Sunteți pe pagina 1din 38

FUNDATII

Fundatiile sunt elemente de constructie


de rezistenta situate sub nivelul
terenului natural ,prin intermediul carora
se transmit terenului de fundare
incarcarile care actioneaza asupra
constructiei si incarcarea lor proprie ,
astfel ca presiunea efectiva pe talpa
fundatiilor sa nu depaseasca presiunea
admisibila a terenului de fundare , iar
tasarile care rezulta sa poata fi
suportate de constructie .
Prin tasare se intelege o indesare a
terenului sub talpile de fundatie , in
urma careia constructiile pot suferi
efecte defavorabile ( inclinari ,
CLASIFICAREA FUNDATIILOR
1.Dupa adancimea de fundare ( adancimea la care se gaseste terenul
bun de fundare _adâncimea de fundare =distanţa măsurată de la
nivelul terenului
natural sau sistematizat până la talpa fundaţiei):
• -fundatii de suprafata ( de adancime mica , directe ) _ transmit
incarcarile direct terenului bun de fundare ;
• -fundatii de adancime (indirecte)_transmit incarcarile terenului bun de
fundare prin intermediul unor constructii : piloti , chesoane ,coloane ,
puturi , etc.

2. Dupa modul de transmitere al incarcarilor de la fundatie la teren :


• -fundatii directe ;
• -fundatii indirecte ;

3. După materialele utilizate:


• - fundaţii din beton armat;
• - fundaţii din beton simplu;
• -fundatii din beton ciclopian;
• - zidărie de piatră (mai pot fi utilizate fundaţii din zidărie de cărămidă
din pământ armat, sau din lemn la construcţiile provizorii sau cu
destinaţie temporară);
4. După modul de transmitere a sarcinilor către terenul de fundare:
• - fundaţii rigide (verificate la solicitările de compresiune) ;
• - fundaţii elastice (din beton armat) se dimensionează la încovoiere şi
forfecare;
• - grupuri pe mediu elastic (preiau frecări şi împingeri laterale) ;
• - fundaţii purtătoare pe vârf (de mare adâncime) ;
5. După nivelul apelor subterane:
• - fundaţii executate în uscat _ deasupra nivelului apelor freatice ;
• - fundaţii executate în apă _ sub nivelului apelor freatice ;
6. După modul de execuţie:
• - fundaţii executate pe loc (direct în groapa de fundaţie);
• - fundaţii prefabricate (executate în ateliere speciale, transportate şi
montate pe amplasament în săpătură sau prin înfigere în teren).

7. După alcătuirea şi forma in plan :


• - fundaţii continue sub ziduri sau sub pereţii substructurii;
• - fundaţii izolate sub stâlpi;
• - grupuri de fundaţii continue sub stâlpi;
• - radier general, care sunt planşee inversate pe care reazemă structurile
din stâlpi sau pereţi sau structurile rigide( pentru incarcari mari si teren
slab de fundare ).
ALEGEREA SISTEMULUI DE FUNDARE
- caracteristicile structurii de rezistenta a constructiei , existenta
subsolurilor , tipul elementelor portante verticale (stalpi , pereti
structurali )si numarul lor ;
- conditii climaterice ( adancimea de inghet ,cantitatea de precipitatii
, etc );
- conditiile de stabilitate generala a terenului in zona
amplasamentului constructiei ;
- adancimea la care se afla terenul bun de fundare , natura ,
grosimea , caracteristicile fizico-chimice ale straturilor de pamant
din zona amplasamentului , stabilite prin studii geotehnice;
- conditiile hidrologice ale terenului ( ape subterane si de suprafata ,
proprietatile lor chimice , agresivitatea lor , etc. ;
- conditiile de seismicitate ale zonei ;
- marimea si natura incarcarilor transmise de constructie ;
- particularitatile functionale ale constructiei care pot determina
producerea de ape agresive , incalziri excesive ale fundatiilor ,
inghetarea artificiala a acestora , etc.;
- costul lucrarilor de fundare ;
STABILIREA ADANCIMII DE FUNDARE

