Sunteți pe pagina 1din 107

c

c
CAPITOLUL 5

REPREZENTAREA lNSTALAf||LOR EHNICO-SANITARE

5.1. REPREZENTRI CONVENIONALE

5.1.1.

g e n e r a l it i

Desenul de instalaii este m ij]0cul de reprezentare n vederea exe cuiei instalaiilor ^anterioare i extGrioare aferente cldirilor civile si in us ri e avm ^ a aza principii generaje comune, stabilite prin stan darde de stat privind proiectarea j executarea lorj adoptate de toti fac torii dm acest domeniu de activitate. n general, pentru a exprima pHn desen 0 anumlt concepie reIeri. toare la realizarea unor astfel de instalaii, este necesar s se realizeze: 22J?_ % 5 4) ]a scara 1 .500; 1 :1 000 sau
rl , Cl,| ndt e b ,e c t U l P r ie c t a in c a d ru l l a r g a l v e c in t ilo r s a le , c u r e e l e l e e x i s t e n t e . p r o i e c t , Cu d is p o z iia l o r in t e r e n u l n c o n ju r t o r ; p e a c e s t p a n se r e p r e z in t J ^ d e lc ir c u la , le sau d r u m u _ rd e d e a cces cu r e e l e e u t ilit a r e W e a^ ca n a , t e c M u r f; i a m p lo a re ; e !e c tr i_ c it a t e ), l a c a re c o n s t r u c ia u r m e a z j fie% n a t o r i n c a z u l l u c r r i l o r d e o a m in , , , ^ , a t . o a te a u'n K p la ,; c o o r d o .

un de_exeo4ze la scara i . 50o sau 1 ; 1 000, cuprinzind punetele de racord, reeaua subterana do - n -x ;. Qe apa si canalizare si legaturile aces tora cu cldirile dm teren pe care j ' * ' - * * ___ . - . , i e io deservesc; acestea smt figurate m plan prin supraiaa lor construit; B seciuni verticale[_l9H9f^dnale denumite si nrofiluri n Iun? (v. fig. 5.5r5J6), n care se repreziM *T ~ ^ mg , , f ^ta la scara toate elementele necesare p zain m pamin a con uc e or, acestea snt neaprat necesare pentru reelele de canalizare; seciuni verticale transversal^ penru anumite puncte caracteris t ic e - travenan de drumun sau de alte reele subterane, derivaii de con ducte, hidrani de gradina sau de incendiu> fmtni de but ap etc.; , ... . SC eV } e e mont;aJi cu precizarea tuturor elementelor materiale ce alcatuiesc reeaua; f execuP e ^ontcij pentru cmine si seciuni de reea aferente acestora, cu toate armaturile piesele speciale,
8 D esen tehnic de in stalaii

113

m < jjit u u u

\v .

uy

L u p t iil / L l i l U .

V C U C i i c t iC

A l 1>L d l c l ^I C 1 U C

la fiecare nivel al construciei (subsol, parter, etaj etc.) n care se va exe cuta instalaia respectiv; acestea se ntocmesc pe f 'T le de arhitec tur ale construciei; seciuni verticale i scheme ( v. fig. 5.21, b), prin care se repre zint, n general, prile sau elementele verticale ale instalaiei, care de servesc toate nivelurile cldirii (coloanele i derivaiile acestora); desene de detaliu (v. fig. 5.23), numite i detalii de execuie, n tocmite, n general, pentru a reprezenta la scar convenabil 1 :10 . . . 1 :1, dup regulile desenului industrial (n tripl proiecie ortogonal) anu mite pri mai deosebite ale unei instalaii sau elemente de amnunt care nu apar suficient de clar pe desenele menionate mai nainte. , \| fc4e&ie 4% } fro/ecrr'e /ZoM e-^ r/ cfv/ ifri w/tefe fe./e/^ e > > 7 cuifr/%ZxtA*/ i' rc n/aCfrec /? f#wc!pctn'rfqr^ S < % k e/< A/c/roArlb-****' ' ----------5.1.2. U N I!, C U L O R I l SE M N E C O N V E N IO N A L E FOLOSITE IN D E S E N U L DE INSTALAII TEHN IC O -SAN ITAR E

Pentru reprezentarea diferitelor pri componente ale unei instalaii n desenele menionate, se folosesc semne convenionale i notaii spe cifice fiecrui element, conform standardelor n vigoare. n cazul n care unele simboluri utilizate nu snt cuprinse n aceste standarde, se pot folosi semnele indicate n cataloagele de produse sau simbolurile stabilite de proiectani, cu explicitarea lor n legend. R eelele snt trasate, de obicei, n negru, dar, cnd este necesar, se folosesc'i-liniile convenionale colorate indicate n tabelul 5.1, conform STAS 185/1-89. Pentru identificarea caracteristicilor tehnico-funcionale ale conduc telor, mbinrilor, fitingurilor, pieselor de legtur, instalaiilor de leg tur, instalaiilor de nclzire central, semnele convenionale din tabelele 5.2 . . . 5.3 pot fi completate, dup necesiti, cu simboluri stabilite prin standarde sau cataloage de produse sau simboluri stabilite de proiectant, semnificaia lor fiind indicat n legend. Coloanele se difereniaz prin numr de ordine, i, la nevoie, iniiala fluidului transportat. Varietatea culorilor fiind limitat, utilizarea lor are caracter de reco mandare i se face cu precdere n schemele cu caracter funcional. La reprezentri n culori se menin i simbolurile i semnele convenionale ale elem entelor reprezentate. Cnd nu se ntocmete un plan coordonator pentru toate categoriile de instalaii, conductele din planurile de instalaii pe specialiti se defi nesc prin cotele n plan i de nivel necesare i suficiente evitrii dificul tilor de execuie. Grosimea liniilor de reprezentare se alege conform S T A S 103-76, funcie de scara desenului, n scopul obinerii unui desen clar.

114

a conductei

C c w * -

'Z o
Instalaii sanitare Conduct dc ap recc potabil

|< u t- 0 ) iS o id C V O

n planuri generale de situaie, planuri coordonatoare feau planuri comune

mirea culorii convenionale

RP-

albastru

Conduct de ap recc nepotabil

m -

ve rd e

Conduct de ap cald

-A C -

Conduct dc circulaie a apei calde

ACC-

violet

Conduct de ap pentru combaterea incendiilor (exclusiv)

Canale sau conducte de canalizare menajer sau unitar (menajer+ pluvial1 ) Canale sau conducte de canalizare pentru ap pluvial Canale sau conducte de canalizare pentru ape convenionale curate Canale sau~conducte de canalizare pentru ape uzate industriale care necesit preepurare

-cu-cu-C P

calcniu

cafeniu

-Oh

-C C -

cafeniu

cafeniu

-0

5.2. REPREZENTAREA JNSTALAIiLOR EXTERIOARE DE AUMENTARE CU APA l CANALIZARE

5.2.1. REPREZENTAREA N PLANURILE DE SITUAIE A INSTALAIILOR EXTERIOARE DE ALIM ENTARE C U A P l DE CANALIZARE

Probleme generale privind reprezentarea instalaiilor exterioare de alimentare ca ap i de canalizare. In planurile generale de situaie i in planurile comune mai multor instalaii, pe traseul conductelor se inter caleaz simboluri literale, reprezentnd iniiale ale fluidului transportat (v. tab. 5.1). Pentru a diferenia pe desen conductele noi proiectate, de

3*

115

Tabelul 5.2
Semne convenionale pentru mbinri, fitinguri i piest (extras din STAS 185/2-83) o. are

Nr. crt. 0

Denumirea 1 I. Felul mbinrilor

Semne convenionale 2

mbinare cu muf la conducte

----------

mbinare cu flane la conduct

----------

11

mbinare cu filet la conducte (se indic numai la schimbri de diametru)

mbinare prin sudare

----------- ^

-----------

II. Fitinguri i piese de legtur

Muf dubl

--------c

Muf de trecut pe tub

> = C

- -

Reducie (cu muf)

Cot sau curb (cu flane) cu 0 < a < 9 0 V i i i

Curb cu etaj (cu muf)

Teu (cu flane)

Cruce (cu flane)

Ramificaie sim pl avlnd 0 < a < 9 0 (cu muf i flan) U G

- - e

______

Tabelul 5.2 (continuare) 0 2

Ramificaie dubl (cu mufe) cu 0 < a < 9 0 3

10

Niplu

O - - -

11

Racord olandez

III. Piese diverse

rl
---------

Punct fix

:X---------

Compensator lir

JTL TL ? K*
IV . Armturi (STAS 185/3-89)

Compensator tip U

Pies de curire

1. Moduri de reprezentare a armturilor montate pe conduct

Robinet cu flane

X3i XI ix j tx i

mbinare cu mufe, robinet cu filet exterior

Robinet cu filet interior

Robinet montat prin sudur (sau lipire)

2. Armturi de nchidere

Robinet cu ventil, drept

1X1

1
Robinet de col cu ventil Robinet cu ventil, cu trei ci

Robinet cu ventil, cu tij nclinat

Robinet cu sertar (van)

0^3 bkri D X]
x \
V

Robinet cu cep (cana) drept

Robinet cu cep (cana), drept, cu dispozitiv de golire r

Robinet cu cep (cana) de col

Robinet cu ccp (cana) cu tre i ci

Robinet de reinere drept: a cu clape b cu ven til 3- Armturi de erpieiu

T " h *\>_
c b Semne convenionale

Denumirea

In plan
2

In schem
3

1 Robinet cu ven til simplu serviciu

T
*=5=a

Robinet cu v e n til dublu serviciu Robinet cu b ra basculant

X
X tr-?

Baterie amestectoare cu b ra iix

Baterie amestectoare cu b ra basculant

\(S

0 G

Baterie amesteemuare de- baie cu du i tij fix Baterie amestectoare de baie cu du i tij flexibil

3 T p

Z -0
-O-T----- 1 1 I 1 1 1 ____ J CZD x 0 c==hr

Robinet cu dublu reglaj pentru radiator: a drept b de col

4. Armturi pentru combaterca incendiilor

Hidrant de incendiu subteran

Robinet de incendiu Interior

Hidrant de grdin

Observaie. Modul de mbinare se Indic n desen numai n pune lele de racordare a conductelor, cu armturi, obiecte de uz gospodresc, obiecte sanitare, aparate i recipiente precum i la schimbri de direcie i ramificaie Tabelul 5.3 Semne convenionale pentru oMcete sanitare (extras din STAS 185/4-&)
Se m n e convenionale

Nr. crt. G

D en u m irea

In pian i 2

In schem 3

Lavoar

Chiuvet

1 1 p 1 u u jo= U
m

Spltor dublu

Spltor cu platform

T i'

i/

(continuare)

Cad de baie oval

U Z 7

Cad de hale dreptunghiular

CD

Cad de du

Bideu

C_J V
L 3

Pisoar individual

9
Jz

Vas de closet

Rezervor de closet

UZI

Sifon de pardoseal

Sifon de plint

duetele existente, acestea sint reprezentate prin semnul convenional vzut pentru tipul respectiv adaptat prin simboluri suplimentare nelor proiectrii (fig. 5.1, a i b); conductele noi se reprezint cu ;ai grosime de linie convenional. Aceeai regul se pstreaz i pentru reprezentarea conductelor care lesfiineaz sau se nlocuiesc, cu deosebirea desenrii grosimii liniei tru aceste conducte la 1/2 ... 1/3 din grosimea liniei convenionale a eului conductelor proiectate (fig. 5.1, e i d). Desenele originale executate pe calc se traseaz n negru. Dac pe un desen-se traseaz reele de conducte cu fluid de un anufel, deci, prin un acelai semn i culoare convenional, dar avind cteristici diferite, spre a le deosebi, se pot face pe traseul lor notaii imentare. A stfel, conductele de ap rece, de diferite presiuni (4, 6, it), notate cu A R pe figura 5.2 pot aprea difereniat dup calitatea lului, de exemplu: benzin de aviaie i benzin auto, care se indic cte un simbol diferit BAV, respectiv B A U , pe figura 5.2. Sem:aia acestei simbolizri speciale trebuie s fie scris n legenda de-

o > b >
CM -CM > -

- AP

tQl

F50 F&-

- AP - AR BAV BAU

6a:
10 a i

cu>
e >

C U >
Fig. 5.2. Sim bolizarea literal a conductelor transportnd acelai fluid.

fX
Fig. R eprezen tarea con ductelor: a existente; 6 proiectate: c desfiinate; d nlocuite; c noi proiectate; CM con ducte pentru canalizarea mena jer: CV conducte pentru ca nalizarea Sn sistem unitar. 5.1.

Ramificaiile de conducte se reprezint ca n figura 5.3, a i b. La ncruciarea a dou conducte, fr legtur ntre ele, conducta care se afl n spatele sau dedesubtul unei alte conducte se reprezint cu traseul ntrerupt n punctul de ncrucia re; de exemplu, pe figura 5.3, c, traseul -O H ? r \ JEI C D este montat deasupra lui A B, iar pe figura 5.3, d traseul E F este montat -060 -om deasupra sau n faa lui G H. \ l Panta conductelor sau nclinarea lor (ce se va respecta la montaj) se indic -0 .7 0 -m printr-o sgeat nsoit de valoarea pan J eL sk. tei; de exemplu: i 2 < > / o pe conducta de ca nalizare din figura 5.1, e sau =0,02 pe -o figura 5.3, d. In desenele de execuie (desene n plan, seciuni verticale, scheme) privind B instalaiile pentru \fluide aferente con struciilor, conductele se reprezint prin D tr-o singur linie convenional, n ne gru, ca i n planurile generale de situaie. i-0.02 Tipul conductelor i modul de mbi -030 nare ntre ele se indic prin semnele con \ H venionale cuprinse n STAS 185/2-89. Conductele reprezentate prin linii convenionale standardizate se coteaz ~ Z E Dn50 nscriindu-se diametrul nominal exprimat 76x3.5 n milimetri, unitate de msur utilizat n cadrul Sistemului Internaional de Uni 61 0 0 ti de Msur. Conductele se coteaz n practic i n oii (") sau inch (in), uni ti de msur tolerate; de exemplu, cota Fig. 5.3. Reprezentri la conducte: a ramificaie intr-un plan orizon D 40 !(0 40), scris pe conduct, care tal; b In plane orizontale dife rite; c i ci ncruciri fr le se refer la diametrul su interior se mai gtur; e schimbarea la nivel pe noteaz n practic D n 1 lf . " ( 0 1 1 /s") sau trasau recliliniu; f, g i h notarea tnaterialelor i a dimensiunilor conn J/ ^ tr?\ 1 1 /

% * M + *

?Q s 1 '
_ V) o !V *ir-4 ; . > v .' V o

fi

Fig.

5 .4 . 1>cprezcnUrea
e le

ir p la n u l

situ a ie

a in s U il.-itiilo r

e x te rio a re

do .ij/m o n l.ira

rti .- /> fi d e n a n n lix a rt'.

co re s p u n d sco p u 1 ' esta fiin d , n g e n e ra l, e x ecu ia in stala iei), t r e b u ie s c u p r in d iunile elem en te lo r c e com pu n in stalaia i a n u m it e d a te sau in d ic a ii scrise i cotri p e n tru m ontaj,- n p la n u rile d e s itu a ie (i n c e l e d e e x e c u ie ) se n oteaz d e regu l, sim b olu l i d ia m e t r u l n o m in a l a l c o n d u c te lo r (v . fig . 5.4); d e e x e m p lu :

tuburile din beton simplu pentru instalaiile de canalizare exte rioare cldirilor se noteaz B 0800; evile din oel fr sudur, laminate la cald, pentru construcii, 76 x3 (diametrul exterior X grosimea peretelui); evile din oel fr sudur pentru instalaii, Dn 100. La nevoie se pot nscrie lungimea i panta conductelor; uneori, aces tea se nscriu numai pe profilul n lung (v. fig. 5.5 i 5.6); de asemenea, se pot da cotele de poziie ale traseului fa de anumite elemente fix e din teren (repere fixe, cldiri, drumuri ctc.). Pe desenul din figura 5,4 snt reprezentate n planul de situaie instalaiile exterioare existente de alimentarii cu ap i canalizare a apelor uzate menajere i a apelor pluviale, ale unui complex industrial, la care se racordeaz instalaia proiectat pentru hala de sculrie. Pe plan snt figurate i suprafeele de teren ocupate de construcii, drumuri interioare, spaii verzi, iar, pentru simplificarea desenului, innd seama de scara sa redus, acesta nu a mai fost cotat. Pe profilul n lung (v. fig. 5.5 i 5.6) se arat poziiile de montaj i distanele dintre cmine etc.
5.2.2. REPREZENTAREA IN PLANUL DE SITUAIE A CONDUCTELOR PENTRU INSTALAIILE DE ALIMENTARE CU APA l CANALIZARE

Alimentarea cu ap a complexului industrial de la reeaua public este alctuit din; branament cmin pentru apometru rezervoare de nmagazinare staie de pompare ,i hidrofor i apoi o reea de con ducte ctre diversele cldiri ale complexului. n plan (v. fig. 5.4) s-a reprezentat numai reeaua inelar de la care se alimenteaz hala de sculrie. Pentru simplificarea desenului, nu s-au figurat reele de alimentare cu ap ale celorlalte cldiri. De la staia de pompare (nefigurat pe desen), conducta cu D 100 trece prin punctul A spre cminul de vizitare C V U punctele a,.b, c i d, cminul CV2 , punctul e i aici se nchide inelul cu conducta de D;i 250 care vine din direcia punctului A. P e traseu snt montai patru hidrani de incendiu i anume: Hx ntre punctele a b; H2 ntre punctele hd; ntre punctele de i ]a nchiderea inelului. Pentru stropirea spaiilor verzi, ntre punctele ab s-a prevzut un hidrant de grdin HgJ. Hala de sculrie, nou proiectat se racordeaz la reeaua de alimentare cu ap, prin punctele B i C (v. fig. 5.4). n cminele CFj i CVS se afl vanele care.permit nchiderea conductei n cazul apariiei unor defeciuni, precum i robinetele de golire a. reelei. Apa rezultat din golirea reelei sau din pierderi de ap dato rit noetaneitii la vane, se evacueaz din C Vi ,1a canalizarea pluvial
P r in f'P * . i a r Hin 1u rsm nl'/arpa rvrn o n m m n l P M , .

