Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI TELECOMUNICATIILOR

DIRECTIA GENERALA A CAILOR FERATE

PENTRU UZ INTERN

INSTRUCTIA
PENTRU

PICHERUL SEF DE DISTRICT


DE INTRETINERE A CAII
Nr. 323

1965
EDITURA TRANSPORTURILOR SI TELECOMUNICATIILOR

CAPITOLUL 1
INDATORIRI DE ORDIN GENERAL
Art. 1. Picherul sef de district de intretinere a caii denumit in prezenta instructie picher conduce un
district compus dintr-o portiune de linie ferata, inclusiv toate lucrarile de arta si constructiile care se
afla pe ea, si care sunt fonduri (mijloace) fixe L. El este raspunzator de buna stare a liniilor din
districtul sau si de siguranta circulatiei la vitezele si sarcinile pe osie admise.
Picherul raspunde de asemenea de starea liniilor din ateliere atunci cand intretinerea lor cade in sarcina
districtului.
Districtul care are sarcina de a verifica starea liniilor din ateliere va fi stabilit de directia regional pe
raza careia se afla acestea.
Art. 2. Picherul este obligat sa avizeze si asupra starii tehnice a liniilor industriale fixand termenele
pentru inlaturarea tuturor deficientelor constatate.
Art. 3. Picherul este obligat sa depisteze defectele aparute accidental la cladirile din districtul sau sis a
le comunice sectorului de cladiri respectiv.
El poate executa din ordinal sectiei L mici lucrari de intretinere si interventie imediata la cladiri, in
masura in care acestea nu stanjenesc activitatea de baza, respective intretinerea liniilor.
Art. 4. Picherul raspunde de pastrarea si intretinerea in buna stare a tuturor bunurilor care i-au fost
incredintate.
Art. 5. Sunt in sarcina picherului: zona de expoatare si siguranta caii sin toate bunurile aflate pe ea;
terasamentele cu lucrarile de aparare si consolidare, lucrarile de arta (poduri, viaducte, tuneluri), cu
apararile si consolidarile respective, suprastructura caii (materialul metallic de cale, traversele,
balastul), accesoriile liniei, indicatoarele de linie, opritorii, marcile de siguranta, trecerile la nivel ,
plantatiile de aparare contra inzapezirilor, panourile parazapezi fixe si mobile aflate in zona de
exploatare si siguranta a caii sau in afara ei, masinile, sculele, obiectele de inventar si materialele care
i-au fost incredintate.
Art. 6. Picherul trebuie sa cunoasca legile, regulamentele, instructiile, ordinele si dispozitiile in
legatura cu serviciul sau.
Art. 7. Picherul de linie este obligat a-si complete si insusi cunostintele tehnice de specialitate ca si
cele privind siguranta circulatiei, normele de tehnica a securitatii si protectiei muncii etc, urmand a fi
examinat periodic, conform dispozitiilor in vigoare.
Art. 8. Picherul este subordonat direct sectiei de intretinere. Ordinele directe primate de la organelle
superioare sefului sectiei de intretinere (conducerea serviciului regional de intretinere, directia regional
si central), vor fi executate imediat de picher, care, va raporta sectiei de intretinere primirea si
executarea lor.
Art. 9. Luarea in primire a districtului, respective predarea lui, se va face prin incheierea unui processverbal intre primitor si predator, in prezenta unui delegat al sectiei L de regula controlorul tehnic.
Acest proces verbal se incheie dupa verificarea pe teren a starii liniei, lucrarilor de arta si
terasamentelor, a existentei si starii sculelor, obiectelor de inventar si a materialelor de pe teren si din
magaziile districtelor.
Cu aceasta ocazie picherul predator este obligat a da toate informatiile primitorului asupra
caracreristicelor specifice ale liniei din district: puncte slabe, inzapezibile, inundabile etc.
Picherul predator va face o situatie la zi a personalului districtului ce se preda, facand recomandari cu
caracterizari verbale pentru cunoasterea personalului. Picherul va preda de asemenea in perfecta ordine,

intreaga arhiva tehnica si administrativa, evidenta sculelor, a materialelor, a inventarului, si evidenta


