse care nu asi/ur! izolarea electric! ? N nu se admit traverse necorespunz!toare n cuprinsul aparatelor de cale? N nu se admit traverse necorespunz!toare pe pod. 2raversele necorespunz!toare de mai sus se scot din cale n prima ur/en! n perioada 1 noiem'rie anul curentN31 octom'rie anul urm!tor i sunt considerate traverse necorespunz!toare de nlocuit n ur/ena I].

Art 19 RECENSMMNTUL TRA6ERSELOR NECORESPUN5TOARE DIN CALE


92
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%ta'ilirea traverselor necorespunz!toare de nlocuit3 planiD 0icarea i urm!rirea nlocuirii traverselor necorespunz!toare din cale.
" "nual3 n perioada 1N31 octom'rie3 e0ul districtului mpreun! cu e0ul de ec<ip! e)ecut! recensam#ntul traverselor necorespunz!toare din cale. Inventarierea traverselor necorespunz!toare din cale se 0ace prin notarea n carnetul de 'uzunar al pic<eruluiE @ilometrul3 <ectometrul3 panoul i num!rul traversei necorespunz!toare din panou n sensul @ilometraAului Bpe cale 0!r! Aoante se trece num!rul traversei din <ectometruC. Pe linii de /araA se trece num!rul liniei3 panoul i num!rul traversei din panou. BNumerotarea panourilor ncepe cuprimul panou de la Aoanta din c!lc#iul aparatului de caleC. 2raversele necorespunz!toare care tre'uie nlocuite n ur/en! I se marc<eaz! cu c#te dou! puncte 0!cute cu var sau cu vopsea de ulei pe inima inei din dreapta sensului de mers3 n partea interioar! a c!ii precum i cu c#te doua crest!turi pe 0aa superioar! la traversele de lemn3 iar restul traverselor necorespunz!toare se marc<eaz! cu c#te un punct3 respectiv cu c#te o crest!tur! la traversele de lemn. 6ezultatul recensam#ntului se va comunica la secie prin transcrierea elementelor din carnetul de 'uzunar al pic<erului. :e0ul seciei prin dele/atul s!u n /rad de cel puin in/iner3 va veri0ica pe teren situaia comunicat! de pic<er i de0initiva recens!m#ntul traverselor necorespunz!toare din cale. 1 :e0ul de secie3 personal3 va analiza recensam#ntul traverselor necorespunz!toare din cale i sta'ilete num!rul de traverse necorespunz!toare ce se nlocuiesc n perioada urm!toare de /ra0ic 1 noiem'rie anul curent 31 octom'rie anul urm!tor3 perioad! n care se vor nlocui o'li/atoriuE N traversele necorespunz!toare din ur/ena I? N toate traversele nocorespunz!toare care dep!esc procentul ma)im de traverse necorespunz!toare admis n cale n 0uncie de anul din ciclul de reparaie periodic! N ane)a 4. ! :e0ul de secie va nainta p#n! la 15 noiem'rie diviziei de linii recensam#ntul traverselor necorespunz!toare din cale i de nlocuit pentruE N traversele normale3 pe 0el de traverse pe @m de linie curent! i linie din staii3 triaAe3 depouri3 ateliere etc? N ane)a 5. N traverse speciale pentru aparate de cale pe lun/imi pentru 0iecare aparat de cale n parte? N ane)a &.

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

93

N traverse speciale pe poduri sau /rinzi pentru poduri pe dimensiuni pentru 0iecare pod n parte N "ne)a .. +ivizia de linii analizeaz! datele primite de la secii3 0ace veri0ic!ri prin sondaA pe zonele cu un num!r ridicat de traverse necorespunz!toare sta'ilind cauzele care au condus la nr!ut!irea st!rii traverselor. +up! veri0icare3 divizia linii apro'! planul traverselor necorespunz!toare de nlocuit iD1 transmite la secie p#n! cel mai t#rziu la 24 noiem'rie. +ivizia linii transmite +ireciei linii i instalaii p#n! la 30 noiem'rie3 volumul traverselor necorespunz!toare ce se nlocuiesc n cursul anului urm!tor. Plani0icarea nlocuirii traverselor se 0ace de c!tre e0ul de secie pentru 0iecare <ectometru de linie curent!3 linie din staie3 triaA3 depou3 atelier etc. aparat de cale i pod n parte3 pe linii pentru perioade de /ra0ic B ncep#nd cu luna noiem'rie i termin#nd cu luna octom'rie a anului urm!torC. Plani0icarea se 0ace pe 0ormularele de recens!m#nt N ane)ele 53 & i . speci0icate la punctul 3 de mai sus ncep#nd cu traversele din ur/ena I. Pe 'aza plani0ic!rii nlocuirii traverselor necorespunz!toare 0!cute de e0ul de secie3 e0ul de district pro/rameaz! e0ului de ec<ip!3 n pro/ramul 'ilunar traversele ce tre'uie s! le nlocuiasc!3 nominal3 e)trase din carnetul personal de eviden!. 7rm!rirea nlocuirii traverselor necorespunz!toare. 2raversele nlocuite se trec de e0ul de ec<ip! zilnic n partea a doua a carnetului de lucru al ec<ipei pe poziii @m3 <m3 panou i num!r de travers!3 pentru traversele normale3 aparat de cale i pod pentru traverse speciale. :e0ul de district noteaz!3 traversele nlocuite n ane)ele 53& i . i n 33;ra0icul de recens!m#nt al traverselor necorespunz!toare i de urm!rire a nlocuirii lor] N de la district N ane)a 8. %ecia de ntreinere noteaz! traversele nlocuite n ane)ele 53& i . i n F;ra0icul de recens!m nt al traverselor necorespunz!toare i de urm!rire a nlocuirii lor] de la secie N ane)a 93

