Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES - VERBAL

DE PREDARE - PRIMIRE AMPLASAMENT


Nr. _______ din ___/___/______
La obiectul ................................................................................................................................
din cadrul investiiei...................................................................................................................
Subsemnaii am participat la predarea-primirea amplasamentului liber conform planului de
situaie nr. .................................................................................................................................
materializat prin reperii..............................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Cotele materializate pe teren sunt..................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Privitor la amplasament sunt (nu sunt) obieciuni...........................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Numele i prenumele
BENEFICIAR
PROIECTANT
CONSTRUCTOR

Funcia

Semntura