Sunteți pe pagina 1din 128

MINISTERUL NVTMNTUSW

VASILE MCIUC MIRCEA BRZiSCl


Manualul a fost elaborat in conform itate cu programa colar
de M inisterul Invm ntului cu nr. 38610/1991

Participare la elaborare:
ing. M. BARZESCU cap 1 . . . 3
ing. v. m ciuca cap -i... 13

Referent: ing. GHEORGHE IONIA, prof. gr. 1

ISBN 973 - 30 - 2807 - X

Redactor : Ing. MICHAELA COMA


Tehnoredactor : PARASCHIVA GAPAR
Coperta : FLORIN IONESCU
CAPITOLUL 1

NOTIUM INTRODUCTIVE

Construciile necesit consumuri m ari de m ateriale cu diferite


proprieti fizico-mecanice, cu comportare diferit sub solicitri
mecanice, la aciunea m ediului nconjurtor etc.; de aceea, se im
pune cunoaterea temeinic a posibilitilor i a lim itelor de utilizare
a acestora.

1.1. ROLUL, IMPORTANA l CLASIFICAREA


MATERIALELOR DE CONSTRUCII

1.1.1. KOLUL l IMPORTANA MATERIALELOR DL CONSTRUCII

Orice construcie trebuie s fie rezistent, stabil i durabil la


diversele solicitri la care este supus n timpul exploatrii. Aceste
condiii pot i asigurate prin alegerea i folosirea corespunztoare
a m aterialelor de construcii. Condiia de durabilitate este asigurat
prin alegerea judicioas a m aterialelor, n funcie de com portarea
lor fa de agenii agresivi fizici i ^chimici din m ediul nconjurtor,
precum i prin modul de exploatare a construciilor. Condiiile im
puse cldirilor de a fi ct mai plcute, estetice i igienice snt asigu
rate prin realizarea unor finisaje i sisteme de izolaii, a unor insta
laii adecvate, de alim entare cu ap i canalizare, de ventilaie,
sanitare, electrice, de nclzire etc.
Buna funcionare a unei construcii depinde nu num ai de con
cepere i proiectare, ci i de justa ntrebuinare a m aterialeior i
de calitatea lor.

1.1.2. CLASIFICAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCII

M aterialele de construcii pot fi clasificate dup natu ra i dup


utilizarea lor.

3
Materialele de construcii se clasific n urm toarele categorii:
piatr natural pentru construcii:
liani minerali i organici;
m ortare i betoane de ciment;
produse din lemn pentru construcii;
produse din metal p entru construcii;
produse ceramice pentru construcii;
produse din m ortare i betoane pentru construcii;
materiale pentru izolaii (hidrofuge, termice, fonice i an ii-
corosive);
m ateriale pentru zugrveli i vopsitorii;
m ateriale din polimeri, sticl, adezivi, chituri, tapete etc.
Industria m aterialelor de construcii din ara noastr a nre
gistrat m ari realizri, mai ales n ultim ii 10 . . . 15 ani. De la vechile
i puinele fabrici de var, ciment sau crmid existente n trecut,
s-a ajuns la adevrate combinate de producere a materialelor i
a prefabricatelor, care funcioneaz n m ulte judee, de exem plu:
Birseti-Gorj, Bicaz i Taca-Neam, Chicdava-Deva, Hoghiz-
Braov, Cmpulung-Musce'l, Fieni-Dmbovia, Medgidia-Con stana,
care produc n principal cim enturi i prefabricate din beton, pre
cum i unitile de pe platform a industrial M ilitari din B ucureti
(ntreprinderile de prefabricate, de ceramic i obiecte sanitare) etc.

CAPITOLUL 2

PROPRIETILE GENERALE ALE MATERIALELOR


DE CONSTRUCII

2.1. NOIUNI GENERALE

M aterialele de construcii se caracterizeaz, n principal, prin


compoziie chimic, structur i proprieti.
Structura materialelor de construcii reprezint modul de aso
ciere, d e repartiie i de aranjare reciproc a componenilor m ate
rialelo r respective. De exemplu, un material are structur coropac.it

4
dac n u are pori vizibili (de exemplu, laminatele, sticla), sau struc
tu r poroas, cnd prezint pori i canale capilare (de exemplu,
piatra ponce, spumele de polimeri); n cazul celor cu structur
fibroas (de exemplu, 'lemnul), m aterialul este dispus sub form de'
fibre paralele.
Proprietile materialelor depind de compoziia i de structura
lor i se pot determ ina n laborator, pe baza unor metodologii de
ncercare stabilite prin prescripii tehnice (standarde, norm ative sau
norm e interne).
ncercrile i analizele de laborator pentru stabilirea compozi
iei, a structurii i a proprietilor m aterialelor de construcii se
efectueaz asupra unor probe reprezentative denum ite probe medii.
Felul de prelevare a probei i cantitile necesare snt indicate
pentru fiecare m aterial n parte.
M aterialele de construcii avnd o omogenitate redus i pre-
zentnd adesea anum ite defecte de structur, ncercrile de labora
tor se efectueaz, n general, pe un num r de 3 . . . 6 probe medii,
rezultatul fiind media artim etic a rezultatelor pariale obinute,

2.2. PROPRIETI FIZICE


2.2.1. DENSITATE, COMPACTITATE, POKOZITATE

Densitatea p a unui m aterial reprezint masa u nitii de vo


lum i se determ in p rin raportul dintre masa m i volum ul v,
P = [kg/m3].
v
Masa m se determ in din relaia
G = m g,
n care: G este greutatea, n N;
g acceleraia gravitaiei, n m /s2.
In tehnic se utilizeaz i o alt mrime, greutatea specific
definit c greutate a unttm'de'vM um--i determ in at 'prin rapor-
tm M intre~greutatea-G'i volumul v; ~
"-- .................... ....... Q
7 = [daN/m3], sau [kN/m3].
v
P entru materialele- unitare, la determ inarea densitii se proce
deaz astfel: se determ in masa prin cntrire i volum ul prin dis-

o
locuirea unei cantiti de ap (sau alt lichid n care m aterialul nu
este solubil i cu cre nu reacioneaz). Dac m aterialul este poros,
se macin n prealabil n tr-u n mo jar. Aceeai metod se aplic^ i
pentru m aterialele n grmad (de exemplu, nisip, pietri, pmn
turi), folosindu-se picnometrul p entru determ inarea exact a volu
mului de lichid dislocuit. Dac proba are o form geometric regu
lat i m aterialul este compact (de exemplu, lam inatele din oel,
produsele din sticl), volum ul se poate determ ina pe baza m surrii
dimensiunilor- probei.
D ensitatea aparent pa este raportul dintre masa probei i vo
lumul su aparent (volumul m aterialului, inclusiv porii pe care i
conine proba). Masa se determ in prin cntrire, iar volumul apa
rent, fie prin dislocuirea unui lichid, fie cu ajutorul balanei
hidrostatice (fig. 2.1), eventual prin calcul pe baza m surrii dim en
siunilor n cazul probelor cu forme geometrice regulate.
Volumul aparent se determ in aplicnd principiul lui Arhimede,
astfel: se aga proba cu u n fir de talerul scurt al balanei, eehili-
brlndu-se balana cu greuti aezate pe cellalt taler, dup care se
introduce proba n tr-un lichid, restabiiindu-se echilibrul cu greu
ti aezate pe talerul de care s-a agat proba, masa acestor din
urm greuti fiind egal cu masa volum ului de lichid dislocuit de
prob; Ia rnclul su, volumul dislocuit de prob este egal cu volu
mul probei. Dac lichidul folosit a fost apa, masa greutilor ae
zate pe talerul scurt al balanei reprezint chiar volumul probei,
deoarece densitatea apei se consider egal cu 1. P entru un alt
lichid volumul probei se obine m prind masa greutilor de pe
taleru l scurt la densitatea lichidului. P entru m aterialele cu porozi-
tate deschis (de exemplu, unele betoane sau pmnturi), proba se
ine in prealabil n lichid, dup care urmeaz operaiile descrise
sau se acoper in prealabil cu o pelicul subire de parafin, pentru
aflarea exact a volumului aparent.
Determ inarea in grmad sau
n vrac p se determ in n cazul
m aterialelor granulare (de exem
plu, nisip, pietri), prin raportarea
masei probei respective (stabilit
prin cntfire) ia volumul total
ocupat de m aterial (inclusiv porii
i golurile din tre granule). Se fo
losesc vase cilindrice cu nlim ea
irrrrrrrrm aproxim ativ egal cu diam etrul i
de capacitate cunoscut (de regul
Vil?- 2 . 1. llsilunttV lildriisluticii. de I 5 sa u '10 dma).

6
Com pactitatea C a unui m aterial solid este raportul dintre den
sitatea aparent p i densitatea p fiind totdeauna subunitar:

C = ^ sau C = 100[%].
P P
Poroziiatea n reprezint volumul porilor din unitatea de volum
de m aterial i se determ in cu relaia:

, 2 = 1 i t Sau n = ( 1 p- I 100 r% ]
P \ PJ

2.2.2. PROPRIETILE MATERIALELOR IN RAPORT CU APA

La elementele de construcii i instalaii care au ca funcie


principala oprirea ptrunderii apei (de exemplu, igle pentru acope-
rj^ evi i' tuburi'deLalimentare cu _ap sau de cSSSzai!, r e ^ V o r e
i castele de apa, baraje etc.), se efectueaz ncercri de laborator
asupra aciunii de ptrundere a apei n m aterialele respective.
Ascensiunea capilar sau ridicarea prin capiiaritate a apei in
materialele poroase se determ in prin scufundarea parial a unor
corpuri de prob prismatice (cu nlimea mai m are dect dim en
siunile bazei) n ap i m surarea nlim ii la care aceasta s-a
ridicat.
__Absorbia de ap A a este cantitatea de ap ce ptrunde i este
rein u t' n masa unui m aterial cufundat in ap i se determ in
prin introducerea trep tat n ap a unor epruvete uscate cntrite
n prealabil (mi), apoi recntrite dup saturarea cu ap (mo). In tro
ducerea- treptat a epruvetelor n~p favorizeaz elim inarea aeru
lui din porii m aterialului. --- ____----------- - .
Absorbia de ap se exprim n procente raportate fie la mate
rialul uscat: __
vi., m
A. ~ 100[%],
nu
i n acest caz reprezint um iditatea maxim pe care o poate avea
m aterialul respectiv, fie la m aterialul saturat cu ap:
in2 ni1
100 [% ].
Vio

n
Fjaen?eabiiii;atea ia ap se determ in p rin mai m ulte metode, in
funcie de natura irTleniQliu 'i de utilizarea lui. Astfel, perm eabi
litatea iglelor se determ in p rin fixarea cu bitum a'b ifier'ram e
Tnetace7''pe^faa superioar, n interiorul creia se toarn ap i
se stabilete tim pul dup care apare prim a pictur de ap pe faa
inferioar a iglei.
Perm eabilitatea tu b u rilo rxfc canalizare se determ in astfel: se
aaz tubul din beton n poziie vertical, pe o platform im per
meabil, se etaneaz cu bitum suprafaa de contact cu platform a,
se umple ~tdbuh cu ap i se acoperi Se lnregistfeaz scdiere nive
lului apei din tub n timp, pe 'baza creia ise apreciaz perm eabili
tatea la ap a tubului.
Gradul de impermeabilitate a betoanelor tu rn ate n elem ente
masive (de exemplu, a betoanelor hidrotehnice) se determ in pe
cuburi cu latura de 14 sau de 30 cm; cubul se fixeaz, prin buloane
i garnituri de etanare, deasupra unei plnii din oel, n care se pom
peaz ap sub presiune, pin cind faa superioar a cubului ncepe
s se umezeasc (fig. 2.2). Se stabilete presiunea m axim a apei la
care faa superioar a cubului a mai rmas uscat i care repre-
zi ni gjmduTde Tmper me abTITate._
n afara" _d e'~ c^ menionate, in cazul m aterialelor cu
caracter hidrolil (de exemplu, unele cim enturi i betoane, argile
grase etc.) se mai urm rete: um flarea m aterialului n urm a absorb
iei de ap, scderea rezistenei mecanice
n urm a satu rrii cu ap i comportarea
m aterialului n stare satu rat cu ap la
aciunea de nghe-dezghe repetat (ncer
carea de-gaevit.at.e).
Rezistena ia nghe-dezghe se ^deter
min in special la_materiale_lej.cuparazi
ta te deschisaTln care apa ptrunde .i n
ghea, m rindu-i volum ul cu circa 10%.
stfel)"prin iighe~se creeaz tensiuni in
terne care provoac deteriorarea acestor
materiale.
G radul de qelevitate se determ in n
p e n tr u tlelerininarea {gradului
laborator pe probe saturate cu ap n prea
de im p e rm ea b ilita te a beloa- labil, inute alternativ n cam ere'frigori-
n e lo r i a m o r t a r e l o r : fice (n general, la tem peratura de 20C)
7 ap sub presiune; 2 i dezgheate apoi n ap (in general, la
garnitur de cauciuc ; .? cub
de prob diu beton sau mortar
tem peratura de +20C), ceea ce consti
4 plac metalic "aurit; tuie m preun un ciclu de nghe-dezghe.
5 buloane. In practica, probele se supun la cteva ,

8
zeci de_ astfel de cicluri i la sfrit se determ in masa (prin cint-
fire)' i rezistena 'l a 'compresiune..'JQac, sejS bffied ' sqdere. a_masei
mai_mare de 5% sau o scdere a rezistenei la com presiune cu mai
'm ult de._25/o, se consider c m aterialul riu a rezistat la num rul
de cicluri de nghe-dezghe la care a fost supus.

2.3. PROPRIETI CHIMICE

Rezistena m aterialelor de construcii, n general, durabilitatea


construciilor depind n m are m sur de com portarea lor fa de
aciunile fizice i chimice ale m ediului d e exploatare. Aceast com
portare depinde de compoziia chimic i de stru ctu ra fizic a m ate
rialului, precum i de natura agentului agresiv.
D intre aciunile agresive mai im portante se menioneaz aciu
nea focului i aciunile chimice agresive.
Rezistena la foc a m aterialelor de construcii se determ in p rin
ncercri standardizate efectuate de regul, de organe de speciali
tate (organe de prevenire a incendiilor), care em it i certificatele
respective? "------- --------- -
Rezistena la aciunile chimice agresive se determ in p rin m e
tode specifice fiecrei grupe de m ateriale i snt caracterizate, In
genera), printr-o durat mare. Asemenea aciuni se numesc coro
ziuni i se produc fie la suprafaa m aterialului, fie n masa lui (dac
m aterialele nu snt compacte).

2.4. PROPRIETI MECANICE

Proprietile mecanice ale m aterialelor de construcii au cea


mai m are im portan pentru dezvoltarea corect a acestora.

2.4.1. REZISTENE MECANICE

Rezistena mecanic este proprietatea m aterialelor de a se opune


deform rii ,sau ruperii sub .aciunea unor fore exterioare (ncrcri).
In funcTeTde natura ncrcrii rezult rezistene mecanice de n
tin d ere, compresiune. ncovoiere etc. Mrimea rezistenei mecanice
este specific fiecrui m aterial n parte.

9
Fig. 2.3. Pres hidraulic:
a : schema solicitrii; b schema
ncrcrii; 7 corpul pompei; 2 pis
ton ; 3 manometru; 4 plac in
ferioar ; 5 plac superioar; 6
dispozitiv ; eu rotul; 7 epruveta.-r

f>

ncrcrile pot fijspa-fcce, dac rezult din aplicarea lor n tim p


ndelungat, variind cu vitez mic (de exemplu, aciunea., greutii
unei cldiri asupra fundaiei sale),' sau^diqamicg,' dac rezult din
aplicarea lor brusc sau variabil n tim p scurt (de exemplu, fora
de oc i de oboseal). :
Rezistena la compresiune R t se determ in pe epruvete cubice,
cilindrice sau prismatice i este dat de raportul dintre valoarea
forei P de rupere a epruvetei (n N sau daN) i suprafaa pe care
a acionat (n cm2 sau mm2):

R c = .[daN/cm2] sau. [N/mm2].


-d .
ncercarea la compresiune la care.forele exterioare snt di-
"ijate ctre interiorul epruvetei se execut cu presa hidraulic
(fig- 2.3), prevzut cu m anom etre p en tru m surarea forei i cu com
paratoare pentru m surarea deformaiei .longitudinale a epruvetei.
'Rezistena la ntindere
se poate determ ina fie prin
r ncercarea la ntindere direc-
1t, fie p rin ncercarea la n
covoiere.
I ncercarea la ntindere
I direct la care forele ex
terioare sint dirijate ctre
exteriorul epruvetei se
efectueaz pe epruvete cu
form at special (fig. 2.4).
p Relaia de calcul, este
Fie. 1.4. Epruvete pentru ncercarea la aceeai ~c~~n cazul com-
ntindere direct. presiunii.

10
Rezistena In compresiune prin oc R e se stabilete pe epruvete
cubice sau cilindrice) supuse la aciunea unui ciocan sau a unui
fc>erl5ec~nretalic ^cre cade de la diverse inlimi (fig. 2.5). Calculul
se efectueaz cu relaia:
L \ < - '
RCf [daN.cm/cm3], 1

n care: L este lucrul mecanic care a provocat ruperea, n daN .cm ;


V volumul epruvetei, n cm3.
Lucrul mecanic L se calculeaz cu relaia:
L = G (1 (+ 2 + . . . + n) d [daN . cm],
n care: G este greutatea ciocanului sau a berbecului metalic, n
daN;
n num rul loviturilor aplicate;
d nlimea de cdere a primei lovituri, n cm.
Rezistena (rezistena Ia ncovoiere prin oc) K n se determ in
pe epruvete' prismatice, solicitate la ocuri provocate de un ciocan-
pendul (fig. 2.6). Dimensiunile epruvetei i greutatea ciocanului-
pendul se aleg astfel net s provoace ruperea dintr-o singur n
cercare; se calculeaz cu r elaia:

K , = = ? - l A [daN cm/cxn2'],
A A

Pi. 2.5. Aparat pentru determinarea rezis


tenei Ia compresiune prin o c :
1 postam ent; 2 ine de ghidare; 3
berbec; 4 epruvet.

Pi. 2.S. .Schema


aparatului pentru
de te : rai ita rea rezi- - . rr]. -
lieufei.

11
.n care: G este greutatea ciOcanului-pendul, n daN;
h diferena dintre nlim ea iniial de ridicare a cioca
nului-pendul i nlim ea de ridicare dup ruperea
epruvetei, n cm;
A seciunea de rupere a epruvetei, n cm2.
D uritatea reprezint rezistena pe care o opun m aterialele solide
ia ptrunderea unui corp dur i nedeform abil de dim ensiuni mici
in masa lor. Se stabilete prin diferite metode. ncercarea de duri
tate prin metoda Brinell const_jdin apsarea__unej bi]p de oel d u r
de mrime standardizat, pe suprafaa m aterialului, cu o for' P
standardizat, o anunit durat de 'tim p (fig.~'2:7). '
D uritatea Brinell HB se .calculeaz cu rel'aia:'

H B = [daN/mm-],
A
in care: P este fora de apsare, n daN;
A suprafaa am prentei (urmei) lsate de bil, n mm2.
Rezistena la uzur reprezint rezistena m aterialelor solide la
aciunea de degradare provocat de diverse solicitri care creeaz
eforturi superficiale de frecare (de exemplu, ,pe. suprafaa plcilor
de pavaj pe care se circul)4_JEa se' ~cfete r min~~p~rln dTefutre7"pe o
mas rotund (fig. 2.8), pe care se presar un abraziv (o pulbere cu
granule de duritate mare), ce yine hi- contact cu epruvete care se
ncearc. Dup un anum it num r de tu raii .ale mesei rotatiye^ se
calculeaz uzura epruvetei, n funcie. ..de pierderea n greutate fa-~
p o rtt^ a''u n T taica^ e^tip 'rafa (n N /m i^'ig irn O u n cie de redu
cerea nlim ii epruvetei (n mm). '

d p

iL,
F ig. 2.7. Schema ncercrii F ig . 2.8.Sehcma mesei rotative pentru
cJe duritate prin metoda dclenninarea rezistenei ia uzur:
Urinell. 7 mas rotativ; 2 epruvet.

12
Rezistena la oboseal se determ in prin solicitarea repetat la
traciune dinamic sau la ncovoiere dinamic a epruvetelor con
fecionate din m aterialul de ncercat, cu eforturi efective m ult infe
rioare celor de rupere. Se nregistreaz num rul de solicitri la care
m aterialul obosete i cedeaz (se rupe sau se fisureaz).

2.4.2. DEFORMAIILE MATERIALELOR SOLIDE

O proprietate mecanic im portant a m aterialelor solide este


capacitatea de a se deforma datorit anum itor aciuni (contracia la
uscare, dilataia termic, deformaia sub ncrcri etc.).
Contracia la uscare se determ in la m aterialele poroase (lemn,
m ortar, beton etc.) cnd acestea se usuc i const din reducerea
volum ului. Ea duce, de obicei, la fisurarea m aterialelor, fiind to t
odat un fenomen reversibil, deoarece m aterialele poroase uscate se
um fl prin saturare cu ap.
ncercarea se efectueaz pe probe saturate cu ap i const din
m surarea lungimii epruvetei prismatice cu m icrocom paratorul
1..' 100 mm, la diverse intervale de tim p i stadii de um iditate, pn
la uscarea complet. In mod uzual, contracia la uscare se exprim
n mm/m.
D ilataia term ic pune n eviden faptul c m aterialele i
m resc volumul prin nclzire, iar prin rcire i-l micoreaz. n cer
carea este similar cu aceea detscris la contracia la uscare, epru-
vetele fiind prismatice sau cilindrice i supuse la nclziri la diverse
tem peraturi, cu m surarea variaiilor lungim ilor (de exem plu, m e
toda pirom etrului, cunoscut din fizic).
Deformaiile sub ncrcri apar atunci cnd m aterialele soJide
snt supuse la fore exterioare. n cazul unor ncrcri mici se p ro
duce o deformaie elastic, care dispare atunci cnd ncrcarea n
ceteaz. Dac durata ncrcrii se prelungete m u lt sau crete peste
o anum it valoare, apare deformaia plastic sau remanent, ca
caracter perm anent, dup care urmeaz ruperea m aterialului.
Capacitatea de deformaie elaistic sau de deformaie plastica
difer de la un m aterial la altul i se determ in prin metode care
se studiaz la rezistena materialelor.

13
CAPITOLUL 3

PIATRA NATURALA, AGREGATE PENTRU


MORTARE I BETOANE

3.1. CLASIFICAREA l CARACTERISTICILE ROCILOR

Pietrele naturale de construcii se obin prin prelucrarea u nor


roci ^exploatate din depozite naturale aflate la suprafaa scoarei
pm ntului (litosfer). Rocile snt form ate din m inerale, care snt
substane cu compoziie chimic i structur bine definite. Depozi
tele naturale din care se obin pietrele de construcie sint carierele
i balastierele. Carierele snt zcminte (depozite) de roci masive
iar balastierele snt zcminte de roci n stare granular (amestecuri
de bolovani, pietri i nisip, praf i argil).

3.1.1. CLASIFICAREA ROCILOR

Rocile se clasific dup: modul de formare, structur, textur,


compoziie i modul de com portare fa de ncrcrile transm ise de
construcii.
Dup modul de form are, rocile se clasific n trei m ari grupe:
toc magmatice (eruptive), roci sedimentare i roci metamorfice.
Dup structur, rocile pot fi: cu structur holocristalin (mi
nerale cristalizate complet), cu structur hemicristalin (amestec de
m inerale cristalizate i amorfe) i cu structur amorf sau vitroas
(m inerale necristalizate).
Dup textur (modul de aranjare n spaiu a m ineralelor com
ponente). se disting: roci cu textur masiv sau neorientat (cnd
T.:: aranjarea n spaiu nu se observ nici o ordine), roci cu textur
stratificat i roci cu textur istoas. n cazul tex tu rii stratificate,
diferitele straturi snt form ate din aceleai minerale, pe cnd n
cazul texturii istoase straturile snt form ate din diferite minerale.

14
Dup com poziie, rocile pot li acide (cnd predom in oxizii cu
caracter acid, de exemplu, cei de siliciu sau de aluminiu) i bazice
(eind predomin oxizii bazici, de exem plu, cei de magneziu sau de
calciu). .
Dup modul de comportare fa de ncrcrile transm ise de
construcii, se disting roci compacte i roci moi.
Rocile compacte, alctuite din roci stncoase i semistncoase,
indiferent de originea lor, au rezistene mecanice mari, de ordinul
zecilor, al sutelor sau al miilor de decanewtoni pe centim etru p
trat. Ele snt foarte stabile la aciunea apei i foarte puin com pre
sibile .sub aciunea ncrcrilor transm ise de construcii.
Rocile moi, denum ite i roci nestncoase sau pm nturi, provin
din. dezagregarea rocilor stncoase sau semistincoase. Pm nturile
pot fi n e c o e z i v e (de exemplu, nisipurile, am estecate sau nu
om pietri i bolovni), sau c o e z i v e (de exem plu, argile, argile
nisipoase, prafuri argiloase etc.).

3.1.2. KOCI MAGMATICE

In funcie de caracteristicile generale rezultate din felul de


rcire al magmei, exist urm toarele grupe principale de roci m ag
m atice: roci granitice, roci porfirice, roci bazaltice i roci cu stru c
tu r amorf.
Rocile granitice se caracterizeaz prin rezistene mecanice m ari
(rezistente la compresiune de 700 . . . 3 000 daN /cm 2 i densiti de
2 500 . . . 2 700 lcg/m3).
Granitul, cea mai rspndit roc magmatic, se ntrebuineaz
ca piatr de construcii pentru fundaii, socluri, pavaje, borduri,
trepte de scri i ca piatr spart pentru betoane sau pentru m pie-
tra iri etc.
Rocile porfirice au, de asemenea, rezistene mecanice m ari i,
dintre ele, porfirul, porfiritele, pegmatitele i dacitele filoniene au
aproxim ativ aceleai utilizri n construcii ca i granitul.
Rocile bazaltice dintre care se utilizeaz mai ales bazaltul,
andezitul i dacitul efuziv au densitile (2 600 . . . 3 000 kg/m 3) i
rezistenele mecanice cele mai ridicate (bazaltul are rezistena ia
compresiune pn la 4 500 daN /cm 2) i se utilizeaz la fel ca i rocile
granitice. Multe dintre ele se pot poliza uor i frumos, fiind p re
ferate ca pietre de ornament, precum i ca m aterial de pavaj pentru
circulaie intens i grea.
Rocile cu structur amorf (vitroas) nu se folosesc, n gene
ral, ca m ateriale de construcie de durabilitate mare, deoarece au
rezistene m ult mai reduse.

15
Unele roci vitroase au densitate redus, de 700 .. . 800 kg/m3,
fiind poroase din cauza degajrii de gaze sau de vapori de ap n
timpul consolidrii lor. Din aceast categorie fac parte piatra ponce,
scoria bazaltic i perlitul; ultimul, sub form expandat, este utili
zat ca agregat pentru betoanele uoare, termoizolante i fonoizo-
lante. Din aceeai categorie face parte i tuful vulcanic, utilizat m
cinat, ca adaos la fabricarea unor cim enturi. De exemplu, din tuful
dacitic, dup mcinare rezult trasul, folosit ca adaos la cimenturi
cu adaos (ciment cu tras).
In prezent se im pune utilizarea cit mai larg a agregatelor
uoare din roci magmatice, a tufurilor i a calcarelor cu densitate
redus (pn la 1 000 . . . 1 200 kg/m 3), sub form de blocuri sau
placaje etc.

3.1.3. ROCI SEDIMENTARE

Dup proveniena lor, rocile sedim entare se clasific astfel:


- roci detritice, care au luat natere prin depunerea de sfr-
m turi provenite din roci magmatice sau metamorfice;
. roci de precipitaie, provenite din cristaizarea sau din pre
cipitarea unor sruri din soluiile lo r suprasaturate;
roci organogene, provenite din cimentarea unor m ateriale
organice (cochilii de diatomee i de alte organisme animale); de
exemplu, calcarele cochilifere de pe litoral.
Rocile detritice provin din dezagregarea i sfrim area rocilor
preexistente sub influena agenilor modificatori externi, ntre care
un rol im portant revine variaiilor de tem peratur; aceste variaii
proau-c dilatarea i contracia repetat a mineralelor componente,
ceea ce determ in distrugerea structurii cristaline a rocilor. Unele
sfrm turi rmn pe locul dezagregrii, iar altele snt transportate
de ap, de vint, de gravitaie. Din prim a categorie fac parte groho
tiurile, care iau natere n regiunile m untoase i snt form ate din
buci de roc de diverse mrimi, cu muchii i coluri ascuite.
Fragm entele de roc transportate de toreni i'd e cursurile per
m anente de ap se rotunjesc i se micoreaz, depunndu-se mai
nti sub form de bolovani, apoi de pietri i nisip, pn la m ate-
rialele cele mai fine (prafuri i argile). n regiunile deluroase predo
min depozitele de bolovani i cele de balast (amestec natural de
pietri i nisip, in proporii variabile), iar la cmpie predomin
prundiunle, nisipurile fine, prafurile i argilele. P rin prundi se
nelege pietriul de ru rotunjit (rolat) sau balastul cu nisip n
cantitate mic.

16
M aterialele granulare m enionate se exploateaz p rin organiza
rea de balastiere, avnd m ultiple utilizri. Bolovanii se folosesc la
anrocamente, la consolidri i aprri de maluri, la baraje etc. Pie
triul i nisipul (respectiv balastul) se folosesc la p repararea betoa-
nelor de ciment i a m ixturilor asfaltice, la m pieiruirea drum urilor
etc. Argilele constituie o m aterie prim im portant, utilizat la fa
bricarea unor liani i a produselor ceramice.
M aterialele sedim entare granulare se pot cim enta cu liani n a
turali, form ndu-se roci cimentate, cum snt: breciile, care provin
din cim entarea natural a grohotiurilor, conglomeratele, care re
zult din cim entarea natural a pietriurilor, i gresiile, care iau
natere prin cimentarea natural a nisipurilor. Din categoria rocilor
sedim entare cimentate, gresiile silicoase i cele calcar oase snt pie
tre compacte i cu rezistene mecanice destul de m ari, fiind u tili
zate n construcii ca piatr de pavaj sau de zidrie, piatr spart
ca agregat pentru betoane sau m pietruiri de drum uri, pietre abra
zive etc. P rin cimentarea natural cu liant calcaros a prafurilor
sau a m lurilor ia natere roca sedim entar poroas denum it loess,
utilizat ca m aterie prim la fabricarea produselor ceram ice comune.
Rocile de precipitaie cel mai des utilizate n construcie snt
calcarele i ghipsul.
Calcarul, constituit din carbonat de calciu, are densitatea apa
rent de 1 400 . . . 1 800 kg/m 3 i rezistene m ari la compresiune
(pn la 2 000 daN/cm2), fiind utilizat ca piatr de zidrie, la m pie
truiri, ca agregate p entru betoane uoare i ca m aterie prim la
fabricarea cim entului i a varului.
Travertinul, care este o varietate de calcar cu aspect decorativ
deosebit, se utilizeaz la placarea faadelor cldirilor m onum entale,
pereilor m etrourilor etc., putndu-se tia uor n plci i poliza.
Ghipsul, constituit din sulfat de calciu hidratat, se utilizeaz
la fabricarea ipsosului, a cim entului etc.
Rocile organogene cel mai des utilizate in construcii snt
diatomitele. Acestea snt roci de natur silicioas, cu o porozitate
m are i deci cu densitate aparent redus (800 . . . 1 200 kg/m 3), care
se folosesc ca m aterial termoizolant, ca agregat p entru betoane
uoare etc.

3.1.4. ROCI METAMORFICE

D intre rocile metamorfice, cel mai des utilizate ca m ateriale de


construcie snt m arm ura, cuaritul i ardezia. D ensitile i rezis
tenele mecanice ale rocilor metamorfice snt asem ntoare cu cele
ale rocilor din care au provenit.

2 Materiale de construcii, cl. a IX-a 17


M armura s-a form at prin metamorfoza calcarelor, la presiuni
:oarte mari, rezultind o roc compact i frumos cristalizat, care
se poate lustrui, avind o culoare alb sau cu diverse nuane (ver
zuie, rocat, sau cenuie), in: funcie de n atu ra i de cantitatea
im puritilor de oxizi metalici pe care le conine. Se utilizeaz la
diverse lucrri decorative, placaje, mozaicuri, plci pentru tablouri
electrice etc.
Cuaritul s-a form at prin metamorfoza gresiilor silicioase
(transform area cimentului silicios din amorf n cristalin, adic gene
ralizarea structurii cristaline n toat masa rocii), rezultind o roc
dur, compact i cu rezistene mecanice foarte mari. Se utilizeaz
ca piatr natural de construcie, ca agregat pentru betoane, la
fabricarea unor materiale refractare etc.
Ardezia provine din metamorfoza argilei i, datorit structurii
istoase, se poate desface uor n plci, fiind folosit ca m aterial
pentru nvelitori, pentru placarea pereilor interiori, ca m aterial
dielectric etc.

3.2. MATERIALE DE CONSTRUCIE


DIN PIATR NATURALA

M aterialele de construcie din piatr natural se m part n dou


m ari categorii: materiale din piatr masiv (de exemplu, elemente
de zidrie, materiale pentru placaje i pavaje) i materiale granulare
sau agregate naturale (de exemplu, nisipurile, pietriurile, piatra
spart). ,
Aceste materiale de construcii pot fi utilizate fie ca materiale
neprelucrate (de exemplu, bolovanii, lespezile i m ajoritatea agre
gatelor naturale), fie ca materiale prelucrate sau fasonate (cioplite,
tiate, concasate, lefuite etc.).

