Sunteți pe pagina 1din 11

Cod:

TERRATEST
GEOTEHNIC BUCURESTI Str. Sevastopol 13-17, birou 402, sector 1 010992 Bucuresti, Romania Fax: +40 31 425 29 25; +40 21 317 89 41

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE 0 1 1/11 15.10. 2009

Revizia Ediia

PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

Pagina Data

APROBAT, DIRECTOR GENERAL Roberto Carlos Vasquez Tejero

AVIZAT, RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUIA ing. Constantin Gavrilidis

LISTA DE DIFUZARE Nr. Exemplar Nr. 1 1 1 Numar act trimitere sau Numele si semnatura

Destinatarul

Data

1. 2. 3.

GLOBAL SERVICES PROVIDER PROJECT MANAGER SEF SANTIER

CONTROLUL ACTUALIZARILOR / MODIFICARILOR Act 1 Data Motivul actualizarii/ modificarea efectuata

Nume ntocmit Verificat Mota Gavrilidis

Prenume Elena Constantin

Semntura

Data 15.10.2009 15.10.2009

Cod:

TERRATEST
GEOTEHNIC BUCURESTI Str. Sevastopol 13-17, birou 402, sector 1 010992 Bucuresti, Romania Fax: +40 31 425 29 25; +40 21 317 89 41

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE 0 1 2/11 15.10. 2009

Revizia Ediia

PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

Pagina Data

1.SCOP Procedura are ca scop executia pilotilor forati in conditiile de calitate prevazute in proiectul de executie, precum si stabilirea masurilor de asigurare a calitatii, protectiei mediului, securitatii si sanatatii muncii si a responsabilitatilor in executie, supravegherea si receptia lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile contractuale. 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura este aplicabila in cadrul Terratest Geotehnic Bucuresti la executia pilotilor forati cu tubaj recuperabil pentru obiectivul Parc eolian WINDFARM Pestera. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA - STAS 2561/4-90 - Teren fundare. Piloti forati de diametru mare. Prescriptii generale de proiectare, executie si receptie. - GE 029 - 97- Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii. - NE 012/1-2007- Normativ pentru producerea betonului i executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat Partea 1: producerea betonului - NE 012-99 - Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat i beton precomprimat - C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatia aferenta. - Legea 10/1995 privind calitatea in constrcutii - Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca si NGPM ed. - C28/83-Normativ pentru sudarea armaturilor din otel beton - C149-87 Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat.

Nume ntocmit Verificat Mota Gavrilidis

Prenume Elena Constantin

Semntura

Data 15.10.2009 15.10.2009

Cod:

TERRATEST
GEOTEHNIC BUCURESTI Str. Sevastopol 13-17, birou 402, sector 1 010992 Bucuresti, Romania Fax: +40 31 425 29 25; +40 21 317 89 41

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE Revizia Ediia 0 1 3/11 15.10. 2009

PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

Pagina Data

4. DEFINITII PRESCURTARI 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. RNC DS FCC PCC PV - Raport de neconformitate. - Dispozitie de santier. - Fisa control calitate. - Plan control calitate. - Proces verbal.

5. CONDITII PREALABILE - Existenta la executant a proiectului avizat si aprobat. - Analizarea studiului geotehnic in sensul depistarii si localizarii unor obstacole subterane(conducte, hrube,etc.) si stabilirea masurilor necesare. - Pregatirea platformei de lucru: defrisare, decapare strat vegetal,nivelare, atat pe amplasamentul constructiei cat si pe spatiul inconjurator, necesar manevrarii utilajului de forat, a betonierei, a macaralei si pentru depozitarea caracaselor. - Stabilirea tehnologiei optime de forare( adaptata naturii terenului) in functie de tipul utilajului. - Imprejmuirea amplasamentului si plantarea indicatoarelor de semnalizare a lucrului in zona - Pregatirea carcaselor. - Numirea i instruirea personalului de executie pe baza documentatiei de executie si a prezentei proceduri. - Instruirea personalului de executie privind respectarea masurilor de protectie a mediului pe santier - Instruirea personalului de executie pe linie de sanatate si securitate in munca si situatii de urgenta in vigoare si completarea si semnarea fiselor individuale de instructaj. - Verificarea instalatiilor si utilajelor folosite.

