Sunteți pe pagina 1din 443

L

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 1 din 442

Ed. 01
01/08/2013

Prezentul document este proprietatea intelectual a societilor S.C. ENEL Distribuie Banat S.A.; S.C. ENEL Distribuie
Dobrogea S.A.; S.C. ENEL Distribuie Muntenia S.A. Reproducerea sau divulgarea acestuia se va face cu obinerea n prealabil
a aprobrii societilor susmenionate care i vor proteja drepturile civile i penale conform legii.
This document is intellectual property of S.C. ENEL Distribuie Banat S.A.; S.C. ENEL Distribuie Dobrogea S.A.; S.C. ENEL
Distribuie Muntenia S.A. Reproduction or distribution of its contents in any way or by any means whatsoever is subject to the
prior approval of the above mentioned companies which will safeguard their rights under the civil and penal codes.

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


LEA MT
CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Enel-DIN
ROProbate
Specs

Firmato digitalmente da
Enel-DIN RO-Probate
Specs
ND: cn=Enel-DIN ROProbate Specs, c=IT,
o=Enel, ou=Enel
Data: 2013.09.20
10:30:01 +03'00'

Editie
1

Unitatea
Dezvoltare
Retea - SPLA

Natura Modificarilor
Aceasta specificatie este editia originala, drepturile de copiere apartinand Enel Distributie Muntenia, Banat si
Dobrogea.

Redactat
Anton M.
Sanda D.
Dumitrica E.
Stoica F.

Verificat
Seccia L.
Albanese G.

Aprobat
Pascu A.

data
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 2 din 442


Ed. 01
01/08/2013

PREAMBUL
Prezentul Ghid cuprinde criterile care se vor utiliza pentru proiectarea si construirea noilor
linii electrice aeriene MT cu conductoare neizolate si pentru modernizarea si cresterea
capacitatii celor existente.
Poate fi utilizat si pentru formarea personalului.
Acesta anuleaza si inlocuieste intreaga documentatie emisa anterior de catre ENEL
Distributie Muntenia, Banat si Dobrogea, dar care ramane inca in vigoare, pentru partile care
nu sunt in contradictie, cu privire la aspectele care nu sunt tratate in prezentul Ghid.
Sectiunile Volumului sunt structurate in criteriile de urmat pentru proiectare si pentru
executie, si sunt indicate in partile I, II, IV si V.
In partea a-III-a au fost introduse extrase din tabelele de unificare care indica principalele
caracteristici tehnico constructive ale materialelor. Aceste elemente trebuie sa fie
considerate de referinta pentru proiectare, in scopul elaborarii devizului pentru materiale si
manopera. Pentru informarea completa asupra caracteristicilor materialelor si a
componentelor se face trimitere la specificatiile tehnice unificate.
Pentru tot ceea ce tine de metodologiile de constructie si utilizare a echipamentelor
respective, se face trimitere la Metodele de Lucru Unificate din Distributie.
Prezentul ghid este valabil pentru zonele meteorologice A, B si C. Pentru zonele D si E se
vor face calcule punctuale, solicitandu-se datele necesare la Institutul National de
Meteorologie, asa cum este prevazut in NTE003/04.
Prezentul ghid prevede utilizarea de stalpi unificati Enel. Nu se vor accepta proiecte si
lucrari care prevad utilizarea de stalpi tip SC 15006, SC 15007, SC 15014, SC 15015
incepand cu 01/01/2014; prezenta interdictie se va aplica atat investitiilor Enel cat si celor ce
se vor realiza in regim de tarif de racordare.
Pentru orice linie ce se va construi si din calcul va rezulta necesitatea utilizarii de stalpi cu
prestatii majore stalpului J, va trebui sa se realizeze un calcul punctual al stalpului, tinand
cont de toate conditiile prevazute in normativul NTE 003/04/00.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 3 din 442

Ed. 01
01/08/2013

Consideratii preliminare
Prezentul document, pe langa faptului ca furnizeaza un suport pentru proiectantii care trebuie sa
proiecteze linii noi si/sau reconstruiesc liniile aeriene MT cu conductoare neizolate, are scopul de a
stabili criteriile de adoptare a solutiilor tehnice.
In special prin acest document se doreste sa se simplifice modul de elaborare a proiectelor de
executie si totodata sa determine alegerea solutiilor care utilizeaza exclusiv materiale conforme
unificarii societatii (materiale comune, pentru aproape toate societatile care activeaza in distributia
de energie electrica si care apartin grupului Enel).
Utilizarea acestui document ne indreapta catre solutiile tehnice cu utilizarea componentelor
unificate respectand reglementarile referitoare la constructia liniilor aeriene MT cu conductoare
neizolate (NTE003/004/00).
Alegerea solutiilor
In documentatia care urmeaza se va furniza suportul pentru proiectarea liniilor electrice aeriene
utilizand conductoarele mai jos enumerate:
Conductor Ol- Al Sectiunea 150 mmp;
Conductor Ol- Al Sectiunea 70 mmp;
Conductor Ol- Al Sectiunea 50 mmp.
Alegerea sectiunii conductorului care se adopta depinde de incarcarile maxime prevazute in
reteaua proiectata. Alegerea nu trebuie facuta tinand cont numai de curentul maxim prevazut pe
linie in exploatare normala, dar trebuie prevazuta posibilitatea de a asigura rezerva pentru liniile
care se bucleaza cu linia proiectata. Deci, in functie de schema, dimensionarea (din punct de
vedere a sarcinii) conductorului trebuie sa se faca in asa fel incat sa se asigure alimentarea intregii
bucle, garantand in toate punctele retelei tensiuni compatibile cu valorile minime contractuale.
Utilizarea conductoarelor cu sectiuni diferite (Ol-AL de 95 si/sau 120mmp) se admite numai:
temporar, pentru lucrari deja proiectate sau contractate pentru a elimina stocurile
prezente in depozitele societatii.
pentru reconstruirea liniilor electrice aeriene unde se inlocuiesc stalpii si
coronamentele lasand conductoarele existente.
Realizarea de bucle
In mod normal primele doua sectiuni mentionate mai sus se utilizeaza, tinand cont de curentii de
sarcina si de caderile de tensiune (momente electrice), in proiectarea si realizarea de axe de linie
in timp ce conductorul Ol-Al de 50 mmp, trebuie sa fie utilizat numai pentru derivatii.
Cele mentionate nu se aplica in zonele locuite/cu circulatia frecventa unde din considerente de
natura economica dar si de securitate, se impune construirea de retele cu:

cablu subteran in locul linilor care sunt echipate cu stalpi vibrati

cablu aerian MT unificat in cazul lucrarilor de reconstructie a liniilor existente care sunt
echipate cu stalpi centrifugati.

Ax cu conductor Ol-Al cu sectiunea 150 mmp


Liniile care prevad pozarea conductorului Ol-Al de 150 mmp trebuie sa fie realizate utilizand
exclusiv console unificate steag tip DS3070RO precum si izolatori de suspensie (Capa tija
DJ505RO si/sau Compozit DJ511RO). Singurii stalpi care necesita coronamente diferite sunt de

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 4 din 442


Ed. 01
01/08/2013

obicei stalpii de capat de linie, pentru care se utilizeaza console semiorizontale de intindere
(DS3060RO) si varfari (DS3090RO) unificati.
Pentru liniile care se reconstruiesc cu montarea acestor conductoare pe stalpi existenti din beton
armat centrifugat, verificarile stalpilor si a gabaritului conductorului fata de sol se vor executa
prevazand intotdeauna utilizarea coronamentelor mai sus specificate (se interzice, datorita
cerintelor mecanice, utilizarea consolelor tip boxer la liniile noi sau pe stalpi existenti).
Ax cu conductor Ol-Al de 70 mmp
Liniile noi care se construiesc inlocuind stilpii si pentru care se prevede pozarea conductorului OlAl de 70 mmp trebuie sa fie realizate utilizand numai console unificate steag tip DS3070RO
precum si izolatori de suspensie (Capa tija DJ505RO si/sau Compozit DJ511RO). Si in acest caz
singurii stalpi care necesita coronamente diferite sunt de obicei stalpii de capat de linie care
necesita console semiorizontale de intindere (DS3060RO) si varfari (DS3090RO) unificati.
Pentru liniile care se reconstruiesc (cu utilizarea acestui tip de conductor) pe stalpi existenti din
beton armat centrifugat, se va analiza ca prima varianta constructiva utilizarea coronamentelor mai
sus specificate. In cazul in care gabaritul conductorului fata de sol nu respecta prevederile NTE
003/04 liniile se vor executa prevazand utilizarea consolelor tip boxer (DS3073RO) sau
coronamente de tip rigid. In aceste cazuri lipsa suportului de fixare varfar sau RP5 din varful
stalpului implica utilizarea varfarilor de tip DS3215RO.
Derivatii cu conductor Ol-Al cu sectiunea de 50 mmp
Constructia derivatiilor MT (excluzand cazurile foarte rare in care exista probleme de incarcare a
liniei) se va realiza cu conductor de 50 mmp utilizand coronamente de tip rigid, care prevad
console semiorizontale de intindere si sustinere unificate (DS3060RO), tije izolator suport
DS3150RO, varfari DS3090RO (pentru stalpi cu suport de fixare metalic in varf), varfari
DS3215ARO (pentru stalpi fara suport metalic in varf) si izolatori RP5 (DJ501RO) sau suport
compozit (DJ502/2RO), iar intinderile cu izolatori de tractiune (Capa tija DJ505RO si/sau
Compozit DJ511RO.
La reconstructia tronsoanelor unde exista stalpi centrifugati corespunzatori si exista problema
gabaritului conductorului fata de sol se poate lua in calcul posibilitatea utilizarii consolelor tip boxer
(DS3073RO) utilizand coronament cu izolatie dubla pentru evitarea apropierii fata de partile puse
la pamant in cazul vantului foarte puternic.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 5 din 442


Ed. 01
01/08/2013

SECTIUNEA 1
LINII AERIENE MT CU CONDUCTOR NEIZOLAT
CUPRINS GENERAL
PREAMBUL
PARTE I CRITERII GENERALE

1.1
REGULI SI REFERINTE LA NORME .................................................................................... 7
1.2
LINII UNIFICATE .................................................................................................................... 9
a) Linii de ax (principale) : ................................................................................................................. 9
b) Linii de derivatie (secundare): ....................................................................................................... 9
1.3
PROIECTARE ELECTRICA ................................................................................................... 9
1.3.1 DIMENSIONAREA CONDUCTORILOR .............................................................................. 10
a) Capacitate conductoare .............................................................................................................. 10
b) Caderea de tensiune ................................................................................................................... 10
c) Stabilitatea la scurtcircuit ............................................................................................................. 11
1.3.2 DIMENSIONAREA IZOLATIEI ............................................................................................. 12
1.3.2.1 CRITERII PENTRU IMBUNATATIREA IZOLATIEI RETELEI EXISTENTE ......................... 13
a) Imbunatatirea izolatiei rigide ....................................................................................................... 13
b) Inlocuirea integrala a izolatiei cu alta izolatie de suspensie ........................................................ 13
1.3.3 PROTECTIA IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR .............................................................. 14
1.4
CARACTERISTICI SI AMPLASAREA SEPARATORILOR .................................................. 16
1.5
PROIECTARE MECANICA .................................................................................................. 16
1.5.1 ALEGEREA TRESEULUI ..................................................................................................... 17
1.5.2 DISPUNEREA STALPILOR PE TRASEU ............................................................................ 18
1.5.2.1 DISPUNEREA STALPILOR PE UN PROFIL NEREGULAT ................................................ 18
1.5.2.2 DISPUNEREA STALPILOR PE UN PROFIL PLAN ............................................................. 21
1.5.2.3 IDENTIFICAREA INALTIMII STALPILOR DE DERIVATIE .................................................. 21
1.5.3 ALEGEREA TIPULUI DE STALP ......................................................................................... 22
a) Generalitati .................................................................................................................................. 22
b) Alegerea tipului de stalp metalic ................................................................................................. 22
c) Alegerea stalpilor de derivatie ..................................................................................................... 23
1.5.4 ALEGEREA TIPULUI DE CORONAMENT .......................................................................... 24
1.5.5 ALEGEREA TIPULUI DE FUNDATIE .................................................................................. 24
a) Generalitati .................................................................................................................................. 24
b) Tipuri de fundatii pentru stalpi metalici ........................................................................................ 25
1.5.6 INTINDEREA CONDUCTOARELOR ................................................................................... 26
PARTE II - SOLUTII CONSTRUCTIVE
CUPRINS ......................................................................................................................................... 27

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 6 din 442


Ed. 01
01/08/2013

PRIZE DE LEGARE LA PAMANT ................................................................................................... 27


DISPUNEREA CORONAMENTELOR PE STALPII LINIILOR .................................................... 35-39
DISPUNEREA CORONAMENTELOR PE STALPII LINIILOR DE DERIVATIE .......................... 40-41
APARATURA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR ............................................. 42
LA LINIILE AERIENE MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE ............................................................
SECTIONARE PE STALP .......................................................................................................... 43-46
PARTE III - MATERIALE
CUPRINS .................................................................................................................................. 467-48
CONDUCTOARE ........................................................................................................................... 469
CLEME SI CONEXIUNI .............................................................................................................. 50-56
IZOLATOARE, ECHIPAMENTE SI CLEME ............................................................................... 57-60
CORONAMENTE........................................................................................................................ 61-66
ECHIPAMENTE DE SECTIONARE MT ..................................................................................... 67-70
APARATURA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR ........................................... 471
STALPI ..................................................................................................................................... 472-75
ELECTROZI SI ACCESORII PENTRU LEGARE LA PAMANT ................................................ 476-77
SAPATURI SI FUNDATII .......................................................................................................... 478-85
PARTE IV - STALPI
CUPRINS .................................................................................................................................... 86-87
IPOTEZA DE CALCUL, SARCINI UTILE.................................................................................... 88-89
DISTANTE INTRE PARTILE AFLATE SUB TENSIUNE SI PARTILE LEGATE LA PAMANT ... 90-91
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI ZONA A ......................................................... 92-102
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI ZONA B ....................................................... 103-113
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI ZONA C ....................................................... 114-124
PARTE V - CONDUCTOARE
CUPRINS ................................................................................................................................ 125-129
GENERALITATI ...................................................................................................................... 130-139
INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA ZONA A ............................... 140-207
INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA ZONA B ............................... 208-275
INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA ZONA C ............................... 276-343
INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA ZONA A .................................. 344-361
INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA ZONA B .................................. 362-379
INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA ZONA C ................................. 380-397

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

1.1

Pag. 7 din 442


Ed. 01
01/08/2013

REGULI SI REFERINTE LA NORME

Construirea liniei electrice presupune in mod obligatoriu obtinerea de la autoritatile administrative


teritoriale a unei autorizatii de construire si a servitutilor necesare.
Obtinerea autorizatiei de construire, cu scopul de a proteja siguranta publica si utilizarea in
siguranta si securitate a liniei electrice, este reglementata de urmatoarele legi:
- Legea 50/1991 (privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii) republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii;
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;
- HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verficare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;
- Legea 18/1991 republicata Legea fondului funciar;
- Legea 213/1998 Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legea 333/2003 Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
- Legea 107/1996 Legea Apelor;
- Legea 46/2008 Codul Silvic;
- Legea 265/2006 cu modificarile ulterioare Legea protectiei mediului;
- HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private aupra mediului;
- ORDIN nr.135/76/84/1284 din 2010 al ministrului mediului i pdurilor, al ministrului
administraiei i internelor, al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale i al ministrului dezvoltrii
regionale i turismului privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evalurii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice i private
- Ordin M.A.P.M. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
- Ordin M.T 493/2007 aprobarea reglementarii aeronautice civile romane privind stabilirea
servitutilor aeronautice civile si a zonelor cu servituti aeronautice civile (RACR-SACZ);
- Legea 528/2002 privind administrarea porturilor si cailor navigabile precum si desfasurarea
activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile;
- Ordin M.T. 787/2007 cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea
regulamentului de navigatie pe Dunare in sectorul Romanesc;
- Ordin M.T. 571/1997 privind proiectraea si amplasarea constructiilor. Instalatiilor si panourilor
publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;
- Ordonanta 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
Din punct de vedere tehnic, se vor respecta normele:
- Legea nr.123 din 10 iulie 2012 energiei electrice i a gazelor natural
- NTE 003/04/00 Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de energie electrica cu
tensiuni peste 1000 V;

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 8 din 442


Ed. 01
01/08/2013

- Ordin ANRE 4/2007 modificat prin Ordin ANRE 49/2007 privind delimitarea zonelor de protectie
si de siguranta aferente capacitatilor energetice;
- NTE 401/03/00 Metodologia privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in
instalatiile electrice de distributie 1-110 kV;
- NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia instalatiior
electroenergetice impotriva supratensiunilor;
- PE 132/2003 Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica;
- Codul Tehnic al Retelelor electrice de distributie aprobat prin Decizia ANRE 128/2008;
- HG 90/2008 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes
public;
- Ordin 129/2008 al ANRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea solutiilor de
racordare a utilizatorilor la retelele de interes public;
- Ordinul M.T.C.T. 176/2005 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea, executarea,
verificarea si exploatarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie NP 099-04
- SR EN 50160 Caracteristici ale tensiunii in retelele electrice publice;
Constructia si exploatarea liniilor aeriene trebuie sa respecte si:
- SR 832/2008 Influente ale instalatiilor electrice de inalta tensiune asupra liniilor de
telecomunicatii. Prescriptii;
- SR 6290/2004- Incrucisari intre liniile de energie electrica si liniile de telecomunicatii;
- PE 125/89 Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor electrice de 1....750 kV cu
liniile de telecomunicatii;
- PE 127/83 - Regulament de exploatare tehnica a liniilor electrice aeriene modificarea 1
- Legea 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca;
- HG nr.1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii in munca nr. 319/2006;
- HG nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare
sau mobile;
- HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizare de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca;
- HG nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca
de catre lucratori a echipamentelor de munca;
- HG nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- HG nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
- IPSSM 01/2012 Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii in
exploatare;
- Legea 307/2006 privind Apararea impotriva incendiilor
- HG 163/2007 a Administratiei si Internelor pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor;

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 9 din 442


Ed. 01
01/08/2013

- LEGE nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deeurilor


- HG 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
- HG 349/2005 privind gestionarea deseurilor;
1.2

LINII UNIFICATE

Toate liniile nou construite se realizeaza respectand dispozitiile care urmeaza.

a) Linii de ax (principale)
Toate liniile de ax trebuie sa fie executate utilizand exclusiv coronament cu izolatoare de tip
suspensie;
Pentru categoriile de linii expuse mai jos se vor folosi urmatoarele conductoare:
1. linii nou construite:
cu conductor din Ol-Al de 150 mm2;
cu conductor din Ol-Al de 70 mm2;
2. linii reconstruite fara inlocuirea conductoarelor existente:
cu conductor din Ol-Al de 120 mm2;
cu conductor din Ol-Al de 95 mm2;
cu conductor din Ol-Al de 70 mm2;
Pentru liniile existente cu conductor de 70 mm2 cand sunt probleme de natura mecanica
(deschideri mari care depasesc 150 m) liniile de ax (principale) trebuie sa fie construite cu
conductor din Ol-Al de 150 mm2.
Liniile de ax (principale) cu conductor Ol-Al de 70 mm2 trebuie sa fie realizate in zone cu sarcina
normala sau in zone rurale.

Este interzisa realizarea de noi tronsoane de linii dublu circuit cu conductoare neizolate.
In mod exceptional, daca este necesar sa se realizeze mai multe iesiri din statie utilizand aceeasi
stalpi, se va folosi cablul aerian.
b) Linii de derivatie (secundare):
cu conductor din Ol-Al de 70 mm2;
cu conductor din Ol-Al de 50 mm2;
1.3

PROIECTARE ELECTRICA

Dupa stabilirea solutiei trebuie sa se efectueze urmatoarele verificari electrice pentru conductorul
ales.
Capacitatea in regim permanent in functie de incarcarea (sarcina) luata in considerare;
Caderea de tensiune in functie de incarcarea (sarcina) luata in considerare;
Stabilitatea termica la curentii cu intensitate mare si de scurta durata (scurtcircuit);

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 10 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI


EXECUTIE

1.3.1
a)

Ed. 01
01/08/2013

DIMENSIONAREA CONDUCTOARELOR

Capacitate conductoare

Valorile capacitatii indicate in Tab.1 fac referire la o supratemperatura de 30C in conductor fata
de temperatura mediului de 40C cu aer usor in miscare (2 km/h); de aceea, aceste valori nu
trebuie sa fie depasite in proiectul liniei in conditii normale de exploatare.
Conductor
Material

Incarcare

Sectiune nominala
2

limita termica

[mm ]

[A]

Ol-Al

150

350

Ol-Al

70

230

Ol-Al

50

180

Tab. 1
Limitarea la 70C a temperaturii finale, chiar si pe perioade de timp lungi, reprezinta o garantie
suficienta a constantei proprietatilor mecanice ale conductoarelor si eficienta deplina a imbinarilor
si a derivatiilor.
b)

Caderea de tensiune

Orientativ, caderile de tensiune in reteaua de MT, in conditii de exploatare normale, nu trebuie sa


depaseasca urmatoarele valori:
5 % la capatul liniei de ax (principale);
8 % la capatul liniei de derivatie.
Caderea de tensiune pe un tronson de linie cu sarcina concentrata la sfarsitul acesteia, se
calculeaza astfel:

unde:

= tensiunea de linie [V]

dv

= caderea de tensiune specifica [V/km A] (Tabel nr. 2);

= lungimea liniei [km];

= curent de sarcina [A];

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 11 din 442


Ed. 01
01/08/2013

GHID PENTRU PROIECTARE SI


EXECUTIE

In Tab.2 sunt indicate valori ale caderii de tensiune pe kilometru de linie si pentru fiecare amper
de sarcina pentru fiecare dintre solutiile pentru linii unificate.
Rezistenta
Tip
conductor

la 200 C

Coronament

Ol-Al
3x50 mm2

Ol-Al
3x70 mm2

Ol-Al
3x95 mm2
Ol-Al
3x120 mm2
Ol-Al
3x150 mm2

Reactanta

Caderea de tensiune
specifica(cos=0,9)
(r cos+ x sin)

dv

[/km]

[/km]

[V/kmA]

0,59

0,40

1,60

0,43

0,36

1,05

0,32

0,35

0,76

0,24

0,34

0,55

0,21

0,34

0,48

Tab. 2
c) Stabilitatea la scurtcircuit
In caz de scurtcircuit conductoarele nu trebuie sa ajunga la temperaturi excesive cu scopul de a
nu compromite caracteristicile electrice si mecanice.
Temperatura la care ajung conductoarele depinde de:
- valoarea curentului de scurtcircuit la patrat;
- durata curentului de defect, care trebuie sa fie stabilita in mod conventional la 0,3 s;

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 12 din 442


Ed. 01
01/08/2013

- tipul de material si sectiunea conductorului.

1.3.2

DIMENSIONAREA IZOLATIEI

Toate liniile MT trebuie sa fie realizate cu izolatie la 20 kV (24 kV max. pentru componentele
sistemului) cu izolatori de suspensie sau rigizi, in general din sticla sau material compozit (ref.
Plansa M3.1 si Plansa M3.4).
In instalatiile nou construite, izolatorul rigid se foloseste pe derivatii care se realizeaza cu
conductor de 50mmp; acelasi izolator se foloseste si pentru rigidizarea cordoanelor si coborarilor,
in cazul in care lungimea acestora necesita puncte de fixare. In acest scop se poate utiliza
izolatorul rigid de tip RP5 (plansa M3.1), cu tija necesara port-izolator pentru liniile aeriene MT
(plansa M4.4), sau in alternativa izolatorul rigid din material compozit salin (plansa M3.1). Lanturile
de izolatori tip capa - tija din sticla, eventual chiar si salin, trebuie sa fie utilizate numai in situatiile
prevazute in Tab. 3.

Tab.3
(*)
Lanturile de izolatoare se vor dubla, constituind un lant dublu de izolatoare, in toate cazurile
prevazute de normativul NTE 003/04 si raportate in prezentul ghid in tabelele I0.1 I7.13

Pag. 13 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Ed. 01
01/08/2013

GHID PENTRU PROIECTARE SI


EXECUTIE

In tabelul 4 sunt inscrise caracteristicile care disting diferitele niveluri de poluare conform NTE
001/03/00 si izolatorii utilizabili.

Nivel de
poluare

I
Slab
II
Mediu
III
Puternic
IV
Foarte
puternic

Linia de fug
specific
nominal
minim
(cm/kV)

Izolatori care se pot utiliza


Rigid
RP5

Compozit
rigid

Lant cu 3
izolatori
Capa tija
normali

Lant cu 3
izolatori
Capa tija
salin

Suspensie
compozit
normal

Suspensie
compozit
sare

Tab.5.5
NTE001/03/00

DJ501

DJ502

DJ505

DJ506

DJ511
301873

DJ511
301874

1,6

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2,0

DA

DA

DA

DA

DA

DA

2,5

DA

DA

DA

DA

DA

DA

3,1

DA

DA

NU*

DA

NU

DA

Tab. 4
(*) Este posibil utilizand 4 izolatori capa tija.
1.3.2.1

CRITERII PENTRU IMBUNATATIREA IZOLATIEI RETELEI EXISTENTE

Decizia de inlocuirea a izolatiei unei linii existente, pentru imbunatatirea calitatii serviciului de
distributie, trebuie sa fie luata in confomitate cu criteriile tehnico-economice.
In consecinta, este necesar sa se elaboreze o Tema de Proiectare prin care sa se justifice
oportunitatea investitiei, in vederea imbunatatirii calitatii serviciului (SAIFI SAIDI).
a)

Imbunatatirea izolatiei rigide

Este justificat din punct de vedere costuri/beneficii, chiar si simpla inlocuire a izolatorului rigid
existent cu altul, tot rigid de tip RP5 (plansa M3.1) montat pe o tija de 300 mm sau in alternativa de
tip compozit rigid (plansa M3.1) pentru cresterea distantei intre partile active si cele puse la
pamant.
b)

Inlocuirea integrala a izolatiei cu alta izolatie de suspensie

Aceasta interventie trebuie sa fie prevazuta numai pe liniile de ax (principale) si pe liniile de


derivatie (secundare) care pot deveni de ax (principale).
Solutiile care se adopta sunt cele indicate la punctele A si B din Tab. 5.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

A BOXER suspensie

ConductorOlAl

50mmp

K*

NEUTILIZABIL

Pag. 14 din 442


Ed. 01
01/08/2013

B BOXER dubla suspensie

Lmax*

0,15

Lmax

60m
70mmp

0,05

60

0,05

Tab.5
1.3.3

PROTECTIA IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR

Criteriile de protectie impotriva supratensiunilor echipamentelor legate la linie sunt indicate in


Tab.6.
Solutiile constructive se regasesc in Plansele C4.1 si C5.1.
INSTALATIE

TIP DE
ECHIPAMENT

PROTECTII

NOUA

DESCARCATOR

DESCARCATOR OXIZI METALICI DY557

RECONSTRUCTIE
INTEGRALA

DESCARCATOR

DESCARCATOR OXIZI METALICI DY557

PROIECTE SPECIALE

DESCARCATOR

DESCARCATOR OXIZI METALICI DY557

Tab. 6
In noile instalatii sau in reconstructia integrala de linii sau tronsoane de linii protectia impotriva
supratensiunilor trebuie sa fie asigurata prin intermediul descarcatoarelor MT cu oxizi metalici,
curent nominal de descarcare 10kA, cu carcasa din material organic cu dispozitiv de deconectare.
Activitatile care au ca scop preventia incidentelor care au loc ca urmare a supratensiunilor
atmosferice, pot fi facute elaborand proiecte specifice care vor prevedea instalarea de
descarcatoare la PTA si/sau in punctele de trecere de la conductor neizolat la cablu.
In Fig.1 sunt indicate, pentru sectiunile de instalatie cel mai des intalnite, punctele de instalare a
dispozitivelor de protectie impotriva supratensiunilor.
* =unghiulliniei
K=Distantaintrepuncteledeprindere
Lmax=Deschideremaxima

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 15 din 442

Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 16 din 442


Ed. 01
01/08/2013

1.4 CARACTERISTICI SI AMPLASAREA SEPARATOARELOR


Separarea liniilor de ax (principale) trebuie sa fie de regula prevazuta intr-un post de
transformare, prin I.M.S.
In alternativa, in unele cazuri, dupa o analiza a schemei liniei de ax (principale), se poate realiza
si pe stalp dar numai cu un echipament de manevra sub tensiune (I.M.S. in SF6) mentionat in
Plansa C5.1 unde se prezinta solutia constructiva.
De obicei, intre doua puncte de separare nu trebuie sa existe mai mult de 5 PT in derivatie.
Separarea pe stilp a derivatiilor, atat aeriene cat si subterane, va tine cont de conditiile prevazute
in Tabelul 7 (numar si lungime).

Linie principala

Numar de posturi sau PTA racordate si lungimea derivatiei [m]

AX
DERIVATIE

500

oricat

Oricate

1000

Tab. 7
In celelalte cazuri nu va trebui prevazuta nicio sectionare, cu exceptia unor exigente de
exploatare (inspectie sau acces dificil).
Criteriul pentru identificarea necesitatii de sectionare a derivatiilor pentru posturile tertilor
(alimentari MT) se regaseste in cele de mai sus. Solutiile de montaj unificate sunt indicate in
Plansele C5.1C5.4.
1.5 PROIECTAREA MECANICA
Proiectele privind noile linii si reconstruirea liniilor existente trebuie sa fie elaborate respectand
normele NTE 003/04/00. Metoda de proiectare utilizata in acest document este aceea a starii
limita care utilizeaza coeficientii partiali de siguranta fixati de normele in vigoare.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 17 din 442


Ed. 01
01/08/2013

Proiectarea mecanica a liniei include urmatoarele faze:


- alegerea traseului;
- dispunerea stalpilor;
- alegerea componentelor unificate pentru fiecare stalp.
1.5.1

ALEGEREA TRASEULUI

Atentia din ce in ce mai mare fata de mediul inconjurator impune o grija suplimentara in alegerea
traseului, mai ales pentru liniile de ax (principale). Trebuie sa se tina cont de faptul ca o linie
aeriana implica pentru mediul inconjurator din imediata apropiere, doua interferente principale:
- ocuparea unui spatiu fizic in jurul conductoarelor si in corespondenta cu stalpii (culoarul de
functionare al liniei);
- impact vizual;
In concluzie, in momentul stabilirii traseului trebuie sa se tina cont in principal de:
- producerea a cat mai putine modificari a peisajului, atat in utilizarea prezenta cat si viitoare a
terenului;
- evitarea rezervatiilor naturale, a monumentelor istorice si a celor de interes istoric si arheologic;
- limitarea taierii arborilor in functie de diferitele posibilitati de deviere a conductoarelor si, in
cazul in care nu este posibila evitarea traversarii de zone impadurite se va recurge la cablul
aerian;
- in regiunile muntoase se vor folosi cu precadere vaile si zonele mai ascunse in locul crestelor
care fac linia mai evidenta;
- se vor folosi de preferinta spatiile disponibile de-a lungul axelor tehnologice deja utilate,
existente sau planificate;
- utilizarea de stilpi de inaltime medie, reducind astfel lungimea deschiderilor, alegerea fiind
facuta in urma calculelor tehnico-economice;
Numai in cazul in care respectarea conditiilor de mai sus este dificila si in cazul in care apar
costuri de exploatare foarte mari, se va putea opta pentru solutii in cablu aerian la munte, sau in
cablu subteran la campie.
Pentru suprafata ocupata de LEA construita se va obtine drept de uz, servitute si superficie din
partea proprietarilor de teren conform legii 123/2012.
In cazul in care deschiderea medie realizata in faza de proiectare este apropiata de valoarea
deschiderii normale (nominale) a liniei drepte Ln trebuie sa se asigure latimea culoarului de
servitute si siguranta mentionate in Tab.8.
LATIMEA CULOARULUI
TIPUL LINIEI

DE SERVITUTE SI
SIGURANTA

PE STALPI METALICI

[m]
Ol-Al

3x50 mm2

24

Ol-Al

3x70 mm2

24

Ol-Al

3x150 mm

Tab. 8

24

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

1.5.2

Pag. 18 din 442


Ed. 01
01/08/2013

DISPUNEREA STALPILOR PE TRASEU

Dispunerea stalpilor se efectueaza preliminar pe un plan al zonei, pe care a fost indicat traseul
liniei. Aceasta operatie, care consta in pichetarea liniei si stabilirea inaltimii stalpilor respectivi,
trebuie efectuata tinand cont de distantele impuse de NTE 003/04/00 si indicate in Plansele din
partea T.
De asemenea, trebuie sa se tina cont de urmatoarele valori ale deschiderilor:

deschidere normala a liniei drepte (Ln):


Deschidere convenional, la care punctele de
prindere ale conductoarelor se gsesc n acelai plan orizontal, terenul este plan, iar la sgeata
maxim,gabaritullasolallinieiestecelminimadmisibil;rezultacaovaloareoptimdincalculele
tehnicoeconomice.
deschidere maxima (Lmax): acea valoare a deschiderii care nu va trebui depasita pentru a
respecta prescriptiile NTE 003/04/00 privind distanta minima intre conductori la punctele de
prindere pe stalpi;
deschidere echivalenta (Lech): valoarea conventionala a acelei deschideri in care, in orice conditie
de stare, prezinta aceeasi tragere care se stabileste pe tronson.

deschidere echivalenta maxima (Lechmax): reprezinta acea valoare a deschiderii care nu


trebuie depasita pentru ca tractiunea orizontala a conductorului sa nu depaseasca valoarea
stabilita prin proiect si pentru utilizarea armaturilor de prindere (ex. console, traverse, etc.).
Valorile de Ln, L max, L ech si Lechmax pentru fiecare tip de linie sunt indicate in plansele
introductive pentru utilizarea stalpilor din partea a IV.
1.5.2.1

DISPUNEREA STALPILOR PE UN PROFIL NEREGULAT

Pentru a efectua distribuirea stalpilor, in acest caz, este necesar sa se realizeze profilul altimetric
al traseului (scara 1:2000 pentru lungimi si 1:500 pentru inaltimi), in care trebuie sa fie indicate
urmatoarele pozitii (Fig. 3):
stalpii terminali, la inceputul si la sfarsitul tronsonului, indicati cu i si f;
stalpii de sustinere, care la o prima aproximare, se prevad a fi echipati cu lanturi in suspensie
s;
stalpi de intindere sau sustinere in aliniament de montat in pozitie obligatorie sau din cauza unor
conditii derivate din necesitatea de a respecta distantele prescrise fata de obiectivele intalnite o ;
- zone impracticabile semnalate ca fiind inadecvate pentru montarea stalpilor;

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 19 din 442


Ed. 01
01/08/2013

Fig. 3
Pentru o anumita valoare a deschiderii echivalente ghidul furnizeaza, sub forma de grafice sau
tabele, valoarea parametrului corespunzator (a se vedea partea a V-a)
Diagramele reprezinta evolutia a variatiilor parametrului in cazul modificarii deschiderii
echivalente (Fig. 4).

Fig. 4
Se mentine astfel constant parametrul pentru un anumit interval al valorilor deschiderii
echivalente. In realitate functia a = f(Le) este continua si fiecarei valori pentru deschiderea
echivalenta ii corespunde o singura valoare de parametru. Aproximarea, asa cum vom vedea, este
acceptabila cu conditia ca 1, 2, etc. sa nu fie stabilite prea mari. Necunoscand dinainte valoarea
deschiderii echivalente, trebuie sa se procedeze prin incercari.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 20 din 442


Ed. 01
01/08/2013

Prima distribuire se realizeaza folosind sablonul relativ la parametrul de prima incercare a* ca


in Fig. 4, (a se vedea de exemplu Plansa T1.4 din partea a V). Aceasta corespunde unei deschideri
echivalente foarte apropiata de deschiderea normala a liniei drepte.
Prin fixarea gabaritului din proiect la 7 m, cu sablonul primei incercari (corespunzatoare
parametrului a*), se obtin pozitiile stalpilor liniei drepte i, l, si m (Fig. 5), care raman determinate de
verticalele pe profil dirijate prin punctele de intersectie ale curbelor stabilite in baza sablonului ales.
Odata stabilit ca inaltimile utile rezultate hu (Plansele T1.10; T1.12) se incadreaza intre cele
prevazute de unificare pentru stalpii disponibili, se obtin imediat valorile deschiderilor topografice
L1, L2, L3 etc. in consecinta se poate calcula deschiderea echivalenta Leq cu expresia indicata in
Plansa T1.1.

Fig. 5
Daca Lech cade in intervalul 2 (care este aferent parametrului din prima incercare), distribuirea
obtinuta este cea definitiva. In caz contrar, trebuie sa se elaboreze o noua distribuire a stalpilor pe
profil cu un nou sablon, pana a face ca deschiderea echivalenta, care apare, sa se incadreze in
intervalul ce tine de parametrul din a doua incercare.
Aceasta optimizare este indispensabila deoarece:
- daca Lech se incadreaza in 3, deschiderea echivalenta efectiva este superioara celei initiale
preconizate si tronsonul va avea in consecinta tractiuni superioare pe conductori si deci inaltimi
utile mai mari pentru stalpi;

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 21 din 442


Ed. 01
01/08/2013

daca Lech se incadreaza in 1, deschiderea echivalenta efectiva este mai mica decat cea
preconizata initial si vor avea in consecinta tractiuni inferioare din care pot rezulta gabarite
insuficiente fata de teren si fata de obiectivele traversate;
Distribuirea stalpilor trebuie sa se incheie prin verificarea:
analitica a gabaritului fata de obiectivele speciale traversate (Plansa I6.1-I6.3 referinte la
distantele fata de alte utilitati);
graficul tractiunilor axiale maxim admisibile pentru sistemele de prindere la inaltime in baza
tabelelor h/L, L privind fiecare tip de conductor introdus in partea V
Constanta altimetrica K este definita de expresia h1/L1+h2/L2, unde h1 si h2 reprezinta
diferentele de nivel intre pichetele adiacente fata de cel analizat (diferenta de nivel are semn pozitiv
sau negativ, in functie de schema din Fig. 6)

Fig. 6
1.5.2.2 DISPUNEREA STALPILOR PE UN PROFIL PLAN
In acest caz, pentru efectuarea dispunerii stalpilor, se poate renunta la utilizarea profilului
altimetric si la folosirea sabloanelor si se poate proceda in mod analitic, in corespondenta numai cu
deschiderile pentru traversarea obiectivelor speciale.
Folosind tabelele sagetilor in conditii de sageata maxima la jumatatea deschiderii (ex. Plansa
T6.4B) in functie de deschiderea reala si de deschiderea echivalenta.
1.5.2.3 IDENTIFICAREA INALTIMII STALPILOR DE DERIVATIE
Inaltimea nominala H a acestora trebuie sa fie determinata astfel incat sa se asigure distantele
care trebuie respectate fata de teren si fata de eventualele obiective traversate, altele decat in cele
doua deschideri adiacente (L1, L2) ale liniei de ax (principale), si pentru deschiderea (Ld) a liniei de
derivatie (a se vedea Fig. 7).
In acest scop este necesar sa se aplice procedurile (grafic sau analitic) prezentate la aliniatele
anterioare 1.4.2.1 si 1.4.2.2 si pentru deschiderea liniei de derivatie; astfel se vor identifica doua
valori de inaltimi utile necesare:
h'u pentru linia de ax (principala);
h"u pentru linia de derivatie;
Valoarea hu va trebui sa fie majorata cu diferenta de cota d intre consola cea mai de jos si
consola de derivatie (a se vedea Fig. 8).

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Fig. 7

Pag. 22 din 442


Ed. 01
01/08/2013

Fig. 8

In Plansele C3.1 si C3.2 sunt indicate diferitele solutii normate.


1.5.3

ALEGEREA TIPULUI DE STALP

a) Generalitati
Tipurile de stalpi unificati utilizati sunt urmatorii:
beton armat centrifugat (pana la tipul G si inaltimea pana la 14m);
octogonali din tabla zincata (pana la tipul H si inaltimi pana la 12 m);
poligonali din tabla zincata cu tronsoane incastrabile (pana la tipul J si inaltime de pana la 27m);
In functie de evolutia costurilor de aprovizionare in momentul realizarii constructiei, se pot utiliza
stalpii din beton armat sau din tabla zincata cu tronsoane incastrabile.
Liniile din Ol-Al de 50 mm, trebuie sa fie realizate de obicei pe stalpi de 12 m, utilizand
coronament semiorizontal (consola si varfar).
Liniile din Ol-Al de 70 mm si de 150 mm trebuie, in schimb, sa fie construite cu stalpi de 14 m
sau cu o inaltime mai mare in cazul in care este necesar, folosind console unificate.
La trecerea de la conductor neizolat la cablu se va folosi coronament semiorizontal.
b) Alegerea tipului de stalp metalic
Stalpii din beton armat centrifugat sau metalici sunt cei de tipul D, E, F, G, H si J, cu diferite
inaltimi nominale, conform indicatiilor din Plansele partea M.
Fiecare tip de stalp a fost caracterizat, pentru fiecare tip de linie, de o diagrama (diagrama de
utilizare mecanica a stalpului) intr-un plan Cm; (unde Cm = L1/2+L2/2 si unghi deviatie linie).
Aceasta diagrama, care este de tipul prezentat in Fig. 9, delimiteaza un ansamblu de puncte
carora le corespund actiuni asupra stalpului care nu depasesc prestatiile sale admisibile.
De aceea, pentru ca un stalp cu o anumita diagrama de utilizare sa poata fi utilizat intr-un anumit
pichet cu caracteristici geometrice Cm' si ' este necesar ca punctul P' cu coordonatele Cm', ' sa
fie cuprins in diagrama mai sus mentionata. Diagramele de utilizare cu privire la diferitele tipuri de
stalp pentru acelasi tip de linie sunt indicate intr-un sistem de axe unic (Cm, ), astfel incat sa fie

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 23 din 442


Ed. 01
01/08/2013

usor de ales pentru fiecare pichet, in functie de caracteristicile geometrice Cm si , stalpul care are
prestatia mecanica minima compatibila cu cea necesara pentru pichetul respectiv.
In Fig. 10 se vede clar cum in cazul pichetului cu caracteristicile (Cm1, 1) trebuie sa se utilizeze
stalpul de tip F (punctul P1 din interiorul campului delimitat de diagrama F), in cazul pichetului cu
caracteristicile (Cm2, 2) este necesar sa se treaca la tipul G (punctul P2 exterior campului
delimitat de diagrama F si in interiorul campului delimitat de diagrama G).
In cazul in care, pentru tipul ales, seria unificata nu prevede inaltimea (identificata in prealabil), va
trebui, evident, sa se treaca la tipul de stalp care are aceasta inaltime.

Referitor la criteriile care trebuie sa fie respectate pentru alcatuirea diagramelor de utilizare si a
limitelor de validitate a acestora se face trimitere la plansele S1.2.

c) Alegerea stalpilor de derivatie


Alegerea stalpilor pentru derivatii, se va efectua folosind solutiile care se vor gasi in paragrafele
care vor urma si care au fost definite pentru fiecare zona climatica si pentru fiecare tip de
conductor.
In Plansele C3.1C3.2 sunt indicate solutii constructive pentru coronamentele stalpilor de
derivatie.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

1.5.4

Pag. 24 din 442


Ed. 01
01/08/2013

ALEGEREA TIPULUI DE CORONAMENT

Coronamentele prevazute sunt cele indicate in continuare:


pentru solutiile constructive in plansele C;
pentru materiale in plansele M.
Pentru derivatiile din conductoare din Ol-Al 50 mm nu este posibila asigurarea stabilitatii
lanturilor de suspensie (mentinand distantele fata de pamant, deoarece acest conductor, datorita
greutatii sale modeste, nu introduce o incarcare suplimentara). Pentru pichetii corespunzatori se va
utiliza consola boxer cu lant dublu de izolatori cand stilpii existenti nu asigura un gabarit adecvat; in
alternativa este posibila utilizarea izolatorilor suport RP5 sau compoziti..
1.5.5

ALEGEREA TIPULUI DE FUNDATIE

a) Generalitati
Solutiile constructive ale fundatiilor pentru stalpi, prevazute in prezentul volum, sunt urmatoarele:
a) fundatii din bloc monolitic din beton nearmat fara trepte cu clasa de rezistenta C 12/15 (Rck
15 N/mm2 );
b) fundatii din bloc monolitic din beton nearmat cu trepte cu clasa de rezistenta C 12/15 (Rck 15
N/mm2 );
Cu privire la compozitia si caracteristicile betoanelor se face trimitere la Specificatia Tehnica pentru
executarea lucrarilor in instalatiile de distributie MT JT.

Cu privire la contributia si la natura terenului, au fost alese trei categorii de fundatii (unde M
inseamna "bloc monolitic"), prezentate in continuare:
- Fundatii M1:
dimensionate luand in considerare contributia terenului lateral.
- Fundatii M2:
dimensionate fara a tine cont de contributia terenului lateral
- Fundatii M3:
dimensionate luand in considerare presiunea apei catre suprafata
Fundatiile M1 trebuie sa fie utilizate pe soluri uscate
soluri cu pietris, soluri argiloase, etc.

(1)

si compacte: soluri normale vegetale,

Fundatiile M2 trebuie sa fie utilizate pe soluri slab compactate (soluri aduse, nisipoase, turbe
speciale, etc.) si in toate cazurile in care nu ne putem baza pe existenta unei greutati suficiente a
terenului compact. Trebuie acordata o atentie deosebita in cazul fundatiilor in panta sau pe coasta,
unde nu este posibil si nici avantajos din punct de vedere economic, sa se coboare la adancimi
mari pentru asigurarea existentei pe fiecare latura a prezentei sau compactitivitatii terenului.(2).
Fundatiile M3 trebuie sa fie utilizate in zonele in care panza freatica este foarte sus sau in zonele
inundabile.
1

Prin terenuri uscate se inteleg terenurile pentru care, in nici un anotimp al anului, panza freatica nu urca la mai putin de 1,50 2,00 m fata de suprafata solului
2

Bineinteles, in aceste situatii exista necesitatea de a asigura baza fundatiei pe un plan de sprijin suficient de rezistent.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

b)

Pag. 25 din 442


Ed. 01
01/08/2013

Tipuri de fundatii pentru stalpi metalici sau din beton.

Pentru stalpii metalici fundatiile M1 pot fi la suprafata (denumite semingropate) fata de planul
terenului dar si ingropate la 40 cm; fundatiile M2 si M3 sunt intotdeauna la suprafata, daca din
motive deosebite aceste blocuri ar trebui sa fie ingropate, dimensiunile acestora raman
neschimbate.
Pentru blocuri tip M1 se recomanda solutia cu bloc ingropat intrucat permite o economie
relevanta de beton.
In acest caz, pentru stalpii din tabla zincata se va prevedea o infasurare de protectie de 0,6 m de
asupra solului, conform indicatiilor din Plansele M9, cu scopul de a evita contactul direct al partilor
zincate cu terenul.
Pentru toate fundatiile analizate (M1, M2 si M3, la suprafata si in adancime), cu privire la
incarcarile externe care actioneaza asupra stalpului, au fost prevazute doua tipuri distincte, in
functia de rezultanta solicitarilor la varful stalpului, si mai precis:
- fundatii de tip normal
- fundatii de tip majorat
Alegerea tipului (normal sau majorat) se va efectua in acelasi timp cu alegerea tipului de stalp, in
functie de caracteristicile geometrice (Cm; ) ale pichetului.
In acest scop, de altfel, in acelasi sistem de axe (Cm; ) in care au fost prezentate diagramele de
utilizare pentru stalpi, au fost identificate zonele de corespondenta cu care va trebui sa se utilizeze
fundatia de tip majorata (1) ;aceste zone sunt indicate prin hasura.
In exemplul din Fig. 13, care se refera la un tip de linie ipotetic, se vede cu claritate ca:
-stalpii de tip H, G si F sunt folositi
intotdeauna cu fundatii din seria normala.
-stalpul de tip E se va folosi cu fundatii din
seria majorata in corespondenta cu zonele
punctate si cu fundatii din seria normala in
restul zonei de utilizare
-stalpul de tip D se va utiliza intotdeauna cu
fundatii din seria majorata.
Bineinteles, pentru alte tipuri de linie
sectoarele de utilizare ale acestor fundatii
vor fi cu totul diferite.
In concluzie, pentru un anumit tip de stalp,
avand prestabilita categoria si tipul de
fundatie (M1, M2, M3, normala sau majorata)
se identifica dimensiunile blocului, in functie
de inaltimea nominala a respectivului stalp,
in Plansele M9.1 - M9.6 pentru stalpii
metalici.

(1)

In zonele ramase ar trebui sa fie utilizate, fundatiile de tip


normal

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI
EXECUTIE

Pag. 26 din 442

Ed. 01
01/08/2013

In aceleasi planse sunt indicate dimensiunile volumelor blocurilor unificate si ale respectivelor sapaturi
pentru fundatii.

1.5.6

INTINDEREA CONDUCTOARELOR

Intinderea conductoarelor consta in aplicarea unei tractiuni orizontale prestabilite, conform


criteriului de tractiuni unificat (Plansa T1.2).
Aceasta valoare a tractiunii trebuie sa fie verificata prin masurarea sagetii(1) cu dispozitive cu
gradatii adecvate.
Pentru reglarea intinderii, in cazul unor diferente de nivel mari, va trebui sa se ia in considerare
distanta de strangere a clemelor pentru suspendare masurata pe conductor de la axul scripetelui,
pentru a tine seama de faptul ca tractiunea orizontala nu se mentine constanta pe tronson.
In prezentul ghid s-au individuat doua tipologii de tractiuni:
Tractiune Normala
Tractiune Redusa
In general tractiunea care se aplica conductorului ar trebui sa faca referire la tractiunea normala,
tractiunea redusa trebuie sa fie utilizata EXCLUSIV in liniile existente unde prestatia mecanica a
stalpilor nu permite aplicarea tractiunii normale.

Valorile sagetilor de pozare pentru diferite conductoare pentru care se prevede utilizarea in contextul prezentei normari, sunt
indicate in plansele corespunzatoare din partea V

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 27 din 442

SOLUTII CONSTRUCTIVE
CUPRINS

CUPRINS - SOLUTII CONSTRUCTIVE

C0.1
Ed. 01
01.07.2010
Plansa
C0.1

PRIZE DE LEGARE LA PAMANT


PRIZA DE LEGARE LA PAMANT PENTRU STALPI METALICI
PRIZA DE LEGARE LA PAMANT CU UN CONTUR PENTRU LIMITAREA
POTENTIALELOR PENTRU STALPI CU I.M.S. IZOLAT IN SF6 SAU
SEPARATOR IN AER
PRIZA DE LEGARE LA PAMANT INDIVIDUALA PENTRU DESCARCATOARE
PRIZA DE LEGARE LA PAMANT CU UN CONTUR PENTRU LIMITAREA
POTENTIALELOR PENTRU STALPI METALICI CU I.M.S. IZOLATE IN SF6
SAU SEPARATOARE IN AER IN PREZENTA DESCARCATOARELOR
CONSOLE PE STALPI DIN B.A.C
DISPUNEREA CORONAMENTELOR PE STALPII DE LINIE
CORONAMENT DE SUSTINERE PE CONSOLE M
CORONAMENT DE SUSTINERE PE CONSOLE BOXER
CORONAMENT DE INTINDERE PE CONSOLE M, CORONAMENT DE
INTINDERE PENTRU STALPI TERMINALI, CORONAMENT DE INTINDERE
PE CONSOLA SEMIORIZONTALA SI VARFAR
IZOLATOR RIGID DIN STICLA RP5; LEGATURA PREFORMATA
IZOLATOR RIGID DIN COMPOZIT
DISPUNEREA ARMATURILOR PE STALPII LINIILOR DE DERIVATIE
LINIA CU CONSOLE M
LINIA PE CONSOLA SEMIORIZONTALA SI VARFAR
APARATURA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR LA LINIILE
AERIENE MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE
DESCARCATOR CU OXIZI METALICI
SECTIONARI PE STALP
SECTIONAREA UNEI LINII DE AX CU I.M.S. IZOLAT IN SF6
SECTIONAREA UNEI LINII DE DERIVATIE CU CONDUCTOARE
NEIZOLATE SAU A UNUI P.T.A.
SECTIONAREA INTRE O LINIE DE DERIVATIE CU CONDUCTOARE
NEIZOLATE SI O LINIE DE DERIVATIE IN CABLU SUBTERAN
SECTIONAREA INTRE O LINIE DE DERIVATIE CU CONDUCTOARE
NEIZOLATE SI O LINIE DE DERIVATIE IN CABLU AERIAN

C1.1; C1.2
C1.3
C1.4
C1.5
C1.6
C2.1
C2.2
C2.3
C2.4
C2.5
C3.1
C3.2

C4.1
C5.1
C5.2
C5.3
C5.4

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SOLUTII CONSTRUCTIVE
CUPRINS

Pag. 28 din 442

C0.1
Ed. 01
01.07.2010

PRIZA DE LEGARE LA PAMANT PENTRU STALPI METALICI

Ref.
1
2
3
4
5

LISTA MATERIALE
Descriere

Plan
sa
Clema pentru legarea la pamant a stalpilor liniilor aeriene MT
M8.1
Papuc prin presare pentru legarea la pamant
M8.2
2
Conductor multifilar de cupru de 35 mm (vezi desenele) sau banda din otel zincat M1.1
40x4mmp
Papuc prin presare cu doua gauri pentru electrodul de legare la pamant
M8.2
Electrod de legare la pamant
M8.1

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 29 din 442

SOLUTII CONSTRUCTIVE
PRIZE DE LEGARE LA PAMANT

PRIZA DE LEGARE LA PAMANT PENTRU STALPI METALICI

Ref.
1
2
3
4
5

LISTA MATERIALE
Descriere
Stalp
Bulon de fixare cu saiba
Banda din otel zincat 40x4mmp
Bulon de fixare cu saiba
Electrod de legare la pamant

C1.2
Ed. 01
01.08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SOLUTII CONSTRUCTIVE
PRIZE DE LEGARE LA PAMANT

Pag. 30 din 442

C1.3
Ed. 01
01/08/2013

PRIZA DE LEGARE LA PAMANT CU UN CONTUR PENTRU LIMITAREA POTENTIALELOR


PENTRU STALPI
CU I.M.S. IZOLAT IN SF6 SAU SEPARATOR IN AER

Det.A
Det.A

Det.B
Det.B

N.B.: La stalpi cu echipamente (separator sau IMS, descarcatoare) rezistenta de dispersie trebuie
sa fie de maxim 4 . In cazul in care valoare masurata a rezistentei prizei de pamant este mai
mare de valoarea admisa, se va amplifica pana la atingerea valoari impuse sau adoptand solutii
alternative.(ex. Izolarea amplasament).
LISTA MATERIALE
Ref.
Descriere
1
Clema pentru legarea la pamant a stalpilor liniilor aeriene MT
2
Papuc prin presare pentru legaturile de punere la pamant
3
Conductor multifilar de cupru de 35 mm2 (vezi desenele) sau banda din otel zincat
40x4mmp
4
Papuc prin presare pentru conductor multifilar de cupru 35 mm2
5
Papuc prin presare cu doua gauri pentru electrodul de impamantare
6
Electrod de legare la pamant

Plansa
M8.1
M8.2
M1.1
M2.7
M8.2
M8.1

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 31 din 442

C1.4

SOLUTII CONSTRUCTIVE
PRIZE DE LEGARE LA PAMANT

Ed. 01
01/08/2013

PRIZA DE LEGARE LA PAMANT INDIVIDUALA PENTRU DESCARCATOARE

Lista materiale
Ref.

Descriere

Descrctor MT din oxizi de metalici cu


dispozitiv de deconectare

Conductor flexibil din cupru de 35 mmp,


l=500 mm cu papuc (captul care se leag
la descrctor) (1) (2)

M2.7

Papuc de presare pentru conductor OL AL


(3 buc)
Papuc de presare bimetallic cablu izolat
Al - 0.6/1 kV1x50 mmp(3)
Cablu izolat Al - 0.6/1 kV 1x50 mmp

Bratara izolanta in jurul cablului

Agrafa cu o singura lat. pt.fixarea cabl. si


(3)
tub

8
9

Cele 3 conductoare flexibile de la


descarcatoare ar trebui sa fie legate cu
cablul izolat 1x50Al si fixate la consola de
sustinere descarcatoare.

Plan
sa

Tub izolant rigid din PVC D 25 mm


Banda din otel inox tip 9,5

(3)

(3)

M6.1

M8.2
M8.2

10

Clema de strangere pt.banda din otel inox


(3)
tip 9,5

11

Tub din polietilena flexibil tip pliabil D


(3)
25mm

12

Electrod de legare la pamant

M8.2

(1)

furnizat cu descarcator si de taiat la lungimea


cea mai scurta posibil pentru a evita ca in cazul
unei intervetii a dispozitivului sa interfereze cu
conductoarele sub tensiune

(2)

3 papuci ref. 3 si 1 papuc ref. 4 impreuna cu


buloanele

(3)

doar pentru stalpi din b.a.c.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SOLUTII CONSTRUCTIVE PRIZE DE
LEGARE LA PAMANT

Pag. 32 din 442

C1.5
Ed. 01
01/08/2013

PRIZA DE LEGARE LA PAMANT CU UN CONTUR PENTRU LIMITAREA POTENTIALELOR


PENTRU STALPI METALICI CU I.M.S. IZOLATE IN SF6 SAU SEPARATOARE IN AER, IN
PREZENTA DESCARCATOARELOR

Lista materiale
Ref.

Descriere

Plansa

Cablu izolat Al - 0.6/1 kV 1x50 mmp

M8.2

Papuc prin presare pentru conductor


2
multifilar de aluminiu 1x50mm

M8.2

Tub izolant din PVC marime 25

Agrafa cu o singura lat. pt.fixarea cabl.


(1)
si tub cu banda din otel inox

Banda din otel inox tip 9,5

Clema de strangere pt.banda din otel


(1)
inox tip 9,5

(1)

(1)

Banda din otel zincat 40x4mmp

M8.1

Papuc prin presare cu doua gauri


pentru electrodul de impamantare

M8.2

Papuc prin presare pentru legaturi la


pamant

M8.2

10

Electrod de legare la pamant

11

Papuc prin presare cu doua gauri


)
pentru electrodul de impamantare
(1)

doar pentru stalpi b.a.c.

M8.1
M8.2

Det.C

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SOLUTII CONSTRUCTIVE
PRIZE DE LEGARE LA PAMANT

Pag. 33 din 442

C1.6
Ed. 01
01/08/2013

CONSOLE PE STALPI B.A.C SI PE STALPI METALICI

Ref.
1
2

LISTA MATERIALE
Descriere
Banda perforata din zinc
Surub pentru fixare varfar

Plansa
M8.1
M4.3

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SOLUTII CONSTRUCTIVE
DISPUNEREA CORONAMENTELOR PE
STALPII DE LINIE

CORONAMENT DE SUSTINERE PE CONSOLE STEAG

Pentru schema de montaj a lanturilor de izolatori vezi Plansa M 3.2


Pentru compunerea coronamentului stalpului vezi Plansa M 4.1.

Pag. 34 din 442

C2.1
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 35 din 442

SOLUTII CONSTRUCTIVE
DISPUNEREA CORONAMENTELOR PE
STALPII DE LINIE

CORONAMENT DE SUSTINERE PE CONSOLE BOXER

Pentru schema de montaj a lanturilor de izolatori vezi Plansa M 3.2


Pentru compunerea coronamentului stalpului vezi Plansa M 4.2.

C2.2
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 36 din 442

SOLUTII CONSTRUCTIVE
DISPUNEREA CORONAMENTELOR PE
STALPII DE LINIE

C2.3
Ed. 01
01/08/2013

CORONAMENT DE INTINDERE PE CONSOLE STEAG

CORONAMENT DE INTINDERE
PENTRU STALPI TERMINALI

CORONAMENT DE INTINDERE
PE CONSOLA
SEMIORIZONTALA SI VARFAR

Pentru schema de montaj a lanturilor de izolatori vezi Plansa M 3.4


Pentru compunerea coronamentului stalpului vezi Plansa M 4.1 si M 4.3
Pentru modalitatea de instalare a clemelor pentru cordoane vezi Plansa M 2.6.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SOLUTII CONSTRUCTIVE
DISPUNEREA CORONAMENTELOR PE
STALPII DE LINIE

IZOLATOR RIGID din sticla RP5

Legatura preformata

Pag. 37 din 442

C2.4
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SOLUTII CONSTRUCTIVE
DISPUNEREA CORONAMENTELOR PE
STALPII DE LINIE

Pag. 38 din 442

C2.4
Ed. 01
01/08/2013

Prezenta legatura este prevazuta pentru conductorul de Ol-Al de 70mm2 si pentru conductorul OlAl 50 mm2 (care se va unifica).

Izolator rigid compozit in faza de unificare

Modalitati de fixare a conductoarelor


Fixarea conductorului pe izolator trebuie sa se faca cu un conductor de aceeasi sectiune si cu 4
cleme bifilare (2 pe fiecare parte) echidistante de axul izolatorului la 10 cm si respectiv 50cm.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SOLUTII CONSTRUCTIVE
DISPUNEREA CORONAMENTELOR PE
STALPII DE DERIVATIE

DERIVATIE DIN LINIE PE CONSOLE STEAG

Pentru schema de montaj a lanturilor de izolatori vezi Plansa M 3.4


Pentru compunerea coronamentului stalpului vezi Plansa M 4.1 si M 4.3
Pentru modalitatea de instalare a clemelor pentru derivatie vezi Plansa M 2.6

Pag. 39 din 442

C3.1
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT DIN CONDUCTOARE NEIZOLATE


SOLUTII CONSTRUCTIVE
DISPUNEREA CORONAMENTELOR PE
STALPII DE DERIVATIE

Pag. 40 din 442

C3.2
Ed. 01
01/08/2013

DERIVATIE DIN LINIE PE CONSOLA SEMIORIZONTALA SI VARFAR

Pentru schema de montaj a lanturilor de izolatori vezi Plansa M 3.4


Pentru compunerea coronamentului stalpului vezi Plansa M 4.1 si M 4.3
Pentru modalitatea de instalare a clemelor pentru derivatie vezi Plansa M 2.6

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 41 din 442

SOLUTII CONSTRUCTIVE
APARATURA DE PROTECTIE IMPOTRIVA
SUPRATENSIUNILOR LA LINIILE AERIENE
MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

C4.1
Ed. 01
01/08/2013

DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI

Ref.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LISTA MATERIALE
Descriere
Descarcator MT cu oxizi metalici cu dispozitiv de deconectare
Conductor flexibil din cupru de 35 mmp, l=500 mm cu papuc (captul care se
leag la descrctor) (1) (2)
Papuc de presare cu corp plat pentru conductor de aluminiu 50 mm2
Conductor din aluminiu cu sectiunea egala cu a conductorului de linie
Conexiune cu linia din conductoare din Ol-Al 50 150mm2
Banda perforata din zinc(2)
Papuc de presare bimetallic cablu izolat Al - 0.6/1 kV1x50 mmp(3)

Plansa
M6.1

M1.1
M2.5
M8.1
M8.2
2 (2)
Cablu JT RG7R-0,6/1 kV 1x50mm
M8.2
Bratara izolanta in jurul cablului
(2)
Agrafa cu o singura lat. pt. fixarea cabl. si tub cu banda din otel inox
Bratara pentru fixare cabluri CMT/65-90
Banda din otel inox tip 19
Clema de strangere pentru banda din otel inox tip 19
Banda din otel inox tip 9,5
Clema de strangere pentru banda din otel inox tip 9,5
(1)
furnizat cu descarcatorul si de taiat la lungimea cea mai scurta pentru a evita in caz de
interventie la dispozitiv interferenta cu conductoarele sub tensiune
(2)
doar pentru stalpii din b.a.c.
(3)
de asamblat cu buloanele la nr. 3 papuci ref.3 ale conductoarelor de legatura a descarcatorului la
coborare
.

Pag. 42 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

C5.1

SOLUTII CONSTRUCTIVE
SECTIONARI PE STALP

Ed. 01
01/08/2013

SECTIONAREA UNEI LINII DE AX CU I.M.S. IZOLAT IN SF6

Det.A

Det.A

* d>2,5m de la pamant
revenirea trebuie sa fie
blocata cu lacat
** Pentru detaliile legaturii

LISTA MATERIALELOR
Ref.

descriere

I.M.S. pe stalp izolat in SF6, cu izolatori de


trecere pentru terminale contractabile

M5.3
M2.7

descarcatoarelor ref.4 la coborare

Papuc de presare

(doar in cazul stalpilor din b.a.c)

Banda perforata din zinc

Vezi Plansa C1.4

Descarcatoare MT cu oxizi metalici

Suport pentru descarcatoare

Conexiune cu linia din Ol-Al 50150 mm

N.B.: Se va monta intodauna cate doua


seturi de descarcatori.

Plansa

(1)

M8.1
M6.1
M4.5
2

M2.5

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SOLUTII CONSTRUCTIVE
SECTIONARI PE STALP

Pag. 43 din 442

C5.2
Ed. 01
01/08/2013

SECTIONAREA UNEI AX DE LINIE CU CONDUCTOARE NEIZOLATE, A UNEI DERIVATII


SAU A UNUI P.T.A

_____________________
* d> 2,5 m de la pamant
revenirea trebuie sa fie blocata printr-un lacat.
LISTA MATERIALELOR
Ref.
Descriere
1
Separator tripolar simultan MT
2
Varfar din otel pentru linii aeriene MT
3
Consola semiorizontala
4
Banda zincata

Plansa
M5.1
M4.3
M4.3
M8.1

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SOLUTII CONSTRUCTIVE
SECTIONARI PE STALP

Pag. 44 din 442

C5.3
Ed. 01
01/08/2013

SECTIONAREA INTRE O LINIE DE DERIVATIE CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SI O LINIE DE DERIVATIE IN CABLU SUBTERAN
LISTA MATERIALE
Ref.
Descriere
1
Separator tripolar de exterior
tip vertical cu comanda cu
prajina
2
Banda perforata din zinc(1)
3
Descarcator MT cu oxizi
metalici
cu
disp.
de
deconectare
4
Terminale
unipolare
de
exterior MT
5
Conexiune cu linie din Ol-Al
50150mm2
6
Papuc prin presare cu racord
plat pt. cond. din Al 70 mm2
7
Suport pt. terminale cabluri
unipolare si descarcator MT
8
Banda din otel inox tip 19
9
Clema de strangere pt. banda
din otel inox tip 19
10 Cablu JT RG7R-0,6/1 kV
1x50mm2
11 Bratara fix. cabl. CMT/65-90
12 Tub izolant in PVC tip 25(1)
13 Agrafa cu o lat. pt .fix. cabl si
tub cu banda din otel inox (1)
14 Canal din fibra pt. prot. cabl. R
50 mm
15 Tablita pt. fixare pe stalp a
canalului din fibra de sticla
16 Banda din otel inox tip 9,5
NB: pt. detalii ale legaturii descarcatoarelor
17 Clema de strangere pt. banda
ref.3 la coborare (doar in cazul stalpilor b.a.c)
din otel inox tip 9,5
Vezi Plansa C1.4
(1)
doar pt. stalpi din b.a.c.

Plansa
M5.2

M8.1
M6.1

M1.1
M8.2
M4.5
-

Pag. 45 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

C5.4

SOLUTII CONSTRUCTIVE
SECTIONARI PE STALP

Ed. 01
01/08/2013

SECTIONAREA INTRE O LINIE CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


SI O LINIE IN CABLU AERIAN

LISTA MATERIALE
Ref.

N.B. pt. detalii ale legaturii descarcatoarelor


ref.3 la coborare (doar in cazul stalpilor b.a.c)
Vezi Plansa C4.

Descriere

Plansa

Varfar

M4.3

Consola semiorizontala

M4.3

Suport de intindere

Clema de intindere

Separator tripolar de exterior tip


vertical
comandat
cu
prajina
electroizol.

M5.2

Suport pt. terminale cabluri unipolare


si descarcatoare MT

M4.5

Terminale unipolare pt. exterior MT

Descarcatoare MT cu oxizi metalici


cu dispozitiv de deconectare

M6.1

Conexiune cu
50150mm2

M2.5

10

Banda din otel inox tip 19

11

Clema de strangere pt. banda din


otel inox tip 19

linie

din

Ol-Al

12

Bratara fixare cablu

13

Banda din otel inox tip 9,5

14

Clema de strangere pt. banda din


otel inox tip 9,5

(1)

doar pentru stalpi din b.a.c.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 46 din 442

MATERIALE
CUPRINS

CUPRINS - MATERIALE
CONDUCTOARE OL-AL 50; 70; 150 MMP
CLEME SI CONEXIUNI
MANSOANE PENTRU CONDUCTOARE OL-AL 50;70; 95; 120; 150MMP
MODALITATI DE EXECUTARE A MANSOANELOR; MANSOANE CU
TRACTIUNE MAXIMA PENTRU CONDUCTOARE DIN OL/AL
MANSOANE CU TRACTIUNE MAXIMA; SUCCESIUNEA OPERATIILOR
MANSON PRIN PRESARE PENTRU REPARAREA INVELISULUI DE AL
CLEME PENTRU CORDOANE SI DERIVATII
CLEME PENTRU CORDOANE SI DERIVATII MODALITATEA DE INSTALARE
A CLEMELOR
PAPUCI PENTRU CONEXIUNI SI APARATURA DE PROTECTIE SI
SECTIONARE SAU TERMINALE
IZOLATORI, ECHIPAMENTE SI CLEME
IZOLATORI SUPORT, IZOLATORI SUSTINERE
SCHEMA DE MONTAJ A LANTURILOR SUSTINERE
SCHEMA DE MONTAJ A IZOLATORILOR COMPOZITI DE SUSTINERE
PENTRU LINII MT
SCHEMA DE MONTAJ A LANTURILOR DE INTINDERE
CORONAMENTE
BRATARI PENTRU CONSOLE; CONSOLE
CONSOLA DE OTEL TIP BOXER DE SUSTINERE
VARFARI, SURUBURI DE FIXARE VARFARI,CONSOLA PENTRU
CORONAMENT SEMIORIZONTAL, CLEMA DE ANCORARE FAZA
CENTRALA PENTRU DERIVATII
CARLIGE DE INTINDERE, TIJA IZOLATOR SI SUPORT DE SUSPENSIE
SUPORTURI PENTRU IMS DE STALP IZOLAT IN SF6,PENTRU
DESCARCATOARE SI TERMINALE UNIPOLARE MT SI PENTRU
DESCARCATOARE
TIPOLOGII DE CORONAMENTE PENTRU LINII CU CONDUCTOARE
OL-AL
ECHIPAMENTE DE SECTIONARE MT
SEPARATOR TRIPOLAR CU ACTIONARE SIMULTANA 24 kV-400A
PENTRU INSTALARE ORIZONTALA
SEPARATOR TRIPOLAR CU ACTIONARE SIMULTANA 24 kV-400A
PENTRU INSTALARE PE STALP SAU PE CONSOLA
SEPARATOR TRIPOLAR DE EXTERIOR 24 kV-400A
TIP VERTICAL CU COMANDA CU PRAJINA ELECTROIZOLANTA
I.M.S. PE STALP IZOLAT IN SF6

M0.1
Ed. 01
01/08/2013
Plansa
M0.1
M0.2
M1.1
M2.1
M2.2
M2.3
M2.4
M2.5
M2.6
M2.7
M3.1
M3.2
M3.3
M3.4
M4.1
M4.2
M4.3
M4.4
M4.5
M4.6, M4.7

M5.1
M5.2
M5.3
M5.4

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
CUPRINS

Pag. 47 din 442

M0.2
Ed. 01
01/08/2013

Plansa
APARATURA DE PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR
DESCARCATOR MT CU OXIZI METALICI CU DISPOZITIV DE DECONECTARE
STALPI
STALPI B.A.C
STALPI DE OTEL CU SECTIUNE POLIGONALA CU DOUA TRONSOANE
INCASTRABILE
STALPI DE OTEL CU SECTIUNE POLIGONALA CU TREI TRONSOANE
INCASTRABILE
STALPI DE OTEL CU SECTIUNE OCTOGONALA
ELECTROZI SI ACCESORII PENTRU LEGAREA LA PAMANT
SAPATURI SI FUNDATII
INGROPATE PENTRU STALPI DE OTEL CU SECTIUNE POLIGONALA SI
TRONSOANE INCASTRABILE
.
SEMIINGROPATE NORMALE CU BLOC MONOLITIC PENTRU STALPI DE
OTEL CU SECTIUNE POLIGONALA CU TRONSOANE INCASTRABILE
SEMIINGROPATE MAJORATE CU BLOC MONOLITIC PENTRU STALPI DE
OTEL CU SECTIUNE POLIGONALA SI TRONSOANE INCASTRABILE
SEMIINGROPATE IN TREPTE PENTRU STALPI DE OTEL CU SECTIUNE
POLIGONALA SI TRONSOANE INCASTRABILE .
SEMIINGROPATE NORMALE IN TREPTE PENTRU STALPI DE OTEL CU
SECTIUNE POLIGONALA SI TRONSOANE INCASTRABILE
SEMIINGROPATE MAJORATE IN TREPTE PENTRU STALPI DIN OTEL
CU SECTIUNE POLIGONALA CU TRONSOANE INCASTRABILE

M6.1
M7.1
M7.2
M7.3
M7.4
M8.1, M8.2

M9.1
M9.2
M9.3
M9.4
M9.5
M9.6

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
CONDUCTOARE

Conductor din aluminiu-otel de 50mm2


ALUMINIU OTEL DE 50 mm2
Formatie
Sectiune
teoretica
[mm2 ]

Aluminiu

6x3,2

Otel
Aluminiu

1x3,2
48,25

Otel
Total
Masa teoretica [kg/m]

8,04
56,3
0,195

Rezistenta la 20C (/Km)

0,5946

Forta de rupere conductor (Kg)

1681

Matricola

631243
Conductor din aluminiu-otel de 70mm2

ALUMINIU OTEL DE 70 mm2


Formatie
Aluminiu
26x1,8
Otel
7x1,45
Aluminiu
66,16
Sectiune
teoretica
Otel
11,56
[mm2 ]
Total
77,7
Masa teoretica [kg/m]
0,2726
0,4364
Rezistenta la 20C (/km)
Forta de rupere conductor (Kg)
Matricola

2576
631303

Conductor din aluminiu-otel de 150mm2


ALUMINIU OTEL DE 150 mm2
Formatie
Aluminiu
26x2,50
Otel
7x1,95
Sectiune
Aluminiu
127,6
teoretica
Otel
20,9
[mm2 ]
Total
148,5
Masa teoretica [kg/m]
0,5162
0,2356
Rezistenta la 20C (/Km)
Forta de rupere conductor (Kg)
Matricola

4787
317010

Pag. 48 din 442

M1.1
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 49 din 442

M2.1

MATERIALE
CLEME SI CONEXIUNI

Ed. 01
01/08/2013

MANSOANE PENTRU CONDUCTOARE Ol-Al DE 50 mmp, 70mmp, 95 mmp si 120 mmp

Caracteristici mansoane tractiune maxima

MANSOANE CU TRACTIUNE MAXIMA PENTRU CONDUCTOARE DIN OL-AL DE 150 mmp

Fig. 1 Tip de manson din otel incorporat

Fig.

Fig.2 Tip de manson din otel separat


2a
manson pentru inima de otel
2b
manson pentru mantaua de aluminiu
Referinte la presare
Culoare
Marcaje
Presa
Conector
Matrita
hexag.
Tip
(vezi fig)

1
80 kN

2a
2b

E 108
E 215

Gri
Maro

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 50 din 442

MATERIALE
CLEME SI CONEXIUNI

M2.2
Ed. 01
01/08/2013

MODALITATI DE EXECUTARE A IMBINARILOR


Pregatirea conductoarelor

N.B.In cursul indepartarii invelisului de aluminiu este necesar sa se actioneze cu grija pentru a nu se taia
cele trei fire rasucite de otel. In cazul unor eventuale incizii, se taie inima de otel si se executa din nou
indepartarea invelisului de aluminiu.
Indeparatrea invelisului de aluminiu trebuie sa fie de lungime egala cu cea mentionata in instructiunile pentru
instalarea mansonului.

MANSOANE CU TRACTIUNE MAXIMA PENTRU CONDUCTOARE DIN Ol-Al


Instalarea mansoanelor si executarea presarii
(tipul de mansoane din otel separat)
Se va efectua o curatare atenta a zonei de contact a conductorului cu ajutorul unei perii metalice
impregnata cu pasta conductoare dezoxidanta.
Se aplica pe conductor un strat de pasta conductoare dezoxidanta.
Se instaleaza pe conductor mansonul pentru invelisul din aluminiu; se introduc inimile din otel
ale conductorului in mansonul special.
Se vor efectua presari pe fiecare parte a mansonului; presarile trebuie efectuate in spatiile dintre
zimti (santulete) pornind din centru si avansand catre marginile externe ale mansonului.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
CLEME SI CONEXIUNI

Pag. 51 din 442

M2.3
Ed. 01
01/08/2013

MANSOANE CU TRACTIUNE MAXIMA PENTRU CONDUCTOARE DIN Ol-Al


Succesiunea compresiilor semicircumferentiale pe mansonul din otel
I Faza de presare

II Faza de presare

Pozitionarea din aluminiu pe conductor astfel incat sa fie perfect centrat fata de mansonul din
otel.
Executarea presarii prin modalitatea prevazuta pentru mansonul de otel.
Succesiunea presarilor semicircumferentiale pe mansonul de aluminiu
I Faza de presare
II Faza de presare

N.B. Pentru obtinerea unei presari eficace se va executa apasarea pe presa pana la atingerea
sigura a capatului de sfarsit de cursa.
Pentru a evita indoirea mansonului este necesar ca dupa fiecare compresie, clestele sa se
roteasca cu 180.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 52 din 442

M2.4

MATERIALE
CLEME SI CONEXIUNI

Ed. 01
01/08/2013

MANSON PRIN PRESARE PENTRU REPARAREA INVELISULUI DE ALUMINIU


Mansonul trebuie utilizat in cazul unor leziuni nu foarte intinse si limitate la numai cateva fire
elementare externe ale invelisului; in cazul unor leziuni extinse, este necesar sa se foloseasca
mansoane cu tractiune intreaga.

