Sunteți pe pagina 1din 81

1.

DATE GENERALE
1.1.DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE
Centura ocolitoare a municipiului Braşov. Construcţia viitoarei centuri ocolitoare a municipiului Braşov va
afecta şi reţelele electrice de înaltă tensiune existente în zonă. Scopul acestui proiect este de a realiza
coexistenţei viitorului obiectiv cu reţelele electrice de înaltă tensiune 400 kV, în conformitate cu prevederile
normativelor în vigoare.

1.2.TITULARUL INVESTIŢIEI
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România.

1.3.BENEFICIAR

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România.

1.4.ELABORATOR
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.

1.5.DATE PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI


Viitoarea centură ocolitoare a oraşului Braşov porneşte în dreptul traversări străzii Timişul Sec peste
pârâul Timişul Sec.
Viitoarea centură ocolitoare a oraşului Braşov are o direcţie Nord-Est, traversează triajul CF Braşov pe la
Est, schimbă direcţia spre Nord traversând DN 11 (E574), aici se unește cu centura de ocolire a orașului
Brașov existentă.
Prezenta documentație analizează coexistența LEA 400 kV cu centura ocolitoare a Brașovului în tronsonul
I cuprins între centura veche și DN11 în conformitate cu planul de situaţie anexat (planșa D1E-004), pus

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
la dispoziţie de beneficiar. LEA 400 kV afectate sunt:
- LEA 400 kV Dârste-Braşov în deschiderea 7-8 la km 0+320 (viitoarea centură ocolitoare Brașov)
- LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste în deschiderea 349-350 la km 0+416 (viitoarea centură ocolitoare
Brașov)

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste în deschiderea 345-346 la km 1+727 (viitoarea centură ocolitoare
Brașov)
- LEA 400 kV Dârste-Braşov în deschiderea 11-12 la km 1+831 (viitoarea centură ocolitoare Brașov)
Centura de ocolire a orașului Brașov este un drum național european iar clasa de importanță este II.

Cod document: C883 RoLE/W1E-001 Revizia: 1-1


2. DATE TEHNICE PRIVIND LEA 400 kV
2.1. CARACTERISTICI TEHNICE
2.1.1. CONDIŢII METEOROLOGICE DE CALCUL
Liniile electrice de 400 kV au fost realizate în conformitate cu prevederile “Normativ pentru construcţia
liniilor aeriene de energie electrică peste 1000V” în vigoare la data proiectării acestora.
Condiţiile meteorologice adoptate pentru calculul pentru LEA 400 kV Dârste-Braşov conform normativ PE
104-71, în zona meteo II, sunt:

- viteza vântului simultan cu chiciură 17 m/s


- viteza maximă a vântului 35 m/s
- grosimea stratului de chiciură 20 mm

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
- greutatea specifică a chiciurei 0,75 kg/dm3
- temperatura aerului:
- cea mai ridicată +40°C
- cea mai scăzută -30°C
- la formarea chiciurei -5°C

Condiţiile meteorologice adoptate pentru calculul LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste conform normativ PE
104-71, în zona meteo I, sunt:

- viteza vântului simultan cu chiciură 25 m/s


- viteza maximă a vântului 40 m/s

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- grosimea stratului de chiciură 25 mm
- greutatea specifică a chiciurei 0,75 kg/dm3
- temperatura aerului:

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- cea mai ridicată +40°C
- cea mai scăzută -30°C
- la formarea chiciurei -5°C

2.1.2. STRUCTURA LINIEI


2.1.2.1. STÂLPII LINIEI
Tronsoanele de linie de 400 kV ce traversează zona unde urmează a se realiza extinderea centurii de
ocolire a oraşului Braşov sunt următoarele:

LEA 400 kV Dârste-Braşov între stâlpii nr. 7-8, km 0+320


- nr. 7- stâlp de susţinere tip PAS+3.3 400106 C1;
- nr. 8- stâlp de susţinere tip PAS+6.6 400106 C1.
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste între stâlpii nr. 349-350, km 0+416
- nr. 349- stâlp de susţinere tip PAS+6.6 400106 C1;
- nr. 350- stâlp de susţinere tip PAS+3.3 400106 C1.

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 2-1


LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste între stâlpii nr. 345-346, km 1+727
- nr. 345- stâlp de susţinere tip PAS 400106 C2;
- nr. 346- stâlp de întindere şi colţ tip ICn+6 400132,133.
LEA 400 kV Dârste-Braşov între stâlpii nr. 11-12, km 1+831
- nr. 11- stâlp de întindere şi colţ tip ICn+6 400132,133;
- nr. 12- stâlp de susţinere tip PAS 400105 C2.
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste între stâlpii nr. 346-347
- nr. 346 - stâlp de întindere şi colţ tip ICn+6 400132,133.
- nr. 347 - stâlp de susţinere tip PAS 400106 C2;

2.1.2.2. CONDUCTOARE

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Conductoarele active

Liniile de 400 kV care supratraversează centura ocolitoare a municipiului Braşov, sunt echipate astfel:
- LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste este echipată cu 2 conductoare active pe fază AlOlN 450/75mm2
- LEA 400 kV Dârste-Braşov este echipată cu 2 conductoare active pe fază AlOlN 450/75mm2

Caracteristicile tehnice ale acestor conductoare sunt, conform STAS 3000/2-86, următoarele:
ALOLN 450/75

- secţiunea nominală ………………………………………………………….. 450/75 mm2

- secţiunea reală totală ……………………………………………………….. 520,52 mm2

445,09 mm2

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- secţiunea reală din aluminiu ………………………………………………..

- secţiunea reală din oţel …………………………………………………….. 75,43 mm2

- diametrul conductorului …………………………………………………….. 29,25 mm

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- diametrul firului de AL ………………………………………………………. 3,0 mm

- diametrul firului de oţel ……………………………………………………… 2,25 mm

- raportul secţiunilor aluminiu/oţel …………………………………………… 5,9

- masa conductorului gresat …………………………………………………. 1890 kg/km

- rezistenţa electrică a conductorului la +20°C ……………………………. 0,07 Ω/km

- sarcina minimă de rupere a conductorului ………………………………… 16150 kgf

Conductoarele de protecţie

Liniile de 400 kV care supratraversează centura ocolitoare a municipiului Braşov, sunt echipate astfel:

- LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste este echipată cu 2 conductoare de protecţie, unul tip AlOLS 160/95
mm2 şi unul tip OPGW 95;

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 2-2


- LEA 400 kV Dârste-Brașov este echipată cu 2 conductoare de protecţie, unul tip AlOLS 160/95 mm2 şi
unul tip OPGW 95;
Caracteristicile tehnice ale conductorelor de protecţie sunt:

