Sunteți pe pagina 1din 3

DIMENSIONAREA

STATIEI DE HIDROFOR

Se dimensioneaza statia de hidrofor pentru urmatoarele


caracteristici:

Ansamblul de cladiri de locuit P+5 cu 918 apartamente;


Debitul de calcul qc = 32.3 [l/s];
Sarcina hidrodinamica necesara Hnec = 35.07[mH2O];
Presiunea de utilizare la robinetele cu plutitor Hu = 4.22
[mH2O];

Dimensionarea rezervorului tampon deschis


Vu = 150(10 + Qp) = 150(10 + 32.3) = 6345[l];
Din tabel se aleg: 2 rezervoare tampon deschise (RTD) tip B
model III de capacitate 4000 l de dimensiuni STAS:
l = 2 [m];
b = 2 [m];
h = 1 [m];
Se calculeaz volumul util pt. a se verifica dac este mai mare
dect volumul
necesar:
Vutil = lb[h-(0.1 + 0.3)] = 2*2*0.6 = 2400 [l];
Dimensionarea recipientului de hidrofor
VRH

1.1 Q P (H P 10)(H O 10) 1,1 128.05


35.57 10 47.57 10 14.39m 3 ;

4 N (H O H P )(H i 10)
4 12
(47.57 35.57)(34.57 10)

unde :
Hp = Hmin,nec + 0.5 = 35.07 + 0.5 =35.57 [mH 2O] - presiunea in
momentul pornirii pompelor;
Ho = Hp + (8:12) = 35.57 +12 = 47.57[mH 2O] - presiunea in
momentul opririi pompelor;
Hi = Hp - (0.5:3) = 35.57 1 =34.57[mH 2O] - presiunea initiala
din RH;

35.57 10 3

1
Qp =
128.05[m3/h];
3600

N = (12:15) = 12- nr. de porniri/opriri ale pompei;


Se aleg 4 recipiente de hidrofor de capacitate de 4000[l].

Volumul util Vutil

P 128.05 2.66[m 3 ]
4*n
4 12

in patru recipiente,

astfel intr-un recipient se vor inmagazina 0.66[m3].


Inaltimea volumului util de apa din hidrofor
4V
u 4 0.66
h
u
3,14 1,4 2
D2

(D=1.4m)

= 0.42m;

Cu volumul util real se recalculeaza numarul de porniri/ opriri ale


pompelor si se obtine:

1.1 Q P (H P 10)(H O 10) 1,1 128.05 35.57 10 47.57 10

12.003;
4 VRH (H O H P )(H i 10)
4 14.39 47.57 35.57 34.57 10

N 12 porniri / opriri

Calculul hidraulic al conductelor de pompare


Pentru debitul de calcul al conductei de bransament q c = 32.3
[l/s] folosind nomograma pentru conducte din otel pentru un regim de
inaltime mai mare de 15 m, in baza vitezelor economice, se va citi din
nomograma: d = 200mm;
v = 1.35m/s;
l = 8mmH2O /ml;
Lungimea totala a conductei de pompare este de 20m, iar suma
coeficientilor de pierderi de sarcina locale = 17.Pierderile totale
(liniare si locale) pe conducta de pompare sunt date de formula:
v2
h i * l
* 1000 1551.26mmH 2 O ;
r
2*g

Alegerea pompei pentru statia de hidrofor


Prima data se va face o predimensionare a pompei, iar apoi se
va alege definitiv
pompa
functie de pierderile reale de sarcina. Astfel:
Hpp = Hp + Hgp + hrp Hap = 35.57+ (2.1 - 0.6) + 1.6 =
38.67[m];
Hpo = Ho + Hgo + hro - Hao = 47.57 - (1.17 - 0.5) + 1.6 = 48.5
[m];
Hpp - inaltimea de pompare necesara in momentul pornirii
pompei
Hpo - inaltimea de pompare necesara in momentul opririi pompei
Hgp - diferenta de nivel intre nivelul apei din recipientul de
hidrofor si rezervorul tampon in momentul pornirii pompelor
Hqo - diferenta de nivel intre nivelul apei din recipientul de
hidrofor si rezervorul tampon in momentul opririi pompelor

hpp,hpo - suma pierderilor de sarcina la debitul de pornire si


oprire al pompelor.
Se alege pompa Wilo CO 4 MVI 3204/CC cu urmatoarele
debite de pompare:
Qpp=139 [m3/h];
Qpo=136 [m3/h];
Debitul mediu este de Qp=137.36 [m3/h] > Qc=128.05 [m3/h];
Pentru aceste debite din nomograma pentru apa rece se citeste
viteza apei si panta hidraulica. Cu aceste valori se recalculeaza
pierderile de sarcina pe conducta de pompaj, functie de functionarea
pompelor, apoi se recalculeaza inaltimile de pompare. Cu aceste valori
se citeste din diagrama debitele corespunzatoare acestor inaltimi si se
verifica daca debitul total de pompaj este mai mare ca debitul de
calcul.
Qpp =
1643mmH2O
Qpo =
1510mmH2O

38.61l/s v =1.35m/s; I =8.5 mmH2O/m hrp =


Hpp = 40.263[m];
37.78l/s v = 1.3 m/s; I = 8mmH2O/m hro =
Hpo = 48.45[m];

Astfel:
Qpp=138 m3/h
Qpo=136 m3/h Qp= 137 m3/h>128.05m3/h
Se alege definitiv pompa Wilo CO 4 MVI 3204/CC:
Qpp=138 m3/h
Qpo=136 m3/h Qp= 137 m3/h
Hpp = 42.2[m];
Hpo = 49.5[m]; Hp= 45.85 m3/h