Sunteți pe pagina 1din 10

Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.

10-1995 privind calitatea in constructii, pentru INST ! TII S NIT "# GT-0$%-0&
Elaborat de: Aprobat de:

Institutul de proiectare, cercetare )!'T! si tehnica de calcul in constructii Cu Ordinul nr.173/15.02.2005 I'(T-S

(*'"INS Cerinte de calitate obli atorii 1. !e"istenta si stabilitate 2. #i uranta in e$ploatare 3. #i uranta la %oc &. I iena, sanatatea oa'enilor, re%acerea si protectia 'ediului 5. I"olatie ter'ica, hidro%u a si econo'ia de ener ie (. )rotectia i'potri*a " o'otului ST #ST# +",IN# ----a. re"istenta 'ecanica si stabilitate b. securitate la incendiu c. i iena, s+n+tate si 'ediu d. si uran,a in e$ploatare e. protec,ia -'potri*a " o'otului. %. econo'ie de ener ie si i"olare ter'ica

Cerinte de calitate reco'andate !1 . Adaptare la utili"are !2 . /urabilitate !3 . Econo'icitate !& . Con%ort antropodina'ic !5 . Con%ort tactil !( . Con%ort *i"ual

CE!I01E /E CA2I1A1E O32I4A1O!II

(#"INT 1. "#.IST#NT SI ST /I!IT T# 1.1. "e0istenta la presiunea lichidelor 1 re"istenta 'ecanica a ele'entelor retelelor de conducte la presiunile care pot apare in interiorul instalatiei in ti'pul e$ploatarii (riteriul de performanta 1 *alorile presiunilor 'a$i'e ad'isibile in e$ploatare ale retelelor de conducte de ali'entare cu apa ,reali"ate din di%erite tipuri de te*i,care nuproduc deteriorari ale ele'entelor instalatiei .)resiunea 'a$i'a ad'isa in instalatiile interioare este de ( bar. 5od de *eri%icare a re"istentei 'ecanice pentru di%erite tipuri de te*i utili"ate in instalatiile interioare de ali'entare cu apa rece si calda 6presiunea de incercare 71,5 $ presiunea de re i',darn u 'ai 'ica de ( bar."eferinte2 I 9. 0or'ati* pentru pentru proiectarea si e$ecutarea instalatiilor sanitare ST S &0& 6 1e*i din otel %ara sudura, la'inate la cald pentru constructii ST S 5%0 . 1e*i din otel %ara sudura,trase sau la'inate la rece pentru constructii ST S 3$5$ . 1e*i din otel sudate lon itudinal pentru instalatii ST S 3%&5 6 1uburi si 'u%e din a"boci'ent pentru conducte sub presiune ST S 4&55 . 1uburi si 'u%e din a"boci'ent pentru conducte sub presiune /n 1008(00 '' ST S $31 . 1e*i rotunde e$trudate din plu'b ST S $$3561,5.3 6 1e*i din )9C neplasti%iat. Conditii tehnice enerale de calitate ST S 1$50 6 1uburi si piese de le atura din %onta pentru conducte de presiune.Conditii tehnice enerale ST S 10$1365 6 1e*i din polietilena de inalta densitate ./i'ensiuni S" IS+ %51% 6 1e*i din polipropilena S" IS+ %$03 . 1e*i din polietilena.1olerante la dia'etrul e$terior si la reutatea peretelui. 1.5. "e0istenta la suprapresiuni provocate de lovituri de 7er7ec 1 asi urarea re"istentei 'ecanice a instalatiei de distributie a apei la suprapresiuni pro*ocate de lo*ituri de berbec (riteriul de performanta 1 *aloarea li'ita a presiunii apei care san u produca ruperea sau de%or'area per'anenta a conductelor 9alorile prescrise sunt indicate in A0E:A la instructiunile tehnice I 30 2i'itarea e%ectelor ;lo*iturii de berbec<. prin dispo"iti*e a'plasate in a*al de clapeta de retinere de la po'pa =*entile de si uranta,*ana conica de inchidere auto'ata,supapa de *acuu' cu inchidere lenta ,butelie de otel cu aer co'pri'at> "eferinte2 I 30 Instructiuni tehnice pentru calculul lo*iturii de berbec. 1.%."e0istenta la temperatura apei 1 re"istenta 'ecanica a ele'entelor co'ponente ale instalatiei sanitare la *ariatiile de te'peratura ce se pot produce in e$ploatare . (riteriul de performanta 1 posibilitatea de preluare a dilatarilor ter'ice de catre reteaua de conducte a instalatiei sanitare prin co'pensare naturala. 9alori prescrise pentru asi urarea dilatarii . pentru apa calda de consu' 6'ini' 10?C . 'a$i' (0?C )entru retele de apa rece, calda, canali"are din 'ateriale plastice ,do'eniul de te'perature este %unctie de 'aterialul utili"at si tipul de retea. 5od de *eri%icare. se *eri%ica con%i uratia retelei care sa per'ita o dilatare nor'ala =traseu, po"itionare suporturilor %i$e si 'obile, co'pensatoare de dilatare, ele'entele de constructie pe care sunt 'ontate> #e *eri%ica daca deplasarile re"ultate din dilatare se incadrea"a in ur'atoarele li'ite: .te*i de otel 0,012 ''/'@ .te*i din )9C 0,0A ''/'@ .te*i din )E 0,02 ''/'@ .te*i din )) 0,1( ''/'@ .te*i din cupru 0,017''/'@ .te*i din plu'b 0,02A5''/'@ Incercarea si *eri%icarea se %ac con%or' probei la cald a instalatiei.