Materiale : Aluminiu
Referinte pentru presare
Culoare
Tip presa
Matrita hexagonala
80 kN
E215
Maro

Nr. presari
10+10

Instalarea mansonului si executarea presarilor


Se va efectua o curatare atenta a conductorului cu ajutorul unei perii metalice impregnata cu
pasta conductoare dezoxidanta.
Se aplica pe manson si in zonele de contact ale conductorului un strat de pasta conductoare
dezoxidanta.
Se instaleaza mansonul pe conductor astfel incat partea deteriorata sa se gaseasca cam la
mijlocul mansonului si apoi se vor strange marginile deschise cu ajutorul unui cleste.
Se vor efectua un nr. de 20 de presari semicircumferentiale in spatiile dintre zimti (santulete)
pornind din centru si avansand catre marginile externe ale mansonului.
Succesiunea presarilor semicircumferentiale
I Faza de presare

II Faza de presare

N.B. Pentru a obtine o presare eficace se va exercita apasarea pe presa pana la atingerea cu siguranta
a capatului de sfarsit de cursa.
Pentru a evita indoirea mansonului este necesar ca dupa fiecare compresie, clestele sa se roteasca cu 180.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
CLEME SI CONEXIUNI

Pag. 53 din 442

M2.5
Ed. 01
01/08/2013

CLEME PENTRU CORDOANE SI DERIVATII

1.

Clema universala bifilara pentru derivatii din conductoare de Aluminiu sau Ol-Al

2.

Clema universala bifilara pentru coarbe pentru conductoare din Ol-Al

3.

Conector de derivatie paralel tip C de presare

4. Conector de presare pentru cordoane pentru


conductor din Ol-Al

Ref.
1

3
4

Adaptat pentru conductoare


Trecere
Derivatie
2
Ol-Al 35 mm2
Ol-Al 35 70 mm
Ol-Al 150 mm2
Ol-Al 3570 mm2
Ol-Al 50 mm2
Ol-Al 50 mm2
Ol-Al 70 mm2
Ol-Al 70 mm2
Ol-Al 150 mm2
Ol-Al 150 mm2
Ol-Al 50 mm2
Ol-Al 50 mm2
Ol-Al 70 mm2
Ol-Al 50 mm2
Ol-Al 150 mm2

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
CLEME SI CONEXIUNI

Pag. 54 din 442

M2.6
Ed. 01
01/08/2013

CLEME PENTRU CORDOANE SI DERIVATII


Modalitatea de instalare a clemelor pentru cordoane si derivatii bimetalice
1)

Clema bifilara pentru cordoane

Vezi plansa C2.3


Referinta Punctele 1 si 2 din plansa M2.5
Pentru o legatura sigura (fiabila in timp) este
indispensabila utilizarea a doua cleme

2)

Cleme pentru derivatii

Vezi plansa C3.1 si C3.2


Referinta Punctele 1,2 din plansa M2.5
Pentru o legatura sigura (fiabila in timp) este
indispensabila utilizarea a doua cleme

Strangerea suruburilor
Cu scopul de a obtine o legatura electrica fiabila in timp, pe langa operatiile preliminare de
pregatire a zonelor de contact, este necesar sa se stranga in mod adecvat suruburile clemelor cu
ajutorul unei chei dinamometrice, respectand valorile de strangere indicate pe cleme sau pe
ambalaj.
N.B.: In cazul instalarii clemelor in zone cu un nivel de poluare mare este necesara intinderea pe
clema a unei vaseline electroizolante cu punct de picatura mare.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 55 din 442

M2.7

MATERIALE
CLEME SI CONEXIUNI

Ed. 01
01/08/2013

PAPUCI BIMETALICI PENTRU CONEXIUNI SI APARATURA DE PROTECTIE SI


SECTIONARE SAU TERMINALE

Ref.

(*)

Conductor
Sectiune
Tip
[mm2]
50
Ol-Al
70
150
50
Ol-Al
70
150

Matricola

Document

DM 3157
DM 3157
DM 3157
DM 3157
DM 3157
DM 3157

Tip
presa
45 sau 80 kN
80 kN
45 sau 80
kN80 kN
80 kN

Matrita

Culoare

E118
E158
E215
E118
E158
E215

Negru
Violet
Maro
Negru
Violet
Maro

Pentru conexiuni cu cleme ale IMS pentru interior in posturile la inaltime (Doc.UE DY511 RO)

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
IZOLATOARE, ECHIPAMENTE SI CLEME

Pag. 56 din 442

M3.1
Ed. 01
01.08.2013

IZOLATOARE SUPORT
COMPOZIT

Tip
Salin

Matricola Specificatie
301875
DJ 502/2

DIN STICLA

Sigla
RP5

Matricola Specificatie
302008
DJ 501

IZOLATOARE SUSTINERE
COMPOZIT

Tip
Normal
Salin

Matricola Specificatie
301873
DJ 511
301874

CAPA-TIJA

Sigla
U 40
U 40 S

Matricola Specificatie
302402
DJ 505
302403
DJ 506

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
IZOLATOARE, ECHIPAMENTE SI CLEME

Pag. 57 din 442

M3.2
Ed. 01
01/08/2013

SCHEMA DE MONTAJ A LANTURILOR DE SUSTINERE

Ref. Matricola Denumire


1
250678 Bolt de sustinere (1)
2
250005 Legatura simpla pentru sustinere
3
261013 Clema de sustinere pentru conductoare 4 7 mm
4
261000 Clema de sustinere pentru conductoare 7 11 mm
5

(1)

261043

Clema de sustinere pentru conductoare 10 16 mm

componente de neutilizat pe console Boxer.

Specificatie
DM 3100
DM 3020
DM 3158
DM 3160
DM 3162

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
IZOLATOARE, ECHIPAMENTE SI CLEME

Pag. 58 din 442

M3.3
Ed. 01
01/08/2013

SCHEMA DE MONTAJ A IZOLATORILOR COMPOZITI DE SUSTINERE


PENTRU LINII MT

De utilizat cu consolele Boxer


de linie sau cu bolturi de sustinere

Ref.
1
2
3
4

(1)
(2)

Matricola
250678
254402
254451
261013

Denumiri
Bolt sustinere(1)
Carlig de suspensie dreapt
Carlig la 90
Clema de sustinere pentru conductoare de 4 7 (2)

Specificatia
DM 3100
DM 3130
DM 3140
DM 3158

261000

Clema de sustinere pentru conductoare de 7 11 (2)

DM 3160

261043

Clema de sustinere pentru conductoare de 10 16 (2) DM 3162

componente de neutilizat pe consolele Boxer.


Pentru conductoarele din aluminiu este necesara eliminarea mantalei de cupru.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
IZOLATOARE, ECHIPAMENTE SI CLEME

Pag. 59 din 442

M3.4
Ed. 01
01/08/2013

SCHEMA DE MONTAJ A LANTURILOR DE INTINDERE

Ref. Matricola Denumire


1
250613 Carlig de intindere pentru stalpi deschidere 122(1)
2
250612 Carlig de intindere pentru varfari deschidere 70(1)
4
250005 Legaturi intindere simpla
5
250006 Legaturi intindere dubla
6
260202 Clema de tractiune pentru conductoare din cupru si aliaj de
aluminiu 35 si 70 mm2(3)
7
260222 Clema de tractiune prin presare cu carlig pentru conductoare din
Ol-Al150 mm2
8
260200 Clema de intindere pentru conductoare din cupru 25 mm2
9
254402 Carlig de suspensie drept
(1)
componente de neutilizat pe console Boxer.
(2)
de utilizat doar in cazurile prevazute in Tabelul S6.7.
(3)
Pentru conductoarele din aluminiu este necesara eliminarea mantalei de cupru.

Specificatie
DM 3106
DM 3104
DM 3020
DM 3020
DM 3172
DM 3176
DM 3170
DM 3130

In general lanturile duble de izolatori in suspensie trebuie sa fie realizate cu izolatori capa-tija; in
cazuri speciale se pot folosi izolatori compozit.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 60 din 442

M4.1

MATERIALE
CORONAMENTE

Ed. 01
01/08/2013

BRATARI PENTRU CONSOLE

Tip
D
mm

Matricola

L
mm

F
mm

Masa
Kg

210

245324

260

170

1,7

280

245325

290

180

340

245326

310

180

2,3

Specificatie

DS 3075

CONSOLE

Tip

Matricola

Sigla

M1C

244004

M1L/21/14

M1L

244005

M1L/21/14

M2C

244006

M2C/28/20

M2L

244007

M2L/28/20

M3C

244008

M3C/34/26

M3L

244009

M3L/34/26

A
mm

130
170
230

L
mm

Masa
Kg

900

20

1200

25

900

21

1200

26

900

23

1200

28

Diametru de
imbinare
de la /la
mm

Specificatie

210 / 140
280 / 200
340 / 260

DS 3070

Pag. 61 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

M4.2

MATERIALE
CORONAMENTE

Ed. 01
01/08/2013

Dimensiuni in mm

Fig.1 CONSOLA DE OTEL TIP BOXER DE SUSTINERE


(Pentru coronament sustinere si unghiuri pana la 5)

Matricola
244012

Diametru de imbinare
De la

Pana la

Masa
[kg]

Specificatie

200

120

41

DS 3073

Pag. 62 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

M4.3

MATERIALE
CORONAMENTE

SURUB DE FIXARE VARFAR

Ed. 01
01/08/2013

VARFARI

(Vezi TAB. M8.1)


Ref.

Tip

Matricola

L
[mm]

Adaptat pentru varful stalpilor


de (d) [cm]

Masa
[kg]

C1

270

12/18

C2

390

20/31

5,5

Specificatie
DS 3090

CONSOLA PENTRU CORONAMENT SEMIORIZONTAL

Tip
Sigla/diametru

Matricola

A
mm

L
mm

Masa
Kg

L1/14 10

244040

1720

1520

26

L2/17 13

244041

1720

1520

26,5

L3/22 18

244042

1720

1520

27

P1/21 17

244045

1800

1600

33

P2/28 24

244046

1900

1700

35

P3/31 27

244047

1900

1700

35,5

P4/35 31

244048

1900

1700

36

CA/35 - 31

244049

2300

2100

53

Specificatie

CLEMA DE ANCORARE FAZA CENTRALA PENTRU DERIVATII

Specificatia DS3065

DS 3060

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
CORONAMENTE

Pag. 63 din 442

M4.4
Ed. 01
01/08/2013

1.CARLIG DE INTINDERE
PENTRU CONSOLE

2. CARLIG DE INTINDERE
PENTRU DERIVATIE

4. BOLT DE SUSPENSIE

3. CARLIG DE INTINDERE
PENTRU VARFARI

Ref.

5.SUPORT SUSTINERE IZOLATOR

Matricola

Masa indicativa [kg]

Specificatie

Simplu

250613

1,400

DM 3106

Dublu

250618

2,050

DM 3112

250614

1,400

DM 3108

250612

0,800

DM 3104

250678

1,700

DM 3100

248065

2,900

DS 3150

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

M4.5

MATERIALE
CORONAMENTE

1.SUPORT PENTRU I.M.S. DE STALP


IZOLAT IN SF6

Pag. 64 din 442

Ed. 01
01/08/2013

2.SUPORT PENTRU DESCARCATOARE SI


TERMINALE UNIPOLARE MT

3. SUPORT PENTRU DESCARCATOARE

Referinta

Matricola

Masa indicativa

Specificatie

DS 1206

9,00 kg

DS 3068

5,50 kg

DS 3079

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 65 din 442

M4.6

MATERIALE
CORONAMENTE

Ed. 01
01/08/2013

TIPOLOGII DE CORONAMENTE PENTRU LINII CU CONDUCTOARE NEIZOLATE:


Linii noi cu conductor Ol-Al de:
3 x 150 mm2 ; 3 x 70 mm2
Refacere linii cu conductor Ol-AL de:
3 x 120 mm2 ; 3 x 95 mm2 si 3 x 70 mm2

Stalp de linie

Stalp de derivatie

Stalp terminal

D/14

CONSOLA
Poz.1
Poz.2
M1C
M1L

E/17

M1C

M1L

F/17
G/24
H/24
J/27
D/20

M1C
M2C
M2C
M3C
M2C

M1L
M2L
M2L
M3L
M2L

P1
P3
P3
P4

P2
P2
CA

C2
C2
C2

E/24

M2C

M2L

F/27
G/31

M3C
M3C

M3L
M3L

P3
P4

P4

C2

Stalp/Coronament

STALPIDEOL
CUSECTIUNE
POLIGONALA

STALPI
B.A.C.

CONSOLA
SEMIORIZONTALA VARFAR
Poz.3
Poz.4
Poz.6

Pag. 66 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

M4.7

MATERIALE
CORONAMENTE

Ed. 01
01/08/2013

TIPOLOGII DE CORONAMENTE PENTRU LINII CU CONDUCTOARE NEIZOLATE:


conductor Ol-Al de 3 x 70 mm2
conductor Ol-Al de 3 x 50 mm2 (*)

Stalp de linie pentru sustinere


sau de unghi pentru sustinere
cu console BOXER

Stalp terminal cu consola


semiorizontala, varfar si lanturi
de intindere doar pentru
conductor de 3x50 mmp

Stalp de linie pentru sustinere


cu conductor 3x50 mmp(*)

Stalp de linie cu
separator

Stalp de derivatie cu consola


semiorizontala - varfar

(*) Pe liniile cu conductoare de 50 mmp consolele BOXER trebuie sa fie utilizate exclusiv cand exista probleme de gabarit. In aceste
cazuri este bine sa se prevada o prindere cu doua lanturi de izolatoare pentru a se evita in caz de vanturi puternice atingerea
conductorulul de consola.

BOXER

Stalp/Coronament

VARFAR

SUSTINERE INTINDERE
STALPIDEOL
CUSECTIUNE
OCTOGONALA

STALPIDEOL
CUSECTIUNE
POLIGONALA

STALPI
B.A.C.

D/15
E/17
F/17
G/24
H/24
D/14
E/17
F/17
G/24
H/24
J/28

DA
NU
NU
DA
NU
NU
NU

D/20

DA

E/24
F/27
G/31

NU

NU
NU

CONSOLA
SEMIORIZONTALA

Poz.1
C1
C1
C1
C2
C2
C1
C1
C1
C2
C2
C2

Poz.2
L2
P1
P1
P2
P2
L2
P1
P1
P2
P2
P2

Poz.3

P1
P3
P3

P1
P2
P3
P3

C2

L3

C2
C2
C2

P2
P3
P4

P3
P4

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
CORONAMENTE

Pag. 67 din 442

M5.1
Ed. 01
01/08/2013

SEPARATOR TRIPOLAR CU ACTIONARE SIMULTANA 24 kV 400 A


PENTRU INSTALARE VERTICALA PE STALP DERIVATIE LINIE AERIANA

N.B. Desenul separatorului este doar indicativ


Matricola
147208

Specificatie
DY 596

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
ECHIPAMENTE DE SECTIONARE MT

Pag. 68 din 442

M5.2
Ed. 01
01/08/2013

SEPARATOR TRIPOLAR CU ACTIONARE SIMULTANA 24 KV 400 A


PENTRU INSTALARE PE STALP SAU PE CONSOLA (1)

Vedere laterala

Vedere frontala
N.B. Desenul separatorului este doar indicativ

Matricola
147221
(1)

Vezi Plansa M4.3

Specificatie
DY 598

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
ECHIPAMENTE DE SECTIONARE MT

SEPARATOR TRIPOLAR DE EXTERIOR 24 kV 400 A


TIP VERTICAL MANEVRAT CU PRAJINA ELECTROIZOLANTA

Matricola
147214

Specificatie
DY 595

Pag. 69 din 442

M5.3
Ed. 01
01/08/2013

Pag. 70 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

M5.4

MATERIALE
ECHIPAMENTE DE SECTIONARE MT

Ed. 01
01/08/2013

IMS PE STALP IZOLAT IN SF6


Cote in mm

Vedere laterala

Suport (vezi tab. M4.6)

Vedere frontala

Detaliu A Prindere pentru dispozitivul de punere la pamant

Placuta adaptoare pentru prinderea conductoarelor (nu e cuprinsa in furnitura)

Materiale: placuta de Cu crud 25x2 (2 buc)

Matricola
162071

Specificatie
DY 806

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
APARATURA DE PROTECTIE IMPOTRIVA
SUPRATENSIUNILOR

Pag. 71 din 442

M6.1
Ed. 01
01/08/2013

DESCARCATOR MT CU OXID METALIC CU DISPOZITIV DE DECONECTARE

Tensiune
Matricola Specificatie
Denumire
Nominala Tip
[kV]
10
170011
Descarcator MT In de sarcina = 10 kA
DY 557
20
170013

Pag. 72 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

M7.1

MATERIALE
STALPI

Ed. 01
01/08/2013

SCHEMA STALPILOR DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT


Sigla stalpului
Sigla constructorului
grosime
min 3 mm
Anuldefabricatie

suport incastrat in stalp

Stalp
Tip
D
E
F
G

Matricola

Sigla
H/tip/d

H
[m]

d
[cm]

D
[cm]

Masa
[kg]

230244

12/D/20

12

20

38

1460

230245

14/D/20

14

20

41

1910

230254

12/E/24

12

24

42

1900

230255

14/E/24

14

24

45

2400

230265

12/F//27

12

27

45

2250

230265

14/F/27

14

27

48

2800

230274

12/G/31

12

31

49

2700

230275

14/G/31

14

31

52

3400

Specificatie

DS 3000

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 73 din 442

M7.2

MATERIALE
STALPI

Ed. 01
01/08/2013

STALPI DE OTEL CU SECTIUNE POLIGONALA CU DOUA TRONSOANE INCASTRABILE

Tip
Stalp
D
E

Matricola

Sigla
H/tip/d

H
[m]

d
[cm]

D
[cm]

It
[cm]

Masa
[kg]

237344

14/D/14

14

14

36.0

728

323

237345

16/D/14

16

14

39.5

830

394

237354

14/E/17

14

17

41.2

730

428

237355

16/E/17

16

17

44.8

833

520

237364

14/F/17

14

17

47.5

735

478

237365

16/F/17

16

17

47.9

835

611

237366

18/F/17

18

17

53.7

938

748

237367

21/F/17

21

17

61.0

1090

960

237374

14/G/24

14

24

54.5

740

657

237375

16/G/24

16

24

59.6

843

797

237376

18/G/24

18

24

60.0

943

990

237377

21/G/24

21

24

67.6

1095

1208

237384

14/H/24

14

24

64.0

745

977

237385

16/H/24

16

24

70.5

848

1195

237386

18/H/24

18

24

77.0

950

1431

237387

21/H/24

21

24

88.0

1103

1845

237393

12/J/28

12

28

66.8

648

1209

237394

14/J/28

14

28

73.5

750

1499

237395

16/J/28

16

28

80.1

853

1817

Specificatie

DS 3012

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 74 din 442

M7.3

MATERIALE
STALPI

Ed. 01
01/08/2013

STALPI DE OTEL CU SECTIUNE POLIGONALA CU TREI TRONSOANE INCASTRABILE


Cotatii in cm

Stalp
tip
G
H

Dimensiunile celui
de-al 3-lea tronson

Masa
[kg]

Sigla
H/tip/d

H
[m]

d
[cm]

D
[cm]

237378

24/G/24

24

24

76.8

237379

24/G/24

27

24

83.6

43.34

843

1919

237388

24/H/24

24

24

93.0

70.50

848

2295

237389

24/H/24

27

24

102.8

77.00

950

2782

Matricola

Dg [cm]

[kg]

43.34

843

Specificatie

1550
DS 3012

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 75 din 442

M7.4

MATERIALE
STALPI

Ed. 01
01/08/2013

STALPI DE OTEL CU SECTIUNE OCTOGONALA


Cotati in cm

Stalp

Matricola

Sigla
H/tip/d

H
[m]

d
[cm]

D
[cm]

Masa
[kg]

237213

12/B/14

12

14

26.0

180

237223

12/C/15

12

15

30.0

234

237233

12/D/15

12

15

33.5

253

237243

12/E/17

12

17

42.5

311

237253

12/F/17

12

17

45.5

371

237263

12/G/24

12

24

52.5

509

237273

12/H/24

12

24

62.0

754

Specificatie

DS 3010

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
ELECTROZI SI ACCESORII PENTRU
LEGARILE LA PAMANT

Pag. 76 din 442

M8.1
Ed. 01
01/08/2013

1 Tarus de punere la pamant

2.Surub de legare la pamant

3. Suruburi fixare varfari

4. Platbanda de otel zincat

Ref.

Denumire

5.Platbanda priza de pamant

Matricola

Specificatie

Pichet de punere la pamant

217000

DR 1015

Clema de legare la pamant

239800

DR 1030

Suruburi fixare varfari

244064

DS 3095

Platbanda de otel zincat

239805

DR 1010

Platbanda priza de pamant

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 77 din 442

M8.2

MATERIALE
ELECTROZI SI ACCESORII PENTRU
LEGARILE LA PAMANT

1. Papuc de comprimare cu 2 gauri

3.Conector de comprimare in forma de C

Ed. 01
01/08/2013

2. Papuc de comprimare pentru legarea


la pamant

4.Papuc de comprimare pentru cablu de


Cupru JT

5. Cablu JT RG7R 0.6 / 1 kV

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumire
Papuc de comprimare cu 2 gauri
Papuc de comprimare pentru legarea la pamant
Conector de comprimare in forma de C (25/25)
Conector de comprimare in forma de C (35/25 si 35/35)
Papucdecomprimarepentrucabludecupru1x25mmp
Papucdecomprimarepentrucabludecupru1x35mmp
CabluJTRG7R0,6/1kV1x50mmp

Matricola Specificatie
217703
239801
275037
275038
210539
210578
330005

DR1020
DR1025
DM4121
DM4134
DM4141

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
SAPATURA SI FUNDATII

Pag. 78 din 442

M9.1
Ed. 01
01/08/2013

FUNDATII INGROPATE PENTRU STALPI DE OTEL CU SECTIUNE POLIGONALA SI


TRONSOANE INCASTRABILE

Grosimea stratului de mortar trebuie sa fie de 10 cm.


M1
H
14
16
14
16
14
16
14
16
18
21
14
16
18
21
12
14
16

Stalp
D
D
E
E
F
F
G
G
G
G
H
H
H
H
J
J
J

h
1,4
1,6
1,4
1,6
1,4
1,6
1,4
1,6
1,8
2,1
1,4
1,6
1,8
2,1
1,4
1,4
1,6

e
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

c
1,6
1,8
1,6
1,8
1,6
1,9
1,7
1,9
2,1
2,4
1,7
2
2,2
2,5
1,8
1,8
2

a
0,9
1
1,2
1,1
1,5
1,7
1,8
1,7
1,6
1,5
2,4
2,2
2,2
2
2,9
3,1
3

Normala
Vsap Vbet
1,62 1,30
2,20 1,80
2,88 2,30
2,66 2,18
4,50 3,60
6,65 5,49
6,80 5,51
6,65 5,49
6,40 5,38
6,30 5,40
12,10 9,79
11,62 9,68
12,58 10,65
11,60 10,00
18,50 15,14
21,14 17,30
21,60 18,00

a
1,1
1,2
1,4
1,3
1,7
1,8
2
1,9
1,8
1,7
2,7
2,6
2,5
2,4
3,2
3,4
3,4

Majorata
Vsap Vbet
2,42
1,94
3,17
2,59
3,92
3,14
3,72
3,04
5,78
4,62
7,45
6,16
8,40
6,80
8,30
6,86
8,10
6,80
8,09
6,94
15,31 12,39
16,22 13,52
16,25 13,75
16,70 14,40
22,53 18,43
25,43 20,81
27,74 23,12

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 79 din 442

M9.2

MATERIALE
SAPATURA SI FUNDATII

Ed. 01
01/08/2013

FUNDATII SEMIINGROPATE NORMALE CU BLOC MONOLITIC PENTRU STALPI DE OTEL CU


SECTIUNE POLIGONALA SI TRONSOANE INCASTRABILE

Toate fundatile semingropate vor avea o caciula din beton in patru ape
M1
M2
H
Stalp
h
e
c
a Vsap Vbet a
Vs
Vc
14
D
1,4 0,2 1,6 1,4 2,94 3,14 1,8 4,86 5,18
16
D
1,6 0,2 1,8 1,3 2,87 3,04 1,8 5,51 5,83
14
E
1,4 0,2 1,6 1,5 3,38 3,60 2
6,00 6,40
16
E
1,6 0,2 1,8 1,6 4,35 4,61 2,1 7,50 7,94
14
F
1,4 0,2 1,6 2 6,00 6,40 2,4 8,64 9,22
16
F
1,6 0,3 1,9 1,8 5,83 6,16 2,3 9,52 10,05
18
F
1,8 0,3 2,1 1,7 5,78 6,07 2,4 11,52 12,10
21
F
2,1 0,3 2,4 1,6 5,89 6,14 2,4 13,25 13,82
14
G
1,4 0,3 1,7 2,5 10,00 10,63 2,8 12,54 13,33
16
G
1,6 0,3 1,9 2,2 8,71 9,20 2,7 13,12 13,85
18
G
1,8 0,3 2,1 2,1 8,82 9,26 2,7 14,58 15,31
21
G
2,1 0,3 2,4 2 9,20 9,60 2,7 16,77 17,50
14
H
1,4 0,3 1,7 2,9 13,46 14,30 3,2 16,38 17,41
16
H
1,6 0,4 2 2,7 13,85 14,58 3,1 18,26 19,22
18
H
1,8 0,4 2,2 2,6 14,20 14,87 3,2 21,50 22,53
21
H
2,1 0,4 2,5 2,2 11,62 12,10 3,2 24,58 25,60
12
J
1,4 0,4 1,8 3,3 18,51 19,60 3,6 22,03 23,33
14
J
1,4 0,4 1,8 3,5 20,83 22,05 3,8 24,55 25,99
16
J
1,6 0,4 2 3,5 23,28 24,50 3,8 27,44 28,88

a
1,9
1,9
2,1
2,2
2,4
2,4
2,4
2,5
2,8
2,8
2,8
2,8
3,3
3,2
3,3
3,3
3,7
3,9
4

M3
Vsap
5,42
6,14
6,62
8,23
8,64
10,37
11,52
14,38
12,54
14,11
15,68
18,03
17,42
19,46
22,87
26,14
23,27
25,86
30,40

Vbet
5,78
6,50
7,06
8,71
9,22
10,94
12,10
15,00
13,33
14,90
16,46
18,82
18,51
20,48
23,96
27,23
24,64
27,38
32,00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 80 din 442

M9.3

MATERIALE
SAPATURA SI FUNDATII

Ed. 01
01/08/2013

FUNDATII SEMIINGROPATE MAJORATE CU BLOC MONOLITIC PENTRU STALPI DE OTEL CU


SECTIUNE POLIGONALA SI TRONSOANE INCASTRABILE

Toate fundatile semingropate vor avea o caciula din beton in patru ape

H
14
16
14
16
14
16
18
21
14
16
18
21
14
16
18
21
12
14
16

Stalp
D
D
E
E
F
F
F
F
G
G
G
G
H
H
H
H
J
J
J

h
1,4
1,6
1,4
1,6
1,4
1,6
1,8
2,1
1,4
1,6
1,8
2,1
1,4
1,6
1,8
2,1
1,4
1,4
1,6

e
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

c
1,6
1,8
1,6
1,8
1,6
1,9
2,1
2,4
1,7
1,9
2,1
2,4
1,7
2
2,2
2,5
1,8
1,8
2

a
1,6
1,5
1,7
1,8
2,2
2
1,9
1,7
2,7
2,4
2,3
2,2
3,2
3
3
2,9
3,6
3,9
3,8

M1
Vsap
3,84
3,83
4,34
5,51
7,26
7,20
7,22
6,65
11,66
10,37
10,58
11,13
16,38
17,10
18,90
20,18
22,03
25,86
27,44

Vbet
4,10
4,05
4,62
5,83
7,74
7,60
7,58
6,94
12,39
10,94
11,11
11,62
17,41
18,00
19,80
21,03
23,33
27,38
28,88

a
2
2
2,2
2,3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,9
2,8
2,9
2,9
3,5
3,4
3,5
3,5
3,9
4,1
4,2

M2
Vsap
6,00
6,80
7,26
8,99
9,38
11,25
12,50
14,38
13,46
14,11
16,82
19,34
19,60
21,96
25,73
29,40
25,86
28,58
33,52

Vbet
6,40
7,20
7,74
9,52
10,00
11,88
13,13
15,00
14,30
14,90
17,66
20,18
20,83
23,12
26,95
30,63
27,38
30,26
35,28

a
2
2,1
2,3
2,4
2,6
2,6
2,6
2,6
3
2,9
3
3
3,6
3,5
3,6
3,6
4
4,2
4,3

M3
Vsap
6,00
7,50
7,94
9,79
10,14
12,17
13,52
15,55
14,40
15,14
18,00
20,70
20,74
23,28
27,22
31,10
27,20
29,99
35,13

Vbet
6,40
7,94
8,46
10,37
10,82
12,84
14,20
16,22
15,30
15,98
18,90
21,60
22,03
24,50
28,51
32,40
28,80
31,75
36,98

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
SAPATURA SI FUNDATII

Pag. 81 din 442

M9.4
Ed. 01
01/08/2013

FUNDATII SEMIINGROPATE IN TREPTE PENTRU STALPI DE OTEL CU SECTIUNE


POLIGONALA SI TRONSOANE INCASTRABILE

Toate fundatile semingropate vor avea o caciula din beton in patru ape

Pag. 82 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

M9.5

MATERIALE
SAPATURA SI FUNDATII

Ed. 01
01/08/2013

FUNDATII SEMIINGROPATE NORMALE IN TREPTE PENTRU STALPI DE OTEL CU


SECTIUNE POLIGONALA SI TRONSOANE INCASTRABILE

H
14
16
18
21
14
16
18
21
14
16
18
21
12
14
16

Stalp
F
F
F
F
G
G
G
G
H
H
H
H
J
J
J

h
1,4
1,6
1,8
2,1
1,4
1,6
1,8
2,1
1,6
1,6
1,8
2,1
1,4
1,4
1,6

e
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

c
1,6
1,8
2
2,3
1,6
1,8
2
2,3
1,8
1,8
2
2,3
1,6
1,6
1,8

H Stalp h e c a a1 a2 c1
14 F 1,4 0,2 1,6 1,2 2,4 1,2
16 F 1,6 0,2 1,8 1,4 2,5 1,2
18 F 1,8 0,2 2 1,5 2,5 1,4
21 F 2,1 0,2 2,3 1,5 2,5 1,7
14 G 1,4 0,2 1,6 1,4 2,7 1,2
16 G 1,6 0,2 1,8 1,7 2,8 1,2
18 G 1,8 0,2 2 1,8 2,8 1,4
21 G 2,1 0,2 2,3 1 2 2,9 1,1
14 H 1,6 0,2 1,8 2,1 3,2 1,2
16 H 1,6 0,2 1,8 2,5 3,3 1,2
18 H 1,8 0,2 2 1,4 2,2 3,4 0,8
21 H 2,1 0,2 2,3 1,8 2,6 3,4 1,1
12 J
1,4 0,2 1,6 2,4 3 3,8 0,4
14 J
1,4 0,2 1,6 2,4 3,3 4 0,4
16 J
1,6 0,2 1,8 2,3 3 4,1 0,6

M2
c2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

a
1,2
1,2
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
1,2
2,1
2,5
1,4
1,5
2,2
2,2
2,5

c3

0,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

a1
2,4
2,4
2,3
2,3
2,6
2,7
2,7
2
3,1
3,2
2
2,3
2,7
3
3,5

Vbet
5,18
6,10
6,90
7,58
6,73
8,17
9,24
8,55
11,44
14,03
11,41
14,56
16,37
18,44
18,66

a2

2,8

3,4
3,4
3,8
4
4

Vsap
8,64
10,63
11,88
13,75
10,94
13,33
14,90
18,50
17,41
18,51
21,96
25,43
21,66
24,00
28,58

c1
1,2
1,2
1,4
1,7
1,2
1,2
1,4
1,1
1,2
1,2
0,8
1,1
0,4
0,4
0,6

a
1,2
1,4
1,6
1,5
1,4
2
1,6
1,8
2
2,6
2,4
2,5
2,6
2,8
2,6

M1
c2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

a1
2,4
2,5
2,3
2,5
2,7
2,9
2,4
2,6
3,3
3,4
3
3,2
3,5
3,7
3,8

c3

0,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

a2

2,8
3

3,3
3,4

3,8
4
4,1
4,3
4,5

c1
1,2
1,2
0,8
1,1
1,2
1,2
0,8
1,1
1,2
1,2
0,8
1,1
0,4
0,4
0,6

Vbet
5,18
5,18
6,32
7,00
7,13
7,84
8,91
8,69
11,06
13,64
10,90
12,59
14,97
16,94
20,70

Vsap
8,64
9,79
10,05
11,64
10,14
12,39
13,85
17,25
16,34
17,41
21,96
25,43
21,66
24,00
27,20

M3
c2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Vbet
5,18
6,10
9,93
11,63
6,73
9,85
12,04
14,56
11,33
15,05
18,67
22,62
20,14
22,44
24,87

c3

0,6
0,6

0,6
0,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Vsap
8,64
10,63
14,90
19,80
10,94
14,30
20,69
25,43
18,51
19,65
27,44
35,20
25,22
27,74
34,43

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 83 din 442

M9.6

MATERIALE
SAPATURA SI FUNDATII

Ed. 01
01/08/2013

FUNDATII SEMIINGROPATE MAJORATE IN TREPTE PENTRU STALPI DE OTEL CU


SECTIUNE POLIGONALA SI TRONSOANE INCASTRABILE

H Stalp h
14
F 1,4
16
F 1,6
18
F 1,8
21
F 2,1
14
G 1,4
16
G 1,6
18
G 1,8
21
G 2,1
14
H 1,6
16
H 1,6
18
H 1,8
21
H 2,1
12
J
1,4
14
J
1,4
16
J
1,6

e
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

H Stalp h e c a a1 a2 c1
14 F 1,4 0,2 1,6 1,2 2,5 1,2
16 F 1,6 0,2 1,8 1,4 2,6 1,2
18 F 1,8 0,2 2 1,6 2,6 1,4
21 F 2,1 0,2 2,3 1,4 2,7 1,7
14 G 1,4 0,2 1,6 1,4 2,9 1,2
16 G 1,6 0,2 1,8 1,6 3 1,2
18 G 1,8 0,2 2 1,6 3 1,4
21 G 2,1 0,2 2,3 1,6 2,6 3 1,1
14 H 1,6 0,2 1,8 2,3 3,5 1,2
16 H 1,6 0,2 1,8 2 3,7 1,2
18 H 1,8 0,2 2 1,8 2,7 3,7 0,8
21 H 2,1 0,2 2,3 1 2,2 3,8 1,1
12 J
1,4 0,2 1,6 2 3 4,2 0,4
14 J
1,4 0,2 1,6 3,2 3,9 4,3 0,4
16 J
1,6 0,2 1,8 2,5 3,6 4,4 0,6

c
1,6
1,8
2
2,3
1,6
1,8
2
2,3
1,8
1,8
2
2,3
1,6
1,6
1,8
M2
c2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

a
1,3
1,4
1,5
1,6
1,5
1,6
1,6
1,2
2,5
2,2
1,5
1,6
2,6
3
2,3

c3

0,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

a1
2,4
2,5
2,5
2,4
2,8
2,9
2,9
2,1
3,4
3,6
2,5
2,8
3,5
3,7
3,3

Vbet
5,48
6,41
7,64
7,71
7,40
8,47
8,98
12,27
13,70
13,01
15,18
12,67
17,58
24,32
23,14

a2

3,7
3,7
4,1
4,3
4,4

c1
1,2
1,2
1,4
1,7
1,2
1,2
1,4
1,1
1,2
1,2
0,8
1,1
0,4
0,4
0,6

Vsap
9,38
11,49
12,84
16,04
12,62
15,30
17,10
19,80
20,83
23,27
26,01
31,77
26,46
27,74
32,91

M1
c2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

a
1,4
1,3
1,4
1,5
1,4
1,7
1,5
1,8
2
2,4
2,8
2,9
2,6
3,5
3,4

c3

0,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

a1
2,5
2,7
2,7
2,6
2,9
3
3,1
3
3,6
3,7
3,4
3,5
3,5
4
4

a2

3,2

3,7

4,1
4,2
4,5
4,6
4,8

Vbet
5,48
6,10
6,90
7,81
7,40
8,12
8,63
9,63
14,44
13,58
13,76
15,73
20,14
22,91
21,32

Vsap
8,64
10,63
11,88
12,67
11,76
14,30
15,98
19,80
19,65
22,03
26,01
30,12
25,22
27,74
32,91

c1
1,2
1,2
1,4
1,1
1,2
1,2
1,4
1,1
1,2
1,2
0,8
1,1
0,4
0,4
0,6

M3
c2 c3
0,6
0,6
0,6
0,6 0,6
0,6
0,6
0,6
0,6 0,6
0,6
0,6
0,6 0,6
0,6 0,6
0,6 0,6
0,6 0,6
0,6 0,6

Vbet
6,10
6,40
7,12
12,68
7,40
8,87
8,92
17,18
12,58
15,13
23,29
27,19
22,20
27,20
30,36

Vsap
9,38
12,39
13,85
22,53
12,62
15,30
18,26
30,12
22,03
23,27
31,94
38,81
30,38
31,74
39,17

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


MATERIALE
SAPATURA SI FUNDATII

FUNDATII INGROPATE PENTRU STALPI DE B.A.C.

M1
H
12
14
12
14
12
14
12
14

Stalp
D
D
E
E
F
F
G
G

h
1,2
1,4
1,2
1,4
1,2
1,4
1,2
1,4

e
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3

c
1,4
1,6
1,4
1,6
1,4
1,6
1,5
1,7

Normala
a Vsap Vbet
1 1,80 1,40
0,9 1,62 1,30
1,3 3,04 2,37
1,2 2,88 2,30
1,6 4,61 3,58
1,5 4,50 3,60
1,8 6,16 4,86
1,7 6,07 4,91

Majorata
a Vsap Vbet
1,1 2,18 1,69
1,1 2,05 1,57
1,5 6,22 5,32
1,4 5,30 4,52
1,7 11,51 10,36
1,6 10,24 9,22
2 21,04 19,44
1,9 19,18 17,74

Pag. 84 din 442

M9.7
Ed. 01
01/08/2013

Pag. 85 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

M9.8

MATERIALE
SAPATURA SI FUNDATII

Ed. 01
01/08/2013

FUNDATII SEMIINGROPATE NORMALE CU BLOC MONOLITIC PENTRU STALPI DE B.A.C.

Toate fundatile semingropate vor avea o caciula din beton in patru ape
M1
M2
H
Palo
h
e
c
a Vsap Vbet a Vsap Vbet
12
D
1,2
0,2
1,4 1,4 2,55 2,74 1,7 3,76 4,05
14
D
1,4
0,2
1,6 1,3 2,54 2,70 1,7 4,34 4,62
12
E
1,2
0,2
1,4 1,7 3,76 4,05 2
5,20 5,60
14
E
1,4
0,2
1,6 1,6 3,84 4,10 2
6,00 6,40
12
F
1,2
0,2
1,4
2
5,20 5,60 2,3 6,88 7,41
14
F
1,4
0,2
1,6 1,9 5,42 5,78 2,3 7,94 8,46
12
G
1,2
0,3
1,5 2,3 7,41 7,94 2,5 8,75 9,38
14
G
1,4
0,3
1,7 2,2 7,74 8,23 2,6 10,82 11,49

a
1,8
1,8
2,1
2,1
2,3
2,3
2,6
2,6

M3
Vsap
4,21
4,86
5,73
6,62
6,88
7,94
9,46
10,82

Vbet
4,54
5,18
6,17
7,06
7,41
8,46
10,14
11,49

FUNDATII SEMIINGROPATE MAJORATA CU BLOC MONOLITIC PENTRU STALPI DE B.A.C.

H
12
14
12
14
12
14
12
14

Palo
D
D
E
E
F
F
G
G

h
1,2
1,4
1,2
1,4
1,2
1,4
1,2
1,4

e
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3

c
1,4
1,6
1,4
1,6
1,4
1,6
1,5
1,7

a
1,6
1,5
1,9
1,8
2,2
2,1
2,4
2,4

M1
Vsap
3,33
3,38
4,69
4,86
6,29
6,62
8,06
9,22

Vbet
3,58
3,60
5,05
5,18
6,78
7,06
8,64
9,79

a
1,9
1,9
2,2
2,2
2,4
2,4
2,7
2,7

M2
M3
Vsap Vbet a Vsap Vbet
4,69 5,05 2 5,20 5,60
5,42 5,78 2 6,00 6,40
6,29 6,78 2,2 6,29 6,78
7,26 7,74 2,3 7,94 8,46
7,49 8,06 2,5 8,13 8,75
8,64 9,22 2,5 9,38 10,00
10,21 10,94 2,8 10,98 11,76
11,66 12,39 2,8 12,54 13,33

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


UTILIZAREA STALPILOR
CUPRINS

CUPRINS UTILIZAREA STALPILOR


IPOTEZA DE CALCUL, SARCINI UTILE
DIAGRAME DE UTILIZARE
CORONAMENTE: DISTANTE INTRE PARTILE AFLATE SUB TENSIUNE SI
PARTILE LEGATE LA PAMANT
VERIFICAREA DISTANTELOR DINTRE PARTILE SUB TENSIUNE SI PARTILE
IMPAMANTATE ALE STALPILOR METALICI ECHIPATI CU CORONAMENT
DE SUSPENSIE
VERIFICAREA DISTANTELOR DINTRE PARTILE SUB TENSIUNE SI PARTILE
IMPAMANTATE ALE STALPILOR METALICI ECHIPATI CU CORONAMENT
DE INTINDERE
ZONA A
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X150MMP
OL-AL EDS 11,7%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X120MMP
OL-AL EDS 11,7%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X95MMP
OL-AL EDS 11%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X70MMP
OL-AL EDS 7,2%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X50MMP
OL-AL EDS 10%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
STALPI DE DERIVATIE; ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
ZONA B
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X150MMP
OL-AL EDS 9,3%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X120MMP
OL-AL EDS 9,3%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X95MMP

Pag. 86 din 442

S0.1
Ed. 01
01/08/2013
PLANSA
S0.1, S0.2
S1.1
S1.2

S1.3

S1.4

S2.1A
S2.2A
S2.3A
S2.4A
S2.5A
S2.6A
S2.7A
S2.8A
S2.9A
S2.10A
S2.11A

S2.1B
S2.2B
S2.3B
S2.4B

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


UTILIZAREA STALPILOR
CUPRINS

OL-AL EDS 9,3%


DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X70MMP
OL-AL EDS 7%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X50MMP
OL-AL EDS 7,5%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
STALPI DE DERIVATIE; ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
ZONA C
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X150MMP
OL-AL EDS 9,3%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X120MMP
OL-AL EDS 9,3%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X95MMP
OL-AL EDS 8,6%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X70MMP
OL-AL EDS 6,8%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI CONDUCTOR 3X50MMP
OL-AL EDS 7,5%
DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR
STALPI DE DERIVATIE; ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

Pag. 87 din 442

S0.2
Ed. 01
01/08/2013
S2.5B
S2.6B
S2.7B
S2.8B
S2.9B
S2.10B
S2.11B

S2.1C
S2.2C
S2.3C
S2.4C
S2.5C
S2.6C
S2.7C
S2.8C
S2.9C
S2.10C
S2.11C

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


UTILIZAREA STALPILOR
IPOTEZE DE CALCUL

Pag. 88 din 442

S1.1
Ed. 01
01/08/2013

IPOTEZA DE CALCUL

Verificarea stabilitii stalpilor se va face n conditiile stabilite in NTE 003/04/00.


Verificarea se va face in functie de:
- zona climatica unde trebuie realizata linia electrica aeriana;
- conditiile de suprasarcina prevazute in zona climatica unde se realizeaza linia electrica aeriana;
- conditii de sarcina in regim de avarie;
SARCINI UTILE

Sarcini utile nseamn aciunile orizontale maxime transmisibile stalpilor de ctre conductori.
Acestea sunt independente de tipul stalpului (beton armat centrifugat sau oel) i de nlime.
Pentru verificarea sarcinilor proiectate (in stare limita), trebuie luate n considerare tractiunile
limita proiectate (furnizate de constructorii de stalpi) la care se aplica coeficientii (factorii) de
siguranta.

h1 0,10 m (pentru toti stalpii)

H=Inaltimea stalpului

In tabelul care urmeaza se vor reda valorile tractiunilor utile maxime aplicabile in varful stalpilor.
Aceste tractiuni se iau in consideratie pentru proiectarea liniilor aeriene in stare limita.

Tip Stalp
D
E
F
G
H
J

Tractiuneautilainvarfulstalpului
[kg]
793
1194
1595
2400
4525
8095

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


UTILIZAREA STALPILOR
STALPI METALICI
DIAGRAME DE UTILIZARE

Pag. 89 din
442

S1.2
Ed. 01
01/08/2013

Diagramele de utilizare din planele referitoare la linii pe stalpi metalici, de folosit pentru
alegerea stalpilor de linie, sunt valabile dac se respect condiia urmtoare (1):
- dac raportul dintre deschiderile reale, respectiv echivalente L1 i L2 adiacente susinerii, este:
L1/L2 3 pentru unghiurile de derivaie 5;
L1/L2 1,5 pentru unghiurile de derivaie > 5.
Pentru fiecare tip de stalp, cmpul de utilizare (vezi exemplul din figur) este cel delimitat:
- de poriunile inferioare ale reelei care reprezint funcia 2sin/2 = f(Cm) pentru fiecare
dintre ipotezele de calcul continute in NTE 003/04/00; segmentul ABC individueaza o arie cu o
pereche de valori (2sin/2; Cm), pentru care solicitarea maxima prevazuta in proiect este mai
mica decat 70% din starea limita ultima;
- de deschiderea medie (abscisa) Cm, neleas ca media aritmetic a deschiderilor reale
adiacente stalpului i n cazul n care cea mai mare dintre acestea nu depete valoarea
maxim a deschiderii reale Lmax indicata n planele aferente i in plus deschiderea echivalent
Leq nu depete valoarea maxim indicat n planele menionate;

n anumite cazuri, performana stalpului nu este exploatat complet (deschiderea medie


admisibil compatibil cu tractiunile sale utile: Cmmax) ntruct deschiderea real maxim
compatibil cu gabaritul admis pentru conductori poate fi Cm0 < Cmmax.
Limitele de utilizare a stalpilor de derivaie sunt indicate n planele aferente fiecrui tip de linie.
Diagramele de utilizare referitoare att la stalpii de linie, ct i la cei folositi n derivaie, cnd nu
se pot respecta valorile de tractiune derivate din valoarea EDS (Every Day Stress) unificat, la
valorile maxime a deschiderii reale sau echivalente nu pot fi folosite.
n aceste cazuri, ca si in cazul n care conductoarele din deschiderile adiacente nu sunt aceleasi,
alegerea stalpului trebuie s se fac prin intermediul aplicaiilor de calcul.
____________
(1) considernd, pentru liniile simplu circuit, folosirea coronamentelor unificate, cu care raportul dintre braul consolei
m i nlimea de la sol a stlpului h este 0,1 i o constant altimetric a pichetului K 0,3.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


UTILIZAREA STALPILOR
CORONAMENTE :DISTANTE INTRE
PARTILE AFLATE SUB TENSIUNE SI
PARTILE LEGATE LA PAMANT

Pag. 90 din
442

S1.3
Ed. 01
01/08/2013

VERIFICAREA DISTANELOR DINTRE PRILE SUB TENSIUNE I PRILE LEGATE LA


PAMANT ALE STALPILOR METALICI ECHIPATI CU CORONAMENT DE SUSPENSIE

Norma referitoare la constructia liniilor aeriene stipuleaz verificarea distanelor minime ale prilor
sub tensiune fata de prile legate la pamant ale stalpilor.
n practic, acest lucru nseamn verificarea dac, pentru echipamentele n suspensie sunt
garantate distanele minime fata de masa.

Meninerea acestor distane, mai mari dect cele generate de aplicarea expresiilor de calcul,
(corelate i cu valoarea tensiunii nominale a liniei), permite asigurarea protectiei liniei mpotriva
riscului de descrcare la pmnt, att a supratensiunilor de frecven industrial ct i a
supratensiunilor atmosferice.
Pentru stalpi amplasati n linie dreapt, nclinarea izolatoarelor este cauzat de aciunea vantului
asupra semideschiderii (Cm). In cazul stalpilor in unghi inclinarea izolatoarelor este cauzat de
aciunea vantului asupra semideschiderii (Cm) i cea provocat de sarcina transversal de unghi (T
= 2 To sin/2), cu unghiul de deviaie al liniei i To tractiunea orizontal n conductor.
Componenta P tinde s stabilizeze poziia lanului. Aceasta reprezint tractiunea vertical
determinat de deschiderea aplicat pe stalpul analizat, n funcie i de constanta altimetric, K,
care l caracterizeaz.
Posibilitatea de a menine prinderea conductorului n suspensie, mai degrab dect in intindere,
ntr-o susinere dispus n vrf, este limitat, pe lng caracteristicile geometrice ale pichetului (,
Cm i K) i de:
rezistenta la torsiune a bolului de suspendare a consolelor i a traverselor unificate, n special
n condiia MSB a conductorului de Ol-Al 150 mmp;
dificultatea ntinderii i reglrii derivatiilor conductorilor; astfel c unghiul de deviaie nu trebuie
s fie mai mare de 30.
n diagramele care urmeaz sunt indicate limitele de utilizare a armturilor n suspensie n funcie
de caracteristicile geometrice de proiectare a picheilor pentru condiiile de pozare unificate de
diverse tipuri de conductori.
Diagramele permit identificarea, n funcie de caracteristicile geometrice Cm, , K ale pichetului,
acele cazuri n care verificarea menionat mai sus este negativ, i este necesar s se adopte o
armtur de intindere n locul armturii de sustinere prevzut.
Au fost trasate pentru valorile Cm i cuprinse n cmpul delimitat de linia poligonal (indicat cu
s) cu linie marcat. De fapt, pentru deschiderile medii i unghiurile de deviaie al cror punct
reprezentativ se afl deasupra acestei linii poligonale este necesar s s foloseasc armtura de
intindere, ntruct este depit performana mecanic a bolului.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


UTILIZAREA STALPILOR
CORONAMENTE: DISTANTE INTRE
PARTILE AFLATE SUB TENSIUNE SI
PARTILE LEGATE LA PAMANT

Pag. 91 din 442

S1.4
Ed. 01
01/08/2013

VERIFICAREA DISTANELOR DINTRE PRILE SUB TENSIUNE I PRILE LEGATE LA


PAMANT ALE STALPILOR METALICI ECHIPATI CU CORONAMENTE PENTRU INTINDERE
n cazul stalpilor metalici echipati cu coronamente de intindere, este necesar verificarea dac
distanele d3 i d4 (vezi figura) sunt mari mari sau egale cu valoarea minim indicat de normele
referitoare la linii. Ambele distane se obin n funcie de unghiul de deviaie al liniei (), unghi care,
n orice caz, nu trebuie s depeasc o anumit valoare maxim (max) peste care apare
interferena dintre lanul de izolatori i consol sau travers.

- Verificarea distanei d3 - pentru unghiurile de deviaie cuprinse n limitele menionate,


aceast distan este mai mare decat valoarea minim recomandat.
- Verificarea distanei d4 - aceast distan este mai mare decat minimul recomandat pentru
unghiurile de deviaie:
STALPI METALICI CU TRAVERS 50 STALPI METALICI CU CONSOLE 70
Astfel, se pot identifica preliminar acele valori ale unghiului sub cele la care verificrile
menionate sunt pozitive.
n cazurile n care distana d4 este mai mic decat valoarea minim indicat, se va distana
conductorul de ocolire de structur, adoptnd dispoziia ilustrat n figurile indicate dedesubt.

STALPI METALICI (*)

(*) Atunci cnd, n scopul izolrii liniei, nu este posibila montarea izolatorului rigid, se va putea introduce un
lan de izolatori n cordonul de ocolire (coarba), avnd grij s se foloseasc, n locul pivotului clemei de
ancorare, un bol de sustinere (Plana M4.6) cu forma corespunztoare.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 92 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x150mmp Ol-Al EDS 11,7% - ZONA A

S2.1A
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

146
164
185

J
J
J

MAJ.
MAJ.
MAJ.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
112
138
162

128
152
175

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 80 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 93 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x150mmp Ol-Al EDS 11,7% - ZONA A

S2.2A
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 94 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x120mmp Ol-Al EDS 11,7% - ZONA A

S2.3A
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

145
163
184

J
J
J

NORM.
MAJ.
MAJ.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
112
137
161

127
151
174

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 80 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 95 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x120mmp Ol-Al EDS 11,7% - ZONA A

S2.4A
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 96 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x95mmp Ol-Al EDS 11% - ZONA A

S2.5A
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

138
155
176

J
J
J

NORM.
NORM.
NORM.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
105
130
154

121
143
166

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 75 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 97 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x95mmp Ol-Al EDS 11% - ZONA A

S2.6A
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 98 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x70mmp Ol-Al EDS 7,2% - ZONA A

S2.7A
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140

120
135

160

152

H
H
H

MAJ.
MAJ.
MAJ.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
92
113
133

105
125
143

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 65 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 99 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x70mmp Ol-Al EDS 7,2% - ZONA A

S2.8A
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 100 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x50mmp Ol-Al EDS 10% - ZONA A

S2.9A
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

122
138
145

H
H
H

NORM.
MAJ.
MAJ.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
93
115
137

107
127
145

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 65 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 101 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x50mmp Ol-Al EDS 10% - ZONA A

S2.10A
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 102 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
ZONA A

S2.11A
Ed. 01
01/08/2013

STALPI DE DERIVATIE
ALEGEREA STILPILOR SI A FUNDATIILOR

Sectiuneconductor
Conductorax
mmp
50
70

95

120

150

Conductor
derivatie
mmp
50
50
70
50
70
70
95
50
50
70
95
95
120
50
50
70
95
95
120
120
150
150

Lungime
deschidere

Stilp
derivatie

Fundatie

Tipul

Tipul

Ax

Derivatie

NORMALA
NORMALA
NORMALA
NORMALA
NORMALA
MAJORATA
MAJORATA
NORMALA
MAJORATA
MAJORATA
MAJORATA
NORMALA
NORMALA
NORMALA
MAJORATA
MAJORATA
MAJORATA
NORMALA
NORMALA
MAJORATA
NORMALA
MAJORATA

m
6060
6060
6060
8080
8080
8080
8080
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090

m
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
J
J
H
H
H
H
J
J
J
J
J

Unghide
derivatie()
Grade
sexazecimale
()
4590
4690
4590
4590
6490
4579
4590
7790
4576
4590
8090
4579
4590
7890
4577
4590
8190
4572
5290
4551
6190
4560

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 103 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x150mmp Ol-Al EDS 9,3% - ZONA B

S2.1B
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

128
144
153

J
J
J

MAJ.
MAJ.
MAJ.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
97
120
142

112
133
154

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 70 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 104 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x150mmp Ol-Al EDS 9,3% - ZONA B

S2.2B
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 105 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x120mmp Ol-Al EDS 9,3% - ZONA B

S2.3B
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

127
143
160

J
J
J

MAJ.
MAJ.
MAJ.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
97
120
141

111
132
152

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 65 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 106 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x120mmp Ol-Al EDS 9,3% - ZONA B

S2.4B
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 107 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x95mmp Ol-Al EDS 9,3% - ZONA B

S2.5B
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

J
J
J

114
138
157

NORM.
MAJ.
MAJ.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


distanta intre

legaturi

console
[cm]

sustinere intindere
[m]
[m]

70
80
90

92
115
136

106
127
147

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 65 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 108 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x95mmp Ol-Al EDS 9,3% - ZONA B

S2.6B
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 109 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x70mmp Ol-Al EDS 7% - ZONA B

S2.7B
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

111
125
142

J
J
J

NORM.
NORM.
NORM.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
84
104
124

97
115
133

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 60 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 110 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x70mmp Ol-Al EDS 7% - ZONA B

S2.8B
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 111 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x50mmp Ol-Al EDS 7,5% - ZONA B

S2.9B
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

84
84
84

H
H
H

MAJ.
MAJ.
MAJ.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
78
84
84

84
84
84

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 55 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 112 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x50mmp Ol-Al EDS 7,5% - ZONA B

S2.10B
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 113 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
ZONA B

S2.11B
Ed. 01
01/08/2013

STALPI DE DERIVATIE
ALEGEREA STILPILOR SI A FUNDATIILOR

Sectiuneconductor
Conductorax
mmp
50
70

95

120

150

Conductor
derivatie
mmp
50
50
70
50
70
70
95
50
70
95
120
50
70
95
120
150

Lungime
deschidere

Stilp
derivatie

Fundatie

Tipul

Tipul

Ax

Derivatie

MAJORATA
MAJORATA
MAJORATA
MAJORATA
MAJORATA
NORMALA
NORMALA
MAJORATA
NORMALA
NORMALA
MAJORATA
MAJORATA
NORMALA
NORMALA
MAJORATA
MAJORATA

m
6060
6060
6060
8080
8080
8080
8080
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090

m
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
50
50
60
60
70

H
H
H
H
H
J
J
H
J
J
J
H
J
J
J
J

Unghide
derivatie()
Grade
sexazecimale
()
4590
4590
4590
4590
6490
4563
4590
4590
4590
4590
4590
4590
4590
4590
4590
4590

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 114 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x150mmp Ol-Al EDS 9,3% - ZONA C

S2.1C
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

128
144
145

J
J
J

MAJ.
MAJ.
MAJ.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
97
120
142

112
133
145

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 70 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 115 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x150mmp Ol-Al EDS 9,3% - ZONA C

S2.2C
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 116 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x120mmp Ol-Al EDS 9,3% - ZONA C

S2.3C
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]
120
140
160

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]
119
J
MAJ.
J
MAJ.
140
J
MAJ.
151

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
97
120
141

111
132
151

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 65 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 117 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x120mmp Ol-Al EDS 9,3% - ZONA C

S2.4C
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 118 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x95mmp Ol-Al EDS 8,6% - ZONA C

S2.5C
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

112
135
153

J
J
J

NORM.
MAJ.
MAJ.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
91
113
134

104
125
144

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 65 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 119 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x95mmp Ol-Al EDS 8,6% - ZONA C

S2.6C
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 120 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x70mmp Ol-Al EDS 6,8% - ZONA C

S2.7C
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax


VERIFICARE DESCHIDERE LA FAZA
DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4
legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

110

J
J
J

124
140

NORM.
NORM.
NORM.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
83
104
125

96
114
133

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 60 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 121 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x70mmp Ol-Al EDS 6,8% - ZONA C

S2.8C
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 122 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x50mmp Ol-Al EDS 7,5% - ZONA C

S2.9C
Ed. 01
01/08/2013

Solutii constructive impuse

Fig. 3
coronament
capat linie

Fig. 2
coronament
de intindere

Fig. 1
coronament
de sustinere (3)

Pozitia consolei semiorizontale in functie de Deschiderea Lechmax

DESCHIDERE MAXIMA CONSOLA P4


legaturi

distanta intre
consola si virf
[cm]

STILP
CAPAT DE
LINIE
tip
tip

sustinere intindere stilp fundatie


[m]

120
140
160

80
80
80

H
H
H

MAJ.
MAJ.
MAJ.

Distante intre cele 3 console in functie de Deschiderea Lechmax


DESCHIDERE MAXIMA CONSOLE
STEAG
legaturi
distanta intre
console
[cm]
70
80
90

sustinere intindere
[m]
[m]
79
80
80

80
80
80

N.B. La montarea separatorul orizontal distanta maxima intre deschiderile adiacente nu


trebuiesa depasceasca 55 m.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 123 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
CONDUCTOR 3x50mmp Ol-Al EDS 7,5% - ZONA C

S2.10C
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PENTRU ALEGEREA STALPILOR SI A FUNDATIILOR

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 124 din 442

UTILIZAREA STALPILOR
LINII SIMPLU CIRCUIT PE STALPI METALICI
ZONA C

S2.11C
Ed. 01
01/08/2013

STALPI DE DERIVATIE
ALEGEREA STILPILOR SI A FUNDATIILOR

Sectiuneconductor
Conductorax
mmp
50
70

95

120

150

Conductor
derivatie
mmp
50
50
70
50
70
70
95
50
50
70
95
120
50
50
70
95
120
150

Lungime
deschidere

Stilp
derivatie

Fundatie

Tipul

Tipul

Ax

Derivatie

MAJORATA
MAJORATA
MAJORATA
MAJORATA
MAJORATA
NORMAL
NORMAL
MAJORATA
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MAJORATA
MAJORATA
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MAJORATA
MAJORATA

m
6060
6060
6060
8080
8080
8080
8080
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090
9090

m
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
50
50
50
50
60
70

H
H
H
H
H
J
J
H
J
J
J
J
H
J
J
J
J
J

Unghide
derivatie()
Grade
sexazecimale
()
4590
4590
4590
4590
7790
4576
4590
6090
4559
4590
4590
4590
6290
4561
4590
4590
4590
4590

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR
SUMAR

Pag. 125 din 442

T0.1
Ed. 01
01.08.2013
Plansa
T0.1-T0.4
T1.1
T1.2, T1.3

CUPRINS INTINDEREA CONDUCTOARELOR


GENERALITATI
DESCHIDEREA ECHIVALENTA SI DIFERENTE DE NIVEL MAXIME
CRITERII UNIFICATE DE INTINDERE A CONDUCTOARELOR: PARAMETRU
IN FUNCTIE DE DESCHIDEREA ECHIVALENTA IN CONDITII DE INCOVOIERE
MAXIMA
T1.4
POZAREA CONDUCTOARELOR PE IZOLATORI IN SUSPENSIE; FACTORI DE
CORECTIE
T1.5, T1.6

TRACTIUNE NORMALA
ZONA A
CONDUCTORI 3x150 MM Ol-Al EDS 11,7%
DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=20060m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=20060m

T2.1A
T2.2A
T2.3A
T2.4A-- T2.10A
T2.11A-- T2.17A

CONDUCTORI 3x120 MM Ol-Al EDS 11,7%


DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=20060m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERECONDUCTOR Lech=20060m

T3.1A
T3.2A
T3.3A
T3.4AT3.10A
T3.11AT3.17A

CONDUCTORI 3x95 MM Ol-Al EDS 11%


DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=14040m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=14040m

T4.1A
T4.2A
T4.3A
T4.4AT4.9A
T4.10AT4.15A

CONDUCTORI 3x70 MM Ol-Al EDS 7,2%


DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=14040m

T5.1A
T5.2A
T5.3A
T5.4A-T5.9A

Plansa

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR
SUMAR

SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=14040m


SAGETI DE POZARE PENTRU IZOLATOR SUPORT
- PENTRU CONDUCTOR NOU
- PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR
CONDUCTORI 3X50 MM Ol-Al EDS 10%
DIAGRAM DE STARE
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGETI DE POZARE PENTRU IZOLATOR SUPORT
- PENTRU CONDUCTOR NOU
- PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 126 din 442

T0.2
Ed. 01
01.08.2013
T5.10A- T5.15A
T5.16A

T6.1A
T6.2A
T6.3A

ZONA B
CONDUCTORI 3x150 MM Ol-Al EDS 9,3%
DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=20060m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=20060m

T2.1B
T2.2B
T2.3B
T2.4B- T2.10B
T2.11B- T2.17B

CONDUCTORI 3x120 MM Ol-Al EDS 9,3%


DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=20060m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=20060m

CONDUCTORI 3x95 MM Ol-Al EDS 9,3%


DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=14040m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=14040m

T3.1B
T3.2B
T3.3B
T3.4B- T3.10B
T3.11B- T3.17B

T4.1B
T4.2B
T4.3B
T4.4B- T4.9B
T4.10B- T4.15B

CONDUCTORI 3x70 MM Ol-Al EDS 7%


DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA

T5.1B
T5.2B
T5.3B

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR
SUMAR

SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=14040m


SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=14040m
SAGETI DE POZARE PENTRU IZOLATOR SUPORT
- PENTRU CONDUCTOR NOU
- PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR
CONDUCTORI 3x50 MM Ol-Al EDS 7,5%
DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI DE POZARE PENTRU IZOLATOR SUPORT
- PENTRU CONDUCTOR NOU
- PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 127 din 442

T0.5
Ed. 01
01/08/2013
T5.4B- T5.9B
T5.10B- T5.15B
T5.16B

T6.1B
T6.2B
T6.3B

ZONA C
CONDUCTORI 3x150 MM Ol-Al EDS 9,3%
DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=20060m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERECONDUCTOR Lech=20060m

T2.1C
T2.2C
T2.3C
T2.4C-T2.10C
T2.11C-T2.17C

CONDUCTORI 3x120 MM Ol-Al EDS 9,3%


DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=18060m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=18060m

T3.1C
T3.2C
T3.3C
T3.4C-T3.10C
T3.11C-T3.17C

CONDUCTORI 3x95 MM Ol-Al EDS 8,6%


DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=14040m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERECONDUCTOR Lech=14040m

T4.1C
T4.2C
T4.3C
T4.4C-T4.9C
T4.10C-T4.15C

CONDUCTORI 3x70 MM Ol-Al EDS 6,8%


DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA

T5.1C
T5.2C

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR
SUMAR

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA


SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=14040m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=14040m
SAGETI DE POZARE PENTRU IZOLATOR SUPORT
- PENTRU CONDUCTOR NOU
- PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

CONDUCTORI 3x50 MM Ol-Al EDS 7,5%


DIAGRAM DE STARE
DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA
SAGETI DE POZARE PENTRU IZOLATOR SUPORT
- PENTRU CONDUCTOR NOU
- PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 128 din 442

T0.5
Ed. 01
01/08/2013
T5.3C
T5.4C-T5.9C
T5.10C-T5.15C
T5.16C

T6.1C
T6.2C
T6.3C

TRACTIUNE REDUSA
ZONA A
CONDUCTORI 3x120 MM Ol-Al EDS 4,8%
DIAGRAM DE STARE
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=12060m

T7.1A
T7.2A
T7.3A-T7.4A

CONDUCTORI 3x95 MM Ol-Al EDS 6%


DIAGRAM DE STARE
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=12040m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=12040m

T8.1A
T8.2A
T8.3A-T8.5A
T8.6A-T8.8A

CONDUCTORI 3x70 MM Ol-Al EDS 5%


DIAGRAM DE STARE
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=10040m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=10040m

T9.1A
T9.2A
T9.3A-T9.4A
T9.5A-T9.6A

ZONA B
CONDUCTORI 3x120 MM Ol-Al EDS 2,8%
DIAGRAM DE STARE
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA

T7.1B
T7.2B

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR
SUMAR

Pag. 129 din 442

T0.5
Ed. 01
01/08/2013

SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=12060m

T7.3B-T7.4B

CONDUCTORI 3x95 MM Ol-Al EDS 3,8%


DIAGRAM DE STARE
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=12040m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=12040m

T8.1B
T8.2B
T8.3B-T8.5B
T8.6B-T8.8B

CONDUCTORI 3x70 MM Ol-Al EDS 5%


DIAGRAM DE STARE
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=10040m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=10040m
ZONA C
CONDUCTORI 3x120 MM Ol-Al EDS 2,5%
DIAGRAM DE STARE
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=12060m

CONDUCTORI 3x95 MM Ol-Al EDS 3,6%


DIAGRAM DE STARE
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=12040m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=12040m

T8.1C
T8.2C
T8.3C-T8.5C
T8.6C-T8.8C

CONDUCTORI 3x70 MM Ol-Al EDS 4,8%


DIAGRAM DE STARE
SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU Lech=10040m
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR Lech=10040m

T9.1C
T9.2C
T9.3C-T9.4C
T9.5C-T9.6CT

T9.1B
9.2B
T9.3B-T9.4B
T9.5B-T9.6B

T7.1C
T7.2C
T7.3C-T7.4C

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 130 din 442

T1.1

INTINDEREA CONDUCTOARELOR
GENERALITATI

Ed. 01
01.08.2013

1. GENERALITI
Att pentru pozarea conductoarelor, respectiv pentru reglarea sagetilor nainte de fixarea lor in
intindere, ct i pentru verificare, neleas ca verificarea valorilor de tractiune necesare pentru
respectarea gabaritelor, trebuie s se in cont dac linia a fost construit pe izolatori de suspensie.
De fapt, cu conductorii asigurai la lanurile izolatorilor n suspensie, prinderile la stalpi sunt mobile
(glisante), iar fortele orizontale sunt nule. Tractiunea care se instaureaz ntr-o deschidere se
transmite celei adiacente i aa mai departe, iar deschiderile sunt, astfel, toate dependente mecanic
ntre ele.
Pentru dimensionarea stalpilor i a gabaritelor fata de constructiile traversate, tractiunile de preluat
ca referin i sagetile de luat n calcul sunt cele deduse n funcie de deschiderea echivalent a
fiecrui tronson, conform definiiilor deja introduse n 1.4.2.

Valoarea deschiderii echivalente, Leq, la nivel este:


unde Li nseamn diversele deschideri topografice ale tronsonului.
Pentru diferene de nivel identificate, (

deschiderea

echivalent este, ns:

unde:bi este valoarea diverselor deschideri reale, bi =(Li2 + hi2)1/2


hi este diferena de nivel dintre punctele de prindere ale conductoarelor.
Pentru fiecare tip de conductor a fost unificat valoarea sarcinii n EDS (Every - Day - Stress),
corespunztoare valorii la +15 C, fr suprasarcini. Aceast valoare este exprimat n % din
sarcina de rupere a conductorului. EDS reprezint condiia de mediu cea mai frecvent n cursul
anului.
Alegerea valorii sarcinii de atribuit n EDS este fundamental n scopul optimizrii economice a liniei.
O valoare a EDS sczut determin sageti ridicate n condiie de temperatur maxim, astfel
folosete stalpi de nlime mai mare, dar de performan mai mic pentru stalpii terminali sau de
unghi. Viceversa, o valoare ridicat a EDS implic performane mai mari pentru stalpii terminali sau
de unghi, dar permite utilizarea de stalpi de nlime mai mic, sagetile ateptate fiind mai mici n
condiiile de temperatur maxim.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 131 din 442

INTINDEREA CONDUCTOARELOR
GENERALITATI

T1.2
Ed. 01
01.08.2013

2. DESCHIDERE ECHIVALENT (Leq) I DIFERENE DE NIVEL (hi/Li) MAXIME


Deschiderea echivalent maxim reprezint acea valoare care nu va trebui, n niciun caz, s fie
depit, pentru a putea respecta, pe lng condiiile de la punctul 1.4.2, i cele recomandate de
normele referitoare la linii n ceea ce privete solicitrile maxime admise pentru conductoare, care
nu trebuie s depeasc niciodat 40% din sarcin de rupere.
Valorile deschiderii echivalente maxime indicate pentru diverse conductoare sunt valabile, n
orice caz, pentru deschideri la acelasi nivel; pentru deschideri cu diferen de nivel, n legtur cu
creterea tractiunii axiale n corespondena punctului de cot superioar, poate fi necesar limitarea
deschiderii echivalente la valori mai mici dect cele menionate.
n acest scop, n planele referitoare la fiecare tip de conductor unificat sunt indicate diagramele
care permit verificarea respectrii limitelor de mai sus.
3. CRITERII UNIFICATE DE INTINDERE A CONDUCTOARELOR
n proiectul unei linii, alegerea CRITERIULUI DE INTINDERE condiioneaz dimensionarea
instalrii stlpilor ca performane i nlimi utile.
Criteriul de intindere a conductoarelor unificat este cel cu EDS CONSTANT
Acesta const n atribuirea, fiecrui tronson
de deschideri n suspensie, respectiv fiecrei
deschideri n intindere, la temperatura de
+15C, a aceleiai tractiuni orizontale (To1).
ntruct aceast condiie de stare este cea
mai recurent n timpul anului, stalpii cu
coronament de intindere care prezint
deschideri echivalente adiacente diferite, sunt,
n total, mai puin solicitati pe perioade lungi de
timp.
Dac pozarea conductorului se realizeaz la
temperaturi diferite de +15 C, tractiunea va
trebui s fie diferit n ceea ce privete
valoarea deschiderii echivalente (Leq).
n special pentru intinderile cu < 15 C trebuie atribuit o tractiune mai mare de To1 i
descresctoare cu creterea deschiderii echivalente.
La egalitate cu Leq, aceast tractiune va fi cu att mai mare, cu ct e mai mic temperatura de
pozare.
Tractiunile de pozare tind la valoarea de To1, atribuit n EDS, cnd Leq tinde la infinit, respectiv
temperatura de pozarea tinde la valoarea de 15C.
Similar, pentru temperaturile de pozare caracterizate de > 15 C, se nregistreaz tractiuni
constante mai mici de To1.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR
GENERALITATI

Pag. 132 din 442

T1.3
Ed. 01
01.08.2013

Tractiunile de pozare, pentru = 15 C, trebuie s duc n starea de verificare EDS la o tractiune


constant (To1) n momentul varierii deschiderii echivalente. Tractiunile n alte stri de verificare,
indicate de normele referitoare la linii (MSA, MSB i MF), vor prelua valori n funcie de deschiderea
echivalent.

n planele referitoare la fiecare tip de conductor unificat sunt indicate DIAGRAMELE DE STARE T
= T (L); simbolurile indicate n aceste diagrame, pentru a indica strile de verificare ale
conductoarelor, sunt rezumate n indicaiile de mai jos.
EDS

EVERY DAY STRESS (solicitarea de toate zilele)

-5+ch+v

TEMPERATURA DE FORMARE A CHICIUREI (vntul simultan cu chiciura i


depuneri de chiciur pe elementele componente ale liniei)

-5+ch

TEMPERATURA DE FORMARE A CHICIUREI I DEPUNERI DE CHICIUR PE


ELEMENTELE COMPONENTE ALE LINIEI (vntul lipsete)

-30

TEMPERATURA MINIM (vntul i chiciura lipsesc)

Vmax

TEMPERATURA MEDIE, VITEZA MAXIM A VNTULUI (chiciura lipsete)

+40

TEMPERATURA MAXIM (vntul i chiciura lipsesc)

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 133 din 442

INTINDEREA CONDUCTOARELOR
GENERALITATI

T1.4
Ed. 01
01.08.2013

4. CRITERII UNIFICATE DE INTINDERE A CONDUCTOARELOR: PARAMETRU N FUNCIE


DE DESCHIDEREA ECHIVALENT N CONDIII DE NCOVOIERE MAXIM (MFA i MFB)
n planele referitoare la fiecare tip de conductor unificat sunt indicate diagramele care furnizeaz
evoluia parametrului n funcie de deschiderea echivalent n condiia de sageata maxim (stare
MF).
Aceste diagrame, structurate precum n exemplul oferit, au i un tabel care furnizeaz direct,
pentru intervale de deschidere echivalent, diverse valori ale parametrului, rotunjite n jos la trepte
de 25 m.
Linia poligonal n trepte indicat dedesubtul fiecrei diagrame o aproximeaz n favoarea
siguranei n ceea ce privete respectarea gabaritelor
n acest sens, se amintete c termenul parametru indic raportul a = To/p care definete
geometric lanul conform cruia este dispus conductorul ntr-o condiie generic caracterizat de
tractiunea orizontal To i de sarcina total unitar p.

Diagrama parametru deschidere echivalenta in conditia de sageata maxima


___________________
(*) Cu

referire la punctul 1.4.2.1 din partea I: parametru de prim tentativ pentru efectuarea amplasarii stlpilor.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR
GENERALITATI

Pag. 134 din 442

T1.5
Ed. 01
01.08.2013

5. POZAREA CONDUCTOARELOR PE IZOLATORI IN SUSPENSIE


Din punct de vedere operativ, att pentru pozarea, ct i pentru verificarea conductoarelor, se
utilizeaz valorile tractiunilor i sagetilor (cu intervale de 5 sau 10 m) indicate n tabelele
referitoare la fiecare tip de conductor.
n ceea ce privete conductoarele din aluminiu-oel i din aliaj de aluminiu, s-a inut cont, n faza de
elaborare a datelor de intindere, de fenomenul de stabilizare pe care l sufer conductoarele prin
trecerea timpului i variaia solicitrii(1); astfel, datele (sagetile i tractiunile) din tabelele de pozare se
aplic fr niciun factor de corecie.