punctelor inzapezibile si inundabile. Predearea se va face in mod obligatoriuin prezenta unui delegate
al sectiei L avand functia de cel putin controlor tehnic.
Art. 10. Picherul are in subordine urmatorul personal: sefii de echipa, meseriasii, lucratorii de cale,
cantonierii si revizorii de cale de orice fel, maistrul, meseriasii, lucratorii de la atelierul districtului
acolo unde exista astfel de atelier, precum si alt personal apartinand districtului.
Art. 11. Picherul trebuie sa locuiasca la resedinta districtului, care este fixate intr-una di statiile din
cuprinsul districtului, in locuinta de serviciu ce i se va pune la dispozitie.
El nu poate parasi districtul sub nici un motiv, fara o aprobare prealabila a sectiei de intretinere care va
stabili inlocuitorul.
Art. 12. La plecarea in concediu, detasare etc, cand lipsa este mai mare de trei zile, el preda districtul
unuia din sefii de echipa sau altui picher desemnat de seful sectiei.
Predarea se face cu proces verbal in prezenta unui delegat al sectiei L. Un exemplar de proces
verbal se inainteaza la sectia L.
Art. 13. Picherul trebuie sa cunoasca tot ce apartine districtului: personalul, infrastructura si
suprastructura caii, lucrarile de arta, instalatiile si materialele. El trtebuie sa cunoasca toate lucrarile ce
se executa pe zona de exploatare si siguranta a caii de catre unitatile C.F.R. sau alti executanti, precum
si lucrarile din apropierea acestei zone care ar influenta asupra starii caii sau a circulatiei De asemenea,
picherul trebuie sa cunoasca si starea liniilor industriale ce se ramifica din reteaua C.F.R.
Art. 14. In timpul reviziilor sale, el verifica starea liniei si a constructiilor aratate mai sus si ia masuri
pentru buna lor intretinere. El studiaza cauzele deranjamentelor ce se ivesc si ia masurile necesare
pentru inlaturarea si prevenirea lor.
Art. 15. Picherul programeaza, supravegheaza si indrumeaza lucrarile sefilor de echipa, ale
cantonierilor, ale revizorilor de cale. Controleaza activitatea salariatilor din subordine si verifica daca
acestia isi indeplinesc obligatiile privind executarea lucrarilor si reviziile prescrise in conformitate cu
instructiile respective. De asemenea, supravegheaza si controleaza activitatea atelierelor pe care
eventual le are in subordine.
Art. 16. Pentru indeplinirea acestor atributii, picherul trebuie sa execute reviziile periodice precum si
celelalte revizii in conformitate cu instructia pentru fixarea termenelor si ordinei in care trebuie
efectuate reviziile la linie. Picherul consemneaza rezultatele acestor revizii in carnetul si condicile
prescrise si da dispozitii de remediere in carnetul de santier al sefului de echipa.
Eventualele nereguli in legatura cu siguranta circulatiei se vor remedia imediat, iar despre constatarea
lor, se va face mentiune in condicile respective.
Art. 17. Este interzis picherului sa dea informatii sau sa incredinteze persoanelor straine acte in
legatura cu serviciul, fara aprobarea organelor competente.
El va supraveghea personal si prin organele din subordine circulatia pe zona de exploatare si siguranta
a caii, procedand conform legilor in vigoare.
Picherul nu va permite sa se execute pe zona de exploatare si siguranta caii nici o lucrare fara
aprobarea organelor C.F.R. competente.
Picherul este de asemenea dator sa urmareasca sa nu se execute lucrari in albia raurilor in amonte si
aval de poduri si nici sa se extraga ballast sau pamant fara aprobarea organelor C.F.R. competente.
Art. 18. La districtele inzestrate cu posture hidrometeorologice picherul supravegheaza buna
functionare a acestora, completeaza situatiile prescrise si le trimite la timp forurilor respective.

CAPITOLUL 2
CONDUCEREA LUCRARILOR
Art. 19. Picherul conduce lucrarile de intretinere a liniei din cuprinsul districtului, conform
dispozitiilor date de sectie prin programul de lucru, carnetul de santier si diferite ordine si instructii
referitoare la procedeele tehnice in executarea lucrarilor. Picherul intocmeste programul chenzinal pe
echipe, urmareste executarea lucrarilor programate si face receptia lor.
Art. 20. El conduce personal lucrarile reglementate ca atare prin instructii, indrumatoare si ordine de
serviciu respectand prevederile acestora, controleaza si indrumeaza executarea lucrarile care, in
conformitate cu prescriptiile instructiilor tehnice in vigoare, se executa sub conducerea sefilor de
echipa.
Dispozitiile importante le va transmite acestora in scris.
Atunci cand seful de echipa lipseste de la echipa (concediu de odihna, detasare, delegatie, caz de boala,
in revizia liniei), va preda conducerea echipei meseriasului intretinere cale I sau, exceptional, unui
meserias intretinere cale II.
Inlocuirea cantonierilor si revizorilor de cale se va face cu lucratorii sau meseriasi intretinere cale II.
Toti cei da mai sus vor fi instruiti, examinati si autorizati in acest scop de sectia L.
Art. 21. Picherul este obligat sa insoteasca vagonul de masurat calea pe distanta districtului sau,
prezentandu-se la vagon la inceputul distantei districtului sau.
El trebuie sa aiba asupra sa albumul curbelor, tabela cu indicarea kilometrilor reparati periodic si
radical, refactionati si consolidati in cursul anului respectiv, pe care trebuie sa le prezinte sefului
vagonului de masurat calea.
Dupa trecerea vagonului pe distanta sa, picherul este obligat sa ia imediat sa ia masurile necesare
pentru inlaturarea in ordinea gravitatii lor a defectelor semnalate.
Restul defectelor semnalate vor fi inlaturate in cadrul lucrarilor de intretinere curenta programand
acestea in primele doua chenzine dupa trecerea vagonului.
De asemenea, picherul mai insoteste pe distanta districtului sau atat caruciorul de masurat calea, cat si
defectoscopul pe baza programului stabilit de catre sectia de intretinere.

CAPITOLUL 3
INTRETINEREA TERASAMENTELOR
Art. 22. Picherul este obligat sa ia masuri pentru prevenirea aparitiei defectelor sis a inlature in cel mai
scurt timp pe cele aparute fara a permite ca ele sa se extinda intr-o masura oricat de mica.
In acest scop, picherul va trebui sa ia masuri pentru :
a) Taierea si aplanarea banchetelor terasamentelor;
b) Curatirea de mal, noroi si iarba a santurilor de garda, de scurgere etc;
c) Curatirea si asigurarea functionarii normale a tuturor lucrarilor de drenuri si inlaturarea malului
si a noroiului din puturile de revizie si din drenuri;
d) Aplanarea si inlaturarea la timp a depresiunilor si gropilor fara scurgere, care impiedica libera
evacuare a apelor de pe suprafetele taluzurilor, a banchetelor, a teraselor si a intregului teritoriu

e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

cuprins in limita zonei de expropiere si acoperirea cu straturi de protectie a suprafetelor ce se


