Sunteți pe pagina 1din 60

MINISTERUL TRANSPORTURILOR CONSTRUCIILOR l TURISMULUI

C I T I T
ORDINUL Nr. 1004
din 10.12.2004
pentru pr!"re re#le$ent%rii te&ni'e ( )&id pri*ind
pr!ie'tre +'%ril!r ,i r$pel!r l 'l%diri-.
indi'ti* )P 0/0102.
n conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995, privind
calitatea n construcii, cu modific!rile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 2 pct. "5 #i ale art. 5 alin. $"% din
&ot!r'rea (uvernului nr. )"0 / 2003 privind organi*area #i funcionarea
+inisterului ,ransporturilor, -onstruciilor #i ,urismului,
.v'nd n vedere procesul ver/al de avi*are nr. 9 / 22.05.2003 al
-omitetului ,e0nic de 1pecialitate 2 -,1 12,
+inistrul transporturilor, construciilor #i turismului emite urm!torul
ORDIN3
Art. 1.1 1e apro/! reglementarea te0nic! ()&id pri*ind
pr!ie'tre +'%ril!r ,i r$pel!r l 'l%diri-. indicativ (3 089203,
ela/orat! de 4niversitatea de .r0itectur! #i 4r/anism 56on +incu7,
prev!*ut! n ane8a
1
care face parte integrant! din pre*entul ordin.
Art. 2. 2 3re*entul ordin va fi pu/licat n Monitorul Oficial al
Romniei, 3artea 6.
Art. 3. 2 9irecia (eneral! ,e0nic! va aduce la ndeplinire
prevederile pre*entului ordin.
MINISTRU.
MIRON TUDOR MITREA
.ne8a se pu/lic! n Buletinul Construciilor editat de 6nstitutul :aional de
-ercetare29e*voltare n -onstrucii #i ;conomia -onstruciilor 2 6:-;<-
=ucure#ti.
121
MINISTERUL ,<.:13><,4<6L><, CONSTRUCiil!r
?l ,4<61+4L46
)4ID PRI5IND PROIECTAREA SC6RILOR l
RAMPELOR. LA CL6DIRI
INDICATI5 )P 0/0102
Elaborat de:
4:6@;<16,.,;. 9; .<&6,;-,4<A ?l 4<=.:61+ 56on +incu7
Re't!r3 prof. dr. ar0. ;mil =ar/u 3>3;1-4
-;:,<4L 9; -;<-;,.<;., 16:,;BA ?l
=.:-A 9; 6:C><+.D66 : ->:1,<4-D66, .<&6,;-,4<A
?E 4<=.:61+ 2 --12=6-.4
Dire't!r CCS17ICAU3 prof. dr. ar0. +arius 1+6(;L1-&6
e8 pr!ie't3 conf. dr. ar0. .na2+aria 9.=6F.
El"!rt!ri3 conf. dr. ar0. .na2+aria 9.=6F.
prof. ar0. .le8andru 1,.:
conf. dr. ing. .drian 6><9A-&;1-4
lect. dr. ar0. 9oina :6-4L.;
Avizat de:
96<;-D6. (;:;<.LA ,;&:6-A 2 +.,.-.,.
Dire't!r #enerl3 ing. 6on 1,A:;1-4
Re+p!n+"il lu'rre3 ing 3aula 9<.(>+6<;1-4
122
CUPRINS
Cap. 1. GENERALITI
1.1. Obiect i domeniu de aplicare .................................... 126
1.2. Referine .................................................................... 128
1.3. Terminologie ............................................................. 129
Cap. 2. ELEMENTE GENERALE DE PROIECTARE
A SCRILOR I RAMPELOR..................................... 133
2.1. Elemente generale de proiectare a scrilor i
rampelor....................................................................... 133
2.2. !ante u"uale............................................................... 133
2.3. #ncrcri re"ultate din aciunile agenilor mecanici .... 13$
2.$. Tipuri principale de scri............................................ 136
2.$.1. %cri din elemente liniare ................................... 13&
2.$.2. %cri di n elemente liniare i de suprafa ............ 1$'
2.$.3. %cri din elemente de suprafa ........................... 1$'
2.$.$. %cri cu rampe cutate (ortopoligonale)................ 1$'
2.$.*. %cri cu rampe i podete c+esonate................ 1$1
2.$.6. %cri cu rampe i podete intermediare ,n
consol............................................................. 1$1
2.$.&. %cri curbe cu grind-.ang pe mi/locul rampei ... 1$1
2.$.8. %cri cu rmpi elicoidaie .................................... 1$2
2.$.9. %cri cu pilon central i trepte ,n consol
simpl ............................................................. 1$3
123
2.$.1'. %cri cu trepte suspendate............................... 1$3
2.*. 0ateriale pentru reali"area scrilor............................. 1$$
2.6. !reci"ri pri.ind limea liber a rampelor i
scrilor......................................................................... 1$6
2.&. Tipuri de re"ol.ri pentru muc+iile treptelor ............. 1$&
2.8. Tipuri de re"ol.ri marginale ..................................... 1$9
2.9. 1mplicaii asupra re"istenei i rigiditii de ansamblu
ale cldirii .................................................................... 1*1
Cap. 3. RELAIA NTRE STRUCTUR - GEOMETRIA
SCRII - FINISAJ - TRASEUL MINII
CURENTE ....................................................................... 1*3
3.1. %cri cu rampe drepte - concepie i construcie.......... 1**
3.1.1. %cri drepte...................................................... 1**
3.1.2. %cri cu ,ntoarcere............................................ 1*8
3.1.2.1. %cri cu ,ntoarcere la podest de 18'2 ... 1*9
3.1.2.2. %cri cu ,ntoarcere la podest de 9'2 ... 1&2
3.2. %cri balansate - concepie i construcie ................... 186
3.2.1. 3omeniu de utili"are........................................ 186
3.2.2. Tipuri de scri balansate .................................. 186
3.2.3. 0etode de construcie grafic a treptelor
balansate la scri............................................... 18&
3.2.3.1. Etapele premergtoare construciei
propriu-"ise......................................... 18&
3.2.3.2. 0etode grafice u"uale pentru balansarea
scrilor cu ,ntoarcere la 18'2............... 188
12$
3.2.3.3. 0etode grafice u"uale pentru balansarea
scrilor cu ,ntoarce la 9'2 ................... 19$
3.2.3.$. 3eterminarea dimensiunii treptelor4
pe ba"a calculului numeric ................. 2''
Cap. 4. ELEMENTE SPECIFICE DEPROIECTARE A
SCRILOR DIN DIERSE MATERIALE .................. 2'2
$.1. %cri din beton armat.................................................. 2'3
$.2. %cri din lemn............................................................. 218
$.3. %cri metalice ............................................................ 22*
$.$. %cri din piatr............................................................ 23'
$.*. %cri mi5te.................................................................. 232
A!"#$ %!&'()a*%+$ I (scri cu trepte foarte ,nalte4 decalate).......... 236
A!"#$ %!&'()a*%+$ II - E5emple de calcul .................................. 238
12*
G,ID PRIIND PROIECTAREA SCRILOR
I RAMPELOR LA CLDIRI I!-%.a*%+ GP /01-/3
6ap. 1. 7E8ER9:1T;<1
1.1. Obiect i domeniu de aplicare
1.1.1. !re"entul g+id detalia" condiiile i msurile necesare la
proiectarea din punct de .edere al conformrii geometrice a scrilor
i rampelor pentru circulaie pietonal4 la cldiri cu funciuni ci.ile i
,n concordan cu pre.ederile Normativului privind criterii de perfor-
man specifice rampelor i.scrilor pentru circulaia pietonal n
construcii.
1.1.2. 7+idul e5plicitea"=
a. principiile de proiectare a scrilor
b. relaia ,ntre geometria scrii i structura de re"isten a
acesteia
c. implicaiile pe care le au principalele opiuni descrise la
a) i b) asupra finisa/ului scrii
d. traseul balustradei i m>inii curente4 precum i
implicaiile pe care le au acestea asupra conformrii generale
a scrilor cu ,ntoarcere la 18'2 i la 9'24 ,n concordan cu
geometria i structura lor
9probat de= 0181%TR?:
Elaborat de= TR98%!ORT?R1:OR4
?ni.ersitatea de 9r+itectur i ?rbanism 6O8%TR?6<11:OR @1
A1on 0incuB - Cucureti T?R1%0?:?14 cu ordinul
nr. 100" din 10.12.2003
126
e. principii specifice pri.ind proiectarea scrilor cu structura din=
- beton armat
- lemn
- metal
- piatr
- sticl
1.1.3. !re.ederile pre"entului g+id .or fi aplicate la proiectele
noi de scri din spaiile cu funciuni ci.ile (publice i pri.ate)4 precum
i la cele de reabilitare funcional a cldirilor e5istente (de locuit4
social-culturale i administrati.e)4 ,n msura ,n care inter.eniile
includ i scrile iDsau rampele acestora.
1.1.$. !re.ederile pre"entului g+id se adresea"=
- elaboratorilor proiectelor te+nice i a detaliilor de
e5ecuie
- .erificatorilor de proiecte i e5perilor te+nici atestai
potri.it pre.ederilor :egii 1'D199*
- e5ecutanilor (constructori4 antreprenori)
- organismelor administrati.e teritoriale precum i persoa-
nelor fi"ice i /uridice care reali"ea" in.estiii ,n domeniul
construciilor.
1.1.2. :a reali"area scrilor i rampelor la cldirile ci.ile se .or
respecta pre.ederile din reglementrile te+nice specifice domeniului
(conf. 1.2) i cele ale pre"entului g+id.
1.1.3. 8u fac obiectul pre"entului g+id scrile te+nologice din
spaii cu funciune te+nic.
1.1.4. 8u fac obiectul pre"entului g+id scrile e5terioare
cldirilor4 care nu sunt direct adiacente acestora.
124
1.1.8. 8u fac obiectul pre"entului g+id scrile speciale rabata-
bile4 pliante4 scrile i rampele rulante4 care se proiectea" in>nd cont
de cerinele i prescripiile te+nice ale productorilor speciali"ai.
1.2. Referine
#n cuprinsul Ghidului, trimiterile la documentaia de referin
se fac prin numrul curent din tabelul de la 1.2., ntre paranteze
drepte !1", !2" etc.