(1) Pentru a ine cont de fenomenul menionat, s-a luat n calcul o majorare a tractiunii corespunztoare unei creteri de
temperatur de circa 15C pentru conductorul din Ol-Al i de circa 10C pentru cel din aliaj de Al (valori valabile numai
pentru intinderile conductorului indicate n fascicul);

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR
GENERALITATI

Pag. 135 din 442

T1.6
Ed. 01
01.08.2013

EXEMPLU DE STRUCTURARE A DATELOR SI COMPONENTELOR PICHETULUI PRIN


REALIZAREA TABELULUI DE PICHETAJ

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR
GENERALITATI

Pag. 136 din 442

T1.7
Ed. 01
01.08.2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR
GENERALITATI

Pag. 137 din 442

T1.8
Ed. 01
01.08.2013

Dup ce se execut amplasarea preliminar a stalpilor, trebuie identificate nlimile minime ale
stlpilor de folosit pe pichei, pentru a se garanta distanele de siguranta a conductoarelor fata de
teren i de obiectivele traversate, dar i de instalaiile cu pericol de explozie sau incendiu.
Pentru executarea acestei operaiuni, trebuie s se cunoasc, pentru fiecare nlime total H a
stlpului, nlimea corespunztoare util hu i, astfel, distana vertical ntre punctul de prindere
pe stlp sau pe stalp zabrelit a conductoarelor mai joase i terenul de dedesubt (vezi figura).

n planele de mai jos sunt indicate pentru diversele valori de nlime total H valorile
corespunztoare de nlime util hu pentru:

stalpi metalici pentru linii de derivaie simplu circuit


stalpi metalici pentru linii ax simplu circuit

Pag. 138 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

T1.9

INTINDEREA CONDUCTOARELOR
GENERALITATI

Ed. 01
01.08.2013

Inaltimea utila a stalpilor metalici in functie de coronamentul utilizat

NLIMI UTILE hu [m]

NLIMI
TOTALE H
[m]

Stlpi cu fundaie supraterana


Stlpi de linie
cu coronament
de suspendare

Stlpi de linie
cu coronament
de intindere

Stlpi cu fundaie ngropat

Stlpi de linie
Stlpi capt de
cu coronament
linie
de suspendare
(fig. 3)
(fig.1)

Stlpi de linie
cu coronament
de intindere
(fig.2)

Stlpi capt de
linie
(fig. 3)

(fig.1)

(fig.2)

12

8,5

9,3

9,5

8,0

8,8

9,0

14

10,3

11,1

11,3

9,8

10,6

10,8

16

12,1

12,9

13,1

11,6

12,4

12,6

18

13,9

14,7

14,9

13,4

14,2

14,4

21

16,6

17,4

17,6

16,1

16,9

17,1

24

19,3

20,1

20,3

18,8

19,6

19,8

27

22,3

23,1

23,3

21,8

22,6

22,8

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR
GENERALITATI

Pag. 139 din 442

T1.10
Ed. 01
01/08/2013

Inaltimea utila a stalpilor metalici in functie de coronamentul utilizat

NLIMI UTILE hu [m]

NLIMI TOTALE
H
[m]

Stlpi cu fundaie supraterana


Stlpi de linie cu
coronament de suspendare

Stlpi capt de
linie

Stlpi cu fundaie ngropat


Stlpi de linie cu
coronament de
suspendare

Stlpi capt de linie


(fig. 3)

(fig.1)

(fig. 3)

12

10,6

9,9

10,1

9,4

14

12,4

11,7

11,9

11,2

16

14,2

13,5

13,7

13,0

18

16,0

15,3

15,5

14,8

21

18,7

18,0

18,2

17,5

24

21,4

20,7

20,9

20,2

27

24,4

23,7

23,9

23,2

(fig.1)

* Consola BOXER de sustinere este prevzut pentru folosirea pe stalpii al cror diametru max. n vrf este 20 cm, vezi Plana
M4.2.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 140 din 442

T2.1A
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 141 din 442

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA


CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

T2.2A
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 142 din 442

T2.3A

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA


CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A

Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

60
0,41
0,52
0,64
0,77
0,92
1,08
1,25
1,43
1,63
1,84
2,06
2,30
2,55
-

80
0,37
0,46
0,57
0,69
0,82
0,97
1,12
1,29
1,46
1,65
1,85
2,07
2,29
2,52
2,77
3,03
3,30
3,58
3,87
-

100
0,34
0,43
0,53
0,64
0,76
0,89
1,03
1,18
1,35
1,52
1,70
1,90
2,10
2,32
2,55
2,78
3,03
3,29
3,56
3,83
4,12
4,42
4,73
-

Deschidere echivalenta (m)


120
140
160
0,31
0,30
0,40
0,38
0,49
0,46
0,44
0,59
0,56
0,54
0,71
0,67
0,64
0,83
0,79
0,75
0,96
0,91
0,87
1,11
1,05
1,00
1,26
1,19
1,14
1,42
1,34
1,28
1,59
1,51
1,44
1,77
1,68
1,60
1,97
1,86
1,78
2,17
2,05
1,96
2,38
2,25
2,15
2,60
2,46
2,35
2,83
2,68
2,56
3,07
2,91
2,77
3,32
3,14
3,00
3,58
3,39
3,24
3,85
3,64
3,48
4,13
3,91
3,73
4,42
4,18
3,99
4,72
4,47
4,27
5,03
4,76
4,54
5,35
5,06
4,83
5,68
5,37
5,13
6,02
5,69
5,44
6,37
6,02
5,75

180
0,61
0,72
0,84
0,96
1,09
1,23
1,38
1,54
1,71
1,88
2,07
2,26
2,46
2,67
2,89
3,11
3,35
3,59
3,84
4,10
4,37
4,65
4,94
5,23
5,53

200
0,59
0,70
0,81
0,93
1,06
1,19
1,34
1,49
1,65
1,82
2,00
2,19
2,38
2,58
2,79
3,01
3,24
3,47
3,72
3,97
4,23
4,50
4,78
5,06
5,35

Pag. 143 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T2.4A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m


Deschidere
reala (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,39
0,45
0,53
0,60
0,69
0,78
0,87
0,97
1,08
1,19
1,30
1,42
1,55
1,68
1,82
1,96
2,11
2,26
2,42
2,58
2,75
2,93
3,11
3,29
3,48

5
0,40
0,47
0,54
0,62
0,71
0,80
0,90
1,00
1,11
1,22
1,34
1,47
1,60
1,73
1,87
2,02
2,17
2,33
2,49
2,66
2,84
3,02
3,20
3,39
3,59

10
0,41
0,48
0,56
0,64
0,73
0,82
0,92
1,03
1,14
1,26
1,38
1,51
1,64
1,78
1,93
2,08
2,24
2,40
2,57
2,74
2,92
3,11
3,30
3,49
3,70

15
0,42
0,50
0,57
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,17
1,29
1,42
1,55
1,69
1,83
1,98
2,14
2,30
2,47
2,64
2,82
3,00
3,19
3,39
3,59
3,80

20
0,43
0,51
0,59
0,68
0,77
0,87
0,98
1,09
1,21
1,33
1,46
1,59
1,74
1,88
2,04
2,20
2,36
2,53
2,71
2,90
3,09
3,28
3,48
3,69
3,90

25
0,45
0,52
0,61
0,70
0,79
0,89
1,00
1,12
1,24
1,36
1,50
1,64
1,78
1,93
2,09
2,25
2,42
2,60
2,78
2,97
3,17
3,37
3,57
3,79
4,01

30
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24
3,45
3,66
3,88
4,11

35
0,47
0,55
0,64
0,73
0,83
0,94
1,05
1,17
1,30
1,43
1,57
1,72
1,87
2,03
2,19
2,37
2,54
2,73
2,92
3,12
3,32
3,53
3,75
3,97
4,20

40
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,20
1,33
1,46
1,61
1,76
1,91
2,07
2,24
2,42
2,60
2,79
2,99
3,19
3,40
3,61
3,84
4,07
4,30

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 144 din 442

T2.5A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Deschidere
reala (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,37
0,44
0,51
0,58
0,66
0,75
0,84
0,94
1,04
1,14
1,25
1,37
1,49
1,62
1,75
1,89
2,03
2,18
2,33
2,49
2,66
2,82
3,00
3,18
3,36

5
0,39
0,45
0,53
0,61
0,69
0,78
0,87
0,97
1,08
1,19
1,30
1,42
1,55
1,68
1,82
1,96
2,11
2,26
2,42
2,59
2,76
2,93
3,11
3,30
3,49

10
0,40
0,47
0,55
0,63
0,71
0,81
0,90
1,01
1,12
1,23
1,35
1,48
1,61
1,74
1,89
2,03
2,19
2,35
2,51
2,68
2,86
3,04
3,23
3,42
3,62

15
0,42
0,49
0,57
0,65
0,74
0,83
0,94
1,04
1,15
1,27
1,40
1,53
1,66
1,80
1,95
2,10
2,26
2,43
2,60
2,77
2,96
3,14
3,34
3,54
3,74

20
0,43
0,50
0,58
0,67
0,76
0,86
0,97
1,08
1,19
1,31
1,44
1,58
1,72
1,86
2,02
2,17
2,34
2,51
2,68
2,87
3,05
3,25
3,45
3,65
3,86

25
0,44
0,52
0,60
0,69
0,79
0,89
1,00
1,11
1,23
1,36
1,49
1,63
1,77
1,92
2,08
2,24
2,41
2,59
2,77
2,96
3,15
3,35
3,56
3,77
3,99

30
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24
3,45
3,66
3,88
4,11

35
0,47
0,55
0,64
0,73
0,83
0,94
1,06
1,18
1,30
1,44
1,58
1,72
1,88
2,04
2,20
2,38
2,56
2,74
2,93
3,13
3,34
3,55
3,77
3,99
4,22

40
0,48
0,57
0,66
0,75
0,86
0,97
1,09
1,21
1,34
1,48
1,62
1,77
1,93
2,09
2,26
2,44
2,63
2,82
3,01
3,22
3,43
3,65
3,87
4,10
4,34

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 145 din 442

T2.6A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,25
0,30
0,36
0,42
0,48
0,56
0,63
0,71
0,80
0,89
0,99
1,09
1,20
1,31
1,42
1,55
1,67
1,80
1,94
2,08
2,23
2,38
2,53
2,69
2,86
3,03
3,21

5
0,26
0,31
0,37
0,44
0,51
0,58
0,66
0,75
0,84
0,94
1,04
1,14
1,25
1,37
1,49
1,62
1,75
1,89
2,03
2,18
2,33
2,49
2,65
2,82
3,00
3,17
3,36

10
0,27
0,33
0,39
0,46
0,53
0,61
0,69
0,78
0,88
0,98
1,08
1,19
1,31
1,43
1,56
1,69
1,83
1,98
2,12
2,28
2,44
2,60
2,77
2,95
3,13
3,32
3,51

15
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,64
0,72
0,82
0,92
1,02
1,13
1,25
1,37
1,49
1,63
1,77
1,91
2,06
2,22
2,38
2,54
2,72
2,89
3,08
3,27
3,46
3,66

20
0,29
0,36
0,42
0,50
0,58
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,18
1,30
1,42
1,56
1,69
1,84
1,99
2,14
2,31
2,47
2,65
2,83
3,01
3,20
3,40
3,60
3,81

25
0,31
0,37
0,44
0,52
0,60
0,69
0,78
0,88
0,99
1,10
1,22
1,35
1,48
1,62
1,76
1,91
2,07
2,23
2,40
2,57
2,75
2,94
3,13
3,33
3,53
3,74
3,96

30
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24
3,45
3,66
3,88
4,11

35
0,33
0,40
0,47
0,55
0,64
0,74
0,84
0,95
1,06
1,18
1,31
1,45
1,59
1,73
1,89
2,05
2,22
2,39
2,57
2,76
2,95
3,15
3,36
3,57
3,79
4,02
4,25

40
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05
3,26
3,47
3,69
3,92
4,15
4,39

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 146 din 442

T2.7A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,15
0,19
0,23
0,28
0,33
0,39
0,46
0,52
0,60
0,67
0,75
0,84
0,93
1,03
1,13
1,23
1,34
1,45
1,57
1,70
1,82
1,96
2,09
2,23
2,38
2,53
2,69
2,85
3,01

5
0,16
0,20
0,25
0,30
0,35
0,42
0,48
0,55
0,63
0,71
0,80
0,89
0,99
1,09
1,19
1,30
1,42
1,54
1,67
1,80
1,93
2,07
2,22
2,37
2,52
2,68
2,85
3,02
3,19

10
0,17
0,21
0,26
0,32
0,38
0,44
0,51
0,59
0,67
0,75
0,84
0,94
1,04
1,15
1,26
1,38
1,50
1,63
1,76
1,90
2,04
2,19
2,35
2,50
2,67
2,84
3,01
3,19
3,38

15
0,18
0,22
0,27
0,33
0,40
0,46
0,54
0,62
0,70
0,79
0,89
0,99
1,10
1,21
1,33
1,45
1,58
1,72
1,86
2,00
2,15
2,31
2,47
2,64
2,81
2,99
3,18
3,37
3,56

20
0,18
0,23
0,29
0,35
0,42
0,49
0,57
0,65
0,74
0,83
0,94
1,04
1,16
1,27
1,40
1,53
1,66
1,81
1,95
2,11
2,27
2,43
2,60
2,78
2,96
3,15
3,34
3,54
3,74

25
0,19
0,25
0,30
0,37
0,44
0,51
0,59
0,68
0,78
0,88
0,98
1,09
1,21
1,34
1,47
1,60
1,74
1,89
2,05
2,21
2,38
2,55
2,73
2,91
3,10
3,30
3,50
3,71
3,93

30
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24
3,45
3,66
3,88
4,11

35
0,21
0,27
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,74
0,85
0,96
1,07
1,19
1,32
1,46
1,60
1,75
1,90
2,07
2,23
2,41
2,59
2,78
2,97
3,18
3,38
3,60
3,82
4,05
4,28

40
0,22
0,28
0,34
0,42
0,50
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,38
1,52
1,66
1,82
1,98
2,15
2,33
2,51
2,70
2,89
3,10
3,31
3,52
3,75
3,98
4,21
4,46

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 147 din 442

T2.8A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,14
0,17
0,22
0,26
0,31
0,36
0,42
0,48
0,55
0,62
0,70
0,78
0,86
0,95
1,04
1,14
1,24
1,35
1,45
1,57
1,69
1,81
1,94
2,07
2,20
2,34
2,49
2,64
2,79

5
0,15
0,19
0,23
0,28
0,33
0,39
0,45
0,52
0,59
0,67
0,75
0,83
0,92
1,02
1,12
1,22
1,33
1,44
1,56
1,69
1,81
1,94
2,08
2,22
2,37
2,52
2,67
2,83
3,00

10
0,16
0,20
0,25
0,30
0,36
0,42
0,49
0,56
0,63
0,72
0,80
0,89
0,99
1,09
1,20
1,31
1,43
1,55
1,67
1,81
1,94
2,08
2,23
2,38
2,54
2,70
2,86
3,04
3,21

15
0,17
0,21
0,26
0,32
0,38
0,45
0,52
0,60
0,68
0,77
0,86
0,96
1,06
1,17
1,28
1,40
1,53
1,65
1,79
1,93
2,08
2,23
2,38
2,54
2,71
2,88
3,06
3,24
3,43

20
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,63
0,72
0,82
0,91
1,02
1,13
1,24
1,37
1,49
1,62
1,76
1,91
2,06
2,21
2,37
2,54
2,71
2,89
3,07
3,26
3,46
3,66

25
0,19
0,24
0,30
0,36
0,43
0,51
0,59
0,67
0,77
0,87
0,97
1,08
1,20
1,32
1,45
1,58
1,72
1,87
2,02
2,18
2,35
2,52
2,70
2,88
3,07
3,26
3,46
3,67
3,88

30
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24
3,45
3,66
3,88
4,11

35
0,21
0,27
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,75
0,86
0,97
1,08
1,21
1,34
1,47
1,62
1,77
1,92
2,09
2,26
2,44
2,62
2,81
3,01
3,21
3,42
3,64
3,86
4,09
4,33

40
0,22
0,28
0,35
0,42
0,51
0,59
0,69
0,79
0,90
1,01
1,14
1,27
1,40
1,55
1,70
1,86
2,02
2,19
2,37
2,56
2,75
2,95
3,16
3,37
3,60
3,82
4,06
4,30
4,55

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 148 din 442

T2.9A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,13
0,16
0,20
0,24
0,28
0,33
0,39
0,44
0,50
0,57
0,64
0,71
0,79
0,87
0,95
1,04
1,13
1,23
1,33
1,44
1,54
1,66
1,77

5
0,14
0,17
0,21
0,26
0,31
0,36
0,42
0,48
0,55
0,62
0,69
0,77
0,86
0,94
1,04
1,13
1,23
1,34
1,45
1,56
1,68
1,80
1,93

10
0,15
0,19
0,23
0,28
0,33
0,39
0,46
0,52
0,60
0,67
0,75
0,84
0,93
1,03
1,13
1,23
1,34
1,45
1,57
1,70
1,82
1,96
2,09

15
0,16
0,20
0,25
0,31
0,36
0,43
0,49
0,57
0,65
0,73
0,82
0,91
1,01
1,11
1,22
1,34
1,45
1,58
1,71
1,84
1,98
2,12
2,27

20
0,17
0,22
0,27
0,33
0,39
0,46
0,54
0,61
0,70
0,79
0,89
0,99
1,09
1,21
1,32
1,45
1,57
1,71
1,85
1,99
2,14
2,30
2,46

25
0,19
0,24
0,29
0,36
0,42
0,50
0,58
0,66
0,75
0,85
0,96
1,06
1,18
1,30
1,43
1,56
1,70
1,84
1,99
2,15
2,31
2,48
2,65

30
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85

35
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05

40
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,75
1,91
2,08
2,26
2,44
2,63
2,83
3,04
3,25

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 149 din 442

T2.10A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m

Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)


0
0,12
0,15
0,18
0,22
0,26
0,30
0,35
0,40
0,46
0,52
0,58
0,65
0,72
0,79
0,87
0,95
1,04
1,12
1,22

5
0,13
0,16
0,20
0,24
0,28
0,33
0,39
0,44
0,50
0,57
0,64
0,71
0,79
0,87
0,95
1,04
1,13
1,23
1,33

10
0,14
0,18
0,22
0,26
0,31
0,37
0,42
0,49
0,55
0,63
0,70
0,78
0,87
0,95
1,05
1,14
1,25
1,35
1,46

15
0,15
0,19
0,24
0,29
0,34
0,40
0,47
0,54
0,61
0,69
0,77
0,86
0,95
1,05
1,15
1,26
1,37
1,49
1,61

20
0,17
0,21
0,26
0,32
0,38
0,44
0,51
0,59
0,67
0,76
0,85
0,95
1,05
1,16
1,27
1,39
1,51
1,64
1,77

25
0,18
0,23
0,29
0,35
0,42
0,49
0,57
0,65
0,74
0,83
0,94
1,04
1,16
1,27
1,40
1,53
1,66
1,81
1,95

30
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14

35
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,58
0,68
0,78
0,89
1,00
1,12
1,25
1,38
1,53
1,67
1,83
1,99
2,16
2,34

40
0,24
0,30
0,38
0,45
0,54
0,63
0,74
0,85
0,96
1,09
1,22
1,36
1,50
1,66
1,82
1,99
2,16
2,35
2,54

30
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27

35
0,23
0,29
0,36
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,15
1,28
1,42

40
0,25
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,89
1,02
1,15
1,29
1,43
1,59

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,11
0,13
0,17
0,20
0,24
0,28
0,33
0,37
0,42
0,48
0,54
0,60
0,66

5
0,12
0,15
0,18
0,22
0,26
0,31
0,36
0,41
0,47
0,53
0,59
0,66
0,73

10
0,13
0,16
0,20
0,24
0,29
0,34
0,40
0,45
0,52
0,58
0,65
0,73
0,81

15
0,14
0,18
0,22
0,27
0,32
0,38
0,44
0,50
0,57
0,65
0,73
0,81
0,90

20
0,16
0,20
0,25
0,30
0,36
0,42
0,49
0,56
0,64
0,73
0,81
0,91
1,00

25
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,63
0,72
0,81
0,91
1,02
1,13

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE
CONDUCTOR

Pag. 150 din 442

T2.11A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m


Deschidere
reala (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,42
0,50
0,57
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,17
1,29
1,42
1,55
1,69
1,83
1,98
2,14
2,30
2,47
2,64
2,82
3,00
3,19
3,39
3,59
3,80

5
0,43
0,51
0,59
0,68
0,77
0,87
0,98
1,09
1,21
1,33
1,46
1,59
1,74
1,88
2,04
2,20
2,36
2,53
2,71
2,90
3,09
3,28
3,48
3,69
3,90

10
0,45
0,52
0,61
0,70
0,79
0,89
1,00
1,12
1,24
1,36
1,50
1,64
1,78
1,93
2,09
2,25
2,42
2,60
2,78
2,97
3,17
3,37
3,57
3,79
4,01

15
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24
3,45
3,66
3,88
4,11

20
0,47
0,55
0,64
0,73
0,83
0,94
1,05
1,17
1,30
1,43
1,57
1,72
1,87
2,03
2,19
2,37
2,54
2,73
2,92
3,12
3,32
3,53
3,75
3,97
4,20

25
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,20
1,33
1,46
1,61
1,76
1,91
2,07
2,24
2,42
2,60
2,79
2,99
3,19
3,40
3,61
3,84
4,07
4,30

30
0,49
0,57
0,67
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,50
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05
3,26
3,47
3,69
3,92
4,16
4,40

35
0,50
0,59
0,68
0,78
0,89
1,00
1,12
1,25
1,39
1,53
1,68
1,83
2,00
2,17
2,34
2,53
2,72
2,91
3,12
3,33
3,55
3,77
4,01
4,25
4,49

40
0,51
0,60
0,69
0,80
0,91
1,02
1,15
1,28
1,41
1,56
1,71
1,87
2,04
2,21
2,39
2,58
2,77
2,97
3,18
3,40
3,62
3,85
4,09
4,33
4,58

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE
CONDUCTOR

Pag. 151 din 442

T2.12A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Deschidere
reala (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,42
0,49
0,57
0,65
0,74
0,83
0,94
1,04
1,15
1,27
1,40
1,53
1,66
1,80
1,95
2,10
2,26
2,43
2,60
2,77
2,96
3,14
3,34
3,54
3,74

5
0,43
0,50
0,58
0,67
0,76
0,86
0,97
1,08
1,19
1,31
1,44
1,58
1,72
1,86
2,02
2,17
2,34
2,51
2,68
2,87
3,05
3,25
3,45
3,65
3,86

10
0,44
0,52
0,60
0,69
0,79
0,89
1,00
1,11
1,23
1,36
1,49
1,63
1,77
1,92
2,08
2,24
2,41
2,59
2,77
2,96
3,15
3,35
3,56
3,77
3,99

15
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24
3,45
3,66
3,88
4,11

20
0,47
0,55
0,64
0,73
0,83
0,94
1,06
1,18
1,30
1,44
1,58
1,72
1,88
2,04
2,20
2,38
2,56
2,74
2,93
3,13
3,34
3,55
3,77
3,99
4,22

25
0,48
0,57
0,66
0,75
0,86
0,97
1,09
1,21
1,34
1,48
1,62
1,77
1,93
2,09
2,26
2,44
2,63
2,82
3,01
3,22
3,43
3,65
3,87
4,10
4,34

30
0,49
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,37
1,52
1,66
1,82
1,98
2,15
2,32
2,51
2,69
2,89
3,09
3,30
3,52
3,74
3,97
4,21
4,45

35
0,51
0,60
0,69
0,79
0,90
1,02
1,14
1,27
1,41
1,55
1,71
1,86
2,03
2,20
2,38
2,57
2,76
2,96
3,17
3,39
3,61
3,84
4,07
4,32
4,57

40
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,75
1,91
2,08
2,26
2,44
2,63
2,83
3,04
3,25
3,47
3,70
3,93
4,17
4,42
4,68

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE
CONDUCTOR

Pag. 152 din 442

T2.13A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,64
0,72
0,82
0,92
1,02
1,13
1,25
1,37
1,49
1,63
1,77
1,91
2,06
2,22
2,38
2,54
2,72
2,89
3,08
3,27
3,46
3,66

5
0,29
0,36
0,42
0,50
0,58
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,18
1,30
1,42
1,56
1,69
1,84
1,99
2,14
2,31
2,47
2,65
2,83
3,01
3,20
3,40
3,60
3,81

10
0,31
0,37
0,44
0,52
0,60
0,69
0,78
0,88
0,99
1,10
1,22
1,35
1,48
1,62
1,76
1,91
2,07
2,23
2,40
2,57
2,75
2,94
3,13
3,33
3,53
3,74
3,96

15
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24
3,45
3,66
3,88
4,11

20
0,33
0,40
0,47
0,55
0,64
0,74
0,84
0,95
1,06
1,18
1,31
1,45
1,59
1,73
1,89
2,05
2,22
2,39
2,57
2,76
2,95
3,15
3,36
3,57
3,79
4,02
4,25

25
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05
3,26
3,47
3,69
3,92
4,15
4,39

30
0,35
0,42
0,50
0,59
0,69
0,79
0,89
1,01
1,13
1,26
1,40
1,54
1,69
1,85
2,01
2,18
2,36
2,55
2,74
2,94
3,15
3,36
3,58
3,81
4,04
4,28
4,53

35
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,74
1,90
2,07
2,25
2,43
2,62
2,82
3,03
3,24
3,46
3,69
3,92
4,16
4,41
4,67

40
0,37
0,45
0,53
0,63
0,73
0,83
0,95
1,07
1,20
1,34
1,48
1,63
1,79
1,96
2,13
2,31
2,50
2,70
2,90
3,11
3,33
3,56
3,79
4,03
4,28
4,54
4,80

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE
CONDUCTOR

Pag. 153 din 442

T2.14A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,18
0,22
0,27
0,33
0,40
0,46
0,54
0,62
0,70
0,79
0,89
0,99
1,10
1,21
1,33
1,45
1,58
1,72
1,86
2,00
2,15
2,31
2,47
2,64
2,81
2,99
3,18
3,37
3,56

5
0,18
0,23
0,29
0,35
0,42
0,49
0,57
0,65
0,74
0,83
0,94
1,04
1,16
1,27
1,40
1,53
1,66
1,81
1,95
2,11
2,27
2,43
2,60
2,78
2,96
3,15
3,34
3,54
3,74

10
0,19
0,25
0,30
0,37
0,44
0,51
0,59
0,68
0,78
0,88
0,98
1,09
1,21
1,34
1,47
1,60
1,74
1,89
2,05
2,21
2,38
2,55
2,73
2,91
3,10
3,30
3,50
3,71
3,93

15
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24
3,45
3,66
3,88
4,11

20
0,21
0,27
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,74
0,85
0,96
1,07
1,19
1,32
1,46
1,60
1,75
1,90
2,07
2,23
2,41
2,59
2,78
2,97
3,18
3,38
3,60
3,82
4,05
4,28

25
0,22
0,28
0,34
0,42
0,50
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,38
1,52
1,66
1,82
1,98
2,15
2,33
2,51
2,70
2,89
3,10
3,31
3,52
3,75
3,98
4,21
4,46

30
0,23
0,29
0,36
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,16
1,29
1,43
1,58
1,73
1,89
2,06
2,23
2,42
2,60
2,80
3,00
3,22
3,43
3,66
3,89
4,13
4,38
4,63

35
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,63
0,73
0,83
0,95
1,07
1,20
1,34
1,48
1,63
1,79
1,96
2,13
2,31
2,50
2,70
2,90
3,11
3,33
3,56
3,79
4,03
4,28
4,54
4,80

40
0,25
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,03
2,21
2,39
2,59
2,79
3,00
3,22
3,45
3,68
3,92
4,17
4,43
4,69
4,96

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE
CONDUCTOR

Pag. 154 din 442

T2.15A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,17
0,21
0,26
0,32
0,38
0,45
0,52
0,60
0,68
0,77
0,86
0,96
1,06
1,17
1,28
1,40
1,53
1,65
1,79
1,93
2,08
2,23
2,38
2,54
2,71
2,88
3,06
3,24
3,43

5
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,63
0,72
0,82
0,91
1,02
1,13
1,24
1,37
1,49
1,62
1,76
1,91
2,06
2,21
2,37
2,54
2,71
2,89
3,07
3,26
3,46
3,66

10
0,19
0,24
0,30
0,36
0,43
0,51
0,59
0,67
0,77
0,87
0,97
1,08
1,20
1,32
1,45
1,58
1,72
1,87
2,02
2,18
2,35
2,52
2,70
2,88
3,07
3,26
3,46
3,67
3,88

15
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24
3,45
3,66
3,88
4,11

20
0,21
0,27
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,75
0,86
0,97
1,08
1,21
1,34
1,47
1,62
1,77
1,92
2,09
2,26
2,44
2,62
2,81
3,01
3,21
3,42
3,64
3,86
4,09
4,33

25
0,22
0,28
0,35
0,42
0,51
0,59
0,69
0,79
0,90
1,01
1,14
1,27
1,40
1,55
1,70
1,86
2,02
2,19
2,37
2,56
2,75
2,95
3,16
3,37
3,60
3,82
4,06
4,30
4,55

30
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,06
1,19
1,33
1,47
1,62
1,78
1,95
2,12
2,30
2,49
2,68
2,88
3,09
3,31
3,54
3,77
4,01
4,25
4,51
4,77

35
0,25
0,31
0,38
0,47
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,86
2,03
2,21
2,40
2,60
2,80
3,01
3,23
3,46
3,69
3,94
4,19
4,44
4,71
4,98

40
0,26
0,32
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71
2,92
3,14
3,37
3,61
3,85
4,10
4,36
4,63
4,91
5,19

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE
CONDUCTOR

Pag. 155 din 442

T2.16A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,16
0,20
0,25
0,31
0,36
0,43
0,49
0,57
0,65
0,73
0,82
0,91
1,01
1,11
1,22
1,34
1,45
1,58
1,71
1,84
1,98
2,12
2,27

5
0,17
0,22
0,27
0,33
0,39
0,46
0,54
0,61
0,70
0,79
0,89
0,99
1,09
1,21
1,32
1,45
1,57
1,71
1,85
1,99
2,14
2,30
2,46

10
0,19
0,24
0,29
0,36
0,42
0,50
0,58
0,66
0,75
0,85
0,96
1,06
1,18
1,30
1,43
1,56
1,70
1,84
1,99
2,15
2,31
2,48
2,65

15
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85

20
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05

25
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,75
1,91
2,08
2,26
2,44
2,63
2,83
3,04
3,25

30
0,25
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,03
2,21
2,39
2,59
2,79
3,00
3,22
3,45

35
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,04
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,74
2,95
3,17
3,40
3,64

40
0,27
0,35
0,43
0,52
0,61
0,72
0,83
0,96
1,09
1,23
1,38
1,54
1,70
1,88
2,06
2,25
2,45
2,66
2,88
3,11
3,34
3,58
3,83

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE
CONDUCTOR

Pag. 156 din 442

T2.17A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)


0
0,15
0,19
0,24
0,29
0,34
0,40
0,47
0,54
0,61
0,69
0,77
0,86
0,95
1,05
1,15
1,26
1,37
1,49
1,61

5
0,17
0,21
0,26
0,32
0,38
0,44
0,51
0,59
0,67
0,76
0,85
0,95
1,05
1,16
1,27
1,39
1,51
1,64
1,77

10
0,18
0,23
0,29
0,35
0,42
0,49
0,57
0,65
0,74
0,83
0,94
1,04
1,16
1,27
1,40
1,53
1,66
1,81
1,95

15
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,82
1,98
2,14

20
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,58
0,68
0,78
0,89
1,00
1,12
1,25
1,38
1,53
1,67
1,83
1,99
2,16
2,34

25
0,24
0,30
0,38
0,45
0,54
0,63
0,74
0,85
0,96
1,09
1,22
1,36
1,50
1,66
1,82
1,99
2,16
2,35
2,54

30
0,26
0,33
0,41
0,49
0,58
0,69
0,79
0,91
1,04
1,17
1,31
1,46
1,62
1,79
1,96
2,14
2,34
2,53
2,74

35
0,28
0,35
0,44
0,53
0,63
0,74
0,85
0,98
1,11
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,11
2,30
2,51
2,72
2,94

40
0,30
0,38
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,68
1,86
2,05
2,25
2,46
2,67
2,90
3,14

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,14
0,18
0,22
0,27
0,32
0,38
0,44
0,50
0,57
0,65
0,73
0,81
0,90

5
0,16
0,20
0,25
0,30
0,36
0,42
0,49
0,56
0,64
0,73
0,81
0,91
1,00

10
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,63
0,72
0,81
0,91
1,02
1,13

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,20
0,23
0,25
0,26
0,29
0,32
0,32
0,36
0,40
0,38
0,43
0,48
0,46
0,51
0,57
0,54
0,60
0,67
0,62
0,70
0,78
0,71
0,80
0,89
0,81
0,91
1,02
0,92
1,03
1,15
1,03
1,15
1,29
1,14
1,28
1,43
1,27
1,42
1,59

30
0,28
0,36
0,44
0,53
0,63
0,74
0,86
0,99
1,13
1,27
1,43
1,59
1,76

35
0,31
0,39
0,48
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,24
1,40
1,57
1,75
1,94

40
0,34
0,43
0,53
0,64
0,76
0,89
1,03
1,19
1,35
1,53
1,71
1,91
2,11

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 157 din 442

T3.1A
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 158 din 442

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA


CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

T3.2A
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A

Pag. 159 din 442

T3.3A
Ed.1
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Deschidere echivalenta (m)


60
0,41
0,52
0,64
0,78
0,93
1,09
1,26
1,45
1,65
1,86
2,09
2,33
2,58
-

80
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,13
1,30
1,48
1,67
1,88
2,09
2,32
2,55
2,80
3,06
3,34
3,62
3,91
-

100
0,34
0,43
0,53
0,64
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,72
1,92
2,13
2,35
2,57
2,81
3,06
3,33
3,60
3,88
4,17
4,47
4,79
-

120
0,32
0,40
0,50
0,60
0,72
0,84
0,97
1,12
1,27
1,44
1,61
1,79
1,99
2,19
2,41
2,63
2,86
3,11
3,36
3,62
3,90
4,18
4,47
4,78
5,09
5,41
5,74
6,09
6,44

140
0,30
0,38
0,47
0,57
0,68
0,79
0,92
1,06
1,20
1,36
1,52
1,70
1,88
2,07
2,27
2,49
2,71
2,94
3,18
3,43
3,68
3,95
4,23
4,52
4,81
5,12
5,43
5,76
6,09

160
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,45
1,62
1,79
1,98
2,17
2,37
2,58
2,80
3,03
3,27
3,52
3,77
4,04
4,31
4,59
4,89
5,19
5,50
5,82

180
0,62
0,73
0,85
0,97
1,10
1,25
1,40
1,56
1,73
1,90
2,09
2,28
2,49
2,70
2,92
3,15
3,38
3,63
3,88
4,15
4,42
4,70
4,99
5,29
5,59

200
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,82
3,04
3,27
3,51
3,76
4,01
4,28
4,55
4,83
5,12
5,41

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 160 din 442

T3.4A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m

Deschidere
reala (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,39
0,46
0,54
0,62
0,70
0,79
0,89
0,99
1,09
1,21
1,32
1,45
1,58
1,71
1,85
1,99
2,14
2,30
2,46
2,63
2,80
2,98
3,16
3,35
3,54

5
0,41
0,48
0,55
0,63
0,72
0,81
0,91
1,02
1,13
1,24
1,36
1,49
1,62
1,76
1,90
2,05
2,21
2,37
2,54
2,71
2,88
3,07
3,26
3,45
3,65

10
0,42
0,49
0,57
0,65
0,74
0,84
0,94
1,05
1,16
1,28
1,40
1,53
1,67
1,81
1,96
2,11
2,27
2,44
2,61
2,79
2,97
3,16
3,35
3,55
3,76

15
0,43
0,50
0,58
0,67
0,76
0,86
0,96
1,08
1,19
1,31
1,44
1,58
1,72
1,86
2,01
2,17
2,33
2,50
2,68
2,86
3,05
3,24
3,44
3,65
3,86

20
0,44
0,52
0,60
0,69
0,78
0,88
0,99
1,10
1,22
1,35
1,48
1,62
1,76
1,91
2,07
2,23
2,40
2,57
2,75
2,94
3,13
3,33
3,53
3,74
3,96

25
0,45
0,53
0,61
0,71
0,80
0,91
1,02
1,13
1,25
1,38
1,52
1,66
1,81
1,96
2,12
2,29
2,46
2,64
2,82
3,01
3,21
3,41
3,62
3,84
4,06

30
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,71
3,93
4,16

35
0,47
0,56
0,64
0,74
0,84
0,95
1,06
1,19
1,31
1,45
1,59
1,74
1,89
2,05
2,22
2,40
2,58
2,76
2,96
3,16
3,37
3,58
3,80
4,03
4,26

40
0,48
0,57
0,66
0,76
0,86
0,97
1,09
1,21
1,34
1,48
1,63
1,78
1,94
2,10
2,27
2,45
2,64
2,83
3,02
3,23
3,44
3,66
3,89
4,12
4,36

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 161 din 442

T3.5A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Deschidere
reala (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,38
0,45
0,52
0,59
0,68
0,76
0,86
0,95
1,06
1,16
1,28
1,40
1,52
1,65
1,78
1,92
2,07
2,22
2,38
2,54
2,70
2,87
3,05
3,23
3,42

5
0,39
0,46
0,54
0,62
0,70
0,79
0,89
0,99
1,10
1,21
1,33
1,45
1,58
1,71
1,85
2,00
2,15
2,30
2,46
2,63
2,80
2,98
3,17
3,35
3,55

10
0,41
0,48
0,56
0,64
0,73
0,82
0,92
1,02
1,13
1,25
1,37
1,50
1,63
1,77
1,92
2,07
2,22
2,38
2,55
2,72
2,90
3,09
3,28
3,47
3,67

15
0,42
0,50
0,57
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,17
1,29
1,42
1,55
1,69
1,83
1,98
2,14
2,30
2,47
2,64
2,82
3,00
3,19
3,39
3,59
3,80

20
0,44
0,51
0,59
0,68
0,77
0,87
0,98
1,09
1,21
1,33
1,46
1,60
1,74
1,89
2,05
2,21
2,37
2,54
2,72
2,91
3,10
3,30
3,50
3,71
3,92

25
0,45
0,53
0,61
0,70
0,80
0,90
1,01
1,13
1,25
1,38
1,51
1,65
1,80
1,95
2,11
2,27
2,45
2,62
2,81
3,00
3,19
3,40
3,61
3,82
4,04

30
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,71
3,93
4,16

35
0,48
0,56
0,65
0,74
0,85
0,95
1,07
1,19
1,32
1,46
1,60
1,75
1,90
2,06
2,23
2,41
2,59
2,78
2,97
3,17
3,38
3,60
3,82
4,04
4,28

40
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,50
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05
3,26
3,47
3,69
3,92
4,15
4,39

Pag. 162 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T3.6A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,25
0,30
0,36
0,43
0,49
0,57
0,64
0,73
0,82
0,91
1,01
1,11
1,22
1,33
1,45
1,57
1,70
1,84
1,97
2,12
2,27
2,42
2,58
2,74
2,91
3,08
3,26

5
0,26
0,32
0,38
0,45
0,52
0,59
0,67
0,76
0,85
0,95
1,05
1,16
1,28
1,39
1,52
1,65
1,78
1,92
2,07
2,22
2,37
2,53
2,70
2,87
3,05
3,23
3,42

10
0,28
0,33
0,40
0,47
0,54
0,62
0,71
0,80
0,89
0,99
1,10
1,21
1,33
1,46
1,59
1,72
1,86
2,01
2,16
2,32
2,48
2,65
2,82
3,00
3,18
3,37
3,57

15
0,29
0,35
0,41
0,49
0,56
0,65
0,73
0,83
0,93
1,04
1,15
1,27
1,39
1,52
1,65
1,79
1,94
2,09
2,25
2,41
2,58
2,76
2,94
3,13
3,32
3,52
3,72

20
0,30
0,36
0,43
0,50
0,59
0,67
0,76
0,86
0,97
1,08
1,19
1,32
1,45
1,58
1,72
1,87
2,02
2,18
2,34
2,51
2,69
2,87
3,06
3,25
3,45
3,66
3,87

25
0,31
0,38
0,45
0,52
0,61
0,70
0,79
0,90
1,00
1,12
1,24
1,37
1,50
1,64
1,79
1,94
2,10
2,26
2,43
2,61
2,79
2,98
3,17
3,38
3,58
3,80
4,02

30
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,71
3,93
4,16

35
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,20
1,33
1,46
1,61
1,76
1,91
2,08
2,25
2,42
2,60
2,79
2,99
3,19
3,40
3,62
3,84
4,07
4,30

40
0,34
0,41
0,49
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,37
1,51
1,66
1,81
1,98
2,14
2,32
2,50
2,69
2,88
3,09
3,30
3,51
3,73
3,96
4,20
4,44

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 163 din 442

T3.7A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,15
0,19
0,24
0,29
0,34
0,40
0,46
0,53
0,61
0,68
0,77
0,85
0,95
1,04
1,15
1,25
1,36
1,48
1,60
1,73
1,86
1,99
2,13
2,28
2,42
2,58
2,74
2,90
3,07

5
0,16
0,20
0,25
0,30
0,36
0,42
0,49
0,56
0,64
0,72
0,81
0,91
1,00
1,11
1,21
1,33
1,44
1,57
1,70
1,83
1,97
2,11
2,26
2,41
2,57
2,73
2,90
3,07
3,25

10
0,17
0,21
0,27
0,32
0,38
0,45
0,52
0,60
0,68
0,77
0,86
0,96
1,06
1,17
1,28
1,40
1,53
1,66
1,79
1,93
2,08
2,23
2,39
2,55
2,71
2,89
3,06
3,25
3,43

15
0,18
0,23
0,28
0,34
0,40
0,47
0,55
0,63
0,71
0,81
0,90
1,01
1,12
1,23
1,35
1,48
1,61
1,74
1,89
2,04
2,19
2,35
2,51
2,68
2,86
3,04
3,23
3,42
3,62

20
0,19
0,24
0,29
0,35
0,42
0,50
0,57
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,17
1,29
1,42
1,55
1,69
1,83
1,98
2,14
2,30
2,47
2,64
2,82
3,00
3,19
3,39
3,59
3,80

25
0,20
0,25
0,31
0,37
0,44
0,52
0,60
0,69
0,79
0,89
1,00
1,11
1,23
1,36
1,49
1,63
1,77
1,92
2,08
2,24
2,41
2,58
2,77
2,95
3,15
3,35
3,55
3,76
3,98

30
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,71
3,93
4,16

35
0,21
0,27
0,33
0,41
0,48
0,57
0,66
0,75
0,86
0,97
1,08
1,21
1,34
1,48
1,62
1,77
1,93
2,09
2,26
2,44
2,62
2,82
3,01
3,22
3,43
3,65
3,87
4,10
4,34

40
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,78
0,89
1,01
1,13
1,26
1,39
1,54
1,69
1,84
2,01
2,18
2,35
2,54
2,73
2,93
3,13
3,35
3,57
3,79
4,03
4,27
4,51

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 164 din 442

T3.8A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m

Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,14
0,18
0,22
0,26
0,32
0,37
0,43
0,49
0,56
0,63
0,71
0,79
0,88
0,97
1,06
1,16
1,26
1,37
1,48
1,60
1,72
1,84
1,97
2,10
2,24
2,38
2,53
2,68
2,84

5
0,15
0,19
0,24
0,28
0,34
0,40
0,46
0,53
0,60
0,68
0,76
0,85
0,94
1,04
1,14
1,24
1,35
1,47
1,59
1,71
1,84
1,98
2,12
2,26
2,41
2,56
2,72
2,88
3,05

10
0,16
0,20
0,25
0,30
0,36
0,43
0,49
0,57
0,64
0,73
0,82
0,91
1,01
1,11
1,22
1,33
1,45
1,57
1,70
1,84
1,97
2,12
2,27
2,42
2,58
2,74
2,91
3,09
3,26

15
0,17
0,22
0,27
0,33
0,39
0,45
0,53
0,61
0,69
0,78
0,87
0,97
1,08
1,19
1,30
1,42
1,55
1,68
1,82
1,96
2,11
2,26
2,42
2,59
2,75
2,93
3,11
3,30
3,49

20
0,18
0,23
0,29
0,35
0,41
0,48
0,56
0,64
0,73
0,83
0,93
1,03
1,15
1,26
1,39
1,51
1,65
1,79
1,94
2,09
2,24
2,41
2,58
2,75
2,93
3,12
3,31
3,51
3,71

25
0,19
0,25
0,30
0,37
0,44
0,51
0,60
0,68
0,78
0,88
0,98
1,10
1,22
1,34
1,47
1,61
1,75
1,90
2,05
2,21
2,38
2,55
2,73
2,92
3,11
3,31
3,51
3,72
3,94

30
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,71
3,93
4,16

35
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,35
1,49
1,64
1,79
1,95
2,11
2,29
2,47
2,65
2,85
3,05
3,25
3,46
3,68
3,91
4,14
4,39

40
0,23
0,29
0,36
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,15
1,28
1,42
1,57
1,72
1,88
2,05
2,22
2,40
2,59
2,79
2,99
3,20
3,41
3,64
3,87
4,11
4,35
4,61

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 165 din 442

T3.9A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,13
0,16
0,20
0,24
0,29
0,34
0,39
0,45
0,51
0,58
0,65
0,72
0,80
0,88
0,97
1,06
1,15
1,25
1,35
1,46
1,57
1,68
1,80

5
0,14
0,18
0,22
0,26
0,31
0,37
0,43
0,49
0,56
0,63
0,70
0,78
0,87
0,96
1,05
1,15
1,25
1,36
1,47
1,58
1,70
1,83
1,96

10
0,15
0,19
0,24
0,29
0,34
0,40
0,46
0,53
0,60
0,68
0,77
0,85
0,94
1,04
1,14
1,25
1,36
1,48
1,60
1,72
1,85
1,99
2,13

15
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,43
0,50
0,58
0,66
0,74
0,83
0,93
1,03
1,13
1,24
1,36
1,48
1,60
1,73
1,87
2,01
2,16
2,31

20
0,18
0,22
0,28
0,34
0,40
0,47
0,54
0,62
0,71
0,80
0,90
1,00
1,11
1,22
1,34
1,47
1,60
1,73
1,87
2,02
2,17
2,33
2,50

25
0,19
0,24
0,30
0,36
0,43
0,51
0,59
0,67
0,77
0,86
0,97
1,08
1,20
1,32
1,45
1,58
1,72
1,87
2,02
2,18
2,34
2,52
2,69

30
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89

35
0,22
0,28
0,34
0,42
0,49
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,37
1,51
1,66
1,82
1,98
2,15
2,32
2,50
2,69
2,89
3,09

40
0,23
0,30
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,18
1,32
1,46
1,61
1,77
1,93
2,11
2,28
2,47
2,66
2,87
3,07
3,29

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 166 din 442

T3.10A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)


0
0,12
0,15
0,18
0,22
0,26
0,31
0,36
0,41
0,47
0,53
0,59
0,66
0,73
0,80
0,88
0,96
1,05
1,14
1,23

5
0,13
0,16
0,20
0,24
0,29
0,34
0,39
0,45
0,51
0,58
0,65
0,72
0,80
0,88
0,97
1,06
1,15
1,25
1,35

10
0,14
0,18
0,22
0,27
0,32
0,37
0,43
0,49
0,56
0,63
0,71
0,79
0,88
0,97
1,06
1,16
1,26
1,37
1,48

15
0,15
0,20
0,24
0,29
0,35
0,41
0,47
0,54
0,62
0,70
0,78
0,87
0,97
1,07
1,17
1,28
1,39
1,51
1,63

20
0,17
0,22
0,27
0,32
0,38
0,45
0,52
0,60
0,68
0,77
0,86
0,96
1,07
1,17
1,29
1,41
1,53
1,66
1,80

25
0,19
0,24
0,29
0,35
0,42
0,50
0,57
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,17
1,29
1,42
1,55
1,69
1,83
1,98

30
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17

35
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,69
0,79
0,90
1,01
1,14
1,26
1,40
1,55
1,70
1,85
2,02
2,19
2,37

40
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,64
0,75
0,86
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,68
1,84
2,01
2,19
2,38
2,57

30
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28

35
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44

40
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,61

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m

Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,11
0,14
0,17
0,20
0,24
0,28
0,33
0,38
0,43
0,48
0,54
0,60
0,67

5
0,12
0,15
0,18
0,22
0,27
0,31
0,36
0,41
0,47
0,53
0,60
0,66
0,74

10
0,13
0,17
0,20
0,25
0,29
0,34
0,40
0,46
0,52
0,59
0,66
0,74
0,82

15
0,15
0,18
0,23
0,27
0,33
0,38
0,44
0,51
0,58
0,66
0,74
0,82
0,91

20
0,16
0,21
0,25
0,31
0,37
0,43
0,50
0,57
0,65
0,73
0,82
0,92
1,02

25
0,18
0,23
0,29
0,35
0,41
0,48
0,56
0,64
0,73
0,83
0,93
1,03
1,14

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 167 din 442

T3.11A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m


Deschidere
reala (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,43
0,50
0,58
0,67
0,76
0,86
0,96
1,08
1,19
1,31
1,44
1,58
1,72
1,86
2,01
2,17
2,33
2,50
2,68
2,86
3,05
3,24
3,44
3,65
3,86

5
0,44
0,52
0,60
0,69
0,78
0,88
0,99
1,10
1,22
1,35
1,48
1,62
1,76
1,91
2,07
2,23
2,40
2,57
2,75
2,94
3,13
3,33
3,53
3,74
3,96

10
0,45
0,53
0,61
0,71
0,80
0,91
1,02
1,13
1,25
1,38
1,52
1,66
1,81
1,96
2,12
2,29
2,46
2,64
2,82
3,01
3,21
3,41
3,62
3,84
4,06

15
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,71
3,93
4,16

20
0,47
0,56
0,64
0,74
0,84
0,95
1,06
1,19
1,31
1,45
1,59
1,74
1,89
2,05
2,22
2,40
2,58
2,76
2,96
3,16
3,37
3,58
3,80
4,03
4,26

25
0,48
0,57
0,66
0,76
0,86
0,97
1,09
1,21
1,34
1,48
1,63
1,78
1,94
2,10
2,27
2,45
2,64
2,83
3,02
3,23
3,44
3,66
3,89
4,12
4,36

30
0,49
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,37
1,51
1,66
1,82
1,98
2,15
2,32
2,50
2,69
2,89
3,09
3,30
3,52
3,74
3,97
4,21
4,45

35
0,50
0,59
0,69
0,79
0,90
1,01
1,14
1,27
1,40
1,55
1,70
1,85
2,02
2,19
2,37
2,56
2,75
2,95
3,16
3,37
3,59
3,82
4,05
4,30
4,54

40
0,52
0,60
0,70
0,80
0,92
1,03
1,16
1,29
1,43
1,58
1,73
1,89
2,06
2,24
2,42
2,61
2,80
3,01
3,22
3,44
3,66
3,90
4,14
4,38
4,64

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 168 din 442

T3.12A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Deschidere
reala (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,42
0,50
0,57
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,17
1,29
1,42
1,55
1,69
1,83
1,98
2,14
2,30
2,47
2,64
2,82
3,00
3,19
3,39
3,59
3,80

5
0,44
0,51
0,59
0,68
0,77
0,87
0,98
1,09
1,21
1,33
1,46
1,60
1,74
1,89
2,05
2,21
2,37
2,54
2,72
2,91
3,10
3,30
3,50
3,71
3,92

10
0,45
0,53
0,61
0,70
0,80
0,90
1,01
1,13
1,25
1,38
1,51
1,65
1,80
1,95
2,11
2,27
2,45
2,62
2,81
3,00
3,19
3,40
3,61
3,82
4,04

15
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,71
3,93
4,16

20
0,48
0,56
0,65
0,74
0,85
0,95
1,07
1,19
1,32
1,46
1,60
1,75
1,90
2,06
2,23
2,41
2,59
2,78
2,97
3,17
3,38
3,60
3,82
4,04
4,28

25
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,50
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05
3,26
3,47
3,69
3,92
4,15
4,39

30
0,50
0,59
0,68
0,78
0,89
1,01
1,13
1,26
1,39
1,53
1,68
1,84
2,00
2,17
2,35
2,54
2,73
2,93
3,13
3,34
3,56
3,79
4,02
4,26
4,51

35
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,15
1,29
1,43
1,57
1,73
1,89
2,05
2,23
2,41
2,60
2,79
3,00
3,21
3,43
3,65
3,88
4,12
4,37
4,62

40
0,53
0,62
0,72
0,82
0,93
1,05
1,18
1,32
1,46
1,61
1,77
1,93
2,10
2,28
2,47
2,66
2,86
3,07
3,28
3,51
3,74
3,97
4,22
4,47
4,73

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 169 din 442

T3.13A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,29
0,35
0,41
0,49
0,56
0,65
0,73
0,83
0,93
1,04
1,15
1,27
1,39
1,52
1,65
1,79
1,94
2,09
2,25
2,41
2,58
2,76
2,94
3,13
3,32
3,52
3,72

5
0,30
0,36
0,43
0,50
0,59
0,67
0,76
0,86
0,97
1,08
1,19
1,32
1,45
1,58
1,72
1,87
2,02
2,18
2,34
2,51
2,69
2,87
3,06
3,25
3,45
3,66
3,87

10
0,31
0,38
0,45
0,52
0,61
0,70
0,79
0,90
1,00
1,12
1,24
1,37
1,50
1,64
1,79
1,94
2,10
2,26
2,43
2,61
2,79
2,98
3,17
3,38
3,58
3,80
4,02

15
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,71
3,93
4,16

20
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,20
1,33
1,46
1,61
1,76
1,91
2,08
2,25
2,42
2,60
2,79
2,99
3,19
3,40
3,62
3,84
4,07
4,30

25
0,34
0,41
0,49
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,37
1,51
1,66
1,81
1,98
2,14
2,32
2,50
2,69
2,88
3,09
3,30
3,51
3,73
3,96
4,20
4,44

30
0,35
0,43
0,51
0,60
0,69
0,80
0,91
1,02
1,15
1,28
1,41
1,56
1,71
1,87
2,04
2,21
2,39
2,58
2,77
2,97
3,18
3,40
3,62
3,85
4,09
4,33
4,58

35
0,36
0,44
0,52
0,62
0,71
0,82
0,93
1,05
1,18
1,31
1,46
1,61
1,76
1,93
2,10
2,28
2,46
2,65
2,85
3,06
3,28
3,50
3,73
3,96
4,21
4,46
4,72

40
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,16
2,34
2,53
2,73
2,94
3,15
3,37
3,60
3,83
4,08
4,33
4,59
4,85

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 170 din 442

T3.14A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,18
0,23
0,28
0,34
0,40
0,47
0,55
0,63
0,71
0,81
0,90
1,01
1,12
1,23
1,35
1,48
1,61
1,74
1,89
2,04
2,19
2,35
2,51
2,68
2,86
3,04
3,23
3,42
3,62

5
0,19
0,24
0,29
0,35
0,42
0,50
0,57
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,17
1,29
1,42
1,55
1,69
1,83
1,98
2,14
2,30
2,47
2,64
2,82
3,00
3,19
3,39
3,59
3,80

10
0,20
0,25
0,31
0,37
0,44
0,52
0,60
0,69
0,79
0,89
1,00
1,11
1,23
1,36
1,49
1,63
1,77
1,92
2,08
2,24
2,41
2,58
2,77
2,95
3,15
3,35
3,55
3,76
3,98

15
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,71
3,93
4,16

20
0,21
0,27
0,33
0,41
0,48
0,57
0,66
0,75
0,86
0,97
1,08
1,21
1,34
1,48
1,62
1,77
1,93
2,09
2,26
2,44
2,62
2,82
3,01
3,22
3,43
3,65
3,87
4,10
4,34

25
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,78
0,89
1,01
1,13
1,26
1,39
1,54
1,69
1,84
2,01
2,18
2,35
2,54
2,73
2,93
3,13
3,35
3,57
3,79
4,03
4,27
4,51

30
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,93
1,04
1,17
1,30
1,45
1,59
1,75
1,91
2,08
2,26
2,44
2,63
2,83
3,04
3,25
3,47
3,70
3,94
4,18
4,43
4,68

35
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,16
2,34
2,53
2,73
2,93
3,15
3,37
3,60
3,83
4,08
4,33
4,59
4,85

40
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,65
0,76
0,87
0,99
1,12
1,25
1,40
1,55
1,71
1,87
2,05
2,23
2,42
2,62
2,82
3,03
3,26
3,48
3,72
3,96
4,22
4,47
4,74
5,02

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 171 din 442

T3.15A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,17
0,22
0,27
0,33
0,39
0,45
0,53
0,61
0,69
0,78
0,87
0,97
1,08
1,19
1,30
1,42
1,55
1,68
1,82
1,96
2,11
2,26
2,42
2,59
2,75
2,93
3,11
3,30
3,49

5
0,18
0,23
0,29
0,35
0,41
0,48
0,56
0,64
0,73
0,83
0,93
1,03
1,15
1,26
1,39
1,51
1,65
1,79
1,94
2,09
2,24
2,41
2,58
2,75
2,93
3,12
3,31
3,51
3,71

10
0,19
0,25
0,30
0,37
0,44
0,51
0,60
0,68
0,78
0,88
0,98
1,10
1,22
1,34
1,47
1,61
1,75
1,90
2,05
2,21
2,38
2,55
2,73
2,92
3,11
3,31
3,51
3,72
3,94

15
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,71
3,93
4,16

20
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,35
1,49
1,64
1,79
1,95
2,11
2,29
2,47
2,65
2,85
3,05
3,25
3,46
3,68
3,91
4,14
4,39

25
0,23
0,29
0,36
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,15
1,28
1,42
1,57
1,72
1,88
2,05
2,22
2,40
2,59
2,79
2,99
3,20
3,41
3,64
3,87
4,11
4,35
4,61

30
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,95
1,08
1,21
1,34
1,49
1,64
1,80
1,97
2,14
2,33
2,52
2,71
2,92
3,13
3,35
3,58
3,81
4,05
4,30
4,56
4,82

35
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,06
2,24
2,43
2,63
2,83
3,05
3,27
3,50
3,73
3,98
4,23
4,49
4,76
5,04

40
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,04
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,74
2,95
3,17
3,40
3,64
3,89
4,14
4,41
4,68
4,96
5,24

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 172 din 442

T3.16A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m

Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,43
0,50
0,58
0,66
0,74
0,83
0,93
1,03
1,13
1,24
1,36
1,48
1,60
1,73
1,87
2,01
2,16
2,31

5
0,18
0,22
0,28
0,34
0,40
0,47
0,54
0,62
0,71
0,80
0,90
1,00
1,11
1,22
1,34
1,47
1,60
1,73
1,87
2,02
2,17
2,33
2,50

10
0,19
0,24
0,30
0,36
0,43
0,51
0,59
0,67
0,77
0,86
0,97
1,08
1,20
1,32
1,45
1,58
1,72
1,87
2,02
2,18
2,34
2,52
2,69

15
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89

20
0,22
0,28
0,34
0,42
0,49
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,37
1,51
1,66
1,82
1,98
2,15
2,32
2,50
2,69
2,89
3,09

25
0,23
0,30
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,18
1,32
1,46
1,61
1,77
1,93
2,11
2,28
2,47
2,66
2,87
3,07
3,29

30
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,65
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,87
2,05
2,23
2,42
2,62
2,82
3,04
3,26
3,49

35
0,26
0,33
0,41
0,49
0,59
0,69
0,80
0,92
1,05
1,18
1,33
1,48
1,64
1,80
1,98
2,16
2,36
2,56
2,76
2,98
3,21
3,44
3,68

40
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,84
0,97
1,10
1,24
1,39
1,55
1,72
1,90
2,08
2,28
2,48
2,69
2,91
3,14
3,37
3,62
3,87

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 173 din 442

T3.17A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m

Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)


0
0,15
0,20
0,24
0,29
0,35
0,41
0,47
0,54
0,62
0,70
0,78
0,87
0,97
1,07
1,17
1,28
1,39
1,51
1,63

5
0,17
0,22
0,27
0,32
0,38
0,45
0,52
0,60
0,68
0,77
0,86
0,96
1,07
1,17
1,29
1,41
1,53
1,66
1,80

10
0,19
0,24
0,29
0,35
0,42
0,50
0,57
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,17
1,29
1,42
1,55
1,69
1,83
1,98

15
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,42
1,55
1,70
1,85
2,01
2,17

20
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,69
0,79
0,90
1,01
1,14
1,26
1,40
1,55
1,70
1,85
2,02
2,19
2,37

25
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,64
0,75
0,86
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,68
1,84
2,01
2,19
2,38
2,57

30
0,26
0,33
0,41
0,50
0,59
0,69
0,80
0,92
1,05
1,19
1,33
1,48
1,64
1,81
1,98
2,17
2,36
2,56
2,77

35
0,28
0,36
0,44
0,53
0,63
0,74
0,86
0,99
1,13
1,27
1,42
1,59
1,76
1,94
2,13
2,33
2,53
2,75
2,97

40
0,30
0,38
0,47
0,57
0,68
0,79
0,92
1,06
1,20
1,36
1,52
1,69
1,88
2,07
2,27
2,48
2,70
2,93
3,17

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,15
0,18
0,23
0,27
0,33
0,38
0,44
0,51
0,58
0,66
0,74
0,82
0,91

5
0,16
0,21
0,25
0,31
0,37
0,43
0,50
0,57
0,65
0,73
0,82
0,92
1,02

10
0,18
0,23
0,29
0,35
0,41
0,48
0,56
0,64
0,73
0,83
0,93
1,03
1,14

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,21
0,23
0,26
0,26
0,29
0,33
0,32
0,36
0,40
0,39
0,44
0,49
0,46
0,52
0,58
0,54
0,61
0,68
0,63
0,71
0,79
0,72
0,81
0,90
0,82
0,92
1,03
0,93
1,04
1,16
1,04
1,17
1,30
1,16
1,30
1,45
1,28
1,44
1,61

30
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,44
1,61
1,78

35
0,31
0,40
0,49
0,59
0,70
0,83
0,96
1,10
1,25
1,41
1,59
1,77
1,96

40
0,34
0,43
0,53
0,64
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,73
1,92
2,13

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 174 din 442

T4.1A
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 175 din 442

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA


CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

T4.2A
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 11,7 % - ZONA A

Pag. 176 din 442

T4.3A
Ed.1
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Deschidere echivalenta (m)


40
0,55
0,69
0,85
1,03
1,23
1,44
1,67
1,92
2,18
2,47
2,76
3,08
3,41
3,76
4,13
4,51
4,91
5,33
5,77
-

60
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91
3,21
3,52
3,85
4,19
4,55
4,92
5,30
5,70
-

80
0,41
0,52
0,65
0,78
0,93
1,09
1,27
1,45
1,65
1,87
2,09
2,33
2,58
2,85
3,13
3,42
3,72
4,04
4,37
4,71
5,06
5,43
5,81
-

100
0,38
0,48
0,59
0,71
0,85
0,99
1,15
1,32
1,51
1,70
1,91
2,12
2,35
2,60
2,85
3,11
3,39
3,68
3,98
4,29
4,61
4,95
5,30
5,66
6,03
-

120
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,97
2,19
2,41
2,65
2,89
3,15
3,42
3,69
3,98
4,28
4,60
4,92
5,25
5,60
5,95
6,32
6,69
7,08

140
0,51
0,62
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,27
2,49
2,72
2,96
3,22
3,48
3,75
4,03
4,33
4,63
4,94
5,27
5,60
5,95
6,30
6,67

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 177 din 442

T4.4A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,26
0,31
0,37
0,43
0,50
0,57
0,65
0,74
0,83
0,92
1,02
1,13
1,23
1,35
1,47
1,59
1,72
1,86
2,00
2,15
2,30
2,45
2,61
2,78
2,95
3,13
3,31

5
0,27
0,33
0,39
0,46
0,53
0,61
0,69
0,78
0,87
0,97
1,08
1,19
1,30
1,42
1,55
1,68
1,82
1,96
2,11
2,26
2,42
2,59
2,76
2,93
3,11
3,30
3,49

10
0,28
0,34
0,41
0,48
0,56
0,64
0,73
0,82
0,92
1,02
1,13
1,25
1,37
1,50
1,63
1,77
1,92
2,07
2,22
2,38
2,55
2,72
2,90
3,09
3,28
3,47
3,67

15
0,30
0,36
0,43
0,50
0,58
0,67
0,76
0,86
0,96
1,07
1,19
1,31
1,44
1,57
1,71
1,86
2,01
2,17
2,33
2,50
2,68
2,86
3,05
3,24
3,44
3,64
3,86

20
0,31
0,38
0,45
0,53
0,61
0,70
0,80
0,90
1,01
1,12
1,25
1,37
1,51
1,65
1,79
1,95
2,11
2,27
2,44
2,62
2,80
2,99
3,19
3,39
3,60
3,82
4,04

25
0,33
0,39
0,47
0,55
0,64
0,73
0,83
0,94
1,05
1,17
1,30
1,43
1,57
1,72
1,87
2,03
2,20
2,37
2,55
2,74
2,93
3,13
3,33
3,54
3,76
3,98
4,22

30
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05
3,26
3,47
3,69
3,92
4,15
4,39

35
0,35
0,43
0,51
0,60
0,69
0,79
0,90
1,02
1,14
1,27
1,41
1,55
1,70
1,86
2,03
2,20
2,38
2,57
2,76
2,96
3,17
3,38
3,61
3,84
4,07
4,31
4,56

40
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,18
1,32
1,46
1,61
1,77
1,93
2,10
2,28
2,47
2,66
2,86
3,07
3,29
3,51
3,74
3,98
4,22
4,47
4,73

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 178 din 442

T4.5A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,24
0,29
0,34
0,40
0,46
0,53
0,60
0,68
0,76
0,85
0,94
1,04
1,14
1,25
1,36
1,47
1,59
1,72
1,85
1,98
2,12
2,26
2,41
2,57
2,72
2,89
3,05

5
0,25
0,31
0,36
0,43
0,49
0,57
0,65
0,73
0,82
0,91
1,01
1,11
1,22
1,34
1,45
1,58
1,71
1,84
1,98
2,12
2,27
2,43
2,58
2,75
2,92
3,09
3,27

10
0,27
0,33
0,39
0,46
0,53
0,61
0,69
0,78
0,87
0,97
1,08
1,19
1,30
1,43
1,55
1,68
1,82
1,96
2,11
2,27
2,43
2,59
2,76
2,93
3,12
3,30
3,49

15
0,29
0,35
0,41
0,48
0,56
0,65
0,73
0,83
0,93
1,04
1,15
1,27
1,39
1,52
1,65
1,79
1,94
2,09
2,25
2,41
2,58
2,76
2,94
3,12
3,32
3,51
3,72

20
0,30
0,37
0,44
0,51
0,60
0,68
0,78
0,88
0,99
1,10
1,22
1,34
1,47
1,61
1,75
1,90
2,06
2,22
2,39
2,56
2,74
2,92
3,12
3,31
3,52
3,73
3,94

25
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,29
1,42
1,56
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,72
3,94
4,17

30
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05
3,26
3,47
3,69
3,92
4,15
4,39

35
0,36
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,15
1,28
1,42
1,57
1,72
1,88
2,05
2,22
2,41
2,59
2,79
2,99
3,20
3,42
3,64
3,87
4,11
4,36
4,61

40
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,95
1,08
1,21
1,34
1,49
1,64
1,80
1,97
2,15
2,33
2,52
2,72
2,92
3,13
3,35
3,58
3,81
4,06
4,31
4,56
4,83

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 179 din 442

T4.6A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

Temperatura de pozare (C)


0
0,14
0,17
0,21
0,26
0,31
0,36
0,42
0,48
0,55
0,62
0,69
0,77
0,86
0,94
1,03
1,13
1,23
1,34
1,45
1,56
1,68
1,80
1,92
2,05
2,19

5
0,15
0,19
0,23
0,28
0,33
0,39
0,46
0,52
0,59
0,67
0,75
0,84
0,93
1,02
1,12
1,23
1,34
1,45
1,57
1,69
1,82
1,95
2,09
2,23
2,38

10
0,16
0,20
0,25
0,31
0,36
0,43
0,49
0,57
0,65
0,73
0,82
0,91
1,01
1,11
1,22
1,33
1,45
1,58
1,70
1,84
1,98
2,12
2,27
2,42
2,58

15
0,17
0,22
0,27
0,33
0,39
0,46
0,54
0,61
0,70
0,79
0,88
0,99
1,09
1,20
1,32
1,44
1,57
1,71
1,85
1,99
2,14
2,30
2,46
2,62
2,80

20
0,19
0,24
0,29
0,36
0,42
0,50
0,58
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,18
1,30
1,43
1,56
1,70
1,84
1,99
2,15
2,31
2,48
2,65
2,83
3,02

25
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,67
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24

30
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05
3,26
3,47

35
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,75
1,91
2,08
2,26
2,44
2,63
2,83
3,04
3,25
3,47
3,70

40
0,25
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,03
2,21
2,39
2,59
2,79
3,00
3,22
3,45
3,68
3,92

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 180 din 442

T4.7A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,12
0,16
0,19
0,23
0,28
0,33
0,38
0,43
0,49
0,56
0,62
0,69
0,77
0,85
0,93
1,02
1,11
1,20
1,30
1,40
1,51
1,62
1,73

5
0,14
0,17
0,21
0,26
0,30
0,36
0,41
0,48
0,54
0,61
0,68
0,76
0,85
0,93
1,02
1,12
1,22
1,32
1,43
1,54
1,66
1,78
1,90

10
0,15
0,19
0,23
0,28
0,34
0,39
0,46
0,52
0,60
0,67
0,75
0,84
0,93
1,03
1,13
1,23
1,34
1,45
1,57
1,70
1,82
1,96
2,09

15
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,43
0,50
0,58
0,66
0,74
0,83
0,93
1,03
1,13
1,24
1,36
1,48
1,60
1,73
1,87
2,01
2,16
2,31

20
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,64
0,72
0,82
0,91
1,02
1,13
1,24
1,37
1,49
1,63
1,76
1,91
2,06
2,21
2,37
2,54

25
0,20
0,25
0,31
0,38
0,45
0,52
0,61
0,70
0,79
0,90
1,00
1,12
1,24
1,37
1,50
1,64
1,79
1,94
2,10
2,26
2,43
2,61
2,79

30
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05

35
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,06
1,19
1,33
1,47
1,62
1,78
1,95
2,12
2,30
2,49
2,69
2,89
3,10
3,32

40
0,25
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,29
2,49
2,69
2,90
3,12
3,35
3,58

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 181 din 442

T4.8A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

Temperatura de pozare (C)


0
0,11
0,14
0,17
0,21
0,25
0,30
0,34
0,39
0,45
0,51
0,57
0,63
0,70
0,77
0,85
0,93
1,01
1,09
1,18
1,28
1,37

5
0,12
0,16
0,19
0,23
0,28
0,33
0,38
0,43
0,49
0,56
0,62
0,70
0,77
0,85
0,93
1,02
1,11
1,21
1,30
1,41
1,51

10
0,14
0,17
0,21
0,26
0,31
0,36
0,42
0,48
0,55
0,62
0,69
0,77
0,86
0,94
1,04
1,13
1,23
1,34
1,45
1,56
1,68

15
0,15
0,19
0,24
0,29
0,34
0,40
0,47
0,54
0,61
0,69
0,77
0,86
0,96
1,05
1,16
1,26
1,38
1,49
1,62
1,74
1,87

20
0,17
0,22
0,27
0,32
0,39
0,45
0,53
0,60
0,69
0,77
0,87
0,97
1,07
1,18
1,30
1,42
1,54
1,68
1,81
1,95
2,10

25
0,19
0,24
0,30
0,36
0,43
0,51
0,59
0,68
0,77
0,87
0,98
1,09
1,21
1,33
1,46
1,59
1,74
1,88
2,04
2,20
2,36

30
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66

35
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,67
1,84
2,01
2,19
2,37
2,56
2,77
2,97

40
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,52
1,69
1,86
2,04
2,23
2,43
2,64
2,85
3,08
3,31

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 182 din 442

T4.9A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

0
0,10
0,13
0,16
0,20
0,23
0,27
0,32
0,37
0,42
0,47
0,53
0,59
0,65
0,72
0,79
0,86
0,94
1,02
1,10

5
0,11
0,15
0,18
0,22
0,26
0,30
0,35
0,40
0,46
0,52
0,58
0,65
0,72
0,79
0,87
0,95
1,03
1,12
1,21

10
0,13
0,16
0,20
0,24
0,29
0,34
0,39
0,45
0,51
0,58
0,65
0,72
0,80
0,88
0,97
1,05
1,15
1,25
1,35

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,14
0,16
0,19
0,18
0,21
0,24
0,22
0,25
0,29
0,27
0,31
0,35
0,32
0,37
0,42
0,38
0,43
0,49
0,44
0,50
0,57
0,50
0,57
0,66
0,57
0,65
0,75
0,65
0,74
0,84
0,73
0,82
0,95
0,81
0,92
1,06
0,90
1,02
1,17
0,99
1,12
1,29
1,08
1,23
1,41
1,19
1,35
1,55
1,29
1,47
1,68
1,40
1,59
1,83
1,51
1,72
1,98

30
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29

35
0,25
0,32
0,39
0,48
0,57
0,67
0,77
0,89
1,01
1,14
1,28
1,43
1,58
1,74
1,91
2,09
2,28
2,47
2,67

40
0,29
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,90
1,04
1,18
1,33
1,49
1,66
1,84
2,03
2,23
2,43
2,65
2,88
3,11

Pag. 183 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.10A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,30
0,36
0,43
0,50
0,58
0,67
0,76
0,86
0,96
1,07
1,19
1,31
1,44
1,57
1,71
1,86
2,01
2,17
2,33
2,50
2,68
2,86
3,05
3,24
3,44
3,64
3,86

5
0,31
0,38
0,45
0,53
0,61
0,70
0,80
0,90
1,01
1,12
1,25
1,37
1,51
1,65
1,79
1,95
2,11
2,27
2,44
2,62
2,80
2,99
3,19
3,39
3,60
3,82
4,04

10
0,33
0,39
0,47
0,55
0,64
0,73
0,83
0,94
1,05
1,17
1,30
1,43
1,57
1,72
1,87
2,03
2,20
2,37
2,55
2,74
2,93
3,13
3,33
3,54
3,76
3,98
4,22

15
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05
3,26
3,47
3,69
3,92
4,15
4,39

20
0,35
0,43
0,51
0,60
0,69
0,79
0,90
1,02
1,14
1,27
1,41
1,55
1,70
1,86
2,03
2,20
2,38
2,57
2,76
2,96
3,17
3,38
3,61
3,84
4,07
4,31
4,56

25
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,18
1,32
1,46
1,61
1,77
1,93
2,10
2,28
2,47
2,66
2,86
3,07
3,29
3,51
3,74
3,98
4,22
4,47
4,73

30
0,38
0,46
0,54
0,64
0,74
0,85
0,97
1,09
1,23
1,37
1,51
1,67
1,83
2,00
2,18
2,36
2,56
2,76
2,96
3,18
3,40
3,63
3,87
4,12
4,37
4,63
4,90

35
0,39
0,47
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,56
1,72
1,89
2,07
2,25
2,44
2,64
2,85
3,06
3,29
3,52
3,76
4,00
4,26
4,52
4,79
5,07

40
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,61
1,78
1,95
2,13
2,32
2,52
2,73
2,94
3,16
3,39
3,63
3,88
4,13
4,39
4,66
4,94
5,23

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 184 din 442

T4.11A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,29
0,35
0,41
0,48
0,56
0,65
0,73
0,83
0,93
1,04
1,15
1,27
1,39
1,52
1,65
1,79
1,94
2,09
2,25
2,41
2,58
2,76
2,94
3,12
3,32
3,51
3,72

5
0,30
0,37
0,44
0,51
0,60
0,68
0,78
0,88
0,99
1,10
1,22
1,34
1,47
1,61
1,75
1,90
2,06
2,22
2,39
2,56
2,74
2,92
3,12
3,31
3,52
3,73
3,94

10
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,29
1,42
1,56
1,70
1,85
2,01
2,17
2,34
2,52
2,70
2,89
3,09
3,29
3,50
3,72
3,94
4,17

15
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05
3,26
3,47
3,69
3,92
4,15
4,39

20
0,36
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,15
1,28
1,42
1,57
1,72
1,88
2,05
2,22
2,41
2,59
2,79
2,99
3,20
3,42
3,64
3,87
4,11
4,36
4,61

25
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,95
1,08
1,21
1,34
1,49
1,64
1,80
1,97
2,15
2,33
2,52
2,72
2,92
3,13
3,35
3,58
3,81
4,06
4,31
4,56
4,83

30
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,88
1,00
1,12
1,26
1,40
1,56
1,72
1,88
2,06
2,24
2,43
2,63
2,84
3,05
3,27
3,50
3,74
3,98
4,24
4,50
4,77
5,04

35
0,41
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,04
1,17
1,31
1,46
1,62
1,79
1,96
2,14
2,33
2,53
2,74
2,95
3,18
3,41
3,65
3,89
4,15
4,41
4,68
4,96
5,25

40
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,36
1,52
1,68
1,86
2,04
2,23
2,42
2,63
2,85
3,07
3,30
3,54
3,79
4,05
4,31
4,58
4,87
5,16
5,46

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 185 din 442

T4.12A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

Temperatura de pozare (C)


0
0,17
0,22
0,27
0,33
0,39
0,46
0,54
0,61
0,70
0,79
0,88
0,99
1,09
1,20
1,32
1,44
1,57
1,71
1,85
1,99
2,14
2,30
2,46
2,62
2,80

5
0,19
0,24
0,29
0,36
0,42
0,50
0,58
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,18
1,30
1,43
1,56
1,70
1,84
1,99
2,15
2,31
2,48
2,65
2,83
3,02

10
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,67
1,82
1,98
2,14
2,31
2,48
2,66
2,85
3,04
3,24

15
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05
3,26
3,47

20
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,75
1,91
2,08
2,26
2,44
2,63
2,83
3,04
3,25
3,47
3,70

25
0,25
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,03
2,21
2,39
2,59
2,79
3,00
3,22
3,45
3,68
3,92

30
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,04
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,89
4,14

35
0,27
0,34
0,43
0,52
0,61
0,72
0,83
0,96
1,09
1,23
1,38
1,54
1,70
1,88
2,06
2,25
2,45
2,66
2,88
3,10
3,34
3,58
3,83
4,09
4,36

40
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,75
0,88
1,00
1,14
1,29
1,45
1,61
1,79
1,97
2,16
2,36
2,57
2,79
3,02
3,26
3,50
3,76
4,02
4,29
4,57

Pag. 186 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.13A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,43
0,50
0,58
0,66
0,74
0,83
0,93
1,03
1,13
1,24
1,36
1,48
1,60
1,73
1,87
2,01
2,16
2,31

5
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,64
0,72
0,82
0,91
1,02
1,13
1,24
1,37
1,49
1,63
1,76
1,91
2,06
2,21
2,37
2,54

10
0,20
0,25
0,31
0,38
0,45
0,52
0,61
0,70
0,79
0,90
1,00
1,12
1,24
1,37
1,50
1,64
1,79
1,94
2,10
2,26
2,43
2,61
2,79

15
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66
2,85
3,05

20
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,06
1,19
1,33
1,47
1,62
1,78
1,95
2,12
2,30
2,49
2,69
2,89
3,10
3,32

25
0,25
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,29
2,49
2,69
2,90
3,12
3,35
3,58

30
0,27
0,35
0,43
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,10
1,24
1,39
1,55
1,71
1,89
2,07
2,26
2,47
2,68
2,89
3,12
3,36
3,60
3,85

35
0,29
0,37
0,46
0,55
0,66
0,77
0,90
1,03
1,17
1,32
1,48
1,65
1,83
2,02
2,21
2,42
2,64
2,86
3,09
3,33
3,59
3,85
4,12

40
0,31
0,39
0,49
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,24
1,41
1,58
1,76
1,95
2,14
2,35
2,57
2,80
3,04
3,29
3,55
3,81
4,09
4,38

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 187 din 442

T4.14A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

Temperatura de pozare (C)


0
0,15
0,19
0,24
0,29
0,34
0,40
0,47
0,54
0,61
0,69
0,77
0,86
0,96
1,05
1,16
1,26
1,38
1,49
1,62
1,74
1,87

5
0,17
0,22
0,27
0,32
0,39
0,45
0,53
0,60
0,69
0,77
0,87
0,97
1,07
1,18
1,30
1,42
1,54
1,68
1,81
1,95
2,10

10
0,19
0,24
0,30
0,36
0,43
0,51
0,59
0,68
0,77
0,87
0,98
1,09
1,21
1,33
1,46
1,59
1,74
1,88
2,04
2,20
2,36

15
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,49
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29
2,47
2,66

20
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,67
1,84
2,01
2,19
2,37
2,56
2,77
2,97

25
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,52
1,69
1,86
2,04
2,23
2,43
2,64
2,85
3,08
3,31

30
0,30
0,38
0,47
0,56
0,67
0,79
0,91
1,05
1,19
1,35
1,51
1,68
1,86
2,05
2,25
2,46
2,68
2,91
3,15
3,40
3,65

35
0,33
0,41
0,51
0,62
0,73
0,86
1,00
1,15
1,30
1,47
1,65
1,84
2,04
2,25
2,47
2,70
2,93
3,18
3,44
3,71
3,99

40
0,35
0,45
0,55
0,67
0,80
0,93
1,08
1,24
1,42
1,60
1,79
2,00
2,21
2,44
2,68
2,92
3,18
3,45
3,74
4,03
4,33

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 11 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 188 din 442