"eferinte2 I 9- 0or'ati* pentru pentru proiectarea si e$ecutarea instalatiilor sanitare N' 04&-0% . 0or'ati* pri*ind proiectarea ,e$ecutarea si e$ploatarea instalatiilor sanitare si a siste'elor de ali'entare cu apa si canali"are utili"and conducte din 'ase plastice. G' 0&%-99 6 4hid pentru proiectarea , e$ecutarea si e$ploatarea siste'elor de ali'entare cu apa si canali"are utili"and conducte din )9C,polietilena si polipropilena. ST S &%33 6 Co'pensatoare de dilatare . Co'pensatoare plane in %or'a de B,2,C.)rescriptii de calcul. (atalog I'(T . /etalii ,ele'ente si subansa'bluri pre%abricate de instalatii pentru constructii. rupa /c. 1.70/1&1.150.Co'pensatoare de dilatare. 1.&."e0istenta la eforturi in e8ploatare 1 re"istenta 'ecanica a ele'entelor instalatiilor=obiecte sanitare,ar'aturi,conducte>la e%orturile 'ecanice ce se pot produce in e$ploatare. (riteriul de performanta 1 %orta li'ita care sa nu produca deteriorarea = ruperea, pierderea etanseitatii,de%or'atii per'anentee>ale ele'entelor de instalatii. 9alori prescrise: %orta de inco*oiere, re"istenta pieselor de sustinere,%orta *erticala 'a$i'a reparti"ata pe bordure obiectului sanitar. "eferinte: ST S 15&0. Obiecte sanitare cera'ice. 2a*oare ST S 9$$3. Instalatii sanitare. Incercari %unctionale ale laboratoarelor. !e uli si 'etode de *eri%icare a conditiilor. 1.5."e0istenta la eforturi datorate manevrelor si utili0arii 1 asi urarea unei 'ane*rari usoare a or anelor de co'anda ale instalatiilor sanitare. (riteriul de performanta 1 *aloarea 'a$i'a a cuplului e$ercitat asupra capetelor de 'ane*ra ale ar'aturii care sa nu produca deteriorari. 9alori prescrise con%or' #1A# D15&. Ar'aturi pentru instalatii sanitare si de incal"ire centrala. Incercarile %iabilitatii ar'aturilor sanitare se %ac la re"istenta la presiunea hidraulica si etanseitate,deteriorari si u"ura. "eferinte: ST S 91&%. Ar'aturi sanitare . Conditii tehnice enerale de calitate. 1.$.'rotectia antiseismica 7 protectia antiseis'ica a ele'entelor co'ponente ale instalatiilor sanitare. (riteriul de performanta 7 a'plasarea echipa'entelor in cadrul cladirii si luarea 'asurilor corespun"atoare de stabilitate. 9alori prescrise si 'asuri pentru asi urarea acestora. . a'plasarea partilor co'ponente ale instalatiei=statie de po'pare, statie de hidro%or,> in subsol sau parter . %i$area utilaEelor =po'pe, co'presoare, re"er*oare,recipiente de hidro%or> pe suporturi si asi urarea contra rasturnarii. . e$istenta hidaEelor laterale la suporturile 'obile ale retelelor de conducte . reali"area de prinderi elastice ale instalatiilor de constructie . 'ontarea pe suporti in pardoseala a conductelor a caror sarcini,din reutate,sunt 'ai 'ari de 20000/' . 'asuri pentru tra*ersarea ele'entelor de constructii in interiorul cladirilor ,la trecerea din teren in constructie si la rosturile dintre ele'entele de constructie . 'asuri pentru reali"area i'binarilor de conducte in pa'ant si in interiorul constructiei 5od de *eri%icare : e$istenta 'asurilor constructi*e de protectie antiseis'ica ,in corelare cu "ona seis'ica a a'plasa'entului. "eferinte: '100 9 0or'ati* pentru proiectarea antiseis'ica a constructiilor de locuinte ,social. culturale,a ro"ootehnice si industriale. (atalog I'(T. Catalo de ele'enre tipi"ate de solutii tehnice de proiectare , tehnici de e$ecutie si instructiuni de e$ploatare a unor instalatii si echipa'ente supuse actiunii seis'ice.