repara;
Inlaturarea neintarziata a oricarui fel de crapaturi, afluieri, fugiri, burdusirietc, ale
terasamentelor in limitele zonei de exploatare si siguranta caii si la nevoie chiar si dincolo da
aceasta, precum si de repararea imbracamintei terasamentelor, a amenajarilor de scurgere etc,
pentru aducerea lor in stare reglementara;
Inlaturarea imediat a oricarui fel de defecte care apar la constructiile de sustinere a lucrarilor, la
amenajarile pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafata sia a celor subterane in iesirile
lor, in puturile de revizie etc;
Pregatirea din timp a terasamentelor si a tuturor lucrarilor accesorii acestora, pentru perioada de
iarna si a dezgheturilor de primavera;
Asigurarea scurgerii libere a apelor de primavera si din ploi torentiale;
Curatirea de zapada a terasamentelor;
Taierea santurilor in zapada aglomerata pe taluzurile caii, sau in suluri, care ar impiedica
scurgerea normala a apelor din santurile de descarcare;
Curatirea zapezii de pe taluzurile neconsolidate si care ar ameninta cu surparea, in caz de topire
brusca;
Taierea crengilor ce intra in gabarit, a buruienilor, tufisurilor, palcurilor de pomi etc, de pe zona
de exploatare si siguranta caii in punctele unde ele pot contribui la inzapeziri in linie curenta si
in statii si acolo unde impiedica vizibilitatea semnalelor si indicatoarelor de cale sau pun in
atingere firele T.T.R. sau impiedica functionarea instalatiilor S.C.B. ;
Curatirea ierbii de-a lungul transmisiilor la instalatiile de centralizare electromecanice si de
evitare a blocarii acestor transmisii cu material.
Pentru unele din lucrarile de mai sus care cad si in sarcina altor formatii (poduri, P.A.Z. etc),
picherul va raporta sectiei de intretinere care va dispune asupra masurilor ce trebuie luate de
catre acestea.

CAPITOLUL 4
INTRETINEREA LUCRARILOR DE ARTA
Art. 23. Picherul are obligatia de a verifica buna stare a caii pe poduri, observand ca axa caii sa
coincida cu axa podului, prinderea sa fie reglementara, contrasinele sa fie montate la distanta si nivelul
prescris. De asemenea va verifica dispozitivele de compensare a caii, buloanele cu ciocuri, rosturile
sinelor, distantele intre traverse, tabla striata sau platelejele din scanduri acoperite cu ballast,
rezervoarele cu apa la podurile de lemn, starea de curatenie si tablitele de revizie ale revizorilor de cale.
La culee si la pile, va observa starea aparatelor de reazem, a cuzinetilor, a zidariei, a sferturilor de con
si a camerelor de mina.
De asemenea, va lua masuri pentru evitarea stagnarii apelor sub poduri si podete.
Va lua masuri necesare pentru inlaturarea defectelor ce necesita interventii urgente, in lipsa picherului
de poduri si eventual, va adduce la cunostinta sectiei de intretinere a caii defectele mai importante. El
va nota constatarile facute in cazul unor defecte ce ameninta siguranta circulatiei, va stabili masurile ce
se impugn (restrictive de viteza, inchideri de linii etc.), si va raporta in acelasi timp sectiei de
intretinere.

Picherul va examina cu atentie starea caii in tuneluri in special starea materialului metalic, zidaria
tunelului, precum si dispozitivele de evacuare a apei de infiltratie.

CAPITOLUL 5
INTRETINEREA SUPRASTRUCTURII CAII
Art. 24. In timpul reviziilor periodice, picherul trebuie sa examineze cu atentie starea liniei, in special
portiunile situate in curbe si la racordari, portiunile cu declivitati mari, panourile tampon de la calea
fara joante, sectiunile isolate.
Va observa deplasarile liniei in plan orizontal si vertical, va controla daca joantele sunt la echer, de
asemenea starea rosturilor de dilatatie, a dispozitivelor contra fugirii sinelor, inclinarea sinelor,
strangerea tirfoanelor si a buloanelor, poza treverselor si burajul lor, profilul transversal al balastului,
starea materialului metallic, a traverselor si a balastului.
Va verifica in termenele prescrise, suprainaltarea si supralargirea liniei, precum si sagetile curbelor,
facand notarile cuvenite in condicile respective.
Va face la timp, cu tiparul si cu caruciorul, masuratorile prescrise.
In urma constatarilor facute, picherul va lua masurile necesare pentru indepartarea pentru indepartarea
defectelor, tinand seama de prescriptiile din R.E.T., de tolerantele admise de Instructia Norme si
tolerante pentru linii precum si de Instructia de intretinere a liniilor ferate
Picherul este obligat a face recensamantul traverselor din cuprinsul districtului sau conform Instructiei
pentru recensamantul traverselor, inaintandu-l la sectie
De asemenea va face in termenele stabilite recensamantul tuturor lucrarilor prevazute in procesul
tehnologic de reperare a liniilor precum si masuratoarea lor in vederea intocmirii planului de reperatii
pentru anul viitor, tinand seama si de lucrarile din procesul tehnologic care se executa in timpul iernii.
Art. 25. Picherul este dator sa instruiasca permanent personalul de linie (revizorii de cale, cantonierii si
personalul de la echipe), ca sa observe cu atentie trecerea trenurilor si in cazul ca se constata vagoane
franate care patineaza, izbituri provocate de locuri plane in bandaje, precum si fusuri de osie aprinse, sa
avizeze imediat prin orice mijloc statia catre care merge trenul sis a ia masurile corespunzatoare.
Aceiasi obligatie revine si picherului cand constata personal, asemenea defectiuni. El va urmari
respectarea de catre mecanici a vitezelor admise mai ales pe portiuni cu restrictii de viteza, precum si
darea semnalelor cu fluierul locomotivelor, in punctele prevazute.
Nerespectarea acestor dispozitii va fi adusa la cunostiinta statiilor si depourilor respective, precum si
sectiei de intretinere.