3.2.1. MATERIALE DIN' PIATRA M ASIVA NEPRELUCRATA

Bolovanii sint pietre masive cu muchii rotunjite, avlnd dim en


siunile mai m ari de 71 mm. Se utilizeaz ia executarea unor zidrii
de dim ensiuni mari (de exemplu, zidurile de sprijin pentru mpie
dicarea alunecrilor de teren, fundaiile i soclurile unor construcii
de m ari dimensiuni), precum i ca agregat mare la prepararea be-
toanelor ciclopiene pentru construcii hidrotehnice (baraje etc.).

18
Lespezile snt plci naturale de form poligonal, care au gro
simea m ult mai mic n raport cu celelalte dimensiuni. Se utilizeaz
la executarea unor pavaje pe aleile grdinilor i ale parcurilor n
care nu circul vehicule.

3.2.2. MATERIALE DIN PIATRA MASIVA PRELUCRATA

Pietrele prelucrate p entru pavaje pot fi: calupuri, pavele, bor


duri i dale din piatr.
Calupurile snt pietre de form cubic sau aproape cubic, cu
dim ensiunile obinuite de 9 0 x 9 0 x 9 0 mm sau de 7 0 x 7 0 x 9 0 mm,
care se utilizeaz la pavarea arterelor de circulaie din localiti, cu
trafic intens sau greu.
Pavelele snt pietre de fonm paralelipipedic, cu dim ensiunile
obinuite de 180 x120x130 mm (pavele de tip dobrogean), sau de
170x170x130 mm (pavele de tip transilvnean) i au aproxim ativ
acelai domeniu de utilizare ca i calupurile.
Bordurile de piatr sn t blocuri de piatr cioplit cu lungim ea
m ult mai m are dect celelalte dim ensiuni i se utilizeaz pentru
delim itarea zonei carosabile a arterelor de circulaie sau a tro tu a
relor.
Dalele din piatr au grosimea minim de 30 mm, celelalte di
m ensiuni de cel puin 400 mm i cel puin o fa plan. Se utilizeaz
pentru pavajele din zonele necarosabile (trotuare, alei n parcuri,
curi etc.) i pentru pardoseli n cldiri m onum entale (dac snt din
m arm ur sau travertin).
Pietrele prelucrate p entru zidrie pot fi: moloane, piatr de
talie i bolari.
Moloanele snt blocuri de piatr prelucrate num ai pe faa v
zut i pe cele laterale pe o adncime de circa 50 mm. p entru a se
putea aeza bine n zidrie (fig. 3.1, a), i se utilizeaz Ia realiza
rea zidurilor de sprijin, a cptuirilor de taluzuri etc.
Piatra de talie este de form paralelipipedic, cu patru, cinci
sau toate feele prelucrate, dintre care faa vzut poate avea di-

a b c
Fig. 3.!. Pietre naturaie prelucrate pentru zidrie.

19
verse moduri de prelucrare (fig. 3.1, >). Una din dim ensiuni tre
buie s fie cel puin de 70 cm. Se utilizeaz la diferite tipuri de
zidrie din piatr i, n special, la construciile monumentale.
Bolarii (fig. 3.1, c) snt pietre prelucrate dup forma bolii
ia care se zidesc.
Pietrele prelucrate pentru placaje snt n principal plcile din
piatr.
Plcile din piatr se realizeaz prin tierea blocurilor m ari la
gatere de piatr, avnd dimensiunile: lungimea 40 . . . 80 cm, limea
de 25 . . . 60 cm i grosimea de 2 . . . 4 cm (minim 1 cm i maxim
12 cm). Se utilizeaz pentru executarea placajelor interioare sau
exterioare, la scri, planee etc., precum i pentru zidrii la cldiri
im portante sau monumentale. Se obin mai ales din pietre puin
dure i cu aspect decorativ (de exemplu, calcare, travertin, m ar
mur), faa vzut putnd fi nfrum useat prin lefuire sau prin
iUStruire, precum i prin baciardare (baterea pietrei cu un ciocan
prevzut cu dini).

3.2.3. AGREGATE NATURALE NEPRELUCRATE

Agregatele naturale neprelucrate se extrag de regul din balas


tiere, sub form de nisip natural (de balastier), pietri natural i
balast. Densitatea aparent a agregatelor naturale obinuite este de
1 800 . . . 2 000 kg/m3.
Nisipul natural, alctuit din granule fine rotunjite, cu dimen
siunea maxim de 7,1 mm, se utilizeaz ca agregat pentru m ortare
i betoane sau ca um plutur drenant.
Pietriul de balastier are dim ensiunile granulelor rotunjite
m tre 7,1 i 71 mm i se utilizeaz la prepararea betoanelor, pentru
im pietruirea de drum uri i pentru diverse um pluturi drenante.
Balastul se poate utiliza ca atare pentru prepararea betoanelor
(dac are compoziia granuom etric adecvat) i pentru um pluturi
drenante. De asemenea, din balast se pot extrage, prin ciuruire,
nisipul i pietriul.

3.2.4. AGREGATE NATURALE PRELUCRATE

Agregatele naturale prelucrate snt fie materiale obinute prin


eoncasarea sau prin mcinarea diverselor roci, fie agregate naturale
de balastier cu proprieti m buntite.

20
Din prim a categorie fac parte: filerul, nisipul i pietriul de
concasaj, criblura, piatra de mozaic i piatra spart, iar din a doua
categorie nisipul, pietriul i balastul de carier sau de balastier
cu proprieti m buntite.
Filerul este cel mai fin agregat obinut p rin m cinarea unor
roci, n special a calcarului sau a prafului de v a r nestins, avnd
dim ensiunea maxim a granulelor de 0,09 mm (este m aterialul ce
trece prin cea maii fin sit standardizat). Se utilizeaz la p re
pararea m ixturilor asfaltice folosite 'la lucrrile de drum uri sau
pentru izolaii hidrofuge sau termice.
Nisipul i pietriul de concasaj provin d in diverse roci, p rin
concasare. Dac roca de baz este compact i rezistent (de exem
plu, granit sau bazalt), se obin a g r e g a t e n a t u r a l e g r e l e ,
cu densitate aparent de 1 800 . . . 2 100 kg/m3, utilizate n special
ia prepararea betoanelor de nalt rezisten. Dac roca de prove
nien este poroas (de exemplu, diatomit, p iatr ponce sau scorie
bazaitic), rezult p rin concasare a g r e g a t e n a t u r a l e u o a -
r e, cu densitate aparent de 600 . . . 1 200 kg/m 3, care se utilizeaz
la prepararea betoanelor uoare i a altor m ateriale term oizolante.
Betoanele uoare se mai pot prepara i cu a g r e g a t e a r t i f i
c i a l e (de exemplu, granulit, zgur expandat etc.).
Criblura aste piatra spart granulat, obinut din roci rezis
tente, de regul prin dubl concasare, avnd o form plin (nea-
chioas) cu dim ensiuni cuprinse ntre 3 i 25 mm (pentru prepararea
betoanelor asfaltice) sau pn la 60 mm (pentru m pietruiri de tip
macadam).
Piatra de mozaic este obinut din roci p u in dure, dar uor de
lefuit (de exemplu, calcarele i marm ura), care prin concasare
capt forme poliedrice, cu dimensiuni de la 0 . . . 1 i 1 . . . 3 m m
(granulele cele mai fine), pn la 16 . . . 25 i 25 . . . 35 mm (granulele
cele mai mari). Se utilizeaz mai ales la executarea pardoselilor
mozaicate turnate, care se pot lefui n bune condiii, precum i
la executarea tencuielilor decorative (nglobate n mortar); de ase
menea, servete :1a fabricarea m a r m o r o c u l u i , prin lipirea cu
adeziv sintetic a granulelor pe un suport textil, m aterial care se
livreaz n panouri sau n suluri i se aplic pe suprafaa pereilor
prin lipire.
Piatra spart, rezultat prin concasarea rocilor dure i rezis
tente, poate fi: piatr spart obinuit, cu m rim ea granulelor de
7 . . . 71 mm sau de 5 . . . 63 mm, folosit ca agregat p en tru betoane,
ia m pietruirea drumurilor, la balastarea cilor ferate, ca m aterial
de um plutur la fundaii etc.; piatr spart mare, cu granule de

21
71 . . . 125 mm, folosit ca agregat mare, sau de 63 . . . 125 mm, pen
tru lucrri de drumuri.
In cadrul aciunii de tipizare a m aterialelor de construcii s-a
stabilit utilizarea pe scar larg a materialelor uoare, dintre care
cele mai im portante snt b l o c u r i l e d e z i d r i e d i n r o c i
n a t u r a l e u o a r e (diatomit, calcare cochilifere) i a g r e g a
t e l e u o a r e p e n t r u b e t o a n e (din tufuri vulcanice, gra-
nulit) etc.

3.3. MSURI DE PROTECIE A PIETRELOR NATURALE

D urabilitatea pietrelor naturale p en tru construcii poate fi afec


tat de aciuni fizice, chimice i biologice.
Aciunile fizice snt, n principal, variaiile frecvente de tem
peratur i nghe-dezgheul repetat (gelevitatea).
Variaiile frecvente de temperatur, diurne i anuale, provoac
dilataii i contracii succesive, care pot fisura materialul, ncepnd
cu straturile de la suprafa, datorit puternicelor eforturi interne
produse n masa pietrelor.
Inghe-dezgheiLl repetat provoac, de asemenea, fisuri i alte
degradri ale pietrei, deoarece prin nghearea apei din porii m ate
rialului are loc m rirea volum ului apei ngheate cu circa 10Vb i
totodat se produc eforturi interioare mari.
A ciunile chimice constau, de regul, din aciunea unor gaze
sau soluii ce produc dizolvarea unor constituieni solubili din piatr
i degradarea pietrelor naturale. Este cazul, mai ales, al bioxidului
de carbon sau al bioxidului de sulf care, n prezena apei, devin
acizi, cu aciune puternic asupra pietrelor calcaroase.
Aciunile biologice snt favorizate de prezena umezelii, i a
prafului n rosturile i pe suprafeele orizontale sau uor nclinate
ale zidriilor i constau din nm ulirea sporilor adui de vnt. Ace
tia se dezvolt sub form de ciuperci, care secret substane agre
sive (n special bioxid de carbon) i apoi resturile organice se trans
form n substane acide (acizi humici). Substanele astfel rezultate
produc degradarea pietrelor tot p rin procese chimice.
M surile de aprare mpotriva aciunilor agresive i pentru asi
gurarea durabilitii elementelor din piatr natural snt urm
toarele:
piatra natural ce urmeaz a fi pus n oper trebuie folo
sita inndo-se seama de aciunile agresive ale mediului de exploa
tare. Dac atmosfera din regiune este bogat n bioxid de carbon
sau sulf, se evit folosirea pietrelor calcaroase. P en tru elem ente
d e construcii supuse la gelivitate se folosesc pietre cu compactit-ate
m are. P entru evitarea aciunilor biologice, se cur periodic fa a
dele construciilor, mai ales de coloniile de ciuperci;
pentru construcii monum entale sau de m are im portan se
po: aplica diferite stratu ri protectoare, care trebuie rennoite p eri
odic ca, de exemplu, uleiuri sicative sau lacuri pe baz de polim eri
(care formeaz stratu ri impermeabile la ap i la alte substane
agresive), soluii de fluai (care formeaz, ca urm are a reaciilor
chimice, pelicule rezistente la aciuni chimice) etc.;
utilizarea num ai a pietrelor naturale de bun calitate, din
cariere cunoscute, fr defecte de structur i fr degradri sufe
rite in tim pul m anipulrii i al transportului.

3.4. NCERCRI PENTRU CONTROLUL CALITII


MATERIALELOR DE CONSTRUCII
DIN PIATR NATURAL

Toate m aterialele de construcie, inclusiv cele din piatr n a tu


ral, trebuie s ndeplineasc toate condiiile de calitate precizate n
prescripiile tehnice de produse respective, condiii care se verific
p rin ncercri. P entru m aterialele de construcii din piatr masiv
se determ in, n principal: densitatea, rezistenele mecanice (mai
ales la compresiune i la uzur) i gelivitatea, ia r la pietrele p relu
crate se verific n plus dimensiunile elem entului, planeitatea fee
lor, starea m uchiilor i a colurilor etc. P entru m aterialele granulare
se determ in densitatea n vrac, compoziia granulom etric i form a
granulelor.
Compoziia granulom etric reprezint raportul procentual al
diferitelor sorturi de granule (pe dimensiuni); ea se determ in p rin
cernerea unei anum ite cantiti de agregat, n funcie de dim en
siunea maxim a acestuia (de exemplu, maxim um 1 kg p en tru
nisip de 0,7 mm i pn la 15 kg pentru pietri de 31 mm). P roba
de agregat, uscat n prealabil n etuv la 105C, se trece p rin tr-u n
set de site i ciururi standardizate (sitele cu ochiuri sub 1 mm sn t
executate din srm, iar ciururile cu ochiurile peste 1 mm snt
executate din tabl perforat), aezate de sus n jos in ordinea
descrescnd a dimensiunilor ochiurilor, astfel: 31; 20; 16; 10; 7; 5;
3; 1 i 0,2 mm, la fund fiind talgerul pe care se depune m aterialul
cel mai fin, sub 0,2 mm. Dup agitarea bateriei de ciururi i site,
se cntrete ceea ce rm ne pe fiecare ciur sau sit i se calculeaz

23
procentul. Cernerea se repet de
3 ori, fendu-se media celor
trei rezultate, pe sorturi, iar va
lorile medii rezultate se nscriu
n tr-u n tabel.
De obicei, rezultatul anali
zei granulom etrice se reprezint
grafic, sub form de diagrame
(fig. 3.2); pe abscis snt tre
cute dim ensiunile ochiurilor
ciururilor (sitelor), iar pe ordo
nat cantitatea, n %, care a
trecut prin fiecare din acestea.
Diagramele granulom etrice ale agregatelor pentru betoane snt date
m standarde, pe fiecare diagram fiind trecute ourbele-lim it care
definesc domeniul bun, de utilizare, n care trebuie s se situeze
curba granulometric a agregatului analizat. Dac agregatul cercetat
aie curba granulom etric dedesubtul curbelor-lim it, atunci partea
grosier se gsete n cantitate prea mare, iar dac curba se gseste
deasupra curbelorlimit, partea fin este n cantitate prea mare.
Forma granulelor se stabilete prin m surarea, la un num r
de 30 granule rmase n ciurul de 16 mm, a lungimii a, a lim ii b
1 a grosimii c, dup care se calculeaz rapoartele b/a i c/a, con-
iia de admisibilitate fiind b ja ^ - 0,67 si c/a ^-4,33 p entru agrega
tele betoanelor. '
G radul de puritate se verific la agregatele de balastier, adic
Sv. determ in coninutul unor im puriti eu caracter nociv, cum sn t
substanele humice, argila, srurile solubile etc.
Substanele humice au caracter acid i provin din degradarea
m ateriilor organice. Se determ in printr-o reacie colorimetric,
astfel: proba (de obicei, nisipul) se introduce n tr-u n cilindru de
sticl, peste care se toarn o soluie de 3o/0 hidroxid de sodiu, n tr-un
strat cu nlimea dubl fa de nlim ea probei; se agit bine
tim p de 5 min i se las n repaus 24 h. Dac soluia rm ne inco
lor sau galben deschis, se consider c agregatul nu. conine sub
stane humice (sau conine cantiti foarte mici, neduntoare). O
culoare nchis (brun-rocat sau neagr) arat c agregatul nu este
bun pentru betoane sau mortare.
Argila, formnd pelicule la suprafaa granulelor agregatelor
mpiedic aderena cimentului i reduce rezistena m ortarelor sau
a_betoanelor. Se stabilete prin splarea unei probe de agregat, cn-
ta rit n prealabil n stare uscat, n mai m ulte reprize, nlturn-

24
du-se apa im purificat cu argil. Se usuc apoi agregatul i se itf-
cntrete, iar diferena denum it parte levigbil se exprim a
n procente din greutatea iniial a agregatului. Condiia este ca
partea levigbil s nu depeasc 2 .. . 3/o- _ __ . .
Srurile solubile mpiedic, de asemenea, n trirea cim entatul
si provoac eflorescene (pete pe suprafaa m ortarelor sau a betoa
nelor). Ele se determin, cnd este cazul, de ctre un laborator de
specialitate. Ca rem ediu se recomand splarea agregatelor, prin
care se elimin, o dat cu argila, i srurile cu solubilitate mare.

CAPITOLUL 4

LIANI

Lianii snt m ateriale naturale sau artificiale care au pro p rieta


tea de a lega ntre ele m aterialele granulare sau sub form de ouci.
Dup natura lor, lianii se m part n dou grupe: liani anorganici
(minerali) i liani organici (bituminoi).

4.1. LIANI MINERALI

Lianii minerali (anorganici) snt, n general, pulberi m inerale


cu diferite compoziii chimice, care m preun cu apa, n cantitate
corespunztoare, iar uneori i cu soluii de sruri, formeaz paste
plastice ce se ntresc n tim p datorit unor procese fizice sau
fizico-chimioe. P rin introducerea n aceste paste plastice a d iferite
lor m ateriale granulare (nisip, pietri etc.), p rin ntrire se obine
o consolidare a am estecului. Astfel se pot obine m ortarele (am este
curi de liant, nisip i ap) i betoanele (amestecuri de liant, nisip,
pietri sau piatr spart i ap). _
Lianii m inerali se grupeaz n: liani nehidraulici i liani
hidraulici. Lianii nehidraulici se ntresc num ai n aer uscat, iar
dup ntrire nu rezist la aciunea apei. Lianii hidraulici se n t
resc n prezena apei, iar dup ntrire, se comport bine, att n
m ediu uscat, cit i n mediu um ed i sub ap.

25
4.1.1. PROPRIETILE LIANILOR MINERALI

Principalele proprieti ale lianilor m inerali sini: fineea de*


mcinare, priza i ntrirea, constana de volum i rezistena.
Fineea de mcinare se determ in prin cernerea liantului cu.
sitele indicate de standarde i cntrind partea trecut prin sit sau
partea rmas pe sit. Aceast proprietate a liantului este determ i
nant pentru calitatea lui; cu cit fineea de mcinare este mai m ere,
cu atit calitatea liantului este mai bun.
Priza i ntrirea sint etapele prin care trece n tim p pasta de
liant pentru a ajunge n stare rigid.
Priza reprezint intervalul de tim p n care pastele ncep s se
rigidizeze pierzindu-i plasticitatea. Priza se caracterizeaz printr-un.
nceput i un. sfirit de priz i este m surat n uniti de timp din.
m om entul executrii amestecului.
ntrirea urmeaz prizei, n acest tim p avnd loc desvrirea
procesului chimic, nceput o dat cu priza. n trirea se caracteri
zeaz prin creterea rezistenelor mecanice. P rin determ inarea aces
tor rezistene la anum ite intervale de timp, se poate urm ri evo
luia ntririi.
Constana de volum. Dup ntrire, volumul pastei de liant
nu trebuie s difere de volum ul iniial, deoarece prin um flare sau
contracie se produc fisuri i crpturi n masa pastei ntrite.
Lianii care prezint inconstan de volum datorit um flrii nu.
pot fi utilizai, n timp ce lianii cu volum inconstant datorit con
traciei pot fi ntrebuinai.
Rezistena. P entru m ajoritatea lianilor se determ in rezistena
la com presiune i rezistena la ntindere i n anum ite cazuri se
determ in i rezistena la ncovoiere. Aceste rezistene se determ in
la ipsos pe o past de consisten normal, iar la ciment, pe un.
m ortar normal, preparat cu nisip special, de compoziie chimic
i granulaie bine stabilite, num it nisip normal, i cu o cantitate de
ap bine stabilit. P entru var nu se efectueaz determ inri de re
zisten.

4.1.2. LIANI NEHIDRAULICI

Liani nehidraulici naturali. In aceast categorie sint cuprinse


argilele i pm inturile argiloase.
Argila folosit ca liant are ali componeni mineralogici dect
argila folosit n industria ceramic. La folosirea argilei ca lian t
apar o serie de dificulti:

26
_ plasticitatea prea m are (la uscare argila se contracta

CraP5 : instabilitate la aciunea apei (argila n contact cu apa se


umfl si se nmoaie). u a diferitelor substane degre-
s, r t a m o t . S Z A * e tc , c o rib uie la u d a r e a p ~
ticitii si a contraciei la uscare a argne la executarea blo-
P - u m * a pereilor

monolii- , o- u +il izate numai dup ce se execut


J S T a S t t f ou - - L S
t ^ r ^ l ^ s S ^ a r e 5i 'a or osele-
lor era trafic intens. n categoria lianilor nehidrau-
Liani nehidraulici artificiali ^ 08^ 0^ ezian.
lici artificiali fac parte v aw l, ipsosul , ^ | e fabric prii.
1) Varul pentru constiucu num ^ re speciale, la o tem pe-
arderea pietrei de ^ c^ Ca ( ui arderii, calcarul se desconm
ratu r de 1 100 . . l2 0 ^ n ,Il\ l form de var nestins i dioxid de
pune n oxid de calau (CaO , sub torm fi utilizat, varm
carbon (C02), care se ^ c u e a z a _Pe ^ P s&u stingerii n praf.
nestins n bulgari se supune st g un consum m are de apa.
Stingerea in pasta se reaUzea sau din tabla de oel.
Oneraia se executa m cutii Pne o groap spata m
num ite om ite. V arnia se ampla nm| it groap de va , (Bg-
I T s C e r S t S S z E l prin W o ^ o a ^ l g l ^ de v ar m
% I P conform reacie!
reacioneaz cu apa, unn
puternic exoterme.
CaO + H20 Ca(OH)2-
P entru o hidratare comple
t a oxidului de calciu, pe pe
reii varniei se pot m onta agi
tatoare electrice cu palete.
Reacia se desfoar cu dega
jare m are de cldur i, ca u r
m are, apa fierbe. P entru obi
nerea unei paste fluide de var
se amestec continuu cu o sapa
de lem n pn la sfrm area b u l
grilor. n acest moment se
27
deschide ua varniei i amestecul trece n groapa de var p rin tr-o
sita din plasa de sirma care reine particulele nestinse. Operaia se
repeta pma la um plerea gropii de var. In groapa de var, apa se
evapora i se infiltreaz n pmnt, stingerea se desvrseste, m otiv
pentru care: este indicat ca pasta de v ar s rm n in groap -'el
puin doua saptmni nainte de a fi utilizat. Dac nu se respect
a n H n H T fVarUl Se\ Stin-ge dup Punerea lui n oper, n tencuieli
aparm d defecte num ite mpucturi. Stingerea se consider te r-
m inata cina la suprafaa pastei apar crpturi mari.
Stingerea mecanizat a varului se realizeaz cu ajutorul sting-
toarelor de var de m are productivitate (stingtorul S-322 cu o capa-
ri e7 e~ ^ cr.u de } ^/h). care, o dat cu ncrcarea varului, se
realizeaz i alimentarea cu ap n proporia necesar.
im p e r e a tn praf, se obine cu ajutorul unei cantiti reduse de-
apc\ PeiKtl1a ~Se Jexecut cu ajutorul unui co de srm, care se
umple cu bulgari de var nestins. Coul se cufund n tr-u n bazin cu
dp narmp5 de a te v a jm n u te, pn cnd la suprafaa apei apar bule-
j Se r ,as1f arna ap01 coninutul coului pe o platform beto-
cldur C6Pe1 Stinerea ns tit de o degajare m are de
var PDlverizarea * * > "* * * < * *
m ortare de v a r amestecat cu nisip, formeaz
m orm re folosite pentru zidarii i tencuieli. Varul hidratat n pul
bere se utilizeaz la prepararea m ortarelor colo-
rate pentru tencuieli decorative, a m ortarelor d e
zidrie, precum i ca adaos (filer) n betoanele as-
faltice folosite la executarea m brcm intelor ru
tiere. Varul nestins m cinat obinut prin m cina
rea bulgrilor de var se utilizeaz la prepararea
betonului celular autoclivizat, la m ortare de zid
rie i tencuial folosite n tim pul iernii etc.
Controlul^ calitii varului se efectueaz prin
urmtoarele ncercri: determ inarea consistenei
pastei de var, a prilor nestinse, a cantitii d e
ap necesare stingerii, a randam entului n past.
C o n s i s t e n a p a s t e i d e v a r se deter
min cu ajutorul conului etalon (fig. 4.2). .Acesta
este realizat din tabl inoxidabil i este prev
zut cu un mner. Masa sa total este de 30 g. Gene-
ratoarea conului (de 15 cm) este m prit n di
viziuni de cte 1 cm fiecare. P entru determ inarea
Fi 4.2. Conul- consistenei se introduce pasta de var n tr-u n vas
clalon. i se las conul s ptrund n ea sub aciunea

28
propriei sale greuti. Se citete pe generatoare adm cimea de p
trundere, ex'orimat n centimetri.
P r i l e n e s t i n s e se determ in prin trecerea^ unei Ca--~
titi din pasta de var, n prealabil cntrit, prin tr-o sita cu latui a
ochiurilor de 0,6 mm. Operaia se executa sub un je t de apa U
robinet. Reziduurile rm ase pe sita se usuc i se cmtaresc. P arL
nestinse se exprim in procente raportate la greutatea pas ei de
luat ca prob. _ ,r _
C a n t i t a t e a d e a p n e c e s a r a s-t n g e r i i v a r u
l u i n p a s t se determ in prin stingerea unei anum ite canti
ti de bulgri de var (5 kg) ntr-o cutie de lemn, cptuit cu tatua,
peste care se introduce o cantitate de ap mai m are aecit cea 1^-
necesar. Se las cutia n repaus, acoperit cu un capac timp ae
24 h. Apoi se decanteaz apa limpede de la suprafaa pasei de
si se msoar. , .
R a n d a m e n t u l n p a s t se determ ina p rin m su r.<_&
volum ului de past rezultat dintr-o cantitate de nulgari (de exem
plu 10 kg), introdui ntr-o cutie de dim ensiuni cunoscute, volume i
de past rezultat se determ in prin m surarea nim ii pastei m
cutie. Randam entul in past este o caracteristica im portanta a cali
tii varului i se exprim n litri de past la kilogram ul de 'a .
Astfel varul in bulgri de calitatea I trebuie s aib u n randam en.
n past de cel puin 2,41 1/kg, cel de calitatea a II-a u n randam em
n past de cel puin 2,2 1/kg, iar cel de calitatea a Hx-a, de 1,6 1 Kg
de var. .
2) Ipsosul se fabric din ghips (CaS04-2 HaO), m mai mu te
sortim ente: ipsos de construcie, ipsos de modelat, ipsos de pardo
seal, ispsos alaunat, ipsos macroporos, ipsos celular.
Ipsosul de construcii este un liant de culoare alb-gri o b in u .
prin arderea n cuptoare speciale, la anum ite tem peraturi, a P u tr e
de ghips. Are loc o reacie de deshidratare a ghipsului, rezultmcl ur.
m aterial care se macin. In construcii, ipsosul nu se amesteca cu
nisip sau cu pietri, folosindu-se numai sub form a de pasta. P asta
de ipsos se prepar num ai n vase absolut curate, deoarece ipsosul
are priz rapid, dac pe pereii vasului mai snt urm e de ipsos

In construcii, ipsosul se folosete singur sau am estecat cu var.


la prepararea m ortarelor pentru tencuieli, pen tru gleturi, pentru
grunduri si pentru executarea unor elemente prefabricate, pen tru
perei despritori sau termoizolani. D atorit faptului c face priza
rapid si n urm a prizei i m rete volumul, ipsosul se folosete i
la um plerea liurilor care se execut n perei pentru pozarea ae
evi i tuburi pentru instalaii. Lucrrile de ipsos trebuie ferite oe

29
umezeal, deoarece ipsosul este liant nehidraulic si higroscopic (ab-
soaroe apa din atmosfer). 8 p ^
o,., JPsosul de modelat se obine p rin aceeai tehnologie ca si ipso-
r f a consirucii, dar din m aterii prim e alese i curate. S e deose-
JC5te de acesta prin culoarea alb i prin fineea de mcinare mai
mare. Ipsosul de modelat se utilizeaz la lucrri ornam entale si la
.cauzarea tipareior in care se execut obiecte tehnico-sanitare de
-ajanva, semiporedan, porelan sanitar etc.
n * r J PS SUl de, Pardoseal se caracterizeaz printr-o priz mai lent
n r e l 1L ipScSU m- de ^ onstf uctii i prin rezistene mai m ari la com-
i hllie dm ghips ars pn la completa deshidratare i
caldelat dUPa ardere' Se folosete pentru realizarea pardoselilor

dr SUl ;a nat se obine dintr-un am estec de ipsos de con-


soiuie de alaun (sulfat dublu de aluminiu i ootasiu),
tp - ^ c.are 36 a ;'de apoi S1 lSe macin fin. Acest ipsos se ntrebuin-
lucxari decorative (tencuieli lustruite, m arm ure artificiale
.aibe sau colorate i piese ornamentale).
a ^ macroPrs se <>btm e din ipsosul de construcii, prin
" S f snrnh,fuw Can ate mare de ap (15 200%)- n tim pul nt-
* apa ,se evapor, crend o structur foarte poroas
cu ProP netai term oizolante i fonoizolatoare bune.
- m n f!!!'! celular se realizeaz p rin introducerea n pasta de ipsos
; r. h, r fuLstante generatoare de gaze sau de spum, care imprim
redusU Ul 0 stru ctur celular i o conductivitate termic
a) oprietile i ncercrile asupra calitii insosurilor. P entru
aprecierea calitii ipsosului de construcie se efectueaz urm toa-
mecanice!'0^ 11 da m cinare timp u l de priz i rezistenele

1 1 R 1 e f d e m c i n a r e se determ in cernind ipsosul prin


:,Lie VUrcl ?1 num rul 02- nainte de cernere, iososul se
^.U a ia .00 C. Cernerea se consider term inat cind cantitatea de
m aterial ce trece prin sit timp de un m inut este mai mic de

T m p u i d e p r i z se determ in pe pasta de consisten


noi mala. De aceea, n prealabil, trebuie determ inat cantitatea de
a Pa_ P entru pasta de consisten normal. Aceast operaie se exe-
cua cu ajutorul aparatului Suttard (fig. 4.3) form at dintr-un tub
citinclric de alam, avind diam etrul de 5 cm i nlimea de 15 cm.
pe procedeaz n felul urm tor: se aaz tubul cilindric n poziie
verticala sprijinit pe o plac de sticl i se toarn n interiorul lui

30
P i
I

Fig. 4.4. Aparatul Vicat.


Fig. 4.3. Aparului Miliard.

( 600/ o -
o pasta
O past alctuit
adcatuna din o w g5 de ipsos i 130. cm3 de
um 300 . _* -
greutatea ipsosului), se ridic apoi tubul i se masoara d i a m e . ^
turtei de ipsos ce rmne pe plasa de sticl. O peraia se executa m
2 3 min, nainte de nceperea prizei pastei deipao^. La un - -
m etru de 12 cm al tu rtei corespunde o consistena norm ala a pas ^ei
de ipsos. Dac diam etrul m surat este diferit, operaia se remce,
m rindu-se sau micorindu-se cantitatea de apa. ___.
P entru determ inarea tim pului de priz se folosete ap ara^..
Virai- (fia a 4) A paratul este compus d in tr-u n stativ 1, m care
culiseaz o tij metalic 2. Tija are la partea superioar o greutate
adiional, iar la partea inferioar o pies 3, num ita acul Vicat. ---
se fixeaz cu ajutorul unui urub. Tija m etalica m preuna cu greu
tatea adiional i cu acul Vicat au masa de 300 g. A paratul es.e
dotat i cu unul sau cu mai m ulte inele m etalice sau din enorma
5 de form tronconic. _ ,- ,
P entru determ inarea tim pului de priza, se prepara o pasta ^ue
consistent normal, din 200 g de ipsos i cantitatea de apa stabim a
cu ajutorul aparatului Suttard. Se aaz inelul m etalic sau din ebo
nit pe o plac de sticl 4 i se umple cu pasta de consistena n o r
mal nivelndu-se suprafaa cu ajutorul unei rigle. Placa de sticla
cu inelul plin cu past se aaz pe postam entul aparatului Vicat, ~e
coboar acul pn ce atinge suprafaa pastei i apoi se laa sa c<u.,c=
liber n past. ncercarea se repet^la fiecare m inut, schimbind -
locul de ptrundere a acului n past. .
Intervalul de timp, m surat n minute, de la prepararea pasiei
i pin cnd acul Vicat nu mai ptrunde n ntregim e va pasta se

33
consider nceputul prizei. Cnd acul nu m ai ptrunde n past
dect maximum 0,5 mm, se consider c priza s-a sfrit. Intervalul
de timp dintre nceputul i sfritul prizei reprezint tim pul de
priz.
R e z i s t e n e l e m e c a n i c e se determ in pe epruvete pris
matice de 4 0 x 4 0 x 1 6 0 mm. executate prin tu rn are n tipare me
talice din past de consisten normal. Epruvetele se ncearc ini
ial la ntindere din ncovoiere, iar jum tile de prism rezultate
se supun la compresiune. Rezistenei mecanice se determ in dup
? 'n respectiv 7 zile de la turnare, pe epruvetele pstrate n prea
labil n aer uscat. n aceste condiii, ipsosul de construcii i cel
de modelat ating rezistenele m axim e n 6 . . . 7 zile de la turnare.