1.3. Terminologie
#n concepia pre"entului g+id4 termenii de mai /os4 pre"entai ,n
ordine alfabetic4 au urmtoarea semnificaie=
#bservaie o parte din aceti termeni se regsesc aidoma i ,n Normativ privind criterii de performan specifice rampelor i scrilor pentru
circulaia pietonal n construcii$ pentru alii s-au adus preci"ri suplimentare4 fr a se sc+imba ,nelesul din acel Normativ E3F.
6ap. 2. E:E0E8TE 7E8ER9:E 3E !RO1E6T9RE 9 %6;R1:OR @1 R90!E:OR
2.1. :a cldirile ci.ile accesul pietonal la diferite ni.eluri se
asigur obinuit prin scri (19)G rampele (1&) asigur accesul
persoanelor cu +andicap locomotor la diferite ni.eluri ale cldirii.
%crile i rampele pietonale se dimensionea" conform 8ormati.ului E3F.
2.2. Pa!*"5" 676a5" pentru scri i rampe sunt pre"entate ,n
fig. 2.1.
!antele pentru diferite funciuni ale rampelor pietonale4 specifice unor anumite funciuni4 sunt preci"ate at>t ,n 8ormati.ul E3F4 c>t i ,n 8! '*1
E$F.
133
2.3. nc!rc!ri re*ultate din aciunile agenilor
mecanici
2.3.1. .supra sc!rilor acionea*! nc!rc!ri permanente #i nc!r2
c!ri provenite din procesul de e8ploatare $utile%.
2.3.2. nc!rc!rile permanente se sta/ilesc n funcie de greutatea
elementelor de re*isten! a rampelor #i a podestelor, a straturilor de
umplutur! #i de finisaGele adoptate.
nc!rc!rile utile in cont de posi/ilitatea aglomeraiilor, repre2
*ent'nd valori ma8ime normate n condiii de e8ploatare $figura 2.2%.
2.3.3. -l asi f i carea #i gruparea aciunilor agenilor mecanici
pentru calculul sc!rilor se face conform 1,.1 10101/>. H8H.
13"
2.3.*. #n unele ca"uri4 ,n special ,n ca"ul scrilor cu trepte din
elemente independente sau lipsite de contratrepte de solidari"are4
scrile se .erific i la o ,ncrcare util concentrat4 pe direcie
.ertical de 14* H8. aplicat pe element4 ,n po"iia cea mai defa.o-
rabil4 pe o suprafaa de 1' 5 1'cm4 ,n absena altor ,ncrcri utile.
2.3.6. Ialorile normate ale ,ncrcrilor utile4 .erticale i
ori"ontale pe balustradele rampelor i podestelor sunt date ,n tabelul C
din Normativul E3F.
Calustradele rampelor i podestelor sunt supuse unor ,ncrcri
.erticale sau ori"ontale4 considerate uniform distribuite liniar i aplicate
pe m>na curent4 aciunea ori"ontal a ,ncrcrilor neconsider>ndu-se
simultan cu cea .ertical.
#ncrcrile ori"ontale aplicate pe m>na curent a balustradei
acionea" asupra rampei4 d>nd natere la un moment ,nco.oietor i
unei fore ori"ontale ,n punctul de ,ncastrare a balustradei ,n rampa
(figura 2.2).
2.$. Tipuri principale de scri
3in punct de .edere al concepiei structurale4 scrile pot fi=
a) %cri cu trepte portante sunt reali"ate din di.erse materiale.
9ceste trepte descarc fie direct pe pm>nt4 fie rea"em pe alte
elemente structurale (pe perei portani4 grin"i de .ang)G se pot ,ncastra
,n perei4 sau se pot suspenda cu tirani. Treptele e5ecutate indepen-
dent pot fi solidari"ate pentru a conlucra4 dar nu formea" o plac
unitar
b) %cri cu rampe portante din beton armat4 care=
- formea" o plac unitar ce descarc longitudinal pe
plci sau grin"i de podest
- includ i podestele i rea"em pe elementele structurale
.erticale de la e5tremitile casei scrii
136
2.".1.2.". (rin*ile2vang sunt re*emate sau ncastrate la
capete n perei portani din *id!rie, n perei structurali din /eton
armat, n st'lpi, sau pot re*ema pe grin*i podest $figura 2.5%.
2.".1.2.5. (rin*ile2vang, treptele #i eventual grin*ile2podest pot
ti alc!tuite din /eton armat monolit, elemente prefa/ricate din /eton
armat, lemn sau metal.
2.".1.2.I. :u se recomand! trepte mai lungi de 1.50 m, acestea
fiind u#or deforma/ile, iar ncastrarea lor asigur'ndu2se greu.
2. ". 1. 2. ). ncastrarea tre/uie calculat!. .ceasta se efectuea*! pe o
ad'ncime de cel puin o c!r!mid! $ 25 cm%, iar *idurile n care se
face ncastrarea se recomand! s! fie e8ecutate cu mortar de ciment.
3entru ca un *id s! poat! prelua ncastrarea unei trepte, tre/uie ca el
s! fie nc!rcat cu o sarcin! permanent! suficient! pentru a crea
sta/ilitatea necesar!.
139
2.4.2. S.$(% -%! .5")"!*" 5%!%a(" 8% -" 96p(a&a:$
2.%.2.1. Rampele rea"em doar pe grin"i-podest. ne-e5ist>nd
grin"i-.ang4 pl c i l e rampelor lucr>nd dup direcia lung.
!odeslele pot re"ema pe patru l a t ur i 4 pe trei laturi dintre care
dou scurte pe perei i una lung pe grinda-podest4 sau pe cele dou
laturi lungi.
2.%.2.2. Grinda-podest repre"int elementul liniar4 iar rampa i
podestele constituie elementele de suprafa. Rampa i podestele .or
a.ea conlucrare plan doar ,n s i t u a i a ,n care4 la ,mbinarea lor se
asigur continuitatea ,n .ederea prelurii momentului ,nco.oietor.
2.4.3. S.$(% -%! "5")"!*" -" 96p(a&a:$
2.%.&.1. Rampele conlucrea" cu podestele. nea.>nd legtur
mecanic cu pereii i lipsesc de asemenea grin"ile-.ang i grin"ile-
podest.
!odestele rea"em pe dou sau pe trei laturi i se recomand s
aib continuitate cu pl ci l e de planeu.
2.%.&.2. Rampele i podestele pot a.ea grosimi diferite.
2.4.4. S.$(% .6 (a)p" .6*a*" ; '( * ' p'5%<'!a5"=
2.% %. 1 Treptele i contratreptele4. prin continuitatea lor4
constituie elementul de re"isten rampa. :a scrile cu rampe cutate4
intradosul are aceeai form cu e5tradosul rampei ,n trepte.
2.%.%.2. 6a mod general de alctuire4 scrile cu rampe cutate
sunt similare cu scrile d i n elemente de suprafa.
1"0
2.4.2. S.$(% .6 (a)p" 8% p'-"8*" ">"9'!a*"
2.$.*.1. Rampele i podestele sunt alctuite din plci de form
cutat de grosime foarte mic dar4 pentru mrirea r i gi di t i i 4 sunt
pre."ute la marginea pl c i i ner.uri care au i rol de grin"i-.ang.
2.$.*.2. 9ceste scri se pot e5ecuta d i n beton armat monolit sau
din elemente prefabricate de beton armat= conlucrarea dintre ramp
i podest depinde de ,mbinarea reali"at ,ntre ele (articulaie sau
,mbinare de continuitate).
2.4.3. S.$(% .6 (a)p" 8% p'-"8*" %!*"()"-%a(" ?! .'!9'5$
2.$.6.1. !odestele de n i . e l sunt re"emate pe dou sau pe trei
laturi i4 in general4 au c ont i nui t a t e cu pl ci l e de planeu4 iar rampele
i podestele intermediare stau ,n consol pe podestele de ni.el.
Rampele pot fi ,ncastrate sau articulate ,n podestele de n i . e l 4 i ,n
unele ca"uri se pot pre.edea i grin"i de podest.
2.$.6.2. 9ceste scri se pot e5ecuta din beton armat monolit sau
din elemente prefabricate de beton armat4 preluarea ,ncrcrilor
fc>ndu-se prin conlucrarea spaial a plcilor de rampe i de podest.
2.4.4. S.$(% .6(@" .6 <(%!-$-+a!< p" )%A5'.65 (a)p"%
2. %. '. 1. 6apetele grin"ii spaiale de pe mi/locul rampei trebuie
,ncastrate ,n perei de beton armat4 ,n st>lpi liberi sau ,nglobai ,n
"idrie4 ,n grin"i etc. ( f i gu ra 2 .$) .
1"1
2..!. 2. (rinda2spaial! se poale reali*a din /eton armat monolit, iar treptele independente din elemente prefa/ricate de /eton armat sau
din piatr! natural!.
2..!.". 1e poate reali*a o ramp! continu! din /eton armat turnat! monolit mpreun! cu grinda central! #i n acest ca* placa lucrea*! n
consol! du/l!.
2.".8. 1c!ri cu rampe elicoidale
<ampa el i coi dal ! este o suprafa! spaial! #i totodat! un element de leg!tur! a podestelor. <ampa #i podestele constituie astfel un singur
element spaial, lipsind grin*ile de podest #i grinda2vang.
1tarea de eforturi spaial! este identic! cu cea repre*entat!
pentru sc!ri cur/e cu grinda pe miHlocul rampei, cu deose/ire c! n loc
s! se de*volte n grind!, se de*volt! n ramp!.
Corma n plan a sc!rilor poate s! fie oarecare $cerc, elips!
para/ol! etc%. <ampa poate s! fie o/i#nuit!, cu intradosul plan, sau
cutat!, n care ca* adaptarea structurii la funciune se face nu numai n
ansam/lu, ci #i din punct de vedere al formei treptelor.
1"2
2.".8. 1c!ri cu pilon central #i trepte n consol! simpl!
2# . . $. %. 1e pol reali*a din elemente prefa/rieate de /eton armat sau metal $i ncl usi v pi l onul % #i sunt al c!t ui t e din trepte independente ncastrate n
st'lpul central $fig. 2. 8% .
2.".9. 1c!ri cu trepte suspendate
2. . & % 1e reali*ea*! prin suspendarea, de tavan sau de podestul imediat superior, a capetelor l i /er e al e treptelor independente n consol!.
2..&.2. 3entru treptele acestor sc!ri se poate reali*a #i sc0ema static! de grin*i simplu re*emate.