5.2

'REZENTAREA UNEI REELE DE CANALIZARE

In incinta complexului industrial, reeaua de canalizare (v. fig. 5.4) este executat n sistem separativ, urmnd ca la ieirea din cadrul incintei s se execute n sistem unitar. Reeaua de canalizare a apelor uzate menajere se realizeaz din tuburi de beton B 0 200 pentru hala nou proiectat, apa uzat fiind colectat prin cminele CM2 0 > CMiU CM2 1 , ,CM2 z, CM2 4 . Tot din B 0200 se execut i legtura ntre reeaua proiectat i reeaua existent, pe traseul C M 2i . . . C M U, reeaua existent fiind executat din 0800. Pe plan s-a figurat i reeaua de canalizare a apelor pze de la cldirea cu destinaia Remiza PSI . Racordarea acesteia la reeaua de canalizare se face prin tuburi de font F 100, prin intermediul unui sepa rator de grsimi racordatei el la reeaua de canalizare (v. detaliu, fig. 5.12); apoi, reeaua din F 100 face legtura cu conducta general da colectare a apelor uzate menajere prin tuburi de beton B 0200 la CMw existent. Reeaua de canalizare pluvial proiectat pentru hala de sculrie se execut, imediat la ieirea din cldire, din tuburi de font F 50, care fac legtura apoi cu tuburi de beton de diverse diametre, h Funcie de debitul colectat. La aceast reea se colecteaz apele provenite din precipi taii din curtea complexului, prin gurile de scurgere GRl0, GR1U G RiS, GR^, G R u , G R ir> , proiectate, prin intermediul tuburilor de beton. La cminul CP3 fi existent, se racordeaz, cu tuburi din beton B 0400, reeaua de canalizare pluvial proiectat.
5.2.4. REPREZENTAREA PROFILULUI LONGITUDINAL

5.2.4.1. Reprezentarea profilului longitudinal al canalizrilor exte rioare. Pentru execuia reolei exterioare aferente complexului industrial desenat n figura 5.4 este necesar un profil longitudinal al conductei dcanalizare proiectat pe ntreg traseul acesteia. Pentru exemplificare, n figura 5.5 s-a reprezentat profilul longitudinal al reelei de canalizare menajer proiectate, iar n figura 5.6 s-a reprezentat profilul longitudinal al reelei de canalizare pluvial proiectate. Desenele din figurile 5.5 i 5_fl snt ntocmite fiecare n parte la dou scri diferite; o scar a lungimilor(1 :500) i o alt scar a nlimilor (1 :50), mai mare, pentru a se e v i denia variaiile de nivel ale terenului i panta canalului. Desenul cuprinde dou pri: n partea de sus se afl seciunea prin-, teren, axa canalului i cminele de vizitare, cu linia terenului amenajatn partea de jos se afl un tabel care cuprinde urmtoarele dat*r: numrul cminului, cota terenului, cota radierului, distanele pariale L cumulate, diametrele, pantele, adncimea cminului, deci cotele necesweexecuiei. Cota terenului amenajat reprezint nivelul terenului n stadiul fittal, al lucrrilor i este stabilit astfel nct, printr-o nclinare continu a terenului, s se asigure scurgerea apelor meteorice. Cota-radier este cota fundului cminului; aceasta poate fi egal u. cota de fund a canalului de intrare i de ieire n cmin, cum este, ? exemplu, cota-radier a cminelor CM?o, CM2U CM2 2 , CM2 3 (265,10 ni); alteori, aceste cote difer, cota radierului cminului fiind mai mare ca;,a

.'./V

8
F ig. 5.8. Cm in pentru apom etru:
a, li t c s e c i u n i ; d s c h e m a in s t a la ie i; J fu n d a ie ; 2 cap ac; 3 ro bin et de con cesiv; 4 a p o m e t ru ; 5 ro b in e t de trecere, cu d esc rc are; e conducta d e b ra n am e n t 7 c o n d u c t p u b lic ; 8 lim it d e proprietate.

cv,

CV7

Conduct 0:n D tei/rcct Dn f f l

este situaia aminul CMU, unde intr n canal cu diametrul B 020' i iese un cant. ju diametrul B 0800, diferena realizndu-se prin cobor rea fundului cminului CMu (v. fig. 5.5). Pe desen este.figurat i poziia, n seciune transversal, a condu tolor de canalizare pluvial, respectiv a conductei de alimentare cu ap atunci cnd acestea se afl n acelai plan vertical cu canalizarea menajer innd seam de aceleai reguli generale de reprezentare, n figura 5 este desenat profilul n lung al reelei de canalizare pluvial proiectapentru hala de sculrie din figura 5.4. 5.2.4.2. Reprezentarea profilului longitudinal al unei reele de ai mentare cu ap. Pentru hala din figura 5.4 se consider necesar repr zentaroa profilului longitudinal al reelei de alimentare cu ap, ntruc scara la.care a fost reprezentat planul nu a permis nscrierea tutun cotelor n vederea execuiei (fig. 5.7).
5.2.5. REPREZENTAREA CONSTRUCIILOR AJUTTOARE

Pe planul de situaie din figura 5.4 precum i pe desenele cuprinzr profilele longitudinale.ale reelelor (v. fig. 5.5 i 5.6), au fost reprezei tate, prin semne convenionale, unele construcii-anexe executate d beton (cmine de vizitare, separator de grsimi etc.). Aceste construc' au rolul de a adposti anumite puncte speciale ale reelei (vane de inel: dere, de golire, apometre etc.), sau de a crea spaii necesare pentru explo tare i ntreinere. La execuia vinor astfel de construcii-anexe colaboreaz constructori instalatori. n scopul unei bune coordonri a execuiei i a unei caliti core punztoarc, este necesar s se ntocmeasc pentru proiectarea lor do feluri de desene: unele, care snt destinate grupelor de constructori, re lizate ca desene de execuie a construciei propriu-zise, i altele, des nate instalaiilor. ntocmite ca desene de montaj, prin vederi i seciu; cu respectarea regulilor de desen i a semnelor convenionale din dorr niul respectiv, complet cotate, cu precizarea elementelor strict necese nelegerii desenului. n figura 5.8 este reprezentat un cmin pentru apometru, c tuburi de beton, prin dou seciuni verticale i una orizontal, cu exp citarea elementelor componente n legend. Instalaia de alimentare cu ap pentru hala de sculrie proiect; (v. fig, 5.4) cuprinde, pe traseul inelar, dou cmine de vizitare, CV, CVS , prin care se asigur inspectarea, manevrarea i ntreinerea arn turilor prevzute la ramificaii. n Lgura 5.9 snt reprezentate detaliile de montaj pentru cmin C V j i CV, de seciune ptrat, care conin conductele i armturile nei sare exploatrii reelei. n figura 5.10 este reprezentat prin trei seciuni (orizontal, v tical i lateral) un cmin de vizitare, avnd funcia de cmin de int secie; pe desen este figurat echipamentul corespunztor cu explicitarea In figura 5.11 este reprezentat un alt tip de cmin.de vizitare, avi

irig, 5.7. P r o filu l lon gitu d in al al unei reele de ap.


r intre p a g in ile 126 i 127

A A

L E B [ H D :

L E G E N D A t
1 Beton simplu Bc 7.5aducere !a coti)

i BeknxrttoBclSpem oducenbcok i Uiun deton artUmnlt D-SO.L-UXh

2. lubun de betonprefobreote D-80.L*100 3 Martorde ciment MtiO


4 ,B e iu ii s / m o ii 8c 3 .5
5. Tencuiala cu mertor de ciment MtOO

3D cn oriea m en tu n
< Jvbar de beton c rtfb trx M ; D - tD .L 't W

5 JtmMcuiroriorOeomeni H U O

6B e tc nw o h iB cH
F ig. 5.11. Cmin de v iz i^ n pentru reeaua de canaizar avnd funcia de cmin de racord.

" i i Fig. 5.10. Cm in de vizita re pentru reeaua de canalizare, avin d funcia d e cm in de intersecie.

* i

Fig. 5.13. Separator de grsimi, eu golire la canal:


1 c ap ac i ram din fontft: 2 trepte din otel-beton : 3 beton do e galizare; Ci c on du ct c are asig u ra com unicarea cu a tm o sfe ra : r . ai r . _ -*~

Pentru colectarea apelor provenite din pr pitaii, .de pe terenu rile platformei industriale reprezentate in planul > situaie (v. fig. 5.4), precum i a apei .provenite din stropitul locurilor ae trecere pietoni i a i spaiilor verzi, s-au prevzut guri de scurgere al cror detaliu de execuie i montaj este reprezentat ru figura 5.12. In figura 5.4 este reprezentat, prin semnul convenional, un separator de grsimi la Rem iza P S I al crui detaliu de montaj este prezentat n figura 5.13.
5.Z6. REPREZENTAREA STAIEI DE POMPARE $1 HIDROFOR

Instalaia de ridicare a presiunii apei este alctuit din staia de pompare i din recipientele .de hidrofor (fig. 5.14). Ea este reprezentat prin plan i schem, ntocmit pe acelai principiu ca i schema coloa nelor instalaiei de ap-canal din cldiri.
5.3. REPREZENTAREA INSTALAIILOR TEHNICO-SANITARE INTERIOARE

5.3.1. REPREZENTAREA l COTAREA DETALIILOR DE MONTARE A CONDUCTELOR IN CANALE l JN INTERIORUL CLDIRILOR

Pentru a evidenia distanele reciproce de montaj ale conductelor unele fa de altele, precum i cotele de montaj, este necesar s se ntoc measc detalii de montare a conductelor n canale (fig. 5.15 i 5.16), n cmine (fig 5.17) sau fa de perei (fig. 5.18 i 5.19). n aceste detalii executate la o scar convenabil (1 :10 sau 1 :20), conductele se reprezint prin dou linii paralele, prin diametrul lor. n figura 5.15 este desenat, in seciune orizontal i n seciuni verti cale, un canal vizitabil 5n care se afl conducte de instalaii cu destinaii diferite, prin care circul fluide cu diferii parametri (ap potabil, ap fierbinte, ap uzat). Modul de reprezentare a conductelor montate n interiorul construc iilor este figurat pe desenele din figurile 5.18 i 5.20. Conductele snt prevzute cu cotele necesare (diametru i cote.de poziie fa de elemen tele de construcie). Acestea pot fi tipizate, astfel nct n cataloagele de produse se.indic cote de montaj standardizate n funcie de diametrele conductelor.
5.3.2. REPREZENTAREA IN PLAN l IN SECIUNE VERTICAL

A INSTALAIILOR DE ALIMENTARE CU APA l DE CANALIZARE PENTRU O CAMER DE BAIE

Instalaiile de alimentare cu ap rece i ap cald menajer i insta laiile de canalizare se reprezint pe aceleai desene, planuri i seciuni, deoarece au funciuni comune. Aa cum s-a precizat i pentru reelele exterioare, instalaiile interioare se execut n desen pe baza principiilor generale, cu ajutorul semnelor convenionale, conform STAS 185/1-89, 185/2-89, 185/4-84, cu particularitile caracteristice. > Semnele convenionale ale obiectelor sanitare Sc .deseneaz ntotdea una n negru, n creion sau tu, chiar i n cazul reprezentrii conducte------ J------ * lor tyrn ln

Plan porier

I__ Osbta^r_____________

i--------------------

D
Fig. 5.14, a.

S p reitshbio vkriocr .D ehcom prearaerJ -| 4^ T I ,1/2' Jc3

Spre o exi
Le g e n d o
1. ttdm hr <0271prrv cutomofoar<

dt ncare ajfKiuni ape recim 2 , ffatpib LfaMhvarojUioi

l & P2 <. Ite lam pn 2800x2000x1 tuOm

Fig. 5.15. Punct comun

d e alimentare.

fli

4 -/f

'OLIS

Fig. 5.16. Cotarea d etaliilor de m ontaj n canale nevizitab ile: a seciune transversal prin canal; b elevaie; c suport conduct.

Fig. 5.17. Detaliu dc montare a conducte i vanelor in cmine nevizitabile:

g r ta r d in t a r e de otel; tij de mane pentru v a n ; 3 v an cu ilan cu cap i 0 65 m m , m ontat Sn poziie n orm al nchis.

F ig. 5.18. Cotarea detaliilor de m ontaj; a de un stUp; b Intr-o ni verti cal; c fat de un col al construciei.

Fig. 5.19. Detaliu pentru susinerea


t . . i. .

Fig. 5.20. Detaliu

d e montare

a conductelor

fa

d e perei.

V L J L | J U A J ttuacicusuoie ior, precum i standardul fiecrui o se nscriu ( iele de materiale ale proiectului, pe desenele de de1 de execuie *1 montaj ale grupului sanitar respectiv; ele se explic legend sau se nscriu n tabelul de componen. Desenele ntocmite n vederea execuiei instalaiei tehnico-san cuprind planurile tuturor nivelurilor pe care se desfoar ins ta] precum i schema desfurat ntocmit dup regulile generale ale c nului tehnic. Pentru exemplificare, s-a considerat o cldire de locuit din care extras dintr-un apartament grupul sanitar i baia cuplat cu buc<fig. 5.21).

tS S

L E G E N D :

Ii

jE r

*tM

1 Coloan ap rsce-PVC. 6. D32-D l.0 2 Ramificaie ap-PVC. G . 025 3 Alimentare rezervor-W.C. PVC. G . 025 4 Coloan ap cdd-OL.Zn. 0n25(0n32 5 Racord ap cald-OL. Zn. Dn 15 6 Coloan scurgere -PVC. U . 110 7 Racord W.C.-PVC.U. 110 8 Racord Icvaar-PVC. U . 32 9 Scurgere bvoar-PVC. U . 032 10 Sifon colector -PVC. U . 50 11 Racord scurgere -PVC. U . 32 12 Colector de plint -PVC. 13 Suport conducte -OL 14 Brar pentru sifon -OL. 15 Console lavoar-eava OL O r, 15 16 Baterie de baie 17 Masc ds acoperire

Fig. 5.23. Bloc normal prefabricat cu masc de acoperire, baie cuplata cu buctrie (detaliu).
fisura 5.23 intre paginile 136 l 137

fy/ft $><*%

i~ t ia .il

pcU te i

fcctu

plan etaj ar \t (fig. 5.21, a) s-au figurat ob; ie sanitare din baie i bucat , prin semne conven ionale standardizate, cotele de montaj (care uneori pot lipsi, fiind determinate prin normele de mon taj), poziia nodului sanitar pre fabricat, cu coloanele de ap rece. ap cald i canalizare, precum i traseul conductelor secundare, indicndu-se i diametrele conduc telor. Pe plan nu snt figurate sifoanele obiectelor sanitare. n figura 5.21, b este repre zentat schema coloanelor pentru un singur nivel, al grupului sa nitar din figura 5.21, a. Pe tra seul conductelor snt figurate pie sele speciale ce alctuiesc instala ia (piesa de curire, compensa torul de dilatare, sifoanele etc): snt notate i dimensiunile tuburi lor, ale evilor i cotele de nivel. Numrul apartamentelor pe etaj, distribuia ncperilor i in stalaia aferent fiecrui aparta ment fiind identice la toate palie rele, s-a ntocmit schema coloa nelor pentru un bloc de locuine S + P + 4 etaje (fig. 5.22). Din cauza scrii reduse, obiec tele sanitare ale fiecrui nivel nu s-au mai desenat, pe schem fiind C otfontiV ' indicate derivaiile fiecrei coloa ne, armturile, piesele de curire, Fig. 5.22. S ch em a coloanelor pentru un b l o c de locu in e S + P + 4 : piesele i compensatoarele de di P.C. p ie s d e c u r ire ; PJF. pun ct iix ; latare pe coloana de canalizare, p .n . pie s d e d ila t a r e ; C.D. com pensa lor din PVC-U, respectiv pe coloana de d ilatare. de alimentare cu ap rece din PV C -G ; coloana pentru ap rece este executat din oel zincat. Aceast schem se.poate confrunta cu schema din figura 5.21, b. n detaliile de execuie (fig. 5.23) ntocmite la scar mare, o conduct sau un subansarhblu de instalaie (un prefabricat, o poziie de obiect mai deosebit etc.) se pot reprezenta i printr-o vedere n proiecie ortogonal, obinut, n general, prin dou linii paralele continue, duse la o distan egal cu diametrul conductei. n acest caz, spaiul dintre linii rmne alb, sau (spre a se deosebi de alte conducte) se poate colora cu culoarea con venional a fluidului ce se transport; n acest caz, fitingurile i arm turile nu se coloreaz. Poziiile .principale ale instalaiei s-au notat cu repere a cror semnificaie este nscris n legend.

fabricate- y ocurilor sanitare tipizate.


fn i j u n ? f K r n A P 'z

J n n a /t /e Jb Jvjrattj/o

jj,br;s*f j, K.

j a>
5.3.3. REPREZENTAREA INSTALAIEI TEHN1CO-SANITARE LA O CLDIRE iDE LOCUIT S + P + 4

Construcia cuprinde un subsol tehnic, parter i patru .etaje, a' apartamente cu una, dou i trei camere, vestibul, baie, buctrie i mar. Grupurile sanitare snt identice pe vertical, de la parter la jul 4. Apartamentele cu trei camere snt dotate cu un grup sanitar de viciu, avnd ca obiecte sanitare un vas de closet i un lavoar. Instalaia tehnico-sanitar cuprinde instalaia de alimentare cu potabila,.de canalizare i instalaia de ap cald de consum pentru grupuri de serviciu i buctrii. n figura 5.25, c s-a reprezentat, la scara 1 :50, desenul n plai subsolului, cuprinznd conductele de distribuie inferioar cu ap i cald, precum i conducta colectoare de canalizare, toate reprezen prin semnele lor convenionale conform STAS 185-89 i inscripioi cu diametrele corespunztoare. Aceste trei conducte ajung la ct coloan vertical (desenat n plan prin cte un cerc mic), coloanele un pn la ultimul etaj al cldirii. Coloana de canalizare se prelungete { deasupra terasei. Pe desenul plan parter, etaj curent (fig. 5.25, b) s-au figurat, pei fiecare grup sanitar, obiectele sanitare, prin semnele convenionale pective, conform STAS 185-89, fr a se indica i traseul conduct secundare, din cauza scrii reduse, indiendu-se poziia nodului sani poziia coloanelor de alimentare cu ap rece i cald, precum i a colo: de canalizare. Deoarece numrul apartamentelor pe etaj, distribuia i perilor i instalaia aferent fiecrui apartament snt identice la ti palierele, nu s-au mai desenat toate etajele ci numai etajul curent. Sifoanele obiectelor sanitare nu snt figurate pe desen. Poziiile ob telor n plan nu s-au cotat, ele fiind determinate prin normele de mor Pe schema coloanelor (fig. 5.25. c), de obicei, nu se mai desene obiectele sanitare, fiind indicate derivaiile fiecrei coloane, armtui piesele de curire, piesele de dilatare. Fiecare coloan este numero cu un numr ce corespunde cu numrul coloanei din plan; obligai snt notate diametrele conductelor, precum i cotele de nivel.ale conc telor orizontale de alimentare fa de nivelul pardoselii.