Nume ntocmit Verificat Mota Gavrilidis

Prenume Elena Constantin

Semntura

Data 15.10.2009 15.10.2009

Cod:

TERRATEST
GEOTEHNIC BUCURESTI Str. Sevastopol 13-17, birou 402, sector 1 010992 Bucuresti, Romania Fax: +40 31 425 29 25; +40 21 317 89 41

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE 0 1 4/11 15.10. 2009

Revizia Ediia

PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

Pagina Data

6. PROCEDURA Inainte de inceperea executiei pilotilor se efectueaza operatiunea de trasare, materializandu-se in teren axul pilotilor cu ajutorul tarusilor si fixarea de repere in afara amplasamentului pentru a se putea retrasa sau verifica executia forajului. Fazele de executie a pilotilor forati cu tubaj recuperabil sunt: - trasarea in teren a pozitiei pilotilor, numerotarea si marcarea lor; - fixarea prin tarusi a pozitiei fiecarui pilot; - instalarea utilajului pe pozitie; - intoducerea tubajului concomitent cu saparea gaurii in uscat; - curatirea fundului sapaturii care se executa cu cel mult doua ore inainte de betonare; - introducerea carcasei de armatura; - betonarea pilotului Pentru asigurarea unei bune desfasurari a lucrarilor se vor lua masurile necesare de mentinere in uscat a platformei de lucru(pante, santuri,etc.) care sa asigure colectarea si evacuarea apei de orice provenienta. TRASAREA La trasarea si fixarea pozitiei in plan a fiecarui pilot nu se admit abateri mai mari de 5 mm fata de proiect. Pozitia axelor randurilor de piloti se marcheaza prin borne aflate in afara perimetrului constructiei, in locuri in care nu exista pericol de degradare sau de miscare a acestora pe timpul executiei lucrarilor. Pozitia fiecarui pilot va fi marcata cu un tarus. Numerotarea pilotilor se va face prin litere sau cifre, conform notatiilor din proiect.

Nume ntocmit Verificat Mota Gavrilidis

Prenume Elena Constantin

Semntura

Data 15.10.2009 15.10.2009

Cod:

TERRATEST
GEOTEHNIC BUCURESTI Str. Sevastopol 13-17, birou 402, sector 1 010992 Bucuresti, Romania Fax: +40 31 425 29 25; +40 21 317 89 41

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE Revizia Ediia 0 1 5/11 15.10. 2009

PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

Pagina Data

INSTALAREA UTILAJULUI PE POZITIE Dupa ce instalatia de forat IMT AF 220 este transportata in santier pe trailer, aceasta se descarca prin mijloace proprii in apropierea primului pilot ce urmeaza a fi executat. Se verifica stabilitatea platformei de lucru, a drumurilor de acces si se constata daca au fost indepartate retelele aeriene si subterane care pot impiedica procesul de forare armare-betonare-evacuare; Mastul instalatiei si extremitatea inferioara a sapei de forat se plaseaza cu atentie in asa fel incat acestea sa fie in prelungirea reperului care marcheaza axa pilotului. EXECUTAREA PILOTILOR FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL Conditiile de foraj sunt conform precizarilor din detaliile de executie si caietul de sarcini. Modul de forare este precizat prin tipul utilajului de forat si anume IMT AF 220. Sapatura se executa prin forare 5-6 metri. Pe primii 4-6 m adancime se introduce un tub metalic de protectie pentru sustinerea peretilor si ghidarea sapei de foraj. Operatia de sapare a forajului se insoteste de notarea stratificatiei terenului, de stagnarile in excavatie, obstacole intalnite,etc. Executia corecta a forajului este direct conditionata de pozitia corecta a utilajului, pentru aceasta: -utilajul purtator al echipamentului trebuie sa se gaseasca in permanenta in pozitie orizontala (se va verifica cu bolobocul).

Nume ntocmit Verificat Mota Gavrilidis

Prenume Elena Constantin

Semntura

Data 15.10.2009 15.10.2009

Cod:

TERRATEST
GEOTEHNIC BUCURESTI Str. Sevastopol 13-17, birou 402, sector 1 010992 Bucuresti, Romania Fax: +40 31 425 29 25; +40 21 317 89 41

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE 0 1 6/11 15.10. 2009

Revizia Ediia

PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

Pagina Data

-legatura tija-sapa sa fie rigida, fara joc, se verifica prin zgomotul produs cand se aseaza sapa pe pamant. Dupa saparea forajului si inaintea betonarii se trece la operatia de curatire a sapaturii. Masurarea adancimii forajului si a verticalitatii, stabilirea cotei la care se gaseste sapatura atat in timpul forajului cat si in cel al curatirii este o operatie importanta de a carei precizie depinde calitatea pilotilor. O prima posibilitate de masurare este de a folosi tija instalatiei gradandu-se din metru in metru astfel ca in momentul in care sapa ajunge la talpa sapaturii sa se poata citi direct pe ea adancimea. Aceasta este o masurare aproximativa. Pentru a se masura cu precizie se foloseste o sonda confectionata pe principiul unui fir lung cu plumb. Firul confectionat dintr-un material inextensibil este gradat din metru in metru. Masurarea se face pe parcursul sapaturii si obligatoriu la terminare, inainte de a se retrage utilajul de pe pozitie. Dupa excavarea primului foraj se muta instalatia pe urmatorul loc. INTRODUCEREA CARCASEI DE ARMATURA Armaturile pilotilor se realizeaza din otel beton tip OB37 sau PC52 conform STAS 438/1-89. Armarea pilotilor se face cu bare longitudinale care sunt distribuite in mod simetric fata de axa verticala a pilotului si armatura transversala sub forma de freta. La armarea pilotilor, barele logitudinale vor fi scoase peste capatul pilotului cu lungimea minima necesara realizarii incastrarii in radierul de fundatie conform prevederilor STAS 2561/3-83. Inainte de introducerea carcasei de armatura in gaura forata se face receptia ei prin verificarea concordantei cu proiectul privind diametrul barelor, pasul fretei, rigiditatea carcasei, sudarii corecte a barelor, a dispozitivelor de mentinere a formei, distantierilor,etc.