OPGW 95 mm2 AlOLS 160/95 mm2


- secţiunea reală 152,8 mm2 260,4 mm2

- diametrul conductorului 15,5 mm 20 mm

- rezistenţa de rupere 7700 daN 13854 daN

- masa conductorului 570 kg/km 1218 kg/km

2.1.2.3. IZOLATOARE, CLEME, ARMĂTURI

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Izolaţia LEA 400 kV în zona de traversare a viitoarei centuri de ocolire a oraşului Braşov Tronsonul I este
asigurată cu lanţuri duble de susţinere şi duble sau triple de întindere echipate cu izolatoare tip CTS sau
compozit. Stâlpii LEA în deschiderile de traversare sunt echipaţi după cum urmează:
LEA 400 kV Dârste-Braşov între stâlpii nr. 7-8, km 0+320
- borna 7 lanțuri duble de susținere tip PS 16;
- borna 8 lanțuri duble de susținere tip PS 16 .
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste între stâlpii nr. 349-350, km 0+416
- borna 349 lanțuri duble de susținere tip PS 16;
- borna 350 lanțuri duble de susținere tip PS 16.
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste între stâlpii nr. 345-346, km 1+727
- borna 345 lanțuri duble de susținere tip PS 16;

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- borna 346 lanțuri triple de întindere PS 16.
LEA 400 kV Dârste-Braşov între stâlpii nr. 11-12, km 1+831
borna 11 lanțuri triple de întindere PS 16;

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


-
- borna 12 lanțuri duble de susținere tip PS 16.
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste între stâlpii nr. 346-347
- borna 346 lanțuri triple de întindere PS 16.
- borna 347 lanțuri duble de susținere tip PS 16;

2.2.ANALIZA DE RISC
Obiectivul principal al unei analize de risc este de identifica principalele potenţiale riscuri asociate unui
proiect şi, în cazul în care acestea sunt importante, să se identifice măsuri de limitare a acestora.
De regulă, procesul de evaluare a riscurilor este asemănător pentru diverse proiecte, de aceea există o
abordare generală care se poate adapta oricărui proiect

2.2.1 CLASIFICAREA RISCURILOR


Principalele categorii de riscuri care se pot analiza pentru proiect sunt:
1. Riscuri de piaţă.
2. Riscuri sociale.
3. Riscuri contractuale.

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 2-3


4. Riscuri de investiţie.
5. Riscuri operaţionale.
6. Forţă majoră.
7. Riscuri în exploatare.
Cele mai uzuale riscuri incluse în aceste categorii sunt:
1. Riscuri de piaţă
o Degradarea mediului de afaceri
o Degradarea mediului economic
o Creşterea constrângerilor rezultate din reglementări
o Degradarea relaţiilor contractuale
o Existenţa unor soluţii convenţionale competitive

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
o Soluţii competitive în domeniul energiilor regenerabile
o Diminuarea cererii de energie
o Schimbarea strategiei energetice locale
2. Riscuri sociale
o Schimbări demografice
o Putere de cumpărare redusă a clienţilor
3. Riscuri contractuale
o Lipsa sprijinului politic
o Neînţelegeri asupra condiţiilor în care se execută contractul
o Instabilitate financiară a furnizorilor
4. Riscul de investiţie

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
o Evaluarea incorectă a necesarului de investiţii
o Incapacitatea investitorului de a atrage resursele financiare

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


5. Riscuri operaţionale
o Lipsa de performanţă în managementul costurilor operaţionale
o Lipsa de experienţă în operarea unor sisteme similare (termen lung)
o Lipsa de performanţă a activităţii operaţionale de bază (termen scurt)
o Lipsa aptitudinilor manageriale ale operatorului în implementarea planului de investiţii
o Evaluarea incorectă a impactului legislaţiei de protecţie a mediului
o Capacitatea inadecvată a soluţiilor tehnice alese pentru îmbunătăţirea performanţelor
sistemului
o Creşterea constrângerilor de standarde de bază referitoare la calitatea serviciului
o Întârzieri în proiectarea, implementarea şi execuţia lucrărilor
o Neconformarea la prevederile standardului de siguranţă
o Probleme de aprovizionare cu echipamente / probleme de funcţionalitate a echipamentelor
furnizate de terţi
o Riscul tehnologic
- Tehnologie nouă / ne-testată
- Funcţionarea cu nivel scăzut de / fără aparate de măsură şi control, protecţie, reglaj
- Nerespectarea activităţii de mentenanţă periodică

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 2-4


- Întrerupere neplanificată a alimentării cu energie electrică
o Riscul cu personalul
- Personal insuficient / nepotrivit pentru cerinţele proiectului
- Pierderea unui angajat cheie
6. Forţă majoră
o Impact negativ al clauzei de forţă majoră, aşa cum este definită de legislaţia aplicabilă
7. Riscuri în exploatere.
o Incidente în trafic
Pentru fiecare proiect în parte, aceste riscuri trebuie identificate, dacă există şi ierarhizate, în funcţie de cele
descrise în cele ce urmează.

2.2.2 IERARHIZAREA RISCURILOR


Pentru evaluarea riscului asociat unui proiect, se parcurg următoarele etape:

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
i. Se identifică riscurile majore asociate proiectului, care pot apărea pe parcursul derulării acestuia.
Lista celor mai uzuale riscuri a fost prezentată anterior.
ii. Cele mai uzuale riscuri asociate proiectelor sunt listează în mod distinct şi acestea trebuie
analizate cu prioritate. În cazul când mai există şi alte riscuri, ne uzuale, acestea se analizează în
mod corespunzător.
iii. Pentru fiecare dintre riscurile identificate conform celor de la pct. i şi ii, se stabilesc probabilităţi
de apariţie (conform tabelului 1).
iv. Pentru aceleaşi riscuri, se evaluează impactul asupra proiectului (conform tabelului 2).
v. Pe baza combinării datelor caracteristice fiecărui risc, într-o matrice a riscurilor, pe baza celor de
la punctele iii şi iv, se determină riscul global asociat proiectului.
Desigur, în funcţie de complexitatea proiectului, aceste rezultate se pot asocia costurilor de proiect şi se
poate determina impactului asupra proiectului.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Tabelul 2.1. Probabilitatea de apariţie a riscurilor

Nume Scenariu Valoare Frecvenţa Factor de scală

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Frecvent Se va întâmpla! 5 100% 20
Regulat Cel puţin o şansă să apară 4 75% 15
Se poate întâmpla destul de
Ocazional 3 50% 9
des
Rar Se poate întâmpla 2 25% 5
Improbabil Nu este aşteptat să apară 1 1% 1

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 2-5


Tabelul 2.2. Definirea impactului riscului

Impact Descriere Impact Factor de scală

Impact serios cu privire la


Sever 0,5…1 500
continuarea afacerii
Impact semnificativ asupra
Semnificativ sistemului de alimentare cu 0,2…0,5 100
energie electrică
Efect redus asupra
Moderat sistemului de alimentare cu 0,1…0,2 10
energie electrică
Efect neînsemnat asupra

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Minor sistemului de alimentare cu 0,01…0,1 3
energie electrică
Aproape nici un efect asupra
Neglijabil sistemului de alimentare cu Mai mic decât 0,01 1
energie electrică
Odată ce probabilitatea şi importanţa riscurilor sunt evaluate, prin matricea de evaluare a riscurilor –
tabelul 3 – se evaluează riscurile în ansamblu.
Tabelul 2.3. Matricea de evaluare a riscurilor
Sever 500 500 2500 4500 7500 10000
Semnificativ 100 100 500 900 1500 2000
Moderat 10 10 50 90 150 200
Minor 3 3 15 27 45 60

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Neglijabil 1 1 5 9 15 20
Improbabil Rar Ocazional Regulat Frecvent

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


1 5 9 15 20
Probabilitate

Nedorit (>100)

Acceptabil (20…100)

Neglijabil (<20)

2.2.3 REZULTATELE ANALIZEI


Analizând aspectele prezentate mai sus, cu aplicabilitate la proiectul „Studiu de coexistenţă LEA 400 kV
cu centura ocolitoare Brașov Tronsonul I”, faza Studiu, putem remarca prezenţa următorilor factori de
risc (tabelul 2.4.).