5.4. REPREZENTAREA INSTALAIILOR SPECIALE

Instalaiile tehnico-sanitare cu care.snt dotate unele complexe u tare ca: buctrii de cantine sau restaurante, spltorii de rufe, bi blice. unele instalaii din spitale .etc., se proiecteaz corespunztor sp ficului lor funcional i se reprezint n desen pe planurile de arhitecl dup principiile expuse la nceputul capitolului, folosind semnele com ionale comune instalaiilor pentru fluide; la nevoie se pot adopta sei convenionale adecvate, explicate n legenda desenului.

W m > rh

frStJ JS*

PLAN ETAJ CUPJZNT

1g. 5.25. Reprezentarea Instalaiei tehnlco-sanitare dintr-o cldire de pian subita; b plan e taj curent; c schema coloanelor.

locuit f P + 4 :

----- Conduction) a

LE G E N 0 Conacti c e < Sr

> ConucJQcrunk. )CocdKtoceixA 0 ) Cct&J incnyiiP^ Covrrf ctAtx) i-C P*is c u -i r c


PD RPYZ pr

cL rtr/ yf /W iA r

C A ft* J W ttfrtA S / * i F SJonforti

US SCSCHEMA COLOANELOF?

= a -------------------- H g

LEGEND

-C on let)ca n oixrrm e n j/ iro -C o n / X d ca rs la o rtp b ta t

*C o h L d d cv & x rcw
-C ond ucte ari cott

*C a -x b c ti coola rerr:jn> -C u n o u d c o drect IG rate*r t*tfS friC v l# . Jaairtce.cotvreartJct*) H o o n do k iro ti C ob o ri m ta s e r PC P *sd ecu n to * P*id e(> k rty t PO r k o e dle rw o m e trv M $Ve uro m e to e m rv m iy jn v trv

V
PF

C cngotee

F iio c tS x

g u r a 6 J

(a,

b. c} tntre pagtoUe

13 js#.

6 0 r< n *h

CMAR

i t

i e

u
DORMITOR

V-tix25d-

2 2 D lm *

PLAN ETAJ CUPJZNT

Fig. 5.25. Reprezentarea instalatei tehnico-sanitare dintr-o cldire de locuit S + P + 4 : o plan subsol; b plan etaj curent; c schema cotoanelor.

601

606 lubscurgere-FYC-W-W 601 Rantatesnvasno'-PIC -tttSi 7 lui scurgere-PVC-U Wxl2 6 fuhscurgere-PVC-U 3? 3 Iu6 scurgere-PVC-V 3? W Sibn wtedor-PYCHJ V f< flnjSros&iaafcdor-a

603

tX

NOT- fananiipatv
toartsantoe.ottx (necjpif cu jcdJcrvJ

Fig. 5.24. B loc norm al p refa b rica t (subansambluri, detalii, cote).

n toate cazurile, desenele ntocmite n vederea execuiei cuprind planurile tuturor nivelurilor pe care se desfoar instalaia, precum i schema desfurat ntocmit dup aceleai reguli ca i n cazul'instala iilor din grupurile sanitare ale imobilelor de locuit.
5.4.1.

INSTALAIA UNEI CANTIN

Cantina unui grup colar prezentat n figura 5.26, a, b i c

HI
IO

N O T OmaunJe dnporonlei shJdatepeo/n/tn dt d n a tu t de P i w i r im n

xnt curt m oni leg*

cOOncuP'ietue

101 tb-PC-6

32DO)

101t Inetepertn/punct fu -P K -6 * 0 (0 0 )

tezerr
NOT

102 Compensator 103 M -P K -e 321040] 10* Teu-PVC-B 326m 201 M-PYC-6 20 202 Caa/Oct-PVC-6

-p y -G 0 3 2 (0 * 0 !

10} Kedute-PvC-G 3 J /W *0/20 IOS H jf - P K - i 32(0*0/

Krvnbcentvbtcsmtr cu balen m t n t t sa/raicat ajruemnjtfc xxXrr m on/otc ta n ta m en kgctfo drect lo cobori

1 5

203 NipkJdut/k/- Ftn On 15 2 0 * fot/met trecere cu m/fe-Fw-Am c.ti 205 HucuOct-PYC-6 15

206 20/ 20 301

bb-P/C-0 S v -W -i U-PVC-6 h-PYC-B

1 5 1 5 1 5 20

302 C tta U e t-P K -0 2 V

Fig. 5 2-1. Bloc normal prefabricat (subansambluri, detalii, cote).

Avnd capacitatea de a servi masa la 1 000 de persoane, ea cuprin pozitele i ncperile necesare i este dotat cu utilajul corespu pentru primirea, pstrarea, pregtirea alimentelor, i prepararea m rilor, pentru pstrarea i curirea veselei, precum i cu un oficiu, administrativ, vestiar, grup sanitar,i o sal de mese. Cldirea este trat cu instalaiile necesare: de ap cald i rece, de canalizare int< i exterioar, de gaze combustibile la .buctrie (i n alternativa folosirea combustibilului lichid), de nclzire central cu abur de presiune, de ventilare mecanic i cu instalaiile electrice pentru
' /3

5.4.2. INSTALAIA DE APA RECE l C

In figura 5.26, a se afl reprezentat planul subsolului limitat la sala cazanelor, o ncpere nvecinat folosit ca depozit i coridorul de acces; de la nivelul acestuia ( 2,50 m) se coboar 11 trepte spre a se ajunge n sala cazanelor, a crei podea se afl la cota 4,70. P e acest plan se afl reeaua de ap rece i aceea de ap cald; avnd n general un .traseu comun, conductele snt dispuse sub plafonul subsolului. Reeaua de ap rece a cantinei este alimentat de la instalaia de hidrofor, n punctul A situat deasupra boilerului (v. fig. 5.26, a); reeaua de ap cald este alimentat de boiler. De la cele dou reele de ap rece i cald aflate n planul subsolului, urc la parter coloane verticale, marcate pe plan cu numerele 1 . . . 6, nscrise n dou cercuri concentrice. Planul parterului se afl reprezentat n plana cu figura 5.26, b i cuprinde desenul tuturor ncperilor destinate pregtirii mncrurilor, oficiul i spltoria de vesel, cu toate . agregatele, utilajele i obiectele sanitare necesare cu conductele lor de legtur la reeaua de ap rece i cald care pornesc de la coloane. Planul parterului nu cuprinde sala de mese i grupul sanitar destinat celor ce iau masa la cantin. Din schema vertical a instalaiei (fig. 5.26, c) s-a desenat numai sec iunea 1 1, prin parter i subsol; trecnd prin sala cazanelor, ea por nete de. la boiler i strbate n lung ambele ncperi ale subsolului, pre cum i ncperile corespunztoare de la parter, terminndu-se la maina de curat cartofi 8, iar n exterior la separatorul de nisip SN. A tt n vederile n plan cit i pe seciune snt nscrise indicaiile di mensionale privind conductele i armturile instalaiei. Semnificaia sem nelor convenionale folosite pentru traseul conductelor instalaiei i re perele utilajelor snt nscrise n legenda desenului.
5.4.3. INSTALAIA DE CANALIZARE

Von]npr> o

Aceasta este reprezentat pe aceleai desene ca i aceea de ap rece i cald. P e planul subsolului este trasat cu linie plin reeaua canalizrii interioare din tuburi de font la care se afl legate o parte din obiec tele sanitare i sifoanele de pardoseal, dispuse la parter; ea iese din construcie, intr n separatorul de nisip SN i apoi n cminul de v izi tare C i aferent acestuia, unde este legat i scurgerea sifonului din curtea de lumin (v. plan subsol, fig. 5.26, a). Reeaua exterioar s-a trasat cu linie ntrerupt fiin d ngropat n pmnt. Aceast parte a instalaiei este ventilat prin coloana , care pe schem n seciunea 1 1 este figurat pn deasupra cldirii. Pe pianul parterului plana cu figura 5.26,b reeaua de cana lizare interioar, din buctrie i anexele sale, este reprezentat prin li nie ntrerupt, deoarece este ngropat sub pardoseal, sub care, n aceast parte a cldirii nu se afl subsol. Reeaua de canalizare a acestei pri a construciei const n dou conducte paralele cu direcia general N S, care primesc legturile diferitelor obiecte i ale sifoanelor de pardoseal. Conducta care trece sub mijlocul buctriei ncepe la
-rTrs -.+ n ~

ltoarele din sala de mese, iar la ieirea din cldire intr n cminul vizitare C I i aferent lui SG. Canalele colectoare exterioare pornind SG respectiv din C l snt prevzute din tuburi rotunde din beton 0150 mm). Pe schem (fig. 5.26, c), reeaua de canalizare pe afl figurat seciunea 1 1 menionat la instalaia de alimentare. P e schem i pe planuri, pe traseul conductelor snt figurate piesele speciale c alctuiesc instalaia (coturi, reducii, tuburi de curire, sifoane el snt notate dimensiunile tuburilor, pantele i cotele de nivel la iei din construcie. .Cminele de vizitare i separatoarele de nisip i g simi snt prevzute cu cotele generale i de poziie fa de construc spre a permite montajul conductelor.
5.5. REPREZENTAREA PREFABRICATELOR PENTRU INSTALAT TEHN1CO-SANITARE

Procesul de industrializare .a construciilor de cldiri este i se versific tot mai mult i in domeniul executrii instalaiilor interioare acestora.
5.5.1. N O D U L SANITAR PREFABRICAT

Nodul sanitar prefabricat alctuiete o unitate de execuie a ini laiilor. Nodul sanitar este alctuit din: blocul de conducte rigidizate ntr-un ansamblu unic, n d < variante: bloc normal N i bloc scurt S; acoperirea blocului de conducte, n fa i lateral. Ansamblul coloanelor.de ap cald, rece i de scurgere, inclusiv fonul colector i scurgerea de la lavoar, rigidizate prin brri metal formeaz nodul sanitar propriu-zis (N sau S, v. fig. 5.27 i 5.28). Pentru executarea lucrrii n atelierul de prefabricate se ntocme o list a materialelor necesare, cuprinzind: specificaia materialului, ti] de form, dimensiuni i numrul de buci. Pentru rezolvarea diferitelor situaii ce se pot ivi n practic, no< rile sanitare se pot executa n urmtoarele variante: nod sanitar dreapta; nod sanitar stnga. n unele situaii este necesar s se ntocmeasc detalii de exect (v. fig. 5.23, 5.29, 5.30) pentru anumite poziii de montaj. Conductelc piesele auxiliare se reprezint prin linii duble ca s se.poat cota cu p cizia necesar. .
5.5.2. CABINA SANITARA SPAIAL
\

/ <\tiltr\of popii+ drj-i* iJ-! f o W f Cabina sanitar spaial reprezint cea mai avansat form de p j fabricare a instalaiilor tehnico-sanitare din cldirile de locuit. Est* \ ncpere prefabricat cuDrinznd eipmpn+oie Ho w.rcfn.<.K;

L .J

L _______ r

= - = s r j
i

= 4

Elementde cafat

Tt
W7777777/SSS

L "

V ? c , V//77//7/72- W /////S A V { / 1h > 1 J 5/


V

8 -

W 6 t/s /S Y c: A ^iemertdd

H .

1i

U .-U
--------

7/77777777 r////_//Z//ZAj ---------V / l > ...... < N

N i

Bloc N

E2

1I I

% K | 1 7 / / 7 / / ^ 7 V/, 'y 77777 < -?' 777777^7' 11 1 t r 1 11 ^ 'f i) r [JL


v

Ss

i f j Y //////Y A & lm effde > \legatunft

a
8

I Bloc N

Y777/7 7/ / p y /< s ///.c

X w -l

\ II 1

; I w R i-B lo c '% ////////. ......s

\777?777//s 7 7 S ;/7 7 'f, > H I I -C r - *

I* -

F ig. 5.27. Asam blarea unei coloan e n tr-o construcie: P C pies de curire; P F punct fix.

Candid apa rece

Fig. 5.28. N od sanitar prefabricat, tip normal N :


a e le v a fie ; b p la n : derivaii de ap cald: 3

4 J

l conduct de ap cald; 2 conduct de ap rece; < de rivaii de ap rece; 5 alimentare cu ap rezervor closet; 6 coloan de scurgere; 7 racord closet la coloan de scurgere; S conduct de scurgere de la lavoar; 8 conducta de scurgere de la baie; 10 colector de ap de pe pardoseal; 1 1 sifon colector; 12 compensator; 1 3 element de susinere i rigidiza re; Ii brar pentru fixarea sifonului;
- - - ------ ----------- ------------------ y > 7 o irtn ** ?

18

fiCQdUI'l

t-A

F ig. 5.30. Cam er de buctrie: a plan; fo schem.

U E HL

'i i H i u i v w

n rn

a lv u

PENTRU

INCENDIUL

, 5.6.1. INSTALAII CU SPRINCLERE

Instalaiile cu sprinclere, pot servi la cldirile civile i industriale pentru stingerea in cendiilor. Ele snt alctuite (v. fig. 5.31, a, b) dintr-o reea de conducte din evi de oel care alimenteaz cu ap armturi speciale numite sprinclere, care se deschid automat, la o anu mit temperatur produs de incendiu, pulveriznd apa peste locul incendiat. Ca orice instalaie, se reprezint prin sem ne convenionale (v. tab. 5.2), n plan i schem izometric (fig. 5.31, 5).
APLICAII 1. S se ntocmeasc profilul n lung al reelei de canalizare p lu vial din figura 5.4 cuprins intre cm inele C P 4 0 .. .CP 36, pe baza cotelor nscrise in figu ra 5.32 la scara lungim ilor 1:500 i la scara nl im ilor 1:50, lund drept model de reprezentare pro filu l n lu n g din figura 5.6. In acest scop se va lua ca plan de referin planul la cot +260,00 m; de la aceast cot n sus se v o r putea msura i dispune cotele canalului i ale cm inelor de vizitare. De asemenea, n sting dese nului se va ntocm i o scar grafic pentru nlimi, care v a ajuta la reprezentarea la scar a profilului longitudinal a l canalului. 2. S se execute la scara 1:20 separatorul de grsim i din figu ra 5.13. 3. S se ntocmeasc releveul tehnico-sanitar (instalaiile de ap d i de canalizare) dintr-un grup Schia se va ntocmi cu vedere pentru instalaia rece, de ap cal sanitar al colii. n plan i n ele

dssjsrcs.'t-

m ii;S.'

vaie, prevzut cu cotele de montaj ale obiectelor sanitare i cu cotele de poziie ale conductelor folosindu-se sem nele convenionale standardizate. 4. In figu ra 5.33 se reprezint un nod sanitar pentru buctrie simpl, dreapt. Se cere s se reprezinte d etaliile de execuie la scara: 1:10, sub form de vederi n plan i sec iuni; pe figu r s-au folosit notaiile: 1 coloan din PV C -G cu lir pentru dilataie, la partea superioar, cu lungimea de 305 cm; Fig. 5.32. Schema care snt nscrise cot cminelor.