2..&.". ,reptele se reali*ea*! cu contras!geat!, in'nd cont de posi/ilitatea de alungire a firelor.
1"3
- pentru metal prelucrri c+imice sau electroc+imice ale
suprafeei4 .opsire4 lustruire.
2.3. P(".%7$(% p(%+%!- 5$:%)"a 5%@"($ a (a)p"5'( 8% 9.$(%5'(
2.6.1. Elementele de construcie sau finisa/ care delimitea"
limea liber a rampelor i scrilor (amplasate la ni.elul stratului de
u"ur sau pe .ertical)4 constituie un criteriu de delimitare pe direcia
trans.ersal a rampei4 dac ,nlimea la care se situea" acestea este
mai mic de 2 m.
2.6.2. Este inter"is ca limea liber a scrilorDrampelor s se
micore"e pe direcia de e.acuare ,n e5terior= dar se poate mri pe
msura adu(rii de flu)uri de evacuare.
2.6.3. 6ele mai u"uale elemente care delimitea" limea liber
a rampelor i scrilor sunt=
- la perete= plinte. finisa/ul peretelui4 m>n curent la
perete
- la oc+iul scrii= m>n curent4 parapet sau balustrad4
reborduri4 .ang ,ntors.
2.6.$. 8u se admit proeminene locale (st>lpi4 radiatoare etc.)
mai mari de 1' cm4 limea liber a rampei msur>ndu-se de la
acestea. 1n ca"ul ,n care din structura cldirii apar reliefuri locale mai
mari4 care ar putea bloca fluena circulaiei de e.acuare ,n ca" de
pericol4 acestea trebuie compensate pe toat lungimea rampei cu o
m>n curent sau cu un soclu ,n relief (ca un .ang) ,n planul reliefului
respecti..
2.6.*. 8u se admit nie locale mai ad>nci de 1' mm4 care ar
putea bloca o persoan ,n flu5ul de e.acuare ,n ca" de pericol. 3ac
1$6
astfel de nie re"ult din conformarea casei scrii4 acestea trebuie ,nc+ise fie cu o m>n curent local sau cu un grila/4 fie cu un perete subire (rabi sau
gips-carton) de cel puin 6' cm ,nlime.
2.4. T%p6(% -" ("7'5+$(% p"!*(6 )6.>%%5" *("p*"5'(
0uc+ia de treapt este partea cea mai solicitat a treptei4 pe care descarc cea mai mare parte a ,ncrcrii transmise de picior.
2.4.1. 0uc+ia de treapt trebuie s asigure=
- re"isten mecanic ridicat4 pentru a se e.ita deteriora-
rea ,n timp sub efectul di.erselor aciuni de e5ploatare
- ,mpiedicarea alunecrii pe treapt (asigur>nd respectarea
cerinei de Asiguran ,n e5ploatareB)4 in>nd cont de amplasarea
scrii4 ni.elul de circulaie i natura finisa/ului utili"at.
2.8. Tipuri de re"ol.ri marginale
2.8.1. Racordarea finisa/ului treptelor cu cel al pereilor se face
prin aceleai tipuri de plinte utili"ate la racordarea pereilor cu
pardoselile.
Not nu se utili"ea" scafe cu ra" mai mare de 1' mm la racordarea
treptelor cu peretele4 acestea put>nd fa.ori"a de"ec+ilibrarea ,n ca" de
e.acuare.
2.8.2. Racordarea finisa/elor la marginile libere ale scrilor
(oc+iul scrii sau marginile rampelor4 dac scara este deprtat de la
limita pereilor) poate fi fcut=
a. la scrile cu plac fr .ang sau cu .ang normal ( , n /os)=
- ,ntoarcerea finisa/ului treptei pe partea lateral a
scrii
- ,ntoarcerea elementului care constituie muc+ie de
treapt pe partea lateral a scrii
- reali"area unui rebord lateral spre oc+iul scrii4 fie
din acelai material cu treapta4 fie dintr-un alt material
(lemn4 piatr4 materiale plastice etc.)
2.0.3. #n ca"ul scrilor detaate de perete cu un spaiu liber mic4
pentru ca finisa/ul peretelui s poat fi e5ecutat4 este necesar ca spaiul
liber ,ntre peretele brut i ramp s fie de minimum 8 cm4 dac
peretele urmea" a fi tencuit.
a. !entru finisa/e mai groase ale peretelui4 spaiul liber
,ntre scar i perete trebuie mrit ,n consecin4 pentru ca dup
finisarea peretelui s rm>n de circa 6 cm. :atura neted a
scrii rm>ne nefinisat4 ea nefiind .i"ibil (fig. 2.1*).
Not !reci"rile de ia art. 2.*. 2.6. 2.& i 2.8 sunt .alabile at>t pentru scrile
drepte c>t i pentru scrile curbe.
%crile curbe pun mai ales probleme de conformare structuralG
,n ceea ce pri.ete sosirea i plecarea de pe podestele de eta/ sau
intermediare4 ele pot fi asimilate cu scrile drepte4 cu ,ntoarceri la alte
ung+iuri dec>t 9'2 sau 18'2.
2.1. I)p5%.a:%% a96p(a ("7%9*"!:"% 8%
(%<%-%*$:%% -" a!9a)@56 a .5$-%(%%
!re"ena golurilor mari ,n planee este impus funcional ,n
situaia concentrrii circulaiilor .erticale. 9mplasarea golurilor are
efecte ,n transportul forei seismice ctre subansamblurile .erticale4
influen>nd drastic rigiditatea i re"istena planeului.
2.1.1. Reali"area casei scrii implic unele probleme legate de
re"istena de ansamblu a cldirii4 printre care se menionea"
,ntreruperea continuitii planeelor ,n dreptul casei scrilor4 fiind
151
necesar a se anali"a ,n ce msur acest lucru afectea" continuitatea i
rigiditatea planeelor ,n plan ori"ontal - se menionea" faptul c
efectul amplasrii golurilor ,n po"iii nefa.orabile este mai important
,n ca"ul structurilor cu perei rari i al structurilor duale4 ,n aceste
ca"uri trebuind .erificat re"istena i rigiditatea planeelor ,n plan
ori"ontal. !o"iiile cele mai a.anta/oase ale golurilor ,n planee sunt=
la centru4 ,n coluri4 sau la e5tremiti (fig. 2. 16) .
2.1.2. %unt defa.orabile po"iiile alturate a dou sau mai multe
goluri care fragmentea" e5agerat planeul4 golurile plasate la
colurile intr>nde ale cldirilor sau l>ng pereii structurali importani
(fig. 2.1&).
2.9.3. Rigiditatea casei scrilor contribuie la rigiditatea general
a cldirii i trebuie considerat influena casei scrii asupra centrului
de rigiditate al cldirii - comportarea de ansamblu a structurilor (,n
special a celor ,n cadre) este influenat de pre"ena scrilor4 care
introduc o rigiditate suplimentar la deplasare4 put>nd ,n anumite
situaii s constituie un factor puternic de disimetrie=
2.9.$. !rocedee moderne de modelare i anali". 1n ca"urile
unde componentele nestructurale modific direct re"istena i
rigiditatea elementelor structurale al e construciei4 sau masa acestora
afectea" ,ncrcrile asupra construciei4 caracteristicile lor trebuie s
fie considerate ,n anali"a structural a construciei. O gri/ particular
trebuie luat pentru identificarea "idriei de umplutur ce poate reduce
lungimea efecti. a st>lpilor adiaceni=
2.9.*. %crile includ o .arietate de componente separate ce pot
fi fie sensibile la deformaii4 fie sensibile la acceleraii. %crile ,n sine
pot fi independente de structur4 sau integrate ,n structur. 3ac sunt
integrate ,n structur4 ele trebuie s forme"e o parte din e.aluarea i
anali"a ,ntregii structuri4 cu o atenie particular asupra posibilitii
modificrii rspunsului datorit rigiditii locale. 3ac scrile sunt
independente4 ele trebuie e.aluate pentru ,ncrcrile normale ale
scrilor i pentru abilitatea lor a re"ista la acceleraii i ,ncrcri
directe transmise de la structur prin cone5iuni.
Cap. 3. RELAIA NTRE GEOMETRIA SCRII -
STRUCTUR - FINISAJ - TRASEUL MINII
CURENTE
#n cadrul acestui capitol se anali"ea" numai scrile drepte4 cu
traseu drept i cu ,ntoarceri la 18'2 i la 9'24 e5emplificate pentru
scrile cu podeste i rampe di n plci de beton armat. !entru scrile din
alte materiale4 se .or a.ea ,n .edere elementele specifice impuse de
1*3
caracteristicile particulare ale acestora (uneori ,n mod determinant4
alctuirea constructi. a structurii lor).
!entru reali"area unei scri corecte4 se recomand s se in
cont de relaiile de determinare direct care se stabilesc ,ntre
geometria scrii - care include finisa/ul i traseul m>inii curente - i
elementele structurale ale acesteia.
3imensiunile treptelor se determin cu relaiile de calcul din
Normativul E3F.
,nlimea AnormalB a parapetului (DD) se consider cea pre."ut
,n Normativul E3F.
8otaiile folosite ,n te5t i figuri sunt urmtoarele=
* limea podestului
: limea treptei
h ,nlimea treptei
+ ,nlimea parapetului
n numrul de trepte ,n proiecie ori"ontal
l,n - 1) lungimea pac+etului de trepte
a dimensiunea decala/ului la palierul de urcare
b dimensiunea decala/ului la palierul de cobor>re
!entru a obine re"ol.ri optime at>t ,n ceea ce pri.ete
structura scrii4 continuitatea m>inii curente cu ,nlime normal4
racordarea finisa/ului podestelor cu treptele i obinerea unui intrados
ordonat i estetic la racordarea rampei de scar cu podestele4 este
necesar ca oc+iul scrii s aib lungimea pac+etului de trepte l(n - 1)
plus o lime de treapt !l,n - 1) Jl Knl".
#n ca"ul ,n care oc+iul scrii are numai lungimea pac+etului de
trepte l,n - 1)4 se obine o lungime minim a casei scrii4 dar re"ult
soluii de"a.anta/oase pentru structura de re"isten i intradosul scrii
la racordrile cu podestul precum i la traseul m>inii curente.