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 2-6


Tabelul 2.4. Principalele riscuri identificate pentru proiectul „Studiu de coexistenţă a LEA 400 kV cu
centura Brașov Tronsonul I”
Risc Responsabil Impact/Probabilitate Masuri propuse de
de apariţie reducere a riscurilor
Ruperea conductorului
în deschiderea de Intervenţia rapidă a
traversare datorită C.N.A.D.N.R. Semnificativ/Rar echipelor de eliminare a
traficului auto cu avariilor
gabarit depăşit
Afectarea structurii de
Respectarea distanţelor
rezistenţă a stâlpilor
Contractor(se va dintre stâlpii adiacenţi
adiacenţi traversării în
desemna in urma Semnificativ/Rar traversării şi drum,
cazul unui impact cu
licitației) conform proiectului
autovehicule aflate în
tehnic
trafic

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Contractor(se va
Urmărirea evoluţiei
Schimbarea legislaţiei desemna in urma Moderat/Rar
legislaţiei
licitației)
Pentru gestionarea eficientă a riscurilor proiectului trebuie acordată o atenţie deosebită activităţii
managerului de proiect, care trebuie să urmărească următoarele aspecte:
- identificarea zonelor de risc şi a componentelor factorilor de risc pentru fiecare
zonă;
- structurarea factorilor de risc identificaţi şi definirea probabilităţii de apariţie a unui
pericol potenţial;
- gestionarea optimă a resurselor proprii în scopul reducerii factorilor de risc;
- crearea şi dezvoltarea de strategii pentru reducerea posibilelor efecte negative a
riscurilor rămase;

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- monitorizarea evenimentelor pentru riscurile rămase;
- identificarea de noi riscuri şi gestionarea acestora.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Tabelul 2.5. Analiza profilului de risc al proiectului „Studiu de coexistenţă a LEA 400 kV cu
centura Brașov Tronsonul I”
Element de analizat Impact Probabilitate Notă
(risc)
Ruperea conductorului în
deschiderea de traversare
10 1 10
datorită traficului auto cu
gabarit depăşit
Afectarea structurii de
rezistenţă a stâlpilor
adiacenţi traversării în 10 1 10
cazul unui impact cu
autovehicule aflate în trafic
Schimbarea legislaţiei 5 1 5
Interpretarea rezultatelor
conform matricei de 25 3 25
evaluare a riscurilor

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 2-7


proiectului Studiu de soluţie.

Cod document: C883RoLE/W1E-001


Revizia:
(20...100), fiind deci un proiect cu un factor de risc acceptabil.
Conform tabelului de mai sus, se constată că profilul de risc al proiectului se situează în intervalul

Urmare analizei de risc nu sunt necesare costuri suplimentare faţă de cele menţionate în capitolul 4 al

2-8
Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
Cod document: C883RoLE/W1E-001

GRAFIC ESTIMATIV DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE COEXISTENȚĂ LEA 400 kV BRAZI VEST-DÂRSTE

DURATA
Denumirea lucrărilor
LUNA 1 LUNA 2

Demolare stâlpi și fundații existente


Realizare fundaţii stâlpi LEA
Montare stâlpi
Montare lanţuri de izolatoare
Montare conductoare active şi de protecţie
Montare conductoare tip OPGW
Vopsitorie stâlpi la traversări (balizaj de zi)
Montare prize de pământ
Inscripţionare LEA
Revizia:

Probe şi verificări

Nr. zile 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Anexa 2.2 - 1

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
Cod document: C883RoLE/W1E-001

GRAFIC ESTIMATIV DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE COEXISTENȚĂ LEA 400 kV DÂRSTE-BRAȘOV

DURATA
Denumirea lucrărilor
LUNA 1 LUNA 2

Demolare stâlpi și fundații existente


Realizare fundaţii stâlpi LEA
Montare stâlpi
Montare lanţuri de izolatoare
Montare conductoare active şi de protecţie
Montare conductoare tip OPGW
Vopsitorie stâlpi la traversări (balizaj de zi)
Montare prize de pământ
Inscripţionare LEA
Revizia:

Probe şi verificări

Nr. zile 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Anexa 2.2 - 2

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
ANEXA 2.3. - Calculul câmpului electric

Profil transversal camp electric pentru LEA 400 kV cu 
stalpi tip Y 
6.0
5.0
4.0
E [kV/cm]

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
3.0
2.0
1.0
0.0
‐35 ‐30 ‐25 20 ‐20 ‐15 ‐10 ‐8 ‐7 ‐6 ‐4 ‐2 ‐1 0 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 30 35
Distanţă  fata de axul  stalpului [m]

Câmp electric la fmax
Câmp electric la 2/3fmax

Fig. C.1: Profil transversal câmp electric


În cazul LEA, câmpul electric la sol rezultă din contribuţia sarcinilor electrice distribuite pe fiecare
dintre conductoarele liniei.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Calculul densităţilor lineice de sarcină
Liniile electrice aeriene sunt circuite trifazate. În calculul câmpului electric de 50Hz se consideră că
sistemul tensiunilor fază-pământ, este un sistem simetric de succesiune directă descris cu ajutorul

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


relaţiilor(1.a-c). Faza A este fază de referinţă (în raport cu care se măsoară defazajele celorlalte faze).
Relaţiile conţin expresiile complexe (forma modul şi argument sau forma algebrică), a fiecărei tensiuni
[3] :

U fp  U ef  e j 0  U ef 1  j 0   U ef
A
(1.a)

2
j  1 3
U fp  U ef  e  U ef    j   U ef  a
B 3
(1.b)
 2 2 
2
j  1 3
U fp  U ef  e  U ef    j   U ef  a 2
C 3
(1.c)
2 2 
 

Pentru a calcula densităţile lineice de sarcină se folosesc relaţiile lui Maxwell cu referire la
coeficienţii de potenţial. Pentru n conductoare în echilibru electrostatic încărcate cu sarcinile electrice
q j (j=1,2,…n), potenţialul fiecărui conductor(j)-notat Vj, poate fi exprimat funcţie de sarcini prin
următoarele relaţii:

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: Anexa 2.3.-1


n
V j   qi pij i = 1,2,…n j = 1,2,…n (2)
i 1

sau sub formă matricială:

[V] = [P][q] (3)

unde : [V] – matricea coloană a potenţialelor conductoarelor (nx1)

[q] – matricea coloană a sarcinilor (nx1)

[P] – matricea pătrată a coeficienţilor de potenţial (nxn)