LEGENDA

*eec mcsndKj spnWsre

Rutea fKendm-htdrnti m/eno

Cap Spnnkfer t 12, SOun pentru T*95C

LEGENDA
Mrant inferior ?'
-----------

n ttea mcenau . cpnnktere

-4 \

Retea m m d ,u -hidcnt: ,nievan

topSpnMen&1 2 ,5m n .p t!n tru T = 93C

mSBat*
S.35 j

Uvcucrc pentoj evar-jcrca jnei fefr/ g/g de

C J

\rx f

Hdrcnt inferior < 2 "

__

/ t * f . / -/ S S

Seciunetranaasalan canal Cotatermutui(m)


|

66375 6b,177.........
K3

70 L n
1

Uita radiercanaltm, & 4 7 Affnciimisptirii/m 15 C2 U Finetul Bstarialnhe nncte 1 210) Distante amutatelml 0.00 RmteJuramjiamdii: 1 i - I lu------------------ SOS O 50 loo 150 200 250 Schema d i montaj Natura terenului S c a t i u Si cS C St t s it f

W4

HI 6

\4 M 1 23.R D 37/0 db.W JTFSJ 1-35.80 1

8.00

9 0 m m_1 M -El^aTis^ N/S


Suport conducta
a-a

om

v e r d e

C1
D /_ : - D nCO DnM c h m

ll
C2
-r -o -

5! cS| o

CS ChW fhW PnM PnitO


:

C
Dnff) OnSO l _ 4 DnSC
;
h

Pon

___ __ DntO
OnVO

Q rM __

IT T

1
(n f m L ; i i

QdSL

Q iJ0 _ D n ffl

N 11 |f*-> 1 1 1 ______

~ r~
i -{x3--------------------------------------------------------------------------------

f &

O nS O

C hS O

[hW M ) . --txi----

_
....

1 8 81

s cg

<5 <3

LEGENDA PT5...PT.GRjncte termice C1 C7 Camnete ramificare U . L12 Compensatordedilatare flir l F1. F7 Puncte fixeperetea NI -N7 Nodcu schimbarea rect'm)

Fig. 6.12. C om plex G R A M la alim entarea cu cldur:

a planul de situaie cu reeaua de distribuie, term oficare; b schema termomecanic, ramura B ; c p ro fil longitudinal ram ificaia C2PT6.

L E GEND Conduci} ap cald ducer& Conduct op cald ntoarcere Conduct ao rece de consum Conduct apa calda de consum Conduct reoraM e cpo cald de consum' Candud <te aensxv Conduct galrv preasin Conduct de impuls Conduc/S de aer comprimat Sclwnbbrde clfun) Qeniru gpS cald d consum 1 hpB55Am/6*cffm. 5i3.Wm Caan M e/ohco O pPUtj 25. functori,?! cu m i metan o/uxt 2,2o S 37.5mr,pentru preparare ap cald 95-75" Ca/an etap mioare 2b 7 daitsr ornanta! S1AS25&-/1I. capacitate 50001 Kjs de expansiune deschis de 30001.hp BMO HS/pr IPCt.rr L 61-101-12.3. conform catalog In J ca e ll. vot OC.ebDa 19' 5 fs rie expansiune nchis 2000.recipient bidrobr Pn 6 at, SKS/;56-S3 6 Compresor de aer 0-12.6mVti, H-9 ah. N2.2 kW . tip f. l'~~ 7 Pomp de odoosbpSADU 50*5.0 i mUh.H'&OmHiC. H-2.2kW. n2d50t/min 3 Pzrr.sa rter.ircughe pentru incolore ho C150o. 0-50 j;Vn H 8 ir. HjQ. NJkw. o 7 1 0t/mm 9 Separator de novat Cn 250 mm. Pn lOdaN/cm1 10 Colector ncirre 1 1 CkslntMtar incitare 12 Tablouelecinc 13 Distribuitor i colector pentru ap cald menajera RSF Robinet cu sertar dm fant cu f/ans cu carp ard! Pn<B at .SIA5 1516-63 RV Robinet cu ventil centru oer comprimat On 1 5nun Pf Robinet de trecere fard descrcare R3C Robinet cu trei ci cu cep din tont culbns Pn-1 0 at RO Robiei C u cep (can! de golire cu oortUrhn VRP Robinet cu reinere dmfont C u rerM st Oons l/R M Ventil de reinere ai curs ixa dmfont cu mute 5 5 -7 1 Supap de siguran cu conlrjgreulale cu mufe Pa* 1 0at W C Manometru cu contacte electr>re tip HCtIAMC} scala 0 6.5ot . mrionto S de execuiie o contactelor elecii'icx H Hancmetrv cu scal rotund 150 mm. gradat B 1 6at cu robmel de contrai cu 3c C u ac ho *34 (IAMCJ OR Colo radier canal Ci Colo generatoare inferioar conduct 0 0-ufrogm h montat ntre flame j5r Supap de sigurane cu contragreutate cu ftansd H Hidromelru cu scalrotund 150 mm cudlO 0 65 mtiiO cu robinet simplutk armat 'MC termumelru imnometnc C u CMtocte electrice tio MC I. scala 1 KJOX.vor Icte execute o amdetorelectrice, cu tub cj& tir de Im lungane f termometru ai scal dreaptgradat 0 W C alt/z du bana st oaardloore m Slut *1/2"cu robinet de contrat 3cot. cu ac ho R 3a (lAMCl pentru montarea utieoouni o m ii manometru iStJ 11 / 2'cu robmel simplu contra!oenlrv mon/grea uHericari} o utu tvdrometru
.Vi I ttit/d din brom p e n i'j im itare a vSernan! J an j S eiVitiicaior magnet? se nxel ho 5 *V 2 - 1 ./

---------

" s

T /

"

11

1 1
i ; ; 1 ! i ' 1 i 1 i . i 'r - T $ v tjn

T ir

!!

'
t i

iU jW

t C c-V vc*nSear) !' erecte s iju t

. 3MC

C .W SO 2 T M C
R5f 1 5 3 0150/355 e } j

2R53A

R 2 mi 2'

.s

ic o n s u m

50001

to tiro fb r
N * l. ! M . h p E C lt f C fiOa.O'SO 'TV,

i&n.'cm*

t menojera

C C r'QQ i'O f 0n5mm


faniJ Pn IC - at

pj.T_ a u

Reprezentarea unei centrale term ice;


r ,ia n ; o x e h e n iil.

ihjrhjn

n o n s d j cu mute pr > fp u 'i P n ^ tO o f


ji Ve fe C ii'-C L

"offont?
S ?;a flans

tgictm 0 6 S m H iO a s c / T c eto W C?
Wcrelor eiecirxe.

a OXcuMz c V >
cu a :liB /f3 o (i*li Ci

lnosTKlru
ssn! J

im e n trvm a i.3 rf0


it r z iir t T j

'US l flAlCi

Rti Y R H 2
<O m iilo b ill Ci ' i r x a

i i '

: !

f l T i r ............. '

J L j __ i* L
5 S S F 5 0

i 1 | I I hfw f H L | %

33*15

)>iCi

/U C >

fo / r z

/> -/ z

JW

modul de aezare a conductelor de ducere i ntoarcere, precum laia te .c. De P T 12 so alimenteaz un grup de construcii, pentru c anumite poriuni reeaua de termoficare se execut aerian. In figura 6.13 s-a reprezentat o astfel de instalaie cuprins hala 1 i cabinetul medical, plan, schem i profil n lung, cu ,o se pentru a evidenia modul de montare a reelei pe suporturi mobile exteriori).
APLICAII
1. S se deseneze vederea n plan i schem a unui nod de nclzire c (coloane, conducta de legtur, radiatoare) din una d in ncperile colii (re apoi s se noteze tipurile ii caracteristicile corpului de nclzire, precum rnetrele conductelor de legtur i ale coloanelor. 2. Pentru schema d in figu ra 6.14 s se ntocm easc detaliul de execi scara 1 :2 , n plan i schem, tiind c: distana ntre axele n iplu rilor este ?i = 600 m m ; nlim ea total a elementului de radiator este H=6S5 mm; lim ea elementului de .radiator este 6 = 200 m m ; grosimea elementului la butuc este g = 6 0 mm. 3. S se ntocmeasc desenul de execuie, la ficara 1:50, cu reprezenta plan i .schem a corpurilor de radiator din n c p erile P 0 5 i POtj, legate Ioana 3 a unei instalaii de n clzire central cu ap cald, cu distribuie rioar (fig. 6.15). Instalaia se presupune montat aparent. Se va considera nlim ea nivelului h~2,70 m, iar conducta de ntc din subsol se va presupune montat la 0,50 m de plafonul subsolului. 4. S se ntocmeasc schema coloanelor, pentru coloanele din figura 6.: 5. S se ntocmeasc desenul de execuie, la scar, cu reprezentarea i i n schem a celor dou corpuri de radiator P 0 3 a i P03b, din ncpere ce snt legate la coloana 2 a unei instalaii de n c lzire central teu ap cal distribuie superioar. ncperea P 0 3 n care se m onteaz radiatoarele se o parter (vedere parial n plan i elevaie n -figura 6.16). Instalaia se pres montat aparent. Tndicaic. Se va ntocmi n ti planul construciei i elevaia pentru sc la o scar aleas (de exem plu 1 :50 sau 1 :25). Se vor determina dimens

(P taoo n m )

______ _ ui n jn ta in p la n i p e schem. Acestea se reduc la scar i se traseaz pe de sen. Se traseaz poi coloanele i legtu rile la coloane, innd su.m a de specificul instalaiei. Se deseneaz fitin gu rile necesare i arm tu rile de ra diator. Se indic cotele caracteristice a le elem en telor instalaiei, pantele i co tele de nivel.

3.00 r L j----- p----- i * - Ee= f = = * ^ 4

3.00

^ 4

6. S se ntocmeasc, ca v e d e re In plan i in elevaie, schia unui grup de corp u ri de radiator alimentate de o coloan, grup care se a fl montat n una din ncperile colii clas, atelier, cantin, dormitor, coridor etc. P e schi se v o r nscrie t i pul, caracteristicile i numrul elem en telo r fiecrui corp i diametrul coloanelor i al le g tu rilo r corpu lui la coloane. Se v o r reprezenta, d e asemenea, p ie sele speciale, fitin gu rile i arm turile.

Indicaie. Se va trasa n tl' e le v a t ia, cu conducta de dus i ntors, corpurile de n c lz ire i legturile, Fig. 6.16. vzute n plan vertical; se va nota fe lu l m ontajului (aparent sau ngropat) i se v o r n scrie elem entele dim ensionale: se va ntocmi schia c5e plan parial, cu zidul e x terio r, ferestrele, coloanele i p o ziia lo r cotat, nivelul planeelor, corpurile de ra d ia to r i legtu r ile lor. Tabelul 6.3 Elemente ile radiator din font, eu coloane unite, cu seciune eliptic Dimensiuni, n mm
T ip u l Nr ert. Caracteristici *7 00/3 6 00.<3 600/2 500/3 ; 500/2 300/3

1 2

3
4 a

Distana ntre axele niplurilor li, n nun nlimea total H n mm Numrul coloanelor c Limea elementului b, n mm Grosimea elementului la butuc g, n mm

700 795 3 200 60

600 695
3

200 60

600 695 2 150 60

500 595 3 200 60

500 595 2 159 60

309 395 3 250 60

7. Folosindu-se figura ci.10 a d, se va reprezenta planu l unui n iv e l i schema coloan elor a fe re n te acestuia pentru una din orientrile cuprinse n aceste desene. Se v a n tocm i sp ecificaia de m ateriale d e n clzire i arm tu rile necesare. In dicaie. C la sa se va m pri n grupe de elevi, repartizndu -se fie c re i grupe un alt n ivel, cu o alt orientare, din cele patru prevzute in fig u r a 6.10.

CAPITOLUL 7

REPREZENTAREA INSTALAIILOR DE GAZE NATURALE COMBUSTIBILE


7,1. GENERALITI

In genera], pentru a exprima prin desen o anumit concepie refe ritoare Ia executarea unor astfel de instalaii, este necesar s se realizeze planul de situaie al terenului, profilul n lung al reelelor exterioare planurile de execuie ale instalaiei, schema instalaiei, schemele de mon taj pentru staiile i posturile de reglare, cminele i punctele de racord planul de situaie al terenului cuprinde toate imobilele i instala iile a cror alimentare cu gaze se proiecteaz, situaia terenului .fa d < vecintile sale, calea public i conducta de distribuie la care instala ia proiectat se va lega. Cind ndeplinete funcia de plan coordonator cazul reprezentrii unor terenuri ntinse pe care urmeaz a se extind o reea public de distribuie a gazelor, planul de situaie cuprinde cii publice, cldirile existente sau proiectate, staia sau sistemul de distri buie de la care reeaua proiectat se va alimenta, precum i instalaiile i unitile existente sau proiectate pentru alimentare cu ap, canalizare canale termice, reele electrice, linii de tramvai etc., cu reperele princi pale de orientare (trotuare, faade ale cldirilor), cote de nivel. n func ie de complexitatea desenului, planul de situaie se poate executa 1 scrile 1 : 500, 1 : 1 000; 1 : 5 000; profilul n lung al reelelor exterioare cuprinde cotele corespun ztoare fa de reperele fixe, punctele de intersecie cu alte reele, tra versri; planurile de execuie ale instalaiei de utilizare proiectate (a sis temului de distribuie) snt reprezentate la scara 1 :50 sau 1 :100 i cu prind: toate elementele instalaiei cu cotele, notrile i indicaiile n e cesare execuiei; toate punctele de consum pentru gaze naturale (sobe de nclzit maini de gtit, cazane pentru baie, diferite utilaje industriale etc.), pen tru care se indic debitul orar de gaz; locul armturilor de nchidere precum i locul robinetelor de in cendiu i de contor, locul contoarelor. Pe plan se mai indic: dimensiunile, volumul si destinaia ncperi lor, conductele cu dimensiunile necesare execuiei, precum i materialei din care snt executate instalaiile. scher instalaiei d o imagine de ansamblu n spaiu, pe cele trei direcii, o. instalaiei pe toate nivelurile construciei i se realizeaz pe

_____ r> > > ui 1 sau pianee; aparatele consum; arztoarele cu debitele lor orare, denumirea aparatelor de consum. ( n carul instalaiilor exterioare i al reelelor de distribuie public a gazelor, care au un traseu comun cu alte utiliti, este necesar s se ntocmeasc pentru punctele de intersecie cu alte reele, pentru traver sri de ci publice sau ci ferate, de cursuri de ap etc., pe ling desenul n plan, i profiluri transversale, iar la nevoie profiluri longitudinale, cotate corespunztor faa dp repere fixe, adic seciuni prin plane per pendiculare pe traseul conductei, respectiv in lungul ei.
uk

7.2. REPREZENTRI CONVENIONALE

Instalaiile de gaze combustibile exterioare i interioare se reprezint pe planuri i n scheme pe baza principiilor generale i a regulilor de senului proiectiv, cu particularitile caracteristice, folosind semnele con venionale standardizate, conform normativului I 6-86 (tab. .7.1.). O deosebit atenie trebuie acordat reprezentrilor n plan i schem a schimbrilor de traseu, ramificaiilor conductelor care urc sau coboar pe vertical (poz. 3 . . . 6 din tabelul 7.1). De exemplu, semnul de la poziia 3 (tab. 7.1) indic poziia conduc tei orizontale pe direcia vertical la 1,20 m deasupra pardoselii finite a ncperii i la 1,80 m sub nivelul plafonului, rezultnd nlimea nc perii la 3,00 m. La dreapta desenului n plan se afl reprezentarea in perspectiv axonometric oblic a conductei care traverseaz nti zidul ex terior i apoi, conform sensului de scurgere a gazului indicat prin sgei pe desen, plafonul i podeaua ncperii.

7.3. NTOCMIREA SCHEME! IZOMETRiCE

Pentru o reprezentare complet a unei instalaii de gaze combusti bile, n afara reprezentrii n plan orizontal a nivelului respectiv, se rea lizeaz i o reprezentare a instalaiei folosind una din metodele proiec iei axonometrice, oblic frontal sau ortogonal, n varianta izometric, frtetode Ce se deosebesc numai dup unghiurile pe cre le'fac nti-e ele di reciile axelor de coordonare i fa de planul de proiecie a*I desenului. In nod curent, se ntocmete schema instalaiei pe principiul perspectivei cavaliere (oblice) izometrice, cu punctul de vedere n dreapta sau in sting, adic dup sensul n care se dezvolt instalaia fa de branament sau fa de . punctul ei de plecare, observatorul privind din afara cldirii. Cnd schema se ntocmete dup o instalaie existent, se numete releveu. Pentru claritatea i simplificarea desenului se consider instalaia n ntregime desprins de construcia pe care o deservete, imaginnd di reciile principale ale cldirii (lungime, nlime) paralele cu axele o x , oy i oz ale sistemului de referin ales. 366

(conform cu Normativa! 1 6 -

Nr.
crt.

Denum irea

Semnul

Inslalalii Conducte de instalaii interioare de gaze: proiectate existente

se nlocuiesc, se suprim

subterane se suprima

Contoare: a volumetric; b volumetric cu nregistrator

CZ3

CZJ

G
a

Conducte care urc i coboar (bifurcare vertical)

5L
Conducte: a care urc; 6 care coboar.

Injecie de jos .

z:

Conducte carc vin: a de jos i continu s uree: b de sus i continu s coboare.

/ j )
a

}
Aparate dc utilizare nclzitor dc ap Main de gtit cu n ochiuri i cuptor r , fr racordarc la co (flacr liber); reou cu n ochiuri Sob de teracot sau de zid

/.!
b V / ir V < y ' J m | <>

L o o o

!A R

0 0 S*
0 O 8 g >f o l C R C r

10

Cazane de baie din tabl: de presiune; obinuit.

