Sunteți pe pagina 1din 1

DEVIZ

OFERTĂ SERVICII DE PROIECTARE


OBIECTIV: LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, RACORDURI UTILITĂŢI ŞI ÎMPREJMUIRE

BENEFICIAR: ENE ANDREI


PROIECTANT: S.C. INKSHAPE S.R.L.
CURS EURO: 4,85 lei/euro
SUPRAFAŢĂ DESFĂŞURATĂ: 150,00 mp

Tarif Valoare
Nr. crt. Servicii Faza [ EURO/MP] servicii
[LEI] [LEI]
DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA
1.1. P.A.C. 4,00 2.910,00
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
1.2. PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE ARHITECTURĂ P.T.E. 3,00 2.182,50
1.3. PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE REZISTENȚĂ P.T.E. 4,00 2.910,00
1.4. PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE INSTALAȚII P.T.E. 0,00 0,00
1.5. SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU P.A.C. 0,00 0,00
1.6. P.U.Z. P.T.E. 0,00 0,00
TOTAL PROIECT 8.002,50
2.1. STUDIU GEOTEHNIC - 0,00 0,00
2.2. STUDIU TOPOGRAFIC - 0,00 0,00
2.3. PROIECT DRUMURI JUDEȚENE/NAȚIONALE - 0,00 0,00
TOTAL STUDII DE TEREN 0,00
3.1. VERIFICARE A1 - 300,00 300,00
3.2. VERIFICARE B CC D E F - 0,00 0,00
3.3. VERIFICARE Cc Ci - 0,00 0,00
3.4. VERIFICARE Ie - 0,00 0,00
3.5. VERIFICARE It - 0,00 0,00
3.6. VERIFICARE Is - 0,00 0,00
TOTAL VERIFICARI TEHNICE DE CALITATE 300,00
4.1. obţinere avize 4,00 50,00 200,00
4.2. TAXA AVIZ APM - 0,00 0,00
4.3. TAXA AVIZ APM - ETAPĂ DE ȊNCADRARE - 0,00 0,00
4.4. ANEXA 5 - ETAPĂ DE ȊNCADRARE (MEDIU) - 0,00 0,00
4.5. TAXA AVIZ APAVITAL - 100,00 100,00
4.6. TAXA AVIZ DSP - 0,00 0,00
4.7. TAXA AVIZ EON - 115,00 115,00
4.8. TAXA AVIZ GAZ - 270,00 270,00
4.9. TAXA AVIZ TELEKOM - 320,00 320,00
4.10. TAXA AVIZ SALUBRITATE - 30,00 30,00
4.11. TAXA DJADP - 0,00 0,00
4.12. TAXA OCPI - 0,00 0,00
4.13. TAXA OAR (DOVADĂ LUARE ȊN EVIDENŢĂ) - 50,00 50,00
TOTAL TAXE AVIZE 1.085,00
- 0,00
TOTAL 9.387,50

NOTĂ:
Documentaţiile tehnice vor fi întocmite cu respectarea legislaţiei de specialitate în vigoare la data elaborării acestora:
standarde, normative şi acte legislative.
La semnarea contractului se va achita un avans din contravaloarea serviciilor menţionate, stabilit de comun acord
între părţi.
Documentațiile tehnice vor fi predate în 3 (trei) exemplare originale și 1 (un) exemplar în format electronic (scanarea
documentaţiei tehnice verificate, semnate și ștampilate).
Sperăm să primiți oferta noastră cu interes, și vă comunicăm că am fi onorați de o posibilă colaborare!

S.C. INKSHAPE S.R.L.

S-ar putea să vă placă și