T4.15A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

0
0,14
0,18
0,22
0,27
0,32
0,38
0,44
0,50
0,57
0,65
0,73
0,81
0,90
0,99
1,08
1,19
1,29
1,40
1,51

5
0,16
0,21
0,25
0,31
0,37
0,43
0,50
0,57
0,65
0,74
0,82
0,92
1,02
1,12
1,23
1,35
1,47
1,59
1,72

10
0,19
0,24
0,29
0,35
0,42
0,49
0,57
0,66
0,75
0,84
0,95
1,06
1,17
1,29
1,41
1,55
1,68
1,83
1,98

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,22
0,25
0,29
0,27
0,32
0,37
0,34
0,39
0,46
0,41
0,48
0,56
0,49
0,57
0,66
0,57
0,67
0,78
0,66
0,77
0,90
0,76
0,89
1,04
0,87
1,01
1,18
0,98
1,14
1,33
1,10
1,28
1,49
1,22
1,43
1,66
1,36
1,58
1,84
1,49
1,74
2,03
1,64
1,91
2,23
1,79
2,09
2,43
1,95
2,28
2,65
2,12
2,47
2,88
2,29
2,67
3,11

30
0,34
0,43
0,53
0,64
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,72
1,92
2,13
2,34
2,57
2,81
3,06
3,32
3,59

35
0,39
0,49
0,61
0,73
0,87
1,02
1,19
1,36
1,55
1,75
1,96
2,19
2,42
2,67
2,93
3,21
3,49
3,79
4,10

40
0,44
0,55
0,68
0,82
0,98
1,15
1,34
1,53
1,74
1,97
2,21
2,46
2,73
3,00
3,30
3,60
3,92
4,26
4,61

LEA MT DIN CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 189 din 442

T5.1A
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A

Pag. 190 din 442

T5.2A
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A

Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Deschidere echivalenta (m)


40
0,67
0,85
1,05
1,27
1,51
1,77
2,05
2,36
2,68
3,03
3,39
3,78
4,19
4,62
5,07
5,54
6,03
-

60
0,57
0,72
0,88
1,07
1,27
1,49
1,73
1,99
2,26
2,56
2,86
3,19
3,54
3,90
4,28
4,68
5,09
5,53
5,98
-

80
0,50
0,64
0,79
0,95
1,13
1,33
1,54
1,77
2,01
2,27
2,55
2,84
3,15
3,47
3,81
4,16
4,53
4,92
5,32
5,74
6,17
6,62
7,08
-

100
0,46
0,59
0,72
0,88
1,04
1,22
1,42
1,63
1,85
2,09
2,34
2,61
2,89
3,19
3,50
3,83
4,17
4,52
4,89
5,27
5,67
6,08
6,51
6,95
7,41
-

120
0,68
0,82
0,98
1,15
1,33
1,53
1,74
1,96
2,20
2,45
2,72
2,99
3,29
3,59
3,91
4,24
4,59
4,95
5,32
5,71
6,11
6,52
6,95
7,39
7,85
8,32
8,80

140
0,65
0,78
0,93
1,09
1,27
1,45
1,66
1,87
2,09
2,33
2,59
2,85
3,13
3,42
3,72
4,04
4,37
4,71
5,07
5,44
5,82
6,21
6,62
7,04
7,47
7,92
8,38

Pag. 191 din 442

T5.3A
Ed.1
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 192 din 442

T5.4A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,44
0,53
0,63
0,74
0,86
0,99
1,12
1,27
1,42
1,58
1,76
1,94
2,12
2,32
2,53
2,74
2,97
3,20
3,44
3,69
3,95
4,22
4,50
4,78
5,08
5,38
5,69

5
0,45
0,55
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,46
1,63
1,80
1,99
2,18
2,38
2,60
2,82
3,05
3,28
3,53
3,79
4,06
4,33
4,61
4,91
5,21
5,52
5,84

10
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,18
1,33
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,44
2,66
2,89
3,12
3,37
3,62
3,88
4,16
4,44
4,73
5,03
5,34
5,66
5,99

15
0,47
0,57
0,68
0,80
0,93
1,06
1,21
1,37
1,53
1,71
1,89
2,09
2,29
2,50
2,72
2,96
3,20
3,45
3,71
3,98
4,26
4,55
4,84
5,15
5,47
5,79
6,13

20
0,48
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,24
1,40
1,57
1,75
1,94
2,13
2,34
2,56
2,79
3,02
3,27
3,53
3,79
4,07
4,36
4,65
4,96
5,27
5,59
5,93
6,27

25
0,49
0,60
0,71
0,84
0,97
1,11
1,27
1,43
1,60
1,79
1,98
2,18
2,39
2,62
2,85
3,09
3,34
3,61
3,88
4,16
4,45
4,75
5,07
5,39
5,72
6,06
6,41

30
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91
3,16
3,42
3,68
3,96
4,25
4,55
4,86
5,17
5,50
5,84
6,19
6,55

35
0,52
0,62
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,27
2,50
2,73
2,97
3,22
3,49
3,76
4,04
4,34
4,64
4,96
5,28
5,62
5,96
6,32
6,68

40
0,53
0,64
0,76
0,89
1,03
1,18
1,35
1,52
1,70
1,90
2,10
2,32
2,55
2,78
3,03
3,29
3,55
3,83
4,12
4,42
4,73
5,05
5,38
5,73
6,08
6,44
6,81

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 193 din 442

T5.5A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,42
0,50
0,60
0,70
0,82
0,94
1,07
1,20
1,35
1,50
1,67
1,84
2,02
2,20
2,40
2,60
2,81
3,04
3,26
3,50
3,75
4,00
4,26
4,53
4,81
5,10
5,40

5
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,97
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,09
2,29
2,49
2,70
2,92
3,15
3,39
3,63
3,89
4,15
4,42
4,70
4,99
5,29
5,60

10
0,45
0,54
0,64
0,76
0,88
1,01
1,14
1,29
1,45
1,61
1,79
1,97
2,16
2,37
2,58
2,80
3,02
3,26
3,51
3,76
4,03
4,30
4,58
4,87
5,17
5,48
5,80

15
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,18
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,66
2,89
3,12
3,37
3,62
3,89
4,16
4,44
4,73
5,03
5,34
5,66
5,99

20
0,48
0,58
0,69
0,81
0,93
1,07
1,22
1,38
1,54
1,72
1,91
2,10
2,31
2,52
2,75
2,98
3,22
3,48
3,74
4,01
4,29
4,58
4,88
5,19
5,51
5,84
6,18

25
0,49
0,59
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,77
1,96
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,32
3,58
3,85
4,13
4,42
4,72
5,03
5,35
5,68
6,02
6,37

30
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91
3,16
3,42
3,68
3,96
4,25
4,55
4,86
5,17
5,50
5,84
6,19
6,55

35
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,87
2,08
2,29
2,51
2,75
2,99
3,24
3,51
3,78
4,07
4,36
4,67
4,99
5,31
5,65
6,00
6,36
6,73

40
0,53
0,64
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,73
1,92
2,13
2,35
2,58
2,82
3,07
3,33
3,60
3,88
4,17
4,48
4,79
5,12
5,45
5,80
6,16
6,52
6,90

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 194 din 442

T5.6A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

Temperatura de pozare (C)


0
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,64
0,75
0,86
0,98
1,10
1,24
1,38
1,53
1,68
1,85
2,02
2,20
2,38
2,58
2,78
2,99
3,21
3,43
3,67
3,91

5
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,61
1,78
1,95
2,13
2,32
2,52
2,73
2,94
3,16
3,39
3,63
3,87
4,13

10
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,72
0,83
0,96
1,09
1,23
1,38
1,53
1,70
1,87
2,05
2,25
2,45
2,65
2,87
3,09
3,33
3,57
3,82
4,08
4,35

15
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,44
1,61
1,78
1,96
2,16
2,36
2,57
2,78
3,01
3,25
3,49
3,75
4,01
4,28
4,56

20
0,30
0,38
0,47
0,56
0,67
0,79
0,91
1,05
1,19
1,35
1,51
1,68
1,86
2,05
2,25
2,46
2,68
2,91
3,15
3,40
3,65
3,92
4,19
4,48
4,77

25
0,31
0,39
0,49
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,24
1,40
1,57
1,75
1,94
2,14
2,35
2,57
2,80
3,04
3,28
3,54
3,81
4,09
4,37
4,67
4,97

30
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91
3,16
3,42
3,68
3,96
4,25
4,55
4,86
5,17

35
0,34
0,42
0,52
0,63
0,75
0,89
1,03
1,18
1,34
1,52
1,70
1,89
2,10
2,31
2,54
2,77
3,02
3,28
3,54
3,82
4,11
4,41
4,72
5,04
5,37

40
0,35
0,44
0,54
0,66
0,78
0,92
1,06
1,22
1,39
1,57
1,76
1,96
2,17
2,39
2,63
2,87
3,13
3,39
3,67
3,96
4,26
4,57
4,89
5,22
5,56

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 195 din 442

T5.7A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,21
0,27
0,33
0,40
0,47
0,56
0,64
0,74
0,84
0,95
1,07
1,19
1,32
1,45
1,59
1,74
1,89
2,06
2,22
2,40
2,58
2,77
2,96

5
0,23
0,29
0,36
0,43
0,52
0,61
0,70
0,81
0,92
1,04
1,16
1,29
1,43
1,58
1,73
1,90
2,06
2,24
2,42
2,61
2,81
3,01
3,23

10
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,05
2,24
2,43
2,62
2,83
3,04
3,27
3,49

15
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,83
3,05
3,28
3,52
3,76

20
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,76
0,88
1,01
1,15
1,29
1,45
1,62
1,79
1,97
2,17
2,37
2,58
2,80
3,03
3,26
3,51
3,77
4,03

25
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,93
1,07
1,22
1,38
1,54
1,72
1,91
2,10
2,31
2,52
2,75
2,98
3,22
3,48
3,74
4,01
4,29

30
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91
3,16
3,42
3,68
3,96
4,25
4,55

35
0,34
0,43
0,53
0,64
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,73
1,92
2,13
2,35
2,58
2,82
3,07
3,33
3,60
3,89
4,18
4,48
4,80

40
0,36
0,45
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,26
1,43
1,62
1,81
2,02
2,24
2,47
2,71
2,96
3,23
3,50
3,79
4,08
4,39
4,71
5,04

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 196 din 442

T5.8A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)


0
0,17
0,21
0,26
0,32
0,38
0,45
0,52
0,60
0,68
0,76
0,86
0,96
1,06
1,17
1,28
1,40
1,52
1,65
1,79

5
0,19
0,24
0,30
0,36
0,43
0,50
0,58
0,67
0,76
0,86
0,96
1,07
1,19
1,31
1,44
1,57
1,71
1,86
2,01

10
0,21
0,27
0,33
0,41
0,48
0,57
0,66
0,75
0,86
0,97
1,08
1,21
1,34
1,48
1,62
1,77
1,93
2,09
2,26

15
0,24
0,30
0,38
0,45
0,54
0,63
0,74
0,84
0,96
1,08
1,22
1,35
1,50
1,65
1,82
1,98
2,16
2,34
2,54

20
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,82

25
0,30
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,90
1,04
1,18
1,33
1,49
1,67
1,85
2,03
2,23
2,44
2,66
2,88
3,12

30
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91
3,16
3,42

35
0,35
0,44
0,55
0,66
0,79
0,93
1,08
1,23
1,40
1,59
1,78
1,98
2,19
2,42
2,66
2,90
3,16
3,43
3,71

40
0,38
0,48
0,59
0,72
0,85
1,00
1,16
1,33
1,51
1,71
1,91
2,13
2,36
2,61
2,86
3,13
3,40
3,69
4,00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 197 din 442

T5.9A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)


0
0,14
0,17
0,21
0,26
0,31
0,36
0,42
0,48
0,55
0,62
0,69
0,77
0,86
0,94
1,04
1,13
1,23

5
0,16
0,20
0,24
0,29
0,35
0,41
0,47
0,55
0,62
0,70
0,79
0,87
0,97
1,07
1,17
1,28
1,40

10
0,18
0,22
0,28
0,34
0,40
0,47
0,54
0,62
0,71
0,80
0,90
1,00
1,11
1,22
1,34
1,47
1,60

15
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,41
1,55
1,70
1,85

20
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,49
1,65
1,81
1,98
2,15

25
0,28
0,35
0,44
0,53
0,63
0,74
0,85
0,98
1,12
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,11
2,30
2,51

30
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91

35
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,14
1,30
1,48
1,67
1,88
2,09
2,32
2,55
2,80
3,06
3,34

40
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,11
1,28
1,47
1,68
1,89
2,12
2,36
2,62
2,89
3,17
3,46
3,77

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 198 din 442

T5.10A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m

Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,47
0,57
0,68
0,80
0,93
1,06
1,21
1,37
1,53
1,71
1,89
2,09
2,29
2,50
2,72
2,96
3,20
3,45
3,71
3,98
4,26
4,55
4,84
5,15
5,47
5,79
6,13

5
0,48
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,24
1,40
1,57
1,75
1,94
2,13
2,34
2,56
2,79
3,02
3,27
3,53
3,79
4,07
4,36
4,65
4,96
5,27
5,59
5,93
6,27

10
0,49
0,60
0,71
0,84
0,97
1,11
1,27
1,43
1,60
1,79
1,98
2,18
2,39
2,62
2,85
3,09
3,34
3,61
3,88
4,16
4,45
4,75
5,07
5,39
5,72
6,06
6,41

15
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91
3,16
3,42
3,68
3,96
4,25
4,55
4,86
5,17
5,50
5,84
6,19
6,55

20
0,52
0,62
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,27
2,50
2,73
2,97
3,22
3,49
3,76
4,04
4,34
4,64
4,96
5,28
5,62
5,96
6,32
6,68

25
0,53
0,64
0,76
0,89
1,03
1,18
1,35
1,52
1,70
1,90
2,10
2,32
2,55
2,78
3,03
3,29
3,55
3,83
4,12
4,42
4,73
5,05
5,38
5,73
6,08
6,44
6,81

30
0,54
0,65
0,77
0,91
1,05
1,21
1,37
1,55
1,74
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,09
3,35
3,62
3,91
4,20
4,51
4,82
5,15
5,49
5,84
6,20
6,56
6,95

35
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,97
2,18
2,41
2,64
2,89
3,14
3,41
3,69
3,98
4,28
4,59
4,91
5,25
5,59
5,94
6,31
6,69
7,07

40
0,56
0,67
0,80
0,94
1,09
1,25
1,42
1,61
1,80
2,01
2,22
2,45
2,69
2,94
3,20
3,47
3,76
4,05
4,36
4,67
5,00
5,34
5,69
6,05
6,42
6,81
7,20

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 199 din 442

T5.11A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,18
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,66
2,89
3,12
3,37
3,62
3,89
4,16
4,44
4,73
5,03
5,34
5,66
5,99

5
0,48
0,58
0,69
0,81
0,93
1,07
1,22
1,38
1,54
1,72
1,91
2,10
2,31
2,52
2,75
2,98
3,22
3,48
3,74
4,01
4,29
4,58
4,88
5,19
5,51
5,84
6,18

10
0,49
0,59
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,77
1,96
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,32
3,58
3,85
4,13
4,42
4,72
5,03
5,35
5,68
6,02
6,37

15
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91
3,16
3,42
3,68
3,96
4,25
4,55
4,86
5,17
5,50
5,84
6,19
6,55

20
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,87
2,08
2,29
2,51
2,75
2,99
3,24
3,51
3,78
4,07
4,36
4,67
4,99
5,31
5,65
6,00
6,36
6,73

25
0,53
0,64
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,73
1,92
2,13
2,35
2,58
2,82
3,07
3,33
3,60
3,88
4,17
4,48
4,79
5,12
5,45
5,80
6,16
6,52
6,90

30
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,97
2,18
2,41
2,64
2,89
3,14
3,41
3,69
3,98
4,28
4,59
4,91
5,24
5,59
5,94
6,31
6,69
7,07

35
0,56
0,68
0,80
0,94
1,10
1,26
1,43
1,61
1,81
2,02
2,24
2,46
2,70
2,96
3,22
3,49
3,78
4,07
4,38
4,70
5,03
5,37
5,72
6,08
6,46
6,84
7,24

40
0,57
0,69
0,82
0,97
1,12
1,29
1,46
1,65
1,85
2,06
2,29
2,52
2,77
3,02
3,29
3,57
3,86
4,17
4,48
4,81
5,14
5,49
5,85
6,22
6,61
7,00
7,41

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 200 din 442

T5.12A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

Temperatura de pozare (C)


0
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,44
1,61
1,78
1,96
2,16
2,36
2,57
2,78
3,01
3,25
3,49
3,75
4,01
4,28
4,56

5
0,30
0,38
0,47
0,56
0,67
0,79
0,91
1,05
1,19
1,35
1,51
1,68
1,86
2,05
2,25
2,46
2,68
2,91
3,15
3,40
3,65
3,92
4,19
4,48
4,77

10
0,31
0,39
0,49
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,24
1,40
1,57
1,75
1,94
2,14
2,35
2,57
2,80
3,04
3,28
3,54
3,81
4,09
4,37
4,67
4,97

15
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91
3,16
3,42
3,68
3,96
4,25
4,55
4,86
5,17

20
0,34
0,42
0,52
0,63
0,75
0,89
1,03
1,18
1,34
1,52
1,70
1,89
2,10
2,31
2,54
2,77
3,02
3,28
3,54
3,82
4,11
4,41
4,72
5,04
5,37

25
0,35
0,44
0,54
0,66
0,78
0,92
1,06
1,22
1,39
1,57
1,76
1,96
2,17
2,39
2,63
2,87
3,13
3,39
3,67
3,96
4,26
4,57
4,89
5,22
5,56

30
0,36
0,45
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,26
1,44
1,62
1,82
2,03
2,24
2,47
2,72
2,97
3,23
3,51
3,79
4,09
4,40
4,72
5,05
5,39
5,74

35
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,13
1,30
1,48
1,67
1,88
2,09
2,32
2,55
2,80
3,06
3,33
3,62
3,91
4,22
4,54
4,87
5,21
5,56
5,93

40
0,38
0,48
0,60
0,72
0,86
1,01
1,17
1,34
1,53
1,72
1,93
2,15
2,38
2,63
2,89
3,15
3,43
3,73
4,03
4,35
4,67
5,01
5,37
5,73
6,10

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 201 din 442

T5.13A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,83
3,05
3,28
3,52
3,76

5
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,76
0,88
1,01
1,15
1,29
1,45
1,62
1,79
1,97
2,17
2,37
2,58
2,80
3,03
3,26
3,51
3,77
4,03

10
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,93
1,07
1,22
1,38
1,54
1,72
1,91
2,10
2,31
2,52
2,75
2,98
3,22
3,48
3,74
4,01
4,29

15
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91
3,16
3,42
3,68
3,96
4,25
4,55

20
0,34
0,43
0,53
0,64
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,73
1,92
2,13
2,35
2,58
2,82
3,07
3,33
3,60
3,89
4,18
4,48
4,80

25
0,36
0,45
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,26
1,43
1,62
1,81
2,02
2,24
2,47
2,71
2,96
3,23
3,50
3,79
4,08
4,39
4,71
5,04

30
0,38
0,47
0,59
0,71
0,84
0,99
1,15
1,32
1,50
1,69
1,90
2,12
2,35
2,59
2,84
3,10
3,38
3,66
3,96
4,27
4,60
4,93
5,28

35
0,39
0,50
0,61
0,74
0,88
1,03
1,20
1,38
1,57
1,77
1,98
2,21
2,45
2,70
2,96
3,24
3,52
3,82
4,14
4,46
4,80
5,15
5,51

40
0,41
0,52
0,64
0,77
0,92
1,08
1,25
1,43
1,63
1,84
2,06
2,30
2,55
2,81
3,08
3,37
3,67
3,98
4,30
4,64
4,99
5,36
5,73

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 202 din 442

T5.14A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)


0
0,24
0,30
0,38
0,45
0,54
0,63
0,74
0,84
0,96
1,08
1,22
1,35
1,50
1,65
1,82
1,98
2,16
2,34
2,54

5
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,82

10
0,30
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,90
1,04
1,18
1,33
1,49
1,67
1,85
2,03
2,23
2,44
2,66
2,88
3,12

15
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91
3,16
3,42

20
0,35
0,44
0,55
0,66
0,79
0,93
1,08
1,23
1,40
1,59
1,78
1,98
2,19
2,42
2,66
2,90
3,16
3,43
3,71

25
0,38
0,48
0,59
0,72
0,85
1,00
1,16
1,33
1,51
1,71
1,91
2,13
2,36
2,61
2,86
3,13
3,40
3,69
4,00

30
0,40
0,51
0,63
0,76
0,91
1,07
1,24
1,42
1,62
1,83
2,05
2,28
2,53
2,79
3,06
3,34
3,64
3,95
4,27

35
0,43
0,54
0,67
0,81
0,97
1,14
1,32
1,51
1,72
1,94
2,18
2,43
2,69
2,96
3,25
3,56
3,87
4,20
4,54

40
0,45
0,58
0,71
0,86
1,02
1,20
1,39
1,60
1,82
2,05
2,30
2,57
2,84
3,13
3,44
3,76
4,09
4,44
4,81

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 203 din 442

T5.15A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)


0
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,41
1,55
1,70
1,85

5
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,49
1,65
1,81
1,98
2,15

10
0,28
0,35
0,44
0,53
0,63
0,74
0,85
0,98
1,12
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,11
2,30
2,51

15
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02
2,23
2,45
2,67
2,91

20
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,14
1,30
1,48
1,67
1,88
2,09
2,32
2,55
2,80
3,06
3,34

25
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,11
1,28
1,47
1,68
1,89
2,12
2,36
2,62
2,89
3,17
3,46
3,77

30
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,87
2,11
2,36
2,63
2,92
3,21
3,53
3,86
4,20

35
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,57
1,80
2,05
2,32
2,60
2,89
3,20
3,53
3,88
4,24
4,61

40
0,56
0,71
0,87
1,05
1,25
1,47
1,71
1,96
2,23
2,52
2,82
3,14
3,48
3,84
4,21
4,61
5,01

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU IZOLATOR SUPORT (RP5 SAU
COMPOZIT)

Pag. 204 din 442

T5.16A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


Sageata de pozare pentru conductor nou
Deschidere
reala (m)
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,07
0,10
0,14
0,18
0,24
0,30
0,38
0,47
0,58
0,70
0,84
0,99
1,16
1,34
1,53

5
0,08
0,11
0,16
0,21
0,27
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,92
1,07
1,24
1,42
1,61

10
0,09
0,13
0,18
0,24
0,30
0,39
0,48
0,59
0,71
0,85
0,99
1,15
1,32
1,51
1,70

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,11
0,13
0,15
0,15
0,18
0,21
0,21
0,24
0,28
0,27
0,31
0,36
0,35
0,40
0,45
0,44
0,49
0,55
0,54
0,60
0,66
0,65
0,72
0,79
0,78
0,85
0,92
0,92
0,99
1,07
1,07
1,15
1,22
1,23
1,31
1,39
1,40
1,48
1,56
1,59
1,67
1,75
1,78
1,86
1,94

30
0,18
0,25
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,29
1,46
1,64
1,82
2,02

35
0,22
0,29
0,37
0,46
0,56
0,67
0,79
0,92
1,06
1,21
1,36
1,53
1,71
1,90
2,10

40
0,26
0,33
0,42
0,51
0,62
0,73
0,85
0,98
1,12
1,27
1,43
1,60
1,78
1,97
2,17

30
0,47
0,56
0,67
0,79
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24

35
0,51
0,61
0,72
0,84
0,97
1,10
1,25
1,40
1,57
1,74
1,92
2,11
2,32

40
0,56
0,66
0,77
0,89
1,02
1,16
1,31
1,46
1,63
1,80
1,99
2,18
2,38

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


Sageata de pozare pentru reintindere conductor
Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,21
0,27
0,35
0,44
0,54
0,65
0,78
0,92
1,07
1,23
1,40
1,59
1,78

5
0,24
0,31
0,40
0,49
0,60
0,72
0,85
0,99
1,15
1,31
1,48
1,67
1,86

10
0,28
0,36
0,45
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,22
1,39
1,56
1,75
1,94

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,32
0,37
0,42
0,41
0,46
0,51
0,51
0,56
0,62
0,61
0,67
0,73
0,73
0,79
0,85
0,85
0,92
0,98
0,99
1,06
1,12
1,14
1,21
1,27
1,29
1,36
1,43
1,46
1,53
1,60
1,64
1,71
1,78
1,82
1,90
1,97
2,02
2,10
2,17

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x50 mm2 Ol-AL EDS 10 % - ZONA A

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 205 din 442

T6.1A
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x50 mm2 Ol-AL EDS 10 % - ZONA A

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

Pag. 206 din 442

T6.2A
Ed. 01
01/08/2013

Pag. 207 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x50 mm2 Ol-AL EDS 7,2 % - ZONA A
SAGEATA DE POZARE PENTRU IZOLATOR SUPORT (RP5
SAU COMPOZIT)

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


Sageata de pozare pentru conductor nou
Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

Temperatura de pozare (C)


0
0,12
0,15
0,19
0,24
0,29
0,35
0,42
0,50
0,60
0,70
0,81
0,93
1,07
1,21
1,37

5
0,13
0,17
0,21
0,26
0,32
0,39
0,47
0,56
0,66
0,77
0,88
1,01
1,15
1,30
1,46

10
0,14
0,19
0,24
0,30
0,36
0,44
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,10
1,24
1,40
1,56

15
0,16
0,21
0,27
0,33
0,41
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,04
1,18
1,33
1,49
1,65

20
0,19
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,87
0,99
1,13
1,27
1,42
1,58
1,75

25
0,22
0,28
0,35
0,43
0,51
0,61
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84

30
0,26
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,60
1,76
1,93

35
0,30
0,37
0,45
0,54
0,64
0,74
0,85
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,68
1,85
2,02

40
0,34
0,42
0,51
0,60
0,70
0,81
0,92
1,04
1,17
1,31
1,45
1,61
1,76
1,93
2,11

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


Sageata de pozare pentru reintindere conductor
Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

0
0,16
0,21
0,27
0,33
0,41
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,04
1,18
1,33
1,49
1,65

5
0,19
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,87
0,99
1,13
1,27
1,42
1,58
1,75

Temperatura de pozare (C)


10
15
20
25
30
0,22 0,26 0,30 0,34 0,39
0,28 0,32 0,37 0,42 0,47
0,35 0,40 0,45 0,51 0,56
0,43 0,48 0,54 0,60 0,66
0,51 0,57 0,64 0,70 0,76
0,61 0,67 0,74 0,81 0,87
0,71 0,78 0,85 0,92 0,99
0,82 0,90 0,97 1,04 1,11
0,94 1,02 1,10 1,17 1,25
1,07 1,15 1,23 1,31 1,39
1,21 1,29 1,37 1,45 1,53
1,35 1,44 1,52 1,61 1,69
1,51 1,60 1,68 1,76 1,85
1,67 1,76 1,85 1,93 2,02
1,84 1,93 2,02 2,11 2,19

35
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,18
1,32
1,46
1,61
1,76
1,93
2,10
2,28

40
0,49
0,58
0,67
0,78
0,88
1,00
1,12
1,25
1,39
1,53
1,68
1,84
2,01
2,18
2,36

T6.3A
Ed.1
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 208 din 442

T2.1B
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE


Sageata maxima

Pag. 209 din 442

T2.1B
Ed. 01
01/08/2013

Pag. 210 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B

T2.3B
Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)


Deschidereechivalenta(m)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

60
0,53
0,67
0,82
1,00
1,19
1,39
1,62
1,86
2,11
2,38
2,67
2,98
3,30

80
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91
3,21
3,52
3,85
4,19
4,55
4,92

100
0,42
0,54
0,66
0,80
0,95
1,12
1,30
1,49
1,69
1,91
2,14
2,39
2,65
2,92
3,20
3,50
3,81
4,14
4,47
4,82
5,19
5,56
5,95

120
0,39
0,50
0,61
0,74
0,88
1,04
1,20
1,38
1,57
1,78
1,99
2,22
2,46
2,71
2,97
3,25
3,54
3,84
4,15
4,48
4,82
5,17
5,53
5,90
6,29
6,69
7,10
7,52
7,96

140
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,13
1,30
1,48
1,67
1,88
2,09
2,31
2,55
2,80
3,06
3,33
3,62
3,91
4,22
4,54
4,87
5,21
5,56
5,93
6,30
6,69
7,09
7,50

160

0,55
0,67
0,79
0,93
1,08
1,24
1,41
1,59
1,79
1,99
2,21
2,43
2,67
2,92
3,18
3,45
3,73
4,02
4,32
4,64
4,96
5,30
5,65
6,00
6,37
6,75
7,14

180

0,76
0,90
1,04
1,19
1,36
1,53
1,72
1,91
2,12
2,34
2,56
2,80
3,05
3,31
3,58
3,86
4,15
4,45
4,77
5,09
5,42
5,77
6,12
6,49
6,86

200

0,74
0,87
1,00
1,15
1,31
1,48
1,66
1,85
2,05
2,26
2,48
2,71
2,95
3,20
3,46
3,73
4,02
4,31
4,61
4,92
5,24
5,58
5,92
6,27
6,64

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 211 din 442

T2.4B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,52
0,60
0,70
0,81
0,92
1,03
1,16
1,29
1,43
1,58
1,73
1,89
2,06
2,24
2,42
2,61
2,81
3,01
3,22
3,44
3,67
3,90
4,14
4,38
4,64

5
0,53
0,62
0,72
0,82
0,93
1,05
1,18
1,32
1,46
1,61
1,77
1,93
2,10
2,28
2,47
2,66
2,86
3,07
3,28
3,51
3,74
3,97
4,22
4,47
4,73

10
0,54
0,63
0,73
0,84
0,95
1,07
1,20
1,34
1,49
1,64
1,80
1,97
2,14
2,32
2,51
2,71
2,92
3,13
3,35
3,57
3,81
4,05
4,30
4,56
4,82

15
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,09
1,23
1,37
1,51
1,67
1,83
2,00
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,18
3,41
3,64
3,88
4,12
4,38
4,64
4,91

20
0,55
0,65
0,76
0,87
0,99
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,87
2,04
2,22
2,41
2,61
2,81
3,02
3,24
3,47
3,70
3,95
4,20
4,46
4,72
4,99

25
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,42
1,57
1,73
1,90
2,07
2,26
2,45
2,65
2,86
3,07
3,30
3,53
3,77
4,01
4,27
4,53
4,80
5,08

30
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

35
0,58
0,68
0,79
0,91
1,04
1,17
1,31
1,46
1,62
1,79
1,96
2,14
2,33
2,53
2,74
2,95
3,18
3,41
3,65
3,89
4,15
4,41
4,68
4,96
5,25

40
0,59
0,70
0,81
0,93
1,05
1,19
1,33
1,49
1,65
1,81
1,99
2,18
2,37
2,57
2,78
3,00
3,23
3,46
3,70
3,95
4,21
4,48
4,76
5,04
5,33

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 212 din 442

T2.5B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,50
0,59
0,68
0,79
0,89
1,01
1,13
1,26
1,40
1,54
1,69
1,85
2,01
2,18
2,36
2,54
2,74
2,93
3,14
3,35
3,57
3,80
4,03
4,27
4,52

5
0,51
0,60
0,70
0,80
0,92
1,03
1,16
1,29
1,43
1,58
1,73
1,89
2,06
2,23
2,42
2,61
2,80
3,01
3,22
3,44
3,66
3,89
4,13
4,38
4,63

10
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,19
1,32
1,46
1,61
1,77
1,94
2,11
2,29
2,47
2,67
2,87
3,08
3,29
3,52
3,75
3,99
4,23
4,48
4,74

15
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,16
2,34
2,53
2,73
2,93
3,15
3,37
3,60
3,83
4,08
4,33
4,59
4,85

20
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,20
2,39
2,59
2,79
3,00
3,22
3,44
3,68
3,92
4,17
4,42
4,69
4,96

25
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,56
1,72
1,89
2,07
2,25
2,44
2,64
2,85
3,06
3,29
3,52
3,75
4,00
4,25
4,52
4,79
5,06

30
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

35
0,59
0,69
0,80
0,91
1,04
1,17
1,32
1,47
1,63
1,79
1,97
2,15
2,34
2,54
2,75
2,96
3,19
3,42
3,66
3,91
4,16
4,43
4,70
4,98
5,27

40
0,60
0,70
0,81
0,93
1,06
1,20
1,34
1,50
1,66
1,83
2,00
2,19
2,39
2,59
2,80
3,02
3,25
3,48
3,73
3,98
4,24
4,51
4,79
5,07
5,37

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 213 din 442

T2.6B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,34
0,41
0,48
0,57
0,66
0,76
0,86
0,97
1,09
1,22
1,35
1,49
1,63
1,78
1,94
2,10
2,28
2,46
2,64
2,83
3,03
3,24
3,45
3,67
3,89
4,13
4,36

5
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,78
0,89
1,00
1,13
1,25
1,39
1,53
1,68
1,84
2,00
2,17
2,35
2,53
2,72
2,92
3,13
3,34
3,56
3,78
4,02
4,26
4,50

10
0,36
0,43
0,52
0,61
0,70
0,81
0,92
1,03
1,16
1,29
1,43
1,58
1,73
1,89
2,06
2,24
2,42
2,61
2,81
3,01
3,22
3,44
3,67
3,90
4,14
4,39
4,64

15
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,06
1,19
1,33
1,47
1,62
1,78
1,95
2,12
2,30
2,49
2,69
2,89
3,10
3,32
3,54
3,77
4,01
4,26
4,51
4,78

20
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,09
1,23
1,37
1,51
1,67
1,83
2,00
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,18
3,41
3,64
3,88
4,12
4,38
4,64
4,91

25
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
1,00
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,06
2,24
2,43
2,63
2,83
3,05
3,27
3,50
3,74
3,98
4,23
4,49
4,76
5,04

30
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

35
0,41
0,49
0,59
0,69
0,80
0,92
1,05
1,18
1,32
1,47
1,63
1,80
1,98
2,16
2,35
2,55
2,76
2,98
3,20
3,43
3,67
3,92
4,18
4,45
4,72
5,00
5,29

40
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,82
3,05
3,28
3,51
3,76
4,02
4,28
4,55
4,83
5,12
5,41

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 214 din 442

T2.7B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,20
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,41
1,55
1,69
1,84
2,00
2,16
2,33
2,51
2,69
2,88
3,08
3,28
3,49
3,70
3,92
4,15

5
0,21
0,27
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,20
1,33
1,47
1,62
1,77
1,92
2,09
2,26
2,43
2,62
2,81
3,00
3,21
3,42
3,63
3,86
4,09
4,33

10
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,78
0,89
1,00
1,12
1,25
1,39
1,53
1,68
1,84
2,00
2,17
2,35
2,53
2,72
2,92
3,12
3,34
3,55
3,78
4,01
4,25
4,50

15
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,74
1,91
2,08
2,25
2,44
2,63
2,83
3,03
3,24
3,46
3,69
3,92
4,17
4,41
4,67

20
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,49
1,65
1,81
1,97
2,15
2,33
2,52
2,72
2,93
3,14
3,36
3,59
3,82
4,07
4,32
4,57
4,84

25
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,65
0,76
0,87
0,99
1,12
1,25
1,39
1,54
1,70
1,87
2,04
2,22
2,41
2,61
2,81
3,03
3,25
3,47
3,71
3,95
4,20
4,46
4,73
5,00

30
0,26
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

35
0,26
0,33
0,41
0,50
0,59
0,69
0,81
0,92
1,05
1,19
1,33
1,48
1,64
1,81
1,99
2,17
2,37
2,57
2,78
3,00
3,22
3,46
3,70
3,95
4,21
4,47
4,75
5,03
5,32

40
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,53
1,69
1,86
2,05
2,24
2,44
2,64
2,86
3,08
3,32
3,56
3,81
4,06
4,33
4,61
4,89
5,18
5,48

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 215 din 442

T2.8B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,19
0,24
0,30
0,36
0,43
0,50
0,58
0,67
0,76
0,86
0,96
1,07
1,19
1,31
1,44
1,57
1,71
1,86
2,01
2,17
2,33
2,50
2,67
2,86
3,04
3,24
3,44
3,64
3,85

5
0,20
0,25
0,31
0,38
0,45
0,53
0,62
0,71
0,81
0,91
1,02
1,14
1,26
1,39
1,52
1,66
1,81
1,97
2,13
2,29
2,47
2,65
2,83
3,02
3,22
3,43
3,64
3,85
4,08

10
0,21
0,27
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,20
1,33
1,46
1,61
1,76
1,91
2,07
2,24
2,42
2,60
2,79
2,99
3,19
3,40
3,61
3,84
4,07
4,30

15
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,79
0,89
1,01
1,13
1,26
1,40
1,54
1,69
1,85
2,01
2,18
2,36
2,54
2,74
2,93
3,14
3,35
3,57
3,80
4,03
4,27
4,52

20
0,23
0,30
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,19
1,32
1,46
1,61
1,77
1,93
2,11
2,29
2,47
2,67
2,87
3,08
3,29
3,52
3,75
3,98
4,23
4,48
4,74

25
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,10
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,20
2,39
2,58
2,79
3,00
3,22
3,44
3,67
3,92
4,16
4,42
4,68
4,95

30
0,26
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

35
0,27
0,34
0,41
0,50
0,60
0,70
0,81
0,93
1,06
1,20
1,34
1,50
1,66
1,83
2,01
2,19
2,39
2,59
2,80
3,02
3,25
3,49
3,73
3,98
4,24
4,51
4,79
5,08
5,37

40
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,84
0,97
1,10
1,24
1,39
1,55
1,72
1,90
2,08
2,28
2,48
2,69
2,91
3,14
3,37
3,62
3,87
4,13
4,40
4,68
4,97
5,27
5,57

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 216 din 442

T2.9B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

0
0,17
0,22
0,27
0,32
0,38
0,45
0,52
0,60
0,68
0,77
0,87
0,96
1,07
1,18
1,29
1,41
1,54
1,67
1,81
1,95
2,10
2,25
2,41

5
0,18
0,23
0,29
0,35
0,42
0,49
0,57
0,65
0,74
0,83
0,94
1,04
1,15
1,27
1,40
1,53
1,66
1,80
1,95
2,10
2,26
2,43
2,60

10
0,20
0,25
0,31
0,38
0,45
0,52
0,61
0,70
0,79
0,90
1,01
1,12
1,24
1,37
1,50
1,64
1,79
1,94
2,10
2,26
2,43
2,61
2,79

15
0,21
0,27
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,20
1,33
1,47
1,61
1,76
1,92
2,08
2,25
2,43
2,61
2,80
2,99

20
0,23
0,29
0,35
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,15
1,28
1,42
1,56
1,72
1,88
2,04
2,22
2,40
2,59
2,78
2,98
3,19

25
0,24
0,31
0,38
0,46
0,54
0,64
0,74
0,85
0,96
1,09
1,22
1,36
1,51
1,66
1,82
1,99
2,17
2,36
2,55
2,75
2,95
3,17
3,39

30
0,26
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59

35
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,08
1,21
1,36
1,52
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,78

40
0,28
0,36
0,44
0,53
0,63
0,75
0,86
0,99
1,13
1,27
1,43
1,59
1,76
1,94
2,13
2,33
2,54
2,76
2,98
3,21
3,46
3,71
3,97

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 217 din 442

T2.10B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)

0
0,15
0,19
0,23
0,28
0,34
0,39
0,46
0,52
0,60
0,67
0,76
0,84
0,93
1,03
1,13
1,23
1,34
1,46
1,58

5
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,43
0,50
0,58
0,66
0,74
0,83
0,93
1,03
1,13
1,24
1,36
1,48
1,60
1,74

10
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,64
0,72
0,82
0,92
1,02
1,13
1,25
1,37
1,50
1,63
1,77
1,91

15
0,20
0,25
0,31
0,38
0,45
0,52
0,61
0,70
0,79
0,90
1,01
1,12
1,24
1,37
1,50
1,64
1,79
1,94
2,10

20
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,50
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29

25
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,07
1,19
1,33
1,47
1,63
1,78
1,95
2,12
2,30
2,49

30
0,26
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69

35
0,27
0,35
0,43
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,10
1,24
1,39
1,55
1,71
1,89
2,07
2,27
2,47
2,68
2,90

40
0,29
0,37
0,46
0,55
0,66
0,77
0,90
1,03
1,17
1,32
1,48
1,65
1,83
2,02
2,22
2,42
2,64
2,86
3,09

30
0,26
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59

35
0,28
0,36
0,44
0,53
0,64
0,75
0,87
0,99
1,13
1,28
1,43
1,59
1,77

40
0,31
0,39
0,49
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,24
1,40
1,57
1,75
1,94

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,13
0,16
0,20
0,24
0,29
0,34
0,40
0,46
0,52
0,58
0,66
0,73
0,81

5
0,14
0,18
0,23
0,27
0,32
0,38
0,44
0,51
0,58
0,65
0,73
0,81
0,90

10
0,16
0,20
0,25
0,30
0,36
0,43
0,49
0,57
0,64
0,73
0,82
0,91
1,01

15
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,64
0,72
0,82
0,92
1,02
1,13

20
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,72
0,81
0,92
1,03
1,15
1,27

25
0,23
0,29
0,36
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,16
1,29
1,43

Pag. 218 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T2.11B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,09
1,23
1,37
1,51
1,67
1,83
2,00
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,18
3,41
3,64
3,88
4,12
4,38
4,64
4,91

5
0,55
0,65
0,76
0,87
0,99
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,87
2,04
2,22
2,41
2,61
2,81
3,02
3,24
3,47
3,70
3,95
4,20
4,46
4,72
4,99

10
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,42
1,57
1,73
1,90
2,07
2,26
2,45
2,65
2,86
3,07
3,30
3,53
3,77
4,01
4,27
4,53
4,80
5,08

15
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

20
0,58
0,68
0,79
0,91
1,04
1,17
1,31
1,46
1,62
1,79
1,96
2,14
2,33
2,53
2,74
2,95
3,18
3,41
3,65
3,89
4,15
4,41
4,68
4,96
5,25

25
0,59
0,70
0,81
0,93
1,05
1,19
1,33
1,49
1,65
1,81
1,99
2,18
2,37
2,57
2,78
3,00
3,23
3,46
3,70
3,95
4,21
4,48
4,76
5,04
5,33

30
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,82
3,05
3,27
3,51
3,76
4,01
4,28
4,55
4,83
5,12
5,41

35
0,61
0,72
0,83
0,95
1,09
1,23
1,37
1,53
1,70
1,87
2,05
2,24
2,44
2,65
2,87
3,09
3,32
3,57
3,82
4,07
4,34
4,62
4,90
5,19
5,49

40
0,62
0,73
0,84
0,97
1,10
1,24
1,39
1,55
1,72
1,90
2,08
2,28
2,48
2,69
2,91
3,14
3,37
3,62
3,87
4,13
4,40
4,68
4,97
5,27
5,57

Pag. 219 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T2.12B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,16
2,34
2,53
2,73
2,93
3,15
3,37
3,60
3,83
4,08
4,33
4,59
4,85

5
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,20
2,39
2,59
2,79
3,00
3,22
3,44
3,68
3,92
4,17
4,42
4,69
4,96

10
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,56
1,72
1,89
2,07
2,25
2,44
2,64
2,85
3,06
3,29
3,52
3,75
4,00
4,25
4,52
4,79
5,06

15
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

20
0,59
0,69
0,80
0,91
1,04
1,17
1,32
1,47
1,63
1,79
1,97
2,15
2,34
2,54
2,75
2,96
3,19
3,42
3,66
3,91
4,16
4,43
4,70
4,98
5,27

25
0,60
0,70
0,81
0,93
1,06
1,20
1,34
1,50
1,66
1,83
2,00
2,19
2,39
2,59
2,80
3,02
3,25
3,48
3,73
3,98
4,24
4,51
4,79
5,07
5,37

30
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,52
1,69
1,86
2,04
2,23
2,43
2,64
2,85
3,07
3,31
3,55
3,80
4,05
4,32
4,59
4,88
5,17
5,47

35
0,62
0,73
0,84
0,97
1,10
1,24
1,39
1,55
1,72
1,89
2,08
2,27
2,47
2,68
2,90
3,13
3,37
3,61
3,86
4,13
4,40
4,67
4,96
5,26
5,56

40
0,63
0,74
0,86
0,98
1,12
1,26
1,41
1,58
1,75
1,93
2,11
2,31
2,52
2,73
2,95
3,18
3,42
3,67
3,93
4,20
4,47
4,76
5,05
5,35
5,66

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 220 din 442

T2.13B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,06
1,19
1,33
1,47
1,62
1,78
1,95
2,12
2,30
2,49
2,69
2,89
3,10
3,32
3,54
3,77
4,01
4,26
4,51
4,78

5
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,09
1,23
1,37
1,51
1,67
1,83
2,00
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,18
3,41
3,64
3,88
4,12
4,38
4,64
4,91

10
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
1,00
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,06
2,24
2,43
2,63
2,83
3,05
3,27
3,50
3,74
3,98
4,23
4,49
4,76
5,04

15
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

20
0,41
0,49
0,59
0,69
0,80
0,92
1,05
1,18
1,32
1,47
1,63
1,80
1,98
2,16
2,35
2,55
2,76
2,98
3,20
3,43
3,67
3,92
4,18
4,45
4,72
5,00
5,29

25
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,82
3,05
3,28
3,51
3,76
4,02
4,28
4,55
4,83
5,12
5,41

30
0,43
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,09
1,23
1,38
1,54
1,71
1,88
2,07
2,26
2,46
2,67
2,89
3,11
3,35
3,59
3,84
4,11
4,37
4,65
4,94
5,23
5,54

35
0,44
0,53
0,63
0,74
0,86
0,98
1,12
1,26
1,41
1,58
1,75
1,92
2,11
2,31
2,51
2,73
2,95
3,18
3,42
3,67
3,93
4,19
4,47
4,75
5,05
5,35
5,66

40
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,44
1,61
1,78
1,96
2,16
2,36
2,57
2,78
3,01
3,25
3,49
3,75
4,01
4,28
4,56
4,85
5,15
5,46
5,77

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 221 din 442

T2.14B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,74
1,91
2,08
2,25
2,44
2,63
2,83
3,03
3,24
3,46
3,69
3,92
4,17
4,41
4,67

5
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,49
1,65
1,81
1,97
2,15
2,33
2,52
2,72
2,93
3,14
3,36
3,59
3,82
4,07
4,32
4,57
4,84

10
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,65
0,76
0,87
0,99
1,12
1,25
1,39
1,54
1,70
1,87
2,04
2,22
2,41
2,61
2,81
3,03
3,25
3,47
3,71
3,95
4,20
4,46
4,73
5,00

15
0,26
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

20
0,26
0,33
0,41
0,50
0,59
0,69
0,81
0,92
1,05
1,19
1,33
1,48
1,64
1,81
1,99
2,17
2,37
2,57
2,78
3,00
3,22
3,46
3,70
3,95
4,21
4,47
4,75
5,03
5,32

25
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,53
1,69
1,86
2,05
2,24
2,44
2,64
2,86
3,08
3,32
3,56
3,81
4,06
4,33
4,61
4,89
5,18
5,48

30
0,28
0,35
0,43
0,53
0,63
0,73
0,85
0,98
1,11
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,10
2,30
2,50
2,72
2,94
3,17
3,41
3,66
3,91
4,18
4,45
4,73
5,03
5,33
5,63

35
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,45
1,61
1,79
1,97
2,16
2,36
2,57
2,79
3,02
3,25
3,50
3,75
4,02
4,29
4,57
4,86
5,16
5,47
5,78

40
0,29
0,37
0,46
0,55
0,66
0,77
0,90
1,03
1,17
1,32
1,48
1,65
1,83
2,02
2,22
2,42
2,64
2,86
3,09
3,34
3,59
3,85
4,12
4,40
4,69
4,98
5,29
5,61
5,93

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 222 din 442

T2.15B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,79
0,89
1,01
1,13
1,26
1,40
1,54
1,69
1,85
2,01
2,18
2,36
2,54
2,74
2,93
3,14
3,35
3,57
3,80
4,03
4,27
4,52

5
0,23
0,30
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,19
1,32
1,46
1,61
1,77
1,93
2,11
2,29
2,47
2,67
2,87
3,08
3,29
3,52
3,75
3,98
4,23
4,48
4,74

10
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,10
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,20
2,39
2,58
2,79
3,00
3,22
3,44
3,67
3,92
4,16
4,42
4,68
4,95

15
0,26
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

20
0,27
0,34
0,41
0,50
0,60
0,70
0,81
0,93
1,06
1,20
1,34
1,50
1,66
1,83
2,01
2,19
2,39
2,59
2,80
3,02
3,25
3,49
3,73
3,98
4,24
4,51
4,79
5,08
5,37

25
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,84
0,97
1,10
1,24
1,39
1,55
1,72
1,90
2,08
2,28
2,48
2,69
2,91
3,14
3,37
3,62
3,87
4,13
4,40
4,68
4,97
5,27
5,57

30
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,44
1,61
1,78
1,96
2,16
2,36
2,57
2,78
3,01
3,25
3,49
3,75
4,01
4,28
4,56
4,85
5,15
5,46
5,77

35
0,29
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,90
1,04
1,18
1,33
1,49
1,66
1,84
2,03
2,23
2,44
2,65
2,88
3,11
3,36
3,61
3,87
4,14
4,42
4,71
5,01
5,32
5,64
5,97

40
0,30
0,38
0,48
0,57
0,68
0,80
0,93
1,07
1,22
1,37
1,54
1,71
1,90
2,10
2,30
2,51
2,74
2,97
3,21
3,46
3,72
4,00
4,28
4,57
4,86
5,17
5,49
5,82
6,16

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 223 din 442

T2.16B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

0
0,21
0,27
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,20
1,33
1,47
1,61
1,76
1,92
2,08
2,25
2,43
2,61
2,80
2,99

5
0,23
0,29
0,35
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,15
1,28
1,42
1,56
1,72
1,88
2,04
2,22
2,40
2,59
2,78
2,98
3,19

10
0,24
0,31
0,38
0,46
0,54
0,64
0,74
0,85
0,96
1,09
1,22
1,36
1,51
1,66
1,82
1,99
2,17
2,36
2,55
2,75
2,95
3,17
3,39

15
0,26
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59

20
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,08
1,21
1,36
1,52
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,78

25
0,28
0,36
0,44
0,53
0,63
0,75
0,86
0,99
1,13
1,27
1,43
1,59
1,76
1,94
2,13
2,33
2,54
2,76
2,98
3,21
3,46
3,71
3,97

30
0,30
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,90
1,04
1,18
1,33
1,49
1,67
1,85
2,03
2,23
2,44
2,66
2,88
3,12
3,36
3,62
3,88
4,15

35
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,39
1,56
1,74
1,93
2,12
2,33
2,55
2,77
3,01
3,25
3,51
3,77
4,05
4,33

40
0,32
0,41
0,50
0,61
0,72
0,85
0,98
1,13
1,28
1,45
1,62
1,81
2,00
2,21
2,42
2,65
2,89
3,13
3,39
3,65
3,93
4,21
4,51

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 224 din 442

T2.17B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)

0
0,20
0,25
0,31
0,38
0,45
0,52
0,61
0,70
0,79
0,90
1,01
1,12
1,24
1,37
1,50
1,64
1,79
1,94
2,10

5
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,36
1,50
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29

10
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,07
1,19
1,33
1,47
1,63
1,78
1,95
2,12
2,30
2,49

15
0,26
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69

20
0,27
0,35
0,43
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,10
1,24
1,39
1,55
1,71
1,89
2,07
2,27
2,47
2,68
2,90

25
0,29
0,37
0,46
0,55
0,66
0,77
0,90
1,03
1,17
1,32
1,48
1,65
1,83
2,02
2,22
2,42
2,64
2,86
3,09

30
0,31
0,39
0,49
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,25
1,41
1,58
1,76
1,95
2,15
2,35
2,57
2,80
3,04
3,29

35
0,33
0,42
0,51
0,62
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,27
2,49
2,72
2,96
3,22
3,48

40
0,35
0,44
0,54
0,66
0,78
0,92
1,06
1,22
1,39
1,57
1,76
1,96
2,17
2,39
2,62
2,87
3,12
3,39
3,67

30
0,34
0,43
0,53
0,64
0,76
0,89
1,04
1,19
1,35
1,53
1,71
1,91
2,12

35
0,37
0,46
0,57
0,69
0,82
0,97
1,12
1,29
1,46
1,65
1,85
2,06
2,29

40
0,39
0,50
0,61
0,74
0,88
1,04
1,20
1,38
1,57
1,77
1,99
2,22
2,45

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,64
0,72
0,82
0,92
1,02
1,13

5
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,72
0,81
0,92
1,03
1,15
1,27

10
0,23
0,29
0,36
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,16
1,29
1,43

15
0,26
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59

20
0,28
0,36
0,44
0,53
0,64
0,75
0,87
0,99
1,13
1,28
1,43
1,59
1,77

25
0,31
0,39
0,49
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,24
1,40
1,57
1,75
1,94

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 225 din 442

T3.1B
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

Pag. 226 din 442

T3.2B
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 227 din 442

T3.3B

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA


CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B

Ed.1
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant


Deschidereaechivalenta(m)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

60
0,53
0,68
0,83
1,01
1,20
1,41
1,63
1,88
2,13
2,41
2,70
3,01
3,34

80
0,47
0,60
0,74
0,89
1,06
1,24
1,44
1,65
1,88
2,13
2,38
2,65
2,94
3,24
3,56
3,89
4,24
4,60
4,97

100
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,50
1,71
1,93
2,17
2,41
2,67
2,95
3,24
3,54
3,85
4,18
4,52
4,87
5,24
5,62
6,02

120
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,79
2,01
2,24
2,48
2,74
3,00
3,28
3,58
3,88
4,20
4,52
4,87
5,22
5,59
5,96
6,36
6,76
7,18
7,60
8,04

140
0,37
0,47
0,58
0,71
0,84
0,99
1,15
1,32
1,50
1,69
1,89
2,11
2,34
2,58
2,83
3,09
3,37
3,66
3,95
4,26
4,59
4,92
5,26
5,62
5,99
6,37
6,76
7,16
7,58

160

0,56
0,67
0,80
0,94
1,09
1,25
1,43
1,61
1,81
2,01
2,23
2,46
2,70
2,95
3,21
3,48
3,77
4,06
4,37
4,69
5,01
5,35
5,71
6,07
6,44
6,83
7,22

180

0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,35
3,62
3,90
4,20
4,50
4,82
5,14
5,48
5,83
6,19
6,56
6,94

200

0,75
0,87
1,01
1,16
1,33
1,50
1,68
1,87
2,07
2,28
2,51
2,74
2,98
3,24
3,50
3,77
4,06
4,35
4,66
4,98
5,30
5,64
5,99
6,34
6,71

Pag. 228 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T3.4B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,52
0,61
0,71
0,82
0,93
1,05
1,18
1,31
1,46
1,60
1,76
1,92
2,10
2,27
2,46
2,65
2,85
3,06
3,27
3,50
3,73
3,96
4,21
4,46
4,72

5
0,53
0,63
0,73
0,83
0,95
1,07
1,20
1,34
1,48
1,64
1,79
1,96
2,14
2,32
2,51
2,70
2,91
3,12
3,34
3,56
3,80
4,04
4,29
4,54
4,80

10
0,54
0,64
0,74
0,85
0,97
1,09
1,22
1,36
1,51
1,67
1,83
2,00
2,17
2,36
2,55
2,75
2,96
3,18
3,40
3,63
3,87
4,11
4,36
4,63
4,89

15
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,25
1,39
1,54
1,69
1,86
2,03
2,21
2,40
2,60
2,80
3,01
3,23
3,46
3,69
3,94
4,19
4,44
4,71
4,98

20
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,56
1,72
1,89
2,07
2,25
2,44
2,64
2,85
3,07
3,29
3,52
3,76
4,00
4,26
4,52
4,79
5,07

25
0,57
0,67
0,78
0,89
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,75
1,92
2,10
2,29
2,48
2,69
2,90
3,12
3,34
3,58
3,82
4,07
4,33
4,60
4,87
5,15

30
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

35
0,59
0,69
0,80
0,92
1,05
1,19
1,33
1,48
1,64
1,81
1,99
2,17
2,36
2,56
2,77
2,99
3,22
3,45
3,69
3,94
4,20
4,47
4,74
5,03
5,32

40
0,60
0,70
0,82
0,94
1,07
1,20
1,35
1,50
1,67
1,84
2,02
2,20
2,40
2,60
2,82
3,04
3,27
3,50
3,75
4,00
4,27
4,54
4,82
5,10
5,40

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 229 din 442

T3.5B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,15
1,28
1,42
1,56
1,72
1,88
2,04
2,22
2,40
2,59
2,78
2,98
3,19
3,41
3,63
3,86
4,10
4,35
4,60

5
0,52
0,61
0,71
0,82
0,93
1,05
1,18
1,31
1,45
1,60
1,76
1,92
2,09
2,27
2,46
2,65
2,85
3,06
3,27
3,49
3,72
3,96
4,20
4,45
4,71

10
0,54
0,63
0,73
0,84
0,95
1,07
1,20
1,34
1,49
1,64
1,80
1,97
2,14
2,32
2,51
2,71
2,91
3,13
3,35
3,57
3,81
4,05
4,30
4,55
4,82

15
0,55
0,64
0,74
0,86
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,68
1,84
2,01
2,19
2,38
2,57
2,77
2,98
3,20
3,42
3,65
3,89
4,14
4,39
4,66
4,92

20
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,05
2,24
2,43
2,62
2,83
3,04
3,26
3,49
3,73
3,97
4,23
4,49
4,75
5,03

25
0,57
0,67
0,78
0,89
1,01
1,14
1,28
1,43
1,58
1,75
1,92
2,10
2,28
2,48
2,68
2,89
3,11
3,33
3,57
3,81
4,06
4,31
4,58
4,85
5,13

30
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

35
0,59
0,70
0,81
0,93
1,05
1,19
1,33
1,49
1,65
1,82
1,99
2,18
2,37
2,57
2,78
3,00
3,23
3,46
3,71
3,96
4,22
4,48
4,76
5,04
5,34

40
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,36
1,51
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,77
4,03
4,29
4,57
4,85
5,14
5,44

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 230 din 442

T3.6B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,34
0,41
0,49
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,37
1,51
1,66
1,81
1,97
2,14
2,32
2,50
2,69
2,88
3,08
3,29
3,51
3,73
3,96
4,20
4,44

5
0,35
0,43
0,51
0,60
0,69
0,80
0,90
1,02
1,15
1,28
1,41
1,56
1,71
1,87
2,04
2,21
2,39
2,58
2,77
2,97
3,18
3,40
3,62
3,85
4,09
4,33
4,58

10
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,82
0,93
1,05
1,18
1,31
1,46
1,60
1,76
1,92
2,10
2,27
2,46
2,65
2,85
3,06
3,27
3,50
3,73
3,96
4,21
4,46
4,72

15
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,16
2,34
2,53
2,73
2,93
3,15
3,37
3,60
3,83
4,07
4,33
4,58
4,85

20
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,25
1,39
1,54
1,69
1,86
2,03
2,21
2,40
2,60
2,80
3,01
3,23
3,46
3,69
3,94
4,18
4,44
4,71
4,98

25
0,39
0,48
0,57
0,67
0,77
0,89
1,01
1,14
1,28
1,42
1,58
1,74
1,91
2,09
2,27
2,46
2,66
2,87
3,09
3,32
3,55
3,79
4,04
4,29
4,56
4,83
5,11

30
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

35
0,41
0,50
0,60
0,70
0,81
0,93
1,06
1,20
1,34
1,49
1,65
1,82
2,00
2,19
2,38
2,59
2,80
3,02
3,24
3,48
3,72
3,97
4,24
4,50
4,78
5,07
5,36

40
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,53
1,69
1,87
2,05
2,24
2,44
2,64
2,86
3,08
3,32
3,56
3,81
4,07
4,33
4,61
4,89
5,18
5,48

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 231 din 442

T3.7B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,21
0,26
0,33
0,39
0,47
0,55
0,64
0,73
0,83
0,94
1,06
1,18
1,30
1,44
1,58
1,72
1,88
2,04
2,20
2,38
2,56
2,74
2,93
3,13
3,34
3,55
3,77
3,99
4,23

5
0,22
0,28
0,34
0,41
0,49
0,57
0,67
0,76
0,87
0,98
1,10
1,23
1,36
1,50
1,64
1,80
1,96
2,12
2,30
2,48
2,66
2,86
3,06
3,26
3,48
3,70
3,93
4,16
4,40

10
0,23
0,29
0,35
0,43
0,51
0,60
0,69
0,79
0,90
1,02
1,14
1,27
1,41
1,56
1,71
1,87
2,03
2,21
2,39
2,57
2,77
2,97
3,18
3,39
3,61
3,84
4,08
4,32
4,57

15
0,23
0,30
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,19
1,32
1,46
1,61
1,77
1,94
2,11
2,29
2,47
2,67
2,87
3,08
3,29
3,52
3,75
3,99
4,23
4,48
4,74

20
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,67
1,83
2,00
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,19
3,41
3,64
3,88
4,13
4,38
4,64
4,91

25
0,25
0,32
0,39
0,47
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,57
1,73
1,90
2,07
2,26
2,45
2,65
2,85
3,07
3,29
3,52
3,76
4,01
4,26
4,53
4,80
5,08

30
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

35
0,27
0,34
0,42
0,50
0,60
0,70
0,82
0,94
1,07
1,20
1,35
1,50
1,66
1,84
2,01
2,20
2,40
2,60
2,81
3,03
3,26
3,50
3,75
4,00
4,26
4,53
4,81
5,10
5,39

40
0,27
0,35
0,43
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,10
1,24
1,39
1,55
1,71
1,89
2,07
2,26
2,47
2,68
2,89
3,12
3,36
3,60
3,85
4,11
4,38
4,66
4,95
5,24
5,55

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 232 din 442

T3.8B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,19
0,25
0,30
0,37
0,44
0,51
0,59
0,68
0,78
0,88
0,98
1,09
1,21
1,34
1,47
1,60
1,75
1,89
2,05
2,21
2,38
2,55
2,73
2,91
3,10
3,30
3,50
3,71
3,93

5
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,41
1,55
1,69
1,85
2,00
2,17
2,34
2,51
2,69
2,88
3,08
3,28
3,49
3,70
3,92
4,15

10
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,86
0,98
1,09
1,22
1,35
1,49
1,63
1,79
1,94
2,11
2,28
2,46
2,65
2,84
3,04
3,24
3,46
3,68
3,90
4,14
4,38

15
0,23
0,29
0,35
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,02
1,15
1,28
1,42
1,56
1,72
1,88
2,04
2,22
2,40
2,59
2,78
2,98
3,19
3,41
3,63
3,86
4,10
4,34
4,60

20
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,63
0,73
0,84
0,95
1,07
1,20
1,34
1,49
1,64
1,80
1,96
2,14
2,32
2,51
2,71
2,91
3,12
3,34
3,57
3,80
4,04
4,29
4,55
4,81

25
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,05
2,23
2,42
2,62
2,83
3,04
3,26
3,49
3,73
3,97
4,22
4,48
4,75
5,03

30
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

35
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,36
1,52
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,78
4,03
4,30
4,57
4,85
5,14
5,44

40
0,28
0,35
0,44
0,53
0,63
0,74
0,85
0,98
1,11
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,11
2,30
2,51
2,72
2,94
3,17
3,41
3,66
3,92
4,18
4,46
4,74
5,03
5,33
5,64

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 233 din 442

T3.9B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

0
0,17
0,22
0,27
0,33
0,39
0,46
0,53
0,61
0,70
0,79
0,88
0,98
1,09
1,20
1,32
1,44
1,57
1,70
1,84
1,99
2,14
2,29
2,45

5
0,19
0,24
0,29
0,36
0,42
0,50
0,58
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,18
1,30
1,42
1,56
1,69
1,84
1,99
2,14
2,30
2,47
2,65

10
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,53
0,62
0,71
0,81
0,91
1,02
1,14
1,26
1,39
1,53
1,67
1,82
1,98
2,14
2,30
2,48
2,66
2,84

15
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,35
1,49
1,64
1,79
1,95
2,11
2,29
2,47
2,65
2,84
3,04

20
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,74
1,91
2,08
2,25
2,44
2,63
2,83
3,03
3,24

25
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,10
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,20
2,39
2,58
2,79
3,00
3,22
3,44

30
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64

35
0,27
0,34
0,43
0,51
0,61
0,72
0,83
0,96
1,09
1,23
1,38
1,54
1,70
1,88
2,06
2,25
2,45
2,66
2,87
3,10
3,33
3,58
3,83

40
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,45
1,61
1,78
1,97
2,16
2,36
2,57
2,79
3,02
3,25
3,50
3,75
4,02

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 234 din 442

T3.10B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

0
0,15
0,19
0,24
0,29
0,34
0,40
0,46
0,53
0,61
0,68
0,77
0,86
0,95
1,05
1,15
1,25
1,36
1,48
1,60

5
0,17
0,21
0,26
0,32
0,38
0,44
0,51
0,59
0,67
0,75
0,85
0,94
1,04
1,15
1,26
1,38
1,50
1,63
1,77

10
0,18
0,23
0,29
0,35
0,41
0,49
0,56
0,65
0,74
0,83
0,93
1,04
1,15
1,27
1,39
1,52
1,66
1,80
1,94

15
0,20
0,26
0,32
0,38
0,45
0,53
0,62
0,71
0,81
0,91
1,02
1,14
1,26
1,39
1,53
1,67
1,82
1,97
2,13

20
0,22
0,28
0,34
0,42
0,50
0,58
0,68
0,77
0,88
1,00
1,12
1,24
1,38
1,52
1,67
1,82
1,98
2,15
2,33

25
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,15
2,34
2,53

30
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73

35
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,41
1,57
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93

40
0,30
0,38
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,89
3,13

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,13
0,17
0,20
0,25
0,29
0,35
0,40
0,46
0,52
0,59
0,66
0,74
0,82

5
0,15
0,18
0,23
0,28
0,33
0,39
0,45
0,51
0,58
0,66
0,74
0,82
0,91

10
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,43
0,50
0,57
0,65
0,74
0,83
0,92
1,02

15
0,18
0,23
0,29
0,35
0,41
0,48
0,56
0,65
0,73
0,83
0,93
1,04
1,15

20
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,55
0,63
0,73
0,83
0,93
1,05
1,16
1,29

25
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,93
1,05
1,17
1,31
1,45

30
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62

35
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,76
0,88
1,01
1,15
1,29
1,45
1,62
1,79

40
0,31
0,40
0,49
0,59
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,77
1,97

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 235 din 442

T3.11B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,25
1,39
1,54
1,69
1,86
2,03
2,21
2,40
2,60
2,80
3,01
3,23
3,46
3,69
3,94
4,19
4,44
4,71
4,98

5
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,56
1,72
1,89
2,07
2,25
2,44
2,64
2,85
3,07
3,29
3,52
3,76
4,00
4,26
4,52
4,79
5,07

10
0,57
0,67
0,78
0,89
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,75
1,92
2,10
2,29
2,48
2,69
2,90
3,12
3,34
3,58
3,82
4,07
4,33
4,60
4,87
5,15

15
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

20
0,59
0,69
0,80
0,92
1,05
1,19
1,33
1,48
1,64
1,81
1,99
2,17
2,36
2,56
2,77
2,99
3,22
3,45
3,69
3,94
4,20
4,47
4,74
5,03
5,32

25
0,60
0,70
0,82
0,94
1,07
1,20
1,35
1,50
1,67
1,84
2,02
2,20
2,40
2,60
2,82
3,04
3,27
3,50
3,75
4,00
4,27
4,54
4,82
5,10
5,40

30
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,53
1,69
1,87
2,05
2,24
2,44
2,64
2,86
3,08
3,32
3,56
3,81
4,06
4,33
4,61
4,89
5,18
5,48

35
0,62
0,73
0,84
0,97
1,10
1,24
1,39
1,55
1,72
1,89
2,08
2,27
2,47
2,68
2,90
3,13
3,36
3,61
3,86
4,12
4,39
4,67
4,96
5,26
5,56

40
0,63
0,74
0,85
0,98
1,11
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,11
2,30
2,51
2,72
2,94
3,17
3,41
3,66
3,92
4,18
4,46
4,74
5,03
5,33
5,64

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 236 din 442

T3.12B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,55
0,64
0,74
0,86
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,68
1,84
2,01
2,19
2,38
2,57
2,77
2,98
3,20
3,42
3,65
3,89
4,14
4,39
4,66
4,92

5
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,05
2,24
2,43
2,62
2,83
3,04
3,26
3,49
3,73
3,97
4,23
4,49
4,75
5,03

10
0,57
0,67
0,78
0,89
1,01
1,14
1,28
1,43
1,58
1,75
1,92
2,10
2,28
2,48
2,68
2,89
3,11
3,33
3,57
3,81
4,06
4,31
4,58
4,85
5,13

15
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

20
0,59
0,70
0,81
0,93
1,05
1,19
1,33
1,49
1,65
1,82
1,99
2,18
2,37
2,57
2,78
3,00
3,23
3,46
3,71
3,96
4,22
4,48
4,76
5,04
5,34

25
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,36
1,51
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,77
4,03
4,29
4,57
4,85
5,14
5,44

30
0,61
0,72
0,84
0,96
1,09
1,23
1,38
1,54
1,71
1,88
2,07
2,26
2,46
2,67
2,89
3,11
3,35
3,59
3,84
4,10
4,37
4,65
4,94
5,23
5,53

35
0,63
0,73
0,85
0,98
1,11
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,10
2,30
2,50
2,72
2,94
3,17
3,41
3,65
3,91
4,17
4,45
4,73
5,02
5,32
5,63

40
0,64
0,75
0,87
0,99
1,13
1,28
1,43
1,59
1,77
1,95
2,14
2,34
2,54
2,76
2,99
3,22
3,46
3,72
3,98
4,25
4,52
4,81
5,11
5,41
5,73

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 237 din 442

T3.13B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,16
2,34
2,53
2,73
2,93
3,15
3,37
3,60
3,83
4,07
4,33
4,58
4,85

5
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,25
1,39
1,54
1,69
1,86
2,03
2,21
2,40
2,60
2,80
3,01
3,23
3,46
3,69
3,94
4,18
4,44
4,71
4,98

10
0,39
0,48
0,57
0,67
0,77
0,89
1,01
1,14
1,28
1,42
1,58
1,74
1,91
2,09
2,27
2,46
2,66
2,87
3,09
3,32
3,55
3,79
4,04
4,29
4,56
4,83
5,11

15
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

20
0,41
0,50
0,60
0,70
0,81
0,93
1,06
1,20
1,34
1,49
1,65
1,82
2,00
2,19
2,38
2,59
2,80
3,02
3,24
3,48
3,72
3,97
4,24
4,50
4,78
5,07
5,36

25
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,53
1,69
1,87
2,05
2,24
2,44
2,64
2,86
3,08
3,32
3,56
3,81
4,07
4,33
4,61
4,89
5,18
5,48

30
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,97
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,09
2,29
2,49
2,70
2,92
3,15
3,39
3,64
3,89
4,16
4,43
4,71
5,00
5,30
5,60

35
0,44
0,53
0,64
0,75
0,87
0,99
1,13
1,28
1,43
1,59
1,77
1,95
2,14
2,34
2,54
2,76
2,98
3,22
3,46
3,71
3,97
4,24
4,52
4,81
5,10
5,41
5,72

40
0,45
0,55
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,46
1,63
1,80
1,99
2,18
2,38
2,60
2,82
3,05
3,28
3,53
3,79
4,05
4,33
4,61
4,91
5,21
5,52
5,84

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 238 din 442

T3.14B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,19
1,32
1,46
1,61
1,77
1,94
2,11
2,29
2,47
2,67
2,87
3,08
3,29
3,52
3,75
3,99
4,23
4,48
4,74

5
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,67
1,83
2,00
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,19
3,41
3,64
3,88
4,13
4,38
4,64
4,91

10
0,39
0,47
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,57
1,73
1,90
2,07
2,26
2,45
2,65
2,85
3,07
3,29
3,52
3,76
4,01
4,26
4,53
4,80
5,08

15
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

20
0,42
0,50
0,60
0,70
0,82
0,94
1,07
1,20
1,35
1,50
1,66
1,84
2,01
2,20
2,40
2,60
2,81
3,03
3,26
3,50
3,75
4,00
4,26
4,53
4,81
5,10
5,39

25
0,43
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,10
1,24
1,39
1,55
1,71
1,89
2,07
2,26
2,47
2,68
2,89
3,12
3,36
3,60
3,85
4,11
4,38
4,66
4,95
5,24
5,55

30
0,44
0,53
0,63
0,74
0,86
0,99
1,13
1,27
1,43
1,59
1,76
1,94
2,13
2,33
2,53
2,75
2,97
3,21
3,45
3,70
3,96
4,23
4,50
4,79
5,08
5,39
5,70

35
0,45
0,55
0,65
0,76
0,88
1,02
1,16
1,30
1,46
1,63
1,81
1,99
2,18
2,39
2,60
2,82
3,05
3,29
3,54
3,80
4,06
4,34
4,62
4,92
5,22
5,53
5,85

40
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,18
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,66
2,89
3,13
3,37
3,63
3,89
4,16
4,45
4,74
5,04
5,35
5,67
6,00

Pag. 239 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T3.15B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,35
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,02
1,15
1,28
1,42
1,56
1,72
1,88
2,04
2,22
2,40
2,59
2,78
2,98
3,19
3,41
3,63
3,86
4,10
4,34
4,60

5
0,37
0,45
0,53
0,63
0,73
0,84
0,95
1,07
1,20
1,34
1,49
1,64
1,80
1,96
2,14
2,32
2,51
2,71
2,91
3,12
3,34
3,57
3,80
4,04
4,29
4,55
4,81

10
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,05
2,23
2,42
2,62
2,83
3,04
3,26
3,49
3,73
3,97
4,22
4,48
4,75
5,03

15
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

20
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,36
1,52
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,78
4,03
4,30
4,57
4,85
5,14
5,44

25
0,44
0,53
0,63
0,74
0,85
0,98
1,11
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,11
2,30
2,51
2,72
2,94
3,17
3,41
3,66
3,92
4,18
4,46
4,74
5,03
5,33
5,64

30
0,45
0,55
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,46
1,63
1,80
1,99
2,18
2,38
2,60
2,82
3,05
3,28
3,53
3,79
4,05
4,33
4,61
4,91
5,21
5,52
5,84

35
0,47
0,56
0,67
0,79
0,91
1,05
1,19
1,35
1,51
1,68
1,86
2,05
2,25
2,46
2,68
2,91
3,15
3,39
3,65
3,91
4,19
4,47
4,77
5,07
5,38
5,70
6,03

40
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,39
1,56
1,73
1,92
2,12
2,32
2,54
2,76
3,00
3,24
3,50
3,76
4,04
4,32
4,61
4,91
5,23
5,55
5,88
6,22

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 240 din 442

T3.16B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

0
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,35
1,49
1,64
1,79
1,95
2,11
2,29
2,47
2,65
2,84
3,04

5
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,74
1,91
2,08
2,25
2,44
2,63
2,83
3,03
3,24

10
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,10
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,20
2,39
2,58
2,79
3,00
3,22
3,44

15
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64

20
0,43
0,51
0,61
0,72
0,83
0,96
1,09
1,23
1,38
1,54
1,70
1,88
2,06
2,25
2,45
2,66
2,87
3,10
3,33
3,58
3,83

25
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,45
1,61
1,78
1,97
2,16
2,36
2,57
2,79
3,02
3,25
3,50
3,75
4,02

30
0,47
0,56
0,67
0,79
0,91
1,05
1,19
1,35
1,51
1,68
1,87
2,06
2,26
2,47
2,69
2,92
3,15
3,40
3,66
3,92
4,20

35
0,49
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,25
1,41
1,58
1,76
1,95
2,15
2,35
2,57
2,80
3,04
3,29
3,55
3,81
4,09
4,38

40
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,30
1,46
1,64
1,83
2,02
2,23
2,45
2,68
2,91
3,16
3,42
3,69
3,97
4,25
4,55

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 241 din 442

T3.17B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

0
0,32
0,38
0,45
0,53
0,62
0,71
0,81
0,91
1,02
1,14
1,26
1,39
1,53
1,67
1,82
1,97
2,13

5
0,34
0,42
0,50
0,58
0,68
0,77
0,88
1,00
1,12
1,24
1,38
1,52
1,67
1,82
1,98
2,15
2,33

10
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,15
2,34
2,53

15
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73

20
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,41
1,57
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93

25
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,89
3,13

30
0,49
0,60
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,78
1,97
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,32

35
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51

40
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,98
2,19
2,41
2,65
2,89
3,15
3,42
3,70

30
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14

35
0,58
0,70
0,83
0,98
1,13
1,30
1,48
1,67
1,87
2,08
2,31

40
0,62
0,75
0,89
1,05
1,21
1,39
1,59
1,79
2,01
2,24
2,48

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)

50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,29
0,35
0,41
0,48
0,56
0,65
0,73
0,83
0,93
1,04
1,15

5
0,32
0,39
0,46
0,55
0,63
0,73
0,83
0,93
1,05
1,16
1,29

10
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,93
1,05
1,17
1,31
1,45

15
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62

20
0,45
0,54
0,64
0,76
0,88
1,01
1,15
1,29
1,45
1,62
1,79

25
0,49
0,59
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,77
1,97

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 242 din 442

T4.1B
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

Pag. 243 din 442

T4.2B
Ed. 01
01/08/2013

Pag. 244 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B

T4.3B
Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Deschidereechivalenta(m)
40
0,71
0,90
1,11
1,35
1,60
1,88
2,18
2,50
2,85
3,21
3,60
4,01
4,45
4,90
5,38
5,88
6,41
6,95
7,52

60
0,59
0,74
0,92
1,11
1,32
1,55
1,80
2,07
2,35
2,66
2,98
3,32
3,68
4,05
4,45
4,86
5,30
5,75
6,21
6,70
7,21

80
0,51
0,65
0,80
0,97
1,16
1,36
1,57
1,80
2,05
2,32
2,60
2,90
3,21
3,54
3,88
4,24
4,62
5,01
5,42
5,85
6,29
6,75
7,22

100
0,46
0,59
0,72
0,88
1,04
1,22
1,42
1,63
1,85
2,09
2,34
2,61
2,89
3,19
3,50
3,83
4,17
4,52
4,89
5,27
5,67
6,08
6,51
6,95
7,41

120

0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,50
1,71
1,93
2,16
2,41
2,67
2,94
3,23
3,53
3,84
4,17
4,51
4,86
5,23
5,61
6,00
6,41
6,83
7,26
7,71
8,17
8,64

140

0,62
0,76
0,90
1,06
1,22
1,40
1,60
1,80
2,02
2,25
2,50
2,75
3,02
3,30
3,60
3,90
4,22
4,55
4,89
5,25
5,62
6,00
6,39
6,80
7,22
7,65
8,09