Termenii matricei [P] – coeficienţi de potenţial au următoarele proprietăţi generale:

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
 sunt independenţi de sarcinile electrice q j (j = 1…n)

 la permitivitate dată a mediului în care se găsesc conductoarele, coeficienţii de potenţial depind


numai de configuraţia geometrică a sistemului de conductoare,

 coeficienţii de potenţial se măsoară în (m/F)

 pij  p ji matricea [P] este simetrică

În cazul LEA funcţionând în prezenţa solului(considerat perfect conductor), sistemul celor n


conductoare este format din:
Tabelul C.2.: Numărul conductoarelor

LEA simplu circuit LEA dublu circuit


fără cu fără cu

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
conductoare conductoare conductoare conductoare
de protecţie de protecţie de protecţie de protecţie
Conductoare active 3 3 2x3 = 6 2x3 = 6
(m)

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Conductoare de 0 1 sau 2 0 1 sau 2
protecţie (g)
Pământul (s) 1 1 1 1

Deci o LEA reprezintă un ansamblu de : (m+g)+s=n+1 conductoare


Pentru calculul coeficienţilor de potenţial pij se aplică metoda imaginilor, ceea ce revine la a
echivala cele(m+g)+1 conductoare reale cu 2n=(m+g)conductoare+(m+g)imagini.

În aceste condiţii termenii matricei [P] se pot calcula cu relaţiile:


 pij – coeficient propriu de potenţial

1 2h j
pij   ln (4)
2 0 aj
 pij – coeficient mutual de potenţial

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: Anexa 2.3.-2


1 Dij
pij   ln (5)
2 0 Dij

1
Semnificaţia parametrilor rezultă din figura(d1), iar 0  [F/m]
4  9  10 9

Din ecuaţia (3), cunoscând matricele [P] şi [V] se poate determina matricea conţinând sarcinile
specifice conductoarelor, [q] în [C/m] :

[q] = [P]-1[V] (6)

Termenii din matricea [P]-1, inversa matricei [P], au dimensiunea(F/m), fiind deci de natura unei
capacităţi se numesc coeficienţii de capacitate şi li se poate atribui următoarea interpretare fizică:

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Cij – capacitate parţială proprie

|Cij| - capacitate parţială mutuală


doarece ansamblul celor trei conductoare+sol formează un sistem complet de sarcini:

n 1

q
i 1
i 0 (7)

Aplicăm metoda pentru configuraţia reprezentativă.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Fig.C.3 : Câmpurile electrice elementare (produse de fiecare conductor al LEA în punctul P)

Calculul câmpului electric în vecinătatea pământului


După terminarea distribuţiilor de sarcină se poate calcula câmpul electric creat într-un punct P de
coordonate(y,z) de fiecare dintre conductoarele liniei.
Componentele orizontală, respectiv verticală ale fiecăruia dintre câmpurile elementare se
calculează cu relaţiile deduse din analiza configuraţiei conductor-pământ:
- componenta orizontală:

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: Anexa 2.3.-3


Q1  yd yd 
E y  y, z     2 
(8)
2 0  ( y  d )  ( y  h)
2 2
( y  d )  ( z  h) 
2

- componenta verticală:

Q1  zh zh 
E z  y, z     2 
(9)
2 0  ( y  d )  ( z  h) ( y  d )  z  h  
2 2 2

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
- Ca mărime vectorială, câmpurile elementare pot fi scrise sub forma:

E j  y, z   E y , j  y, z   u y  E z , j  y, z   u z j = 1,2,3

De regulă câmpul electric de 50Hz se calculează(şi se măsoară) la o înălţime z=1.8m, înălţime la


care se consideră amplasat capul unei persoane aflate sub influenţa CE-50Hz.
Convenim să notăm:

E y  y, z  1.8  E H  y 

E z  y, z  1.8  E V  y 

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Componentele E H şi E V sunt mărimi fazoriale care au aceeaşi fază cu densitatea de sarcină care
le crează (calculată cu relaţia(7)).

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Tabelul C.2: Câmpul electric orizontal şi vertical – componentele elementare

EH EV

E H ,1  y   E H ,1  y   e j1 E V ,1  y   EV ,1  e j1

E H , 2  y   E H , 2  y   e j 2 E V , 2  y   EV ,.2  e j 2

E H , 3  y   E H , 3  y   e j 3 E V ,3  y   EV ,3  e j 3

Pentru a obţine componenta orizontală rezultantă, respectiv componenta verticală, se adună


fazorial componentele elementare(metoda suprapunerii efectelor):

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: Anexa 2.3.-4


3
E H  y    EH , j  e  E H  y   e j H  y 
j j

j 1

3
E V  y    EV , j  e  EV  y   e jV  y 
j j

j 1

unde : φH(y) – faza componentei orizontale a câmpului electric rezultant


φV(y) – faza componentei verticale a câmpului electric rezultant
Ipoteze de calcul

Regimul de funcţionare la tensiunea cea mai ridicată a reţelei Us = 420 kV, căreia îi corespunde o

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
valoare efectivă a tensiunii între fază şi pământ de 242,5 kV. Câmpul electric este evaluat în mijlocul
deschiderii, zonă în care conductoarele ating săgeata maximă.
LEA analizată este protejată împotriva loviturilor directe de trăsnet cu 2 conductoare de protecţie
izolate electric. Conductoarele de protecţie primesc prin inducţie electrostatică un potenţial, sarcina
totală fiind nulă.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.
Fig. C.4: Definirea înălţimii medii de suspensie pentru calculul CE50Hz

Se introduc coordonatele conductoarelor:


V 5 x1  P5 x5 Q L 5 x1 (10)

În ecuaţia matricială(10), împărţim matricele în submatrici asociate grupului conductoarelor


active(indice”ca”) şi de protecţie(indice”cp”):

V ca  Pca  Pm  Q ca 


 V    P 
  P  Q  (11)
 cp   m cp cp 

Submatricea Pca  3 x3 conţine coeficienţii de potenţial proprii şi mutuali ai conductoarelor active,


P 
cp 2 x 2 coeficienţii de potenţial pentru conductorul de protecţie, iar Pm 3 x 2 respectiv

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: Anexa 2.3.-5


Pm ' 2 x3  transpPm 3 x 2  coeficienţii mutuali de potenţial dintre conductoarele active şi cel de protecţie.