1*$
3.1. %cri cu rampe drepte - concepie i
construcie
3.1.1. %cri drepte4 cu sau tar podete intermediare i fr
,ntoarceri=
i respecti. la partea de sus) sunt inegale4 necesit>nd la partea
de sus fie o grind de podest (pentru simetrie put>ndu-se
pre.edea grind de podest i la partea de /os a scrii)4 fie o plac
foarte groasG ,n ca"ul ,n care nu se adopt nici una din aceste
dou soluii4 placa rampei intr sub podestul de sus cu o
lungime egal cu o treapt (fig. 3. 1) .
:a palierul de urcare4 parapetul este mai ,nalt dec>t
,nlimea normal L cu o ,nlime de o treapt4 datorit faptului
c ,nlimea se msoar de la muc+ia primei trepte.
!entru ca i la podestul de /os s se pstre"e aceeai
,nlime ca pe ,ntregul parcurs al scrii4 se poate adopta una din
urmtoarele posibiliti=
- se pre.ede o ,nt rerupere a m>inii curent e4 cu o
sritur egal cu + (,nlimea treptei) la racordarea cu
parapetul rampei care urc=
- se accept m>na curent oblic la parapetul podestu-
l ui de /os4 pe poriunea ,ngust a acestuiaG
- se accept ,nlarea m>inii curente cu o ,nlime
de treapt4 pe limea oc+iului scrii la parapetul de /os
(L J +)G
- se accept lungirea oc+iului scrii cu o lime de
treapt i decuparea ,n consecin a podestului de /osG
,n aceast .ariant4 dimensiunea casei scrii crete cu o
lime de o treapt.
&.1.1.2. %cri cu lungimea oc+iului scrii mai mare cu o lime
de treapt l dec>t lungimea pac+etului de trepte ,n proiecie i oc+iul
scrii decalat cu 1-2 fa de pac+etul de trepte (fig. 3.2)=
- lungimea casei scrii crete cu o lime de treapt
- grosimile celor dou podete pot fi egale
- , nl i mea parapet ul ui est e const ant (L) pe ambel e
podete precum i pe rampa scrii
- se poate obine o racordare a intradosului scrii cu intradosul
podestelor4 ordonat i estetic
1*6
not 1n ca"ul unui podest intermediar la o scar dreapt4 pentru meninerea
grosimii plcii podestului ,n concordan cu grosimile rampelor4 se
decalea" fr>ngerea de pant la rampa care coboar de la podest4 cu o
lungime egal cu l. !entru meninerea ,nlimii parapetului pe tot traseul
scrii4 inclusi. pe podest. fr>ngerea de pant a m>inii curente se .a face
decalat cu o lime de treapt fa de rampa care urc de pe podest.
1*&
3.1.2. S.$(% .6 ?!*'a(."("
%crile cu ,ntoarcere4 cu rampe drepte pot fi clasificate=
M ,n funcie de ung+iul dintre rampeG cele mai frec.ente ca"uri
sunt de scri cu ,ntoarcere la podest de 18'2 i de 9'2. !entru alte
ung+iuri de ,ntoarcere situaiile respecti.e se .or asimila cu unul
dintre cele dou ca"uri de referin.
M 1n funcie de decala/ul ci t i t ,n plan al treptelor care delimi-
tea" podestulG se pot determina patru situaii caracteristice=
1) scri cu trepte nedecalate fa de oc+iul scrii la podest
2) scri cu decala/ egal de /umtate de treapt fa de
oc+iul scrii la podest
3) scri cu decala/ de o treapt ,n sensul urcrii pe podest
$) scri cu decala/ de o treapt ,n sensul cobor>rii pe
podest.
#ntre situaiile 1) i $) e5ist o infinitate de posibiliti de
decala/4 ,n funcie de dimensiunile i panta rampei scrii i plcii sau
grin"ii de podest.
3ecala/ul poate fi considerat la AbrutB sau la finit4 cu implicaii
,n ceea ce pri.ete BfinitulB4 respecti. intradosul cofra/ului.
:a o construcie a scrii pornind de la AbrutB4 adugarea
grosimilor de finisa. poate conduce la un decala/ ,n plan al muc+iilor
treptelor celor dou rampe la AfinitB de circa 1'-1$ cm4 precum i la
modificarea ,n consecin a cotelor parapetului4 traseului m>inii
curente precum i a limii podestului.
6onstrucia scrii pornind de la /finit0 (contratreapt .ertical4
contratreapt oblic sau cu ciubuc) are implicaii ,n determinarea
grosimii componentei structurale a podestului (dal groas sau a
grind plat de podest)4 respecti. a geometriei cofra/ului4 astfel ,nc>t
intersecia la AfinitB ,ntre intradosul rampelor i podestelor i limita
oc+iului scrii s fie coliniare.
%e recomand ca suma decala/elor treptelor care fac legtura cu
podestul s fie de o lime de treapt4 pentru ca panta m>inii curente s
aib o ,ntoarcere ori"ontal la oc+iul scrii. Niecrui tip de decala/ ,n
1*8
plan al treptelor ,i corespunde un traseu al m>inii curente4 la o ,nlime
dat a parapetului4 .alabil at>t la scrile cu ,ntoarcere la 18'24 c>t i la
cele cu ,ntoarcere la 9'2. 9cesta are implicaii asupra dimensiunilor
necesare ale podestului.
#n funcie de structura podestului. rampele scrii pot fi susinute
pe=
- plci de podest4 relati. subiri (cu grosime sensibil
apropiat de cea a rampei scrii)=
- grin"i de podest din di.erse materialeG
- podete - dale groase.
&.1.2.1. 1cri cu ntoarcere la podest de 1234
:a scrile cu ,ntoarcere la 18'24 fiecrui tip de structur din cele
de mai sus4 ,i corespunde un t i p de geometrie a scriiG optimi"area
soluiei de scar repre"int coordonarea ,ntre structura i geometria
acesteia.
Note
1) !entru orice alte dimensiuni ale rampelor sau structurii podestului4
.or aprea alte decala/e ,n plan ale treptelor4 determin>nd alte ,nlimi
suplimentare ale parapetelor sau limi ale podestelor.
2) Respectarea relaiei ,ntre geometria scrii i structur este o
recomandareG nerespect>nd aceast relaie .or aprea decala/e la intradosul
scrii4 ,ntre rampe i podest4 complic>nd reali"area cofra/ului.
3) #n funcie de ne.oia de economisire a spaiului sau de importana
scrii4 este posibil s se acorde aspectului intradosului scrii mai puin
importan. %e pot reali"a scri cu ,ntoarcere la 18'24 cu re"ol.area corect a
traseului m>inii curente4 dar accept>nd ca intersectarea planurilor ,nclinate
ale rampelor cu cel ori"ontal s se fac decalat (ceea ce complic reali"area
cofra/ului).
$) !entru asigurarea traseului m>inii curente fr sritur sau
discontinuitate la podest4 condiia necesar i ,n general suficient este ca
suma decala/elor treptelor de pe podest s fie de limea unei trepte.
1*9
3.1.2.1.1. 1cara cu trepte /rute nedecalate fat! de oc0iul
sc!rii, la podest repre*int! soluia cu cea mai redus! lungime a casei
sc!rii precum #i cu cea mai redus! lungime a oc0iului sc!rii.
s aib o imagine controlat (intradosul rampelor i al podestului s se
intersecte"e dup o dreapt).
1n ca"ul ,n care structura podestului nu este re"ol.at cu grind
de podest ci cu plac relati. subire (1.3-1* cm)4 intersecia dintre
rampa care urc pe podest i placa podestului se decalea" (fig. 3.*)4
complic>nd cofra/ul.
%oluia este de"a.anta/oas di n punct de .edere al=
- racordrii pardoselii podestului cu ultima treapt a
pardoselii4 deoarece finisa/ul primei trepte al fiecrei rampe
care a/unge la podest4 .a a.ansa pe podest4 apr>nd un decala/
,ntre planul contratreptei iDsau ciubucului i planul finisa/ului
din oc+iul scrii=
- problemelor pe care le pune racordarea finisa/ului
contratreptelor cu cel al oc+iului scriiG
- dificultii ,n ceea ce pri.ete ,ntoarcerea m>inii curente
fr sritur la podest=
1I1
- 5raseul m6inii curente .a urmri panta rampelor. #nlimea
parapetului se calculea" de la muc+ia treptei. #n dreptul oc+iului
scrii ,ntoarcerea ori"ontal a m>inii curente este posibil ,n urm-
toarele .ariante=
O cu parapet de ,nlime + pe "ona podestului4 ceea ce
implic prelungirea ori"ontal a parapetului rampei care urc pe
podest cu o dimensiune egal cu o lime de treapt4 ,nainte de
,ntoarcerea ei paralel cu oc+iul scrii (.ar 1 ,n fig. 3.6)G ,n acest
ca"4 limea podestului la oc+iul scrii4 .a fi ma/orat cu o
lime de treapt ceea ce mrete lungimea casei scriiG
O cu parapet de ,nlime ,+ 7 h- 28, cu creterea ,nlimii
parapetului +, la podest. cu o .aloare egal cu ,nlimea h - 2 a
unei trepte i ma/or>nd limea podestului cu 1 - 2 , ceea ce
mrete i lungimea casei scrii (.ar 2 ,n fig. 3.6)G
O cu parapet de ,nlime L4 pe limea oc+iului scrii linia
m>inii curente fiind ori"ontal4 dar cu o sritur egal cu
,nlimea h a unei trepte la racordarea cu parapetul rampei care
coboar la podest (.ar 3 fig. 3.6)G
Ocu parapet de ,nlime +$ racordarea ,ntre parapetele 4
celor dou rampe este oblic (racordare ce poate fi reali"at pe curb4
dac oc+iul scrii este ,ngust)G
O cu parapet de ,nlime + dar cu discontinuitatea m>inii
curente pe latura scurt a oc+iului scrii i o sritur egal cu
,nlimea unei trepte4 la ,nceputul rampei care coboar la podest.