CAPITOLUL 6
INTRETINEREA APARATELOR DE CALE
Art. 26. Picherul trebuie sa faca conform instructiei, personal, cu seful de echipa sau in comisie, revizia
tuturor aparatelor de cale din statii si de pe linia curenta in conformitate cu Instructia pentru fixarea
termenelor si ordinei in care trebuie effectuate reviziile de linie. El va nota rezultatul masuratorilor in
carnetul de revizie a aparatelor de cale, iar cele facute in comisie in registrul de revizie a instalatiilor
sigurantei circulatiei al statiei sau unitatii respective si va lua masuri pentru indepartarea defectelor.

La efectuarea reviziilor el va tine seama de normele si de tolerantele admise pentru aparatele de cale.
Cu aceasta ocazie se va verifica starea de intretinere, curatenia si ungerea pieselor in conformitate cu
prevederile Instructiei pentru revizia aparatelor de cale.
Picherul va verifica in mod special : starea tuturor elementelor aparatului de cale, soliditatea legaturilor
intre ele, in special intre barele de tractiune si ace, fixarea splinturilor, strangerea suruburilor, proptirea
acelor in protap, fixarea alunecatoarelor, uzura pieselor aparatului de cale, dimensiunile jgheaburilor,
burajul traverselor, in special al traverselor de sub macazuri si inimi, lipirea acului de contraac, pozitia
si nivelul ciupercii contraacului fata de ciuperca acului, intoarcerea justa a felinarului fata de pozitia
acului. Cu o deosebita atentie va observa ca suruburile sau bolturile, care leaga barele de conexiune de
ace, precum si acelea care leaga barele de tractiune de cele de conexiune sa fie asigurate prin splinturi
sau sarma rasucita deasupra barei; de asemenea, daca suruburile verticale care leaga barele de
conexiune de ace sunt montate si fixate cu piulita in jos.
El va examina montarea reglementara a aparatelor de cale conform cu planul de poza si va face
masurari cu tiparul pentru a verifica daca ecartamentul si nivelul sunt in conformitate cu normele
prescrise. De asemenea, va verifica raza curbelor de racordare intre macaz si inima.
El va lua masuri de indepartare a apelor de suprafata sau celor subterane din regiunea aparatelor de
cale, astfel ca pana la 1 noiembrie toate lucrarile necesare pentru asigurarea scurgerii apelor de la
aparatelor de cale sa fie terminate.
Enumerarea de mai sus nu este limitative, picherul fiind obligat a verifica toate piesele si a face la timp
toate reparatiile pentru ca circulatia peste aparatele de caler sa se faca in bune conditii.

CAPITOLUL 7
INTRETINEREA LINIILOR CU SECTIUNI IZOLATE
ELECTRIC SAU ELECTRIFICATE
Art. 27. Pe portiunile prevazute cu bloc automat, centralizate electrodinamic sau centralizate
electromecanic si prevazute cu sine izolate, precum si pe liniile electrificate, picherul trebuie sa se
conformeze instructiilor Directiei centralizare si telecomanda referitoare la intretinerea instalatiilor
electrice si mecanice legate cu calea.
Va indruma revizorii de cale sa supravegheze buna stare a joantelor isolate ce se gasesc in linie si va
avea grija ca stratul de ballast de sub sectiunile izolate sa fie din piatra sparta, curat, sa aibe grosimea
prescrisa si sa asigure scurgerea apelor prin drenaje. Nivelul superior al balastului sa fie mai jos cu 3
cm. decat talpa sinei, iar rosturile de dilatatie de la joantele isolate sa nu depaseasca sporul admis
pentru placa de izolare.
De asemenea, intre nivelul superior al canalelor de transmisie si talpa sinelor trebuie sa existe neaparat
un spatiu liber de 13 cm.
Tirfoanele de pe portiunea sinelor isolate nu trebuie sa strabata traversa si sa patrunda in balast, pentru
a nu provoca derivatii electrice.
Daca pe portiunea izolata de linie se afla treceri la nivel, acestea vor trebui sa fie mentinute in perfecta
stare de curatenie.
In apropierea joantelor izolante, calea va fi bine asigurata contra fugirii sinelor prin dispositive
speciale.
Pentru a evita stabilirea contactelor intre cele doua sine, tiparele de linie, vagonetele si drezinele de
mana vor fi prevazute cu izolatia electrica necesara, iar personalul de executie va fi instruit ca la
executarea lucrarilor sa nu produca scurcircuitarea sectiunilor isolate.

La lucrarile de suprastrucrura a macazurilor centralizate sau inzestrate cu incuietori cu chei si bloc, va


lua parte si personalul S.C.B. de specialitate (semnalizare, centralizare si blocare), tot timpul cat
dureaza aceste lucrari, in care scop va fi anuntat din timp.
La introducerea sau scoaterea aparatelor de cale cu incuietori de macaz se va aviza sectorul S.C.B.
pentru montarea sau demontarea lor.
Cu ocazia lucrarilor ce se efectueaza, picherul va urmari ca instalatiile de centralizare si bloc de linie sa
nu fie deranjate.
In cazul in care se executa sapaturi va urmari sa nu deranjeze cablurile subterane ghidandu-se dupa
schita de pozitie a cablului obtinuta de la sectorul S.C.B. si dupa reperele de cablu.