94

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

95

CAPITOLUL *
PODURI DE CALE FERAT
Art 1: CONDIII CENERALE 1. Podurile de cale 0erat! tre'uie s! asi/ure circulaia trenurilor n condiii de si/uran! peste o'stacole3 v!i3 ape3 alte c!i de comunicaie i pentru tranzitarea apelor Bmari cu de'ite la nivelul /radului de asi/urare normat. 2. Podurile tre'uie s! ai'! o capacitate portant! corespunz!toare n concordan! cu prevederile din datele caracteristice pentru linia respectiv!. +iviziile de linii vor ine la zi evidena capacit!ii portante Bsc<emele de nc!rcareC a tuturor podurilor de pe raza de activitate proprie n vederea sta'ilirii condiiilor de circulaie etc. 4rice modi0ic!ri survenite vor 0i comunicate +ireciei 8inii i Instalaii n termen de 5 zile Bcare ine aceast! eviden! pe ntrea/a reeaC. Art 1% CALEA PE PODURI 1. Poziia c!ii pe pod a N -n aliniament a)a c!ii pe pod corespunde cu a)a3 podului? ' N 8a podurile n cur'! circular! a)ul ta'lierului este paralel cu coarda cur'ei pe pod Bcoarda e/al! cu desc<iderea ta'lieruluiC i este situat la Aum!tatea s!/eii arcului cur'eiE
9&
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

a=

0 N ,i/. 41? 2

c N 8a podurile n cur'! de racordare a)ul ta'lierului este paralel cu coarda cur'ei pe pod i situat la Aum!tatea s!/eii ma)ime. 8a poziionarea a)ei c!ii 0a! de a)a podului se admit a'aD teri de ma)imum 10 mm. 8onAeroanele ta'lierelor metalice n cur'! sau n cur'a de racordare vor urm!ri poziia cur'ei pe pod 0iind amplasate n scar! sau continuu3 ast0el nc#t a)ul inelor s! nu dep!easc! spre e)terior a)ul inimii lonAeroanelor. 2. +istana dintre punctele de rezemare i prindere a inei de /rinzile c!ii BlonAeroane sau /rinzi principale cu inim! plin! cu calea sus i scaune pe dia0ra/mele /rinzilor /emeneC sau platelaAele /enerale la podurile sudate Bprinderea direct!C va 0i con0orm planului de poz! pentru 0iecare pod n parte. 3. +istana ma)im! ntre dou! puncte de rezemare i de prindere a inei pe suprastructura podului este de &0 cm. Nu se admit a'ateri de la planul de poz!. 4. Nu se admite rezemarea traverselor pe zidul de /ard!. 5. Primul punct de rezemare i 0i)are a inei pe suprastructura podului s! 0ie la o distan! de cel mult &0 cm din a)! n a)!3 0a! de prima travers! de pe terasament. &. 2raversele de pe terasamentele de la capetele podului pe distane de c#te 30 m tre'uie s! 0ie aezate con0orm planului de poz! a liniei curente i 'ine 'urate. .. \oantele pe pod se vor construi con0orm planului de poz! tip pentru tipul de in! din cale. 8. Pe poduri se vor 0olosi inele cele mai lun/i ale tipului respectiv. \oantele pe pod pe c#t posi'il se vor
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

9.

amplasa n treimea miAlocie a desc<iderii podului. 8a podurile cu3 lonAeroane Aoanta se va amplasa pe c#t posi'il la Aum!tatea lonAe ronului. -n caz c! nu se poate realiza3 se va amplasa la o disD
tan! de minimum 1500 mm de a)ul antretoazei. Prima Aoant! de pe terasament se va amplasa la o distan! de cel puin 230 m de zidul de /ard!. \oantele vor 0i la ec<er i rosturile de dilataie instrucionale. Pentru realizarea c!ii 0!r! Aoante pe poduri se vor respecta prevederile Instruciei pentru construcia i ntreinerea c!ii 0!r! Aoante. 9. Nu se admit traverse necorespunz!toare pe pod. 10. 2raversele se vor rezema per0ect pe t!lpile /rinzilor c!ii pe pod pentru a asi/ura transmiterea centric! a sarcinilor3 eliminarea producerii de e0orturi suplimentare n t!lpi i clementele de m'inare i eliminarea posi'ilit!ii de/rad!rii lor. 8a c<ertarea traverselor n vederea asi/ur!rii unei rezem!ri per0ecte pe /rinzile c!ii i mpiedicarea producerii de e0orturi suplimentare se vor lua urm!toarele m!suriE N la ta'lierele metalice nituite se interzice rezemarea traverselor pe capetele niturilor? se vor crea n preala'il l!cauri individuale su0icient de lar/i pentru 0iecare nit? N la ta'lierele cu t!lpile superioare ale /rinzilor c!ii compuse din mai multe plat'ande se va e)ecuta o c<ertare unic! pe l!imea celei mai late plat'ande Bse interzice e)ecutarea c<ert!rii n trepteC? N pentru traversele amplasate n zona /useelor i contrav#ntuirii se vor c<erta l!caurile respective pentru a nu se introduce e0orturi suplimentare n aceste elemente? N recti0icarea di0erenelor de nivel ntre cele dou! ine se va 0ace prin c<ertarea supra0eei traversei cu 0i'rele lemnoase strivite mecanic i completarea di0erenei de nivel cu pl!cue din polietilen! de /rosime corespunz!toare3 ce se introduc ntre placa de reazem i travers!. 11. 8a capetele podului3 linia tre'uie s! 0ie n per0ect! stare3 asi/urat! contra 0u/irii ast0el ca e0ectul 0u/irii s! nu se transmit! la ta'lier. 12. *alea pe pod tre'uie s! ai'! materialul3 m!runt complet i 'ine str#ns. (uloanele verticale pe calea cu Aoante se vor str#n/e la un moment de 24 daN.m. iar pe calea 0!r! Aoante de 3N4 daN.m. Nu se admite montarea de dispozitive contra 0u/irii inelor pe poduri cu calea 0!r! 'alast.
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

98

13. 8a podurile metalice cu desc<idere mai mare de 100m se vor monta aparate de compensare. Nu se admite meninerea n cale a aparatelor de compensare cu piese lips! sau de0ecte. 14. *ontrainele pe poduri se monteaz! la toate podurile cu calea 0!r! 'alast amplasat! n aliniament cu lun/ime mai mare de 10 m sau n cur'! cu lun/ime mai mare de 5 m. *ontrainele de pe pod se prelun/esc i pe terasamente la capetele podului. ,i/. 42. *ontrainele se monteaz! n interiorul c!ii. 8a capete se vor monta contraine e)terioare. 9)tremit!ile contrainelor interioare de pe terasament se ndoaie n plan vertical i se introduc n 'alast su' nivelul traversei de pe terasament3 asi/ur#nd izolarea electric!.