11

Cazan (cotlon) pentru rute

12

Crematoriu

In figura 7.1 este reprezentat instalaia ele utilizare a gazelor com bustibile naturale la o sob de teracot, dintr-o camer de locuit, prin: plan (fig. 7.1, a), seciune vertical (fig. 7.1, b ), pentru a pune n eviden cotele de nlime ale traseului respectiv ale punctului de consum, i schem izometric (fig. 7.1, c) cu punct de vedere n stnga, care se exe cut pe itoate cele trei direcii la aceeai scar cu planul i seciunea ver tical. Pentru a uura citirea desenului i ntocmirea schemei izometrice, s-au figurat pe plan i n schem axele de coordonate. Execuia schemei (fig. 7.1. c) se ncepe de la robinetul R i se con tinu paralel cu axa oy, strbtind zidul ncperii pn la punctul B; aici conducta urc pe vertical pn la 25 cm sub plafon (fig. 7.1, b); lun gimea real a conductei verticale B B ' este de 2,55 0,45=2,10 m; ea se deseneaz pe schem redus la scar (folosind scara grafic). Traseul continu apoi. la acest nivel, orizontal deci paralel cu axa oy pe o lungime Br C, msurat pe plan. In punctul C conducta i schimb direcia, paralel cu axa ox, pe o lungim D egal cu aceea
1fi

Fig. 7.1. Reprezentarea instalaiei de gaze naturale dinlr-o ncpere:


a p la n ; b seciune v e r tic a li; c schem in pe rs p e ctiv i cavaHcr izom etrlc

din plan; n punctul D coboar pe vertical, paralel cu axa or, pn punctul D ', la cota +0,35, deci pe o lungime de 2,55 0,35=2,20 m, ca se reduce la scara desenului. n punctul D' conducta se ndreapt sp sob, pe direcia oy, avnd montate pe aceast poriune cele dou robine i arztorul de gaze. Schema unei instalaii destinate execuiei (v. fig. 7.1, a, b, c) se con pleteaz cu cotele elementelor dimensionale (diametre, lungimi etc. Dac pe schem este posibil s apar conducte sau puncte de consui suprapuse, pentru a evita unele neclariti se admite desenarea unc poriuni de traseu cu lungimea diferit puin de lungimea exact, re zultat din reducerea la scar, sau so pot schimba unghiurile ntre axei de coordonate (n specia] cnd instalaia este desfurat mult pe ver tical).
7.4. REPREZENTAREA INSTALAIEI DE GAZE NATURALE DIN CLADIR!

IG 9

n figura 7.2, a, b i c este reprezentat parial instalaia de alimen tare cu gaze mibustibile naturale a unor apartamente dintr-o cldire de locuit cu parter, etaj i mai multe intrri.

F ig . 7.2. R ep re ze n ta re a in s ta la ie i d e g a z e n a tu ra le : a plan parter ; b pion etaj curent; c tchema coloanelor.

M intre jwginlle 1 7 0-m .

> c ,

. / 7 0 -/ 1 -/

tru gtit la buctrii snt prevzute maini ^ .tit, iar la oai sint mon tate cazane de b a ie . obinuite, toate fiind imentate prin conducte cu gaze combustibile naturale,-figurate pe plan ff semnele lor conven ionale (v. tabelul 7,1). Instalaia este reprezentata prin urmtoarele desene: planul parterului, la scara 1 : 50 (v. fig. 7.2, a); planul etajului, la scara 1 :50 (v. fig. 7.2, b); schema instalaiei, la scara 1 : 50 (v. fig. 7.2, c).
7.4.1, PLANUL PARTERULUI

Pe acest, plan (v. fig. 7.2, a) snt figui'ate ncperile cu destinaia lor. Pentru fiecare ncpere n care se monteaz aparate de utilizare a gazelor naturale se nscrie volumul ncperii n metri cubi. Folosirea gazelor este permis numai n spaii bine ventilate, cu asi gurarea debitului minim de aer necesar arderii i asigurarea evacurii totale, fr riscuri, a gazelor de ardere, conform articolului 8.38 8.50 din N PG N 16 86; de aceea, toate ncperile n care se monteaz aparate de utilizare, a gazelor naturale vor fi prevzute cu ferestre spre exterior, a cror suprafa total minim va rezulta din raportul 0,05 m2 fereastr pe metru cub de volum de ncpere. Volumul ncperii n care se in staleaz aparate consumatoare de gaze trebuie s fie de cel puin 18 m3, iar pentru buctrii, oficii ele., de minimum -4,5 m3. Pentru volume mai mici, aparatele consumatoare de gaze vor trebui s fie racordate la co. Traseul instalaiei, reprezentat, prin linie continu, ncepe de la ro binetul aezat la intrare prin care instalaia interioar a abonailor se leag cu postul de reglare (v. fig. 7.2, c) i branament. Conducta cu D n 85 mm, pe faa intrrii A , se ramific n dou ra muri, i anume: o ramur pleac ctre intrarea B, care nu este desenat pe figur, i o alt ramur avnd D 50 mm, care strbate zidul exterior al construciei la intrarea A, intr n cldire i primul hol al acesteia. Urmeaz o nou strbatere de zid interior i trecerea n al doilea hol. n punctul A sgeata indic urcarea coloanei la etaj, dar n acelai timp din acest punct pleac dou derivaii cu D, 20 mm, fiecare derivaie alimen tnd cte un apartament prin contorul respectiv, montat lng intrarea fiecrui apartament. Pe plan se observ intrarea conductei de gaz in partea sting a con torului, iar ieirea conductei, care transport gazul spre consumator, n partea dreapt a contorului, socotind observatorul aezat n faa con torului. Traseul instalaiei, reprezentat prin linie continu groas, n interio rul apartamentului figurat pe desen, este aparent paralel cu pereii, la 1 . . . 3 cm de la peretele respectiv. De la contor la punctul B, diametrul conductei este tot D n 20 mm spre dreapta, ctre punctele de consum. n punctul C este o nou ra mificaie ctre buctrie, cu D 10 mm, camer i baie, cu D 15 mm. Conform indicaiilor normativului, coborrile conductei la fiecare punct de consum se figureaz convenional pe 'in prin cte un mic cerc .3,1*4 n caopita desenat nclinat la 45C, cu vL^ul nspre partea de jos

I U i a , I_ u i c a j J U t i i d I U I a i v i c U U r U l U l respectiv. jjlan nu snt figurate lungimile traseelor, pentru a nu desenul -a ce se poate vedea clar pe schema izometric) de aseme nici debiwi. maxim de gaze ce se poate transporta pe fiecare pori de conduct n metri cubi pe or; pe desenele de proiect ele vor fi trecute. Traseul conductei se termin in vecintatea punctului de cons prin unul sau dou organe de nchidere (dup cum prevede normativi vigoare), al cror diametru nu este nscris pe plan, deoarece fiecare binet are aceeai mrime ca i conducta pe care este figurat i pe < o deservete. m vu V

7.4.2. PLANUL ETAJULUI

Acest plan nu este n totalitate identic cu planul parterului, inst ia acestuia este reprezentat in figura 7.2, b. Din punctul A ', deri\ din dreapta, de 25 mm,' alimenteaz, prin doua contoare, dou apa merite. Pentru fiecare apartament n parte elementele instalaiei identice cu cele de la parter (diametre, lungimi, debite).
7.43. SCHEMA INSTALAIEI

Aceast schema este ntocmit la scara 1 :50, folosind semnele i venionale conform normativului 16 86. Aceasta schem cuprinde: dispoziia aparatelor de consum; di ziia de aezare a contoarelor; traseul conductelor cu indicarea diametr i a lungimii fiecreia, a debitelor orare de gaze, cumulate intre c ramificaii consecutive; locul i dimensiunea nominal a fiecrui rob (identic cu al conductei pe care o deservete);.traversrile prin ziduri planee; poziia arztoarelor cu debitele lor orare. Desenul se citete cer cetind n acelai timp planul i schema in laiei care alctuiesc un singur tot n operaia de citire a unei instal Pe desenul din figura 7.2, c este reprezentat i schema de montare ] tru postul de reglare al cldirii.

jp ./* * */'

f '4 - '

* * * $ (-*

-f iS f

-b

/ V '

7.5. REPREZENTAREA STAfli LOR DE REGLARE A PRESIUNII GAZELOR

Staiile de reglare a presiunii gazelor snt constituite din totalit conductelor, aparatelor, armturilor i: accesoriilor amplasate ntr-o dire separat, prin care se face reducerea i reglaren presiunii gaz i eventual msurarea debitelor de gaze naturale combustibile. Staiile pot funciona cu o singr treapt, dou trepte sau multe. Repre itarea elementelor componente se face conform princip generale dt ntocmire a desenului pentru instalaii utilizmd semnele <

4 conduct din eav r m w /m -2

-7
-6

6
7

x, 1 2
to
wm km 2 3 vm m &
sanitar Fig. 5.33. N o d pentru buctrie simn lo r lr o n n +5

t filetat la ambele ca pete, cu lungimea de 2v ( ; muf stnga-dreapta; bucat de eav cu un filet la un capt, cu lun gimea de 40 cm; tub din P V C U, cu D 50 sau D 75 mm, cu lungi mea de 194 cm, cu muf; compensator din P V C -U , cu D 50 sau D 75 mm, lipit n piesa de curire;

9 pies de curire cu D 50 mm sau D 75 mm lipit n tubul din P V C -U cu D 50 sau D 75 mm;

10 bucat de eav din P V C -U cu D 50 sau D 75'm m ,


cu lungimea de 65 cm, lipit n ramificaie;

11 ramificaie din P V C U de 50 60 70 sau de


75 60 67;

12 consol cu cleme i bride pentru asam blarea nodului, cu un capt pentru im - .


pucat, iar cu cellalt capt pentru fixat n zid;

13 inele din P V C mediu cu D 50 sau D 75 mm, funcie de diametrul scurgerii,


care se introduc pe tub dup .ce au fost nclzite;

14 brar de 40 mm sau 65 mm, funcie Ide diametrul conductei jde scurgere,


montndu-se ntre dou inele care sint lipite pe tub. In acest fel se f o r meaz dou puncte fix e prin ifixarea brrilor n zid. 5. n figura 5.34 este reprezentat o derivaie pentru buctrie cu spltor i baterie stativ. Se cere s se reprezinte detaliile de execuie la scara 1:10, sub iforxn d e vederi n plan i seciuni; pe figur s-au folosit notaiile: 1 bucat de eav din P V C -G , fcu D 20 (mm, cu lungimea de 53 cm, avnd o curb de 90 i una de 45; 2 muf din P V C -G , cu D 20 mm, cu filet, nurubat la niplu cu D 15 m m ; 3 niplu cu Dn 15 mm, nurubat la robinetul de trecere cu Dn (15 'mm; 4 robinet de trecere cu Dn 15 mm; 5 niplu cu Dn 15 mm, nurubat n mufa cu filet cu Dn 20 romi; 6 muf din P V C -G cu O 20 mm, cu filet, lipit pe eava cu Dn 20 mm; 7 bucat de eav din P V C -G , cu D 20 mm, cu lungimea de 35 cm; avnd o curb la 45 c u lungimea de 3.2 cm; 8 muf din P V C -G , cu D 20 mm, cu filet;

Fig. 5.34. Derivaie pentru buctrie cu spltor i baterie stativ.

IV nipi. icat, cu D n 15 mm, care se nurubeaz n teul din coloan, num , atru coloana de scurgere din PV C -U , cu D. 75 mm; 11 cot ziiic^c, cu O n 15 mm, nr. 90, nurubat in niplu; 12 bucat de eav zincat, cu D n 15 mm, cu lungimea de 7 cm, pentru ] cu D n 50 mm i de 10 cm lungime, pentru P V C -U cu D 75 mm, 1 la ambele capete (fiind valabile pentru montarea derivaiei aparente i din beton, iar n cazul n care se monteaz ngropat n zid de ci lungimea crete cu 3 cm); 13 cot zincat, cu D n 15 mm, nr. 00, nurubat n bucat de eav, cu D n 1 14 bucat de eav, cu D n 5 mm, filetat la ambele capete pe lungiri 30 cm, nurubat n cot; 15 robinet de trecere) cu D n 15 mm, nurubat n bucata de eav cu D n 1 IU bucat de eav zincat, cu D n 15 mm, cu lungimea ide 22 cm, filet ambele capete, nurubat In cot; 11 cot zincat cu D n 15 mm, nr. 90. 6. In figura 5.35 se reprezint un nod sanitar pentru baie simpl. Se s se reprezinte detaliile de execuie, la scara 1 :10, sub form de vedere i i seciuni; pe figur s-au folosit notaiile: 1 m uf stnga dreapta galvanizat, cu D n cuprins ntre 20 mm i 40 mn

face legtura ntre nodurile dintre etaje;


2 eav galvanizat, cu D n cuprins ntre 20 mm i 40 mm, cu (filet la ( capete, avnd lungimea de 200 cm; 3 teu galvanizat,. cu Dn cuprins ntre 20 mm i 40 |m m , nurubat In 4 eav galvanizat, cu D n cuprins ntre 20 m m i 40 prim, cu un filet, lungimea de 75 cm; 5 tub din P V C -U , cu D 110 mm, cu lungimea de '163 (cm, cu muf; 6 compensator din 110 mm; 7 tub din P V C -U , cu > 110 mm, cu muf i lungimea.de 70 cm; 8 ramificaie din PV C -U , cu D 110 110c 67; PV C -U , cu D 110 mm, lipit n tub din P V C -U ,

Fig. 5.36. 9 tub din P V C -U , cu D HO mm, jcu, lungim ea de 21 cm, cnd sifonul de p ar doseal se prinde pe deasupra plcii, i d e 30 cm, d n d sifonul de pardo seal se prinde p e sub plac; 10 ramificaie din P V C , cu D 110 50 67; 11 teu din P V C -G fr filet, (cu D 25... 50 mm, lipit la eava din P V C ; 12 reducie din P V C -G , cu D 2 5 ... 5 0 ... 20 mm, lipit n teu; 13 eav din P V C -G , cu D 25 ...3 0 mm, cu lungim ea de 195 cm; 14 eav din P V C -G , cu D 25 . . . 50 imm, cu lungim ea dei 75 cm; 15 console din oel-balot de 30X4 cm. 7. S se execute, la scara du-se grupe de elevi. 1:20, detaliile itipizate din figura 5.24, form n-

8. Se cere s se recunoasc prile componente ale fiecrui traseu ii s se ntocmeasc legenda iu i cu 'semnificaia fiecrui reper sau tabelul de com ponen a l desenului, folosind numerotarea reperelor din schi (v . fig. 5.36). Indicaic. ,Consultnd la nevoie) standardele, cu semnele convenionale in di cate n acest capitol, se identific fiecare re p e r ntocmindu-se tabelul de com ponen.

REPREZENTAREA^
6 .-

IM B B n a W IH IIIIIB II I iIM N
in i i i w i n i r n i n i ii m v ii

In tabelul 6.1 snt tz i m w n i m - r r - r r - m n ~rrtTrrnr conductele care transpo-jmz t i

6.2. REPREZENTAREA

,-;.-;-vi52S2S

6 . 2 . 1 . R .3 E E E TPRi 1 * : _ ; I I T T 1 T H T H U I W U iX IX i

D E 'M O * jim - r r > * v v w v v v v * v w v ^ ^ Instalaiile de .inc scheme, seciuni) prin =sei ztr. m iinE j. r x 'r im ~ ;r .irnr: fluide, precum i prin activitate, conform p r i r _ z r i j r r r ~ ::r i:r x m u T o c x x x o o e c n p ii: Conductele, fio ccn d i . . : i m n K i mr u corpurile de nclzire, s e l a m t t i n ; : r n ---------m n n e ir ^ c n x o c w o o o o a o c w o o o o o o o o x p culoare roie), dac n c: linie ntrerupt m ijlo c e . >n t OMW 11 ' ' a f- r iii - - - - - - - - T fif conducte de ntoarcere Cotarea se realizea.: = .................. ' T T T T ------ ---* 11 * * S.S (fig. 6.1) sau nscrierea li metri, atunci cnd coa ' l -1 -U P n tT -T J .T J U fU S2S2S2! pentru construcii (fig. Coloanele se p r e z i x r - i _ t j j j L j __ ^ . i i cerc un cerc mic ngus f l I I N H W I H i f Hl l i l HB I t HHHI ntoarcere, un cerc m i albastru. In tabelul 6.2 sin. Tt tf 8 f l I U TT1H1MK I I I T schem, conform S T A S l : * 8 8 8 8 B S H S B S 8 8 a B S 8 8 8.8 P.,adiatoarele snt c ^ ^ r rrr !'5T7 TT TF T T T F B elemente prin nipluri. * * * . i ~wnn L i i i v r i T m r a f i r -r m h k j T. * ft f c A f t A \ A . A . / W V V * A A . A radiator snt date n i prin cte un dreptung pe baza dimensiunilor* )00. G cald i n portocaliu se deseneaz n negru, paralel cu zidurile pe

.um il i culori convenionale pentru conducte e v" (extras din STA S 185/1-B9;

ansport fluide \

Semne convenionale Wr.

'crt.

Destinaia conductei

n planuri de specia litate

Sn planuri generale de situaie, planuri coor donatoare sau planuri ' comune

(Denumirea convenionale
culorii

Instalaii de nclzire central


1

Conduct de ap cald de ducere Conduct dc ap cald de ntoarcere Conduct de ap fierbinte de ducere Conduct de ap fierbinte de ntoarcere Conduct dc abur Conduct de condensat Conduct de dezaerisire sau de admisie a aburului Conduct de golire (CG), dre naj (CD), preaplin (CP) Conduct de siguran a tra seului de ducere Conduct de siguran a tra seului de ntoarcere Conduct de aer comprimat r. r
O * -0-

rou aprins albastru rou nchis violet

~ A F ------

AF portocaliu

5 6 7

X X

verde

------------ -------------------CG CD
-

cafeniu

rou aprins

10

albastru

11

galben

Observaii. Literele marcate pc seninele convenionale reprezint iniialele conductelor respective sau ale fluidului transportat. Pentru diferenierea conductelor cu aceeai destinaie, dar avnd parametri diferii, se pot face notaii suplimentare, ca, de exemplu: 6 bar, 8 bai-, 1D 95C, I 75C. ducere

ntoarcere
1 0 2 *3 ,5

o Coloanlntiorcere
Fig. 6.1. Reprezentarea i cota rea conductelor: a in plen; b in schem,

g ----- L

Fig. 6.2. Cotarea seciunilor reduse a conductelor.

tS~c

Semne convenionale pentru instalaii de Inclire central (extras din STAS 105/4-84) Nr. crt. 0 Semne convenioni
In plan

Denumirea

In s <

1 I. Corpuri de nclzire

cav nclzitoare neted, orizontal /

1 T 0 - n x l- $

eav nclzitoare neted vertical

rV -n x t-d

O - ------------R O -n x l-t n ix l-4 o ----- ------ o R V - n x l- d n ixl-< fi

I
J

Serpentin de nclzire din eav neted

c z 4 = m

Registru de nclzire din evi netede orizontale

Registru de nclzire din evi netede verticale

eav nclzitoare cu aripioare

7-nxlxs-$ H =~==~=3< h n ~mc c t ' ....;..i

Radiator din font, oel, sau convectoradiator tip panou (CRP)

c E

Convector cu masc

Not: l lungimea evii, n mm; h nlimea Intre axele niplurilor, in mm; s s de nclzire a unei evi, In ms.