Ecuaţia matricială (11) se poate dezvolta sub forma:

V ca   Pca Q ca   Pm Q cp  (12.a)

V   P  Q  P Q
cp m
'
ca cp cp
 (12.b)

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Analiza condiţiilor de funcţionare pentru conductoarele de protecţie a condus la concluzia că:
Q   0
cp

Deci sistemul (12) devine:


V ca   Pca Qca (13.a)

V   P  Q 
cp m
'
ca
(13.b)

Rezolvând ecuaţia (13.a) obţinem următoarele valori pentru densităţile de sarcină:

1.666  e j 0 
0

 
Q  ca C / m
 1.634  e  j 245 
0
(13.c)
  j 2450

1.634  e 

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Câmpul electric în vecinătatea solului rezultă din compunerea fazorială şi vectorială a câmpurilor
create de fiecare dintre conductoarele active. În ceea ce priveşte contribuţia conductoarelor de
protecţie: sarcina acestora fiind nulă, conductoarele de protecţie nu contribuie la crearea câmpului

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


electric de 50Hz al liniei.
În cazul unei reţele polifazate, câmpul electric într-un punct din spaţiu, situat în exteriorul
suprafeţelor care poartă distribuţiile de sarcină, este un vector învârtitor; locul geometric al modulului
acestui vector este o elipsă, ai cărei parametrii sunt funcţie de coordonatele punctului de calcul şi
defazajele în timp ale componentelor orizontală şi verticală. La nivelul solului, elipsa degenerează într-o
dreaptă, câmpul electric are numai componentă verticală; la o distanţă de 0-2 m faţă de sol componenta
verticală este mai mare decât cea orizontală – câmpul electric are caracterul unui câmp aproape uniform
orientat perpendicular pe suprafaţa solului.
Conform art. 5.1.3.5. din normativul privind alegerea izolaţiei, NTE 001/03/00:
„Valorea intensităţii câmpului electric la 1,8 m de suprafaţa solului nu trebuie să depăşească:
- 12,5 kV/m pentru zonele cu circulaţie redusă;
- 5 kV/m pentru zonele cu circulaţie intensă.
Valoarea maximă a intensităţii câmpului electric, la înălţimea de 1,8 m deasupra solului, pentru
săgeata maximă de 14 m, în cazul proiectului analizat, este Emax=5.355 kV/m pentru stâlpul tip
ICnY+6 400136.
Dacă se consideră o înâlţime medie de suspensie a conductoarelor active de 2/3 din săgeata
maximă se observă că pentru stâlpul ICnY+6 400136 se respectă prevederile ordinului nr.
1193/29.09.2006, E=4.922 kV/m.

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: Anexa 2.3.-6


ANEXA 2.3. - Calculul câmpului magnetic

Profil transversal câmp magnetic LEA 4
40
Modulul câmpului magnetic, B 

35

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
30
25
[µT/A]

20
15
10
fm
5 m
0
‐40 ‐30 ‐20 ‐14 ‐12 ‐10 ‐5 ‐3 ‐1 1 3 5 10 12 14 20 30 40

Distanţa faţă de axul stâlpului

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Fig. D.1: Profil transversal câmp magnetic

Pentru calculul câmpului magnetic produs în vecinătatea solului de o linie electrică aeriană, se

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


aplică metode suprapunerii efectelor.
Etapele calcului sunt :
1) Fiecare conductor al liniei electrice aeriene creează în jurul său un câmp magnetic care
poate fi calculat cu relaţia (1):
I zh I yd
B p  B y  y, z u y  B z  y, z u z    0  2  u y  0  uz (1)
2 R 2 R 2

Câmpurile magnetice create de fiecare conductor, câmpuri magnetice elementare, vor fi :

Faza 1 :

z  h1 y  d1
B1  y, z     0
IA I
  u y  0 A  uz (2)
2  y  d1    z  h1 
2 2
2  y  d1 2  z  h1 2

Faza 2 :

z  h2 y  d2
B 2  y, z     0
IB I
  u y  0 B  uz (3)
2  y  d 2   z  h2 
2 2
2  y  d 2 2   z  h2 2

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: Anexa 2.3.-1


Faza 3 :

z  h3 y  d3
B 3  y, z     0
IC I
  u y  0 C  uz (4)
2  y  d 3    z  h3 
2 2
2  y  d 3 2  z  h3 2
2) În punctul de calcul de coordonate [y,z], componentele orizontale şi verticale ale câmpurilor
magnetice elementare se adună ca mărimi complexe obţinându-se :

B y  B y  y, z   e
j y  y , z 
- componenta orizontală rezultantă :

- componenta verticală rezultantă : B z  B z  y , z   e j z  y , z 


3) Câmpul magnetic rezultant este o mărime vectorială, ale cărei componente spaţiale sunt
mărimi complexe cu faze diferite. Variaţia în timp a unei astfel de mărimi vectoriale este descrisă de un

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
vector învârtitor.

Variaţiile în timp ale componentelor orizontală şi verticală :

 
b y  y, z, t   Re al 2  B y  y, z   e j z  y , z   e jt  B y  y, z   cost   y  y, z 

bz  y, z , t   Re al  2  B  y, z   e
z
j z  y , z 

 e jt  B z  y, z   cost   z  y, z 
4) Validarea oricărui model de calcul, nu se poate face decât prin măsurarea mărimilor
calculate. Pentru măsurarea inducţiei magnetice se pot folosi :
- sonde de câmp izotrope : măsoară valoare efectivă a componetei verticale sau orizontale;
- sonde de câmp anizotrope : măsoară cantitatea
2
Bmax  Bmin
2
rezultată din medierea
variaţiei în timp a vectorului învârtitor.
5) Atât componentele spaţiale ( B y , B z ) ale inducţiei magnetice, cât şi caracteristicile
vectorului învârtitor ( Bmax , Bmin , Bef ) sunt în funcţie de :

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
- coordonatele y, z ale punctului de calcul ;
- parametrii geometrici principali ai liniei ( distanţele între faze şi înălţimile se suspensie ale
liniei) ;

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- amplitudinea şi faza curenţilor de conducţie din conductoarele liniei ;

Modificarea oricăruia dintre parametrii enunţaţi duce la modificarea mărimilor caracteristice ale câmpului
magnetic produs de linie.
Reducerea câmpului magnetic produs în vecinătatea solului se poate obţine astfel :
- pentru liniile simplu sau dublu circuit – prin modificarea coronamentului liniei, în sensul
creşterii înălţimii de suspensie a conductoarelor;
- pentru liniile dublu circuit se pot lua măsuri de compensare a câmpului magnetic prin
optimizarea succesiunii fazelor pe stâlp.
Valorile inducţiei magnetice corespund regimului normal de funcţionare al liniei. Pe durata
regimurilor de scurtcircuit , componenta periodică a curentului de scurtcircuit poate atinge valori de
ordinul zecilor de kA, determinând creşterea corespunzătoare a inducţiei magnetice.
Inducţia magnetică se situează mult sub valorile normate (maxim 35 µT faţă de 100-160 µT în
practica europeană). Încadrarea în limitele normate nu elimină însă obligativitatea legării ferme la
pământ cel puţin în 2 puncte , a tuturor structurilor metalice care se găsesc amplasate în vecinătatea
liniei pentru evitarea tensiunilor de atingere periculoase.

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: Anexa 2.3.-2


3. ANALIZĂ PRIVIND POSIBILITATEA REALIZĂRII
OBIECTULUI, STUDIU DE COEXISTENŢĂ LEA 400 kV CU
EXTINDERE CENTURA OCOLITOARE BRAȘOV

Terenul din zona de intersecție dintre LEA 400 kV și viitoarea centura de ocolire a orașului Brașov este
încadrat ca extravilan (conform anexa 3.1)
În tabelul următor este prezentată situaţia deschiderilor de traversare ale LEA 400kV peste viitoarea
centură a oraşului Braşov Tronsonul I, conform planurilor de situaţie anexate (puse la dispoziţie de către
beneficiar), în corelare cu prevederile normativului NTE 003/04/00, art. 161 lit. a., categoria de drum
considerată fiind drum de interes naţional.