(#"INT 5. SIG*" NT IN #:'!+ T "#

5.1.#vitarea pericolului de e8plo0ie 1 E*itarea pericolului de e$plo"ie la instalatiile de preparare si stocare a apei calde. (riteriul de performanta 7 pre*ederea 'asurilor de li'itare a cresterii acciderntale a presiunii si te'peraturii la utilaEele pentru prepararea apei calde. 9alori prescrise si 'asuri pentru asi urarea acestora: . se pre*ad ar'ature de si uranta la recipientele sub presiune =schi'batoare de caldura, boilere> . se pre*ad dispo"iti*e pentru re laE presiune= dia%ra 'e sau reductoare de presiune>pe racordurile de apa rece si calda care ser*esc obiecti*e ce necesita presiuni in%erioare presiuni disponibile . se pre*ad sen"ori pentru se'nali"area cur erii apei sau a lipsei apei. . se pre*ad instalatii de se'nali"are =acustica,optica0pentru a*arii 5od de *eri%icare a *alorii prescrise Controlul instalatiei lareceptia lucrarilor pentru *eri%icarea e$istentei si %unctionalitatii dispo"iti*elor de li'itare a presiunii si te'peraturii. "eferinte; I 9- 0or'ati* pentru pentru proiectarea si e$ecutarea instalatiilor sanitare (%3 6 )rescriptii tehnice pentru e$ecutia si incercarea in *ederea o'olo arii supapelor de si uranta destinate echiparii ca"anelor si recipientilor sub presiune. I %0. Instructiuni tehnice pentru calculul lo*iturii de berbec. (& . )rescriptii tehnice pentru proiectarea ,e$ecutia , 'ontarea , e$ploatarea ,repararea si *eri%icarea recipientelor 'etalice sub presiune. ST S 5550 . )resiuni no'inale ,presiuni de incercare si presiuni de lucru 'a$i'e ad'isibile ST S 31%5 6 Instalatii de incal"ire centrala . 5asuri de si uranta la instalatii de incal"ire centrala cu apa a*and te'perature 'a$i'a 115?C ST S 1135& 6 Ar'aturi industriale din otel , #upape de si uranta cu arc. 1ipuri, dia'eter no'inale si presiuni no'inale. 5.5.Gradul de asigurare a consumatorului 7 asi urarea consu'atorului i'potri*a intreruperii accidentale de apa (riteriul de performanta : 5.5.1. 'revederea unor unitati de re0erva la utila<ele si echipamentele de 7a0a din statia de pompare sau statia de hidrofor 9alori prescrise si 'asuri pentru asi urarea acestora: . pre*ederea de po'pe de re"er*a,'ontate in instalatie , pentru consu'atori *itali la care intreruperea ali'entarii cu apa poate duce la e$plo"ii ,distru eri,a*arii ra*e sau pierderi de *ieti o'enestiF nu'arul de po'pe de re"er*a se stabileste pe ba"a unei anali"e tehnico.econo'ice. . pre*ederea unui a re at de re"er*a,pentru %iacre rup de po'pare din instalatii de po'pare pentru consu'atori obisnuiti . pre*ederea obli atorie pentru statii de po'pare cu po'pe %i$e de ali'entare cu apa pentru stin erea incendiilor, a unei po'pe de re"er*a e ala cu cea 'ai 'are po'pa din rupul celor in %unctiune. . pre*ederea a doua co'presoare la instalatiile de po'pare cu recipiente hidro'neu'atice de incendiu. 5od de *eri%icare a *alorii prescrise : Controlul instalatiei sanitare ,in proiect sip e teren pentru *eri%icarea e$istentei si %unctionalitatii echipa'entelor. "eferinte; I9 . 0or'ati* pentru pentru proiectarea si e$ecutarea instalatiilor sanitare '114 6 0or'e tehnice pentru proiectarea si reali"area constructiilor , pri*ind protectia la actiunea %ocului ST S 1&34 6 Instalatii sanitare .Ali'entare cu apa la constructii ci*ile si industriale . )rescriptii %unda'entale de proiectare. ST S 1%&%-1-1995 Ali'entare cu apa. /eter'inarea cantitatilor de apa de ali'entare pentru centre populate.