Stabilirea adancimii de fundare reprezinta una din


etapele cele mai importante in proiectarea
fundatiilor.
Elementele de baza de la care se porneste sunt :
- Adancimea minima de inghet ,caracteristica
climatica specifica zonei de amplasare a
constructiei . In tara noastra adancimea de inghet
are valori cuprinse intre 70 -115 cm.
- Cota minima de fundare ;
- Cota fundatiilor vecine ;
- Cota apelor freatice ;
- Caracteristicile geotehnice ale terenului de
fundare .
FUNDATII DE SUPRAFATA

Fundatiile de suprafata se intalnesc


cand terenul bun de fundare este la
adancime mica fata de nivelul
terenului natural.
Acestea pot fi :
-fundatii rigide ,solicitate la
compresiune , continue sau izolate ,
executate din piatra naturala , beton
simplu , beton ciclopian ;
-fundatii elastice , continue sau rigide ,
executate din beton armat .
1. FUNDATII SUB PERETI

In cazul structurilor de rezistenta


alcatuite din pereti portanti din zidarie
sau beton armat ,se realizeaza fundatii
continue directe

1.1. Fundatii continue rigide


-se executa din beton simplu sau beton
ciclopian ;
-in sectiune transversala pot avea
forma dreptunghiulara , cu evazari , in
Fundatii continui din beton simplu sub pereti interiori din
zidarie , la constructii fara subsol
Fundatie exterioara la Fundatie continua sub pereti
constructie fara subsol din beton armat (diafragme)
Fundatii rigide sub ziduri la constructii cu subsol
1.2. Fundatii continue elastice sub
ziduri
1.3. Fundatii cu descarcari pe reazeme izolate
2. FUNDATII SUB STALPI

Sub stalpi se pot realiza :


-fundatii izolate ;
-fundatii continui dispuse pe o directie
,sub siruri de stalpi ;
-fundatii pe talpi incrucisate;
-radier general.
2.1.Fundatii izolate sub stalpi

Fundatie rigida , izolata cu bloc de


beton simplu si cuzinet de beton
armat
Fundatii rigide , izolate , sub stalpi
Fundatii izolate cu talpi
Fundatii elastice izolate sub stalpi
Fundatii prefabricate

Talpi prefabricate pentru


fundatii realizate din beton
simplu

Talpi prefabricate pentru


fundatii realizate din beton
armat
Fundatie pahar pentru stalpi
prefabricati
2. Stalp prefabricat
3. Fundatie pahar
4. Beton de monolitizare
5. Mortar de poza
2.2 . Fundatii continue sub stalpi

Fundatie elastica cu grinzi (talpi)


Fundatie elastica de tip grinda incrucisate
(talpa)continua sub stalpi

1. stalp ; 2. grinda (talpa)


Radier de tip dala groasa din beton armat
Radier cu grinzi Radier ciuperca
FUNDATII DE ADANCIME

Aceste fundatii se executa cand terenul


bun de fundare este la adancime mare,
sau cand nivelul apelor freatice este
ridicat.
Din aceasta categorie de fundatii fac parte
:
-fundatii pe piloti;
-fundatii pe chesoane ;
-fundatii pe coloane;
-fundatii pe barete.
1.FUNDATII PE PILOTI

• Piloti purtatori de varf – varful lor patrunde in


terenul bun de fundare pe o adancime de
aproximativ 1,00 m;
• Piolti flotanti – transferarea incarcarilor la teren
se face prin fortele de frecare care apar pe
suprafetele lor laterale aflate in contact cu terenul

1. fundatie
2.piloti
Fundatii pe piloti din lemn
Fundatii pe piloti din beton armat prefabricat
Fundatii pe chesoane deschise
In alcatuirea unei case
intra urmatoarele
elemente structurale :
1.Fundatii
2.Stalpi si grinzi din beton
armat
3. Stalpisori si centuri din
beton armat
4.Plansee din beton armat
5.Pereti din beton armat
6. Pereti din zidarie
Fundatii pahar
Fundatii pentru structuri din beton Grinzi de soclu si de fundare

S-ar putea să vă placă și