2 'raseul minii curente va urm!ri panta rampelor. n!limea
parapetului se calculea*! de la muc0ia treptei. n dreptul oc0iului
sc!rii ntoarcerea ori*ontal! a m'inii curente este posi/il! n urm!2
toarele varianteJ
Kcu parapet de n!lime & pe *ona podestului, ceea ce
implic! prelungirea parapetului rampei care urc! pe podest cu o
dimensiune egal! cu o l!ime de treapt!, nainte de ntoarcerea
ei paralel cu oc0iul sc!rii $var 1 n fig. 3.12.%L n acest ca*,
l!imea podestului la oc0iul sc!rii, va fi maGorat! cu o Gum!tate
de treapt! $l(2), ceea ce m!re#te lungimea casei sc!riiL
Kcu parapet de n!lime *+ , -(2), cu cre#terea n!limii
parapetului + la podest, cu o valoare egal! cu Gum!tate din
n!limea - a unei trepte #i p!str'nd l!imea podestului $var 2 n
fig. 3.12.%L
2cu parapet de n!lime & pe l!imea oc0iului sc!rii, linia
m'inii curente fiind ori*ontal!, dar cu o s!ritur! egal! cu
Gum!tate din n!limea unei trepte $0 (2) $var 3 fig. 3.12.%L
Kcu parapet de n!lime & racordarea ntre parapetele
celor dou! rampe fiind o/lic! $racordare ce poate fi reali*at! pe
cur/, dac! oc0iul sc!rii este ngust%L
1I5
- 5raseul m6inii curente .a urmri panta rampelorG ,nlimea parapetului se .a calcula de la muc+ia treptei4 .ertical. #ntoarcerea m>inii curente ,n
dreptul oc+iului scrii este posibil ,n urmtoarele .ariante=
Ocu parapet de ,nlime (L) pe podest i reali">nd traseul continuu al m>inii curente4 prin prelungirea ori"ontal a parapetului rampei care urc
spre podest4 cu o dimensiune egal cu limea unei trepte4 ,nainte de ,ntoarcerea ei paralel cu oc+iul scriiG ,n acest ca". limea podestului4 msurat la
oc+iul scrii4 .a fi ma/orat cu o lime de treapt4 lungimea casei scrii cresc>nd corespun"torG podestul se .a putea decupa prelungind i oc+iul
scrii cu aceeai lime de treapt (fig. 3.16. .ar. 1)G
Ocu parapet de ,nlime (L J h8, la podest4 cu creterea ,nlimii parapetului L la podest4 cu o .aloare egal cu ,nlimea unei trepte + i
pstr>nd limea podestului (fig. 3.16. .ar. 2)G
Ocu parapet de ,nlime L4 pe limea oc+iului scrii l inia
m>inii curente fiind ori"ontal4 dar cu o sritur egal cu
,nlimea h a unei trepteG
Ocu parapet de ,nlime L4 racordarea ,ntre parapetele
celor dou rampe fiind oblic (fig. 3.16. .ar4 3)4 e.entual cu
racordri curbe torsionateG
168
3.1.2.1.$. 1cara cu ntoarcere la 1234, cu decala. de o treapt brut n sensul cobor6rii pe podest este un tip de scar creia ,i corespunde
structural o re"emare a rampei scrii pe podest cu grind (din beton armat).
169
%oluia este de"a.anta/oas din punct de .edere al=
Mracordrii pardoselii podestului cu ultima treapt a
pardoselii4 deoarece finisa/ul primei trepte al fiecrei rampe
care a/unge la podest4 .a a.ansa pe podest4 apr>nd un decala/
,ntre planul contratreptei iDsau ciubucului i planul finisa/ului
din oc+iul scriiG
O problemelor pe care le pune racordarea finisa/ului contra-
treptelor cu cel al oc+iului scrii=
Odificultii ,n ceea ce pri.ete ,ntoarcerea m>inii curente
fr sritur la podest=
Oa.ansrii pardoselii podestului spre rampa care coboar
spre podest (i reali"area unui podest de form mai puin
regulat).
- 5raseul m6inii curente este continuu i urmrete panta
rampelorG ,nlimea parapetului se calculea" de la muc+ia treptei4
.ertical4 ,nlimea parapetului este aceeai pe toat desfurarea scrii
(L) i nu pune probleme la ,ntoarcerea la podest.
9cest tip de scar asi(ur nlime liber minim ntre podeste,
comparati. cu celelalte .ariante4 la o aceeai ,nlime de ni.el4
datorit ,nlimii grin"ii.
1&1
&.1.2.2. 1cri cu ntoarcere la podest de :34
:a scrile cu ,ntoarcere la 9'24 fiecrui tip de structur ,i
corespunde un tip de geometrie a scriiG optimi"area soluiei de scar
repre"int coordonarea ,ntre structura i geometria acesteia. #n
principiu se pot accepta pre.ederile i notele de la art. 3.1.2 i 3.1.2.1.
Not %unt pre"entate4 ca e)emplificri, cele mai frec.ente tipuri de scri cu
,ntoarcere la podest de 9'2G sc+imbri ale grosimii plcii sau podes-
telor conduc la imagini diferite ale intradosului scrii4 cu complicaii
,n ceea ce pri.ete cofrarea.
1&2
%crile cu ,ntoarcere la 9'24 re"emate pe podest cu structura de tip
plac4 plac cu grin"i sau dal groas i decala/ similar celor de la
3 1.2.2...3.1.2.$ asigur at>t traseul m>inii curente fr sritur pe
podest c>t i o imagine curat a intradosului4 cu un numr minim de
intersecii de planuri (fig. 3. 21 . . . 3.2&)
!entru reali"area unui intrados neted4 mai uor de cofrat i mai
estetic4 structura podestului poate fi de tip dal groas sau plac relati.
subire. 1n funcie de dimensiunile a i b se pre.ede peste structura de
tip plac4 o umplutur din beton uor (fig. 3.22 i 3.23)4 ,n funcie
de grosimea pre."ut pentru placa podestului.
#n ca"ul ,n care imaginea intradosului nu interesea"4 precum i
,n ca"ul ,n care din considerente structurale nu se optea" pentru
niciuna din .ariantele de mai sus4 rampa care urc spre podest intr
sub acesta.
3.2.2.1. 3imensiunea minim (spre oc+iul scrii) a treptei
balansate trebuie s fie de 12 cm la cel mai a.ansat obstacol de pe
partea dinspre oc+iul scrii. 9cesta poate fi proiecia m>inii curente pe
planul scrii4 a parapetului4 un .ang ,ntors sau treapta ,nsi (a se
.edea i 1. 3. definiia limii libere a scrii).
3.2.2.2. Normulele de calcul al e treptelor precum i pre.ederile
pri.ind limea ma5im a treptelor sunt cele pre."ute ,n Normativul
M3N2
3.2.3. M"*'-" -" .'!9*(6.:%" <(a&%.$ a *("p*"5'( @a5a!9a*" 5a 9.$(%
3.2.3.1. ;tapele premer(toare construciei propriu-zise i care trebuie parcurse at>t pentru scrile cu trepte balansate cu ,ntoarcere la 18'2 c>t i pentru
cele cu ,ntoarcere la 9'2 sunt urmtoarele=
- se stabilesc dimensiunile treptelor4 ,n funcie de ,nlimea
de ni.el i de formulele de calcul ale treptelorG
- se construiesc rampele=
- se construiete limea m>inii curenteG
- se construiete l i na pasului ( l a *' cm de limita m>inii curente4 la scri cu lime mai mic 1 m i la 6' cm4 la scri cu lime mai mare de 1
m)=
- se marc+ea" pe l i ni a pasului limile treptelorG
- se stabilete numrul de trepte care trebuie balansate i linia de limit de balansare (denumit ,n continuare limita de balansare8 prin una d i n
urmtoarele metode=
- limita de balansare se trasea" la o distan cel puin
egal cu dublul l i mi i rampei (suprapus peste cel mai
:a scrile cu rampe cu ,ntoarcere la 18'
'
4 este recomandat s se pre.ad treapt ,n a5ul scrii4 pentru a se e.ita lipsa de acuratee la finisarea colurilor4 dac scara este ,nc+is ,n cas proprie
sau dac are form rectangularG dac scara este liber sau are form poligonal4 recomandarea aceasta nu are obiect.
104
a 5ul s c r i i G , n ca "ul a ce s t e i me t ode ( f i g. 3 . $ 1 ) . l i me a mi ni m a
treptei balansate din a5ul s c r i i este de 1$ cm4 pentru a e.ita ca .reuna din
treptele alturate acesteia s fie mai ,ngust de 12 cm=
- se trasea" limea treptei balansate din a5ul scrii (de
1$ cm)4 la limita proieciei dinspre oc+iul scrii a elementului
luat ,n considerare la determinarea limii libere a scrii (m>n
curent4 rebord lateral4 .ang etc.)4 denumit ,n continuare contur
de referin
- se notea" centrul semicercului de balansare (numit ,n
continuare arc de balansare8, la intersecia dintre a5ul scrii i
limita de balansare4 notat 0 i punctul de intersecie ,ntre
semicercul ce constituie conturul de referin i a5ul scrii4
notat cu N$
- se trasea" arcul de balansare4 cu ra"a <N$
- se proiectea" punctele care delimitea" treapta balansat
din a5ul scrii4 pe arcul de balansare=
- segmentul de cerc rmas se ,mparte ,n at>tea pri c>te
trepte au mai rmas de balansat (1)=
- punctele de pe cerc astfel obinute se proiectea" ,napoi
pe conturul de referin (pe ambele rampe ale scrii) (2)G
- se trasea" treptele4 prin unirea punctelor de pe l i ni a
pasului cu punctele corespun"toare de pe conturul de referin
(3)G
- se .or cota dimensiunile treptelor la oc+iul scrii (notate
pe desen l14 l24 l34 l$ etc.
b) <etoda se(mentelor e(ale
Odat stabilite numrul de trepte care trebuie balansate precum i
linia limitei de balansare (l). se construiete prima treapt balansat (2)G ,n
ca"ul acestei metode (fig. 3. $2) . limea minim a treptei balansate este
de 12 cm=
- se trasea"4 pe l i ni a conturului de referin4 limea
treptei balansate din aPuQ scrii4 de 12 cmG
- se prelungete treapta astfel construit p>n c>nd se
i nt er s ect ea" cu l i m i t a de bal ansar e ( 3 ) G
189
".2.".. .eterminarea dimensiunii tre/telor, /e baza calculului numeric
a. se determin! conform 3. 2. 3. 1 #i 3. 2. 3. 2 num!rul de trepte
care se /alansea*! precum #i l i ni a l i mi t ! de /alansareL
/. se calculea*! lungimea desf!#urat! a sc!rii pe conturul de
referin!, pan! la treapta din a8J aceasta se consider! a avea
dimensiunea de 12 cm pe conturul de referin!J
c. aceast! dimensiune minimal! se nmule#te cu num!rul de
trepte care tre/uie /alansate pe o ramp! $f!r! treapta din a8%L
d. se scade produsul de mai sus $ c % din lungimea desf!#urat!