4.1.3. LIANI HIDRAULICI

n aceast categorie se includ lianii hidraulici unitari i lianii


hidraulici amestecai. nsuirile comune ale acestor liani snt u r
mtoarele:
componenii chimici pe care-i conin au proprieti hidrau
lice, adic se ntresc i rezist n mediu umed i sub ap:
au rezistenele mecanice mai mari dect lianii nehidraulici,
din acest m otiv se folosesc n toate cazurile n care este nevoie de
rezistene mai mari la compresiune;
snt obinui prin arderea m ateriei prim e la tem peraturi mai
mari dect tem peratura de obinere a lianilor nehidraulici. Astfel,
danii hidraulici neclincherizai se obin la tem praturi pn la circa
- 200C, iar cei clincherizai, la tem peraturi de 1 450C.
Liani hidraulici unitari pot fi clincherizai i neclincherizai.
Lianii hidraulici neclincherizai (varurile hidraulice) erau n tre
buinai m ult nainte de a se cunoate cim enturile. n prezent se
fabric numai pentru nevoi locale, prin arderea calcarelor marnoase,
a marnelor calcaroase, sau a marnelor, la tem peraturi de 1 000 . . .
1 200C, astfel nct s nu nceap topirea i s n u Se produc clin-
cherizarea. V arurile hidraulice se ntrebuineaz pentru tencuieli i
m ortare care stau n umezeal.
Lianii clincherizai. Dup natura lor, se m part n dou grupe:
cim enturi silicioase (care conin n compoziia lor un procent m are
ne silicai de calciu) i cim enturi aluminoase (cu un coninut predo
m inant de alum inai de calciu).
^ Cimenturile silicioase se mai numesc i cim enturi portland. Se
obin prin mcinarea fin a clincherului de ciment, cu un adaos
de 3 . .. 5% ghips pentru reglarea tim pului de priz.

32
Clincherul de ciment este produsul rezultat n urm a arderii
pin la clincherizare (la circa 1 450C) a unui am estec artificial sau
natural de calcar i argil sau alte m aterii prim e cu compoziii
similare. A rderea se execut n general in cuptoare rotative speciale.
La mcinarea clincherului se mai pot aduga, n afar de ghips,
i alte materiale, ns n proporii mai mari. Cim enturile obinute
prin mcinarea clincherului silicios m preun cu 3 . . . 5/o ghijos
se numesc cim enturi silicioase imitare, iar cele care conin, in afar
de ghips, i alte adaosuri, se numesc cim enturi silicioase cu adao
suri. In ara noastr, cim entul portland un itar se fabric n mai
m ulte mrci: P40, P45. P50 (cifrele reprezint rezistena minim la
compresiune, n N/mm2, determ inat de corpuri de prob din m or
ta r de cim ent ntrit, dup 28 de zile de la turnare).
Cim entul portland cu ntrire rapid, num it i ciment cu rezis
tene iniiale m ari (RIM), se caracterizeaz p rintr-o n trire rapid
i rezistene mecanice m ari dup o zi de ntrire. Se obine d in tr-u n
clincher special, m cinat m ai fin dect n cazul cim entului obinuit,
n ara noastr acest ciment se fabric n dou sortim ente: RIM 200
i RIM 300 (cifrele reprezentnd rezistena minim la com presiune
(n daN/cm2) determ inat pe m ortar vrtos la 24 h de la ntrire).
Se utilizeaz n industria prefabricatelor din beton arm at i pre-
comprimat, la care se cer rezistene iniiale m ari, pretndu-se Ia
tratam ente termice, i la realizarea elem entelor din beton arm at
monolit care necesit decofrare rapid.
Cimentul alb rezult din m cinarea unui clincher portland alb
care conine cel m ult 0,5% oxizi de fier i de mangan. La m cinare
se adaug ghips albastru, pentru reglarea tim pului de priz i even
tual calcar sortat. Cim entul alb se utilizeaz la executarea de m or
tare i betoane decorative, de mozaicuri i la rostuirea placajelor
de faian.
Cimenturile colorate se fabric fie prin m cinarea clincherului
alb cu pigmeni de diferite culori, fie direct din clinchere colorate.
Clincherele colorate se obin din calcare i argile la care se adaug
pigm eni (oxizi de cupru, de fier, de mangan, de crom, u ltram arin
etc.) n proporie de 0,2 .. . 7%. Cimenturile albe i colorate se carac
terizeaz prin contracie m rit com parativ cu cimentul obinuit.
Se utilizeaz la prepararea m ortarelor i a betoanelor decorative.
Cimentul expansiv prezint n timpul ntririi o expansiune
moderat. Se obine prin folosirea anum itor adaosuri la clincherul
portland. Se utilizeaz ca m aterial de etanare a rosturilor la diverse
lucrri (tuneluri, metrouri, diguri etc.).
Cimenturile aluminoase se fabric prin m cinarea fin a pro
dusului rezultat n urm a arderii pn la clincherizare a am estecului

3 M ateriale de construcii, cl. a IX-a 33


ce calcar i bauxit. Este un liant hidraulic cu priz normal i
ntrire rapid.
Comparativ cu cimentul portland, cim entul aluminos dezvolt
cldur de hidratare mare. La tem peraturi mai mari de 30C. be-
coanele preparate cu cim enturi aluminoase i pot pierde rezistenta
odat cu trecerea timpului. Cim enturile aluminoase se comport
ns foarte bine la tem peraturi ridicate (peste 1 000C), din care
cauz se utilizeaz la realizarea betoanelor refractare, folosite !a
cptuirea cuptoarelor industriale ce lucreaz la tem peraturi nalte
(1 300 . . . 1 600C).
cim entul aluminos are o rezisten chimic sporit la aciunea
apelor cu .sulfai, a celor m ineralizate i a soluiilor diluate de acizi
etc. De aceea, se folosete la confecionarea elem entelor de con
strucie m ontate sub nivelul solului sau n medii agresive. n ta ra
noastr se produc trei mrci de ciment aluminos: A400, A 500,.
A600, precum i cimentul superaluminos, cu un coninut ridicat de
alumin, cunoscut sub denum irea de ciment ALICEM.
Lianii hidraulici am estecai snt form ai dintr-un liant uni
tar i un adaos (zgur granulat de furnal, cenu de term ocentral,
calcar etc.).^ Aceti liani (cimentul metalurgic, cimentul de furnal
em.) au o cldur de priz i ntrire mai mic dect aceea a cimen
tului portland unitar. Din aceast cauz nu se pot ntrebuina 5a
lucrri executate pe tim p friguros.
Adaosurile folosite la fabricarea lianilor hidraulici am estecai
snt de trei tipuri: cimentoide. hidraulice i inerte.
Adaosurile cimentoide sn t substane fin mcinate care la ames
tecarea cu ap se ntresc, dei foarte lent. Din' aceast categorie
fac parte zgurele m etalurgice bazice i cenuele bazice de la ter
mocentrale.
Adaosurile hidraidice snt m ateriale care n stare fin m cinate
i am estecate cu ap nu se ntresc dect n prezena hidroxidului
de calciu. Dup provenien pot fi: naturale (cenue i tufuri vul
canice, diatomit, tripoli etc.) i artificiale (zgure acide de furnal,
cenuie acide de term ocentrale, argile, tras etc.).
Adaosurile inerte snt substane care nu prezint ntrire pro
prie i nici modificri sensibile, n condiii normale, asupra proce
sului de ntrire a liantului un itar la care se adaug. Din categoria
adaqsuri'lor inerte fac parte: nisipul silicios, m arna i unele calcare
n stare fin mcinat.
Cimentrile portland cu adaosuri active se obin prin mci
narea fin a unui amestec de clincher de ciment portland cu adao
suri active n anum ite proporii i cu necesarul de ghips pentru

34
reglarea tim pului de priz. Principalele adaosuri active folosite n
ara noastr la fabricarea cim enturilor cu adaosuri snt: zgura
granulat de furnal, cenua de term ocentral, calcarul i trasu l (tuf
vulcanic m cinat fin).
Sortim entele de cimenturi cu adaosuri snt: cim enturile p o rt
land cu adaosuri Pa 35, cimentul m etalurigc M 30 i cim entul de
furnal F 35. .
ncercri pentru controlul calitii cim enturilor. Principale.e
ncercri pentru determ inarea i controlul calitii cim enturilor se
refer la: starea de conservare, fineea de mcinare, tim pul de
priz, constana de volum i rezistenele mecanice.
Starea de conservare. Cim enturile care vin n contact cu um e
zeala n tim pul tramsportului sau al depozitrii ncep s se hidraeze,
deci se ntresc. A pariia cocoloaelor indic nceputul alterrii ci
m entului cantitatea de cocoloae se stabilete prin cernerea unei
cente din greutatea cimentului luat n studiu.
Fineea de mcinare se determ in prin dou procedee: prin
cernere i prin m surarea suprafeei specifice a granulelor. D eter
m inarea p rin cernere se execut trecnd o proba de cim ent prin sita
cu latura ochirilor de 0,09 mm (4 900 ochiuri/cm2) i cntrind apoi
reziduul rmas pe sit. G reutatea reziduului rm as ps sit, expri
m at n procente din greutatea probei de ciment, reprezint fineea
de mcinare. La cimenturi, acest reziduu cntrete n ju ru l a 15%
din greutatea total.
D eterm inarea prin m surarea suprafeei specifice a granulelor
se efectueaz cu o aparatur complex (n acest caz, fineea de m
cinare se exprim n cm 2/g). n general, suprafaa specific a cimen
turilor obinuite este de 3 000 . . . 4 000 cm 2/g.
Tim pul de priz se determ in pe o past de cim ent de consis
ten normal, de aceea trebuie stabilit mai nti cantitatea de ap
necesar pentru pasta de consisten normal. n acest s c o d se cn-
tresc 300 g ciment, care se amestec energic cu circa 75 cm 3 de
ap (in jurul a 25%). Pasta plastic astfel realizat se introduce n
inelul aparatului Vicat. determ inndu-i apoi consistena. P entru
aceasta se nlocuiete acul Vicat fixat la baza tijei culisante cu o
sond cilindric avnd diam etrul de 10 mm. Se ndeprteaz greu ta
tea adiional de la partea superioar, astfel nct greutatea total
a tijei la care s-a ataat sonda s fie de 300 g. Se aduce sonda la
suprafaa pastei, lsndu-se s ptrund n aceasta sub propria ei
greutate. Dac sonda se oprete la 5 . . . 7 mm de fundul inelului cu
past, atunci aceasta are o consisten normal. n caz contrar se
reia determ inarea cu o cantitate mai mic sau mai m are de an,
dup adncimea de ptrundere a sondei.

35
Pentru determ inarea prizei se nlocuiete sonda cu acul Vicat,
atandu-i-se din nou greutatea adiional. Se efectueaz apoi ace
leai ncercri ca i cele descrise la determ inarea tim pului de priz
al ipsosului. Pentru cimenturi, m surtorile se efectueaz ns la
intervale mai mari (din sfert n sfert de or), deoarece tim pul de
priz al cimentului este m ult mai m are dect cel al ipsosului. Se
consider nceputul prizei, m om entul n care acul nu mai atinge
fundul inelului cu past. Sfritul prizei corespunde momentului n
care acul mai ptrunde cel m ult 0,5 cm n past. n general, nce
putul prizei cimenturilor este de cel puin o or, iar sfritul de cel
m ult 10 h.
Determinarea constanei de volum se efectueaz tot pe o past
de consisten normal, prin dou procedee: determ inarea cu aju
tor al turtelor i cu ajutorul inelelor Le Chtelier.
Determ inarea constanei de volum cu ajutorul turtelor se
efectueaz n felul urm tor: dintr-o past de ciment de consisten
norm al se formeaz tu rte cu diam etrul de 10 . . . 12 cm i grosimea
de 1 cm. Turtele se pstreaz timp de 24 h n m ediu um ed i apoi
se fierb tim p de 2 h n ap. La sfritul fierberii, turtele se exam i
neaz pentru a se constata prezena fisurilor sau deformarea tu rte
lor. Aceste indici se interpreteaz astfel: fisurile radiale nsoite
de deformarea turtelor (fig. 4.5, a) marcheaz inconstan de vo
lum datorit expansiunii cimentului; absena fisurilor i a deforma-
iei sau prezenei unor fisuri concentrice (fig. 4,5, b) indic incon
stan de volum cu o capacitate de concentraie mare, ceea ce nu

O b
Fig. 4.5. Turle eu iueoiistun| de volum.

36
Fig. 4.6. Inel I,e Chtelier.

constituie un impediment n utilizarea cimentului respectiv, deoarece


aceast capacitate de concentraie se anuleaz p rin am estecarea ci
m entului cu agregate (nisip i pietri).
Determ inarea constanei de volum cu ajutorul inelelor Le
Chtelier se efectueaz n felul urm tor: se prepar o past de con
sisten normal cu care se umple inelul Le C htelier (fig. 4.6).
Acest inel este un cilindru de tabl nencheiat 1, avnd diam etrul
i nlimea de 30 mm. Pe fiecare parte a tieturii inelului se afl
cte u n ac indicator. Dup umplerea inelului se pun plcile de
sticl 2 la ambele capete i se las s se ntreasc n ap tim p
de 24 h. Dup acest interval de tim p se msoar distana dintre
vrfurile acelor di i se introduce inelul la fiert n ap (ca i turtele).
Dup fierbere se msoar distana d-> dintre vrfurile acelor. D istana
d , di exprim at n m ilim etri indic constana volum ului cim entu
lui. In general, se consider c un ciment corespunde din acest punct
de vedere dac d->d: este sub 10 mm.
Rezistenele mecanice ale cimenturilor se determ in pe epru-
vete prismatice ( 4 x 4 x 1 6 cm) executate din m ortar standard la 3: 7:
28 zile (la cim enturi obinuite) i la 1; 3; 7 zile (la cim enturi RIM)
de la turnare. Prepararea m ortarului, precum i com pactarea lui n
tipare pentru obinerea epruvetelor, se execut mecanic. Dup tu r
nare. epruvetele se psrteaz n tipare, apoi se introduc n ap. Pe
epruvet se efectueaz ncercarea l'a ntindere din ncovoiere, n
urm a creia epruvet se rupe n dou. Pe fiecare jum tate a ei se
efectueaz apoi determ inarea rezistenei la compresiune.
ncercrile la com presiune se efectueaz aeznd resturile de
epruvete ntre platanele presei, prin interm ediul a dou plcue de
oel cu seciunea ptrat avnd latu ra de 4 cm. Rezistena medie la
compresiune obinut la 28 zile se numete marca cim entului (se
exprim n daN/cm 2 sau n N/nrm2) i este un criteriu de baza n
aprecierea calitii cimentului.

37
CAPITOLUL 5

MORTARE CU LIANT! MINERAL!

5.1. MORTARE

5.1.1. D EFIN IIE, C L A S IF IC A M , M A TERIA LE COMPONENTE

Definiia mortarelor. M ortarele folosite n construcii snt ames


tecuri bine omogenizate de liant, ap i agregat m runt, care se
aplic n strat subire pe un suport oarecare de care ader i cu
care conlucreaz n exploatare, iar dup ntrire dau o piatr arti
ficial cu aspect de gresie.
La prepararea m ortarelor se pot folosi i anum ite adaosuri, ca:
plastifiani, pigmeni, substane impermeabiiizatoare, substane de
reglare a prizei, substane active hidraulice etc. Dup destinaia lor
m ortarele pot fi: obinuite i speciale.
Mortarele obinuite snt am estecuri omogenizate de liant (sau
am estec de liani), nisip i ap, care se ntresc n aer sau n mediu
hidraulic (ti funcie de natu ra liantului), utilizate la asamblarea
pietrelor de construcie in tr-u n monolit (mortare de zidrie), sau
pentru protejarea, nfrum usearea i ntreinerea zidriei (mortare
de tencuieli).
Dup natura lianilor, m ortarele obinuite snt: pe baz de var,
de ciment, de ipsos, de pmnturi argiioase. Dup rezistena la
compresiune, m ortarele pot avea mrcile: M 4, M 10, M 25, M 50,
M 100 (cifrele inhiend rezistena minim la compresiune la 28 zile.
n daN/'cm2). La m ortarul M 4, rezistena se determ in la 90 de zile
i trebuie s fie de 4 . . . 9 daN/2.
M ortarul obinuit n stare proaspt are o densitate aparent
cuprins ntre 1 950 i 2 200 kg/mk Dup consisten, m ortarele pot
fi: fluide, plastice, vrtoase.
Materiale componente ale m ortarelor. Componenii m ortare
lor au un rol diferit i influeneaz prin natura, calitatea i canti
tatea lor proprietile m ortarelor, le determ in domeniile de utili
zare i, astfel, trebuie s satisfac anum ite condiii.

38
Componenii principali ai m ortarelor snt: lianii, apa i agre
gatele.
Liantul poate fi hidraulic sau nehidraulic (dup felul m ortaru
lui) i, prin natura i proporia sa n m ortar, determ in lucrabilita-
tea m ortarului proaspt i viteza de ntrire i, consolidnd granu
lele de nisip, confer m ortarului n trit rezistene mecanice. Lianii
folosii snt: varul, cimentul, ipsosul i argila.
A pa de amestec asigur hidratarea liantului i confer lucrabi-
litate m ortarului proaspt. Apa p entru prepararea m ortarelor poate
fi: potabil i nepotabil, dar slab alcalin sau slab acid. Apa nu
trebuie s conin substane organice nocive, ca: resturi de celuloz,
zahr, diveri acizi etc. Aceste substane organice mpiedic desf
urarea normal a prizei i a. ntririi. Cnd se folosesc ape m ine
rale, m ortarele n u trebuie s vin n contact cu piese metalice, pe
care le pot coroda.
Nisipul, cu rol de um plutur, contribuie la reducerea contrac
iei la uscare a liantului ntrit. Nisipul, preferabil nisipul cuaros,
trebuie s aib o anum it granulozitate i s corespund la anum ite
condiii de calitate, n ceea ce privete coninutul n argil, sub
stane humice, sruri, mic, crbune etc.

5.1.2. PREPARAREA MORTARELOR

M ortarele se prepar mecanic, iar n cazurile unor producii


izolate sau lucrri de mic im portan, manual.
Prepararea manual se execut n funcie de natu ra liantului
folosit.
In general, m ortarele de var sau var-cim ent se prepar n lzi
metalice sau din lemn, prin diluarea mai ntii a pastei de var, apoi
adugndu-se nisipul m surat n volum, cimentul n cantitile sta
bilite, i se omogenizeaz pn la consistena de lucru. M ortarul de
cim ent se prepar prin amestecare n stare uscat a nisipului cu
cimentul, apoi se adaug apa necesar. M ortarul de ipsos' se pre
par n cantiti mici, n trgi de lemn, prin adugarea treptat a
ipsosului n ap, pn la obinerea consistenei de lucru.
Principalele m ortare de zidrie snt: m ortarele d e v ar (pentru
zidrii i tencuieli interioare, exploatare n mediu uscat etc.), m or
tarele de cim ent (la zidrii din piatr i crmid, la tencuieli
etane, couri de fum etc.); m ortarele de ipsos (la gleturi, orna
mente, profiluri etc. n mediu uscat).
Prepararea mecanizat a mortarelor se execut n m alaxoare
i n betoniere cu am estecare forat. A vantajele preparrii meca-

39
aice a m ortarului suit: scurtarea duratei de preparare i obinerea
unei caliti superioare (compoziie mai uniform).

5.1.3. NCERCRI PEN T R U CO N TRO LU L C A L IT II


M ORTARELOR PR O A SPETE

Pentru determ inarea calitii m ortarelor proaspete se efectueaz


diferite ncercri dintre care se menioneaz: determ inarea consis
tenei i a tendinei de segregare.
Consistena se determ in cu conui-etakm, analog determ inrii
consistenei pastei de var. Adncimea de ptrundere a conului, n
centimetri, reprezint consistena i se citete pe generatoarea co
nului. Consistena m ortarelor proaspete pentru zidrie variaz ntre
4 i 13 cm, n funcie de tipul m aterialului de zidrie, iar consis
tena m ortarelor pentru tencuieli variaz ntre 7 i 14 cm.
Tendina de segregare este caracteristic m ortarului de a-i
micora omogenitatea la prepararea lui, sub aciunea unor ocuri
sau a unui repaus inai ndelungat i se exprim prin coeficientul
de segregare. P entru determ inarea tendinei de segregare se folo
sete un vas cilindric (/2. = 20 cm; 0 12,3 cm) care se umple cu
m ortar proaspt i este supus la vibraii sau ia repaus tim p de
30 min. Se determin consistena m ortarului din treim ea superioar
Cs a vasului i consistena din treimea inferioar C, a vasului. Coe
ficientul de segregare S se determ in cu relaia:

s (c ~ c ,) [cm3].

Tendina de segregare se determ in la m ortarele care se transport


cu autovehicule i cu vagonete i trebuie s fie de m aximum 50 cm 3
pentru m ortarele de zidrie i de m aximum 40 cm 3 pentru cele de
tencuial.

5.1.4. NCERCRI PENTRU CONTROLUL CALITII


MORTARELOR NTRITE

Determinrile care se efetueaz asupra m ortarelor ntrite a u


n vedere stabilirea urm toarelor caracteristici: densitatea aparent,
rezistena la ntindere p rin ncovoiere, rezistena la compresiune,
rezistena la nghe-dezghe, adeziunea m ortarelor la stratul-suport,
contracia la uscare etc.

40
Rezistena la ntindere din ncovoiere se determ in pe epru-
vete prismatice de 4X 4X 16 cm, pn la rupere.
Rezistena la compresiune se determ in pe jum tile de prism
rezultate dup ncercarea la ntindere din ncovoiere. Rezistenele
minime de rupere la compresiune ale m ortarelor determ inate la 28
zile de la turnare reprezint m arca m ortarelor i se noteaz cu M,
urm at de valoarea rezistenei la rupele la com presiune (in daN;
cm2). La m ortarele de var, marca se determ in la 90 zile de la
turnare.
Rezistena Ia nghe-dezghe se apreciaz dup num rul de ci
cluri de nghe-dezghe la care pierderea de mas a epruvetelor
trebuie s fie de maximum 5/o! iar scderea de rezisten de m axi
mum 25%.
Adeziunea la stratu-suport se determ in pe carete de m ortar
cu dimensiunile: 0 80 mm i h = 15 mm. Se determ in fora F de
smulgere a epruvetei de stratul-suport, adeziunea la suport R, sta-
bilindu-se cu relaia:

R s = [daN/cm2],

n care A este aria suprafeei de contact m ortar-suport, n cm2.

5.1.5. M ORTARE SPECIA LE

M ortarele speciale snt m ortare de anum ite compoziii, reali


zate cu agregate uoare i foarte uoare (piatr, ponce, zgur etc.)
sau foarte grele (baritin, deeuri metalice granulate sau in achii),
m ortare cu densiti aparente mici (sub 600 kg/m 3) sau m ari (peste
2 000 kg/m 3), de mrci uneori ridicate (150 . . . 200).
n practic, m ortarele speciale se utilizeaz, n principal, ca:
m ortare decorative (preparate din cim enturi albe sau colo
rate), utilizate la executarea tencuielilor decorative;
m ortare rezistente la coroziune (preparate cu agregate anti-
acide, cu sau fr adaos de substane hidrofobizante);
m ortare termoizolatoare (preparate cu agregate m inerale
foarte uoare sau cu m ateriale fibroase);
m ortare refractare (preparate cu pulberi de m aterial refrac
tar, asemntor cu cel din care se execut zidria refractar) etc:

41
5.1.6. MASURI PENTRU ECONOM ISIREA CIM EN TULU I
PRIN NLOCUIREA CU A L I L IA N I

P entru economisirea cimentului portland, care necesit un con


sum relativ m are de energie pentru fabricare, se pot lua m suri d e
nlocuire a lui, parial sau total, cu ali liani. Acest lucru e s t e
posibil prin:
folosirea unor m ortare de zidrie sau tencuial pe baz d e
cim enturi amestecate (F 25, M 30, Pa 35);
folosirea unor m ortare pe baz de var cu adaosuri active.
Astfel snt: tras-varul (70. . . 80o/0 tras, restul var), cenu-varul
(50 . . . 80% cenu, restul var); zgur-varul (80 . . . 85% zgur, res
tul var);
folosirea n mai m are m sur a m ortarelor pe baz de p-
m nturi argiloase, de argil-var i de ipsosuri, la lucrrile ce n u
necesit rezistene mecanice m ari i acolo unde astfel de m ortare
snt indicate.

CAPITO LUL 6

BETOANE CU LIANI MINERALI,


PRODUSE DIN BETON

6.1. BETOANE CU LIANI MINERALI

6.1.1. D E FIN I IE l C LA SIFIC R I

Betoanele snt produse artificiale cu aspect de conglomerat,


care se obin n urm a ntririi unor am estecuri bine omogenizate
ue liant, ap i agregate (nisip i pietri sau piatr spart). Ameste
cul de liant i ap formeaz o past care, n urm a unor procese
fizico-chimiee, se ntrete, transform ndu-se ntr-o mas solid
(numit piatr de ciment), care leag ntre ele granulele de agregat,
dind astfel betonului caracterul de monolit. n afara constituenilor

42
de baz, betonul poate s mai conin i anum ite adaosuri active
sau inerte care-i m buntesc anum ite proprieti.
Betonul constituie unul din principalele m ateriale de construc
ie, datorit avantajelor pe care le prezint: durabilitate, rezistene
mecanice i la foc, posibilitatea de a-i modifica in limite largi xe-
zistena, densitatea, conductivitatea termic etc., posibilitatea exe
cutrii elem entelor de construcii de orice form turnate mono.ii.
sau ca prefabricate.
Betonul folosit n construcii este betonul de ciment realizat
cu cimentul silieios. ca liant. Betoanele de cim ent se folosesc ca
betoane sim ple, pentru elemente de construcii care rezist la com
presiune, ns au rezisten mic la ntindere, i ca betoane armate
i betoane precomprimate, pentru elemente de construcii care pot
prelua i eforturile de ntindere ce se nasc n elem entele de con
strucie solicitate la ntindere.
Betoanele snt foarte variate in privina proprietilor tehnice,
din cauza naturii diferite a componenilor i a raportului in care
acetia intr in amestecul de beton. Betoanele se clasific cl ip
diferite criterii.
Dup densitatea aparent in stare ntrit Ia 28 zile, betcanele
D ot fi: foarte qrele (peste 2 500 kg/m 3), grele (2 201 .. .2 500 kg/m 3).
semigrele (2 001 . . . 2 200 k g /m 3), uoare (1 000 . . . 2 000 kg/m3), foarte
uoare (sub 1 000 kg/m'3).
Dup rezistena Ia compresiune, respectiv dup clasa betoa-
nellor ntrite, beto.anele pot fi de clasele: Bc 3,5; Bc 5; Bc 7.5;
Bc 10; Bc 15; Bc 20; Bc 22,5; Bc 30; Bc 35; Bc 40; Bc 50; Bc 60;
cifrele indic rezistena medie minim la compresiune (n N/'mm2).
Dup im perm eabilitatea Ia ap, betoanele pot fi de tipurile:
P 2, P 4, P 6, P 8, P 12, P 16, cifrele indicnd presiunea m axim a
apei (n bar), la care rezist epruvetele de beton.
Dup rezistena la nghe-dezghe (geiivitate), betoanele pot fi
de tipurile: G 50, G 100, G 150, cifrele indicnd num rul de cicluri
de nghe-dezghe, dup care epruvetele saturate cu ap nu trebuie
s piard peste 25% din rezisten i peste 5% din greutate.
Dup consisten, betoanele pot fi de consisten: virtoas (con
in u t redus de ap de amestec, deformaie plastic redus sub pro
pria greutate, dar care sub aciunea zguduirilor nu se mprtie);
plastic (coninut mai m are de ap de amestec, deform aie plastic
sub propria greutate, destul de nsemnat, care se accentueaz sub
aciunea zguduirilor i se mprtie); fluid (coninut mare de ap
de amestecare, care ie imprim proprieti de curgere pe planuri
nclinate).

43

r
Dup destinaie, betoanele pot fi: betoane pentru construcii
civile i industriale, betoane pentru construcii hidrotehnice, betoane
pentru drum uri i betoane cu destinaii speciale (antiacide, refrac
tare, decorative, izolatoare etc.).

6.1.2. BETONUL GREU

Betonul greu (betonul obinuit) este betonul de ciment cu den


sitatea aparent de 2 201 . . . 2 500 kg-'m3, executat din ciment silicios
(portland), agregate naturale grele i ap, cu sau fr adaosuri
(aditivi). Betonul greu are cea mai larg utilizare in realizarea ele
m entelor i a structurilor din beton simplu, din beton arm at i din
beton precomprimat.

6.1.3. COM PO NEN II BETO N ULU I

Cimentul folosit este cimentul silicios (portland) unitar sau


cim enturile silicioase amestecate. Tipul de ciment se alege in func
ie de domeniul de utilizare a betonului. Cimentul influeneaz cali
tile betonului prin natura sa, prin fineea de mcinare, clas si
dozaj.
Agregatele reprezint m aterialul cu cea mai mare pondere n
beton (circa 80/o n volum) i influeneaz prin natura, calitatea i
proporia lor calitile betonului. P entru betonul greu obinuit se
folosesc amestecuri de nisip, pietri sau piatr spart i, n anum ite
cazuri (pentru betoanele ciclopiene), bolovani sau piatr spart mare.
Dimensiunile maxime ale granulei de agregat se aleg in funcie
de unele caracteristici ale elementului din beton, cum snt: dimen
siunea minim a elementului, respectiv distana minim dintre
barele de arm tur i grosimea stratului de acoperire a arm turii.
Rocile din care provin agregatele trebuie s fie dure, rezistente
inerte fa de ciment, s nu fie alterabile, s fie rezistente la n-
ghe-dezghe etc.
Calitatea betoanelor depinde de granulozitatea agregatelor, care
trebuie s se nscrie n curbele granulom etrice utilizabil 44 sau ,,bun
din diagramele granulom etrice ntocmite n funcie de mrimea
maxim a granulelor din agregatul respectiv, i de marca betonu-
lui- care urmeaz s se obin. De exemplu, pentru betoane cu clasa
pin la Bc 20 inclusiv snt valabile diagramele granulom etrice din
figurile 3.2 i 6.1. iar pentru betoane cu, clasa peste Bc 20, diagrama
granulom etric din figura 6.2 .

44
Apa de amestecare pentru betoane este necesar reaciilor de
hidratare (25% din greutatea cimentului) i pentru a conferi con
sisten de lucru amestecului proaspt; ulterio r se evapor, lsind
in beton pori i canale capilare. Apa utilizat trebuie s cores
pund unor condiii tehnice de calitate, n tru ct im puritile (siuri
solubile, grsimi i uleiuri, zahr, crbune etc.) influeneaz negativ
calitile betonului. Ea se exprim n legtur cu cantitatea de
cim ent introdus n beton, sub forma raportului A/C, num it raport
ap/cim ent. P entru betonul greu obinuit, acest raport este cu
prins, de obicei, n limitele 0,4 .. . 0,6.
Aditivi pentru betoane snt substane organice sau anorganice
care se adaug n cantiti mici la prepararea betonului, cu scopul
de a m bunti anum ite caracteristici ale acestuia. Dup natu ra
lor i efectele pe care le au asupra betonului, aditivii snt: accele
ratori de ntrire, Intrzietori de ntrire, plastifiani i antigel.
. Acceleratorii de ntrire snt soluii ale unor sruri care pot
accelera procesul de ntrire a betoanelor. In practic se folosete
cel mai m ult clorura de calciu (CaCl2). Adugarea n beton a cloru-
rii de calciu duce i la o scdere a punctului de nghe a apei de
amestecare pentru beton, astfel nct betonul respectiv se poate

Fig. 6 . 2 . Diagrama
granulomelrie pentru
betoane eu clasa
peste 11c 20.

45
tu rn a i pe tim p friguros. Datorit ns aciunii ei corosive asupra
arm turii, cantitatea de CaCD, se limiteaz la 3% din masa cimen
tului pentru elementele din beton simplu, la 2 o/ 0 p entru elementele
din beton arm at i se interzice folosirea ei la elementele din beton
precomprimat.
Intrzietorii as ntrire snt substane care ntirzie tim pul de
priz i ntrirea iniial, astfel Incit se m enine lucrabilitatea be-
toanelor proaspete timp de 18 h, fr a influena caracteristicile
I'izico-mecanice ale acestora. n practic, se folosesc produsele co
merciale Retargol i Replast.
A ditivii plastifiani duc la o dispersie a granulelor de ciment,
ia m buntirea lucrabilitii betoanelor, la reducerea raportului
A C i la m buntirea unor proprieti fizico-mecanice ale beto
nului ntrit. n funcie de mecanismul dup care acioneaz se
disting: aditivi dispersani (produi pe baz de lignosulfonat de
calciu), aditivi antrenori de aer (produi pe baz de abietat de so
diu) i aditiv plastifiant m ixt (produsul Disan).
A ditivul antigel se folosete la executarea lucrrilor de betoane
pe tim p friguros, deoarece poate cobor punctul de nghe al apei
pin la 10C, fr a mpiedica hidratarea cimentului. Se folosete
de obicei clorura de calciu care are i caracter de accelerator de n
trire. 1

6.1.4. PREPA RA R EA BETONULUI

M aterialele componente se dozeaz n volume (volumetric) i


in greutate (gravimetric). Dozarea volum etric se adm ite num ai
pentru lucrri de mic im portan i pentru betoane de clas sub
Bc 10. n cazul preparrii betoanelor n staii de betoane sau n
ntreprinderi de prefabricate, dozarea se efectueaz gravim etric, cu
ajutorul unor dispozitive num ite dozatoare.
P repararea manual a betonului se execut ia lucrri de mic
im portan, prin amestecarea nisipului cu cimentul i cu pietriul.
Dup obinerea unui amestec omogen, se introduce trep tat apa,
pn ia obinerea unui beton de consistena dorit.
P repararea mecanizat a betonului se execut cu ajutorul be
tonierelor, care asigur realizarea unui am estec omogen ntr-un
tim p relativ scurt. Capacitatea betonierelor variaz ntre 150 i
1 000 1.