8a podurile cu linii nc!lecate se monteaz! contraine la e)terior at#t pe pod c#t i pe terasamente. %e vor monta contraine i la podurile cu cuv! de 'alast av#nd suprastructura din /rinzi cu calea Aos. +istana dintre in! i contrain! este de 1&0 mm. Pe liniile cu ine cu prindere indirect! aceast! distan! poate 0i ntre 200N 250 mm. %e pot aplica i alte distane ntre in! i contrain! n cazul prinderii directe a inei direct pe ta'lier pe 'az! de proiect apro'at de +irecia 8inii i Instalaii. +istana dintre in! i contrain! e)terioar! n poriunea evazat! va 0i de minimum 3&0 mm. *ontrainele se vor monta cu 30 mm deasupra supra0eei de rulare a inelor. 2olerana la n!limea contrainei este de 0 n plus i 30 mm n minus. Nu se admite lipsa vreunei contraine interioare sau e)terioare prev!zute n planul tip.
http://railnetromania.blogspot.ro/

Instrucia nr. 314/10.01.1989

99

*ontrainele pe poduri se vor 0i)a de traverse din dou! n dou! traverse Bma). 1200 mm ntre dou! prinderiC iar pe terasamente se vor prinde de 0iecare travers! din cale. 8a podurile metalice spaiul dintre contrainele interioare Bsau ntre ine la podurile ce nu au contraineC pe toat! lun/imea podului3 tre'uie acoperit cu ta'l! striat!3 platelaA de 'eton sau podea de lemn cu pietri protector de 8 cm /rosime3 'ine prinse de traverse. +istana de la mar/inea ta'lei striate la piesele metalice de prindere a contrainei va 0i de minimum 50 mm. 15. 8a capetele podurilor importante sta'ilite de +irecia 8inii i Instalaii se vor monta dispozitive de ridicare a ve<iculelor deraiate. 1&. Pe liniile nzestrate cu seciuni izolate sau 'loc de linie automat se va asi/ura electroizolarea c!ii. 8a electroizolare se va ine seama de re/lement!rile n vi/oare3 ale +ireciei 8inii i Instalaii.

Art 1$ SUPRASTRUCTURA PODURILOR


1. 8a ta'liere metalice nu se admit piese cr!pate3 voalate sau ndoite prin iz'ire? ele vor 0i nlocuite sau consolidate prin eclisare. 2. 8a elementele nituite nu se admit nituri lips!3 rupte sau sl!'ite3 ele vor 0i completate sau nlocuite. 3. 8a podurile sudate nu se admit 0isuri n cordoanele de sudur! sau n materialul de 'az! l#n/! sudur! i des0aceri ale cordoanelor de sudur!. 4rice de0ect se stopeaz! i se repar! prin sudur! sau eclisare ori se nlocuiete piesa sau ansam'lul respectiv. 4. -n cazul m'in!rii elementelor ta'lierului cu 'uloane de nalt! rezisten! ele vor 0i complete Bcu piulie3 ai'e i c<it de protecieC 0!r! cr!p!turi sau lipsuri. >eri0icarea str#n/erii lor se va 0ace cu c<eile dinamomotrice numai de c!tre personalul autorizat pentru e0ectuarea acestei operaii. 5. Nu se admit cui'uri de ru/in! la piesele metalice. "tunci c#nd ele apar3 supra0aa metalic! va 0i cur!at! i proteAat! cu un strat de vopsea de miniu de plum'. &. Podurile metalice n e)ploatare normal!3 vor 0i revizuite i revopsite periodic la ciclul normat. .. Nu este permis ca ta'lierele metalice de pe liniile electri0icate s! r!m#n! nerevizuite i nevopsite pe poriunile a0laD te n zona de in0luen! a liniei de contact. 8. Nu se admit lipsuri la parapei3 trotuare i la platelaAe.
100
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

9. 2a'lierele de 'eton la care au ap!rut 0isuri vor 0i inute su' o'servaie i dac! 0isurile pro/reseaz! va 0i avizat proiectan tul3 n vederea determin!rii cauzelor i sta'ilirea de m! suri. 10. Podurile de peste 50 m lun/ime tre'uie s! 0ie prev!zute cu nie Bretra/eriC la distan! de 25 m alternativ pe o parte i alta3 pentru a da posi'ilitatea ieirii din /a'arit la trecerea trenurilor. 11. Podurile cu lun/ime de 500 m si mai mare tre'uie s! 0ie prev!zute din 250 n 250 m cu re0u/ii mari pentru ad!pos tirea mainilor de cale3 va/oneilor3 /rupurilor electro/ene3 etc. 12. 8a podurile provizorii i semide0initive nu se admit Au/uri cu distane nere/lementare ntre ele3 cu piese sl!'ite sau lips!. +e asemenea nu se admit /rinzi neasi/urate contra r!sturn!rii. 13. 8a suprastructurile din lemn nu se admit piese cu cr! D p!turi3 desprinderi3 striviri sau cu poriuni putrezite care pe ricliteaz! rezistena lor. 14. Nu se admit piese metalice de 0i)are a lemn!riei cu Aocuri care sl!'esc m'inarea respectiv!. 15. Pentru proteAarea suprastructurii pasaAelor in0erioare contra loviturilor din partea autove<iculelor cu /a'arit dep! D it se vor monta de am'ele p!ri ale podului pori de /a'arit.