Nume ntocmit Verificat Mota Gavrilidis

Prenume Elena Constantin

Semntura

Data 15.10.2009 15.10.2009

Cod:

TERRATEST
GEOTEHNIC BUCURESTI Str. Sevastopol 13-17, birou 402, sector 1 010992 Bucuresti, Romania Fax: +40 31 425 29 25; +40 21 317 89 41

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE 0 1 7/11 15.10. 2009

Revizia Ediia

PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

Pagina Data

Inaintea introducerii carcasei de armatura se va verifica concordanta dintre adancimea gaurii forate si lungimea carcasei de armatura. Diametrul interior al carcasei este limitat de diametrul burlanului de betonare(15-25 cm), care se introduce in interiorul carcasei cu un spatiu de siguranta de minim 5 cm necesar pentru manevrarea si pentru ascensiunea usoara a betonului in coloana( in timpul betonarii). Carcasa trebuie prevazuta cu distantieri rigizi, care sa permita o alunecare usoara a acesteia pe peretii gaurii de foraj sau a tubajului. Distantierii se vor dispune la 1...3m, functie de diametrul carcasei, astfel incat sa se asigure corecta centrare armaturii in foraj. Cobararea carcasei in foraj se face cu macaraua. Carcasa se va cobori pana aproape de talpa forajului, fara a se sprijini de aceasta, suspendandu-se la gura forajului cu ajutorul urechilor de agatare. BETONAREA PILOTILOR Betonarea pilotului trebuie sa fie executata intr-un interval de timp de maximum 2 ore de la terminarea forarii. In cazul unor modificari se va solicita acceptul Consultantei. Betonarea se face in conformitate cu STAS 2561/4-90 Piloti de diametru mare si GE 029 97 Executia pilotilor pentru fundatie. Cu ajutorul macaralei se introduce prin interiorul carcasei de armatura tubulatura de betonare prevazuta la capatul superior cu o palnie de betonare. Betonul adus in santier cu betonierele de la statia de betoane este turnat in palnia de betonare. Turnarea se face continuu, capatul inferior al tubului de betonare trebuie sa fie imersat in beton minim 2 m. Verificarea nivelului de beton din foraj se face periodic prin intermediul ruletei cu sonda. Distanta de transport a betonului se va incadra in prevederile Normativului NE012-99.

Nume ntocmit Verificat Mota Gavrilidis

Prenume Elena Constantin

Semntura

Data 15.10.2009 15.10.2009

Cod:

TERRATEST
GEOTEHNIC BUCURESTI Str. Sevastopol 13-17, birou 402, sector 1 010992 Bucuresti, Romania Fax: +40 31 425 29 25; +40 21 317 89 41

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE 0 1 8/11 15.10. 2009

Revizia Ediia

PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

Pagina Data

Pe masura ce betonul se ridica in tubul instalatiei, betonarea se intrerupe pentru extractia succesiva a tronsoanelor tubulaturii de betonare. Pe masura recuperarii tubului si a tubulaturii de betonare, acestea se vor spala si se vor depozita in vederea urmatoarei utilizari. La realizarea urmatoarelor foraje se va evita trecerea cu senilele instalatiei peste capetele pilotilor executati anterior. Partea superioara a pilotului se va betona in exces fata de cota inferioara a radierului, pe inaltimea prevazuta in caietul de sarcini si detaliile de executie. Dupa extragerea ultimului tronson al tubului de betonare, se verifica nivelul betonului in foraj si se fac completari daca este cazul(sa fie cota din proiect). Dupa terminarea betonarii se va extrage si tubul metalic de protectie a sapaturii. CONTROLUL SI EVIDENTA LUCRARILOR DE PILOTAJ Executantul este obligat la receptia lucrarilor sa aiba toate certificatele de calitate beton si otel beton. In timpul executiei se va asigura un control permanent asupra urmatoarelor aspecte: -realizarea adancimii din proiect -confectionarea corecta a armaturii -calitatea betonului pus in opera -executia corecta a betonarii -volumul de beton si nivelul betonului prin comparatie cu volumul gaurii Pe parcursul betonarii trebuie sa se efectueze urmatoarele determinari: -la fiecare 10 mc de beton pus in opera, la locul de turnare se determina consistenta betonului prin metoda tasarii conului; -la fiecare 20 mc de beton pus in opera,dar cel putin o data pentru fiecare pilot, se preleveaza probe de beton de la locul de turnare pentru determinare clasa beton Pentru fiecare pilot in parte se va intocmi fisa tehnica ce va fi inclusa in registrul de procese verbale de lucrari ascunse Nume ntocmit Verificat Mota Gavrilidis Prenume Elena Constantin Semntura Data 15.10.2009 15.10.2009