Situaţie existentă elemente LEA în Cerinţe impuse de


Denumire LEA

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
deschiderea de traversare normativul NTE 003/04/00
Borna 7:Stâlp tip PAS+3.3 400106 C1, Traversări:
echipat cu lanţuri duble de susţinere 1. Protecţie mărită conf. Art.115
LEA 400 kV tip PS 16. se înţelege adoptarea unor
Dârste-Braşov Borna 8:Stâlp tip PAS+6.6 400106 C1, măsuri suplimentare de
(deschiderea 7-8) echipat cu lanţuri duble de susţinere protecţie la LEA, conf.tab.18:
Km 0+320 tip PS 16. - Stâlpi-stâlpii de susţinere cu
Unghi de traversare = 50G cleme cu reţinerea
conductorului;
Borna 349:Stâlp tip PAS+6.6 400106 - Conductoare-se interzice
C1, echipat cu lanţuri duble de înnădirea conductoarelor în
LEA 400 kV susţinere tip PS 16. deschidere;
Brazi Vest-Dârste Borna 350:Stâlp tip PAS+3.3 400106 - Cleme şi armături-legături
(deschiderea 349-350) km C1, echipat cu lanţuri duble de de susţinere cu reţinerea
0+416 susţinere tip PS 16. conductorului;
Unghi de traversare = 40G - Deschideri-deschiderile reale

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
la încărcări din vânt şi la
încărcări verticale nu vor depăşi
Borna 345:Stâlp tip PAS 400106 C2, 90% din cele de dimensionare
LEA 400 kV echipat cu lanţuri duble de susţinere ale stâlpilor;

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Brazi Vest-Dârste tip PS 16. - Lanţuri de izolatoare-
(deschiderea 345-346) km Borna 346: Stâlp tip ICn+6 lanţurile multiple(susţinere şi
1+727 400132,133, echipat cu lanţuri triple întindere) se verifică în regim de
de întindere tip PS 16. avarie, la ruperea unei ramuri.
Unghi de traversare = 42G Armături de protecție împotriva
arcului electric.
Borna 11: Stâlp tip ICn+6 400132,133,
echipat cu lanţuri triple de întindere tip
2. Unghi de traversare minim
PS 16.
600 (67g ). Acest unghi poate fi
Borna 12:Stâlp tip PAS 400105 C2,
mai mic cu acordul organelor
LEA 400 kV echipat cu lanţuri duble de susţinere
care administrează drumul.
Dârste-Braşov tip PS 16.
3. Panouri de întindere scurte
(deschiderea 11-12) Unghi de traversare = 40G
(maximum 5 deschideri)
km 1+831
4. Distanţa pe verticală(m)
- la săgeată maximă =9,00m;
- la ruperea unui conductor
=7,50m.

Traversarea LEA 400 kV centura ocolitoare se va trata conform NTE 003/04/00, Cap.XVI.2. „Traversări şi
apropieri faţă de drumuri”, art.163 pentru drumuri aflate în exteriorul localităţilor, conform tabelului
26.a.”Traversări şi apropieri faţă de drumuri situate în exteriorul localităţilor”. Conform art.125 din NTE

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 3–1


003/04/00 „Toţi stâlpii LEA din zonele cu circulaţie frecventă, vor fi prevăzuţi cu prize artificiale de
pământ pentru dirijarea distribuţiei potenţialelor.
După cum se specifică în tabelul de mai sus, înălţimile stâlpilor de traversare sunt sub 45 m şi deci nu
este nevoie ca aceşti stâlpi să fie prevăzuţi cu balizaj de noapte. Vor fi prevăzuţi cu balizare de zi prin
vopsirea acestora cu vopsea roşie şi albă alternat.
Lucrările necesare a se realiza la linie pentru a se îndeplini condiţiile de coexistenţă cu viitoare extindere a
centurii de ocolire sunt următoarele:

3.1 LUCRĂRI LA CONDUCTOARE ACTIVE


LEA 400 kV Dârste-Braşov, km 0+320
- Montare conductor activ nou în tronsonul de linie cuprins între bornele 7-8, inclusiv a distanţierelor şi
amortizoarelor de vibraţii.
- Montare lanţuri de izolatoare de întindere triplă, tip compozit, zona III de poluare de poluare și
cleme de întindere tip TPDF-c.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
- Balizarea de zi a conductoarelor de protecţie în deschiderea de traversare (7-8).
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste, km 0+416
- Montare conductor activ nou în tronsonul de linie cuprins între bornele 349-350, inclusiv a
distanţierelor şi amortizoarelor de vibraţii.
- Montare lanţuri de izolatoare de întindere triplă, tip compozit, zona III de poluare și cleme de
întindere tip TPDF-c.
- Balizarea de zi a conductoarelor de protecţie în deschiderea de traversare (349-350);
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste, km 1+727
- Montare conductor activ nou în deschiderea cuprinsă între bornele 345-346, inclusiv a distanţierelor
şi amortizoarelor de vibraţii.
- Montare lanţuri de izolatoare de întindere triplă, tip compozit, zona III de poluare de poluare și
cleme de întindere tip TPDF-c.
- Balizarea de zi a conductoarelor de protecţie în deschiderea de traversare (345-346);

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
LEA 400 kV Dârste-Braşov, km 1+831
- Montare conductor activ în tronsonul de linie cuprins între bornele 11-12, inclusiv a distanţierelor şi
amortizoarelor de vibraţii.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


- Montare lanţuri de izolatoare de întindere triplă, tip compozit, zona III de poluare de poluare și
cleme de întindere tip TPDF-c.
- Balizarea de zi a conductoarelor de protecţie în deschiderea de traversare (11-12);

3.2 LUCRĂRI LA CONDUCTOARE DE PROTECȚIE


LEA 400 kV Dârste-Braşov, km 0+320
- Remontarea conductor protecţie, tip OPGW, nou în tronsonul de linie cuprins între bornele 7-8,
inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.
- Montare conductor de protecţie nou, tip AlOlS, în deschiderea cuprinsă între bornele 7-8, inclusiv a
amortizoarelor de vibraţii.
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste, km 0+416
- Remontarea conductor protecţie, tip OPGW, în tronsonul de linie cuprins între bornele 349-350,
inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.
- Montare conductor de protecţie nou, tip AlOlS, în deschiderea cuprinsă între bornele 349-350,
inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste, km 1+727
- Remontarea conductor protecţie, tip OPGW, în tronsonul de linie cuprins între bornele 345-346,
inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.
- Montare conductor de protecţie nou, tip AlOlS, în deschiderea cuprinsă între bornele 345-346,
inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 3–2


LEA 400 kV Dârste-Braşov, km 1+831
- Remontarea conductor protecţie, tip OPGW, în tronsonul de linie cuprins între bornele 11-12,
inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.
- Montare conductor de protecţie nou, tip AlOlS, în deschiderea cuprinsă între bornele 11-12, inclusiv a
amortizoarelor de vibraţii.
Montarea OPGW pe cele 2 LEA 400 kV nu se va face simultan.

