Sunteți pe pagina 1din 4

Vizat,

Ing. Sef Sectia Productie Logistica


Gabriela Turtoescu
Caiet de sarcini
Banda zincata, Cod CPV: 44173000-3 Benzi (constructii)

Prezentul Caiet de Sarcini se refera la conditiile tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
banda zincata din otel.
1. Date generale:
1.1.Denumirea achizitiei : Banda zincata;
1.2.Elaborator: Serviciul Achizitii;
1.3.Entitate achizitorie (investitor): Servicii Energetice Moldova;
1.4.Durata achizitiei: 1 an de la data incheierii acordului cadru;
1.5.Durata de livrare: max. 7 zile de la primirea comenzii ferme;
1.6.Gama de tipo-dimensiuni cu cantitatile achizitionate: conform “Lista Anexa”.
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca
produsele mentionate.
1.7. Destinatia de livrare, la unul sau mai multe din depozitele:
- Depozitul Servicii Energetice Moldova, Bacau, str. Ecaterina Teodoroiu, Nr.27.
- Depozitul Sectiei Energetice Bacau, str. Stefan cel Mare , Nr. 22B;
- Depozitul Sectiei Energetice Botosani, str. Mihai Eminescu, Nr.1;
- Depozitul Sectiei Energetice Iasi, str. Sf. Petru Movila, Nr. 38;
- Depozitul Sectiei Energetice Neamt, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 163;
- Depozitul Servicii Energetice Moldova, Bicaz, Jud. Neamt, str. Energiei, Nr. 5;
- Depozitul Sectiei Energetica Suceava, str. Parcului, Nr. 2;
Factura va fi transmisa la sediul societatii Servicii Energetice Moldova din str. Arcadie Septilici nr.
2M, Loc. Bacau.
2. Documente de referinta
2.1.Standarde aplicabile:
Standarde armonizate adoptate ca SR EN sub incidenţa directivei 97/23/EC- OJ C 115 / 2004:
- Indicativ SR = Titlul in limba română
- SR EN 50164-2/2009, STF 004/2009 Banda de otel, zincata termic;
- SR EN ISO 2178/1998, SR EN ISO 1461/2002, SR EN ISO 1460/2002, Verificarea grosimii stratului
de zinc;
- SR EN 10025-2/2004, SR EN 10111/2008 Calitatea otelului (S235JR);
- SR EN 10051+A1/2000 Tolerante dimensionale admise.
- SR EN 10204:2005 Produse metalice. Tipuri de documente de inspecţie;
- Se accepta si standarde echivalente pentru cele prezentate mai sus, dar care sa indeplineasca cel putin
conditiile tehnice din cele mentionate.
2.2 Legislatie:
- Ordonanta 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii
Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;
- Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele defecte;
- Ordonanta 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii;
- Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora;
- SR EN ISO/ CEI 17050-1 Evaluarea neconformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor.
Partea 1: Cerinte generale;

1
- OUG 34/2006 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii;
- HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.
In cazul modificarii legislatiei sau a normativelor tehnice , furnizorul este obligat sa se alinieze
noilor reglementari tehnice si /sau legale.
3. Conditii tehnice de calitate
3.1. Utilizare:
Banda zincata se utilizeaza in multiple domenii de activitate cum ar fi: confectii metalice, piese si
subansamble, fabricarea prizelor de pamant, a insatlatiilor de impamantare si paratrasnet, etc.
Otelul lat se utilizeaza in domeniul industrial la diverse confectii metalice, parti pentru confectionarea
de diverse piese.
Produsele vor respecta prevederile legislatiei si actele normative in vigoare la data livrarii. Produsele
care nu respecta prevederile actelor normative si cele legislative vor fi considerate neconforme.
Toate documentele din oferta tehnica prezentate in alta limba decat cea romana vor fi traduse de un
traducator autorizat.
3.2. Material si caracteristici chimice:
Materialul din care se executa si compozitia chimica trebuie sa corespunda standardelor specifice de
material pentru banda zincata si otel lat.
3.3. Dimensiuni
Dimensiunile produselor, banda zincata si otel lat, se vor stabili prin documentatia de achizitie, conform
Lista Anexa.
Abaterile la forma si pozitie precum si tolerantele la dimensiuni vor fi conform standardelor specifice.
3.4. Aspectul
Ca aspect, suprafata benzii zincate si a otelului lat, trebue sa fie neteda, fara aschii, bavuri, crapaturi.
3.5. Starea de livrare
3.5.1. Banda din din otel zincat, executate conform SR EN 50164-2/2009, STF 004/2009 (sau
echivalent), se livreaza pentru sorto-tipo-dimensiunile prevazute in anexa la prezentul caiet de sarcini.
3.5.2. Otelul lat, executat conform SR EN 10058:2004 (sau echivalent), se livreaza pentru sorto-tipo-
dimensiunile prevazute in anexa la prezentul caiet de sarcini.
4. Lista verificarilor:
Ofertantul va face dovada prin documentele prezentate, ca produsele ofertate sunt realizate in
conformitate cu standardele cerute in prezentul caiet de sarcini sau cu alte standarde echivalente cu
acestea.
Ofertantul va face dovada, prin documente eliberate de organisme acreditate, ca produsele ce fac
obiectul prezentului caiet de sarcini sunt realizate sub urmarirea unui sistem de management al calitatii
bazat pe seriile de standard europene relevante (ISO 9001/2008) sau echivalent.
Oferta tehnica va fi insotita de fise tehnice pentru fiecare din produsele ofertate sau fise din
catalogul cel mai recent al producatorului in care se gasesc produsele ofertate.
In cazul in care produsele ofertate difera ca denumire si/sau codificare de cele existente in anexa
caietului de sarcini si in necesarul unitatii achizitoare, ofertantul va prezenta un tabel de echivalenta intre
denumirea produselor ofertate si cele din anexa/necesarul unitatii achizitoare.
Toate documentele din oferta tehnica, prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de
traduceri autorizate.
Nr. Verificare Conditia tehnica Metoda de verificare
Crt.
1 Dimensiuni 3.3. 5.1.
2 Material si aspectul exterior 3.4. 5.2.