$/% #i re*ult! lungimea desf!#urat! a sc!rii pe conturul de
referin!, care tre/uie reparti*at! n mod progresiv pe fiecare
treapt!J
e. fiec!rei trepte /alansate i se reparti*ea*! o parte din
re*ultatul de la $d%. dinspre treapta din a8ul sc!rii $treapta de
referin!%, spre treptele drepteJ
2 prima treapt! de l'ng! treapta din a8 o unitate
2 a doua treapt! de l'ng! treapta din a8 2 dou! unit!i
2 a treia treapt! de l'ng! treapta din a8 2 trei unit!i
2 se continu! n progresie aritmetic! cu celelalte trepte care se /alansea*!J
f. se face suma unit!ilorJ
g. lungimea o/inut! la $ d% se divide la num!rul de unit!i
re*ultate la $ e% #i se o/ine dimensiunea fiec!rei unit!i
considerateL
0. se acord! fiec!rei trepte /alansate num!rul de unit!i corespun*!tor po*iiei treptei, a#a cum a fost reparti*at la $e%.
Cig. 3.50 repre*int! un e8emplu de calcul al treptelor /alansate, consider'nd c! treapta nedeformat! are l!imea de 2I.5 cm.
200
6ap. $. E:E0E8TE %!E61N16E 3E !RO1E6T9RE 9
%6;R1:OR 318 31IER%E 09TER19:E
1c!rile tre/uie s! r!spund! urm!toarelor cerine de calitate2
re*isten! #i sta/ilitate, siguran! la foc, siguran! n utili*are, protecie
acustic!.
Calculul de rezisten0 #i deformaie al sc!rilor se face lu'nd
n considerare tipul structural al sc!rii, condiiile de re*emare a
elementelor sc!rii #i nc!rc!rile care le solicit!. La elementele ncli 2
nate ale sc!rilor se ine cont c! nc!rcarea permanent! este reparti*at!
uniform pe suprafaa nclinat! #i nc!rcarea util! este uniform
reparti*at! pe ori*ontal!.
-alculul elementelor componente ale sc!rilor o/i#nuite, curent
folosite n construcii, nu ridic! pro/leme deose/ite #i se face pe
sc0eme statice relativ simple.
6n general, forele a8iale de compresiune care se de*volt!
n unele elemente ale sc!rilor, cum ar fi rampele, grin*ile2vang sau
grin*ile cur/e spaiale, au valori relativ sc!*ute #i conduc la dimensi2
uni mici n comparaie cu dimensiunile re*ultate din calculul de
re*isten! la ncovoiere.
6n general, sta/ilitatea elementelor sc!rii este asigurat!. ,otu#i,
ea ar tre/ui anali*at! la structurile de sc!ri care prin forma lor sau prin
tipurile de leg!turi pot pune pro/leme de sta/ilitate.
6n afar! de leg!turile reciproce, elementele componente ale
sc!rilor au o serie de leg!turi mecanice cu celelalte elemente
structurale ale construcieiJ cu pereii casei sc!rii, cu st'lpii #i cu
plan#eele. .ceste leg!turi se reali*ea*!, de o/icei, prin intermediul
grin*ilor2podest. podestelor sau a grin*ilor2vang. <eali*area unor
leg!turi de tipul articulaiilor sau ncastr!rilor este n funcie de
materialele folosite at't la sc!ri c't #i la structura cl!dirii.
-erina de si1uran0 la foc se asigur! n condiiile confor2
m!rii, alc!tuirii #i reali*!rii conform prevederilor normativului de
specialitate.
202
-erina de si1uran0 2n e3/loatare se presupune asigurarea
proteciei utili*atorilor mpotriva accident!rii
-erina de i1ien0, s0n0tatea oamenilor, /rotecia mediului
2ncon4ur0tor poate fi considerat! respectat! dac! materialele de
construcie #i finisaG nu degaG! emisii poluante.
-erina de /rotecie la z1omot se asigur! prin alc!tuiri #i
materiale specifice.
".1. 1c!ri din /eton armat
".1.1. 9in punct de vedere al formelor structurale, sc!rile din
/eton armat pot fi din oricare dintre tipurile descrise la art. 2. ".
.cest capitol face preci*!ri suplimentare numai n leg!tur! cu
unele dintre tipurile de sc!ri din /eton armat.
9ceste tipuri de scri au ,n mod u"ual treptele reali"ate din
prefabricate de beton armat.
Ele au urmtoarele caracteristici=
- se pot monta pe antier cu utila/e de ridicare uoare
(greutatea elementelor prefabricate fiind ,n general sub *'' Hg
(mai rar 8'' Hg)4 put>ndu-se utili"a la antierele mici ale
cldirilor cu puine ni.eluriG
- soluia este interesant mai ales pentru elemente
prefabricate gata finisate4 produse de firme speciali"ate
2'*
.%.%c. 5c0ri din elemente de su/rafa0
1unt reali*ate din /eton armat turnat monolit sau din prefa2
/ricate #i cu trepte finisate cu alte materiale.
1e preci*ea*! c! rampele #i podestele pot avea grosimi diferite,
n sensul c! prin m!rirea grosimii podestelor se poate sc0im/a alura
momentelor ncovoietoare.
.%. %.d. 5c0ri curbe cu 1rinda /e mi4locul ram/ei
1e preci*ea*! c! n grinda2spaial! se de*volt! momente
ncovoietoare pe dou! direcii, momente de torsiune, fore a8iale #i
fore t!ietoare, fiind necesar! preluarea momentelor din ncastr!ri.
20)
%.1. *e. 1cri cu trepte suspendate
%e reali"ea" prin suspendarea de ta.an sau de podestul imediat
superior a capetelor libere ale treptelor independente ,n consol4
micor>nd astfel momentul ,nco.oietor d i n ,ncastrare.
!entru treptele acestor scri se poate reali"a i sc+ema static de
grin"i simplu re"emate.
Note
1. %istemul constructi. obinuit4 de tip Bplac portant plan pe
ambele feeB4 reali"at din beton armat turnat monolit, pre"int urmtoarele=
M avanta.e n e)ecuie
- cofra/e simple i economice4 put>ndu-se utili"a i cofra/e de
in.entar
- sistem de armare simplu
- turnare lesnicioas
M dezavanta.e n e)ecuie
- scara se e5ecut de ec+ipe diferite de lucrtori (betoniti i ali
muncitori speciali"ai ,n finisa/e4 mo"aicari4 t>mplari etc)4 ,n etape
208
diferite de lucruG preci"ia de lucru este diferit la cele dou categorii
de lucrtori.
- circulaia Bde antierB este mai greoaie i necesit re"ol.ri cu
dispo"iti.e impro.i"ate4 p>n la reali"area treptelor brute sau direct a
tretelor finite. 1n aceast situaie manopera de finisare (inclu">nd i
treptele brute de beton) este mai scump dar mult mai precis.
9doptarea soluiei de turnare a treptelor brute odat cu placa din beton
armat4 implic riscul ca4 scara s trebuiasc s fie rectificat (at>t prin
spargere c>t i prin completare) ,n .ederea finisrii4 ca urmare a abaterilor
mai mari admise la turnarea betonului de structur ,n comparaie cu cele
re"ultate la turnarea treptelor brute de ctre scrari speciali"ai. 9.anta/ul
acestei soluii este acela c se uurea" circulaia pe antier.
%.1.1f. #mbinrile dintre elementele din beton armat monolit ale
scrilor cu elementele .erticale tot din beton armat monolit ale
structurii se pot reali"a ,ncastrat datorit e5istenei armturilor
de continuitate4 dimensionate din calculul de re"isten4 gradul de
,ncastrare determin>ndu-se cu a/utorul rigiditilor la ,nco.oiere ale
elementelor concurente.
1n ca"ul elementelor prefabricate4 ,mbinrile se fac4 de obicei4
prin simpla re"emare i prin sudarea unor armturi dispuse constructi..
1n ca"ul re"emrii pe pereii portani din "idrie4 gradul de
,ncastrare depinde de mrimea relati. a ,ncrcrilor = si 5 precum i
a momentelor de stabilitate <s >= . d (moment de stabilitate dat de
,ncrcarea =8 i a momentelor de ,ncastrare al grin"ii-podest4 grin"ii-
.ang sau plcii de podest 01 . !e msur ce ,ncrcarea = i momentul
<s sunt mai mari ,n raport cu T i cu 0i4 crete gradul de ,ncastrare.
4.1.2. Ma*"(%a5"5" p"!*(6 &%!%9a("a 9.$(%5'( -%! @"*'! a()a*
sunt (Tabel $.1)=
Tabel $ i
%.1.2.1. 1cri cu trepte din piatr, natural sau artificial,
pe rampe din beton armat pun probleme specifice care in de
caracteristicile materialelor constituti.e.
%. 1.2.2. 1cri cu trepte realizate din blocuri de piatr
!roblemele de asigurare a circulaiei se re"ol. ca pentru scrile
finisate cu plci de piatr. Elementul specific ,l constituie asigurarea
blocurilor ,mpotri.a alunecrii pe ramp.
%.1.2.&. 1cri cu trepte realizate din crmid
!roblemele specifice acestor scri in de=
- respectarea formulei de calcul a dimensiunilor treptelor i
contratreptelor4 ,n condiiile ,n care crmida are o geometrie
cunoscut=
- ,mpiedicarea dislocrii crmi"ilor treptelor ,n cadrul
scrii.
9mbele probleme se re"ol. prin modul de ae"are a crmi-
"ilor4 conform e5emplificrilor din fig. $.12 i $.13.
212
4.1.2. Si#urn9% l 8!'
1e asigur! ndeplinirea cerinei n condiiile conform!rii, alc!2
tuirii #i reali*!rii conform prevederilor normativului de specialitate.
4.1.4. Si#urn9% :n utili;re
-erina de asigurare a siguranei mpotriva alunec!rii se poate
respecta fie prin reali*area stratului de u*ur! rugos, continuu pe toat!
suprafaa, fie prin trat!ri antiderapante pe *ona muc0iei treptei,
difereniat n funcie de materialul din care se e8ecut! stratul de u*ur!