5.5.5- 'revederea a doua sau mai multe 7ransamente de apa in urmatoarele situatii2 . cand nu se poate reali"a debitul necesar printr.un sin ur bransa'ent . cand lipsa de apa poate pro*oca preEudicii ra*e consu'atorului . cand se pre*ad retele de distributie separate pentru consu' 'enaEer si pentru incendiu con%or' nor'ati*ului pentru proiectarea si e$ecutarea*instalatiilor pentru incendiu . in ca"ul retelelor interioare cu 'ai 'ult de A hidranti pe ni*el . unul de la reteaua publica si altul de la o sursa proprie pentru continuitatea in asi urarea debitului si presiunii. . la cladirile inalte si %oarte inalte . la cladirile *ulnerabile la incendiu "eferinte2 I9 . 0or'ati* pentru pentru proiectarea si e$ecutarea instalatiilor sanitare '114 6 0or'e tehnice pentru proiectarea si reali"area constructiilor , pri*ind protectia la actiunea %ocului 5.5.% 9 'revederea re0ervelor de apa = re0ervoare de acumulare>in urmatoarele situatii: - instalatiile sunt ali'entate din retelele e$terioare cu %unctionare inter'itenta - obiecti*e speciale,la care trebuie asi urata des%asurarea procesului tehnolo ic sau co'baterea unui incendiu "eferinte2 ST S 1%&%-1-1995 Ali'entare cu apa. /eter'inarea cantitatilor de apa de ali'entare pentru centre populate. ST S 1&34 6 Instalatii sanitare .Ali'entare cu apa la constructii ci*ile si industriale . )rescriptii %unda'entale de proiectare ST S &1$5 6 Ali'entari cu apa . re"er*oare din beton ar'at si preco'pri'at 5.%.#tanseitatea la apa a instalatiei sanitare 7 Etanseitatea la apa a ele'entelor co'ponente ale instalatiei sanitare , %ara pierderi de apa a retelei si echipa'entelor de distributie=conducte,ar'aturi etc.> (riteriul de performanta 1 presiunea apei la care apar neetanseitati la ele'entele instalatiei sanitare. Incercarea la etansietate la presiunea hidraulica 9alori prescrise si 'asuri pentru asi urarea acestora: . presiunea apei in ele'entele instalatiei la care pot aparea neetanseitati 7 D bar . presiunea apei dinreteaua de conducte 1,5$presiunea de re i',darn u 'ai putin de 10 bar Incercarea de %unctionare la apa rece si calda 9alori prescrise si 'asuri pentru asi urarea acestora. con%or' #1A#1&7A in %unctie de presiunile nor'ale de utili"are Incercarea de re"istenta la cald a conductelor de apa calda si a celor de circulatie 9alori prescrise si 'asuri pentru asi urarea acestora: . te'perature apei calde 55.(0 ?C . perioada de proba de 'ini' ( ore 7 presiunea de incercare si conditii de etansare la %unctionarea retelei interioare de e*acuare a apelor u"ate si plu*iale 9alori prescrise si 'asuri pentru asi urarea acestora: *alorile presiunilor de incercare corespund inalti'ilor hidrostatice ce se reali"ea"a in ti'pul probei "eferinte2 I9 . 0or'ati* pentru pentru proiectarea si e$ecutarea instalatiilor sanitare ( 5$ 6 0or'ati* pentru *eri%icarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii a%erente I 9 61 . 0or'ati* pentru pentru e$ploatarea instalatiilor sanitare I 55 . Instructiuni tehnice pentru e%ectuarea incercarilor hidraulice si pneu'atice la recipiente I 15 . 0or'ati* pri*ind e%ectuarea incercarilor de presiune la conducte