CAPITOLUL 8
INTRETINEREA TRECERILOR DE NIVEL SI A ALTOR
INSTALATII DE PE LINIE
Art. 28. Picherul trebuie sa se ingrijeasca direct si prin personalul din subordine de buna stare a
trecerilor la nivel, a cumpenelor, a indicatoarelor de atentie in cruce, a parapetelor, a tuburilor si
podetelor de acces, iar la liniile electrificate de portile de gabarit montate pe drum.
Intretinerea trecerilor de nivel pazite si nepazite cu instalatiile lor se face de districtul respectiv, cu
exceptia intretinerii barierelor cu transmisie centralizate care sunt in sarcina personalului C.T.
La trecerile de nivel cu circulatia rutiera intensa, picherul va ingriji sa aiba cumpene de rezerva precum
si bariere mobile (pe capre) conform ordinelor in vigoare.
Picherul nu va admite peste trecerile de nivel a greutatilor deosebit de mari si a incarcaturilor
voluminoase (utilaj greu industrial, locomobile, cazane cu abur etc,), fara aprobarea sefului sectiei de
intretinerea caii pentru fiecare caz in parte si va supraveghea asemenea traversari personal, sau in lipsa,
prin seful de echipa.
Va urmari continuu completarea, repararea si revopsirea la timp a indicatoarelor de pe linie.
Art. 29. Picherul trebuie sa cunoasca traseul telegrafo telephonic care apartine administratiei C.F.R.
din raza districtului sau.
Va instrui personalul asupra masurilor ce trebuie luate in cazul caderii stalpilor in gabaritul liniei de
C.F. din cauza intemperiilor.

CAPITOLUL 9
ASIGURAREA SCURGERII APELOR MARI DE
PRIMAVARA SI A APELOR PROVENITE DIN PLOI
TORENTIALE
Art. 30. Picherul este obligat sa instruiasca din timp sefii de echipa si revizorii de cale asupra masurilor
ce trebuie luate in punctele prevazute in tabela punctelor periculoase, inundabile sau unde gheturile
ameninta lucrarile de arta.
El trebuie sa urmareasca curatarea zapezii din alibii si indepartarea obstacolelor c ear impiedica
scurgerea apelor in amonte sau in aval de lucrarile de arta: curatirea santurilor de scurgere si de
descarcare, curatirea zapezii de pe taluzurile amenintate de surpari, luand toate masurile prevazute in
Instructia pentru preintampinarea si combaterea inundatiilor.

De asemenea trebuie sa intervina la sectie pentru aprovizionarea cu materialele necesare apararii


punctelor expuse inundatiilor.
Art. 31. In perioada scurgerii apelor mari, picherul este obligat sa efectueze cat mai des revizia
portiunilor de linie amenintate, sa observe executarea masurilor pregatitoare, cresterea apelor, situatia
terasamentelor slabe cu pungi de ballast, situatia terenurilor cu stanci ce se disloca etc. In caz de pericol
el va aviza sectia, iar pana la sosirea sefului de sectie, va conduce lucrarile pentru preintampinarea
efectelor daunatoare.
Masurile contra apelor de primavera se aplica si in cazul ploilor torentiale sau de lunga durata.

CAPITOLUL 10
LUCRARI LA LINIE IN TIMPUL IERNII
Art. 32. Picherul trebuie sa ia masuri ca pana la inceperea iernii sa fie executate lucrarile de linie, astfel
incit la ivirea inghetului liniile sa nu fie surprinse cu denivelari, care ar putea provoca ruperea sinelor.
De asemenea, el trebuie sa ia masuri pentru instalarea parazapezilor mobile la locurile stabilite.
Picherul va lua din timp pentru indepartarea de langa linie a depozitelor de materialele din punctele
unde ele pot contribui la producerea inzapezirilor, atat in linie curenta, cat si in statii.
Termen 15 octombrie.
Pana la 15 octombrie va indeparta de pe linie toate obiectele ce ar putea impiedica gabaritul de libera
trecere pentru plugurile de zapada.
Picherul va avea grija ca pana la 15 octombrie toate depozitele de materiale C.F.R. ca: traverse,
material metalic de cale etc. din statii si linii curente pe portiunile de linii inzapezibile sa fie amenajate
in directia opusa vantului si la o distanta de minim 12 ori inaltimea depozitului de la linia cea mai
apropiata.
Pana la 15 octombrie trebuie sa fie instalate indicatoare speciale pentru plugul de zapada, in
conformitate cu instructia de semnalizare, in vederea marcarii punctelor de pe linie, unde cutitele
plugului trebuie ridicate, iar aripile lor inchise.
Intre 1 si 15 aprilie, panourile si parii de parazapezi trebuie sa fie demontati si transportati la locurile de
depozitare unde se va proceda la sortarea si repararea celor defecte conform instructiei pentru
preintampinarea si combaterea inzapezirilor.
Picherul va avea grija ca materialele de masa (piatra Sparta, nisip, ballast etc. ) , sosite pentru lucrarile
C.F.R. si descarcate pe linie dupa facerea probei de gabarit cu plugurile de zapada, sa fie imediat
aplanate la nivelul superior al traverselor, spere a evita defectarea plugurilor de zapada in actiune,
precum si inzapezirea liniei.
Picherul este obligat pet imp de viscol, la cererea scrisa a sefului de statie, sa dea ajutor pentru
curatarea de zapada in conformitate cu planul de actiune pentru combaterea inzapezirilor.
Picherul va organiza verificarea sinelor din cale conform instructiei respective, in scopul prevenirii
accidentelor cauzate de ruperea sinelor in cale.
Art. 33. Picherul trebuie sa asigure buna stare a dormitoarelor commune in vederea adapostirii
lucratorilor ce se vor angaja pentru combaterea inzapezirii liniei, facand interventii la sectie pentru
inzestrarea cu cazarmament a acestor dormitoare.

CAPITOLUL 11

GABARITE SI TRANSPORTURI NEGABARITICE


Art. 34. Picherul raspunde de mentinerea gabaritului podurilor, tunelurilor, indicatoarelor intretinute de
district, distantelor dintre linii duble si a celor din statii, precum si de asigurarea gabaritului atunci cand
se descarca sau depoziteaza materiale, necesare executarii lucrarilor de catre sectia L respective.
El admite efectuarea de lucrari care ar reduce gabaritul liniei, numai dupa aprobarea prealabila data de
organele competente si cu luarea de masuri corespunzatoare.
Picherul ia parte la verificarea gabaritelor lucrarilor de arta si la probele de parcurs efectuate cu plugul
de zapada.
Se conformeaza instructiunilor in vigoare atunci cand insoteste transporturi negabaritice sau cu tonaj
depasit.