46
fi-1.5. INCERCAUT J g E N 3 ^ ^ coN T R Q j J ^ - ^ H ^ T11
' BETO N U LU I p r o a s p t

Asupra betonului proaspt se efectueaz in principal determ i-

r f r D ' S ^ r ^ S i H ' t ^ d S n h l^ f o lo s in d tipare dem ontabile


4 a capacitatea de!d U , n care se confecioneaz epruvete_cubice ca

^ ^ i n a r u l ^ n trit n prealabil, se umple cu betonul proaspt

celor 8 1 deTieton, care, m ultiplicata cu 12 j , da jeniiaiea_riR----- .


f f f ^ ^ l l S r ^ e t o n u l u i reprezint proprietatea acestuia de a

m o d e lare V ^ S e T ^ S ^ valoarea acestora, betoanele se


clasific n cinci categorii de lucrabilita te_ ( L o J n , ' . ,
r e l e mai imDortnte'm Htode'de determ inare a luci abilitaii b e
, S : g f s r i i. a determ inrii gradului de com pactare
si a gradului de remodelare VEBE.
M e o d g jm iil se aplic n cazul betoanelor p r e p a r a ^ c S
oate' _^vbdgram^_jn2^ina_cUc. diinensiunea^^i_ifl^C D ^'
determinare~~se"T'olosete s'i se

i nitial a^tetoHuTuiy ^ , ^ UPa - -


^ trd fim T ^ d ^ n centimetri, reprezint tasarea. Dup

Fig. 6.3.
iletoda tasrii:
a vedere la
v i / * r s" teral ; b Le
tonul dup ta -
sa re; c vedere
in p la n ; 7
aripioare de im o
bili?, are.

47
betoanele pot avea categorii de lucrabititate (L) diferite: trasare
1 . . -4 (f-2), 5^. . 9 (L3) i 10 .. r id cm " '
~ Gradul decornpactare reprezrvE raportul dintre nlim ea ini
ial a betonului proaspt introdus p rin aezare liber n vasul
de 40 cm i nlimea betonului din vas vibrat n condiii standardi
zate, pn ce a atins densitatea aparent maxim. G radul de com
pactare se determin pe agregate cu granule de m aximum 40 mm
diam etru, de consisten foarte vrtoas, vrtoas, slab-plastic i
plastic.
Dup gradul de compactare, betoanele pot avea diferite categorii
de lucrabilitate: peste 1,45 (Lo), pn sub 1,04 (L4).
Gradul de remodelare (metoda VEBEJ reprezint tim pul, n
secunde, necesar pentru a transform a (remodela) forma tronconic
a unei probe de beton proaspt ntr-o form cilindric, determ inat
cu ajutorul vscozimetrului tip VEBE i a unei mase vibrante.
G radul de remodelare se determ in la betoanele vrtoase i plastice,
preparate cu agregate cu dimensiunea maxim pn la 40 mm.
Dup gradul de remodelare VEBE, betoanele pot avea dife
rite categorii de lucrabilitate: rem odelare 30 . . . 21 s (Lo); pn sub
5 s (L3).

6.1.6. NCERCRI CENTRU CONTROLUL CALITII

A supra betonului n trit se efectueaz, n principal, determ i


narea rezistenei de r upere la compresiune, a rezistenei la ntin-
dere u l n ncovoiere, a frezIstenteTTa ngHeL-dezgHe, a gradului de
'''TmlSn n e a ^ contraciei la uscare! ~ "
Rezistena iacompresuXi5~e5te~principalu 1 criteriu de apreciere
a calitii unui beton. Rezistena la compresiune a betonului R c se
determ in pe epruvetele cubice, cilindrice sau prismatice cu anum ite
dimensiuni. Valoarea convenional a rezistenei de rupere la com-
presiune determ inat pe corpuride jr o b cubice cu lifturi de
20 cm, dupl~ 28 zile~ de la. preparare ,si pstrare, n condiii stan
dardizate. reprezint clasa betonului n N/mm2. Clasa se noteaz
cu literele Bc urm ate de valoarea rezistenei medii la compresiune
lo e to n u lu f' respectiv.
ncercrile se efectueaz pe epruvete confecionate n tipare
^jaaeMice^dempnbilfi, din tabl de oel (fig. 6.4), din p ro b e " 3 e b e -
ton recoltate din betonier, omogenizate, com pactate cu cte 3 lovi
turi ale maiului metalic de 12 kg, la fiecare col al tiparului. nainte
de turnare feele interioare ale tiparului se ung cu ulei mineral,

48
pentru a mpiedica aderena betonu-
TuTla'eterD upa' o jum tate de or de
la turnare, se netezete suprafaa
betonului n condiii standardizate: o
zi in tipar, 6 zile n mediu cu um i
ditate lOOo/o i 21 zile n aerul din
laborator. Dup 28 zile de la tu r-
nare, cuburile se ncearc la com-
~presiiine pe prese hidraulice prev
zute cu platane; fora de ncrcare
se exercit perpendicular~pe'direcia
de turnare, aplicat continuu, uni
form si cu o anum it vitez de cre-
tere a ei, pn la ruperea epruvetei.
Rezistena de rupere la compre
siune R c se calculeaz cu relaia

- (N/mm2),
A
in care:
P este fora de compresiune care
provoac rupere, n _N;
'A ra se c iu n ii de ru p e ri Fig. 6.4. T ip a r p e n tru co n fec io n a rea
(ana-geTcubuIui), n mm-.' cu b u rilo r de beton :
a vedere din fa ; b vedere
ReHstertala ntindere din n- iu plan ;
covoiere se determ in prin ncerca 1 plac de baz ; 2 pereii ti
rea la ncovoiere a unor epruvete parului ; 3 uruburi de stringere.
prismatice de J .0 X 10 X 55 cm pen
tru betoane c u a g re g a te sub~5f) mm sau de 20 X 20 X 70 cm pentru
betoane cu agregate ^peste 3T m m , realizate i pstrate pn la n
cercare n condiii- standardizate.
Epruvetele snt aezate la prese pe reazeme ia o distan p re
cis (fig. 6.5). Rezistena la ntindere din ncovoiere Rti se calcu
leaz eu relaia:

n care: 1 _esg_distana dintre reazeme, n cm;


" 571T laturile p rismei, m cm;
fora de rupere, n da/N.

4 M ateriale de construcii, cl. a IX-a \ 49


p
,6.-700
1
i Fig. 6.5. lrism Ue beton supus
p 3 la ncovoiere.
\ tz300
son

Rezistena la inghe-dezghe (gradul de gelivitate)~adeterm in


p rin nghearea epruvetelor cubice din beton Ia< 20^C ) n prea
labil saturate cu ap, n camere frigorifice ._peciale, urm at de o
dezgheare n ap la o tem peratur de( + 20^C dSe stabilete num -
ru l de cicluri de inghe-dezghe repetat la care m aterialul n<u pierde
~dni~muif~de~^^rdm~~mas' luPt-'2bo/ 0 dinT ezistena la compresiune.
G r axIuT^de^ bnperineaBTRtate ~S~tRFEermina pe cuburPcP beton
care se fixeaz prin buloane i garnituri de etanare, n tr-u n dis
pozitiv special, deasupra unep pi Inii d in jre l. n care se pompeaz
apa la diverse presiuni. Se sta'bilete^TesiuTOa^maxima^a apei la
^care rezispiLvpruyetele. ' '
^ o n tra c a a ^ x isc a re se detei'min pe epruvete prismatice de
10X 10X55 cm, prevzute cu repere m etalice axiale, p r in jn su rarea
lungim ii epruvetelor la(~diverse intervalg_Jle timp i stadii de umi-
''"Tdltatep cu aparate_de_precizie de ordinul sutim ilor i chiar al miimi-
lor de mm (contracia se exprim rnlum Tm T 1 -^

6.2. PRODUSE DIN BETON

Produsele din beton utilizate la lucrrile de zidrie snt: blocu


rile mici din beton uor, blocurile mici i plcile din beton celu
lar, plcile din beton, bordurile din beton etc. P entru lucrrile de
instalaii se folosesc tuburi din beton.

6.2.1 BLOCURI MICI DIN BETON UOR

Blocurile mici din beton uor se produc din agregate minerale


uoare, cum snt: scoria bazaltic, sprturile ceramice, zgura de fu r
nal granulat, zgura de furnal expandat, granulitul, perlitnl, dia-
tom itul etc.
Blocurile mici au densiti aparente de 1 000 . . . 1 800 kg/m ,
m rci de la 35 la 100 i se execut pline sau cu goluri. Form a blocu

50
rilor este paralelipipedic, iar la cele cu goluri, acestea snt perpen
diculare pe faa de aezare. Aceste blocuri se produc n ase form ate
principale, cu dimensiunile blocurilor variabile (265X240X138 mm:
4 00x290x138 mm etc.) i se utilizeaz la executarea pereilor ex
teriori portani i neportani, dar n u i la executarea de zidrii
subterane, fundaii, canale i couri de fum etc.

6.2.2. BLO CU RI M IC I I PLA C I DIN BETON CELU LAR

Produsele din beton celular snt produse ale prizei i ntririi


(de regul, accelerate prin autoclavizare) a form elor realizate din-
tr-u n amestec de lian t (ciment, var, ghips), agregate m inerale grele
(nisip) sau uoare (cenu de termocentral), cruia i se im prim
o structur celular prin nglobarea unui volum de gaz, structur
cu o m are cantitate de pori (pn la 85% din volum).
S tructura celular a betoanelor se obine p rin tr-u n adaos n
amestecul de beton, de substane spumogene (spumobetoane) sau de
substane generatoare de gaz (gazbetoane).
Gazbetoanele pot fi de tip GBN (gazbeton pe baz de nisip) i
de tip GBC (gazbeton pe baz de cenu de term ocentral); n am
bele cazuri, structura poroas este obinut prin expandare, folo-
sindu-se pluberea de aluminiu ca substan generatoare de gaz.
Blocurile mici i plcile din beton celular, n funcie de densi
tatea aparent i de mrcile realizate, se folosesc ca elem ente p re
fabricate de rezisten (pereii interiori i exteriori), ca elemente
fonoizolatoare i term oizolatoare pentru perei, acoperiuri, conducte
de termoficare, camere frigorifice etc., pentru stratu ri term oizola
toare, la straturile m ixte etc.

6.2.3. PRO DU SE D IN BETON OBIN U IT

Produsele din beton obinuit se fabric sub form de plci de


beton pentru pavaje i ca produse din beton p en tru placaje.
Plcile de pavaje au forma ptrat, cu latura de 250 . . . 400 mm
i grosimi de 28 . . . 55 mm. Ele se alctuiesc din dou stratu ri: un
strat de baz sau de rezisten i un strat superior, de uzur faa
superioar fiind plan sau cu striu ri antiderapante (fig. 6.6).
Plcile snt folosite la pavarea trotuarelor, a peroanelor, a hale
lor, n general n locuri cu circulaie de pietoni sau de vehicule
uoare, i se aaz pe o fundaie de nisip.

51
Fig. 6.6. l'lci (lc pavaj
din licton :
a lungimea laturii;
b grosimea plcii.

Produsele pentru placaje se folosesc p en tru placarea suprafee


lor orizontale i verticale la interior; acestea snt: plcile, plintele
i scafele din beton mozaicate.
Plcile din beton mozaicate snt alctuite d intr-un strat de baz
din beton obinuit i un strat de uzur din beton preparat cu pia
tr de mozaic sub form de granule sau buci de placaje semifinite
i finite (ornamentale). Dup natura pietrei de mozaic, pot fi: cu
mozaic de calcar, cu mozaic de m arm ur, cu mozaic de roc dur.
Plcile din beton mozaicate se produc prin presare i lefuire
(uneori i lustruite), de form ptrat, cu laturile de 100 . . . 400 mm
i grosimi de 28 . . . 38 mm, i dreptunghiular, cu dimensiunile de
200 x 10 0 x 20 mm, n culorile naturale ale agregatului i liantului
sau colorate eu pigmeni, ori cim enturi colorate (fig. 6.7, a i b).
Plcile cu grosimea pn la 16 mm se execut i cu diverse modele
artistice (obinute din aranjarea pietrei de mozaic sau d in compozi
ie, divers colorate, din beton cu mozaic).
Calitatea plcilor din beton se apreciaz, n special, dup forma
geometric, absorbia de ap, rezistena la uzur, la nghe-dezghe,
ia ncovoiere ete.
Plintele se execut n acelai mod ca i plcile din beton mo-
zaicat, sub form de piese ntregi (2 0 0 x 1 0 0 x 1 5 mm) sau jum ti
(fig. 6.7, c).
Scafele din beton mozaicate se execut sub form de scafe n
tregi (200x120 x 1 5 mm) sau jum ti, precum i scafe pentru col
ieind sau intrnd (fig. 6.7, d, e i f).
n general, plcile, plintele i scafele se utilizeaz n ncperi
exploatate n medii umede (bi, laboratoare, sli de operaii etc.) i
se monteaz cu m ortar de ciment cu adaosuri, n funcie de dome
niul de utilizare i de destinaia ncperilor placate.

52
W0-i<00 !
o

Fig. 6.7. Plci, pliate l scale din lieton mozaicate:


plac ptrat; b plac dreptunghiular; c plint
ntreag; d scaf ntreag; e scaf pentru col
intrind; f scaf pentru col ieind.

6.2.4. BORDURI DIN BETON

Bordurile din beton pot fi simple sau cu un strat de uzur obi


nuit sau mozaicat, aplicat numai pe feele vzute.
Calitatea bordurilor se apreciaz dup aceleai caracteristici ca
i n cazul plcilor din lemn, determ inndu-se n plus rezistena la
ncovoiere.

53
6.3. PRODUSE DiN AZBOCIMENT

Produsele din azbociment se obin din ciment, fibre de azbest


i ap cu sau fr adaos de pigmeni. Asbestul este un m ineral care
se desface cu uurin n fibre elastice, extrem de fine, rezistent la
tem peraturi ridicate i la solicitri mecanice. n produsele de azbo
ciment, azbestul se folosete n proporie de 10 .. . 20o/0, iar apa, n
cantitate de 20 . . . 30 ori mai m are dect masa cimentului.
Produsele din azbociment snt m ateriale compacte, cu densita
tea aparent de 1 500 . . . 2 200 kg/m3, im permeabile la ap i la gaze,
ignifuge, cu proprieti mecanice bune (rezistena la ncovoiere de
15 . . . 30 N/m m2), cu excepia rezistenei la oc, conductivitate ter
mic i electric mici, uor prelucrabile.
Azbocimentul se utilizeaz sub form de plci i tuburi.

6.3.1. PLCILE DIN AZBOCIMENT

Plcile din azbociment se fabric sub form de plci plane i


plci ondulate (fig. 6.8).
Plcile plane mici necolorate sau colorate, de form ptrat cu
dou coluri teite, cu dou sau trei guri pentru baterea cuielor,
se folosesc m preun cu coame de azbest pentru executarea nveli-
torilor.

Fig. 6.8. Produse diu azbociment A


a plac ondulat; 6 plac plan;
L lungimea ondulei; h nlimea ondulei ;
g grosimea p lcii; l i l' limi ale plcii.

54
Plcile plane de dim ensiuni mari (3 6 0 0 x1 300 m m ) se folosesc
la placarea construciilor la care se cere un finisaj calitativ superior
la elemente de construcii pentru platform e industriale, la tu rn u ri
de rcire etc.
Plcile plane de azbociment se folosesc i la fabricarea unor
panouri mari, folosite la pereii neportani ai halelor industriale, la
construcii avicole, turistice etc. Aceste panouri au feele d in plci
plane de azbociment i miez de polistiren. Plcile au grosimea de
2,4 .. . 9,6 mm i greuti reduse (circa 30 kg/m2) fiind foarte bune
izolatoare termice.
Plcile ondulate se fabric cu ondule mari, mici i medii i se
folosesc m preun cu coamele de azbociment la nvelitori, precum
i la executarea pereilor neportani neizolai sau izolai term ic cu
plci autoportemte din vat mineral.

6.3.2. TUBURILE DIN AZBOCIMENT

Tuburile din azbociment se obin prin centrifugare i autocla-


vizare. Tuburile snt cilindri drepi, cu capetele calibrate la exte
rior, subiate puin prin strunjire, pe o lungime suficient pen tru
a perm ite m binarea ntre ele cu ajutorul pieselor de legtur. Se
fabric n lungimi de 5 m, cu diam etre nominale de 100 . . . 600 mm
i in lungimi de 3 m, cu diam etre nominale de 80 . . . 300 mm. T ubu
rile de azbociment se folosesc la reele de alim entare cu ap, de
termoficare, la reele de gaze de joas presiune, la reele de cana
lizare etc. Fa de evile din oel sau tuburile din font, prezint
avantajul c snt mai ieftine, mai uoare, au rezisten mai m are
la inghe-dezghe, se dilat i se contract mai puin, au conducti
vitate term ic mai mic, iar curentul electric n u are nici o influ
en asupra lor. Snt ns mai fragile, nu rezist la lovituri i vi
braii (sub linii de cale ferat i tram vai i n terenuri alunecoase).
Ca piese de m binare pentru tuburi se folosesc mufe din azbo
cim ent i garnituri de cauciuc sau mufe din font cu flane.

55
CAPITOLUL 7

PRODUSE CERAMICE PENTRU CONSTRUCII

7.1. MATERil PRIME l CLASIFICARE

7.1.1. MATERII PRIME PENTRU FABRICAREA


PRODUSELOR CERAMICE

Produsele ceramice folosite n construcii se obin prin arderea


la tem peraturi ridicate (900 . . . 1 500C, dup felul produselor) a for
melor crude i uscate, formate din mase ceramice. M ateria prim
de baz folosit pentru executarea produselor ceramice este argila,
care datorit plasticitii sale, perm ite fasonarea diferitelor produse.
Masa ceramic este un amestec omogenizat de argil cu nisip, cu
adaosuri de alte materiale n cantiti mici i o anum it cantitate
de^ ap. M aterialele auxiliare utilizate, n funcie de rolul pe care
l ndeplinesc n masa argiloas, se clasific n: degresani, fondani
i aglomerani.
Degrasanii au rolul de a micora plasticitatea i implicit con
tracia la uscare a argilei. n acest scop se utilizeaz: nisip, cenu,
zgur, praf de amot i rumegu.
Fondanii (topitorii) coboar tem peratura de vitrifiere a argilei.
Cel m ai utilizat fondant adugat este feldspatul.
Aglomeranii au rolul de a mri, la nevoie, plasticitatea argilei.
Ca aglomerani se folosesc varul, dextrina ete.

7.1.2. CLASIFICAREA PRODUSELOR CERAMICE

Produsele ceramice se pot clasifica innd seama de: structur,


oompactitate, m ateria prim folosit, tem peratura de ardere etc.

56
Structura produselor ceramice poate fi constatat prin exam i
narea sprturii, n care se observ mrimea granulelor constituieni-
lor. Dup acest criteriu se disting: produse ceram ice brute, form ate
din granule cu diam etrul pln la 5 mm (crmizi, m ateriale refrac
tare, gresie ceramic brut); produse ceramice semifine, form ate
din granule cu diam etrul de maximum 1,5 mm (teracot, gresie ce
ramic semifin etc.): produse ceramice fine, form ate din granule
cu diam etrul de m aximum 0,06 mm (faian, semiporelan, pore
lan, gresie ceramic fin etc.).
n funcie de compactitate, produsele ceramice pot fi: produse
poroase (cu absorbia apei mai m are de 6%); produse sem ivitrifiate
(cu absorbia apei 'de la 1 la 6%) i produse vitrifiate (cu absorb
ia apei pn la m aximum 1 %).
In funcie de materia prim folosit n fabricaie i de tem pera
tura de ardere, produsele ceramice pot fi colorate (crmizi, igle,
tuburi de drenaj, plci de gresie etc. i albe (faian, porelan etc.).

7.2. PRODUSE CERAMICE BRUTE

Produsele ceramice brute snt m ateriale neglazurate, care se


fabric din argile obinuite sau refractare cu adaosurile necesare,
n categoria produselor din ceramic brut in tr: crmizile pentru
construcii, materialele ceramice pentru nvelitori, produsele cera
mice refractare etc.

7.2.1. CRMIZI PENTRU CONSTRUCII

Crmizile snt produse ceramice brute, colorate, _cu structur


poroas. P entru realizarea zidriilor se utilizeaz diferite tipuri de
crmizi.
Crmizile pline presate snt produse masive (fr goluri) sau
i poroase, prevzute cu guri de uscare (al cror volum total nu de
pete 15o/o din volumul crmizii). Crmizile pline_ (fig. 7d) se
fabric n dou tipuri ale cror dimensiuni (n mm) snt: crmida
masiv, 2 4 0 X 1 1 5 X 6 3 (format normal tip 63), i crm ida cu guri

Pi". 7.1. Crmid


plin, presat pe cale
umed.

57
de uscare, 2 4 0 x 1 1 5 x 8 8 (format m are tip 88). Trei crmizi cu
aceasta grosim e sin t echivalente cu p atru crmizi de form at nor
m al, coeficientul de transform are fiind egal cu 1 ,4. Crmizile pline
se produc m trei clase de calitate (calitatea A folosit pentru zidrii
aparente, calitatea I i calitatea a Il-a pentru zidrii obinuite n.i
laei50 lae 250P arenta ^ 1 000 ' ' 1 800 kB/'m3 i cu mrci de
Crmizile i blocurile cu goluri verticale (GV) se obin prin
ex trudare pe cale umed. Golurile au form cilindric sau 'prism a-
tllra ?J sint Perpendiculare pe faa de aezare (fata mare) a crm i
zilor (tig. 7.2). Se livreaz n trei clase de calitate (clasa A, clasa I
i clasa a Il-a), cu densitatea aparent medie de 1 000 .. 1 500 kg ms
i cu m rci d e la 50 la 250.
Crmizile i blocurile ceramice cu goluri orizontale (GO)
(fig. 7.3). Crm izile cu goluri orizontale se sorteaz n trei clase
de calntate (calitatea A, calitatea I i calitatea a Il-a) cu densitatea

Fig. 7.2. Crmizi cu goluri verticale:


a .i d cu goluri rotunde; b i c cu goluri dreptunghiulare.

58
aparent medie de 700 . . . 1 300 kg/ma si cu mrci de la 25 la 75.
Crmizile cu m arca de 50 i 75 se folosesc la zidarii portante, iar
cele cu m arca 25 se folosesc pentru zidrii de um plutura i ca ma
terial termoizolator.
Crmizile gurite cu lamb i uluc (LU) (fig. 7.4) snt prev
zute cu guri longitudinale i au pe cele dou muchii lamb i uluc,
care asigur buna lor m binare. Dup dimensiuni, crmizile gu
rite cu lamb i uluc se fabric n trei tipuri, astfel: LD 90, LU 60,
LU 45 (cifrele indic lim ea crmizii).
Crmizile gurite se folosesc la executarea pereilor exteriori
ai cldirilor, ndeplinind rolul de izolator termic.

1 bQh
GQll

Qb Q
/
/
J 2- |

Fig. 7.4. C rm izi g u rite eu lam li i u lu c :


h - crmid LU-90 cu guri dreptunghiluare; b - crmida
I,U-90 cu guri rotunde ; c crmida FU-45.

59
Crmizile p en tru placaj se execut din argil ars i se folo
sesc la placarea pereilor exteriori i interiori. Se fabric ntr-o
singur calitate, care trebuie s corespund acelorai condiii ca i
crm ida plin presat, ele calitatea A (fig. 7.5).
Produsele pot fi eu faa glazurat sau neglazurat, ia r pe spa
tele lor snt prevzute cu striuri sau cu reliefuri care servesc pentru
asigurarea unei bune adeziuni a m ortarului la fixarea lor.
Plci ceramice pentru perei i pardoseli. P en tru pardosirea
holurilor, a birourilor, a coridoarelor, a vestiarelor, precum i p entru
placarea pereilor interiori i exteriori se fabric plci ceramice din
argil de calitate superioar (fig. 7.6). Aceste plci au o fa neted,
iar cealalt cu nervuri, pentru a putea fi prinse cu m ortar de perei
sau de pardoseal. Dimensiunile plcilor snt: lungimea de 240 mm,
lim ea de 75 mm, grosimea nervurilor de 3 mm, iar masa minim
este de 0,960 kg.

7.2.2. M A T E R IA L E CERAM ICE PENTRU IN V ELITO R I

Din categoria m aterialelor ceramice utilizate pentru nvelitori


fac parte: iglele, olanele i coamele. Aceste produse se obin din
argile fuzibile, prelucrate prin presare n tipare sau prin tragere
prin filiera presei cu melc. Dup uscare se ard la 900 . . . 1 000C.
iglele i coamele pot fi im pregnate, colorate n mas sau glazu
rate cu glazuri transparente sau opace, incolore sau divers colorate.
iglele, dup form i modul de obinere, snt de trei feluri:
igle-solzi. trase prin filier, igle cu jgheab trase i igle cu jgheab
presate. iglele trase i iglele presate snt igle profilate.

60
F ig 7.7. T ig le-so lzi:
a _ cu un cioc ; b - cu dou ciocuri.

IW ^ o U l prto
de aezare cu unul sau douai(M stare usca la aer este de

p riirim b in a r^ c u T g h e a b u ri i pene. Dup format, se produc ou,


tipuri, tip A i tip B.
iglele cu jgheab trase
au 'form dreptunghiulara
(fie. 7 .8) i snt prevzute
ffl" Pl
de-a lungul laturilor lungi pe
o parte cu u n uluc i pe
cealalt parte cu o lamba. Pe
faa inferioar a iglei se
afl un cioc prevzut cu un
orificiu pentru legarea i
glelor cu srm de ipcile
acoperiului. Masa maxim a
unei igle uscat la aer este
de 2.400 kg. A-a
iglele cu jgheab pre
sate se fabric prin presarea
pastei de argil n tipare, la
o pres special i snt de F ig . 7.8. igle eu jglietil truse.
tipuri: cu dou jgheaburi
61
IM J
-B

--P 0-
Pig. 7.10. Ol une.

laterale i p atru ciocuri; cu dou jgheaburi laterale si dou la


capete i patru ciocuri; igle cu dublu fal. iglele presate cu dublu
ial se deosebesc de cele trase prin faptul c m binarea longitudi
nal cu lam b i uluc este dubl (pe ambele pri snt cte dou
anuri i cte dou pene). iglele presate snt prevzute cu cte
dou ciocuri sus i jos, care servesc att la mbinarea, ,ct i la p rin
derea xor pe ipcile acoperiului (fig. 7.9). Masa unei igle n stare
uscat este de 2,6 kg pe bucat.
Olanele se prezint sub form de jgheaburi tronconice (fig. 7 .10 )
snt prevzute cu guri la distana de 1 cm de margine i se fabric
din argil prin presare. Fixarea lor se execut cu ajutorul unor
cleme m etance. La coame se folosesc olane normale sau speciale
aezate cu m ortar de ciment.
Coamele. P en tru fixarea iglelor de-a lungul m uchiilor acope
riului, precum i pentru etanarea nvelitorii la muchii se folo-
sesc^ coame. Se realizeaz numai prin presare n forme si sint de
doua feluri.- coame mici, cu lungimea egal cu 320 mm, utilizate
pentru m velitorile din igle-solzi (fig. 7.11), care se mbin numai
prin suprapunere la capete: coame mari, cu lungimea nominal mai
m are de 320 mm, p entru m velitorile din igle profilate, care se m
bina la capete prin lamb i uluc (fig. 7 . 12 ).

62
A- A A A

A-A

Fig. 7.11. Coame iniei Fig. 7.12. Coame mari.

7.2.3 PRODUSE CERAM ICE REFRA CTA RE

P rin produse ceramice refractare se neleg m ateriale care re


zist fr s se deformeze sub propria lor greutate, la tem peraturi
superioare celei de 1 500C. Produsele ceramice refractare au com
poziia chimic i mineralogic variat: ele pot avea caracter acid.
bazic sau neutru. Produsele refractare fasonate (crmizi normale
i crmizi-pan) se folosesc la cptuirea cuptoarelor, a cazanelci
cu abur i a instalaiilor industriale cu tem peraturi n alte de lucru,
cum snt: focarele, .cuptoarele etc. Produsele refractare sub form,
granular sau n pulbere se folosesc la prepararea m ortarelor i a
betoanelor rezistente la tem peraturi ridicate. _
Crmizile silico-aluminoase snt crmizi refractare acide, din
aceast grup fac parte crmizile de amot care se execut din
amot i argil refractar ca liant i se folosesc la vetrele, pereii
i canalele cuptoarelor i instalaiilor termice, couri de fum etc.
Crmizile silicioase se fabric din cuarite, cu un coninut de
93o/ 0 Si 02 , aglom erate cu adaos de lapte de var. Crmizile refrac
tare silicioase, num ite crmizi silica, snt produse refractare acide,
i prezint la ardere creteri nsem nate de volum. Se folosesc la
cptuirea cuptoarelor de topit sticl i la construirea bolilor cup
toarelor industriale, folosindu-se un m ortar refractar silicios.
Crmizile magneziene se obin din m aterii prime bogate m
oxid de magneziu sau silicat de magneziu; astfel, din carbonat de
magneziu (MgCQ3) se fabric produse refractare magnezitice; din

63
dolom it [MgCa(C 0 3)2], produse dolomitice i din roci cu coninut
forsTeriric ^ m aneziu (fr 3terit, talc, serpentin, divin), produse
Produsele refractare magneziene snt produse bazice cu refrac-
ta n ta te ridicata i se folosesc la cuptoare n care se ard m aterialele
bazice (cuptoare de cimenturi, cuptoare pentru elaborarea otelurilor
din tonte fosioroase etc.).

7.2.-1. A L T E PRO D U SE CERAM ICE

G/ anuituJ este un agregat artificial realizat din argil expan


data in tr-u n cuptor rotativ special i se prezint sub form de
granule mai m ult sau mai puin sferice, cu aspect exterior neted cu
structura interioar celular. G ranulitul este un m aterial uor cu
densitatea aparenta de 350 . . . 500 kg/nr, cu rezistenta la compre
siune destul de mare, cu proprieti de izolare term ic ridicat; se
folosete la prepararea betoanelor foarte uoare.
Tuburile din argil ars. Tuburile pentru canale de fu m si
ventilaii se fabrica cu seciunea circular, simple sau cu muf, cu
seciunea p atra ta i fr muf, n aceleai condiii ca si celelalte
produse ceramice cu perei subiri.
Tuburile ceramice pentru drenaj se obin prin presare pe cale
umeda, din mase argiloase cu sau fr adaos de degresanti, au forma
interioara cilindrica, iar cea exterioar cilindric sau 'p rism atic
este^rlp140 7 1 7 F d e . d r e n a j este de 330 mm, diam etrul interior
este de 40 . . . 250 mm i grosimea pereilor de 8 . . . 30 mm. Se folo
sesc la lucrrile hidrotehnice de colectare i de evacuare a apei.
Tuburile de canalizare se execut din gresie ceramic rezistent
xA coroziune i se utilizeaz pentru canalizri i instalaii indus-
uiale prin care circula lichide agresive, precum i la construciile
obinuite, pentru^ canahzan interioare. Snt prevzute .cu mufe pen-
u u m binare i sm t glazurate att la interior, ct i la exterior, pen-
1 L t T 1-TPerT ej * 1 ltii re ducerea frecrii la scurgerea lichi-
deioi. Tuburile pot fi drepte, curbe i ramificate, pentru derivaii.

7.3. PRODUSE DIN CERAMICA FIN

^ Produsele din ceramic fin snt form ate din granule cu diame-
7 U-(-d-+ maximum 'd 6 mm, fabricate din mase bine omooenizate
alctuite in general din argile curate, cu adaosurile necesare, tar

64
finisarea suprafeelor este mai ngrijit. Dup structura, se clasific
in: produse poroase (faian, majolic, teracota) si produse com
pacte (semiporelan, porelan i gresie ceramic fin).

'.3,1. P R O D U S E P O R O A S E

Plcile din faian sini; obinute clin argile care ard alb p in a
la glbui opace, cu sprtur poroas i acoperite cu glazura. Ames-
tecul de m ateriale U preparare este alctuit din circa carum
sau argil refractar, 40/0 nisip euaros i 10 y 0 feldspat, ca iond^nt
(faian feldspatic). Plcile rezist bine la ncovoiere, la oc term ic
i la ageni chimici i se folosesc la placarea pereilor m n .erio r
(bi, buctrii, laboratoare, grupuri sanitare, sli de operan .)
sau la acoperirea meselor de laborator.
Pe fata neglazurat, plcile snt prevzute cu striuri pen tru a
m bunti aderena m ortarului cu care se fixeaza pe stratul-suport.
Se produc sub form p trat ( 1 5 0 X 1 5 0 X 5 , 5 mm) si dreptunghiulara
( 1 5 0 X 7 5 X 5 , 5 mm), cu toate muchiile drepte sau cu sau
muchii rotunjite. De asemenea, se fabric bruori lai (150 X -o x
X5, 5 mm) i ngust! (1 5 0 x 1 2 ,5 x 5 ,5 mm), piese pentru scafe ( i o 0 x
X 5,5 mm) i piese p e n tru col (150X5,5 mm).
Plcile din majolic snt produse poroase obinute din argile
comune care dup ardere capt culoarea galben-rocata. Una din
fete este glazurat, iar faa opus este prevzuta cu striuri pen tru
m buntirea aderenei m ortarului folosit ia fixarea or. ,-e a n ea in
forme ptrate cu latura de 20 . . . 100 mm, i grosimea de 5 . 9 mm
si dreptunghiulare, cu lungimea de 40 . . . 250 mm, laim ea de 20 . . .
. . . 90 mm, i grosimea de 5 . . . 14 mm, livrate n panouri de circa
32 x 3 2 cm, lipite cu faa glazurat pe hirtie. Se folosesc la placarea
pereilor interiori i exteriori i se fixeaz cu mortai de ciment cu
adaos de var.
Teracotele snt produse ceramice (cahle) fabricate din argile
comune, arse, glazurate i servesc la placarea exterioar a sobelor
de nclzit sau de gtit. Cahlele pot fi albe sau colorate, cu .aa
aparent glazurat neted sau prevzut cu reliefuri ornamentale,
iar pe spate au u n profil puternic reliefat, care servete la legarea
lor cu srm sau cu scoabe atunci cnd se monteaz. Dup locul
unde se folosesc la alctuirea sobei, cahlele au denum iri i forme
diferite: plci de fa, colare pentru fa i pentru soclu etc. (ng.
7.13 i 7.14).