#i po*iia sc!rii O la e8terior sau la interior. .stfel, ta/elul ".2 #i
figurile ".1", ".15, ".1I pre*int! materialele u*uale pentru stratul
de u*ur! #i m!surile care pot fi luate pentru respectarea cerinei de
siguran! mpotriva alunec!rii la sc!rile e8terioare #i la sc!rile
interioare, de evacuare, mai ales la cl!dirile pu/lice.
4.1.2. !rotecie la "gomot
%.1.?.1. :a cldirile de locuit se recomand ca scrile s nu fie
adiacente spaiilor de locuit.
%.1.?.2. 3ac .ecintatea cu spaiilor de locuit nu se poate e.ita4
se recomand s se ia urmtoarele msuri de protecie la "gomot=
1. 3ac structura scrii este legat de structura cldirii4
pardoseala podestului i treptele rampelor se recomand a se
separa de structura de re"isten4 printr-un strat dintr-un
material .ibro-amorti"ant sau .ibro-i"olant (a se .edea
Normativul E3 R. 9ne5a 9$).
2. 3ac structura scrii este separat de structura cldirii4
,ntre structura cl di r i i i cea a scrii se recomand s se
introduc un strat de separare cu rol .ibro-amorti"ant sau .ibro-
i"olant (a se .edea 8ormativul R3R. 9ne5a 9$).
3. !entru amorti"area "gomotului de impact pro.enind de
suprafeele treptelor4 se pot aplica plci .ibro-amorti"ante pe
suprafaa finit a scrii4 pentru amorti"area sunetelor (similare
cu cele pre"entate la ). care necesit ,ns ,nlocuire periodic.
21)
%.1.?.&. !entru diminuarea transmiterii "gomotului de impact
se recomand s se e.ite contactul direct ,ntre scar i perete4 iar
racordarea ,ntre acestea s se fac prin pre.ederea de materiale .ibro-
amorti"ante sau .ibro-i"olante (cauciuc4 plut4 polistiren ecruisat4 sau
similare).
$.2. %cri din lemn
%crile di n lemn sunt scri cu trepte portante= ele pot fi spri/inite
pe .anguri di n lemn4 pot fi fi5ate ,n perei (prin ,ncastrare sau cu
uruburi speciale) sau pot fi suspendate.
%crile din lemn se pot reali"a cu sau fr contratrepte re"emate
pe grin"i-.ang aparente sau ascunse.
1ntradosul poate fi aparent sau ,nc+is cu sc>nduri fluite4 cu
tencuial pe ipci i trestie4 pe rabi4 cu plci de gips carton sau alte
tipuri de plci.
4.2.a. Ca(a.*"(%9*%.%5" )a*"(%a5656%
%.2.a.@. 1n mod curent pentru scrile din lemn se utili"ea"
urmtoarele esene= brad. ste/ar4 pin4 frasin4 fag4 ulm4 nuc. %e .a e.ita
utili"area lemnului de esen moale sau a esenelor sensibile la
duntori (plop4 arin4 tei).
!entru scri cu ,nalt preio"itate se poate folosi lemn de esene
africane (aca/ou-ul4 iroHo4 sau alte esene).
1n spaiile umede4 scrile trebuie s fie reali"ate din esene
re"istente la umiditate ca ste/arul sau pinul.
%.2.A.2. :emnul masi. poate fi tratat4 pentru o durat de .ia
mai mare4 prin ceruire4 impregnare cu ulei de in4 aplicarea unor
pelicule incolore de ulei sau lacuri incolore.
218
4.2.1. T("p*" 8% +a!<6(% -%! 5")!
%.2.@.a. 5repte din lemn.
$.2.1.a. 1. :emnul pentru treptele care urmea" s rm>n apa-
rente trebuie s aib o bun re"isten la u"ur. 9ceasta se asigur prin
caracteristicile intrinseci ale materialului sau prin protecia acestuia.
$.2.1.a.2. !rotecia treptelor contra u"urii se poate face cu
co.oare lipite (continui sau f>ii pe trepte)4 sau cu co.oare amo.ibile4
fi5ate cu bare metalice demontabile dispuse ,n ung+iul dintre treapt i
contratreapta superioar.
6o.oarele pot fi lipite=
M pe ,ntreaga suprafa a treptei
Treptele care urmea" a fi acoperite cu finisa/e te5tile sau cu
placa/e dure pot fi reali"ate d i n plci de ,nlocuitori de lemn (!9:4
!9N .a.4 care au re"istena la ,nco.oiere mai mic dec>t lemnul) sau
din lemn stratificat
$.2. 1. a.3. !rotecia la u"ur a canturilor treptelor din lemn se
poate face cu=
- canturi din lemn durG
- profile Bmuc+ie de treaptB (a se .edea fig. $.1*)G
- petrecerea parial sau total i lipirea peste cantul
treptei4 a co.oarelor d i n moc+et4 !I6 sau cauciuc (fig. $. 164
$.1&).
$.2. 1. a.$. 6ontratreptele pot fi reali"ate d i n lemn masi.4
,mbinarea ,ntre piesele componente se recomand s fie ,n lamb i
uluc4 sau cu lamb adugat.
$.2. 1. a.*. #mbinrile cu lamb i uluc ,ntre trepte i contratrepte4
la muc+ia treptei trebuie s fie astfel fcute ,nc>t s permit umflarea
lemnului contratreptei4 fr ca prin aceasta s se afecte"e alctuirea
s c r i i s a u a s p e c t u l a c e s t e i a ( f i g . $ . 1 8 ) .
$.2 . 1 . a.*. Treptele balansate cu lime mai mare de 3' cm
trebuie e5ecutate din cel mult trei piese4 ,mbinate prin lipire simpl4
sau cu lamb i uluc4 lamb adugat sau l i pi t e ,n dini de fierstru4
palierele pot fi reali"ate dintr-un numr mai mare de elemente
asamblate.
$.2. 1. a.6. Treptele e5terioare d i n lemn nu sunt recomandabile4
dar dac totui se pre.d la case de .acant4 cabane d i n lemn sau alte
cldiri din lemn. el e pot fi alctuite d i n mai multe piese distanate
,ntre ele cu * . . . & mm (fig. $. 19) . pentru a permite scurgerea uoar a
apei i uscarea lor mai rapid.
$.2.1 .b.*. Treptele fi5ate ,ntre .anguri pot fi ,mbinate cu acesta
prinB
M c+ertarea simpl a .angului (flg. $.2$.a)4 ceea ce necesit
rigidi"area scrii cu tirani=
M ,n coad de r>ndunic (fig. $. 2$. b i c)4 fr a se lua alte
msuri de asigurare a r i gi di t i i scrii.
223
$. 2. 1. c. 6. Tratarea intradosului scrilor din lemn. 1ntradosul
poate fi lsat liber4 sau poate fi t.nuit utili">nd te+nologie tradiio-
nal (tencuial pe ra+i4 pe ipci i trestie) sau te+nologie modern
(plci din gips-carton).
4.2.2. S%<6(a!:$ 5a &'.
!ot asigura e.acuarea ,n condiiile conformrii4 alctuirii i
reali"rii conform reglementrilor te+nice de specialitate4 ,n ca"urile
admise
4.2.3. S%<6(a!:$ ?! 6*%5%7a("
9sigurarea ,mpotri.a alunecrii pe trepte se face prin msurile
pre."ute ,n tabelul $.2 ( d i n $.1. 1) 4 referitoare la finisa/ul di n lemn.
4.2.4. P('*".:%" 5a 7<')'*
%.2.%.1. :a scrile ancorate ,n perete4 se utili"ea" uruburi
speciale ,n dibluri d i n cauciuc4 pentru amorti"area .ibraiilor.
%.2.%.2. Treptele pot fi pre."ute cu co.oare pentru amorti"area
sunetelor de impactG pentru o eficien mai mare4 co.oarele se dispun
i peste muc+ia treptei.
22"
4.2.4.3. :a scrile cu intradosul t.nuit4 spaiul dintre .anguri poate
fi umplut cu .at mineral. 3e asemenea4 este posibil placarea
intradosului scrii cu plci de .at mineral
#bservaie (eneral
%crile din lemn se pot pre.edea la interior4 din moti.e
estetice4 la orice fel de cldire cu structur incombustibil
("idrie4 piatr4 beton armat4 metal) dar la cldiri publice
(cabane turistice4 moteluri ctc.) nu pot fi scri de e.acuare. :a
cldiri pri.ate mici (locuine unifamiliale4 case de .acan .a.)
cu structur din lemn sau mi5t4 scrile pot fi din lemn at>t la
interior c>t i la e5terior4 nu doar din moti.e estetice ci i pentru
unitate structural.
BC
$.3. %cri metalice
%crile metalice pot fi utili"ate pentru scri decorati.e sau pentru
scri te+nice. %crile te+nice din cldirile ci.ile nu fac obiectul acestei
reglementri.
4.3.a. Ca(a.*"(%9*%.%5" )a*"(%a5656%
3in metal se reali"ea" at>t trepte c>t i .anguri.
4.3.a.1. #n general metalul utili"at este oelul4 sub form de tole i
de profile laminate sau ambutisate. Este recomandabil folosirea oelului
BcortenB mai re"istent la coro"iune dec>t oelul carbon.
9lte metale folosite pentru scri sunt=
- oelul ino5idabil (preferat at>t pentru faptul c este
re"istent mecanic i c+imic4 c>t i pentru aspectul finit lustruit
sau mat-satinat)=
- aluminiul4 mai ales sub form de piese turnate4 profile
sau tole e5trudate sau ambutisate=
225
- alama i cuprul4 sub form de profile laminate sau tabl
ambutisat4 pentru piese decorati.e sau ,mbrcminte esteticG
- fonta turnat4 ut i l i "at ,n secolul al SlS-lea. at>t pentru
elemente de re"isten c>t i pentru elemente decorati.e.
%.&.a.2. Dntreinere in timp.
M Oelul trebuie prote/at anticoro"i.4 prin .opsire (c+iar i oelul
BcortenB). !entru ca aspectul s rm>n ,ngri/it4 oelul trebuie re.opsit
la un inter.al de timp4 ,n funcie de material4 po"iia scrii (interioar
sau e5terioar) i de recomandrile productorului scrii (dac e5ist).
M :a scrile din ino54 aluminiu4 cupru4 alam problema ,ntreinerii
,n timp const ,n e.itarea mtuirii suprafeelor lucioase4 mai ales la
suprafaa de clcare ,n "ona cea mai utili"at4 e.entual prin tratarea
c+imic a suprafeelor i mtuire. :a scrile cu circulaie mai intens4
trebuie luat ,n considerare degradarea suprafeelor (c+iar i cele
mate)4 datorat "g>rierii.