3.3 LUCRĂRI LA STÂLPI


LEA 400 kV Dârste-Braşov, km 0+320
- Înlocuirea stâlpilor tip PAS+3.3 400106 C1 de la borna nr.7 şi PAS+6.6 400106 C1 de la borna nr. 8
cu câte un stâlp tip ICnY+6 400136, astfel încât în deschiderea 7-8 să fie asigurat gabaritul minim de
9m impus de normativul NTE 003/04/00
- Montare prize de pământ la bornele 7 şi 8 fiind amplasate în zone cu circulaţie frecventă;
- Balizarea de zi a stâlpilor adiacenţi traversări;

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste, km 0+416
- Înlocuirea stâlpilor tip PAS+6.6 400106 C1 de la borna 349 şi PAS+3.3 400106 C1 de la borna 350
cu câte un stâlp tip ICnY+6 400136, astfel încât în deschiderea 349-350 să fie asigurat gabaritul
minim de 9m impus de normativul NTE 003/04/00.
- Montare prize de pământ la bornele 349 şi 350 fiind amplasate în zone cu circulaţie frecventă;
- Balizarea de zi a stâlpilor adiacenţi traversări;
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste, km 1+727
- Înlocuirea stâlpului tip PAS 400105 C2 de la borna 345 cu un stâlp tip ICnY 400136+6, astfel încât
în deschiderea 345-346 să fie asigurat gabaritul minim de 9m impus de normativul NTE 003/04/00.
- Montare prize de pământ la bornele 345 şi 346 fiind amplasate în zone cu circulaţie frecventă;
- Balizarea de zi a stâlpilor adiacenţi traversări;
LEA 400 kV Dârste-Braşov, km 1+831
- Înlocuirea stâlpului tip PAS 400105 C2 de la borna 12 cu un stâlp tip ICnY+6 400136, astfel încât în

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
deschiderea 11-12 să fie asigurat gabaritul minim de 9m impus de normativul NTE 003/04/00.
- Montare prize de pământ la bornele 11 şi 12 fiind amplasate în zone cu circulaţie frecventă;
- Balizarea de zi a stâlpilor adiacenţi traversări;

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste, bornele 346-347
- Drumul DJ 103A existent în deschiderea 346-347 se va reamenaja neaducând modificări la profilul
drumului. Reamenajarea drumului constă în lărgirea acestuia la intersecția de tip sens giratoriu cu
viitoarea centură (conform plan D1E-005). Drumul nereabilitat are lățimea de 6m iar după
reabilitare va avea 11.10 m. Distanța de la cel mai apropiat stâlp (borna 346-ICn+6 400132, 133) și
marginea drumului va fi de 24.62 m (conform plan D1E-001 fila 2/2).
Stâlpi noi montați vor fi protejați anticoroziv prin zincare termică.
Pentru verificarea coexistenţei LEA 400 kV cu viitorul obiectiv, s-a realizat calculul tracţiunilor şi săgeţilor
existente pe linii şi s-au întocmit fişele de traversări (Anexa 2.1.). Ca urmare a acestui calcul au rezultat
deschiderile reale la încărcări din vânt şi sarcini verticale şi s-a constatat că acestea nu depăşesc 90%
din cele de dimensionare a stâlpilor.
S-a efectuat şi calculul mecanic al lanţurilor de izolatoare existente, astfel:
- pentru LEA 400 kV Dârste-Braşov (lanţuri triple de întindere echipate cu izolatoare tip compozit care au
sarcina de rupere nominală de 160 kN şi lanţuri duble de susţinere echipate cu izolatoare tip compozit
care au sarcina de rupere nominală de 160 kN) în condiţii de siguranţă mărită, la ruperea unei coloane
izolante, rezultând faptul că respectivele condiţii sunt îndeplinite (încărcarea maximă este de
23386daN<32000daN);
- pentru LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste (lanţuri triple de întindere echipate cu izolatoare tip compozit care
au sarcina de rupere nominală de 160 kN şi lanţuri duble de susţinere echipate cu izolatoare tip compozit
care au sarcina de rupere nominală de 160 kN) în condiţii de siguranţă mărită, la ruperea unei coloane

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 3–3


izolante, rezultând faptul că respectivele condiţii sunt îndeplinite (încărcarea maximă este de
23386daN<32000daN);
În zona de protecție și de siguranță LEA 400 kV nu se vor amplasa stâlpi de iluminat, panouri publicitare,
garduri și/sau balustrăzi. Pentru amplasarea acestora este obligatoriu realizarea unui Studiu de
Coexistență cu LEA 400 kV separat și se vor obține, de către beneficiar, a avizelor necesare.
S-a efectuat calculul câmpului magnetic și electric rezultatul fiind prezentat în Anexa 2.3.

3.4 LUCRĂRI LA CONDUCTORUL DE PROTECȚIE OPGW


LEA 400 kV Dârste-Braşov, km 0+320
- Montare conductor protecţie, tip OPGW, nou în tronsonul de linie cuprins între bornele 1-12, inclusiv
a amortizoarelor de vibraţii.
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste, km 0+416
- Montare conductor protecţie, tip OPGW, nou în tronsonul de linie cuprins între bornele 346-356,
inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
Montarea OPGW pe cele 2 LEA 400 kV nu se va face simultan. Pentru realizarea lucrărilor de
înlocuire a OPGW-ului se vor prevedea soluții de provizorat întocmite împreună cu
beneficiarul lucrărilor. Soluțiile de provizorat constau în introducerea unor stâlpi provizori
din lemn pentru susținerea OPGW acest lucru conduce la o întrerupere minimă sau chiar
deloc. La începerea lucrărilor la OPGW executantul va avea o discuție cu reprezentanți
Teletrans.

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 3–4


CAP 5. CONCLUZII

În conformitate cu cerinţele impuse de normativul NTE 003/04/00, tabelul 26.a. şi de TRANSELECTRICA SA


privind siguranţa în funcţionare a LEA la trecerea peste drumuri publice situate în afara localităţilor, sunt
necesare următoarele măsuri de siguranţă şi protecţie:
• Interzicerea înnădirilor în deschiderea de traversare;
• Distanţa minimă între conductorul inferior al LEA şi partea carosabilă să fie de 9 m;
Au rezultat următoarele lucrări:
LEA 400 kV Dârste-Braşov, km 0+320
• Înlocuirea stâlpilor tip PAS+3.3 400106 C1 de la borna nr.7 şi PAS+6.6 400106 C1 de la borna nr. 8
cu câte un stâlp tip ICnY+6 400136, astfel încât în deschiderea 7-8 să fie asigurat gabaritul
minim de 9m impus de normativul NTE 003/04/00