Materiale de construcii, cl. a IX-a 65


hiarqine. protectooi*

Fig. 7.13. llae de teracot Fig. 7.14. Colar de teracot


pentru fa pentru fa.

7.3.2. PRODUSE COMPACTE

Plcile din gresie ceramic se fabric prin presare semiuscat


de form ptrat (2 5 x 2 5 ; 5 0 X 5 0 ; 1 0 0 x 1 0 0 ; 1 5 0 x 1 5 0 ; 2 0 0 x 2 0 0 ;
3 0 0 x 3 0 0 mm), dreptunghiular (1 0 0 x 5 0 ; 1 5 0 x 7 5 ; 1 5 0 x 1 0 0 -
2 0 0 X 1 0 0 ; 3 0 0 X 1 5 0 mm), in grosimi de 4 . . . 28 mm, sub form de
picoturi i elem ente de racordare (colare, scafe i socluri). Supra
faa plcilor poate fi neted sau reliefat, glazurat sau neglazurat.
Produsele se fabric n dou tipuri: tip S (plci din gresie natur) =i
tip F (plci din gresie fin) i se utilizeaz la pardoseli in ncperi
nelocuite peim anent (laboratoare, buctrii, bi, coridoare, magazii
etc.), precum i la placarea pereilor, n special n industrii cu medii
agresive.
_ P o rd s n u l este un produs alb, translucid, vitrificat, cu spr
tura compact, obinut prin arderea unei mase ceramice formate
din caolin splat sau din argil refractar care arde alb, curat si
feldspat-^ ca fondant (porelan feldspatic). Se deosebete de gresia
ceramic fin prin luciu, care nu este dat de smal, ci este caracte
ristic ntregn mase a produsului. Porelanul se folosete puin in
construcii. Din el se fabric piese izolante pentru instalaii electrice
(izolatoare, prize, ntreruptoare, sigurane), precum si pentru Im ii
de nalt tensiune.

66
Sem iporelanul este un produs ceramic fin sem ivitrifiat care
se obine clin aceleai m aterii prim e ca i faiana, dar d intr-o can
titate mai mare de fondant; are sprcura compact, clincherizat.
Din sem iporelan se execut obiecte tehnico-sanitare.