CAPITOLUL 12
PAZA ZONEI DE EXPLOATARE SI SIGURANTA A CAII
Art. 35. Picherul este obligat sa supravegheze personal si prin organele subaltern, ca zona de
exploatare si siguranta caii sa nu fie incalcata si va lua masuri de completare a pietrelor de hotar ce
lipsesc. De asemenea, va lua masuri de supraveghere a pietrelor de hotar, a pomilor si a plantatiilor
executate pentru apararea liniei contra inzapezirilor si a diferitelor instalatii.
Va lua masuri pentru a impiedica circulatia particularilor pe teren C.F.R. in afara drumurilor destinate
pentru circulatie.
Va lua de asemenea masuri ca circulatia si pasunatul animalelor pe zona de exploatare si siguranta caii
sa se faca numai pe portiunile destinate acestor scopuri, pentru a se evita degradarea zonei, a profilului,
a lucrarilor de arta si a instalatiilor de centralizare si de semnalizare, precum si pentru garantarea
sigurantei girculatiei.
Va supraveghea executarea diferitelor lucrari in apropierea limitei C.F.R. precum ; sapaturi care ar
putea periclita constructiile C.F.R. , plantatii, depozitarea materialelor, construirea diferitelor cladiri,
impunand sa se respecte distantele prevazute in legea privind exploatarea cailor ferate cerand eventual
concursul organelor superioare.
Nu va permite executarea pe zona de exploatare si siguranta caii a lucrarilor de catre terti fara aprobare
legala.

CAPITOLUL 13
MASURI CONTRA INCENDIILOR
Art. 36. Picherul este obligat sa urmareasca curatirea zonei de exploatare si siguranta caii de iarba si
stufisuri uscate pentru a evita provocarea de incendii. De asemenea va urmari ca depozitarea paielor si
a fanului sa nu se faca in apropierea liniei, pentru a preveni aprinderea lor de la scanteile locomotivelor.
Depozitarea lemnariei, a stivelor de traverse si a panourilor de parazapezi, se va efectua conform
dispozitiilor privind respectarea masurilor contra incendiilor.

Picherul va urmari inzestrarea magaziilor de materiale cu inventarul, uneltele si aparatele necesare


contra incendiilor conform instructiei pentru prevenirea si stingerea incendiilor.
Va lua de asemenea masuri pentru protejarea constructiilor de lemn de la district si cantoane prin
ignifugare, iar in lipsa de material ignifug, se va ingriji de varuirea lemnariei in doua straturi cu lapte de
var.
In caz de incendiu se va conforma prevederilor din instructiunile privind sanctionarea contraventiilor la
normele de prevenire si stingere a incendiilor.

CAPITOLUL 14
MASURI IN CAZ DE EVENIMENTE
Art. 37. In cazuri de evenimente, picherul se va deplasa la fata locului, imediat dup ace va fi avizat,
interesandu-se daca a fost instiintata si sectia de intretinere.
In cazul in care sunt necesare materiale pentru restabilirea circulatiei, picherul va organiza transportul
acestora cu vagonetul sau trenul de lucru fara a stingheri circulatia trenului de ajutor sau a vagonului de
ajutor.
Picherul va lua imediat masuri de curatire a terenului la locul evenimentului, va colabora la restabilirea
circulatiei si va da ajutor ranitilor, conform dispozitiilor organului superior care conduce lucrarile si a
dispozitiilor din instructia pentru tratarea evenimentelor.
Picherul va organiza lucrarile de reparative si restabilire a caii pe cat posibil chiar in timpul operatiilor
de eliberare a liniei.

CAPITOLUL 15
INDATORIRI ADMINISTRATIVE
Art. 38. Picherul va tine la zi scriptele necesare pentru evidenta materialelor, sculelor, uneltelor si a
obiectelor de inventar ce-i sunt incredintate, avand o deosebita grija pentru buna intretinere si
intrebuintare a acestor mijloace fiind raspunzator de existent si starea lor.
El trebuie sa ceara din vreme materialele necesare pentru lucrari, inclusive stocul normat (minimal de
rezerva), si pentru completarea rezervei permanente a caii, fara a forma stocuri supranormative.
La primirea materialelor el trebuie sa verifice cantitatea si calitatea lor. La sosirea materialelor in
vagoane, constatarea trebuie facuta chiar inainte de descarcare, incheindu-se procesul verbal cuvenit
cu seful statiei, in caz de lipsuri sau violari si raportandu-se sectiei.
Picherul raspunde de descarcarea in termen a vagoanelor cu materiale sosite pe adresa districtului sau.
Transportul si manipularea materialelor in special a sinelor si a traverselor de beton armat trebuie
efectuate in bune conditii, pentru a nu da loc la deformarea sau deteriorarea lor. De asemenea, va
organiza aceste manipulari si transporturi in asa fel ca sa evite orice cheltuieli inutile.
Depozitarea materialelor se va face in ordine, cat mai aproape de locul de intrebuintare si in depozite
lipsite de stricaciuni, de incendii si de furturi. Toate materialele vor fi etichetate.
Picherul va verifica cat mai des stocurile de materiale, introducand in registre si raportand sectiei,
prisosurile sau lipsurile.