II. A ([regate l aparate productoare sau schimbtoare de cldur (extras din STAS 185/5-89)

Cazan de ap cald ori fierbinte cu combusti bil solid (S), lichid, (L ), sau gazos (G )

Cazan de abur cu combustibil solid (S), lichid (/-), sau gazos (G)

F f

O B SE R V A IE La cazane se noteaz. tipul convenional al cazanului

<ie

cumbuslibil in interiorul semnului

III. Agregate i aparate peniru iteptasarea luidelor

Pompe: a centrifugal; b cu piston.

(O l o b

Pomp manual

Ejector

Compresor de aer

Ventilatoare: a centrifugal; b axial.

a b

J . JL. C Pompe de cldur: a cu absorbie b cu amestec.

Proiecia c- ^duetelor de le V IO th lO J Oi ,* t * & * gtur n pla, suprapune, te r -- motiv pentru care pe plan apare S C W flW tfJ HS desenat numai conducta de it j4S?y 2X W i legtur de ducere, trasat cu '.ra linie continu groas. Totui, se Wj admite convenional ca aceste S-60M conducte s se traseze distinct, rt.3~ fir.* c M * -\\ t* ' \s i*' decalat una fa de alta, prin plan r pC trasee paralele. Pe conducta de Q 0 0 * 1 0 Cn' ,?1 iegtur de ducere se monteaz un robinet cu ventil de dublu reglaj care se va reprezenta, atit K -7 7 / r 1 Ml & 0 ,-jj in plan, cit i n schem prin /T semnul su convenional & 2S-. i SCH M IV E K B <fjg. 6.3). S i? i V J5 5 ? ^ J In funcie de poziia corpu J & 5* I lui de radiator fa de coloane, legturile dintre ele se repre fe -7 7 4 '* zint astfel: ir; 0*2S D if r.v V plan dac ambele coloane u dus i ntors se afl de acee C i<j ai parte a corpului de radiator, iar intrarea i ieirea agentu lui nclzitor n corp se gsesc ;Af| i ele pe aceast parte, leg Ort-cc i;*?! 306 turile n plan i n schem se VW '!-* * 5 0 C W reprezint ca n figura 6.3, a; dac ambele coloane se r -r - , gsesc de aceeai parte a corpu lui de radiator, dar mediul n <5 } M I .'C 0. clzitor intr ntr-o parte a acestui corp i iese de cealalt parte a lui, legturile se repre F ig . 6.3. Legarea corpurilor de radiator zint ca n figura 6.3, b; coloane. dac coloana de ducere se afl de o parte a corpului de radiator, iar coloana de ntoarcere de cealalt parte a lui, legturii n plan i schem se deseneaz ca n figura C.3, c; . dac corpul de radiator este legat la conducta de distribuie o:i zontal, care se afl la nivel apropiat de al cazanului, cum SC ntmpl subsoluri, legturile se reprezint ca n figura 6.3, d; conducta de ntoa cerc se poate afla, uneori, i sub corpul radiatorului (fig. 6.3, e i f).
P e schem, conductele de legtur se traseaz nclinat, corespuns tor sensului de circulaie a apei calde; legtura de ducere coboar sp radiator, iar legtura de ntoarcere coboar spre coloan, aa cum se a:l trasate n figura 6.3, ntocmit in ipoteza instalaiei cu ap cald. Ci mediul nclzitor este aburul, legtura de ducere se traseaz urend sp radiator sau m o direcie orizontal, iar cea de ntoarcere cobornd sp
/ 5

_____

A w v v tA i

u x a i c i i ^ l U -

nale: pe desenul n p]an l pe schema coloanelor * > ... nscriu diametrele coloanelor i ale ramificaiilor de ducere i ntoarcere, care fac legtura coloanelor cu radiatorul, i dimensiunea nominal a ventilului, care n mod curent este aceeai cu a ramificaiei pe care este aezat (v. fig. 6.3J_; fiecare corp de radiator se coteaz sub form fracionar;.la num rtor se nscrie numrul de elemente, tipul lor (distana ntre axele[niplurilor) i numrul de coloane; la numitor diametrul nominal.al robinetului cu ventil; astfel, fracia ^ din planul i schema reprezentat.n fi

gura 6.3, a reprezint un corp de radiator alctuit din 10 elemente, de tipul cu coloane libere, avnd distana ntre nipluri de 624 mm i 4 co loane; robinetul cu ventil este de 10 mm. Pe plan, aceast notaie fracionar se scrie n afara zidurilor cldirii, iar pe schem, deasupra drept unghiului ce reprezint corpul de radiator; pe plan i n schem, 3a fiecare corp de radiator se noteaz sarcina sa termic, adic debitul de cldur n wai, care s-a calculat c trebuie s-l cedeze radiatorul, pentru a se realiza n ncperea n care a fost pre vzut starea de nclzire (temperatura) necesar; astfel, pe corpul de radia tor din figura 6.3, a este nscris sarcina termic 1 220 W ; pentru a se stabili cu uurin, la execuie, ncperea sau locul de aezare al fiecrui radiator sau corp de nclzire n general se atri buie acestora, n schem, cte un indicativ care se nscrie pe dreptunghiul ce l reprezint S pentru subsol, P pentru parter i E pentru diferite etaje, urmat la fiecare nivel de numrul!de ordine al ncperii, care este atribuit i notat pe planurile de arhitectur, nc de la ntocmirea proiectului de construcie. De exemplu, un sistem de notaie ar fi ntocmit astfel: la subsol - S 01, S 02 . . . S 12, S 13 .. la parter P 01, P 0 2 ,... P 12, P 13 .. .; la etajul I E 101, E 102, .. . E 112, E 113 .. la etajul II E 201, E 202, . . . E 212, E 213___ Conform acestei notaii, radiatorul din figura 6.3, a.se afl montat la parter n camera cu numrul 6, cel din figura 6.3, b la etajul l,.n camera cu numrul 15, cel din figura 6.3, c, la etajul 7, n camera cu num ru l 8. Dac ntr-o ncpere snt mai multe corpuri.de nclzire, ele se pot deosebi adugind indicativului nc o liter din alfabet; de exemplu (fig. 6.3, c), cele dou corpuri P 08 a i P 08 b, aflate la parter camera 8. P e plan, sub numrul de ordine al fiecrei ncperi, se nscrie i tem peratura, n grade Celsius, ce trebuie realizat n ncpere, temperatura stabilit la proiectare, pe baza creia s-a dimensionat radiatorul (de exem plu, . C elelalte tipuri de corpuri statice de nclzire, cum snt con-

vectoarele, registrele, serpentinele sau evile nclzitoare, se prezint n plan i schem prin semnele convenionale cuprinse n tabelul 6.2 ele vor

TV-2X 5 0 -2 ,5 m

F W m T

Fig. 6.4. Reprezentarea registrelor i a evilor nclzitoare in schem.

ii notate cu indicaiile dimensionale diametrul evilor ce le compu: i cotele de gabarit necesare. Pentru exemplificare, n figura 6.4 s-a reprezentat n schem un gistru cu evi orizontale i o grup de dou evi verticale de nclzire. gistrul este cotat:
Rg 570x31.5 1 4S0V 15RG 10

ceea ce reprezint un registn

ase evi orizontale, avnd diametrul exterior de 70 mm i grosimea rctelui de 3 mm, n lungime de 1,5 m, eu o sarcin termic de 1 4 8 C prevzut cu un robinet cu dublu reglaj cu D=15 mm i un robine

---- i 2x5? golire de 10 mm. evile nclzitoare netede snt cotate: ftfin T _rr o i a

tdi

ceea ce nseamn dou evi verticale cu D ~ 5 0 mm, cu lungime, 2,5 m, cu o sarcin termic de 680 W, prevzute cu un teu de reglaj cu D =10 mm i un robinet de golire RG cu D=10 mm. n figura 6.5 se arat reprezentarea i notarea convectoradiatoa tip panou i a serpentinelor. O deosebit atenie trebuie acordat reprezentrii corecte a pan conductelor de legtur, de ducere i ntoarcere, pentru o bun ae; (evitarea formrii sacilor de aer) i o golire corespunztoare a instal n funcie de agentul termic nclzitor (fig. 6.6 i 6.7). In vederea montajului, se ntocmesc detalii de execuie la scri (1 :2 , 1:10, 1 :20), aa cum se poate observa n figura 6.8 sau gura 6.9. 0,8 1/7"

CRP-S24/11

YB

D 1 5

5-750/7 V15

-5 < r
Dn15

_ 1 ___
Fig. 6.5. Reprezentarea convectoradiatoarelor tip panou i a serpentinelor.

a
Fig. 6.6. Sisteme de racordare a corpurilor de nclzire la instalaia de nclzire cu ap: a cu. disiribufie superioara; b cu distribuie inferioar.

bi

Fig. 6.7. Sisteme de racordare a corpurilor de nclzire la instalaia de nclzire cu abur: a cu distribuie inferioar; t> j cu distribuie mixt cu racordare la abur n contt'Qpant&; bj cu distribuie mixta cu racordare Jo abur in pant.

A-tOO/2

~7~

LEGTURA R A D IA TO RPESA 2

t-mr? TS
LE G tU iR t RADIATOR F

L EGt
G '.C tt) .

, . 1 Conduct _ . . 2 Conduele

3 a'ocn 4 Co/aan
5 (Md.s)n S Teovo L
Fig.6.8. Detalii de montaj.

M5

Fig. 6.9. Racordarea corpurilor de nclzire la coloane: racordarea unui corp de nclzire; U racordarea a dou corpuri de nclzire; a schem; b plan.

DE NCLZIRE CENTRALA

Proiectul instalaiei de nclzire central, ca parte component proiect tip de cldire de locuit, este astfel ntocmit nct s poat fi s n diferite variante pe care le-ar putea prezenta terenul, ndeost diferitele orientri posibile ale cldirii fat de punctele cardinale < direcia vnturilor dominante. Dintre variantele de soluii cuprins proiect, la execuie se alege alternativa care corespunde aezrii c] in terenul pe care se execut. Pentru exemplificare, n figura 6.10 se prezint o cldire de cu subsol, parter i patru etaje. Proiectul instalaiei prevede o nc central cu ap cald, cu distribuie inferioar, bitubular. nclziri cperilor s-a prevzut cu corpuri de nclzire de tip radiator n can de locuit i cu convectoradiatoare tip panou, n bi i buctrii. Pe planul subsolului (fig. 6.10, a) este reprezentat conduci ducere ap cald, nclzire 95C, i conducta de ntoarcere ap cald clzire 75C, prin semnele lor convenionale; pe acest plan se afl n cotele de montaj ale conductelor de distribuie i pantele. n legenda nului snt specificate i celelalte elemente componente ale instalat Pe fiecare plan (fig. 6.10, b i c) i n schem (fig. 6.10, d) se aii scrise cele patru variante notate 1 . . . 4, pentru care s-au calculat respund anumite corpuri de nclzire, nscrise n dreptul fiecreia. Fi din aceste variante corespunde la cte una din situaiile n care se afla cldirea, ca orientare fa de punctele cardinale. Spre a iden alternativa ce trebuie .aleas, pe planul parter se afl desenat gr< orientrilor posibile. La aplicarea proiectului pe teren se stabilete n care se ncadreaz, n funcie de orientarea cldirii. De exemplu direa are faa principal spre S, nseamn c se afl n zona 3 etc. se vor alege i se vor monta corpurile de nclzire cu simbolul 3, celi nefiind luate n consideraie. Legturile la corpurile de nclzire, cel conducte i robinetele cu ventil snt aceleai pentru toate cele j orientri. Pe planul etajului 4, se reprezint prin semnul convenional c punztor conducta de aerisire de 3/8". n schema coloanelor, pentru simplificare, s-au reprezentat numi Ioanele caracteristice, cu legturile la conducta de aerisire, rmni elevii s completeze ca tem suplimentar reprezentarea celorlaltc Ioane, dup modelul celor din schem, avind datele n planuri. P e reeaua de distribuie a instalaiei interioare, pe planuri : schem, se nscriu: diametrele, nclinarea i lungimea conductelor pi pale, cotele de nivel ale fiecrui planeu i ale punctelor de plecare conductelor principale. Dac aceste conducte principale se afl dispu palierul centralei de exemplu, la subsol fixate de tavanul ace: coloanele dus i ntors care ptrund prin planeu spre palierul urmt indic pe desenul n plan prin mici cercuri balustrate, notndu-se di trele capetelor de coloan i cotele de poziie fa de un reper al cons iei ziduri, stlpi etc. Canelele nevizitabile sau vizitabile executate o dat cu constn aflate n planul subsolului sau parterului, destinate a adposti con< termice, se deseneaz pe plan n vedere, prin linie dubl, reprezei grosimea pereilor; traseul conductelor este desenat nrin semnele rnr

a :

________ _I te1

m.

V =~='a&r

PS2

JgW W ' -f

1 IifW
= *S2

tm

7ETT 1
l!.. /fin

i _____ ,

"**

VC

1,
-w | 5 S i1 /

l>

XT
net
:gcnq4 3ZT o ft / a n a U * :r 4 M U (ta r n t* J '****) tQ C Q r Q % Tdci) a r^n- a u a tu an* * T;

/ w / |

I::
.U -

=====ff
$*?

rx:

RL_
c?.

n u d n u m w oq s d a j>in /ir K X xkjcti oerorei U5


xlcc grto*
J

&W Ol sercr i i II htH)

t**!(X H e c c r v
timet oenre

PLAN SUBSOL

t p rrtrj mortarw Iwjrarwt tJ ret kt

M W 3r t -flrrv re#/ 5 .<j.i


Ur

jfraaoenki, rjntrvxi < /' & & * r>. i ,K > e

S M v e n H c u r r q t im k t it U

xhjnuj flH tt u oitXijrvi i v drfrtA/i

$ > J * r m o m * v

contortn t i l 51/ M / - i j w t r to u x / ko poi\k

________ xx\S{.

*fL

______ r wjuiin: ni canal. .Numrul do or^ atribuit coloanelor va fi pstrat acelai pe toate desenele n plan i n ^ehema coloanelor. n general, poziia corpurilor do nclzire^ este necesar s fie co tat, acestea aezndu-se conform prevederuor de montaj n axa ferestrelor n cazul radiatoarelor, registrelor i al convectoarelor; n si tuaii particulare, poziia de montaj se coteaz pe plan fa de elementele construciei. Caracteristicile corpurilor de nclzire se nscriu aa cum s-a artat n subcapitolul 6.1.

6.3. REPREZENTAREA IN PLAN l SECIUNE A UNEI CENTRALE TERMICE

O central termic se reprezint prin plan (fig. 6.11, a) i schem (fig. 6.11, b). n plan se reprezint echipamentele i instalaiile aferente cu poziiile reciproce, distanele i cotele de montaj; astfel snt reprezen tate: echipamentul de baz (eazanele); echipamentul pentru ap cald de consum (schimbtor de cldur tip B 55, Am /6x4,0 m boiler orizontal); echipamentul auxiliar (pompe de circulaie, separator de nmol); dispozitive de siguran (vase de expansiune nchise, deschise, pompe de adaos); alimentarea cu aer de combustie i evacuarea gazelor arse (co, canal de fum); instalaiile de msurat i control. P e figura 6.11 este prezentat varianta cu coul de fum montat n exteriorul centralei termice care este executat din materiale incombustibile, rezistente la foc, fiind prevzut i cu ui i ferestre metalice, cu deschideri directe n exterior. Reprezentarea cazanelor, a boilerelor i a aparatelor de contracurent. n desenele de ansamblu ale reelelor instalaiilor de nclzire central, aceste pbiecte, oricare ar fi tipul prevzut a se utiliza, se reprezint prin semnul lor convenional din tabelul 6.1, trasat Ja scar. Pe desen (fig. 6.11) sau in legenda acestuia se indic tipul i caracteristicile fiecruia (supra faa de nclzire a cazanelor, capacitatea boilerelor etc.). Pe desene la scar mare, destinate montajului centralei termice, care cuprind planuri i sec iunile verticale necesare, aceste obiecte ca i feluritele aparate sau sub ansambluri ce pot fi cuprinse n central \snt prevzute cu cotele de gabarit i cu cotele de montaj fa de elementele constmciei, existente pe planurile de arhitectur, ca: fundaii, planee, stilpi, ziduri etc. Pentru centrala termic mai snt, de obicei, necesare i unele sec iuni verticale, dup trasee astfel alese nct s se clarifice, att aspec tele de montaj ale agregatelor i dispozitivelor, ct i acelea privind leg turile ntre conducte i agregate i modul de pozare a conductelor n ca drul centralei (aparent pe cldire, n canale, n nie). n acest scop, mai pot f i necesare unele detalii de montaj, precis cotate, privind: aezarea conductelor n canale termice, n pardoseal sau prinderea lor de elementele construciei ori n nie, precum i detalii ale fundaiei cazane lor, ale suporturilor pentru boilere, rezervoare de condensat etc.