CAPITOLUL 8

LEMNUL j PRODUSELE DSN LEMN

8.1. STRUCTURAI PROF"ETILE LEMNULUI

Lemnul este un m aterial ue natur organic vegetal, furnizat


de arborii din speciile de rinoase i foioase. Lemnul este alctuit
cUn esturi vegetale, constituite din celule a cror m em bran este
form at din fibre de celuloz. Toate speciile d e j egm _au_trei_cgm-
ponente comune: celuloz, lignin si hemiceluloz, reprezentnd circa
LgOT/n~ dfir^feuiatea~IemnuIur~.iscat, alturi de alte substane (sub-
~~~~gfne m inerale, proteice, riniijQgruri etc.), m proporii variabile
T frfu n cie de specie., Lemnul provenit din arbori care nu au suferit
n afar de operaia de recoltare nici o alt prelucrare este num it
__lgm n JmUu El este utilizat ca lemn de lucru pentru construcii, pen
tru industrializare sau ca lemn de foc.
Datorit naturii sale organice vegetale, compoziiei chimice,
structurii sale n general fibroase, lemnul prezint ca m aterial de
.construcie*- numeroase- .avantaje: rezistene mecanice relativ ridi
cate la o densitate aparent mic, elasticitate, durabilitate n condiii
favorabile, capacitate de p relucrare uoar, varietatea posibilitii or
de m binare' aspect estetic, proprieti de izolare termica, fonic i
sHcSLetc. Lemnul prezint" Tinconveniente, cum snt: neomoge-
nitatea structural, anizotropia proprietilor fizico-mecanice, va
riaia volumetric sub aciunea um iditii i tem peraturii, defectele
inerente structurii lemnoase, sensibilitatea la aciunile m ediului
exterior, instabilitatea term ic i combustibilitatea, rezistenele mici
la forfecare i despicare etc.
) a tocit caracteristicilor sale tehnice bune,--niaieilal.uLiempos
se folosete la elem ente de rezisten i p construcii, la cofraje penp
~~Trri lucrri~fTe beton, ca' m aterial de nvelitori, perei, pardoseli,
m aterial de izolare term ica, fonic, electric etc.

67
8.1.1. STRUCTURA LEMNULUI

v__ S tructura lem nului__influentaaz-.n


modjdlfect proBrietfnF ic e stu ia , n spe
cial caracteristicile mecanice.
S tructura macroscopic a lem nului
se poate determ ina folosind seciuni
transversale (perpendiculare pe axa'lon
gitudinal a arborelui), seciuni tangen
iale (paralele cu axa longitudinal a ar
borelui) i seciunile radiale (care trec
p rin axa longitudinal a arborelui).
_ Pe o seciune trasversal prin tru n -
^ b i ul^arb or elui7_porrund~^e_I_ex ter i or
Pig. 8.1. si ruptura macroscopic _ ] n s p r p u f l e m n a s : ~ f e d ls t in P
i - ritidom; 2 - strat de liber; u ^ t o a r e te elem en te^ jjn jc tu ra le (fig.

5 1 dmT Z ; 6 . ^ o a jib jo rm a t din ritidom (esu-


mduv:
me u a i . j uri moarte^cu rol de~br6fecieTi'stranii
de liber (formt xiin' Vase liberiene jorin
care circula seva elaborat); -------------------- " -------------
^cambiul, form at^din celule vii, care genereaz creterea^ ar-

ljr Priu -zis. form at din inele anuale concentrice dis-


^ ja u e .m T o r T O ^ exterioar ( S i
- ^ ru t)t ^ a m e n u l , esturi cm cilffie fib ro a s e 'S te
v- ~^are-.;,c re z iste ia lemnului. La unele specii, duramenuTestTmlIoHiit
e o form aie de celuTeTemnoase
^ D u r a m ^ u l^ i le m n i^ n ^ u r co n stj^re_^rte~ pH ^ipaIa~ "pentru
p relucrarea in d u strial a lemnului; - ........ -
m a d u v ajd c a tu it din esaTuri_ rarefiate i canalul medular.

8.1.2. D EFECTELE LEM NULU I

nor Lenul p ate Prezenta o serie de defecte, datorate unor factori


Cc.re acioneaz m tim pul creterii arborelui sau dup tierea lui'
cum sm t: d e ^ c t e - d e ^ e r e (noduri, curbur , conicitate e tc T cr
paturi, defecte provocate de microorganisme (defecte _de cuoarp
C T - f) dr l3rVe i inSeCte- U n e l e ^ e f i c t e
rezistenele fizico-mecanice ale lemnului, m otiv pentru care trebuie
ndeprtate poriunile din lemn care le conine, ceea ce conduce a
consumuri m ari de m aterial lemnos. . . . . . nuuce ia

68
8.13. PROPRIETILE FIZICE ALE LEMNULUI

Culoarea lem nului depinde de specie i variaz de la alb-glbui


(tei, molid), pin la negru, tr ecnd prin nuane de cafeniu i rou.
v^Ea--u1s te_jii^faHof~_eitel:ic, determ inaU m i ales la~lucrrile de tim -
plrie.
D ensitatea lemnului. Densitatea real a lemnului n u variaz
prea m ult de la o specie la alta i, drept urmare, se consider c
este de~l-5Q0 kg/m 3. In schimb, densitatea aparent depinde foarte
m ult de specie i "de um iditatea lemnului. De exemplu, la^um idia-
tea normal din t ara noastr (15%), bradul are d ensitatea.aparent
de 450 kg;m ATbO fcg/m3?' Densitatea aparent a lem nu
lui influeneazclrect proporional rezistenele lui mecanice.
Porozitatea lem nului este o consecin a structurii celulare. Cu.
cit porozitatea este mai mare, cu atit rezistentele m ecanice ale
' lemnului, .au v&n mai mici, iar Rapacitatea de izolare te rmic i
fonic a lem nului este mai mare. ~~
: "'Um iditatea. ~Du]5a tiere,' Tern nul conine o cantitate m are de
__ ap care poate _ajunge l jum tate i chiar mai rhult~3fn m asa iui.
"Aceast ~pse gaseelrTErei forme diferite:
ap liber, parte preponderen, care circul prin esuturile
vegetale; nu influeneaz caracteristicile lemnului;
ap de hidroscopicitate, fixat prin absorbie pe pereii esu
turilor vegetale i care influeneaz principalele proprieti ale
lemnului;
ap legat chimic, n proporie de 1 % , care se gsete in
compoziia substanelor ce alctuiesc m aterialul lemnos. Aceast
ap nu influeneaz proprietile mecanice ale m aterialului lemnos.
U m iditatea unui arbore proaspt dobort se reduce trep tat prin
evaporarea apei libere i apoi a unei pri din apa de hidroscopici
tate, pin la stabilirea unui echilibru cu um iditatea atmosferic.
U m iditatea relativ a lemnului uscat n aer pentru condiiile clima
tice din ara noastr variaz ntre 12 i 15%.
Umiditatea favorizeaz dezvoltarea ciupercilor i putrezirea
lemnului, influeneaz negativ rezistenele mecanice i alte proprie
ti i, de aceea, trebuie luate m suri de protejare a lemnului m
potriva umiditii.
Contragerea si um flarea snt variaii ale volumului lemnului,
determ inate de~~schim baiT abRCbhmutului de~ap de blcfroscopici-
"tatr'clTn lemnT k a scderea coninuTuliirTle ap "se produce contra-
gerea, ir Ia m n fe U u i'lIe produce um flarea lemnului. Aceste
--^M6dIiciT~nedorite~Ie_ formeg determin-"micorarea rezistenelor
mecanice ale lemnului.

69
e ste j orp jp n etatea lem nului d e-a-si modifica
u m ijia ie a jr g p rie m rap o rt u um iditatea
.C onductivitatea 'termic ^mic a a xemnuim
teS H uIuT uscaf l face s fie

^ id u t^ v ita te a .acustic a lem nului determ in folosirea lui la

iC redus a lem nului face ..ca. el .s..poat


x. -.tiLzat, m_pecial im pregnat, ^ m aterialelectroizolant.

3.1.4. REZISTENELE MECANICE ALE LEMNULUI

Hintro8^ > e? e1^ mecanice ale lemnului snt influenate de unghiul


dl ap iCare a fortei ^ direcia fibrelor longitutinale
d? um iditatea lem nului i de defectele acestuia. Rezistenele meca-

/
_ J ^ f - a ^ e m a ^ l u i ^ ^ t e r n u n a pej?p_ruygte m ic iT m iim g rS tii^ e lg --
--------- -- vedere al c o m ^ rt rii la s o lic lt ri
- S llli^ i-^ E ^ i^ ^ lb in e ^ e s ^ ^ ' T flc a ^ N s fe T :'s p e c ii
te i.l^
o ? S l eni a la ^ E e s iu n e se determ ina pe epruvete prismatice
4 g J 2 0 x .* 0 x m mm, confecionate din lemn fr dlf^cteTparalel" cu
tiureie, caz in care iora aplicat are direcia axei longitudinale a
epruvetei (fig 8.2 , a), i perpendicular pe fibre (fig. 8.2 , b). direcia
u 4 eielP n i n fih rel:aUgT ^ SaU radial- Rezistenta la compresiune
f b e A Ste de circa 5 - - 1 0 ori mai m are dect cea
perpendicular pe fibre. De exemplu, n cazul fagului, valoarea
Ccor Joua rezistene este de circa 525 i respectiv 90 daN/cm2.

i__________ 2S0 i

Fig. S.C. Determinarea rezistenei ia


compresiune a lemnului. Fig. 8.3. Epruvete pentru de
terminarea rezistenei !a n
tindere.

70

Wi,
Fig. 8.4. E p ru v e t p e n tru de Fig. 8.5. Determinarea rezistenei a
te rm in a re a re zisten e i la forfecare:
d espicare. a epruvet; 6 dispozitivul metalic
in care se aaz epruvet pentru so
licitare.

Rezistena la ntindere se determ in pe epruvete confecionate


din lemn fr defecte i cu feele cit mai paralele (fig. 8.3, a), paralel
cu fibrele si perpendicular pe fibre, direcia forei putnd fi tan
genial sau radial. Rezistena la ntindere paralel cu fibrele este
ele 20 . . . 30 ori mai m are dect rezistena la ntindere perpendicular
pe fibre (fig. 8.3, b). De exemplu, la stejar aceste rezistene snt
de 100 i respectiv de 70 daN /cm 2.
Rezistena la ncovoiere se determ in pe epruvete prism atice
de 20X20X300 mm. P entru molid aceast rezisten este de 660
daN /cm 2, iar pentru fag, de 1 050 daN/cm2.
Alte proprieti mecanice care se determ in pentru m aterialul
lemnos snt rezistenele la despicare (fig. 8.4), la forfecare (fig. 8.5),
la uzar, la torsiune, duritatea lem nului etc.

8.2. PRODUSE DIN LEMN FOLOSITE N CONSTRUCII

Produsele din lemn utilizate ca m ateriale de construcie, dup


modul n care prin prelucrare i pstreaz sau nu structura ini
ial, ,se clasific n: produse care pstreaz structura m aterialului
lemnos din care provin (produse brute, produse semifinite i pro
duse finite); produse care nu pstreaz structura m aterialului lem
nos din care provin (produse obinute prin valorificarea superioar
a lemnului).

71
8.2.1 PR O D U SE LEM NOASE BR U TE

Produsele lemnoase brute includ diferite sortim ente de lemn


b ru t de lucru din rinoase i foioase, cu seciunea transversal ro
tund.
Lem nul ro tu n d p entru construcii este utilizat pentru schele,
arpante, m prejm uiri ete. Din aceast categorie fac parte manelele
i prjinile, m ateriale cu seciune circular provenind din rinoase,
folosite in special pentru schele, susineri, la cofraje etc.
B utenii p en tru piloi provin din specii de rinoase sau de
foioase i se livreaz la lungimi de 3 . . . 15 m; se folosesc ca piloi
n fundaii la unele construcii i lucrri hidrotehnice.

8.2.2. PR O D U SE S E M IFIN IT E DIN LEM N

Produsele sem ifinite se obin prin cioplire i prin debitarea


lem nului rotund.
Cheresteaua rezult prin debitarea lem nului rotund n direcie
longitudinal, cu fee piane i paralele dou cte dou (fig.. 8.6).
Dup dim ensiunile seciunii transversale i raportul dintre grosime
i lime, produsele de cherestea snt: scnduri, dulapi, grinzi, ipci,
i rigle.
Scndurile au grosimea de m aximum 24 mm i lim ea mai
m are deet dublul grosimii, ns cel puin 60 mm. Se folosesc pen
tru astereal (suport ai nvelit orilor), la tipare pentru piese din
beton, la cofraje etc.
Dulapii au grosim ea mai m are de 28 mm, ns de cel mult
75 mm i lim ea mai m are deet dublul grosimii, ns cel puin
100 mm. Se folosesc pentru schele, poduri, sprijiniri la spturi i
m aterial p en tru tm plrie de construcii i mobilier.
Grinzile au feele i canturile plane i paralele ntre ele, gro
simea de cel p u in 100 mm i lim ea mai m are sau egal ou grosi
mea. Se folosesc ca elemente ele rezisten ia planee cu grinzi din
lemn, la stlpi etc.

Fig. 8.6. Pies din lemn ecarisaj:


I c a p t; 2 c a n t; 3 mu
ch ie; 4 fa ; 3 teitur.
ipcile slnt piese, cu grosimea de cel puin 40 mm i lim ea
de cel m ult 60 mm, care se folosesc la mprejmuiri.
Riglele (cusacii) au grosimea de peste 40 mm, iar lim ea de
cel m ult dublul grosimii. Se utilizeaz la executarea arpantelor de
acoperiuri i pentru lucrri de tm plrie etc.
F urnirul se obine prin derularea sau decuparea lem nului ro
tund de foioase, cu ajutorul unor maini speciale, n foi subiri
(0,4 . . . 0,6 mm). Dup locul n care se folosesc, furnirele pot fi: de
fa (pentru faa placajului sau a panoului de lemn); de baz (stra
tul de baz al placajelor, al plcilor celulare, al mobilierului etc.),
interm ediare (ntre cel de baz i cel de fa). Furnirele mai pot fi
clasificate n furnire tehnice (pentru placaje, panele, lemn stratifi
cat etc.) i furnire estetice (cu grosimea de 0,4 .. . 1,0 mm).
Placajul se obine prin ncleiere cu adeziv de calitate a unui
num r im par de foi de furnir, astfel dispuse nct fibrele a dou
foi consecutive s formeze un unghi de 90, iar uneori de 30,
45 sau 60, pentru micorarea contragerii i m buntirea rezis
tenelor mecanice (fig. 8.7, a). Placajele snt utilizate n construcii
pentru ui, plafoane, perei despritori i pentru realizarea cofra-
jelor.
Panelele snt alctuite d intr-un miez de ipci de lemn moale
sau miez-bloc (panou de scnduri, din cherestea de foioase etc.),
acoperite pe ambele fee, prin ncleiere, cu foi de furnir de baz
cu direcia fibrelor perpendicular pe cea a ipcilor (fig. 8.7, b).
Se fabric n form ate mari, cu grosimi de 16 . . . 40 mm. Panelele
se folosesc n construcii pentru realizarea uilor, a pereilor des
pritori, a mobilierului etc.

i'ig. 8.7. Materiale din lemn eu slrucntr modificat.


Plcile celulare snt produse constituite dintr-un cadru de lemn,
ia interiorul cruia se realizeaz un miez ele celule din elemente
subiri despritoare (ipci de lemn masiv, lamele de furnir, de PFL,
hirtie, tala spiralat etc.). Cadrul este acoperit prin ncleiere i pre
sare pe ambele fee cu fu rn ir de baz, placaj sau PFL, nefurniruit
sau fu rn iru it (fig. 8.7, c). Se utilizeaz la perei interiori, la execu
tarea foilor de ui, la mobilier, ca m aterieal fonoizolator etc.

8.2.3. PRODUSE FINITE DIN LEMN'

Produsele finite din lemn slut produse care se folosesc direct n


construcie, fr a suferi vreo modificare de form.
Scindrile fiuite se obin din lemn de rinoase rindeluite
pe faa vzut. F alurile de la canaturi servesc la m binarea scind
rilor pentru realizarea pardoselilor (fig. 8.8).
Duum elele cu lamb i ulue se produc din senduri i dulapi
de rinoase i snt folosite la pardosirea ncperilor de locuit. P en
tru o bun m binare a lor snt prevzute cu o lamb care ptrunde
in tr-u n uluc (fig. 8.S).
P archetul este o lamel din lemn masiv, tare, din specii foioase
(stejar, fag etc.), cu fee plane paralele i netede, profilat pe
p rile laterale i la capete, care prin asamblare constituie o p ar
doseal parchetat. Piesele se realizeaz n prezent in tr-un singur
tip, cu lam b i uluc (fig. 8.10 , a i b), cu stratu l de uzur teit
pe cant. Se fabric n grosimi de 10 i 22 mm, lim i de 80 . . .
. . . 70 mm i lungim i de 200 . . . 400 mm. Acoperirea rosturilor dintre
pardoseal i p erete se realizeaz cu piese din lemn profilate pe o
fa lateral, num ite pervazuri (fig. 8.10, c). Parchetele din lamele
subiri fr lamb' i uluc, cu grosimea de cel m ult 10 mm, se
livreaz lipite pe hirtie, sub form de panouri de parchet, i se m on
teaz prin lipire cu adezivi de calitate.

/ rm r, "J
f w

Fig. 8.8. Senduri luluite. Fig. 8.9. Senduri eu lambft


i ulue.

74
r r . 1
r ---- ------ p* i
r d A
f ~ / L ______ / A - " '!
l J -] 1
<
- \ if / / \
r - ~! .
a h r\
F ig . 8.10. Piese de parchet:
a tip P j ; b tip P ; c p erv az ; l lungim ea p ie se i; d n clin area sp atelu i.

8.2.4. PRODUSE OBINUTE PRIN VALORIFICAREA SUPERIOARA


A LEMNULUI

Aceste m ateriale se obin prin modificarea structurii i compo


ziiei m aterialului lemnos, indiferent de specie, obinndu-se pro
duse cu caracteristici superioare.
Plcile din achii de lemn (PAL) se obin prin presarea la
tem peratur i presiune a unei mase lemnoase din achii de lemn
aglomerate cu un adeziv sintetic. Achiiie rezult prin m runirea
unor piese de lemn special destinate acestui scop sau a deeurilor de
lemn. Se valorific astfel lemnul de dimensiuni mici, deeurile d in .
industria lemnului, obinndu-se m ateriale noi i ieftine. Plcile
PAL pot fi: uoare, semigrele i grele, densitatea aparent a ior.
fiind cuprins ntre 250 i 800 kg/m3.
P rin tra ta re cu diferite substane, plcile pot. fi hidrofobizate
(rezistente la umiditate), ignifugate (rezistente la foc) i antisepti-
zate (rezistente la microorganisme). Plcile din PAL se folosesc la
lucrri de tm plrie, nlocuind placajul i panelul, sau la perei
despritori, la pardoseli i pentru diferite stratu ri izolatoare.
Plcile fibrolemnoase (PFL) se obin din fibre de lemn obinute
pe cale mecanic, care se mpslesc cu un adeziv. Aceste plci pot
fi nepresate sau presate (mai dense dect. primele). Plcile nepre
sate se utilizeaz ca m aterial term oizolant i fonoizolant, n tim p ce
plcile presate se folosesc ca nlocuitor de panel sau ca substrat
de pardoseli. n funcie de densitatea aparent, care este cuprins
n tre 220 i 950 kg/cm3, se produc: plci moi, plci semidure i
plci dure.
Plcile din PAL i PFL se pot emaila i melamin. Plcile
em ailate i melaminate au o utilizare larg la industria mobilei,
la fabricarea uilor etc.

75
8.3. USCAREA, CONSERVAREA l PROTECIA
PRODUSELOR LEMNOASE

8.3.1. USCAREA LEMNULUI

Lem nul trebuie pus in oper la o umiditate corespunztoare (n


m edie 15%), ca lemn uscat. Operaia de uscare a lemnului se poate
realiza prin diferite procedee: uscare natural, uscare in aer con
diionat, uscare cu ajutorul curenilor de nalt frecven etc.

8,3.2. CONSERVAREA LEMNULUI l A PRODUSELOR LEMNOASE

P en tru conservarea lem nului folosit in construcii se iau m suri


spre a -1 feri de intemperii, de atacul ciupercilor i al insectelor,
de foc etc. M surile de conservare a lem nului snt: vopsirea (pen
tru protejarea lem nului de intemperii), antiseptizarea (pentru prote
jarea lem nului de atacul ciupercilor sau al microorganismelor), prin
acoperirea sau im pregnarea cu substane antiseptice (carbolineum,
ereozot, pcur); kidrofizarea (pentru protecia lemnului contra
umezelii, prin acoperirea cu pelicule de bitum sau prin im pregnarea
lui cu substan e hidrofobe, in special cu rini sintetice) i carboni
zarea superficial (pentru mpiedicarea ptrunderii umezelii i micro
organism elor etc.).

8.3.3. PROTECIA LEMNULUI A PRODUSELOR DIN LEMN


MPOTRIVA INCENDIILOR

Ignifiigarea. are drept scop intrzierea aprinderii lem nului i


transform area arderii rapide n tr-u n a lent, reducnd astfel perico
lul de incendiu. Ignifugarea se realizeaz p rin vopsirea lemnului cu
substane care nu ard i nu ntrein arderea, aplicate cu pensula n
citeva straturi succesive sau prin stropire cu vermorelul. Aceste
substane 'snt: silicatul de sediu (stiola solubil), laptele de var,
m ortarul de ipsos, vopselele bazate pe sruri (fosfat de amoniu,
borat de amoniu etc.).

76
CAPITOLUL 9

METALE l PRODUSE DIN METAL PENTRU CONSTRUCII

Produsele din metal se obin din metale i aliaje feroase (alia


jele fierului) i neferoase (aluminiul, cuprul, zincul, plum bul etc.
i aliajele lor).

9.1. CLASIFICAREA l PROPRIETILE METALELOR

9.1.1. METALE FEKOASE

Din categoria metalelor feroase fac parte fierul i aliajele lui


fonta i oelul. Fierul nu se folosete in tehnic n stare pur, ci
num ai sub form de aliaje.
Fonta este un aliaj fier-carbon cu peste 1,7% carbon, elaborat
n cuptoare inalte (furnale), din m inereu de fier, cocs (cu rol de
combustibil, reductor de oxizi de fier i pentru carburarea fie
rului rm as liber) i calcar (ca fondant pentru eliminarea sterilului
din minereu). In mod curent fontele se elaboreaz cu un coninut
de 2,5 . .. 4% carbon. In afar de carbon, fontele conin cantiti
variabile de alte elemente ca im puriti (siliciu, mangan, sulft, fos
for etc.), n funcie de tipul fontei elaborate.
Fontele snt de itrei categorii: fonte cenuii (de turntorie), care
au n ruptur aceast culoare datorit grafitului, snt relativ moi,
se toarn bine i se prelucreaz prin achiere; fonte albe (de afi-
nare), care au n ru p tu r culoarea alb datorit cementitei (carbur
de fier), snt foarte dure i servesc pentru elaborarea oelului; fonte
speciale, care conin n diferite proporii unul sau mai m ulte ele
m ente de aliere (siliciu, aluminiu, mangan, crom, titan etc.) i au
proprieti i destinaii speciale (fonte anticorosive, fonte refractare,
fonte antifriciune etc.).

77
F onta folosit pentru diferite produse este fonta cenuie i se
caracterizeaz p rin rezisiten m are la uzur i gripare (datorit pre
zenei grafitului), prelucrabilitate la achiere bun, sudabilitate slab
la rece, dar bun la cald. Datorit rezistenelor mici la ntindere
i la oc, folosirea fontei este lim itat ia elementele de construcii
care lucreaz la compresiune (arce, coloane, stlpi, balcoane, para
pete, de scri, garduri decorative etc.), la elemente de instalaii
(radiatoare, czi de baie, sifoane de pardoseal, spltoare etc., ia
elem ente de m aini (batiuri, volanturi etc.).
O elurile snt aliaje fier carbon cu pn la l,7/o carbon, obi
nute din fonte p rin procedee metalurgice care au ca scop ndepr
tarea sub anum ite lim ite a carbonului i a celorlalte elemente pe
care le conin (siliciu, mangan, fosfor, sulf etc.).
Dup compoziia chimic, oelurile pot fi: oeluri carbon (nea
liate) i oeluri aliate, iar dup destinaie, se disting: oeluri de
construcie, oeluri de scule i oeluri cu destinaii speciale.
O elurile carbon snt oeluri n compoziia crora elementele
nsoitoare (Si, Mn, P, S) in tr num ai ca im puriti normale, a cror
prezen este determ inat de condiiile elaborrii lor.
P roprietile mecanice ale oelului carbon depind n special de
coninutul de carbon. Carbonul determ in creteri ale rezistenelor
mecanice i ale duritii oelurilor, astfel c, dup coninutul de
carbon, oelurile pot fi: oeluri moi (sub 0,25%C), semidure (0,25 . . .
0,60 C), dure (0,60 . .. 0,90o/ C) i extradure (0,90 . . . l,7o/ 0 C). In
fluena siliciului sub 0,35% i a m anganului sui) 0,9o/ 0 nu este esen
ial. Fosforul i sulful snt elem ente duntoare, deoarece imprim
fragilitate oelurilor fragilitatea ia cald (sulful) i fragilitatea a
rece (fosforul), m otiv pen tru care coninutul lor se limiteaz.
D up calitatea elaborrii, oelurile carbon pot fi:
oel carbon obinuit, la care se garanteaz numai caracteris
ticile mecanice, folosit la construcii metalice, construcii de maini
i ca oel-beton. Oelurile lam inate se noteaz prin simbolul OL,
urm at de cifra care indic rezistena la rupere, la traciune
(n daN /m m 2);
oel carbon de calitate, la care se garanteaz caracteristicile
mecanice i compoziia chimic; snt tratate, n general, term ic i
termochimic i se folosesc n construcii metalice i mecanice;
oel carbon superior, la care se garanteaz caracteristicile
mecanice, compoziia chimic i coninutul maxim de im puriti i
care snt folosite n construcii de maini.
O telurile aliate snt oeluri n compoziia crora s-au introdus
mntil sau mai m ulte elemente de aliere (Ni, Cr, Mn, Mo, V, W etc.)

78
Tabelul 9.1,

D im e n siu n i m in im c .,,m a tm c
F o r m a seciuni! STAS
D e n u m ire sim bol tra n sv e rsa le a b S i
(nun) (m m ) (m m ) (m )

Ofcl rotund O 10 ...60 333-80

Oel scm iro 10.. .30 3 .-6 1722-80


tund 0 / 2 5...10

3 -9 334-80
Oel ptrat l... 140
77777777, 3 -7 395-80
O el la t L T a 20150 >...50
Band 908-90
de oel i j- 20...370 : 5

.abia striata

rabl o n d u lat
IIP
m

- I 7 F
n 1000-1500

5.-150 .10
6 . . . 10 4 -3

3 -8
3480-80

0 ;t corn ier cu 3...18 3 -1 2 424-80


asini egale Ii 20.. .150

O el cornser cu 20 ... 412 423-80


200...160 314
a rie i nocgule L 300

Otel I 42... 3.9...14.4 5 -1 5 565-80


80...400 153

Oel 20.-50 4 -8 506-80


T 20...50
J.
Otel V 47 .. 3-10 554-80
T3 & - 65..300 100
JJU

Profila
13 S
pentru tim
purie muta, J3 14...53' 1,5-2,5 3 -8 9142-80
lic TM r~

A A.

79
oare m buntesc unele proprieti (elasticitatea, duritatea, rezis
te n a la coroziune, refractaritatea etc.) i se utilizeaz n domenii
n care oelurile carbon nu dau rezultate.
Dup coninutul procentual al elementelor de aliere, oelurile
aliate pot fi:
oeluri slab aliate, la care suma total a elementelor de aliere
este sub 5%, iar elementul principal de aliere sub 2o/0. Snt folosite
ca oeluri de construcie;
oeluri m ediu aliate, la care suma total a elem entelor de
adiere este 5 . . . 10%, iar elementul principal de aliere 2 . . . 5%. Snt
folosite ca oeluri de construcie i de scule;
oeluri nalt aliate, la care suma total a elementelor de
aliere este peste 10 %, iar elem entul principal de aliere peste 5%.
Se folosesc ca oeluri inoxidabile i anticorosive, refractare, mag
netice, rapide etc.
Produsele din oel utilizate n construcii snt produse lam inate
la cald sau la rece i se pot clasifica n: produse din oel pentru
construcii m etalice i din beton; produse din oel pentru beton
arm at i produse din oel pentru beton precomprimat.
Produse din oel pentru construcii metalice i din beton. Din
oelurile de uz general pentru construcii se obin prin lam inare o
serie de produse folosite n construciile metalice i n construciile
din beton cu arm tur rigid (tab. 9.1). P entru construcii m eta
lice se mai utilizeaz i profile din band de oel form ate la rece.
Profilele se execut din band de oel carbon obinuit, oel carbon
de calitate.
Produse din oel pentru beton armat. P entru realizarea arm
turilor utilizate la batonul arm at se folosesc: bare din oel carbon
obinuit, tip OB 37 cu diam etrul de 6 . . . 40 mm; srm tras neteda
(STNB) cu diam etrul de 3 . . . 10 mm; srm tras profilat pentru
beton arm at (STPB), cu diam etrul de 3 . . . 10 mm, utilizat ca arm
tur de rezisten sub form de plase sau carcase sudate; oel-
beton cu profil periodic PC 52 i PC 60, cu dou nervuri longitu
dinale diam etral opuse i nervuri elicoidale la distane egale, ncli
nate fa de nervurile longitudinale (fig. 9.1) i cu diam etre de
6 . . . 40 mm, utilizat ca arm tur de rezisten la elemente din be
toane de clas m inim um Bc 15.
Produse din oel pentru beton precomprimat. P en tru betonul
precom prim at se folosesc, ca arm tur, produse din oel de nalt
rezisten, i anum e: srm neted tras la rece (tip SBP I i SBP II),

80
pj?5-q}i

u
Fig. 9.1. Tipuri de armturi cu profil periodic:
a tip PC 5 2 ; b tip PC 60.

cu diam etrul de 1 . . . 7 mm, srm am prentat (tip SBPA I i


SBPA II), cu diam etrul de 3 . . . 7 mm, i toroane, produse din 7
srme m pletite sau rsucite tip TBP, urm at de cifre care arat
diam etrul nominal al toronului.

9.1.2. METALE NEFEROASE

Din categoria metalelor neferoase folosite n construcii fac


parte: aluminiul, cuprul, zincul i plumbul.
Alum iniul esite un m etal uor (densitatea de 2 700 kg/m 3), ductil
i maleabil, casant la 600C, cu rezistene mecanice m oderate, con
ductivitate electric i term ic bun. Im puritile i reduc plastici
tatea i rezistena la coroziune. In aer devine mat, datorit form rii
peliculei de oxid de aluminiu (AI2O3), rezistent la ageni chimici
oxidani.
Aliajele alum iniu-siliciu snt aliaje cu proprieti bune de tu r
nare, rezistene mecanice, duritate i alungire relativ mari. Se folo
sesc pentru piese cu profil complicat i rezistene la solicitri dina
mice (piese de motoare, pistoane, arm turi, lagre etc.).
Aliajele alum iniu-cupru snt aliaje pentru tu rn are sau aliaje de-
formabile, dintre care duralum iniul (3,5 . . . 4,5% Cu, 0,4 . . . 0,8o/ 0 Mg,
sub 0,8% Si i 0,4 . . . 0,8o/ 0 Mn) se folosete sub form de profile,
bare, srme, tabl etc., la structuri de rezisten, ca m aterial n
lucrri de finisaj etc.
Aliajele alum iniu-magneziu snt aliaje foarte uoare (2 500
kg/m3), n care magneziu! (sub 12 %) m rete rezistena la ntindere
i duritatea.
Cuprul este un metal cu densitate m are (8 940 kg/m3), greu fu-
zibil (1 083C), ductil, foarte maleabil. Este rezistent n ap i n
abur, atacat de oxigen chiar la tem peratura obinuit. Se utilizeaz
n electrotehnic i pentru aliaje.

6 Materiale de construcii, cl. a IX-a 81


A liajele cupru-zinc pot fi alame (sub 80o/0 Cu) i tombacuri
(peste 8 O0 /0 Cu). A l a m e l e au rezistene mecanice i anticorosive
m ai ridicate fa de cupru; alamele pentru turnare se folosesc la
arm turi, lagre, buce, piulie etc., iar alamele deformabile se folo
sesc sub form de bare, tabl, sirm, evi, profile, plci de conden
satoare i radiatoare etc. T o m - b a c u r i l e se folosesc sub form
de table, benzi, sirm , evi de radiatoare etc.
Aliajele cupru-staniu (bronzuri) snt mai dure i mai rezistente
dect cuprul. Se folosesc ca bronzuri pentru turntorie (pentru la
gre de m aini-unelte, organe de maini, arm turi etc.) i bronzuri
1am inabile (table, benzi, bare, sirm etc.). Sub denum irea de bron
zuri se cunosc i alte aliaje de cupru, cum snt: b r o n z u r i l e d e
a l u m i n i u, utilizate la roi dinate, arm turi pentru abur i ap
etc.; b r o n z u r i l e c u p l u m b , utilizate la cuzinei, buce, la
gre etc.; b r o n z u r i l e d e :b e r i 1 i u, utilizate la arcuri con
ductoare de curent, cleme, contacte pentru prize etc.; b r o n z u
r i l e o u c a d m i u , folosite la conductoare aeriene, fire de tro
leibuz etc.
Zincul este un m etal greu (7 140 kg/m3), relativ uor fuzibil
(419,5'C), casant peste 200C, maleabil ntre 100 i 150C. Se folo
sete sub form de tabl, benzi, bare etc., ca m aterial de cpt-usire,
ziiicarea tablei, a pieselor i a evilor din oel, ca element de
aliere etc. A liajele pe baz de zinc se folosesc n special ca aliaje
p en tru lagre i pentru lipit.
Plum bul este un metal cenuiu-strlucitor, foarte moale foarte
greu (11 340 kg/m ), uor fuzibil (327C). n aer, n prezena bioxi-
au lu i de carbon i a vaporilor de ap, plum bul se acoper la supra
fa cu o pelicul de carbonat bazic de plumb. Are o rezistent
m are la^ coroziune sub aqiunea apei a acizilor (cu excepia acidului
acetic i azotic). Plum bul se folosete sub form de foi su de plci
la cptuii ea aparatelor folosite n industria chimic, la protecia
contra radiaiilor gamrna i Rontgen, la plci de acum ulatoare si
sub forma de evi de scurgere i de presiune n instalaiile sanitare,
J"a elaborarea aliajelor de 'lipit, a aliajelor pentru cabluri elec
trice etc.

9.2. PRODUSE DIN METAL PENTRU ASAMBLRI

Produsele din m etal p en tru asam blri se clasific n funcie de


m aterialele folosite n. produse metalice cu tije cilindrice; produse
metalice cu pene; produse metalice accesorii.
9.2.1. PRODUSE METALICE CU TIJE CILINDRICE
PENTRU ASAM BLARI

Din aceast categorie de produse fac parte: uruburile, butoa


nele, niturile, cuiele i scoabele. _ , ...
uruburile snt folosite la asamblri demontabie. E^e pot fi:
uruburi pentru m etale num ite uruburi metalice (fig. 9-2)
i uruburi pentru lem n (fig. 9.3). uruburile pentru m etal au par
tea filetat a tijei cilindric, n tim p ce uruburile pentru lem n au
partea filetat de form conic.
Dup forma capului asupra cruia se acioneaz n vederea
nurubrii, exist uruburi cu cap hexagonal, cu cap ptrat, cu
cap cilindric crestat, cu cap semirotund. De asemenea, uruburile
pot avea capul n ntregim e n afara pieselor ce se asambleaz,
parial ngropat (cap semirotund) sau complet ngropat (cap necat).
Butoanele snt alctuite dintr-o tij cilindric, parial filetata,
term inat p rin tr-u n cap hexagonal sau ptrat (fig. 9.4). Ele se folo
sesc pentru asamblri demontabie ale pieselor din ^lemn sau m eta
lice. A tt uruburile obinuite, ct i buloanele se fabric din oeluri
OL 38, sau OL 42. Se fabric i buloane de nalt rezisten din
oeluri slab aliate, tratate termic.
N iturile snt form ate dintr-o tij cilindric i, un cap, denum it
cap de aezare. Tijele niturilor se introduc n gurile elem entelor
de m binare i prin batere se formeaz cel de-al doilea cap, denu
m it cap de strngere (fig. 9.5). Niturile se folosesc la realizarea asam
blrilor nedem ontabile i se obin din oeluri OL 34 i OL 38.
Cuiele folosite pentru construci pot fi: cuie pentru lem n (folo
site pentru lucrri de dulgherie); cuie pentru tabl, cuie pentru
rabi (cu cioc); cuie obinuite; cuie-scoabe etc. (fig. 9.6). Cuiele pen
tru construcii au diam etre cuprinse ntre 1,8 i 8 mm, iar lungi
mile snt cuprinse ntre 30 i 250 mm.

Fig. 9.2. urub pentru metale: Fig. 7.3. urub pentru


1 corpul urubului (tijei); lem n:
2 capul urubului; 3 partea 7 corpul urubului ;
filetat a tijei. 2 capul urubului.

83
Fig. 9.4. Union : Fig. 9.5. XII:
7 cap ; 2 corp ; 3 partea filetat a inaiute de batere; b dup batere
a corpuiui; 4 aib; 5 piuli.

Scoabele (fig. 9.7) servesc la asamblri ale pieselor de lemn la


care mijlocul principal de m binare (cep, prag, dorn) nu mpiedic
deplasrile pe orice direcie. Scoabele se fabric de obicei din oel-
beton, prin ndoirea i ascuirea capetelor ce urmeaz a fi btute
in piesele de lemn.

9.2.2. PRODUSE METALICE CU PENE PENTRU ASAMBLARI

In construcii se folosesc asamblri cu pene inelare (netede sau


zimate) pentru executarea m binrii pieselor de lemn. Ele au ro
lul de a mpiedica deplasarea reciproc a pieselor asamblate i tre
buie nsoite totdeauna de buloane de stringere.

Fig. 9.6. Cuie: Fig. 9.7.


a oui pentru construcii; 6 cui pentru Scoab.
tabl ; c cui cu cioc ; d cui-scoab.

84
9.2.3. PRODUSE METALICE AC
CESORII PENTRU REALI
ZAREA ASAMBLRILOR

D intre produsele metalice fo


losite ca accesorii la realizarea
asam blrilor se menioneaz zban-
urile, bridele i colierele (fig. 9.8.),
care snt piese din oel folosite fie
la fixarea unor piese de lemn sau
metalice intre ele, fie de diverse
elemente ale construciei (de exem
plu, pentru fixarea unor canale de
ventilaie de planeul ncperii).
La cofrajele stlpilor se folosesc: caloi metalici de inventar;
manoane cu filet, folosite pentru ntinderea tiranilor metalici;
cleme metalice, pentru fixarea panourilor de cofra] etc.

9.3. PRODUSE DIN METAL PENTRU CONFECII METALICE

Confeciile metalice snt alctuite, n m area lor m ajoritate, din


produse lam inate la cald. executate din oel carbon sau din oel
aliat. P entru utilizri speciale se folosesc i unele produse din m e
tale neferoase.

9.3.1. PRODUSE METALICE FEROASE LAMINATE

Produsele laminate se pot. clasifica dup forma lor in: table,


profi'le i evi.
Tabla din oel carbon se poate prezenta sub form de tabl
groas (tol), tabl neagr, tabl zincat, tabl striat i tabla on
dulat.
Tabla groas se prezint sub forma unor foi cu grosimea de
5 . . . 150 mm cu lim i de 800 i 3 000 mm i lungimi pin la
12 000 mm. Aceste table se folosesc la realizarea inimii profilurilor
compuse pentru grinzi sau stlpi metalici, la confecionarea recipi
entelor sub presiune, a cazanelor de calorifer etc.
Tabla neagr, cu grosimi n tre 0,25 i 1 mm, servete pentru
lucrri de tinichigerie (nvelitori, jgheaburi, burlane etc.). Foile au,
de regul, lim i de 500 . . . 1 000 mm i lungimi de 700 . . . 2 000 mm.

85
I'ig. 9.9. Prolile din band de oel formate Ia reee :
a profil rotund deschis ; b profil T ; o p rofil O ; d p rofil cornier cu arip i
egale ; e proili cornier cu aripi neegale ; / profil Z ; g p ro fil U cu arip i egale;
h profil U cu arip i neegale.

Tabla zincat .se obine clin tabl subire de oel cu grosimea


de 0,30 . . . 4 mm prin acoperirea la cald a am belor fee cu un strat
subire de zinc, ce are rolul de a proteja oelul m potriva ruginirii.
Se folosete la nvelitori, la confecionarea tubulaturii de ventilaie,
la glafurile ferestrelor etc.
Tabla striat este executat din tabl de oel cu grosimi de
5 . . . 10 mm. Pe una din fee tabla striat are nervuri care se ntre
taie sub form de romburi. Se folosete la acoperirea canalelor in
terioare pentru instalaii, la planee i platform e industriale, la exe
cutarea treptelo r pentru scri metalice etc.
Tabla ondulat se execut din oel cu un coninut redus ele
carbon. Se poate livra neacoperit sau zincat. Se folosete pentru
nvelitori, perei exteriori la construcii industriale, obloane m eta
lice etc.
Proile lam inate la cald se prezint sub form de bare sau benzi
i se deosebesc dup forma seciunii transversale (v. tab. 9.1).
Profite din band de oel form ate la rece se fabric de forme
i dim ensiuni ale seciunilor standardizate (fig. 9.9. i tab. 9.1).
evile din oel folosite p entru confecii metalice snt n mod
obinuit evi d in oel fr sudur, laminate la cald (cu diamere
exterioare de 25 . . . 530 mm i grosimea peretelui de 2,5 i 36 mm)
sau trase la rece (cu diam etre exterioare de 4 . . . 200 mm i grosi
mea peretelui de 0,5 .. . 10 mm). evile din oel pentru instalaii
snt evi din oel sudate longitudinal sau elicoidal.

9.3.2. PRODUSE METALICE NEFEROASE

n afara produselor din oel, pentru confeciile metalice se mai


folosesc i alte produse metalice, ca, de exem plu: table i profite
din aluminiu, table din zinc, evi din cupru, din alam, clin plum b
etc. Acestea se folosesc la lucrri de nvelitori, de tm plrie metalic,
la lucrri de instalaii etc.

86
9.4. ACCESORII METALICE

Accesoriile metalice snt piese si dispozitive care se uuU zeaz


in construcii la tm plria din demn i metalica, la u. i 1 - c s t .

9.4.1. a c c e s o r ii m e t a l ic e p e n t r u u i

P en tru usi se utilizeaz trei categorii de piese accesorii execu


ta te din oeli bronz, alam sau aluminiu. Aceste accesorii sun.
balam alele, broatele i zvoarele. _ - nivo-
Ralamalele snt piese metalice cu ajutorul c a i-ia a.nie
tar.te s e T o t s e spre a sa nchid 5i deschide si pot fn ngropate,
.aplicate (pomele) i batante (fig. 8.10). ^ n <mo'v-
Broastele (incuietorile) snt dispozitive care *' - * , .
'lizar^acanaturilor sau a foilor mobide ale uilor in poziie mchisa
i pot fi: aplicate i t a p e t e <1*. 9 W canaturl!or i
Z v o a r e le servesc la xixarea igiiu * u_ u-a
pot fi: ngropate sau aplicate (fig- 9-12).

'ig . 9.10. T ip u ri 'd*


b a la m a le :
a n g ro p a te ;
b pom ele ;
c 'batan te.

rr 1SL-.
Hf :
I ift-'.i
L t a ,i-4 i 1 !
r iii i U | !.

r-i i VA
4 1S

8
9.4.2. ACCESRII METALICE
PENTRU FERESTRE

La ferestre se folosesc dife-


T .?
"ite accesorii metalice pentru
J nchiderea i fixarea cerceveler
llf lor (foraibre, livere, cremoane.
iV opritoare etc., fig. 9.13 i 9.14).'
1 x
9.5. COROZIUNEA METALE
LOR l MASURI PENTRU
PROTECIA CONTRA
COROZIUNII
![1 9.5.1. FENOMENUL DE
! ji
COROZIUNE
ii
Coroziunea m etalelor este
IV un proces de degradare lent,
progresiv, a obiectelor m eta
lice, de la suprafa spre inte
K ig. 9.11. T ip u ri de b r o a te :
rior, sub aciunea mediilor chi
ti ap licate; b ngropate. mice agresive. Coroziunea se
poate produce sub aciunea

a
b
Fig. 9.12. Tipuri de zvoare: /
a ngropate ; b aplicate; 7 cu degetar; 2 cu pirghie.

88
/

5 4
Fi". 9.13. Fixarea (frecvelelor Fig. 9.14. O prior eu arc jtenlru
n jioziie nchis eu ioraibre: ferestre eu deschidere interioar:
7 foraibr ; 2 plac ele 7 dintele opritorului; 2 t
fix a re; 3 urub ; 4 opri- bli fixat pe eercevea; 3 toc
4 cercevea.

aciunea m ediului am biant (aer, umiditate, gaze industriale, ap


dulce, ap de mare), sau sub aciunea unor ageni chimici cu care
m aterialele metalice vin n contact, n tim pul exploatrii lor (soluii
acide sau alcaline, combustibili, lubrefiani, produse de ardere ele.).
Procesul de coroziune se manifest prin formarea un o r produse
de coroziune pe suprafaa metalelor. Ingroarea continu a stratului
corodat, precum i desprinderea treptat a produselor de coroziune
au ca rezultat pierderea n greutate i susinerea grosimii m ate
rialelor supuse coroziunii.
Dup modul n caro se produce, coroziunea m aterialelor m eta
lice poate fi, n principal, superficial, local sau inter cristalin.
Coroziunea superficial const n corodarea ntregii suprafee a
produsului metalic. Ea poate fi uniform, clac se produce pe aceeai
grosime n toat suprafaa, sau neuniform, dac adincimea de
corodare este inegal.
Coroziunea local cuprinde anum ite zone din suprafaa m ate
rialului metalic, formnd puncte, pete, adncituri.