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 245 din 442

T4.4B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m

Deschidere
reala(m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)

0
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,73
0,83
0,93
1,04
1,16
1,29
1,42
1,56
1,71
1,86
2,02
2,18
2,35
2,53
2,71
2,90
3,10
3,30
3,51
3,73
3,95
4,18

5
0,34
0,41
0,48
0,57
0,66
0,76
0,86
0,97
1,09
1,21
1,34
1,48
1,63
1,78
1,94
2,10
2,27
2,45
2,63
2,83
3,02
3,23
3,44
3,66
3,89
4,12
4,36

10
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,79
0,89
1,01
1,13
1,26
1,40
1,54
1,69
1,85
2,01
2,18
2,36
2,55
2,74
2,94
3,15
3,36
3,58
3,81
4,04
4,28
4,53

15
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,82
0,93
1,05
1,18
1,31
1,45
1,60
1,76
1,92
2,09
2,27
2,45
2,64
2,84
3,05
3,26
3,49
3,71
3,95
4,19
4,44
4,70

20
0,38
0,45
0,54
0,63
0,74
0,85
0,96
1,09
1,22
1,36
1,50
1,66
1,82
1,99
2,16
2,35
2,54
2,74
2,94
3,16
3,38
3,61
3,85
4,09
4,34
4,60
4,87

25
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,05
2,24
2,43
2,62
2,83
3,04
3,27
3,49
3,73
3,98
4,23
4,49
4,76
5,03

30
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71
2,92
3,14
3,37
3,61
3,85
4,10
4,36
4,63
4,91
5,19

35
0,41
0,50
0,59
0,70
0,81
0,93
1,06
1,19
1,34
1,49
1,65
1,82
2,00
2,18
2,38
2,58
2,79
3,01
3,24
3,47
3,72
3,97
4,23
4,50
4,77
5,06
5,35

40
0,42
0,51
0,61
0,72
0,83
0,96
1,09
1,23
1,38
1,53
1,70
1,87
2,06
2,25
2,45
2,66
2,87
3,10
3,33
3,57
3,82
4,08
4,35
4,63
4,91
5,21
5,51

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 246 din 442

T4.5B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m

Deschidere
reala(m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)

0
0,30
0,36
0,43
0,51
0,59
0,67
0,77
0,87
0,97
1,08
1,20
1,32
1,45
1,58
1,73
1,87
2,02
2,18
2,35
2,52
2,70
2,88
3,07
3,26
3,46
3,67
3,88

5
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,71
0,81
0,92
1,03
1,14
1,27
1,40
1,53
1,68
1,83
1,98
2,14
2,31
2,48
2,67
2,85
3,05
3,24
3,45
3,66
3,88
4,11

10
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,75
0,86
0,97
1,08
1,21
1,34
1,47
1,62
1,77
1,92
2,09
2,26
2,44
2,62
2,81
3,01
3,21
3,42
3,64
3,86
4,09
4,33

15
0,35
0,42
0,51
0,59
0,69
0,79
0,90
1,01
1,14
1,27
1,40
1,55
1,70
1,86
2,02
2,20
2,37
2,56
2,75
2,95
3,16
3,38
3,60
3,82
4,06
4,30
4,55

20
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,06
1,19
1,33
1,47
1,62
1,78
1,95
2,12
2,30
2,49
2,68
2,89
3,10
3,31
3,54
3,77
4,01
4,25
4,51
4,77

25
0,38
0,47
0,55
0,65
0,75
0,87
0,98
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,86
2,03
2,21
2,40
2,60
2,80
3,01
3,23
3,46
3,70
3,94
4,19
4,45
4,71
4,98

30
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71
2,92
3,14
3,37
3,61
3,85
4,10
4,36
4,63
4,91
5,19

35
0,42
0,50
0,60
0,70
0,82
0,94
1,07
1,20
1,35
1,50
1,67
1,84
2,02
2,20
2,40
2,60
2,82
3,04
3,27
3,50
3,75
4,00
4,27
4,54
4,82
5,10
5,40

40
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,97
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,09
2,29
2,49
2,70
2,92
3,15
3,39
3,63
3,89
4,15
4,43
4,71
5,00
5,29
5,60

Pag. 247 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T4.6B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

Temperatura de pozare (C)

0
0,17
0,22
0,27
0,33
0,39
0,46
0,53
0,61
0,69
0,78
0,87
0,97
1,08
1,19
1,30
1,42
1,55
1,68
1,82
1,96
2,11
2,26
2,42
2,59
2,76

5
0,19
0,24
0,29
0,35
0,42
0,49
0,57
0,65
0,74
0,84
0,94
1,05
1,16
1,28
1,41
1,54
1,67
1,82
1,97
2,12
2,28
2,45
2,62
2,79
2,98

10
0,20
0,25
0,31
0,38
0,45
0,53
0,61
0,70
0,80
0,90
1,01
1,13
1,25
1,38
1,51
1,65
1,80
1,95
2,11
2,28
2,45
2,63
2,81
3,01
3,20

15
0,21
0,27
0,33
0,41
0,48
0,57
0,66
0,75
0,86
0,97
1,09
1,21
1,34
1,48
1,62
1,77
1,93
2,09
2,26
2,44
2,63
2,82
3,01
3,22
3,43

20
0,23
0,29
0,36
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,16
1,29
1,43
1,57
1,73
1,89
2,06
2,23
2,41
2,60
2,80
3,00
3,21
3,43
3,66

25
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,67
1,83
2,01
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,19
3,41
3,64
3,88

30
0,26
0,32
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71
2,92
3,14
3,37
3,61
3,85
4,10

35
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,52
1,69
1,86
2,04
2,23
2,43
2,64
2,85
3,08
3,31
3,55
3,80
4,06
4,32

40
0,28
0,36
0,44
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,13
1,28
1,44
1,60
1,77
1,95
2,14
2,34
2,55
2,77
2,99
3,23
3,47
3,73
3,99
4,26
4,54

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 248 din 442

T4.7B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)

0
0,15
0,19
0,23
0,28
0,34
0,40
0,46
0,53
0,60
0,68
0,76
0,85
0,94
1,03
1,14
1,24
1,35
1,47
1,59
1,71
1,84
1,97
2,11

5
0,17
0,21
0,26
0,31
0,37
0,44
0,51
0,58
0,66
0,75
0,84
0,93
1,03
1,14
1,25
1,37
1,49
1,62
1,75
1,88
2,03
2,17
2,33

10
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,56
0,64
0,73
0,82
0,92
1,03
1,14
1,25
1,38
1,51
1,64
1,78
1,92
2,07
2,23
2,39
2,56

15
0,20
0,25
0,31
0,38
0,45
0,53
0,61
0,70
0,80
0,90
1,01
1,13
1,25
1,38
1,51
1,65
1,80
1,95
2,11
2,28
2,45
2,63
2,81

20
0,22
0,28
0,34
0,41
0,49
0,58
0,67
0,77
0,87
0,99
1,11
1,23
1,36
1,50
1,65
1,81
1,97
2,13
2,31
2,49
2,68
2,87
3,07

25
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,63
0,73
0,83
0,95
1,07
1,20
1,34
1,48
1,64
1,80
1,96
2,14
2,32
2,51
2,70
2,91
3,12
3,34

30
0,26
0,32
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71
2,92
3,14
3,37
3,61

35
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,84
0,97
1,10
1,24
1,39
1,55
1,72
1,90
2,08
2,28
2,48
2,69
2,91
3,14
3,38
3,62
3,87

40
0,29
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,90
1,03
1,18
1,33
1,49
1,66
1,84
2,03
2,23
2,43
2,65
2,87
3,11
3,35
3,61
3,87
4,14

Pag. 249 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T4.8B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

Temperatura de pozare (C)

0
0,13
0,16
0,20
0,25
0,29
0,34
0,40
0,46
0,52
0,59
0,66
0,73
0,81
0,90
0,98
1,07
1,17
1,27
1,37
1,48
1,59

5
0,14
0,18
0,23
0,27
0,33
0,38
0,44
0,51
0,58
0,65
0,73
0,82
0,90
1,00
1,09
1,20
1,30
1,41
1,53
1,65
1,77

10
0,16
0,21
0,25
0,31
0,36
0,43
0,50
0,57
0,65
0,73
0,82
0,91
1,01
1,12
1,23
1,34
1,46
1,58
1,71
1,85
1,99

15
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,56
0,64
0,73
0,82
0,92
1,03
1,14
1,25
1,38
1,50
1,64
1,78
1,92
2,07
2,23

20
0,20
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,92
1,04
1,15
1,28
1,41
1,55
1,69
1,84
2,00
2,16
2,33
2,51

25
0,23
0,29
0,36
0,43
0,52
0,61
0,70
0,81
0,92
1,04
1,16
1,30
1,44
1,58
1,74
1,90
2,07
2,24
2,43
2,62
2,81

30
0,26
0,32
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71
2,92
3,14

35
0,28
0,36
0,44
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,28
1,44
1,60
1,78
1,96
2,15
2,35
2,56
2,78
3,00
3,24
3,48

40
0,31
0,40
0,49
0,59
0,70
0,82
0,96
1,10
1,25
1,41
1,58
1,76
1,95
2,15
2,36
2,58
2,81
3,05
3,30
3,56
3,83

Pag. 250 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T4.9B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)

0
0,12
0,15
0,18
0,22
0,26
0,31
0,35
0,41
0,46
0,52
0,59
0,65
0,72
0,80
0,88
0,96
1,04
1,13
1,22

5
0,13
0,16
0,20
0,24
0,29
0,34
0,40
0,45
0,52
0,58
0,65
0,73
0,81
0,89
0,98
1,07
1,16
1,26
1,36

10
0,15
0,18
0,23
0,27
0,33
0,38
0,44
0,51
0,58
0,66
0,73
0,82
0,91
1,00
1,10
1,20
1,31
1,42
1,53

15
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,44
0,51
0,58
0,66
0,74
0,84
0,93
1,03
1,14
1,25
1,36
1,48
1,61
1,74

20
0,19
0,24
0,30
0,36
0,43
0,50
0,58
0,67
0,76
0,86
0,96
1,07
1,19
1,31
1,43
1,57
1,71
1,85
2,00

25
0,22
0,28
0,34
0,42
0,49
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,37
1,52
1,66
1,82
1,98
2,15
2,32

30
0,26
0,32
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71

35
0,30
0,38
0,47
0,56
0,67
0,79
0,91
1,05
1,19
1,35
1,51
1,68
1,87
2,06
2,26
2,47
2,69
2,92
3,15

40
0,34
0,44
0,54
0,65
0,78
0,91
1,06
1,21
1,38
1,56
1,74
1,94
2,15
2,37
2,61
2,85
3,10
3,37
3,64

Pag. 251 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.10B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m

Deschidere
reala(m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)

0
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,82
0,93
1,05
1,18
1,31
1,45
1,60
1,76
1,92
2,09
2,27
2,45
2,64
2,84
3,05
3,26
3,49
3,71
3,95
4,19
4,44
4,70

5
0,38
0,45
0,54
0,63
0,74
0,85
0,96
1,09
1,22
1,36
1,50
1,66
1,82
1,99
2,16
2,35
2,54
2,74
2,94
3,16
3,38
3,61
3,85
4,09
4,34
4,60
4,87

10
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,05
2,24
2,43
2,62
2,83
3,04
3,27
3,49
3,73
3,98
4,23
4,49
4,76
5,03

15
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71
2,92
3,14
3,37
3,61
3,85
4,10
4,36
4,63
4,91
5,19

20
0,41
0,50
0,59
0,70
0,81
0,93
1,06
1,19
1,34
1,49
1,65
1,82
2,00
2,18
2,38
2,58
2,79
3,01
3,24
3,47
3,72
3,97
4,23
4,50
4,77
5,06
5,35

25
0,42
0,51
0,61
0,72
0,83
0,96
1,09
1,23
1,38
1,53
1,70
1,87
2,06
2,25
2,45
2,66
2,87
3,10
3,33
3,57
3,82
4,08
4,35
4,63
4,91
5,21
5,51

30
0,44
0,53
0,63
0,74
0,86
0,98
1,12
1,26
1,42
1,58
1,75
1,93
2,11
2,31
2,52
2,73
2,95
3,18
3,42
3,67
3,93
4,20
4,47
4,76
5,05
5,35
5,66

35
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,45
1,62
1,79
1,98
2,17
2,37
2,58
2,80
3,03
3,27
3,51
3,77
4,03
4,31
4,59
4,88
5,18
5,49
5,81

40
0,46
0,56
0,66
0,78
0,90
1,03
1,18
1,33
1,49
1,66
1,84
2,03
2,22
2,43
2,65
2,87
3,11
3,35
3,60
3,87
4,14
4,42
4,71
5,01
5,31
5,63
5,96

Pag. 252 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.11B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m

Deschidere
reala(m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)

0
0,35
0,42
0,51
0,59
0,69
0,79
0,90
1,01
1,14
1,27
1,40
1,55
1,70
1,86
2,02
2,20
2,37
2,56
2,75
2,95
3,16
3,38
3,60
3,82
4,06
4,30
4,55

5
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,06
1,19
1,33
1,47
1,62
1,78
1,95
2,12
2,30
2,49
2,68
2,89
3,10
3,31
3,54
3,77
4,01
4,25
4,51
4,77

10
0,38
0,47
0,55
0,65
0,75
0,87
0,98
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,86
2,03
2,21
2,40
2,60
2,80
3,01
3,23
3,46
3,70
3,94
4,19
4,45
4,71
4,98

15
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71
2,92
3,14
3,37
3,61
3,85
4,10
4,36
4,63
4,91
5,19

20
0,42
0,50
0,60
0,70
0,82
0,94
1,07
1,20
1,35
1,50
1,67
1,84
2,02
2,20
2,40
2,60
2,82
3,04
3,27
3,50
3,75
4,00
4,27
4,54
4,82
5,10
5,40

25
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,97
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,09
2,29
2,49
2,70
2,92
3,15
3,39
3,63
3,89
4,15
4,43
4,71
5,00
5,29
5,60

30
0,45
0,54
0,64
0,76
0,88
1,01
1,15
1,29
1,45
1,62
1,79
1,97
2,17
2,37
2,58
2,80
3,02
3,26
3,51
3,76
4,03
4,30
4,58
4,87
5,17
5,48
5,80

35
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,18
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,66
2,89
3,13
3,37
3,63
3,89
4,16
4,44
4,74
5,04
5,35
5,66
5,99

40
0,48
0,58
0,69
0,81
0,93
1,07
1,22
1,38
1,55
1,72
1,91
2,10
2,31
2,52
2,75
2,98
3,22
3,48
3,74
4,01
4,29
4,58
4,88
5,19
5,51
5,84
6,18

Pag. 253 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.12B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

Temperatura de pozare (C)

0
0,21
0,27
0,33
0,41
0,48
0,57
0,66
0,75
0,86
0,97
1,09
1,21
1,34
1,48
1,62
1,77
1,93
2,09
2,26
2,44
2,63
2,82
3,01
3,22
3,43

5
0,23
0,29
0,36
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,16
1,29
1,43
1,57
1,73
1,89
2,06
2,23
2,41
2,60
2,80
3,00
3,21
3,43
3,66

10
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,67
1,83
2,01
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,19
3,41
3,64
3,88

15
0,26
0,32
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71
2,92
3,14
3,37
3,61
3,85
4,10

20
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,52
1,69
1,86
2,04
2,23
2,43
2,64
2,85
3,08
3,31
3,55
3,80
4,06
4,32

25
0,28
0,36
0,44
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,13
1,28
1,44
1,60
1,77
1,95
2,14
2,34
2,55
2,77
2,99
3,23
3,47
3,73
3,99
4,26
4,54

30
0,30
0,38
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,90
3,13
3,38
3,63
3,90
4,17
4,45
4,75

35
0,31
0,39
0,48
0,58
0,70
0,82
0,95
1,09
1,24
1,40
1,57
1,75
1,93
2,13
2,34
2,56
2,78
3,02
3,27
3,52
3,79
4,07
4,35
4,65
4,95

40
0,32
0,41
0,50
0,61
0,72
0,85
0,99
1,13
1,29
1,45
1,63
1,82
2,01
2,22
2,43
2,66
2,90
3,14
3,40
3,67
3,94
4,23
4,53
4,83
5,15

Pag. 254 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.13B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)

0
0,20
0,25
0,31
0,38
0,45
0,53
0,61
0,70
0,80
0,90
1,01
1,13
1,25
1,38
1,51
1,65
1,80
1,95
2,11
2,28
2,45
2,63
2,81

5
0,22
0,28
0,34
0,41
0,49
0,58
0,67
0,77
0,87
0,99
1,11
1,23
1,36
1,50
1,65
1,81
1,97
2,13
2,31
2,49
2,68
2,87
3,07

10
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,63
0,73
0,83
0,95
1,07
1,20
1,34
1,48
1,64
1,80
1,96
2,14
2,32
2,51
2,70
2,91
3,12
3,34

15
0,26
0,32
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71
2,92
3,14
3,37
3,61

20
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,84
0,97
1,10
1,24
1,39
1,55
1,72
1,90
2,08
2,28
2,48
2,69
2,91
3,14
3,38
3,62
3,87

25
0,29
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,90
1,03
1,18
1,33
1,49
1,66
1,84
2,03
2,23
2,43
2,65
2,87
3,11
3,35
3,61
3,87
4,14

30
0,31
0,40
0,49
0,59
0,70
0,83
0,96
1,10
1,25
1,41
1,58
1,76
1,95
2,15
2,37
2,58
2,81
3,05
3,30
3,56
3,83
4,11
4,40

35
0,33
0,42
0,52
0,63
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,87
2,07
2,28
2,50
2,73
2,98
3,23
3,49
3,77
4,05
4,35
4,65

40
0,35
0,44
0,54
0,66
0,78
0,92
1,07
1,22
1,39
1,57
1,76
1,96
2,18
2,40
2,63
2,88
3,13
3,40
3,68
3,97
4,27
4,58
4,90

Pag. 255 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.14B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

Temperatura de pozare (C)

0
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,56
0,64
0,73
0,82
0,92
1,03
1,14
1,25
1,38
1,50
1,64
1,78
1,92
2,07
2,23

5
0,20
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,92
1,04
1,15
1,28
1,41
1,55
1,69
1,84
2,00
2,16
2,33
2,51

10
0,23
0,29
0,36
0,43
0,52
0,61
0,70
0,81
0,92
1,04
1,16
1,30
1,44
1,58
1,74
1,90
2,07
2,24
2,43
2,62
2,81

15
0,26
0,32
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71
2,92
3,14

20
0,28
0,36
0,44
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,28
1,44
1,60
1,78
1,96
2,15
2,35
2,56
2,78
3,00
3,24
3,48

25
0,31
0,40
0,49
0,59
0,70
0,82
0,96
1,10
1,25
1,41
1,58
1,76
1,95
2,15
2,36
2,58
2,81
3,05
3,30
3,56
3,83

30
0,34
0,43
0,53
0,64
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,72
1,92
2,13
2,34
2,57
2,81
3,06
3,32
3,59
3,87
4,17

35
0,37
0,47
0,57
0,69
0,83
0,97
1,13
1,29
1,47
1,66
1,86
2,07
2,30
2,53
2,78
3,04
3,31
3,59
3,88
4,19
4,50

40
0,39
0,50
0,62
0,75
0,89
1,04
1,21
1,39
1,58
1,78
2,00
2,22
2,46
2,72
2,98
3,26
3,55
3,85
4,16
4,49
4,83

Pag. 256 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.15B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)

0
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,44
0,51
0,58
0,66
0,74
0,84
0,93
1,03
1,14
1,25
1,36
1,48
1,61
1,74

5
0,19
0,24
0,30
0,36
0,43
0,50
0,58
0,67
0,76
0,86
0,96
1,07
1,19
1,31
1,43
1,57
1,71
1,85
2,00

10
0,22
0,28
0,34
0,42
0,49
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,37
1,52
1,66
1,82
1,98
2,15
2,32

15
0,26
0,32
0,40
0,48
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,60
1,77
1,94
2,12
2,31
2,50
2,71

20
0,30
0,38
0,47
0,56
0,67
0,79
0,91
1,05
1,19
1,35
1,51
1,68
1,87
2,06
2,26
2,47
2,69
2,92
3,15

25
0,34
0,44
0,54
0,65
0,78
0,91
1,06
1,21
1,38
1,56
1,74
1,94
2,15
2,37
2,61
2,85
3,10
3,37
3,64

30
0,39
0,50
0,61
0,74
0,88
1,04
1,20
1,38
1,57
1,77
1,99
2,21
2,45
2,70
2,97
3,24
3,53
3,83
4,15

35
0,44
0,56
0,69
0,83
0,99
1,16
1,35
1,55
1,76
1,99
2,23
2,48
2,75
3,04
3,33
3,64
3,96
4,30
4,65

40
0,49
0,62
0,76
0,92
1,10
1,29
1,49
1,71
1,95
2,20
2,47
2,75
3,05
3,36
3,69
4,03
4,39
4,76
5,15

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 257 din 442

T5.1B
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

Pag. 258 din 442

T5.2B
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 259 din 442

T5.2B

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA


CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B

Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Deschidereechivalenta(m)
40
0,82
1,04
1,29
1,56
1,86
2,18
2,53
2,90
3,30
3,72
4,17
4,65
5,15
5,68
6,24
6,82
7,42
-

60
0,68
0,86
1,06
1,28
1,52
1,79
2,07
2,38
2,71
3,06
3,43
3,82
4,23
4,67
5,12
5,60
6,09
6,61
7,15

80
0,59
0,75
0,92
1,12
1,33
1,56
1,81
2,08
2,37
2,67
2,99
3,34
3,70
4,07
4,47
4,89
5,32
5,77
6,25
6,74
7,24
7,77
8,31

100
0,54
0,68
0,84
1,01
1,20
1,41
1,64
1,88
2,14
2,42
2,71
3,02
3,35
3,69
4,05
4,42
4,82
5,23
5,65
6,10
6,56
7,03
7,53
8,04
8,56

120

140

0,78
0,94
1,12
1,31
1,52
1,74
1,98
2,24
2,51
2,80
3,10
3,42
3,75
4,10
4,46
4,84
5,24
5,65
6,08
6,52
6,98
7,45
7,94
8,44
8,96
9,49
10,04

0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,87
2,11
2,37
2,64
2,92
3,22
3,53
3,86
4,20
4,56
4,93
5,32
5,72
6,14
6,57
7,02
7,48
7,95
8,44
8,94
9,46

Pag. 260 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T5.4B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m

Deschidere
reala(m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)

0
0,46
0,55
0,66
0,77
0,89
1,02
1,16
1,32
1,47
1,64
1,82
2,01
2,20
2,41
2,62
2,84
3,08
3,32
3,57
3,83
4,10
4,37
4,66
4,96
5,26
5,57
5,90

5
0,47
0,56
0,67
0,79
0,91
1,05
1,19
1,35
1,51
1,68
1,87
2,06
2,26
2,47
2,69
2,91
3,15
3,40
3,66
3,92
4,20
4,48
4,77
5,08
5,39
5,71
6,04

10
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,07
1,22
1,38
1,55
1,72
1,91
2,11
2,31
2,53
2,75
2,98
3,23
3,48
3,74
4,01
4,30
4,59
4,89
5,20
5,52
5,85
6,19

15
0,49
0,59
0,70
0,83
0,96
1,10
1,25
1,41
1,58
1,76
1,95
2,15
2,36
2,58
2,81
3,05
3,30
3,56
3,83
4,11
4,39
4,69
5,00
5,32
5,64
5,98
6,33

20
0,50
0,60
0,72
0,84
0,98
1,12
1,28
1,44
1,62
1,80
2,00
2,20
2,41
2,64
2,87
3,12
3,37
3,64
3,91
4,20
4,49
4,79
5,11
5,43
5,77
6,11
6,47

25
0,51
0,62
0,73
0,86
1,00
1,15
1,30
1,47
1,65
1,84
2,04
2,25
2,47
2,69
2,93
3,18
3,44
3,71
3,99
4,28
4,58
4,89
5,22
5,55
5,89
6,24
6,60

30
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51
3,79
4,07
4,37
4,68
4,99
5,32
5,66
6,01
6,37
6,73

35
0,53
0,64
0,76
0,90
1,04
1,19
1,36
1,53
1,72
1,91
2,12
2,34
2,56
2,80
3,05
3,31
3,58
3,86
4,15
4,46
4,77
5,09
5,43
5,77
6,12
6,49
6,87

40
0,54
0,65
0,78
0,91
1,06
1,21
1,38
1,56
1,75
1,95
2,16
2,38
2,61
2,86
3,11
3,37
3,65
3,94
4,23
4,54
4,86
5,19
5,53
5,88
6,24
6,61
7,00

Pag. 261 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T5.5B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m

Deschidere
reala(m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)

0
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,97
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,09
2,29
2,49
2,70
2,93
3,15
3,39
3,64
3,89
4,16
4,43
4,71
5,00
5,30
5,61

5
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,29
1,45
1,62
1,79
1,98
2,17
2,37
2,58
2,80
3,03
3,27
3,51
3,77
4,03
4,31
4,59
4,88
5,18
5,49
5,81

10
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,89
3,13
3,37
3,63
3,89
4,17
4,45
4,74
5,04
5,35
5,67
6,00

15
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,07
1,22
1,38
1,55
1,72
1,91
2,11
2,31
2,53
2,75
2,98
3,23
3,48
3,74
4,02
4,30
4,59
4,89
5,20
5,52
5,85
6,19

20
0,49
0,60
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,78
1,97
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,33
3,59
3,86
4,14
4,43
4,73
5,04
5,36
5,69
6,03
6,37

25
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,30
1,46
1,64
1,83
2,02
2,23
2,45
2,68
2,91
3,16
3,42
3,69
3,97
4,25
4,55
4,86
5,18
5,51
5,85
6,20
6,56

30
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51
3,79
4,07
4,37
4,68
4,99
5,32
5,66
6,01
6,37
6,73

35
0,53
0,65
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,73
1,92
2,13
2,35
2,58
2,82
3,07
3,33
3,60
3,89
4,18
4,48
4,80
5,12
5,46
5,81
6,16
6,53
6,91

40
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,97
2,19
2,41
2,64
2,89
3,15
3,41
3,69
3,98
4,28
4,60
4,92
5,25
5,60
5,95
6,32
6,69
7,08

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 262 din 442

T5.6B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

Temperatura de pozare (C)

0
0,25
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,75
1,93
2,11
2,29
2,49
2,69
2,90
3,12
3,35
3,58
3,82
4,07

5
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,36
1,51
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,83
3,06
3,29
3,53
3,77
4,03
4,29

10
0,28
0,36
0,44
0,53
0,63
0,74
0,86
0,99
1,13
1,27
1,43
1,59
1,76
1,94
2,13
2,33
2,54
2,75
2,98
3,21
3,45
3,70
3,96
4,23
4,51

15
0,29
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,90
1,04
1,18
1,33
1,49
1,66
1,84
2,03
2,23
2,44
2,65
2,88
3,12
3,36
3,61
3,88
4,15
4,43
4,72

20
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,39
1,56
1,74
1,92
2,12
2,33
2,54
2,77
3,01
3,25
3,51
3,77
4,04
4,33
4,62
4,92

25
0,32
0,41
0,50
0,61
0,72
0,85
0,98
1,13
1,28
1,45
1,62
1,81
2,00
2,21
2,42
2,65
2,88
3,13
3,38
3,65
3,92
4,21
4,50
4,81
5,13

30
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51
3,79
4,07
4,37
4,68
4,99
5,32

35
0,34
0,44
0,54
0,65
0,78
0,91
1,06
1,21
1,38
1,56
1,74
1,94
2,15
2,37
2,61
2,85
3,10
3,36
3,64
3,92
4,22
4,53
4,85
5,17
5,51

40
0,36
0,45
0,56
0,67
0,80
0,94
1,09
1,25
1,42
1,61
1,80
2,01
2,23
2,45
2,69
2,94
3,21
3,48
3,76
4,06
4,36
4,68
5,01
5,35
5,70

Pag. 263 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T5.7B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)

0
0,22
0,28
0,34
0,42
0,50
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,38
1,52
1,67
1,82
1,98
2,15
2,33
2,51
2,70
2,89
3,10

5
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,15
2,34
2,53
2,73
2,93
3,14
3,36

10
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,61
1,78
1,95
2,14
2,33
2,52
2,73
2,94
3,17
3,40
3,63

15
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,65
3,90

20
0,30
0,37
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,18
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,89
3,13
3,37
3,63
3,89
4,17

25
0,31
0,40
0,49
0,59
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,77
1,97
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,32
3,58
3,85
4,13
4,42

30
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51
3,79
4,07
4,37
4,68

35
0,35
0,44
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,97
2,19
2,41
2,65
2,89
3,15
3,42
3,70
3,99
4,29
4,60
4,92

40
0,37
0,46
0,57
0,69
0,83
0,97
1,12
1,29
1,47
1,66
1,86
2,07
2,29
2,53
2,78
3,03
3,30
3,59
3,88
4,18
4,50
4,82
5,16

Pag. 264 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T5.8B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)

0
0,18
0,22
0,28
0,33
0,40
0,46
0,54
0,62
0,70
0,80
0,89
0,99
1,10
1,21
1,33
1,46
1,58
1,72
1,86

5
0,20
0,25
0,31
0,37
0,45
0,52
0,61
0,70
0,79
0,89
1,00
1,12
1,24
1,37
1,50
1,64
1,78
1,93
2,09

10
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,78
0,89
1,01
1,13
1,26
1,39
1,53
1,68
1,84
2,00
2,17
2,35

15
0,25
0,32
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,88
1,00
1,12
1,26
1,40
1,56
1,72
1,88
2,06
2,24
2,43
2,63

20
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,97
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,09
2,29
2,49
2,70
2,92

25
0,30
0,39
0,48
0,58
0,69
0,80
0,93
1,07
1,22
1,38
1,54
1,72
1,90
2,10
2,30
2,52
2,74
2,97
3,22

30
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51

35
0,36
0,46
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,27
1,44
1,63
1,82
2,03
2,25
2,48
2,72
2,98
3,24
3,52
3,80

40
0,39
0,49
0,60
0,73
0,87
1,02
1,19
1,36
1,55
1,75
1,96
2,18
2,42
2,67
2,93
3,20
3,48
3,78
4,09

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 265 din 442

T5.9B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)

0
0,14
0,18
0,22
0,27
0,32
0,37
0,43
0,49
0,56
0,63
0,71
0,79
0,88
0,97
1,06
1,16
1,26

5
0,16
0,20
0,25
0,30
0,36
0,42
0,49
0,56
0,64
0,72
0,81
0,90
0,99
1,10
1,20
1,32
1,43

10
0,18
0,23
0,29
0,35
0,41
0,48
0,56
0,64
0,73
0,82
0,92
1,03
1,14
1,26
1,38
1,51
1,64

15
0,21
0,27
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,74
0,85
0,95
1,07
1,19
1,32
1,46
1,60
1,75
1,90

20
0,25
0,31
0,39
0,47
0,55
0,65
0,75
0,87
0,99
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,86
2,04
2,22

25
0,29
0,36
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,45
1,62
1,80
1,98
2,17
2,37
2,59

30
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99

35
0,38
0,48
0,59
0,72
0,86
1,00
1,16
1,34
1,52
1,72
1,93
2,15
2,38
2,62
2,88
3,14
3,42

40
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,51
1,71
1,93
2,17
2,42
2,68
2,95
3,24
3,54
3,86

Pag. 266 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T5.10B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m

Deschidere
reala(m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)

0
0,49
0,59
0,70
0,83
0,96
1,10
1,25
1,41
1,58
1,76
1,95
2,15
2,36
2,58
2,81
3,05
3,30
3,56
3,83
4,11
4,39
4,69
5,00
5,32
5,64
5,98
6,33

5
0,50
0,60
0,72
0,84
0,98
1,12
1,28
1,44
1,62
1,80
2,00
2,20
2,41
2,64
2,87
3,12
3,37
3,64
3,91
4,20
4,49
4,79
5,11
5,43
5,77
6,11
6,47

10
0,51
0,62
0,73
0,86
1,00
1,15
1,30
1,47
1,65
1,84
2,04
2,25
2,47
2,69
2,93
3,18
3,44
3,71
3,99
4,28
4,58
4,89
5,22
5,55
5,89
6,24
6,60

15
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51
3,79
4,07
4,37
4,68
4,99
5,32
5,66
6,01
6,37
6,73

20
0,53
0,64
0,76
0,90
1,04
1,19
1,36
1,53
1,72
1,91
2,12
2,34
2,56
2,80
3,05
3,31
3,58
3,86
4,15
4,46
4,77
5,09
5,43
5,77
6,12
6,49
6,87

25
0,54
0,65
0,78
0,91
1,06
1,21
1,38
1,56
1,75
1,95
2,16
2,38
2,61
2,86
3,11
3,37
3,65
3,94
4,23
4,54
4,86
5,19
5,53
5,88
6,24
6,61
7,00

30
0,55
0,67
0,79
0,93
1,08
1,24
1,41
1,59
1,78
1,98
2,20
2,42
2,66
2,91
3,17
3,44
3,72
4,01
4,31
4,62
4,95
5,28
5,63
5,99
6,35
6,73
7,12

35
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,26
1,43
1,62
1,81
2,02
2,24
2,47
2,71
2,96
3,22
3,50
3,78
4,08
4,39
4,70
5,03
5,38
5,73
6,09
6,47
6,85
7,25

40
0,57
0,69
0,82
0,96
1,12
1,28
1,46
1,64
1,84
2,05
2,28
2,51
2,75
3,01
3,28
3,56
3,85
4,15
4,46
4,78
5,12
5,47
5,83
6,20
6,58
6,97
7,37

Pag. 267 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T5.11B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m

Deschidere
reala(m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)

0
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,07
1,22
1,38
1,55
1,72
1,91
2,11
2,31
2,53
2,75
2,98
3,23
3,48
3,74
4,02
4,30
4,59
4,89
5,20
5,52
5,85
6,19

5
0,49
0,60
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,78
1,97
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,33
3,59
3,86
4,14
4,43
4,73
5,04
5,36
5,69
6,03
6,37

10
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,30
1,46
1,64
1,83
2,02
2,23
2,45
2,68
2,91
3,16
3,42
3,69
3,97
4,25
4,55
4,86
5,18
5,51
5,85
6,20
6,56

15
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51
3,79
4,07
4,37
4,68
4,99
5,32
5,66
6,01
6,37
6,73

20
0,53
0,65
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,73
1,92
2,13
2,35
2,58
2,82
3,07
3,33
3,60
3,89
4,18
4,48
4,80
5,12
5,46
5,81
6,16
6,53
6,91

25
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,97
2,19
2,41
2,64
2,89
3,15
3,41
3,69
3,98
4,28
4,60
4,92
5,25
5,60
5,95
6,32
6,69
7,08

30
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,26
1,43
1,62
1,81
2,02
2,24
2,47
2,71
2,96
3,22
3,50
3,78
4,08
4,39
4,70
5,03
5,38
5,73
6,09
6,47
6,85
7,25

35
0,57
0,69
0,82
0,97
1,12
1,29
1,46
1,65
1,85
2,07
2,29
2,52
2,77
3,03
3,30
3,58
3,87
4,17
4,49
4,81
5,15
5,50
5,86
6,23
6,61
7,01
7,41

40
0,58
0,71
0,84
0,99
1,15
1,32
1,50
1,69
1,89
2,11
2,34
2,58
2,83
3,09
3,37
3,65
3,95
4,26
4,58
4,92
5,26
5,62
5,99
6,37
6,76
7,16
7,58

Pag. 268 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T5.12B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

Temperatura de pozare (C)

0
0,29
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,90
1,04
1,18
1,33
1,49
1,66
1,84
2,03
2,23
2,44
2,65
2,88
3,12
3,36
3,61
3,88
4,15
4,43
4,72

5
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,39
1,56
1,74
1,92
2,12
2,33
2,54
2,77
3,01
3,25
3,51
3,77
4,04
4,33
4,62
4,92

10
0,32
0,41
0,50
0,61
0,72
0,85
0,98
1,13
1,28
1,45
1,62
1,81
2,00
2,21
2,42
2,65
2,88
3,13
3,38
3,65
3,92
4,21
4,50
4,81
5,13

15
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51
3,79
4,07
4,37
4,68
4,99
5,32

20
0,34
0,44
0,54
0,65
0,78
0,91
1,06
1,21
1,38
1,56
1,74
1,94
2,15
2,37
2,61
2,85
3,10
3,36
3,64
3,92
4,22
4,53
4,85
5,17
5,51

25
0,36
0,45
0,56
0,67
0,80
0,94
1,09
1,25
1,42
1,61
1,80
2,01
2,23
2,45
2,69
2,94
3,21
3,48
3,76
4,06
4,36
4,68
5,01
5,35
5,70

30
0,37
0,47
0,57
0,70
0,83
0,97
1,13
1,29
1,47
1,66
1,86
2,07
2,30
2,53
2,78
3,04
3,31
3,59
3,88
4,19
4,50
4,83
5,17
5,52
5,88

35
0,38
0,48
0,59
0,72
0,85
1,00
1,16
1,33
1,52
1,71
1,92
2,14
2,37
2,61
2,86
3,13
3,41
3,70
4,00
4,32
4,64
4,98
5,33
5,69
6,06

40
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,19
1,37
1,56
1,76
1,97
2,20
2,44
2,69
2,95
3,22
3,51
3,81
4,12
4,44
4,77
5,12
5,48
5,85
6,24

Pag. 269 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T5.13B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)

0
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,65
3,90

5
0,30
0,37
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,18
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,89
3,13
3,37
3,63
3,89
4,17

10
0,31
0,40
0,49
0,59
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,77
1,97
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,32
3,58
3,85
4,13
4,42

15
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51
3,79
4,07
4,37
4,68

20
0,35
0,44
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,97
2,19
2,41
2,65
2,89
3,15
3,42
3,70
3,99
4,29
4,60
4,92

25
0,37
0,46
0,57
0,69
0,83
0,97
1,12
1,29
1,47
1,66
1,86
2,07
2,29
2,53
2,78
3,03
3,30
3,59
3,88
4,18
4,50
4,82
5,16

30
0,38
0,49
0,60
0,73
0,86
1,01
1,18
1,35
1,53
1,73
1,94
2,16
2,40
2,64
2,90
3,17
3,45
3,75
4,05
4,37
4,70
5,04
5,40

35
0,40
0,51
0,62
0,76
0,90
1,06
1,22
1,41
1,60
1,81
2,02
2,26
2,50
2,76
3,02
3,31
3,60
3,91
4,22
4,55
4,90
5,25
5,62

40
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,27
1,46
1,66
1,88
2,10
2,34
2,60
2,86
3,14
3,44
3,74
4,06
4,39
4,73
5,09
5,46
5,84

Pag. 270 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T5.14B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)

0
0,25
0,32
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,88
1,00
1,12
1,26
1,40
1,56
1,72
1,88
2,06
2,24
2,43
2,63

5
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,97
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,09
2,29
2,49
2,70
2,92

10
0,30
0,39
0,48
0,58
0,69
0,80
0,93
1,07
1,22
1,38
1,54
1,72
1,90
2,10
2,30
2,52
2,74
2,97
3,22

15
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51

20
0,36
0,46
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,27
1,44
1,63
1,82
2,03
2,25
2,48
2,72
2,98
3,24
3,52
3,80

25
0,39
0,49
0,60
0,73
0,87
1,02
1,19
1,36
1,55
1,75
1,96
2,18
2,42
2,67
2,93
3,20
3,48
3,78
4,09

30
0,41
0,52
0,65
0,78
0,93
1,09
1,27
1,45
1,65
1,87
2,09
2,33
2,58
2,85
3,12
3,42
3,72
4,04
4,36

35
0,44
0,55
0,69
0,83
0,99
1,16
1,34
1,54
1,75
1,98
2,22
2,47
2,74
3,02
3,32
3,62
3,95
4,28
4,63

40
0,46
0,59
0,72
0,88
1,04
1,22
1,42
1,63
1,85
2,09
2,34
2,61
2,89
3,19
3,50
3,83
4,17
4,52
4,89

Pag. 271 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T5.15B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)

0
0,21
0,27
0,33
0,40
0,48
0,56
0,65
0,74
0,85
0,95
1,07
1,19
1,32
1,46
1,60
1,75
1,90

5
0,25
0,31
0,39
0,47
0,55
0,65
0,75
0,87
0,99
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,86
2,04
2,22

10
0,29
0,36
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,45
1,62
1,80
1,98
2,17
2,37
2,59

15
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99

20
0,38
0,48
0,59
0,72
0,86
1,00
1,16
1,34
1,52
1,72
1,93
2,15
2,38
2,62
2,88
3,14
3,42

25
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,51
1,71
1,93
2,17
2,42
2,68
2,95
3,24
3,54
3,86

30
0,48
0,60
0,74
0,90
1,07
1,26
1,46
1,67
1,90
2,15
2,41
2,68
2,97
3,28
3,60
3,93
4,28

35
0,52
0,66
0,82
0,99
1,17
1,38
1,60
1,83
2,09
2,36
2,64
2,94
3,26
3,59
3,95
4,31
4,70

40
0,57
0,72
0,88
1,07
1,27
1,49
1,73
1,99
2,26
2,55
2,86
3,19
3,54
3,90
4,28
4,68
5,09

Pag. 272 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 7 % - ZONA B
SAGEATA DE POZARE PENTRU IZOLATOR SUPORT (RP5 SAU
COMPOZIT)

T5.16B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


Sageata de pozare pentru conductor nou
Deschiderea
reala[m]
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,07
0,10
0,14
0,19
0,25
0,32
0,41
0,51
0,63
0,76
0,91
1,08
1,25
1,44
1,65

5
0,08
0,12
0,16
0,22
0,28
0,36
0,46
0,57
0,70
0,84
0,99
1,16
1,34
1,53
1,73

10
0,10
0,14
0,19
0,25
0,32
0,41
0,52
0,63
0,77
0,91
1,07
1,24
1,42
1,61
1,81

Temperaturadepozare[C]
15
20
25
0,11
0,13
0,16
0,16
0,19
0,22
0,22
0,25
0,29
0,29
0,33
0,38
0,37
0,42
0,48
0,47
0,52
0,58
0,58
0,64
0,70
0,70
0,77
0,83
0,84
0,91
0,97
0,98
1,06
1,13
1,14
1,22
1,29
1,31
1,39
1,46
1,50
1,57
1,65
1,69
1,77
1,84
1,89
1,97
2,05

30
0,19
0,26
0,34
0,43
0,53
0,64
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,72
1,92
2,13

35
0,23
0,30
0,39
0,48
0,59
0,70
0,83
0,96
1,11
1,26
1,43
1,61
1,79
1,99
2,20

40
0,27
0,35
0,44
0,53
0,64
0,76
0,89
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,86
2,06
2,27

30
0,31
0,39
0,48
0,58
0,70
0,82
0,95
1,09
1,23
1,39
1,56
1,74
1,93
2,13
2,34

35
0,35
0,43
0,53
0,63
0,75
0,87
1,00
1,14
1,30
1,46
1,63
1,81
2,00
2,20
2,41

40
0,38
0,47
0,57
0,68
0,80
0,92
1,06
1,20
1,35
1,52
1,69
1,87
2,06
2,27
2,48

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


Sageata de pozare pentru reintindere conductor
Deschiderea
reala[m]
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,11
0,16
0,22
0,29
0,37
0,47
0,58
0,70
0,84
0,98
1,14
1,31
1,50
1,69
1,89

5
0,13
0,19
0,25
0,33
0,42
0,52
0,64
0,77
0,91
1,06
1,22
1,39
1,57
1,77
1,97

10
0,16
0,22
0,29
0,38
0,48
0,58
0,70
0,83
0,97
1,13
1,29
1,46
1,65
1,84
2,05

Temperaturadepozare[C]
15
20
25
0,19
0,23
0,27
0,26
0,30
0,35
0,34
0,39
0,44
0,43
0,48
0,53
0,53
0,59
0,64
0,64
0,70
0,76
0,77
0,83
0,89
0,90
0,96
1,02
1,04
1,11
1,17
1,20
1,26
1,33
1,36
1,43
1,50
1,54
1,61
1,68
1,72
1,79
1,86
1,92
1,99
2,06
2,13
2,20
2,27

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x50 mm2 Ol-AL EDS 7,5 % - ZONA B

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 273 din 442

T6.1B
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x50 mm2 Ol-AL EDS 7,5% - ZONA B

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

Pag. 274 din 442

T6.2B
Ed. 01
01/08/2013

Pag. 275 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x50 mm2 Ol-AL EDS 7,5% - ZONA B

T6.3B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


Sageata de pozare pentru conductor nou
Deschidere
reala [m]
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,07
0,10
0,14
0,19
0,25
0,32
0,41
0,51
0,63
0,76
0,91
1,08
1,25
1,44
1,65

5
0,08
0,12
0,16
0,22
0,28
0,36
0,46
0,57
0,70
0,84
0,99
1,16
1,34
1,53
1,73

Temperatura de pozare [C]


10
15
20
25
30
0,10
0,11 0,13 0,16
0,19
0,14
0,16 0,19 0,22
0,26
0,19
0,22 0,25 0,29
0,34
0,25
0,29 0,33 0,38
0,43
0,32
0,37 0,42 0,48
0,53
0,41
0,47 0,52 0,58
0,64
0,52
0,58 0,64 0,70
0,77
0,63
0,70 0,77 0,83
0,90
0,77
0,84 0,91 0,97
1,04
0,91
0,98 1,06 1,13
1,20
1,07
1,14 1,22 1,29
1,36
1,24
1,31 1,39 1,46
1,54
1,42
1,50 1,57 1,65
1,72
1,61
1,69 1,77 1,84
1,92
1,81
1,89 1,97 2,05
2,13

35
0,23
0,30
0,39
0,48
0,59
0,70
0,83
0,96
1,11
1,26
1,43
1,61
1,79
1,99
2,20

40
0,27
0,35
0,44
0,53
0,64
0,76
0,89
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,86
2,06
2,27

35
0,35
0,43
0,53
0,63
0,75
0,87
1,00
1,14
1,30
1,46
1,63
1,81
2,00
2,20
2,41

40
0,38
0,47
0,57
0,68
0,80
0,92
1,06
1,20
1,35
1,52
1,69
1,87
2,06
2,27
2,48

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


Sageata de pozare pentru reintindere conductor

Deschidere
reala [m]
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,11
0,16
0,22
0,29
0,37
0,47
0,58
0,70
0,84
0,98
1,14
1,31
1,50
1,69
1,89

5
0,13
0,19
0,25
0,33
0,42
0,52
0,64
0,77
0,91
1,06
1,22
1,39
1,57
1,77
1,97

Temperatura de pozare [C]


10
15
20
25
30
0,16
0,19 0,23 0,27
0,31
0,22
0,26 0,30 0,35
0,39
0,29
0,34 0,39 0,44
0,48
0,38
0,43 0,48 0,53
0,58
0,48
0,53 0,59 0,64
0,70
0,58
0,64 0,70 0,76
0,82
0,70
0,77 0,83 0,89
0,95
0,83
0,90 0,96 1,02
1,09
0,97
1,04 1,11 1,17
1,23
1,13
1,20 1,26 1,33
1,39
1,29
1,36 1,43 1,50
1,56
1,46
1,54 1,61 1,68
1,74
1,65
1,72 1,79 1,86
1,93
1,84
1,92 1,99 2,06
2,13
2,05
2,13 2,20 2,27
2,34

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C

Pag. 276 din 442

T2.1C
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C

Pag. 277 din 442

T2.2C
Ed. 01
01/08/2013

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA C

Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Pag. 278 din 442

T2.3C
Ed.1
01/08/2013

Deschidere echivalenta (m)


60
0,53
0,68
0,84
1,01
1,20
1,41
1,64
1,88
2,14
2,41
2,71
3,02
3,34
-

80
0,47
0,60
0,74
0,89
1,06
1,24
1,44
1,66
1,88
2,13
2,38
2,66
2,94
3,25
3,56
3,89
4,24
4,60
4,98
-

100
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,50
1,71
1,93
2,17
2,41
2,67
2,95
3,24
3,54
3,85
4,18
4,52
4,87
5,24
5,62
6,02
-

120
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,79
2,01
2,24
2,48
2,73
3,00
3,28
3,57
3,88
4,19
4,52
4,86
5,22
5,58
5,96
6,35
6,75
7,17
7,60
8,04

140
0,37
0,47
0,58
0,71
0,84
0,99
1,14
1,31
1,49
1,69
1,89
2,11
2,34
2,57
2,83
3,09
3,36
3,65
3,95
4,26
4,58
4,91
5,25
5,61
5,98
6,36
6,75
7,15
7,57

160
0,56
0,67
0,80
0,94
1,09
1,25
1,42
1,61
1,80
2,01
2,22
2,45
2,69
2,94
3,20
3,47
3,76
4,05
4,36
4,67
5,00
5,34
5,69
6,05
6,42
6,81
7,20

180
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,54
1,73
1,93
2,13
2,35
2,58
2,82
3,07
3,33
3,61
3,89
4,18
4,49
4,80
5,13
5,46
5,81
6,17
6,54
6,91

200
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,27
2,50
2,73
2,97
3,22
3,49
3,76
4,04
4,34
4,64
4,95
5,28
5,61
5,96
6,32
6,68

Pag. 279 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

T2.4C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m


Deschidere
reale (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,52
0,60
0,70
0,81
0,92
1,03
1,16
1,29
1,43
1,58
1,73
1,89
2,06
2,24
2,42
2,61
2,81
3,01
3,22
3,44
3,67
3,90
4,14
4,38
4,64

5
0,53
0,62
0,72
0,82
0,93
1,05
1,18
1,32
1,46
1,61
1,77
1,93
2,10
2,28
2,47
2,66
2,86
3,07
3,28
3,51
3,74
3,97
4,22
4,47
4,73

10
0,54
0,63
0,73
0,84
0,95
1,07
1,20
1,34
1,49
1,64
1,80
1,97
2,14
2,32
2,51
2,71
2,92
3,13
3,35
3,57
3,81
4,05
4,30
4,56
4,82

15
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,09
1,23
1,37
1,51
1,67
1,83
2,00
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,18
3,41
3,64
3,88
4,12
4,38
4,64
4,91

20
0,55
0,65
0,76
0,87
0,99
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,87
2,04
2,22
2,41
2,61
2,81
3,02
3,24
3,47
3,70
3,95
4,20
4,46
4,72
4,99

25
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,42
1,57
1,73
1,90
2,07
2,26
2,45
2,65
2,86
3,07
3,30
3,53
3,77
4,01
4,27
4,53
4,80
5,08

30
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

35
0,58
0,68
0,79
0,91
1,04
1,17
1,31
1,46
1,62
1,79
1,96
2,14
2,33
2,53
2,74
2,95
3,18
3,41
3,65
3,89
4,15
4,41
4,68
4,96
5,25

40
0,59
0,70
0,81
0,93
1,05
1,19
1,33
1,49
1,65
1,81
1,99
2,18
2,37
2,57
2,78
3,00
3,23
3,46
3,70
3,95
4,21
4,48
4,76
5,04
5,33

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 280 din 442

T2.5C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Deschidere
reale (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,50
0,59
0,68
0,79
0,89
1,01
1,13
1,26
1,40
1,54
1,69
1,85
2,01
2,18
2,36
2,54
2,74
2,93
3,14
3,35
3,57
3,80
4,03
4,27
4,52

5
0,51
0,60
0,70
0,80
0,92
1,03
1,16
1,29
1,43
1,58
1,73
1,89
2,06
2,23
2,42
2,61
2,80
3,01
3,22
3,44
3,66
3,89
4,13
4,38
4,63

10
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,19
1,32
1,46
1,61
1,77
1,94
2,11
2,29
2,47
2,67
2,87
3,08
3,29
3,52
3,75
3,99
4,23
4,48
4,74

15
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,16
2,34
2,53
2,73
2,93
3,15
3,37
3,60
3,83
4,08
4,33
4,59
4,85

20
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,20
2,39
2,59
2,79
3,00
3,22
3,44
3,68
3,92
4,17
4,42
4,69
4,96

25
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,56
1,72
1,89
2,07
2,25
2,44
2,64
2,85
3,06
3,29
3,52
3,75
4,00
4,25
4,52
4,79
5,06

30
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

35
0,59
0,69
0,80
0,91
1,04
1,17
1,32
1,47
1,63
1,79
1,97
2,15
2,34
2,54
2,75
2,96
3,19
3,42
3,66
3,91
4,16
4,43
4,70
4,98
5,27

40
0,60
0,70
0,81
0,93
1,06
1,20
1,34
1,50
1,66
1,83
2,00
2,19
2,39
2,59
2,80
3,02
3,25
3,48
3,73
3,98
4,24
4,51
4,79
5,07
5,37

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 281 din 442

T2.6C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Deschidere
reale (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,34
0,41
0,48
0,57
0,66
0,76
0,86
0,97
1,09
1,22
1,35
1,49
1,63
1,78
1,94
2,1
2,28
2,46
2,64
2,83
3,03
3,24
3,45
3,67
3,89
4,13
4,36

5
0,35
0,42
0,5
0,59
0,68
0,78
0,89
1
1,13
1,25
1,39
1,53
1,68
1,84
2
2,17
2,35
2,53
2,72
2,92
3,13
3,34
3,56
3,78
4,02
4,26
4,5

10
0,36
0,43
0,52
0,61
0,7
0,81
0,92
1,03
1,16
1,29
1,43
1,58
1,73
1,89
2,06
2,24
2,42
2,61
2,81
3,01
3,22
3,44
3,67
3,9
4,14
4,39
4,64

15
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,06
1,19
1,33
1,47
1,62
1,78
1,95
2,12
2,3
2,49
2,69
2,89
3,1
3,32
3,54
3,77
4,01
4,26
4,51
4,78

20
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,09
1,23
1,37
1,51
1,67
1,83
2
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,18
3,41
3,64
3,88
4,12
4,38
4,64
4,91

25
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
1
1,12
1,26
1,4
1,55
1,71
1,88
2,06
2,24
2,43
2,63
2,83
3,05
3,27
3,5
3,74
3,98
4,23
4,49
4,76
5,04

30
0,4
0,48
0,57
0,67
0,78
0,9
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,3
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

35
0,41
0,49
0,59
0,69
0,8
0,92
1,05
1,18
1,32
1,47
1,63
1,8
1,98
2,16
2,35
2,55
2,76
2,98
3,2
3,43
3,67
3,92
4,18
4,45
4,72
5
5,29

40
0,42
0,51
0,6
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,82
3,05
3,28
3,51
3,76
4,02
4,28
4,55
4,83
5,12
5,41

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 282 din 442

T2.7C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,2
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,41
1,55
1,69
1,84
2
2,16
2,33
2,51
2,69
2,88
3,08
3,28
3,49
3,7
3,92
4,15

5
0,21
0,27
0,33
0,4
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,2
1,33
1,47
1,62
1,77
1,92
2,09
2,26
2,43
2,62
2,81
3
3,21
3,42
3,63
3,86
4,09
4,33

10
0,22
0,28
0,35
0,42
0,5
0,59
0,68
0,78
0,89
1
1,12
1,25
1,39
1,53
1,68
1,84
2
2,17
2,35
2,53
2,72
2,92
3,12
3,34
3,55
3,78
4,01
4,25
4,5

15
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,3
1,44
1,59
1,74
1,91
2,08
2,25
2,44
2,63
2,83
3,03
3,24
3,46
3,69
3,92
4,17
4,41
4,67

20
0,24
0,3
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,49
1,65
1,81
1,97
2,15
2,33
2,52
2,72
2,93
3,14
3,36
3,59
3,82
4,07
4,32
4,57
4,84

25
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,65
0,76
0,87
0,99
1,12
1,25
1,39
1,54
1,7
1,87
2,04
2,22
2,41
2,61
2,81
3,03
3,25
3,47
3,71
3,95
4,2
4,46
4,73
5

30
0,26
0,32
0,4
0,48
0,57
0,67
0,78
0,9
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,3
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

35
0,26
0,33
0,41
0,5
0,59
0,69
0,81
0,92
1,05
1,19
1,33
1,48
1,64
1,81
1,99
2,17
2,37
2,57
2,78
3
3,22
3,46
3,7
3,95
4,21
4,47
4,75
5,03
5,32

40
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,53
1,69
1,86
2,05
2,24
2,44
2,64
2,86
3,08
3,32
3,56
3,81
4,06
4,33
4,61
4,89
5,18
5,48

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 283 din 442

T2.8C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,19
0,24
0,3
0,36
0,43
0,5
0,58
0,67
0,76
0,86
0,96
1,07
1,19
1,31
1,44
1,57
1,71
1,86
2,01
2,17
2,33
2,5
2,67
2,86
3,04
3,24
3,44
3,64
3,85

5
0,2
0,25
0,31
0,38
0,45
0,53
0,62
0,71
0,81
0,91
1,02
1,14
1,26
1,39
1,52
1,66
1,81
1,97
2,13
2,29
2,47
2,65
2,83
3,02
3,22
3,43
3,64
3,85
4,08

10
0,21
0,27
0,33
0,4
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,2
1,33
1,46
1,61
1,76
1,91
2,07
2,24
2,42
2,6
2,79
2,99
3,19
3,4
3,61
3,84
4,07
4,3

15
0,22
0,28
0,35
0,42
0,5
0,59
0,68
0,79
0,89
1,01
1,13
1,26
1,4
1,54
1,69
1,85
2,01
2,18
2,36
2,54
2,74
2,93
3,14
3,35
3,57
3,8
4,03
4,27
4,52

20
0,23
0,3
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,19
1,32
1,46
1,61
1,77
1,93
2,11
2,29
2,47
2,67
2,87
3,08
3,29
3,52
3,75
3,98
4,23
4,48
4,74

25
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,1
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,2
2,39
2,58
2,79
3
3,22
3,44
3,67
3,92
4,16
4,42
4,68
4,95

30
0,26
0,32
0,4
0,48
0,57
0,67
0,78
0,9
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,3
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

35
0,27
0,34
0,41
0,5
0,6
0,7
0,81
0,93
1,06
1,2
1,34
1,5
1,66
1,83
2,01
2,19
2,39
2,59
2,8
3,02
3,25
3,49
3,73
3,98
4,24
4,51
4,79
5,08
5,37

40
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,84
0,97
1,1
1,24
1,39
1,55
1,72
1,9
2,08
2,28
2,48
2,69
2,91
3,14
3,37
3,62
3,87
4,13
4,4
4,68
4,97
5,27
5,57

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 284 din 442

T2.9C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,17
0,22
0,27
0,32
0,38
0,45
0,52
0,6
0,68
0,77
0,87
0,96
1,07
1,18
1,29
1,41
1,54
1,67
1,81
1,95
2,1
2,25
2,41

5
0,18
0,23
0,29
0,35
0,42
0,49
0,57
0,65
0,74
0,83
0,94
1,04
1,15
1,27
1,4
1,53
1,66
1,8
1,95
2,1
2,26
2,43
2,6

10
0,2
0,25
0,31
0,38
0,45
0,52
0,61
0,7
0,79
0,9
1,01
1,12
1,24
1,37
1,5
1,64
1,79
1,94
2,1
2,26
2,43
2,61
2,79

15
0,21
0,27
0,33
0,4
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,2
1,33
1,47
1,61
1,76
1,92
2,08
2,25
2,43
2,61
2,8
2,99

20
0,23
0,29
0,35
0,43
0,51
0,6
0,7
0,8
0,91
1,03
1,15
1,28
1,42
1,56
1,72
1,88
2,04
2,22
2,4
2,59
2,78
2,98
3,19

25
0,24
0,31
0,38
0,46
0,54
0,64
0,74
0,85
0,96
1,09
1,22
1,36
1,51
1,66
1,82
1,99
2,17
2,36
2,55
2,75
2,95
3,17
3,39

30
0,26
0,32
0,4
0,48
0,57
0,67
0,78
0,9
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,3
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59

35
0,27
0,34
0,42
0,51
0,6
0,71
0,82
0,94
1,08
1,21
1,36
1,52
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,78

40
0,28
0,36
0,44
0,53
0,63
0,75
0,86
0,99
1,13
1,27
1,43
1,59
1,76
1,94
2,13
2,33
2,54
2,76
2,98
3,21
3,46
3,71
3,97

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 285 din 442

T2.10C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)


0
0,15
0,19
0,23
0,28
0,34
0,39
0,46
0,52
0,6
0,67
0,76
0,84
0,93
1,03
1,13
1,23
1,34
1,46
1,58

5
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,43
0,5
0,58
0,66
0,74
0,83
0,93
1,03
1,13
1,24
1,36
1,48
1,6
1,74

10
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,64
0,72
0,82
0,92
1,02
1,13
1,25
1,37
1,5
1,63
1,77
1,91

15
0,2
0,25
0,31
0,38
0,45
0,52
0,61
0,7
0,79
0,9
1,01
1,12
1,24
1,37
1,5
1,64
1,79
1,94
2,1

20
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,1
1,22
1,36
1,5
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29

25
0,24
0,3
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,07
1,19
1,33
1,47
1,63
1,78
1,95
2,12
2,3
2,49

30
0,26
0,32
0,4
0,48
0,57
0,67
0,78
0,9
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,3
2,49
2,69

35
0,27
0,35
0,43
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,1
1,24
1,39
1,55
1,71
1,89
2,07
2,27
2,47
2,68
2,9

40
0,29
0,37
0,46
0,55
0,66
0,77
0,9
1,03
1,17
1,32
1,48
1,65
1,83
2,02
2,22
2,42
2,64
2,86
3,09

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,13
0,16
0,2
0,24
0,29
0,34
0,4
0,46
0,52
0,58
0,66
0,73
0,81

5
0,14
0,18
0,23
0,27
0,32
0,38
0,44
0,51
0,58
0,65
0,73
0,81
0,9

10
0,16
0,2
0,25
0,3
0,36
0,43
0,49
0,57
0,64
0,73
0,82
0,91
1,01

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,18
0,2
0,23
0,23
0,26
0,29
0,28
0,32
0,36
0,34
0,38
0,43
0,41
0,46
0,51
0,48
0,54
0,6
0,55
0,62
0,7
0,64
0,72
0,8
0,72
0,81
0,91
0,82
0,92
1,03
0,92
1,03
1,16
1,02
1,15
1,29
1,13
1,27
1,43

30
0,26
0,32
0,4
0,48
0,57
0,67
0,78
0,9
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59

35
0,28
0,36
0,44
0,53
0,64
0,75
0,87
0,99
1,13
1,28
1,43
1,59
1,77

40
0,31
0,39
0,49
0,59
0,7
0,82
0,95
1,09
1,24
1,4
1,57
1,75
1,94

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 286 din 442

T2.11C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m


Deschidere
reale (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,09
1,23
1,37
1,51
1,67
1,83
2,00
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,18
3,41
3,64
3,88
4,12
4,38
4,64
4,91

5
0,55
0,65
0,76
0,87
0,99
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,87
2,04
2,22
2,41
2,61
2,81
3,02
3,24
3,47
3,70
3,95
4,20
4,46
4,72
4,99

10
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,42
1,57
1,73
1,90
2,07
2,26
2,45
2,65
2,86
3,07
3,30
3,53
3,77
4,01
4,27
4,53
4,80
5,08

15
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

20
0,58
0,68
0,79
0,91
1,04
1,17
1,31
1,46
1,62
1,79
1,96
2,14
2,33
2,53
2,74
2,95
3,18
3,41
3,65
3,89
4,15
4,41
4,68
4,96
5,25

25
0,59
0,70
0,81
0,93
1,05
1,19
1,33
1,49
1,65
1,81
1,99
2,18
2,37
2,57
2,78
3,00
3,23
3,46
3,70
3,95
4,21
4,48
4,76
5,04
5,33

30
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,82
3,05
3,27
3,51
3,76
4,01
4,28
4,55
4,83
5,12
5,41

35
0,61
0,72
0,83
0,95
1,09
1,23
1,37
1,53
1,70
1,87
2,05
2,24
2,44
2,65
2,87
3,09
3,32
3,57
3,82
4,07
4,34
4,62
4,90
5,19
5,49

40
0,62
0,73
0,84
0,97
1,10
1,24
1,39
1,55
1,72
1,90
2,08
2,28
2,48
2,69
2,91
3,14
3,37
3,62
3,87
4,13
4,40
4,68
4,97
5,27
5,57

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 287 din 442

T2.12C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Deschidere
reale (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,16
2,34
2,53
2,73
2,93
3,15
3,37
3,60
3,83
4,08
4,33
4,59
4,85

5
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,20
2,39
2,59
2,79
3,00
3,22
3,44
3,68
3,92
4,17
4,42
4,69
4,96

10
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,56
1,72
1,89
2,07
2,25
2,44
2,64
2,85
3,06
3,29
3,52
3,75
4,00
4,25
4,52
4,79
5,06

15
0,57
0,67
0,78
0,90
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,30
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

20
0,59
0,69
0,80
0,91
1,04
1,17
1,32
1,47
1,63
1,79
1,97
2,15
2,34
2,54
2,75
2,96
3,19
3,42
3,66
3,91
4,16
4,43
4,70
4,98
5,27

25
0,60
0,70
0,81
0,93
1,06
1,20
1,34
1,50
1,66
1,83
2,00
2,19
2,39
2,59
2,80
3,02
3,25
3,48
3,73
3,98
4,24
4,51
4,79
5,07
5,37

30
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,52
1,69
1,86
2,04
2,23
2,43
2,64
2,85
3,07
3,31
3,55
3,80
4,05
4,32
4,59
4,88
5,17
5,47

35
0,62
0,73
0,84
0,97
1,10
1,24
1,39
1,55
1,72
1,89
2,08
2,27
2,47
2,68
2,90
3,13
3,37
3,61
3,86
4,13
4,40
4,67
4,96
5,26
5,56

40
0,63
0,74
0,86
0,98
1,12
1,26
1,41
1,58
1,75
1,93
2,11
2,31
2,52
2,73
2,95
3,18
3,42
3,67
3,93
4,20
4,47
4,76
5,05
5,35
5,66

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 288 din 442

T2.13C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Deschidere
reale (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,06
1,19
1,33
1,47
1,62
1,78
1,95
2,12
2,3
2,49
2,69
2,89
3,1
3,32
3,54
3,77
4,01
4,26
4,51
4,78

5
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,09
1,23
1,37
1,51
1,67
1,83
2
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,18
3,41
3,64
3,88
4,12
4,38
4,64
4,91

10
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
1
1,12
1,26
1,4
1,55
1,71
1,88
2,06
2,24
2,43
2,63
2,83
3,05
3,27
3,5
3,74
3,98
4,23
4,49
4,76
5,04

15
0,4
0,48
0,57
0,67
0,78
0,9
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,3
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

20
0,41
0,49
0,59
0,69
0,8
0,92
1,05
1,18
1,32
1,47
1,63
1,8
1,98
2,16
2,35
2,55
2,76
2,98
3,2
3,43
3,67
3,92
4,18
4,45
4,72
5
5,29

25
0,42
0,51
0,6
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,82
3,05
3,28
3,51
3,76
4,02
4,28
4,55
4,83
5,12
5,41

30
0,43
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,09
1,23
1,38
1,54
1,71
1,88
2,07
2,26
2,46
2,67
2,89
3,11
3,35
3,59
3,84
4,11
4,37
4,65
4,94
5,23
5,54

35
0,44
0,53
0,63
0,74
0,86
0,98
1,12
1,26
1,41
1,58
1,75
1,92
2,11
2,31
2,51
2,73
2,95
3,18
3,42
3,67
3,93
4,19
4,47
4,75
5,05
5,35
5,66

40
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1
1,14
1,29
1,44
1,61
1,78
1,96
2,16
2,36
2,57
2,78
3,01
3,25
3,49
3,75
4,01
4,28
4,56
4,85
5,15
5,46
5,77

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 289 din 442

T2.14C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,3
1,44
1,59
1,74
1,91
2,08
2,25
2,44
2,63
2,83
3,03
3,24
3,46
3,69
3,92
4,17
4,41
4,67

5
0,24
0,3
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,49
1,65
1,81
1,97
2,15
2,33
2,52
2,72
2,93
3,14
3,36
3,59
3,82
4,07
4,32
4,57
4,84

10
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,65
0,76
0,87
0,99
1,12
1,25
1,39
1,54
1,7
1,87
2,04
2,22
2,41
2,61
2,81
3,03
3,25
3,47
3,71
3,95
4,2
4,46
4,73
5

15
0,26
0,32
0,4
0,48
0,57
0,67
0,78
0,9
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,3
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

20
0,26
0,33
0,41
0,5
0,59
0,69
0,81
0,92
1,05
1,19
1,33
1,48
1,64
1,81
1,99
2,17
2,37
2,57
2,78
3
3,22
3,46
3,7
3,95
4,21
4,47
4,75
5,03
5,32

25
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,53
1,69
1,86
2,05
2,24
2,44
2,64
2,86
3,08
3,32
3,56
3,81
4,06
4,33
4,61
4,89
5,18
5,48

30
0,28
0,35
0,43
0,53
0,63
0,73
0,85
0,98
1,11
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,1
2,3
2,5
2,72
2,94
3,17
3,41
3,66
3,91
4,18
4,45
4,73
5,03
5,33
5,63

35
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1
1,14
1,29
1,45
1,61
1,79
1,97
2,16
2,36
2,57
2,79
3,02
3,25
3,5
3,75
4,02
4,29
4,57
4,86
5,16
5,47
5,78

40
0,29
0,37
0,46
0,55
0,66
0,77
0,9
1,03
1,17
1,32
1,48
1,65
1,83
2,02
2,22
2,42
2,64
2,86
3,09
3,34
3,59
3,85
4,12
4,4
4,69
4,98
5,29
5,61
5,93

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 290 din 442

T2.15C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,22
0,28
0,35
0,42
0,5
0,59
0,68
0,79
0,89
1,01
1,13
1,26
1,4
1,54
1,69
1,85
2,01
2,18
2,36
2,54
2,74
2,93
3,14
3,35
3,57
3,8
4,03
4,27
4,52

5
0,23
0,3
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,19
1,32
1,46
1,61
1,77
1,93
2,11
2,29
2,47
2,67
2,87
3,08
3,29
3,52
3,75
3,98
4,23
4,48
4,74

10
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,1
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,2
2,39
2,58
2,79
3
3,22
3,44
3,67
3,92
4,16
4,42
4,68
4,95

15
0,26
0,32
0,4
0,48
0,57
0,67
0,78
0,9
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,3
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59
3,83
4,08
4,34
4,61
4,88
5,17

20
0,27
0,34
0,41
0,5
0,6
0,7
0,81
0,93
1,06
1,2
1,34
1,5
1,66
1,83
2,01
2,19
2,39
2,59
2,8
3,02
3,25
3,49
3,73
3,98
4,24
4,51
4,79
5,08
5,37

25
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,84
0,97
1,1
1,24
1,39
1,55
1,72
1,9
2,08
2,28
2,48
2,69
2,91
3,14
3,37
3,62
3,87
4,13
4,4
4,68
4,97
5,27
5,57

30
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1
1,14
1,29
1,44
1,61
1,78
1,96
2,16
2,36
2,57
2,78
3,01
3,25
3,49
3,75
4,01
4,28
4,56
4,85
5,15
5,46
5,77

35
0,29
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,9
1,04
1,18
1,33
1,49
1,66
1,84
2,03
2,23
2,44
2,65
2,88
3,11
3,36
3,61
3,87
4,14
4,42
4,71
5,01
5,32
5,64
5,97

40
0,3
0,38
0,48
0,57
0,68
0,8
0,93
1,07
1,22
1,37
1,54
1,71
1,9
2,1
2,3
2,51
2,74
2,97
3,21
3,46
3,72
4
4,28
4,57
4,86
5,17
5,49
5,82
6,16

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 291 din 442

T2.16C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,21
0,27
0,33
0,4
0,48
0,56
0,65
0,75
0,85
0,96
1,08
1,2
1,33
1,47
1,61
1,76
1,92
2,08
2,25
2,43
2,61
2,8
2,99

5
0,23
0,29
0,35
0,43
0,51
0,6
0,7
0,8
0,91
1,03
1,15
1,28
1,42
1,56
1,72
1,88
2,04
2,22
2,4
2,59
2,78
2,98
3,19

10
0,24
0,31
0,38
0,46
0,54
0,64
0,74
0,85
0,96
1,09
1,22
1,36
1,51
1,66
1,82
1,99
2,17
2,36
2,55
2,75
2,95
3,17
3,39

15
0,26
0,32
0,4
0,48
0,57
0,67
0,78
0,9
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,3
2,49
2,69
2,91
3,12
3,35
3,59

20
0,27
0,34
0,42
0,51
0,6
0,71
0,82
0,94
1,08
1,21
1,36
1,52
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,78

25
0,28
0,36
0,44
0,53
0,63
0,75
0,86
0,99
1,13
1,27
1,43
1,59
1,76
1,94
2,13
2,33
2,54
2,76
2,98
3,21
3,46
3,71
3,97

30
0,3
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,9
1,04
1,18
1,33
1,49
1,67
1,85
2,03
2,23
2,44
2,66
2,88
3,12
3,36
3,62
3,88
4,15

35
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,39
1,56
1,74
1,93
2,12
2,33
2,55
2,77
3,01
3,25
3,51
3,77
4,05
4,33

40
0,32
0,41
0,5
0,61
0,72
0,85
0,98
1,13
1,28
1,45
1,62
1,81
2
2,21
2,42
2,65
2,89
3,13
3,39
3,65
3,93
4,21
4,51

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x150 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 292 din 442

T2.17C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)


0
0,2
0,25
0,31
0,38
0,45
0,52
0,61
0,7
0,79
0,9
1,01
1,12
1,24
1,37
1,5
1,64
1,79
1,94
2,1

5
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,1
1,22
1,36
1,5
1,64
1,79
1,95
2,12
2,29

10
0,24
0,3
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,07
1,19
1,33
1,47
1,63
1,78
1,95
2,12
2,3
2,49

15
0,26
0,32
0,4
0,48
0,57
0,67
0,78
0,9
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,76
1,93
2,11
2,3
2,49
2,69

20
0,27
0,35
0,43
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,1
1,24
1,39
1,55
1,71
1,89
2,07
2,27
2,47
2,68
2,9

25
0,29
0,37
0,46
0,55
0,66
0,77
0,9
1,03
1,17
1,32
1,48
1,65
1,83
2,02
2,22
2,42
2,64
2,86
3,09

30
0,31
0,39
0,49
0,59
0,7
0,82
0,95
1,09
1,25
1,41
1,58
1,76
1,95
2,15
2,35
2,57
2,8
3,04
3,29

35
0,33
0,42
0,51
0,62
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,27
2,49
2,72
2,96
3,22
3,48

40
0,35
0,44
0,54
0,66
0,78
0,92
1,06
1,22
1,39
1,57
1,76
1,96
2,17
2,39
2,62
2,87
3,12
3,39
3,67

30
0,34
0,43
0,53
0,64
0,76
0,89
1,04
1,19
1,35
1,53
1,71
1,91
2,12

35
0,37
0,46
0,57
0,69
0,82
0,97
1,12
1,29
1,46
1,65
1,85
2,06
2,29

40
0,39
0,5
0,61
0,74
0,88
1,04
1,2
1,38
1,57
1,77
1,99
2,22
2,45

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m

Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,18
0,23
0,28
0,34
0,41
0,48
0,55
0,64
0,72
0,82
0,92
1,02
1,13

5
0,2
0,26
0,32
0,38
0,46
0,54
0,62
0,72
0,81
0,92
1,03
1,15
1,27

10
0,23
0,29
0,36
0,43
0,51
0,6
0,7
0,8
0,91
1,03
1,16
1,29
1,43

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,26
0,28
0,31
0,32
0,36
0,39
0,4
0,44
0,49
0,48
0,53
0,59
0,57
0,64
0,7
0,67
0,75
0,82
0,78
0,87
0,95
0,9
0,99
1,09
1,02
1,13
1,24
1,15
1,28
1,4
1,29
1,43
1,57
1,44
1,59
1,75
1,59
1,77
1,94

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 293 din 442

T3.1C
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

Pag. 294 din 442

T3.2C
Ed. 01
01/08/2013

Pag. 295 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA C

T3.3C
Ed.1
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

60
0,54
0,68
0,84
1,02
1,22
1,43
1,66
1,90
2,16
2,44
2,74
3,05
3,38
-

80
0,48
0,60
0,74
0,90
1,07
1,26
1,46
1,67
1,90
2,15
2,41
2,69
2,98
3,28
3,60
3,94
4,28
4,65
5,03
-

100
0,43
0,55
0,68
0,82
0,97
1,14
1,32
1,52
1,73
1,95
2,19
2,44
2,70
2,98
3,27
3,57
3,89
4,22
4,57
4,93
5,30
5,68
6,08
-

Deschidere echivalenta (m)


120
140
160
0,40
0,38
0,51
0,48
0,63
0,59
0,56
0,76
0,71
0,68
0,90
0,85
0,81
1,06
1,00
0,95
1,23
1,16
1,10
1,41
1,33
1,26
1,60
1,51
1,44
1,81
1,70
1,62
2,03
1,91
1,82
2,26
2,13
2,03
2,51
2,36
2,25
2,76
2,60
2,48
3,03
2,86
2,72
3,31
3,12
2,97
3,61
3,40
3,23
3,92
3,69
3,51
4,24
3,99
3,80
4,57
4,30
4,09
4,91
4,62
4,40
5,27
4,96
4,72
5,64
5,31
5,05
6,02
5,67
5,40
6,42
6,04
5,75
6,82
6,42
6,12
7,24
6,82
6,49
7,68
7,23
6,88
8,12
7,65
7,28

180
0,78
0,91
1,06
1,21
1,38
1,56
1,75
1,95
2,16
2,38
2,61
2,85
3,11
3,37
3,65
3,93
4,23
4,53
4,85
5,18
5,52
5,87
6,23
6,61
6,99

200
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,51
1,69
1,88
2,08
2,30
2,52
2,76
3,00
3,26
3,52
3,80
4,09
4,38
4,69
5,01
5,34
5,68
6,03
6,38
6,76

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 296 din 442

T3.4C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m

Deschidere
reale (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,52
0,61
0,71
0,82
0,93
1,05
1,18
1,31
1,46
1,60
1,76
1,92
2,10
2,27
2,46
2,65
2,85
3,06
3,27
3,50
3,73
3,96
4,21
4,46
4,72

5
0,53
0,63
0,73
0,83
0,95
1,07
1,20
1,34
1,48
1,64
1,79
1,96
2,14
2,32
2,51
2,70
2,91
3,12
3,34
3,56
3,80
4,04
4,29
4,54
4,80

10
0,54
0,64
0,74
0,85
0,97
1,09
1,22
1,36
1,51
1,67
1,83
2,00
2,17
2,36
2,55
2,75
2,96
3,18
3,40
3,63
3,87
4,11
4,36
4,63
4,89