Cod:

TERRATEST
GEOTEHNIC BUCURESTI Str. Sevastopol 13-17, birou 402, sector 1 010992 Bucuresti, Romania Fax: +40 31 425 29 25; +40 21 317 89 41

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE 0 1 9/11 15.10. 2009

Revizia Ediia

PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

Pagina Data

7. RESPONSABILITATI Seful de santier: - Are responsabilitatea asigurarii masurilor organizatorice si tehnologice pentru respectarea prevederilor prezentei proceduri si urmarirea respectarii normelor NTSM si PSI. - Are obligatia sa asigure forta de munca, materialele si utilajele necesare executiei lucrarilor in concordanta cu graficul de lucrari acceptat de CONSULTANT. - Participa la receptia materialelor care se pun in opera - Asigura personal calificat si instruit pentru executia lucrarii. - Raspunde pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor Proiectului si Caietului de sarcini. - Are responsabilitatea pastrarii evidentei zilnice a conditiilor de executie. RTE/RCTCC: -Controleaza din punct de vedere tehnic si calitativ executia lucrarilor conform proiectului de executie, planului calitatii si PCCVI si respectarea prevederilor prezentei proceduri. Norme de securitatea si sanatatea muncii In toate operatiile de executie se respecta cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii.

Nume ntocmit Verificat Mota Gavrilidis

Prenume Elena Constantin

Semntura

Data 15.10.2009 15.10.2009

Cod:

TERRATEST
GEOTEHNIC BUCURESTI Str. Sevastopol 13-17, birou 402, sector 1 010992 Bucuresti, Romania Fax: +40 31 425 29 25; +40 21 317 89 41

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE Revizia Ediia 0 1 10/11 15.10. 2009

PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

Pagina Data

Conducatorii unitatilor de executie, precum si reprezentantii beneficiarului care urmaresc realizarea lucrarilor, au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind protectia muncii : Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca i Normele generale de protectie a muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii 2002. Pricipalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiena muncii sunt : - luarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii; - realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de exploatare si intretinere si consemnarea acestora in fisele individuale sau alte formulare specifice, semnate individual; - controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intreg personalul; - verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie a muncii; - in interiorul zonei de lucru si de protectie nu este permis accesul persoanelor si al utilajelor straine de santier. Zona de protectie se stabileste prin proiect. Instructajele de protectie a muncii la executarea lucrarilor se refera cu prioritate la : - semnalizarea si supravegherea lucrarilor; - semnalizarea devierii circulatiei, iluminatul pe timpul noptii; - manevrarea materialelor manual sau cu utilaje de ridicat; - obligativitatea folosirii echipamentului de protectie si de lucru; - folosirea utilajelor de executie (motopompe, compresoare, macarale, grupuri electrogene, grupuri de sudura, etc.).

Nume ntocmit Verificat Mota Gavrilidis

Prenume Elena Constantin

Semntura

Data 15.10.2009 15.10.2009

Cod:

TERRATEST
GEOTEHNIC BUCURESTI Str. Sevastopol 13-17, birou 402, sector 1 010992 Bucuresti, Romania Fax: +40 31 425 29 25; +40 21 317 89 41

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE Revizia Ediia 0 1 11/11 15.10. 2009

PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

Pagina Data

Prevenirea si stingerea incendiilor Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la executia lucrarilor. Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine antreprenorului, precum si santierul care asigura executia lucrarilor. Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara,etc.) se face instructajul personalului care realizeaza aceste operatii avand in vederea prevederilor normativului C 300 -Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului a carburantilor necesari functionarii utilajelor. Conducatorul formatiei de lucru asigura instruirea personalului si urmareste permanent respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor. 8. DOCUMENTE SI INREGISTRARI -Proces verbal de trasare -Proces verbal de verificarea naturii terenului -Fisa tehnica a pilotului. -P.V.de verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse-montaj carcase de armatura -P.V. receptie calitativa piloti. -Condica de betoane.

Nume ntocmit Verificat Mota Gavrilidis

Prenume Elena Constantin

Semntura

Data 15.10.2009 15.10.2009