Sunteți pe pagina 1din 4

BREVIAR DE CALCUL

1. Alegere sectiune si numar de cablu dupa sarcina


1.1.Cabluri de aluminiu.
Conditii de operare:
 Pozare in canivou
 Factor de sarcina mediu m=0.7
 Rezistivitatea termica specifica pentru sol: 1.5K.m/W
 Numar de cabluri pozate in paralel: 6
 Dispunere: pe orizontala (distanta 8 cm intre cabluri)
 Dispunere pe verticala (distanta de 20 cm intre rastele)

Dupa tabelul A.1.5.(NTE 007/08/00) rezulta pentru capacitatea de transport a unui cablu
tifazic de 3x240/120 mmp Al cu pozare in aer

I=435

Aceasta capacitate se reduce ca urmare a actiunii urmatorilor factori::

 Factorul de corectie pentru gruparea in aer (cate trei cabluri asezate pe rastel
(doua rastele), din tabela nr. A.1.23 (NTE 007/08/00) rezulta a fi 0,93

In consecinta capacitatea de transport a cablului se reduce la :


435 x 0,9 x 0.9 = 364,09 A

Numarul de cabluri necesar:va fi :


N= I total / I cap
Itotal =P/(V3xcosφxU)=1063/1.73x0.92x0.4=1669,7A
Deci:
N=1669,7/364,09 = 4,58 = 5

Se adopta 5 cabluri de 3x240/120mmp Al (eventual 6 cabluri, unul de rezerva)

Daca se opteaza pentru pozare in pamant

Dupa tabelul A.1.4.(NTE 007/08/00) rezulta pentru capacitatea de transport a unui cablu
tifazic de 3x240/120 mmp Al cu pozare in pamant:

I=401

Aceasta capacitate se reduce ca urmare a actiunii urmatorilor factori::

 Factorul de conversie f1 pentru temperatura solului de 25° C , temperatura


maxima de regim de 90° , rezistivitatea solului de 1.5 K. m/W si factorul de
sarcina m=0.7 care se obtine din tabelul A.1.14 :

1
f1=0.87
 Factorul de conversie f2 pentru 6 cabluri pozate in paralel se obtine din tabelul
A.1.19:
F2=0.64

In consecinta capacitatea de transport a cablului se reduce la :


401 x 0,87 x 0,64 = 223,28 A

Numarul de cabluri necesar:va fi :


N= I total / I cap
Itotal =P/(V3xcosφxU)=1063/1.73x0.92x0.4=1669,7A
Deci:
N=1669,7/223,28 = 7,47 = 8

La pozare in pamant vor fi necesare min. 8 cabluri 3 x 240 + 120 mm² Al

1.2.Cabluri de cupru.
Conditii de operare:
 Pozare in pamant
 Factor de sarcina mediu m=0.7
 Rezistivitatea termica specifica pentru sol: 1.5K.m/W
 Numar de cabluri pozate in paralel: 6
 Dispunere: pe orizontala (distanta 7 cm intre cabluri)

Dupa tabelul A.1.4 (NTE 007/08/00) rezulta pentru capacitatea de transport a unui cablu
tifazic de 3x240/120 mmp Cu

I= 511 A

Aceasta capacitate se reduce ca urmare a actiunii urmatorilor factori::

 Factorul de conversie f1 pentru temperatura solului de 25° C , temperatura


maxima de regim de 90° , rezistivitatea solului de 1.5 K. m/W si factorul de
sarcina m=0.7 care se obtine din tabelul A.1.14(NTE 007/08/00) :
f1=0.87
 Factorul de conversie f2 pentru 6 cabluri pozate in paralel se obtine din tabelul
A.1.19(NTE 007/08/00):
F2=0.64

In consecinta capacitatea de transport a cablului se reduce la :


511 A x 0.87 x 0.64 = 284,52 A

Numarul de cabluri necesar:va fi :


N= I total / I cap
Itotal =P/(V3xcosφxU)=1063/1.73x0.0.92x0.4=1669,7A
Deci:

2
N=1669,7/284,52=5.86 =6

Se adopta 6 cabluri de 3x240/120mmp Cu.

2. Verificare la scurtcircuit

Metoda de dimensionare a cablurilor este cea utilizata in ABB - SWITCHGEAR


MANUAL

2.1 Alimentare din grupul de cogenerare

Reactanta supratranzitorie relativa a generatorului grupului de cogenerare:


Xk” = Xk100 x (Sb/Sng)
Se ia Sb=100MVA (Ib=100/(V3x0.4) kA) de unde : Xk= 11/100 x(100/1.314)=8,37

Deci Isc=Ib/Xk= 144.5/8.37=17.26kA

2.2 Alimentare din transformatorul de retea:de 2500 kVA (usc=6%)

Reactanta relativa a transformatorului :


Xt= Usc/100 x(Sb/Snt) = 6/100 x(100/2.5)=2.4

Deci Isc= Ib/Xt = 144.5/2.4 =60.21kA

Alegerea sectiunii la solicitarea termica se face pe baza tabelului 4.10 utilizand cel mai
mare curent de scurtcicuit.

Vom lua ca timp de declansare a protectiei întreruptorului automat t=0.15s

Rezulta

Ith= Iscx(VTsc/1s )

Deci Ith= 60.21V0.15=23.32kA

Din tabel rezulta:


Sectiunea = 8.3 x Ith (kA) = 8.3 x 23.32 = 191 mmp

Chiar in cazul de refuz pe intreruptor 0.4kV cand luam timpul de rezerva al protectiei
trafo 2500kVA (T trafo = 0.5s) vom avea
Ith 60.21 x V 0 .5 = 134.6kA
si:
Sectiunea ar fi 8.3 x 134.6 =1117,5 mmp

In ambele situatii sectiunea de 6x240=1440 mmp este acoperitoare.

3
Breviar de calcul

Determinarea sectiunii functie de curentul de scurtcircuit, pentru banda


utilizata la priza de legare la pamant.

s(mm2) = Im(A) / JAl(A/mm2); unde JAl = 70 A/mm2);

Im = Isc. x √t ; timpul existentei curentului de scurtcircuit: t: = 0,1 sec,. sau t


= 0,5 sec.;

Ssc.0,4 kV = 16 MVA;

Isc. = Ssc./ 1,73 x 0,4 = 23,12 kA;

t = 0,5 sec. → Im = 23,12 x √0,5 = 16.184 A → s = 16.184 / 70 = 233,5 mm 2


(50 x 5)

t = 0,1 sec. → Im = 23,12 x √0,1 = 9.623 A → s = 9.623/70 = 104 mm 2;

Rezulta sectiunea 5 x 50 (mm2).

Determinarea sectiunii cablurilor de alimentare a electropompelor de apa


(Pabs.= 35 kW)

In = P(W) x 103 / √3 x U(v) x η x cosφ = 35 x 103 / 1,73 x 400 x 0,9 x 0,9 = 62,4 A

Ip = 6 x In = 6 x 62,4 = 374,4 A;

Caderea de tensiune: Δ U (v) = √3 x l (m) x Ip x cosφ / γAl x s (mm2)


unde γAl=34 m/Ω x mm2;

Caderea de tensiune la pornire poate fi de maxim 10%.

Δ U (v) = Δ U(%) x U (v) / 100 = 10 x 400 / 100 = 40 v;

Rezulta sectiunea: s = 1,73 x 300 x 374,4 x 0,9 / 40 x 34 = 128,5 mm 2 (se alege


sectiunea de 3 x 150 + 70 mm2, cablu ACYAbY. (se considera o lungime de cca.
300 m)