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,55
0,56
0,57
0,65
0,66
0,67
0,75
0,77
0,78
0,86
0,88
0,89
0,98
1,00
1,02
1,11
1,13
1,15
1,25
1,27
1,29
1,39
1,41
1,44
1,54
1,56
1,59
1,69
1,72
1,75
1,86
1,89
1,92
2,03
2,07
2,10
2,21
2,25
2,29
2,40
2,44
2,48
2,60
2,64
2,69
2,80
2,85
2,90
3,01
3,07
3,12
3,23
3,29
3,34
3,46
3,52
3,58
3,69
3,76
3,82
3,94
4,00
4,07
4,19
4,26
4,33
4,44
4,52
4,60
4,71
4,79
4,87
4,98
5,07
5,15

30
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

35
0,59
0,69
0,80
0,92
1,05
1,19
1,33
1,48
1,64
1,81
1,99
2,17
2,36
2,56
2,77
2,99
3,22
3,45
3,69
3,94
4,20
4,47
4,74
5,03
5,32

40
0,60
0,70
0,82
0,94
1,07
1,20
1,35
1,50
1,67
1,84
2,02
2,20
2,40
2,60
2,82
3,04
3,27
3,50
3,75
4,00
4,27
4,54
4,82
5,10
5,40

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 297 din 442

T3.5C
Ed.1
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Deschidere
reale (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,03
1,15
1,28
1,42
1,56
1,72
1,88
2,04
2,22
2,40
2,59
2,78
2,98
3,19
3,41
3,63
3,86
4,10
4,35
4,60

5
0,52
0,61
0,71
0,82
0,93
1,05
1,18
1,31
1,45
1,60
1,76
1,92
2,09
2,27
2,46
2,65
2,85
3,06
3,27
3,49
3,72
3,96
4,20
4,45
4,71

10
0,54
0,63
0,73
0,84
0,95
1,07
1,20
1,34
1,49
1,64
1,80
1,97
2,14
2,32
2,51
2,71
2,91
3,13
3,35
3,57
3,81
4,05
4,30
4,55
4,82

15
0,55
0,64
0,74
0,86
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,68
1,84
2,01
2,19
2,38
2,57
2,77
2,98
3,20
3,42
3,65
3,89
4,14
4,39
4,66
4,92

20
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,05
2,24
2,43
2,62
2,83
3,04
3,26
3,49
3,73
3,97
4,23
4,49
4,75
5,03

25
0,57
0,67
0,78
0,89
1,01
1,14
1,28
1,43
1,58
1,75
1,92
2,10
2,28
2,48
2,68
2,89
3,11
3,33
3,57
3,81
4,06
4,31
4,58
4,85
5,13

30
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

35
0,59
0,70
0,81
0,93
1,05
1,19
1,33
1,49
1,65
1,82
1,99
2,18
2,37
2,57
2,78
3,00
3,23
3,46
3,71
3,96
4,22
4,48
4,76
5,04
5,34

40
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,36
1,51
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,77
4,03
4,29
4,57
4,85
5,14
5,44

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 298 din 442

T3.6C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Deschidere
reale (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,34
0,41
0,49
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,37
1,51
1,66
1,81
1,97
2,14
2,32
2,50
2,69
2,88
3,08
3,29
3,51
3,73
3,96
4,20
4,44

5
0,35
0,43
0,51
0,60
0,69
0,80
0,90
1,02
1,15
1,28
1,41
1,56
1,71
1,87
2,04
2,21
2,39
2,58
2,77
2,97
3,18
3,40
3,62
3,85
4,09
4,33
4,58

10
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,82
0,93
1,05
1,18
1,31
1,46
1,60
1,76
1,92
2,10
2,27
2,46
2,65
2,85
3,06
3,27
3,50
3,73
3,96
4,21
4,46
4,72

15
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,16
2,34
2,53
2,73
2,93
3,15
3,37
3,60
3,83
4,07
4,33
4,58
4,85

20
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,25
1,39
1,54
1,69
1,86
2,03
2,21
2,40
2,60
2,80
3,01
3,23
3,46
3,69
3,94
4,18
4,44
4,71
4,98

25
0,39
0,48
0,57
0,67
0,77
0,89
1,01
1,14
1,28
1,42
1,58
1,74
1,91
2,09
2,27
2,46
2,66
2,87
3,09
3,32
3,55
3,79
4,04
4,29
4,56
4,83
5,11

30
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

35
0,41
0,50
0,60
0,70
0,81
0,93
1,06
1,20
1,34
1,49
1,65
1,82
2,00
2,19
2,38
2,59
2,80
3,02
3,24
3,48
3,72
3,97
4,24
4,50
4,78
5,07
5,36

40
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,53
1,69
1,87
2,05
2,24
2,44
2,64
2,86
3,08
3,32
3,56
3,81
4,07
4,33
4,61
4,89
5,18
5,48

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 299 din 442

T3.7C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,21
0,26
0,33
0,39
0,47
0,55
0,64
0,73
0,83
0,94
1,06
1,18
1,30
1,44
1,58
1,72
1,88
2,04
2,20
2,38
2,56
2,74
2,93
3,13
3,34
3,55
3,77
3,99
4,23

5
0,22
0,28
0,34
0,41
0,49
0,57
0,67
0,76
0,87
0,98
1,10
1,23
1,36
1,50
1,64
1,80
1,96
2,12
2,30
2,48
2,66
2,86
3,06
3,26
3,48
3,70
3,93
4,16
4,40

10
0,23
0,29
0,35
0,43
0,51
0,60
0,69
0,79
0,90
1,02
1,14
1,27
1,41
1,56
1,71
1,87
2,03
2,21
2,39
2,57
2,77
2,97
3,18
3,39
3,61
3,84
4,08
4,32
4,57

15
0,23
0,30
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,19
1,32
1,46
1,61
1,77
1,94
2,11
2,29
2,47
2,67
2,87
3,08
3,29
3,52
3,75
3,99
4,23
4,48
4,74

20
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,67
1,83
2,00
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,19
3,41
3,64
3,88
4,13
4,38
4,64
4,91

25
0,25
0,32
0,39
0,47
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,57
1,73
1,90
2,07
2,26
2,45
2,65
2,85
3,07
3,29
3,52
3,76
4,01
4,26
4,53
4,80
5,08

30
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

35
0,27
0,34
0,42
0,50
0,60
0,70
0,82
0,94
1,07
1,20
1,35
1,50
1,66
1,84
2,01
2,20
2,40
2,60
2,81
3,03
3,26
3,50
3,75
4,00
4,26
4,53
4,81
5,10
5,39

40
0,27
0,35
0,43
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,10
1,24
1,39
1,55
1,71
1,89
2,07
2,26
2,47
2,68
2,89
3,12
3,36
3,60
3,85
4,11
4,38
4,66
4,95
5,24
5,55

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 300 din 442

T3.8C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,19
0,25
0,30
0,37
0,44
0,51
0,59
0,68
0,78
0,88
0,98
1,09
1,21
1,34
1,47
1,60
1,75
1,89
2,05
2,21
2,38
2,55
2,73
2,91
3,10
3,30
3,50
3,71
3,93

5
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,93
1,04
1,16
1,28
1,41
1,55
1,69
1,85
2,00
2,17
2,34
2,51
2,69
2,88
3,08
3,28
3,49
3,70
3,92
4,15

10
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,86
0,98
1,09
1,22
1,35
1,49
1,63
1,79
1,94
2,11
2,28
2,46
2,65
2,84
3,04
3,24
3,46
3,68
3,90
4,14
4,38

15
0,23
0,29
0,35
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,02
1,15
1,28
1,42
1,56
1,72
1,88
2,04
2,22
2,40
2,59
2,78
2,98
3,19
3,41
3,63
3,86
4,10
4,34
4,60

20
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,63
0,73
0,84
0,95
1,07
1,20
1,34
1,49
1,64
1,80
1,96
2,14
2,32
2,51
2,71
2,91
3,12
3,34
3,57
3,80
4,04
4,29
4,55
4,81

25
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,05
2,23
2,42
2,62
2,83
3,04
3,26
3,49
3,73
3,97
4,22
4,48
4,75
5,03

30
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

35
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,36
1,52
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,78
4,03
4,30
4,57
4,85
5,14
5,44

40
0,28
0,35
0,44
0,53
0,63
0,74
0,85
0,98
1,11
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,11
2,30
2,51
2,72
2,94
3,17
3,41
3,66
3,92
4,18
4,46
4,74
5,03
5,33
5,64

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 301 din 442

T3.9C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,17
0,22
0,27
0,33
0,39
0,46
0,53
0,61
0,70
0,79
0,88
0,98
1,09
1,20
1,32
1,44
1,57
1,70
1,84
1,99
2,14
2,29
2,45

5
0,19
0,24
0,29
0,36
0,42
0,50
0,58
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,18
1,30
1,42
1,56
1,69
1,84
1,99
2,14
2,30
2,47
2,65

10
0,20
0,26
0,32
0,38
0,46
0,53
0,62
0,71
0,81
0,91
1,02
1,14
1,26
1,39
1,53
1,67
1,82
1,98
2,14
2,30
2,48
2,66
2,84

15
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,35
1,49
1,64
1,79
1,95
2,11
2,29
2,47
2,65
2,84
3,04

20
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,74
1,91
2,08
2,25
2,44
2,63
2,83
3,03
3,24

25
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,10
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,20
2,39
2,58
2,79
3,00
3,22
3,44

30
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64

35
0,27
0,34
0,43
0,51
0,61
0,72
0,83
0,96
1,09
1,23
1,38
1,54
1,70
1,88
2,06
2,25
2,45
2,66
2,87
3,10
3,33
3,58
3,83

40
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,45
1,61
1,78
1,97
2,16
2,36
2,57
2,79
3,02
3,25
3,50
3,75
4,02

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 302 din 442

T3.10C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)


0
0,15
0,19
0,24
0,29
0,34
0,40
0,46
0,53
0,61
0,68
0,77
0,86
0,95
1,05
1,15
1,25
1,36
1,48
1,60

5
0,17
0,21
0,26
0,32
0,38
0,44
0,51
0,59
0,67
0,75
0,85
0,94
1,04
1,15
1,26
1,38
1,50
1,63
1,77

10
0,18
0,23
0,29
0,35
0,41
0,49
0,56
0,65
0,74
0,83
0,93
1,04
1,15
1,27
1,39
1,52
1,66
1,80
1,94

15
0,20
0,26
0,32
0,38
0,45
0,53
0,62
0,71
0,81
0,91
1,02
1,14
1,26
1,39
1,53
1,67
1,82
1,97
2,13

20
0,22
0,28
0,34
0,42
0,50
0,58
0,68
0,77
0,88
1,00
1,12
1,24
1,38
1,52
1,67
1,82
1,98
2,15
2,33

25
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,15
2,34
2,53

30
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73

35
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,41
1,57
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93

40
0,30
0,38
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,89
3,13

30
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62

35
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,76
0,88
1,01
1,15
1,29
1,45
1,62
1,79

40
0,31
0,40
0,49
0,59
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,77
1,97

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,13
0,17
0,20
0,25
0,29
0,35
0,40
0,46
0,52
0,59
0,66
0,74
0,82

5
0,15
0,18
0,23
0,28
0,33
0,39
0,45
0,51
0,58
0,66
0,74
0,82
0,91

10
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,43
0,50
0,57
0,65
0,74
0,83
0,92
1,02

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,18
0,21
0,23
0,23
0,26
0,29
0,29
0,32
0,36
0,35
0,39
0,44
0,41
0,46
0,52
0,48
0,55
0,61
0,56
0,63
0,71
0,65
0,73
0,81
0,73
0,83
0,93
0,83
0,93
1,05
0,93
1,05
1,17
1,04
1,16
1,31
1,15
1,29
1,45

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 303 din 442

T3.11C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 200 m


Deschidere
reale (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,25
1,39
1,54
1,69
1,86
2,03
2,21
2,40
2,60
2,80
3,01
3,23
3,46
3,69
3,94
4,19
4,44
4,71
4,98

5
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,56
1,72
1,89
2,07
2,25
2,44
2,64
2,85
3,07
3,29
3,52
3,76
4,00
4,26
4,52
4,79
5,07

10
0,57
0,67
0,78
0,89
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,75
1,92
2,10
2,29
2,48
2,69
2,90
3,12
3,34
3,58
3,82
4,07
4,33
4,60
4,87
5,15

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,58
0,59
0,60
0,68
0,69
0,70
0,79
0,80
0,82
0,91
0,92
0,94
1,03
1,05
1,07
1,17
1,19
1,20
1,31
1,33
1,35
1,46
1,48
1,50
1,62
1,64
1,67
1,78
1,81
1,84
1,96
1,99
2,02
2,14
2,17
2,20
2,33
2,36
2,40
2,53
2,56
2,60
2,73
2,77
2,82
2,95
2,99
3,04
3,17
3,22
3,27
3,40
3,45
3,50
3,64
3,69
3,75
3,88
3,94
4,00
4,14
4,20
4,27
4,40
4,47
4,54
4,67
4,74
4,82
4,95
5,03
5,10
5,24
5,32
5,40

30
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,53
1,69
1,87
2,05
2,24
2,44
2,64
2,86
3,08
3,32
3,56
3,81
4,06
4,33
4,61
4,89
5,18
5,48

35
0,62
0,73
0,84
0,97
1,10
1,24
1,39
1,55
1,72
1,89
2,08
2,27
2,47
2,68
2,90
3,13
3,36
3,61
3,86
4,12
4,39
4,67
4,96
5,26
5,56

40
0,63
0,74
0,85
0,98
1,11
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,11
2,30
2,51
2,72
2,94
3,17
3,41
3,66
3,92
4,18
4,46
4,74
5,03
5,33
5,64

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3 % - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 304 din 442

T3.12C
Ed.1
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 180 m


Deschidere
reale (m)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,55
0,64
0,74
0,86
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,68
1,84
2,01
2,19
2,38
2,57
2,77
2,98
3,20
3,42
3,65
3,89
4,14
4,39
4,66
4,92

5
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,05
2,24
2,43
2,62
2,83
3,04
3,26
3,49
3,73
3,97
4,23
4,49
4,75
5,03

10
0,57
0,67
0,78
0,89
1,01
1,14
1,28
1,43
1,58
1,75
1,92
2,10
2,28
2,48
2,68
2,89
3,11
3,33
3,57
3,81
4,06
4,31
4,58
4,85
5,13

15
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

20
0,59
0,70
0,81
0,93
1,05
1,19
1,33
1,49
1,65
1,82
1,99
2,18
2,37
2,57
2,78
3,00
3,23
3,46
3,71
3,96
4,22
4,48
4,76
5,04
5,34

25
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,36
1,51
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,77
4,03
4,29
4,57
4,85
5,14
5,44

30
0,61
0,72
0,84
0,96
1,09
1,23
1,38
1,54
1,71
1,88
2,07
2,26
2,46
2,67
2,89
3,11
3,35
3,59
3,84
4,10
4,37
4,65
4,94
5,23
5,53

35
0,63
0,73
0,85
0,98
1,11
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,10
2,30
2,50
2,72
2,94
3,17
3,41
3,65
3,91
4,17
4,45
4,73
5,02
5,32
5,63

40
0,64
0,75
0,87
0,99
1,13
1,28
1,43
1,59
1,77
1,95
2,14
2,34
2,54
2,76
2,99
3,22
3,46
3,72
3,98
4,25
4,52
4,81
5,11
5,41
5,73

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 305 din 442

T3.13C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 160 m


Deschidere
reale (m)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,16
2,34
2,53
2,73
2,93
3,15
3,37
3,60
3,83
4,07
4,33
4,58
4,85

5
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,11
1,25
1,39
1,54
1,69
1,86
2,03
2,21
2,40
2,60
2,80
3,01
3,23
3,46
3,69
3,94
4,18
4,44
4,71
4,98

10
0,39
0,48
0,57
0,67
0,77
0,89
1,01
1,14
1,28
1,42
1,58
1,74
1,91
2,09
2,27
2,46
2,66
2,87
3,09
3,32
3,55
3,79
4,04
4,29
4,56
4,83
5,11

15
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

20
0,41
0,50
0,60
0,70
0,81
0,93
1,06
1,20
1,34
1,49
1,65
1,82
2,00
2,19
2,38
2,59
2,80
3,02
3,24
3,48
3,72
3,97
4,24
4,50
4,78
5,07
5,36

25
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,53
1,69
1,87
2,05
2,24
2,44
2,64
2,86
3,08
3,32
3,56
3,81
4,07
4,33
4,61
4,89
5,18
5,48

30
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,97
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,09
2,29
2,49
2,70
2,92
3,15
3,39
3,64
3,89
4,16
4,43
4,71
5,00
5,30
5,60

35
0,44
0,53
0,64
0,75
0,87
0,99
1,13
1,28
1,43
1,59
1,77
1,95
2,14
2,34
2,54
2,76
2,98
3,22
3,46
3,71
3,97
4,24
4,52
4,81
5,10
5,41
5,72

40
0,45
0,55
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,46
1,63
1,80
1,99
2,18
2,38
2,60
2,82
3,05
3,28
3,53
3,79
4,05
4,33
4,61
4,91
5,21
5,52
5,84

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 306 din 442

T3.14C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,23
0,30
0,37
0,44
0,53
0,62
0,72
0,82
0,94
1,06
1,19
1,32
1,46
1,61
1,77
1,94
2,11
2,29
2,47
2,67
2,87
3,08
3,29
3,52
3,75
3,99
4,23
4,48
4,74

5
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,64
0,74
0,85
0,97
1,10
1,23
1,37
1,52
1,67
1,83
2,00
2,18
2,37
2,56
2,76
2,97
3,19
3,41
3,64
3,88
4,13
4,38
4,64
4,91

10
0,25
0,32
0,39
0,47
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,57
1,73
1,90
2,07
2,26
2,45
2,65
2,85
3,07
3,29
3,52
3,76
4,01
4,26
4,53
4,80
5,08

15
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

20
0,27
0,34
0,42
0,50
0,60
0,70
0,82
0,94
1,07
1,20
1,35
1,50
1,66
1,84
2,01
2,20
2,40
2,60
2,81
3,03
3,26
3,50
3,75
4,00
4,26
4,53
4,81
5,10
5,39

25
0,27
0,35
0,43
0,52
0,62
0,72
0,84
0,96
1,10
1,24
1,39
1,55
1,71
1,89
2,07
2,26
2,47
2,68
2,89
3,12
3,36
3,60
3,85
4,11
4,38
4,66
4,95
5,24
5,55

30
0,28
0,36
0,44
0,53
0,63
0,74
0,86
0,99
1,13
1,27
1,43
1,59
1,76
1,94
2,13
2,33
2,53
2,75
2,97
3,21
3,45
3,70
3,96
4,23
4,50
4,79
5,08
5,39
5,70

35
0,29
0,37
0,45
0,55
0,65
0,76
0,88
1,02
1,16
1,30
1,46
1,63
1,81
1,99
2,18
2,39
2,60
2,82
3,05
3,29
3,54
3,80
4,06
4,34
4,62
4,92
5,22
5,53
5,85

40
0,30
0,37
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,18
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,66
2,89
3,13
3,37
3,63
3,89
4,16
4,45
4,74
5,04
5,35
5,67
6,00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 307 din 442

T3.15C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,23
0,29
0,35
0,43
0,51
0,60
0,70
0,80
0,91
1,02
1,15
1,28
1,42
1,56
1,72
1,88
2,04
2,22
2,40
2,59
2,78
2,98
3,19
3,41
3,63
3,86
4,10
4,34
4,60

5
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,63
0,73
0,84
0,95
1,07
1,20
1,34
1,49
1,64
1,80
1,96
2,14
2,32
2,51
2,71
2,91
3,12
3,34
3,57
3,80
4,04
4,29
4,55
4,81

10
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,66
0,76
0,87
0,99
1,12
1,26
1,40
1,55
1,71
1,88
2,05
2,23
2,42
2,62
2,83
3,04
3,26
3,49
3,73
3,97
4,22
4,48
4,75
5,03

15
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

20
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,36
1,52
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,62
2,84
3,06
3,29
3,53
3,78
4,03
4,30
4,57
4,85
5,14
5,44

25
0,28
0,35
0,44
0,53
0,63
0,74
0,85
0,98
1,11
1,26
1,41
1,57
1,74
1,92
2,11
2,30
2,51
2,72
2,94
3,17
3,41
3,66
3,92
4,18
4,46
4,74
5,03
5,33
5,64

30
0,29
0,36
0,45
0,55
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,46
1,63
1,80
1,99
2,18
2,38
2,60
2,82
3,05
3,28
3,53
3,79
4,05
4,33
4,61
4,91
5,21
5,52
5,84

35
0,30
0,38
0,47
0,56
0,67
0,79
0,91
1,05
1,19
1,35
1,51
1,68
1,86
2,05
2,25
2,46
2,68
2,91
3,15
3,39
3,65
3,91
4,19
4,47
4,77
5,07
5,38
5,70
6,03

40
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,39
1,56
1,73
1,92
2,12
2,32
2,54
2,76
3,00
3,24
3,50
3,76
4,04
4,32
4,61
4,91
5,23
5,55
5,88
6,22

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 308 din 442

T3.16C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

Temperatura de pozare (C)


0
0,22
0,27
0,34
0,41
0,49
0,57
0,66
0,76
0,87
0,98
1,10
1,22
1,35
1,49
1,64
1,79
1,95
2,11
2,29
2,47
2,65
2,84
3,04

5
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,74
1,91
2,08
2,25
2,44
2,63
2,83
3,03
3,24

10
0,24
0,31
0,38
0,46
0,55
0,65
0,75
0,86
0,98
1,10
1,24
1,38
1,53
1,69
1,85
2,02
2,20
2,39
2,58
2,79
3,00
3,22
3,44

15
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64

20
0,27
0,34
0,43
0,51
0,61
0,72
0,83
0,96
1,09
1,23
1,38
1,54
1,70
1,88
2,06
2,25
2,45
2,66
2,87
3,10
3,33
3,58
3,83

25
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,45
1,61
1,78
1,97
2,16
2,36
2,57
2,79
3,02
3,25
3,50
3,75
4,02

30
0,30
0,38
0,47
0,56
0,67
0,79
0,91
1,05
1,19
1,35
1,51
1,68
1,87
2,06
2,26
2,47
2,69
2,92
3,15
3,40
3,66
3,92
4,20

35
0,31
0,39
0,49
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,25
1,41
1,58
1,76
1,95
2,15
2,35
2,57
2,80
3,04
3,29
3,55
3,81
4,09
4,38

40
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,85
0,99
1,14
1,30
1,46
1,64
1,83
2,02
2,23
2,45
2,68
2,91
3,16
3,42
3,69
3,97
4,25
4,55

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 9,3% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 309 din 442

T3.17C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

Temperatura de pozare (C)


0
0,20
0,26
0,32
0,38
0,45
0,53
0,62
0,71
0,81
0,91
1,02
1,14
1,26
1,39
1,53
1,67
1,82
1,97
2,13

5
0,22
0,28
0,34
0,42
0,50
0,58
0,68
0,77
0,88
1,00
1,12
1,24
1,38
1,52
1,67
1,82
1,98
2,15
2,33

10
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,15
2,34
2,53

15
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73

20
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,41
1,57
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93

25
0,30
0,38
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,89
3,13

30
0,31
0,40
0,49
0,60
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,78
1,97
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,32

35
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,52
2,75
2,99
3,25
3,51

40
0,35
0,44
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,98
2,19
2,41
2,65
2,89
3,15
3,42
3,70

30
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14

35
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,13
1,30
1,48
1,67
1,87
2,08
2,31

40
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,21
1,39
1,59
1,79
2,01
2,24
2,48

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,18
0,23
0,29
0,35
0,41
0,48
0,56
0,65
0,73
0,83
0,93
1,04
1,15

5
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,55
0,63
0,73
0,83
0,93
1,05
1,16
1,29

10
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,93
1,05
1,17
1,31
1,45

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,26
0,29
0,31
0,33
0,36
0,40
0,40
0,45
0,49
0,49
0,54
0,59
0,58
0,64
0,71
0,68
0,76
0,83
0,79
0,88
0,96
0,91
1,01
1,11
1,03
1,15
1,26
1,17
1,29
1,42
1,31
1,45
1,59
1,46
1,62
1,77
1,62
1,79
1,97

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C

Pag. 310 din 442

T4.1C
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

Pag. 311 din 442

T4.2C
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6 % - ZONA C

Pag. 312 din 442

T4.3C
Ed.1
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Deschidere echivalenta (m)


40
0,73
0,93
1,15
1,39
1,65
1,94
2,25
2,58
2,93
3,31
3,71
4,14
4,58
5,05
5,55
6,06
6,60
7,16
7,75
8,36
8,99
9,64
10,32
11,02
11,74
12,48
13,25
14,04
14,86

60
0,61
0,77
0,95
1,15
1,36
1,60
1,86
2,13
2,42
2,74
3,07
3,42
3,79
4,18
4,58
5,01
5,45
5,92
6,40
6,90
7,42
7,96
8,52
9,10
9,69
10,31
10,94
11,60
12,27

80
0,53
0,67
0,83
1,00
1,19
1,40
1,62
1,86
2,12
2,39
2,68
2,99
3,31
3,65
4,00
4,37
4,76
5,17
5,59
6,03
6,48
6,95
7,44
7,95
8,47
9,01
9,56
10,13
10,72

100
0,48
0,61
0,75
0,90
1,08
1,26
1,46
1,68
1,91
2,16
2,42
2,70
2,99
3,29
3,62
3,95
4,30
4,67
5,05
5,45
5,86
6,28
6,72
7,18
7,65
8,13
8,63
9,15
9,68

120
0,44
0,56
0,69
0,83
0,99
1,17
1,35
1,55
1,77
1,99
2,24
2,49
2,76
3,04
3,34
3,65
3,97
4,31
4,66
5,03
5,41
5,80
6,21
6,63
7,07
7,51
7,98
8,45
8,94

140
0,41
0,52
0,65
0,78
0,93
1,09
1,27
1,46
1,66
1,87
2,10
2,34
2,59
2,86
3,13
3,43
3,73
4,05
4,38
4,72
5,08
5,45
5,83
6,22
6,63
7,05
7,49
7,93
8,39

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 313 din 442

T4.4C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,23
0,29
0,36
0,43
0,52
0,61
0,70
0,81
0,92
1,04
1,16
1,30
1,44
1,58
1,74
1,90
2,07
2,24
2,43
2,62
2,81
3,02
3,23
3,45
3,67
3,91
4,15
4,40
4,65

5
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,95
1,07
1,20
1,34
1,49
1,64
1,80
1,97
2,14
2,32
2,51
2,71
2,92
3,13
3,35
3,57
3,81
4,05
4,30
4,56
4,82

10
0,25
0,31
0,38
0,47
0,55
0,65
0,75
0,87
0,98
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,86
2,03
2,22
2,40
2,60
2,80
3,02
3,23
3,46
3,70
3,94
4,19
4,45
4,71
4,98

15
0,25
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,89
1,02
1,15
1,29
1,43
1,59
1,75
1,92
2,10
2,29
2,48
2,68
2,90
3,11
3,34
3,57
3,82
4,07
4,33
4,59
4,87
5,15

20
0,26
0,33
0,41
0,50
0,59
0,69
0,80
0,92
1,05
1,18
1,33
1,48
1,64
1,81
1,98
2,17
2,36
2,56
2,77
2,98
3,21
3,44
3,69
3,93
4,19
4,46
4,73
5,02
5,31

25
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,52
1,69
1,86
2,04
2,23
2,43
2,63
2,85
3,07
3,30
3,55
3,79
4,05
4,32
4,59
4,87
5,16
5,46

30
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,64
3,90
4,16
4,44
4,72
5,01
5,31
5,62

35
0,28
0,36
0,44
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,44
1,61
1,78
1,96
2,15
2,35
2,56
2,78
3,01
3,24
3,49
3,74
4,00
4,28
4,56
4,85
5,14
5,45
5,77

40
0,29
0,37
0,46
0,55
0,66
0,77
0,89
1,03
1,17
1,32
1,48
1,65
1,83
2,01
2,21
2,41
2,63
2,85
3,09
3,33
3,58
3,84
4,11
4,39
4,67
4,97
5,28
5,59
5,92

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 314 din 442

T4.5C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,21
0,27
0,34
0,41
0,48
0,57
0,66
0,75
0,86
0,97
1,09
1,21
1,34
1,48
1,62
1,77
1,93
2,10
2,27
2,45
2,63
2,82
3,02
3,22
3,43
3,65
3,88
4,11
4,35

5
0,23
0,29
0,35
0,43
0,51
0,60
0,69
0,79
0,90
1,02
1,14
1,27
1,41
1,55
1,71
1,86
2,03
2,20
2,38
2,57
2,76
2,96
3,17
3,39
3,61
3,84
4,07
4,32
4,57

10
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,95
1,07
1,20
1,33
1,48
1,63
1,79
1,95
2,13
2,31
2,50
2,69
2,90
3,11
3,32
3,55
3,78
4,02
4,27
4,52
4,79

15
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,65
0,76
0,87
0,99
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,87
2,04
2,22
2,41
2,61
2,81
3,02
3,24
3,47
3,71
3,95
4,20
4,46
4,73
5,00

20
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,61
1,77
1,95
2,13
2,32
2,51
2,72
2,93
3,15
3,38
3,62
3,86
4,12
4,38
4,65
4,92
5,21

25
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,82
3,05
3,28
3,51
3,76
4,02
4,28
4,55
4,83
5,12
5,42

30
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,64
3,90
4,16
4,44
4,72
5,01
5,31
5,62

35
0,29
0,36
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,45
1,62
1,79
1,98
2,17
2,37
2,58
2,80
3,03
3,27
3,52
3,77
4,04
4,31
4,59
4,89
5,19
5,50
5,81

40
0,30
0,38
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,90
3,13
3,38
3,63
3,90
4,17
4,45
4,75
5,05
5,36
5,68
6,01

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 315 din 442

T4.6C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,19
0,25
0,30
0,37
0,44
0,51
0,59
0,68
0,77
0,87
0,98
1,09
1,21
1,33
1,46
1,60
1,74
1,89
2,04
2,21
2,37
2,54
2,72
2,91
3,10
3,29
3,50
3,71
3,92

5
0,21
0,26
0,32
0,39
0,47
0,55
0,64
0,73
0,83
0,94
1,05
1,17
1,30
1,43
1,57
1,72
1,87
2,03
2,19
2,37
2,54
2,73
2,92
3,12
3,32
3,53
3,75
3,98
4,21

10
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,78
0,89
1,00
1,12
1,25
1,39
1,53
1,68
1,83
2,00
2,17
2,34
2,53
2,72
2,92
3,12
3,33
3,55
3,78
4,01
4,25
4,49

15
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,07
1,20
1,33
1,48
1,63
1,79
1,95
2,12
2,31
2,49
2,69
2,89
3,10
3,32
3,55
3,78
4,02
4,26
4,52
4,78

20
0,25
0,32
0,39
0,47
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,56
1,72
1,89
2,07
2,25
2,44
2,64
2,85
3,06
3,29
3,52
3,76
4,00
4,26
4,52
4,79
5,06

25
0,26
0,33
0,41
0,50
0,59
0,70
0,81
0,93
1,06
1,19
1,34
1,49
1,65
1,82
2,00
2,18
2,37
2,58
2,79
3,01
3,23
3,47
3,71
3,96
4,22
4,49
4,77
5,05
5,34

30
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,64
3,90
4,16
4,44
4,72
5,01
5,31
5,62

35
0,29
0,37
0,45
0,55
0,65
0,77
0,89
1,02
1,16
1,31
1,47
1,64
1,82
2,00
2,20
2,40
2,62
2,84
3,07
3,31
3,56
3,82
4,09
4,36
4,65
4,94
5,25
5,56
5,88

40
0,30
0,38
0,47
0,57
0,68
0,80
0,93
1,07
1,21
1,37
1,54
1,71
1,90
2,09
2,30
2,51
2,73
2,96
3,21
3,46
3,72
3,99
4,27
4,56
4,86
5,16
5,48
5,81
6,15

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 316 din 442

T4.7C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,17
0,21
0,26
0,32
0,38
0,44
0,51
0,59
0,67
0,75
0,85
0,94
1,04
1,15
1,26
1,38
1,50
1,63
1,76
1,90
2,05
2,19
2,35
2,51
2,67
2,84
3,02
3,20
3,38

5
0,18
0,23
0,29
0,35
0,41
0,49
0,56
0,65
0,74
0,83
0,93
1,04
1,15
1,27
1,39
1,52
1,65
1,79
1,94
2,09
2,25
2,41
2,58
2,76
2,94
3,13
3,32
3,52
3,72

10
0,20
0,26
0,32
0,38
0,45
0,53
0,62
0,71
0,81
0,91
1,02
1,14
1,26
1,39
1,52
1,67
1,81
1,97
2,13
2,30
2,47
2,65
2,84
3,03
3,23
3,43
3,64
3,86
4,08

15
0,22
0,28
0,34
0,42
0,50
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,38
1,52
1,67
1,82
1,98
2,15
2,33
2,51
2,70
2,89
3,10
3,31
3,52
3,75
3,98
4,22
4,46

20
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,15
2,34
2,53
2,72
2,93
3,14
3,36
3,59
3,83
4,07
4,32
4,58
4,84

25
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,61
1,78
1,95
2,14
2,33
2,52
2,73
2,94
3,16
3,39
3,63
3,88
4,13
4,40
4,67
4,94
5,23

30
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,64
3,90
4,16
4,44
4,72
5,01
5,31
5,62

35
0,30
0,37
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,18
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,89
3,13
3,37
3,63
3,89
4,16
4,45
4,74
5,04
5,35
5,67
6,00

40
0,31
0,40
0,49
0,59
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,77
1,97
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,32
3,58
3,85
4,13
4,42
4,72
5,03
5,35
5,68
6,02
6,37

Pag. 317 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T4.8C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,14
0,18
0,22
0,27
0,32
0,37
0,43
0,50
0,56
0,64
0,71
0,79
0,88
0,97
1,07
1,16
1,27
1,38
1,49
1,61
1,73
1,85
1,98
2,12
2,25
2,40
2,55
2,70
2,85

5
0,16
0,20
0,25
0,30
0,35
0,42
0,48
0,55
0,63
0,71
0,80
0,89
0,98
1,09
1,19
1,30
1,42
1,54
1,66
1,79
1,93
2,07
2,22
2,37
2,52
2,68
2,85
3,02
3,19

10
0,18
0,22
0,28
0,33
0,40
0,47
0,54
0,62
0,71
0,80
0,90
1,00
1,11
1,22
1,34
1,46
1,59
1,73
1,87
2,01
2,17
2,32
2,49
2,66
2,83
3,01
3,20
3,39
3,58

15
0,20
0,25
0,31
0,38
0,45
0,53
0,61
0,70
0,80
0,90
1,01
1,12
1,24
1,37
1,50
1,64
1,79
1,94
2,10
2,27
2,44
2,61
2,80
2,99
3,18
3,39
3,59
3,81
4,03

20
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,79
0,89
1,01
1,13
1,26
1,40
1,54
1,69
1,85
2,01
2,18
2,36
2,55
2,74
2,94
3,14
3,36
3,58
3,80
4,04
4,28
4,52

25
0,25
0,32
0,39
0,47
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,26
1,41
1,56
1,72
1,89
2,06
2,25
2,44
2,64
2,85
3,06
3,28
3,51
3,75
4,00
4,25
4,51
4,78
5,06

30
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,64
3,90
4,16
4,44
4,72
5,01
5,31
5,62

35
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,07
1,22
1,38
1,55
1,72
1,91
2,10
2,31
2,52
2,75
2,98
3,23
3,48
3,74
4,01
4,29
4,59
4,89
5,20
5,52
5,85
6,18

40
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,51
1,69
1,88
2,08
2,30
2,52
2,76
3,00
3,26
3,52
3,80
4,08
4,38
4,69
5,01
5,33
5,67
6,02
6,38
6,75

Pag. 318 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU

T4.9C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,12
0,15
0,19
0,23
0,28
0,32
0,37
0,43
0,49
0,55
0,62
0,69
0,76
0,84
0,92
1,01
1,10
1,19
1,29
1,39
1,50
1,61
1,72
1,84
1,96
2,08
2,21
2,34
2,48

5
0,14
0,17
0,21
0,26
0,31
0,36
0,42
0,48
0,55
0,62
0,69
0,77
0,85
0,94
1,03
1,13
1,23
1,34
1,44
1,56
1,68
1,80
1,92
2,05
2,19
2,33
2,47
2,62
2,77

10
0,15
0,20
0,24
0,29
0,35
0,41
0,47
0,54
0,62
0,70
0,78
0,87
0,97
1,07
1,17
1,28
1,39
1,51
1,63
1,76
1,89
2,03
2,18
2,32
2,47
2,63
2,79
2,96
3,13

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,18
0,20
0,24
0,22
0,26
0,30
0,28
0,32
0,37
0,33
0,39
0,45
0,40
0,46
0,54
0,47
0,54
0,63
0,54
0,63
0,73
0,62
0,72
0,84
0,71
0,82
0,95
0,80
0,92
1,07
0,90
1,03
1,20
1,00
1,15
1,34
1,11
1,28
1,49
1,22
1,41
1,64
1,34
1,55
1,80
1,46
1,69
1,97
1,59
1,84
2,14
1,73
2,00
2,32
1,87
2,16
2,51
2,01
2,33
2,71
2,17
2,50
2,91
2,32
2,69
3,13
2,49
2,87
3,34
2,66
3,07
3,57
2,83
3,27
3,81
3,01
3,48
4,05
3,19
3,69
4,30
3,39
3,91
4,55
3,58
4,14
4,82

30
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,64
3,90
4,16
4,44
4,72
5,01
5,31
5,62

35
0,32
0,41
0,50
0,61
0,72
0,85
0,99
1,13
1,29
1,45
1,63
1,81
2,01
2,22
2,43
2,66
2,90
3,14
3,40
3,66
3,94
4,23
4,52
4,83
5,15
5,47
5,81
6,16
6,51

40
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,97
1,13
1,30
1,48
1,67
1,87
2,08
2,31
2,54
2,79
3,05
3,32
3,60
3,90
4,20
4,52
4,85
5,19
5,54
5,90
6,28
6,66
7,06
7,47

Pag. 319 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.10C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,25
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,89
1,02
1,15
1,29
1,43
1,59
1,75
1,92
2,10
2,29
2,48
2,68
2,90
3,11
3,34
3,57
3,82
4,07
4,33
4,59
4,87
5,15

5
0,26
0,33
0,41
0,50
0,59
0,69
0,80
0,92
1,05
1,18
1,33
1,48
1,64
1,81
1,98
2,17
2,36
2,56
2,77
2,98
3,21
3,44
3,69
3,93
4,19
4,46
4,73
5,02
5,31

10
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,71
0,83
0,95
1,08
1,22
1,37
1,52
1,69
1,86
2,04
2,23
2,43
2,63
2,85
3,07
3,30
3,55
3,79
4,05
4,32
4,59
4,87
5,16
5,46

15
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,64
3,90
4,16
4,44
4,72
5,01
5,31
5,62

20
0,28
0,36
0,44
0,54
0,64
0,75
0,87
1,00
1,14
1,29
1,44
1,61
1,78
1,96
2,15
2,35
2,56
2,78
3,01
3,24
3,49
3,74
4,00
4,28
4,56
4,85
5,14
5,45
5,77

25
0,29
0,37
0,46
0,55
0,66
0,77
0,89
1,03
1,17
1,32
1,48
1,65
1,83
2,01
2,21
2,41
2,63
2,85
3,09
3,33
3,58
3,84
4,11
4,39
4,67
4,97
5,28
5,59
5,92

30
0,30
0,38
0,47
0,57
0,67
0,79
0,92
1,05
1,20
1,35
1,52
1,69
1,87
2,06
2,26
2,47
2,69
2,92
3,16
3,41
3,67
3,93
4,21
4,49
4,79
5,09
5,41
5,73
6,06

35
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,38
1,55
1,73
1,91
2,11
2,32
2,53
2,76
2,99
3,24
3,49
3,75
4,03
4,31
4,60
4,90
5,21
5,53
5,86
6,20

40
0,31
0,40
0,49
0,59
0,70
0,83
0,96
1,10
1,25
1,41
1,59
1,77
1,96
2,16
2,37
2,59
2,82
3,06
3,31
3,57
3,84
4,12
4,41
4,70
5,01
5,33
5,66
6,00
6,34

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 320 din 442

T4.11C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,25
0,31
0,39
0,47
0,56
0,65
0,76
0,87
0,99
1,11
1,25
1,39
1,54
1,70
1,87
2,04
2,22
2,41
2,61
2,81
3,02
3,24
3,47
3,71
3,95
4,20
4,46
4,73
5,00

5
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,90
1,03
1,16
1,30
1,45
1,61
1,77
1,95
2,13
2,32
2,51
2,72
2,93
3,15
3,38
3,62
3,86
4,12
4,38
4,65
4,92
5,21

10
0,27
0,34
0,42
0,51
0,60
0,71
0,82
0,94
1,07
1,21
1,35
1,51
1,67
1,84
2,02
2,21
2,41
2,61
2,82
3,05
3,28
3,51
3,76
4,02
4,28
4,55
4,83
5,12
5,42

15
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,64
3,90
4,16
4,44
4,72
5,01
5,31
5,62

20
0,29
0,36
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,45
1,62
1,79
1,98
2,17
2,37
2,58
2,80
3,03
3,27
3,52
3,77
4,04
4,31
4,59
4,89
5,19
5,50
5,81

25
0,30
0,38
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,90
3,13
3,38
3,63
3,90
4,17
4,45
4,75
5,05
5,36
5,68
6,01

30
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,22
1,38
1,55
1,73
1,91
2,11
2,31
2,53
2,75
2,99
3,23
3,49
3,75
4,02
4,30
4,59
4,90
5,21
5,53
5,86
6,20

35
0,32
0,40
0,49
0,60
0,71
0,83
0,97
1,11
1,26
1,42
1,60
1,78
1,97
2,17
2,38
2,60
2,84
3,08
3,33
3,59
3,86
4,14
4,43
4,73
5,04
5,36
5,69
6,03
6,38

40
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,86
0,99
1,14
1,30
1,46
1,64
1,83
2,03
2,23
2,45
2,68
2,92
3,17
3,42
3,69
3,97
4,26
4,56
4,87
5,19
5,52
5,85
6,20
6,56

Pag. 321 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.12C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,24
0,30
0,37
0,45
0,53
0,62
0,72
0,83
0,94
1,07
1,20
1,33
1,48
1,63
1,79
1,95
2,12
2,31
2,49
2,69
2,89
3,10
3,32
3,55
3,78
4,02
4,26
4,52
4,78

5
0,25
0,32
0,39
0,47
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,56
1,72
1,89
2,07
2,25
2,44
2,64
2,85
3,06
3,29
3,52
3,76
4,00
4,26
4,52
4,79
5,06

10
0,26
0,33
0,41
0,50
0,59
0,70
0,81
0,93
1,06
1,19
1,34
1,49
1,65
1,82
2,00
2,18
2,37
2,58
2,79
3,01
3,23
3,47
3,71
3,96
4,22
4,49
4,77
5,05
5,34

15
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,64
3,90
4,16
4,44
4,72
5,01
5,31
5,62

20
0,29
0,37
0,45
0,55
0,65
0,77
0,89
1,02
1,16
1,31
1,47
1,64
1,82
2,00
2,20
2,40
2,62
2,84
3,07
3,31
3,56
3,82
4,09
4,36
4,65
4,94
5,25
5,56
5,88

25
0,30
0,38
0,47
0,57
0,68
0,80
0,93
1,07
1,21
1,37
1,54
1,71
1,90
2,09
2,30
2,51
2,73
2,96
3,21
3,46
3,72
3,99
4,27
4,56
4,86
5,16
5,48
5,81
6,15

30
0,32
0,40
0,49
0,60
0,71
0,83
0,97
1,11
1,26
1,43
1,60
1,78
1,98
2,18
2,39
2,61
2,85
3,09
3,34
3,60
3,87
4,15
4,45
4,75
5,06
5,38
5,71
6,05
6,40

35
0,33
0,42
0,51
0,62
0,74
0,87
1,01
1,15
1,31
1,48
1,66
1,85
2,05
2,26
2,48
2,72
2,96
3,21
3,47
3,74
4,02
4,32
4,62
4,93
5,26
5,59
5,93
6,29
6,65

40
0,34
0,43
0,53
0,64
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,72
1,92
2,13
2,35
2,58
2,81
3,06
3,33
3,60
3,88
4,17
4,48
4,79
5,11
5,45
5,79
6,15
6,52
6,90

Pag. 322 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.13C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,22
0,28
0,34
0,42
0,50
0,58
0,67
0,77
0,88
0,99
1,11
1,24
1,38
1,52
1,67
1,82
1,98
2,15
2,33
2,51
2,70
2,89
3,10
3,31
3,52
3,75
3,98
4,22
4,46

5
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,96
1,08
1,21
1,35
1,50
1,65
1,81
1,98
2,15
2,34
2,53
2,72
2,93
3,14
3,36
3,59
3,83
4,07
4,32
4,58
4,84

10
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,61
1,78
1,95
2,14
2,33
2,52
2,73
2,94
3,16
3,39
3,63
3,88
4,13
4,40
4,67
4,94
5,23

15
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,64
3,90
4,16
4,44
4,72
5,01
5,31
5,62

20
0,30
0,37
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,18
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,89
3,13
3,37
3,63
3,89
4,16
4,45
4,74
5,04
5,35
5,67
6,00

25
0,31
0,40
0,49
0,59
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,77
1,97
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,32
3,58
3,85
4,13
4,42
4,72
5,03
5,35
5,68
6,02
6,37

30
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,88
2,08
2,29
2,51
2,75
2,99
3,25
3,51
3,79
4,07
4,37
4,68
4,99
5,32
5,66
6,01
6,36
6,73

35
0,35
0,44
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,97
2,19
2,41
2,65
2,89
3,15
3,42
3,70
3,99
4,29
4,60
4,92
5,26
5,60
5,96
6,32
6,70
7,09

40
0,37
0,46
0,57
0,69
0,83
0,97
1,12
1,29
1,47
1,66
1,86
2,07
2,29
2,53
2,78
3,03
3,30
3,58
3,88
4,18
4,50
4,82
5,16
5,51
5,87
6,25
6,63
7,02
7,43

Pag. 323 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.14C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,20
0,25
0,31
0,38
0,45
0,53
0,61
0,70
0,80
0,90
1,01
1,12
1,24
1,37
1,50
1,64
1,79
1,94
2,10
2,27
2,44
2,61
2,80
2,99
3,18
3,39
3,59
3,81
4,03

5
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,79
0,89
1,01
1,13
1,26
1,40
1,54
1,69
1,85
2,01
2,18
2,36
2,55
2,74
2,94
3,14
3,36
3,58
3,80
4,04
4,28
4,52

10
0,25
0,32
0,39
0,47
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,26
1,41
1,56
1,72
1,89
2,06
2,25
2,44
2,64
2,85
3,06
3,28
3,51
3,75
4,00
4,25
4,51
4,78
5,06

15
0,28
0,35
0,43
0,52
0,62
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,40
1,56
1,73
1,91
2,10
2,29
2,50
2,71
2,93
3,16
3,40
3,64
3,90
4,16
4,44
4,72
5,01
5,31
5,62

20
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,07
1,22
1,38
1,55
1,72
1,91
2,10
2,31
2,52
2,75
2,98
3,23
3,48
3,74
4,01
4,29
4,59
4,89
5,20
5,52
5,85
6,18

25
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,33
1,51
1,69
1,88
2,08
2,30
2,52
2,76
3,00
3,26
3,52
3,80
4,08
4,38
4,69
5,01
5,33
5,67
6,02
6,38
6,75

30
0,36
0,46
0,56
0,68
0,81
0,95
1,11
1,27
1,44
1,63
1,83
2,04
2,26
2,49
2,73
2,98
3,25
3,52
3,81
4,11
4,42
4,74
5,07
5,42
5,77
6,14
6,52
6,91
7,31

35
0,39
0,49
0,61
0,73
0,87
1,02
1,19
1,36
1,55
1,75
1,96
2,19
2,42
2,67
2,93
3,20
3,49
3,79
4,10
4,42
4,75
5,10
5,45
5,82
6,20
6,60
7,00
7,42
7,85

40
0,41
0,52
0,65
0,78
0,93
1,09
1,27
1,45
1,66
1,87
2,10
2,33
2,59
2,85
3,13
3,42
3,72
4,04
4,37
4,71
5,07
5,44
5,82
6,21
6,62
7,04
7,47
7,92
8,38

Pag. 324 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 8,6% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T4.15C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

0
0,18
0,22
0,28
0,33
0,40
0,47
0,54
0,62
0,71
0,80
0,90
1,00
1,11
1,22
1,34
1,46
1,59
1,73
1,87
2,01
2,17
2,32
2,49
2,66
2,83
3,01
3,19
3,39
3,58

5
0,20
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,92
1,03
1,15
1,28
1,41
1,55
1,69
1,84
2,00
2,16
2,33
2,50
2,69
2,87
3,07
3,27
3,48
3,69
3,91
4,14

10
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,95
1,07
1,20
1,34
1,49
1,64
1,80
1,97
2,14
2,32
2,51
2,71
2,91
3,13
3,34
3,57
3,81
4,05
4,30
4,55
4,82

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,28
0,32
0,37
0,35
0,41
0,47
0,43
0,50
0,58
0,52
0,61
0,70
0,62
0,72
0,83
0,73
0,85
0,97
0,85
0,99
1,13
0,98
1,13
1,30
1,11
1,29
1,48
1,25
1,45
1,67
1,40
1,63
1,87
1,56
1,81
2,08
1,73
2,01
2,31
1,91
2,22
2,54
2,10
2,43
2,79
2,29
2,66
3,05
2,50
2,90
3,32
2,71
3,14
3,60
2,93
3,40
3,90
3,16
3,66
4,20
3,40
3,94
4,52
3,64
4,23
4,85
3,90
4,52
5,19
4,16
4,83
5,54
4,44
5,15
5,90
4,72
5,47
6,28
5,01
5,81
6,66
5,31
6,16
7,06
5,62
6,51
7,47

30
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,28
1,47
1,67
1,88
2,11
2,35
2,61
2,87
3,15
3,45
3,75
4,07
4,41
4,75
5,11
5,48
5,87
6,26
6,67
7,10
7,53
7,98
8,45

35
0,46
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,42
1,63
1,86
2,10
2,35
2,62
2,90
3,20
3,51
3,84
4,18
4,54
4,91
5,29
5,69
6,11
6,54
6,98
7,44
7,91
8,39
8,90
9,41

40
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,56
1,80
2,04
2,31
2,59
2,88
3,19
3,52
3,86
4,22
4,60
4,99
5,40
5,82
6,26
6,71
7,19
7,67
8,17
8,69
9,23
9,78
10,35

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8% - ZONA C

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 325 din 442

T5.1C
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8% - ZONA C

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

Pag. 326 din 442

T5.2C
Ed. 01
01/08/2013

Pag. 327 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8 % - ZONA C

T5.3C
Ed.1
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)

Deschidere
Deschidere echivalenta (m)
reale (m)
40
60
80
0,84
0,69
0,60
40
1,06
0,87
0,76
45
1,31
1,08
0,94
50
1,59
1,30
1,14
55
1,89
1,55
1,36
60
2,22
1,82
1,59
65
2,58
2,11
1,85
70
2,96
2,43
2,12
75
3,36
2,76
2,41
80
3,80
3,12
2,72
85
4,26
3,49
3,05
90
4,74
3,89
3,40
95
5,26
4,31
3,77
100
5,79
4,75
4,15
105
6,36
5,22
4,56
110
6,95
5,70
4,98
115
7,57
6,21
5,42
120
8,21
6,74
5,88
125
8,88
7,29
6,37
130
9,58
7,86
6,86
135
10,30
8,45
7,38
140
11,05
9,07
7,92
145
11,82
9,70
8,47
150
12,63
10,36
9,05
155
13,45
11,04
9,64
160
14,31
11,74
10,25
165
15,19
12,46
10,88
170
16,09
13,21
11,53
175
17,03
13,97
12,20
180

100
0,55
0,69
0,85
1,03
1,23
1,44
1,67
1,92
2,18
2,46
2,76
3,08
3,41
3,76
4,13
4,51
4,91
5,33
5,76
6,22
6,68
7,17
7,67
8,19
8,73
9,29
9,86
10,45
11,05

120
0,51
0,64
0,79
0,96
1,14
1,34
1,55
1,78
2,02
2,28
2,56
2,85
3,16
3,49
3,83
4,18
4,55
4,94
5,34
5,76
6,20
6,65
7,12
7,60
8,10
8,61
9,14
9,68
10,25

140
0,48
0,60
0,75
0,90
1,07
1,26
1,46
1,68
1,91
2,15
2,41
2,69
2,98
3,29
3,61
3,94
4,29
4,66
5,04
5,43
5,84
6,27
6,71
7,16
7,63
8,11
8,61
9,13
9,66

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8 % - ZONA C
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU

Pag. 328 din 442

T5.4C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,30
0,38
0,47
0,57
0,68
0,80
0,93
1,06
1,21
1,36
1,53
1,70
1,89
2,08
2,28
2,50
2,72
2,95
3,19
3,44
3,70
3,97
4,25
4,54
4,83
5,14
5,46
5,78
6,12

5
0,31
0,39
0,48
0,58
0,70
0,82
0,95
1,09
1,24
1,40
1,56
1,74
1,93
2,13
2,34
2,55
2,78
3,02
3,26
3,52
3,79
4,06
4,35
4,64
4,94
5,26
5,58
5,92
6,26

10
0,32
0,40
0,49
0,60
0,71
0,83
0,97
1,11
1,26
1,43
1,60
1,78
1,97
2,18
2,39
2,61
2,84
3,09
3,34
3,60
3,87
4,15
4,44
4,74
5,06
5,38
5,71
6,05
6,40

15
0,32
0,41
0,50
0,61
0,73
0,85
0,99
1,13
1,29
1,46
1,63
1,82
2,02
2,22
2,44
2,67
2,90
3,15
3,41
3,68
3,95
4,24
4,54
4,85
5,16
5,49
5,83
6,18
6,53

20
0,33
0,42
0,51
0,62
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,27
2,49
2,72
2,96
3,22
3,48
3,75
4,03
4,33
4,63
4,95
5,27
5,60
5,95
6,30
6,67

25
0,34
0,43
0,52
0,64
0,76
0,89
1,03
1,18
1,34
1,52
1,70
1,89
2,10
2,31
2,54
2,78
3,02
3,28
3,55
3,83
4,12
4,41
4,72
5,04
5,37
5,72
6,07
6,43
6,80

30
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

35
0,35
0,44
0,54
0,66
0,78
0,92
1,07
1,23
1,39
1,57
1,77
1,97
2,18
2,40
2,64
2,88
3,14
3,41
3,68
3,97
4,27
4,58
4,90
5,24
5,58
5,93
6,30
6,67
7,06

40
0,35
0,45
0,55
0,67
0,80
0,94
1,09
1,25
1,42
1,60
1,80
2,00
2,22
2,45
2,68
2,93
3,19
3,47
3,75
4,04
4,35
4,66
4,99
5,33
5,68
6,04
6,41
6,79
7,19

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8 % - ZONA C
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU

Pag. 329 din 442

T5.5C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,29
0,36
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,46
1,62
1,80
1,98
2,18
2,38
2,59
2,81
3,04
3,28
3,53
3,78
4,05
4,32
4,61
4,90
5,20
5,51
5,83

5
0,30
0,38
0,46
0,56
0,67
0,79
0,91
1,05
1,19
1,34
1,51
1,68
1,86
2,05
2,25
2,46
2,68
2,91
3,14
3,39
3,64
3,91
4,18
4,47
4,76
5,06
5,37
5,70
6,03

10
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,39
1,55
1,73
1,92
2,11
2,32
2,54
2,76
3,00
3,24
3,50
3,76
4,03
4,32
4,61
4,91
5,22
5,54
5,87
6,21

15
0,32
0,40
0,49
0,60
0,71
0,83
0,97
1,11
1,26
1,43
1,60
1,78
1,98
2,18
2,39
2,61
2,84
3,09
3,34
3,60
3,87
4,15
4,44
4,75
5,06
5,38
5,71
6,05
6,40

20
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,86
1,00
1,14
1,30
1,47
1,65
1,83
2,03
2,24
2,46
2,69
2,92
3,17
3,43
3,70
3,98
4,27
4,57
4,88
5,20
5,53
5,87
6,22
6,58

25
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,34
1,51
1,69
1,88
2,09
2,30
2,52
2,76
3,00
3,26
3,53
3,80
4,09
4,39
4,69
5,01
5,34
5,68
6,03
6,39
6,76

30
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

35
0,35
0,44
0,55
0,66
0,79
0,93
1,07
1,23
1,40
1,58
1,78
1,98
2,19
2,42
2,65
2,90
3,16
3,43
3,71
4,00
4,30
4,61
4,93
5,27
5,61
5,97
6,34
6,71
7,10

40
0,36
0,45
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,26
1,44
1,62
1,82
2,03
2,24
2,47
2,72
2,97
3,23
3,51
3,79
4,09
4,40
4,72
5,05
5,39
5,75
6,11
6,49
6,87
7,27

Pag. 330 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8 % - ZONA C
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU

T5.6C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,27
0,34
0,42
0,50
0,60
0,70
0,81
0,93
1,06
1,20
1,35
1,50
1,66
1,83
2,01
2,20
2,39
2,60
2,81
3,03
3,26
3,49
3,74
3,99
4,25
4,52
4,80
5,09
5,38

5
0,28
0,35
0,44
0,53
0,63
0,74
0,86
0,98
1,12
1,26
1,41
1,58
1,75
1,92
2,11
2,31
2,51
2,73
2,95
3,18
3,42
3,67
3,93
4,19
4,47
4,75
5,05
5,35
5,66

10
0,29
0,37
0,46
0,55
0,66
0,77
0,90
1,03
1,17
1,32
1,48
1,65
1,83
2,02
2,21
2,42
2,63
2,86
3,09
3,33
3,58
3,84
4,11
4,39
4,68
4,98
5,28
5,60
5,92

15
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,07
1,22
1,38
1,55
1,72
1,91
2,10
2,31
2,52
2,75
2,98
3,23
3,48
3,74
4,01
4,30
4,59
4,89
5,20
5,52
5,85
6,19

20
0,32
0,40
0,50
0,60
0,72
0,84
0,97
1,12
1,27
1,44
1,61
1,79
1,99
2,19
2,41
2,63
2,86
3,11
3,36
3,62
3,90
4,18
4,47
4,78
5,09
5,41
5,74
6,09
6,44

25
0,33
0,42
0,52
0,62
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,28
2,50
2,73
2,97
3,23
3,49
3,76
4,05
4,34
4,65
4,96
5,29
5,62
5,97
6,32
6,69

30
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

35
0,35
0,45
0,55
0,67
0,80
0,94
1,08
1,24
1,42
1,60
1,79
2,00
2,21
2,44
2,68
2,93
3,19
3,46
3,74
4,03
4,34
4,65
4,98
5,32
5,67
6,03
6,40
6,78
7,17

40
0,37
0,46
0,57
0,69
0,82
0,97
1,12
1,29
1,46
1,65
1,85
2,06
2,28
2,52
2,76
3,02
3,29
3,57
3,86
4,16
4,48
4,80
5,14
5,49
5,85
6,22
6,60
7,00
7,40

Pag. 331 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8 % - ZONA C
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU

T5.7C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,92
1,04
1,17
1,30
1,44
1,59
1,75
1,91
2,08
2,25
2,44
2,63
2,83
3,03
3,24
3,46
3,69
3,93
4,17
4,42
4,67

5
0,25
0,32
0,39
0,47
0,56
0,66
0,77
0,88
1,00
1,13
1,27
1,41
1,56
1,72
1,89
2,07
2,25
2,44
2,64
2,85
3,06
3,28
3,51
3,75
4,00
4,25
4,51
4,78
5,06

10
0,27
0,34
0,42
0,51
0,61
0,71
0,82
0,95
1,08
1,21
1,36
1,52
1,68
1,85
2,03
2,22
2,42
2,63
2,84
3,06
3,30
3,53
3,78
4,04
4,30
4,58
4,86
5,15
5,45

15
0,29
0,36
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,46
1,62
1,80
1,98
2,18
2,38
2,59
2,81
3,04
3,28
3,53
3,78
4,05
4,32
4,61
4,90
5,20
5,51
5,83

20
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,38
1,55
1,73
1,92
2,11
2,32
2,53
2,76
2,99
3,24
3,49
3,75
4,03
4,31
4,60
4,90
5,21
5,54
5,87
6,21

25
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,86
0,99
1,14
1,30
1,47
1,64
1,83
2,03
2,24
2,46
2,68
2,92
3,17
3,43
3,70
3,98
4,27
4,57
4,87
5,19
5,52
5,86
6,21
6,57

30
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

35
0,36
0,46
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,26
1,44
1,62
1,82
2,03
2,25
2,48
2,72
2,97
3,24
3,51
3,80
4,10
4,41
4,73
5,06
5,40
5,75
6,12
6,50
6,88
7,28

40
0,38
0,48
0,59
0,71
0,85
0,99
1,15
1,32
1,51
1,70
1,91
2,12
2,35
2,59
2,85
3,11
3,39
3,68
3,98
4,29
4,61
4,95
5,29
5,65
6,02
6,40
6,80
7,20
7,62

Pag. 332 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8 % - ZONA C
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU

T5.8C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,18
0,23
0,29
0,35
0,41
0,48
0,56
0,65
0,73
0,83
0,93
1,04
1,15
1,26
1,39
1,52
1,65
1,79
1,94
2,09
2,25
2,41
2,58
2,76
2,94
3,12
3,32
3,51
3,72

5
0,21
0,26
0,32
0,39
0,46
0,55
0,63
0,73
0,83
0,93
1,05
1,16
1,29
1,42
1,56
1,71
1,86
2,02
2,18
2,35
2,53
2,71
2,90
3,10
3,30
3,51
3,73
3,95
4,18

10
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,61
0,71
0,81
0,93
1,05
1,17
1,31
1,45
1,60
1,75
1,92
2,09
2,26
2,45
2,64
2,84
3,04
3,26
3,48
3,71
3,94
4,18
4,43
4,69

15
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

20
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,76
0,88
1,01
1,15
1,29
1,45
1,62
1,79
1,97
2,17
2,37
2,58
2,80
3,02
3,26
3,51
3,76
4,03
4,30
4,58
4,87
5,17
5,48
5,80

25
0,31
0,40
0,49
0,59
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,77
1,97
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,32
3,58
3,85
4,13
4,42
4,72
5,03
5,35
5,68
6,02
6,37

30
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

35
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,13
1,30
1,48
1,67
1,87
2,09
2,31
2,55
2,80
3,06
3,33
3,61
3,91
4,21
4,53
4,86
5,20
5,55
5,92
6,29
6,68
7,08
7,49

40
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,21
1,39
1,59
1,79
2,01
2,24
2,48
2,73
3,00
3,28
3,57
3,87
4,19
4,51
4,86
5,21
5,57
5,95
6,34
6,74
7,16
7,59
8,03

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8 % - ZONA C
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU

Pag. 333 din 442

T5.9C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,14
0,18
0,22
0,27
0,32
0,38
0,44
0,51
0,58
0,65
0,73
0,81
0,90
0,99
1,09
1,19
1,30
1,41
1,52
1,64
1,76
1,89
2,02
2,16
2,30
2,45
2,60
2,75
2,91

5
0,16
0,21
0,26
0,31
0,37
0,43
0,50
0,58
0,65
0,74
0,83
0,92
1,02
1,13
1,24
1,35
1,47
1,60
1,73
1,86
2,00
2,15
2,30
2,46
2,62
2,78
2,96
3,13
3,31

10
0,19
0,24
0,29
0,36
0,42
0,50
0,58
0,66
0,75
0,85
0,95
1,06
1,18
1,30
1,42
1,55
1,69
1,84
1,99
2,14
2,30
2,47
2,64
2,82
3,01
3,20
3,40
3,60
3,81

15
0,22
0,28
0,34
0,41
0,49
0,58
0,67
0,77
0,87
0,99
1,10
1,23
1,36
1,50
1,65
1,80
1,96
2,13
2,30
2,48
2,67
2,87
3,07
3,28
3,49
3,71
3,94
4,18
4,42

20
0,25
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,89
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,75
1,92
2,10
2,29
2,48
2,69
2,90
3,12
3,34
3,58
3,82
4,07
4,33
4,60
4,87
5,15

25
0,30
0,38
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,89
3,13
3,38
3,63
3,89
4,17
4,45
4,74
5,04
5,35
5,67
6,00

30
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

35
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,20
1,37
1,56
1,76
1,98
2,20
2,44
2,69
2,95
3,23
3,51
3,81
4,12
4,45
4,78
5,13
5,49
5,86
6,25
6,64
7,05
7,47
7,90

40
0,44
0,55
0,69
0,83
0,99
1,16
1,34
1,54
1,75
1,98
2,22
2,47
2,74
3,02
3,32
3,62
3,95
4,28
4,63
4,99
5,37
5,76
6,17
6,58
7,01
7,46
7,92
8,39
8,88

Pag. 334 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T5.10C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 140 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,32
0,41
0,50
0,61
0,73
0,85
0,99
1,13
1,29
1,46
1,63
1,82
2,02
2,22
2,44
2,67
2,90
3,15
3,41
3,68
3,95
4,24
4,54
4,85
5,16
5,49
5,83
6,18
6,53

5
0,33
0,42
0,51
0,62
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,27
2,49
2,72
2,96
3,22
3,48
3,75
4,03
4,33
4,63
4,95
5,27
5,60
5,95
6,30
6,67

10
0,34
0,43
0,52
0,64
0,76
0,89
1,03
1,18
1,34
1,52
1,70
1,89
2,10
2,31
2,54
2,78
3,02
3,28
3,55
3,83
4,12
4,41
4,72
5,04
5,37
5,72
6,07
6,43
6,80

15
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

20
0,35
0,44
0,54
0,66
0,78
0,92
1,07
1,23
1,39
1,57
1,77
1,97
2,18
2,40
2,64
2,88
3,14
3,41
3,68
3,97
4,27
4,58
4,90
5,24
5,58
5,93
6,30
6,67
7,06

25
0,35
0,45
0,55
0,67
0,80
0,94
1,09
1,25
1,42
1,60
1,80
2,00
2,22
2,45
2,68
2,93
3,19
3,47
3,75
4,04
4,35
4,66
4,99
5,33
5,68
6,04
6,41
6,79
7,19

30
0,36
0,46
0,56
0,68
0,81
0,95
1,11
1,27
1,44
1,63
1,83
2,04
2,26
2,49
2,73
2,99
3,25
3,53
3,81
4,11
4,42
4,75
5,08
5,42
5,78
6,14
6,52
6,91
7,31

35
0,37
0,46
0,57
0,69
0,83
0,97
1,12
1,29
1,47
1,66
1,86
2,07
2,30
2,53
2,78
3,04
3,30
3,59
3,88
4,18
4,50
4,83
5,16
5,51
5,88
6,25
6,63
7,03
7,44

40
0,37
0,47
0,58
0,71
0,84
0,99
1,14
1,31
1,49
1,69
1,89
2,11
2,33
2,57
2,82
3,08
3,36
3,64
3,94
4,25
4,57
4,90
5,25
5,60
5,97
6,35
6,74
7,14
7,56

Pag. 335 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T5.11C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,32
0,40
0,49
0,60
0,71
0,83
0,97
1,11
1,26
1,43
1,60
1,78
1,98
2,18
2,39
2,61
2,84
3,09
3,34
3,60
3,87
4,15
4,44
4,75
5,06
5,38
5,71
6,05
6,40

5
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,86
1,00
1,14
1,30
1,47
1,65
1,83
2,03
2,24
2,46
2,69
2,92
3,17
3,43
3,70
3,98
4,27
4,57
4,88
5,20
5,53
5,87
6,22
6,58

10
0,33
0,42
0,52
0,63
0,75
0,88
1,02
1,17
1,34
1,51
1,69
1,88
2,09
2,30
2,52
2,76
3,00
3,26
3,53
3,80
4,09
4,39
4,69
5,01
5,34
5,68
6,03
6,39
6,76

15
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

20
0,35
0,44
0,55
0,66
0,79
0,93
1,07
1,23
1,40
1,58
1,78
1,98
2,19
2,42
2,65
2,90
3,16
3,43
3,71
4,00
4,30
4,61
4,93
5,27
5,61
5,97
6,34
6,71
7,10

25
0,36
0,45
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,26
1,44
1,62
1,82
2,03
2,24
2,47
2,72
2,97
3,23
3,51
3,79
4,09
4,40
4,72
5,05
5,39
5,75
6,11
6,49
6,87
7,27

30
0,37
0,46
0,57
0,69
0,83
0,97
1,12
1,29
1,47
1,66
1,86
2,07
2,30
2,53
2,78
3,04
3,31
3,59
3,88
4,18
4,50
4,83
5,16
5,51
5,88
6,25
6,63
7,03
7,44

35
0,38
0,47
0,59
0,71
0,84
0,99
1,15
1,32
1,50
1,69
1,90
2,12
2,35
2,59
2,84
3,10
3,38
3,66
3,96
4,27
4,60
4,93
5,28
5,63
6,00
6,39
6,78
7,18
7,60

40
0,38
0,48
0,60
0,72
0,86
1,01
1,17
1,35
1,53
1,73
1,94
2,16
2,39
2,64
2,90
3,17
3,45
3,74
4,05
4,36
4,69
5,03
5,39
5,75
6,13
6,52
6,92
7,33
7,76

Pag. 336 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T5.12C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,07
1,22
1,38
1,55
1,72
1,91
2,10
2,31
2,52
2,75
2,98
3,23
3,48
3,74
4,01
4,30
4,59
4,89
5,20
5,52
5,85
6,19

5
0,32
0,40
0,50
0,60
0,72
0,84
0,97
1,12
1,27
1,44
1,61
1,79
1,99
2,19
2,41
2,63
2,86
3,11
3,36
3,62
3,90
4,18
4,47
4,78
5,09
5,41
5,74
6,09
6,44

10
0,33
0,42
0,52
0,62
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,28
2,50
2,73
2,97
3,23
3,49
3,76
4,05
4,34
4,65
4,96
5,29
5,62
5,97
6,32
6,69

15
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

20
0,35
0,45
0,55
0,67
0,80
0,94
1,08
1,24
1,42
1,60
1,79
2,00
2,21
2,44
2,68
2,93
3,19
3,46
3,74
4,03
4,34
4,65
4,98
5,32
5,67
6,03
6,40
6,78
7,17

25
0,37
0,46
0,57
0,69
0,82
0,97
1,12
1,29
1,46
1,65
1,85
2,06
2,28
2,52
2,76
3,02
3,29
3,57
3,86
4,16
4,48
4,80
5,14
5,49
5,85
6,22
6,60
7,00
7,40

30
0,38
0,48
0,59
0,71
0,85
0,99
1,15
1,32
1,51
1,70
1,91
2,13
2,35
2,60
2,85
3,11
3,39
3,68
3,98
4,29
4,62
4,95
5,30
5,66
6,03
6,41
6,81
7,21
7,63

35
0,39
0,49
0,61
0,73
0,87
1,02
1,19
1,36
1,55
1,75
1,96
2,19
2,42
2,67
2,93
3,21
3,49
3,79
4,10
4,42
4,75
5,10
5,45
5,82
6,20
6,60
7,00
7,42
7,85

40
0,40
0,50
0,62
0,75
0,90
1,05
1,22
1,40
1,59
1,80
2,02
2,25
2,49
2,75
3,01
3,29
3,59
3,89
4,21
4,54
4,88
5,24
5,60
5,98
6,38
6,78
7,20
7,63
8,07

Pag. 337 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T5.13C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,29
0,36
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,46
1,62
1,80
1,98
2,18
2,38
2,59
2,81
3,04
3,28
3,53
3,78
4,05
4,32
4,61
4,90
5,20
5,51
5,83

5
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,38
1,55
1,73
1,92
2,11
2,32
2,53
2,76
2,99
3,24
3,49
3,75
4,03
4,31
4,60
4,90
5,21
5,54
5,87
6,21

10
0,32
0,41
0,51
0,61
0,73
0,86
0,99
1,14
1,30
1,47
1,64
1,83
2,03
2,24
2,46
2,68
2,92
3,17
3,43
3,70
3,98
4,27
4,57
4,87
5,19
5,52
5,86
6,21
6,57

15
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

20
0,36
0,46
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,26
1,44
1,62
1,82
2,03
2,25
2,48
2,72
2,97
3,24
3,51
3,80
4,10
4,41
4,73
5,06
5,40
5,75
6,12
6,50
6,88
7,28

25
0,38
0,48
0,59
0,71
0,85
0,99
1,15
1,32
1,51
1,70
1,91
2,12
2,35
2,59
2,85
3,11
3,39
3,68
3,98
4,29
4,61
4,95
5,29
5,65
6,02
6,40
6,80
7,20
7,62

30
0,39
0,50
0,61
0,74
0,88
1,04
1,20
1,38
1,57
1,77
1,99
2,22
2,45
2,71
2,97
3,25
3,53
3,84
4,15
4,47
4,81
5,16
5,52
5,90
6,28
6,68
7,09
7,52
7,95

35
0,41
0,52
0,64
0,77
0,92
1,08
1,25
1,44
1,63
1,85
2,07
2,31
2,55
2,82
3,09
3,38
3,68
3,99
4,32
4,65
5,01
5,37
5,75
6,14
6,54
6,95
7,38
7,82
8,28

40
0,42
0,54
0,66
0,80
0,95
1,12
1,30
1,49
1,70
1,92
2,15
2,39
2,65
2,92
3,21
3,51
3,82
4,14
4,48
4,83
5,20
5,57
5,96
6,37
6,79
7,22
7,66
8,12
8,59

Pag. 338 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T5.14C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,26
0,33
0,40
0,49
0,58
0,68
0,79
0,91
1,03
1,17
1,31
1,46
1,62
1,78
1,96
2,14
2,33
2,53
2,73
2,95
3,17
3,40
3,64
3,88
4,14
4,40
4,67
4,95
5,24

5
0,29
0,36
0,45
0,54
0,64
0,76
0,88
1,01
1,15
1,29
1,45
1,62
1,79
1,97
2,17
2,37
2,58
2,80
3,02
3,26
3,51
3,76
4,03
4,30
4,58
4,87
5,17
5,48
5,80

10
0,31
0,40
0,49
0,59
0,71
0,83
0,96
1,11
1,26
1,42
1,59
1,77
1,97
2,17
2,38
2,60
2,83
3,07
3,32
3,58
3,85
4,13
4,42
4,72
5,03
5,35
5,68
6,02
6,37

15
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

20
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,13
1,30
1,48
1,67
1,87
2,09
2,31
2,55
2,80
3,06
3,33
3,61
3,91
4,21
4,53
4,86
5,20
5,55
5,92
6,29
6,68
7,08
7,49

25
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,21
1,39
1,59
1,79
2,01
2,24
2,48
2,73
3,00
3,28
3,57
3,87
4,19
4,51
4,86
5,21
5,57
5,95
6,34
6,74
7,16
7,59
8,03

30
0,42
0,53
0,66
0,80
0,95
1,11
1,29
1,48
1,69
1,91
2,14
2,38
2,64
2,91
3,19
3,49
3,80
4,12
4,46
4,81
5,17
5,55
5,94
6,34
6,76
7,18
7,63
8,08
8,55

35
0,45
0,57
0,70
0,85
1,01
1,18
1,37
1,57
1,79
2,02
2,26
2,52
2,80
3,08
3,38
3,70
4,02
4,37
4,72
5,09
5,48
5,88
6,29
6,72
7,16
7,61
8,08
8,56
9,06

40
0,47
0,60
0,74
0,89
1,06
1,24
1,44
1,66
1,89
2,13
2,39
2,66
2,95
3,25
3,56
3,90
4,24
4,60
4,98
5,37
5,77
6,19
6,63
7,08
7,54
8,02
8,51
9,02
9,55

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 339 din 442

T5.15C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Temperatura de pozare (C)


0
0,22
0,28
0,34
0,41
0,49
0,58
0,67
0,77
0,87
0,99
1,10
1,23
1,36
1,50
1,65
1,80
1,96
2,13
2,30
2,48
2,67
2,87
3,07
3,28
3,49
3,71
3,94
4,18
4,42

5
0,25
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,89
1,02
1,15
1,29
1,44
1,59
1,75
1,92
2,10
2,29
2,48
2,69
2,90
3,12
3,34
3,58
3,82
4,07
4,33
4,60
4,87
5,15

10
0,30
0,38
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,19
1,34
1,50
1,67
1,85
2,04
2,24
2,45
2,67
2,89
3,13
3,38
3,63
3,89
4,17
4,45
4,74
5,04
5,35
5,67
6,00

15
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14
2,36
2,59
2,83
3,08
3,34
3,62
3,90
4,19
4,50
4,81
5,14
5,48
5,83
6,18
6,55
6,93

20
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,20
1,37
1,56
1,76
1,98
2,20
2,44
2,69
2,95
3,23
3,51
3,81
4,12
4,45
4,78
5,13
5,49
5,86
6,25
6,64
7,05
7,47
7,90

25
0,44
0,55
0,69
0,83
0,99
1,16
1,34
1,54
1,75
1,98
2,22
2,47
2,74
3,02
3,32
3,62
3,95
4,28
4,63
4,99
5,37
5,76
6,17
6,58
7,01
7,46
7,92
8,39
8,88

30
0,49
0,61
0,76
0,92
1,09
1,28
1,49
1,71
1,94
2,19
2,46
2,74
3,03
3,35
3,67
4,01
4,37
4,74
5,13
5,53
5,95
6,38
6,83
7,29
7,77
8,26
8,77
9,29
9,83

35
0,53
0,67
0,83
1,00
1,19
1,40
1,63
1,87
2,12
2,40
2,69
3,00
3,32
3,66
4,02
4,39
4,78
5,19
5,61
6,05
6,50
6,98
7,47
7,97
8,50
9,04
9,59
10,16
10,75

40
0,57
0,73
0,90
1,09
1,29
1,52
1,76
2,02
2,30
2,59
2,91
3,24
3,59
3,96
4,35
4,75
5,17
5,61
6,07
6,55
7,04
7,55
8,08
8,63
9,19
9,78
10,38
11,00
11,64

Pag. 340 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 6,8% - ZONA C
SAGETI DE POZARE PENTRU IZOLATOR SUPORT

T5.16C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU
Deschidere
reale (m)
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,07
0,10
0,14
0,19
0,25
0,33
0,41
0,52
0,64
0,77
0,92
1,09
1,27
1,46
1,66