Art !/ APARATELE DE REA5EM 1. Poziia aparatului de reazem mo'il tre'uie s! corespun d! temperaturii respective. 8a temperatura de O10Y3 placa superioar! B'alansierul su D periorC3 0i)at! de ta'lier tre'uie s! 0ie per0ect a)at pe placa in0erioar! 0i)at! pe cuzinet BmiAlocul lor s! 0ie pe aceeai ver tical!C. 8a un moment dat3 la temperatura tY deza)area normal! BaC a pl!cii superioare Brespectiv a 'alansieruluiC 0a! de placa in0erioar! datorit! dilataiei sau contraciei va 0iE = 03012.8.t a N deza)area normal! n mm3 la temperatura F t] L N desc<iderea ta'lierului Bdistan! ntre reazemeC
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

101

t I t N BO 10 0*C t N temperatura n in! dat! n /rade 2. 8a aparatele de reazem pendulare3 pendulele s! nu 0ie prea nclinate Bma)imum 30Y 0a! de vertical!C iar nclinarea s! 0ie su' acelai un/<i la toate pendulele.
3. (alansierul superior de la aparatul de reazem mo'il s! reazeme pe toate rulourile3 iar rezemarea ta'lierului s! se 0ac! per0ect pe cele patru reazeme. 4. Pl!cile de plum' su' aparatele de reazem s! 0ie com plete i s! nu e)iste posi'ilitatea de sta/nare a apei ntre mar /inea aparatelor de reazem i mar/inea cuzineilor. 5. "paratele de reazem vor 0i meninute n per0ect! stare de cur!enie3 cele metalice vor 0i unse cu vaselin! B0eele ori zontale ale pl!cilor superioare i in0erioare3 rulouri sau pen duleC. *elelalte supra0ee vor 0i vopsite. &. Nu se admit depuneri de p!m#nt3 'alast3 piatr! spart!3 /unoaie pe piesele metalice3 pe 'anc<eta cuzineilor n Aurul aparatelor de reazem care vor 'loca aparatele de reazem mo 'ile i ar mpiedica dilataia li'er! a ta'lierului. Art !" INFRASTRUCTURA PODURILOR 1. 8a zid!riile podului nu se admit cr!p!turi sau de0ormaii care s! pericliteze rezistena i sta'ilitatea acestora. *r!p!tu rile ap!rute vor 0i inute su' o'servaie cu martori din mortar. *uzineii de la reazemele podului nu vor avea cr!p!turi sau nu vor 0i desprini din zid!rie. 2. %0erturile de con sau aripile nu vor 0i dezlipite din corpul culeelor. 3. +renurile din spatele culeelor i a aripilor vor 0unciona normal. -n acest scop 'ar'acanele acestor drenuri i ri/ole e) terioare vor 0i cur!ate3 iar partea superioar! a drenului n dreptul taluzului proteAate Bcu pereu zidit3 'razdeC. 4. :anurile care aduc apa spre pod vor 0i cur!ate ca s! 0uncioneze normal? s! nu sta/neze apa su' pod. %! nu se pro duc! sp!larea al'iei su' pod3 ast0el ca s! asi/ure sta'ilitatea pilelor i a culeelor podului. 5. Prim!vara i toamna i ori de c#te ori situaia impune se vor m!sura cotele 0undului al'iilor n raport cu nivelul supe rior al traverselor la podurile nominalizate de directorul cu ntreinerea de la re/ionala de c!i 0erate. D

D D D D

102

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

*otele de m!surare servesc pentru ntocmirea sc<iei cu releveul 0undului al'iei. "ne)a 10. Pe 'aza releveelor ntoc D mite se urm!rete evoluia n timp a 0undului al'iei n raport cu cotele de 0undaie a in0astructurilor. &. Pentru urm!rirea nivelului apelor la podurile peste ape cur/!toare se vor monta mire <idrometrice n dreptul pilei celei mai apropiate de miAlocul al'iei.

.. -n luna octom'rie se va veri0ica starea camerelor de min! i se vor e)ecuta lucr!ri de etanare a lor . 8. %e vor construi sc!ri de acces la poduri pentru a per mite revizorului de cale s! veri0ice in0rastructura podurilor. 9. Pentru 0iecare pod n parte se vor ntocmi 0ie tip dup! modelul dat de +irecia] 8inii i Instalaii3 0ie n care se trec pe l#n/! datele caracteristice ale podului3 o'servaii asupra lui 0!cute de c!tre or/anele cu sarcini de veri0icare cu ocazia re viziilor precum i lucr!rile de reparaii e0ectuate.

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

103

*"PI24878 >I
TUNELURI DE CALE FERAT
Art !1 CONDIII CENERALE " 2unelurile de cale 0erat! tre'uie s! corespund!3 n condiii de si/uran!3 pentru circulaia trenurilor. 1 8a 0iecare tunel vor 0i sta'ilite /a'arite minim reale3 care vor 0i meninute n e)ploatare. "nual i ori de c te ori intervin modi0ic!ri se va 0ace veri0icarea /a'aritelor minim reale la tuneluri i se vor nota aceste modi0ic!ri n evidena /a'aritelor ce se /!sesc la %ecia 83 divizia de linii i la +irecia 8inii i Instalaii. 1odi0ic!ri n /a'aritul minim real din tuneluri pot interveni datorit! de0ormaiei c!ptuelii3 um0l!rii radierului i a c!ii3 ridicarea n mod accidental a niveletei c!ii3 de0ormaii ale zid!riilor etc. ! Pentru 0iecare tunel n parte se vor ntocmi 0ie n care se trec pe l#n/! datele caracteristice ale tunelului i o'servaiile 0!cute de c!tre or/anele cu sarcini de veri0icare cu ocazia reviziilor i lucr!rile de reparaii e0ectuate. Art !! CALEA N TUNELURI
104
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

" *alea pe 'alast corespunde cu cea de pe terasament Bpoza traverselor3 sistemul de prindere a inelor3 /rosimea prismei de 'alastareC. "tunci c#nd n!limea de construcie a tunelului nu permite realizarea /rosimii normale a prismei de 'alastare i a stratului de reparaie ele pot 0i reduse la 20 cm i respectiv la 15 cm. 1 *alea 0!r! 'alast se realizeaz! din 'loc<ei de 'eton armat
le/ai cu antretoaze sau alte sisteme. Partea din 'loc<et care se introduce n radierul tunelului este m'r!cat! ntrDun manon de cauciuc. ! 6ealizarea c!ii 0!r! Aoante n tuneluri se va 0ace cu respectarea Instruciei pentru alc!tuirea3 ntreinerea i suprave/<erea c!ii 0!r! Aoante. # %e interzice modi0icarea poziiei n plan i la nivel a c!ii n tunel care s! reduc! /a'aritul minim real sta'ilit pentru tunelul respectiv. Art !# ELEMENTELE DE CONSTRUCIE A