ST S 5550, ST S 303$, ST S 1140 ?G 53%61&.0$.9& 6 !e ula'ent de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiia%erente acestora 5.&.Securitatea la contact 1 protectia utili"atorilor contra le"iunilor prin contact cu supra%etele accesibile ale ele'entelor de instalatii=raniri,ardere,otra*iri> (riteriul de performanta 1 ni*elul de risc de ranire in contact cu partile taioase,ascutite sau ba*uri 9alori prescrise si 'asuri pentru asi urarea acestora : supra%etele sa %ie %ara 'uchii taioase,ba*uri ascutite, ru o"itatea san u pro*oace le"iunibprin %recare 1 te'perature supra%etelor e$terioere ale partilor supra%etelor accesibile ale instalatiilor: . 'etalice t G 70 ?C = %ara a %i atinse> . 'etalice t G &0 ?C = or ane de co'anda> . ne'etalice t G A0 ?C . ne'etalice t G 50 1 ni*elul de risc de ranire prin contact direct cu partile in 'iscare a utilaEelor =po'pe,co'presoare> 1 securitate contra electrocutarii "eferinte2 NG') . 0or'e enerale de protectie a 'uncii N( 001 - 0or'ati* cadru pri*d detalierea continutului cerintelor stabilite prin 2e ea 10/1DD5 ST S 15$0& . )rotectia i'potri*a electrocutarii 5.5.Securitatea la intru0iune 7 asi urarea protectiei instalatiilor la accesul persoanelor neautori"ate si neinstruite 7 asi urarea protectiei instalatiilor la patrunderea corpurilor straine,precipitatiilor at'os%erice si *ietatilor 9alori prescrise si 'asuri pentru asi urarea acestora F . 'iEloace de a*erti"are pentru inter"icerea accesului . conductele din subsol se pre*ad cu 'ateriale care san u %ie atacate de ro"atoare , coloanele de aerisire cu caciuli de protectie etc. "eferinte2 I9 . 0or'ati* pentru pentru proiectarea si e$ecutarea instalatiilor sanitare I 9 61 . 0or'ati* pentru pentru e$ploatarea instalatiilor sanitare 5.$.@acilitati de intretinere si reparatii a echipamentelor si elementelor de instalatii sanitare 1 aplicarea in proiecte a unor solutii care sa per'ita e%ectuarea in conditii corespun"atoare a lucrarilor de intretinere si reparatii in instalatiile sanitare din cladirile de lociunte si social.culturale (riterii de performanta 2 Acces la toate ar'aturile instalatiilor )osibilitatea de olire si i"olare a instalatiei )osibilitatea de de'ontare si re'ontare a partilor de acoperire a instalatiilor='asti etc. > )osibilitatea de inchidere=i"olare> a distributiei apei in %iecare aparta'ent sau incapere %ara intreruperea ali'entarii cu apa . )re*ederea de ar'aturi de inchidere usor accesibile la toate echipa'entele instalatiei )re*ederea de aparate de 'asura si control in toate punctele care conditionea"a e$ploatarea )re*ederea de piese de curatire si de control,usor accesibile pe toate tronsoanele ori"ontale si *erticale ale retelelor interioare de canali"are a apelor u"ate si plu*iale Asi urarea unor distante 'ini'e intre conductele de apa si de canali"are, precu' si intre acestea si alte conducte sau %ata de ele'entele de constructie in*ecinate "eferinte2 I9 . 0or'ati* pentru pentru proiectarea si e$ecutarea instalatiilor sanitare ST S 150& 6 Instalatii sanitare /istante de a'plasare a obiectelor sanitare,ar'aturilor si accesoriilor ST S 1&34 . Instalatii sanitare .Ali'entare cu apa la constructii ci*ile si industriale . )rescriptii %unda'entale de proiectare ST S 1395. Canali"ari interioare .)rescriptii %unda'entale.

