Sunteți pe pagina 1din 1

Capitolul I

1.Instalatii electrice la consumator:definitii, clasificari (sc 1.1 pag 11)


2.Compunerea instalatiei electrice la consumator (sc 1.2 pag 13)
3.Conditiile de calitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor (s
c 1.3 pag 15)
4.Sarcini electrice de calcul (sc 1.4 pag 21)
5.Metoda coeficientilor de cerere (pr 1.4.1 pag 22)
6.Metoda formulei binome (pr 1.4.2 pag 28)
7.Metoda analizei directe (Laborator - L1)
8.Curbe de sarcina:definitii, clasificari (pr 1.5.1 pag 33)
9.Indicatorii curbelor de sarcina (pr 1.5.2 pag 34)
Capitolul II
10.Tipuri de posturi de transformare (capitol 2 - mail)
11.Structura posturilor de transformare (capitol 2 - mail)
12.Dimensionarea posturilor de transformare (capitol 2 - mail)
13.Exploatarea economica a transformatorului (capitol 2 - mail)
14.Scheme de legare la pamant (capitol 2 - mail)
15.Schemele retelelor de distributie (sc 4.2 pag 215)
16.Schemele retelelor de alimentare (sc 4.3 pag 217)
17.Asigurarea rezervei in alimentarea receptoarelor (sc 4.4 pag 221)
18.Caracteristici ale retelelor radiale (mail)
19.Determinarea numarului optim de tablouri de distributie (mail)
***********************************************************************
20.Curentul cerut (sc 4.6 pag 273)
21.Momentul curentilor ceruti (mail)
22.Momentul total al curentilor ceruti pentru o retea de distributie radiala in
2 trepte (mail)
23.Curentul de varf (sc 4.7 pag 274)
24.Protectia instalatiilor electrice de joasa tensiune:supracurenti, tipuri de p
rotectii (sc 4.8 pag 276)
25.Conditii de prevedere a protectiei retelelor electrice (pr 4.8.1 pag 277)
26.Conditii de prevedere a protectiei receptoarelor, protectii diferentiale (pr
4.8.2 pag 281)
27.Selectivitatea protectiei (sc 4.9 pag 282)
L3)
28.Alegerea protectiei receptoarelor si circuitelor (Laborator
29.Alegerea protectiei coloanelor (pr 4.10.3 pag 293)
30.Alegerea conductelor electrice (sc 4.11 pag 295 nu se cer tabele, scheme, gra
fice; SE CER:factorii care intervin)
31.Marcarea si montarea conductelor electrice (pr 4.11.3 si 4.11.4 pag 314)
32.Pierderi de tensiune (sc 4.12 pag 317)
*******************************************************************************
Capitolul IV
33.Corpuri de iluminat:generalitati, caracteristici fotometrice (pr 5.4.1 si 5.4
.2 pag 345)
34.Clasificarea corpurilor de iluminat (pr 5.4.3 pag 347)
35.Clasificarea instalatiilor electrice de iluminat (sc 5.5 pag 349)
36.Conditiile de calitate ale iluminatului (sc 5.6 pag 361)
37.Etapele optimizarii economice a iluminatului electric (mail)
38.Predeterminarea echipamentului electric la iluminatul interior (mail)
39.Asistarea proiectarii cu programul Calculux Indoor (mail)
40.Proiectarea instalatiilor de iluminat exterior, analiza ofertei (mail)
41.Predeterminarea tipului de corp si lampa la iluminatul exterior:cazurile ampl
asarilor axiala si bilateral fata in fata (mail)
42. Predeterminarea tipului de corp si lampa la iluminatul exterior:cazurile amp
lasarilor unilaterala si zigzag (mail)
43.Identificarea solutiilor luminotehnice cu programul Calculux Outdoor (mail)