TUNELURILOR 1. 2oate tunelurile vor avea radiere care s! asi/ure sta'ilitatea vetrei3 a sistemului de c!ptueal! i s! proteAeze calea mpotriva nnoroirii3 ce ar veni de Aos. -n radiere vor 0i amenaAate ri/ole pentru scur/erea apelor din tunel. +e re/ul! aceste ri/ole vor 0i amplasate lateral c!ii3 pentru a putea 0i cur!ite 0!r! a deranAa calea. 8a tuneluri vec<i 0!r! radiere3 acestea vor 0i e)ecutete n cadrul lucr!rilor de reparaii capitale sau cu ocazia amenaA!rilor premer/!toare electri0ic!rii liniei respective. 2. Nu se admit 'locuri de /<ea! at#rn#nd de 'olta tunelurilor. 2unelurile vor 0i <idroizolate pentru a nu avea in0ilD traii de ap!. 3. Nu se admit spaii /oale la e)tradosul tunelurilor. 2oate /olurile e)ecutate la e)trados pentru e)ecutarea de prospeciuni sau reparaii la tunel vor 0i umplute inte/ral la terminarea lucr!rilor. 4. %tarea te<nic! a zid!riilor de la inelele tunelurilor3 situaia eventualelor in0iltraii de ape prin c!ptueal!3 starea de cur!enie a ri/olelor lon/itudinale de scur/ere a apelor vor 0i veri0icate de dou! ori pe an3 iar rezultatele acestor veri0ic!ri vor 0i notate ntrD un /ra0ic des0!ur!tor care se ataeaz! la 0ia tunelului. 5. 2unelurile mai lun/i de 50 m vor 0i prev!zute cu nie sau re0u/ii denivelate pentru retra/erea personalului de e)ploatare a0lat
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

105

n tunel la trecerea trenurilor. "cestea vor 0i amplasate pe 0iecare parte din 50 n 50 m i dispuse alternativ pe cele dou! p!ri ale c!ii n aa 0el ca distana ntre dou! nie sau re0u/ii consecutive s! 0ie de 25 m. &. -n tuneluri de 500 m i mai mari vor 0i prev!zute i nie spaioase3 la distane de cel mult 250 m ntre ele3 pentru ad! postirea va/onetelor3 materialelor3 uneltelor i a mainilor

0olosite la lucr!ri n tunel. .. 2unelurile mai lun/i de 300 m de re/ul! vor 0i semnalizate electric prin lumin! p#lp#itoare3 prin l!mpi amplasate n dreptul nielor sau estacadelor de re0u/iu3 care se aprind la apropierea trenului. %e va prevedea de asemenea avertizarea sonor! la apropierea trenurilor. 8. Nu este permis s! se 0ac! depozite de materiale sau de p!m#nt i deeuri n tuneluri3 cele 0ormate accidental vor 0i evacuate imediat.

10&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

10.

CAPITOLUL *II
INDICATOARE
Art !7 INDICATOARELE UTILI5ATE N ACTI6ITATEA DE CONSTRUCII
I INTREINERE A LINIILOR SUNT URMTOARELE0

A. " 1 ! # N a N N 7 9 : % $ "/ ""


108

Indicat$arele de cale Indicatoare @ilometrice Indicatoare <ectometrice Indicatoare de declivitate Indicatoare de viteza E limitare vitez!

plana ,, ,,

4a 4' 5 ,, &

vitez! normal! ,, &' vitez! sporit! peste aparatele de cale n a'atere ,, &c 6eperele de cur'! i aliniament ,, .a 1arca de si/urana ,, .a Indicatoare pentru locomotive mpin/!toare ,, 8a Indicatoare pentru plu/ul de z!pad! ,, 8' Paleta pentru acoperirea ec<ipelor de linie ,, 9a Indicatoare num!rul liniei ,, 9' Indicatoare ateptare ,, 9c
http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

6. Indicat$are "entru semnalizarea treceril$r la ni)el " %t#lpul de 0luier ,, 10 a 1 Indicatorul n cruce ,, 10 ' ! Parapetele ,, 11 # (arierele 33 12 C. O"rit$ri de cale ferat " 4pritori metalici ,, 13 a 1 4pritori din 'eton armat 33 13 ' ! 4pritori din 'alast 33 13 c E. Indicat$are "entru &alt de $"rire n linie curent 1 Indicator pentru <alt! de oprire n linie curent! plana 14a ! (alize avertizoare pentru puncte de oprire n linie curent! F 14 ' E. Indicat$are, "entru semnalizarea liniil$r nc&ise " +iscul /al'en plana 15 a 1 +iscul rou 33 15 ' ! +iscul rou pe am'ele p!ri plana 15c Plantarea i indicaiile sunt con0orm re/lement!rilor din instrucia de semnalizare.
B. Indicat$are "entru semnalizarea restric#iil$r de )itez

" Paleta de culoare /al'en! pe o parte i al'! pe cealalt! parte i 0elinar pentru noapte cu lumin! de culoare corespunz!toare pe 0eele respective. plana 1& a 1 Paleta de culoare /al'en! cu dou! dun/i ne/re n dia/onal! pe o parte i al'! pe cealalt! parte cu 0elinar pentru noapte cu lumini de culoare corespunz!toare pe 0eele respective plana 1& b ! Palet! luminoas! /al'en! pe o parte i al'! pe cealalt! parte plana 1. a # Paleta luminoasa /al'en! cu dou! dun/i ne/re n dia/onal! pe o parte i al'! pe cealalt! parte deasupra c!reia se /!sete un indicator luminos de vitez! cu ci0re al'e pe 0ond ne/ru pe o parte Bcare indic! restricia de vitez! n @m/<C i al'! pe cealalt! parte plana 1. ' 7 (alize avertizoare de 0orm! dreptun/<iular! de culoare /al'en! i dun/i orizontale de culoare nea/r! plana 18
Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

109

9 Paleta de culoare /al'en! pe am'ele 0ee i 0elinar pentru


plana 1& a 0a! Paleta de culoare /al'en! cu dun/i ne/re n dia/onal! pe am'ele 0ee cu 0elinar pentru noapte cu lumini corespunz!toare pe am'ele 0ee plana 1& ' 0a! % Paleta de culoare /al'en! pe am'ele 0ee av#nd nscris cu ne/ru litera - B nceputC pe o parte i % Bs0#ritC pe cealalt! parte plana 19 a $ 2!'lie cu indicarea treptei de viteza ce se monteaz! pe paleta /al'en! cu dia/onale plana 19 ' 1odul de aezare n lun/ul liniei i indicaiile date de indicatoarele de mai sus este re/lementat n Instrucia de semnalizare. noapte cu lumini /al'ele pe am'ele 0ee