Coroziunea inter cristalin are loc pe suprafeele de contact ale
grunilor cristalini. Coroziunea intercristalin este foarte pericu
loas ntruct micoreaz coeziunea metalului, ducnd la dim inua
rea rezistenei mecanice, drept urm are a reducerii seciunii.
In funcie de mecanismul dup care se produce, coroziunea
poate fi: coroziune chimic i coroziune electrochimic.
Coroziunea chimic se produce prin reacii chimice directe ntre
agentul corosiv i m aterialul metalic. Agenii corosivi snt gaze

89
uscate sau lichide care nu conduc curentul electric (uleiuri, benzin
m otorin, ageni frigorifici etc.).
Coroziunea sub aciunea gazelor uscate (coroziunea gazoas) se
produce m special, prin reacia dintre metale i oxigen (sau combi
naii oxigenate: C 0 2, S 0 2), n absena umiditii. In urm a acestei
2eacii, la suprafaa m etalului se formeaz o pelicul de produse de
coroziune, dens i aderent, care apr m etalul de coroziunea ulte
rioar.
Coroziunea electrochimic are ioc cind metalele vin n contact
cu soluii, capabile s conduc curentul electric, num ite electroii.
A stfel de electroii sint soluiile apoase de sruri, um iditatea atmos
feric, apa, aburul etc.
Coroziunea electrochimic se bazeaz pe fenomene asemn
toare cu acelea care au loc in pilele galvanice. Este suficient ca m e
talul s prezinte neuniform iti sau neomogenitti chimice sau fi
zice pentru ca, n prezena unui eleotrolit s se formeze m icrocile
electrice.
Coroziunea m aterialelor metalice se apreciaz prin viteza de
coroziune (in m m /an) sau prin nierderea de'm as (in g/m2-h). Dup
viteza de coroziune, m aterialele metalice pot fi: incorodabile (sub
O.OiJl m m /an), stabile (sub 0,05 mm/an) i m ateriale cu rezisten
slab la coroziune (peste 1 mm/an).

9.5,2. PROTECIA CONTRA COROZIUNII

Deoarece tipurile de coroziune snt numeroase i condiiile n


care ea apare sn t extrem de variate, exist diferite metode pentru
com baterea coroziunii, i anume: prin creterea rezistenei la coro
ziune a m aterialelor metalice i prin acoperirea suprafeei obiectelor
metalice cu un stra t de substan protectoare.
Creterea rezistenei ia coroziune a m aterialelor metalice feroase
poate li realizat prin aliere cu anum ite elemente. Astfel, alierea
cu crom, cu nichel etc. asigur o rezisten m are la coroziune. Pe
aceast baz s-au creat oelurile inoxidabile i anticorosive, care
s;n foarte scumpe, iar utilizarea lor este economic num ai cind.
aciunea agentului corosiv este deosebit de agresiv.
Acoperirile anticorosive pot fi nem etaiice sau metalice.
Acoperirile nem etaiice se realizeaz cu uleiuri minerale, lacuri,
unsori, vopsele, b itum uri i em ailuri sticloase.
Cierurile m inerale i unsorile se folosesc pentru orotecia tem
perar a pieselor (cabluri, roi dinate etc.).

S0
Bitum urile se folosesc pentru izolarea ia caid a evilor din.
plum b, font i oel, a robinetelor etc.
Lacurile i vopselele anticorosive se folosesc la acoperirea su p ra
feelor metalice (evi, m aini-unelte, scule, canaie de aer etc.).
Em ailurile sticloase sub forma de pelicul de sticl tehnic se
folosesc pentru protecia obiectivelor de instalaii (bi, chiuvete,
recipiente i cazane de abur, autociave, frigoriere etc.).
A c o p e r i r i l e metalice se pot realiza prin cufundare, p rin pulve
rizare, galvanizare (electrochimie) i prin difuziune (mrmocb.irruc).
Acoperirea prm cufundare in metal topit se aplic in C izm m
care m etalul cu care se efectueaz acoperirea are punct de^ topire
sczut. P rin acest procedeu se realizeaz plum buirea sau zincarea
evilor i a arm turilor pentru instalaii. _
Pulverizarea const n aplicarea unui strat de metai to p it (Zn,
Al, Pb, Sn etc.) pe suprafaa pieselor cu ajutorul unui jet de aer
comprimat (rezervoare, boilere, hidrofoare etc.).
Acoperirea galvanic se realizeaz prin depunerea electrochimic
a unui strat subire de m etal (crom, nichel, cadmiu etc.) pe piesele
d in oeluri obinuite. ,
Acoperirea prin difuziune se execut la tem peraturi nalte, prm
tratam ente termochimice, conferindu-se pieselor rezisten la coro
ziune la tem peraturi ridicate n mediu oxidant (cementare), in aer,
vapori de ap, alcalii, gaze arse (nitrurare), n medii oxidante sau
sulfurante la tem peraturi nalte (alitare), n ap de m are (cro-
mare) etc.

CAPITOLUL 10

LIANI BSTUMiNOI

10.1. TIPURILE DE LIANI BITUMINO!

Tipurile de liani bitum inoi snt: bitum urile, gudroanele i


smoala. _ . . , , ...
Bitumurile sint produse de natur organica, avind compoziie
complex, cu consisten de la fluid la solid, n iuncie de teni-

91
peratura, de culoare brun-nchis pn la negru, cu aderen la alte
m ateriale i cu proprieti liante.
Din punct de vedere chimic bitum urile snt amestecuri com-
p.exe de hidrocarburi lichide, solide i derivai ai acestora cu oxi
genul, sulful i azotul. Prin nclzire, bitum ul semisolid sau solid
se fiuidific, perm iind punerea lui n oper, dup care prin rcire
m anifest un proces de ntrire, solidificndu-se.
Dup m odul de formare, se disting: bitum uri naturale si bitu
m uri artificiale.
Bitum urile naturale s-au form at prin oxidarea natural a ie
jurilor, procesul avmd loc la suprafaa scoarei terestre. Cind bitu-
mvu natural este am estecat cu diferite pulberi minerale (calcar, ar
gil, nisip etc.) se numete asfalt, iar cind este im pregnat n anum ite
roci sau crbuni, are denum irea de bitum de roc, respectiv bitum
de crbune.
B itum urile artificiale se obin prin prelucrarea fie a pcurii
asfalt oase ( b i t u m d e p e t r o 1), fie a pcurii parafinoase (b i-
tu m d e c r a c a r e ) .
GudroaneJe < smoala. La distilarea uscat a crbunilor i a
lem nului rezult ca reziduu cocsul i gudronul (un condens uleios),
i rin distilarea fracionat a gudroanelor se obin o serie de uleiuri
i o mas semisPlid num it smoal. Atrt gudroanele, cit i smoala
pot fi ^utilizate ca liani bituminoi n construcie. Compoziia lor
chimic difer esenial de cea a bitum urilor de petrol. A ceste'm ate
riale prezint unele dezavantaje: conin substane toxice, au un
interval de plasticitate redus i m btrnesc mai repede.

10.1.1. CARACTERISTICILE LIANILOR BITUMINOI

Lianii bitum inoi se caracterizeaz prin rezisten bun la


aciunea corosiv a unui num r m are de ageni chimici i au pro
prie..i hidrofobe. Aceste caracteristici i fac s fie utilizai att la
executarea lucrrilor de hidroizolaii, cit i ca m aterial protector,
dispus n stratu ri subiri pe betoane, oel etc. B itum urile ader bine
la i oeile bazice (calcare, bazalt) i mai puin la cele acide (cuart
granit ete.)-
Prin nclzire, lianii bituminoi se fiuidific, iar prin rcire se
rigid,zeaz. T em peratura .la care bitum ul nclzit trep tat ncepe s
picure constituie punctul de picurare. TemDeratura la care bitum ul
nceoe s se nmoaie se num ete punct de nmuiere. Limita maxim
de^ tem peratur la care poate fi nclzit un bitum , fr transfor
mri chimice ireversibile, este de 300C. Pes^e aceast tem peratur
bitum urile ncep s se carbonizeze. Un bitum i poate m enine

92
plasticitatea num ai n tr-u n anum it interval de tem peratur, nu m it
interval de plasticitate. La tem peraturi mai m ari dect in terv alu l de
plasticitate, bitum urile se fiuidific i curg sub propria lor greu
tate; la tem peraturi mai mici bitum urile devin casante i friabile.
Din aceast cauz, pentru m brcm inte drum urile realizate d in be
toane pe baz de bitum se folosesc numai bitum urile care au un
interval m are de plasticitate.
Sub aciunea unei ncrcri de scurt durat, cum sn t roile
unui vehicul n mers, bitumul.' sufer o deformaie elastic, care
dispare dup ncetarea aciunii. Sub aciunea unei ncrcri de
durat,cum snt roile unui autovehicul greu ce staioneaz u n tim p
mai ndelungat, bitum ul sufer o deformaie plastic (remanent).
Tem peratura la care se produce crparea unei pelicule de bitum
se_numete punct de rupere.
D atorit oxidrii tim p ndelungat, la contactul cu atm osfera
bitum urile mbtrnesc. Procesul este accelerat de radiaiile u ltra
violete. Acest proces are influene asupra calitii bitum ului.

10.1.2. DOMENII DE UTILIZARE A LIANILOR BITUMINOI

De cele mai m ulte ori, m aterialele realizate cu liani bitum inoi


(masticurile i m ixturile asfaltice) se prepar i se pun n oper la
cald (se nclzesc la 150 .. . 200), n scopul micorrii vscozitii
i al m buntirii lucrabilitii. Operaia de nclzire prezint unele
dezavantaje: consum de combustibil, uzur rapid a utilajelor, pe
ricol de m btrnire a liantului prin nclzire exagerat, condiii
de protecie a muncii dificile, pericol de incendiu etc. P en tru nl
turarea acestor neajunsuri, au fost realizai liani bituminoi care
pot fi utilizai la tem peratura obinuit (la rece).

10.1.3. LIANI BITUMINOI FOLOSII LA RECE

Din aceast categorie fac parte: soluiile bituminoase, emulsiile


bitum inoase i suspensiile bituminoase.
Soluii bituminoase (bitum urile tiate) se obin prin dizolva
rea bitum ului topit n solveni organici volatili, n special n ben
zin. Dup aplicarea pe diverse materiale, datorit evaporrii sol
ventului se formeaz o pelicul subire de bitum, astfel c soluiile
de bitum se folosesc pentru protecia i impermeabilizarea unor
elem ente de beton, metal, zidrie, ca liant la prepararea mixturilor
asfaltice i la lucrri de amorsaj. Soluiile bituminoase prezint
urm toarele dezavantaje: snt toxice, inflamabile, se pot aplica

93
numai pe stratu ri-su p o rt perfect uscate, pot provoca explozii n in
cinte nchise, neventilate i snt neeconomice, deoarece solventul
evaporat nu se poate recupera.
Em ulsiile bituminoase snt dispersii de particule fine de bitum
in ap, realizate n prezena unui mulgtor i prin agitare meca
nica puternic, hm uigaiorii pot fi spunuri de sodiu, de potasiu
sau de amoniu. n soluia em uigatorului se introduce treptat, sub
agnare puternic, bitum m prealabil topit. Moleculele em ulgatoru-
iui se fixeaz pe suprafaa particulelor fine de bitum, dndu-le pro-
p ^ e t i hidrofile (se ud uor ele ctre ap), asigurnd emulsionarea.
Cmd em ulsia vine n contact cu o suprafa solid (beton de ciment
:^au agregat), echilibrul emulsiei se stric, are loc o rupere (deze-
mulsionare), moleculele em ulgatorului snt adsorbite de ctre su
prafaa solid i bitum ul ader pe aceast suprafa chiar dac ea
este umed, iar apa dispare trep tat prin evaporare. De aici rezult
m arele avantaj al emulsiilor bituminoase, de a putea fi aplicate i
pe suprafeele umede.
Suspensiile bitum inoase se realizeaz prin hidrofilizarea particu
lelor de bitum cu ajutorul unor fllere. De aceea, se numesc suspensii
Je oitum fiierizat (-subif). Cele mai bune suspensii se obin prin
m alaxarea pastei de var cu bitum moale, nclzit la 6 0 ...100C.
ue form eaz un sistem dispers, cu aspect de past brun, care se
poate dilua cu ap rece. Suspensia de bitum fiierizat cu var hidratat
ader foarte bine ia materialele neutre, bazice, ca i la cele acide
(cum snt cele silicioase; de asemenea, are un domeniu mare de plas
ticitate (30 . . . 4-125C).
Suspensia de bitum fiierizat se utilizeaz la executarea m orta-
rem r i a betoanelor asfaltice, la amorsarea suprafeelor pentru
nidroizolaii ^i la protecia^ m etalelor m potriva coroziunii. Subiful
poate fi apiicat pe suprafee umede sau amestecat cu agresate
umede. 5 6
Subiful se realizeaz n dou tipuri, pentru lucrri de drum uri
i pentru nidroizolaii i alte lucrri. P rin amestecarea subiful cu
u b re celulozice se^ obine chit de bitum fiierizat, num it celochit.
Acesta se utilizeaz la hidroizolaii, la chituirea geam urilor la etan-
area rezervoarelor de ap etc.

10.1.4. L IA N I b it u m in o i f o l o s i i l a c a l d

Masticurile bituminoase snt amestecuri omogenizate din bitum


.opit i diferite puloeri m inerale (filere) uscate. Filerele care pot fi
utilizam snt. pulberile ele calcar, de diatcmi't, de talc, de crbune,

94

m
cenu de term ocentral, celuloz, azbest, var stins n praf.^ Prin.
filerizare se m buntesc calitile bitumului, i anume: se m rete
domeniul de plasticitate; crete vrscozitatea; cresc rezistenele me
canice i se ntrzie m btrnirea.
M asticurile bituminoase se utilizeaz la izolaii hidrofuge, la
chituirea rosturilor dintre diferite elemente de construcie etc.

CAPITOLUL 11

MASE PLASTICE UTILIZATE IN CONSTRUCII

11.1. MATERIALE DIN POLIMERI

M aterialele de construcii din polimeri sint materiale in compo


nena crora, intr substane macromoleculare (polimeri), n aturale
sau artificiale, de natur organic sau organosilicic, cu sau Am.
substane de ""adaos. Datorit plasticitii pe care o prezint jnt. -o
anum it faz de fabricaie, au fost denumite i mase (materiale)
plastice, iar datorit aspectului lor rini sintetice.

11.1.1. MATERIALE DE CONSTRUCII DIN POLIMERI

Folosirea polimerilor n construcii este condiionat n princi


pal de com portarea lor la tem peratura de expioa.are i .le p.oprie-
tile fizico-mecanice i elastice ale polimerului respectiv.
M aterialele din polimeri pen tru pardoseli se obin din poli-
clorur de vini'l (PVC), poliacetat de vinii, cauciuc etc.
Covoarele din PVC se produc n dou sortimente, cu sau fr
suport textil: covoare executate n tr-u n singur strat omogen i.
covoare executate n dou stra tu ri (un strat inferior cu rol de rezis
ten, peste care se aplic un strat subire rezistent la uzur). Gro
simea covorului este cuprins ntre 1,5 i 3 mm. iar limea ntre
1 i 1,5 m.

95
Covoarele din cauciuc sintetic sirii produse din cauciuc sintetic
cu sau fr inserii textile, cu grosimi de 3 . . . 6 mm i lim i m ari
(900 . . . 1 500), cu bun rezisten la uzur i proprieti dielectrice.
Plcile tip PVC sn t executate d intr-un amestec de PVC, plasti-
fiant i um p lu tu r (talc, azbest). Au dimensiunile de 200x200 mm
Ia 500X X 500 mm i se pot aplica pe perei, ca placaje etc.
Masa de paclu se folosete la realizarea pardoselilor monolite
fr rosturi. Acestea se prepar dintr-o emulsie n ap a poliaceta-
tului de vinii, la care se adaug m ateriale de um plutur i pigmeni.
M ateriale din polim eri pentru placaje. Plcile de polistiren, albe
sau colorate, se ntrebuineaz m ontate cu adezivi, la placarea pere
ilor, ca nlocuitoare ale plcilor de-faian.
Plcile din PVC se realizeaz din polielorur de vinii plastifiat
(moale) cu adaos de m ateriale de um plutur. Se utilizeaz la placa
rea pereilor interiori, prin m ontarea lor pe perei, nlocuind faiana,
sau la o oarecare distan fa de perete; se obin astfel perei fono-
absorbani. Aceste plci pot fi folosite i la realizarea tavanelor
aparente.
M ateriale din polim eri pentru nveli cori. Plcile ondulate din
plsziglas au acelai profil ca i plcile ondulate din azbociment,
grosimi de 3 . . . 5 mm i se folosesc pentru luminatoare.
Plcile din poliesteri armai. Plcile plane, ondulate sau profi
late din poliesteri arm ai cu fibre de sticl, translucide, colorate sau
incolore snt fabricate n diverse grosimi, n funcie de num rul
de stratu ri de arm are. Se folosesc la nvelitori, tavane etc.
Substanele macromoleculare sn t produse naturale ( cauciuc
natural, rini naturale) sau artificiale, obinute prin polimerizare
(polielorur de vinii, polistiren, polietilen etc.), prin policondensare
(rini fenoformaldehidice, rini epoxidice poliesteri etc.) sau prin
transform area chimic a unor produse naturale macromoleculare
(nitratul de celuloz, acetatul de celuloz etc.). Substanele de adaos
au funcii complexe i pot fi: plastifiani, antioxidani, pigmeni,
substane de um plutur etc.
11.1.2. CLASIFICAREA PRODUSELOR DIN POLIMERI

Dup modul de com portare la tem peraturi nalte, m aterialele


din polimeri se grupeaz n dou clase: m aterialele din polimeri ter-
moplastici i term oreaetivi (termorigizi).
M aterialele din polim eri term oplastici (rezultate, n general, prin
polimerizare la nclzire) trec reversibil n structuri rigide, snt
solubile n solvenii corespunztori, se prelucreaz la cald prin
metodele deformrii plastice i, dup rcire, pierd plasticitatea. Se
folosesc ca materiale elastosolide.

36
. M aterialele din polimeri term oreactivi (rezultate, n general
prin policondensare) la nclzire trec ireversibil n structuri rigide,
snt insolubile, nu se topesc; se prelucreaz trecndu-se polimerul
n stare nm uiat, n condiii determ inate de tem peratur i pre
siune, dup care, datorit form rii legturilor chimice suplim entare
ntre lanurile polimerului, se obine un m aterial solid.

11.1.3. PROPRIETILE PRODUSELOR DIN POLIMERI

M aterialele din polimeri au densitatea aparent variabil (15 .


. .. 2 000 kg/m 3), conductivitate term ic redus, duritate mic, se
degradeaz n timp, au coeficient de dilatare mare, rezisten la
coroziune la un num r m are de ageni corosivi, snt rezistente la
uzur, cu proprieti de izolare termic, fonic i electric, se pot
colora, nu rein m urdria i se pot ntreine i curi uor. La utili
zarea polimerilor ca m ateriale de construcii se au n vedere i
unele proprieti ale lor care le limiteaz domeniile de folosire.
Astfel, polimerii au n generai o stabilitate termic redus (la
70 .. . 80C, polimerii term oplastici se nmoaie, iar la 200C, poli
merii term oreactivi se descompun), iar unii, sub influena oxige
nului atmosferic, a lum inii i a cldurii, prezint fenomenul de
m btrnire (degradare), care duce la pierderea unor proprieti
(elasticitate, plasticitate, rezistene mecanice etc.).
Foile din PVC plastifiat pot nlocui cartonul biturnat pentru
nvelitori sau se pot aeza sub nvelitorile din igl.
Alte utilizri ale polim erilor n construcii. Cofrajele din poli
meri armai cu fibre de sticl snt foarte avantajoase pentru ele
m entele de construcie tip, executate n serie, ele nlocuind m ate
rialul lemnos. Acestea prezint avantajul c se pot folosi de un
num r m are de ori, snt uoare, snt netede i nu ader la beton,
iar dup decofrare rezult suprafee ce nu mai trebuie corectate.
Blocurile de zidrie din polimeri se execut din polistiren celu
lar i se utilizeaz pentru perei neportani i la izolarea ncperi
lor frigorifice.
Panourile de perei din polimeri combinate cu alte materiale
snt folosite pentru realizarea pereilor, cu precdere pentru pereii
neportani. Se pot executa d intr-un singur strat sau din mai m ulte
straturi de polimeri.
Foile de polietilen, de polielorur de vinii etc. se utilizeaz cu
m aterial hidroizolator, term oizolator i electroizolator, sau la execu
tarea de' conducte tehnologice i piese de legtur aferente, hote i

7 M aterials de construcii, cl. a IX-. 97


canale de ventilaie tehnologic, ca materiale pentru instalaii (ca
pace, bare de du, tuburi flexibile etc.).
Pi ofilur ile din policlorur de vinii snt executate prin extrudare
din mas de PVC simpl sau armat, ori din mas expandat i se
folosesc n special drept corniere pen tru marginea treptelor, profi
luri de m in curent pentru balustrade metalice etc. Din profiluri
de PVC arm ate cu inserie de oel se execut ferestre i ui de
balcon pentru cldiri de locuit, jaluzele pentru ferestre etc.
Materialele de protecie i finisaj se utilizeaz sub form de
adezivi, chituri, lacuri i vopsele, tapete etc.

CAPITOLUL 12

MATERIALE PENTRU IZOLAII

12.1. CLASIFICAREA MATERIALELOR PENTRU IZOLAII

Principalele m ateriale pentru izolaii utilizate n construcii sint:


m aterialele de izolaie contra um iditii (hidroizolante), m aterialele
de izolaie contra frigului sau a cldurii (termoizolante), materialele
de izolaie m potriva zgomotelor (fonoizolante), m aterialele de izo
laie m potriva trepidailior i impactului (antivibratoare), i m ate
rialele de izolaie m potriva agresiunii chimice (anticorosive).
Hidroizolaiile snt lucrri care protejeaz elementele de con
strucie i construciile de aciunea um iditii terenului, a apelor de
adncime, a pnzelor freatice i a intem periilor. Elementele de con
strucie care se hidroizoleaz sint fundaiile, soclurile pereilor,
pereii subsolurilor, pardoselile aezate direct pe pm nt, terasele etc.
Termoizolaiile au rolul de a mpiedica schimbul de cldur
dintre interiorul i exteriorul construciei sau de a m enine un
anum it regim de tem peratur n unele ncperi i de a asigura con
fortul term ic al cldirilor. Ele se aplic la terase, plansee peste
subsol, perei etc.
b onoizolaiile snt lucrri care mpiedic transm iterea zgomote
lor prin elem entele de construcie (plansee, perei).

98
Izolaiile contra trepidaiilor i impacturilor mpiedic tran sm i
terea trepidaiilor produse de maini i utilaje n funcionare la ele
mentele de rezisten (plansee), precum i a impactului dat de soli
citrile dinamice izolate. n ,
Izolaiile anticorosive protejeaz elementele de construcie de
aciunea distructiv a agenilor chimici.

12.2. MATERIALE PENTRU HIDROIZOLAJ11

M aterialele hidroizolante mpiedic ptrunderea apei i a um e


zelii n elementele de construcii, scderea rezistenelor mecanice
i a rezistenei la nghe-dezghe a elementelor de construcii, m
piedic deci scderea durabilitii construciei. Materialele de hidro-
izolaii trebuie s fie compacte, impermeabile la ap, rezistente la
aciunea apei, a agenilor atmosferici i a variaiilor de tem pera
tur. Principalele m ateriale utilizate pentru hidroizolaii in con
strucii snt: m aterialele pe baz de bitum, m aterialele pe baz
de sticl i m aterialele pe baz de polimeri.

12.2.1. MATERIALE BITUMINOASE

M aterialele bituminoase se pot pune n lucru la cald (prin ncl


zire) bitum urile i m asticurile bituminoase, sau la rece (la tem
peratura normal) em ulsiile bituminoase, suspensiile bituminoase,
celochitul, pnzele bitum ate, cartoanele bitum ate etc.
Bitumurile snt produse care prin nclzire n anum ite con
diii se fluidific, perm ind punerea lor n lucru, dup care are loc
un proces de ntrire, solidificndu-se. Bitumul se folosete la reali
zarea izolaiilor prin aplicarea lui la cald, pe suprafaa pieselor de
zidrie, sau beton, n prealabil sclivisite cu m ortar de ciment i
am orsate cu bitum tiat (soluie de bitum n solvent) sau cu subif.
Emulsiile snt folosite ca bariere contra vaporilor, la amorsaje,
pelicule hidroizolatoare etc.
Suspensiile de bitum filerizat (subif) ader bine pe suporturi
umede i se folosesc la izolarea acoperiurilor din plci de beton,
in hidroizolaii la rece ca strat de amorsare sub form de past
diluat (40 . . . 50%, restu l ap).
Celochitul se folosete p entru chituirea geamurilor, la lumi
natoare i n hidroizolaii, precum i la umplerea rosturilor dintre
elementele de construcii (i pstreaz elasticitatea n tr-u n interval
larg de tem peratur, i anum e intre 15C i +50^0, asigurnd o
perfect etaneitate a rostului).

99
Mas c urile bituminoase snt amestecuri n anum ite proporii
de bitum i filer (calcar, var stins n praf, talc etc.), folosite ia
colm atri de rosturi (dintre pavelele de pavaj, dintre plcile tera-
.e ^c^ !a stratu rile hidroizolante aplicate la cald m potriva um i
ditii pm intului, la terase i nvelitori, izolaii frigorifice etc.
Pi lizele bitum ate se obin din estur de fibre vegetale sau
sintetice im pregnate cu bitum sau cu mastic biturninos. Dup mo-
dui de acoperire, pinzee im pregnate cu bitum se m part n dou
categorii:
im pregnate neacoperite, care se fabric n dou tipuri
tip P I 50 i tim p PI 40 (cifrele reprezint fora minim de rupere
la traciune n sens longitudinal, n daN); aceste pnze se obin
p rin eserea unor fibre liberiene;
pinze im pregnate acoperite, a cror acoperire se face cu un
serat de bitum filerizat (mastic biturninos) peste care se presar, pe'
am bele fee, un material m ineral (cu rolul de a mpiedica lipirea
pinzei pe sul). Aceste pnze se fabric n patru tipuri, n funcie de
valoarea forei de rupere la traciune, n daN: PA 55 suport
esut din fibre liberiene (in, cnep); PA 45 suDort tesut din
fibre liberiene i bumbac; PA 35 suport esut* din 'fibre de
bumbac; PA 30 suport neesut.
Pnzele se fabric n benzi cu limea de 90 . . . 115 cm i lun
gim ea de 10 m (cele acoperite) i 20 m (cele neacoperite).
Cartoanele bitum ate snt m ateriale n foi, rulate in suluri,
fabricate din carton celulozic pentru bitum are, n urm toarele tipuri:
carton bitum at im pregnat cu bitum (tip CI) carton im pregnat cu
bitum , acoperit cu un strat de mastic 'biturninos i presrat pe ambele
fee cu nisip cuaros fin sau cu filer de calcar '(tip CA), sau carton
perforat, blindat, acoperit cu mastic biturninos i presrat pe o
faa cu nisip cuaros fin, iar pe cealalt cu nisip gruntos pn
la 3 mm (tip CPB). Cartonul bitum at este un m aterial 'flexibil,
im perm eabil la ap, cu rezisten bun la putrezire i m btrnire,
folosit ca m aterial hidroizolator n construcii civile, industriale
i de drum uri.

12.2.2. MATERIALE PE BAZA DE STICLA

m iisliturie din fibre de sticl bitum ate se obin prin m ps-


hrea fibrelor de sticl care se lipesc ntre ele cu amidon sau cu r
ini sintetice. Se fabric in trei tipuri: IA presrat pe ambele
fee cu nisip fin; IB presrat pe o fa cu nisip fin, iar pe
cealalt cu m aterial de granulaie mare: IBP perforat i pre
srat pe o fa cu nisip fin, iar pe cealalt cu m aterial granulos.

100
Acest sortim ent se livreaz in suluri cu limea de 1 m i lu n
gimea de 10 sau 20 m. P entru o mai m are rezisten, im pisliturile
din fibre din sticl se pot arm a n lungime cu fibre de sticl r su
cite. m psliturile bitum ate se folosesc pentru hidroizolaii.
esturile din fire de sticl bitum ate se folosesc la hidroizo
laii subterane, la acoperiuri, la izolarea conductelor ngropate in
pm nt etc.

12.2 3. MATERIALE HIDUOIZOLATOARE PE BAZA DE POLIMERI

M aterialele care fac parte din aceast categorie se folosesc sub


form de emulsie (noliacetat de vinii), mase de paclu p en tru p ar
doseli, pnze, foi i folii (polietilena i policlorura de vinii), lacuri
i vopsele etc.

12.3. MATERIALE PENTRU TERMOIZOLAII

Materialele ternioizolante mpiedic schimbul de cldur dintre


ncperile unei construcii sau dintre interiorul i exteriorul con
struciei. Ele trebuie s fie uoare (sub 1 000 k g/m 3), cit m ai poroase
(cu pori fini, nchii, uniform distribuii), uscate, cu suficient re
zisten mecanic (pentru a rezista la manipulri, tasri, deteriorri
etc.) ., rezistente la variaii de tem peratur etc.
M aterialele term oizolatoare snt folosite sub form granular
(granuiit, zgur, tala, rumegu etc.), de plci, saltele i cochilii (n
cazul conductelor). Funcia de termoizolare este uneori ndeplinit
de unele elemente de rezisten, aa cum este cazul pereilor por
tani din crmizi sau beton uor.
M aterialele folosite pentru termoizolaii se grupeaz in urm
toarele tipuri: m ortare i betoane; materiale ceramice; materiaie
pe baz de diatomit; m ateriale pe baz de azbest; materiale pe
baz de sticl, zgur i roci sfiicioase; materiale din lemn; m ate
riale pe baz de polimeri; materiale din plut etc.

12.3.1. MORTARE I BETOANE

In aceast categorie intr toatem aterialele de tip beton cu den


sitatea sub 1 000 kg/m3.
M ortarele cu agregate uoare fibroase au ca liani varul, ci
mentul, ipsosul sau silicatul de sodiu, iar ca agregat, materiale

101
uoare poroase sau fibroase cu proprieti termoizolante. Se utili
zeaz in special m ortar cu fibre de azbest, diatomit i var, folosite
ia izolarea suprafeelor calde sau m ortare din fibre de azbest i
ciment, cu adaos de var.
Betoanele uoare i foarte uoare se realizeaz, n general, din
ciment i agregate minerale uoare (diatomit, granu'lit, perlit etc.)
Si se folosesc la um pluturi uoare, de egalizare la acoperiuri i
terase, la izolaii de cazane i cuptoare sau la realizarea unor plci,
panouri, blocuri mici cu goluri, la perei uori, segmeni pentru izo
larea conductelor etc.
.oetoanele celulare se utilizeaz sub form cie plci pentru perei,
terase i acoperiuri, planee peste subsoluri etc.
Betoanele foarte uoare cu agregate vegetale se obin din ru-
megu de lemn, deeuri (puzderie) rezultate la prelucrarea inului
i a cnepii etc., toate m ineralizate cu clorur de calciu, iar ca liant,
se poate folosi cim entul portland, ipsosul sau bitum ul. Se folosesc
sub form de plci izolatoare la perei i la terase.

12.3.2. MATERIALE CERAMICE

M aterialele ceramice snt m ateriale poroase (50 . . . 55% pori)


care se folosesc sub form de crmizi obinuite sau de crmizi cu
goluri, n construcii civile i industriale, sau sub form de amot,
la pereii i la vetrele cuptoarelor de nclzire etc.

12.3.3. M ATERIALE PE BAZA DE DIATOMIT

M aterialele pe baz de diatom it snt m ateriale foarte uoare


(230 . . . 850 kg/m a), term ostabile pn la 900 . . . 1 000C i termo-
izolatoare.
Masele de diatomit snt amestecuri de pulbere de diatomit i
liant (var, ipsos, argil, dextrin, silicat de sodiu etc.). Se utilizeaz
nearm ate sau arm ate cu m ateriale fibroase (rumegu, pr animal,
fibre de azbest etc.), la izolarea conductelor, a instalaiilor de n
clzire central, a cazanelor etc.
Crmizile dialit sint crmizi term oizolante realizate din dia-
lom it m cinat, amestecat cu rumegu de lemn, praf de plut sau
cu alte deeuri organice combustibile, care prin ardere produc pori.
Se utilizeaz num ai n izolri rigide ale instalaiilor la tem peraturi
sub 1 000C.

1 02
12.3.4. MATERIALE PE BAZA DE AZBEST

Sint m ateriale uoare (500 . . . 700 kg;m3), care se realizeaz din


fibre elastice de azbest provenite prin defibrarea rocii de azbest,
m ateriale cu oaliti ignifuge i bune izolatoare termice. Se folosesc
sub form de nur, de saltea, de hrtie, de pnz i de carto n din
azbest sau sub form de azbociment, n fii longitudinale folosite
la izolarea conductelor reelelor termice.
12.3.5. MATERIALE PE BAZA DE STICLA, ZGURA I ROCI
SILICIOASE

V ata de sticl, format din fibre subiri de sticl, se folosete


la izolarea conductelor i a aparatajelor in instalai cu tem peraturi
de lucru mai m ari de 0C, dar pn la 500 C, situate n locuri uscate
sau izolate fa de umiditate. D in vat de sticl se realizeaz rogo
jini, saltele i plci din fibre de sticl, cu grosimi de 15 . . . 80 mm,
folosite pentru izolarea conductelor de abur, a boilerelor, a instala
iilor de nclzire central etc.
V ata m ineral se obine din topitur de zgur m etalurgic
acid sau din roci silicioase, prin suflare cu abur sub presiune sau
cu aer comprimat. Este un m aterial rezistent la foc i la microorga
nisme i bun izolator termic. Se folosete sub form de vat, de
nururi, de saltele, de fii (pe carton bitum at sau pe plas de
rabi), de cochilii i de plci rigide.
Sticla spongioas este un m aterial uor, cu conductivitate te r
mic mic, ignifug, rezistent la microorganisme. Se joroduce sub
form de blocuri, crmizi, plci, cochilii etc., montate cu m ortar
de ciment sau bitum i se folosete la izolarea planeelor, a pardo
selilor, a conductelor calde, n instalaiile frigorifice etc.
Psla m ineral se obine prin presarea fibrelor de vat mine
ral, la a cror fabricare s-a utilizat bitum topit (2 . . . 5o/o n abur
supranclzit sau rin fenolformaldehidic. Se iolosete ca m ate
rial termoizolator i la tem peraturi mai sczute (pn la 50C).

12.3.6. MATERIALE DIN LEMN

D atorit densitii aparente mici i porozitii ridicate, m ate


rialele din lemn snt termoizolatoare bune i ieftine, dar unele
putrezesc uor, snt atacate de insecte, sint combustibile etc.
Lemnul este un m aterial termoizolator bun, avnd porozitatea
de 50 . . . 80%- Rumeguul i talaul din lemn se utilizeaz ca ma
terial de um plutur sub pardoselile cldirilor provizorii i n pereii
barcilor.

103
M cile fibrolem noass (PFL) i plcile din aciiii lemnoase (PAL)
se folosesc la izolri termice la perei, pardoseli, tavane, la ele
m ente pentru mascarea corpurilor de nclzire, ca m ti pentru
convectoare etc., iar protejate (cu lac de melamin, cu pelicule de
polistiren, PVC etc.), n ncperi cu o um iditate relativ de
peste 60%.
Plcile din stabilit se obin prin presarea unui amestec de tala
de rinoase m bibat ou soluie de clorur de calciu i lapte de
ciment. Se utilizeaz la perei i planee n ncperi cu um ditate
normal.

12.3.7. MATERIALE PE BAZA )E POLIMERI

S nt m ateriale celulare, buretoase, expandate sau nspum ate


(spume de polimeri), foarte uoare (15 . . . 100 kg/m 3), cu o m are
capacitate de izolare term ic (de 12 . . . 15 ori mai m are dect a zid
riei obinuite), rezistente la umezeal, ageni biologici, dar cu rezis
ten mecanic slab. Se utilizeaz sub form de plci prefabri
cate sau se pun n lucru direct pe antier cu aparate de spumare.
Se folosesc n special: spume pe baz de rini sintetice (policlorur
de vinii, rin ureoformaldehidic, polistiren, poliuretan etc.).

12.3.8. MATERIALE DIN PLUTA

Aceste m ateriale se obin din scoara stejarului de plut, m a


terial foarte poros (95%), hidrofob, elastic, combustibil, care putre
zete greu, rezistent la ageni externi.
P luta expandat este un m aterial obinut prin expandarea la
200C a granulelor de plut, ndeprtndu-se substanele volatile
com bustibile i dim inunndu-se pericolul de incendiu. M aterialul
este rezistent la um iditate, dar este atacat de roztoare. Se folosete
sub form de plci (100X50X10 . . . 15 cm), cochilii i colaci n gro
sime de 2 . . . 14 cm, pn la tem peraturi ele 120C.
P luta bitum at se obine prin presarea granulelor de plut
aglomerate cu bitum topit sub form d e plci n grosime de 2 . . .
10 cm, sau sub form de cochilii. Se utilizeaz ia izolri frigotehnice
i term ice pn la 60C, la perei i tavane, iar la tencuire necesit
acoperire cu plas de rabi.
P luta aglom erat cu silica! de sodiu sau cu clei de eazein se
utilizeaz p en tru izolri frigotehnice.

104
12.4. MATERIALE PENTRU FONOIZOLAII

M aterialele fonoizolante au rolul de a asigura un anum it grad


de confort acustic n ncperi, prin mpiedicarea transm iterii zgo
motelor din exterior spre interior sau ntre ncperi. Ele sn t de
natur anorganic sau organic, cu densitate aparent mic, poroase,
cu pori deschii, cu bune proprieti de .absorbie fonic, folosite
sub form de psle, plci, panouri realizate din vat m ineral, poli
meri, lemn, precum i tencuieli acustice din ciment i agregate
uoare poroase (fonoabsorbante) i sub form de plci subiri din
beton armat, azbociment, sticl etc. (fonorefiectante).

12.5. MATERIALE PENTRU IZOLAI! CONTRA


TREPIDAIILOR l IMPACTULUI

Trepidaiile snt produse de maini i motoare n funciune, iar


im pactul este dat de solicitrile dinamice izolate (lovirea pardoseli
lor din mers, trntirea obiectelor grele etc.), care transm ise struc
turii de rezisten, o solicit suplim entar. Izolarea contra trepida
iilor se face prin intercalarea ntre maini i motoare i prile
rigide ale construciei a unui material absorbant (plci din plut
sau din cauciuc, psl, arcuri etc.).
P entru izolarea contra im pactului se interpune ntre pardoseal
i planeu un strat absorbant de psl (vat mineral, psl mine
ral), PFL etc.

12.6. MATERIALE PENTRU IZOLAI! ANTICOROSIVE

M aterialele pentru izolaii anticorosive snt materiale de pro


tecie a m aterialelor de construcii supuse la aciunea agresiv a
agenilor chimici. M aterialele obinuite pentru protecia anticorosiv
snt: uleiurile minerale, unsorile de protecie i vaselinele tehnice;
m aterialele pe baz de bitum (bitum, gudron pentru protecia con
ductelor metalice, lacul de bitum, masticul bituminos). P entru pro
tecii speciale anticorosive se utilizeaz vopsele, emailuri, lacuri i
grunduri anticorosive.
Chturile anticorosive snt alctuite dintr-un adeziv i mate
riale de um plutur fine, antiacide (praf de cret, ghips, nisip, fin
de lem n etc.). Chiturile cu rol anticorosiv silit:

105
chiturile pe baz de silicai alcalini i de m iniu de plumb
(rezistente la ulei); pe baz de silicat i cazein (rezistente la alcool);
pe baz de silicat, cu fin de nisip sau granit i accelerator de
intrire (rezistente la acizi). Acestea se folosesc la fixarea plcilor,
a crmizilor din gresie ceramic i la chituirea rosturilor dintre ele;
chiturile pe baz de polimeri snt chiturile de rini fenolice
(Siladez i Carbadez) folosite la pardoseli i la protecii anticorosive;
chiturile de rini furanice (Oramin R i IVI), folosite ca material de
pozare i rostuire a plcilor de gresie antiacid, sticl, porelan etc.;
chiturile de rini epoxidice (Epodur i Rexidur), utilizate pentru
protecia suprafeelor de metal, beton ,de zidrie, la placri pe
suprafee exploatate n medii corosive, acide, alcaline, neutre i
neoxidante.
Vopselele antiacide snt vopsele pe baz de ulei i in fiert,
pigm eni (m iniu de plumb, oxid de zinc, pulbere de aluminiu etc.)
cu adaos de inhibitor de coroziune (dac pigm entul nu este i inhi
bitor) i diluani, care formeaz pelicule ce protejeaz oelul mpo
triva ruginii, aliajele uoare m potriva oxiclrii etc.
Lacurile antiacide snt lacuri pe baz de derivai celulozici, de
polim eri sintetici, pe baz de cauciuc i se folosesc n special la
protecia anticorosiv a metalelor.
Em ailurile antiacide snt stratu ri subiri de sticl tehnic, rea
lizate pe suprafaa obiectelor din oel i font (bi, autoclave, reci
piente, chiuvete etc.) sau din faian i porelan.
G rundurile antiacide snt grunduri pe baz de ulei sicativ cu
m iniu de plum b, m iniu de fier, negru de fum sau oxid de zinc. Se
utilizeaz la protejarea suprafeelor de m etal sau de lemn.

CAPITOLUL 13

MATERIALE PENTRU ZUGRVELI, VOPSITORII l TAPETE

M aterialele de vopsitorie snt m aterialele folosite p entru pro


tecia construciilor i a elem entelor de construcie, contra aciuni
lor agresive chimice sau biologice ale m ediului nconjurtor, n sco

106
puri decorative, ignifuge, de ntreinere, i de m buntire a con
diiilor tehnico-sanitare n ncperi, de finisare a' instalaiilor etc.
M aterialele de vopsitorie snt constituite din substane solide
i lichide, ntre care obligatoriu una dintre substane este peliculo-
gen (liant). Ele se aplic n tr-u n strat sau n mai m ulte stra tu ri
subiri, sub form lichid-vscoas, pe m aterialele cele mai diferite,
p rin tr-u n mijloc oarecare (pensulare, pulverizare etc.). Aceste stra
turi, dup ntrire, se transform ntr-o pelicul aderent, continu,
neted, mat, semilucioas sau lucioas, transparent sau opac,
incolor sau colorat, dur, elastic, etan, stabil din punct de
vedere chimic, rezistent la mbtrnire i uzur. Dup caz, pelicula
trebuie s fie hidrofob, ignifug, anticorosiv, rezistent la radiaii,
la variaiile de um iditate i tem peratur etc.
In compoziia m aterialelor pentru vopsitorii in tr urm toarele
m aterii prim e: liani, pigm eni i materiale ajuttoare.

13.1. LIANI

n m aterialele de vopsitorie, lianii (substanele peliculogene)


snt fie substane solubile n solveni (rini naturale, rini sin
tetice, bitum etc.), care dup evaporarea solventului dau pelicule
pe suprafaa m aterialului acoperit, fie substane lichide (uleiuri
vegetale i sintetice) care se ntresc p rin tr-u n proces de transfor
m are chimic, dnd astfel de pelicule.
Lianii pentru zugrveli pot fi organici (cleiul de oase sau de
piele, cazeina, amidonul) i anorganici (varul, cimentul, sticla solu
bil, care este un silicat de sodiu sau de potasiu).
Lianii pentru vopsele snt: uleiurile vegetale sicative sau
semisicative i uneori uleiurile sintetice; emulsiile (care snt sus
pensii foarte fine de uleiuri, de rini sau de bitum uri n ap);
rini naturale (copal, colofoniu, elac); rinile sintetice (feno-
lice, a'lchidice, poliacetat de vinii, perclorur de vinii etc.); rinile
modificate (amestecuri de rini naturale cu rini sintetice sau cu