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
• Montare prize de pământ la bornele 7 şi 8 fiind amplasate în zone cu circulaţie frecventă;
• Montare conductor activ nou în tronsonul de linie cuprins între bornele 7-8, inclusiv a
distanţierelor şi amortizoarelor de vibraţii.
• Montare lanţuri de izolatoare de întindere triplă, tip compozit, zona III de poluare de poluare și
cleme de întindere tip TPDF-c.
• Remontarea conductorului de protecţie, tip OPGW, în tronsonul de linie cuprins între bornele 7-8,
inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.
• Montare conductor de protecţie nou, tip AlOlS, în deschiderea cuprinsă între bornele 7-8, inclusiv
a amortizoarelor de vibraţii.
• Balizarea de zi a stâlpilor adiacenţi traversări;
• Balizarea de zi a conductoarelor de protecţie în deschiderea de traversare (7-8).
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste, km 0+416

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
• Înlocuirea stâlpilor tip PAS+6.6 400106 C1 de la borna 349 şi PAS+3.3 400106 C1 de la borna
350 cu câte un stâlp tip ICnY+6 400136, astfel încât în deschiderea 349-350 să fie asigurat
gabaritul minim de 9m impus de normativul NTE 003/04/00

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


• Montare conductor activ nou în tronsonul de linie cuprins între bornele 349-350, inclusiv a
distanţierelor şi amortizoarelor de vibraţii.
• Remontarea conductorului de protecţie, tip OPGW, în tronsonul de linie cuprins între bornele
349-350, inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.
• Montare conductor de protecţie nou, tip AlOlS, în deschiderea cuprinsă între bornele 349-350,
inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.
• Montare lanţuri de izolatoare de întindere triplă, tip compozit, zona III de poluare de poluare și
cleme de întindere tip TPDF-c.
• Montare prize de pământ la bornele 349 şi 350 fiind amplasate în zone cu circulaţie frecventă;
• Balizarea de zi a stâlpilor adiacenţi traversări;
• Balizarea de zi a conductoarelor de protecţie în deschiderea de traversare (349-350);
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste, km 1+727
• Înlocuirea stâlpului tip PAS 400105 C2 de la borna 345 cu un stâlp tip ICnY+6 400136, astfel
încât în deschiderea 345-346 să fie asigurat gabaritul minim de 9m impus de normativul NTE
003/04/00.
• Montare conductor activ nou în deschiderea cuprinsă între bornele 345-346, inclusiv a
distanţierelor şi amortizoarelor de vibraţii.

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 5-1


• Remontarea conductorului de protecţie, tip OPGW, în tronsonul de linie cuprins între bornele 345-
346, inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.
• Montare conductor de protecţie nou, tip AlOlS, în deschiderea cuprinsă între bornele 345-346, inclusiv
a amortizoarelor de vibraţii.
• Montare lanţuri de izolatoare de întindere triplă, tip compozit, zona III de poluare și cleme de
întindere tip TPDF-c.
• Montare prize de pământ la bornele 345 şi 346 fiind amplasate în zone cu circulaţie frecventă;
• Balizarea de zi a stâlpilor adiacenţi traversări;
• Balizarea de zi a conductoarelor de protecţie în deschiderea de traversare (345-346);
LEA 400 kV Dârste-Braşov, km 1+831
• Înlocuirea stâlpului tip PAS 400105 C2 de la borna 12 cu un stâlp tip ICnY+6 400136, astfel încât
în deschiderea 11-12 să fie asigurat gabaritul minim de 9m impus de normativul NTE 003/04/00.
• Montare conductor activ în tronsonul de linie cuprins între bornele 11-12, inclusiv a distanţierelor

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
şi amortizoarelor de vibraţii.
• Remontarea conductorului de protecţie, tip OPGW, în tronsonul de linie cuprins între bornele 11-
12, inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.
• Montare conductor de protecţie nou, tip AlOlS, în deschiderea cuprinsă între bornele 11-12,
inclusiv a amortizoarelor de vibraţii.
• Montare lanţuri de izolatoare de întindere triplă, tip compozit, zona III de poluare și cleme de
întindere tip TPDF-c.
• Montare prize de pământ la bornele 11 şi 12 fiind amplasate în zone cu circulaţie frecventă;
• Balizarea de zi a stâlpilor adiacenţi traversări;
• Balizarea de zi a conductoarelor de protecţie în deschiderea de traversare (11-12);
LEA 400 kV Brazi Vest-Dârste (între stâlpii 346 și 347)

reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
• Deoarece drumul DJ103A existent nu își modifică cota superioară, acesta doar lărgindu-se, nu
sunt necesare modificări în LEA.
Pe toate modificările LEA 400kV ce traversează viitoarea centură ocolitoare a oraşului Braşov Tronsonul I
se vor monta conductoare active şi de protecţie noi similare cu cele existente.

Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.


Conductorul de protecţie nou tip OPGW care se va monta va avea obligatoriu aceleaşi caracteristici cu
cel existent. Seturile noi de întindere şi susţinere necesare pentru prinderea OPGW-ului la vârfarele
stâlpilor vor fi similare cu cele existente pe linie.
Executarea lucrărilor pentru montarea OPGW se va face etapizat (nu concomitent pe cele 2
LEA).
Pentru stâlpii noi ce se vor monta au fost prevăzute lanţuri de întindere echipate cu izolatoare tip
compozit.
De asemenea s-a prevăzut montarea de amortizoare de vibraţii atât pe conductoarele active cât şi pe cele
de protecţie.
Fundaţiile proiectate şi executate pentru stâlpii liniilor de 400kV ce traversează viitoarea centură
ocolitoare a oraşului Braşov, în funcţie de eforturile date de stâlpi şi natura locală a terenului de fundare
vor fi fundaţii izolate turnate (tip ciupercă) pe fiecare din montanţii sau picioarele stâlpului, care la
rândul lor sunt particularizate pentru terenuri cu apă, terenuri slabe şi medii de fundare, funcţie de tipul
stâlpilor (stâlpi simplu sau dublu circuit).
Fundaţiile izolate se vor executa din beton armat prin turnare pe loc.
După realizarea fundaţiei într-una din variantele de mai sus şi montarea stâlpului pe fundaţie, se va
amenaja terenul astfel încât să se asigure o diferență de nivel de cca 30 cm între teren și partea
superioară a fundației.

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 5-2


Pe toţi stâlpii noi, necesari a fi montaţi pe LEA, se vor monta plăcuţe indicatoare emailate, câte 1 bucată pe
stâlp montată la cca 3 m de la sol pe laminate suport sudate pe o orizontala principală sau secundară a
tronsonului de bază şi plăcuţe avertizoare emailate, câte 2 bucăţi pe stâlp.
Se va întocmi documentație topo-cadastrală după execuția lucrărilor necesare realizării coexistenței LEA 400
kV cu centura ocolitoare a orașului Brașov, Tronsonul I.
Costurile estimative necesare realizării coexistenţei LEA 400 kV cu centura de ocolire a orașului Brașov
legătură, sunt prezentate în capitolul 4.

Acest document este proprietatea Tractebel Engineering SA şi poate fi folosit exclusiv în scopul pentru care a fost elaborat, neputând fi utilizat în alte scopuri,
reprodus sau transmis către o terţă parte fără acordul scris prealabil al Tractebel Engineering SA.
Toate drepturile de autor în legătură cu acesta aparţin Tractebel Engineering SA.

Cod document: C883RoLE/W1E-001 Revizia: 5-3

S-ar putea să vă placă și