TA2ELE

110

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

111

112

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

113

%7P6"-NL8U"69" N461"8L &n BmmC


2"(9878 2
6"M" 6"M"
120 125 130 135 140 145 150 155 1&0

>I29M" 1"VI1L *ma(. B@m/<C


30 35 40 45 50 55 &0 &5 .0 .5 80 85 90 95 100 105 110 115

4(%96>"UII

R
100 125 150 180 200 225 250 2.5 300 325 350 3.5 400 425 450 4.5 500 525 550 5.5 &00 &25 &50 &.5 .00 .25 .50 ..5 800 850 900 950
1000 1050 1100 1150

%7P6"-NL8U"69" N461"8L &n BmmC


35 15 80 45 30 15 80 55 35 15 15 90 &5 50 35 25 15 95 80 &0 50 35 25 15

R
100 125 150 180 200 225 250 2.5 300 325 350 3.5 400 425 450 4.5 500 525 550 5.5 &00 &25 &50 &.5 .00 .25 .50 ..5 800 850 900 950 145 135 125 115
1000

%upra n!larea normal! F&nG sDa calculat cu aAutorul 0ormuleiE


&n = 1138 * ma)2 I R

110 90 .5 &0 50 40 30 25 20 15

120 100 85 .0 &0 50 45 35 30 25 20 15

130 110 95 85 .0 &5 55 50 40 35 30 25 20 15 15

140 125 110 95 85 .5 &5 &0 50 45 40 35 30 25 20 15 15 15

150 135 120 105 95 85 80 .0 &5 55 50 45 40 35 30 30 25 20 20 15 15

145 130 120 110 100 90 80 .5 &5 &0 55 50 45 40 40 35 30 25 25 20 15

&n I supra n!larea normal! n mm * I viteza ma)im! n @m/< R I raza cur'ei n m I I insu0iciena de supra n!lare n mm 91(9+ 9_uation.3 150 I = T 1 +! ! I supleea ve<iculelor 91(9+ 9_uation.3 T I acceleraia necompensat! n m/s2 Pentru 91(9+ 9_uation.3 T I03&5 m/s2 % I 034`I I .0 mm -n cur'e cu 6 Q 300 m din motive de si/uran! contra deraierii n caz de oprire supra n!larea se limiteaz! p#n! la linia n/roat!. 8imitarea nu se aplic! dac! se monteaz! contraine. 8imitarea a 0ost calculat! cu 0ormula E

140 130 120 110 100 90 85 80 .0 &5 &0 55 50 50 45 40 35 30 25 20 15

140 130 120 110 105 95 90 85 .5 .0 &5 &0 55 55 50 40 35 30 25 20 15 15

140 135 125 115 105 100 95 90 80 .5 .0 .0 &0 55 45 40 35 30 25 25

145 135 125 120 110 105 100 95 85 80 .5 .0 &0 55 45 40 35 35

145 140 130 125 115 110 105 100 95 85 .5 &5 &0 55 50 45

150 140 135 125 120 115 105 100 90 80 .0 &5 &0 55

150 145 140 130 125 115 100 95 85 80 .0 &5

150 140 130 120 110 100 90 85 80

145 135 125 115 110 95 90

150 140 130 120 110 105

150 140 130

1050

145

1100 1150

http://railnetromania.blogspot.ro/

1200 1250 1300 1400 1500 1&00 1.00 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2&00 2.00 2800 2900 3000 3200 3400 3500 4000

20 15

25 25 20 15

35 35 30 20 15

50 45 40 30 25 20 15

&0 55 50 40 35 25 20 15 15

.0 &5 &0 50 40 35 30 20 20 15

85 80 .0 &0 50 45 35 30 25 20 20 15

95 90 80 .0 &0 55 45 40 35 30 25 20 15 15

110 100 95 85 .0 &5 55 50 45 35 30 30 25 20 15 15

120 115 105 95 85 .5 &5 &0 50 45 40 35 30 25 20 20 15 15

135 130 120 105 95 85 .5 .0 &0 55 50 45 40 35 30 25 20 20 15

150 140 135 120 105 95 85 80 .0 &0 55 50 45 40 35 30 30 25 20 20 15

1200 1250

145 130 120 105 95 85 80 .0 &5 &0 55 50 40 40 35 30 30 25 20 15

1300

145 130 120 105 100 90 80 .5 &5 &0 55 50 45 40 40 35 30 25 20 15

1400 1500 1&00 1.00 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2&00 2.00 2800 2900 3000 3200 3400 3500 4000

91(9+ 9_uation.3
< lim = 6 50 2

n mm3 6 I raza cur'ei n m

Instrucia nr. 314/10.01.1989

115

http://railnetromania.blogspot.ro/

11&

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

%7P6"-NL8U"69"
>I29M" 1"VI1L 85 90 95 100 %7P6"-NL8U"69"
100 85 .5 110 100 85 125 110 95 145 130 115 150 150 135 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 95 85 .0 105 90 80 115 105 90 130 120 105 150 135 120 150 150 145 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 90 80 .0 100 90 .5 110 100 85 125 110 95 140 125 110 150 145 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 90 .5 &5 95 85 .5 105 95 80 115 105 90 130 115 100 150 135 115 150 150 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150

>m @m/< 35

9 mm .0 &0 50 .0 &0 50 .0 &0 50 .0 &0 50 .0 &0 50 .0 &0 50 .0 &0 50 .0 &0 50 .0 &0 50 .0 &0 50

30
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

35
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

40
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

45
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

50
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

55
150 150 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

&0
140 125 110 150 150 145 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

&5
130 115 100 150 140 125 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

.0
115 105 90 140 125 110 150 150 135 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

.5
110 95 85 125 110 100 150 135 120 150 150 145 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

80
105 90 80 115 105 90 135 120 105 150 145 125 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