Va distribui in mod rational echipelor si cantonierilor, materialele, sculele, uneltele, utilajele mecanice
si obiectele de inventar, ingrijindu-se ca ele sa fie inregistrate in registrele si condicile lor. Sculele
pentru executarea lucrarilor se predau pe raspunderea fiecarui agent; ele trebuie sa aiba marci.
De asemenea, se va ingriji de a trimite la timp la atelier pentru reparate, aceste mijloace, ingrijindu-se
ca sa aiba rezerve pentru inlocuirea lor.
La executarea lucrarilor, trebuie luate masuri contra pierderilor de materiale, iar dupa terminare,
acestea trebuie stranse imediat si depozitate la locurile de resedinta a unitatilor sau trimise la atelier
pentru reparative.
Picherul asigura verificarea aparatelor de masurat calea, conform prescriptiilor din instructia pentru
intretinerea liniilor, iar cu ocazia reviziilor in cuprinsul districtului, el verifica starea nivelelor, a
tiparelor de linie, a aparatelor de masurat etc., neadmitand utilizarea aparatelor defecte sau incomplete
pe care le va expedia urgent la ateliere pentru reparative.
In timpul reviziilor periodice in cuprinsul districtului, picherul urmareste ca sefii de echipa sa efectueze
pontajul zilnic al lucratorilor sis a inregistreze consumul materialelor.
Picherul este obligat sa verifice prezenta personalului de serviciu ( sefi echipa, revizori de cale,
cantonieri). Aceasta o va face prin verificari inopinante pe teren sau telefon.
In ultimele zile ale chenzinei, picherul intocmeste programul chenzinal pentru chenzina urmatoare.
Picherul va face receptia lucrarilor executate conform programului, de echipele L din raza districtului
sau, pe chenzine, intocmind procese verbale de receptive. El va face masuratori lunare in vederea
prestatiilor pentru planul pe luna viitoare.
Picherul pe raza caruia se executa, de catre districtul mecanizat, lucrari de reparative periodica a liniei,
se va conforma ordinelor in vigoare, privind predarea portiunilor pe care trebuie executata reparatia,
respective primirea lor dupa reparative.
Predarea materialelor necesare acestor lucrari, catre districtul mecanizat se va face pe masura executarii
lucrarilor.
Art. 39. In conformitate cu prescriptiile R.E.T. si instructiei de miscare, circulatia vehiculelor care se
pot scoate de pe linie cu bratele (drezine de mana, triciclete, patruciclete, vagonete de cale, carucioare
de masurat calea si carucioare defectoscoape), nu trebuie sa produca in nici un caz vreo perturbatie in
circulatia trenurilor si nici intarzieri in executarea lucrarilor.
Pentru aceasta, picherul in intelegere cu seful de statie va intocmi programul decadal de mers pentru
plecarea dimineata la lucru pe linie curenta precum si intoarcerea seara la resedinta a vagonetelor care
apartin echipelor in subordine.
Pentru vagonetele altor unitati, programul va fi intocmit de imputernicitul unitatii respective in
intelegere cu seful de statie cu avizul picherului districtului in raza caruia circula vagonetul.
Pe sectiile cu conducere centralizata a circulatiei trenurilor nu se intocmesc programe decadale de
mers.

CAPITOLUL 16
IMBUNATATIREA METODELOR DE LUCRU
Art. 40. Picherul trebuie sa manifeste, in toate cazurile, initiative sis a introduca in practica metodele
de rationalizare a muncii, instruind personalul in privinta procedeelor celor mai bune de lucru,
demonstrand pe teren pe teren executarea rationala a operatiilor diferitelor lucrari.

Introducerea unor sisteme noi de lucru insa, nu se va putea face, decat cu aprobarea prealabila a
organelor superioare competente.

CAPITOLUL 17
CONDITIILE DE MUNCA SI DE TRAI
ALE PERSONALULUI DE LINIE
Art. 41. Picherul trebuie sa mentina disciplina in unitatea sa, urmarind ca subalternii lui sa respecte
legile, regulamentele, instructiile, indrumatoarele si ordinele in vigoare.
El va executa lucrarile cu angajatii permanenti aflati la dispozitia sa; in cazurile in care acestia nu sunt
suficienti, el va putea angaja si zilieri, insa numai in limitele numarului aprobat pentru fiecare situatie si
a creditelor allocate pentru aceasta.
El va urmari ca angajatii sa fie dotati sis a cunoasca instructiile necesare. Ii va instrui asupra
indatoririlor lor si va verifica prin examinari lunare cunostintele profesionale, pe baza programului
stabilit de sectia de intretinere.
Picherul trebuie sa repartizeze munca subalternilor sai in mod judicious conform normelor stabilite. Va
avea grija sa imbunatateasca conditiile de lucru si de viata a lucratorilor.
Va urmari trimiterea la timp a pontajului spre a nu se intarzia plata personalului
De asemenea, va urmari ca in cazarmi, camerele sa fie curate, spoite, cearceafurile si fetele de perna
spalate, dusumelele curatate, sobele si lumina in functiune, usile si ferestrele complete si in buna stare.
Picherul este dator a supraveghea permanent tinuta personalului in subordine, in ceea ce priveste portul
uniformei si a hainelor de protectie.
Art. 42. Fata de personalul din alte servicii si de particulari, picherul va avea o atitudine politicoasa si
hotarata, dand lamuriri si satisfacand cererile legale.
In caz de nemultumiri din partea publicului, el isi va pastra calmul, evitand orice discutie sau cearta.