uleiuri sicative); m utibilufuzs)
uleiuri sicative); bitum ul i derivatele celulozice, cum snt nitratul
i acetatul de celuloz etc.

13.2. PIGMENI

Pigm enii snt substane m inerale colorate, pulverulente, inso


lubile n liant, n ap i n solveni, folosii pentru a conferi o anu
m it culoare m aterialului de zugrvit sau vopsit.

107
Pigm enii pot fi naturali (oxizi de fier, de crom, de rnangan,
cret, calcar, ocruri etc.) i artificiali (alb de zinc, litopon, miniu
de plum b ultram arln, praf de aluminiu etc.).
Pigm enii pentru vopsitorie trebuie s ndeplineasc urm toa
rele condiii: s fie stabili la aciunea agenilor atmosferici, la lu
min (adic s nu se decoloreze), la radiaii ultraviolete i la ac
iunea agenilor chimici; s aib putere de acoperire i capacitate
de colorare cit mai m ari; s necesite un consum de ulei ct mai
mic; s nu fie toxici i corosivi etc.

13.3. MATERIALE AJUTTOARE

Ca m ateriale ajuttoare la prepararea m aterialelor de vopsito


rie se folosesc solvenii, cUuanii, sicativii etc. P en tru pregtirea
suprafeelor care se vopsesc se folosesc abrazivii.
Solvenii sm t lichide volatile folosite ca atare sau in ames
tec, pentru solubilizarea substanelor peiiculogene solide, i pot
fi: acetona, alcoolii, benzenul, w hite-spiritul etc. La vopselele de
ulei, lianii au i roiul de solveni.
D iluanii sn t solveni care au rolul de a micora vscozitatea
compoziiei, p en tru a fi aplicat mai uor pe suprafeele-suport. Se
folosesc astfel ca diluani: benzin, w hite-spirit, amestec de acelon-
alcool etc.
Sicativii sn t substane chimice care accelereaz procesul de
uscare a peliculei. Ei sm t srurile (naftenaii, eleaii etc.) unor
m etale grele, ca: plumbul, m anganul i cobaltul. Sicativii se adaug
in cantiti de 50 . . . 70 g/kg vopsea la culorile deschise i 100 g/kg
vopsea la culorile nchise.
P lastifianii snt substane nevolatile (ulei de ricin, camfor,
terebentin) care se adaug n compoziie pentru a micora rigidi
tatea peliculei, a-i conferi elasticitate, nlturind pericolul ei de fi
surare.
M aterialele de um plutur sm t pulberi insolubile in liani
(cret, laic, hum , ghips, microazbest, caolin etc.), care se folosesc
p en tru a economisi pigmenii scumpi, pentru a atenua nuanele
aprinse ale unor vopsele, precum i pentru a reduce cantitatea da
liant.
A brazivii p en tru lucrrile de vopsitorie snt produse rezul
tate prin: lipirea cu clei a granulelor unor m ateriale dure (carbo-
rund, corindon, sticl, cuar etc.) pe hirtie sau pe pnz, folosii
sub form de h irtie sticlat (pentru lemn) i pe hirtie abraziv

108
(pentru metale); aglomerarea cu liani, sub form de p iatr de po
lizat. Unele m ateriale mai puin dure, cum snt caolinul, spum a de
m are etc., se folosesc pentru netezirea suprafeelor p rin frecare.
Sulfatul de cupru i carbonatul de sodiu servesc la splarea
tencuielilor i a suprafeelor de lemn, n scopul distrugerii ciuperci
lor care se pot forma pe suprafaa lor.
Spunul este folosit la prepararea diferitelor g ru n d u ri p en
tru zugrveli.

13.4. MATERIALE DE VOPSITORIE

Dup felul cum substanele solide se dizolv sau nu n sub


stane lichide, m aterialele de vopsitorie pot fi: grunduri, lacuri,
em ailuri i vopsele.
Grundurile constituie prim ul strat care se aplic pe supra
feele de vopsit, pentru a asigura legtura acestora cu stratu l de
chit, de vopsea sau de lac. G rundurile snt amestecuri de pigm ent
sau de m ateriale de um plutur, n ulei sau lac. Dup uscare, aces
tea dau o pelicul m at, colorat i dur. Uneori, n compoziia
grundurilor se introduc pulberi metalice care protejeaz m etalele
m potriva coroziunii prin protecie catodic.
G rundurile utilizate n construcii snt: pe baz de ulei sicativ,
cu m iniu de plumb, m iniu de fier, negru de fum sau oxid de zinc
(utilizate la grunduirea suprafeelor metodice); pe baz de n itrat
de celuloz (pentru grunduirea suprafeelor metalice sau a celor
de lemn n mediul interior); grundurile de alchidal (utilizate pe
tencuieli gletuite, pe lem n i pe metal).
Lacurile snt soluii de substane peliculogene (rin n atu
ral sau sintetic) n solveni volatili (benzen, aceton, esteri, to-
luen), cu sau fr adaos de plastifiani i colorani (pentru lacuri co
lorate).
ntrirea lacurilor n m ajoritatea cazurilor! se produce prin eva
porarea solventului, iar dup ntrire dau pelicule transparente i
lucioase. In cazul lacurilor care conin i uleiuri sicative (lacuri pe
baz de ulei) ntrirea este de natur chimic.
Dup n atu ra substanei peliculogene se obin:
lacuri-pe baz de rini naturale, care snt soluii de elac
sau colofoniu, n solveni, uneori cu adaos de plastifiani, ce se n
tresc prin procese fizice. Ele se aplic pe metal, lemn, beton, dnd
pelicule flexibile, rezistente la ageni chimici.
lacuri pe baz de derivai celidozici, care snt soluii de
n itrai sau acetai de celuloz n solveni (alcool, aceton etc.), cu

10 9
sau fr adaos de plastifiani. Lacurile pe baz de n itrat de celuloz
(nitrolacuri) se ntresc foarte repede i dau o pelicul elastic, sta
bil la tem peratu ri i la intemperii. Se utilizeaz pe metal, pe lemn,
pnz, cauciuc. Lacurile de acetat de celuloz au aceleai proprie
ti i utilizri, dar snt neinflamabile i nu se nglbenesc n timp;
- lacuri pe baz de ulei, care sn t soluii de rini naturale
sau sintetice n ulei i solveni. n trirea este fizic (evaporarea
solventului) i chimic (polimerizarea uleiului). Se folosesc pentru
vopsirea suprafeelor La interior sau la exterior;
lacurile pe baz^de polimeri, care au proprieti remarcabile
i utilizri m ultiple. Astfel lacurile de bachelit se aplic pe lemn
i m etal, lacurile pe baz de alchidal se utilizeaz pentru vopsirea
pereilor gletuii cu ipsos, a tm plriei de lemn sau metal, a radia
toarelor e tc .1Lacurile epoxidice dau pelicule flexibile, au rezisten
mecanic i chimic m are i se folosesc pe suprafee metalice, de
beton, lem n etc.
Lacurile poliuretanice se folosesc la acoperirea pardoselilor din
PVC, p en tru a le conferi luciu i rezisten la uzur, la protecia i
finisarea m aterialelor din lemn, a mozaicurilor din beton etc.
Em ailurile snt m ateriale de vopsitorie cu aceeai compoziie
ca lacurile, care conin n plus pigmeni i eventual substane de
um plutur i n felul acesta snt suspensii de pigmeni n diferite
lacuri. Ele dau pelicule colorate i opace. Principalele tipuri de
em ailuri snt;
emailurile de ulei, care au un luciu bun, rezisten mecanic
bun i d uritate mare. Emailul gras negru, preparat din ulei de in
i negru de fum, se aplic p e m etal sau lemn, supuse la intem perii,
iar em ailul pe baz de alchidal se folosete pentru vopsirea tm p-
riei, a radiatoarelor, a m ainilor-unelte, a sculelor etc.;
emailurile de nitrat de celidoz (nitroemailuri), care se ca
racterizeaz p rin uscare rapid, dar 'snt inflamabile, ader slab la
metale, i dau pelicule elastice, rezistente care se pot lustrui la
luciul de oglind.
Vopselele snt suspensii de pigm eni n lichid (substane peli-
culogene, ap), cu sau fr adaos de m ateriale de um plutur, care
dup uscare dau pelicule opace, m ate sau semilucioase.
Dup n atu ra substanei peliculogene i dup modul de ntrire,
se deosebesc:
vopselele de ap, care snt soluii coloidale, emulsii apoase
sau suspensii n ap de pigm eni stabili la alcalii i de m ateriale de
um plutur. O peraia de execuie se num ete zugrveal. Spoielile
de ap i var i zugrvelile de ap i clei se folosesc n ncperi cu

110
um iditate redus, iar vopselele de ciment, pentru finisarea faad e
lor i la vopsiri interioare, n ncperi cu umiditate ridicat;
vopselele pe baz de idei sicativ; acestea pot fi vopsele
gros frecate, oare la ntrebuinare se dilueaz cu ulei sicativ de in
pn ia consistena de lucru, i vopsele subiri frecate, care se aplic
direct sau cu adaos de sicativ, ulei de in sau white-spirit. Vopsirile
n ulei se execut pe tencuial, pe lemn sau pe metal. Vopselele
preparate cu aluminiu praf, cu pigment, dau pelicule rezistente la
coroziune, cu putere de reflectare mare, indicate la vopsirea rezer
voarelor petroliere, a vaselor m aritim e etc.;
vopselei pe baz de polimeri sn t suspensii sau em ul
sii apoase de polimeri (poliacetat de vinii, alchidali, perclorur de
vinii etc.), n care se includ pigmeni i m ateriale de um plutur.
A der bine la crmid, beton, tencuial sau glet de ipsos, dar n u
ader bine pe zugrveli de var. Dau pelicule rezistente la uzur,
snt insolubile n ap, perm ind ntreinerea suprafeelor pe care se
aplic prin splare cu ap i spun sau chiar cu benzin;
vopselele pe baz de cazein, care se livreaz sub form
uscat, se amestec nainte de utilizarea cu ap cald i formeaz
pelicule sem nate, pn la lucioase,, rezistente la ap, dar care ader
slab la m ateriale compacte sau la suprafee care nu conin v ar
(ipsos, lemn);
vopselele pe baz de silicai, care snt livrate sub form
uscat (amestec de pigm eni .cu substane de um plutur care la u ti
lizare se dilueaz cu sticl solubil potasic), sau sub form de
past (amestec de sticl solubil i pigmeni care la utilizare se
dilueaz cu ap).
Se folosesc ca vopsele ignifuge pe lemn sau ca vopsele de faad
pe tencuieli de v ar sau de var-cim ent i pe beton.

13.5. MATERIALE PENTRU TAPETE

P entru finisarea pereilor i a tencuielilor care rezult foarte ne


tede la decofrare, precum i a celor din panouri mari prefabricate,
se folosesc tapetele. Acestea se prezint sub forma unor fii subiri
de material, livrate sub form de suluri cu limea de 63 cm i
lungimea pn la 100 m. Tapetele pot fi lavabile i semilavabile
este im prim at u n desen, peste care se aplic o pelicul de policlo-
rur de vinii. Aceste tapete se ntrein foarte uor, p rin tergere
cu o crp ud sau cu un burete umezit.
Tapetele semilavabile se obin prin aplicarea unui strat de
poliacetat de vinii pe u n suport de hrtie. Se ntrein prin tergere
cu o crp uor umezit sau p rin tergere cu radiere.

111
13.6. ADEZIVI l CHITURI

Adezivii i chiturile se folosesc la lucrri de finisaj.

13.6.1. ADEZIVI

Adezivii (cleiurile) snt m ateriale de natur organic sau anor


ganic, utilizate n stratu ri subiri la lipirea ntre ele a diferitelor
m ateriale (la fabricarea placajului, a panelului, a plcilor PAL i
PFL, la executarea tmplriei), la fixarea pe suport a unor m ate
riale (plci ceramice, plci de sticl, tapete, parchet, materiale de
izolaie), precum i la m binri de piese din lemn, metal, poli
m eri etc. In construcii se utilizeaz adezivi pe baz de gelatin, de
cazein, de polimeri i de bitum.
Adezivii pe baz de gelatin (cleiurile de timplrie) snt pro
duse pe baz de gelatin obinut din piele (cleiuri din piele) sau
din oase (cleiuri de oase). Se livreaz sub form de plci, perle,
praf i se aplic numai la cald, sub form de soluie apoas, vs-
coas. Aceti adezivi nu rezist la um iditate i se utilizeaz la n-
cleierea lem nului, a hritei, a fibrelor textile.
Adezivii pe baz de cazein se prepar din granule de caze
in (substan proteic extras din lapte) i o baz (hidroxid de
sodiu, de calciu etc.). Cleiul pe baz de cazein are o bun aderen
la lemn i este mai puin sensibil la um iditate dect cleiul de gela
tin. Se utilizeaz la rece, dup cel m ult 7 h de la preparare, la
zugrveli, la fabricarea placajeloir din lemn etc.
Adezivii pe baz dc polimeri sint pulberi, paste sau soluii
gata preparate de rini sintetice n solveni volatili. Frecvent se
aplic la rece sau la cald i dup ntrire dau ncleiuri rezistente,
stabile la aciunea apei, a microorganismelor etc. Se folosesc n mod
obinuit adezivii pe baz de rini fenolformaldehidice, ureoformal-
dehidice, epoxidice, de policlorur de vinii, poliacetat de vinii (ara-
cet), cauciuc n atural, cauciuc sintetic (prenadez).
Adezivii pe baz de bitum sub form de bitum topit se folo
sesc pentru fixarea cochiliilor, a plcilor term oizolatoare pe con
ductele frigorifice etc.

112
1 3.6.2. C H I T U R I

Chiturile snt mase fluide sau pstoase compuse din adezivi i


pulberi m inerale (cret, ocru, ghips, barit etc.). Se utilizeaz la
etanarea m binrilor pieselor asamblate, a unor rosturi, sau la fini
sarea unor suprafee n vederea vopsirii lor. Se aplic la cald sau
la rece, cu paclul (chituri de cuit sau chituri de paclu) sau p rin
pulverizare (chituri de stropit).
n construcii se utilizeaz diferite sortimente de chituri.
Chitul pentru tm plrie se obine din uleiul de in, fin de
lemn, cret sau ghips. Acest chit se utilizeaz sub vopsitoria n ulei
a tmplriei.
Chitul de geam uri se prepar din ulei vegetal sicativ i, dup
caz, cu praf de cret (pentru cercevele de lemn), cu sau fr adaos
de m iniu de plumb sau de fier, ca agent anticorosiv (pentru cerce
vele metalice) sau din glicerin i m iniu de plumb (pentru etana
rea geam urilor n ram ele m etalice ale luminatoarelor).
Chiturile pe baz de silieai de sodiu se folosesc sub form de
amestec de silicat de sodiu i cu adaos, dup caz, de: miniu de-
plum b (chit rezistent la ulei), cazein (chit rezistent la alcool), fin
de nisip, de granit etc. (chit antiacid), ciment sau amestec de cal
car, oxid de magneziu, pulbere de zinc (chit pentru abrazive) etc.
Chituri pe baz de bitum snt m asticuri bituminoase sau celc-
chituri, cu bun adeziune la beton i sticl, folosite la colma-
tarea rosturilor de dilatare n construcii i fundaii de maini etc.,
la chituirea lum inatoarelor, la etanarea racordrilor teraselor i
acoperiurilor cu courile de fum etc.
Chiturile pe baz de polimeri snt amestecuri de polimeri, ma
terial de um plutur i, dup caz, stabilizatori contra m btrnirii,
plastifiani, solveni etc., folosii pentru etanarea rosturilor n
construcii sau pentru chituirea suprafeelor supuse lucrrilor de
vopsitorie. n mod obinuit se folosesc: chiturilei de fenolform al-
dehid, rezistente la acizi solveni, grsimi etc., chiturile epoxidice,
care ader aproape la toate materialele; chiturile poliesterice, cu
bun aderen pe m ateriale poroase etc.

M ateriale de construcii, cl. a IX-a 113


C A P I T O L U L 14

PRODUSE DIN STICL UTILIZATE IN CONSTRUCII

14.1. MATERIALE DIN STICL

Sticla folosit in construcii se fabric dintr-un amestec de


nisip cuaros, sod i calcar, prin topire n cuptoare speciale la
tem peraturi de 1 400 1 450C. Proprietile sticlei snt: transpa
rena, rezistena mecanic, stabilitatea termic, rezistena la aciu
nea agenilor atmosferici i a ageniloir chimici agresivi i faptul c
poate fi fasonat prin nclzire. Din topitura de sticl se .pot fabrica-
geam uri, plci, igle, crmizi uoare, vat de sticl, fibr de sticl
evi i tu b u ri etc.

14.1.1. PRODUSE DIN STICLA PENTRU FERESTRE I LUMINATOARE

Aceste produse snt geamurile, care snt de urm toarele tipuri:


geam uri trase, geam uri turnate i geam uri laminate.
G eam urile trase se fabric n ase caliti (S, I, II III IV V)
avind grosimi de 2 . . . 8 mm. Se utilizeaz pentru ferestre l a cl-
clin de locuit i construcii industriale, pentru oglinzi etc.
G eam urile turnate i geam urile lam inate snt produse translu
cide, care se produc n rnai m ulte sortimente.
Geamurile riglate au pe una din fee striuri paralele longitu
dinale. Snt de dou feluri: geam uri riglate lam inate i geam uri ri
glate turnate. Se utilizeaz pentru lum inatoare, ferestre de m aga
zine i depozite de m rfuri.
Geamurile oi nument se obin prin turnare i im prim are pe
una din fee a unor reliefuri ornamentale. Se fabric n cteva mo
dele i po.t fi incolore sau colorate. Sint utilizate la perei despr
itori, lum inatoare, ferestre i ui.

114
Geamurile armate se obin prin.
turnare i laminare, foaia de geam
avnd nglobat n ea o plas de sr-
m care, n caz de spargere a gea
mului, mpiedic cioburile s cad.
Geamurile arm ate snt produse in
colore sau colorate i se utilizeaz la
lum inatoare, balcoane, parapete de
scri, perei despritori, fiind rezis
tente la lovituri.
Geamurile profilate (profilit) se
produc prin lam inare sub forma unor
profiluri cu lim ea de 25 sau 50 cm
F ie . 14. 1. F ro liiit
i nlim ea de 4 cm, avind lungimea
maxim de 4,5 m (fig. 14.1). Etana- . ,. nm r
rea se realizeaz cu chit, cu profile din cauciuc sau din policioruia
ie vinii. _ . .
Profilitul se ntrebuineaz pentru nvelitori care trebuie -sa
ndeplineasc i rolul de luminatoare. Deoarece la m ontarea prolin-
tului nu mai snt necesare ram e metalice, se m rete lum inozitatea
ncperilor. Profilitul ondulat se folosete la executarea de m ven-
tori-lum inatoare.
Produsele din profilit snt autoportanlte, adic, rezem ate numai
la capete, suport propria lor greutate i ncrcarea din zpad,
fr s se ncovoaie.

14.1.2. PRODUSE DIN STICLA PENTRU LUCRRI DE PROTECIE I


FINISAJ

P l c i l e d i n s t i c l o p a x i t se produc prin laminare din sticla


opac, translucid, de diferite culori, avnd imprimate pe una din
fete striuri paralele (pentru a le m ri aderena la mortar). Acestea
se' utilizeaz la placarea pereilor interiori, nlocuind faiana, faa
d e care snt mai ieftine, d ar i mai fragile.
P l c i l e d in s t i c l cristalizat se obin dintr-o compoziie de
sticl special, care determ in o microcristalizare uniform n masa
sticlei, cu rezisten mecanic i termostabilitate. Se utilizeaz la
placarea pereilor i la executarea pardoselilor.
P l c i l e d in s ti c l - m o z a ic se fasoneaz din sticl colorat opaci
zat. Au form ptrat, cu faa vzut neted sau cu model, iar cea

115
o p u s e s t e p r e v z u t c u s t r i u r i . E le se liv r e a z c u f a t a v z u t lin i f
p e h i r t i e m p a n o u r i d e 3 2 0 X 3 2 0 m m . S e f o lo s e s c la p l l c a r e a eleno
d e s e n e .3 P 8 r e l l r l n t e n o r i e x t e r i o r i s u b f o r m d e m o z a ic u r i i

14.1.3. PRODUSE DIN STICLA PENTRU PLANSEE 1 PEREI


l u m in o i ?

p P f ^ laClIe tip R (rotalit) .se produc n dou sorturi: R 60 si R 80


concfv S r rfetaeTe strituri antiderapante, faa interioar^este
nrffot f f - 1 , laterale sm t admcite i striate pentru a ie m ri
uprafaa faa de betonul de monolitizare (fig. 14.2) P entru execu

sesc la executarea p l ^ L l o r l u m i n S 331"31 CU agregat fm Se fo]o"


fnrm f ? Sid pentru Pereti se execut prin presare sub
form a patrata i sm t incolore sau colorate (fig. 14 3 ) Plcile se oro
otel ^ Z T tT S S T i i ^so^aV e x e c u ta i W - 3i e S e P p i
cav)P DrevzntP S ( da monoconcav) i .tip T (nevada bicon-
cava), prevzute cu anuri i striuri. La montare, plcile tip S si
T se aaza pe ca nt cu ro stu rile verticale i orizontale n prelungire
beto \ f Paule ln,-hise dintre ele se introduce arm tura ^ S eL
?1 m nolitizeaz cu m ortar de ciment. -Se folosesc la reali
a ' pasafelor^etc. 3 fa^adelor a acoperiurilor, a peroanelor,

P ig . 14 3. P lci din sticl p e n tru


perei.

116
Geamul dublu term oizolant (termopan) se obine din dou foi
de geam obinuit sau securizat, aezate la distan cu aju to ru l unui
distanier din sticl sub forma unei ram e continue, o b inindu-se
astfel un spaiu ermetic nchis, um plut cu aer. Geamul term o
pan se folosete la executarea unor perei la construcii civile, in
dustriale i social-culturale. P rin folosirea geamului term o p an se
obine o bun vizibilitate i izolare termic, economisindu-se astfel
combustibil pentru nclzirea ncperilor respective.
iglele din sticl se produc prin presare sub form de igle-
solzi i igle profilate, de aceleai dimensiuni cu iglele ceramice.

14.1.4. TUBURI l EVI DIN STICLA

Tuburile i evile din sticl se produc prin laminare i se u ti


lizeaz pentru transvazarea soluiilor agresive, la protecia cabluri
lor telefonice etc. Aceste m ateriale prezint avantajul unei rezis
te n e chimice mari, al transparenei i al suprafeei interioare ne
tede, dar i dezavantajul c sn t fragile i au rezistene m ici la n
covoiere i la oc.

14.1.5. MATERIALE TERMOIZOLATOARE DIN STICLA

Sticla spongioas se obine prin sintetizarea sau p rin topirea


unui amestec de pulbere de sticl i o substan productoare de
pori (calcar, sod etc.). Este un material cu densitatea aparent
mic (ntre 150 i 250 lcg/m3) i, datorit marii sale poroziti, are
proprieti term oizolatoare i fonoizolatoare. Se prelucreaz uor
prin tiere cu ferstrul, prin gurire etc. Se utilizeaz mai ales la
izolarea term ic i fonic a pereilor.
Vata de sticl se obine prin suflarea sau centrifugarea unei
toplturi vscoase de .sticl. V ata de 'sticl are densitatea aparent
mic (70 . . . 80 kg/m3) i foarte bune proprieti termoizolante i
fenoizolatoare. Se utilizeaz ca atare sau sub form de saltele care
se .prind ntre plase de srm sau carton ondulat i se folosesc la
izolarea pianeelor i a conductelor.

117
CAPITOLUL 15

LIVRAREA, TRANSPORTUL l DEPOZITAREA


MATERIALELOR DE CONSTRUCII

^ ~ sv5:u ia re a nentrerupt a procesului de protecie n ram ura


construciilor nu este posibil fr o aprovizionare continu cu m ate-
i lalele necesare acestui proces.
M icarea m aterialelor de la ntreprinderea productoare la cea
consum atoare se realizeaz prin tranzit sau prin depozite. M ateria
lele prim ite trebuie nm agazinate in depozite de m ateriale, care se
gospodresc p rin organizare i conducere pe baza unui plan, in ve
derea p strrii raionale a acestora i a aprovizionrii ritmice si
compiem a procesului de producie.

15.1. LIVRAREA, MANIPULAREA, TRANSPORTUL


l DEPOZI iAREA MATERIALELOR

15.1.1. LIVRAREA MATERIALELOR

Principalele m ateriale folosite n construcii se pot grupa n


b ter a v e nnVete livtraref f tfel: m ateriale livrate n vrac; m ateriale
e ? a<T1 m ateriale livrate n suluri; materiale livrate la bu
cata, m ateriale livrate in butoaie sau n bidoane etc.
M aterialele livrate in vrac snt granulitul, zgura expandat
varul bulgari, cim entul etc. ' s ^
G ranulitul se livreaz n vrac, pe clase, subclase i sorturi sau
nesortat conform comenzii. O dat cu lotul livrat se expediaz be-
d S S t n U 1 f Cf rtlflc a tu l de calitate care se ntocmete conform
d is p o z iiilo r legale m vigoare. C im entul liv ra t n vrac se expediaz
n um ai in vagoane speciale cu camioane acoperite, echipate sp eS S .
atenalele livrate in saci snt: cimentul, masele de diatomit
p en tru izolri termice, aditivul im perm eabilizator Apastop ipsosu-
? en A ceT m * ? n a le ambaleaz in saci de hrtie a 25 sau
111 Pungi de polietilena de 1,2 sau 5 kg. ^
si nrila tHh-al^ - liVrate SUfUri snt: n ie le le din vat mineral
p sla din \ ate minerala, saltelele din vat de sticl, tapetele etc.
te o Cartonul btiumat, pnzele i im psliturile bitumate se livreaz
DunP
pune onr m m aneta
1Samr a de
ate'carton.
l6gate Fiecar
13 ambee caPe te cu srm, sub care se
e sul se marcheaz cu o etichet,
118
i m p r i m a t p r i n t a m p i l a r s a u t i p r i t . g r * g f ^ b i - i -
n tr e p r in d e r ii, n o ta r e a p ro d u s u lu i, n u m a iu l lo tu n u , d a m d e
c a ie , s u p r a f a a n m 2 e tc . . v
Vata mineral se livreaz n baloturi cu masa d e^ k' '" vel^ e
n hrtie de ambalai. La comand, vata minerala se mai poate am
b a l^ n saci Te hrtie sau de polietilen cutii de carton, baloturi
cu ipci sau alte am balaje rigide recuperabile. _ , .
Psla din vat mineral se livreaz sub form de roiuri m
p c a t e n hrtie de ambalaj. Psla mineral
d e s u l u r i , o b i n u t e p r i n r u l a r e a a c ite d o u a b u c i m p r e u n a c u o
coal de hrtie de ambalaj. Saltelele dm v a t a n exte-
din vat de sticl se ruleaz in suluri cu m aterialul-suport in exte
rior, respectiv cu vata de sticl in interior care se maga CJ trei
legturi de srm, sfoar sau relon i se amoaleaza.
Tapetele se livreaz in suluri, legate la ambele capete cu smara,
cu un ambalaj de hrtie. Saltelele din vat minerala, v ata de sticla,
cit i sulurile din tapet snt etichetate, purtind 1
sortim entul, calitatea, culoarea, dimensiunile i data fabricaiei.
M aterialele livrate la bucat s n t : c r m iz ile , i g l e l e , t u b u
r i l e p l c il e c e r a m ic e , p lir it e le i s c a f e le d i n b e t o n t e r a c o t a , p ia c il e
d i n f a i a n , o b ie c te le s a n i t a r e d in f a i a n i p o r e l a n , p l c il e d m
s ti c l , t u b u r i l e d e d r e n a j d i n b e t o n , a c c e s o r iile m e ta l ic e p e n t r u t i m -
p l r i e b l o c u r i l e d in b e t o n u o r p e n t r u z id r ie , p a v e l e l e t i p r o t a it,
p l c il e o n d u l a t e i p l c i l e p la n e d in a z b o c im e n t e tc . A c e s t e m a t e
r i a l e s e l i v r e a z n a m b a l a j e l e i m a t e r i a l e l e d e a m b a l a r e s t a b i l i m
p r i n n o r m a t i v u l d e a m b a l a r e a p r o d u s e lo r , p r e v z u t e c u e t ic h e te ,
m e n io n n d u - s e ; m a rc a n tr e p r in d e r ii, d e n u m ire a p r o d u s u lu i n u m
r u l l o t u l u i , n u m r u l b u c i l o r a m b a la te , p r e c u m i a m n u n t u l , c a ii-
XtG etc.
La livrare se elibereaz un certificat de calitate pe baza datelor
obinute la verificri i ncercri asupra acestor m ateriale.
M aterialele livrate in butoaie sau bidoane suit bitum urile,
vopselele, lacurile, ciuturile, adezivii etc.
Bitum urile se livreaz in butoaie din tabl, lemn sau carton, n
funcie de punctul de nm uiere pe care-1 prezint. Celelalte m ate
rialesnt livrate n bidoane etane din tabl, cu greutatea de 25 . ..
30 kg, prevzute cu etichete n culori diferite, notndu-se calitatea,
marca ntreprinderii, simbolul i felul produsului.
A lte materiale, cum snt arm turile pentru betoane folosite n
construcii, se livreaz n colaci pentru diametre pn la 12 mm i
n bare pentru diam etre peste 12 mm.

119
Plcile ceramice Cesarom se livreaz la m etru ptrat. Produ
sele din lem n (cheresteaua, panelul plcile din achii de lemn, pla
cajul e:c.), m ortarele i betoanele de ciment, precum i agregatele
utilizate n construcii se livreaz la m etru cub.

ls.1.2. MANIPULAREA MATERIALELOR

M aterialele livrate n vrac, n saci, n suluri, n bidoane sau la


bucal^se m anipuleaz m anual sau mecanizat. M anipularea lor tre-
>nie Sa se execute cu grij, nefiind permis ncrcarea sau descr-
carea prin aruncare sau rostogolire ori trntirea lor n timpul ma
nipulai ii. P en tru fiecare grup de materiale n standardele de stat.
se prevd condiii specifice ce trebuie respectate, pentru evitarea
deteriorrii lor in tim pul manipulrii.

15.1.3. TRANSPORTUL MATERIALELOR

M aterialele utilizate n construcii se transport cu autocami


oane acoperite sau descoperite, pentru distante relativ mici i .u
vagoane de cale ferat, pentru distane mari. Transportul la distane
m ari se poate realiza i pe ap, asigurndu-se m surile de protecie
im puse de fiecare sortim ent de m aterial n parte.

15.1.4. DEPOZITAREA MATERIALELOR

M aterialele se depoziteaz dup nsuirile comune pe care le


au, inndu-se seam n special de modul de com portare a aciunea
intem periilor.
.pi Sene]"a^> se depoziteaz n exterior m aterialele care nu snt
m L uenate de intem perii i se consum n cantitti mari, cum sn t-
agregatele, crmizile, plcile din azbociment, dalele din beton
j ~e pilotele i scafele din beton mozaicare, blocurile de
zidrie, tuburile de drenaj, granulitul etc.
In interior se depoziteaz m aterialele influenate de intem perii,
cum snt: cim entul, ipsosul, varul, unele produse din lemn, tape-
tu., teracota, accesoriile metalice pentru tm plrie, m aterialele ter-
moizolaioare i fonoizolatoare, obiecte sanitare din faian si por
elan, m aterialele din sticl etc.
Materialele livrate n suluri (cartonul bitum at, tapetul) sau n
caie (bitumul) se depoziteaz n poziie vertical, pe un singur

120
rind. n magazii acoperite, ferite de soare, umezeal,^intemperii i
lovituri. Sulurile de pnz bitum at i din m psutura de m -re &e
sticl bitum ate se depoziteaz n poziie orizontal, pe un singur
ru id n spatii acoperite. M aterialele termoizolatoare (vata mine
ral, pisl mineral, saltelele din vat de sticl, crmizile din cua-
tomit, plcile din plut expandat etc.) se depoziteaz in. magazii
uscate, acoperite i ferite de umezeal i de tasare.
M a t e r i a l u l lemnos (cheresteaua, lemnul rotund) se depoziteaz
in stive aezate pe loc uscat, neinundabil i la o anum it distan
de locuine. Stivele pot fi amplasate sub oproane sau in aer licer,
acoperite, pentru a se evita aciunea direct a radiaiilor solare, a
ploilor i a zpezilor.
Produsele din lemn (parchetele, placajele, plcile din fibre de
lemn i cele din achii de lemn) i ambalajele coninnd plci cera-
mice C^Srirom^ se depoziteaz n mazaii acoperite, uscate i erite
de intemperii, evitndu-se contactul direct cu pardoseala. nlim ea
maxim de stivuire este de 1,5 m. Depozitarea se face dup dimen
siuni i clase de calitate.
Materialele din polimeri, lacurile, vopselele i adezivii se depo
ziteaz n magazii cu posibiliti de ventilare, la tem peraturi de
13 . . . 18C, n ambalaje de fabric. Chiturile pe baz de ulei se
depoziteaz n ncperi uscate i rcoroase, n bidoane nchise er
metic, pentru a se evita evaporarea substanelor lichide i ntrirea
m aterialului.
Arm turile pentru beton se depoziteaz pe grinzioare din lemn
sau din beton, pe dimensiuni, marcate cu etichete, la o nlime
fa de sol de minimum 25 cm.
Tuburile din beton armat se depoziteaz n poziie orizontala,
~:Q dou longrine de lemn, astfel incit tuburile s nu rezeme pe
m uf, asigurindu-se cu pene, pentru a nu se rostogoli. Tuburile pot
li aezate n rnduri suprapuse, paralel, numrul rndurilor diferind
n funcie de diam etrul tuburilor.
Plcile, plintele i scajele din beton mozaicate se depoziteaz
pe dimensiuni, culori i caliti, n locuri curate, aezam pe cam,
in stive de maximum 1,5 m nlime. Plcile se aaz perechi, cu
feele vzute una spre alta. P rin tre rnduri se pun ipci.
Condiiile de m anipulare, transport i depozitare a m aterialelor
de construcii snt reglem entate de standardele de stat n vigoare
pentru fiecare m aterial n parte. P rin depozitarea ordonat a m ate
rialelor se asigur pstrarea calitii acestora, se evit spargeri,
tirbituri, deprecieri ale acestora.

121
15.2. MSURI DE TEHNIC A SECURITII MUNCII
l DE PREVENIRE l STINGERE A INCENDIILOR
LA MANIPULAREA, TRANSPORTUL l DEPOZITAREA
MATERIALELOR DE CONSTRUCII

M surile de tehnic a securitii muncii au ca scop s previn,


s nlture sau s reduc pericolele de accidentare a muncitorilor
atunci cnd manipuleaz, transport i depoziteaz m aterialele de
construcii. Sarcini de aceast natur revin tuturor celor care con
duc lucrrile in echipe sau brigzi, in lot, sector, antier, grup de
antiere, ntrep rin d ere etc.
In afara m surilor cu caracter general, mai trebuie luate o
serie de m suri care s asigure muncitorilor condiii corespunztoare
din punct de vedere sanitar, cit i echipamentul de protecie nece
sar (orturi, palmare, genunchiere, mnui, ochelari, centuri de si
guran etc.).
Operaiile de ncrcare sau de descrcare a m aterialelor se exe
cut cu atenie, folosindu-se echipam entul de protecie adecvat. n
locuri special am enajate i nepericuloase pentru muncitori, folo
sindu-se mijloacele mecanice (macarale, autoncrctoare etc.), pre
cum i mijloacele de mic mecanizare (scripei, palane, macarale
difereniale etc.).
Este interzis m anipularea cu braele a greutilor mai mari
de 50 kg de ctre un singur muncitor. P entru ncrcarea i descr
carea greutilo r mai m ari de 50 kg, precum i pentru cazurile n
care nlim ea de ridicare este mai m are de 3 m este obligatoriu
s se lucreze mecanizat.
In depozitele cu produse de vopsitorie pe baz de substane
uor inflam abile este interzis folosirea focului deschis i a surselor
de producere a scnteilor. ncperile i magaziile destinate depozi
trii vor fi bine ventilate i dotate cu mijloace de stingere a incen
diilor.
P entru a fi ferii de accidente, m uncitorii care transport i
execut depozitarea m aterialelor pe antier trebuie s respecte re
gulam entele, norm ele de tehnic a securitii muncii specifice fie
crui loc de m unc n parte.
P en tru asigurarea m aterialelor de construcii m potriva incen
diilor, la fiecare loc unde snt depozitate m aterialele se prevede
echipam ent pen tru intervenie in caz de incendiu (pichete de incen
diu dotate corespunztor, stingtoare portabile, echipament tehnic,
lzi de nisip, lopei, glei etc.), conform normelor actuale de pre

122
venire i stingere a incendiilor, a prevederilor Decretului 2u2.19/4
si a Instruciunilor pentru prevenirea incendiilor din lam u ra con-
strucii-m ontai. De asemenea, fiecare loc se marcheaza cu m arca
toare avertizoare pentru interzicerea fum atului sau a ciiciOr surse
de foc, n cazul existenei unor materiale inflamabile. P en tru depo
zitarea m aterialelor n ncperi cu schelet din remn (depozite,
magazii, oproane) pe rafturi i steiaje din lemn se iau m asu ii de
ionifugara periodic a acestora, Inlturndu-se oiice posibilitate de
aprindere i declanare a incendiilor. Instalaiile de ilum inat se
protejeaz in tuburi metalice, montate aparent i asigurate mpo
triva producerii scurtcircuitelor.
Msurile de tehnic a securitii muncii pentru lucrrile de
construcii, manipularea, transportul i depozitarea m aterialelor snt
cuprinse n normele specifice de protecie a muncii i n dispoziiile
legale privind problemele de igien i protecie a muncii.

123
r

/ i

^ttW .iflrt.Mi.r.iiM r , N :, 1
CUPRI NS

Pag.

Cap. 1. N oiuni i n t r o d u c t i v e ...................................................................................................... 3


1.1. Rolul, importana i clasificarea materialelor de construcii . . . 3
Cap. 2. Proprietile generale ale materialelor de construcii.................................
2.1. Noiuni g e n e r a le ...................................................................................... 4
2.2. Proprieti f i z i c e ...................................................................................... 5
2.3. Proprieti c h im ic e ................................................................................. 9
2.4. Proprieti mecanice.................................................................................. 9
Cap. 3. Piatra natural, agregate pentru mortare l ( je to a n e ................................. 14
3.1. Clasificarea i caracteristicile rocilor..................................................... 14
3.2. Materiale de construcie din piatr natural ................................. 13
3.3. Msuri de protecie a pietrelor naturale .........................................
3.4. ncercri pentru controlul calitii materialelor de construcii din
piatr n a tu r a l .......................................................................................... 23

Cap. 4. L i a n i ........................
4.1. I/iani minerali
Cap. 5. Mortare cu liani m in e r a li......................................................... 38
5.1. M o r t a r e ......................................................................................
Cap. 6. Betoane cu Iluai minerali, produse din b e t o n ....................
6.1. B etoane cu lia n i m i n e r a l i ................................................... 42
6.2. Produse din b eto n ................................................................ 50
6.3. P roduse d in a z b o c i m e n t....................................................... 54
Cap. 7. Produse ceramice pentru construcii .................................... 56
7.1. M aterii prim e i clasificare ............................................... 56
7.2. P roduse ceram ice b r u t e ....................................................... 57
7.3. P roduse din ceram ic f i n ................................................... 64
Cap. 8. Lemnul l produsele din lemn..................................................... 67
8.1. S tru c tu ra i p ro p rie t ile l e m n u l u i .................................. 67
8.2. P roduse d in lemn folosite n co nstrucii ..................... 71
8.3. U scarea, conservarea i p ro te c ia produselor lemnoase 76

125
Pag.

Cap. 9. Metale l produse din metal pentru construcii......................................... 77


9.1. Clasificarea i proprietile m e t a le lo r .................................................. 77
9.2. P roduse d in m etal p e n tru a s a m b l r i .................................................... 82
9.3. Produse din metal pentru confecii metalice ................................. 85
9.4. Accesorii metalice ................................................................................... 87
9.5. Coroziunea metalelor i msuri pentru protecia contra coroziunii 88
*738*
Cap. 10. Liani b ltu m in o i............................................................................................... 91
10.1. Tipurile de liani b it u m iu o i.............................................................. 91
Cap. 77. Maso plastice utilizate n construcii.............................................................. 95
11.1. Materiale din p o lim e r i......................... ................................................. 95

Cap. 12. Materiale pentru I z o la ii................................................................................... 98


12.1. Clasificarea materialelor pentrn izolaii ......................................... 98
1 2 .2 . Materiale pentru h id r o izo la ii............................................................... 99
w
12.3. Materiale pentru term oizolaii.............................................................. 101
12.4. Materiale pentru f o n o iz o la ii.............................................................. 105
12.5. Materiale pentru izolaii contra trepidaiilor i impactului . . . IO5
12.6. Materiale pentrn izolaiianticorosive ................................................ 105
Cap. 13. Materiale pentru zugrveli, vopsitorii i ta p e te ......................................... 106
13.1. I a a n i............................................................................................................ 107
13.2. Pigm eni.......................................................... . ........................................ 107
13.3. Materiale a j u t to a r e ............................................................................... 108
13.4. Materiale de v o p sito r ie ..................................... ; ................................ 109
13.5. Materiale pentru ta p e te ........................................................................... 111
13.6. Adezivi i c h i t u r i ................................................................................... 112
Cap. 14. Produse din sticl utilizate n construcii .................................................. 114
14.1. Materiale din stic l ................................................................................... 114
Cap. 15. Livrarea, transportul i depozitarea materialelor de construcii . . . . 118
15.1. Tivrarea, manipularea, transportul i depozitarea materialelor . . 118
15.2. Msuri de tehnic a securitii muncii i de prevenire i stingere
a incendiilor la manipularea, transportul i depozitarea materia
lelor de construcii ............................................................................... 12 2

126
Coli de tipar: 8
Format: 1 6 /6 1 x 8 6
Bun de tipar: 6.VIII.1993
Nr. plan: 20.549
Ediia: 1993
Tiparul executat la:
Imprim eria ARDEALUL" Cluj
B-dul 22 Decembrie nr. 146
Romnia
C-da nr. 211/1993