Sunteți pe pagina 1din 1

N O T E G E N E R A L E

1.
Cota ±0.00 reprezinta nivelul finit al pardoselii parterului;
Plan inchidere gol in planseu peste parter · Toate cotele de nivel din prezentul plan se raporteaza la cota ±0.00.
· Prezentul plan se va citi impreuna cu planurile de arhitectura si instalatii!
Detaliu ancoraj grinda in axul 4 · Cotele nu se masoara cu rigla pe plan.
P1
· Axele si cotele de pe prezentul plan au caracter orientativ,
acestea se vor stabili exact la fata locului odata cu executia;
Proiectul va fi supus verificarii la exigentele A1, A2
Toate sudurile necotate vor avea grosimea a=0.7*t (unde t=grosimea minima a pieselor
1.a Plasa STM ∅10/cuta conetcor nelson
∅16-120mm
de îmbinat).
∅6#100 BST500S Se interzice intersectia sudurilor de orice tip, acestea actionand ca un
concentrator de eforturi.
100 Sudurile vor avea nivelul B de acceptare pt. suduri in adancime si nivel C pt suduri in

1007.5

150
relief, conform normativului C150-99.
·In caz de nevoie piesele se vor decupa dupa conjeu!
Imbinarile prin sudura vor fi executate doar de personal autorizat.
P1 Îmbinarile prin sudura ale elementelor metalice se vor efectua pe lungimea de
P1 IPE160 suprapunere a pieselor de îmbinat.
180 tabla cutata
A A cofraplus 60 - t=0.90mm
P2
Tg.14x150-240 Tije liletate 4M16
montate cu ancora chimica Hilti
HIT RE500 V3
!
ATENTIE!!!
Toate lungimile Pieselor P1 (IPE160) se stabileste precis prin masuratori la fata locului

1007.5
Atentie!
· La utilizarea ancorelor mecanice/chimice se vor respecta cu strictete indicatiile
P1 producatorului.
P2 · Nu se accepta solutii de ancoraj fara agrement tehnic pentru Romania sau Uniunea
Tg.14x150-240 Europeana.

75
45 60 45

115
P1 ·Orice neconcordanta aparuta va fi adusa la cunostinta
proiectantului spre rezolvare, in caz contrar acesta declinandu-si orice raspundere.

240
1 IPE160
·Rezolvarea tuturor neclaritatilor dintre executant si

160

80
4 gauri
∅18 proiectant se va face inainte de inceperea executiei.

45
·Inceperea lucrarilor reprezinta însusirea proiectului de catre

5
34 82 34 executant.
150
Sectiune inchidere gol - A-A
placa in cofraj pierdut cu plasa BST500S
beton C20/25 ∅6#100

P1 - IPE160
Planseu b.a.
∅10/cuta BST500S Tabla cutata Cofraplus 60 existent
t=0.90mm, hc=58mm

MATERIALE FOLOSITE:
Perete de caramida · Otel laminat S235 JR
existent Perete de caramida · Adeziv Sika Dur 31CF Normal - sau similar
H G' existent · Ancore chimice Hilti HIT RE500 V3 - sau similar
· Beton armat C20/25
· Otel beton BST500S clasa C de ductilitate
DREPTUL DE AUTOR INCADRARI SI CLASIFICARI exp
/c
te
artifier nume sema
n
ua
rt antcier d
at,.nrza,iexp
/te
artefr Acest plan completeaza planul
ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA PROIECTANTULUI. TOATE DREPTURILE Expert A1/A2 Raport de expertiza nr. din
SUNT REZERVATE. R12
Verificator A1/A2 Referat de verificare nr. din
BENEFICIARUL ARE DREPTUL DE A FOLOSI PROIECTUL NUMAI O DATA, PENTRU
REALIZAREA CONSTRUCTIEI SITUATE PE AMPLASAMENTUL MENTIONAT, IN
CONDITIILE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, APROBATA DE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.10/1995, PRIVIND
a
en
c
P
o
tir
S.C. HOUSE IMPACT S.R.L.
Str. Drumul Cretestilor, nr. 31-33, sect .4, Bucureşti, Romania
:arB
cien
ief S.C
MEGA IMAGE
Tel +4 021 2246677 / Fax +4 021 2246011
S.R.L. .nrec
Po
tir
20194
/2
AUTORITATILE COMPETENTE. CALITATEA IN CONSTRUCTII (ART. 4,5,22) SI CU PREVEDERILE
bd. Timisoatra nr. 26, Sector 6, BUCURESTI
REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A Telefon : +40-37-4003776; Fax: +40-31-8175026 Faza
PROIECTANTUL ARE DREPTUL DE A-SI REVINDE SAU FACE PUBLIC PROIECTUL, :ecp
o
tuirltTi SmchibarededenseatindacriledniecmaCoponusipuatciomeda,nrlctiasrfeigradenetoeiarie, D
-E
T
P
..
CONSTRUCTIILOR, APROBAT PRIN HG NR. 766/1997, CLADIREA SE Reg.Comertului: J40/10820/2000 CUI: R13552694
SUB REZERVA PROTEJARII INTERESELOR BENEFICIARULUI. ACESTA DIN URMA
INCADREAZA IN CATEGORIA DE IMPORTANTA C (NORMALA). rzeairlesupantanouaea,tmjentaoeirjier(compamrtiean,mt)arienaerxijtoearietreptersaimpade aP
n
.sla
r
POATE FACE PUBLICA LUCRAREA PROIECTATA DE REZISTENTA CU OBLIGATIA eatS
ip
ae
lci RE
S
ZTIENTA
acesaprozvniare,staurarepalcaeriamceiesxteintealvneuiflatadeolrpsalicaerxitoeariefatade,
PRECIZARII AUTORULUI. eicatisp
feci nume sema
n
ua
rt SCARA
REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, CONFORM CLASIFICARILOR DIN COD DE PROIECTARE SEISMICA -- ampalsaremfiaulmnoiasa. Des.e
nr
spe
.cp
o
tirsef ing. Relu Iordan 1
20:- R 31r2-
PRECUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN PARTEA I PENTRU CLADIRI, INDICATIV P 100-1/2006 CONSTRUCTIA SE AmpalsamenBt:uelvarduClAROn4a,Lr.s8Ii,
INCADREAZA IN CLASA III DE IMPORTANTA cu 1=1.0 a
etcp
oir ing. Relu Iordan DATA an
p
u
sla:ltTi Fm orat
CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA A3+
NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. HOUSE IMPACT S.R.L. desenat ing. Relu Iordan 2e
0u2n0iI
Plan si detalii inchidere gol in planseu zona axelor 1-1a/G'-G
(297x500)

S-ar putea să vă placă și