* c: i a avea o vedere de ansamblu asupra centralei, se pot r tocmi sc ne n perspectiv axonometric izometric, n care apar toal agregatele si conductele din central. Pe desenele n plan i pe secii; nile verii ie ale centralei se nscriu tipurile i dimensiuniletuturor elt mentelor componente, precum i cotele de poziie ale acestora.
6.4. REPREZENTAREA REELELOR DE TERMOFICARE

Pentru executarea unei reele do termoficare proiectat snt .nece sare: planuri de situaie, desenate la scrile 1 :1 000, 1:10 000, in func ie de mrimea ansamblului reelei; pot fi planuri coordonatoare, cm servesc pentru reprezentarea reelelor de termoficare i a celorlalte ti puri de reele (de alimentare cu ap, canalizare etc.) si se deseneaz li scrile 1 : 500 . . . 1 : 1 000; profile n lungul traseului, desenate pe orizontal la scrilt 1 : 200 . . . 1 : 500, iar pe vertical, la scrile 1 :20 ... 1 : 50, cu detaliilt necesare pentru anumite puncte speciale ale traseului (traversri, puncte fixe etc.); planuri i scheme de montaj pentru puncte termice i staii cen trale, la scrile 1 :50, 1 :200; planuri de detaliu, pentm construcia i montajul cminelor din reea, de obicei tipizate, desenate la scrile 1 :20 ... 1 :50; detalii de execuie i montaj pentru suporturi fixe i mobile, pen tru izolarea conductelor etc. la scrile 1 : 5 . . . 1 : 50. Pentru exemplificare se consider un complex de cldiri, cu diverse destinaii, alimentat cu cldur prin puncte termice proprii (PT), iar acestea la rndul lor, alimentate cu energie termic de la o central elec tric de tennoficare CET (fig. 6.12). Pe figura 6.12, a, care reprezint planul de situaie este desenat centrala electric de termoficare de la care, prin dou ramuri, n dou direcii diferite, este racordat reeaua de termoficare ce alimenteaz cu energie termic punctele termice, iar de la acestea diferitele categorii de cldiri. n figura 6.12, b este desenat schema termomecanic, care cuprinde traseul conductei de ducere i ntoarcerc a fluidului nclzitor (ap cald) care alimenteaz punctele termice, cu toate elementele caracteristice: lire de dilataie, L, puncte fixe F, cmine C, schimbri do direcie AT , pre cum i dimensiunile necesare (lungimi i diametre). n partea de sus a desenului se afl cte o schem de principiu a legturilor care pornesc din fiecare cmin, cu armturile aferente. / I n figura 6.12, c se afl desenat profilul n lung pentru poriunea cuprins ntre C 2 i P T 6, cuprinznd lira de dilatare L 4, un punct fix F 3 i o schimbare de direcie la 90, N 4, la intrarea conductelor n punc tul termic. De asemenea, n partea de sus a desenului, care reprezint seciunea vertical prin canal, se poate observa i linia terenului, precum i scara grafic pe .vertical (1 :50). In partea de jos a desenului este cu prins o rubricaie care permite, prin datele nscrise n dreptul puncte-' lor caracteristice, execuia reelei; de asemenea, se afl desenat i scara grafic pentru lungimi (1 :200). n desenul din dreapta se repre zint o seciune Drin tprmi,. w;k;i ...... ..........!4

fleura .ll intt paginile ISO $1 101.

O r

Dn!50
V/


a presiunii gazelor:

figura 7.3 a si 7.3 b Intre paginile 1 7 2 1 7 3

Fig. 7.3. Reprezentarea staiei de re d a ra

a n r o c in w n ero-

--- -- wwi. J L Y* MW\.UV/J. U \Ai5 - I .U) U- < ^ X l//.

APLICAII
1. Se cere a sp reprezenta, in perspectiv cavalicr izometric, conductele instalaiei de gaze combustibile, a cror reprezentare n plan este dat n figura 7,4, a (plan) i (figura 7.4, b (seciunea vertical A A a construciei din plan). Se vor stabili i nscrie pe schem lungimile diferitelor poriuni de conduct. Schema se va ntocmi la scara planului; se vor indica i tfitingurile necesare exe cuieiIndicaie.

Schema se. reprezint cu punctul de vedere in dreapta, dup cuni rezult din poziia axelor figurate pe plan i seciune. Trasarea ei se face ncepind de la ro binetul R, folosindu-se scara grafic 1 ; 50.
2. Aceeai aplicaie pentru instalaia din figura 7.5. cunoscind c: instalaia de gaze combustibile alimenteaz un cuptor pentru tratamente termice i dou forje; nlimea ncperii este de 4,00 m: conducta orizontal A B C D se afl montat la 40 cm de plafon, iar conductele verticale, la : cm de perete; cotele celor trei arztoare deasupra pardoselii snt la 80 cm.

1 . Se cere s se deseneze pe planul construciei din figura 7.6 pornindu-se de la robinetul de incendiu J, traseu] instalaiei de gaze leare va alimenta cei p a tru consumatori indicai prin semnul convenional respectiv. A poi, s ; se ntocmeasc la o scar aleas, pentru traseul desenat pe plan, schema instalaiei n perspectiv cavaller izometric, n care scop se va ine seama de urmtoarele date: nlimea ncperii, 3,00 m; debitul nominal al arztorului n itM i (pentru ST-1. CB-2,0, MG-0,8); cota de montaj a arztorului deasupra pardoselii finite, n m (pentru ST i CB, 0,40 m, pentru M G , 0,65 m ); cota de montaj a conductelor orizontale sub plafon, 18 cm. P e plan i schem se vor nscrie debitele de gaz transportate i lungimea conductei pentru fiecare parte distinct a acesteia (intre ramificaii). 4. Se consider c n figura 7.7, a este corect a-eprezentat In plan conducta cu traseul A J D i se vor analiza schemele din figura 7.7, b, c i d, stabilindu-se care este bine ntocmit, din punctul de vedere al reprezentrii axonometrice (fr a se face referire la scara desenului). Indicaie. Se consider punctul de vedere spre dreapta i in afara construciei. Pe de senul In plan, conducta A B este orizontal, paralel cu a x a oy, avind sensul de scurgere astfel ca s se apropie de privitor.; n cele trei scheme ea este trasat sub un unghi la !35c (45) fa de direcia 02 , deci corect. D ar n (schema din fi gura 7.7, d, sensul ei este astfel Inct se ndeprteaz 'de privitor, deci el este greit. Se continu analiza fiecrui tronson i se ajunge la concluzia c este com plet corect numai schema din figura 7.7, b. i

tA

PM

qjjgj J
s r j < J T i \'
V

=
a
Fig. 7.4.

rtOOO

Fig. 7.5. / n

ti

M G Bueciorie

Camer 32D0m3

I a 51

HR

-M -

==

Ho!

St

n a
7p c

-II______ M ______

Hi--------

J
CB Bais
Sfflrn3

'

st

Camer 22.50m3

10.5 0
L- .

L I

1 . . t

1 1

<

5m

F i g . 7.6.

IM

22Z2
b

Fig. 7.7. Reprezentarea unui traseu de conduct:


a pla n ; b ale i d schem e ja n e lo r.

(
CAPITOLUL 8

REPREZENTAREA INSTALAIILOR DE VENTILARE ! DE C O N D IIO N A R E A AERULUI

8.1. REPREZENTRI CONVENIONALE

Executarea oricrei instalaii de ventilare, indiferent de sister aplicat, se face pe baza proiectului de execuie ntocmit de un insti de specialitate; acesta cuprinde i reprezentarea desenat a instalaiei ventilare. Instalaiile de ventilare natural, alctuite dintr-un sistem de can n zidrie, se reprezint .n desenele proiectului de arhitectura al c struciei respective, instalaiile de ventilare mecanic, de orice fel, ctuite din anumite agregate i o reea de canale de distribuie a ae lui, se deseneaz pe planuri ale construciei, anume ntocmite n ac scop. Pentru alctuirea proiectului acestor instalaii, cuprinznd de nele necesare execuiei, se aplic regulile generale de reprezentare a turor instalaiilor bazate pe principiile desenului proiectiv. Instalaia n ansamblul su se deseneaz pe planurile fiecrui ni' la scara 1 :100 sau 1 :50, precum i pe anumite seciuni verticale construciei, care apar necesare, sau scheme n proiecie axonometi (izometric). n acest scop se folosesc semnele convenionale generale, p cum i semnele convenionale stabilite n STAS 185 89 pentru c mentele, piesele i dispozitivele specifice instalaiei de ventilare i con ionare a aerului (denumit i instalaie de climatizare), din care c mai utilizate snt cuprinse n tabelul 8.1 i tabelul 8.2. Pe desen se nscriu dimensiunile nominale sau de gabarit ale e mentelor i agregatelor, precum i cotele de poziie necesare montaj u n legenda desenului sau n tabelul de componen se nscriu: specifi ia tuturor reperelor, caracteristicile tehnice ale fiecrui agregat, st; dardul sau norma intern care l determin etc.

8.2. REPREZENTAREA ELEMENTELOR COMPONENTE ALE UNEI INSTALAII DE VENTILARE A AERULUI

8.2.1. GENERALITI

Instalaiile de ventilare i condiionare a aerului se deseneaz planurile construcie ale obiectivului proiectat, la scrile 1 : 50, 1 :1 n funcie complexitatea desenului. I 7 -^

_ t

______ _______ j-uuw u w /

i c transpon** uuiup

(extras din ST A S 185/1-8S, Nr.

crt.

Denum irea

Sem nul convenional

m b in are cu flanse Ia canale de aer

: lini

m b in are cu eclise la canale de aer

m b in are cu colier la canale de aer

Canal drept pentru aer proaspt

1 II

verde

Canal drept pentru aer de introducere (dup diferite tratri)

t
'L

rou

Canal drept pentru aer de evacuare

albastru

n
Canal drept pentru aer recirculat

' t
II-

violet

Obscrociltt. Reprezentarea norm al, bifilar (1) se folosete pentru desene la scara 1 : 50 sau

mai m ic. Iar reprezentarea sim plificat (I I ) se folosete pentru desene la scara 1 : 100 sau m ai unire. Sgeata indic sensul circulaiei aerului.

La ntocmirea desenului se va proceda ca la desenul instalaiilor tehnico-sanitare sau de nclzire central, aplicndu-se principiile generale de reprezentare a vederilor i seciunilor fiecrui palier, seciunilor v e r ticale prin instalaie, precum i conveniile stabilite pentru ntocmirea schemei izometrice a ntregii reele.
Azet:

i aoeiui

St

convenional* pentru Instalaii flo ventilare si coniijlonarc a acrului (extras din STAS 183/1-tS!); 183/2-89; 185/3-89; 185/4-H)

N r.

crt.

Denumirea

Por.rrj! ronvcn-ioia nan nota*.ta

Canale dc aer: plan sau elevaie a cu flan b cu eclis; c cu colier.

r~ i
^0.5-400*250 3160-6,0

seciune

p.5-4G0*Z5Q 3150-6,0 Gur de introducere, (exemplu cu seciune total 500 x x250 ram, seciune liber 75%, debit 0,7 m3 /s, viteza 0,6 m/s)

j0 ,5 ^ 4 0 0 31CC-A-.0

500*250.15% IU . 0 .5 /

r i i j ^ ri
ir r ^ r H

1 __________ !

A
Gur dc evacuare (excmplVi cu seciune total 500x250 mm. seciune liber 75%, debit 2 m */s, viteza 2,4 m/s)

'

500x250- 75%
, 'm ~ 7
,

!/

4 % / \

Coturi: a pe canale circulare (aer introdus); b pe canale rectangulare (aer introdus). . .

Pies de deviere (curb cu fetaj)

<

Ramificaii duble: a pc canale circulare; b pe reducii simetrice cu sccitmc circular; c pe canale rectangulare.

-------

<ac.

Bifurcai!: a la canale cu seciune circular; h la canale cu seciune rectangularii

r u n d le msurare (PM): c a pac de vizitare (CV)

-f -EfeH
1 -L

Racord elastic

"S

Clapele de reglare: a ffir manet; (i cu manet.

r
ui
Q

j IM
a

Clapeta de reglare pentru ra mificaii

- tic ccsare montajului -t^cv-jucaia tuturor reperelor, caracteric ,'t:cile tehnice ale fiecrui agregat, standardul sau norma intern care determin etc. se nscriu n legenda desenului sau n tabelul de componen (v. fig. 8.8 i 8.9). STAS 103 stabilete grosimea liniilor cu care se execut n desen semnele convenionale, dup cum urmeaz: cu linie continu groas conturul canalelor, linia legturii cu flane la canale, liniile de sgeat, care indic direcia aerului ce trece prin canale; cu linie continu subire muchiile vzute la legtura cu fal a canalelor (n detalii de execuie), liniile pentru prile curbate ale ca nalelor, elementele interioare din desenul schemelor de ansamblu al cen tralei de condiionare; cu linie punct-subire liniile de ax, muchiile nevzute sau si tuate naintea planelor de secionare etc.

Fig. 8.1. Schimbarea direciei unui canal din tabl:


a eleva ie; b plan.
180

... i. u^ocirac ac cACLuia ui negru, in creion sau tu; pe pa nurile ge! e de situaie i pe planurile coordonatoare se pot folos pentru tr^ eu l conductelor, fie semnele de la poz. 2, tabelul 8.1, fie li niile n c( *i, conform STAS 185/1-89, astfel: verde, la canale pentru aer proaspt; rou, la canale pentru aer tratat; albastru, la canale pentru aer de evacuat (viciat); violet, la canalc pentru aer recirculat. Utilizarea culorilor are un caracter de recomandare i se va face ci precdere n schemele cu caracter funcional. La reprezentri n culori s vor menine simbolurile i semnele convenionale ale elementelor repre zentate. Grosimea liniei de reprezentare a semnelor convenionale va f aceeai cu a liniilor convenionale pentru canale.

3.2.2. REPREZENTAREA CANALELOR DE AER

Canalele de aer pot s apar n plan, n seciuni verticale sau r vederea n lung, desenate la scar, prin axa canalului i dou linii para lele de contur trasate cu linie continu groas. Din tabelul 8.2, poz. 1, rezult c flanele duble, prin care se unesc dou poriuni de canal, apar n profil i se traseaz prin dou linii groase perpendiculare pe axa canalului. . Canalele se coteaz astfel: lungimea, distana ntre flane (sau faluri) consecutive (se tra seaz de obicei pe desenele de detaliu); sensul de curgere a aerului i natura lui (v. poz. 2 din tabelul 8.2) diametrul pentru canal circular sau dimensiunile seciunii trans versale, grosimea tablei, exprimate n milimetri; debitul de aer ce curge prin seciunea rcspectiv, in metri cub pe secund; viteza de curgere a aerului, in metri pe secund; cotele referitoare la flanele canalului sau prinderea prin fal; d < exemplu, L 4QX40X4 nseamn cornier cu ramuri egale de 40 mm' grosimea de 4 mm (v. fig. 8.1). Canalele de aer se coteaz n plan sau in elevaie, in milimetri, astfel
grosime, tabl latura vzut x latura nevzut deblt(m3/h)viteza(m.is)

iar n seciune, se coteaz tot in milimetri, astfel:


grosime tabllatura orizontalxlatura vertical debit (ms'h) viteza (m 's)

Exemplu de cotare (v. fig. 8.1):

/& /

pe vederea in pian s-a cotat------- ;----- 0,5 mm fiind grosx mea tablei, 600 mm latura vzut, 700 mm latura nevzut i 0,8 m3 / debitul;

. Y '5~ 600x70(1

....

-cote vcj i cea de 600 mm nerestul cifrelor avnd aceeai semnificaie ca i n plan. Schimbrile de direcie ale traseului unui (' al se realizeaz prin curbe.
1

In figura 8.1, c i b, notaiile---- respectiv---- nseamn


!KI )0

,.

. ,

n = 7 iio

n=r,o<>

curba cu raza de curbur dc 700 mm, respectiv de fi00 mm, i schim barea direciei cu 90. Canalul este prevzut n curb cu clapet de reglare pentru dirija rea aerului CR 200X600 (v. fig. 8.1, b), pe canalul rectangular cu dimen siunile de 200X600 mm; pentru canal circular cu diametrul de 400 mm, clapeta de reglare se noteaz CR D n 400. Desenul cuprinde cotele elementelor necesare execuiei. In cazul canalelor circulare, pe vederea cuprins n planul paralel cu planul curbei se traseaz cu linie continu subire, sectoarele din care este construit curba (v. fig. 8.6). Canalele se reprezint prin semne convenionale, linia de contur trasndu-se pe desen cu linie continu groas, iar n seciune, grosimea pe retelui se haureaz. n planurile de ansamblu i n seciuni verticale, canalele de aer se deseneaz aa cum apar n vedere. n detaliile de execuie se trec i materialele folosite, modul de exe cuie i mbinarea lor. dispoziia i fixa rea lor fa de elementele construciei, :u cotele necesare (fig. 8.2). Reprezentarea altor elemente con stitutive ale instalaiilor de ventilare i condiionare, cum snt clapetele de re glaj, cciulile de protecie a courilor de ventilare, deflectoarele, agregatele et.c.. se realizeaz prin vederi n eleva ie sau pe plan, prin semnele lor con venionale, conform STAS 185-89; re prezentarea acestor elemente nu face obiectul de studiu al acestui manual.

8.3. REPREZENTAREA SISTEMELOR DE SUSINERE

8.2. Detalii de prindere a canalelor din P V C : a cu ftane sudate; b cu muf rioltionin t -iJ T r f

Fig.