5.Reguli si metode de verificare a calitatii:


2
5.1.Verificarea dimensionala
Verificarea tuturor elementelor dimensionale se va efectua cu ajutorul instrumentelor clasice:
micrometru, subler, rigla gradata flexibila
5.2. Verificarea materialelor si a aspectului suprafetei exterioare
Aspectul si suprafata exterioara se verifica vizual urmarind prevederile capitolului 3 din prezentul
caiet de sarcini.
6. Marcare, ambalare, livrare, receptie, documente de livrare,
6.1. Marcare
Marcarea pe fiecare lot de produs se face pe o eticheta, pe care sunt marcate clar informatiile:
- numele producatorului;
- denumirea comerciala;
- dimensiuni;
- masa lotului (kg),
- marcarea controlului tehnic de calitate (CTC).
Materialul din care se executa elementele de marcare, grosimea lor si modul de inscriptionare se aleg de
producator, in asa fel incat sa asigure vizibilitatea si durabilitatea inscriptionarii.
6.2. Ambalare:
Tevile se livreaza neambalate.
6.3.Livrare
Cheltuielile de transport se includ in pretul produsului.
Livrarea se va face conform comenzilor ferme emise in baza contractelor subsecvente, in termen de
maxim 7 zile de la data transmiterii comenzii.
Banda zincata se va livra sub forma de role (colac) de 50 de kg sau alte valori solicitate de beneficiar .
Otelul lat se va livra sub forma de bara in lungime de 6 m.
6.4. Receptie
Receptia se face la beneficiar prin verificarea conformitatii actelor de insotire cu marfa si respectarea
legislatiei si actelor normative in vigoare la data expedierii.
6.5. Documente de livrare
Produsele vor fi insotite de documente intocmite in conformitate cu legislatia si actele normative in
vigoare si vor contine:
- Aviz de insotire a marfii;
- Factura fiscala;
- Certificate de calitate tip 3.1 conform SR EN 10204:2005
- Declaratie de conformitate privind indeplinirea conditiilor si cerintelor din standardele
aplicabile nominalizate la capitolul 2. paragraful 2.1. din prezentul caiet de sarcini;
- Certificat de garantie si termenul de garantie ;
Producatorul poate atasa si alte documente insotitoare proprii, suplimentar fata de cele mai sus
enumerate.

7. Garantii tehnice
Garantia produselor va fi de minim 24 luni de la data livrarii, conform Legii 449/2003.
Ofertantul va garanta calitatea produselor livrate, obligandu-se sa asigure pe cheltuiala sa schimbarea
marfurilor declarate necorespunzatoare pe baza de proces verbal si suportarea eventualelor daune aduse
beneficiarului.

Verificat, Intocmit,
Cristian Zafton Petru-Gelu Olaru
3
Lista, Anexa 1, cu tipodimensiunile si cantitatile propuse pentru achizitionare

Banda de otel zincata termic [Cod CPV: 44173000-3 Benzi (constructii)]


Nr Cant.
crt. Denumire material Standard UM Min.
Lot 1 Livrare la Depozitul din Loc. Bicaz, Jud. Neamt
BANDA DIN OTEL ZN 25X3MM, S235 JR SR EN 50164-2/2009 KG
1 (grosimea stratului de ZN= Z300) (sau echivalent) 120
BANDA DIN OTEL ZN 40X4MM, S235 JR SR EN 50164-2/2009 KG
2 (grosimea stratului de ZN= Z300) (sau echivalent) 400
Lot 2 Livrare la Depozitul din Loc. Bacau
BANDA DIN OTEL ZN 40X4MM, S235 JR SR EN 50164-2/2009 KG
1 (grosimea stratului de ZN= Z300) (sau echivalent) 400
Lot 3 Livrare la Depozitul din Loc. Iasi
BANDA DIN OTEL ZN 40X4MM, S235 JR SR EN 50164-2/2009 KG
1 (grosimea stratului de ZN= Z300) (sau echivalent) 800
Lot 4 Livrare la Depozitul din Loc. Botosani
BANDA DIN OTEL ZN 40X4MM, S235 JR SR EN 50164-2/2009 KG
1 (grosimea stratului de ZN= Z300) (sau echivalent) 1900
TOTAL Banda de otel zincata KG 3620

Verificat, Intocmit,
Cristian Zafton Petru-Gelu Olaru