S" 459161 6 A'plasarea in localitati a retelelor edilitare ) D( 6 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si e$ecutia instalatiilor de canali"are a apelor 'eteorice N' 04&-0% . 0or'ati* pri*ind proiectarea ,e$ecutarea si e$ploatarea instalatiilor sanitare si a siste'elor de ali'entare cu apa si canali"are utili"and conducte din 'ase plastice G' 0&%-99 6 4hid pentru proiectarea , e$ecutarea si e$ploatarea siste'elor de ali'entare cu apa si canali"are utili"and conducte din )9C,polietilena si polipropilena. 5.$.@unctionarea normala a retelelor de apa si canali0are (riteriul de performanta 7 #tabilirea pantelor necesare ale conductelor de apa rece si calda si asi urarea posibilitatilor de olire bale instalatiei. 9alori prescrise si 'asuri pentru asi urarea acestora : . panta 'ini'a a conductelor de apa este de 1H . ra'i%icatiile din conductele de distributie spre ba"a coloanelor au oanta 'ai 'ica sau e ala cu 5H . pentru a se asi ura posibilitatea de olire a conductelor ,acestea se 'ontea"a cu panta de 2H,in sensul contrar de cur ere al apei spre stutul cu robinet de olire #tabilirea pantelor 'ini'e si 'a$i'e ale conductelor de canali"are in directia cur erii apei si a *ite"elor 'ini'e si 'a$i'e ad'ise 9alori prescrise si 'asuri pentru asi urarea acestora . pantele 'ini'e de 'ontaE con%or' #1A# 17D5 in %unctie de dia'etrul conductelor si tipul de ape u"ate . *ite"ele 'ini'e 7 *ite"e de autocuratire.pentru cond. inchise 0,7 '/s . pentru cond.deschise 0,5 '/s . *ite"ele 'a$i'e 7 &'/sec pentru tuburi 'etalice,din )9C,cera'ice si beton ar'at 7 3'/s pentru tuburi din beton si a"boci'ent . *ite"a 'a$i'a ad'isa in coloanele de canali"are este de &'/sec "eferinte2 I 9, N' 04&-0%, I%0, ST S 1395,ST S 14&$, ST S %051, ST S 1&41, S" #N 355 -1A3 !etele de canali"are in e$teriorul cladirilor E*itarea conditiilor de 'ontaE care pot conduce la %unctionarea necorespun"atoare a conductelor de *entilare ale retelelor interioare de canali"are.

(#"INT %. SIG*" NT ! @+( %.1.'reintampinarea propagarii incendiilor 7 dotarea cu 'iEloace de inter*entie in ca" de incendiu in scopul li'itarii propa arii %ocului (riteriul de performanta 7 Echiparea si dotarea cladirilor cu instalatii de stin ere a incendiilor: retele de hidranti e$teriori si interiori ,coFoane uscate si si instalatii de stin ere auto'ata cu apa , spu'a, a"e inerte, pulberi "eferinte2 '114 6 0or'e de si uranta la %oc a constructiilor )' 00465anual pri*ind e$e'pli%icari ,detalieri si solutii de aplicare a pre*ederilor nor'ati*ului )11A.DD (%00 6 0or'ati* de pre*enire si stin ere a incendiilor pe durata e$ecutarii lucrarilor de constructii si instalatii a%erente acestora. ,G'SI.00% /ispo"itii enerale pri*ind echiparea si dotarea constructiilor ,instalatiilor tehnolo ice si a plat%or'elor a'enaEate cu'iEloace tehnice de pre*enire si stin ere a incendiilor ,G'SI.001- /ispo"itii enerale de ordine interioara pentru pre*enireaa si stin erea incendiilor N' 055 6 0or'ati* pentru proiectarea instalatiilor de stin ere a incendiilor cu substante speciale