Aceste sisteme se reprezint prin detalii de execuie i montaj ntocmite dup regulile desenului industrial; snt tipizate n funcie de dimensiunile ca nalelor i se gsesc n proiectele tip elaborate de institutele de proiectare. Cteva exemple mai des ntlnite snt prezentate n figurile 8.3, 8.4 i 8.5.

182

Fig. 8.3. Sisteme de fixare:


ii su sinere Ung perete; b suspensie dc pla n eu ; c canaolrt pentru canei recta n g u la r; d detaliu de e x e c u ie : e. stMftnerea de plane u a u n u i canat rcciangutar de 630X600 mm.

T obtizxttf

Ffont

J S T x
Zidds fundaie

~W3}*3

Pbcdckbehmrmgf N n sU p a rd oseC i'

Postde rpsos
a ijg ird J cm

2 d din 1/2 rrm idd


/Dtshnher l Tobiizrrrnf

46x20mn iS O r^tS m m
FiC- 8.4. Canal vertical mascat in zidrie (detaliu de montaj). Fig. 8.5. Canal orizontal dispus si pardoseala parterului, alturat ? dului dc fundaie (detaliu r montaj). / $*3

\(15-*350
0.27m3 /s Clape/ode reglaj *350 035-*250 Y0135m3/s

/ 4El INSTALAII DE VENTILARE


8.4,1. REPREZENTAREA SUBANSAMBLURILOR

Pentru reprezentarea subansamblurilor n desen se fo losesc. semnele convenionale, conform STAS 185-89 (v. ta l\& /rudeosDirareA * * belul 8.1 i 8.2). cu g n jio r dm Pentru exemplificare, n f i plasdesirm) gura 8.6 s-a reprezentat n v e Fig. 8.6. Canal cu seciune circular, cu bi dere n plan un canal cu sec furcaie (vedere In plan). iune circular cu D 350, cu bifurcaie n punctul D, avind un unghi de 90 ntre ramurile DE i D E ' iar la capetele ramurilor terminndu-se prin cite o curb la 45 i o gur de aspiraie prevzut cu ram cu grtar de srm, cu D n250 mm. Pe desen se vede clapeta de reglaj, montat pe poriunea CD, care are rolul de a regla i dirija aerul aspirat prin gurile F i F ', ctre curba C B la 90, executat cu o raz de curbur i2=550 mm, i apoi, prin por iunea de canal A B , ctre exterior. Un alt exemplu prezentat in figura 8.7, i anume un canal cu patru guri de refulare a aerului, dispuse intr-un plan vertical, reprezen tat printr-o vedere n elevaie. Canalul cu diferitele lui tronsoane, difuzoarele i clapetele de reglaj snt cotate dup regulile STAS 185-89.

8.4.2. SCHEME PENTRU INSTALAII DE VENTILARE

In figura 8.8 este reprezentat, n vederea execuiei, instalaia de evacuare a rumeguului (praf etc.) dintr-un atelier de tmplrie. Insta laia este executat din tabl de 1 j 1,25 mm grosime, avnd canale de seciune circular. Elementele componente ale instalaiei snt trecute n legenda desenului.
Lgurt de refubrt cusit 500*87$ 2m/i

flfaor 200x700(500x8/5

O .im 150x700(500x675)

FW

p,fu!or 325x700 (500x875) Lf > Orfum 775x700 / (5D0x50)l-650

275x700 UJmVs.Jm/s

1050-500x450 Q?m3 /s. 3ir/s

Fig. 8.7. Canal cu patru guri de refulare, dispus n plan vertical.

Ccen:3
_3E__

Y Vtolrlafor<^:iiWnmxma1tipY4}7rtav;ntl6X0m!/l!;
72mmU,motor im ::rc2 2 iv v 1%0 nllm nul Poate de montoj PH3 H H otito B model (2000t2COO)conform Malu it 63/211 CV CduifA de ttnhtafepeiO'j xnole rtdongubre conbrm Moto Io 61/20! CR CtopeM t)e reglaj cu mart pentw amole cfcutore ar&rm detckufu 60/. RF Racord fieiMpeonv canoleoeoer ccwSrra tJebtu tc 60/150

T L ti* 3 1 _^
y r j ^ ^ f P '

M k Io -.Sd e tita n k a i
tfU A jn s jr - fie p u H i

~bw - O *

Fig. 8.9. Instalaie local de aspiraie la o autoclav de vulcanizare:


a * p la n : b schema izom etrlc. / T -'

5-M0

iZhfiW 6 T m
( r.? Jmouri j (v c io -jt f k jte terrcfn b)
e m anizz-1 i i spa m d

A xC lad cobr ~ 4 - G C Z r S S

m ~

ari-m

'0353

ii-rd im 'i/O K t-? 2 5 x W wr~


Ax montij

ATELIER TiHPLftlE

- js r

Ax monlm

llguva
a.g n t r e p a g i n i i i m 189.

ll

to

ia .

F ig . 8.8. Schem a In s ta la ie i d e v e n t ila r e d in tr-u n a te lie r d e tiin p l rie.

pay

tflfi Prut O t or

in pro

- - ------ -* 1 vuwja^ata in pre; ..re, pentru o mai bun nelegere a schemelor de montaj).
8.5.
REPREZENTAREA UNEI CENTRALE

DE VENTILARE l CONDIIONARE A AERULUI

In centralele de nclzire i condiionare a aerului snt instalate aj Ratele, dispozitivele i amenajrile necesare pentru tratarea i condi narea acrului. n desenul de ansamblu al centralei, acestea se reprezint prin & nele standardizate cuprinse n tabelul 8.2 sau prin desene simplific aa cum este prezentat n figura 8.10.
APLICAT

t. S se reprezinte, la scara 1 :50, instalaia din figura 8.1, a i h. Indicaie. Pe Rrupe de elevi, dimensiunile canalelor po fi modificate.

2. S se reprezinte n elevaie, pe un plan frontal i ;pc un plan later profil (dreapta sau sting), la seara t :50 (sau 1 :25) ansamblul din figura 8.6. 1 soanele sale pot avea lungimile nscrise in una din variantele din tabelul Indicaie. Aplicaia se reduce la racordarea prin arce de cerc a dou dt paralele eu o dreapt nclinat; dreapta nclinat este coarda comun a cercu de racordare. Pentru linia de ax, cercurile de racordare au raza R dedus tabel. 1 Tabclii Nr. crt. 1 2 3. Cot E F = E 'F 45" 45 45

A B

Cot BC 90' 00 90

C D

'

D E = D E' 0,70 0,85 1,00

2,50 2,00 1,50

0.50 0,70 1,90

fig. .19. Reprezentarea a plan (

nei cidiri la scara 1: 50: pian e ta j.

Sudur cu margi ni rsfrnte, incom plet ptrun s

v ptrunderea sudurii s ll

a nlimea triunghiului isoscel maxim, nscris n seciunea sudurii (grosimea sudurii) Sudur n col, conti nu

k catcla triunghiului Isoscel maxim, nscris n seciunea sudurii

Sudur In col, intermi tent

...

a semnificaia conform poz. 3 k semnificaia conform poz. 4 l lungimea sudurii (fr craterul ter minal) e distana ntre dou suduri succesive (fr craterele terminale) n numrul sudurilor

a ^ n x ix ( e ] sau k fc^/jx [ x ( e )

" 1 > <>2

scm nlricnfa roiiftirtri p o r. 3

Sudur n colt, intermi tent alter nat

f j 1 ! 1

J r , 1 51 * L ... wliid * l2

> 1

e1^

semnificaia <011 ferm poz. A semnificaia conform por., n h1 h semnificaia conform poz. < > < 1 . 2 semnificaia conform poz. 5 n / is Observaie. Dac a i~ n 2= o (sau A '1=/.'J=

/ . L -a

1
WW e2 l2

i1=/2= i ; d e^e i pe desen se face astfel: 7 e) sau k tsnKl ~ le/

=*);

0 , |\n, /] l tRV a 2 V n2 2 L(e2!


sau

notarea

ki K / 1 ?* h 1 < eil k 2 vn2x /?L^/

T ~
Sudur n guri alungite c limea sudurii (gurii) l lungimea sudurii (gurii) e distana ntre dou suduri succesive n numrul sudurilor (gurilor)

c 1

in x lie l

Sudur n guri rotunde

d diametrul sudurii (gurii) e distana Intre axele a dou suduri succesive n semnificaia conform poz. 7

d ;

!nxl sl

ti diametrul sudurii (punctului) e semnificaia conform poz. S n numrul sudurilor (punctelor) c limea sudurii I lungimea sudurii e semnificaia conform poz. 7 II semnificaia conform poz. 5 Observajie. Notarea indicat este valabil pentru sudura n linie ntre role. Sudura n linie prin puncte sc noteaz:

d Q

n* i ei

Sudur !n linie

1
L , 833^0

Kj

a : Q r > ie/

----- ---

ii uisun ae un numr de cote, 1 s e amplade o parte i de alta a acestuia, astfel: la sting simbolului se nscrie cota (cotele) referit e la seciuransversal a sudurii; la dreapta simbolului se nscrie cota (cotele) referitoare la dimenle longitudinale ale sudurii; cotele de poziionare a sudurii n raport cu marginea tablei nu cuprinse n notarea sudurii, ci se nscriu direct pe desen. Modul de asare a cotelor n funcie de poziia simbolului fa de linia de refeeste exemplificat n figura 3.35. , n tabelul 3.7 este exemplificat modul de cotare a diferitelor tipuri de i i de notare pe desen. La notarea pe desen a sudurilor, conform ilor exemplificate n tabelul 3.7, simbolurile literale se nlocuiesc valori numerice respective, precedate de simbolurile K i O n cazul ilor de col (poziia 4; 5; 6) i respectiv a sudurilor n guri rotunde ;ia 8) i prin puncte (poziia 9 i 10). Absena cotelor s i l din notarea unei suduri semnific faptul c nderea este complet i respectiv c sudura se execut pe toat luni piesei. Fr indicaii contrare, sudurile cap la cap prin topire se der complet ptrunse i continue pe toat lungimea piesei. Jzual, sudurile n col se noteaz aa cum este prezentat n poziia id aceast regul nu poate fi aplicat, sudura se noteaz conform ei 4, scriindu-se litera k naintea valorii dimensiunii respective, n cazul gurilor anfrenate (poziia 7) c prezint cota la fundul gurii ctive. )ac sudura se execut pe ntreg conturul piesei (sudur pe contur ), aceasta se simbolizeaz printr-un cerc amplasat la intersecia Ii le reper cu linia de referin (fig. 3.36).

L
35. Am plasarea cotelor n iuncie de poziia simbolului fa de linia de referin. Fig. 3.36. Simboliza rea sudurii pe con tur nchis.

'.37. Simbolizaudurii care se ut la montaj.

Dac sudarea se execut la montaj aceasta se simbolizeaz printr-un stegule amplasat la intersec ia liniei de reper cu linia de referin (fig. 3.37). Indicaiile referitoare la procedeul de sudare, plasa sudurii, numrul sudurilor identice se ampla seaz n continuare liniei de referin. Sudurile iden tice se noteaz pe desen o singur dat. Cnd indi caiile snt numeroase, pentru descongestionarea de senului ele se amplaseaz n cmpul acestuia.

Royulf d e notare p p desen a sudurilor

3.5.3. REPREZENTAREA ASAMBLRII PRIN M I T *

Asamblarea tuburilor de presiune i de scurgere, din oel sau din font, eu muf sau cu piese speciale se.reprezint n desen printr-o ve dere longitudinal, eventual cu o seciune parial, n cazul n care inter secteaz i materialele de etanare ntre eav i muf. La mbinarea cu muf (fig. 3.41) a unei conducte de scurgere din font, se noteaz.pe desen dimensiunile caracteristice ale tuburilor i mufei care snt standardizate. In figura 3.42 este reprezentat asamblarea prin muf a tubului de scurgere din font al unui nod sanitar printr-o vedere. Blocul de beton care le ncorporeaz s-a desenat prin linie ntrerupt. Conductele s-au desenat simplificat numai prin conturul lor, pentru a uura citirea de senului; ramificaiei l i s-a secionat derivaia, presupunndu-se c a fost ndeprtat, pentru a simplifica desenul. S-au cotat numai dimensiu nile de montaj (de poziie) i ale blocului de beton, dimensiunile fiecrui reper (diametrul i lungimea sa) fiind trecute n tabelul de componen.
er75 e

Fig. 3.41. Asam blarea cu muf ia unui tub de scurgere din font.

'

nclzire etc.). n funcie de i :a elementului de mbinat, din materialele din care alctuit, de na.ara i de presiunea fluidului, mijloacele de mbinare iorme caracteristice. Desenul acestor elemente de mbinare, folosite n instalaii, se e x s i dup regulile de reprezentare n desenul iniial, stabilite de standar; n vigoare i redate n prezentul capitol. Dup modul de realizarea a etaneitii, mijloacele de mbinare folo n instalaii pot fi: prin filet, prin flane, prin muf defiletat sau prin ur.

i
. l 3.5.1. REPREZENTAREA ASAMBLARILOR PRIN FILET

n figura 3.39 snt prezentate unele piese de mbinare filetate fo ite curent n instalaii. n desenele de execuie la scar mic 1 :200... 1 :50, pe care se jrezint ansamblul unei instalaii numai prin traseul su, fitingurile se deseneaz; ele apar numai pe tabela de componen sau n lista materiale, unde se nscriu prin simbolul lor.

3.5.2. REPREZENTAREA ASAMBLARILOR PRIN FLANE

Asamblarea flanelor prin uruburi apare n seciunea longitudinal, n figura 3.40, unde snt artate dou conducte din oel de joas prejne cu flane cilindrice plate, sudate pe contur, prinse prin patru ruburi.

Fig. 3.39. Asam blarea unor piese filetate.

Fig. 3.40. Asamblarea conductelor cu flane sudate, prin uruburi.

07

P A R T E A 1NTI Desen de construcii Capitolul 1. Elemente do desen tehnic pentru construcii 1.1. Generaliti ...................... 3 1.2. Elemente de baz n dese nul tehnic de construcii . 3 1.3. Reprezentarea prin vederi i seciuni .......................... 9 1.4. Reprezentri convenionale 12 1.5. Cotarea desenului de con .......................... 20 strucii 1.6. Schia i releveul . . . 27 PAR TEA A D O U A Capitolul 2. Noiuni de baz a!c desenului industrial 2.1. Reguli de notare a vederilor i seciunilor. Hauri . . 2.2. Reguli de notare a vederi lor, seciunilor i rupturilor 2.3. Hauri .................. 2.4. Linii utilizate in desenul teh nic industrial ..................49 2.5. .Cotarea .......................... 51 2.6. Notarea strii suprafeelor .

P A R T E A A T R E IA Desen de instalaii Capitolul 5. Reprezentarea instala iilor tehnico-sanitare 5.1. Reprezentri convenionale 113 5.2. Reprezentarea instaia iilor exterioare de alimentare cu ap i canalizare . . . . 115 5.3. Reprezentarea instalaiilor tehnico-sanitare interioare . 130 5.4. Reprezentarea instalaiilor s p e c i a l e ...............................137 5.5. Reprezentarea prefabricate lor pentru instalaii tehnicosanitare .......................... M l 5.6. Reprezentarea instalaiilor de alimentare cu ap rece pentru stins incendiul . . 115 Capitolul 6. Reprezentarea instala iilor de incizire central 6.1. Reprezentri convenionale 149 6.2. Reprezentarea instalaiilor interioare de nclzire cen tral ................................... 149 6.3. Reprezentarea in plan i seciune a unei centrala ter mice .....................................160 6.4. Reprezentarea reelelor de termoficare . . . . . . 161 Capitolul 7- Reprezentarea . insta laiilor de gaze naturale com bustibile 7.1. Generaliti ...................... 165 7.2. Reprezentri convenionale 166 7.3. ntocmirea schemei izomet r i c e ................................... 166 7.4. Reprezentarea instalaiei de gaze naturale din cldiri . 169 7.5. Reprezentarea staiilor de re glare a presiunii gazelor . 171 Capitolul 8. Reprezentarea insta laiilor de ventilare i condiio nare a a e r a l u .......................... 175 8.1. Reprezentri convenionale 175 8.2. Reprezentarea elementelor componente ale unei insta laii ....................................175 8.3. Reprezentarea sistemelor de susinere ...........................182 8.4. Reprezentarea in plan i schem izometric a unei instalaii de ventilare . . 184 8.5. Reprezentarea unei centrale de ventilare i condiionare a aerului ............................... 187

35 39 46

60

Capitolul 3. Reprezentarea i no tarea diferitelor clemente i ansambe 3.1. Reprezentarea filetelor i asam blrilor filetate . . . 65 3.2. Reprezentarea, notarea i cotarea flanelor . . . . 69 3.3. Reprezentarea i notarea asam blrilor prin nituri . . 71 3.4. Reprezentarea asamblrilor sudate . . J ................. 77 3.5. Reprezentarea i notarea asam blrii de conducte . . .87 3.6. Reprezentarea desenelor de ansam blu .......................... 89 Capitolul 4. Reprezentarea elemen telor i construciilor meta lice 4.1. Reprezentarea elementelor i construciilor metalice . . 94 4.2. Reguli de reprezentare i cotare (S T A S 9773-74) . . 95 4.3. Reprezentarea ansambluri lor de elemente ale construc iilor ...............................103

Coli de tipar: 11,75. Plane: 12. Format: 16/70x100. Bun de tipar: 24.02.1993. Nr. plan: 20206. Ediia: 1993. U fu V ' Tiparul executat sub comanda nr. 190/1992. la Imprimeria de Vest, Oradea, str. Mareal Ion Antonescu nr. 105.