Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. DENUMIRE COMPLETA FIRMA S.R.L.

Bucuresti, sector ___


Str. ________ nr. ____, Bl. ___ sc. ___, et. ___, ap. ___
Reg. Com.: J40/_____/
CUI: ________

HOTARARE A ADUNARII GENERALE


a asociatilor
S.C. DENUMIRE COMPLETA FIRMA S.R.L.

Subsemnatii,
_____________________, nascut la data de _____ in municipiul Bucuresti, sector ___,
domiciliat in __________, Str. ______ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___, sector ___,
posesor al CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de ________ de _________, avand
CNP____________________
Si
_____________________, nascut la data de _____ in municipiul Bucuresti, sector ___,
domiciliat in __________, Str. ______ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___, sector ___,
posesor al CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de ________ de _________, avand
CNP____________________
in calitate de asociati ai S.C. DENUMIRE COMPLETA FIRMA S.R.L., cu sediul social in
Bucuresti, sector ___, Str. ________ nr. ____, Bl. ___ sc. ___, et. ___, ap. ___,
inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/____/______, avand CUI
____________, intruniti in Adunare Generala a Asociatilor in data de __________, am
decis:
Art. 1. au hotarat ca profitul inregistrat de societate pe anul xxxx, in suma de
. lei sa fie repartizat pentru dividende astfel:
Asociat ..
Asociat ..

Data: _________

Nume si semnaturi asociati:


_______________________

________________________