40

45

50

55

&0

&5

.0

.5

80

http://railnetromania.blogspot.ro/

1"VI1L <ma)
2"(9878 3
>ma) @m/<
105 11 0 85 .0 &5 90 80 .0 10 0 85 .5 10 5 95 80 11 5 10 5 90 13 0 11 5 10 0 14 5 13 0 11 5 15 0 15 0 13 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 11 5 80 .0 &0 90 80 &5 95 85 .0 10 5 90 80 11 0 10 0 85 125 11 0 95 13 5 120 10 5 15 0 14 0 120 15 0 15 0 14 0 15 0 15 0 15 0 120 125 13 0 80 .0 &0 85 .5 &5 90 80 &5 95 85 .0 10 0 90 .5 11 0 95 80 11 5 10 5 90 13 0 11 5 10 0 14 0 125 11 0 15 0 14 0 125 13 5 80 .0 &0 85 .0 &0 90 .5 &5 90 80 .0 10 0 85 .5 10 5 90 80 11 0 10 0 85 120 11 0 90 13 0 120 10 5 14 5 13 0 11 5 14 0 80 .0 &0 80 .0 &0 85 .5 &5 90 80 .0 95 85 .0 10 0 90 .5 11 0 95 85 11 5 10 5 90 125 11 0 10 0 14 0 125 11 0 14 5 80 .0 55 80 .0 &0 85 .5 &0 90 80 &5 95 80 .0 10 0 85 .5 10 5 95 80 11 0 10 0 85 120 11 0 95 13 0 11 5 10 0 15 0 80 .0 55 80 .0 &0 85 .5 &0 85 .5 &5 90 80 .0 95 85 .5 10 0 90 80 11 0 95 85 11 5 10 5 90 125 11 0 10 0 15 5 80 &5 55 80 .0 &0 85 .0 &0 85 .5 &5 90 80 &5 95 85 .0 10 0 90 .5 10 5 95 80 11 5 10 0 85 120 10 5 95 1& 0 .5 &5 55 80 .0 &0 80 .0 &0 85 .5 &5 90 .5 &5 95 80 .0 10 0 85 .5 10 5 90 80 11 0 95 85 11 5 10 5 90
>m =
&m a ) =

4(%96>"UII

1"VI1L <ma)
90 .5 &5 95 80 .0 100 90 .5 110 100 85 125 110 95 140 125 110 150 140 125 150 150 150 150 150 150 150 150 150 80 .0 &0 90 .5 &5 95 80 .0 10 0 85 .5 10 5 95 80 11 5 10 5 90 13 0 11 5 10 0 14 0 125 11 0 15 0 14 5 125 15 0 15 0 14 5 80 .0 &0 85 .5 &5 90 80 .0 95 85 .5 10 5 90 80 11 0 10 0 85 120 11 0 95 13 5 120 10 5 15 0 13 5 120 15 0 15 0 13 5

%upra n!larea ma)im! F&ma(G este calculat! cu 0ormulaE 91(9+ 9_uation.3


* m E +I * 2 * m 1 *
2

n care E 9 I e)ces de supra n!lare n mm I I insu0iciena de supra n!lare n mm >m I viteza medie a trenurilor de mar0! > I viteza ma)im! de circulaie n @m/< 91(9+ 9_uation.3

n 1 >1 + n 2 >2 + ... n 1 + n 2 + ...


n care E

n+,n- I num!rul trenurilor de mar0! care circul! cu viteza >13>2 >13>2 I viteza de circulaie a trenurilor de mar0! n @m/< >aloarea e)cesului de supra n!lare 9 n mm pentru I I .0 mm sunt urm!toarele E
26",I* +9 1"6,L MI8NI* 2/MI 1"I 1"69 +9 >"84"69 9V*9% %7P6"-NL8U"69 mm

&0000 30000D &0000


%7(

50 &0 .0

30000

N42" E -n calculul lui >m nu intr! trenurile de mar0! care circul! n re/imul trenurilor de c!l!tori Bcolet!rie3 transcontainere 0ri/ori0iceC

118

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

119

%$"P9 a[ 196;9,461"2

120

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

121

%$"P9 a[ 196;9,461"2

122

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

123

%$"P9 a[ 196;9,461"2

124

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Tabelul F 6ITE5A MA4IM DE CIRCULAIE N CUR2ELE FR RACORDRI I FR SUPRANLARE


6aza cur'ei m >iteza ma). =m>& 6aza cur'ei m >iteza ma). =m>& 6aza cur'ei m >iteza ma). =m>& 4'servaii

100 125 150 180 200 225 250 2.5 300 325 350 400 450 500 550 &00 &50 .00

20 25 25 30 30 35 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 &0 &0

.50 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1&00 1.00 1800 1900 2000 2100 2300

&5 &5 .0 .0 .5 .5 80 80 85 90 90 95 100 100 105 105 110 110

2400 2500 2&00 2.00 2800 2900 3000 3100 3300 3400 3500 3&00 3800 3900 4000 4100 4300 4400

115 120 120 125 125 130 130 135 135 140 140 145 145 150 150 155 155 1&0

* I viteza ma)im! n =m>& R I raza cur'ei n m >aloarea coe0icientului dinamic <d \ocul osiei n cale 91(9+ 9_uation.3 1odul de = E e f E $ n mm prindere 0 10 20 30 40 50 &0 a inei 13 130 131 131 132 132 6i/ide 1334 0 & 2 8 4 9 13 131 132 9lastice 1305 1315 1325 1329 0 0 0 Eef I ecartamentul e0ectiv al c!ii n cur'e cu raza R inclusiv tolerana b E$ I ecartamentul osiei I 1410 mm

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

125

12&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

12.

%$"P9 a[ 196;9,461"2

128

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

129

%$"P9 a[ 196;9,461"2

130

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

131

%$"P9 a[ 196;9,461"2

132

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

87N;I19" N461"8L " :IN9846? 87N;I19" %*762"2L " :IN9846 :I +419NI78 +9 72I8IM"69 Tabelul +G
87N;I19" :IN9I mm N461"8L N461"8L %*762"2L 6"M" *76(9I -N *"69 %9 ,484%9:29 87N;I19" N461"8L %*762"2L

2IP78 +9 :INL

123000

113930 113830 143930 1438.0 143..0 223445 223390 223335 243920 243840 293900 293800 293.00

6 P 250 6 Q 250 6 P 320 1.0 Q 6 Q 320 6 Q 1.0 6 P &00 300 Q 6 Q &00 6 Q 300 6 P 450 6 Q 450 6 P 450 225 Q 6 Q 450 6 Q 225

40? 45. 40? 45? 49? 549? &0.