5
0,08
0,12
0,16
0,22
0,29
0,37
0,46
0,58
0,70
0,84
1,00
1,17
1,35
1,54
1,75

10
0,10
0,14
0,19
0,25
0,33
0,42
0,52
0,64
0,77
0,92
1,08
1,25
1,43
1,62
1,83

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,11
0,13
0,16
0,16
0,19
0,22
0,22
0,25
0,30
0,29
0,33
0,38
0,37
0,42
0,48
0,47
0,53
0,59
0,58
0,64
0,71
0,71
0,77
0,84
0,84
0,91
0,98
0,99
1,06
1,13
1,15
1,23
1,30
1,32
1,40
1,47
1,51
1,58
1,66
1,70
1,78
1,86
1,91
1,99
2,06

30
0,19
0,26
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,55
1,73
1,93
2,14

35
0,23
0,31
0,39
0,49
0,59
0,71
0,83
0,97
1,11
1,27
1,44
1,62
1,80
2,00
2,21

40
0,27
0,35
0,44
0,54
0,65
0,76
0,89
1,03
1,18
1,34
1,51
1,68
1,87
2,07
2,28

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR
Deschidere
reale (m)
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,11
0,16
0,22
0,29
0,37
0,47
0,58
0,71
0,84
0,99
1,15
1,32
1,51
1,70
1,91

5
0,13
0,19
0,25
0,33
0,42
0,53
0,64
0,77
0,91
1,06
1,23
1,40
1,58
1,78
1,99

10
0,16
0,22
0,30
0,38
0,48
0,59
0,71
0,84
0,98
1,13
1,30
1,47
1,66
1,86
2,06

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,19
0,23
0,27
0,26
0,31
0,35
0,34
0,39
0,44
0,43
0,49
0,54
0,53
0,59
0,65
0,65
0,71
0,76
0,77
0,83
0,89
0,90
0,97
1,03
1,05
1,11
1,18
1,20
1,27
1,34
1,37
1,44
1,51
1,55
1,62
1,68
1,73
1,80
1,87
1,93
2,00
2,07
2,14
2,21
2,28

30
0,31
0,39
0,49
0,59
0,70
0,82
0,95
1,09
1,24
1,40
1,57
1,75
1,94
2,14
2,35

35
0,35
0,43
0,53
0,64
0,75
0,87
1,01
1,15
1,30
1,46
1,63
1,82
2,01
2,21
2,42

40
0,38
0,48
0,57
0,68
0,80
0,93
1,06
1,21
1,36
1,52
1,70
1,88
2,07
2,28
2,49

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x50 mm2 Ol-AL EDS 7,5% - ZONA C

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 341 din 442

T6.1C
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x50 mm2 Ol-AL EDS 7,5% - ZONA C

DIAGRAMA PARAMETRU DESCHIDERE ECHIVALENTA


Sageata maxima

Pag. 342 din 442

T6.2C
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x50 mm2 Ol-AL EDS 7,5% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE PENTRU IZOLATOR SUPORT (RP5
SAU COMPOZIT)

Pag. 343 din 442

T6.3C
Ed.1
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


SAGEATA DE POZARE PENTRU CONDUCTOR NOU
Deschiderea
reala [m]
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,07
0,10
0,14
0,19
0,25
0,32
0,41
0,51
0,63
0,76
0,91
1,08
1,25
1,44
1,65

5
0,08
0,12
0,16
0,22
0,28
0,36
0,46
0,57
0,70
0,84
0,99
1,16
1,34
1,53
1,73

10
0,10
0,14
0,19
0,25
0,32
0,41
0,52
0,63
0,77
0,91
1,07
1,24
1,42
1,61
1,81

Temperatura de pozare [C]


15
20
25
0,11
0,13
0,16
0,16
0,19
0,22
0,22
0,25
0,29
0,29
0,33
0,38
0,37
0,42
0,48
0,47
0,52
0,58
0,58
0,64
0,70
0,70
0,77
0,83
0,84
0,91
0,97
0,98
1,06
1,13
1,14
1,22
1,29
1,31
1,39
1,46
1,50
1,57
1,65
1,69
1,77
1,84
1,89
1,97
2,05

30
0,19
0,26
0,34
0,43
0,53
0,64
0,77
0,90
1,04
1,20
1,36
1,54
1,72
1,92
2,13

35
0,23
0,30
0,39
0,48
0,59
0,70
0,83
0,96
1,11
1,26
1,43
1,61
1,79
1,99
2,20

40
0,27
0,35
0,44
0,53
0,64
0,76
0,89
1,02
1,17
1,33
1,50
1,68
1,86
2,06
2,27

30
0,31
0,39
0,48
0,58
0,70
0,82
0,95
1,09
1,23
1,39
1,56
1,74
1,93
2,13
2,34

35
0,35
0,43
0,53
0,63
0,75
0,87
1,00
1,14
1,30
1,46
1,63
1,81
2,00
2,20
2,41

40
0,38
0,47
0,57
0,68
0,80
0,92
1,06
1,20
1,35
1,52
1,69
1,87
2,06
2,27
2,48

Deschiderea echivalenta Lech = Ln


SAGEATA DE POZARE PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR
Deschiderea
reala [m]
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,11
0,16
0,22
0,29
0,37
0,47
0,58
0,70
0,84
0,98
1,14
1,31
1,50
1,69
1,89

5
0,13
0,19
0,25
0,33
0,42
0,52
0,64
0,77
0,91
1,06
1,22
1,39
1,57
1,77
1,97

10
0,16
0,22
0,29
0,38
0,48
0,58
0,70
0,83
0,97
1,13
1,29
1,46
1,65
1,84
2,05

Temperatura de pozare [C]


15
20
25
0,19
0,23
0,27
0,26
0,30
0,35
0,34
0,39
0,44
0,43
0,48
0,53
0,53
0,59
0,64
0,64
0,70
0,76
0,77
0,83
0,89
0,90
0,96
1,02
1,04
1,11
1,17
1,20
1,26
1,33
1,36
1,43
1,50
1,54
1,61
1,68
1,72
1,79
1,86
1,92
1,99
2,06
2,13
2,20
2,27

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 4,8% - ZONA A

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 344 din 442

T7.1A
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 4,8% - ZONA A

Pag. 345 din 442

T7.2A
Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)

Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Deschidere echivalenta (m)


60
0,59
0,75
0,92
1,12
1,33
1,56
1,81
2,07
2,36
2,66
2,99
3,33
3,69
-

80
0,56
0,71
0,87
1,06
1,26
1,48
1,71
1,97
2,24
2,53
2,83
3,16
3,50
-

100
0,54
0,69
0,85
1,03
1,22
1,43
1,66
1,91
2,17
2,45
2,75
3,06
3,39
3,74
4,10
-

120
0,53
0,67
0,83
1,00
1,20
1,40
1,63
1,87
2,13
2,40
2,69
3,00
3,32
3,66
4,02
4,39
4,78

Pag. 346 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

T7.3A

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 4,8% - ZONA A
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

0
0,48
0,61
0,75
0,91
1,08
1,27
1,48
1,70
1,93
2,18
2,44
2,72
3,01
3,32
3,65
3,99
4,34

5
0,49
0,62
0,76
0,92
1,10
1,29
1,50
1,72
1,95
2,21
2,47
2,76
3,05
3,37
3,69
4,04
4,40

10
0,49
0,63
0,77
0,94
1,11
1,31
1,52
1,74
1,98
2,23
2,50
2,79
3,09
3,41
3,74
4,09
4,45

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,50
0,51
0,51
0,63
0,64
0,65
0,78
0,79
0,80
0,95
0,96
0,97
1,13
1,14
1,15
1,32
1,34
1,35
1,53
1,55
1,57
1,76
1,78
1,80
2,00
2,03
2,05
2,26
2,29
2,32
2,54
2,57
2,60
2,83
2,86
2,89
3,13
3,17
3,21
3,45
3,49
3,54
3,79
3,83
3,88
4,14
4,19
4,24
4,51
4,56
4,62

30
0,52
0,66
0,81
0,98
1,17
1,37
1,59
1,83
2,08
2,34
2,63
2,93
3,24
3,58
3,93
4,29
4,67

35
0,53
0,66
0,82
0,99
1,18
1,39
1,61
1,85
2,10
2,37
2,66
2,96
3,28
3,62
3,97
4,34
4,73

40
0,53
0,67
0,83
1,00
1,19
1,40
1,63
1,87
2,12
2,40
2,69
2,99
3,32
3,66
4,02
4,39
4,78

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,50
0,51
0,52
0,63
0,65
0,66
0,78
0,80
0,81
0,95
0,96
0,98
1,13
1,15
1,17
1,32
1,35
1,37
1,53
1,56
1,59
1,76
1,79
1,82
2,00
2,04
2,07
2,26
2,30
2,34
2,54
2,58
2,62
2,83
2,87
2,92
3,13
3,19
3,24
3,45
3,51
3,57
3,79
3,85
3,92

30
0,53
0,67
0,82
1,00
1,18
1,39
1,61
1,85
2,11
2,38
2,67
2,97
3,29
3,63
3,98

35
0,53
0,68
0,84
1,01
1,20
1,41
1,64
1,88
2,14
2,42
2,71
3,02
3,34
3,69
4,05

40
0,54
0,69
0,85
1,03
1,22
1,43
1,66
1,91
2,17
2,45
2,75
3,06
3,39
3,74
4,11

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

0
0,47
0,60
0,74
0,90
1,07
1,25
1,45
1,67
1,90
2,14
2,40
2,67
2,96
3,27
3,58

5
0,48
0,61
0,75
0,91
1,09
1,28
1,48
1,70
1,93
2,18
2,45
2,73
3,02
3,33
3,65

10
0,49
0,62
0,77
0,93
1,11
1,30
1,51
1,73
1,97
2,22
2,49
2,78
3,08
3,39
3,72

Pag. 347 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

T7.4A

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 4,8% - ZONA A
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,46
0,58
0,72
0,87
1,03
1,21
1,41
1,61
1,84
2,07
2,33
2,59
2,87

5
0,47
0,60
0,74
0,90
1,07
1,25
1,45
1,66
1,89
2,14
2,40
2,67
2,96

10
0,49
0,62
0,76
0,92
1,10
1,29
1,49
1,71
1,95
2,20
2,47
2,75
3,05

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,50
0,51
0,53
0,63
0,65
0,67
0,78
0,80
0,82
0,95
0,97
1,00
1,13
1,16
1,19
1,32
1,36
1,39
1,53
1,57
1,61
1,76
1,81
1,85
2,00
2,06
2,11
2,26
2,32
2,38
2,54
2,60
2,67
2,83
2,90
2,97
3,13
3,21
3,30

30
0,54
0,68
0,84
1,02
1,21
1,43
1,65
1,90
2,16
2,44
2,73
3,05
3,37

35
0,55
0,70
0,86
1,04
1,24
1,46
1,69
1,94
2,21
2,49
2,80
3,12
3,45

40
0,56
0,71
0,88
1,07
1,27
1,49
1,73
1,98
2,26
2,55
2,86
3,18
3,53

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,43
0,54
0,67
0,81
0,97
1,13
1,31
1,51
1,72
1,94
2,17
2,42
2,68

5
0,45
0,57
0,71
0,86
1,02
1,20
1,39
1,60
1,82
2,05
2,30
2,56
2,84

10
0,48
0,60
0,75
0,90
1,07
1,26
1,46
1,68
1,91
2,16
2,42
2,69
2,99

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,50
0,52
0,55
0,63
0,66
0,69
0,78
0,82
0,85
0,95
0,99
1,03
1,13
1,18
1,23
1,32
1,38
1,44
1,53
1,60
1,67
1,76
1,84
1,92
2,00
2,09
2,18
2,26
2,36
2,46
2,54
2,65
2,76
2,83
2,95
3,08
3,13
3,27
3,41

30
0,57
0,72
0,88
1,07
1,27
1,50
1,73
1,99
2,27
2,56
2,87
3,19
3,54

35
0,59
0,74
0,92
1,11
1,32
1,55
1,80
2,06
2,35
2,65
2,97
3,31
3,67

40
0,61
0,77
0,95
1,15
1,37
1,60
1,86
2,13
2,43
2,74
3,07
3,42
3,79

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 6% - ZONA A
DIAGRAMA DE STARE

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 348 din 442

T8.1A
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 6% - ZONA A

Pag. 349 din 442

T8.2A
Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant)


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Deschidere echivalenta (m)


40
0,65
0,82
1,01
1,22
1,46
1,71
1,98
2,27
2,59
2,92
3,27
3,65
4,04
-

60
0,56
0,71
0,88
1,06
1,27
1,49
1,72
1,98
2,25
2,54
2,85
3,17
3,52
-

80
0,51
0,65
0,80
0,97
1,16
1,36
1,58
1,81
2,06
2,32
2,60
2,90
3,21
3,54
3,89
-

100
0,48
0,61
0,76
0,92
1,09
1,28
1,48
1,70
1,94
2,19
2,45
2,73
3,03
3,34
3,66
4,00
4,36

120
0,46
0,59
0,72
0,88
1,04
1,22
1,42
1,63
1,86
2,09
2,35
2,62
2,90
3,20
3,51
3,83
4,17

Pag. 350 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

T8.3A

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 6% - ZONA A
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)


0
0,35
0,44
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,97
2,19
2,41
2,65
2,89
3,15

5
0,36
0,45
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,26
1,43
1,62
1,81
2,02
2,24
2,47
2,71
2,96
3,22

10
0,37
0,46
0,57
0,69
0,82
0,97
1,12
1,29
1,47
1,65
1,85
2,07
2,29
2,52
2,77
3,03
3,30

15
0,37
0,47
0,58
0,71
0,84
0,99
1,15
1,32
1,50
1,69
1,89
2,11
2,34
2,58
2,83
3,09
3,37

20
0,38
0,48
0,60
0,72
0,86
1,01
1,17
1,34
1,53
1,73
1,93
2,16
2,39
2,63
2,89
3,16
3,44

25
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,19
1,37
1,56
1,76
1,97
2,20
2,44
2,69
2,95
3,22
3,51

30
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,80
2,01
2,24
2,48
2,74
3,01
3,29
3,58

35
0,41
0,51
0,63
0,77
0,91
1,07
1,24
1,42
1,62
1,83
2,05
2,28
2,53
2,79
3,06
3,35
3,65

40
0,41
0,52
0,64
0,78
0,93
1,09
1,26
1,45
1,65
1,86
2,09
2,33
2,58
2,84
3,12
3,41
3,71

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)


0
0,33
0,42
0,51
0,62
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,27
2,49
2,72
2,96

5
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,90
1,05
1,20
1,37
1,54
1,73
1,93
2,13
2,35
2,58
2,82
3,07

10
0,35
0,45
0,55
0,67
0,79
0,93
1,08
1,24
1,41
1,59
1,79
1,99
2,21
2,43
2,67
2,92
3,18

15
0,36
0,46
0,57
0,69
0,82
0,96
1,12
1,28
1,46
1,65
1,85
2,06
2,28
2,51
2,76
3,01
3,28

20
0,38
0,48
0,59
0,71
0,85
0,99
1,15
1,32
1,50
1,70
1,90
2,12
2,35
2,59
2,84
3,11
3,38

25
0,39
0,49
0,60
0,73
0,87
1,02
1,18
1,36
1,55
1,75
1,96
2,18
2,42
2,67
2,93
3,20
3,48

30
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,80
2,01
2,24
2,48
2,74
3,01
3,29
3,58

35
0,41
0,52
0,64
0,77
0,92
1,08
1,25
1,43
1,63
1,84
2,07
2,30
2,55
2,81
3,09
3,37
3,67

40
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,28
1,47
1,67
1,89
2,12
2,36
2,61
2,88
3,16
3,46
3,77

Pag. 351 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

T8.4A

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 6% - ZONA A
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

Temperatura de pozare (C)


0
0,29
0,37
0,46
0,56
0,66
0,78
0,90
1,03
1,17
1,33
1,49
1,66
1,83
2,02
2,22

5
0,31
0,39
0,49
0,59
0,70
0,82
0,96
1,10
1,25
1,41
1,58
1,76
1,95
2,15
2,36

10
0,33
0,42
0,52
0,62
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,86
2,06
2,27
2,50

15
0,35
0,44
0,54
0,66
0,78
0,92
1,06
1,22
1,39
1,57
1,76
1,96
2,17
2,40
2,63

20
0,36
0,46
0,57
0,69
0,82
0,96
1,12
1,28
1,46
1,65
1,85
2,06
2,28
2,51
2,76

25
0,38
0,48
0,60
0,72
0,86
1,01
1,17
1,34
1,53
1,72
1,93
2,15
2,38
2,63
2,88

30
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,80
2,01
2,24
2,48
2,74
3,01

35
0,41
0,52
0,65
0,78
0,93
1,09
1,27
1,45
1,65
1,87
2,09
2,33
2,58
2,85
3,13

40
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,51
1,71
1,94
2,17
2,42
2,68
2,95
3,24

30
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,80
2,01
2,24
2,48

35
0,42
0,54
0,66
0,80
0,95
1,12
1,30
1,49
1,69
1,91
2,14
2,39
2,65

40
0,45
0,57
0,70
0,85
1,01
1,18
1,37
1,58
1,79
2,02
2,27
2,53
2,80

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,23
0,29
0,36
0,44
0,52
0,62
0,71
0,82
0,93
1,05
1,18
1,31
1,46

5
0,26
0,33
0,41
0,49
0,58
0,69
0,80
0,91
1,04
1,17
1,32
1,47
1,62

10
0,29
0,36
0,45
0,54
0,65
0,76
0,88
1,01
1,15
1,30
1,46
1,62
1,80

15
0,32
0,40
0,49
0,60
0,71
0,83
0,97
1,11
1,26
1,43
1,60
1,78
1,97

20
0,34
0,43
0,54
0,65
0,77
0,91
1,05
1,21
1,37
1,55
1,74
1,94
2,15

25
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,14
1,30
1,48
1,68
1,88
2,09
2,32

Pag. 352 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 6% - ZONA A
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

T8.5A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,17
0,21
0,26
0,32
0,38
0,44
0,51
0,59
0,67
0,76
0,85
0,94
1,05

5
0,19
0,24
0,30
0,36
0,43
0,51
0,59
0,68
0,77
0,87
0,97
1,09
1,20

10
0,22
0,28
0,35
0,42
0,50
0,59
0,68
0,79
0,89
1,01
1,13
1,26
1,40

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,26
0,30
0,35
0,33
0,38
0,44
0,41
0,47
0,55
0,49
0,57
0,66
0,59
0,68
0,79
0,69
0,80
0,92
0,80
0,93
1,07
0,92
1,07
1,23
1,04
1,21
1,40
1,18
1,37
1,58
1,32
1,54
1,77
1,47
1,71
1,97
1,63
1,90
2,18

30
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,80
2,01
2,24
2,48

35
0,45
0,56
0,70
0,84
1,00
1,18
1,36
1,57
1,78
2,01
2,26
2,51
2,78

40
0,49
0,62
0,77
0,93
1,11
1,30
1,51
1,73
1,97
2,22
2,49
2,78
3,08

Pag. 353 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

T8.6A

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 6% - ZONA A
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)


0
0,37
0,47
0,58
0,71
0,84
0,99
1,15
1,32
1,50
1,69
1,89
2,11
2,34
2,58
2,83
3,09
3,37

5
0,38
0,48
0,60
0,72
0,86
1,01
1,17
1,34
1,53
1,73
1,93
2,16
2,39
2,63
2,89
3,16
3,44

10
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,19
1,37
1,56
1,76
1,97
2,20
2,44
2,69
2,95
3,22
3,51

15
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,80
2,01
2,24
2,48
2,74
3,01
3,29
3,58

20
0,41
0,51
0,63
0,77
0,91
1,07
1,24
1,42
1,62
1,83
2,05
2,28
2,53
2,79
3,06
3,35
3,65

25
0,41
0,52
0,64
0,78
0,93
1,09
1,26
1,45
1,65
1,86
2,09
2,33
2,58
2,84
3,12
3,41
3,71

30
0,42
0,53
0,66
0,79
0,94
1,11
1,29
1,48
1,68
1,90
2,12
2,37
2,62
2,89
3,17
3,47
3,78

35
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,50
1,71
1,93
2,16
2,41
2,67
2,94
3,23
3,53
3,84

40
0,43
0,55
0,68
0,82
0,98
1,15
1,33
1,53
1,74
1,96
2,20
2,45
2,71
2,99
3,28
3,59
3,91

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)


0
0,36
0,46
0,57
0,69
0,82
0,96
1,12
1,28
1,46
1,65
1,85
2,06
2,28
2,51
2,76
3,01
3,28

5
0,38
0,48
0,59
0,71
0,85
0,99
1,15
1,32
1,50
1,70
1,90
2,12
2,35
2,59
2,84
3,11
3,38

10
0,39
0,49
0,60
0,73
0,87
1,02
1,18
1,36
1,55
1,75
1,96
2,18
2,42
2,67
2,93
3,20
3,48

15
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,80
2,01
2,24
2,48
2,74
3,01
3,29
3,58

20
0,41
0,52
0,64
0,77
0,92
1,08
1,25
1,43
1,63
1,84
2,07
2,30
2,55
2,81
3,09
3,37
3,67

25
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,28
1,47
1,67
1,89
2,12
2,36
2,61
2,88
3,16
3,46
3,77

30
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,51
1,71
1,94
2,17
2,42
2,68
2,95
3,24
3,54
3,86

35
0,44
0,55
0,69
0,83
0,99
1,16
1,34
1,54
1,75
1,98
2,22
2,47
2,74
3,02
3,32
3,62
3,95

40
0,45
0,57
0,70
0,85
1,01
1,18
1,37
1,58
1,79
2,02
2,27
2,53
2,80
3,09
3,39
3,70
4,03

Pag. 354 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

T8.7A

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 6% - ZONA A
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

Temperatura de pozare (C)


0
0,35
0,44
0,54
0,66
0,78
0,92
1,06
1,22
1,39
1,57
1,76
1,96
2,17
2,40
2,63

5
0,36
0,46
0,57
0,69
0,82
0,96
1,12
1,28
1,46
1,65
1,85
2,06
2,28
2,51
2,76

10
0,38
0,48
0,60
0,72
0,86
1,01
1,17
1,34
1,53
1,72
1,93
2,15
2,38
2,63
2,88

15
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,80
2,01
2,24
2,48
2,74
3,01

20
0,41
0,52
0,65
0,78
0,93
1,09
1,27
1,45
1,65
1,87
2,09
2,33
2,58
2,85
3,13

25
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,51
1,71
1,94
2,17
2,42
2,68
2,95
3,24

30
0,44
0,56
0,69
0,84
1,00
1,17
1,36
1,56
1,77
2,00
2,25
2,50
2,77
3,06
3,35

35
0,46
0,58
0,72
0,87
1,03
1,21
1,40
1,61
1,83
2,07
2,32
2,58
2,86
3,16
3,47

40
0,47
0,60
0,74
0,89
1,06
1,25
1,45
1,66
1,89
2,13
2,39
2,66
2,95
3,26
3,57

30
0,47
0,60
0,74
0,89
1,06
1,25
1,45
1,66
1,89
2,13
2,39
2,66
2,95

35
0,50
0,63
0,77
0,94
1,12
1,31
1,52
1,74
1,98
2,24
2,51
2,80
3,10

40
0,52
0,66
0,81
0,98
1,17
1,37
1,59
1,82
2,07
2,34
2,62
2,92
3,24

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,32
0,40
0,49
0,60
0,71
0,83
0,97
1,11
1,26
1,43
1,60
1,78
1,97

5
0,34
0,43
0,54
0,65
0,77
0,91
1,05
1,21
1,37
1,55
1,74
1,94
2,15

10
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,14
1,30
1,48
1,68
1,88
2,09
2,32

15
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,22
1,40
1,59
1,80
2,01
2,24
2,48

20
0,42
0,54
0,66
0,80
0,95
1,12
1,30
1,49
1,69
1,91
2,14
2,39
2,65

25
0,45
0,57
0,70
0,85
1,01
1,18
1,37
1,58
1,79
2,02
2,27
2,53
2,80

Pag. 355 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 6% - ZONA A
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T8.8A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,26
0,33
0,41
0,49
0,59
0,69
0,80
0,92
1,04
1,18
1,32
1,47
1,63

5
0,30
0,38
0,47
0,57
0,68
0,80
0,93
1,07
1,21
1,37
1,54
1,71
1,90

10
0,35
0,44
0,55
0,66
0,79
0,92
1,07
1,23
1,40
1,58
1,77
1,97
2,18

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,40
0,45
0,49
0,50
0,56
0,62
0,62
0,70
0,77
0,75
0,84
0,93
0,89
1,00
1,11
1,05
1,18
1,30
1,22
1,36
1,51
1,40
1,57
1,73
1,59
1,78
1,97
1,80
2,01
2,22
2,01
2,26
2,49
2,24
2,51
2,78
2,48
2,78
3,08

30
0,54
0,68
0,84
1,02
1,21
1,42
1,65
1,89
2,15
2,43
2,72
3,03
3,36

35
0,58
0,74
0,91
1,10
1,31
1,53
1,78
2,04
2,32
2,62
2,94
3,28
3,63

40
0,62
0,79
0,97
1,18
1,40
1,64
1,91
2,19
2,49
2,81
3,15
3,51
3,89

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA A

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 356 din 442

T9.1A
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA A

Pag. 357 din 442

T9.2A
Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant

Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Deschidere echivalenta (m)


40
0,74
0,94
1,16
1,40
1,66
1,95
2,27
2,60
2,96
3,34
3,75
4,17
4,62

60
0,64
0,81
1,00
1,21
1,44
1,69
1,96
2,25
2,56
2,89
3,25
3,62
4,01

80
0,59
0,74
0,92
1,11
1,32
1,55
1,80
2,06
2,35
2,65
2,97
3,31
3,67

100
0,55
0,70
0,87
1,05
1,25
1,46
1,70
1,95
2,22
2,50
2,80
3,12
3,46

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA A
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 358 din 442

T9.3A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,41
0,51
0,63
0,77
0,91
1,07
1,24
1,43
1,63
1,84
2,06
2,29
2,54

5
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,28
1,47
1,67
1,88
2,11
2,35
2,60

10
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,50
1,71
1,93
2,16
2,41
2,67

15
0,44
0,55
0,68
0,83
0,98
1,15
1,34
1,54
1,75
1,97
2,21
2,46
2,73

20
0,45
0,57
0,70
0,84
1,00
1,18
1,37
1,57
1,79
2,02
2,26
2,52
2,79

25
0,46
0,58
0,71
0,86
1,03
1,20
1,40
1,60
1,82
2,06
2,31
2,57
2,85

30
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

35
0,47
0,60
0,74
0,90
1,07
1,25
1,45
1,67
1,90
2,14
2,40
2,68
2,97

40
0,48
0,61
0,76
0,92
1,09
1,28
1,48
1,70
1,94
2,19
2,45
2,73
3,02

30
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

35
0,48
0,61
0,75
0,91
1,08
1,27
1,47
1,69
1,92
2,17
2,43
2,71
3,00

40
0,49
0,62
0,77
0,93
1,11
1,30
1,51
1,73
1,97
2,23
2,50
2,78
3,08

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,37
0,47
0,58
0,71
0,84
0,99
1,14
1,31
1,49
1,69
1,89
2,11
2,33

5
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,19
1,37
1,56
1,76
1,97
2,20
2,44

10
0,41
0,51
0,63
0,77
0,91
1,07
1,24
1,43
1,62
1,83
2,05
2,29
2,54

15
0,42
0,53
0,66
0,80
0,95
1,11
1,29
1,48
1,69
1,90
2,13
2,38
2,63

20
0,44
0,55
0,68
0,83
0,98
1,15
1,34
1,53
1,75
1,97
2,21
2,46
2,73

25
0,45
0,57
0,71
0,85
1,02
1,19
1,38
1,59
1,80
2,04
2,28
2,55
2,82

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA A
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 359 din 442

T9.4A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,39
1,56
1,74
1,92

5
0,34
0,42
0,52
0,63
0,76
0,89
1,03
1,18
1,34
1,52
1,70
1,89
2,10

10
0,36
0,46
0,57
0,69
0,82
0,96
1,11
1,28
1,45
1,64
1,84
2,05
2,27

15
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,19
1,37
1,56
1,76
1,97
2,20
2,44

20
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,27
1,46
1,66
1,88
2,11
2,35
2,60

25
0,44
0,56
0,69
0,83
0,99
1,17
1,35
1,55
1,76
1,99
2,23
2,49
2,76

30
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

35
0,49
0,62
0,76
0,92
1,10
1,29
1,50
1,72
1,96
2,21
2,48
2,76
3,06

40
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,57
1,80
2,05
2,31
2,59
2,89
3,20

30
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

35
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,57
1,80
2,05
2,31
2,59
2,89
3,20

40
0,56
0,70
0,87
1,05
1,25
1,47
1,70
1,96
2,23
2,51
2,82
3,14
3,48

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,20
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,92
1,04
1,15
1,28

5
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,95
1,08
1,21
1,34
1,49

10
0,28
0,35
0,43
0,53
0,63
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,41
1,57
1,74

15
0,32
0,41
0,50
0,61
0,73
0,85
0,99
1,13
1,29
1,46
1,63
1,82
2,02

20
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,13
1,30
1,48
1,67
1,87
2,09
2,31

25
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,28
1,47
1,67
1,89
2,12
2,36
2,61

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA A
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 360 din 442

T9.5A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,44
0,55
0,68
0,83
0,98
1,15
1,34
1,54
1,75
1,97
2,21
2,46
2,73

5
0,45
0,57
0,70
0,84
1,00
1,18
1,37
1,57
1,79
2,02
2,26
2,52
2,79

10
0,46
0,58
0,71
0,86
1,03
1,20
1,40
1,60
1,82
2,06
2,31
2,57
2,85

15
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

20
0,47
0,60
0,74
0,90
1,07
1,25
1,45
1,67
1,90
2,14
2,40
2,68
2,97

25
0,48
0,61
0,76
0,92
1,09
1,28
1,48
1,70
1,94
2,19
2,45
2,73
3,02

30
0,49
0,62
0,77
0,93
1,11
1,30
1,51
1,73
1,97
2,23
2,50
2,78
3,08

35
0,50
0,64
0,78
0,95
1,13
1,32
1,54
1,76
2,01
2,27
2,54
2,83
3,14

40
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,56
1,79
2,04
2,31
2,58
2,88
3,19

30
0,51
0,64
0,79
0,96
1,14
1,34
1,55
1,78
2,03
2,29
2,57
2,86
3,17

35
0,52
0,66
0,81
0,98
1,17
1,37
1,59
1,83
2,08
2,35
2,63
2,93
3,25

40
0,53
0,67
0,83
1,01
1,20
1,41
1,63
1,87
2,13
2,41
2,70
3,01
3,33

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,42
0,53
0,66
0,80
0,95
1,11
1,29
1,48
1,69
1,90
2,13
2,38
2,63

5
0,44
0,55
0,68
0,83
0,98
1,15
1,34
1,53
1,75
1,97
2,21
2,46
2,73

10
0,45
0,57
0,71
0,85
1,02
1,19
1,38
1,59
1,80
2,04
2,28
2,55
2,82

15
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

20
0,48
0,61
0,75
0,91
1,08
1,27
1,47
1,69
1,92
2,17
2,43
2,71
3,00

25
0,49
0,62
0,77
0,93
1,11
1,30
1,51
1,73
1,97
2,23
2,50
2,78
3,08

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA A
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 361 din 442

T9.6A
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,19
1,37
1,56
1,76
1,97
2,20
2,44

5
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,27
1,46
1,66
1,88
2,11
2,35
2,60

10
0,44
0,56
0,69
0,83
0,99
1,17
1,35
1,55
1,76
1,99
2,23
2,49
2,76

15
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

20
0,49
0,62
0,76
0,92
1,10
1,29
1,50
1,72
1,96
2,21
2,48
2,76
3,06

25
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,57
1,80
2,05
2,31
2,59
2,89
3,20

30
0,53
0,68
0,83
1,01
1,20
1,41
1,64
1,88
2,14
2,41
2,70
3,01
3,34

35
0,56
0,70
0,87
1,05
1,25
1,47
1,70
1,95
2,22
2,51
2,81
3,13
3,47

40
0,58
0,73
0,90
1,09
1,30
1,52
1,77
2,03
2,31
2,60
2,92
3,25
3,60

30
0,60
0,76
0,94
1,13
1,35
1,58
1,83
2,11
2,40
2,70
3,03
3,38
3,74

35
0,64
0,81
1,00
1,21
1,44
1,69
1,96
2,25
2,56
2,89
3,24
3,61
4,00

40
0,68
0,86
1,06
1,28
1,53
1,79
2,08
2,39
2,71
3,06
3,44
3,83
4,24

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reala (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,32
0,41
0,50
0,61
0,73
0,85
0,99
1,13
1,29
1,46
1,63
1,82
2,02

5
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,13
1,30
1,48
1,67
1,87
2,09
2,31

10
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,28
1,47
1,67
1,89
2,12
2,36
2,61

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,47
0,51
0,56
0,59
0,65
0,70
0,73
0,80
0,87
0,88
0,97
1,05
1,05
1,15
1,25
1,23
1,35
1,47
1,43
1,57
1,70
1,64
1,80
1,96
1,86
2,05
2,23
2,10
2,31
2,51
2,36
2,59
2,82
2,63
2,89
3,14
2,91
3,20
3,48

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 2,8% - ZONA B

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 362 din 442

T7.1B
Ed.1
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 2,8% - ZONA B

Pag. 363 din 442

T7.2B
Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Deschidereaechivalenta(m)
60
0,92
1,17
1,44
1,74
2,07
2,43
2,82
3,24
3,69
4,16
4,67
5,20
5,76

80
0,90
1,14
1,40
1,70
2,02
2,37
2,75
3,15
3,59
4,05
4,54
5,06
5,61

100
0,88
1,12
1,38
1,67
1,99
2,33
2,71
3,11
3,54
3,99
4,48
4,99
5,53
6,09
6,69

120
0,88
1,11
1,37
1,66
1,97
2,32
2,69
3,08
3,51
3,96
4,44
4,95
5,48
6,04
6,63
7,25
7,89

Pag. 364 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

T7.3B

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 2,8% - ZONA B
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)

0
0,85
1,07
1,32
1,60
1,91
2,24
2,60
2,98
3,39
3,83
4,29
4,78
5,30
5,84
6,41
7,01
7,63

5
0,85
1,08
1,33
1,61
1,92
2,25
2,61
2,99
3,41
3,84
4,31
4,80
5,32
5,87
6,44
7,04
7,66

10
0,86
1,08
1,34
1,62
1,92
2,26
2,62
3,01
3,42
3,86
4,33
4,82
5,34
5,89
6,47
7,07
7,70

15
0,86
1,09
1,34
1,62
1,93
2,27
2,63
3,02
3,44
3,88
4,35
4,84
5,37
5,92
6,49
7,10
7,73

20
0,86
1,09
1,35
1,63
1,94
2,28
2,64
3,03
3,45
3,89
4,37
4,86
5,39
5,94
6,52
7,13
7,76

25
0,87
1,10
1,35
1,64
1,95
2,29
2,65
3,04
3,46
3,91
4,38
4,89
5,41
5,97
6,55
7,16
7,79

30
0,87
1,10
1,36
1,64
1,96
2,30
2,66
3,06
3,48
3,93
4,40
4,91
5,44
5,99
6,58
7,19
7,83

35
0,87
1,11
1,36
1,65
1,97
2,31
2,67
3,07
3,49
3,94
4,42
4,93
5,46
6,02
6,60
7,22
7,86

40
0,88
1,11
1,37
1,66
1,97
2,32
2,69
3,08
3,51
3,96
4,44
4,95
5,48
6,04
6,63
7,25
7,89

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

Temperatura de pozare (C)

0
0,84
1,07
1,32
1,59
1,90
2,23
2,58
2,96
3,37
3,81
4,27
4,75
5,27
5,81
6,37

5
0,85
1,07
1,33
1,60
1,91
2,24
2,60
2,98
3,39
3,83
4,29
4,78
5,30
5,84
6,41

10
0,85
1,08
1,33
1,61
1,92
2,25
2,61
3,00
3,41
3,85
4,32
4,81
5,33
5,88
6,45

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m

15
0,86
1,09
1,34
1,62
1,93
2,27
2,63
3,02
3,44
3,88
4,35
4,84
5,37
5,92
6,49

20
0,86
1,09
1,35
1,63
1,94
2,28
2,65
3,04
3,46
3,90
4,37
4,87
5,40
5,95
6,53

25
0,87
1,10
1,36
1,64
1,96
2,30
2,66
3,06
3,48
3,93
4,40
4,90
5,43
5,99
6,57

30
0,87
1,11
1,37
1,65
1,97
2,31
2,68
3,07
3,50
3,95
4,43
4,93
5,47
6,03
6,61

35
0,88
1,11
1,37
1,66
1,98
2,32
2,69
3,09
3,52
3,97
4,45
4,96
5,50
6,06
6,65

40
0,88
1,12
1,38
1,67
1,99
2,34
2,71
3,11
3,54
4,00
4,48
4,99
5,53
6,10
6,69

Pag. 365 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE NORMALA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 2,8% - ZONA B
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Ed.1
01/08/2013

Temperatura de pozare (C)

Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

T7.4B

0
0,83
1,06
1,30
1,58
1,88
2,20
2,55
2,93
3,34
3,77
4,22
4,70
5,21

5
0,84
1,07
1,32
1,59
1,90
2,22
2,58
2,96
3,37
3,80
4,26
4,75
5,26

10
0,85
1,08
1,33
1,61
1,91
2,25
2,60
2,99
3,40
3,84
4,31
4,80
5,32

15
0,86
1,09
1,34
1,62
1,93
2,27
2,63
3,02
3,44
3,88
4,35
4,84
5,37

20
0,87
1,10
1,35
1,64
1,95
2,29
2,66
3,05
3,47
3,91
4,39
4,89
5,42

25
0,88
1,11
1,37
1,65
1,97
2,31
2,68
3,08
3,50
3,95
4,43
4,94
5,47

30
0,88
1,12
1,38
1,67
1,99
2,33
2,70
3,10
3,53
3,99
4,47
4,98
5,52

35
0,89
1,13
1,39
1,68
2,00
2,35
2,73
3,13
3,56
4,02
4,51
5,03
5,57

40
0,90
1,14
1,40
1,70
2,02
2,37
2,75
3,16
3,60
4,06
4,55
5,07
5,62

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reala (m)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,81
1,03
1,27
1,54
1,83
2,15
2,49
2,86
3,26
3,68
4,12
4,59
5,09

5
0,83
1,05
1,30
1,57
1,87
2,19
2,54
2,92
3,32
3,75
4,20
4,68
5,18

10
0,84
1,07
1,32
1,60
1,90
2,23
2,59
2,97
3,38
3,81
4,27
4,76
5,28

15
0,86
1,09
1,34
1,62
1,93
2,27
2,63
3,02
3,44
3,88
4,35
4,84
5,37

20
0,87
1,11
1,36
1,65
1,96
2,31
2,67
3,07
3,49
3,94
4,42
4,92
5,46

25
0,89
1,12
1,39
1,68
2,00
2,34
2,72
3,12
3,55
4,01
4,49
5,00
5,55

30
0,90
1,14
1,41
1,70
2,03
2,38
2,76
3,17
3,60
4,07
4,56
5,08
5,63

35
0,91
1,16
1,43
1,73
2,06
2,42
2,80
3,22
3,66
4,13
4,63
5,16
5,72

40
0,93
1,17
1,45
1,76
2,09
2,45
2,84
3,26
3,71
4,19
4,70
5,24
5,80

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,8% - ZONA B

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 366 din 442

T8.1B
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,8% - ZONA B

Pag. 367 din 442

T8.2B
Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Deschidereechivalenta(m)
40
0,89
1,13
1,39
1,68
2,00
2,35
2,73
3,13
3,56
4,02
4,51
5,02
5,57

60
0,78
0,99
1,23
1,48
1,76
2,07
2,40
2,76
3,14
3,54
3,97
4,42
4,90

80
0,73
0,92
1,14
1,38
1,64
1,93
2,24
2,57
2,92
3,30
3,70
4,12
4,57
5,03
5,52

100
0,70
0,89
1,09
1,32
1,57
1,85
2,14
2,46
2,80
3,16
3,54
3,95
4,37
4,82
5,29
5,78
6,30

120
0,68
0,86
1,06
1,29
1,53
1,80
2,08
2,39
2,72
3,07
3,45
3,84
4,25
4,69
5,15
5,63
6,13

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,8% - ZONA B
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala(m)
0
5
10
40
0,60
0,60
0,61
45
0,76
0,76
0,77
50
0,93
0,94
0,95
55
1,13
1,14
1,15
60
1,34
1,36
1,37
65
1,58
1,59
1,60
70
1,83
1,84
1,86
75
2,10
2,12
2,14
80
2,39
2,41
2,43
85
2,70
2,72
2,74
90
3,02
3,05
3,08
95
3,37
3,40
3,43
100
3,73
3,76
3,80
105
4,11
4,15
4,19
110
4,52
4,56
4,59
115
4,94
4,98
5,02
120
5,37
5,42
5,47
Deschiderea echivalenta Lech = 100 m
Deschidere
reala(m)
0
5
10
40
0,58
0,59
0,60
45
0,74
0,75
0,76
50
0,91
0,92
0,94
55
1,10
1,12
1,13
60
1,31
1,33
1,35
65
1,54
1,56
1,58
70
1,79
1,81
1,83
75
2,05
2,08
2,10
80
2,33
2,36
2,39
85
2,63
2,67
2,70
90
2,95
2,99
3,03
95
3,29
3,33
3,38
100
3,65
3,69
3,74
105
4,02
4,07
4,12
110
4,41
4,47
4,53
115
4,82
4,89
4,95
120
5,25
5,32
5,39

Pag. 368 din 442

T8.3B
Ed. 01
01/08/2013

Temperatura de pozare (C)

15
0,61
0,78
0,96
1,16
1,38
1,62
1,88
2,15
2,45
2,77
3,10
3,46
3,83
4,22
4,63
5,06
5,51

20
0,62
0,78
0,97
1,17
1,39
1,63
1,89
2,17
2,47
2,79
3,13
3,48
3,86
4,26
4,67
5,11
5,56

25
0,62
0,79
0,97
1,18
1,40
1,64
1,91
2,19
2,49
2,81
3,15
3,51
3,89
4,29
4,71
5,15
5,60

30
0,63
0,79
0,98
1,19
1,41
1,66
1,92
2,21
2,51
2,83
3,18
3,54
3,92
4,33
4,75
5,19
5,65

35
0,63
0,80
0,99
1,20
1,42
1,67
1,94
2,22
2,53
2,86
3,20
3,57
3,95
4,36
4,78
5,23
5,69

40
0,64
0,81
1,00
1,21
1,43
1,68
1,95
2,24
2,55
2,88
3,23
3,60
3,98
4,39
4,82
5,27
5,74

30
0,63
0,79
0,98
1,19
1,41
1,66
1,92
2,21
2,51
2,83
3,18
3,54
3,92
4,33
4,75
5,19
5,65

35
0,63
0,80
0,99
1,20
1,43
1,68
1,94
2,23
2,54
2,87
3,21
3,58
3,97
4,37
4,80
5,25
5,71

40
0,64
0,81
1,00
1,21
1,44
1,69
1,97
2,26
2,57
2,90
3,25
3,62
4,01
4,42
4,85
5,30
5,78

Temperatura de pozare (C)

15
0,61
0,77
0,95
1,15
1,36
1,60
1,86
2,13
2,42
2,74
3,07
3,42
3,79
4,18
4,58
5,01
5,45

20
0,61
0,78
0,96
1,16
1,38
1,62
1,88
2,16
2,45
2,77
3,10
3,46
3,83
4,23
4,64
5,07
5,52

25
0,62
0,79
0,97
1,17
1,40
1,64
1,90
2,18
2,48
2,80
3,14
3,50
3,88
4,28
4,69
5,13
5,58

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,8% - ZONA B
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 369 din 442

T8.4B
Ed.1
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

Temperatura de pozare (C)

0
0,56
0,71
0,87
1,06
1,26
1,47
1,71
1,96
2,23
2,52
2,83
3,15
3,49
3,85
4,22

5
0,57
0,72
0,89
1,08
1,28
1,51
1,75
2,00
2,28
2,58
2,89
3,22
3,56
3,93
4,31

10
0,58
0,74
0,91
1,10
1,31
1,54
1,78
2,05
2,33
2,63
2,95
3,28
3,64
4,01
4,40

15
0,59
0,75
0,93
1,12
1,34
1,57
1,82
2,09
2,38
2,68
3,01
3,35
3,71
4,09
4,49

20
0,61
0,77
0,95
1,14
1,36
1,60
1,85
2,13
2,42
2,73
3,06
3,41
3,78
4,17
4,58

25
0,62
0,78
0,96
1,17
1,39
1,63
1,89
2,17
2,47
2,78
3,12
3,48
3,85
4,25
4,66

30
0,63
0,79
0,98
1,19
1,41
1,66
1,92
2,21
2,51
2,83
3,18
3,54
3,92
4,33
4,75

35
0,64
0,81
1,00
1,21
1,44
1,69
1,96
2,25
2,55
2,88
3,23
3,60
3,99
4,40
4,83

40
0,65
0,82
1,01
1,23
1,46
1,71
1,99
2,28
2,60
2,93
3,29
3,66
4,06
4,47
4,91

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,50
0,64
0,79
0,95
1,13
1,33
1,54
1,77
2,01
2,27
2,55
2,84
3,14

5
0,53
0,66
0,82
0,99
1,18
1,39
1,61
1,85
2,10
2,37
2,66
2,96
3,28

10
0,55
0,69
0,85
1,03
1,23
1,44
1,67
1,92
2,19
2,47
2,77
3,08
3,42

15
0,57
0,72
0,89
1,07
1,28
1,50
1,74
2,00
2,27
2,56
2,88
3,20
3,55

20
0,59
0,74
0,92
1,11
1,32
1,55
1,80
2,07
2,35
2,66
2,98
3,32
3,68

25
0,61
0,77
0,95
1,15
1,37
1,61
1,86
2,14
2,43
2,75
3,08
3,43
3,80

30
0,63
0,79
0,98
1,19
1,41
1,66
1,92
2,21
2,51
2,83
3,18
3,54
3,92

35
0,65
0,82
1,01
1,22
1,45
1,71
1,98
2,27
2,59
2,92
3,27
3,65
4,04

40
0,67
0,84
1,04
1,26
1,50
1,76
2,04
2,34
2,66
3,00
3,37
3,75
4,16

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,8% - ZONA B
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Pag. 370 din 442

T8.5B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,36
0,45
0,56
0,67
0,80
0,94
1,09
1,25
1,42
1,61
1,80
2,01
2,22

5
0,40
0,51
0,63
0,76
0,91
1,07
1,24
1,42
1,62
1,82
2,04
2,28
2,52

10
0,45
0,57
0,71
0,85
1,02
1,19
1,38
1,59
1,81
2,04
2,29
2,55
2,82

15
0,50
0,63
0,78
0,94
1,12
1,32
1,53
1,75
1,99
2,25
2,52
2,81
3,11

20
0,54
0,69
0,85
1,03
1,22
1,43
1,66
1,91
2,17
2,45
2,75
3,06
3,40

25
0,59
0,74
0,92
1,11
1,32
1,55
1,80
2,06
2,35
2,65
2,97
3,31
3,67

30
0,63
0,79
0,98
1,19
1,41
1,66
1,92
2,21
2,51
2,83
3,18
3,54
3,92

35
0,67
0,84
1,04
1,26
1,50
1,76
2,04
2,35
2,67
3,01
3,38
3,76
4,17

40
0,71
0,89
1,10
1,33
1,59
1,86
2,16
2,48
2,82
3,18
3,57
3,98
4,41

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,8% - ZONA B
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reala(m)
0
5
10
40
0,61
0,62
0,62
45
0,78
0,78
0,79
50
0,96
0,97
0,97
55
1,16
1,17
1,18
60
1,38
1,39
1,40
65
1,62
1,63
1,64
70
1,88
1,89
1,91
75
2,15
2,17
2,19
80
2,45
2,47
2,49
85
2,77
2,79
2,81
90
3,10
3,13
3,15
95
3,46
3,48
3,51
100
3,83
3,86
3,89
105
4,22
4,26
4,29
110
4,63
4,67
4,71
115
5,06
5,11
5,15
120
5,51
5,56
5,60
Deschiderea echivalenta Lech = 100 m
Deschidere
reala(m)
0
5
10
40
0,61
0,61
0,62
45
0,77
0,78
0,79
50
0,95
0,96
0,97
55
1,15
1,16
1,17
60
1,36
1,38
1,40
65
1,60
1,62
1,64
70
1,86
1,88
1,90
75
2,13
2,16
2,18
80
2,42
2,45
2,48
85
2,74
2,77
2,80
90
3,07
3,10
3,14
95
3,42
3,46
3,50
100
3,79
3,83
3,88
105
4,18
4,23
4,28
110
4,58
4,64
4,69
115
5,01
5,07
5,13
120
5,45
5,52
5,58

Pag. 371 din 442

T8.6B
Ed. 01
01/08/2013

Temperatura de pozare (C)

15
0,63
0,79
0,98
1,19
1,41
1,66
1,92
2,21
2,51
2,83
3,18
3,54
3,92
4,33
4,75
5,19
5,65

20
0,63
0,80
0,99
1,20
1,42
1,67
1,94
2,22
2,53
2,86
3,20
3,57
3,95
4,36
4,78
5,23
5,69

25
0,64
0,81
1,00
1,21
1,43
1,68
1,95
2,24
2,55
2,88
3,23
3,60
3,98
4,39
4,82
5,27
5,74

30
0,64
0,81
1,00
1,21
1,45
1,70
1,97
2,26
2,57
2,90
3,25
3,62
4,02
4,43
4,86
5,31
5,78

35
0,65
0,82
1,01
1,22
1,46
1,71
1,98
2,28
2,59
2,92
3,28
3,65
4,05
4,46
4,90
5,35
5,83

40
0,65
0,83
1,02
1,23
1,47
1,72
2,00
2,29
2,61
2,94
3,30
3,68
4,08
4,49
4,93
5,39
5,87

30
0,65
0,82
1,01
1,23
1,46
1,71
1,99
2,28
2,59
2,93
3,28
3,66
4,05
4,47
4,91
5,36
5,84

35
0,66
0,83
1,02
1,24
1,48
1,73
2,01
2,30
2,62
2,96
3,32
3,70
4,10
4,52
4,96
5,42
5,90

40
0,66
0,84
1,04
1,25
1,49
1,75
2,03
2,33
2,65
2,99
3,35
3,74
4,14
4,56
5,01
5,48
5,96

Temperatura de pozare (C)

15
0,63
0,79
0,98
1,19
1,41
1,66
1,92
2,21
2,51
2,83
3,18
3,54
3,92
4,33
4,75
5,19
5,65

20
0,63
0,80
0,99
1,20
1,43
1,68
1,94
2,23
2,54
2,87
3,21
3,58
3,97
4,37
4,80
5,25
5,71

25
0,64
0,81
1,00
1,21
1,44
1,69
1,97
2,26
2,57
2,90
3,25
3,62
4,01
4,42
4,85
5,30
5,78

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,8% - ZONA B
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 372 din 442

T8.7B
Ed.1
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

Temperatura de pozare (C)

0
0,59
0,75
0,93
1,12
1,34
1,57
1,82
2,09
2,38
2,68
3,01
3,35
3,71
4,09
4,49

5
0,61
0,77
0,95
1,14
1,36
1,60
1,85
2,13
2,42
2,73
3,06
3,41
3,78
4,17
4,58

10
0,62
0,78
0,96
1,17
1,39
1,63
1,89
2,17
2,47
2,78
3,12
3,48
3,85
4,25
4,66

15
0,63
0,79
0,98
1,19
1,41
1,66
1,92
2,21
2,51
2,83
3,18
3,54
3,92
4,33
4,75

20
0,64
0,81
1,00
1,21
1,44
1,69
1,96
2,25
2,55
2,88
3,23
3,60
3,99
4,40
4,83

25
0,65
0,82
1,01
1,23
1,46
1,71
1,99
2,28
2,60
2,93
3,29
3,66
4,06
4,47
4,91

30
0,66
0,84
1,03
1,25
1,48
1,74
2,02
2,32
2,64
2,98
3,34
3,72
4,12
4,55
4,99

35
0,67
0,85
1,05
1,27
1,51
1,77
2,05
2,36
2,68
3,03
3,39
3,78
4,19
4,62
5,07

40
0,68
0,86
1,06
1,29
1,53
1,80
2,08
2,39
2,72
3,07
3,45
3,84
4,25
4,69
5,15

30
0,68
0,86
1,07
1,29
1,54
1,80
2,09
2,40
2,73
3,08
3,46
3,85
4,27

35
0,70
0,89
1,09
1,32
1,58
1,85
2,15
2,46
2,80
3,16
3,55
3,95
4,38

40
0,72
0,91
1,12
1,36
1,62
1,90
2,20
2,52
2,87
3,24
3,63
4,05
4,49

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,57
0,72
0,89
1,07
1,28
1,50
1,74
2,00
2,27
2,56
2,88
3,20
3,55

5
0,59
0,74
0,92
1,11
1,32
1,55
1,80
2,07
2,35
2,66
2,98
3,32
3,68

10
0,61
0,77
0,95
1,15
1,37
1,61
1,86
2,14
2,43
2,75
3,08
3,43
3,80

15
0,63
0,79
0,98
1,19
1,41
1,66
1,92
2,21
2,51
2,83
3,18
3,54
3,92

20
0,65
0,82
1,01
1,22
1,45
1,71
1,98
2,27
2,59
2,92
3,27
3,65
4,04

25
0,67
0,84
1,04
1,26
1,50
1,76
2,04
2,34
2,66
3,00
3,37
3,75
4,16

Pag. 373 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,8% - ZONA B
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T8.8B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,50
0,63
0,78
0,94
1,12
1,32
1,53
1,75
1,99
2,25
2,52
2,81
3,11

5
0,54
0,69
0,85
1,03
1,22
1,43
1,66
1,91
2,17
2,45
2,75
3,06
3,40

10
0,59
0,74
0,92
1,11
1,32
1,55
1,80
2,06
2,35
2,65
2,97
3,31
3,67

15
0,63
0,79
0,98
1,19
1,41
1,66
1,92
2,21
2,51
2,83
3,18
3,54
3,92

20
0,67
0,84
1,04
1,26
1,50
1,76
2,04
2,35
2,67
3,01
3,38
3,76
4,17

25
0,71
0,89
1,10
1,33
1,59
1,86
2,16
2,48
2,82
3,18
3,57
3,98
4,41

30
0,74
0,94
1,16
1,40
1,67
1,96
2,27
2,61
2,97
3,35
3,75
4,18
4,64

35
0,78
0,98
1,21
1,47
1,75
2,05
2,38
2,73
3,11
3,51
3,93
4,38
4,85

40
0,81
1,03
1,27
1,53
1,82
2,14
2,48
2,85
3,24
3,66
4,10
4,57
5,07

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA B

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 374 din 442

T9.1B
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA B

Pag. 375 din 442

T9.2B
Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Deschidereechivalenta(m)
40
0,88
1,11
1,38
1,67
1,98
2,33
2,70
3,10
3,52
3,98
4,46
4,97
5,50

60
0,74
0,93
1,15
1,39
1,66
1,95
2,26
2,59
2,95
3,33
3,73
4,16
4,61

80
0,66
0,83
1,03
1,25
1,48
1,74
2,02
2,32
2,63
2,97
3,33
3,72
4,12

100
0,61
0,77
0,95
1,15
1,37
1,61
1,87
2,14
2,44
2,75
3,09
3,44
3,81

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA B
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU

Pag. 376 din 442

T9.3B
Ed.1
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,41
0,51
0,63
0,77
0,91
1,07
1,24
1,43
1,63
1,84
2,06
2,29
2,54

5
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,28
1,47
1,67
1,88
2,11
2,35
2,60

10
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,50
1,71
1,93
2,16
2,41
2,67

15
0,44
0,55
0,68
0,83
0,98
1,15
1,34
1,54
1,75
1,97
2,21
2,46
2,73

20
0,45
0,57
0,70
0,84
1,00
1,18
1,37
1,57
1,79
2,02
2,26
2,52
2,79

25
0,46
0,58
0,71
0,86
1,03
1,20
1,40
1,60
1,82
2,06
2,31
2,57
2,85

30
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

35
0,47
0,60
0,74
0,90
1,07
1,25
1,45
1,67
1,90
2,14
2,40
2,68
2,97

40
0,48
0,61
0,76
0,92
1,09
1,28
1,48
1,70
1,94
2,19
2,45
2,73
3,02

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,37
0,47
0,58
0,71
0,84
0,99
1,14
1,31
1,49
1,69
1,89
2,11
2,33

5
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,19
1,37
1,56
1,76
1,97
2,20
2,44

10
0,41
0,51
0,63
0,77
0,91
1,07
1,24
1,43
1,62
1,83
2,05
2,29
2,54

15
0,42
0,53
0,66
0,80
0,95
1,11
1,29
1,48
1,69
1,90
2,13
2,38
2,63

20
0,44
0,55
0,68
0,83
0,98
1,15
1,34
1,53
1,75
1,97
2,21
2,46
2,73

25
0,45
0,57
0,71
0,85
1,02
1,19
1,38
1,59
1,80
2,04
2,28
2,55
2,82

30
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

35
0,48
0,61
0,75
0,91
1,08
1,27
1,47
1,69
1,92
2,17
2,43
2,71
3,00

40
0,49
0,62
0,77
0,93
1,11
1,30
1,51
1,73
1,97
2,23
2,50
2,78
3,08

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA B
SAGEATA DE POZARE CONDUCTOR NOU

Pag. 377 din 442

T9.4B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,31
0,39
0,48
0,58
0,69
0,81
0,94
1,08
1,23
1,39
1,56
1,74
1,92

5
0,34
0,42
0,52
0,63
0,76
0,89
1,03
1,18
1,34
1,52
1,70
1,89
2,10

10
0,36
0,46
0,57
0,69
0,82
0,96
1,11
1,28
1,45
1,64
1,84
2,05
2,27

15
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,19
1,37
1,56
1,76
1,97
2,20
2,44

20
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,27
1,46
1,66
1,88
2,11
2,35
2,60

25
0,44
0,56
0,69
0,83
0,99
1,17
1,35
1,55
1,76
1,99
2,23
2,49
2,76

30
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

35
0,49
0,62
0,76
0,92
1,10
1,29
1,50
1,72
1,96
2,21
2,48
2,76
3,06

40
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,57
1,80
2,05
2,31
2,59
2,89
3,20

30
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

35
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,57
1,80
2,05
2,31
2,59
2,89
3,20

40
0,56
0,70
0,87
1,05
1,25
1,47
1,70
1,96
2,23
2,51
2,82
3,14
3,48

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,20
0,26
0,32
0,39
0,46
0,54
0,63
0,72
0,82
0,92
1,04
1,15
1,28

5
0,24
0,30
0,37
0,45
0,54
0,63
0,73
0,84
0,95
1,08
1,21
1,34
1,49

10
0,28
0,35
0,43
0,53
0,63
0,73
0,85
0,98
1,11
1,25
1,41
1,57
1,74

15
0,32
0,41
0,50
0,61
0,73
0,85
0,99
1,13
1,29
1,46
1,63
1,82
2,02

20
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,13
1,30
1,48
1,67
1,87
2,09
2,31

25
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,28
1,47
1,67
1,89
2,12
2,36
2,61

Pag. 378 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA B
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR

T9.5B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,44
0,55
0,68
0,83
0,98
1,15
1,34
1,54
1,75
1,97
2,21
2,46
2,73

5
0,45
0,57
0,70
0,84
1,00
1,18
1,37
1,57
1,79
2,02
2,26
2,52
2,79

10
0,46
0,58
0,71
0,86
1,03
1,20
1,40
1,60
1,82
2,06
2,31
2,57
2,85

15
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

20
0,47
0,60
0,74
0,90
1,07
1,25
1,45
1,67
1,90
2,14
2,40
2,68
2,97

25
0,48
0,61
0,76
0,92
1,09
1,28
1,48
1,70
1,94
2,19
2,45
2,73
3,02

30
0,49
0,62
0,77
0,93
1,11
1,30
1,51
1,73
1,97
2,23
2,50
2,78
3,08

35
0,50
0,64
0,78
0,95
1,13
1,32
1,54
1,76
2,01
2,27
2,54
2,83
3,14

40
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,56
1,79
2,04
2,31
2,58
2,88
3,19

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,42
0,53
0,66
0,80
0,95
1,11
1,29
1,48
1,69
1,90
2,13
2,38
2,63

5
0,44
0,55
0,68
0,83
0,98
1,15
1,34
1,53
1,75
1,97
2,21
2,46
2,73

10
0,45
0,57
0,71
0,85
1,02
1,19
1,38
1,59
1,80
2,04
2,28
2,55
2,82

15
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

20
0,48
0,61
0,75
0,91
1,08
1,27
1,47
1,69
1,92
2,17
2,43
2,71
3,00

25
0,49
0,62
0,77
0,93
1,11
1,30
1,51
1,73
1,97
2,23
2,50
2,78
3,08

30
0,51
0,64
0,79
0,96
1,14
1,34
1,55
1,78
2,03
2,29
2,57
2,86
3,17

35
0,52
0,66
0,81
0,98
1,17
1,37
1,59
1,83
2,08
2,35
2,63
2,93
3,25

40
0,53
0,67
0,83
1,01
1,20
1,41
1,63
1,87
2,13
2,41
2,70
3,01
3,33

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 5% - ZONA B
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR

Pag. 379 din 442

T9.6B
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,19
1,37
1,56
1,76
1,97
2,20
2,44

5
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,27
1,46
1,66
1,88
2,11
2,35
2,60

10
0,44
0,56
0,69
0,83
0,99
1,17
1,35
1,55
1,76
1,99
2,23
2,49
2,76

15
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

20
0,49
0,62
0,76
0,92
1,10
1,29
1,50
1,72
1,96
2,21
2,48
2,76
3,06

25
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,57
1,80
2,05
2,31
2,59
2,89
3,20

30
0,53
0,68
0,83
1,01
1,20
1,41
1,64
1,88
2,14
2,41
2,70
3,01
3,34

35
0,56
0,70
0,87
1,05
1,25
1,47
1,70
1,95
2,22
2,51
2,81
3,13
3,47

40
0,58
0,73
0,90
1,09
1,30
1,52
1,77
2,03
2,31
2,60
2,92
3,25
3,60

30
0,60
0,76
0,94
1,13
1,35
1,58
1,83
2,11
2,40
2,70
3,03
3,38
3,74

35
0,64
0,81
1,00
1,21
1,44
1,69
1,96
2,25
2,56
2,89
3,24
3,61
4,00

40
0,68
0,86
1,06
1,28
1,53
1,79
2,08
2,39
2,71
3,06
3,44
3,83
4,24

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m

Deschidere
reala(m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)

0
0,32
0,41
0,50
0,61
0,73
0,85
0,99
1,13
1,29
1,46
1,63
1,82
2,02

5
0,37
0,47
0,58
0,70
0,83
0,98
1,13
1,30
1,48
1,67
1,87
2,09
2,31

10
0,42
0,53
0,65
0,79
0,94
1,10
1,28
1,47
1,67
1,89
2,12
2,36
2,61

15
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,86
2,10
2,36
2,63
2,91

20
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,57
1,80
2,05
2,31
2,59
2,89
3,20

25
0,56
0,70
0,87
1,05
1,25
1,47
1,70
1,96
2,23
2,51
2,82
3,14
3,48

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 2,5% - ZONA C

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 380 din 442

T7.1C
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 2,5% - ZONA C

Pag. 381 din 442

T7.2C
Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant

Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

Deschidere echivalenta (m)


60
1,01
1,28
1,58
1,92
2,28
2,67
3,10
3,56
4,05
4,57
5,13
5,71
6,33
6,98
7,66
8,37
9,12
9,89
10,70
11,54
12,41
13,31
14,24
15,21
16,21
17,24
18,30
19,39
20,51

80
0,99
1,26
1,55
1,88
2,23
2,62
3,04
3,49
3,97
4,48
5,02
5,60
6,20
6,84
7,50
8,20
8,93
9,69
10,48
11,30
12,16
13,04
13,95
14,90
15,88
16,88
17,92
18,99
20,09

100
0,98
1,24
1,53
1,86
2,21
2,59
3,01
3,45
3,93
4,43
4,97
5,54
6,14
6,77
7,43
8,12
8,84
9,59
10,37
11,18
12,03
12,90
13,81
14,74
15,71
16,71
17,74
18,79
19,88

120
0,98
1,24
1,52
1,85
2,20
2,58
2,99
3,43
3,90
4,41
4,94
5,51
6,10
6,73
7,38
8,07
8,78
9,53
10,31
11,12
11,96
12,83
13,72
14,66
15,62
16,61
17,63
18,68
19,76

Pag. 382 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

T7.3C

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 2,5% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR

Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)


0
0,95
1,20
1,49
1,80
2,14
2,51
2,92
3,35
3,81
4,30
4,82
5,37
5,95
6,56
7,20
7,87
8,57

5
0,96
1,21
1,49
1,81
2,15
2,52
2,93
3,36
3,82
4,31
4,84
5,39
5,97
6,58
7,22
7,90
8,60

10
0,96
1,21
1,50
1,81
2,16
2,53
2,94
3,37
3,83
4,33
4,85
5,41
5,99
6,61
7,25
7,92
8,63

15
0,96
1,22
1,50
1,82
2,16
2,54
2,95
3,38
3,85
4,34
4,87
5,43
6,01
6,63
7,27
7,95
8,66

20
0,97
1,22
1,51
1,82
2,17
2,55
2,96
3,39
3,86
4,36
4,89
5,44
6,03
6,65
7,30
7,98
8,69

25
0,97
1,23
1,51
1,83
2,18
2,56
2,97
3,40
3,87
4,37
4,90
5,46
6,05
6,67
7,32
8,00
8,72

30
0,97
1,23
1,52
1,84
2,19
2,57
2,98
3,42
3,89
4,39
4,92
5,48
6,07
6,70
7,35
8,03
8,74

35
0,97
1,23
1,52
1,84
2,19
2,57
2,99
3,43
3,90
4,40
4,94
5,50
6,09
6,72
7,37
8,06
8,77

40
0,98
1,24
1,53
1,85
2,20
2,58
3,00
3,44
3,91
4,42
4,95
5,52
6,11
6,74
7,40
8,08
8,80

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

Temperatura de pozare (C)


0
0,95
1,20
1,48
1,79
2,13
2,50
2,90
3,33
3,79
4,28
4,80
5,35
5,92
6,53
7,17

5
0,95
1,21
1,49
1,80
2,14
2,51
2,92
3,35
3,81
4,30
4,82
5,37
5,95
6,56
7,20

10
0,96
1,21
1,50
1,81
2,15
2,53
2,93
3,36
3,83
4,32
4,85
5,40
5,98
6,60
7,24

15
0,96
1,22
1,50
1,82
2,16
2,54
2,95
3,38
3,85
4,34
4,87
5,43
6,01
6,63
7,27

20
0,97
1,22
1,51
1,83
2,17
2,55
2,96
3,40
3,87
4,36
4,89
5,45
6,04
6,66
7,31

25
0,97
1,23
1,52
1,84
2,19
2,56
2,97
3,41
3,88
4,39
4,92
5,48
6,07
6,69
7,34

30
0,98
1,24
1,52
1,85
2,20
2,58
2,99
3,43
3,90
4,41
4,94
5,50
6,10
6,72
7,38

35
0,98
1,24
1,53
1,85
2,21
2,59
3,00
3,45
3,92
4,43
4,96
5,53
6,13
6,76
7,42

40
0,99
1,25
1,54
1,86
2,22
2,60
3,02
3,46
3,94
4,45
4,99
5,56
6,16
6,79
7,45

Pag. 383 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x120 mm2 Ol-AL EDS 2,5% - ZONA C
SAGEATA DE POZARE REINTINDERE CONDUCTOR

T7.4C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,94
1,19
1,47
1,78
2,11
2,48
2,88
3,30
3,76
4,24
4,76
5,30
5,87

5
0,95
1,20
1,48
1,79
2,13
2,50
2,90
3,33
3,79
4,28
4,79
5,34
5,92

10
0,95
1,21
1,49
1,80
2,15
2,52
2,92
3,36
3,82
4,31
4,83
5,38
5,97

15
0,96
1,22
1,50
1,82
2,16
2,54
2,95
3,38
3,85
4,34
4,87
5,43
6,01

20
0,97
1,23
1,51
1,83
2,18
2,56
2,97
3,41
3,88
4,38
4,91
5,47
6,06

25
0,98
1,24
1,53
1,85
2,20
2,58
2,99
3,43
3,91
4,41
4,94
5,51
6,10

30
0,98
1,24
1,54
1,86
2,21
2,60
3,01
3,46
3,93
4,44
4,98
5,55
6,15

35
0,99
1,25
1,55
1,87
2,23
2,62
3,03
3,48
3,96
4,47
5,02
5,59
6,19

40
1,00
1,26
1,56
1,89
2,25
2,64
3,06
3,51
3,99
4,51
5,05
5,63
6,24

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,96
0,97
0,99
1,22
1,23
1,25
1,50
1,52
1,54
1,82
1,84
1,87
2,16
2,19
2,22
2,54
2,57
2,61
2,95
2,99
3,02
3,38
3,43
3,47
3,85
3,90
3,95
4,34
4,40
4,46
4,87
4,93
5,00
5,43
5,50
5,57
6,01
6,09
6,17

30
1,00
1,27
1,56
1,89
2,25
2,64
3,06
3,52
4,00
4,52
5,06
5,64
6,25

35
1,01
1,28
1,58
1,91
2,28
2,67
3,10
3,56
4,05
4,57
5,13
5,71
6,33

40
1,02
1,30
1,60
1,94
2,31
2,71
3,14
3,60
4,10
4,63
5,19
5,78
6,40

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,92
1,17
1,44
1,74
2,07
2,44
2,82
3,24
3,69
4,16
4,67
5,20
5,76

5
0,94
1,18
1,46
1,77
2,11
2,47
2,87
3,29
3,74
4,22
4,74
5,28
5,85

10
0,95
1,20
1,48
1,79
2,13
2,51
2,91
3,34
3,80
4,28
4,80
5,35
5,93

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,6% - ZONA C

DIAGRAMA DE STARE

Pag. 384 din 442

T8.1C
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,6% - ZONA C

Pag. 385 din 442

T8.2C
Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant

Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Deschidere echivalenta (m)


40
0,92
1,16
1,44
1,74
2,07
2,43
2,81
3,23
3,68
4,15
4,65
5,18
5,74
6,33
6,95
7,60
8,27

60
0,81
1,03
1,27
1,54
1,83
2,15
2,49
2,86
3,25
3,67
4,12
4,59
5,08
5,60
6,15
6,72
7,32

80
0,76
0,96
1,19
1,44
1,71
2,01
2,33
2,67
3,04
3,43
3,85
4,29
4,75
5,24
5,75
6,29
6,84

100
0,73
0,92
1,14
1,38
1,64
1,93
2,24
2,57
2,92
3,30
3,70
4,12
4,57
5,03
5,53
6,04
6,58

120
0,71
0,90
1,11
1,35
1,60
1,88
2,18
2,50
2,85
3,22
3,61
4,02
4,45
4,91
5,39
5,89
6,41

Pag. 386 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,6% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

T8.3C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

0
0,63
0,80
0,99
1,20
1,43
1,67
1,94
2,23
2,53
2,86
3,21
3,57
3,96
4,37
4,79
5,24
5,70

5
0,64
0,81
1,00
1,21
1,44
1,69
1,96
2,24
2,55
2,88
3,23
3,60
3,99
4,40
4,83
5,28
5,75

10
0,64
0,81
1,01
1,22
1,45
1,70
1,97
2,26
2,57
2,91
3,26
3,63
4,02
4,43
4,87
5,32
5,79

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,65
0,65
0,66
0,82
0,83
0,83
1,01
1,02
1,03
1,23
1,23
1,24
1,46
1,47
1,48
1,71
1,72
1,74
1,99
2,00
2,01
2,28
2,30
2,31
2,59
2,61
2,63
2,93
2,95
2,97
3,28
3,31
3,33
3,66
3,68
3,71
4,05
4,08
4,11
4,47
4,50
4,53
4,90
4,94
4,97
5,36
5,40
5,44
5,83
5,88
5,92

30
0,66
0,84
1,04
1,25
1,49
1,75
2,03
2,33
2,65
2,99
3,35
3,74
4,14
4,57
5,01
5,48
5,96

35
0,67
0,84
1,04
1,26
1,50
1,76
2,04
2,35
2,67
3,01
3,38
3,76
4,17
4,60
5,05
5,52
6,01

40
0,67
0,85
1,05
1,27
1,51
1,77
2,06
2,36
2,69
3,03
3,40
3,79
4,20
4,63
5,08
5,55
6,05

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

0
0,62
0,79
0,97
1,17
1,40
1,64
1,90
2,18
2,48
2,80
3,14
3,50
3,88
4,28
4,69
5,13
5,59

5
0,63
0,79
0,98
1,19
1,41
1,66
1,92
2,21
2,51
2,84
3,18
3,54
3,92
4,33
4,75
5,19
5,65

10
0,63
0,80
0,99
1,20
1,43
1,68
1,94
2,23
2,54
2,87
3,21
3,58
3,97
4,38
4,80
5,25
5,71

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,64
0,65
0,66
0,81
0,82
0,83
1,00
1,01
1,02
1,21
1,23
1,24
1,44
1,46
1,48
1,70
1,71
1,73
1,97
1,99
2,01
2,26
2,28
2,31
2,57
2,60
2,62
2,90
2,93
2,96
3,25
3,29
3,32
3,62
3,66
3,70
4,01
4,06
4,10
4,42
4,47
4,52
4,85
4,91
4,96
5,31
5,36
5,42
5,78
5,84
5,90

30
0,66
0,84
1,04
1,25
1,49
1,75
2,03
2,33
2,65
2,99
3,35
3,74
4,14
4,57
5,01
5,48
5,96

35
0,67
0,85
1,05
1,27
1,51
1,77
2,05
2,35
2,68
3,02
3,39
3,78
4,18
4,61
5,06
5,53
6,02

40
0,68
0,86
1,06
1,28
1,52
1,79
2,07
2,38
2,70
3,05
3,42
3,81
4,22
4,66
5,11
5,59
6,08

Pag. 387 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

T8.4C

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,6% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

0
0,60
0,76
0,93
1,13
1,34
1,58
1,83
2,10
2,39
2,69
3,02
3,37
3,73
4,11
4,51

5
0,61
0,77
0,95
1,15
1,37
1,61
1,86
2,14
2,43
2,75
3,08
3,43
3,80
4,19
4,60

10
0,62
0,78
0,97
1,17
1,39
1,64
1,90
2,18
2,48
2,80
3,14
3,49
3,87
4,27
4,68

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,63
0,64
0,65
0,80
0,81
0,83
0,99
1,00
1,02
1,19
1,21
1,23
1,42
1,44
1,47
1,66
1,69
1,72
1,93
1,96
2,00
2,22
2,25
2,29
2,52
2,57
2,61
2,85
2,90
2,94
3,19
3,25
3,30
3,56
3,62
3,68
3,94
4,01
4,08
4,34
4,42
4,49
4,77
4,85
4,93

30
0,66
0,84
1,04
1,25
1,49
1,75
2,03
2,33
2,65
2,99
3,35
3,74
4,14
4,57
5,01

35
0,67
0,85
1,05
1,27
1,51
1,78
2,06
2,37
2,69
3,04
3,41
3,80
4,21
4,64
5,09

40
0,68
0,86
1,07
1,29
1,54
1,80
2,09
2,40
2,73
3,09
3,46
3,85
4,27
4,71
5,17

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,54
0,69
0,85
1,03
1,22
1,44
1,67
1,91
2,18
2,46
2,75
3,07
3,40

5
0,57
0,72
0,88
1,07
1,27
1,49
1,73
1,99
2,26
2,55
2,86
3,19
3,53

10
0,59
0,74
0,92
1,11
1,32
1,55
1,79
2,06
2,34
2,64
2,97
3,30
3,66

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,61
0,63
0,64
0,77
0,79
0,82
0,95
0,98
1,01
1,15
1,18
1,22
1,36
1,41
1,45
1,60
1,65
1,70
1,85
1,91
1,97
2,13
2,20
2,26
2,42
2,50
2,58
2,74
2,82
2,91
3,07
3,16
3,26
3,42
3,53
3,63
3,79
3,91
4,03

30
0,66
0,84
1,04
1,25
1,49
1,75
2,03
2,33
2,65
2,99
3,35
3,74
4,14

35
0,68
0,86
1,06
1,29
1,53
1,80
2,08
2,39
2,72
3,07
3,45
3,84
4,25

40
0,70
0,88
1,09
1,32
1,57
1,84
2,14
2,45
2,79
3,15
3,53
3,94
4,36

Pag. 388 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

T8.5C

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,6% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,40
0,50
0,62
0,75
0,90
1,05
1,22
1,40
1,59
1,80
2,01
2,25
2,49

5
0,45
0,56
0,70
0,84
1,00
1,18
1,37
1,57
1,78
2,01
2,26
2,52
2,79

10
0,49
0,62
0,77
0,93
1,11
1,30
1,51
1,73
1,97
2,23
2,49
2,78
3,08

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,54
0,58
0,62
0,68
0,74
0,79
0,84
0,91
0,97
1,02
1,10
1,18
1,21
1,31
1,40
1,42
1,54
1,64
1,65
1,78
1,91
1,89
2,04
2,19
2,15
2,33
2,49
2,43
2,62
2,81
2,72
2,94
3,15
3,03
3,28
3,51
3,36
3,63
3,89

30
0,66
0,84
1,04
1,25
1,49
1,75
2,03
2,33
2,65
2,99
3,35
3,74
4,14

35
0,70
0,89
1,09
1,32
1,58
1,85
2,15
2,46
2,80
3,16
3,55
3,95
4,38

40
0,74
0,93
1,15
1,39
1,66
1,95
2,26
2,59
2,95
3,33
3,73
4,16
4,61

Pag. 389 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,6% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T8.6C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 120 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)


0
0,65
0,82
1,01
1,23
1,46
1,71
1,99
2,28
2,59
2,93
3,28
3,66
4,05
4,47
4,90
5,36
5,83

5
0,65
0,83
1,02
1,23
1,47
1,72
2,00
2,30
2,61
2,95
3,31
3,68
4,08
4,50
4,94
5,40
5,88

10
0,66
0,83
1,03
1,24
1,48
1,74
2,01
2,31
2,63
2,97
3,33
3,71
4,11
4,53
4,97
5,44
5,92

15
0,66
0,84
1,04
1,25
1,49
1,75
2,03
2,33
2,65
2,99
3,35
3,74
4,14
4,57
5,01
5,48
5,96

20
0,67
0,84
1,04
1,26
1,50
1,76
2,04
2,35
2,67
3,01
3,38
3,76
4,17
4,60
5,05
5,52
6,01