Sta7ilirea de7itelor de calcul pentru retelele de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu ,a sprinBlerelor si drencerelor s.a "eferinte2 ST S 1&34 %.5.(omportarea la foc 7 co'bustibilitatea si re"istenta la %oc a ele'entelor constructi*e ale instalatiilor sanitare (riteriul de performanta 7 corelarea clasei de co'bustibilitate si re"istenta la %oc a ele'entelor ce alcatuiesc instalatiile sanitare = te*i,accesorii, obiecte sanitare> inclusi*e i"olatia acestora cu re"istenta la %oc a ele'entelor de constructie care sunt strapunse sau pe care se 'ontea"a ele'ente de instalatii. "eferinte2 '114 6 0or'e de si uranta la %oc a constructiilor ST S 4554 65asuri de si uranta contra incendiilor ,G'SI.00%, ,G'SI.001 %.%.'otectia golurilor de trecere a conductelor 7 e*itarea propa arii %ocului prin olurile de trecere a ele'entelor de instalatii prin peretii si planseele constructiilor (riteriul de performanta 1 asi urarea protectiei contra %ocului la trecerea ele'entelor de instalatii prin peretii si planseele constructiilor "eferinte2 '114 6 0or'e de si uranta la %oc a constructiilor

(#"INT &. IGI#N , S N T T# + )#NI!+"C"#@ (#"# SI '"+T#(TI )#,I*!*I &.1.Igiena incaperilor 7 asi urarea conditiilor de i iena prin instalatii sanitare necesare di%eritelor cate orii de cladiri si %olosinte (riteriul de performanta 1 stabilirea tipului si nu'arului obiectelor sanitare pentru di%erite cate orii de cladiri,incaperi si utili"ariF stabilirea debitelor speci%ice de apa rece ,calda si canali"are pentru di%erite tipuri de ar'ature si utili"ari, a presiunilor 'ini'e de utili"are si a echipa'entelor pentru retelele de apa rece si calda. Dalori prescrise 2 con%or' #1A# 1&7A.tabel 1 &.5.(alitatea apei 7 calitatea de potabilitatea a apei reci si calde pentru consu' (riterii de performanta 7 #tabilirea conditiilor de potabilitate a apei: or anoleptice,chi'ice,%i"ice,radioacti*e,bacteriolo ice,biolo ice "eferinte2 ST S 1%&5. Conditii tehnice de calitate a apei potabile 5asuri de protectie la actiunea a entilor biolo ici='icroor anis'e,ro"atoare> Dalori prescrise2co'patibilitatea 'aterialelor cu 'ediul biolo ic si protectia supra%etelor "eferinte2 I 9, ST S 1%&5, ST S &30$ #tabilirea ni*elului 'a$i' ad'isibil al continutului de substante noci*e=to$ice>in apa potabila , pro*enite prin contactul cu peretii conductelor si echipa'entelor instalatiei de distributie a apei reci si calde in interiorul cladirilor. #1A# 13&2 E*itarea sta narii apei in reteaua de distributie pentru apa potabila Asi urarea separarii co'plete intre reteaua de distributie a apei potabile si alte retele de apa #tabilirea conditiilor de a'plasare a conductelor si echipa'entelor %ata de sursele de in%ectare biolo ica =canali"are0 si radioacti*e , 'asuri pentru e*itarea conta'ini"arii si poluarii din substante to$ice . &.%.Temperatura de distri7utie a apei calde 7 asi urarea te'peraturii adec*ate pentru apa calda de consu' din instalatiile sanitare interioare (riterii de performanta 7