CAPITOLUL 18
MASURI PRIVIND SIGURANTA MUNCITORILOR
IN TIMPUL LUCRULUI.
Art. 43. Picherul este dator sa cunoasca sis a aplice masurile din Normele de tehnica a securitatii si
protectiei muncii in special acelea privind instruirea si examinarea personalului atat la angajare, cat si
periodic.
Trebuie sa respecte acoperirea lucrarilor si circulatia vagoanelor dupa dispozitiile prevazute in R.E.T.,
Instructia de semnalizare si instructia pentru restrictii de viteza si inchideri de linii.
Trebuie sa se ingrijeasca ca tot personalul care lucreaza pe linie sa fie la current cu mersul trenurilor.
Picherul va urmari si instrui personalul ce lucreaza la linie, sa nu se afle pe poduri sau in tuneluri daca
prezenta lui in aceste locuri nu este absolut necesara.
Va ingriji ca atunci cand se lucreaza la burarea traverselor cu ciocane electrice de burat sau cand se
folosesc alte masini care fac zgomot, un lucrator special sa fie insarcinat cu supravegherea apropierii
trenurilor, pentru avizarea lucratorilor, iar atunci cand se executa lucrari de linie pe timp de ceata,
viscol sau in locuri cu vizibilitate redusa, va instrui personalul ca acesta sa fie atent la sunetele produse
de tren, drezine etc. ce se apropie si va lua masuri ca lucratorii sa nu se gaseasca pe linie la trecerea

acestora si in acest caz trebuie sa posteze agenti cu rechizite de semnalizare la distante suficiente pentru
siguranta muncitorilor.
Picherul va lua masuri ca la trecerea trenurilor, lucratorii sa stea la o distanta de cel putin 3 m. de la
ciuperca sinei celei mai apropiate.
Picherul trebuie sa instruiasca muncitorii asupra locului de refugiu pe linia curenta in tuneluri si la
poduri, unde se vor adaposti la eventuala sosire a trenurilor.
La transportul muncitorilor cu trenul de lucru si la manevrarea acestora, picherul va aplica masurile din
Normele de tehnica securitatii si protectiei muncii
Art. 44. Picherul este obligat sa instruiasca si sa urmareasca daca folosirea vagonetului de catre
muncitori se face cu respectarea dispozitiilor din R.E.T. si din Normele de tehnica securitatii si
protectiei muncii.
Art. 45. La desfundarea liniilor inzapezite si in speciala la facerea copcilor, picherul va lua masuri de
acoperire prin agenti speciali, pentru ca muncitorii sa nu fie surprinsi pe linie de plugul de zapada.
In timpul actiunii plugului de zapada, picherul va lua masuri ca muncitorii sa fie asezati la o distanta
suficienta pentru ca ei sa nu fie atinsi de aripile deschise ale plugului de zapada, gheata sau pietrele
aruncate de plug.
Picherul va lua masuri ca la transeele de zapada sa se execute trepte de acces, iar cand transeele sunt
mari, se vor face din timp nise de refugiu.
Art. 46. In tuneluri, picherul este obligat sa faca nisele vizibile prin varuirea peretilor tunelului din
jurul nisei sis a ia masuri ca in ele sa nu se depuna material sau scule.
De asemenea, va lua masuri ca depozitele de material din tuneluri sa fie evacuate. Va interzice
stationarea in tuneluri a persoanelor neocupate la lucru.
Art. 47. Picherul va da o deosebita atentie instruirii personalului privind masurile din Normele de
tehnica a securitatii si protectiei muncii pe liniile electrificate, conformandu-se ordinelor special in
vigoare.
Art. 48. Picherul este obligat sa cunoasca si sa aplice masurile sanitare si de igiena din Normele de
tehnica a securitatii si protectiei muncii si in special pe aceia privind iluminatul, incalzitul, ventilatia
etc.

CAPITOLUL 19
INDATORIRI IN LEGATURA CU PROBLEMELE
DE HIDROMETEOROLOGIE
Art. 49. Picherul este organul de executie si control in toate problemele de hidrometeorologie din
cuprinsul districtului. Este raspunzator de instalarea, intretinerea si functionarea statiilor
hidrometeorologice.
Art. 50. Picherul va urmari sa se inainteze la timp situatiile cerute asupra starii timpului, tabelele si
buletinele si va aviza sectia atunci cand descopera un fenomen periculos pe linie.
Art. 51. Picherul va anunta ori de cate ori se produce o incetare a functionarii unei statii
hidrometeorologice, luand in acelasi timp masuri, pentru o cat mai urgenta repunere in functiune.
Se va ingriji de asemenea, sa completeze lipsurile care se produc in inventarul statiilor, urmarind
personalul care se face vinovat de neglijenta sau de degradare a aparatelor, care intra in compunerea
retelei hidrometeorologice C.F.R.

Art. 52. Picherul va lua legatura cu unitatile Directiei generale hidrometeorologice, care functioneaza
la resedinta districtului, ori de cate ori este necesar.
Art. 53. La districtele care au statii de temperature a sinei, se va nota zilnic intr-o condica temperature
sinei la orele 8 si 14. iar la sfarsitul fiecarei luni, va inainta rezultatele sectiei L respective.

CAPITOLUL 20
COMPETENTE SI RASPUNDERI
Art. 54. Cu ocazia reviziilor si deplasarilor pe teren, picherul controloeaza starea personalului aflat in
serviciu si ia masurile prescrise de ordinele in vigoare pentru personalul gasit in stare de ebrietate sau
consumand bauturi alcoolice in timpul serviciului.
Art. 55. Poate indeparta din serviciu personalul zilier, care prin prezenta sa la serviciu, aduce daune
Ministerilui T.Tc. dezorganizand lucrarile sau periclitand siguranta circulatiei, raportand imediat sectiei
masurile luate.personalul di cadre vinovat de aceleasi abateri va fi retras in mod provizoriu di serviciu
de catre picher care va raporta imediat sectiei de intretinere pentru masuri in continuare.
Art. 56. Picherul poate expedia telegrame de serviciu in cazuri urgente si atunci cand linia este
amenintata de inzapeziri, inundatii etc, respectand dispozitiile in vigoare.
Art. 57. Picherul raspunde disciplinar sau penal, dupa caz, pentru neindeplinirea obligatiilor de serviciu
si pentru nerespectarea normelor de siguranta a circulatiei.
Art. 58. Picherul raspunde material potrivit legislatiei muncii pentru bunurile incredintate lui.