Sunteți pe pagina 1din 2

BREVIAR DE CALCUL - APE PLUVIALE

Debitul de calcul: qc = 0,0001 x i x x S l!"#,

Unde: i - intensitatea de calcul a ploii in l/s x ha - coeficient de curgere a apei meteorice de pe suprafata respectiva S suprafata de calcul de pe care se colecteaza apele meteorice Pe$t%u i$&elit'a%e (iet%i" )a%*a%ita% = 0, !ntensitatea ploii de calcul se alege conform frecventei ploii de calcul f si functie de durata ploii de calcul t" #recventa ploii de calcul este normata in S$%S &'()-'*, !n functie de importanta o+iectivelor respective" %stfel se alege frecventa &/, cladiri social-culturale, unde apa de pe acoperis ar putea patrunde in interior dar pagu+ele produse nu ar fi mari" -entru durata ploii de calcul se alege valoarea t= ) min .unoscand durata critica a ploii si frecventa ploii de calcul se sta+ileste intensitatea ploii din nomograma" i = *00 /e+itele de ape pluviale de pe terasa de la cladire sunt urmatoarele: S& = &00mp 1 2& = 0,000&3*0030, 3&00 = *",) l/s +,+AL = -./0 l!" Se propune amplasarea unui receptor terasa cu parafrunzar cu diametrul /4&00"

Debitul de calcul (e$t%u ca$alul (lu&ial /e+itul de calcul: 5 = mS6! 7l/s8, Unde, m este coefficient adimensional de reducere a de+itelor de calcul, m=0,' pentru durata ploii t,&0 min1 S aria suprafetei1 -coeficient de curgere aferent suprafetei S, = 2c/2p, 2c este de+itul de apa de pe suprafata S ce a9unge in canal iar 2p este de+itul de apa de ploaie cazuta pe suprafata s 7 l/s8, iar ! este intensitatea ploii de calcul in functie

de frecventa ploii de calcul f si durata ploii de calcul t, conform S$%S :( 0, in l/sha /urata ploii de calcul se dimensioneaza cu relatia: t=tc;</va7min81 tcs - este timpul in care apele de ploaie a9ung la punctul cel mai indepartat de pe suprafata colectata la cel mai apropiat canal1 < - lungimea tronsonului de canal incipient 7m81 vd - este viteza apreciata de curgere a apei in canalul incipient"

Se propune colectarea apelor meteorice de catre instalatia interioara de canalizare pluviala existenta /4&&0" !ntocmit: !ng" =o+os %lexandru .alin