Sunteți pe pagina 1din 1

Prin documentul emis la 26 aprilie 1329, regele Ungariei, Carol Robert de

Anjou (1308-1342) acordă drepturi speciale sașilor și ungurilor care se


stabilesc în Maramureș:

„Carol, regele Ungariei, cu privire la aceea că pământul Maramureșului este


neroditor, împărțește deosebite drepturi și libertăți hospesilor 1 sași și unguri
din oppidele Visk, Huszt, Teceu și Câmpulung (Campulung pe Tisa), anume:
dreptul de libera migrațiune, dreptul de a alege magistratul și plebanul,
scutirea de sub jurisdicția comiților, dreptul de judecatoria, dreptul de
plantațiuni noue și la extirpațiuni (defrișări, n.a.) garantate în contra
oamenilor de altă limbă sau de altă națiune, scutirea de vamă, dreptul de târg,
scutirea de alte contribuțiuni, afară de teragiul (censul) limitat după fiecare
fund (domeniu, proprietate) sau curia, etc.” (dr.Ioan Mihalyi de Apșa)2

Acesta a fost unul dintre motivele rascoalei lui Bogdan I

1
Așa ziși “oaspeți”, în fapt coloniști emigrați din Germania și Ungaria.
2
Diplome Maramureşene din secolele XIV si XV, adnotate și comentate prin
IOAN MIHALYI DE APŞA , editia a IV – a, ediţie coordonată si completată
de Vasile Iuga de Sălişte, Ed.Dragoş Vodă Cluj – Napoca, 2009, pag.10