4.3.1. T("p*" 8% +a!<6(% )"*a5%."
%.&.1.a. 5repte din metal
%e pot reali"a=
- trepte metalice cu suprafaa continu sau discontinu din=
- grtare4 tabl perforat4 e5pandat etcG
- tabl striat.
%.&. l.b. Ean(uri
Iangurile scrii pot t, alctuite din profile ? sau 14 sau c+iar
platbande ,ntrite cu corniere. Iangurile se prind la e5tremiti cu
buloane sau cu sudur i funcionea" ,n general pe sc+ema static de
grind simplu re"emat.
22)
%e pot reali"a .anguri-grind cu "brele foarte ,nalt4 form>nd
c+iar parapetul scrii.
$.3.1 .b.2. !entru scrile decorati.e4 .angurile pot fi cu canturi
netede sau cu unul sau ambele canturi dinate.
a) :a scrile cu .angul cu cantul superior plan - continuu
(fig. $.28)4 treptele se dispun fie ,ntre .anguri4 fie deasupra
.angului pe console speciale de spri/in4 ,n principiu de form
triung+iular (fig. %.&38.
b) Iangurile dinate4 a.>nd treptele dispuse ,n general
deasupra4 se reali"ea" di n tronsoane de elemente tubulare
sudate ,ntre ele4 necesit>nd o te+nologie perfecionat i o preci"ie
deosebit4 reali"at doar ,n ,ntreprinderi speciali"ate.
4.3.2. S%<6(a!:$ 5a &'.
!rin conformare i prote/are corespun"toare pot ,ndeplini
performanele pre."ute ,n reglementrile te+nice specifice.
4.3.3. S%<6(a!:$ ?! 6*%5%7a("
Elasticitatea structurii poate determina disconfortul utili"ato-
rilor4 datorit .ibraiilor produse ,n timpul circulaiei pe scar.
4.3.4. P('*".:%" 5a 7<')'*
0surile se pot aplica se refer la suprafaa de clcareG scrile
metalice cu strat de u"ur di n moc+et sau cauciuc sunt mai perfor-
mante din punct de .edere ai proteciei la "gomot. %crile metalice nu
sunt recomandate ,n spaii cu circulaie intens4 deoarece msurile de
protecie acustic sunt reduse.
$.$. %cri din piatr
4.4.a. Ca(a.*"(%9*%.%5" )a*"(%a5656%
%crile di n piatr sunt scri cu trepte portante din piatrG Clocurile din
piatr au la capt o form paralelipipedic4 pentru a putea fi uor
,ncastrate prin esere ,mpreun cu blocurile de "idire.
$.$.1. Trepte i .>nturi
%.%.1.a. Treptele pot fi spri/inite pe sol4 ,ncastrate ,n perei de
"idrie4 sau spri/inite pe arce di n piatr sau crmid.
%.%.l.b. :a scrile di n blocuri de piatr spri/inite direct pe sol4
treptele trebuie solidari"ate pentru a asigura o oarecare conlucrare4 iar
solul de spri/in trebuie s fie c>t mai metasabil. %oluia nu este totui
recomandabil4 fiind preferabil spri/inirea treptelor pe un beton turnat
simplu sau armat.
#bservaie 8u se reali"ea" .anguri din piatr4 dar se pot
reali"a scri spirale cu mie" din beton armat4 ale cror Bcofra/e
pierduteB sunt inele di n piatr natural ale treptelor (soluie similar cu
cea artat la scara prefabricat di n ba. 4 la $.1.).
$.$.2. %iguran la foc
%e .or respecta pre.ederile cuprinse ,n Normativul E3F i ,n
Normativul =112.
$.$.3. %iguran ,n utili"are
6erina de asigurare a siguranei ,mpotri.a alunecrii4 prin
reali"area stratului de u"ur antiderapant (total sau doar pe "ona
muc+iei treptei)4 difereniat ,n funcie de materialul din care se
e5ecut stratul de u"ur se face conform pre.ederilor tabelului $.2
pentru piatr natural.
4.4.4. P('*".:%" 5a 7<')'*
9.>nd ,n .edere raritatea i costurile reali"rii unor astfel de
scri4 problema proteciei acustice nu a aprut p>n acum ,n
documentaiile de specialitate. %-ar putea reali"a prin=
- pre.ederea de co.oare amo.ibile4 fi5ate cu bare metalice
demontabile dispuse ,n ung+iul dintre treapt i contratreapta
superioarG
231
- pre.ederea ,ntre blocurile de piatr i elementele de
"idire a unor materiaie elastice4 de e5emplu cauciuc.
#bservaie (eneral
3omeniul de utili"are al acestor scri este e5trem de restr>ns4
deoarece ele constituie o soluie foarte pretenioas i scump.
$.*. %cri mi5te
%crile mi5te pot a.ea .anguri din beton armat (monolit sau
prefabricat) sau din metal i trepte portante din alt material dec>t
.angul (prefabricate de beton4 lemn4 metal4 piatr4 sticl).
4.2.1. T("p*" 8% +a!<6(%
$.*.1.a. 1. 5reptele se fi5ea" local pe .anguri4 mecanic sau cu
piese speciale cimentate sau sudate.
$.*.3.a.2. Treptele di n prefabricate de beton se .or proiecta
conform pre.ederilor de la $.1.
$.*.3.a.3. Treptele din lemn se .or proiecta conform pre.ede-
rilor de la $.2.
$.*.3.a.$ Treptele din metal se .or proiecta conform
pre.ederilor de la $.3.
$.*.3.a.*. Treptele din piatr se .or proiecta conform pre.ede-
rilor de la $.$.
%.?.1.b. Ean(urile pot fi de tipul celor descrise la $.1 sau la $.3.
232
#n ca"ul treptelor spri / i ni t e pe .anguri din beton armat sau
metal4 lungimea posibil a blocurilor de piatr determin4 ,n funcie de
re"istena la ,nco.oiere a acestora4 distana ,ntre .anguriG ,n ca"ul
scrilor mai late4 se pot pre.edea mai multe .anguri paralele.
$.*.1.c %crile mi5te cu trepte din sticl se reali"ea" ,n general
cu .anguri metalice.
Treptele di n sticl se .or proiecta in>nd cont de urmtoarele=
-se .a uti l i"a e5clusi. sticl stratificat, dimensionat ,n
conformitate cu re"istena mecanic a elementului (,nregistrat ,n
agrementul te+nic)G
-pentru ,nlturarea sen"aiei de nesiguran pe care o implic
transparena sticlei4 se pot lua urmtoarele msuri=
- st i cl a nu .a fi transparent incolor4 ci .a a.ea o tent
coloratG
- ,ntre foliile de poli.inilbutiral (sau materialul plastic din
care se reali"ea" foliaDfoliile sticlei stratificate) se pot pre.edea
folii cu desene (raster sau alte desene)G
- una din foile de geam care intr ,n alctuirea ansamblului
stratificat4 suport un tratament de sablare4 gra.are4 serigrafiere
sau .opsire4 ,n urma cruia se obin modele decorati.e pe geam.
23"
O pentru a se e.ita alunecarea pe suprafeele de sticl4 ,n "ona
muc+iei de treapt se .or pre.edea ri"uri antiderapante.
$.*.2. %iguran la foc
!ot constitui ci de e.acuare ,n ca"ul ,n care ,ndeplinesc condi-
iile de reacie la foc i de re"isten la foc4 stabilite ,n reglementrile
te+nice specifice.
4.2.3. P('*".:%" a.69*%.$
Niind ,n general scri desc+ise4 decorati.e4 cu circulaie relati.
restr>ns i fr funciunea de e.acuare4 problemele de protecie
acustic nu se pun.
235
98ES; 18NOR09T1I; 1
%cri cu trepte foarte ,nalte4 decalate
!entru scrile abrupte (cu panta cuprins ,ntre $*2 i 6'2)4 cu
trepte ,nalte i foarte ,nalte (19.* cm T h F 3'cm)4 se practic re"ol-
.rile din figura 9. l . ,n care o decalare a ,nlimii i a treptelor
permite urcarea D cobor>rea mai lesnicioas= aceste scri pun totui
problema necesitii de a porni cu un anumit picior.
Re"ol.area de mai sus este recomandat ,n ca"ul scrilor din
locuinele indi.iduale (acces la mansard4 la ni.elul dormitoarelor la
locuinele duple5)4 dar pot s fie utili"ate i la alte scri abrupte4 care
deser.esc un singur ni.el.
236
9ceste tipuri de scri se utili"ea" pentru rampe cu un numr
mic de trepte4 ele repre"ent>nd o problem mai ales pentru persoanele
cu dificulti de mers4 dar i pentru toi ceilali utili"atori4 deoarece4 ,n
ca" de neatenie4 pot pro.oca accidente (a.>nd ,n .edere panta scrii).
Ele apar4 totui ,n literatura de specialitate i sunt menionate ,n
aceast 9ne54 fr ca prin aceasta s fie ,n .re-un fel recomandate.
23)
E#")p565 !(. 3.
3.1. Enunul problemei
%e cere calculul unei rampe elicoidale dublu articulate de lime b, desfurat sub ung+iul .UB
3.2. Ip'*"7" -" .a5.65
#ncrcarea care acionea" rampa se presupune uniform distribuit pe ori"ontal.
:inia de centru a rampei nu corespunde cu linia de centru a ,ncrcrii.
!unctele de spri/in a rampei nu permit deplasri pe .ertical4 reaciunea .ertical ,n fiecare fiind egal cu /umtate din ,ncrcarea total.
6alculul static se conduce pe linia de centru a rampei E6. &4 84 94 1'411F.
3.3. Elemente geometrice
%e fac urmtoarele notaii=
Gi - ra"a interioar a rampei
Ge - ra"a e5terioar a rampei
L-diferena de ni.el ,ntre punctele de fi5are
- ung+iul de desfurare a rampei
2 - ung+iul ,ntre punctele de fi5are
2 ung0iul curent al rampei
2*8
3.$. Reaciuni i eforturi
8ot>nd cu V ,ncrcarea pe unitatea de lungime a proieciei ori"ontale a liniei de centru a ,ncrcrilor4 din condiii de ec+ilibru re"ult
urmtoarele e5presii pentru reaciuni i eforturi.
259

S-ar putea să vă placă și