1e'perature apei calde de consu' 'a$i' (0?C,'ini' &0?C )re*enirea aparitiei in apa calda de consu' a 'icroor anis'elor si *irusilor &.&.'rotectia mediului,nepoluarea apelor su7terane si a solului 7 e*itarea poluarii 'ediului respecti*e poluarii apelor subterane si a conta'inarii solului cu apele u"ate pro*enite din canali"area cladirilor. (riterii de performanta2 #tabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele u"ate pentru a %i de*ersate in reteaua de canali"are #1A# 1&A1 Conditii de calitate ale conductelor e$terioare de canali"are pentru e*itarea poluarii 'ediului=scur eri prin neetansietati> 5aterialele conductelor . sa re"iste la solicitarile 'ecanice la care sunt supuse . sa %ie i'per'eabile . sa re"iste la actiunea apelor u"ate sau subterane a resi*e si a apelor cu te'perature ridicate=peste 50?C . sa re"iste la ero"iunea datorata suspensiilor din apa . sa aiba o supra%ata interioara cat 'ai neteda &.5. Igiena aerului 7 a'bianta at'os%erica nor'ala prin lipsa de 'irosuri neplacute din reteaua de e*acuare a apelor u"ate (riterii de performanta 0i*elul de poluare a at'os%erei datorita de aEarii de 'irosuri neplacute persistente. Asi urarea ,in cadrul unor sche'e de %unctionare corespun"atoare , a coloanelor de *entilare principale si secundare ale retelelor de scur ere (#"INT 5= f> I.+! TI T#")I( , ?I,"+@*G SI #(+N+)I ,# #N#"GI# 5. 1. (onsumuri energetice optime 7 reali"area unor consu'uri 'ini'e de ener ie in instalatiile sanitare (riterii de performanta 2 2i'itarea te'peraturii de producere a apei calde 1er'oi"olarea conductelor de distributie a apei calde !eali"area debitelor speci%ice de apa rece si calda la presiuni 'ini'e de utili"are )ierderi de apa 'ini'e la conducte si la ar'aturile de ser*iciu = la puncte de consu'> )re*ederea de contoare de apa rece si calda 5. 5. Surse de energie neconventionale 7 solutii noi de preparare a apei calde de consu' care sa necesite un consu' ener etic 'ai redus prin adoptarea unor surse de ener ie necon*entoinale (riteriu de performanta 2#tabilirea conditiilor si para'etrilor de aplicare a solutiilor de utili"are a surselor necon*entionale de ener ie "eferinte2 I &5 . instructiuni tehnice pentru e$ecutia si e$ploatarea instalatiilor de utili"are a ener iei solare pentru prepararea apei calde de consu' 5. %. (onsulul de energie in e8ploatare a utila<elor 1 utilaEe e%iciente ener etic pentru asi urarea unor consu'uri 'ini'e de ener ie=po'pe, co'presoare, boilere electrice> (riterii de performanta 2 !anda'entul ener etic I 7 (0J pentru po'pe cu K710 'c/h I 7 70J pentru po'pe cu KL10 'c/h I 'ini' 7 A0J pentru co'presoare Consu' 'ini' de ener ie de po'pare Consu' de ener ie in lobata in ele'entele instalatiei "eferinte2 I 9, ST S 1&34

(#"INT $ =e> '"+T#(TI I)'+T"ID

.G+)+T*!*I

$. 1. 'rotectia la 0gomot 7 asi urarea conditiilor necesare des%asurarii acti*itatii in incaperi prin protectia la " o'otul e$terior (riterii de performanta2 0i*elul de " o'ot ad'is in spatiile tehnice =statii de po'pare, statii hidro%or, re"er*oare> 5asuri: . dispunerea i"olata %ata de spatiile unde se cere . inst de apa si canali"are nu se 'ontea"a pe peretii ca'erelor de "i,dor'itoare . statiile de hidro%or se *or a'plasa in cladiri independente . se 'ontea"a straturi elastice la posta'ente 0i*elul de " o'ot ad'is in incaperi. pentru li'itarea " o'otului di'ensionarea conductelor si ar'aturilor instalatiei de ali'entate cu apa se *a %ace ast%el incat san u depaseasca ur'atoarele *ite"e: 2'/sec pentru Cladiri de locuit 1,5 '/sec pentru #ali de spectacol 3 '/sec pentru Ali'entarea hidrantilor de incendiu si instalatii tehnolo ice 5 '/sec pentru Ali'entarea sprinMlerelelor si drencerelelor $. 5. !imitarea producerii si transmiterii vi7ratiilor produse de utila<e 7 ni*elul de trans'itere a *ibratiilor produse de po'pe, statii de hidro%or,co'presoare>in partile structurii de re"istenta =plansee, acoperisuri terase plat%or'e> (riterii de performanta 2 - ni*elul de *ibratii ad'is si conditii de 'ontare a utilaEelor pentru reducerea *ibratiilor . raportul dintre %rec*enta proprie de *ibratie a utilaEului 'ontat pe suportul lui real si %rec*enta proprie a ele'entului de constructie . *ite"a 'a$i'a de *ibratie la re"onanta a ele'entelor de constructie pe care se a%la utilaEul "eferinte2 ST S 1505565; ST S 350$; '155; '151; ( 155; '1%0

S-ar putea să vă placă și