25
0,67
0,85
1,05
1,27
1,51
1,77
2,06
2,36
2,69
3,03
3,40
3,79
4,20
4,63
5,08
5,55
6,05

30
0,68
0,86
1,06
1,28
1,52
1,79
2,07
2,38
2,71
3,06
3,43
3,82
4,23
4,66
5,12
5,59
6,09

35
0,68
0,86
1,06
1,29
1,53
1,80
2,09
2,39
2,72
3,08
3,45
3,84
4,26
4,69
5,15
5,63
6,13

40
0,69
0,87
1,07
1,30
1,54
1,81
2,10
2,41
2,74
3,10
3,47
3,87
4,29
4,73
5,19
5,67
6,17

30
0,68
0,86
1,07
1,29
1,54
1,80
2,09
2,40
2,73
3,08
3,46
3,85
4,27
4,70
5,16
5,64
6,14

35
0,69
0,87
1,08
1,30
1,55
1,82
2,11
2,42
2,76
3,11
3,49
3,89
4,31
4,75
5,21
5,70
6,20

40
0,70
0,88
1,09
1,32
1,57
1,84
2,13
2,45
2,78
3,14
3,52
3,92
4,35
4,79
5,26
5,75
6,26

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

Temperatura de pozare (C)


0
0,64
0,81
1,00
1,21
1,44
1,70
1,97
2,26
2,57
2,90
3,25
3,62
4,01
4,42
4,85
5,31
5,78

5
0,65
0,82
1,01
1,23
1,46
1,71
1,99
2,28
2,60
2,93
3,29
3,66
4,06
4,47
4,91
5,36
5,84

10
0,66
0,83
1,02
1,24
1,48
1,73
2,01
2,31
2,62
2,96
3,32
3,70
4,10
4,52
4,96
5,42
5,90

15
0,66
0,84
1,04
1,25
1,49
1,75
2,03
2,33
2,65
2,99
3,35
3,74
4,14
4,57
5,01
5,48
5,96

20
0,67
0,85
1,05
1,27
1,51
1,77
2,05
2,35
2,68
3,02
3,39
3,78
4,18
4,61
5,06
5,53
6,02

25
0,68
0,86
1,06
1,28
1,52
1,79
2,07
2,38
2,70
3,05
3,42
3,81
4,22
4,66
5,11
5,59
6,08

Pag. 390 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,6% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T8.7C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

Temperatura de pozare (C)


0
0,63
0,80
0,99
1,19
1,42
1,66
1,93
2,22
2,52
2,85
3,19
3,56
3,94
4,34
4,77

5
0,64
0,81
1,00
1,21
1,44
1,69
1,96
2,25
2,57
2,90
3,25
3,62
4,01
4,42
4,85

10
0,65
0,83
1,02
1,23
1,47
1,72
2,00
2,29
2,61
2,94
3,30
3,68
4,08
4,49
4,93

15
0,66
0,84
1,04
1,25
1,49
1,75
2,03
2,33
2,65
2,99
3,35
3,74
4,14
4,57
5,01

20
0,67
0,85
1,05
1,27
1,51
1,78
2,06
2,37
2,69
3,04
3,41
3,80
4,21
4,64
5,09

25
0,68
0,86
1,07
1,29
1,54
1,80
2,09
2,40
2,73
3,09
3,46
3,85
4,27
4,71
5,17

30
0,69
0,88
1,08
1,31
1,56
1,83
2,12
2,44
2,77
3,13
3,51
3,91
4,33
4,78
5,24

35
0,70
0,89
1,10
1,33
1,58
1,86
2,15
2,47
2,81
3,18
3,56
3,97
4,40
4,85
5,32

40
0,71
0,90
1,11
1,35
1,60
1,88
2,18
2,51
2,85
3,22
3,61
4,02
4,46
4,91
5,39

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Temperatura de pozare (C)


0
0,61
0,77
0,95
1,15
1,36
1,60
1,85
2,13
2,42
2,74
3,07
3,42
3,79

5
0,63
0,79
0,98
1,18
1,41
1,65
1,91
2,20
2,50
2,82
3,16
3,53
3,91

10
0,64
0,82
1,01
1,22
1,45
1,70
1,97
2,26
2,58
2,91
3,26
3,63
4,03

15
0,66
0,84
1,04
1,25
1,49
1,75
2,03
2,33
2,65
2,99
3,35
3,74
4,14

20
0,68
0,86
1,06
1,29
1,53
1,80
2,08
2,39
2,72
3,07
3,45
3,84
4,25

25
0,70
0,88
1,09
1,32
1,57
1,84
2,14
2,45
2,79
3,15
3,53
3,94
4,36

30
0,72
0,91
1,12
1,35
1,61
1,89
2,19
2,52
2,86
3,23
3,62
4,04
4,47

35
0,73
0,93
1,14
1,38
1,65
1,93
2,24
2,57
2,93
3,31
3,71
4,13
4,58

40
0,75
0,95
1,17
1,42
1,69
1,98
2,29
2,63
3,00
3,38
3,79
4,22
4,68

Pag. 391 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x95 mm2 Ol-AL EDS 3,6% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T8.8C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,54
0,68
0,84
1,02
1,21
1,42
1,65
1,89
2,15
2,43
2,72
3,03
3,36

5
0,58
0,74
0,91
1,10
1,31
1,54
1,78
2,04
2,33
2,62
2,94
3,28
3,63

10
0,62
0,79
0,97
1,18
1,40
1,64
1,91
2,19
2,49
2,81
3,15
3,51
3,89

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,66
0,70
0,74
0,84
0,89
0,93
1,04
1,09
1,15
1,25
1,32
1,39
1,49
1,58
1,66
1,75
1,85
1,95
2,03
2,15
2,26
2,33
2,46
2,59
2,65
2,80
2,95
2,99
3,16
3,33
3,35
3,55
3,73
3,74
3,95
4,16
4,14
4,38
4,61

30
0,77
0,98
1,21
1,46
1,74
2,04
2,37
2,72
3,09
3,49
3,91
4,36
4,83

35
0,81
1,02
1,26
1,52
1,81
2,13
2,47
2,84
3,23
3,64
4,08
4,55
5,04

40
0,84
1,06
1,31
1,59
1,89
2,22
2,57
2,95
3,36
3,79
4,25
4,73
5,25

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 4,8% - ZONA C

Pag. 392 din 442

T9.1C
Ed. 01
01/08/2013

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 4,8% - ZONA C

Pag. 393 din 442

T9.2C
Ed. 01
01/08/2013

SAGETI IN CONDITII DE MAXIMA SAGEATA [m] (-5C+chiciura+vant


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Deschidere echivalenta (m)


40
0,9
1,14
1,41
1,7
2,03
2,38
2,76
3,17
3,6
4,07
4,56
5,08
5,63

60
0,76
0,96
1,18
1,43
1,7
1,99
2,31
2,66
3,02
3,41
3,82
4,26
4,72

80
0,68
0,86
1,06
1,28
1,52
1,78
2,07
2,38
2,7
3,05
3,42
3,81
4,22

100
0,63
0,79
0,98
1,18
1,41
1,65
1,92
2,2
2,51
2,83
3,17
3,53
3,92

Pag. 394 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 4,8% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

T9.3C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,50
1,71
1,93
2,17
2,41
2,68

5
0,44
0,55
0,68
0,83
0,99
1,16
1,34
1,54
1,75
1,98
2,22
2,47
2,74

10
0,45
0,57
0,70
0,85
1,01
1,18
1,37
1,57
1,79
2,02
2,27
2,53
2,80

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,46
0,47
0,48
0,58
0,59
0,60
0,71
0,73
0,74
0,86
0,88
0,90
1,03
1,05
1,07
1,21
1,23
1,26
1,40
1,43
1,46
1,61
1,64
1,67
1,83
1,87
1,90
2,06
2,11
2,15
2,31
2,36
2,41
2,58
2,63
2,68
2,86
2,92
2,97

30
0,49
0,61
0,76
0,92
1,09
1,28
1,49
1,71
1,94
2,19
2,46
2,74
3,03

35
0,49
0,63
0,77
0,93
1,11
1,30
1,51
1,74
1,98
2,23
2,50
2,79
3,09

40
0,50
0,64
0,79
0,95
1,13
1,33
1,54
1,77
2,01
2,27
2,55
2,84
3,14

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,44
0,46
0,47
0,56
0,58
0,60
0,69
0,71
0,74
0,84
0,86
0,89
0,99
1,03
1,06
1,17
1,21
1,24
1,35
1,40
1,44
1,55
1,61
1,66
1,77
1,83
1,88
2,00
2,06
2,13
2,24
2,31
2,38
2,49
2,58
2,66
2,76
2,86
2,94

30
0,49
0,61
0,76
0,92
1,09
1,28
1,49
1,71
1,94
2,19
2,46
2,74
3,03

35
0,50
0,63
0,78
0,94
1,12
1,32
1,53
1,75
1,99
2,25
2,52
2,81
3,12

40
0,51
0,65
0,80
0,97
1,15
1,35
1,57
1,80
2,05
2,31
2,59
2,89
3,20

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,40
0,50
0,62
0,75
0,89
1,05
1,21
1,39
1,58
1,79
2,00
2,23
2,47

5
0,41
0,52
0,64
0,78
0,93
1,09
1,26
1,45
1,65
1,86
2,08
2,32
2,57

10
0,43
0,54
0,67
0,81
0,96
1,13
1,31
1,50
1,71
1,93
2,16
2,41
2,67

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 395 din 442

T9.4C

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 4,8% - ZONA C
SAGEATA PENTRU CONDUCTOR NOU

Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,33
0,42
0,52
0,63
0,74
0,87
1,01
1,16
1,32
1,49
1,67
1,87
2,07

5
0,36
0,45
0,56
0,68
0,81
0,95
1,10
1,26
1,43
1,62
1,81
2,02
2,24

10
0,39
0,49
0,60
0,73
0,87
1,02
1,18
1,35
1,54
1,74
1,95
2,17
2,41

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,41
0,44
0,46
0,52
0,55
0,58
0,64
0,68
0,72
0,78
0,83
0,87
0,93
0,98
1,04
1,09
1,15
1,22
1,26
1,34
1,41
1,45
1,54
1,62
1,65
1,75
1,85
1,86
1,97
2,08
2,08
2,21
2,34
2,32
2,46
2,60
2,57
2,73
2,88

30
0,49
0,61
0,76
0,92
1,09
1,28
1,49
1,71
1,94
2,19
2,46
2,74
3,03

35
0,51
0,64
0,79
0,96
1,14
1,34
1,56
1,79
2,03
2,29
2,57
2,87
3,17

40
0,53
0,67
0,83
1,00
1,19
1,40
1,62
1,86
2,12
2,39
2,68
2,99
3,31

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,22
0,28
0,34
0,41
0,49
0,58
0,67
0,77
0,87
0,98
1,10
1,23
1,36

5
0,25
0,32
0,40
0,48
0,57
0,67
0,78
0,89
1,02
1,15
1,29
1,43
1,59

10
0,30
0,37
0,46
0,56
0,67
0,78
0,91
1,04
1,18
1,34
1,50
1,67
1,85

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,34
0,39
0,44
0,43
0,49
0,55
0,53
0,61
0,68
0,65
0,74
0,83
0,77
0,88
0,99
0,90
1,03
1,16
1,05
1,19
1,34
1,20
1,37
1,54
1,37
1,56
1,75
1,54
1,76
1,98
1,73
1,97
2,22
1,93
2,20
2,47
2,14
2,44
2,74

30
0,49
0,61
0,76
0,92
1,09
1,28
1,49
1,71
1,94
2,19
2,46
2,74
3,03

35
0,53
0,67
0,83
1,00
1,19
1,40
1,62
1,87
2,12
2,40
2,69
2,99
3,32

40
0,57
0,73
0,90
1,09
1,29
1,52
1,76
2,02
2,30
2,59
2,91
3,24
3,59

Pag. 396 din 442

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA
CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 4,8% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T9.5C
Ed. 01
01/08/2013

Deschiderea echivalenta Lech = 100 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,46
0,58
0,71
0,86
1,03
1,21
1,4
1,61
1,83
2,06
2,31
2,58
2,86

5
0,47
0,59
0,73
0,88
1,05
1,23
1,43
1,64
1,87
2,11
2,36
2,63
2,92

10
0,48
0,6
0,74
0,9
1,07
1,26
1,46
1,67
1,9
2,15
2,41
2,68
2,97

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,49
0,49
0,5
0,61
0,63
0,64
0,76
0,77
0,79
0,92
0,93
0,95
1,09
1,11
1,13
1,28
1,3
1,33
1,49
1,51
1,54
1,71
1,74
1,77
1,94
1,98
2,01
2,19
2,23
2,27
2,46
2,5
2,55
2,74
2,79
2,84
3,03
3,09
3,14

30
0,51
0,65
0,8
0,97
1,15
1,35
1,57
1,8
2,05
2,31
2,59
2,88
3,2

35
0,52
0,66
0,81
0,98
1,17
1,37
1,59
1,83
2,08
2,35
2,63
2,93
3,25

40
0,53
0,67
0,83
1
1,19
1,4
1,62
1,86
2,11
2,39
2,67
2,98
3,3

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,49
0,5
0,51
0,61
0,63
0,65
0,76
0,78
0,8
0,92
0,94
0,97
1,09
1,12
1,15
1,28
1,32
1,35
1,49
1,53
1,57
1,71
1,75
1,8
1,94
1,99
2,05
2,19
2,25
2,31
2,46
2,52
2,59
2,74
2,81
2,89
3,03
3,12
3,2

30
0,52
0,66
0,82
0,99
1,18
1,39
1,61
1,85
2,1
2,37
2,66
2,96
3,28

35
0,54
0,68
0,84
1,02
1,21
1,42
1,65
1,89
2,15
2,43
2,72
3,03
3,36

40
0,55
0,7
0,86
1,04
1,24
1,45
1,69
1,93
2,2
2,48
2,79
3,1
3,44

Deschiderea echivalenta Lech = 80 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,44
0,56
0,69
0,84
0,99
1,17
1,35
1,55
1,77
2
2,24
2,49
2,76

5
0,46
0,58
0,71
0,86
1,03
1,21
1,4
1,61
1,83
2,06
2,31
2,58
2,86

10
0,47
0,6
0,74
0,89
1,06
1,24
1,44
1,66
1,88
2,13
2,38
2,66
2,94

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 397 din 442

INTINDEREA CONDUCTOARELOR TRACTIUNE REDUSA


CONDUCTOARE 3x70 mm2 Ol-AL EDS 4,8% - ZONA C
SAGEATA PENTRU REINTINDERE CONDUCTOR

T9.6C

Deschiderea echivalenta Lech = 60 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,41
0,52
0,64
0,78
0,93
1,09
1,26
1,45
1,65
1,86
2,08
2,32
2,57

5
0,44
0,55
0,68
0,83
0,98
1,15
1,34
1,54
1,75
1,97
2,21
2,46
2,73

10
0,46
0,58
0,72
0,87
1,04
1,22
1,41
1,62
1,85
2,08
2,34
2,6
2,88

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,49
0,51
0,53
0,61
0,64
0,67
0,76
0,79
0,83
0,92
0,96
1
1,09
1,14
1,19
1,28
1,34
1,4
1,49
1,56
1,62
1,71
1,79
1,86
1,94
2,03
2,12
2,19
2,29
2,39
2,46
2,57
2,68
2,74
2,87
2,99
3,03
3,17
3,31

30
0,55
0,7
0,86
1,04
1,24
1,46
1,69
1,94
2,21
2,49
2,79
3,11
3,45

35
0,57
0,72
0,89
1,08
1,29
1,51
1,75
2,01
2,29
2,59
2,9
3,23
3,58

40
0,59
0,75
0,93
1,12
1,33
1,57
1,82
2,09
2,37
2,68
3
3,35
3,71

Deschiderea echivalenta Lech = 40 m


Deschidere
reale (m)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

0
0,34
0,43
0,53
0,65
0,77
0,9
1,05
1,2
1,37
1,54
1,73
1,93
2,14

5
0,39
0,49
0,61
0,74
0,88
1,03
1,19
1,37
1,56
1,76
1,97
2,2
2,44

10
0,44
0,55
0,68
0,83
0,99
1,16
1,34
1,54
1,75
1,98
2,22
2,47
2,74

Temperatura de pozare (C)


15
20
25
0,49
0,53
0,57
0,61
0,67
0,73
0,76
0,83
0,9
0,92
1
1,09
1,09
1,19
1,29
1,28
1,4
1,52
1,49
1,62
1,76
1,71
1,87
2,02
1,94
2,12
2,3
2,19
2,4
2,59
2,46
2,69
2,91
2,74
2,99
3,24
3,03
3,32
3,59

30
0,62
0,78
0,96
1,16
1,39
1,63
1,89
2,17
2,46
2,78
3,12
3,47
3,85

35
0,66
0,83
1,03
1,24
1,48
1,73
2,01
2,31
2,62
2,96
3,32
3,7
4,1

40
0,69
0,88
1,09
1,31
1,56
1,83
2,13
2,44
2,78
3,14
3,52
3,92
4,34

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 398 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I0.1

SECTIUNEA 2
INTERFERENTE LINII AERIENE MT CU CONDUCTORI NEIZOLATI
CUPRINS GENERAL
PLANSA

PAG

TRAVERSRI I APROPIERI FA DE CI FERATE

XXXXXXX

399-402

TRAVERSRI I APROPIERI FA DE DRUMURI

XXXXXXX

403-409

NCRUCIRI I APROPIERI FA DE LINII ELECTRICE AERIENE

XXXXXXX

410-415

NCRUCIRI I APROPIERI FA
MIJLOACE
DE TRANSPORT PE CABLU SUSPENDAT

XXXXXXX

416-417

TRAVERSRI I APROPIERI FA DE CONDUCTE SUPRATERANE

XXXXXXX

418-422

TRECEREA LEA

XXXXXXX

423-425

TRAVERSRI I APROPIERI

XXXXXXX

426

DE

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE
INTERFERENTE
1.

Pag. 399 din 442

I1.1

Traversri i apropieri fa de ci ferate

Cile ferate se mpart n urmtoarele categorii:


a) Ci ferate electrificate, n curs de electrificare sau electrificabile, categorie care cuprinde
toate cile ferate unde s-a introdus sau urmeaz s fie introdus traciunea electric.
b) Ci ferate neelectrificabile cu trafic permanent, categorie care cuprinde toate cile ferate
care:
-nu urmeaz a fi electrificate i pe care se desfoar un trafic regulat, pe baza unui orar
prestabilit
-pe perioade mari de timp.
c) Ci ferate neelectrificabile cu trafic intermitent, categorie care cuprinde toate cile ferate
care
-nu urmeaz a fi electrificate i la care traficul, n general, este numai trafic de mrfuri i care
-nu se desfoar pe baza unui orar prestabilit pe perioade mari de timp (ci ferate uzinale,
ci ferate de triaj, ci ferate forestiere etc.)
Traversrile cu LEA peste ci ferate, n zona staiilor cilor ferate, a depourilor de
locomotive i a atelierelor de material rulant, nu se admit dect n cazuri excepionale i
numai cu acordul organelor competente.
La traversrile LEA peste ci ferate, n locurile marcate prin pori de gabarit, se va respecta
distana inima de 3,00 m, msurata ntre conductorul LEA, la sgeata sau deviaia maxim i
poarta de gabarit.
Traversrile i apropierile fa de ci ferate se trateaz conform tabelului 1 (figurile 1.a i
1.b).

- protecie mrit

5)

Msuri de siguran
i protecie

Sgeata maxim

Condiii de calcul ale


distanei pe vertical

Cale ferat
electrificabil

- unghi de traversare
0
G
minim, =30 (34 )

- nivel de izolaie
1)
mrit

- protecie mrit

- unghi de traversare
0
G
minim, = 45 (50 )

Traversri

H1
H2

Ruperea unui
conductor n
4)
deschiderea vecin

Ruperea unui
conductor n
4)
deschiderea vecin

Sgeata maxim

H2

H2

Sgeata maxim

H1

H1

Sgeata maxim
Ruperea unui
conductor n
4)
deschiderea vecin

3.00

H2

H1

Cablul purttor al
liniei de contact

5,5

6,5

7,5

9,5

11,5

Ciuperca inei

al LEA 20 kV i:

conductorul inferior

Distana pe vertical ntre

Distane minime [m]

Simbol

Tipul

Cale ferat
electrificat sau
- lanuri duble de
n curs de
1)
izolatoare
, respectiv
electrificare
Ruperea unui
legturi duble n
conductor n
cazul izolatoarelor
4)
deschiderea
vecin
suport.

Cale ferat nelelectrificabil

n cazuri
obligate, aceast
distan poate fi
redus pn la
6,00 m dar
numai cu acordul
operarului de
reea. n acest
caz,la LEA cu
izolatoare suport,
stlpii de
traversare vor fi
de tip ntindere
sau terminal.

nlimea
stlpului
deasupra solului
plus 3 m.

D 1 [m]

Distana pe
orizontal ntre
marginea
stlpului i cea
mai apropiat
2)
in
2)

nlimea deasupra solului a


celui mai nalt stlp din zona
d - distana pe orizontal
ntre conductorul extrem al
LEA la deviaie maxim, n
condiiil detemperatura
medie, viteza maxim a
vntului (chiciura lipsete), i
cea mai apropiat in.
D ma - distana minim de
apropiere egal cu: 7,50 m

se interzic.
D - distana de la axul LEA la
i
t i =
D - distana
de iapropiere

Aceste apropieri

Deschiderile
reale ale stlpilor
la vnt i la
sarcini verticale
d < D ma

DD a

Msuri de
siguran

Apropieri

Distane

d Dma

cii ferate

Cu trafic
permanent

Cu trafic intermitent

D < Da 3)

1)
2)
3)
4)
5)

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


Pag. 400 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I1.2

Tabelul 1. Traversri i apropieri fa de ci ferate.

Conform art.116 din NTE003/04/00 - exceptnd cazurile n care sunt prevzute lanuri multiple, din considerente mecanice.
La cile ferate simple, se ine seama de posibilitile de dublare.
Apropiere permis numai n cazuri obligate, cu acordul organelor n administrarea crora se gsete calea ferat.
Nu se refer la LEA cu izolatoare suport
Conform art.115 din NTE003/04/00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 401 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I1.3

Figura 1.a. Traversri i apropieri fa de ci ferate electrificate sau n curs de electrificare.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 402 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I1.4

Figura 1.b. Traversri i apropieri fa de ci ferate neelectrificate.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE
INTERFERENTE

2.

Pag. 403 din 442

I2.1
Ed.1
20.09.2013

Traversri i apropieri fa de drumuri

Clasificarea drumurilor:

Din punctul de vedere al destinaiei:


a)
drumuri publice - obiective de utilitate public destinate transportului rutier n scopul
satisfacerii cerinelor economiei naionale, ale populaiei i de aprare a rii;
b)
drumuri de utilitate privat - servesc activitilor economice (forestiere, petroliere, miniere,
agricole, energetice etc., de acces n incinte, din incinte, organizare de antier).

Din punctul de vedere funcional i administrativ teritorial:


a)
drumuri de interes naional (aparin proprietii publice i asigur legtura capitalei cu
reedinele de judee, legturile ntre acestea, precum i cu rile vecine) pot fi:

autostrzi;

drumuri naionale europene (E);

drumuri naionale principale;

drumuri naionale secundare.


b)
drumuri de interes judeean (aparin proprietii publice a judeului i asigur
legturile
ntre
reedinele de jude i reedinele de comune, municipii, orae, porturi, aeroporturi, obiective
legate de aprare, turistice etc., precum i ntre orae i municipii);
c)
drumuri de interes local (aparin proprietii publice a unitii administrative pe teritoriul
creia se afl) pot fi:

drumuri comunale (leag reedina de comun i satele componente, oraele i satele


componente);

drumuri vicinale (deservesc proprieti, fiind situate la limita acestora);

strzi (drumuri publice din interiorul localitii, indiferent de denumire: strad,


bulevard, osea, alee etc.).
La traversrile LEA peste drumuri, n locurile n care exist pori de gabarit, pori purtnd
indicatoare de circulaie etc., se va respecta distana minima de 2,00 m, msurata ntre conductorul
LEA, la sgeata sau deviaia maxim i structura porii.
Traversrile i apropierile fa de drumuri situate n afara localitilor se vor trata conform tabelului
2.a (figura 2.a), iar cele fa de drumurile situate n interiorul localitilor se vor trata conform
tabelului 2.b (figura 2.b).

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 404 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I2.2

Figura 2.a. Traversri i apropieri fa de drumuri situate n afara localitilor.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 405 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I2.3

Figura 2.b. Traversri i apropieri fa de drumuri situate n interiorul localitilor.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 406 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I2.4

Tabelul 2.a. Traversri i apropieri fa de drumuri situate n afara localitilor.


Traversri

Apropieri
Distan pe vertical (m)

Msuri
siguran
protecie

de
i

Condiii de
calcul
ale
distanei pe
vertical
Simbol

Categoria drumului

8)

Drumuri de
interes
6) 7)
:
naional
- autostrzi;
drumuri
naionale:
- europene
(E);
- principale;
secundare;

- Lanuri duble
1)6)
de izolatoare ,
respectiv
7)
legturi duble ,
n
cazul
izolatoarelor
suport.
Unghi
traversare
0

de
G

minim 60 (67 ).

2)

Sgeata
maxim

Ruperea
unui
conductor
n
deschiderea
vecin

drumuri
judeene

Drumuri publice

drumuri
comunale;
- strzi:
- urbane;

Drumuri de utilitate
privat
1)

axul
drumului:
[m]

7,00

5,50

H1

-Nivel de izolaie
1) 9)
mrit
Unghi
traversare
0

de
G

minim 30 (34 ).

- Nivel de izolaie
9)
mrit
Interzicerea
nndirilor
n
deschiderea de
traversare.

Ruperea
unui
conductor
n
deschiderea

D <
5)
Da

Pentru drumuri
publice
de
interes naional
i
judeean,
protecie
8)
mrit ,
excluznd
msura
privitoare la tipul
stlpului i al
clemelor pentru
LEA
cu
izolatoare suport
i cea privitoare
la
nndirea
conductoarelor

22 m pentru
drumuri
naionale

7,00

vecin

Ruperea
unui
conductor
n
deschiderea

Ruperea
unui
conductor
n
deschiderea
vecin

H1

7,00

18
H2

d < Dma

Aceste apropieri
se vor evita. n
cazuri obligate,
cu
acordul
organelor
competente, se
vor
trata
ca
traversare,
exceptnd
msura pentru
tipul
stlpilor
LEA
cu
izolatoare suport
i cea privitoare
la
interzicerea
nndirii
conductoarelor

D distana de la axul LEA la


limita amprizei drumului.

Nu se impune

Da distana de apropiere
egal cu nlimea celui mai
nalt
stlp din zona de apropiere,
plus 3 m.

3)

Sgeata
maxim
Interzicerea
nndirilor
n
deschiderea de
traversare.

5,50

3)

Sgeata
maxim

vecin

20
H2

de
i

D
Da

50 m pentru
autostrzi,
H2

Msuri
siguran
protecie

D1

Protecie
8)
mrit

- rurale.

Drumuri care
servesc
activitilor
economice.

Distane

mai apropiat
stlp i

- Panouri de
ntindere scurte
(maximum
5
deschideri).

2)

Drumuri de
interes local:

pe orizontal
ntre
marginea
celui

3)

Sgeata
maxim

Drumuri de
interes
judeean:

H1

Distana
4)
minim

d Dma

- Protecie mrit

Distana
minim
ntre
conductorul
inferior al LEA
20 kV i partea
carosabil

4)

H1

d distana pe orizontal
ntre conductorul extrem al
LEA la

7,00

4
H2

Nu se impune

4)

Exceptnd cazurile n care sunt prevzute lanuri multiple, din considerente mecanice.

deviaia maxim i limita a a


amprizei drumului.
Dma = 1,00 m, distana minim
de apropiere, egal cu

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 407 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I2.4

n cazurile excepionale, se admit unghiuri mai mici, cu acordul organelor n administrarea crora se gsete drumul.
Nu se aplic liniilor cu izolatoare suport.
n cazuri obligate, aceste distane pot fi micorate cu acordul organelor care administreaz drumul.
n cazul n care stlpii ptrund n zona de protecie a drumului se va obine acordul organelor care administreaz drumul.
Exceptnd lanurile de izolatoare compozite fr piese din font turnat.
Exceptnd izolatoarele suport compozite.
Conform art.115 din NTE003/04/00
Conform art.116 din NTE003/04/00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 408 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I2.5

Tabelul 2.b. Traversri i apropieri fa de drumuri situate n interiorul localitilor.


3) 5)

Apropieri

Drumuri publice

drumuri
naionale:

7,00

Ruperea
unui
conductor
ntr-o
deschidere
4)
vecin

H2

5,50

H1

7,00

Ruperea
unui
conductor
ntr-o
deschidere
4)
vecin

H2

5,50

Sgeat
maxim

H1

7,00

Ruperea
unui
conductor
ntr-o
deschidere
4)
vecin

H2

Nu se impune.

H1

7,00

H2

Nu se impune.

- Protecie mrit

- Lanuri duble de izolatoare


7)
respectiv legturi duble , n
cazul izolatoarelor suport.

europene (E);

- Unghi de traversare minim,

principale;

Panouri de ntindere scurte


(maximum 5 deschideri).

= 60 (67 ).

1) 6)

2)

secundare.
- Protecie mrit

11)

de

- Lanuri duble de izolatoare


7)
respectiv legturi duble n
cazul izolatoarelor suport.

drumuri
judeene

- Unghi de traversare minim,

Drumuri
interes
judeean:

= 30 (34 ).

1) 6)

2)

11)

Drumuri
de
interes local:
drumuri
comunale;
- strzi:
- urbane;
- rurale.

Drumuri de utilitate privat

H1

11)

- Protecie mrit , exceptnd


prevederea referitoare la tipul
stlpului n cazul liniilor cu
izolatoare suport.
- Lanuri duble de izolatoare
7)
respectiv legturi duble
n cazul izolatoarelor suport.

1) 6)

- Unghi de traversare minim,


o

= 15 (17 ).

2)

11)

- Protecie mrit referitoare la


tipul stlpului n cazul liniilor cu
izolatoare suport.
Drumuri care
servesc
activitilor
economice.

- Lanuri duble de izolatoare


7)
respectiv legturi duble n
cazul izolatoarelor suport.
- Unghi de traversare minim,

= 13o (15G). 2)

1) 6)

Sgeat
maxim

Sgeat
maxim

,
Ruperea
unui
conductor
ntr-o
deschidere
4)
vecin

Distane
minime,
D (m)
5)

- autostrzi;

Sgeat
maxim

zone cu circulaie frecvent conform tabelului 6

Drumuri
de
interes
6) 7)
:
naional

Stlpii vor fi amplasai n afara zonei de siguran a drumului , Zs , msurat de o parte i de alta a drumului, de la
ampriza acestuia, a.

Msuri de siguran i protecie

Distana minim
ntre
conductorul
inferior al LEA
20 kV i partea
carosabil

Se vor respecta msurile de siguran prevzute pentru

drumului

Condiii de calcul
ale distanei pe
vertical

Simbol

Categoria

de
i

Distana pe vertical (m)

Msuri
siguran
protecie

Traversri

1) Exceptnd cazurile n care sunt prevzute lanuri multiple, din considerente mecanice.
2) n cazuri excepionale, se admit unghiuri mai mici, cu acordul organelor n administrarea crora se gsete drumul.
3) Se interzice amplasarea stlpilor n zona de siguran a drumului.
4) Nu se aplic liniilor cu izolatoare suport.
5) Se excepteaz liniile electrice aeriene cu tensiunea pn la 20 kV care constituie reele de distribuie n localitate, a cror
amplasare poate fi fcut n zona de siguran a drumului, cu acordul organizaiilor n administrarea crora se gsete drumul.
6) Exceptnd lanurile de izolatoare compozite fr piese din font turnat.
7) Exceptnd izolatoarele suport compozite.
8) Conform art.115 din NTE003/04/00
9) Conform art.116 din NTE003/04/00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 409 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I2.6

Figura 2.c. Elemente de gabarit ale drumurilor.

3.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 410 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I3.1

ncruciri i apropieri fa de linii electrice aeriene

Traversrile i apropierile fa de liniile electrice aeriene se trateaz conform tabelelor


3.a, 3.b i 3.c (figurile 3.a i 3.b).
ncrucirile i apropierile fa de LEA cu tensiunea nominal peste 1000 V se trateaz
conform tabelului 3.a (figura 3.a).
ncrucirile i apropierile fa de LEA cu tensiunea nominal sub 1000 V se trateaz conform
tabelului 3.b (figura 3.b).
Construirea liniilor cu tensiunea nominal peste i sub 1000 V, pe stlpi comuni, se admite cu
respectarea prevederilor tabelului 3.c.
4.
ncruciri i apropieri fa de linii de telecomunicaii i mijloace de transport pe
cablu suspendat
Distanta de siguranta fa de liniile de telecomunicaii:
Distanta pe verticala Distanta pe orizontala
[m]
[m]
1)
Linie de Tc aeriana
3,5
3,52)
Linie de Tc subterana
53)
1) Distanta pe verticala intre conductorul inferior al LEA si linia de telecomunicatii
2) Distanta pe orizontala intre stilpul LEA si linia de telecomunicatii
3) Distanta pe orizontala intre fundatia stilpului LEA sau priza sa de pamint si linia de
telecomunicatii
Distanta de siguranta fa de liniile de tramvai i troleibuz (traversare), si anume distanta pe
verticala intre conductorul inferior al LEA si linia de contact sau cablu purtator:
Linie de contact
Tramvai
4,5

troleibuz
3

Cablu purtator
Tramvai
3

troleibuz
4

Distanta de siguranta fa de liniile de energie electric n cablu:


1 m in plan orizontal (distanta se masoara de la conductorul extrem al LEA)
nu se normeaza in plan vertical
Distanta de siguranta fa de mijloacele de transport pe cablu suspendat.
Mijloacele de transport pe cablu suspendat se mpart n:
a)
teleferice, n cazul n care sunt destinate transportului de persoane;
b)
funiculare, n cazul n care sunt destinate transportului de materiale.
ncrucirile i apropierile fa de mijloacele de transport pe cablu suspendat se trateaz
conform tabelului 4 (figura 4).

2,00

a > 100

2,50

2,00

l U50m

2,50

l U70m

l >70m
2,50

Msuri de siguran i protecie


Generale:
- Trecerea LEA cu tensiunea mai mare peste LEA cu tensiunea mai mic (cu exceptia CF
electrificate).
La LEA care traverseaz:
- Mrirea nivelului de izolaie 3) exceptnd cazurile
n care sunt prevzute lanuri multiple, din
considerente mecanice.
- Interzicerea nndirilor n deschiderea de traversare.
- Lanurile simple de izolatoare cu elemente cap-tij se vor verifica la capacitatea
rezidual,
n cazul spargerii unei plrii (coeficient parial de siguran egal cu 1).

2,00

a U 100

l U30m

Distane minime [m]


Lungimea
Distana pe vertical: H 1 1) 2) ntre conductorul
deschiderii,
inferior al liniei care traverseaz i conductorul Distana pe orizontal, d , ntre cel mai
LEA care
superior al liniei traversate, cnd distana l de la apropiat conductor al liniei traversate,
traverseaz
locul de ncruciare la axul celui mai apropiat stlp al la deviaia lui maxim i orice element
a(m)
al stlpului liniei care traverseaz
liniei care traverseaz este:

ncruciri

- Se recomand ca distana ntre axele liniilor, D, s fie cel puin egal


cu nlimea deasupra solului a celui mai nalt stlp din zona de
apropiere, plus 3 m, respectiv 100 m cnd una din LEA are Un = 400
kV.
- n cazuri obligate, pe poriuni scurte de traseu, aceast distan poate
fi redus, astfel nct distana ntre conductoarele extreme ale liniilor n
poziie normal, L, s fie cel puin:
3,00 m 1 kV < UnU 20 kV
5,00 m 20 kV < UnU 110 kV
10,00 m Un = 220 kV
15,00 m Un = 400 kV
- n astfel de cazuri deschiderile reale la ncrcri din vnt i la
ncrcri verticale nu vor depi 90% din cele de dimensionare ale
stlpilor, fiind necesar totodat verificarea distanei la nclinarea

Apropieri

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


Pag. 411 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I3.2

Tabelul 3.a. ncruciri i apropieri fa de LEA cu tensiunea nominal peste 1000 V.

1) n cazul liniilor pe stlpi de lemn fr conductor de protecie, att pentru cele care traverseaz, ct i pentru cele traversate,
aceste distane rmn valabile, doar dac se monteaz pe stlpii adiaceni traversrii descrctoare (dac deschiderea l < 40
m, se vor monta descrctoare numai pe stlpul cel mai apropiat); n caz contrar, distanele se majoreaz cu 2 m.
2) Aceste distane trebuie respectate, cnd ambele conductoare se afl la t = +15C.
3) Conform art.116 din NTE003/04/00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 412 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I3.3

3,00
1,00
H2
Ruperea unui conductor
ntr-o deschidere vecin 6)

1,00

2,50
2,00
H1
Regim normal

Distana pe vertical,
H , ntre conductorul
inferior al liniei peste
1000 V i conductorul
superior al liniei sub
1000 V 3)
Condiii de calcul
ale distanei pe vertical

Sim b ol

Distane minime [m]

D ista na pe o rizon ta l de la
o rice elem e n t al stlp ului
L EA p e ste 1 0 00 V, la ce l m a i
a pro p ia t con d uctor a l LEA
ncruciri

Msuri de siguran 1) i protecie


Generale:
Linia cu tensiune mai mare trebuie s traverseze linia cu tensiune mai mic.
La linia care traverseaz:
- Protecie mrit9)
- Lanuri duble de izolatoare2), respectiv legturi duble n cazul izolatoarelor
suport.

Apropieri 5)

Serecomandcadistanantreaxeleliniilor,D,sfie
celpuinegalcunlimeadeasuprasoluluiaceluimai
naltstlpdinzonadeapropiere,plus3m.
ncazuriobligate,aceastdistanpoatefiredus,
astfelnctdistanaorizontal,L,ntreoriceelemental
LEAsub1000VicelmaiapropiatconductoralLEA20
kV,ladeviaiamaxim,sfieminimum2,00m
ntoatecazurilesevorluamsuripentruevitarea

Tabelul 3.b. ncruciri i apropieri fa de LEA cu tensiunea nominal sub 1000 V.

1) Pentru LEA 20 kV prevzute cu izolatoare suport, situate n interiorul localitilor, se vor adopta msurile de
siguran prevzute la trecerea LEA prin zone cu circulaie frecvent (tabelul 6).
2) Exceptnd cazurile n care sunt prevzute lanuri multiple, din considerente mecanice.
3) Distana pe vertical se verific n condiiile:
4) - conductorul LEA peste 1000 V se afl la t = -5oC cu chiciur, iar cel al LEA sub 1000 V la t = -5oC fr chiciur;
5) - ambele conductoare se afl la t = +40oC.
6) l este distana de la axul stlpului liniei care traverseaz, pn la punctul de ncruciare n axul liniei traversate.
7) Se ine seama de echipamentul prezent i viitor pe care l permite linia, inclusiv circuitele de telecomunicaii,
dac este cazul.
8) Verificarea distanei se face numai n cazul stlpilor prevzui cu lanuri de izolatoare.
9) Conform art.115 din NTE003/04/00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 413 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I3.4

Tabelul 3.c. Linii cu tensiuni nominale peste i sub 1000 V, pe stlpi comuni.

Msuri de siguran i protecie

- Linia cu tensiune nominal mai mare se va monta deasupra celei cu tensiune


nominal mai mic;
- Adoptarea de izolatoare (legturi) duble,
1)3)
sau de lanuri duble de izolatoare de tip
nestrpungibil la LEA cu tensiunea peste 1000 V;
- Conductoarele liniei peste 1000 V se vor
ntinde, pentru ncrcri normate,
cu o traciune de maxim 40% din rezistena de rupere a conductorului;
- Se va prevedea deconectarea automat la
puneri simple la pmnt a liniei peste
1000 V;
- Armtura metalic a tuturor stlpilor
se va lega la conductorul nul.

Distana minim pe vertical


ntre conductorul inferior al
liniei peste 1000 V i
conductorul
superior
al liniei sub 1000 V,
H1 (m) 2)
Deschidere
mai mic sau
egal cu 40
m

Deschidere
mai mare de
40 m

1,50

2,00

1) Exceptnd cazurile n care sunt prevzute lanuri multiple, din considerente mecanice.
2) Aceast distan se va verifica n condiiile:
conductorul LEA peste 1000 V se afl la t = -5C cu chiciur, iar cel al LEA sub 1000 V
o
la t = -5 C fr chiciur;
ambele conductoare se afl la t = +40C.
3) Exceptnd lanurile de izolatoare compozite fr piese turnate i izolatoarele suport compozite.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE
INTERFERENTE

Pag. 414 din 442

I3.5
Ed.1
20.09.2013

Figura 3.a. ncruciri i apropieri fa de LEA cu tensiunea nominal peste 1000 V.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 415 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I3.6

Figura 3.b. ncruciri i apropieri fa de LEA cu tensiunea nominal sub 1000 V.

H2

Sgeata
maxim

Ruperea unui
conductor n
deschiderea
vecin 2)

Se vor evita ncrucirile ntre


LEA i funiculare. n situaii
obligate, astfel de ncruciri
se admit cu recomandarea ca
LEA s traverseze funicularul.
n acest caz se iau urmtoarele
msuri de siguran:
.- Protecie mrit 3)
- Lanuri duble de izolatoare 1)
respectiv legturi duble n cazul
izolatoarelor suport
- Elementele funicularului se
vor lega la pmnt.
n cazurile n care LEA
subtraverseaz funicularul,
msurile de siguran
(plase de protecie, poduri
protectoare etc.) se iau n
comun acord cu autoritile n
administraia crora se
gsete acesta.
1,00

3,00

LEA i cablu

Distana pe
vertical ntre
conductorul
inferior al

dD ma

D<Da

DD a

Distane

La funiculare aceste apropieri se vor


evita. n cazuri obligate, cu acordul
organelor competente se vor trata ca
ncruciare, exceptnd msura pentru
tipul stlpului LEA cu izolatoare suport
i cea privitoare la interzicerea
nndirii conductoarelor. La teleferice
aceste apropieri se interzic.

Deschiderile reale la ncrcri vnt i


la ncrcri verticale
nu vor depi 90% din cele de
dimensionare ale stlpilor.

Msuri de siguran i protecie

Apropieri

n toate cazurile, distana


d < D ma
ntre cea mai apropiat
fundaie sau priz de
pmnt a unui stlp LEA i
priza de pmnt a
funicularului, D2, va fi de
D - distana pe orizontal de la axul LEA pn la cab lul
minimum
purttor.
20 m.
Da - distana de apropiere - nlimea deasupra solului a celui
mai nalt stlp din zona de apropiere, plus 10 m.
d - distana pe orizontal ntre conductorul extrem al LEA la
deviaia maxim i cablul purttor.
Dma - distana minim de apropiere egal cu 12,00 m

nlimea stlpului
deasupra solului plus 3 m.
Aceast distan poate fi
redus cu acordul
autoritilor n administraia
crora se gsete
funicularul.

Distana pe orizontal ntre


orice parte a funicularului i
marginea celui mai
apropiat stlp: D 1

Distane minime (m)

Se interzic ncrucirile ntre LEA i teleferice.

H1

Condiii de
calcul ale
distanei pe
vertical

Msuri
de siguran i protecie
Simbol

ncruciri

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


Pag. 416 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I4.1

Tabelul 4. ncruciri i apropieri fa de mijloace de transport pe cablu suspendat.

1) Exceptnd cazurile n care sunt prevzute lanuri multiple, din considerente mecanice.
2) Nu se aplic liniilor cu izolatoare suport.
3) Conform art.115 din NTE003/04/00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 417 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I4.2

Figura 4. ncruciri i traversri fa de mijloace de transport pe cablu suspendat.

5.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 418 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I5.1

Traversri i apropieri fa de conducte supraterane

Prin conducte supraterane se neleg conductele metalice sau din beton armat, nchise sau
deschise, situate la o cot mai ridicat sau cel puin egal cu cota solului.
Conductele supraterane se mpart n:
a)
Conducte supraterane de fluide neinflamabile; traversrile i apropierile fa de
aceste conducte se trateaz conform tabelului 5.a (figura 5), cu excepia conductelor
destinate irigaiilor, care se vor trata conform cap.20.
b)
Conducte supraterane de lichide inflamabile; traversrile i apropierile fa de aceste
conducte se trateaz conform tabelului 5.b (figura 5);
c)
Conducte supraterane de gaze inflamabile; traversrile i apropierile fa de aceste
conducte se trateaz conform tabelului 5.c (figura 5).
6.

Trecerea LEA prin zone cu circulaie frecvent

Trecerea prin zone cu circulaie frecvent se trateaz conform tabelului 6.


7.

Trecerea LEA prin zone de culturi pe spaliere metalice i peste ngrdiri metalice

Trecerea LEA prin zone cu culturi pe spaliere metalice i peste ngrdiri metalice cu caracter
permanent (aferente locuinelor, cimitirelor etc.) se trateaz conform tabelului 7 (figura 6).

Condiii de
calcul ale
distanei pe
vertical

La LEA:
Sgeata
- Protecie mrit 4) 5).
maxim
- Lanuri duble de
izolatoare 1) respectiv
legturi duble n cazul
izolatoarelor suport.
La conduct:
- Conducta se va lega la
pmnt pe toat lungimea
traversrii, plus cte 3 m
de o parte i de alta, prin
Ruperea unui
intermediul unei platbande conductor n
de legare la pmnt,
deschiderea
montat la partea
vecin 3)
superioar a conductei,
prevzut la capete cu
dou prize cu Rp= 10 2).
- Instalaia de legare la
pmnt a conductei se va
verifica la stabilitate
termic, conform
prevederilor STAS 12604/4
i STAS 12604/5.

Msuri de siguran i
protecie

3,50

1,00

H2

Valoare

H1

Simbol

Distana pe vertical
ntre conductorul
inferior al LEA i
conduct

dD ma

Distane

D<Da

DD a

Deschiderile reale la ncrcri


din vnt i la ncrcri verticale
nu vor depi 90% din cele de
dimensionare ale stlpilor.

Msuri de siguran i protecie

Apropieri

n toate cazurile distana ntre cea


mai apropiat fundaie sau priza
de pmnt a unui stlp LEA i
priza de pmnt a conductei, D2,
va fi de minimum 20 m

D ma - distana minim de apropiere egal cu 5,00 m


Se vor lua msuri pentru evitarea influenelor electromagnetice n
conduct.

d - distana pe orizontal ntre conductorul extrem al LEA la


deviaia lui maxim i peretele conductei.

D a - distana de apropiere - nlimea deasupra solului a celui

Aceast distan poate fi redus n


cazuri obligate, pn la 5 m, cu
Aceste apropieri se vor evita. n cazuri
precizarea c, n cazul liniilor noi,
obligate, se vor trata ca o traversare
deschiderile reale la ncrcri din
d < D ma
exceptnd msura pentru tipul stlpilor
vnt i la ncrcri verticale nu vor
LEA.
depi 90% din cele de
dimensionare ale stlpilor.
D - distana ntre axul LEA i peretele conductei.

Se recomand ca distana s fie


mai mare dect nlimea
stlpului, deasupra solului, plus 3
m.

peretele conductei

baza celui mai apropiat stlp i

Distana pe orizontal, D 1 , ntre

Distane minime [m]

Traversri

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


Pag. 419 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I5.2

Tabelul 5.a. Traversri i apropieri fa de conducte supraterane de fluide neinflamabile.

1) Exceptnd cazurile n care sunt prevzute lanuri multiple, din considerente mecanice.
2) n cazurile n care conducta este protejat catodic sau exist alte motive ale proiectantului sau beneficiarului,
pentru care conducta nu poate fi legat la pmnt, se va monta un dispozitiv de gard. Realizarea acestuia se
recomand s se efectueze dup SR 6290:2004.
3) Nu se refer la LEA cu izolatoare suport.
4) Se excepteaz liniile existente la care nu se realizeaz condiia ca deschiderile reale la ncrcri din vnt i la
ncrcri verticale s fie mai mari de 90% din cele de dimensionare ale stlpilor; n aceste cazuri, protecia se
realizeaz prin montarea unui dispozitiv de gard. Realizarea acestuia se recomand s se efectueze dup SR
6290:2004.
5) Conform art.115 din NTE 003/04/00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 420 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I5.3

Tabelul 5.b. Traversri i apropieri fa de conducte supraterane de lichide inflamabile.


Traversri

Apropieri
Distane

Msuri de siguran i protecie

D Da

Alte conducte
Se vor evita traversrile LEA peste
aceste conducte.
Ele se admit n condiiile indicate n
tabelul 5.a, categoria Traversri.

< Dma1

d
Dma1

n cazuri excepionale,
se admit astfel de traversri,
cu acordul autoritilor
n administraia crora se gsete
conducta, lundu-se msuri de
siguran corespunztoare.

D < Da

Se interzice traversarea.

- Protecie mrit2), exceptnd msura


prevzut pentru stlpii LEA cu izolatoare
suport.
- Lanuri duble de izolatoare 1), respectiv
legturi duble n cazul izolatoarelor suport.

d<
Dma2

Conducte de
transport i conducte ntre schele i
rafinrii, sau puncte de ncrcare.

Deschiderile reale la ncrcri din vnt i la


ncrcri verticale nu vor depi 90% din cele
de dimensionare ale stlpilor.

Dma2Ud

Tipul conductei

Aceste apropieri se interzic.

D - distana ntre axul LEA i peretele conductei.


Da - distana de apropiere - nlimea deasupra solului
a celui mai nalt stlp din zona de apropiere, plus 3 m.
d - distana pe orizontal ntre conductorul extern al LEA
la deviaia lui maxim i peretele conductei.
Dma1 =15 m, Dma2 =5 m - distane minime de apropiere
Se vor lua msuri pentru evitarea influenelor
electromagnetice n conduct.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 421 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I5.4

Tabelul 5.c. Traversri i apropieri fa de conducte supraterane de gaze inflamabile.


Apropieri
Distane

Msuri de siguran i protecie

D Da

Conducte de transport

Conducte de distribuie uzinale


tehnologice
Se vor evita traversrile LEA peste
aceste conducte.
Ele se admit n condiiile indicate n
tabelul 5.a, categoria Traversri.
1)
2)

D < Da

n cazuri excepionale,
se admit astfel de traversri,
cu acordul autoritilor
n administraia crora se gsete
conducta, lundu-se msuri de
siguran corespunztoare.

Dma2Ud

Se interzice traversarea.

<Dma1

d
Dma1

Tipul conductei

d<
Dma2

Traversri

Deschiderile reale la ncrcri din vnt i la


ncrcri verticale nu vor depi 90% din
cele de dimensionare ale stlpilor.
- Protecie mrit2) pentru stlpii LEA cu
izolatoare suport.
- Lanuri duble de izolatoare 1), respectiv
legturi duble n cazul izolatoarelor suport.

Aceste apropieri se interzic.

D - distana ntre axul LEA i peretele conductei.


Da - distana de apropiere - nlimea deasupra solului a
celui mai nalt stlp din zona de apropiere, plus 3 m.
d - distana pe orizontal ntre conductorul extrem al LEA
la deviaia lui maxim i peretele conductei.
Dma1 =15 m, Dma2 =5 m- distane minime de apropiere
Se vor lua msuri pentru evitarea influenelor
electromagnetice n conduct.

Exceptnd cazurile cnd sunt prevzute lanuri multiple, din considerente mecanice.
Conform art.115 din NTE 003/04/00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 422 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I5.5

Figura 5. Traversri i apropieri fa de conducte supraterane

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 423 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I6.1

Tabelul 6. Trecerea LEA prin zone cu circulaie frecvent 1)

Msuri de siguran i protecie

Distana minim pe
vertical
ntre
conductorul inferior
al LEA la sgeata
maxim i sol
h (m)

Linii echipate cu
izolatoare suport

Linii echipate cu
lanuri
de
izolatoare

- Deschiderile reale ale stlpilor la ncrcri din vnt i la ncrcri


verticale nu vor depi 90% din cele de dimensionare ale stlpilor.
- Prinderea conductorului de izolator se va realiza prin legturi duble
2)
.
5)
- Seciuni minime de conductoare
- Protecie mrit5),excluzndu-se msura interzicerii nndirilor.
- Lanuri duble de izolatoare exceptnd:
- cazurile cnd sunt prevzute lanuri multiple, din considerente
mecanice;
- deschiderile dintre stlpii terminali ai LEA icadrele (cldirile)
staiilor electrice.
- lanuri cu izolatoare compozite fr piese metalice din font
turnat.

7,00

1) Dac conductorul la deviaia maxim se afl deasupra cldirii, trecerea se va trata ca traversare conform tabelului 32.
3) Exceptnd izolatoarele suport din materiale compozite.
4) Pentru linii cu tensiunea nominal mai mic de 110 kV care au neutrul tratat prin bobin se va prevedea deconectarea
automat la puneri simple la pmnt.
5) Conform art.115 din NTE 003/04/00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 424 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I6.2

Tabelul 7. Trecerea LEA peste culturi pe spaliere metalice i peste ngrdiri metalice.
Distana minim pe vertical
ntre conductorul inferior al
LEA la sgeata maxim i:
Linie 20 kV

Linii echipate
suport

Linii echipate
izolatoare

Msuri de siguran i protecie

cu

cu

izolatoare

lanuri

de

- Deschiderile reale ale stlpilor la ncrcri


din vnt i la ncrcri verticale nu vor depi 90%
din cele de dimensionare ale stlpilor.
- Nivelul de izolaie se va mri 1) 3), iar izolatoarele
vor fi de tip nestrpungibil.
- Seciuni minime de conductoare4)
- Legturi duble.

sol

partea superioar
a spalierului sau
ngrdirii

h (m)

H (m)

6,00

3,00

- Protecie mrit4),
excluzndu-se msura interzicerii nndirilor.
2) 4)
.
- Nivelul de izolaie mrit

1) Conform art 116 din NTE 003/04/00. n cazul n care nu se poate mri nivelul de izolaie, stlpii se leag la
pmnt. Condiiile de legare la pmnt trebuie s fie cel puin cele indicate n STAS 12604/4-89 i STAS 12604/590 pentru zone cu circulaie frecvent.
Nu se aplic aceast prevedere, dac se ndeplinete una din urmtoarele condiii: reeaua funcioneaz cu nulul
legat la pmnt sau stlpul se afl la cel puin 2 m fa de spaliere.
2) Exceptnd cazul n care sunt prevzute lanuri multiple, din considerente mecanice.
3) Conform art.116 din NTE 003/04/00
4) Conform art.115 din NTE 003/04/00

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE
INTERFERENTE

Figura 6. Trecerea LEA peste culturi pe spaliere metalice i peste ngrdiri metalice.

Pag. 425 din 442

I6.3

8.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 426 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.1

Traversri i apropieri fa de cldiri

Cldirile se mpart n:
Cldiri locuite (cldiri industriale, cldiri de locuit, cldirile anexe ale gospodriilor
situate n perimetrul circulat al curilor)
Cldiri nelocuite, categorie n care sunt cuprinse cldirile izolate de importan
secundar,
situate n afara perimetrului circulat al curilor (garajuri, cotee, hambare, magazii, gherii
etc.) i care nu sunt destinate adpostirii permanente de oameni i animale.
Prin traversarea unei LEA peste o cldire se nelege situaia n care conductorul LEA, n
poziie normal sau la deviaia maxim, se gsete deasupra perimetrului cldirii. Toate
celelalte cazuri de vecintate a unei LEA cu o cldire sunt considerate apropieri.
Traversrile i apropierile LEA fa de cldiri se trateaz conform tabelului 8 (figura 7), cu
excepia cldirilor destinate instalaiilor energetice care se trateaz conform normativului PE
101.
9.

Traversri, treceri i apropieri fa de poduri, baraje, diguri

Traversrile, trecerile i apropierile LEA fa de poduri, baraje i diguri se trateaz conform


tabelului 9 (figurile 8.a, 8.b i 8.c).
Prin trecere se nelege amplasarea LEA de-a lungul podurilor, digurilor sau barajelor.
10.

Traversri i apropieri fa de ape i cursuri de ap

Traversrile i apropierile fa de ape i cursuri de ap se trateaz conform tabelului 10


(figura 9)
11.

Traversari i apropieri fa de conducte subterane

n cazul traversrilor i apropierilor LEA fa de conducte subterane, distana de la cea mai


apropiat fundaie sau priz de pmnt a unui stlp LEA, pn la conduct va fi de minimum
2,00 m, cu urmtoarele excepii:
pentru conductele subterane de fluide inflamabile (gaze, iei, produse petroliere),
distana minim este de 5 m; ea poate fi redus n cazuri obligate pn la 2 m, cu acordul
beneficiarului conductei;
pentru conductele de transport de gaze inflamabile, n poriunile de traseu n care aceste
conducte sunt considerate de categoria a II-a din punctul de vedere al siguranei, se
respect
o distan egal cu nlimea stlpului deasupra solului; aceast distan poate fi redus,
n cazuri obligate, cu acordul beneficiarului conductei.
Pentru conductele de categoria I, situate n zone n care sunt prevzute la construcia lor
msuri constructive speciale de limitare a efectelor exploziilor, distanele minime sunt cele
de la aliniatul precedent;
pentru conductele de irigaii, conform cap. .20;
pentru alte categorii de conducte ntlnite pe traseele liniilor, aparinnd diferiilor
beneficiari, distana se va stabili de comun acord cu autoritile competente.
Armturile metalice supraterane ale conductelor subterane (regulatoare, refulatoare,
vane etc.) se trateaz ca elemente de conducte supraterane

Msuri
Condiii de
calcul
Simbol

Orice parte a
cldirii

Distana pn la:

Sgeata
maxim
H1

3,00

Se interzice trecerea LEA 20 kV peste cldiri locuite

de siguran i
protecie

La LEA:
Cldiri
1)
nelocuite - Nivel de izolaie
- Interzicerea nndirilor.

Cldiri
locuite

Tipul
cldirii

Distana ntre conductorul LEA n orice


poziie i orice parte a cldirii [m]

Traversri

d - distana ntre conductorul extrem al LEA, la


deviaia lui maxim i cea mai apropiat parte a
cldirii fr s constituie traversare.
Dma - distana minim de apropiere avnd valorile:
Cldiri locuite 3,00 m
Cldiri nelocuite 3,00 m

Aceste apropieri se vor trata ca traversri

Nu se iau dac nu constituie zon


locuit

d D ma
d < D ma

Msuri de siguran i protecie

Distane

Apropieri

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


Pag. 427 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.2

Tabelul 8. Traversri i apropieri fa de cldiri.

1) conform art.116 din NTE 003/04/00 - Exceptnd cazurile n care sunt prevzute lanuri multiple, din
considerente mecanice.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 428 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.3

Figura 7. Traversri i apropieri fa de cldiri.

Accesibile numai
circulaiei pedestre

fr a fi prevzute
cu drumuri
deschise circulaiei
publice 4)

Accesibile
circulaiei
autovehicolelor,

Poduri

Tipul construciei

D ig u ri i b a ra je

4)

Funcie de destinaia
podului (trafic feroviar,
rutier sau circulaie
pedestr, etc.) se vor lua
msuri conform
tabelelor 2, 3,
respectiv 6.

Msuri de siguran
i protecie
Msuri de siguran
i protecie

5,00

6,00 4)

7,00 2)

3,00

3,00

3,00

4)

LEA Se vor monta n afara


limitelor de gabarit ale CF i n
afara zonelor carosabile sau
cu pietoni.
- Protecie mrit *5
- Lanuri duble de izolatoare
*3, respectiv legturi duble n
cazul izolatoarelor suport.
- Stlpii de trecere de pe mal
pe pod vor fi de tip ntindere.

5,00

6,00 4)

7,00 2)

3,00

3,00

3,00

Distane minime pe vertical (m)


Distana h ntre
Distana H
conductorul LEA
ntre
la sgeata
conductorul LEA n
maxim i partea orice poziie i orice
circulat a
parte a
podului, digului
construciei
b j l i

Distana h ntre
Distana H ntre
conductorul LEA la
conductorul LEA n
sgeat maxim i
orice poziie i orice
partea circulat a
parte a construciei
podului, digului sau
barajului

Treceri

1)

Distane minime pe vertical (m)

Traversri

Traversri i treceri

Se vor trata
ca treceri

d - distana real ntre


conductorul extrem al LEA
n orice poziie i orice
parte a construciei.
Dma - distana minim de
apropiere egal cu 5,00 m

d - distana real ntre


conductorul extrem al LEA

d < D ma

d D ma

Distane

Msuri de
siguran
i protecie

Apropieri

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE


Pag. 429 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.4

Tabelul 9. Traversri, treceri i apropieri fa de poduri, baraje i diguri.

1) Prin trecere se nelege, n sensul prezentului tabel, amplasarea LEA de-a lungul podurilor, digurilor sau barajelor. Ele sunt permise
numai cu acordul autoritilor competente.
2) Distana pe vertical pn la calea ferat sau partea carosabil a podului se ia conform tabelelor 26 i 27, cnd conductorul n
poziie
normal
sau
deviat,
se situeaz deasupra perimetrului prii circulate.
3) Exceptnd cazurile cnd sunt prevzute lanuri multiple, din considerente mecanice.
4) Traversrile sau trecerile LEA peste sau pe diguri sau baraje, pe care se desfoar o circulaie permanent de vehicule se
trateaz analog cu traversarea sau trecerea LEA peste sau pe poduri, att din punctul de vedere al msurilor de siguran, ct i al
distanelor minime.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 430 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.5

Figura 8.a. Traversri, treceri i apropieri fa de poduri.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 431 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.6

Figura 8.b. Traversri, treceri i apropieri fa de baraje.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 432 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.7

Figura 8.c. Traversri, treceri i apropieri fa de diguri.

12.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 433 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.8

Traversri i apropieri fa de instalaii de extracie de petrol i gaze naturale

Se interzic traversrile LEA peste instalaiile de foraj i extracie de petrol i gaze.


Se interzice apropierea axului LEA de orice parte a unei instalaii de foraj i extracie,
la o distan mai mic dect 1,5 x nlimea deasupra solului a celui mai nalt stlp din
apropiere,
fa de limita zonei n care exist mediu cu pericol de explozie.
Cazurile obligate, n care aceast distan nu se poate respecta, se vor trata de comun acord
cu organele interesate.
13.

Traversri si apropieri fa de benzi transportoare

Traversrile i apropierile fa de benzile transportoare se trateaz prin asimilare cu prevederile


tabelului 5.a: Traversri i apropieri fa de conductele supraterane de fluide neinflamabile, att din
punct de vedere al msurilor de siguran, ct i al distanelor minime (figura 5.).
14.
Traversri i apropieri fa de depozite i cldiri cu substane inflamabile, cu pericol
de explozie sau incendiu
Se interzic traversrile LEA peste depozite deschise de substane inflamabile, precum i peste
depozite nchise de substane cu pericol de explozie i incendiu.
n cazul apropierii LEA de depozitele cu substane combustibile sau cu pericol de explozie
sau de incendiu se respect urmtoarele distane minimepe orizontal ntre axul LEA i orice
parte a depozitului (instalaiei):
pentru depozite deschise cu substane combustibile solide: nlimea deasupra solului a
celui mai nalt stlp din apropiere, plus 3 m;
pentru depozite de lichide sau gaze combustibile: 1,5 x nlimea deasupra solului a celui mai nalt
stlp din apropiere;
pentru depozite i instalaii cu pericol de explozie sau incendiu, precum i depozitele de muniii: 1,5
x nlimea deasupra solului a celui mai nalt stlp din apropiere.
15.
Traversri i apropieri fa de aeroporturi
Se interzice traversarea cu LEA peste aeroporturi.
La apropierea LEA de aeroporturi se iau msurile prevzute n legislaie i se respect condiiile
impuse prin avizele autoritilor de specialitate.
16.
Traversri i apropieri fa de instalaiile de emisie i recepie de telecomunicaii prin
nalt frecven
Se interzic traversrile LEA peste instalaiile de telecomunicaii prin nalt frecven (radio,
televiziune etc.).
Apropierile LEA fa de instalaiile de telecomunicaii prin nalt frecven se vor trata de
comun acord cu organele interesate.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 434 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.9

Tabelul 10. Traversri i apropieri fa de ape i cursuri de ape.


Traversri

Nenavigabile

Specificul cursurilor sau


acumulrilor de ap

- n zonele localitilor i
n zonele amonte ale
lucrrilor hidrotehnice,
dispuse transversal pe
albie.

Apropieri

Msuri de siguran
i protecie 1)

Distana pe orizontal, D,
ntre axul LEA i mal
(m)

7,00
-

Nu se impune

- n celelalte zone.

5,00
4)

- Protecie mrit .
- Lanuri duble de
Se aplic prevederile
izolatoare, respectiv
- Cu navigaie fluvial
coloanei Distanei
legturi duble,
minime pentru apropieri
- Ruri i canale navigabile
n cazul izolatoarelor
din tabelul 26.a, utiliznd
cu trafic intens.
3)
2)
G + 1,00
suport
n locul noiunii de limita
- Ruri i canale navigabile
- Locurile de traversare se
amprizei drumului
cu trafic redus.
vor marca cu semne
noiunea de plan vertical
speciale, conform
la malul apei.
- Lacuri de acumulare.
prescripiilor navigaiilor
civile.
1) Marile traversri se trateaz de la caz la caz, lundu-se msuri de siguran i creterea nivelului de izolaie, fiind
aplicabil art. 117 din NTE 003/04/00
2) Exceptnd cazurile cnd sunt prevzute lanuri multiple, din considerente mecanice.
3) G este gabaritul de liber trecere al navelor; se stabilete n funcie de specificul navigaiei, de comun acord cu
autoritile competente.
4) Conform art.115 din NTE 003/04/00

Navigabile

- Care permite navigaia


maritim.

Distana minima
pe vertical, H,
ntre conductorul
inferior al LEA la
sgeata maxim
i nivelul maxim
al
apei
cu
asigurare 1% [m]

Observaie:
n anumite situaii, autoritile competente pot s impun gabarite minime n dreptul canalului
navigabil i nu n dreptul punctului de sgeat maxim.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 435 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.10

Figura 9. Traversri i apropieri fa de ape i cursuri de ap.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 436 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.11

17. Traversri i apropieri fa de terenurile de sport


Se interzic traversrile LEA peste terenurile de sport omologate.
Apropierile LEA fa de terenurile de sport omologate se vor trata de comun acord cu
organele interesate.
18. Traversri i apropieri fa de parcaje auto construite pe platforme n aer liber
Traversrile peste parcaje auto construite pe platforme n aer liber se evit.
n cazuri obligate, se trateaz ca traversri ale drumurilor respective. Dac parcajul este ngrdit cu
gard metalic, se iau i msurile din cap.7 i tabelul 7.
Apropierile de parcaje auto construite pe platforme n aer liber se trateaz ca apropieri fa de
drumurile respective.

19. Traversri i apropieri fa de terenuri normale i terenuri accidentate


Prin terenuri normale se neleg terenurile n afara zonelor locuite, accesibile fie transporturilor i
mainilor agricole (exceptnd drumurile), fie numai circulaiei pedestre.
Distanele minime ntre conductoarele LEA i suprafaa terenurilor normale sunt cele prevzute n
tabelul 11.
Prin terenuri accidentate se neleg terenurile accesibile numai circulaiei pedestre sau total
inaccesibile (stnci abrupte, faleze).
Distanele minime n teren accidentat, de la conductoarele n poziie deviat
sub aciunea vntului, la pantele terenului, la povrniurile stncilor etc. sunt cele indicate n tabelul
11.
Tabelul 11. Traversri i apropieri fa de terenuri.
Caracteristicile zonei traversate de linii

Distana
minim (m)

Terenuri din afara zonelor locuite, accesibile transporturilor i mainilor agricole, drumuri de utilitate
privat.

6,00

Zone accesibile numai circulaiei pedestre

4,50

Zone neaccesibile circulaiei pedestre (stnci abrupte, faleze).

2,50

20. Traversri i apropieri fa de instalaii de mbuntiri funciare

20.1 ncruciarea liniilor electrice aeriene cu lucrri i instalaii de mbuntiri funciare


ncruciarea liniilor electrice aeriene cu lucrrile i instalaiile sistemelor de mbuntiri funciare se
realizeaz prin trecerea liniilor electrice peste acestea (traversare).

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 437 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.12

La traversarea liniilor electrice aeriene peste conducte supraterane fixe i mobile, canale sau
jgheaburi se respect msurile prevzute n tabelul 12.
La traversarea LEA peste conducte ngropate de orice fel pentru transportul apei se respect
urmtoarele:
a) Distana minim pe orizontal ntre marginea fundaiei stlpului cel mai apropiat i
marginea conductei metalice sau din beton armat, traversarea este de minimum 10 m .
b) Distana minim pe orizontal ntre marginea fundaiei stlpului LEA cel mai apropiat i
marginea cea mai apropiat a conductelor din azbociment sau p.v.c. este de 6 m.
c) n incinta staiilor de pompare n condiiile existenei construciilor metalice mbinate prin
sudur (ntre tronsoane) distana minim ntre marginea fundaiei stlpului LEA i
conducta metalic ngropat poate fi redus la minimum 3 m ..
d) n zonele aflate sub LEA plus 10 m de o parte i de alta fa de fazele extreme nu se
admit instalaii supraterane pe conducte (hidrani, dispozitive antioc, vane, supape de
dezaerisire, gur de vizitare etc.).
Nu este admis utilizarea sub LEA a instalaiilor de udare mobil cu gabarite fa de sol de peste 3
m.
Nu se recomand ncruciri ale LEA cu conducte de udare sau cu instalaii de udare mobile, cu
gabarite fa de sol pn la 3,0 m.
n situaii bine justificate, cnd evitarea ncrucirii ar duce la cheltuieli exagerate pentru sistemul de
irigaii sau pentru construcia i exploatarea LEA, msurile care se iau sunt cele prevzute n tabelul
12.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 438 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.12

Tabelul 12. Traversarea LEA peste conducte supraterane fixe i mobile, canale i jgheaburi.
Nr.
crt.

Denumirea elementelor liniei

1.

Conductoare active i de protecie

2.

Izolatoare, cleme, armturi

Nu se prevd condiii speciale

3.

Stlpi

Nu se prevd condiii speciale

4.

Unghiul de ncruciare

Nu se normeaz

Condiii impuse
a)

Conductoarele funie vor avea seciunea minim de 25 mm


b) Traciunea n conductoare: normal

CANALE
Distane minime:
a) pe vertical la sgeata maxim a
conductorului (n metri)
5.

b) pe orizontal

accesibile
numai
circulaiei
pedestre

accesibile
circulaiei
autovehicule fr a fi
drumuri publice

conducte supraterane
fixe i mobile instalaii
mobile de udare i
jgheaburi

5,00

6,00

3,50

Distana minim ntre marginea fundaiei stlpului cel mai


apropiat al LEA i marginea taluzului canalului din pmnt sau
cptuite cu beton nearmat este 6 m
Pentru jgheaburi sau conducte supraterane din beton armat sau
metalice traversate de LEA punctul de traversare va fi n prima
treime a deschiderii dintre stlpi, dar nu la distane mai mici fa
de stlp, dect 6 m

Not:
1. Distana pe vertical de la punctul 5.a se msoar de la urmtoarele cote:
la canale n debleu, de la cota terenului;
la canale n rambleu de la cota coronamentului;
la jgheaburi i conducte de la peretele superior;
la instalaiile de udare mobile de la punctul cel mai nalt al instalaiei.
2. n cazul canalelor navigabile se respect valorile din tabelul 10.
3. Traversrile sau trecerile LEA peste canale pe care se desfoar o circulaie
permanent de vehicule se trateaz analog cu traversarea sau trecerea LEA peste sau pe
poduri, att din punct de vedere al msurilor de siguran, ct i al distanelor minime
(tabelul 9).
4. Pentru cazurile n care se adopt gabarite corespunztoare numai circulaiei pedestre se
introduc prin proiect bariere pentru oprirea circulaiei autovehiculelor pe coronamentul
canalului.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 439 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.13

20.2 Paralelismul ntre liniile electrice aeriene cu lucrrile i instalaiile de mbuntiri


funciare
Amplasarea LEA n zonele cu lucrri de mbuntiri funciare se face, de regul, de-a lungul i n
imediata apropiere a cilor de comunicaii, a digurilor i a canalelor de irigaii i desecri.
Zona de protecie a canalelor de irigaie i desecri se denumete zona delimitat de stlpii LEA i
piciorul taluzului canalului necesar pentru asigurarea stabilitii LEA i a proteciei persoanelor i
animalelor mpotriva tensiunilor accidentale care se pot transmite de la LEA.
Atunci cnd, pentru asigurarea accesului de-a lungul canalului sau asigurarea execuiei lucrrilor de
ntreinere sau intervenie, la canal sunt necesare drumuri sau platforme de lucru, acestea se
amplaseaz de regul n zona de protecie. n aceste situaii, limea zonei de protecie a canalului
se stabilete innd cont de gabaritele autovehiculelor sau de asigurarea execuiei lucrrilor la canal
cu utilaje de construcii mobile n condiii de securitate deplin.
Zona de protecie a canalului se stabilete prin proiect pentru fiecare obiectiv n parte, innd seama
de tipul canalului, zona de lucru necesar pentru execuia lucrrilor de mbuntiri funciare, natura
terenului i tensiunea liniei.
n funcie de tipul de canal i utilajul folosit i prevzut, limea zonei de protecie a canalului poate fi
de cel mult 20 m.
n cazul paralelismului ntre LEA cu canale deschise, limea minim a zonei de protecie a canalului
pentru asigurarea stabilitii LEA i a evitrii transmiterii tensiunilor accidentale la instalaiile de
mbuntiri funciare va fi de 6 m
n cazul terenurilor sensibile la nmuiere, limea zonei de protecie a canalului se stabilete pe baza
referatului geologic-geotehnic, fr a fi mai mic de 6 m.
Lungimea paralelismului nu este limitat.
n cazul paralelismului ntre LEA cu conducte ngropate sau supraterane de orice fel, distana ntre
marginea conductei i fundaia stlpilor va fi de 15 m.
n cazul conductelor ngropate de orice fel nu se limiteaz lungimea de paralelism cu LEA.
n cazul paralelismului ntre LEA cu conducte metalice supraterane fixe sau de udare amplasate n
zona de 50m de o parte i de alta a LEA, se verific suplimentar fa de prevederile art.
paralelismului ntre LEA cu canale deschise, ca lungimea paralelismului s nu depeasc 300 m.
n situaiile n care nu este posibil din considerente constructive limitarea paralelismului la 300 m, se
prevede legarea conductei cel puinb la capetele lungimii de paralelism la o priz artificial de
pmnt cu rezisten de maximum 10 ohmi.

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 440 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.13

n situaiile n care conductele metalice supraterane fixe sau de udare sunt n afara zonei de 50 m de
o parte i de alta a unei LEA (msurat fa de proiecia pe orizontal a conductorului cel mai
apropiat i marginea conductei), nu este necesara se lua msuri speciale indiferent de lungimea
paralelismului ntre ele.

20.3 Irigarea zonelor apropiate de liniile electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kV


La construcia unei LEA noi pentru asigurarea coexistenei cu sistemul de mbuntairi funciare
existent sau n cazul de construire a sistemelor de mbuntiri funciare lng LEA existente se ine
seama de prevederile de mai jos.
Se consider zon apropiat de LEA, zona cuprins pe poriunea de 50 m, msurat fa de
proiecia pe orizontal a conductoarelor fazelor extreme de o parte i de alta, de-a lungul liniei
electrice.
n zonele amenajate pentru irigaii prin scurgere la suprafa (brazde, fii sau submersiune) nu se
iau de regul msuri speciale n cazul traversrilor sau apropierilor cu LEA, cu excepia amenajrilor
cu condute de udare din aluminiu (tip EUBA), n care caz traversrile i apropierile acestora cu LEA
se trateaz conform art. urmator.
n zonele cu amenajri pentru irigaii prin aspersiune, n zona de apropiere LEA se iau urmtoarele
msuri:
a. nu se amplaseaz aspersoare n zona de protecie a LEA;
b. distanele minime de amplasare ntre cel mai apropiat aspersor i elementele LEA definite
prin distanele d1 i d2 (conform figurii) sunt alese n conformitate cu tabelul 37.

Figura 20. Distane minime de amplasare a unui aspersor.


Distanele minime de amplasare a unui aspersor d1 i d2 se definesc dup cum urmeaz:
d1 distana pe orizontal ntre aspersor i proiecia pe orizontal a izolatorului extrem al LEA;

LEA MT CU CONDUCTOARE NEIZOLATE

Pag. 441 din 442

GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE


INTERFERENTE

I7.13

d2 distana pe orizontal ntre aspersor i proiecia pe orizontal a conductorului extrem al LEA.


Not:
n cazul unor aspersoare de tip nou, cu alte caracteristici dect cele din tabelul 37, distanele d1 i d2
se determin astfel:
1) distana d1 se determin avnd n vedere ca jetul aspersorului s nu ajung la izolaia LEA n nici
o situaie, cu o distan de siguran de (3 4) m;
2) distana d2 se alege din tabelul 37 corespunztor tensiunii nominale a LEA i balisticii jetului
aspersorului.
La utilizarea instalaiilor de udare mobile se ine cont de urmtoarele:
la amplasarea acestor instalaii n zona apropiat de LEA (definit anterior) se va evita
paralelismul ntre acestea si LEA care s depeasc 300 m;
distanele minime de amplasare ale aspersoarelor montate pe instalaia de udare mobil n
poziia de maxim apropiere a instalaiei cu LEA sunt cele indicate n tabelul 13 ;
se interzice deplasarea instalaiilor de udare mobile in culoarul de trecere (funcionare) a LEA.
Manipularea i manevrarea conductelor de udare, tronsoanelor sau a aspersoarelor la operaiunile
de montare-demontare n zona apropiat de LEA (definit anterior) se execut numai cu personal
special instruit pentru aceste operaii.
La executarea acestor lucrri se respect n mod obligatoriu urmtoarele msuri:
- nainte de nceperea operaiilor deservantul se asigur de existena tuturor conductoarelor LEA
din zona de lucru n poziia suspendat normal. n cazul cnd un conductor este czut la pmnt
sau are sgei evident mrite, este interzis intrarea n zona de apropiere cu LEA, precum i
executarea oricror lucrri. Se iau msuri de anunare imediat a ntreprinderii de exploatare a LEA
i numai cu acordul i sub supravegherea personalului de exploatare al LEA se pot face manipulri
sau manevre n instalaiile de irigaie din zona apropiat de LEA.
Not:
Se instruiesc deservanii asupra pericolului de apropiere la o distan mai mic de 20 m fa de
un conduct