153000

223500

40? 49? 549? &0.

253000

49? 549? &0? &5.

303000

40? 49? 549? &0.

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

133

134

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

135

64%276I89 +9 14N2"\
B64%276I89 +9 +I8"2"UI9 "P8I*"29 8" 14N2"69" *LIIC Tabelul +:
291P96"276" :IN9I n 0* " 1L6I19" 64%2787I n mm P2. :IN9 *7 87N;I19" +9 E ( P6IN+969 +I69*2L P6IN+969 IN+I69*2L %"7 "82,98 +9 %"7 1IV2L P6IN+969 +"6 *7 +I%P4MI2I>9 *4N26",7;I6II -N %2"69 "*2I>L 9m 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 & & & & & . . . . . 8 8 8 8 8 9 9 9 12 m 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 & & & & . . . . 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 15 m 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 & & & . . . 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 30 m D D D D D D D D 0 1 2 2 3 4 4 5 & & . 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 1& 1& 1. 1. 18 19 19 20 20 20 D D D D D 15 m D D D D D D D D 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 & & & . . . 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 2235 m D D D D D D D D 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 & & . . 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 1& 1& 1. 1. 18 18 19 25 m D D D D D D D D 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5 & & . . 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 15 15 1& 1& 1. 1. 18 18 19 20 20 30 m D D D D D D D D D 0 1 1 2 3 3 4 5 5 & . . 8 9 9 11 11 12 12 13 13 14 15 15 1& 1. 1. 18 18 19 20 20 D D D D D %9 *4N%I+96L *" 9*$I>"D 89N29 *7 P6IN+969" IND +I69*2L3 P6IN+96I89 +I69*D 29 %"7 1IV29 -N *"M78 *cN+ %7N2 14N2"29 +I%P4MI2I>9 *4N26" ,7D ;I6II -N %2"69 "*2I>L P9 ,I9*"69 ,I63 8" ,I9*"69 26">96%L :I -N "1(989 %9N%76I.

4(%96>"UII

&m 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 & & & &

&0 58 5& 54 52 50 48 4& 44 42 40 38 3& 34 32 30 28 2& 24 22 20 18 1& 14 12 10 8 & 4 2 0 D2 D4 D& D8 D 10 D12 D 14 D 1& D 18 D20 D22 D24 D2& D28 D 30

13&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%P46I69" ;"("6I2787I +9 8I(96L 269*969 P9 8INII 9VI%29N29 -N *76(989 *7 6"ML 1"I 1I*L +9 350 m ,L6L %7P6"-NL8U"69 Tabelul +:
6aza cu'ei R m %upral!r/ire ! mm %porirea /a'aritului spre interiorul spre e)teriorul cur'ei cur'ei !i !e mm mm

350 250 225 200 180 150 125 100

10 20 20 20 20 25 25 25

0 10 30 &0 90 140 300 530

0 10 40 .0 100 1.0 330 5.0

N42" E Pentru raze intermediare se interpoleaz! liniar.

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

13.

%$"P9 a[ 196;9,461"2

138

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%P46I6 *9 %9 "+L7;L 8" +I%2"NU" +IN269 8INII89 N4I 41484;"29 -N *76(9 *7 6"M" %7( 4000 m Tabelul +1
%poriri de distan! mm -n linie curent! i staii c#nd E *#nd supra n!larea cur'ei D nu e)ist! supra n!lare? e)terioare este mai mare D supra n!l!rile cur'elor vecine dec#t supra n!larea cur'ei sunt e/ale? interioare D supra n!larea cur'ei e)terioare -n linie este mai mic! dec#t a cur'ei -n staii curent! interioare? 20 85 50 20 95 &0 25 110 .0 35 1.0 105 40 185 115 50 225 140 &0 255 1&0 .5 2.0 1.5 90 285 190 105 300 205 120 315 220 145 340 245 180 3.5 280 205 400 310 240 435 340 290 485 390 3&0 555 4&0 400 590 500 480 &25 555

6aza cu'ei R m 4000 3500 3000 2000 1800 1500 1200 1000 800 .00 &00 500 400 350 300 250 200 180 150

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

139

140

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

141

142

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

143

144

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

145

14&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

14.

148

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

149

150

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

151

152

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

153

154

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

155

%$"P9 a[ 196;9,461"2

15&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

15.

%$"P9 a[ 196;9,461"2

158

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

159

%$"P9 a[ 196;9,461"2

1&0

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

1&1

%$"P9 a[ 196;9,461"2

1&2

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

1&3

%$"P9 a[ 196;9,461"2

1&4

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

1&5

%$"P9 a[ 196;9,461"2

1&&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

1&.

%$"P9 a[ 196;9,461"2

1&8

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

1&9

%$"P9 a[ 196;9,461"2

1.0

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

1.1

%$"P9 a[ 196;9,461"2

1.2

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

http://railnetromania.blogspot.ro/

%$"P9 a[ 196;9,461"2

http://railnetromania.blogspot.ro/

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

1.5

%$"P9 a[ 196;9,461"2

1.&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

1..

%$"P9 a[ 196;9,461"2

1.8

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

1.9

%$"P9 a[ 196;9,461"2

180

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

181

%$"P9 a[ 196;9,461"2

182

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

183

%$"P9 a[ 196;9,461"2

184

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

185

%$"P9 a[ 196;9,461"2

18&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

18.

188

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

189

190

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

191

%$"P9 a[ 196;9,461"2

192

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

%$"P9 a[ 196;9,461"2

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

193

194

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

195

19&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

19.

PLANE

198

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

199

SKAPE NO MERCEFORMAT

200

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

201

202

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

203

204

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

205

SKAPE NO MERCEFORMAT

20&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

20.

SKAPE NO MERCEFORMAT

208

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

209

SKAPE NO MERCEFORMAT

210

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

211

SKAPE NO MERCEFORMAT

212

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

SKAPE NO MERCEFORMAT

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

213

214

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

215

21&

http://railnetromania.blogspot.ro/
Instrucia nr. 314/10.01.1989

Instrucia nr. 314/10.01.1989

http://railnetromania.blogspot.ro/

21.